fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 10 juni 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 19-06-10:

Extra debattbilaga till sidans topp

Meddelande från redaktören. Denna utgåva av Asylnytt riskerade att svämma över och åtföljs därför av en särskild debattbilaga.

Ur innehållet:

Regeringens proposition om förlängning av den tillfälliga lagen och partiernas följdmotioner.

Kommentarer till flera andra lagförslag

Manifestationer och debattartiklar kring familjespllittring och utvisningar, humanitära skäl och gymnasielagen

Debattartiklar kring Fort Europa, döden i Medelhavet och EU-valet

Debatt om situationen i Italien, Grekland, Frankrike, Danmark...

Kultur och hyllningar

Läs bilagan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Sveriges Radio Ekot 19-06-07:

Tyskland/ Nya migrationslagar i Tyskland ska underlätta snabba avvisningar till sidans topp

I Tyskland har en rad nya migrationslagar röstats igenom i den tyska förbundsdagen i dag. Och syftet med dem är att få till snabbare avvisningar av asylsökande som fått avslag - men också förenklad invandring för arbetskraft.

Inrikesminister Horst Seehofer hyllar lagpaketet som med hans ord vilar på både humanitet och ordning. Det omfattar en rad lagar som ger polisen större befogenheter vid avvisningar. Inför en avvisning ska det bli lättare att ta människor i förvar och även placera dem i vanliga fängelser.

Människorättsorganisationer och delar av den politiska oppositionen fördömer skärpningarna som allt annat än humanitära.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 19-06-05:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni (version 2.0) till sidans topp

Rapport som behandlar säkerhetsläget i Ghazni-provinsen, särskilt utvecklingen 2018 och därefter. Rapporten är en uppdaterad och utökad ny version av en tidigare rapport på samma tema (publicerad i augusti 2018). I rapporten behandlas också resvägar.

/Ur slutkapitlet:/

Sammanfattningsvis kan sägas att år 2018 kom att bli ett år av intensifierad konflikt i Ghazni, vilket inte minst manifesterades genom markanta ökningar av civila offer, nya internflyktingar samt dödsoffer hos konfliktparterna, liksom en geografisk spridning av konflikten till tidigare relativt säkra områden i provinsen.

Enligt Lifos bedömning kommer 2019 sannolikt att bli ett likaledes konfliktintensivt år för Ghaznis del. Talibanrörelsen har ett starkt fäste och inflytande i de flesta av provinsens distrikt, och Ghazni har under vinterperioden varit i fokus för de afghanska säkerhetsstyrkorna och deras upptrappade flygattacker. Intensiva stridigheter har också rapporterats i provinsen under talibanrörelsens våroffensiv. Därtill planeras genomförande av både presidentval samt parlamentsval (vilket sköts upp i provinsen förra året på grund av bland annat säkerhetsläget). Valdatumet är satt till den 28 september 2019, varför en eskalering av våldet från upprorssidan sannolikt är att vänta i linje med tidigare etablerade mönster i valtider. Troligen kommer dock årets siffror över civila offer i provinsen minska jämfört med 2018, om inte en ny storskalig attack mot Ghazni stad skulle ske.

(...)

Pågående fredsansträngningar, krigströtthet och förra årets vapenvila gör dock i nuläget att en fredlig lösning på lite längre sikt, enligt Lifos bedömning, ter sig som mer sannolik idag än på många år. Vägen dit är dock lång och kantad av många svårigheter. Talibanrörelsen har med all tydlighet visat att man avser fortsätta strida tills man gjort reella genombrott i fredssamtalen.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-06-03:

Från Eritrea/ Kvinnlig könsstympning till sidans topp

/Utdrag:/

Den här rapporten syftar till att ge information om vilka könsstympningsformer som praktiseras i Eritrea, attityder till könsstympning i det eritreanska samhället, hur utbredd företeelsen är i olika geografiska regioner, i olika folkgrupper och olika samhällsskikt, eritreansk lagstiftning och dess implementering samt beslutsmönster kring huruvida en flicka ska könsstympas eller inte.

(...)

Vidare finner Lifos det viktigt att landinformation om Eritrea läses och förstås i ljuset av det icke-demokratiska styrelseskicket med bristande lagstyre, utbredd godtycklighet och avsaknad av insyn. Lifos menar att dessa förhållanden leder till oförutsägbarhet vad avser statliga aktörers ageranden.

(...)

Eritrea har historiskt haft en av världens högsta förekomst av könsstympning. I en undersökning 2002 uppskattades att 88,7% av flickorna och kvinnorna i åldern 15 till 49 år hade könsstympats. I en undersökning åtta år senare uppgav drygt 77 % av de tillfrågade kvinnorna och drygt 83 % av de tillfrågade männen i åldersgruppen 15 - 49 år att de inte trodde att könsstympning har några fördelar för flickor. Det är en ökning av personer med den uppfattningen från drygt 29 % år 2002.

(...)

Könsstympning förbjöds i Eritrea genom proklamation nr 158 år 2007. I en undersökning 2010 hade drygt 90 % av kvinnorna och drygt 83 % av männen hört talas om förbudet. Av de som har det bättre ställt ekonomiskt är det en högre andel som känner till lagen. Det är mycket mindre sannolikt att människor som bor i zoba Gash-Barka känner till lagen, liksom personer som bor på landsbygden.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 19-05-26:

Från Sudan/ Danmark samarbetar med junta om flyktingar till sidans topp

Danmark försöker att tvångsutvisa asylsökande till Sudan, genom att samarbeta med landets militärjunta, rapporterar Politiken.

Till veckan kommer en säkerhetsrådgivare från danska utrikesdepartementet att resa till Sudans huvudstad Khartum för att träffa representanter för landets militärstyre.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Politiken 19-05-25: https://politiken.dk/udland/art7220943/Danmark-samarbejder-med-milit%C3%A6rjunta-om-hjemsendelser (Extern länk)

Politiken 19-05-30: Politiken mener: Hvordan kan Danmark dog samarbejde om hjemsendelser med et bloddryppende regime? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-05-17:

Från Syrien/ Thousands of people displaced as conflict flares up in north western Syria till sidans topp

The latest situation report from the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) reveals that 180.000 people have been displaced in northwest Syria between 29 April and 9 May.

Escalating fighting between government forces and armed groups have caused massive displacement in northwest Syria.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EurActiv 19-05-24: 200,000 displaced Syrians flee towards Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-21:

Från Venezuela/ UNHCR: Majority fleeing Venezuela in need of refugee protection till sidans topp

Given the worsening political, economic, human rights and humanitarian situation in Venezuela that to date has seen 3.7 million people leave, UNHCR, the UN Refugee Agency, now considers that the majority of those fleeing the country are in need of international refugee protection.

In an updated guidance note issued today, UNHCR reiterates its call to States to allow Venezuelans access to their territory and provide them with proper protection and standards of treatment, highlighting the critical need for safety for people forced to flee for their lives and freedoms.

The updated guidance note aims to assist those adjudicating international protection claims by asylum-seekers from Venezuela and those responsible for setting government policy on this issue.

By the end of 2018, some 460,000 Venezuelans had formally sought asylum, the majority in neighbouring countries in Latin America. The guidance note acknowledges that the number of people leaving Venezuela poses complex challenges and that it may be impractical to undertake individual determinations of refugee status, which is why group-based recognition is recommended.

UNHCR's guidance note advises that for certain profiles of Venezuelans at risk the 1951 Refugee Convention is applicable. In any event, the majority of Venezuelans are in need of international refugee protection, based on the wider criteria of the 1984 Cartagena Declaration applied in Latin America. This is because of the threats to their lives, security or freedom resulting from circumstances that are seriously disturbing public order in Venezuela.

(...)

Läs mer och hämta UNHCR:s riktlnjer för bedömning av skyddsbehov för venezuleaner (Extern länk)

UNHCR, IOM 19-06-07: Refugees and migrants from Venezuela top 4 million (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Arbetaren 19-05-22:

"Om jag ramlade i vattnet skulle jag dö" till sidans topp

Aboozar Nazari hade visioner men såg ingen framtid som afghansk flykting boende i Iran. Tillsammans med fyra andra afghanska ungdomar valde han att som 16-åring lämna landet. Flykten tog 24 dagar genom sex länder och över Medelhavet. Trött, hungrig och frusen ångrade han sig flera gånger. Kärleken till sin familj och hopp om ett annat liv tog honom framåt. Till slut kom han till Sverige.

Aboozar Nazari säger att han älskar att gå i skolan och studera. Det gjorde han redan när han bodde i Iran. Han drömde om att bli skådespelare eller arkitekt, men förstod att det aldrig skulle kunna bli verklighet för honom som afghansk flykting.

- Inte bara afghaner utan alla flyktingar som bor i Iran saknar mänskliga rättigheter. De kan inte köra bil för de kan inte skaffa körkort, de kan inte köpa hus. Det är en svår situation, säger Aboozar Nazari och fortsätter:

- Flyktingar får inte jobba som ingenjörer eller läkare eller sådant. Det är bara vissa jobb som afghaner får göra. De får jobba som byggnadsarbetare och liknande. Det var många som sökte till universitetet, och de fick studera där, men efter universitetet fick de inte jobb som de utbildat sig till. Jag visste att jag inte hade en framtid där. Det var därför jag ville lämna.

Aboozar Nazari pausar och tar en klunk te på kaféet i centrala Kalmar, där vi sitter. Han bor Mönsterås, men är ofta i Kalmar där flickvännen bor och där han deltar i Songlines, ett projekt för att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. I kväll ska han dit för att fira det persiska nyåret nouruz.

Skådespelardrömmarna har han lämnat. Arkitekt är i nuläget för svårfångat. Han är en av unga ensamkommande som fick uppehållstillstånd genom gymnasielagen 2018.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-07:

USA-Mexiko: Intensiva förhandlingar pågår till sidans topp

I Washington pågår nu intensiva förhandlingar mellan representanter för USA och Mexiko om president Trumps hot om tullar, om Mexiko inte stoppar migrationsströmmarna till grannlandet i norr. Mexiko verkar vilja tillmötesgå kraven men frågan är om åtgärderna man vidtagit räcker.

Mexiko skickar nu 6 000 soldater från landets nybildade nationalgarde för att stoppa centralamerikaner vid gränsen mot Guatemala. 1 200 personer ska redan ha gripits, de flesta migranter från Honduras på väg mot USA.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-05-31: Trump hotar med strafftullar mot Mexiko (Extern länk)

TT 19-06-07: Trängt Mexiko skickar soldater till gräns (Extern länk)

Expressen 19-06-08: USA och Mexiko var redan överens - innan Trumps hot (Extern länk)

SvT Utrikes 19-06-08: Analys: "För stunden har en frontalkrock undvikits" (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-06-08: Martin Gelin: I praktiken lovar inte Mexiko några stora nya åtaganden vid gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alarmphone 19-06-03:

Spanien/ Borders of violence till sidans topp

"When I resisted to enter the small dark room, they started beating me.."

Since August/September 2018, we have witnessed a constant exacerbation of the situation of travellers in transit on the Western Mediterranean route. Violence and the threat of detention is a constant reality for sub-saharan travellers. The title is taken from the testimony of an AP member who was arrested and beaten in Tanger. The assault was witnessed by another comrade (see below). Her experience is just one example of police violence and unlawful arbitrary repression in Morocco. It is not an unfortunate, if all to common blip but part of the violent structures imposed by the Moroccan state at the behest of the European Union. We will not stop making visible and denouncing this structural violence!

Not only do the raids and violent and arbitrary arrests of black people continue on a large scale, but the sea passage from Morocco to Spain has become more dangerous since new political sea rescue directives where put into practice by the Salvamento Maritimo, the Spanish rescue authority.

This report attempts to give an overview of the major developments in Morocco as both a transit country and country of origin. It also attempts to summarize the political developments of the border regime in the Western Mediterranean.

Läs mer (Extern länk)

ECRE News 19-05-17: 52 people jump fence into Melilla while 40 arrested (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-08:

Italien/ Small victory - Italian ports open to 62 people saved by merchant ship! till sidans topp

After being adrift for two days and two nights at sea, 62 people trapped aboard a dingy were rescued by the Asso 25. At first, many were concerned that the Asso 25, a merchant vessel, would not be allowed to land in Italy, as Salvini has been repeatedly "closing" ports for a year now. However, the boat landed in Pozzallo yesterday. People aboard reported that they were detained for several months in facilities maintained by smugglers in Libya. We hope that this arrival in Europe brings the harrowing part of their journey to a close.

This is also an excellent time to point out that although these 62 people are safe, there are over 500 more people who are currently adrift at sea, with NGO SAR vessels unable to reach them.

For those who keep banging on about SAR rescue and "pull factors" Matteo Villa highlights the following:

(...)

Read the article with many links to sources (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 19-05-23:

Grekland/ Vid EU:s yttre gräns till sidans topp

Annette Rosengren

Artikeln tar upp aspekter på att Greklands gräns mot Turkiet hör till EU:s yttre bevakade gräns. Vid Evrosgränsen i norr utförs olagliga push backs av maskerade män. Mottagningslägren på öarna utanför Turkiets kust är fortfarande eländiga och fungerar i praktiken som förvar även om flyktingarna får röra sig utan lägret. Samos har blivit mer främlingsfientligt och det verkar bli av att flytta lägret från huvudstaden Vathy.

Yttre gränsen

EU pressar på om gränsbevakningen mot Turkiet. Det gör också Tyskland, som har en lång historia av inflytande över grekisk politik och ledarskap. Av och till har Grekland anklagats för att inte sköta gränsbevakningen trots att landet för sju år sedan byggde en 12 mil lång omsorgsfullt och flyktingfientligt konstruerad hög mur längs den del av norra gränsen mot Turkiet som inte utgörs av floden Evros. I övrigt finns gränsbevakare och gränshinder. Dessutom finns gamla minfält här uppe, Turkiet har ju setts som ärkefiende. Området är livsfarligt att vandra i.

Unionen och medlemsstaterna har inte uttryckt någon större förståelse för att hav och tusentals öar i princip gör det omöjligt att hindra den som verkligen vill komma in i Grekland.

Över hela EU-talar politiker om att EU:s yttre gräns måste förstärkas. Inom EU kommer Frontex ges mycket pengar och manskap de närmaste åren. Frontex ska ha en bevakningsstyrka på tio tusen man.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Stockholm 19-06-09:

Allt färre marockanska gatubarn i Sverige till sidans topp

För några år sedan kom larm om att ensamkommande marockanska gatubarn börjat söka sig till Sverige i allt större antal. Många sov utomhus, var ofta drogpåverkade och utförde grova brott. Men ett nytt samarbete med Marocko och ett mer effektivt samarbete mellan gränspolisen och sociala myndigheter verkar ha stoppat utvecklingen. Och idag finns betydligt färre barn på Stockholms gator.

Antalet unga från Marocko som söker asyl i Sverige minskar, det visar Migrationsverkets statistik. De senaste sju åren har totalt 1800 ensamkommande från Marocko sökt asyl i Sverige. Men i år har hittills bara 55 personer sökt asyl, det är 20 procent färre än under samma period ifjol.

90 procent av de ensamkommande äldre än de uppger

En anledning till minskningen tros vara ett nytt avtal mellan Sverige och Marocko som gör det möjligt för gränspolisen att matcha ensamkommandes fingeravtryck mot Marockos databaser. Och samarbetet har gett resultat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 19-06-09: Alis ålder avslöjades - försörjer sig på brott (Extern länk)

SvT Stockholm 19-06-09: Samir: "Om jag är duktig kanske jag får stanna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Umeå Universitet 19-05-29:

Brister kring hälsoundersökningar av asylsökande till sidans topp

Det saknas ett enhetligt nationellt system för hälsoundersökning av personer som söker asyl i Sverige. Det bidrar till att många asylsökande inte genomgår någon hälsokontroll, något som är till nackdel både för dem själva och för möjligheten att upptäcka smittsamma sjukdomar. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

- Tidigare har det antagits att många asylsökande inte vill delta i hälsoundersökningar, men mina studier tyder på att det låga deltagandet snarare beror på strukturella hinder, säger Robert Jonzon, doktorand vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

I avhandlingen framgår att det råder avsevärda skillnader mellan Sveriges 21 landsting och regioner ifråga om strukturer, rutiner, uppföljning och resultat för hälsoundersökning av asylsökande. I stor utsträckning sker hälsokontroller av asylsökande vid särskilda vårdenheter parallellt med den ordinarie primärvården, och initial information till asylsökande om inbjudan till undersökning sköts av Migrationsverket. Problem i kommunikationen innebär bland annat att tillgängligheten begränsas. Under många år i följd har mindre än 50 procent av de asylsökande genomgått någon hälsokontroll, men de regionala variationerna är stora.

I avhandlingen uttrycker asylsökande ofta en positiv inställning till att bli erbjudna hälsoundersökning, men attityden är ändå ambivalent. Asylsökande känner misstro mot myndigheter och saknar information om syftet med hälsoundersökningen och om resultatet kan komma att påverka deras asylansökan.

Bland dem som hade genomgått undersökningen blev attityden mer negativ efteråt. De asylsökande upplevde att hälsoundersökningen var begränsad till att fokusera på smittsamma sjukdomar, exempelvis HIV, men inte på de hälsoproblem de själva upplevde att de behövde hjälp med.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-25:

Emma skapar integration genom idrott: "Att bli sedd gör skillnad" till sidans topp

Genom idrotten kände Emma Snelder, 45, tillhörighet och att hon behövdes.

I samband med flyktingkrisen 2015 då många ensamkommande barn kom till Sverige kände hon att hon hade möjlighet att få dem att känna likadant med hjälp av idrotten.

Nu är hon nominerad till Stora mammapriset som delas ut under Mammagalan på mors dag den 26 maj.

I skolan kände Emma Snelder, 45, aldrig att hon hörde hemma. Men så fann hon volleybollen där hon kände att hon var sedd och behövd.

Som vuxen utbildade hon sig till tränare och tränade sedan barn och ungdomar i volleyboll.

- För mig handlar det om att man har familj och skola, men också ett sammanhang där man kan få växa, säger Emma.

När många ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige i samband med flyktingkrisen 2015 kände Emma att hon ville göra någonting och startade då ett volleybollag där ungdomarna kunde vara med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-27:

"Är jätteglad att jag kan hoppa. Jag vågar hoppa" till sidans topp

I fem delar uppmärksammar Folkspel olika eldsjälar i det svenska föreningslivet.

(...)

I det näst sista avsnittet berättar Hedvig Ekblom om simhoppsskolan för nyanlända på Eriksdalsbadet i Stockholm. Där får unga tjejer och killar som nyligen kommit till Sverige tillsammans prova på simhopp. En av ungdomarna är Yahya Aliyar som säger att idrotten hjälpt honom att komma in i samhället.

- I början var det jättesvårt för mig att komma in i ett tt samhälle. Jag har ingen familj i Sverige och jag kände mig ledsen innan jag kom med i simhoppsgruppen, säger Yahya Aliyar i programmet.

"En otroligt häftig känsla"

För Yahya Aliyar har dessutom hans rädsla för vatten övervunnits.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 19-06-03: Boxningstränaren: "Någonting magiskt när folk kommer ner hit" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-06-03:

"I vår förening tror vi på de nyanländas kraft" till sidans topp

Tro inte att det räcker att slänga in en fotboll och att integrationen sedan löser sig av sig självt. Eller som de säger: anställ någon invandrare från förorten, de pratar samma språk. En naiv tanke det också, enligt Kaveh Pakjoo, som kom till Sverige från Iran som barn.

Han vet att det krävs tanke bakom en verksamhet för att hjälpa ensamkommande ungdomar in i det svenska samhället. Det är vad han gör i Blackeberg och Bromma utanför Stockholm, där han 2018 utsågs till Min lokala hjälte i Bromma.

När han nyligen läste DN:s reportage om vad som hänt med fotbollen i Sorsele i Västerbottens inland blev han bestört.

Sorsele IF fick hundratusentals kronor för att underlätta integreringen av invandrare, i de flesta fall flyktingpojkar från Afghanistan. Resultatet blev att svenskar och nyanlända i stället gick åt varsitt håll. Först försvann svenskarna från klubben och startade eget. Nu försvinner de ensamkommande killarna och kvar står tränaren utan lag.

Politiker och idrottsförbund trodde av gammal vana och utan närmare eftertanke att fotbollen skulle bli en sluss in i samhället för invandrare. I Sorsele anser inblandade att fotbollen i stället har splittrat samhället.

- Jag har inga lösningar och svar att ge idrottsföreningar i Västerbottens inland, men det går med ganska enkla medel att tillsammans med ungdomarna skapa målbilder och förutsättningar som är positiva, säger den utbildade fritidsledaren Kaveh Pakjoo.

Han startade en ideell förening och skissade på en idé för nyanlända afghanska pojkar, delvis eftersom han själv växte upp på institution och visste hur det är att lägga sig på kvällen på ett boende utan mamma och pappa.

- Målet är att erbjuda dem så mycket fritid som möjligt nära skolan, säger han.

Att ha kul, skratta och träffa kompisar, få ett avbrott i vardagen och ett andrum från miljön på boendet, men också att ge dem något de har nytta av i framtiden, beskriver han verksamheten som han lägger ned runt tio timmar oavlönat arbete på i veckan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 19-05-28:

Ny satsning ska få fler nyanlända behöriga till gymnasiet till sidans topp

Sörmland är ett av fyra län som ingår i ett EU-finansierat projekt där målet är att få fler nyanlända ungdomar att kunna läsa på gymnasiet.

Många nyanlända ungdomar som går på språkintroduktionsprogrammet når inte behörighet till gymnasiet. Det nystartade projektet Improve vill ändra på det och ska testa nya arbetssätt under en treårsperiod.

- Jag tror att många av gymnasieskolorna har upptäckt att de inte nått de behov som finns hos de här eleverna, säger Anna Hedeklint som är regional samordnare för Improve.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-05-17:

Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess till sidans topp

Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 miljoner kronor för att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 miljoner i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.

För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommandeunga, 17,5 år eller äldre, som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kronor per ensamkommande ung.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-05-21:

Grekland/ Report shows that 1,007 children went missing between 2018 and 2019 till sidans topp

According to a report presented by the Hellenic Police, 299 children went missing in Greece during the course of 2018.

The report also underlines that 257 of these children were eventually found.

From the 299 children who went missing last year, 123 were boys and 176 were girls. Of these, 96 boys and 161 girls were found, leaving 27 boys and 15 girls still missing. [...]

In the first four months of 2019, 45 boys and 71 girls went missing, of whom 39 boys and 58 girls were found, leaving 6 boys and 13 girls still missing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-05-26:

Grekland/ Protestors on Samos met with Batons and Tear Gas till sidans topp

Refugees protesting the deplorable conditions in the Samos camp were met with tear gas and police batons this Saturday morning. According to statements by NGO workers and refugees, a protest began around 7:30 on Saturday morning when a line of police officers blocked the path of refugees.

An independent photojournalist who is working on the island, Jérôme Fourcade, was detained by the police, who demanded to see the contents of his camera. Fourcade and a number of NGO workers at the scene were taken to the police station, but were released without charges after a few hours.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Euronews 19-05-21: Follow Sarah from Uganda inside the migrants' jungle in Samos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-06-03:

Kroatien/ Teachers banned from tutoring refugee children till sidans topp

In an act of political revenge, AYS teachers are expelled from Porin center in Zagreb

As most of our readers know, Are You Syrious is a volunteer-run NGO that has for now four years provided integration support to asylum seekers and grantees in Croatia. Apart from running an independent integration center, a free shop, offering language lessons, assisting refugees in finding housing and entering labour market and doing numerous other activities, we had continuously volunteered in Hotel Porin, Zagreb's only reception center for asylum seekers, where we ran programs with the specific focus on refugee children. There, in daily shifts, our volunteers prepared the children of asylum seekers for entrance into the education system and guided them through the schooling process. Our main activities inside and outside of Porin included teaching children the Croatian language, assisting them with studying and homework to prepare them for upcoming exams, taking them on fieldtrips, and cultural activities, and not least of all, lots of playing.

In the Reception Centre, Are You Syrious founded the Big Sister/Big Brother program through which every child or family got their personal volunteer to make their integration into Croatian society easier. The same volunteers were often a bridge between families and schools, in moments when, because of language barriers or other obstacles, they could not establish or maintain direct communication with teachers and other school staff. So far we have provided around 5,000 hours of tutoring and supervision to refugee children in Porin camp. Eventually, when a family is granted international protection, our volunteers continue assisting the children in the same learning activities aforementioned outside Porin.

Through the Big Sister/Big Brother program every child or family got their personal volunteer to make their integration into Croatian society easier. Photo: AYS

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 19-05-21:

Ungern/ Commissioner for human rights publishes report on Hungary till sidans topp

Hungary should address interconnected human rights issues in refugee protection, civil society space, independence of the judiciary and gender equality

"Human rights violations in Hungary have a negative effect on the whole protection system and the rule of law. They must be addressed as a matter of urgency," says Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?, in a report published today on her visit to Hungary in February 2019. The report focuses on the human rights of asylum seekers and refugees; human rights defenders and civil society, independence of the judiciary; and gender equality and women's rights.

The Commissioner finds that the government's stance against immigration and asylum seekers has resulted in a legislative framework which undermines the reception of asylum seekers and the integration of recognised refugees. The Commissioner calls on the government to repeal the decreed "crisis situation due to mass immigration" which is not justified by the number of asylum seekers currently entering Hungary and the EU and urges the authorities to refrain from using anti-migrant rhetoric and campaigns which fan xenophobic attitudes.

The Commissioner observes that asylum seekers are constrained to exercise their right to apply for international protection in two transit zones along the fenced Hungarian-Serbian border where very few persons are allowed to enter. She urges the government to extend access to the international protection procedure and to ensure that the protection needs of all asylum seekers present on the territory can be assessed. "The government should repeal the new inadmissibility ground for asylum which has resulted in practically systematic rejection of asylum applications. I am also deeply concerned about repeated reports of excessive use of violence by the police during forcible removals of foreign nationals."

Läs längre pressmeddelande med länkar till rapporten, Ungerns kommentarer och video (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kent Live 19-05-26:

Storbritannien/ This is what really happens to refugees when they arrive on Kent coast till sidans topp

"Some people think asylum seekers live in 12 bedroom houses but that's not true"

Kent has seen a huge increase in the amount of asylum seekers risking everything to start a new life in the UK.

With places like Dover being a mere hour from Calais, this year has seen a huge spark of migrants dangerously crossing the Channel.

The Dover Strait has the busiest shipping lanes in the world, but still some manage to reach quieter shorelines like The Warren at Folkestone or the beach at Kingsdown, near Deal.

MPs Charlie Elphicke and Damian Collins have both called for more to be done to prevent migrants from crossing the Channel.

Mr Elphicke even called for 24 hour drone patrols to send small vessels leaving the French coast back to France safely.

But the Kent Refugee Action Network (KRAN), who support young people seeking asylum or refugees, say people need to have more compassion for them.

They also claim there is a lot of misinformation regarding what happens to refugees when they arrive on our shores.

Some may not have even had a choice in which country they could claim asylum, having been transported through Europe by people traffickers.

Kent Live spoke to Bridget Chapman, the learning and project coordinator at KRAN, to discover the full process a refugee goes through once they arrive in Kent, where they go on to live, and how much money they can claim.

What happens when migrants first arrive in Kent?

The first step is that Border Force will take care of the refugees when they first enter the UK.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-05-29:

Europa/ Housing out of reach? The reception of refugees and asylum seekers in Europe till sidans topp

A comparative report published by AIDA, managed by ECRE, provides an update to ECRE's analysis of reception systems in Europe following the steady decrease in arrivals of refugees and asylum seekers in the past three years.

While the past years have undoubtedly exposed a low level of preparedness for large numbers of arrivals of refugees and migrants in most countries, reception practice in 2018 confirms that fluctuations in the numbers of arrivals continue to create important challenges for administrations such as inability to offer accommodation to new asylum seekers, and resort to improvised emergency accommodation. This includes cases where countries have prematurely reduced their reception capacity and have become unprepared to deal with recent increases in arrivals or backlogs of pending cases.

For some countries, shortages in reception capacity are a chronic problem, regardless of fluctuations in arrivals of people seeking protection. As detailed in the report, these countries have systematically been unable to accommodate all asylum seekers on their territory and have embedded emergency accommodation as a permanent component of their system, thereby raising questions of systematic non-compliance with EU law.

Those asylum seekers who obtain a protection status face severe barriers to moving out of reception centres and securing accommodation, a right guaranteed by EU law. High rent prices and reluctance of landlords to rent their property to refugees, as well as legal 'catch 22' situations are frequent in practice. As a result of these barriers, status holders often continue to reside in reception facilities for asylum seekers for prolonged periods. In a number of countries, despite a series of measures established by states to ensure accommodation can be found, the above obstacles create real risks of destitution and homelessness for beneficiaries of protection.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om frivilliginsatser och repression mot frivilliga, nedan under rubriken "Stöd och Solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Mosaic 19-06-04:

Bangladesh/ How to survive in the world's largest refugee camp till sidans topp

A million Rohingya refugees in crowded shelters with poor sanitation - ideal conditions for infections to spread. Here's how to stop these deadly outbreaks.

Local villagers helped Shamsark off the boat, all but carrying her and her three small children as they stumbled up the slippery bank to safety. She took one look back across the river, through the grey mist to the orange fires of burning Rohingya villages, to where their whole lives had been, where she'd left her husband's body lying on the ground after he'd been shot.

Then she turned away and led her children through the scrubland to the roadside, joining tens of thousands of other weary refugees clustering around the bright printed logos of international relief organisations.

In Kutupalong camp, near Cox's Bazar in the far south-east of Bangladesh, Shamsark and her children received emergency food supplies, water and medical attention. She was registered as the female head of household, and given plastic sheeting, matting, bamboo poles and a ten-square-metre plot on a bare hillside. Here, she had to try to construct a new life for her surviving family.

Here, in a 'town' of nearly 1 million refugees, where only temporary shelters were allowed. Here, where the rain would wash the topsoil off deforested hillsides into mudslides. Here, where much of the water was unclean and people often had to slosh knee-deep through mud and human waste.

The risk of infections was high. The children were vaccinated against measles, rubella and polio almost immediately but there were other diseases to worry about, most notably cholera. Many of the aid workers in the camp remembered Haiti after the devastating earthquake in 2010. Ten months later, that country experienced its first cholera outbreak in a century, and it is still going - nearly 10,000 people have died of cholera in Haiti since 2010, and there have been more than 800,000 cases.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-05-31:

Jemen/ Amid worsening conditions in Yemen, more Somali refugees opt to return till sidans topp

Almost 4,300 Somali refugees have now returned home from Yemen, since the roll-out in 2017 of an Assisted Spontaneous Return (ASR) programme, facilitated by UNHCR, the UN Refugee Agency in cooperation with humanitarian partners and authorities in Yemen and Somalia.

In the latest departure, a boat carrying 125 Somali refugees departed Aden on Wednesday afternoon. The vessel arrived at the Port of Berbera in Somalia yesterday morning, bringing home men, women and children in time for the Islamic holiday of "Eid" next week, which is observed at the end of the fasting month of Ramadan.

Those who returned home this week include Somalis who had been born in Yemen to refugee parents, and others who were born in Somalia and who fled to Yemen hoping to escape conflict and insecurity.

With Yemen being the world's largest humanitarian crisis and civilians facing life-threatening conditions, the situation for refugees and asylum seekers and migrants has deteriorated significantly.

Somali refugees comprise 90 per cent of Yemen's refugee and asylum seeker population, or some 250,000 people. Refugee movements from Somalia to Yemen have been taking place since the 1980s. They continued following the outbreak of civil war in Somalia, with many fleeing generalized violence and individualized fear of persecution in addition to the consequences of drought and a lack of livelihood opportunities.

As a long-standing refugee host nation and the only country in the Arabian Peninsula signatory to the Refugee Convention and its Additional Protocol, Yemen currently hosts the world's third largest Somali refugee population.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-05-17:

Mexiko/ Child death in migration custody suggests eerie parallels with US policy till sidans topp

The first known death of a child detained by Mexican migration authorities under the current presidential administration is a sickening tragedy that demands answers from a government that promised to be more humane to migrants and refugees, said Amnesty International today.

"At a time when children are dying in United States migration custody on the other side of the border, President López Obrador's government is overseeing a crackdown on migrants and refugees that is resulting in the careless treatment of human lives. This suggests an alarming parallel with the current approach of the Trump government," said Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International.

On 16 May, Mexico's National Migration Institute (INM) announced that a 10-year-old Guatemalan girl died in hospital, where she was transferred after arriving at Mexico City's migration detention centre in the company of her mother two days earlier, complaining of a sore throat. INM had brought her back from the northern border state of Chihuahua via bus, a trip of nearly 20 hours.

Amnesty International has documented at length the grave risks migrants and asylum-seekers are already facing along the US-Mexico border due to the policies of the US and the acquiescence of Mexico. For its part, on 29 January, the US government commenced the "Remain in Mexico" policy, also known as the "migrant protection protocols", under which US authorities have forcibly returned thousands of asylum seekers to Mexico while they await the final adjudication of their asylum claims in the USA. This policy violates international refugee law. The Mexican government did not refuse to cooperate with this policy.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Wiley Online Library 19-02-11:

Nauru/ Pervasive refusal syndrome and Nauru till sidans topp

Professor David Isaacs

Fatima was a happy child who loved school and was a top student. She was 11?years old when she took to her bed, stopped eating and drinking, covered her head with the sheet, stopped washing and started wetting the bed. For months, she would not or could not get out of bed and had to be carried to the toilet. She would not speak to her parents or friends. After over 5 years on Nauru, almost half her life, she had lost control of her destiny, had lost all hope and had lost the will to live. When she was transferred to Australia with her mother, she needed nasogastric tube feeding for a week to maintain hydration and needed a walking aid for 2 months to move around. She gradually began to eat, drink, wash and toilet herself and to socialise. She remained a hospital inpatient for 2 months and is expected to need several more months of intensive outpatient treatment.

Pervasive refusal syndrome is a rare psychiatric condition mainly affecting children aged 7-15?years old, girls three times as often as boys, although the youngest child described is 4 years old. The term pervasive refusal was first used by a British child psychiatrist Bryan Lask and his colleagues to describe four girls aged between 9 and 15 with profound and pervasive refusal to eat, drink, walk, talk or care for themselves over a period of several months. Sydney clinicians who also saw cases proposed now widely accepted diagnostic criteria (Table 1). The condition shares features with but differs from other psychiatric conditions, including depression, anxiety, catatonia, selective mutism and chronic fatigue (Fig. 1). Pervasive refusal syndrome is different from anorexia nervosa, where children are delusional about their weight, but both conditions are potentially life?threatening. Death can result from metabolic derangement due to chronic malnutrition and due to re?feeding syndrome. Re?feeding syndrome was first described in prisoners of war after World War I. Potentially fatal shifts in fluids and electrolytes can cause encephalopathy and cardiac arrest.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta artikeln (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-05-18:

Turkiet/ A secret document could prove Turkey is not a safe third country till sidans topp

PRO ASYL and Refugee Support Aegean (RSA) urge EASO to release a crucial report on the Turkish Asylum system from 15th June 2016.

The document is believed to include information that would show that Turkey is not a safe third country and cannot be considered as such. This would have implications on rejected asylum claims that are made based on inadmissibility grounds.

The full document was never published due to the reason that it brought to light many facts about Turkey that went against the political agenda of the EU Commission and other key players such as EASO and EU member states. All of these actors have promoted the EU-Turkey deal and considered it to be a "big success."

RSA reports that they have requested to access the documents from EASO, but the agency responded by providing a heavily redacted version of the report.

It is alleged that the document has been downgraded because it documented that Turkey cannot be considered as a safe third country. Some traces indicating that Turkey does not fulfil the criteria of a safe country are existent already in the redacted version of the document.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Metin Gurcan i Almonitor 19-06-04: Why Turkey is closing down Syrian refugee camps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Ekot 19-06-09:

Migrationsdomstolen i Göteborg för långsam till sidans topp

Justitieombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot migrationsdomstolen i Göteborg för de långa handläggningstiderna. De är orimliga, anser JO.

- Kritiken är ju berättigad så till vida att det är alldeles för långa handläggningstider i flera måltyper här, varav asylmålen är en, så det är helt riktigt att de här personerna får vänta alldeles för länge, säger Johan Sanner, lagmannen vid Förvaltningsrätten i Göteborg, dit migrationsdomstolen hör.

Den anmälan som kom in till JO i början av januari gällde en pojke som sökte asyl i början av januari, men som fick avslag hos Migrationsverket. Det tog fyra år innan han till sist fick ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera i Sverige. Några asylskäl ansåg varken Migrationsverket eller migrationsdomstolen att han hade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-06-09: M vill ge domstolarna ökade anslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-05-24:

Migrationsverket förbereder för digitala förlängningsansökningar till sidans topp

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket förbereder just nu för att göra det möjligt att skicka in sin ansökan direkt från Migrationsverkets webbplats. Under en övergångsperiod kommer man dock att behöva skicka sin ansökan via post.

- Vi planerar för att i juli sjösätta ett system som gör det möjligt att ansöka digitalt, men under en övergångsperiod behöver vi ta emot ansökningarna via post, säger Magnus Bengtsson, ansvarig för förlängningsprocessen vid Migrationsverket.

Fram tills nu har ansökningsprocessen gått till så att man bokar en tid på webben för ett personligt möte på ett av Migrationsverkets kontor. Det kommer man från och med idag inte längre att behöva.

Istället ska den som vill förlänga sitt uppehållstillstånd skicka sin ansökan med vanlig post till det av Migrationsverkets kontor som ligger närmast bostadsorten.

- Först efter att man har skickat sin ansökan om förlängning av uppehållstillståndet avgör vi om det också krävs ett personligt möte med Migrationsverket. Alla kommer inte att behöva det, säger Magnus Bengtsson.

För en del kommer det bara att bli aktuellt med ett kort besök på Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Den som skickat sin ansökan via post kommer att få ett kvitto på att ansökan är mottagen. Om Migrationsverket bedömer att det behövs ett personligt möte får man en kallelse till en sådan via post.

Det nya sättet att ansöka gäller personer som har uppehållstillstånd i Sverige och vill ansöka om

+ förlängning av uppehållstillstånd på grund av skydd

+ uppehållstillstånd för anhöriga till personer som har sökt asyl och fått tidsbegränsat uppehållstillstånd

+ förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Den som redan har hunnit boka ett besök via Migrationsverkets e-bokningstjänst som nu har stängts påverkas inte, utan ska komma på den tid som är bokad.

Läs mer (Extern länk)

TT / Aftonbladet 19-05-24: Majoritet väntas få stanna längre (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

Migrationsöverdomstolen: Polisens avvisning skulle ha prövats av Migrationsverket till sidans topp

Den normala gången då polismyndigheten beslutar att en utlänning ska avvisas är att beslutet kan överklagas till Migrationsverket och därefter till Migrationsdomstol som sista instans. Undantag gäller om polisen samtidigt beslutat om att upphäva en Schengenvisering. Detta överklagas direkt till migrationsdomstol och kan överklagas vidare till Migrationsöverdomstolen. I det fall som målet gäller var det Migrationsverket som fattat beslut om att upphäva viseringen, men Migrationsverket lämnade ändå överklagandet av polisens beslut om avvisning direkt vidare till domstol. Migrationsöverdomstolen slår fast att Migrationsverket borde ha prövat ärendet. Migrationsöverdomstolen prövar dock inte avvisningsbeslutet i sak, eftersom migrationsdomstolens beslut i ärenden som polisen prövat i första instans inte får överklagas. Domen är vägledande.

Hämta referat i mål UM 21599-18, MIG 2019:8 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE 19-05-22:

Finland/ Hur asylsökande intervjuas kan ha betydelse för hur asylbeslutet utfaller till sidans topp

Hur borde asylsökande intervjuas för att deras historier ska vara så tillförlitliga som möjligt? Och hurdana bedömningar baserar sig asylbesluten på?

Forskning kring det här har nyligen inletts vid Åbo Akademi inom ämnet rättspsykologi. Projektet kartlägger vilken typ av frågor som ställts och på vilket sätt till 200 asylsökande under asylprocessen.

Projektet baserar sig på tidigare forskning som gjorts i Nederländerna där man sett över intervjuer och tillförlitlighetsbedömningar på olika håll av Europa.

Resultatet där visade att framför allt öppna frågor gjorde det lättare för asylhandläggarna att skapa en uppfattning om vittnesmålens trovärdighet.

Frågorna i avgörande roll i asylbesluten

Tanja van Veldhuizen är en rättspsykolog från Universitetet i Leiden i Nederländerna, som forskat i tillförlitlighetsbedömningar i europeiska asylprocesser. Tidigare forskning hade närmast fokuserat på asylbesluten, inte på själva asylprocessen, vilket gav henne idén att se på själva intervjuerna.

- När man tittar på vittnesmål, så ska man aldrig glömma att det är resultatet av frågor. De uppstår inte i ett vakuum utan är ett resultat av de frågor vi ställer.

Det var specifikt frågorna om de asylsökandenas ursprung som intresserade van Veldhuizen. På vilket sätt ställdes frågorna? Ställdes frågorna på ett inbjudande sätt för att samla in information eller bemöttes de intervjuade av en skeptisk eller anklagande ton?

Också frågetyperna var intressanta: Var frågorna öppna, sådana som bjöd in till långa svar, eller slutna, som endast krävde ett kort ja eller nej-svar?

- Kartläggningen visade att de flesta frågor ställdes för att samla in information, vilket var positivt, berättar van Veldhuizen.

Men många slutna frågor ställdes också bara för att kolla fakta, vilket gav korta svar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

YLE 19-05-23: Migri har gjort mycket för att utveckla kritiserade asylintervjuer: "Vi utbildar personalen ständigt ..." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danish Refugee Council / ECRE 19-05-17:

Italien, Grekland/ The Implications of a Closer Asylum-Return Nexus till sidans topp

The strong linkage between asylum and return procedures in the hotspot approach puts fundamental rights at risk, according to a policy brief published by the Danish Refugee Council.

Whereas hotspots in Italy and Greece were set up with a view to ensuring greater effectiveness and efficiency in migration management, experience from practice has demonstrated critical gaps in registration, access to procedures and identification of vulnerabilities, as well as violations of the right to liberty through systematic detention.

The brief places particular emphasis on the implications of the channelling of people into different procedures and the automatic detention of certain groups upon arrival, for example through the nationality-based "low profile" scheme on Greek islands. Persons subject to that scheme are automatically placed in pre-removal detention centres and can only seek asylum whilst in detention.

The Danish Refugee Council recommends access to proper and immediate legal assistance for all persons in such procedures, systematic identification of visible and non-visible vulnerabilities, and compliance with the duty to resort to detention only as a measure of last resort.

Artikeln med länkar (Extern länk)

Rapporten "Rights at risk: Implications of a closer nexus between asylum and return procedures" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

British Telecommunications 19-05-23:

Storbritannien/ Home Office policy on age assessment ruled unlawful till sidans topp

Court of Appeal judges ruled the process creates a risk of children being wrongly detained.

Government policy on young asylum seekers is unlawful and "creates a real risk" of children being wrongly detained, senior judges have ruled.

Home Office guidance states unaccompanied asylum seekers will not be accepted as being children if "their physical appearance and demeanour very strongly suggests that they are significantly over 18 years of age and there is little or no supporting evidence for their claimed age".

Lawyers for an asylum seeker from Eritrea, known only as BF, argued assessing someone's age based on their appearance or demeanour is "inherently unreliable" and therefore unlawful.

Giving judgment in London on Thursday, the Court of Appeal ruled by a two-to-one majority that the Home Office's current policy "creates a real and avoidable risk of children being unlawfully detained".

Lord Justice Underhill said there is a "very substantial" margin of error of between five and seven years for an age assessment carried out on the basis of physical appearance or demeanour.

The judge held that the Home Office's guidance "fails to convey just how doubtful an assessment based on physical appearance and demeanour alone is", which he said "gave rise to a real risk of children being (unlawfully) detained".

He added: "In the absence of guidance as to the width of the margin of error, there is inevitably a real risk that immigration officers will place too much trust in their own assessment that a particular young person is 'significantly' over 18."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Free Movement 19-05-28: Split Court of Appeal finds asylum seeker age assessment policy unlawful (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-19:

Tyskland/ ECRE report on the airport procedure in Germany till sidans topp

In a report published following a visit to Germany in April 2019, ECRE examines gaps and compliance with procedural guarantees in the airport procedure implemented in the airports of Frankfurt/Main and Munich.

The airport procedure in Germany has been described as a "black box" due to its obscurity, lack of quality, and limited amenability to scrutiny. Although the number of claims processed at airports representing less than 1% of the total caseload before the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), the airport procedure is marred by severe deficiencies in practice.

Among other concerns, the report highlights that asylum seekers navigate highly truncated procedures without comprehensible information and adequate interpretation. The BAMF is reported to make superficial and inadequate assessments of the reasons for flight from the country of origin and maintains a restrictive stance aimed at filtering out claims, going beyond the scope of cases that should be deemed "manifestly unfounded" in line with the German Asylum Act.

Furthermore, applicants with special procedural needs such as pregnant women or persons with disabilities are subjected to lengthy interviews with the BAMF without benefitting from "adequate support" guaranteed to them by the recast Asylum Procedures Directive.

Finally, the report emphasizes that procedural deficiencies are exacerbated by the conduct of the entire airport procedure in a regime of de facto deprivation of liberty, without effective access to means of communication or remedies against arbitrary detention. In that respect, ECRE is particularly concerned by the persisting failure of German authorities to comply with Strasbourg jurisprudence on the right to liberty in airport transit zones.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 19-06-10:

Småbarnsfamilj splittrad mellan Italien och Sverige får inte stöd av Europadomstolen till sidans topp

Målet gäller en somalier som har asyl i Italien och hans hustru som bor i Sverige med parets två barn. Mannen sökte asyl i Sverige 2009 men fick avslag enligt Dublinförordningen. När han försökte en andra gång i Sverige 2012 anförde han anknytning till sin hustru och deras gemensamma barn. Det hölls emot mannen att identitetsuppgifterna skiftat vid de olika ansökningarna. Efter att än en gång ha förts till Italien ansökte mannen därifrån. Ansökan avslogs eftersom mannens identitet inte kunde styrkas. Bevislättnad kunde inte tillämpas eftersom paret inte bott ihop i hemlandet. Ytterligare en ansökan, nu omfattande anknytning även till parets andra barn. avslogs på samma grund trots att DNA-test visat med 99.999% sannolikhet att paret är föräldrar till barnen. Europadomstolen finner att Sveriges beslut inkränktar på mannens rätt till familijeliv. Men domstolens bedömning blir ändå att detta är proportionerligt i förhållande till statens rätt att kontrollera invandringen. Domstolen lägger stor vikt vid att familjen bildades då mannen befann sig illegalt i Sverige och paret måste ha vetat att familjelivet inte kunde upprätthållas lagligt. Dessutom bor båda i EU-länder och har möjlighet att resa till varandra.

Application no. 23270/16, Said Mohamed ABOKAR against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

Europadomstolen fäller än en gång Ryssland för deportation till Uzbekistan till sidans topp

Målet gäller en person som i Uzbekistan blivit anklagad för att ha tillhört en extrem islamistisk organisation. Han tog sig till Ryssland men blev åtalad för att ha tagit sig in illegalt i Ryssland och för tillhörighet till en extremistorganisation. Strax innan han skulle friges ansökte han om asyl men detta avslogs. Fängslad inför verkställighet vände sig mannen till Europadomstolen som den 28 juni 2016 uppmanade Ryssland att ställa in utvisningen i väntan på domstolens prövning. Trots detta verkställdes deportationen den 1 juli. Utvisningen verkställdes med normala offentliga rutiner, till skilllnad från några tidigare fall där personerna kidnappats och förts till Uzbekistan troligen med myndigheternas goda minne, men utomrättsligt. Europadomstolens anser fortfarande att personer som anklagats för extremism i Uzbekistan löper stor risk för tortyr. Genom ombud i Uzbekistan har mannen förmedlat att han behandlats illa och försökt begå självmord efter utvisningen. I en enhällig dom slår Europadomstolen fast att Ryssland har brutit mot flera artiklar i konventionen och ska betala 20.000 Euro till den utvisade mannen samt 5.000 Euro till advokaterna.

Application no. 36321/16, case of O.O. v. Russia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

EU-domstolen: Den som nekas flyktingstatus kan ändå vara konventionsflykting till sidans topp

EU-domstolen har behandlat tre ärenden överlämnade från domstolar i Belgien och Tjeckien, rörande personer som hade flyktingskäl enligt flyktingkonventionen, men som fråntagits eller nekats flyktingstatus. Detta hade skett i enlighet med uteslutanderegler i EU:s skyddsgrundsdirektiv. Frågorna gällde om direktivet stämmer överens med konventionen. Konventionen tillåter utvisning av en flykting på vissa grunder, men personen är fortfarande flykting. EU-domstolen slår fast att EU-direktivet bygger på konventionen och båda ska tillämpas. En person som är flykting enligt konventionen är fortfarande flykting även om personen inte beviljas "flyktingstatus" enligt direktivets definition. Detta kan leda till att personen inte tillerkänns vissa rättigheter enligt direktivet, men har ändå de grundläggande rättigheter som följer av flyktingkonventionen. Samtidigt måste direktivet tillämpas i enlighet med EU:s rättighetsstadga som innehåller ett absolut förbud mot utvisning som kan leda till tortyr eller liknande. Det kan därmed inträffa att skyddet blir starkare under direktivet än under flyktingkonventionen.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen på svenska och andra språk (Extern länk)

ECRE referat 19-05-17: Refugees who committed crimes cannot be automatically returned (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fanzingo 19-05-27:

UD ljuger inför Europadomstolen till sidans topp

"Vad är ni så rädda för? Är ni rädda för mig?",undrar Sara 19 år oförstående som flytt tvångsäktenskap och barnäktenskap till Sverige.

"Det är oerhört allvarligt när inte ens svenska staten kan hålla sig till fakta", menar Emilie Hillert, Saras advokat.

Sveriges yttrande till Europadomstolen innehåller falska fakta och missvisande information. Det är tydligt att man försöker dölja alla brister i de svenska myndigheternas handläggning av ärendet, och försvara den undermåliga hantering som Sara har blivit utsatt för.

Rena faktafel som UD skickat till Europadomstolen gällande Saras ärende;

Det påstås att Sara hann fylla 18 år innan Migrationsverket fattade beslut i hennes ärende. Direkt felaktigt. Det var Migrationsverket som utan grunder skrev upp Saras ålder till 18 år för att kunna bedöma henne som vuxen.

Det påstås att Sara inte har sagt att hon har blivit utsatt för våld av sin make. Direkt felaktigt. Sara berättade under protokollförd asylutredning vid två olika tillfällen att maken var våldsam och hade slagit henne. Migrationsverket följde inte upp med en enda fråga.

Det påstås att Saras pappa var i Europa vid tidpunkten för frieriet. Direkt felaktigt. Sara har berättat att han var i Afghanistan.

Exempel på missvisande information som UD skickat till Europadomstolen gällande Saras ärende;

Det påstås att det hölls en asylutredning och tre intervjuer med Sara inom ramen för asylärendet, varför man har god grund att bedöma Saras trovärdighet. Gravt missvisande. De tre "intervjuerna" hölls på en helt annan enhet av personer som inte deltar i bedömningen av asylärendet eller Saras trovärdighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

Lifos: Förtydligande om verkställighetshinder i ställningstagande om apatiska barn till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande angående hälsotillstånd och vårdmöjligheter som grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer med särskilt fokus på devitaliserade barn. Ställningstagandets slutsats är liksom tidigare att utrymmet för att ge uppehållstillstånd grundat endast på ett devitaliserat tillstånd hos ett barn har blivit kraftigt begränsat sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft. Detta beror på att tillstånd enligt Utlänningslagens paragraf om ömmande omständigheter (5:6) nu bara får beviljas om en utvisning skulle bryta mot ett internationellt åtagande. Det som justerats i ställningstagandet är att styckena om villkoren för uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder har förtydligats. I den paragraf som berör medicinska verkställighetshinder som uppstått efter avslag (12:18) finns inte någon skrivning om att hinder bara skulle kunna föreligga om utvisningen skulle bryta mot ett internationellt åtagande. Ribban har i praktiken ändå blivit högre eftersom det för verkställighetshinder krävs nya omständigheter utöver de som prövats i grundärendet - där det skärpta villkoret har ingått. Men om det finns nya omständigheter som inte prövats tidigare så behöver dessa inte uppfylla kravet om brott mot internationellt åtagande för att kunna leda till uppehållstillstånd.

Hämta ställningstagande SR 17/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-06-04:

Elvaåriga Sabina har varit helt okontaktbar i tre år till sidans topp

Elvaåriga Sabina har varit okontaktbar i tre år och är ett av omkring tio barn i Stockholms län som vårdas för uppgivenhetssyndrom. Mikael Billing på BUP:s traumaenhet oroas över att behandlingstiden för barnen blir allt längre.

- Långa handläggningstider och tillfälliga uppehållstillstånd gör det svårare för familjerna att känna den trygghet som är nödvändig för tillfrisknande, säger han.

Trettonåriga Maria har precis kommit hem från skolan till den lilla lägenheten i utkanten av Stockholm. I vardagsrummet ligger hennes tre år yngre syster, till synes livlös, i en bakåtlutad rullstol. I tre år har Sabina varit okontaktbar och varken svarat på tal, beröring, smärta eller kyla. Hennes käkar är sammanbitna och går inte att öppna och hon får näring genom en sond i näsan.

- Det är så svårt att se andra barn leka och gå till skolan när Sabina bara är här med oss, säger hennes mamma, Kalina.

DN träffade familjen första gången i november 2017. Sabina är ett av 111 barn som vårdades för uppgivenhetssyndrom i Sverige det året, enligt Socialstyrelsens siffror.

2017 hade hela familjen, efter nästan två år i Sverige, fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, med en tidsfrist om 13 månader att lämna landet. De lämnade in en ansökan om verkställighetshinder, där de bland annat skrev att Sabina inte skulle kunna få den vård hon behöver i hemlandet, som ligger i Centralasien. Drygt ett år senare, i april 2019, kom beskedet - Sabina får permanent uppehållstillstånd och resten av familjen tillfälligt.

Myndigheten konstaterar att hon varit svårt sjuk länge och bedömer att det finns risk för att hennes hälsa och utveckling skulle ta skada om hon utvisades till hemlandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

Adopterat barn får uppehållstillstånd i domstol trots tveksamhet till sidans topp

En 13-årig pojke som bor hos sin mamma i Mongoliet adopterades av sin moster, som är bosatt i Sverige. Pojkens mamman höll på att bli blind och kunde inte ta hand om honom. Han blev istället som en förälder. Adoptionen som gjordes i Mongoliet bedömdes giltig i Sverige. Huvudregeln är att adopterade likställs med biologiska barn, varför pojken skulle ha rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket avslog ändå med motivering bl.a. att adoptionen inte gjorts för att befästa en förälder-barn-relation utan för att pojken skulle få det bättre i Sverige. Migrationsdomstolen anser att det finns tecken på skenförhållande men den sammantagna bedömningen blir att Migrationsverket inte gjort sannolikt att adoptionen ägt rum uteslutande för att ge uppehållstillstånd. Domstolen påpekar att utrymmet för att att vägra adopterade barn uppehållstillstånd är mycket begränsat. Domen är inte vägledande. /Asylnytt: Observera att vid adoption som sker i Sverige tas yttrande in från Migrationsverket redan i adoptionsprocessen och ett misstänkt skenförhållande kan leda till att adoptionen avslås./ (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 19-05-21:

Pojkarna utvisas utan sin mamma: "Hemskt" till sidans topp

Bröderna Ali Asghar, 5 år, och Benjamin, 5 månader, utvisas till Afghanistan - med sin pappa men utan sin mamma.

- Jag trodde aldrig det här kunde hända, jag är väldigt ledsen och förvirrad, säger mamman Javaher Rezai, som har tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen.

Migrationsverket menar att det inte finns något annat sätt att tolka den nya lagen.

20-åriga Javaher Rezai bor i Lessebo, sydöst om Växjö, tillsammans med sin man, 24-årige Mohammed och sina två barn, Ali Asghar, 5, och Benjamin, som precis blivit fem månader gammal.

Javeher föddes och bodde i Afghanistan, men flyttade från landet till Iran, eftersom Javahers familj ville gifta bort henne till en man familjen valt ut, enligt Javaher.

- Jag ville inte gifta mig med den man som min familj hade valt, säger Javaher och fortsätter.

- Så jag flydde.

Att stanna i Afghanistan, ett land där hederskulturen är djupt rotad och finns inom alla etniska grupper i landet, var inte ett alternativ för Javaher.

Hoppades hitta stabilitet i Sverige

Javaher bodde några år i Iran och där träffade hon Mohammed. 2014 föddes familjens första son, Ali Asghar. Men livet i Iran var svårt och den nyblivna familjen hade hört talas om Sverige, ett land där de hoppades kunna utbilda sig.

- Vi tänkte att Sverige skulle ge oss ro. Jag trodde att vi skulle få ett stabilare liv i Sverige, säger Javaher.

De kom till Sverige 2015 och ansökte om uppehållstillstånd. Till en början fick hela familjen avslag på sina ansökningar, men överklagade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-05-23: Barnen och pappan utvisas till Afghanistan - mamman kvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 19-05-29:

25 afghaner tvångsutvisades från Sverige - flera hämtades i andra länder till sidans topp

25 afghaner tvångsutvisades till Kabul på tisdagen. Ytterligare 19 afghaner hämtades i två europeiska länder av det chartrade planet.

- Det var en europeisk återvändandeinsats, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen

Under tisdagskvällen tvångsutvisades 25 afghanska män, som fått avslag på sina asylansökningar, till Kabul i Afghanistan. Under färden till Kabul mellanlandade det chartrade planet i två europeiska länder och hämtade ytterligare 19 afghaner med utvisningsbeslut. Vilka europeiska länder det var vill inte gränspolisen säga.

- Det var en europeisk återvändandeinsats och denna gång var det Sverige som organiserade den, säger Patrik Engström.

Läs mer: Protester i Märsta mot utvisning till Kabul

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-05-31:

"Adopterad" av svensk familj - får inte stanna till sidans topp

Flyktingen Fida Nazari, 19, har "adopterats" av en svensk familj, som i två år bekostat hela hans försörjning.

Snart är han färdig verkstadsarbetare och en anställning på Preemraff väntar.

Ändå ska han snart utvisas till Afghanistan, trots att han aldrig har varit där.

I juni 2015 kom den då 15-årige Fida till Sverige från Pakistan. Han föddes i pakistanska Quetta av afghanska föräldrar och växte upp där som papperslös flykting.

En dag sköts två av Fidas vänner ihjäl på gatan av en milisgrupp. Bara för att de var hazarer, precis som Fida. Då sade hans mamma åt honom att fly till Europa. Via Österrike tog han sig till Sverige.

Först placerades han som minderårig på HVB-hemmet Fjällagården i Lysekil, där han blev bästa vän med en annan flykting, Ismat Sachi.

Men snart skrev Migrationsverket upp Fidas ålder till 18 år, avslog hans ansökan om flyktingstatus och placerade honom på ett asylboende för vuxna där han vantrivdes. Fidas situation uppmärksammades på Facebook, han fick kontakt med Siv i Lysekil och fick flytta hem till hennes familj.

Bäste vännen Ismat tog livet av sig

Ismat hade inte samma tur. Han nekades också asyl och fick sin ålder uppskriven. Då såg han ingen framtid i Sverige och tog livet av sig.

Aftonbladet träffade Fida hemma hos Siv i Lysekil våren 2017. Han sörjde Ismat, som han såg som sin bror:

- Halva mitt liv är borta. Jag sade till många människor att hjälpa mig, och jag fick hjälp. Om någon hade hjälpt Ismat kanske han inte hade begått självmord.

- Jag har aldrig varit i Afghanistan. Jag vet inte hur jag ska klara mig där, säger Fida Nazari, här med Elisabeth Jonsson i hemmet i Lysekil.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-05-24:

Libanon/ Syrians summarily deported from airport till sidans topp

Forced to sign "voluntary" return forms; Risk of serious harm

Lebanon summarily deported at least 16 Syrians, some of them registered refugees, on April 26, 2019 after they arrived at the Beirut airport, Human Rights Watch, the Lebanese Center for Human Rights (CLDH), Legal Agenda, Frontiers Rights, and the Access Center for Human Rights said today.

At least 5 of the 16 had registered with the United Nations refugee agency (UNHCR), and at least 13 expressed their fears of torture or persecution if returned to Syria. Despite this, the Syrians were not given a meaningful chance to seek asylum or challenge their removal, and were forced to sign "voluntary repatriation" forms. Nongovernmental organizations working with refugees in Lebanon estimate that 30 Syrians have been deported from Hariri International Airport in Beirut this year by the General Security Directorate, the agency that oversees the entry and exit of foreigners.

"Lebanese authorities shouldn't deport anyone to Syria without first allowing them a fair opportunity to argue their case for protection and ensuring that they don't face a real risk of persecution, torture, or other serious harm," said Lama Fakih, acting Middle East director at Human Rights Watch. "Despite heated rhetoric calling for Syrians to return home, and coerced 'voluntary' returns, there continues to be significant risk of harm for refugees who do return to Syria."

Lebanese authorities have in the past affirmed their commitment not to forcibly return any Syrian to Syria but, increasingly, officials are calling on Syrians in Lebanon to return home.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Al Jazeera 19-05-29:

Turkiet/ Turkey police bust human trafficking ring, arrest smugglers till sidans topp

One of Europe's most notorious people smugglers arrested, along with 19 others, in joint operation across Turkey.

Turkish police have arrested 20 members of an international migrant-smuggling organisation, including one of Europe's most wanted traffickers, Turkish police have said.

Akbar Omar Tawfeeq, the suspected leader of the crime syndicate, and others were captured on May 25 during a joint operation conducted by police and intelligence agencies, officials said in a news briefing in Istanbul on Wednesday.

At least 569 migrants were caught and judicial authorities confiscated six vehicles, six boats and numerous life vests belonging to Tawfeeq's organisation, police officials said.

The crackdown came after an investigation led by Istanbul's chief public prosecutor, who suggested that the organisation smuggled migrants from Afghanistan and northern Iraq, to Greece, Italy and other European countries in return for large sums of money.

The prosecutor's report also found that the group smuggled migrants stuck in Greece to other European Union countries, as a second route across Europe.

Thousands of undocumented migrants are believed to have been smuggled, according to the officials.

Authorities conducted a process of technical surveillance and tracked the suspects' movements in countries such as Ukraine, England and Italy, in coordination with local authorities.

The organisation is thought to have received an average of 3,000 to 5,000 euros ($3,340-$5,570) per migrant, with an average of 2 million euros ($2,2m) per year.

'PKK links'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-05-20:

USA/ 16-årig migrant död i förvar i Texas till sidans topp

För femte gången på ett halvår har en minderårig migrant från Guatemala avlidit i gränspolisens förvar i USA.

Den 16-årige pojken greps av polis den 13 maj och har befunnit sig i förvar sedan dess. Han hittades avliden under en hälsorond på måndag morgon, enligt ett uttalande från den amerikanska gränsskyddsmyndigheten.

Myndigheten sade inte vad dödsorsaken var.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Aftonbladet 19-06-05:

Kapiten, 9, är född i Sverige - men ska ändå utvisas till sidans topp

Han är född och uppvuxen i Sverige och har bott här hela sitt liv.

Men nu riskerar Kapiten, 9 år, och hans mamma att bli utvisade - till Etiopien, ett land som Kapiten aldrig satt sin fot i.

- Ibland har jag svårt att sova när jag tänker på att vi kanske inte får stanna, säger han.

Kapiten, 9, föddes i Norrköping och har vuxit upp i Skara där han bor tillsammans med sin mamma Abeba sedan flera år tillbaka. Men snart kan deras tillvaro i Sverige vara över - Migrationsverkat har beslutat att de ska utvisas, skriver Skaraborgs Läns Tidning.

- Jag fortsätter kämpa för att vi ska få uppehållstillstånd, men det är inte lätt, jag känner mig helt slut efter så här lång tid, säger Abeba.

Abebas föräldrar är eritreaner, men flyttade till Etiopien där Abeba är född och uppvuxen. Då kriget mellan Etiopien och Eritrea bröt ut under slutet av 1990-talet skickades eritreaner bosatta i Etiopien tillbaka över gränsen, så även Abebas familj.

Men själv var hon inte hemma när bussarna förde tillbaka hennes föräldrar. I stället blev hon lämnad kvar i Etiopien, där hon inte kände sig trygg på egen hand.

Kände sig otrygg

Under våren 2007 lyckades hon ta sig till Sverige. Kapiten föddes 2010. Hans pappa, som är norsk medborgare med ursprung i Eritrea, är i dag inte en del av familjen.

Efter att ha bott på olika platser runtom i landet hamnade hon och Kapiten 2012 i Skara, där han går i skolan och spelar fotboll och handboll på fritiden.

- Han har många vänner här och trivs jättebra.

Men frågan är hur länge Abeba och Kapiten får stanna i Sverige. De senaste tolv åren har Migrationsverket flera gånger avslagit Abebas ansökan om uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till att hon och sonen inte har tillräckliga skyddsbehov.

"Inte formats av Sverige"

Kapiten har aldrig varit i Etiopien och har hela sin tillvaro i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 19-05-26:

Afghans deported from Germany face violence, other perils till sidans topp

Since 2016, Germany has deported about 600 Afghans whose applications for asylum were rejected. When they land, they are given €150 and left to fend for themselves. Observers say this practice is irresponsible.

In May alone, there have been numerous murders, incidents of violence and terrorist attacks in Afghanistan. According to a UN report, 561 civilians were killed from January to March 2019. And Germany's Foreign Ministry has issued a travel warning for Afghanistan, reporting that "staying in most parts of the country remains dangerous."

Despite these facts, Germany recently deported 26 more people to Afghanistan. Since December 2016, almost 600 people have been sent to the country in a total of 24 repatriation flights. Authorities have even used physical force to deport people.

Once people who have been deported from Germany land in Afghanistan, they are left to fend for themselves and face uncertain futures.

Downplaying security risks

Samira Hamidi, who works for Amnesty International's South Asia Regional Office in Colombo, is originally from Afghanistan and focuses on her homeland for AI. "The government is not able to provide protection for civilians," she said. "The government has its own challenges." She added: "Reflect on how the international - especially the European - countries are protected. ... The embassies have layers of security measures."

After a devastating 2017 terror attack in Kabul killed more than 150 people and severely damaged the German Embassy, officials in Berlin temporarily halted deportations to Afghanistan. They quickly lifted that ban, however.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 19-05-30:

Danmark/ Failed asylum seekers wait in rural Danish departure centre till sidans topp

When Ali Adnan, 27, fled his home in the Iraqi capital of Baghdad in 2015 and arrived in Denmark, a local Danish family took him in and helped him gain his footing in a country he knew very little about.

Now, stuck behind iron gates in one of two departure centres for rejected asylum seekers in Denmark, he feels the reality of political changes sweeping through the Nordic country, and feels his chances of a successful appeal are slim.

Ahead of a general election on June 5, both major parties - the left wing Social Democrats and the centre-right Liberal Party, currently in coalition with the Conservatives and the Liberal Alliance, have pledged to continue Denmark's tough stance on immigration.

"I didn't know how tough it would be to get asylum in Denmark. But when you're fleeing, you do not think about that, you just want to go to a safe country," says Adnan, who prefers to be called Daniel Christensen since converting to Christianity. He said he chose to come to Denmark as his brother lives in the country.

His asylum case was rejected due to a lack of proof of his being in danger in his native country.

The latest available data from the Danish Ministry of Immigration showed that in 2017 35% of asylum seekers were granted asylum, down from 72% and 85% in 2016 and 2015, respectively.

The number of asylum seekers peaked in 2015 at over 21,000 and dropped to 3,500 in 2017, as a result of Denmark's tougher laws.

Danes, famed for their 'hygge' - a word roughly meaning "cosiness" - and for being among the happiest people in the world, according to multiple surveys, were long known for their progressive laws.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 19-06 -09:

Frankrike/ "Jag är arg på Sverige men samtidigt älskar jag Sverige" till sidans topp

Afghaner som sökte uppehållstillstånd i Sverige 2018

Under broarna i Paris sover unga män som lämnat Sverige i jakt på ett bättre liv. Regissören Sofia Norlin har under flera månader följt de asylsökandes kamp för drömmen om ett riktigt hem - i en vardag präglad av osäkerhet och våld.

Det är vår i Paris. Turister och stadsbor njuter av solskenet, det som filtrerat genom gatornas kalkdamm ger staden sitt romantiska ljus.

Paris. Kärlekens stad. Och på samma gång så många städer i en. Vid stadens norra infarter stockar sig den tunga trafiken vid rödljusen. Högar av flaskor, plastpåsar och rivna kartonger ligger vid sidan av vägen och en skarp lukt av bränt trä och gummi sprids med vinden.

- Välkommen till lilla Sverige, säger en ung man som berättar att han tidigare bott och arbetat i Uppsala.

- Jag är ledsen att jag inte kan bjuda er på fika. Här finns ingenting, säger han medan han räcker fram en plastmugg te. Vi lovar att ta med socker nästa gång.

Vi befinner oss i Porte de La Chapelle, det största improviserade flyktinglägret i den franska huvudstaden, evakuerat flera gånger och uppbyggt igen. Under de veckor vi dagtid besöker lägret växer det från att rymma 400 personer till omkring 1000 för att sedan rensas på folk igen. I slutet av maj återuppstår det igen 200 meter bort och inhyser nu runt 300 personer.

Det är bara män som bor här, området anses för farligt för andra. De sover i tätt sammansatta tält, under ett hav av nylontak i blått, grönt och rosa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 19-05-27:

Samverkan ledord i FARR:s verksamhetsplan till sidans topp

För ett par veckor sedan träffades FARR:s styrelse med många nya ledamöter och några veteraner på sin första styrelsehelg. Mötet var det första med Sara Edvardson Ehrnborg som ny ordförande för FARR.

- Jag är oerhört stolt och glad över mitt nya uppdrag som ordförande, säger Sara. Att få ta del av den stora kompetens och kunskap som FARRs styrelse besitter är en ära. Styrelsen består av människor från en mängd olika domäner och extra roligt är att vi också har fått flera yngre ledamöter som kan bidra med energi och goda idéer.

Styrelsehelgen kom till stor del att handla om arbetsformer och flöden inom den nya styrelsen och om verksamhetsplanen för 2019-2020.

Samverkan och kommunikation första punkt

Verksamhetsplanen har samverkan och kommunikation som sin första punkt. Det handlar om att förbättra samverkan mellan styrelsen och medlemsföreningar och inom styrelsen, med alla medlemmar och volontärer som är verksamma för FARR och för FARR:s mål. Vi behöver till exempel diskussionsforum, arbetsgrupper och en ny kommunikationsplan.

Områden som FARR behöver prioritera inom Sverige är att bidra till att asylsökande kommer till tals mer och att verka för att det kommer till stånd en kommission som granskar rättssäkerheten från asylsökandes perspektiv. Samverkan med ombud och juristnätverk, förvarsnätverk, kontakt med journalister och andra former av strategisk påverkan nämns också i planen, liksom att fortsätta bevaka ändringar i praxis.

Även när det gäller utvecklingen i Europa är samverkan ett ledord i verksamhetsplanen - FARR behöver fördjupa samarbetet med organisationer och juristnätverk inom Europa och fortsätta bevaka utvecklingen av EU:s gränspolitik.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Möte med Maryam 2019:

12, 19, 26 juni, Simrishamn: Möte med Maryam onsdagar klockan tretton till sidans topp

Stortorget 13.00.

Sverige vill utvisa över 1800 barn och deras föräldrar till Afghanistan. De flesta av dem har varit i Sverige i över fyra år och minns ofta inget annat hem än Sverige. Det strider mot barnkonventionen att skicka dessa barn till ett land där de, förutom att utsättas för självmordsattacker och bomber, löper stor risk att bli utsatta för tvångsrekrytering, prostitution, tvångsäktenskap och ett liv utan utbildning eller andra basala rättigheter. Vi läser Maryams livshistoria till politikerna lyssnar. Varje vecka på onsdagar på Stortorget i Simrishamn klockan 13.

Maryam representerar alla dessa barnfamiljer. Vill du starta upp någon annanstans i Sverige? Välkommen att kontakta oss.

Facebook-Event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 19-05-20:

Diana vill ge glädje till barn som flytt från krig till sidans topp

Diana Rahaf Jowiead flydde från kriget i Syrien till Sverige för fyra år sedan och vet hur tufft det kan vara komma till ett helt nytt land.

Hon tog sina erfarenheter och startade en teatergrupp för att hjälpa nyanlända barn in i det svenska samhället.

Nu är hon nominerad till Stora mammapriset som delas ut av Expressen under Mammagalan på mors dag den 26 maj.

För ungefär fyra år sedan flydde Diana Rahaf Jowiead från kriget i Aleppo i Syrien till Sverige. Hon kom då till Tjörn och med en bakgrund som bland annat språklärare fick hon snabbt jobb på kommunen med att hjälpa nyanlända.

I Syrien jobbade även Diana som regissör och manusförfattare och väl i Sverige bestämde hon sig för att starta en teatergrupp för nyanlända barn och ungdomar.

Gruppen fick namnet "Glädjen", då tanken med teatern är att få barnen att hitta tillbaka till glädjen i livet efter att ha gått igenom svåra upplevelser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-05:

Frankrike/ Police harassing and even using violence against people helping refugees till sidans topp

French authorities have harassed, intimidated and even violently assaulted people offering humanitarian aid and other support to migrants, asylum seekers and refugees in northern France in a deliberate attempt to curtail acts of solidarity, a new report by Amnesty International has found.

"Targeting solidarity: Criminalization and harassment of people defending migrant and refugee rights in northern France" reveals how people helping refugees and migrants in Calais and Grand-Synthe are targeted by the police and the court system.

"Providing food to the hungry and warmth to the homeless have become increasingly risky activities in northern France, as the authorities regularly target people offering help to migrants and refugees," said Lisa Maracani, Amnesty International's Human Rights Defenders Researcher.

"Migrants and refugees did not simply disappear with the demolition of the 'Jungle' camp in 2016 and more than a thousand men, women and children are still living precarious lives in the area. The role of human rights defenders who offer them support is crucial."

Two-and-a-half years after the destruction of the so-called 'Jungle' camp, more than 1,200 refugees and migrants, including unaccompanied children, are living in tents and informal camps around Calais and Grande-Synthe. They have no regular access to food, water, sanitation, shelter or legal assistance and are subject to evictions, harassment, and violence at the hands of the police.

One Afghan man told Amnesty International that he was beaten on his back with a baton by police during a forced eviction, and another described how a police officer had urinated on his tent. An Iranian man told Amnesty International: "I left my country looking for safety, but here I face police abuse...The police come every day to take my tent and clothes."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-24:

Frankrike/ Hundreds of people occupy airport to protest airline's role in deportations till sidans topp

Several Hundred People have occupied terminal 2F of the airport Charles-de-Gaulle in Roissy, France, to protest against Air France's collaboration in deportations from France and the asylum policy of the French state.

The protest was organised by the collective Gilets Noirs (Black Vests), a group of migrants without papers ("sans-papiers") in the Ile-de-France region, and the pro-migrant activist group la Chapelle debout.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 19-05-22: Les Gilets Noirs statement: We are in the airport in France (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 19-05-17:

Grekland/ Interview: Ready to rescue - Caught up in politics till sidans topp

Interview with Marina Gomez Corral, crew member of the rescue vessel Aita Mari, operated by the Basque NGO Salvamento Marítimo Humanitario, which currently provides humanitarian aid to refugee camps in Lesbos.

How did Salvamento Marítimo Humanitario get started and what is your motivation?

We are a group of people who said that we cannot bare the shame anymore of what is happening right in front of our eyes. Growing up, we have had positive associations with the Mediterranean - holidays, sun, eating nice and living well - but now it turned into a cemetery and we could not simply continue our life's and pretend that this is not happening. Our position is that the way the EU is managing the situation in the Mediterranean at the moment is shameful and hypocritical. On our boat we all have specific responsibilities: we have a captain, engineers, a journalist, a nurse and a cook. We all come from different parts of Spain but we have the same objective. Also the sailors are activists. No one is on this boat just to work on a boat - we all share the same ethical and political project.

Your vessel, the Aita Mari, was originally prepared to carry out rescue missions in the Central Mediterranean. What obstacles did you encounter?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-24:

Europa/ ECRE working paper: Refugee-led organisations (RLOs) in Europe till sidans topp

Policy contributions, opportunities and challenges

This working paper is examining the role that Refugee-Led Organisations (RLOs) can play in contributing to finding policy and practical solutions to refugee issues. Based on a literature review and interview with different stakeholders, including policy-makers and RLO representatives from different EU Member States, it analyses why RLOs are not practically involved in the development, evaluation and discussion of asylum and integration policies/practices at the EU level and how the major challenges they face can be addressed.

ECRE Working Papers present research and analysis on asylum and migration. Their purpose is to stimulate debate by showcasing emerging ideas. Working Papers are commissioned by ECRE; the views they contain are those of their authors and do not necessarily represent ECRE's positions.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Democracy Now 19-05-29:

USA/ Scott Warren provided water to migrants in Arizona; faces up to 20 years in prison till sidans topp

An Arizona humanitarian aid volunteer goes to trial today for providing water, food, clean clothes and beds to two undocumented migrants crossing the Sonoran Desert in southern Arizona. If convicted, Scott Warren could spend up to 20 years in prison. Warren, an activist with the Tucson-based No More Deaths, is charged with three felony counts of allegedly "harboring" undocumented immigrants.

For years, No More Deaths and other humanitarian aid groups in southern Arizona have left water and food in the harsh Sonoran Desert, where the temperature often reaches three digits during summer, to help refugees and migrants survive the deadly journey across the U.S. border. Warren was arrested on January 17, 2018, just hours after No More Deaths released a report detailing how U.S. Border Patrol agents had intentionally destroyed more than 3,000 gallons of water left out for migrants crossing the border.

The group also published a video showing border agents dumping out jugs of water in the desert. Hours after the report was published, authorities raided the Barn, a No More Deaths aid camp in Ajo, where they found two migrants who had sought temporary refuge. We speak with Scott Warren and his fellow No More Deaths volunteer and activist Catherine Gaffney in Tucson.

AMY GOODMAN: This is Democracy Now! I'm Amy Goodman, with Juan González.

JUAN GONZÁLEZ: We turn now to southern Arizona, where a humanitarian aid volunteer is heading to trial today for providing food, water and shelter to two undocumented migrants. Scott Warren of Ajo, Arizona, faces up to 20 years in prison after being charged with three felony counts for allegedly harboring undocumented migrants. Warren is a geographer who volunteers with No More Deaths and Ajo Samaritans, two southern Arizona-based humanitarian aid organizations. For years, the groups have left water and food in the harsh Sonoran Desert to help refugees and migrants survive the deadly journey across the U.S. border.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Justitiedepartementet, Europeiska unionens råd 19-06-07:

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor den 6-7 juni till sidans topp

/Ur rådets pressmeddelande:/

Main results, Home affairs (Friday 7 June), Migration and asylum

Ministers had an exchange of views on the future of EU migration and asylum policy. On the basis of this exchange, discussions will continue within the Council over the coming months. The debate covered both internal and external aspects of the EU comprehensive approach to migration, including cooperating with international partners, reducing incentives for illegal migration through effective returns, fighting smuggling networks and reforming the common European asylum system.

Over lunch, ministers exchanged views on future global developments in the area of migration, in the presence of the UN High Commissioner for Refugees and the Director General of the International Organization for Migration.

The Council reached a partial general approach on a proposal to reform the return directive. The proposed new rules would speed up return procedures, prevent absconding and secondary movements, and increase the rate of returns.

Justitiedepartementet 19-06-07: Kommenterad dagordning

/Regeringens kommenterade dagordning Innehåller bland annat förslag rörande återvändandedirektivet, ekonomiskt stöd för gränsförvaltning, fonden för asyl och migration, migrationsprogrammet, Bulgariens och Rumäniens Schengenanslutning./

Bilagor som kan hämtas: Om återvändandedirektivet dp 13, fonderna dp 14a-c

Hämta regeringens kommenterade dagordning och bilagorna (Extern länk)

Justice and Home Affairs Council, 06-07/06/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen / Statewatch 19-06-05:

Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) update report - May 2019 till sidans topp

The Commission Services together with the EEAS (European External Action Service) have produced the latest: GAMM update (9679/19, LIMITE, 24 May 2019, 44 pages)

"This document provides an updated overview of the main external migration dialogues and processes implemented in the framework of the EU Global Approach to Migration and Mobility (GAMM). The document is compiled for the information of the EU High Level Working Group on Asylum and Migration by the responsible European Commission services, in association with the EEAS."

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 19-06-07:

Finansiering för migrations-, gräns- och säkerhetspolitiken: rådet enas om ståndpunkt till sidans topp

EU utökar tillämpningsområdet för sitt stöd för åtgärder på områdena migration, gränsförvaltning och säkerhet för att hjälpa till att ta itu med växande utmaningar. Rådet nådde i dag partiella allmänna riktlinjer om tre sektorsspecifika förslag inom inrikes frågor mot bakgrund av den fleråriga budgetramen för perioden 2021-2027. Budgetrelaterade och övergripande frågor som för närvarande diskuteras i förhandlingarna om EU:s nästa fleråriga budgetram liksom frågor med tydlig koppling till reformpaketet för det gemensamma europeiska asylsystemet omfattas inte av avtalens tillämpningsområde.

De sektorsspecifika förslagen inom inrikes frågor:

asyl- och migrationsfonden, som fungerar som stöd för medlemsländernas hantering av asyl och migration. Den partiella allmänna riktlinjen ger EU de verktyg som behövs för att svara på de föränderliga migrationsutmaningarna, både inom EU och i samarbete med andra länder.

instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, som säkerställer en stark och effektiv integrerad gränsförvaltning vid EU:s yttre gränser. Den partiella allmänna riktlinjen speglar den senaste tidens utveckling, t.ex. den planerade utvidgningen av den europeiska gräns- och kustbevakningen, moderniseringen av den gemensamma viseringspolitiken samt utvecklingen och interoperabiliteten mellan stora it-system (bl.a. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd samt in- och utresesystemet)

Fonden för inre säkerhet, som stöder förebyggande och samordning mellan polis, rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter för att skydda medborgarna. Den partiella allmänna riktlinjen bygger på den befintliga fonden, som genom riktlinjen anpassas till ny utveckling såsom behovet av att trappa upp kampen mot terrorism, grov och organiserad brottslighet samt it-brottslighet

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till information om respektive fond (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-24:

Ecre policy note on outspending on migration till sidans topp

ECRE published a Policy Note which focuses on issues related to asylum and migration in the ongoing negotiations for the EU's next long-term budget: how much money will be provided for migration-related objectives? For what specifically? To be spent where? And under whose competence?

As part of the negotiations for the next Multi-Annual Financial Framework (MFF), Member States are divided over the way in which migration should feature in the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), to what extent Justice and Home Affairs (JHA) funds should cover migration related spending outside the EU and what coordination between internal and external funding for migration should exist. The Policy Note seeks to inform discussions by providing a perspective on what would constitute the most effective and rights based approach to funding asylum and migration outside the EU.

It argues that it is the immense need resulting from forced displacement, with least developed countries hosting one third of the world's asylum seekers and 85% of the world's refugees living in the developing world which should be the priority of migration related EU development assistance. If Member States make a more specific reference to migration management, this should be based on the Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration (GCM) and the Sustainable Development Goals, more particularly SDG 10.7 which is to "facilitate orderly, safe, and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies". The suggested 10% earmarking for migration will already lead to the allocation of a significant amount of the EU's development budget to issues related to displacement and migration. It should therefore be an indicative maximum earmark.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 19-05-17:

Frontex trained 250 experts from Western Balkans and Turkey till sidans topp

On 16 May, Frontex together with representatives of the European Asylum Support Office (EASO), International Organization for Migration (IOM), the office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other local partners in Belgrade, Serbia, discussed the achievements of the first phase of the EU-funded "Regional Support to Protection-Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey" project.

The aim of the project was to introduce and share EU standards and best practices on migration management in the Western Balkan region and Turkey.

Frontex and its partners supported the countries in developing a protection-sensitive response to migration flows, assisting them in strengthening systems that aim at better identification and referral of those migrants that are in need of international protection or asylum.

In the course of the project, Frontex organised more than 20 training sessions for 250 participants from the Western Balkans and Turkey. The topics ranged from combatting trafficking in human beings to the detection of document fraud and the respect for fundamental rights during return operations.

"The project allows us to respond effectively to common challenges in the EU and in our neighbourhood. Border guards need to be able to identify vulnerable groups. This is why Frontex helps strengthen the identification, registration and referral systems in the beneficiary countries," said Frontex Deputy Director during his speech in Belgrade.

A part of Frontex's efforts also concentrated on return operations, a core part of the EU migration management policy. To ensure that the highest standards, including fundamental rights, are respected during return operations, the agency's experts provided a range of training activities for the beneficiary countries, helping them develop an operational and transparent return system based on a unified European approach and procedures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-05-21:

Europeisk gräns- och kustbevakning: Första gemensamma insatsen utanför EU inleds till sidans topp

I dag inleder Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i samarbete med de albanska myndigheterna den första gemensamma insatsen någonsin i ett grannland som inte är med i EU. Från och med den 22 maj kommer enheter från byrån att sättas in tillsammans med albanska gränsvakter vid gränsen mellan Grekland och Albanien för att stärka gränsförvaltningen och förbättra säkerheten vid EU:s yttre gränser, i full överenskommelse med alla berörda länder. Denna insats markerar en ny fas för gränssamarbetet mellan EU och partnerländerna på västra Balkan och är ännu ett steg på vägen mot en fullt verksam byrå.

Vid lanseringen i Tirana i Albanien deltar Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Fabrice Leggeri, verkställande direktör för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt Albaniens premiärminister Edi Rama och Albaniens inrikesminister Sandër Lleshaj.

- Med den första utstationeringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter utanför EU någonsin inleder vi ett helt nytt kapitel i vårt samarbete kring migration och gränsförvaltning med Albanien och hela västra Balkanregionen, säger Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Detta är ett verkligt banbrytande och verkligt historiskt steg som för denna region närmare EU genom ett samordnat och ömsesidigt stödjande samarbete kring gemensamma utmaningar, såsom en bättre hantering av migration och skydd av våra gemensamma gränser.

- I dag innebär en milstolpe för vår byrå och det bredare samarbetet mellan EU och Albanien, säger Fabrice Leggeri, verkställande direktör för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Vi inleder den första fullskaliga gemensamma insatsen utanför EU för att stödja Albaniens gränskontrollarbete och bekämpning av gränsöverskridande brottslighet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Frontex 19-05-29: Frontex and Ukrainian border guard extend cooperation agreement (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-06-04:

Helping carriers implement new information systems for borders and security till sidans topp

Today, the European Commission together with the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice - eu-LISA - are hosting an informal meeting with representatives of carriers' associations. The aim is to provide these associations, who represent the air, marine and land passenger transport industries with information on carriers' obligations under the new EU regulations establishing the Entry/Exit System (EES) and the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS).

Carriers will need to check the Entry/Exit System to determine if a third-country national travelling to the EU with a short-stay single or multiple-entry visa has already used up the number of authorised entries.

Carriers will need to check the European Travel Information and Authorisation System to ensure that that their visa-exempt passengers hold a valid travel authorisation.

Background

The meeting is one of the steps in the elaboration of a set of implementing acts that the European Commission is required to adopt, in accordance with the regulations. In early 2020, the Commission will adopt a set of implementing acts that will define the practical modalities for carriers' consultation of the Entry-Exit System (EES) and the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS). The EES replaces the current method of manually stamping passports, with an electronic record of entries and exits. The ETIAS will enable national authorities to carry out pre-travel screening for potential security and migration risks of presented by visa-exempt visitors.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-06-07:

Europol and the European border and coast guard agency sign a joint action plan till sidans topp

Today, the Executive Directors of Europol and Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, have signed a new joint Action Plan that will guide their cooperation in the coming years to strengthen their common efforts in enhancing the security of EU citizens.

The action plan was signed by Europol Executive Director, Catherine de Bolle, and Frontex Executive Director, Fabrice Leggeri, at the margins of the Justice and Home Affairs Council in Luxembourg. The ceremony took place in the presence of the Romanian Minister of Interior Affairs and Chair of the JHA Council, Carmen Daniela Dan, and the Director-General of the Directorate-General for Migration and Home Affairs of the European Commission, Paraskevi Michou.

Europol's databases and criminal investigations will be strengthened by information gathered by Frontex during operational activities at the external borders. Information from Europol will facilitate more efficient management of the EU's external borders and intelligence-based, targeted action against criminal groups and terrorists.

This structural exchange of information between the two agencies will improve the work of border guards and support investigations.

Efforts of both agencies in the fields of research and development of new technologies will also be closely coordinated, for instance for the introduction of the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS). Frontex will set up and manage the ETIAS Central Unit, which will provide operational support, as well as reinforcing and coordinating border control activities in Member States.

Europol and Frontex also plan to hold annual meetings of executive management and exchange liaison officers.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-06-04:

EU-ledarna anmäls för brott mot mänskligheten till sidans topp

EU och dess medlemsstaters stats- och regeringschefer borde åtalas för brott mot mänskligheten för sin migrationspolitik kring Medelhavet och Libyen.

Det anser en grupp advokater, som har anmält EU-ledarna till Internationella Brottmålsdomstolen ICC i Haag.

40 000 flyktingar och migranter har under åren 2016 - 2018 stoppats på Medelhavet och förts tillbaka till Libyen och interneringsläger, där det begås allvarliga övergrepp, skriver två franska advokater som leder gruppen bakom den 244 sidor långa anmälan till Internationella Brottmålsdomstolen, ICC, i Haag.

"EU och medlemsländerna har medvetet infört mycket välkoordinerade gränskontrolloperationer till havs, fullt medvetna om insatsernas dödliga konsekvenser", står det till exempel i punkt 15 i inlagan till domstolen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Statewatch 19-06-03: Full-text of submission to the court (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 19-06-06:

EU uppdaterar regler för att underlätta lagligt resande och bekämpa olaglig migration till sidans topp

Rådet antog i dag ändringar avseende viseringskodexen för att förbättra villkoren för personer som reser på laglig väg och förstärka tillgängliga verktyg för att åtgärda de utmaningar som den irreguljära migrationen har medfört.

Bättre villkor för personer som reser lagligt

De nya reglerna ger snabbare och tydligare rutiner för personer som reser lagligt, bl.a. genom att

+ göra det möjligt att lämna in viseringsansökningar upp till 6 månader och senast 15 dagar före avresa

+ göra det möjligt att fylla i och underteckna ansökningsformuläret elektroniskt

+ införa en harmoniserad strategi för att utfärda viseringar för flera inresor för personer som reser regelbundet och har en positiv viseringshistorik, med en gradvis utökning av perioden från 1 till 5 år

Täcka kostnaderna för handläggning

För att medlemsländerna bättre ska kunna täcka kostnaderna för handläggning av viseringsansökningar men utan att det avskräcker människor från att ansöka om visum, kommer viseringsavgiften att höjas till 80 euro.

Genom förordningen införs också en mekanism för att vart tredje år se över huruvida viseringsavgiften bör ändras.

Bättre samarbete kring återtagande av irreguljära migranter

Förordningen ska också bidra till förbättrat samarbete med tredjeländer kring återtagande, genom att den inför en ny mekanism för viseringhantering som påtryckningsmedel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rådet 19-06-06: Bättre säkerhet för id-handlingar: rådet antar nya regler (Extern länk)

EU-kommissionen 19-06-06: Commission welcomes final adoption of strengthened visa rules (Extern länk)

Den fullständiga listan över länder vars medborgare behöver visum (Extern länk)

Faktablad (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-05-17:

Utvecklingen av EU:s migrationsreform - ur askan i elden till sidans topp

Den 26 maj i år är det val till Europaparlamentet. Utgången i valet kommer att få stor påverkan på EU:s migrationspolitik som är i en pågående förändringsfas.

Bara under det senaste året har tonläget förändrats avsevärt och debatten har gått från att diskutera rättssäkerhetsfrågor och fördelningsmekanismer inom EU till att fokusera på avtal med tredje länder, hårdare tag i återvändandeprocessen och förslag som utmanar asylrättens kärna, exempelvis externaliserade asylprocesser i tredje länder.

I de förhandlingar som har ägt rum de senaste åren gällande ett reformerat asylpaket inom EU har förslag med en negativ inverkan för rättssäkerheten och människorättsskyddet i många fall bromsats av Europaparlamentet. Vilka som sitter i Europaparlamentet kommer därför få en stor påverkan på hur EU:s migrationspolitisk formas de närmsta åren.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar följer inom ramen för vårt Europaprojekt utvecklingen inom EU på migrationsområdet. Det gemensamma europeiska asylsystemet (Common European Asylum System - nedan förkortat CEAS) består av ett antal rättsakter som medlemsstaterna måste beakta i sina nationella migrationsprocesser. Följ länken för att läsa en genomgång av vad förslagen på ett reformerat "CEAS-paket" innebär, det senaste årets utveckling på migrationsområdet inom EU, och en framåtblick.

Hämta rapporten "Utvecklingen av EU:s migrationsreform - ur askan i elden för förespråkare av en rättssäker migrationsprocess" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 19-05-23:

All in vain? The fate of EP positions on asylum reform after the European elections till sidans topp

By Kris Pollet, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

The reform of the Common European Asylum System (CEAS) through a third phase of harmonisation of the EU asylum acquis, launched by the Commission in 2016, proved too ambitious to be concluded under the 2014-2019 parliamentary term. While being blocked because of disagreements between Council and Parliament especially about solidarity between Member States, the legislative work done risks to be annihilated by the European elections, knowing that appetite of Member States for legislative harmonisation may diminish in the future.

Contrary to popular perception, from an institutional perspective considerable progress has already been made on parts of the asylum package. As discussed in more detail below, with five of the seven proposals having reached the stage of so-called trilogue negotiations and short of an inter-institutional agreement within less than three years, co-legislators have certainly moved at reasonable pace. Keeping in mind the fact that both the first and second phase of legislative harmonisation in the asylum field took five years and various amended proposals to conclude, the third phase of harmonisation is certainly still on schedule.

However, discussions on the Commission's Dublin IV proposal in particular and the Asylum Procedures Regulation have triggered a range of fundamental legal and political questions among the Member States preventing the Council from adopting a negotiating mandate so far. A final push by the Commission and some Member States to have at least some of the least controversial proposals adopted before the European elections appeared to be in vain as there was eventually too little appetite to split the package. The uncertain legal and political ramifications of a partial deal finally prevented both the European Parliament and the Council from moving ahead. Faithful to the package-doctrine, the negotiations on the asylum package were finally de facto referred to the next parliamentary term.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 19-06-07:

Strandat läge för EU:s asylreform till sidans topp

Låst är läget om EU:s stora asylreform, fyra år efter flyktingkrisens utbrott.

Kanske kan en finländsk miljöpartist ordna nytt driv i reformen - när EU-valet, en ny kommission och diverse regeringsskiften skapar nya politiska förutsättningar.

Gång på gång har EU-ländernas migrationsminister samlats i Bryssel och Luxemburg och alla möjliga andra ställen under de senaste åren för att försöka komma framåt.

Och gång på gång har allt strandat.

Framför allt är läget låst kring frågan om att kunna fördela asylsökande mer jämbördigt mellan medlemsländerna. Javisst, säger länder som Sverige och Tyskland, dit merparten av flyktingarna söker sig. Absolut inte, säger länder som Ungern och Polen, som helst inte vill se nästan någon utomeuropeisk invandring över huvud taget.

"MER LÅST"

För tillfället sker i princip ingenting om asylreformens sju olika lagförslag.

- Ja, det är väl snarare mer låst än tidigare eftersom vi är i ett läge där vi har ett nytt Europaparlament och sedan ska det komma en ny EU-kommission. Det krävs en fortsatt diskussion om hur vi ska ta det här framåt eftersom det just nu ligger på is, säger migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) som hade ännu en lägesgenomgång med sina kollegor i Luxemburg på fredagen.

Johansson tror inte att mycket kommer att hända förrän tidigast i höst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 19-06-07:

Rådet enas om en partiell förhandlingsposition om återvändandedirektivet till sidans topp

EU arbetar för att göra reglerna för irreguljära migranters återvändande effektivare. I dag enades rådet om en partiell förhandlingsposition om det reviderade återvändandedirektivet. Förhandlingspositionen omfattar alla aspekter av den föreslagna översynen, bortsett från bestämmelserna om gränsförfarandet för återvändanden. Det beror på att tillämpningsområdet för det förfarandet fastställs i förordningen om asylförfaranden, som för närvarande diskuteras.

De nya bestämmelser som föreslås syftar till att påskynda förfarandena för återvändande, förebygga avvikande och sekundära förflyttningar samt öka återvändandetakten. Den partiella förhandlingspositionen omfattar därför

+ tydligare och snabbare förfaranden för utfärdande av beslut om återvändande och för inlämning av överklaganden, inklusive en skyldighet att utfärda beslut om återvändande samtidigt med eller kort efter ett beslut om att avsluta en laglig vistelse,

+ en skyldighet för personer som är föremål för ett förfarande för återvändande att samarbeta och möjligheten att vidta åtgärder vid bristande samarbete,

+ effektivare regler för frivilligt återvändande, inklusive en skyldighet att inrätta särskilda program i medlemsländerna,

+ en gemensam, ej uttömmande förteckning med objektiva kriterier för fastställande av risken för att personer avviker,

+ möjligheten att hålla tredjelandsmedborgare i förvar om de utgör en risk för den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller den nationella säkerheten,

+ som en sista utväg, och om ett antal garantier ges, möjligheten att sända tillbaka en tredjelandsmedborgare till ett säkert land utanför EU.

Det partiella mandatet säkerställer respekten för migranters grundläggande rättigheter, särskilt principen om "non-refoulement".

Bakgrund

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-06-07: Lättare att låsa in asylsökande enligt Morgan Joansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 19-06-06:

Ökning av ojämlikhet och trakasserier när skydd av grundläggande rättigheter vacklar till sidans topp

Många människor inom hela EU riskerar att hamna på efterkälken när ökande intolerans och angrepp på människors grundläggande rättigheter fortsätter att urholka de betydande framsteg som hittills har gjorts. Detta framkommer av FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna 2019.

- Varningsklockor avseende de grundläggande rättigheterna ringer över hela EU i takt med att vi ser alltmer av ojämlikhet, trakasserier och fördomar, säger FRA:s direktör Michael O'Flaherty. Vi behöver kraftfulla svar som visar på hur rättigheterna gynnar oss alla och som tar sig an den ojämlikhet som står i vägen för ett rättvist och rimligt samhälle där var och en kan komma till sin rätt.

I årets rapport om de grundläggande rättigheterna behandlas utvecklingen och bristerna i fråga om skyddet av mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året. Ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning senast 2018 av alla EU:s medlemsstater och EU:s provisoriska överenskommelse om den föreslagna europeiska rättsakten om tillgänglighet utgjorde viktiga milstolpar. Globalt sett beskrivs i Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling en plan för en bättre värld med jämlikhet, rättvisa och fred. Men för att få genomslag måste de mänskliga rättigheterna införlivas i dem, såsom anges i rapportens fokusavsnitt.

Bland övriga viktiga frågor som fastställts kan nämnas följande:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs introduktion till rapporten "Fundamental Rights Report 2019" och ladda ned, på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 19-06-10:

Migrationsverket om hur intjänandetiden för permanent arbetstillstånd beräknas till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd. Det handlar om personer som har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete och efter fyra års tillstånd vill ansöka om permanent tillstånd. Situationen kan i enstaka fall uppstå även när en asylsökande byter spår efter avslag i asylärendet och tidigare har haft arbetstillstånd. Huvudregeln är att permanent uppehållstillstånd kan beviljas då personen haft arbetstillstånd under fyra av sju år. Om personen vid den tidpunkten inte uppfyller kraven för permanent tillstånd krävs särskilda skäl för att få nytt tidsbegränsat tillstånd. De sammanlagda tillfälliga tillstånden får inte vara mer än sex år. Beräkningen sker normalt vid beslutstillfället, men i vissa fall kan sjuårsperioden räknas från ansökningsdatum, till exempel vid en onormalt utdragen handläggningstid. Det rättsliga ställningstagandet slår fast att samma principer ska gälla även om personen varit utrest från Sverige under sjuårsperioden. Om det har gått så lång tid att personen inte längre har fyra års arbetstillstånd de senaste sju åren räknat från beslutsdatum så kan tidsbegränsat arbetstillstånd beviljas på nytt.

Hämta ställningstagandet SR 16/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

Migrationsdomstol: Arbetstillstånd efter utvisning ska inte bedömas som förlängning till sidans topp

En man som haft arbetstillstånd i Sverige ansökte om nytt tillstånd hos en annan arbetsgivare. Migrationsverket avslog ansökan på grund av att den tidigare arbetsgivaren inte hade tecknat de försäkringar som krävs under hela anställningstiden. Avslaget förenades med beslut om utvisning. Efter att detta beslut vunnit laga kraft lämnade mannen Sverige och ansökte ett par månader senare om arbetstillstånd från utlandet. Migrationsverket bedömde även denna ansökan som en förlängningsansökan med argumentet att det skulle vara orimligt om en sökande kunde kringgå bestämmelserna genom att lämna Sverige en kort tid. Ansökan avslogs med samma motivering som tidigare. Migrationsdomstolen däremot bedömer ansökan som en ny ansökan utan att väga in förhållandena under tidigare anställning. Målet återförvisas till Migrationsverket. Beslutet är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Centrum för Rättvisa 19-05-23:

Ingenjören Ali Omumi vinner i domstol - Migrationsverkets påhittade regel underkänns till sidans topp

I ett av de mest uppmärksammade fallen av kompetensutvisningar utvisade Migrationsverket i somras ABB-ingenjören Ali Omumi på grund av att han hade saknat försäkring hos sin förrförra arbetsgivare. Därefter stoppade myndigheten Ali Omumi från att komma tillbaka till ABB och Sverige med hänvisning till en påhittad regel, som innebär att utvisade arbetskraftsinvandrare under en obestämd tidsperiod portas från Sverige. Nu ger migrationsdomstolen i Malmö Ali Omumi rätt - och underkänner Migrationsverkets påhittade regel.

- Nu hoppas jag på att snart kunna komma tillbaka till Sverige, som jag och min familj har saknat, säger Ali Omumi.

Domen innebär att Migrationsverkets beslut rivs upp och att ärendet skickas tillbaka till myndigheten, som ska göra en ny prövning av Ali Omumis ansökan som enbart ska avse den aktuella anställningen hos ABB. Eftersom denna anställning uppfyller alla krav väntas Migrationsverket bevilja Ali Omumi arbetstillstånd i Sverige inom kort.

- Det är bra att migrationsdomstolen nu river upp Migrationsverkets felaktiga beslut. Samtidigt är det mycket allvarligt att Migrationsverket systematiskt hindrar personer som Ali Omumi från att komma tillbaka till sitt arbete i Sverige utan stöd i lagen. Migrationsverkets påhittade regel har upprepade gånger underkänts i domstol. Det är hög tid att Migrationsverket rättar sig efter domstolskritiken och slutar försätta arbetskraftsinvandrare med jobb i Sverige i karantän utomlands, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Ali Omumi.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-05:

UNHCR warns of growing climate-related displacement in Somalia till sidans topp

Ahead of World Environment Day tomorrow, UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for urgent additional support to help people affected and displaced by drought in Somalia.

Below average rains during the "Gu" (April-June 2019) and "Deyr" (October - December 2018) rainy seasons have caused worsening drought in many parts of the country. An estimated 5.4 million people are likely to be food insecure by July.

Some 2.2 million of these will be in severe conditions needing immediate emergency assistance unless aid is urgently scaled up.

The drought has also forced more than 49,000 people to flee their homes since the beginning of the year as they search for food, water, aid and work mostly in urban areas. People who are already displaced because of conflict and violence are also affected by the drought, at times disproportionally.

More than 7,000 people were displaced last month alone.

Three main regions of Somalia - South Central, Puntland and Somaliland - have been affected, despite marginal to average rains and flash flooding in some regions. The worst affected areas include the Sanaag, Sool, Awdal, Bari, Nugaal, Mudug, Galgadud, Hiran regions of the country.

The latest drought comes just as the country was starting to recover from a drought in 2016 to 2017 that led to the displacement inside Somalia of over a million people. Many remain in a protracted state of displacement.

UNHCR and humanitarian partners fear that severe climatic conditions combined with armed conflict and protracted displacement could push the country into a far bigger humanitarian emergency. Decades of climatic shocks and conflict have left more than 2.6 million people internally displaced.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Springer Link 19-05-03:

Exploring the link between irregular migration and asylum: the case of Italy till sidans topp

Daniela Ghio, Gian Carlo Blangiardo

Many asylum seekers crossed European borders in an irregular manner during the last 2 years and completed their asylum procedure with a negative decision. Based on the limited number of effective orders to leave, it may be argued that a majority of rejected asylum seekers are de-facto staying in the European Union.

This paper aims to investigate the nexus between irregular migration and asylum. The analysis focuses on the case of Italy adopting a residual method. The amount of asylum seekers, who have the right of residence in Italy, is subtracted from the number of immigrants who entered Italian borders in an irregular manner from 2015 to 2017: the remainder amount provides an estimation of irregular immigrants generated by the failure of asylum procedure. A short-term migration scenario is settled for 2018 giving empirical-based insights to quantify irregular migrants who are likely to stay in Italy at the beginning of 2019.

Läs mer eller hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Migration Network May 2019:

Annual Report on Migration and Asylum 2018 till sidans topp

Ur innehållsförteckningen:

+ Legal migration and mobility

+ International protection including asylum

+ Unaccompanied minors and other vulnerable groups

+ Integration

+ Citizenship and statelessness

+ Borders, visa and Schengen

+ Irregular migration including migrant smuggling

+ Trafficking in human beings

+ Return and readmission

EMN årsrapporter (Extern länk)

Läs eller hämta årsrapporten 2018 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Internal Displacement Monitoring Centre / Reliefweb 19-05-10:

Global Report on Internal Displacement 2019 till sidans topp

Internal displacement is a global challenge, but it is also heavily concentrated in a few countries and triggered by few events. 28 million new internal displacements associated with conflict and disasters across 148 countries and territories were recorded in 2018, with nine countries each accounting for more than a million.

41.3 million people were estimated to be living in internal displacement as a result of conflict and violence in 55 countries as of the end of the year, the highest figure ever recorded. Three-quarters, or 30.9 million people, were located in only ten countries.

Protracted crises, communal violence and unresolved governance challenges were the main factors behind 10.8 million new displacements associated with conflict and violence. Ethiopia, the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Syria accounted for more than half of the global figure.

Newly emerging crises forced millions to flee, from Cameroon's anglophone conflict to waves of violence in Nigeria's Middle Belt region and unprecedented conflict in Ethiopia. Displacement also continued despite peace efforts in the Central African Republic, South Sudan and Colombia.

Many IDPs remain unaccounted for. Figures for DRC, Myanmar, Pakistan, Sudan and Yemen are considered underestimates, and data is scarce for Guatemala, El Salvador, Honduras, Russia, Turkey and Venezuela. This prevents an accurate assessment of the true scale of internal displacement in these countries. ||Estimating returns continues to be a major challenge.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-05-21:

A third of Afghans have migrated or been displaced since 2012 till sidans topp

One in three Afghans has migrated or been displaced in the past six years, according to a new Displacement Tracking Matrix report published by the International Organization for Migration (IOM) in Afghanistan.

The Displacement Tracking Matrix (DTM) is a system that captures information on the movements and evolving needs of displaced populations, whether on site or en route. In the most recent round of data collection completed in December 2018, IOM covered 11,443 communities in 390 districts of all 34 provinces of Afghanistan.

The study found that since 2012, 3.2 million Afghan migrants and refugees have returned from abroad. The vast majority (95%) returned from neighbouring Iran and Pakistan. The remaining 5 per cent came mainly Europe and Turkey (170,000).

While they settled in all 34 provinces, many of them (15% or 49,000) stayed in the eastern province of Nangarhar on the border with Pakistan.

"Providing these returnees with economic opportunities is a key driver for their successful reintegration," said Head of IOM Afghanistan Laurence Hart. "This is why IOM, with the financial support of the European Union, has been actively engaging in the creation of self-employment opportunities and private sector support in areas of high return, including Nangarhar."

Over the same six-year period, 3.5 million Afghans were internally displaced due to armed conflict, generalized violence, human rights violations or natural disasters. In 2016 and 2017 alone, an estimated over a million Afghans were displaced each year, based on IOM interviews.

"According to a recent UN report, 2018 also saw a record high in civilian casualties in Afghanistan - another key driver of displacement," Hart noted.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norwegian Refugee Council 19-06-05:

The world's most neglected displacement crises till sidans topp

Millions of people affected by humanitarian crises fail to get the support they need and deserve. Only by drawing attention to these crises can we create change.

Every year, the Norwegian Refugee Council (NRC) publishes a list of the ten most neglected displacement crises in the world. This is the list for 2018.

Although humanitarian assistance should be based on needs, and needs alone, some crises receive much more attention and support than others. Why is one person's suffering an international priority - resulting in conferences, mediation efforts and donations - while another person's suffering, in another part of the world, goes unnoticed?

This neglect can be a result of a lack of geopolitical interest. Or the people affected may seem too far away and too difficult to identify with. Neglect can also be a result of competing political priorities and a lack of willingness to compromise, creating a protracted crisis and growing donor fatigue.

Our goal, in issuing this list, is to focus on the plight of people whose suffering rarely makes international headlines. People whom politicians have forgotten or disregarded. People who currently do not receive the support and protection they deserve and need.

We believe that more information and knowledge about these people, and the crises surrounding them, is a first important step towards change.

We have created our list based on the following three criteria: lack of political will, lack of media attention and lack of economic support. All* displacement crises resulting in more than 200,000 displaced people have been analysed - 36 crises in total.

List of the most neglected displacement crises. 1. Cameroon 2. The Democratic Republic of the Congo 3. The Central African Republic 4. Burundi 5. Ukraine 6. Venezuela 7. Mali 8. Libya 9. Ethiopia 10. Palestine

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-05-21:

Europa/ Utvandring oroar flera EU-länder till sidans topp

Runt om i Europa är migration en stor fråga inför EU-valet, men för många EU-länder är utvandring en minst lika stor utmaning, rapporterar vår migrationskorrespondent.

Många länder i Europa står inför stora utmaningar därför att de unga och utbildade ger sig iväg. Ett av dem är Grekland, där vår migrationskorrespondent Alice Petrén har träffat Nikolaos Philippas professor i företagsekonomi på Piraeus universitet.

Professor Philippas bläddrar bland sina diagram och prognosen för Greklands befolkning om trettio år ser ut som en tratt. Många pensionärer på toppen och få nya små barn i botten. Däremellan minskar också befolkningen.

Hundratusentals arbetsföra har redan flytt Grekland för att hitta jobb i andra europeiska länder. Enligt professorns siffror handlar det om 450 000 de senaste tio åren, varav 250 000 har universitetsutbildningar på högre nivå.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Västerås Tidning 19-06-02:

Oron på boende för ensamkommande: "Många kommer bli hemlösa igen" till sidans topp

Hassan är 19 år gammal och har bott på boendet sedan i januari. Här delar han ett rum med två andra ensamkommande killar. Men hur framtiden ser ut efter juni för både honom och de andra vet han inte. - Jag är stressad, orolig och rädd för att hamna på gatan igen, säger han.

Det var under hösten 2018 som flera frivilligorganisationer i Västerås slog larm om en ny grupp hemlösa i Västerås: unga ensamkommande som går i skolan. Något som SVT Västmanland berättat om i flera inslag.

Men flera av dessa ungdomar har sedan senhösten haft en plats att bo på. I ett boende på Lövudden i Västerås har det varit fullt hus ett bra tag. Just nu bor 35 ungdomar mellan 18 och 21 år här: ensamkommande ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen, som förenklat innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Alla som bor här går i skolan på dagarna, och kvällarna ägnas åt pluggande, träning och att umgås med kompisar.

Killarna som bor på Lövudden kommer framför allt från Afghanistan, en kille kommer från Eritrea. Rent ekonomiskt handlar det om två boendeenheter: det ena boendet står Svenska kyrkan för ekonomin, det andra är det Västerås stad som står för genom bidrag från Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Men framtiden är oviss, efter juni månad är det osäkert om försörjningen finns kvar, och om den finns kvar, hur den ska se ut.

Minna Blom är boendesamordnare och arbetar på boendet på uppdrag av Svenska kyrkan:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

En veckas träning med Al Shabaab hindrar inte medborgarskap enligt domstol till sidans topp

En ung man som sökte asyl uppgav att han blivit tvångsrekryterad av den terroristklassade organisationen Al Shabaab i Somalia den 18 oktober 2009. Han deltog i träning men lämnade organisationen den 25 oktober. Uppgifterna har inte ändrats. Mannen fick asyl och har nu varit bosatt så länge i Sverige att han kunde ansöka om medborgarskap. Migrationsverket nekade medborgarskap med motivering att det är känt att Al Shabaabs verksamhet innefattar grova övergrepp som tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar. Regeringen har uttalat att den som varit verksam eller haft inflytande över en sådan organisation inte bör beviljas medborgarskap förrän efter 25 år. Migrationsdomstolen däremot anser att begreppet "verksam" inte kan vidgas till att omfatta vad som helst med koppling till organisationen. Migrationsverket har inte ifrågasatt att mannen lämnat lägret efter en vecka. Det är enligt domstolen orimligt att begära att mannen ska bevisa att han försökt förhindra att utsättas för tvånget att delta. Mannen beviljas medborgarskap. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordiska Rådet 19-05-29:

Integrating immigrants into the Nordic labour markets till sidans topp

Migration to the Nordic region increased strongly during the refugee crisis in 2015. On a per-capita basis, Denmark, Finland, Norway and Sweden have taken in more asylum seekers than most other European countries. In the coming years, these refugees and subsequent newcomers have to be integrated into the Nordic labour markets, if asylum is granted. This will be an extremely challenging process.

All Nordic countries are characterised by significant employment gaps between natives and foreign born, with particularly large gaps existing in Denmark, Finland and Sweden. Refugees in particular are more dependent on welfare support and less likely to be employed than natives. In recent years, an increasing number of studies have analysed measures to promote employment among migrants. Nonetheless, a systematic review of how different policies influence employment rates of refugees and other migrant groups in the Nordic countries has not been available previously.

A new report produced by Nordregio for the Nordic Council of Ministers now gives an overview of existing measures to integrate immigrants into the Nordic labour market including policy recommendations and outlines of best practice.

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets:

+ Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: An Overall Perspective, by Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen

+ Active labour-market policies and newly arrived immigrants, by Pernilla Andersson Joona

+ Immigration and social insurance design, by Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum and Knut Røed

+ Education policies for adolescent immigrants, by Anders Böhlmark

+ Wage policies and the integration of immigrants, by Simon Ek and Per Skedinger

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-05-29:

Sverige sämst på att integrera nyanlända på arbetsmarknaden till sidans topp

Det tar längre tid för invandrare att integrera sig på arbetsmarknaden än jämfört med de andra nordiska länderna. Det säger en ny forskningsstudie.

- Sverige kan bli bättre på att få ut nyanlända i arbete, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Rapporten pekar på att Sverige har tagit emot flest utomeuropeiska invandrare i Norden, men också flest lågutbildade. Samtidigt har Sverige högst sysselsättningsgrad bland inrikes födda. Det gör att sysselsättningsglappet är störst här.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 19-06-03: Lars Calmfors: Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NRK 19-05-21:

Norge/ Fridtjof (73) fryktet "horden av unge menn". Det var før asylsøkerne kom till sidans topp

Nordmenn er langt mer positive til integreringen av flyktninger i sitt eget nærmiljø enn i Norge som helhet, viser fersk forskning.

Flyktningkrisen utløste en rekke nye asylmottak i store og små kommuner over hele Norge. Lindås i Nordhordland var intet unntak.

Da det høsten 2015 ble kjent at kommunen skulle ta imot 40 enslige mindreårige asylsøkere, satte innbygger Fridtjof Kampevold ord på følelsene han kjente på.

I et åpent brev til ordføreren spurte han hva "denne horden av unge menn" ville gjøre med "trygghetsfølelsen til beboerne i området".

Den tiltenkte mottaksbygningen ble påtent av en polsk 36-åring, men mottaket kom likevel.

Etter at asylsøkerne hadde flyttet inn, snudde Kampevold helt. I NRK-serien "Flukt" fortalte han at frykten raskt viste seg å være ubegrunnet.

- Det var veldig trivelige gutter som kom hit, og vi merket ingen problemer, sier Kampevold (73) til NRK i dag.

Snuoperasjonen hans ser ut til å være i tråd med generelle holdninger til innvandring i Norge, ifølge ferske resultater fra forskningsprosjektet IMEX ved Universitetet i Bergen.

- Dette hørte jeg ofte da jeg var ute og intervjuet folk, sier førsteamanuensis og prosjektleder Susanne Bygnes.

Oppsiktsvekkende resultater

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

ECRE News 19-05-24:

Overlooked challenges - Tackling statelessness in Europe's refugee response till sidans topp

Nina Murry is Head of Policy and Research at the European Network on Statelessness (ENS). Laura van Waas is Co-director of the Institute on Statelessness and Inclusion (ISI). In 2017, the two organisations started the #StatelessJourneys project to examine the relationship between statelessness and forced displacement in Europe.

The issue of statelessness is often overlooked in the debate on asylum. What is the number of people impacted?

NINA: Statelessness is a legal anomaly affecting more than half a million people in Europe, and more than 10 million globally. Thousands of refugees arriving and living in Europe today are stateless, but because countries lack law and policy to address statelessness, nationality problems are often hidden and overlooked.

LAURA: Between 2015 and 2018, the EU received nearly 100,000 asylum applications from people whose nationality status was recorded as 'stateless' or 'unknown'. That's around 3% of all applications. This includes only people whose nationality problems were identified on registering their claim for asylum. We know that many more are wrongly attributed a nationality that they don't in fact hold.

What are the main challenges facing stateless refugees arriving to Europe?

NINA: One of the main issues is the invisibility of statelessness. To protect the specific rights of refugees and migrants who are stateless (or at risk of statelessness), nationality problems have to be identified and dealt with. But, in practice, this rarely happens. There is no standard procedure to identify and register statelessness on arrival at the border and officials responsible don't have access to training and guidance. Stateless people are often simply 'assigned' a nationality during screening procedures based on their country of origin or the language they speak or registered with an 'unknown nationality'. This can obviously cause lots of difficulties further down the line for them. It also hides the scale of the problem because data we have is inaccurate.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-05-21:

Justitieministern: Därför valde vi bort EU:s flyktingmiljoner till sidans topp

Det var inget misstag att regeringen stoppade utbetalningen av över 100 miljoner kronor i EU-bidrag förra året.

Justitieministern säger till DN att bidragen valdes bort för att hålla nere kostnaderna på migrationsområdet.

Nu hotar EU med att kräva tillbaka upp till en miljard kronor från Sverige.

I fjol fick Migrationsverket aldrig regeringens bemyndigande att betala ut EU-bidrag från fonden för asyl, migration och integration, AMIF. Över hundra miljoner kronor frös inne, en pågående utlysning ställdes in och hjälporganisationer som Rädda Barnen och Kvinna till Kvinna blev utan stöd. Både Migrationsverket och organisationerna som fick avslag på sina ansökningar har sedan dess undrat vad det var som hände.

DN avslöjade i förra veckan hur EU-kommissionen hotat regeringen med dra tillbaka upp till en miljard kronor i stöd till Sverige eftersom pengarna inte använts. I brevet står det att EU-kommissionen följer utvecklingen med oro.

"Baserat på den nuvarande nivån av projektering, riskerar EU-medel för ungefär 100 miljoner euro att återkallas, och därmed vara förlorade för Sverige", skriver kommissionens generaldirektör för migrationsfrågor.

En av de avgörande anledningarna till att pengarna inte använts var just det uteblivna bemyndigandet förra året. På Migrationsverket har det spekulerats om huruvida det var ett misstag av regeringen, eller om politiska skäl låg bakom beslutet.

Nu ger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) regeringens förklaring till varför EU-bidragen stoppades förra året.

"Regeringens övergripande prioritering var att få bättre kontroll på kostnaderna på migrationsområdet mot bakgrund av att de ökat under 2015-2016", skriver han i ett mejl till Dagens Nyheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2019:

11 juni, Stockholm: Vill du veta mer om asylprocessen? till sidans topp

Vill du veta mer om asylprocessen i Sverige? Har du frågor om ditt ärende eller vill du få mer kunskap om hur processen funkar?

Den 11 juni 2019 kommer Sanna Vestin till Socialt center Husby och pratar om asylprocessen och ger information om hur det funkar för den som är asylsökande i Sverige.

Sanna Vestin är författare, flyktingpolitisk aktivist och har engagerat sig för flyktingar i över 25 år. Hon har bl.a. varit ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och blivit utnämnd till hedersdoktor vid Malmö högskola. Den 11 juni 2019 kommer hon finnas på plats på Socialt center Husby för att föreläsa om asylrätten och svara på dina frågor.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Järvaveckan, Global Village 2019:

12-16 juni, Spånga, Stockholm: Järvaveckan 2019 till sidans topp

Ja, vem bryr sig egentligen? Den 12-16 juni förvandlas Spånga IP till en unik mötesplats för politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv. En plats för alla som bryr sig om vart Sverige är på väg. En plats för politik, musik och mängder av möten mellan människor. Kom till Järvaveckan du också, och dela med dig av vad du tycker, tänker och känner.

Under fem dagar kommer det finnas möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i intressanta föreläsningar och söka något av de över 2000 jobb som erbjuds genom rekrytering på Järvaveckan.

På plats kommer du även kunna njuta av god mat, konserter, kultur och idrottsevenemang. För våra lite yngre besökare kommer det finnas en hoppborg att göra av med lite energi i, ansiktsmålning, en experimentverkstad och massa annat kul!

Facebook-event (Extern länk)

Hemsida med program (Extern länk)

Se även:

Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! Flygbladsutdelning och samtal med politiker (Extern länk)

Kl 14-16 Program med Newcomers Youth, situationen för unga hbtq-flyktingar, idéverkstad och metodbok (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Hur kan man stärka brottsutsatta barn och unga utan papper? till sidans topp

14:00 - 14:50, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Utökad information om evenemanget

Alla brottsoffer har rätt till skydd, stöd och hjälp. Men det är ofta svårt för människor utan papper att anmäla och söka stöd för brottsutsatthet. Under det senaste året har frivilligorganisationer och myndigheter allt oftare larmat om ensamkommande unga som utsätts för brott mot bakgrund av en växande social utsatthet. Det handlar om barn och unga som fått slutligt avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt asyl och som tvingas in i svartarbete eller annan exploatering, som tvingas till sex i utbyte mot en sängplats, eller som utsätts för andra typer av våldsbrott och som rättsväsendet har svårt att upptäcka och utreda. Under panelsamtalet möts civilsamhälle och myndigheter tillsammans för att diskutera situationen för brottsutsatta barn och unga utan papper. Hur kan denna grupp brottsoffer ges bättre stöd med att anmäla brott och tillförsäkras skydd och hjälp som brottsutsatta? Samtalet arrangeras av Child 10 Award som i år har temat papperslösa barns rättigheter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas till sidans topp

15:00 - 16:00, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?

Utökad information om evenemanget

Situationen för asylsökande behöver granskas, särskilt situationen för barn och unga. Det finns många goda berättelser om fungerande integration men också alltför många vittnesmål om oförutsägbara och inhumana beslut, uteslutning från sociala rättigheter, familjesplittring och utvisningar med inslag av våld. För att förstå utvecklingen behöver vi höra från de asylsökande själva om utsattheten och vilka utmaningar de ställs inför men också om lösningar i civilsamhället. Vittnesmål behöver samlas in på många platser och på olika sätt. Vid seminariet hör vi några vittnesmål. Sedan följer diskussion om hur vi skulle kunna gå vidare med en vetenskaplig granskning av vilka konsekvenser olika lagändringar och tolkningar fått och vad som hänt med Sveriges asylsystem. Kan forskare och experter från olika områden samverka kring en granskning från asylsökandes perspektiv, för att bidra till en rättssäker asylprocedur och bra integration i Sverige?

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 19-06-03:

Praktik för höstterminen 2019 till sidans topp

Vill du få en bred inblick i migrationsrätten? Vi tar emot tre praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Vi söker praktikanter såväl till vårt barnprojekt Barnens Asylrättscentrum som till Rådgivningsbyråns övriga verksamhet.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap i migrationsrätten. Du får under handledning möjlighet att arbeta med exempelvis:

+ Bistå med information per mail om rådande rättsläge inom migrationsrätt,

+ Registrering och genomgång av ärenden,

+ Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter,

+ Rättsutredningar och upprättande av förslag på skrivelser,

+ Delta vid såväl interna möten som möten med andra organisationer och,

+ Övriga uppgifter som är kopplade till vår dagliga verksamhet

Praktiken är på heltid, börjar omkring den 26 augusti 2019 och omfattar ca 20 veckor. Viss flexibilitet kring praktikens omfattning finns vid exempelvis uppsatspraktik. Vi värdesätter organisationsförmåga, samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du bör ha mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper både i svenska och engelska. Praktiken är oavlönad med det utgår en lunchersättning. Du är varmt välkommen att skicka din ansökan om praktik fram till den 7 juli 2019 med e-post till: info@sweref.org.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.