fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 1 januari 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 19-01-01:

Asylnytt utgåva för 4 december 2018: Hundratals svensktalande afghaner i Paris till sidans topp

Sverige utvisar fler till Afghanistan än andra EU-länder. Hårdnande klimat i Frankrike men allt fler som fått avslag i Sverige tar sig dit.

Mer i utgåvan från 4 december:

+ Europa stoppar flyktingar i Medelhavet, USA vid gränsen till Mexiko

+ Utvisningar sker i hemlighet - inte ens observatörer informeras

+ EU inför nya gränskontrollregler, men vem kontrollerar kontrollanterna?

Läs mer i Asylnytt 4 december 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-01-01:

Asylnytt utgåva för 18 december 2018: Fortsatt stopp för EU:s asylpaket till sidans topp

EU-kommissionen ville genomföra en del av de nya asylreglerna men ministrarna kräver enighet om fördelning av asylsökande.

Mer i utgåvan från 18 december:

+ Nya landrapporter om Afghanistan, Irak och Kongo

+ Kriminella gäng rekryterar ensamkommande hemlösa

+ Global migrationsöverenskommelse antagen trots protester

Läs mer i Asylnytt 18 december 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 18-12-20:

Riksdagsbeslut: Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till sidans topp

Cirka 18 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 13,1 miljarder kronor, går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Drygt 3,7 miljarder kronor går till etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och drygt 391 miljoner går till särskilda jämställdhetsåtgärder. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och till Delegationen mot segregation halveras för 2019 jämfört med regeringens förslag för att påbörja en nedläggning av myndigheterna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Detta beslut fattade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i andra steget hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om anslag inom utgiftsområde 13 och till propositionen punkt 1. Detta innebär att anslagen inom utgiftsområdet anvisas till en nivå som är ca 500 miljoner kronor lägre än regeringens förslag. Bifall till motioner om ändrat beställningsbemyndigande jämfört med regeringens förslag och delvis bifall till propositionen punkt 2. Delvis bifall till vissa övriga motioner. Avslag på resterande motioner.

Samlingssida: betänkandet med reservation, debatt och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-12-20:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter till sidans topp

Förlängd tid för del av uppdraget.

Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 kommittédirektiv om effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (dir. 2018:89). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget, i den del som avser att föreslå en förlängning av tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, redovisas senast den 28 februari 2019 och uppdraget i övrigt redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden för delredovisningen förlängs och hela uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-20:

Danmark/ Utvisade kriminella placeras på ö till sidans topp

Danmarks folketing har idag godkänt budgeten för nästa år - inklusive det kontroversiella förslaget om att placera utvisade kriminella på en liten ö i Stegebukten rapporterar Reuters.

(...)

Planen har kritiserats av FNs chef för mänskliga rättigheter och ses som en tydlig åtstramning av utlänningspolitiken.

Folketinget beslutade också att det ska vara obligatoriskt att ta i hand för att bli dansk medborgare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-21:

USA/ Trumps asyllag stoppas av Högsta domstolen till sidans topp

Högsta domstolen stoppar en av Donald Trumps asyllagar, skriver CNN.

Myndigheterna får nu inte tillämpa det nyligen inrättade förbudet mot att ge asyl till personer som tagit sig in i landet på ett illegalt vis.

Presidentens administration utfärdade förbudet den 9 november, men det stoppades snabbt av en federal domare i Kalifornien.

Högsta domstolens beslut innebär ett bakslag för Donald Trumps asylpolitik.

Presidenten ville införa ett förbud mot att ge asyl till personer som tagit sig in i USA på ett illegalt vis. Regeringen har beskrivit förbudet som ett sätt att hantera situationen vid landets gränser, skriver BBC.

Förbudet utfärdades den 9 november, men blev snart därefter stoppat av en federal domare i Kalifornien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Amnesty International 18-12-20:

Från Algeriet/ Forced to leave: Stories of injustice against migrants in Algeria till sidans topp

Over the past two decades Algeria has become a country of transit or final destination of many nationals from West and Central Africa looking for employment opportunities in a variety of sectors, mainly construction and agriculture. Yet despite the large number of Sub-Saharan migrants, asylum seekers and refugees in the country, Algeria still lacks a clear legal framework for migrant workers and has a law criminalizing irregular migration making it an offence punishable by up to five years in prison. Sub-Saharan migrants shared their stories with Amnesty International. Their experiences illustrate the injustice when they are confronted to forcible expulsions regardless of their migration status.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-12-21:

Från Eritrea/ Tiotusentals eritreaner flyr till Etiopien till sidans topp

Över 27 500 eritreaner har flytt Eritrea och sökt asyl i grannlandet Etiopien sedan gränsen mellan länderna återöppnades, enligt EU-beräkningar.

De tidigare ärkefienderna Eritrea och Etiopien har försonats under det gångna året.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-12-20:

Från Irak/ US deporting Iraqis without valid documents till sidans topp

Coerced deportees at risk of arrest, torture in Iraq

The United States government has deported at least 30 of a planned 1,400 people originally from Iraq back to their country, in some cases threatening long imprisonment if they don't consent, Human Rights Watch said today. In all cases that Human Rights Watch is aware of, the deportees lack valid identity documents, putting them at risk of arbitrary detention and mistreatment in Iraq.

Before President Donald Trump's "travel ban" in January 2017, the Iraqi government was not accepting any nationals involuntarily returned. However, soon after the ban - which barred citizens of seven Muslim-majority countries, including Iraq, from entering the US -Iraq agreed to accept a small charter plane of deportees and to facilitate deportations. The White House subsequently removed Iraq from the the list.

"Anyone living in Iraq without valid Iraqi identity documents is vulnerable to arbitrary detention and ill-treatment," said Lama Fakih, deputy Middle East and Northern Africa director at Human Rights Watch. "ICE should halt all deportations of Iraqis until it can ensure that they won't face detention and ill-treatment, and Iraq should ensure that all Iraqi deportees are given proper Iraqi identity documents before they return."

In September and October 2018, Human Rights Watch interviewed six men deported to Iraq between May and August. Three said that US Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers and Iraqi consular representatives approached them in US immigration detention and threatened them with years of imprisonment if they didn't sign Iraqi paperwork agreeing to their return. Two said that the two ICE officers who escorted them from the US to Bahrain made repeated vague threats if they tried to push back on the return and to get them to sign documents, the nature of which remain unclear.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-12-18:

Från Marocko/ Norway supports voluntary reintegration of stranded migrants till sidans topp

Merethe Nergaard, Ambassador of the Kingdom of Norway, and Ana Fonseca, Chief of Mission of the International Organization for Migration (IOM) in Morocco signed an agreement to award a grant of NOK 4,000,000 (approx. EUR 400,000) to IOM as a contribution to the 'RAISE' programme (Voluntary Return and Reintegration for Stranded Migrants in Morocco).

"We are pleased to continue our support to RAISE, contributing to IOM and Morocco's efforts to assist stranded migrants who wish to return to their home country," said Marianne Hagen, State Secretary at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. She headed the Norwegian delegation to the intergovernmental conference to adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Hagen, together with António Vitorino, Director General of IOM, attended the signing of the agreement.

Morocco has over the years become a key location on the perilous journey of thousands of migrants, mostly from sub-Saharan countries, to Europe. Migrants fleeing poverty, lack of opportunities or increasing violence continue to arrive in Morocco, making the North African country both a destination and transit country. However, many of these migrants end up being stranded in Morocco, leaving them vulnerable to becoming victims to abuse and exploitation at the hands of smugglers and traffickers.

Consequently, Morocco and IOM launched an Assisted Voluntary Return and Reintegration programme in 2005 to offer the possibility of a dignified return through provision of administrative, logistical, financial support - including reintegration assistance - to migrants unable or unwilling to remain in Morocco, and who decide to return to their country of origin.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 18-12-27:

Från Nigeria/ Nigeria - avrådan till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD beslutat om att ändra avrådan för Nigeria. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till nordöstra Nigeria. Avrådan omfattar delstaterna Adamawa, Borno, Yobe, Gombe, samt kust- och flodnära områden i de i Nigerdeltat belägna delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Cross River och Rivers, inklusive Port Harcourt. Avrådan omfattar även alla resor inom 20 km från landgränsen mot Niger i delstaten Zamfara i nordvästra Nigeria.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till delstaterna Niger, Imo, Taraba, Plateau, Bauchi, Zamfara, Jigawa, Katsina, Kaduna, Kano, Abia, Kogi samt 20 km från landgränsen mot Niger i delstaterna Sokoto och Kebbi. Utrikesdepartementet avråder även från icke-nödvändiga resor till övriga delar av delstaterna Delta, Bayelsa och Rivers.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-18:

Från Sydsudan/ U$2.7 billion two-year appeal for Africa's largest refugee crisis till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are today launching an appeal for US$2.7 billion for 2019 and 2020 to address the life-saving humanitarian needs of South Sudanese refugees.

Five years on since the civil war started, over 2.2 million South Sudanese refugees have sought safety in six neighbouring countries: Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya, the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Central African Republic (CAR). Another 1.9 million are internally displaced inside South Sudan.

UNHCR welcomes the reduction in violence in parts of the country since the signing of a revitalized peace agreement in September. And we appeal to all parties to continue to respect and implement the agreement. UNHCR does not yet view the environment in South Sudan as being conducive for safe returns of refugees.

We also commend the continued generosity of host countries in maintaining open borders for South Sudanese refugees seeking safety, especially given the immense pressures on asylum countries. The scale of displacement means that funding has struggled to keep pace with needs. Hugely more international support and solidarity is urgently needed.

Schools are lacking teachers, classrooms, and educational materials, leaving half of South Sudan's refugee children out of school. Health clinics have insufficient doctors, nurses and medications. Low funding has led to food rations being cut in Ethiopia. In Sudan, some refugees and their host communities are having to survive on merely five litres of water per person per day, inevitably leading to tensions. Opportunities for refugees to earn a living remain limited.

A key priority for UNHCR is the promotion of social cohesion programmes for refugees and their hosts to help the two communities in living together peacefully and harmoniously. In any refugee situation, it is vital that both communities are helped.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Östergötland 18-12-19:

Utnyttjade flyktingar - döms till fängelse till sidans topp

En 55-årig man från Norrköping döms till tre års fängelse för grovt ocker.

Norrköpings tingsrätt anser att han utnyttjat flera personers utsatthet i Syrien när han tagit hög ersättning för att ordna ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Detta genom att hjälpa till med ansökan om arbetstillstånd för att personer i och omkring Syrien ska kunna resa till Sverige och ansöka om asyl har mannen tjänat mycket pengar.

Han döms för ocker, grovt brott, i två fall. Och han frikänns från fem fall som omfattats av åtalet eftersom åklagarna inte nått upp till de höga beviskraven.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Migrationsöverdomstolen avfärdar överdrivna krav för maka till EU-medborgare till sidans topp

En kvinna från Iran ansökte om visum för att ansluta sig till sin make som är bosatt i Sverige. Mannen är dansk medborgare men bosatte sig i Malmö 2016 och är folkbokförd i Sverige sedan dess. Eftersom han utnyttjat sin rörlighet enligt EU-rätten har hans hustru rätt att få visum utan dröjsmål för att kunna ansluta sig till honom. Mannen arbetar som lokförare med arbetsplats i Köpenhamn. Såväl bostadsort som arbetsplats framgår av anställningsavtal. Detta räckte inte för ambassaden som krävde mer bevis för att mannen verkligen bor i Sverige. Varken kvitton för för inköp eller för Öresundsbro-passagen räckte. Kvinnan fick avslag som om mannen bott i Danmark och vanliga viseringsregler skulle ha gällt. Risken för avhopp ansågs därmed för stor. Även domstolen avslog. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att det inte har kommit fram något som talar för att mannen inte är bosatt i Sverige. Att ändå efterfråga ytterligare handlingar som styrker att han pendlar mellan Köpenhamn och Malmö är inte rimligt. Dessutom borde ambassaden och domstolen ha upplyst kvinnan om vilka handlingar hon borde komma in med om det hade behövts. Kvinnan borde ha fått viseringen.

Hämta domstolens referat i mål UM 263-18, Mig 2018:22 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-12-21:

5 000 kvotflyktingar till Sverige år 2019 till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat om att ge Migrationsverket i uppdrag att även under år 2019 vidarebosätta 5 000 personer till Sverige, i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

- Det handlar om att erbjuda skydd för de mest utsatta flyktingarna samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar i EU tillsammans med de stora flyktingmottagande länderna i världen, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Genom den migrationspolitiska överenskommelsen hösten 2015 mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna angavs att Sverige succesivt skulle öka antalet kvotflyktingar till 5 000 personer per år innan mandatperiodens slut. Migrationsverket nådde nyligen 2018 års mål med överföring av 5 000 flyktingar och andra skyddsbehövande genom vidarebosättning i Sverige.

Om vidarebosättning

Personer som erbjuds vidarebosättning, kvotflyktingar, beviljas permanent uppehållstillstånd och status som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

Riksdagen beslutar varje år sedan 1950 hur mycket pengar som ska avsättas för vidarebosättning av kvotflyktingar. Regeringen ger därefter Migrationsverket i uppdrag att i samarbete med UNHCR ta ut och överföra flyktingarna till Sverige. Antalet personer som vidarebosätts till Sverige har ökat från 1 900 under 2016 till 3 400 under 2017 och till 5 000 från och med 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 18-12-31:

Kroatien/ Violent year for refugees at the EU borders till sidans topp

Hundreds of people passed through 2018 sleeping under plastic sheet shelters in north-western Bosnia-Herzegovina. Living amongst the cries of street dogs and the smell of human excrement, they gathered their strength before attempting to cross. The nightly sounds of a helicopter and gunshots pulsing out from the nearby Croatian border provided an ominous reminder of the violence waiting for those trying to step into the European Union.

"I hate this sound," said Farhan (27, Algeria), pointing at a helicopter flying under the spring sky above the camp. "My heartbeat always speeds up and I get flashbacks of the "game"; walking in a forest in Croatia and trying to cross to Italy. I never reached, just got beaten and robbed by Croatian police and ended up back here. But they can beat me again, I will never stop trying because I have no other choice; walk or die."

Farhan is like the other 23,000 people who entered Bosnia-Herzegovina since the beginning of 2018 with the intention of moving through the country in pursuit of safety and asylum in European countries. Left with no legal options of transit towards Europe, these individuals play the border "game," a term by refugees and migrants to refer to irregular border crossing attempts. Crossing from Bosnia through Croatia and Slovenia towards Italy is the final step towards safety for many people who have been on their journeys for months and even years, escaping wars, climate change and poverty in North Africa, the Middle East and South Asia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Save the Children 18-12-24:

Östeuropa/ Hundreds of children report police violence at EU borders till sidans topp

Testimonies gathered by Save the Children, and its partner in Serbia, found more than 1,350 cases of children being pushed back across European Union borders between January and November this year.

Almost one third of these cases reportedly involved violence inflicted by police or guards at borders. Cases of violence were in particular reported by children travelling alone or separated from their families - in almost half of the over 900 cases, lone children testified about border guards using force to push them back.

Most of the reported pushbacks occurred at the border between Croatia and Serbia, but children we met in Serbia this year reported also push backs from the borders of Bulgaria, Macedonia( FYROM), Greece, Hungary, Romania, Bosnia and Herzegovina (BiH) and Slovenia.

According to children's testimonies, some border guards at different borders in the Western Balkans region used pepper sprays on them, took their phones and broke them, stole money from them, forced them to remove clothes and shoes, and set dogs on them. Children and families reported being, in some cases, held in detention without food or water.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-12-22:

Medelhavet/ Spanien tar emot räddade migranter till sidans topp

Räddningsfartyget som undsatt ett hundratal migranter utanför Libyens kust får tillåtelse att bege sig till spanskt vatten sedan Italien och Malta stängt sina hamnar.

Den spanska kustbevakningen meddelar att beslutet kommer efter brist på ansvarstagande från de närmaste ländernas hamnar.

Migranterna, bland dem många barn och gravida kvinnor, räddades från tre olika fartyg när de försökte ta sig från Libyen över Medelhavet till Europa under mycket svåra omständigheter. Viljan att ta emot dem har dock varit liten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Are You Syrious 18-12-28: 32 people left at sea for over six days the odyssey of Sea-Watch (Extern länk)

Are You Syrious 18-12-28: EU turns its back on 32 stranded at sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

New York Times 18-12-26:

Medelhavet/ 'It's an act of murder': Europe outsources suffering as migrants drown till sidans topp

By Charles Heller, Lorenzo Pezzani, Itamar Mann, Violeta Moreno-Lax Eyal Weizman

On Nov. 6, 2017, at least 20 people trying to reach Europe from Libya drowned in the Mediterranean, foundering next to a sinking raft.

Not far from the raft was a ship belonging to Sea-Watch, a German humanitarian organization. That ship had enough space on it for everyone who had been aboard the raft. It could have brought them all to the safety of Europe, where they might have had a chance at being granted asylum.

Instead, 20 people drowned and 47 more were captured by the Libyan Coast Guard, which brought the migrants back to Libya, where they suffered abuse - including rape and torture.

This confrontation at sea was not a simplistic case of Europe versus Africa, with human rights and rescue on one side and chaos and danger on the other. Rather it's a case of Europe versus Europe: of volunteers struggling to save lives being undercut by European Union policies that outsource border control responsibilities to the Libyan Coast Guard - with the aim of stemming arrivals on European shores.

While funding, equipping and directing the Libyan Coast Guard, European governments have stymied the activities of nongovernmental organizations like Sea-Watch, criminalizing them or impounding their ships, or turning away from ports ships carrying survivors.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-12-27:

Medelhavet/ Hundratals migranter räddade utanför Marocko till sidans topp

Marockos flotta har räddat 367 människor ur båtar på Medelhavet när de försökte korsa havet, enligt en källa inom militären. Personerna var migranter från mestadels länder i Afrika söder om Sahara, och befann sig i nöd ombord på båtarna, säger källan.

Marocko har stoppat omkring 68 000 migranter från att lämna landet utan tillstånd, och upplöst 122 kriminella nätverk under årets nio första månader, enligt myndigheterna.

Minst 769 migranter har omkommit hittills i år när de försökt korsa Medelhavet, enligt FN:s migrationsorganisation IOM.

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 18-12-27:

Storbritannien/ Fler migranter tar båt över engelska kanalen till sidans topp

Fransk polis stoppade under torsdagsmorgonen en liten gummibåt med elva migranter som försökte korsa Engelska kanalen. Det var ett av flera försök av migranter under senare tid att ta sig till Storbritannien vattenvägen. Gruppen plockades upp ur vatten 15 sjömil nordväst om Calais.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-30:

USA/ Jakelin, 7, och Felipe, 8, dog i amerikanska gränsförvaret till sidans topp

Två barn har dött vid den amerikanska gränsen i december.

Jakelin, 7, och Felipe, 8, reste båda till USA från Guatemala med sina pappor - och avled hastigt i gränsförvaret.

- Häktning av barn har en sådan allvarlig inverkan på dem att vi upprepade gånger varnat för riskerna, säger Felipe González Morales, FN:s projektsekreterare för migranters mänskliga rättigheter, till The Guardian.

Sjuåriga Jakelin Caal Maquin var en av de drygt 50 000 personer som under 2018 lämnat Guatemala med hopp om ett liv i USA. Tillsammans med sin pappa reste hon från sin lilla by norr om Guatemala City, för att slutligen nå amerikanska gränsen vid New Mexico tillsammans med drygt 160 andra.

De omhändertogs genast av gränskontrollen för att ha tagit sig till USA illegalt. Bara timmar senare var hon död, efter att snabbt ha insjuknat i 42 graders feber. Enligt den amerikanska gränskontrollen dog hon av uttorkning, cirkulationssvikt och leverproblem.

USA:s gränskontroll hävdar att de erbjudit Jakelin både mat och vatten när de anlände i New Mexico - något som förnekas av Jakelins pappa.

Hennes familj och FN:s observatör av migranters mänskliga rättigheter har båda begärt en oberoende utredning av dödsfallet.

- Jag vill säkerställa att domare och juridiska ombud genomför utredningen fullt ut på ett oberoende sätt utan någon press från migrationsmyndigheter. Ett internärende inom gränspolisen skulle inte vara tillräckligt, säger FN:s Felipe González Morales till The Guardian.

Den 24 december bars Jakelins kista hem till byn i Guatemala. På kistan låg en skylt med texten "Vi saknar dig".

Felipe, 8, dog i förvaret på julafton

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT 18-12-29: Trump: Bygg muren - annars stängs gränsen helt (Extern länk)

SvT 18-12-31: USA: Förslag förbereds för statsöppning (Extern länk)

Susanna Kierkegaard i Aftonbladet 18-12-27: Landet som stängdes av (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Västernorrland 18-12-19:

Migrationsverket lägger ner asylprövningen i Sundsvall till sidans topp

Migrationsverket vill avveckla asylprövningsenheten i Sundsvall. Tas beslutet innebär det att ett 20-tal tjänster försvinner.

Förutom Sundsvall så vill Migrationsverket även avveckla asylprövningsenheterna i Norrköping, Jönköping, Flen och Örebro.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-12-19: Asylprövningsenheten i Flen läggs ned (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 18-12-19: Migrationsverket i Lindesberg läggs ner (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 18-12-19: Migrationsverket i Kiruna kan läggas ner (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 18-12-19: Migrationsverket väntas lägga ner i Östersund (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-12-19: Migrationsverket lägger ner i Karlstad (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 18-12-19: Migrationsverket lägger ned på fem orter (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 18-12-19: Migrationsverket lägger ner sin verksamhet i Karlskrona (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-12-18:

Children in migration must be informed about their rights till sidans topp

Children in migration have the right to be informed about their rights. Such information is crucial for having their voice heard and enabling them to participate in procedures affecting them. These children, despite being one of the most vulnerable groups in Europe today, face barriers in access to information that is child-friendly and age-appropriate.

In response to these challenges, on the occasion of the International Migrants Day marked today, the Council of Europe, has launched the Handbook for frontline professional on how to convey child-friendly information to children in migration.

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees Tomá? Bo?ek said: "The protection of refugee and migrant children is a one of the priorities among the activities of the Council of Europe. Developed in the framework of the Action Plan on protecting refugee and migrant children, the handbook on child-friendly information is crucial for keeping children safe and able to access their rights. This handbook also addresses one of the main challenges countries are facing today," said.

The handbook includes examples of promising practices implemented around Europe, practical tips to highlight ways to implement this guidance in practice, specific situations or risk factors that would increase a child's vulnerability or increase the barriers in access to rights; questions children may have at different stages of their journey; children's recommendations; "golden rules" for each context.

Quotes from children, too, make part of the book. " In class, there are some who are a little embarrassed, others who are shy and others who are ashamed of not knowing. They feel stuck, blocked. Everyone has his story. There are some who are there, they are in class but in their head they are elsewhere. They think of their past. Sometimes people are scared, their situation is very complicated, it's not easy," - says 15-year-old Hafidjou.

The book is launched under the Strategy for the Rights of the Child (2016-2021).

Läs mer, ladda ner handboken och läs intervju med författaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 18-12-19:

New EASO Guidance on reception conditions for unaccompanied children till sidans topp

EASO has published a new Guidance on reception conditions for unaccompanied children: operational standards and indicators.

This new EASO Guidance on reception conditions complements the first guidance published in September 2016, with a focus on unaccompanied children. The overall objective of this guidance is to support Member States in the implementation of key provisions of the Reception Conditions Directive, ensuring an adequate standard of living for unaccompanied children and taking into account their special reception needs.

This Guidance represents one of the key measures identified by the April 2017 "communication from the Commission to the European parliament and the Council on the protection of children in migration", which gave a mandate to EASO to develop "specific guidance on operational standards and indicators on material reception conditions for unaccompanied children, in addition to the guidance on reception conditions already developed (in 2016) that apply to all asylum seekers"

This second guidance describes the reception conditions of unaccompanied children as a particular vulnerable group, with partly the same chapters adapted to their special needs and some new chapters as they are specifically relevant for this target group like: information, participation and representation of the unaccompanied children; identification, assessments and response to special needs and safety risks; day-to-day care; staff and finally education, schooling and vocational training.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Guiden på engelska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR december 2018:

I want to feel safe - Strengthening protection in reception of separated children till sidans topp

Strengthening child protection in the initial reception of unaccompanied and separated children in Sweden

This report is the outcome of the Child Protection project - also known as Co-Lab 2.0 - that was initiated in 2017 by UNHCR's Regional Representation for Northern Europe in reponse to the migration situation of 2015 when Sweden received an unprecedented number of unaccompanied and separated children on the move. In partnership with the Swedish policy lab, Förnyelselabbet, innovative design methods were used to explore how to strengthen child protection policies and procedures in the first days following their arrival. This period is the most critical in ensuring the long-term safety of the child, as decisions made here have a lasting impact on the children, their trust in the Swedish society, and their willingness to stay within the reception and child protection systems.

The essence of child protection - and the fundamental goal of this project - is to keep children safe, and to make them feel safe. Beyond their physical protection, this means ensuring that children are well-informed of their circumstances and have a say in matters that have an impact upon them. The main conclusion drawn from these extensive stakeholder consultations is that the reception system today does not adequately meet this basic need of newly arrived children in Sweden. Many of the reasons for this are the result of inherent structural and procedural gaps in the reception system that existed long before the migration situation of 2015.

(...)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-12-29:

Unga väntar i månader på beslut om uppehållstillstånd till sidans topp

Många av de unga som har ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kommer att få vänta flera månader till på besked.

Kommunernas syn på de tillståndssökande skiljer sig åt, och för många unga är situationen svår.

Den nya gymnasielagen tillkom för att ge en möjlighet att stanna i Sverige för de minderåriga som kom till Sverige före den 24 november 2015, men som hann fylla 18 innan deras asylärende avgjordes. Enligt den nya lagen kan den som uppfyller kraven få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

11.708 ungdomar lämnade in en ansökan till Migrationsverket.

Före årsskiftet räknar myndigheten med att ha fattat beslut i samtliga ansökningar. Av de som hade fått besked den 14 december hade 4.497 fått bifall, och 2.511 avslag på sin ansökan. Ett fåtal ärenden släpar efter, exempelvis på grund av en brottmålsdom som har betydelse för fallet.

Men Migrationsverket handlägger bara ungefär hälften av de ansökningar som kom in. Resten avgörs i domstol, eftersom ansökningarna gäller personer vars asylärenden fortfarande är öppna. För den enskilde är det mer fördelaktigt att beviljas asyl, och först när ett avslag på en asylansökan har vunnit laga kraft, prövas möjligheten till tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Det görs då också av domstolen.

Just nu väntar flera tusen ärenden på att avgöras i de fyra migrationsdomstolarna, och det dröjer flera månader innan alla har fått besked.

Under väntetiden har situationen för de tillståndssökande skiftat stort mellan kommunerna. Någon skyldighet att erbjuda skola till den som inte redan går på gymnasiet, och som har ett lagakraftvunnet asylavslag, finns inte. Enligt lagstiftningen är den som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen att betrakta som vuxen, med eget ansvar för uppehälle och försörjning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fryshuset 18-12-20:

Fryshuset storsatsar på unga asylsökande till sidans topp

Under sommaren 2018 genomförde Fryshuset ett pilotprojekt finansierat av Länsstyrelsen i Stockholm med syfte att jobba uppsökande mot unga asylsökande i Stockholm. Målet var att informera om, och slussa vidare dem till olika aktiviteter i Stockholms län. På två månader kom Fryshuset fick vi kontakt med 550 unga.

2019 fortsätter det uppsökande arbetet, och vi har även fått finansiering av Länsstyrelsen för att utveckla SAFE SPACE - en inkluderande mötesplats för asylsökande unga (18-29 år). Mötesplatsen kommer till en början finnas på Fryshuset i Hammarby sjöstad men förhoppningsvis även i Husby och Skärholmen så småningom. Målet är att bygga en meningsfull fritid för dessa unga och att möjliggöra möten med andra unga i Stockholm. I det uppsökande arbetet bygger vi relationer med ungdomarna och slussar dem sedan vidare till Fryshuset, där de får möjlighet att bekanta sig med och delta i våra olika verksamheter.

Till SAFE SPACE kan även andra organisationer komma som på något sätt erbjuder meningsfulla aktiviteter för unga asylsökande. Hammarby Fotboll IF och deras initiativ samhällsmatchen är en av dessa organisationerna som vi nu startar upp ett samarbete med. De planerar svenskundervisning, spontanfotboll och träningspass tillsammans med Hammarby boxning, samt engagemang i deras matchdagsorganisation på arenorna kopplat till både herr- och damlags matcherna. Fryshuset tar även över driften av TIAstockholm.se. Där samlas alla aktiviteter som Länsstyrelsen erbjuder asylsökande.

Förutom att detta bidrar till bättre samordning av alla aktiviteter som erbjuds unga asylsökande skapar det även arbetstillfällen för unga som behärskar flera språk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 18-12-22:

Handläggare på Migrationsverket i Flen bröt mot tystnadsplikten till sidans topp

En handläggare på Migrationsverket i Flen lät sin hustru få tillgång till Migrationsverkets e-postsystem med sekretesskyddad information. Personalansvarsnämnden har nu beslutat att åtalsanmäla honom för misstänkt brott mot tystnadsplikten.

Under flera år gav handläggaren sin hustru möjlighet att komma åt hans egen jobbmejl via arbetsdatorn. Därmed hade hon möjlighet att ta del av en stor mängd sekretessbelagda uppgifter, bland annat sådant som rört utlänningssekretess och bevakningsåtgärder. Det framgår av en anmälan som handläggarens chef gjort till Migrationsverkets personalansvarsnämnd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-12-21:

Italien/ Flyktingvänlig borgmästare bannlyst från sin egen stad till sidans topp

När hundratals migranter välkomnades till syditalienska Riace hyllades borgmästare Lucanos integrationsmodell.

Men den invandringskritiska Salvini-regeringen är av annan uppfattning. Partiet har nu inlett en brottsutredning av den hyllade borgmästaren - som bannlysts från sin egen stad.

Domenico Lucano, borgmästare i den kalabreiska Riace, har hamnat i en knepig sits - han har inte längre tillåtelse att sätta sin fot i den stad han var satt att styra.

Lucano bannlystes från hemstaden i oktober, ett besked som kom kort efter att borgmästaren gripits misstänkt för att systematiskt ha hjälpt flyktingar att undkomma landets migrationslagar.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet och kritiker menar nu att åtalet kan vara politiskt motiverat - ännu en i raden av migrationskritiska åtgärder i Salvinis Italien.

Borgmästaren, som i folkmun kallas för Mimmo, har tidigare hyllats för sitt migrationsprogram. Programmet har välkomnat invandrare och migranter till det glesbefolkade byn Riace som liksom många italienska småbyar de senaste åren tömts när dess invånare flyttat till större städer i jakt på jobb.

I slutet på 1990-talet hade byn nära på förvandlats till en spökstad. Över hälften av husen stod övergivna och politikerna försökte desperat hitta sätt att syresätta den döende orten.

Det var då, 1998, som den nyvalda borgmästaren Lucano kom på idén att locka nyanlända migranter att flytta till byn. De utländska medborgare som gick med på att bosätta sig i Riace erbjöds boende i övergivna hus samt yrkesförberedande intensivkurser för att snabbt få in dem i arbetslivet.

Initiativet lyckades framgångsrikt vända den negativa befolkningstrenden: sedan dess har hundratals migranter från bland annat Somalia, Afghanistan, Ghana och Gambia bosatt sig i Riace.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-12-26:

Bosnien/ Humiliating living conditions in IOM-run centre in Bosnia till sidans topp

Temporary accommodation centre Miral in Velika Kladuaa is the ugliest and most frightening place where asylum seekers stack in Bosnia and Herzegovina are living. Not that other newly open centers in Bosnia are good, but this one is the worst.

The place, like many others in this country, is run by the International Organization for Migrations ( IOM - UN Migration), but many other big international organizations are present inside.

Due to the lack of basic living conditions, or any privacy, people live under extreme stress, and high tensions are almost palpable for anybody who approaches it.

Simply put

UN agencies and state agencies in Bosnia are running the place below any living standards.

The centre was created in October, after big protests at the border with the EU. For 10 days, about 300 people protested at the Maljevac border crossing, demanding that the borders be opened for a safe passage. The border remained closed, while the exhausted and deeply disappointed group was transferred to Miral, a former PVC factory. In addition, with the first snow people who were living in the Trnovi make-shift camp were transferred to Miral, and the number of residents more than doubled over the next several hours. People were moved in even though there were not even minimal conditions for them at the time.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-12-28:

Polen/ AYS SPECIAL: Notes from POLAND till sidans topp

Poland has gained notoriety over the past few years for its sharp rightwing turn, refusal to take in a single refugee from the small quota allocated by the EU (7,000 people), and its virulent anti-immigration rhetoric, coupled with an ugly alliance with nationalists. The situation is difficult, even harrowing at times, but there are some bright glimmers of hope to be found among the actions of local volunteer groups.

Poland has made local headlines with its treatment of asylum seekers at the Eastern border. Being the eastern-most EU country, it is a highly desirable point of entry. Guards at the border crossing in Brzesc-Terespol (Belarus-Poland) have been systematically denying people the right to submit their asylum claims. Asylum seekers arrive through Belarus (essentially a vassal state of Russia, and unsafe) from Chechnya mostly, and spend all their savings as they 'try their luck', some as many as 60 times. Under Polish law and the Geneva Convention, asylum seekers have the right to submit their claims at the border and this should have nothing to do with luck.

The situation at this particular crossing is regularly monitored by a number of groups (the Helsinki Human Rights Foundation, Amnesty International and some Polish groups), but in 2015 and 2016 it became untenable (by 2016, the number of asylum claims filed in Poland had fallen by 60%). In 2017 a group of pro-bono lawyers was formed to assist people with filing their claims, and complaints were drawn against the border guards in EU courts, with winning rulings (ECtHR)?-?but the unlawful practice was ongoing and EU verdicts flaunted as of this fall.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-12-19:

Jordanien/ Drömmen i jul - en varm dusch till sidans topp

I ett fallfärdigt hus utan riktiga fönster bor mamma Nihad, pappa Helal och de tre barnen. Yngst är Fatima, 3.

Nu kommer vintern med kyla och snö - igen. Det blir familjens femte vinter på flykt.

- Barnen fryser varje gång vi försöker tvätta dem. Vi kan bara drömma om att kunna ta en varm dusch, säger Nihad.

Med hjälp av Sverige för UNHCR, FN:s flyktingorgan, får Aftonbladet kontakt med trebarnsfamiljen i Jordanien.

Familjen bor i Mafraq i den norra delen av landet, inte långt från gränsen till deras hemland Syrien. I södra Syrien, i staden Dar'a, ligger det som var deras hem. När kriget tvingade dem på flykt bodde 100 000 i staden, hur många som bor kvar i dag är det ingen som riktigt vet.

Lever i fallfärdiga hus

Det här blir trebarnsfamiljens femte vinter på flykt. I likhet med tusentals andra flyktingar har de tvingats bosätta sig i övergivna eller fallfärdiga hus i norr Jordanien.

Här för vinterstormarna med sig regn och snö, och temperaturen faller ofta till under nollan. För människorna som lever här är drömmen om om ett varmt hem närmast ouppnåelig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-12-23:

Jordanien/ 2-åriga Mohammad har aldrig sett sitt eget hem till sidans topp

Abu Hashim och hans familj har ett stort hus i en bördigt jordbruksbygd i Syrien dit många åker på semester om våren.

Där har yngste sonen, Mohammad, 2, aldrig varit.

För familjen väntar nu återigen en kamp för överlevnad när den fruktade kylan lägger sig över det gigantiskt ett flyktingläger.

Familjen har varit på flykt i fyra år och bor nu i flyktinglägret Azraq i Jordanien. Ett relativt fattig land, utan oljetillgångar, dit nästan 700 000 flyktingar från Syrien har tagit sig. Landet, som också tagit emot många flyktingar från Irak, står nu inför en oerhört tuff utmaning.

Mohammads tre äldre syskon, Seba, 9, Hashim, 12 och Raghad, 16, har alla minnen av ett bättre liv. Men det har inte Mohammad. Han är ett av alla barn som växer upp i skuggan av inbördeskriget i Syrien, och han känner inte till något annat än den torftiga vardagen i ett flyktingläger.

Tidigare arbetade Mohammads pappa, Abu Hashim, den syriska jordbruksmyndigheten. För honom är minnena av "det andra livet" i den lilla staden Ghouta både ett ljus och en börda.

- Vi orkar inte jämföra vårt liv här i lägret med vårt liv hemma i Syrien. Vi hade ett fint hem, ett hus med flera rum. Där var det varm och vackert. Att jämföra det med livet här ger mig bara huvudvärk, säger Abu Hashim.

Man ser glädjen i hans ögon när han ser på sin lille son. Men samma ögon fylls med en stor sorg när han blickar ut över lägret där hans barn tvingas att växa upp.

Nu när vintern kommer växer också oron.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-20:

Libyen/ Desperate and Dangerous: Human rights situation of migrants and refugees till sidans topp

Migrants and refugees crossing Libya subjected to "unimaginable horrors" - UN

GENEVA/TRIPOLI (20 December 2018) - Migrants and refugees are being subjected to "unimaginable horrors" from the moment they enter Libya, throughout their stay in the country and - if they make it that far -- during their subsequent attempts to cross the Mediterranean sea, according to a UN report released on Thursday.

The 61-page report, published jointly by the UN Support Mission in Libya (UNSMIL) and the UN Human Rights Office, covers a 20-month period up to August 2018, and details a terrible litany of violations and abuses committed by a range of State officials, armed groups, smugglers and traffickers against migrants and refugees. These include unlawful killings, torture, arbitrary detention, gang rape, slavery, forced labour and extortion.

Based on 1,300 first-hand accounts gathered by UN human rights staff in Libya itself, as well from migrants who have returned to Nigeria or reached Italy, the report traces the entire journey of migrants and refugees from Libya's southern border, across the desert to the northern coast - a journey "marred by considerable risk of serious human rights violations and abuses every step of the way."

The climate of lawlessness in Libya provides fertile ground for thriving illicit activities, such as trafficking in human beings and criminal smuggling, and leaves migrants and refugees "at the mercy of countless predators who view them as commodities to be exploited and extorted," the report says.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 18-12-31

Migrationsverket uppdaterar riktlinjer om avvisning till EU-land eller första asylland till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen, SR 44/2018. Ställningstagandet ersätter SR 18/2017 som är snarlikt. Information som lagts till är att ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet inte får verkställas förrän tiden för överklagande löpt ut eller - om det överklagats - en domstol tagit ställning till om verkställigheten ska inhiberas. Under denna tid ska personen till exempel inte kallas till återvändandesamtal eller tas i förvar för verkställighet. Nytt är även påpekandet att det är tillåtet att fatta beslut om utvisning till hemlandet även om en person beviljats skyddsstatus i ett annat land. Det andra EU-landet kan då anges som alternativt land att verkställa avvisningen/utvisningen till. Ytterligare ett påpekande är att ett land där UNRWA är verksamt under vissa omständigheter kan anses vara ett första asylland för palestinier.

Hämta ställningstagandet SR 44/2018 (Extern länk)

Se även:

SR 43/2018, Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om konversion och ateism till sidans topp

Det nya ställningstagandet ersätter ett från 2012 och har ändrats på många punkter. En väsentlig skillnad är att även ateism tas upp. Konvertion "sur place" har fått ett eget avsnitt liksom motsvarande för ateism. Även skäl som åberopas i verkställighetsstadiet tas upp separat och rekommendationen är att utredningen i sådana fall inriktas på trovärdighetsfrågan. Fokus ligger över huvud taget mer än tidigare på hur genuin övertygelsen är och hur processen att komma fram till konversion eller ateism har gått till, samt hur detta kommer att manifesteras vid ett återvändande. Ställningstagandet innehåller punktlistor för vilka faktorer utredningen bör koncenteras på och frågor som kan ställas. Frågorna rör inte religionskunskap utan personens religiösa identitet och utövande. I det tidigare ställningstagandet påpekades redan i inledningen att den sökande inte ska behöva dölja eller avstå från sin religiösa tillhörighet om han/hon inte väljer att göra det av personliga skäl. I det nya ställningstagandet påpekas i stället att den framåtsyftande bedömningen gäller om den religiösa uppfattningen kommer att leda till skyddsgrundande behandling och att frågan om en åberopad konversion har kommit till kännedom i hemlandet ofta aktualiseras.

Hämta ställningstagandet SR 46/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Migrationsverket om vilken artikel som ska tillämpas vid urskillningslöst våld till sidans topp

Migrationsverket tillämpar sedan länge principen att den som riskerar att drabbas av urskillningslöst våld i en väpnad konflikt ska betraktas som alternativt skyddsbehövande enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv. Detta följer efter klargöranden av EU-domstolen. Migrationsverket har hittills valt, till exempel beträffande syrier utan individuella skyddsskäl, att tillämpa skyddsgrundsdirektivets artikel 15b, som motsvarar artikel 3 i Europakonventionen, dvs risk för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De flesta andra medlemsstater använder artikel 15c som enbart gäller civilpersoner men uttryckligen handlar om "urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt". Detta motsvarar det andra ledet istället för det första i Utlänningslagens paragraf 4:2, 1 stycket. Rätten till skydd är densamma. Efter en rättsutredning har Migrationsverket nu beslutat att gå över till denna praxis. Artikel 15b kan fortfarande användas då det rör sig om individuella skyddsskäl eller någon som inte är en civilperson.

Hämta det rättsliga ställningstagandet SR 47/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Överklagande angående förlängning får inte avskrivas bara för att perioden förflutit till sidans topp

En man som haft uppehållstillstånd för studier fick avslag av Migrationsverket på sin förlängningsansökan eftersom han inte ansågs uppfylla försörjningskravet. Mannen överklagade och framförde att han vill avsluta sina studier. Domstolen gav ett svar som innebar att de höll med Migrationsverket i sak men målet avgjordes inte utan avskrevs, eftersom ansökan om förlängning avsåg en period som redan passerat. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. Mannen hävdar att det finns ny information som han inte fått möjlighet att framföra. Migrationsöverdomstolen anser att domstolen gjorde fel som avskrev målet. Migrationsverkets beslut innefattade även ett beslut om utvisning, som mannen måste anses ha överklagat. Dessutom hade domstolen tagit ställning i sakfrågan. I sådana fall bör ett mål inte skrivas av. Målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Prövningstillstånd: Ska domstolsärende avskrivas när personen rest inom EU? till sidans topp

En person som ansökt om asyl i Srerige fick avslag från Migrationsverket. Han reste till Tyskland och sökte asyl där. När domstolen i Sverige skulle fatta beslut var mannen fortfarande utomlands. Därför avskrevs målet. Migrationsöverdomstolen ska nu pröva om detta var korrekt.

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-12-31:

Inget generellt hinder för att utvisa personer till Sudan enligt Europadomstolen till sidans topp

Europadomstolen har behandlat flera ärenden som rör asylsökande som skulle utvisas från Nederländerna till Sudan. En person hade tidigare haft temporärt uppehållstillstånd på grund av praxis för sökande från Darfur, men ansågs inte ha några individuella skäl när detta skydd upphörde. En av dem hade tidigare varit fängslad för samröre med en illegal organisationer och även den tredje hävdade att han varit fängslad på liknande grunder men lyckades aldrig bevisa detta. Enligt domstolen finns inget som tyder på att de skulle vara eftersökta idag eller ha varit verksamma utomlands mot regimen i Sudan - till skillnad från situationen i målen N.A. v. Switzerland and A.I. v. Switzerland. Europadomstolen anser inte att situationen i Sudan är sådan att det generellt skulle strida mot konventionen att utvisa någon dit. Även om personer av icke-arabisk etnicitet diskrimineras i Khartoum så innebär det inte att de generellt riskerar förföljelse, enligt domstolen.

Application no. 36196/16, A.I. against the Netherlands (Extern länk)

Application no. 12708/16, W.M. against the Netherlands (Extern länk)

Application no. 20102/13, A.S. against the Netherlands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Familjemedlemmar prövas individuellt men i sammanhang, enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har lämnat förhandsavgörande i ett antal frågor från en domstol i Bulgarien rörande efterföljande asylansökningar från familjemedlemmar när ansökan från en person i familjen börjat prövas. I avgörandet klargörs att varje familjemedlem har rätt till en individuell prövning. Hot mot en person i familjen ska ändå beaktas för övriga familjemedlemmar eftersom det kan ha betydelse även för deras skyddsbehov. Det kan vara lämpligt att avgöra ärendena i ett sammanhang. Detta ska dock inte medföra att en av ansökningarna avbryts fram till att en annan avslutats. Om en person har behov av internationellt skydd är det tillåtet att utvidga detta till andra familjemedlemmar. Målet innehöll även frågan om en anmälan av den egna staten till Europadomstolen kan innebära förföljelseskäl. Domstolens svar är ja; det kan ses som en "politisk åskådning" om anmälan kan leda till vedergällning från staten, däremot inte som tillhörighet till en "särskild samhällsgrupp". Slutligen slår EU-domstolen fast att en domstol kan vara skyldig att behandla omständigheter som kommer upp först i samband med överklagande, om de inte åberopats för sent eller är obetydliga. Mål nr C-652/16.

Hämta längre referat från Migrationsverket samt förhandsavgörandet på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-12-20:

Pussy Riot-medlemmar får avslag på svensk asylansökan till sidans topp

De två medlemmarna i den ryska performancegruppen Pussy Riot, Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij, flydde Ryssland efter förföljelser i landet på grund av deras konstnärliga verksamhet. De sökte asyl i Sverige under 2017 - men deras ansökan har nu fått avslag av Migrationsverket.

Pussy Riot-medlemmarna Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij har sökt svensk asyl för sig själva och sina två barn. Under torsdagen kom beskedet att ansökningarna avslås och de har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen - något som de säger till SVT att de kommer göra.

- Migrationsverket ser inte att det pris vi betalat för vår konstnärliga och politiska verksamhet är en förföljelse från myndigheterna i Ryssland. Det känns förnedrande, säger Luisine Djanyan.

Aleksej Knedljakovskij känner sig besviken över Migrationsverkets beslut.

- Migrationsverket har inte tagit hänsyn till de utlåtanden som gjorts av människorättsorganisationer i både Ryssland och Sverige, säger han och fortsätter:

- Dessa har rekommenderat oss att lämna Ryssland på grund av hotbilden och att det finns en stor risk för vår säkerhet i landet. Men det ignorerade Migrationsverket helt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kulturnytt 18-12-21: Pussy Riot-medlemmar nekas asyl i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Praxis rörande hemvist och internflykt utmanas i domstolsbeslut om Afghanistan till sidans topp

I ett ärende rörande en ung man från Afghanistan bedömde Migrationsverket att det fanns ett hot på hemorten och hänvisade mannen till Kabul som internflyktsalternativ. Domstolen (förvaltningsrätten i Malmö) ansåg dock att Kabul inte är ett rimligt alternativ på grund av den humanitära situationen, trots att mannen bedömdes som frisk och arbetsför. Herat eller Mazar-e-Sharif bedömdes som relevanta alternativ. Ett annat ärende rörde en man som inte ansetts trovärdig rörande sin hemvist beroende på att han lämnat olika uppgifter. Domstolen (förvaltningsrätten i Malmö) resonerar dock att det inte är rimligt att den som inte kan bevisa en bestämd hemort av den anledningen ska få en avsevärt högre bevisbörda genom att prövas mot hela landet. Om ansökan inte prövas mot en bestämd ort kommer inte heller ett eventuellt internflyktsalternativ att prövas. Domstolen valde därför att pröva skälen gentemot Herat och Mazar-e-Sharif som är relativt säkra platser som går att ta sig till, istället för att pröva gentemot hela landet. Domarna är inte vägledande. (Källor privat samt förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 18-12-18:

Muhammad - en av alla pojkar som flytt sexuellt våld till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut publicerar en intervju med Muhammad J. Muhammadi. Muhammad har skrivit boken Ska vi dansa? som handlar om det grova sexuella våld som i Afghanistan och Pakistan benämns Bacha Bazi. Han är en av hundratusentals pojkar som utsatts. Muhammad lyckades till slut fly från våldet. Men eftersom grovt sexuellt våld mot pojkar i Afghanistan inte ses som skyddsskäl ska han nu utvisas till det samhälle som våldfört sig på honom.

I mitt hemland har vi ett kulturarv som få vill prata om, ett fenomen som heter Bacha Bazi. Fenomenet går ut på att vuxna män rekryterar unga pojkar till något som kan liknas med dansande prostitution. Få vet vad det egentligen innebär, men jag vet tyvärr det. Att bli rekryterad är enligt mig inte ett sätt att överleva på utan mer en strategi för att dö lite långsammare. Min bok är ett försök till att rikta den missriktade skammen och rätt håll, för som det är nu är skammen riktad mot de arma pojkar som inte hade något val.

Ville först inte berätta

Orden är Muhammad J. Muhammadis och är ett citat ur hans bok om Bacha Bazi-fenomenet, det vill säga sexuellt våld mot barn, framför allt pojkar och unga män. Boken heter Ska vi dansa? och publicerades i våras vid påsktid.

- Jag ville först inte berätta om det jag varit utsatt för. Jag och andra kan inte säga såna saker, det är inte många som orkar berätta, säger Muhammad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 18-12-21:

Systrar riskerar tvångsgifte och hedersmord till sidans topp

Tre systrar som bor på en värmländsk ort ska utvisas till Afghanistan. Men där väntar deras våldsamma pappa. För att rädda dem undan pappan vill mamman nu gifta bort dem.

- Pappa ville gifta bort oss med några äldre män. Vi ville inte giftas bort, säger 19-åriga Soraya, som egentligen heter något annat.

Hon berättar att pappans planer fick hennes mamma att ta med alla syskon och fly till Sverige. Men när de fick avslag på asylansökan tog mamman ett drastiskt beslut. För att döttrarna skulle slippa bo i samma land som deras våldsamma pappa, som hotat att döda dem, så planerar hon nu att gifta bort dem med några män i Iran.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-12-19: Hör ett längre reportage: Afghanska systrar fruktar hedersmord eller äktenskapstvång - utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 18-12-21:

Migrationsverket om de afghanska systrarna: "De är inte trovärdiga" till sidans topp

Migrationsverket skriver i sitt beslut att utvisa en mamma med tre döttrar i Värmland att kvinnor i Afghanistan ofta gifter sig i ung ålder mot sin vilja. Ändå tror de inte på mammans berättelse om att hon flydde med döttrarna för att deras pappa ville gifta bort dem.

Såväl risk för hedersvåld som äktenskapstvång kan vara asylskäl, men enligt Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut saknar familjen skyddsbehov.

- De har lämnat motstridiga uppgifter och har också trappat upp sina uppgifter längre fram i processen, och det gör att man bedömer att de inte är trovärdiga, säger Karin Fährling, enhetschef på Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 18-12-20:

De kämpar mot utvisningsbeslutet till sidans topp

För Louise Harrysson går det hand i hand med hennes kristna tro att hjälpa de som har det svårt. Men det är övertygelsen att Edion behöver Sverige för att kunna leva ett värdigt liv som driver henne att påverka beslutet om utvisning.

I den nästintill omöblerade tvåan står det tre stolar mitt på golvet. En till Louise, en till Evri Bajraktari och en till hennes dotter Adana som fungerar som tolk. Evris stol är mestadels tom eftersom hon måste gå bort till sjukhussängen för att lugna sin son Edion, 13 år.

När Edion var åtta månader började huvudet att växa och hemma i Albanien fick han diagnosen hydrocefalus, vattenskalle. Via vänner fick de reda på att det i Sverige finns bra sjukvård för barn och 2012 anlände de till Sverige.

- När vi kom till sjukhuset i Sverige frågade jag om Edion, som man sagt i Albanien, bara skulle leva ett år till. Läkaren tittade på mig och svarade "Vi ska göra allt vi kan för att han ska få leva vidare". Det var första gången jag hade hört någon säga så, säger Evri.

Vi får stänga in oss i ett sovrum. Edion har precis fått en dos smärtstillande medicin och det tar tid innan den börjar verka. Fram tills dess skriker han, biter sig i armen och slår sig i huvudet. I Sverige konstaterades det att Edion, utöver vattenskalle och grav utvecklingsstörning, även har autism.

- Jag träffade Edion för första gången 2013. Han hade börjat på träningsskolan och jag jobbade som assistent till en annan elev. Första gången jag träffade Evri var när hon skulle lämna badkläder till Edion. Hon var så glad och kramade om mig direkt. Hon utstrålade glädjen över känslan att "nu ska allt bli bra", berättar Louise Harrysson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 18-12-20:

Svaret: Vårdbehov räcker inte för asyl till sidans topp

Familjen menar att sonen inte kan få den vård han behöver i Albanien. Migrationsverket anser dock att det visst går att få hjälp och att utvisningsbeslutet inte är felaktigt.

Att få asyl på grund av sjukdomstillstånd eller vårdbehov är något som kraftigt har begränsats med den tillfälliga lag som började att gälla 2016.

- Jag förstår att familjen befinner sig i en svår situation, men utifrån lagstiftning och praxis har Migrationsverket bedömt att barnets sjukdom inte är så pass allvarlig att det skulle strida mot ett konventionsåtagande att inte bevilja familjen uppehållstillstånd. Vilket är ett krav enligt den tillfälliga lagen, säger Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Migrationsdomstol: Särskilt ömmande för familj att sakna nätverk i Afghanistan till sidans topp

En barnfamilj av afghanskt ursprung bodde i Iran men lämnade landet sedan fadern ställts inför valet att rekryteras till kriget i Syrien eller deporteras till Afghanistan. Ingen av föräldrarna har bott i Afghanistan. De har anfört en marktvist och ett rykte om att fadern skulle ha tjänstgjort i Syrien som skäl, men har inte kunnat bevisa dessa. Migrationsverket bedömde att familjen kan bosätta sig i Afghanistan. Eftersom de inte kan bevisa sin hemvist i Afghanistan behöver internflyktsalternativ inte övervägas. Men migrationsdomstolen anser att bedömningarna som görs vid internflykt är relevanta även för dem som inte bott i Afghanistan. I brist på fungerande nätverk skulle särskilt barnen utsättas för otillbörliga humanitära umbäranden. Därför beviljas uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. Detta är möjligt eftersom asylansökan gjordes före 24 november 2015. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-12-18:

Sjuke Viktor utvisas från Sverige: "Han är som en treårig pojke" till sidans topp

Han är dement, förlamad, hjärtsjuk - oförmögen att ta hand om sig själv.

Efter en flerårig kamp får Viktor Kravchenko, 66, några dagar på sig att lämna vårdboendet i väntan på att utvisas från Sverige till Ukraina.

- De skickar honom rakt mot döden, säger hans systerdotter Julia.

Det har gått över två år sedan den rödgröna regeringen tog krafttag för att kraftigt minska flyktingströmmen till Sverige och utvisa asylsökande som fått avslag.

En av dem som ska tvingas lämna landet är 66-åriga Viktor Kravchenko, 66, från Ukraina, där inga av hans anhöriga längre bor kvar. I slutet av november gav Migrationsverket honom fem dagar på sig att lämna det vårdboende där han bott i över ett år, eftersom han inte längre har rätt till ersättning.

Efter att ha drabbats av flera strokes för fem år sedan har Viktor talsvårigheter och kan inte göra sig förstådd. Han är förlamad, dement och märkt av hjärtinfarkt, hjärtkärlsjukdom och KOL. Sedan hans vänstra ben amputerades i början av förra året är han rullstolsburen.

Viktors syster Valentina Isaksson, 67, är sedan drygt två år tillbaka god man för sin bror, eftersom han är oförmögen att ta hand om sig själv.

- Hans beteende kan jämföras med en treåring. Han kan inte prata eller göra sig förstådd, inte heller ta in information. Han förstår inte vad det är som händer nu, säger hon.

Fel information från Migrationsverket

Det var 2013 som Viktor Kravchenkos hälsa försämrades kraftigt, han förlorade sitt arbete och sin bostad i Ukraina. Han kom till Sverige i juni 2014 och ansökte om uppehållstillstånd eftersom han blivit beroende av hjälp för att klara av vardagen. Han ansökte sedan om asyl efter att Ryssland invaderade den ukrainska Krim-halvön strax söder om hans hemstad Melitopol i sydöstra Ukraina.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-20:

Många avslag efter gymnasielagen till sidans topp

Var tredje person som sökte uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen har fått avslag. Det är resultatet när drygt hälften av ansökningarna har avgjorts.

- Jag har varit två dagar försent, bara för två dagar försent gav de mig ett till avslag, säger Shokorllah Safari som var en av de 11 715 personer som i somras sökte uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen.

När 7 203 ansökningar nu har avgjorts har 4 834 beviljats uppehållstillstånd och knappt 2 369 fått avslag.

För att få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen krävs bland annat att man kom till Sverige som ensamkommande före den 25 november 2015, och att man under en lång asylutredning hann fylla 18 år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Uppehållstillstånd enligt gymnasielagen trots vistelse i annat land efter ansökan till sidans topp

Ett av villkoren för att få uppehållstillstånd enligt den "nya gymnasielagen" det vill säga § 16f i den tillfälliga begränsningslagen, är att personen måste befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs. Det är vanligt att personen kallas till Migrationsverket för att kontrollera detta. Att en persons bankkort har upphört att användas i Sverige ska också ha använts som tecken på att personen inte var i Sverige vid tidpunkten. Det har dock ingen betydelse enligt lagtexten om personen under väntetiden efter ansökan har lämnat Sverige. Ett beslut från Migrationsverket i november formuleras så här: "Du befinner dig för närvarande i X-land och du inväntar en överföring till Sverige enligt Dublinförordningen. Det har även framkommit att du har ansökt om asyl i X-land den ... Det finns dock inget i ditt ärende som visar att du inte skulle ha befunnit dig i Sverige när du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiala studier." I detta fall beviljades uppehållstillstånd. (Källa privat)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Rättsligt ställningstagande om arbetstillstånd som personlig assistent till sidans topp

Migrationverket har gett ut ett ställningstagande om villkor för arbetstillstånd för arbete som personlig assistent. De vanliga reglerna gäller, men situationen blir speciell genom att anställningen är beroende av att assistansmottagaren beviljats ersättning. Assistansmottagaren kan vara arbetsgivare direkt men det är vanligt att det finns en privat eller kommunal anordnare, som i så fall ska betraktas som arbetsgivare. Migrationsverket kan av sekretesskäl inte vända sig till Försäkringskassan. Verket kan däremot begära att få en kopia av beslutet om ersättning via den sökande, för att avgöra om det finns en anställning. Om en förälder ansöker om arbetstillstånd för att arbeta som assistent åt sitt barn, samtidigt som barnet ansöker om uppehållstillstånd som anhörig till arbetstagare, så ska ansökan avslås. Detta eftersom barnet inte har någon självständigt rätt till uppehållstillstånd. Om Migrationsverket i ett ärende om arbetstillstånd misstänker att assistans beviljats på felaktig grund kan dock uppgifterna inte lämnas ut till Försäkringskassan utan vidare, eftersom uppgifterna inte rör den som söker arbetstillstånd. Det krävs i så fall att en intresseavvägning görs enligt sekretesslagens generalklausul.

Hämta ställningstagandet SR 42/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Skåne 18-12-20:

Fredrik Önnevall dömd för människosmuggling i HD till sidans topp

SVT-journalisten Fredrik Önnevall döms i Högsta domstolen för människosmuggling till villkorligt och dagsböter. Ytterligare två SVT-medarbetare döms efter att de 2014 tog med en 15-årig flyktingpojke från Grekland till Sverige.

De tre SVT-medarbetarna döms i Högsta domstolen för människosmuggling till villkorligt och 40 dagsböter.

- Det är helt klart en förmildrande dom, annars hade vi dömts till samhällstjänst som är att jämföra med fängelse, säger Fredrik Önnevall.

I tingsrätten och hovrätten dömdes de till 75 timmars samhällstjänst, vilket motsvarar ett straffvärde på två månaders fängelse. Högsta domstolen har framförallt resonerat kring om det handlat om människosmuggling av normalgraden eller om det ska anses som ringa brott.

- Vi har sett det som en gärning av normalgraden, men ansett att straffvärdet ligger på en månad. När brott normalgraden inte anses så allvarligt dömer man inte ut samhällstjänst, utan utgångspunkten blir villkorlig dom och böter, säger Ingemar Persson, justitieråd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hämta domen från Högsta domstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-21:

SVT tar notan - när profilen döms för människosmuggling till sidans topp

152 384 kronor - det är rättegångskostnaderna som SVT väljer att betala för Fredrik Önnevall och två andra journalister, efter att de tre i går dömdes för människosmuggling i Högsta domstolen.

Domen kommer efter att de tre journalisterna 2014 smugglade hem en syrisk flyktingpojke i samband med en tv-inspelning, utan SVT:s godkännande.

- Jag vill hävda att SVT inte tar ställning i skuldfrågan, men att vi har ett ansvar för våra medarbetare eftersom vi sände programmet, säger Hanna Dowling, chef för företagskommunikation på SVT.

På torsdagen meddelade Högsta domstolen att Fredrik Önnevall och två andra SVT-journalister döms för människosmuggling.

Detta efter att under inspelningen av tv-programmet "Fosterland", som sändes i SVT, ha tagit med sig en 15-årig syrisk flyktingpojke till Sverige.

- Jag känner mig stolt över att vi fattade det beslutet, stolt över att vi gjorde som vi gjorde, sa Fredrik Önnevall till SVT Nyheter efter att domen meddelats.

SVT meddelade kort därefter att de kommer att stå för de tre journalisternas rättegångskostnader.

Kostnaden: 152 384 kr

Expressen har gått igenom domarna från Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge och räknat samman kostnaderna som SVT nu åtar sig att betala.

Prislappen: 152 384 kronor.

När en person döms i ett brottmål åläggs denne vanligtvis att betala sina egna rättegångskostnader. Andelen av kostnaden som personen ska betala bestäms av dennes privatekonomi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 18-12-20: SVT efter domen mot Önnevall: Vi har ett ansvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Migrationsöverdomstolen: Dublinförordningen tillåter uppsikt istället för förvar till sidans topp

En person som skulle överföras till Italien fick först ett beslut om förvarstagande men Migrationsverket hävde senare detta och beslutade om uppsikt enligt Utlänningslagen eftersom personen sagt att hen skulle samarbeta. Personen överklagade och domstolen hävde beslutet om uppsikt eftersom det fattats enligt fel lagstiftning. Ärenden som rör överföring enligt Dublin ska behandlas enligt Dublinförordningen, inte Utlänningslagen. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som anser att domstolen gick för långt när beslutet hävdes. Det var visserligen fel av Migrationsverket att hänvisa till Utlänningslagen, men domstolen borde ha prövat om de sakliga förutsättningarna för "en mindre ingripande åtgärd" enligt Dublinförordningen var uppfyllda. Uppsikt är enligt Migrationsöverdomstolen en mindre ingripande åtgärd än förvar. Kraven för detta är något högre i förordningen än i Utlänningslagen. Men eftersom nivån "betydande risk för att hålla sig undan" redan var uppfylld enligt det första beslutet så kunde uppsikt ha använts. Det enskilda målet avskrevs dock på grund av att saken förfallit.

Hämta domstolens referat i mål UM 10152-18, Mig 2018:23 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-18:

Familjen utvisas från Sverige - till olika länder till sidans topp

Mahmood Hammed och Ouarda Maatouk har byggt ett liv tillsammans med barnen i Sverige.

Nu ska de utvisas - till olika länder.

- Det är inte mänskligt att göra så. Vi hade aldrig trott att Sverige skulle separera en familj, säger Ouarda.

Varje dag står Mahmood Hammed, 42, på Stortorget i Ystad. Han har drivit en blomsterhandel i sex år, och många känner igen honom. Hans fru, Ouarda Maatouk, 34, studerar.

De har båda tagit sig till Sverige från Irak respektive Marocko och har bildat ett liv här. De känner sig integrerade i samhället och har planerat framtiden här med sina två barn - och ett tredje på ingång.

Sönerna Abdallah, 11, Rashad, 3, och snart födda Ryan.

Men nu rycks familjens rötter från marken.

- Det är väldigt stressigt just nu, Migrationsverket ska utvisa mig och min man till våra hemländer, berättar Ouarda.

Hennes röst är rosslig. Hon tar en paus, andas.

- Stressen finns där hela tiden. Vi tänker mycket på vilket beslut de ska fatta, säger hon.

- Deras beslut gör mig ledsen. Det är inte rätt. Det blir som ett straff mot oss att utvisa oss till olika länder, det är inte mänskligt att göra så. Vi hade aldrig trott att Sverige skulle separera en familj.

"De bryr sig inte"

Stämningen i familjen är tung. Den äldsta sonen Abdallah tar beslutet hårt, men förstår inte varför han inte får vara kvar med sina vänner han lärt känna i Ystad.

Irak? Marocko? Länderna är främmande för honom och hans lillebror.

- De bryr sig inte om att vi är en familj som behöver vara tillsammans, säger Ouarda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-12-30:

Kroatien/ AYS SPECIAL: When governments turn against volunteers - the case of AYS till sidans topp

During the 2018, we've witnessed unprecedented backlash against human rights defenders who've been advocating legal access to asylum system in the EU. Volunteers and NGOs have been threatened, attacked and legally persecuted for the crimes they didn't commit. AYS is one of them. For the first time we're publicly disclosing our own case to paint the full picture of the events on Europe's largest terrestrial border.

(...)

How it started in Croatia: the case of little Madina

AYS has been active in the Balkans since the summer of 2015, when we've gathered as the group of independent volunteers. We've been active in most European and Balkan fields, with the main focus on Croatia and surrounding countries. In the morning hours of 22nd of November 2017, we've been contacted by our colleagues at the Serbian side of the border who informed us about the death of little Madina, 6 year old girl from Afghanistan who was ilegally pushed back to Serbia together with her family.

Like so many times before, Croatian policemen forced the group to follow train tracks towards Serbian town of ?id. Little Madina never made it. She was killed by a train only 200 meters away from European soil, where her family's request for asylum was brutally denied by Croatian border police officers. AYS was the first group to inform the public about the tragedy. Faced with the criminal charges that was opened on behalf of Madina's family with the help of AYS and Center for Peace Studies, the Ministry of Interior responded brutally. Instead of providing answers, they decided to attack NGOs that were raising questions about the criminal treatment of refugees at our borders.

Representatives of CPS, AYS and their lawyer in front of the State's Attorney Office of the Republic of Croatia after opening a criminal case for the manslaughter of little Madina. Photo: AYS archive

Volunteers portrayed as smugglers in the Parliament

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Östgöta-Correspondenten 18-12-23:

Unga som väntar hamnar i kläm till sidans topp

De unga som söker uppehållstillstånd via gymnasielagen har hamnat mellan stolarna. De får stanna i landet i väntan på besked. Men de får ingen hjälp från myndigheter att praktiskt lösa det. Boendefrågan är svårast. Många är hemlösa och måste leta tak över huvudet från natt till natt.

I somras började den tillfälliga gymnasielagen att gälla. Innan beslutet togs var den kritik som framfördes från några håll inte nådig. Bland annat underkändes lagförslaget av Migrationsdomstolarna och lagrådet hävdade bland annat att förslaget innehöll godtyckligheter. Men lagen antogs och började gälla första juli, med sista ansökningsdag sista september.

Migrationsverket har lovat att sökande ska få besked före årsskiftet, men det ser dystert ut. Enligt verkets uppdatering veckan före jul, hade 7 008 av totalt 11 708 sökande fått besked. För de ungdomar och unga vuxna som väntar på besked är tillvaron inte lätt. De förutsätts klara sig på egen hand. Ersättningen är från Migrationsverket, men betalas ut av kommunen och är 71 kronor om dagen. Bostad måste de ordna själva.

- Det är ett problem att vi har så dålig koll på den här gruppen och deras boendesituation. Ersättningen är liten och att ordna boende på egen hand är svårt, säger Mikael Frisberg, samordnare för språkintroduktion på utbildningsförvaltningen.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna bostad och de sökande har inte heller rätt till försörjningsstöd. Åtminstone - skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) - så har den frågan inte prövats i domstol ännu.

Undantaget är ekonomisk hjälp till det som kallas särskilda behov. Ett sådant särskilt behov kan vara varma vinterkläder eller glasögon, exempelvis. Hur mycket pengar det kan röra sig om är oklart.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 18-12-28:

Ideella krafter ordnar boende åt ensamkommande unga till sidans topp

Ett ideellt boende för ensamkommande unga som söker uppehållstillstånd med gymnasielagen öppnar på Lövudden i Västerås.

Varken Migrationsverket eller kommmunen, i det här fallet Västerås stad, behöver nämligen ordna boende åt den här gruppen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 18-12-21:

16-åriga Selma hoppas på nytt besked från Migrationsverket till sidans topp

16-åriga Selma Yohannes, som bott i Filipstad men som utvisats till Italien kommer av allt att döma att bli kvar över jul- och nyårshelgerna på det transitboende där hon placerats i Catania på Sicilien i Italien.

Men hon säger nu till SVT Nyheter Värmland att hon har fått nytt hopp om att snart få komma hem till Sverige.

- Jag längtar så mycket. Helst vill jag komma hem nu.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 18-12-21: Det här har hänt i fallet Selma (Extern länk)

SvT Värmland 18-12-21: Selmas advokat kritisk mot hanteringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Skrivunder.com 2018:

Bring Selma home/Få hem Selma till sidans topp

Selma frågade igår - Får jag komma hem igen innan jul? Vad ska vi svara?

Selma 16 år togs i förvar i mitten av november. Hon hölls gömd på ett hotell i Örebro med 3 poliser i nästan ett dygn. Hon grät hela natten och fick inte använda sin mobiltelefon eller kommunicera på annat sätt med någon. De flög i chartrat plan, bara de fyra. Överlämnades på flygplatsen till polisen i Catania Italien. En okänd man kom och hämtade henne och nu sitter hon på ett slags transitboende/förvar som ligger isolerat beläget i ett land där hon inte känner någon och väntar rädd och ensam på vad som ska hända henne.

Hur kunde det bli så här?

Selma har varit på flykt sedan hon var nio år. När hon var 13 år flydde hon från flykten och från sin familj på grund av mycket stor utsatthet. Hon flydde till Sverige det enda stället där hon upplevt någon form av trygghet och snälla människor. Vuxna runt Selma tog henne till socialtjänsten och till migrationsverket och förklarade situationen men ingen utredning gjordes och ingen asylansökan registrerades. Selma bodde först på ett HVB hem och sedan hos en familj, hon gick i skolan och fick många kompisar. Selma levde som vilken vanlig tjej som helst nu i snart 3 år och fick ingen information om vad som väntade henne eller att ingen asylansökan registrerats.

Migrationsverket rättfärdigar den inhumana avvisningen till Italien genom det falska påståendet att Selma har uppehållstillstånd i Italien. Hennes familj hade tidigare fått ett tillfälligt uppehållstånd men som gått ut när Selma överfördes till Italien. Selma hade efter många år av flykt och utsatthet äntligen hittat lite trygghet i hemmet i Sverige och nu rycks hon upp igen för att skickas som ensamt barn till ett land där hon inte har någon/något. Sverige är det enda hem hon har i världen och hon vill inget annat än att få komma hem igen.

(...)

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Friendsofelyas 18-12-30:

Låt Elias stanna! till sidans topp

Elias Payam är 19 år gammal, har fast anställning inom vården, och har sökt uppehålls- och arbetstillstånd. Afghanistans ambassad skrev dock fel födelseår när de utfärdade Elias pass. De är villiga att ändra det, men Migrationsverket lämnar inte ut passet. Elias blir därför utvisad den 7 januari 2019. Migrationsverket ger honom rådet: Åk till Kabul och ansök om nytt pass. Åk sedan till New Delhi eller Teheran och sök uppehålls- och arbetstillstånd därifrån till det arbete du redan har. Detta är orimligt, då han på högst en vecka kan få ett nytt pass här i Sverige och därmed uppfylla kraven för uppehålls- och arbetstillstånd. Det bryter också mot förvaltningslagens och EU-rättens krav på effektiv och god förvaltning. Dessutom utsätts Elias för livsfara. Det är mycket BRÅTTOM!

(...)

Vi har fått frågor om huruvida det finns något att skriva under, något upprop för Elias. Det gör det inte. Det upprop vi gör går däremot ut på att alla som läser den här bloggen delar den vidare på alla sätt man kan - twitter, instagram, facebook, snapchat, och så vidare. Förr eller senare måste den då landa hos beslutsfattare och Migrationsverkets egna tjänstemän. Vi hoppas att det absurda i situationen kan bli tydligt för dem, och att Elias ska få en chans att ordna ett nytt pass så att han kan få stanna i Sverige. Vi vet också att fler har drabbats av godtyckliga åldersuppskrivningar, och många är de pass som ligger i Migrationsverkets gömmor. Den här kampen kan därför bli viktig för många i framtiden, om den går vägen.

Hjälp oss att sprida informationen vidare, hjälp oss i kampen för att Elias ska få stanna!

Till webbplatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-12-27:

Många migranter i Sverige söker anhöriga till sidans topp

Antalet människor som tappar kontakten med sina anhöriga under flykten till Sverige ökar kraftigt. Svenska Röda Korset, som hjälper människor att hitta saknade anhöriga, söker i dag efter över 7 500 personer.

Genom sitt världsomspännande nätverk hjälper den internationella rödakorsrörelsen människor att söka efter anhöriga de tappat kontakt med på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer eller migration.

Enligt nya siffror från organisationen hade Svenska Röda Korset under tredje kvartalet i år nästan 2 000 öppna ärenden gällande över 7 500 personer.

Det rör dels personer som kommit till oss i Sverige för hjälp, men även personer utomlands som tror att deras anhöriga tagit sig till Sverige. Vi får förfrågningar från Tyskland, Iran och en mängd olika länder, säger Lais Salome, migrationsrådgivare vid Svenska Röda Korset.

INTERNATIONELLT NÄTVERK

Under 2017 avslutades 190 ärenden med att den eftersökta personen hittades, antingen död eller vid liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-19:

Vian, 33, åker till Kabul - firar jul med dem som utvisats till sidans topp

I jul åker Vian Delsoz, 33, till Kabul i Afghanistan för att hälsa på före detta asylsökande som utvisats från Sverige.

Med sig har hon julklappar - och hon planerar att göra en dokumentär som visar hur vardagen i landet kan se ut.

- Det är ett farligt land, men för mig är det värt det, säger hon.

Strax innan jul sätter sig Vian Delsoz från Hässleholm i Skåne på ett flyg till Kabul. Till skillnad från de som utvisats till Aghanistan från Sverige sätter hon sig på flyget frivilligt - för att träffa personer som tidigare bott i Sverige.

Med sig har hon kläder, gåvor, viktiga papper och sådant som personerna hon ska träffa glömt i migrationsverkets förvar.

- Just nu är jag en fixare. Flänger runt lite överallt för att hämta sådant folk behöver att jag tar med mig. Genom flera olika Facebookgrupper har vi hjälpts åt att samla ihop allt från pengar till att köpa grejer, berättar hon veckan innan avfärd.

Varit god man och fosterfamilj

Vian Delsoz har varit god man till två unga män som flytt till Sverige och hon har agerat fosterfamilj åt en tredje. Det senaste året har de alla utvisats till Afghanistans huvudstad Kabul.

Enligt Vian Delsoz, är de kvar i Kabul, men ingen har en fast tillvaro.

- Den ena bygger hus, den andra försöker bo på hotell och den tredje flänger runt hos vänner. Jag vill åka dit och se hur de mår, säger hon.

Det är tredje gången Vian Delsoz gör resan till Kabul. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 2006 svenskar från att resa till Afghanistan.

Hur är det att göra en sådan här resa?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 18-12-31:

Frankrike/ The French state "deliberately endangers" people on the move till sidans topp

14 associations signed an open letter to French President Emmanuel Macron denouncing the failure of the state in the protection and sheltering of migrants.

In the letter they reminded Macron of his public commitment not to have people sleeping on the streets:

[...] Your commitment, made on July 28, 2017, was soon forgotten by your government, your majority, your services, and more seriously, by you.

[...] A year later, thousands of people, women, men, children, families, share the interstices of cities, shelter under bridges, are stranded on the sidewalks of Paris and its immediate periphery. In addition, there has been an infernal cycle that has been going on for three years now, with camps, inaction, dismantling, sometimes violent dispersal, but also harassment of exiled people as well as solidarity citizens and collectives that come to help them.

"The weather in Paris for the last 6 weeks fluctuates quickly between torrential rain and freezing temperatures.

Tonight it's zero degrees." (Paris Refugee Ground Support)

Despite the efforts of the police, who every morning evict as many makeshift camps as they can, these camps grow day after day, "in basketball courts, under highway bridges and in parks."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 18-12-23:

Malin Björk (V): Niger är EU:s laboratorium för migrationspolitik till sidans topp

Niger som länge har varit ett transitland för flyktingar och migranter blir nu alltmer militariserat.

EU satsar stora pengar för att stoppa migrationen, vilket har lett till en omfattande säkerhetsapparat.

Det bilden ger Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk på besök i Niger och hon är ifrågasätter hur EU-pengarna används.

- Niger har blivit som ett laboratorium för EU:s migrationspolitik. Där man har en lag som kriminaliserar all aktivitet i relation till migration, vilket betyder att hela området har militariserats. EU har satsat oerhört mycket pengar - både EU-länder bilateralt och också själva EU - i dessa säkerhetsinsatser, säger Malin Björk (V).

Ingen kan längre ta sig norr om staden Agadez, som tidigare varit hubben för migration i norra Afrika.

EU-fonden African Trust Fund och andra källor finansierar militär och polis, säger hon, men ifrågasätter om inte EU i stället borde satsa mer på utveckling av det mycket fattiga landet Niger - på till exempel skolor och vård.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-20:

Commission awards additional €305 million to Member States under pressure till sidans topp

This week, the European Commission has made available an additional €305 million in emergency assistance to support migration and border management in Greece, Italy, Cyprus and Croatia.

The funding will support efforts to increase reception capacity, protect victims of human trafficking and strengthen border surveillance and management capacity.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "The Commission is committed to continue supporting Member States under migratory pressure. The additional €305 million awarded this week to several countries will address urgent needs by ensuring that new arrivals are accommodated adequately and have access to food and water, that the safety and security of the most vulnerable is guaranteed, and that border controls are strengthened where needed."

The emergency funding will be provided under the Commission's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), and is part of the €10.8 billion for migration, border management and internal security already mobilised by the Commission for the period 2014-20.

Greece

The Commission is making €289 million available to support migration management in Greece. Funding will be allocated to:

Rental accommodation and allowances: €190 million will go to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to ensure the UNHCR-run Emergency Support to Integration and Accommodation (ESTIA) programme can be continued. ESTIA provides rental accommodation for up to 25,000 asylum seekers and refugees as well as monthly cash allowances for up to 70,000 persons. UNHCR will also receive another €5 million to further step up the reception capacity in the new open reception facilities on the Greek mainland, through the provision and distribution of 400 pre-fabricated containers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-21:

UNHCR calls on EU Presidency to unite EU in stronger and fairer response for refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today released its recommendations for the Romanian Presidency of the Council of the European Union (EU).

"UNHCR calls on Romania to use its upcoming Presidency to mobilize the EU around the stronger and fairer response for forcibly displaced people that is at the heart of the Global Compact on Refugees. This includes demonstrating solidarity across the EU for refugees and countries hosting them," said UNHCR's Regional Representative for EU Affairs, Gonzalo Vargas Llosa.

UNHCR is also urging the Romanian Presidency to engage outside the EU to expand protection globally. This includes encouraging States to be prepared for refugee movements and to establish and strengthen relevant asylum institutions and procedures. Increased legal pathways, including by reuniting families, so people do not have to resort to smugglers and dangerous journeys to seek safety, are also vital in ensuring protection for refugees globally is robust.

Among the main recommendations is the need for ensuring a fair, effective and well-managed asylum system. In particular, a reform of the Dublin regulation should contain an effective relocation mechanism to support those Member States which receive a disproportionate number of asylum claims. Until such a mechanism is in place, UNHCR encourages ad-hoc arrangements to foster responsibility-sharing by EU Member States.

UNHCR remains ready to provide support to the Romanian Presidency, the EU and its Member States, to ensure a functioning, fair and accessible European asylum system, and leadership at the global level.

Hämta rekommendationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-12-31:

Schengenreglerna förbjuder transportöransvar vid inre gräns enligt EU-domstolen till sidans topp

Två företag som transporterar personer i linjetrafik inom Eruopa ålades av tyska myndigheter att kontrollera passagerarnas handlingar och inte tillåta inresa till Tyskland från Belgien eller Nederländerna för personer som saknar pass och tillstånd för vistelse i Tyskland. Dessa krav är förankrade i tysk lag. Företagen hotades av vite men överklagade med motivering att Tysklands regler inte stämmer med EU-rätten. En tysk domstol bad EU-domstolen om förhandsavgörande. Motsvarande regler om resenärers skyldghet att ha pass och visum och transportörers ansvar att kontrollera detta finns i EU:s gränskodex men gäller endast EU-områdets yttre gränser. För gränserna inom unionen gäller tvärtom att "De inre gränserna får passeras överallt utan att någon in- och utresekontroll genomförs, oavsett personens nationalitet." (ur artikel 20 i förordning nr 562/2006). Eftersom det är just gränspassagen som utlöser de kontrollerna som Tyskland kräver, anser EU-domstolen att de har samma verkan som in- och utresekontroller. Dessa regler är alltså inte tillåtna.

Domen i de förenade målen C-412/17 och C-474/17, på svenska (Extern länk)

Välj språk och hämta domen (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-19:

Rapport om hur västra Balkan mfl uppfyller kraven för liberalisering av viseringar till sidans topp

EU-kommissionen lägger idag fram sin rapport om hur riktmärkena för liberalisering av viseringsbestämmelserna uppfylls av länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) och av länderna i det östliga partnerskapet (Georgien, Moldavien och Ukraina). Rapporten visar att de berörda länderna fortfarande uppfyller kraven för liberalisering av viseringsbestämmelserna men att det krävs riktade och i vissa fall omedelbara insatser på en rad områden för att se till att denna situation består.

Viseringsfritt resande medför alltså betydande fördelar för EU och dess partnerländer genom att stärka de sociala, kulturella och ekonomiska banden, men också ett ansvar för att slå vakt om de framsteg som gjorts i dialogerna om viseringsliberalisering och för att se till att migrations- och säkerhetsfrågor hanteras på ett tillfredsställande sätt. Genom dagens rapport följer kommissionen upp sina rekommendationer från december 2017 och stämmer av de berörda ländernas insatser under det senaste året.

Ytterligare insatser krävs för att motverka irreguljär migration

Alla de åtta länderna har fortsatt vidta åtgärder mot irreguljär migration, men mer behöver göras för att se till att resultaten blir varaktiga:

Den irreguljära migrationen från Ukraina, Serbien och Bosnien och Hercegovina till EU är fortfarande hög, och det ökande antalet ogrundade asylansökningar i EU från medborgare i Moldavien och Georgien är en källa till oro.

Efter attAlbanien införde effektiva åtgärder för att komma till rätta med irreguljär migration minskade antalet asylansökningar med 32 % under första halvåret 2018. Detta arbete behöver nu fullföljas och vidareutvecklas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten COM(2018) 856 (Extern länk)

EU-parlamentet 18-11-29: Western Balkans: European Parliament takes stock of 2018 progress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 18-12-19:

Visa Information System: Council agrees negotiating mandate to strengthen the system till sidans topp

In response to changing migration and security challenges, the EU is improving its Visa Information System (VIS), a tool used by authorities to register and check persons applying for a visa to enter the Schengen area.

EU ambassadors today agreed the Council's negotiating position on a proposal to amend the Visa Information System (VIS) regulation. On the basis of this mandate, the Council Presidency will start negotiations with the European Parliament once the latter has adopted its position.

The main aims of the amending regulation are to:

+ further strengthen the security of the short-stay visa procedure

+ include long-stay visas and residence permits in the database

+ ensure interoperability between the VIS and other relevant EU systems and databases

Information in the VIS

Under the proposed new rules, the VIS will not only include information on short-stay visas but also on long-stay visas and residence permits, as these documents allow for free movement within the Schengen area. Registering these documents in a centralised database will help the authorities to verify their authenticity and validity.

In addition, a digital copy of the biodata page of the travel document would be included in the VIS. This would also facilitate the return of illegally staying third country nationals whose data may be stored in the VIS since, even if their travel document is not available at the time of return, a copy of it may be recognised by third countries as proof of nationality.

Moreover, the list of recognised travel documents which entitle the holder to cross the external border would be integrated in the VIS, in order to allow for automatic verification of whether the applicant's travel document is recognised for this purpose.

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-28:

New rules on reinforced Schengen Information System enter into force till sidans topp

New rules to strengthen the Schengen Information System (SIS) - proposed by the Commission in December 2016 and adopted earlier this year - are entering into force today.

The SIS is Europe's most widely used information sharing system for security and border management. Consulted over 5 billion times by national authorities in 2017, the upgraded database will help border guards to better monitor who is crossing the EU's borders; support police and law enforcement in capturing dangerous criminals and terrorists; and offer greater protection for missing children and vulnerable adults, in line with the new data protection rules.

(...)

As of today, new rules on alerts related to terrorism apply:

Greater vigilance for terrorist offences: As of today, national authorities are obliged to create a SIS alert for all cases related to terrorist offences. By the end of 2019, Member States will also have to inform Europol of hits alerts linked to terrorism, which will help to connect the dots at the European level.

Stronger data protection rules: The new rules have been brought into line with the new General Data Protection Regulation and the Police Directive on data protection.

A number of other new functionalities in the SIS will be implemented in phases, with a requirement for the system to be fully operational in Member States 3 years following entry into force of the legislation:

+ New alerts on criminals and return decisions: The new rules will allow SIS alerts to be issued for unknown persons who are wanted in connection with a crime. In addition, a new alert category for "return decisions" has been introduced to improve the enforcement of return decisions issued to irregularly staying third-country nationals;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 18-12-19:

More refugees being helped by family, work and study, finds UNHCR and OECD study till sidans topp

Data released today shows that OECD countries have admitted more people from major refugee source countries on non-humanitarian permits than through resettlement schemes in the last eight years.

A study by UNHCR, the UN Refugee Agency, and the OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development titled "Safe Pathways for Refugees" shows that more than 560,000 people from Syria, Afghanistan, Iraq, Somalia and Eritrea entered OECD countries through family, work and study permits in an eight year period.

This compares to 350,400 from the five countries who arrived within the same period through resettlement schemes.

These figures do not include people from those five refugee populations who have been granted refugee status or humanitarian permits through national asylum systems and procedures. These amount to 1.5 million in the same period, highlighting the critical importance of fair and efficient national asylum systems.

Of all the non-humanitarian entry permits issued by OECD nations to people from the five refugee source countries, family permits account for 86 per cent, followed by student permits (10 per cent) and work permits (four per cent).

"While these pathways are not a substitute for resettlement, they can complement humanitarian programmes by facilitating safe and legal entry for refugees to other countries. Not only can this help mitigate refugees having to resort to dangerous journeys, it will also go some way towards alleviating the strains on major refugee hosting nations," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Volker Türk.

This study is the first, comprehensive mapping exercise of its kind, building on the commitments made by the international community in the 2016 New York Declaration for Refugees and Migrants to improve data collection on resettlement and other pathways for admission of refugees.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-12-18:

Over 6,600 migration deaths recorded in Africa since 2013 'Just the tip of the iceberg' till sidans topp

Today (18/12) IOM's Missing Migrants Project (MMP) will publish records from hundreds of eyewitness reports of deaths during migration in Africa, bringing the total number of deaths recorded on the continent to 1,386 this year.

MMP researchers explain that with these latest data, the total number of deaths of migrants confirmed on the continent is an estimated 6,615 in just the last five years.

The new records added today to 2018's total - amounting to information on 1,014 previously unknown fatalities - are based on surveys conducted by the Mixed Migration Centre's Monitoring Mechanism Initiative (4Mi). However, 4Mi's surveys represent only a small fraction of the overall number of people on the move in Africa - meaning that these thousands of deaths are likely a substantial undercount of the true number.

In the absence of official, systematic and intraregional information sources on migration flows in Africa, surveys such as those conducted by 4mi reveal important information about the experiences - including significant risks - that people face on routes within the continent.

Though much African migration is regular and takes places within Africa itself, the newly published evidence underscores the monumental risks that migrants can face on their journeys, and just how little we know about them.

"When people don't have access to legal migration routes and few reliable records exist, would-be migrants face vulnerability at the hands of human traffickers and smugglers," said Dr. Frank Laczko, Director of IOM's Data Analysis Centre in Berlin, where the Missing Migrants Project is based.

Many of the deaths recorded by the Missing Migrants Project are concentrated on routes used by smugglers. Most migration deaths reported within Africa appear to have occurred while migrants are en route to Libya: deaths recorded since 2014 are predominately in the Sahara Desert, northern Niger, southern Libya, and northern Sudan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-28:

Migration över Medelhavet i siffror till sidans topp

Antalet migranter och flyktingar som kommer till Europa över Medelhavet har fortsatt att minska under 2018. Däremot tar Spanien emot betydligt fler än tidigare och under morgonen anlände den senaste räddningsbåten till spanskt vatten.

Migranterna på båten kommer främst från Somalia, Nigeria och Mali, och de plockades upp utanför Libyens kust 21 december. Att de tillbringat en vecka till havs beror på att räddningsbåten nekats att lägga i hamn i Italien och Malta och inte fått svar på sin begäran att gå i land i Frankrike och Tunisien.

Under morgonen kunde dock båten gå in i spanskt vatten för att gå i land nära Algeciras.

Den här händelsen är talande för hur situationen för migranter och flyktingar på Medelhavet har utvecklats under året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Socialstyrelsen 18-12-19:

Kommunernas beredskap - unga som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen till sidans topp

Denna PM redovisar resultaten av en undersökning om kommuners beredskap att tillhandahålla utbildningsplats, försörjningsstöd och boende för de ungdomar som får tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade nya gymnasielagen.

Kunskapscentrum för ensamkommande barn har regelbundet dialoger med olika aktörer för att hålla sig uppdaterad om situationen för ensamkommande barn och unga samt om vilket stöd socialtjänst och hälso- och sjukvård kan behöva för att i sin tur stödja målgruppen. Under sommaren och början av hösten 2018 fram- kom bland annat en oro gällande gruppen som sökte uppehållstillstånd enligt den s.k. nya gymnasielagen från bland annat civilsamhället och media. Det rådde oklarhet om lagen skulle kunna tillämpas och rapporter om att många i gruppen saknade försörjning och boende.

Utifrån detta bjöd Socialstyrelsen i oktober bland annat in till en dialog med myndighetschefer från 13 myndigheter och SKL för samtal om situationen. Un- der mötet diskuterades situationen för flera grupper av särskilt utsatta ensam- kommande barn och unga, samma grupper som centret lyft i delredovisningen till departementet i juni 20181. Fokus var situationen för de unga som sökt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. En fråga var hur förberedda kommunerna är för att möta upp deras behov av framförallt utbildningsplats och boende. Det konstaterades att det saknas en nationell bild av hur förutsättningarna för detta ser ut och Socialstyrelsen beslutade därför att genomföra en enkätunder- sökning för att få fram en nationell bild av hur kommunernas beredskap ser ut.

Syftet med denna PM är att beskriva den bild som kommunerna gett under undersökningsperioden 31 oktober till 26 november 2018. Efter en bakgrunds- beskrivning redogörs för enkätundersökningen, sammanfattande slutsatser och fortsatt arbete.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 18-12-23:

Den nya lagen gör honom hemlös till sidans topp

När Hadi Noori fick tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen blev han hemlös.

- Jag vill bara ha någonstans att bo så att jag kan studera i lugn och ro, säger han.

Hadi Noori läser till undersköterska.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 18-12-28:

Hör varför Monica öppnade sitt hem för en okänd familj till sidans topp

Ungefär 600 nyanlända i Göteborg saknar en fast bostad. Samtidigt finns det många som har tomma rum hemma. Följ med hem till Monica Hofvenschiöld i Tynnered som öppnade sitt hem för Smret Atobrhan och hennes två barn.

- Det är ensamt i ett stort hus. Jag har ju rum över och vill kunna hjälpa till, säger Monica Hofvenschiöld, som bor i området Tynnered i Göteborg.

Hon kom i kontakt med Hjärterum, som är ett projekt som hjälper nyanlända och personer som vill hyra ut rum eller hela bostäder att komma i kontakt med varandra.

Smret Atobrhan och hennes två barn, som är 7 och 9 år, var en av många familjer i Göteborg som inte kunde hitta någon bostad. De bodde därför på ett vandrarhem. Men sedan en tid tillbaka bor de nu hemma hos Monica Hofvenschiöld.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 18-12-30:

Nyanlända barn riskerar sättas i särskola på grund av språkstörningar till sidans topp

En språkstörning kan misstas för en utvecklingsstörning, det här måste skolor och kommuner hålla ett vakande öga över när det gäller nyanlända barn, säger politiker som stöttar personer som felaktigt placerats i särskola

Idag är utredningarna inför en särskoleinskrivning mycket säkrare än förr och det är inte längre vanligt att svenska barn felplaceras i särskola, säger Stina Engström (L) som är politiker i Skellefteå och som under många år har stöttat familjer till barn som felplacerats i särskolan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Upsala Nya Tidning debatt 18-12-24:

Makten över ord och liv till sidans topp

Hösten 2015 öppnade Sveriges invånare sina hjärtan och armar, sina tomma konferensanläggningar och nedläggningshotade skolor, för att ta emot krigsdrabbade och fattiga människor på flykt till ett bättre liv.

Flyktingarna visste - och fick bekräftat - att Sverige var ett bra land att komma till. Här kunde de känna sig välkomna.

Hösten 2015 kunde ingen ana omfattningen av det svek dessa flyktingar skulle utsättas för.

Mycket har hänt under de gångna tre åren. Politiker och tjänstemän har tagit sig friheten att med kort varsel nyckfullt ändra betydelsen av väletablerade ord och begrepp. Tidigare oacceptabelt agerande har gjorts legitimt och börjar i värsta fall betraktas som normalt. Beteendet är inte olikt det George Orwell beskriver i romanen "Djurfarmen".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 18-12-19:

Migrationsverket saknar kunskap om religion och sexualitet till sidans topp

Författare: Stefan Sundbäck, präst i Svenska kyrkan

Behandlingen av apostater, konvertiter, ateister och HBTQ-personer är en viktig del av det totalhaveri migrationspolitiken drabbats av.

Det är inte utan att jag känner att många av Migrationsverkets och Migrationsdomstolarnas handläggare känns charlatansmässiga i sina bedömningar. Många saknar kunskap om vad religion och sexuell läggning innebär. Det handlar nämligen om hur en människa uppfattar sin egen identitet.

Jag har samtalat med tillräckligt många unga asylsökande för att säga att i stort sett alla har tagit MYCKET medvetna beslut. Sexuell läggning är dessutom inte något jag väljer. Det sitter verkligen i djupet av en människas vara. Att dessa kategorier betraktas som "kafir" av allmänheten i vissa länder, fundamentalistiska trosriktningar såsom ISKP och talibaner och kan skymfas och/eller dödas fritt för sin otro mot sanningen, det vill säga islam, är däremot uppenbart.

Om ledningen för Migrationsverket handlat klokt, då man upptäckte: här har vi bristande kunskap, så hade den tagit tillbaka frågan och litat till de bedömningar som erfarna präster, diakoner och pastorer gjort i de skrivna intygen. Det hade egentligen aldrig behövt bli någon rättssak av det. Som präst har man trots allt minst fyra års universitetsutbildning i religionsvetenskap/teologi. Därefter ett ytterligare år på Svenska kyrkans egen utbildning. Diakoner har i många fall en lika lång universitetsutbildning, fast med annan inriktning. Många har dessutom lång erfarenhet i yrket. Själv har jag nästan 30 års erfarenhet av att möta människor och bedöma deras tro. Dessutom finns paradoxen, att det inom alla av oss finns både tro och otro sida vid sida i varierande grad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 18-12-28:

Att komma till Europa och leva här utan sin familj är hemskt, man känner sig så ensam till sidans topp

Annette Rosengren

Z:s berättelse i slutet av april 2018 i Paris.

"Jag hade anmält mig till Vård- och Omsorg. Jag hade satsat så mycket på Sverige. Och sen vill Sverige inte ha mig. Inte Migrationsverket och inte domstolarna."

Av hänsyn till Z skriver jag inte ut hans namn eller de svenska städerna där han har bott.

Det finns luckor när han berättar om sina tre år i Sverige, men erfarenheterna är i stort desamma som många ensamkommande minderåriga har mött i Sverige. De lär sig svenska, går i skola, satsar på Sverige, får avslag där Migrationsverket har ändrat åldern så att det passar beslutet. Ensamkommande minderåriga kan enligt lag inte skickas tillbaka till Afghanistan om det inte finns familj i landet. Men fyllda 18 år finns inga laghinder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Afghanistan-Sverige-Frankrike. Varför söker de skydd? (Extern länk)

Det är svårare nu, säger A i telefonen (Extern länk)

"Avslag hos OFPRA ska överklagas." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statens medicinsk-etiska råd 18-12-20:

Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen till sidans topp

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det föreslår Smer i en skrivelse till Justitiedepartementet idag. Syftet är att säkerställa att asylsökande ensamkommande barn tillförsäkras en rättssäker och etiskt godtagbar process.

Medicinska åldersbedömningar som görs under asylprocessen väcker frågor som berör viktiga etiska värden. Det handlar bl.a. om barnets rättigheter, rättvisa, integritet och rättssäkerhet i asylprocessen. Eftersom barn har särskilda rättigheter spelar de medicinska åldersbedömningarna en avgörande roll.

Smer presenterade 2016 ett ramverk för en etiskt godtagbar process för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Rådet har därefter sett ett behov av att göra en förnyad etisk analys med utgångspunkt i hur medicinska åldersbedömningar hanteras idag. Efter dialog med både myndigheter och kritiker har rådet kommit till slutsatsen att det finns ett antal oklarheter kring de medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen. I huvudsak handlar det om huruvida Rättsmedicinalverket, RMV, på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker kopplade till den medicinska åldersbedömningen i de rättsmedicinska utlåtandena.

– Medicinsk åldersbedömning kan vara ett viktigt verktyg för den asylsökande när han eller hon ska bevisa sin ålder. Samtidigt måste vissa grundläggande krav vara uppfyllda så att det blir en rättssäker och etiskt godtagbar process, säger professor Kjell Asplund, Smers ordförande.

Smer anser att det är allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad RMV anger. Det är vidare allvarligt om det saknas underlag för att uppskatta risken. I en sådan situation riskerar barn att felaktigt bli bedömda som vuxna.

(...)

Läs mer och hämta skrivelsen med bilagor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-12-21:

Vi ställer oss bakom Smers skrivelse gällande medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) har den 20 december 2018 publicerat en skrivelse som rådet sänt till Justitiedepartementet där Smer föreslår att regeringen tillsätter en oberoende granskning på grund av de oklarheter som föreligger när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Rådgivningsbyrån välkomnar att Smer förespråkar såväl utvärdering av metoden MR-knä samt den modell som används, som tydliggörande och åskådliggörande av osäkerheter och felmarginaler. Rådgivningsbyrån delar Smers uppfattning att det faktum att RMV gör en egen bedömning av vad som är en acceptabel felrisk, utan att denna kommuniceras med Migrationsverket, inte är acceptabelt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Vi ser även behov av en värdering av hur bedömningsmodellen att det räcker med att exempelvis knä uppnått fullmoget stadium för slutsatsen att den enskilde är över 18 år förhåller sig till nytt kunskapsläge avseende tidpunkt för knäleds mognande. Mot bakgrund av den kritik som framförts gällande just metoden MR-knä, och att det räcker med att antingen knä eller visdomstand uppnått slutstadium anser Rådgivningsbyrån att tvivel enligt asylprocedurdirektivets artikel 25.5 kan anses föreligga i betydande utsträckning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnläkarföreningen 18-12-21:

Angående medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Anna Bärtås, för Utskottet för Etik och Barnets rättigheter och styrelsen

Hösten 2016 beslutade regeringen att införa medicinsk åldersbedömning för ensamkommande asylsökande. Samhället har ett särskilt ansvar att se till att barns rättigheter uppfylls. Att bli bedömd som barn, det vill säga att vara under 18 år, kan i asylprocessen få stora, till och med livsavgörande konsekvenser. Exempelvis har barn både enligt nationell rätt och FN:s barnkonvention specifik rätt till utbildning och skydd från missförhållanden samt en ovillkorlig rätt att behandlas lika som andra barn. Barn kan i vissa situationer också ha större rätt till uppehållstillstånd än vuxna. Bedömning av en persons ålder kan därmed få mycket stor betydelse.

Regeringen gav uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar till Rättsmedicinalverket (RMV) och efter Socialstyrelsens utredning 2016, som visade att den stora variationen i mognad av visdomständer gjorde tandröntgen till en olämplig metod, beslutade RMV att använda en kombination av tandröntgen och MR knäled.

MR knäled var vid tidpunkten en metod som teoretiskt sett föreföll rimlig, men den var samtidigt obeprövad. Under 2017 visade både RMV:s egna fynd och andra studier (exempel Ottow, European Radiology 2017) att tillväxtzonen i knäleden sluter sig tidigare än väntat. Det innebär att även MR knäled är en osäker och olämplig metod för åldersbedömning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-12-21:

Regeringen kräver svar om åldersbedömningarna till sidans topp

Efter Statens medicinsk-etiska råds skrivelse till regeringen om oklarheter i medicinska åldersbedömningar kräver regeringen nu svar från Rättsmedicinalverket.

Samtidigt påpekar justitieminister Morgan Johansson (S) att Sverige måste ha ett system för åldersbedömningar i asylprocessen.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) skickade i torsdags en skrivelse till regeringen med en uppmaning om att tillsätta en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets (RMV) medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Smer fokuserar i sin skrivelse framförallt på huruvida RMV redovisar osäkerheter och risker för felbedömning på ett rättvisande sätt. Man hänvisar även till artiklar i SvD:s granskning av RMV:s metod.

RMV:s generaldirektör Lars Werkström uppgav i går för SvD i en skriftlig kommentar att det inte är myndighetens sak att kommentera innehållet i Smers skrivelse samt att frågan nu ligger på regeringens bord.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen Nyheter debatt 18-12-27:

"Medicinsk åldersbedömning av unga måste stoppas" till sidans topp

Tusentals asylsökande ungdomar har utsatts för medicinska åldersbestämningar som inte är rättssäkra. Det enda rimliga är att alla de ensamkommande unga får stanna i Sverige, skriver Karin Fridell Anter, Kia Edvardson, Hans Lindberg och Katarina Nyberg.

Äntligen har regeringen tvingats ta tag i de medicinska åldersbedömningarna av asylsökanden. Metoden har använts i snart två år, och ifrågasatts av rättsläkare och andra experter nästan lika länge.

I slutet av december kom krav på en oberoende granskning från Svenska Läkaresällskapet, som är läkarkårens vetenskapliga organisation, och från Statens medicinsk-etiska råd, som är tillsatt av regeringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-12-19:

"Att rädda liv kan aldrig vara ett brott" till sidans topp

Svartmålning och blockering av hjälporganisationer som bistår flyktingar och migranter har blivit vanligare. Hur kan det ses som något kontroversiellt, till och med kriminellt, att ingripa om en människas liv är i fara, skriver Katrin Kisswani och Anna Sjöblom från Läkare utan gränser.

En övervägande majoritet av FN:s medlemsstater - fler än 160 länder - gav förra veckan sitt stöd till ett globalt ramverk om migration. Överenskommelsen innehåller flera delar som, om de efterlevs, innebär en positiv förändring för människor som lämnat sina hem och befinner sig på en farlig resa.

Ramverket slår fast det som borde vara självklart men ändå ifrågasätts i dag: mänskliga rättigheter tar inte slut vid en landsgräns och det är inget brott att migrera. Det är inte heller ett brott att bistå migranter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.