fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 december 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 18-12-17:

Debatt och beslut om budgetpropositionen 2019: Utgiftsområde 8 Migration till sidans topp

Utskottet tillstyrker ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna om anslag för 2019 inom utgiftsområde 8, som uppgår till ca 12,1 miljarder kronor. Därmed tillstyrker utskottet delvis regeringens förslag till anslag och tillstyrker delvis Moderaternas och Kristdemokraternas anslagsmotioner samt de yrkanden som motsvarar det gemensamma förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Övriga förslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

I betänkandet finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (S, C, V, L MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet

Meddelandet med länkar till betänkandet och debatten (Extern länk)

Övergångsregeringens budgetproposition (Extern länk)

Moderaternas budgetmotion (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Fredrik Malm m.fl. (L) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Hans Eklind m.fl. (KD) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Johanna Jönsson m.fl. (C) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Motion av Paula Bieler m.fl. (SD) om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Riksdagsdebatt och beslut 18-12-12: Statens budget 2019: Rambeslutet, utifrån finansutskottets betänkande och reservationen från (M) och (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Expressen 18-12-11:

Utredare föreslår: Inför högskolekrav för tolkar till sidans topp

Sverige behöver fler kvalificerade tolkar. Därför bör tolkutbildningen vid högskolan byggas ut med 1 250 platser.

Dessutom bör det bli förbjudet att anlita barn som tolkar, föreslår en utredning.

I ett års tid har utredningen, ledd av Gunnar Holmgren, kartlagt landets tolkverksamhet och tagit fram ett antal förslag på hur kvaliteten kan förbättras. Betänkandet överlämnades till Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister i övergångsregeringen.

- Det finns en stor potential till förbättringar på området. Utredningens förslag blir ett viktigt underlag till den kommande regeringen, om den vill göra något på området, sade hon när hon tog emot den 723 sidor tjocka förslagsluntan.

Priset styr

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-12-12:

Så ska statens tolkanvändning bli bättre: "Förbjud barntolkar" till sidans topp

Ett stopp för barntolkar. Och skarpare krav på myndigheternas val av tolkar. Det är några av förslagen som regeringens tolkutredare har lämnat över till regeringen. Syftet är bland annat att komma tillrätta med de kvalitetsbrister som enligt experter hotar rättssäkerheten.

Statens användning av tolkar har länge fått kritik från flera håll.

Tidigare i år berättade SVT hur Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ofta föredrar okvalificerade tolkar, vilket enligt kritiker hotar rättssäkerheten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 18-12-04:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Säkerhetsläget i Afghanistan till sidans topp

Rapporten syftar främst till att ge en lägesbild av säkerhetssituationen i Afghanistan. Fokus ligger på indikatorer som är av relevans för bedömning av konfliktens intensitet och påverkan på civilbefolkningen. Dessa indikatorer inbegriper säkerhetsincidenter, civila offer för konflikten, internflyktingar, konfliktparternas metoder och taktik, konfliktens geografiska utbredning, territoriell kontroll, konfliktaktörernas eventuella övergrepp mot civilbefolkningen, och konfliktens påverkan på den humanitära situationen.

/Rapporten innehåller följande avsnitt:

+ Politisk kontext - övergripande utmaningar och valår

+ Övergripande om konfliktutvecklingen sedan 2014, huvudaktörer och aktuell konfliktkontext

+ Aktuellt säkerhetsläge

+ Konfliktläget i olika områden

+ Territoriell kontroll

+ Internflyktingar och återvändare - trender och nuläge

+ Återvändare från Europa

+ Den humanitära situationen - särskilt för internflyktingar och återvändare

+ Lifos avslutande kommentar och analys/

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 18-12-04:

Från Irak/ EASO publishes a COI report: Iraq - Actors of Protection till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Iraq - Actors of Protection. The report provides information relevant for the international protection status determination for Iraqi asylum seekers. It is one of a series of four Iraq reports that will be released in 2018. Other forthcoming reports will cover the socio-economic situation, internal mobility, and targeted profiles. A security situation report will be published in early 2019.

In 2017, Iraq ranked second among the most common countries of origin with more than 52,500 persons applying for international protection in the EU+ countries. In 2018, fewer asylum applications were lodged by Iraqi nationals in EU+ countries. Despite this decrease, Iraq was the third most common country of origin of applicants in the EU+ with close to 35,000 applicants recorded between January and October 2018. At the end of October 2018, around 26,000 cases awaited a first-instance decision.

The primary focus of the report is on the state's functioning in guaranteeing the protection of its citizens in the context of civilian security and justice. The central institutions that fulfil critical functions such as the Ministries of Interior and Defence, as well as the judiciary, and oversight bodies are examined in terms of capacity, mandate, effectiveness and integrity.

The EASO COI report Iraq - Actors of Protection was co-drafted by the EASO COI Sector with research contributions by the Romanian Ministry of Internal Affairs, in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by the Estonian Police and Border Guard Board and the Slovakia Migration Office's Department of Documentation and Foreign Cooperation. In addition, the report was reviewed by the external expert, Dr. Geraldine Chatelard, social anthropologist and historian of the contemporary Middle East.

Länk till rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-12-05:

Från Irak/ Kristna i Mosul till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en sammanställning av källor och länkar rörande situationen för kristna i Mosul.

Frågan gäller information om situationen för de kristna i Mosul framförallt säkerhetsläget och återvändandet.

Hämta sammanställningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-14:

Från Kongo/ UNHCR warns of massive shelter needs of DR Congo's displaced till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is extremely concerned at the large number of people left homeless by fighting in the Democratic Republic of Congo (DRC). The ongoing violence means aid agencies are without access to provide even basic assistance in several areas.

UNHCR estimates that around 1.5 million people have had their homes damaged or destroyed. The assessments are based on findings from a UNHCR-led Shelter Working Group from seven of DRC's 26 provinces, which were surveyed between May and November of this year.

Deadly clashes involving armed groups and Government forces, as well as targeted attacks, have seen many houses being burned to the ground, and building materials and roofs looted and stripped. Some of those forced to flee report entire villages having been reduced to ash.

In the eastern provinces of Ituri and North Kivu, an estimated 88,000 houses have been destroyed or damaged due to violence.

Many people have been left with no choice but to seek shelter elsewhere, where they rely on host families to take them in. This is placing a strain on already limited resources, forcing some to engage in sexual services or child labour.

In spontaneous settlements, people are in destitute and dire conditions, sleeping in huts made of branches and plastic bags. With little protection against the elements or from intruders, they are exposed to sickness and disease. The minimal possessions people still have often end up being stolen. Women and girls are at acute risk of sexual violence.

In the Ebola-affected area near Beni, North Kivu, more than 1,300 cases of human rights violations against civilians have been recorded in the last three months, including physical attacks, indiscriminate killing, pillaging and kidnapping.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-12-14:

Från Kongo/ Internflyktingar i Kongo till sidans topp

Demokratiska republiken Kongo går till val den 23 december - ett val som skjutits upp från 2016 och det var då kongoleserna registrerade sig och fick sina röstkort.

Men Kongo är landet med utbrett våld, särskilt i den östra delen av landet och miljontals kongoleser är på flykt inom sitt eget land. Enligt FN:s siffror nästan 5 % av befolkningen, men det är osäkert hur många av de som kommer att kunna delta i valet.

Vår migrationskorrespondent Alice Petrén har varit i Goma och träffat internflyktingar.

De ställer upp sig för ett gruppfoto och skrattar och flamsar. De hinner bli tjugofem - trettio - trettiofem som kommer fram mot vägen där vi har stannat. Det är förhållandevis platt och grönt och här fanns tidigare ett läger för internflyktingar, men det visar sig att det revs för något år sen. De som flytt inom Kongo får nu klara sig själva och få hjälp av andra fattiga kongoleser.

Banchira Materania kom hit till utkanten av provinshuvudstaden Goma för åtta år sedan från en by bara några mil bort.

Det var krig och strider, säger sexbarnsmamman, så vi fick lämna allt. När myndigheterna rev lägret erbjöds hon transport hem, men Bachira litar inte på att milis och beväpnade grupper har gett sig av från hennes hemby.

Bara mil härifrån finns Kongos ofantliga rikedomar, guld, koltan och längre bort kobolt - helt nödvändiga metaller för våra mobiltelefoner och elbilar. Det pågår en mycket blodig kapplöpning om att få tag på naturresurserna först. I de beväpnade striderna hamnar personer.

Banchira mitt i korselden och som kvinna riskerar hon dessutom att våldtas - offer som gynekologen Denis Mukwege kämpar för och som gett honom Nobels fredspris i år.

Flera här visar sig att ha flytt ganska korta sträckor. 23 årige Saphiri Moholirar Salvador är en.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-13:

Från Niger/ Violence displaces more than 50,000 in western Niger this year till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency is becoming increasingly troubled by ongoing violence in Niger's border areas with Mali and Burkina Faso, which has forced 52,000 Nigeriens to flee their homes this year alone.

Cross-border incursions and attacks by militant groups in Niger's Tillaberi and Tahoua border regions have forced many to flee for safety to other nearby towns and villages.

Those displaced report fleeing horrific violence. Armed groups are said to be attacking villages, killing and abducting civilians, including community leaders, burning schools and looting homes, businesses and livestock.

While a government declared state of emergency continues to take effect in the Tahoua and Tillaberi border regions and large-scale military operations by G5 Sahel forces are ongoing, the violence and insecurity is also hampering humanitarian relief efforts.

Since the beginning of October, the government in coordination with the humanitarian community has attempted to secure certain zones to ensure distributions of aid, but ongoing security threats have prevented humanitarians from reaching all those in need of help.

The situation is both alarming and extremely volatile. In addition to causing new displacement, the violence is also affecting 53,000 Malian refugees who are living in the Tillaberi and Tahoua regions. Some have told UNHCR staff that they are considering fleeing northwards, to other countries.

UNHCR is leading a coordinated inter-agency protection response to help those fleeing, including through protection monitoring which enables humanitarian actors to provide rapid assistance to those identified as particularly vulnerable and in need.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-12-04:

Från Palestina/ Lifosrapport: Palestina - vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhete har publicerat en rapport om vårdnadsregler i Palestina (Gaza och Västbanken).

Denna rapport om familjerätt och vårdnad av barn i Palestina har tagits fram efter förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet. Rapporten syftar primärt till att redogöra för vad som generellt sett gäller rättsligt avseende vårdnadsfrågor i Staten Palestina.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-12-11:

Från Syrien/ UNHCR: 250 000 kan återvända till Syrien till sidans topp

Närmare 250 000 syriska flyktingar kan komma att återvända till sitt hemland under 2019. Det förutspår FN:s flyktingorgan UNHCR. Många flyktingar har dock problem med resehandlingar och tillgångar som kräver hjälp från landets regering innan de kan återvända, enligt en företrädare för UNHCR i Genève.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-12-11:

Från Turkiet/ De jagades av turkisk säkerhetstjänst - nu bor de i Sverige till sidans topp

Nurettin Aytug deporterades från Irak till Turkiet, där han satt häktad i 500 dagar.

Familjen Ozcelik saknar i sin tur sin pappa, farfar och make. Han riskerar många års fängelse efter att ha utlämnats från Malaysia. Nu bor de i Sverige och berättar om förföljelsen.

Nurettin Aytug säger sig vara den förste så kallade gülenisten av ett hundratal som deporterats från utlandet efter kuppförsöket i Turkiet den 15 juli 2016. Enligt kritikerna handlar det om kidnappningar, vilka TT och åtta andra internationella medier nu gemensamt rapporterar om, samordnade av den tyska redaktionen Correctiv.

Turkiet beskyller predikanten Fethullah Gülen och dennes anhängare för kuppförsöket. Aytug hade varit landchef i Irak för Bank Asya, grundad av gülenister.

- Det räckte för att vara misstänkt, säger Aytug till TT.

För bara 1,5 månad sedan lyckades han återförenas med sin familj i Sverige efter en bildligt och bokstavligt mycket lång resa.

Komiska anklagelser

Efter kuppförsöket fruktade Aytug för sin säkerhet där familjen bodde, i Arbil i irakiska Kurdistan. Så de tänkte flyga till Stockholm. De andra passerade passkontrollen men Aytug greps av kurdisk säkerhetstjänst.

- Jag frågade varför men fick inget svar.

Med huvudet övertäckt och händerna bakbundna kördes han till turkiska gränsen och överlämnades till säkerhetstjänsten MIT.

Omkring 500 dagar i häkte följde, i stort sett utan besök. Först anklagad för "komiska, obrottsliga saker" som att försöka skaffa utrustning till ett Gülensjukhus. Men sedan för "fejkanklagelser", säger han:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-12-14:

Från Venezuela/ Emergency Plan for Refugees and Migrants from Venezuela Launched till sidans topp

Faced with the largest population outflow in Latin America of recent years, 95 organizations covering 16 countries have been working together to establish a comprehensive response to the urgent needs of millions of refugees and migrants from Venezuela, and host communities. This effort is coordinated by UNHCR, the UN Refugee Agency, and IOM, the International Organization for Migration.

Launched today in Geneva, the regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) is the first of its kind in the Americas: an operational blueprint, coordination template and strategy for responding to the needs of Venezuelans on the move and securing their social and economic inclusion in the communities receiving them.

The RMRP, which is also an appeal for funding, focuses on four key areas: direct emergency assistance, protection, socio-economic and cultural integration and strengthening capacities in the receiving countries.

"This plan is a call to the donor community, including international financial institutions and development actors who can play a key role in this situation, to increase their support to refugees and migrants in the region and the host communities which have kindly opened their arms to them," said Eduardo Stein, Joint UNHCR-IOM Special Representative for Venezuelan refugees and migrants.

"Venezuelans I met during my visits spoke of hunger, lack of access to medical care, insecurity, threats, fear. They are families, women alone, children, young boys and girls, all in conditions of extreme vulnerability. All of them saw no other option than to leave their country - sometimes walking for days - seeking to live in dignity and to build a future," Stein said, adding that this critical situation is exacerbated by the lack of livelihoods, which exposes refugees and migrants to all forms of exploitation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Human Rights Watch 18-12-17:

Grekland/ Violent pushbacks at Turkey border till sidans topp

Greek law enforcement officers at the land border with Turkey in the northeastern Evros region routinely summarily return asylum seekers and migrants, Human Rights Watch said today. The officers in some cases use violence and often confiscate and destroy the migrants' belongings.

"People who have not committed a crime are detained, beaten, and thrown out of Greece without any consideration for their rights or safety," said Todor Gardos, Europe researcher at Human Rights Watch. "The Greek authorities should immediately investigate the repeated allegations of illegal pushbacks."

Human Rights Watch interviewed 26 asylum seekers and other migrants in Greece in May, and in October and November in Turkey. They are from Afghanistan, Iraq, Morocco, Pakistan, Syria, Tunisia, and Yemen, and include families traveling with children. They described 24 incidents of pushbacks across the Evros River from Greece to Turkey.

Most incidents took place between April and November. All of those interviewed reported hostile or violent behavior by Greek police and unidentified forces wearing uniforms and masks without recognizable insignia. Twelve said police or these unidentified forces accompanying the police stripped them of their possessions, including their money and personal identification, which were often destroyed. Seven said police or unidentified forces took their clothes or shoes and forced them back to Turkey in their underwear, sometimes at night in freezing temperatures.

Abuse included beatings with hands and batons, kicking, and, in one case, the use of what appeared to be a stun gun. In another case, a Moroccan man said a masked man dragged him by his hair, forced him to kneel on the ground, held a knife to his throat, and subjected him to a mock execution. Others pushed back include a pregnant 19-year-old woman from Afrin, Syria, and a woman from Afghanistan who said Greek authorities took away her two young children's shoes.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-12-07:

Medelhavet/ Aquarius avbryter alla insatser på Medelhavet till sidans topp

Räddningsfartyget Aquarius, som har använts av organisationerna Läkare utan gränser (MSF) och franska SOS Méditerranée för att söka upp och rädda migranter från båtar i Medelhavet, lägger ned verksamheten. Beskedet kommer via ett pressmeddelande från MSF.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Amnesty International 18-12-07: Response from Kumi Naidoo to termination of operations of Aquarius search and rescue ship (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-14:

USA/ Sjuårig flicka död i förvar vid gränsen till sidans topp

En sjuårig flicka från Guatemala har avlidit i ett amerikanskt gränsförvar.

Flickan dog av uttorkning, visar en preliminär läkarbedömning enligt Washington Post.

Den sjuåriga flickan ska ha tagit sig över till USA från Mexiko tillsammans med en grupp migranter där hennes pappa också ingick.

Flickan och hennes pappa sattes i förvar den 6 december. Runt åtta timmar senare började flickan få kramper och fördes till sjukhus.

Enligt en rapport från sjukhuset hade flickan inte ätit eller druckit vatten på flera dagar. Hennes liv gick inte att rädda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Clara Long, Human Rights Watch 18-12-14: 7-Year-old migrant girl dies in US border patrol custody (Extern länk)

TT 18-12-29: Trump: Att barn dör är Demokraternas fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Washington Post 18-12-15:

USA/ The 7-year-old girl who died in custody was healthy before she arrived, father says till sidans topp

The 7-year-old Guatemalan girl who died in U.S. Border Patrol custody was healthy before she arrived, and her family is now calling for an "objective and thorough" investigation into her death, a representative for the family said Saturday.

In a statement, the family's attorneys disputed reports that the girl, Jakelin Caal, went several days without food and water before crossing the border, which contradicts statements by the Department of Homeland Security. Ruben Garcia, founder and executive director of Annunciation House - an El Paso-based nonprofit that aids migrants - said that the girl's father, 29-year-old Nery Caal, said she was healthy and had no preexisting conditions.

"He's been very clear, very consistent that his daughter was healthy, and his daughter very much wanted to come with him," Garcia said during the news conference.

Garcia said he could not comment on specifics related to the girl's death, and discouraged the media from speculating about the cause, which is now the subject of an internal investigation at the Department of Homeland Security. Congressional Democrats have also called for meetings with U.S. Customs and Border Protection officials and a full accounting of the incident.

Annunciation House said in a Facebook post that the girl's father was in their care and being hosted in one of their houses. Nery Caal, who was granted provisional release from CBP custody according to consular officials, was not present at the briefing and has not spoken publicly about his daughter's death Dec. 8 from dehydration, shock and liver failure.

"The death of any person while that person is in the custody of Border Patrol needs to be thoroughly and transparently investigated," the post read. "This is doubly so when the person is a 7-year-old."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 18-12-17: Demokrater kräver svar efter migrantbarns död i amerikanskt förvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-12-16:

USA/ Tårgas och barn i tält vid USA:s södra gräns till sidans topp

Snart halvvägs i invandringshöken Donald Trumps första mandatperiod bor ensamkommande barn i tält i Texas öken. Och soldater bevakar den gräns som många fler försöker ta sig över.

Hjälporganisationen Raices beskriver läget som ett hån skapat av Vita huset.

Tornillo är en tältstad i Texas öken, rest för ensamkommande barn. Den upprättades i juni och tanken var att den enbart skulle vara där en månad och husera några hundra. Ett halvår senare bor där över 2 000 barn och ett växande Tornillo spås så småningom inhysa över 4 000.

Det finns inga tecken på att den någonsin kommer att stängas, säger juristen Jonathan Ryan som leder hjälporganisationen Raices.

BARN SES SOM HOT

Ryan jobbar med att juridiskt bistå familjer och unga migranter som tagit sig över gränsen till USA, bland annat i Tornillo. Han var nyligen i Sverige för att ta emot Child 10-utmärkelsen, ett pris instiftat av Sophie Stenbecks familjestiftelse.

De här lägren borde inte finnas över huvud taget. Självklart ska deras rätt att stanna i landet prövas. Men sättet de lever på i lägren är inte lämpligt för barn, säger han.

De flesta migranter han möter har flytt våldet i sina centralamerikanska hemländer för att söka asyl i USA. I den processen har de hamnat i olika former av förvar. I november höll USA över 14 000 ensamkommande barn, skriver San Francisco Chronicle med hänvisning till statistik från hälsodepartement.

Det borde vara en självklarhet för alla vuxna att behandla barn med värdighet, medlidande och omtanke. I stället utmålas sårbara barn som söker hjälp som ett hot, säger Ryan.

BYGGT PÅ INVANDRING

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 18-12-07:

Efter SVT:s granskning: Migrationsverket startar egen utredning om Pite Havsbad till sidans topp

Miljonkostnader som inte kontrollerades och hyresavtal med ett bolag som inte var registrerad ägare. Efter SVT:s avslöjanden startar nu Migrationsverket en granskning av mångmiljonavtalet med Pite Havsbad.

- Vi har startat en utredning för att se vad som hänt mot bakgrund av de uppgifter som kommit fram, säger Gun Snödahl, chef för Migrationsverkets avdelning för interna utredningar.

Pite Havsbad är ett av Sveriges största och dyraste asylboenden. SVT:s granskning har visat att hyresavtalet skiljer sig på flera sätt från de som tecknats kring andra asylboenden:

Längden - minst fyra år, medan många andra haft kontrakt på bara några månader.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 18-12-11:

Här ska organisationer och asylsökande nätverka till sidans topp

För att visa upp vad Boden har att erbjuda till asylsökande som vill hitta arbete så har Bodens kommun, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tillsammans med andra organisationer skapat Mötesplats Boden.

- Det är jätteviktigt att tidigt kunna förklara vad som krävs för att få ett jobb i Sverige, men också lära känna de nya människorna som kommer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-12-17:

Justerad modell för fördelning av ensamkommande asylsökande barn till sidans topp

Migrationsverket har på regeringens uppdrag nu justerat modellen för hur ensamkommande asylsökande barn fördelas mellan kommunerna. Förändringen ger kommunerna större frihet att själva fördela mottagandet inom länen.

Från 2016 och fram till i dag har antalet asylsökande ensamkommande barn stadigt minskat. Barnen har hittills fördelats enligt en modell där varje enskild kommun fått ta emot en viss andel ensamkommande barn. Särskilt för små kommuner har det inneburit ett mycket litet mottagande, ner till endast en eller ett par individer per år.

- Det kan vara en utmaning att organisera ett mottagande för mycket få personer, särskilt för små kommuner. Därför har regeringen bett oss att justera anvisningsmodellen för ensamkommande barn, säger Richard Svanegård, expert på Migrationsverket.

Kan överlåta till annan kommun

En bärande idé med den justerade modellen är att den tillåter kommuner att överlåta hela eller delar av sin andel av mottagandet till en annan kommun i samma län som önskar ett större mottagande.

- Den justerade modellen öppnar för möjligheten till förbättrad regional samordning av mottagandet av ensamkommande asylsökande barn, säger Richard Svanegård.

En eventuell omfördelning utgår från en frivillig överenskommelse mellan berörda kommuner inom ett län.

- Det ska poängteras att det totala antalet anvisningar som rör ensamkommande asylsökande barn till ett enskilt län blir exakt lika stort oavsett om omfördelning ägt rum inom länet eller inte. Därför påverkar en omfördelning inom ett län inte utfallet i något annat län, säger Richard Svanegård.

Den justerade modellen har tagits fram i samråd mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Modellen införs formellt vid årsskiftet.

Läs mer och se statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-11-23:

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksameten vid utlandsmyndigheterna. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (RiR 2018:13).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens förbättringsförslag

Läs skrivelsen (Extern länk)

Följdmotion av Marta Obminska m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-12-13:

Italien/ Vulnerable Dublin returnees at risk of destitution till sidans topp

Asylum seekers returned to Italy under the Dublin Regulation face arbitrary access to accommodation, risks of destitution and substandard reception conditions despite Italy's obligation to provide guarantees of adequate treatment, according to a report published this week.

The report, prepared by the Danish and Swiss Refugee Councils, contains 13 case studies of Dublin return of asylum seekers with different vulnerabilities, ranging from single-parent families to persons suffering from mental disorders and victims of violence. The European Court of Human Rights clarified in Tarakhel v. Switzerland that Member States should obtain assurances from the Italian authorities that asylum seekers with special needs would be adequately accommodated prior to carrying out a transfer.

The report illustrates the arbitrariness underlying Dublin returnees' reception by the authorities, timely access to accommodation and to the asylum procedure, and quality of reception conditions. Many asylum seekers have had to wait for several hours or even days without any support at airports such as Rome Fuimicino and Milan Malpensa before being received by the Italian police. Some Dublin returnees are denied access to the Italian reception system upon arrival altogether or must wait a long time before they are accommodated in second-line reception facilities (SPRAR). Substandard conditions in first reception centres and temporary reception centres (CAS) are widely reported, falling far below standards for persons with special needs.

Access to the asylum procedure is equally problematic. Asylum seekers returned under the Dublin Regulation have to approach the Immigration Office of the Police (Questura) to obtain an appointment to lodge their claim. However, the delay for such an appointment reaches several months in most cases.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-12-04:

Grekland/ Asylum seekers left without legal aid on the islands till sidans topp

Asylum seekers confined to the Eastern Aegean islands in Greece have had no effective access to legal representation for months, due to persisting severe shortages in the state-funded legal aid scheme for asylum appeals.

The legal aid scheme, implemented on the basis of a list managed by the Asylum Service, started operating in September 2017 with 21 registered lawyers, four of whom were based on the islands (Lesvos, Rhodes, Chios and Kos). One year later, the number of registered lawyers across Greece has increased to no more than 32. At the moment, the legal aid scheme coverage on the islands includes only one lawyer on Chios and two on Rhodes.

At the same time, the number of asylum seekers arriving in 2018 has risen to 54,698 as of the end of October, with 14,691 arriving on Lesvos, 5,276 on Samos and 3,549 on Chios. 13,000 appeals have been filed before the Appeals Authority since the beginning of the year, mostly by nationals of Pakistan (4,713), Albania (2,156) and Iraq (1,124).

The insufficiency of legal aid providers is highly alarming according to the Greek Council for Refugees, especially since the Appeals Committees have recently sped up the examination of appeals on the islands and take decisions within a couple of days or two weeks, notwithstanding the inability of the State to appoint a legal representative to applicants.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-12-06:

Grekland/ Greece and the EU must move asylum seekers to safety till sidans topp

The Greek government and its European Union partners should urgently ensure that all asylum seekers on the Aegean islands are transferred to suitable accommodation on the mainland or relocated to other EU countries as winter approaches, 20 human rights and other organizations said today.

Despite the Greek government's recent efforts to transfer asylum seekers from the islands to more suitable accommodation in the mainland, as of December 3, 2018, over 12,500 people were still living in tents and containers unsuitable for winter in five EU-sponsored camps known as hotspots on Lesbos, Samos, Chios, Kos, and Leros - almost triple their capacity. In addition to serious overcrowding, asylum seekers continue facing unsanitary and unhygienic conditions and physical violence, including violence based on gender.

The lack of basic protection measures leaves women and girls, as well as lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT+) people, particularly vulnerable to sexual harassment and assault, and afraid to use site facilities including bathrooms and showers. Medical care, trauma counselling, and psychosocial - or mental health - are insufficient, as is legal counselling and support during the different stages of the asylum procedure. Mental health among asylum seekers has deteriorated amid harsh living conditions and emotional distress.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-12-07:

Grekland/ IOM Provides Accommodation for 2,500 Migrants from Greek Islands till sidans topp

IOM (UN Migration) is providing temporary shelter and protection services to 2,518 vulnerable migrants and refugees who were transferred from the North-eastern Aegean islands to hotels on the Greek mainland.

Between 29 October and 3 December, an EU-backed action allowed IOM to provide safe accommodation and tailored services to the asylum seekers - including 1,086 women and 818 children - transferred to the mainland from unsuitable conditions on the islands of Lesvos, Chios, Kos and Leros. Under the government's island decongestion plan priority is given to the transportation and accommodation of families with underage children, pregnant women, single parents and individuals with physical and mental trauma.

"Through the 'FILOXENIA' action, IOM is aiming to alleviate the suffering of vulnerable migrants and refugees by providing dignified living conditions for those currently living in deplorable conditions in the Reception and Identification Centres on the islands," said Gianluca Rocco, IOM Greece Chief of Mission.

"We have been supporting the Greek government in the decongestion of the islands since last summer, and with European Commission support, our goal is to urgently create 6,000 temporary accommodation places on the Greek mainland."

The majority of the vulnerable asylum seekers - 520 individuals - are housed at a facility in Porto Heli, in Central-eastern Peloponnese. In the Korinthos and Marathon areas, 417 and 386 beneficiaries respectively are hosted in hotels. Most of them are from Syria (711), Iraq (684), Afghanistan (380), Somalia (97) and Palestine (79).

IOM currently operates in 11 hotels throughout Greece with dedicated facility coordinators, psychologists, social workers, legal counsellors and interpreters available to assist the 493 families and 532 singles.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-11:

Grekland/ Ansträngt läge i grekiska migrantläger till sidans topp

Samtidigt som en majoritet av FN:s medlemsländer igår sa ja till den så kallade internationella migrationspakten, som bättre ska reglera migrationen i världen, fortsätter läget att vara mycket ansträngt på grekiska öar som Samos och Lesbos.

Irfan, 1,5 år trampar runt i vattenpölarna medan hans mamma Reihana isolerar tältgolvet med en filt, hammare och spik. Utanför står hennes man Muhamed, snyggt klädd i mörkblå jacka och jeans.

I Afghanistan arbetade han för den lokala regeringen men efter flera dödshot från talibaner valde han och familjen att fly. De kom i båt till Lesbos för bara ett par dagar sedan.

- Det var vår enda chans, säger Muhamed.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-12-13:

Belgien/ Barriers to registration of asylum applications till sidans topp

The Belgian Aliens Office has introduced a quota allowing no more than 50 people per day for registration of asylum seekers at the "Petit-Château" / "Klein Kasteeltje" in central Brussels, which serves as the new temporary registration location as of 3 December 2018.

As a result of the cap on the number of asylum application registrations, more than one hundred people including families with children are queuing outside the facility every day, many of them unsuccessfully.

Several civil society organisations have brought an action before the Council of State to annul the measure. Following the government reshuffle after the departure of the N-VA from the ruling coalition, they have also appealed to the new Secretary of State for Asylum and Migration, Maggie De Block, to discontinue the measure and reinstate effective access to the asylum procedure.

The State Secretary has stated that, although the policy is not to be revisited, the Aliens Office would examine the possibility of gradual increase of the quota with the aim of protecting vulnerable persons.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-14:

Centralafrika/ Amnesty: FN lämnade flyktingar utan skydd till sidans topp

Amnesty riktar nu skarp kritik mot FN för hur de hanterade en attack på ett flyktingläger i Centralafrikanska republiken i november.

Enligt en ny rapport valde FN-soldater på platsen att dra sig tillbaka när lägret attackerades, vilket enligt människorättsorganisationen Amnesty ledde till att upp emot hundra civilpersoner dödades.

Det var på morgonen den 15 november i år som beväpnade milissoldater attackerade ett läger för internflyktingar i Alindao. Enligt vittnen på plats sköt de granater på lägret och brände sen ner och plundrade mycket av det som fanns kvar.

Upp emot 100 personer ska ha dödats i attacken. Många barn, äldre och funktionsnedsatta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-12-08:

Jordanien/ De kom till ett flyktingläger - byggde en stad till sidans topp

Från elände till fungerande stad. Snart åtta år efter Syrienkrigets början blir flyktinglägret i jordanska Zaatari allt mer lik en stad med shoppinggata, skolor, arbeten, el och rinnande vatten.

Det är inte säkert att det kommer att vara så många som återvänder till Syrien där kriget går mot sitt slut.

Mörka moln hänger tungt över flyktinglägret Zaatari. Syriske Yusuf Touqan står och ser ut över den ljusbruna slänten och containerhusen som breder ut sig så långt man kan se.

2012 reste han hit med familjen från striderna kring staden Dar'a i södra Syrien. Gränsen ligger bara elva kilometer bort.

- Vi trodde att vi skulle stanna i kanske två veckor. Nu är vi inne på sjunde året.

Kriget i Syrien har redan pågått längre än andra världskriget. Omkring en halv miljon tros ha dött. Ingen vet säkert, FN slutade räknade dödsoffer 2016. Fem miljoner har flytt landet. 1,4 miljoner av dem finns i grannlandet Jordanien och 80 000 finns här i Zaatari.

Med åren har Yusufs och hustrun Yasmins hem blivit allt trängre. De hade två barn när de kom, ytterligare två barn har fötts här i lägret. Därför har de fått ytterligare en container, som kan byggas ihop den med den befintliga. Det är välkommet eftersom alla sex i familjen sover i ett och samma rum.

Men Yusuf är osäker på hur han ska göra. Kriget i Syrien ser ut att gå mot sitt slut och hela södra delen av landet har tagits över av regimen. Kanske blir det möjligt att återvända?

- Jag hoppas att det blir säkrare, men ingen vet vad som kommer att hända. Vi väntar och ser.

Väntan riskerar att bli lång. Flyktingskap ses som en tillfällig lösning, men tenderar allt oftare att bli betydligt längre än vad någon ursprungligen tänkt sig. Enligt en granskning från Världsbanken ligger genomsnittstiden för flyktingar i exil en bra bit över 20 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN 18-12-11:

Libanon/ Unsafe in Syria, unwanted in Lebanon till sidans topp

Eric Reidy

Why some Syrian refugees are leaving Lebanon by sea

Samer Najmeh stripped off his life jacket and swam towards the hull of the overturned boat, and towards his son.

Moments before, in the early hours of 22 September, the 33-year-old had been on board the small fibreglass fishing vessel with around 40 others. Most, like Najmeh, were Syrian refugees who had been living in Lebanon for years and were attempting to make the clandestine voyage to Cyprus, an EU member state 250 kilometres from Lebanon's northern coast.

After only an hour and a half at sea, according to Najmeh's recollection, the overburdened motor stopped working and the vessel capsized in the ensuing panic, sending its passengers tumbling into the water. "When we first sank we couldn't see the shore or anything else," Najmeh said. "Nothing except the water and the sky."

Most of the people who spilled into the sea were wearing life jackets and quickly bobbed to the surface. But others, including Najmeh's five-year-old son Khaled, were stuck under the overturned boat, their life jackets pushing them up and trapping them against the hull.

Najmeh dived down multiple times, sweeping the black, salty water away from his face with his hands. Exhausted and out of breath he eventually assumed his son had been pushed away from the boat when it flipped and was floating safely somewhere on the surface.

It wasn't until the local fisherman who rescued the group hours later dived under the wreck and brought up Khaled's body that Najmeh realised his son was dead. "I was holding him in my arms," he said. "That's something nobody could handle."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-06:

Libyen/ First group of refugees evacuated from new departure facility in Libya till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, in coordination with Libyan authorities, evacuated 133 refugees from Libya to Niger today after hosting them at a Gathering and Departure Facility (GDF) in Tripoli which opened on Tuesday.

Most evacuees, including 81 women and children, were previously detained in Libya. After securing their release from five detention centres across Libya, including in Tripoli and areas as far as 180 kilometres from the capital, they were sheltered at the GDF until the arrangements for their evacuation were concluded.

The GDF is the first centre of its kind in Libya and is intended to bring vulnerable refugees to a safe environment while solutions including refugee resettlement, family reunification, evacuation to emergency facilities in other countries, return to a country of previous asylum, and voluntary repatriation are sought for them.

"The opening of this centre, in very difficult circumstances, has the potential to save lives. It offers immediate protection and safety for vulnerable refugees in need of urgent evacuation, and is an alternative to detention for hundreds of refugees currently trapped in Libya," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

The centre is managed by the Libyan Ministry of Interior, UNHCR and UNHCR's partner LibAid. The initiative is one of a range of measures needed to offer viable alternatives to the dangerous boat journeys undertaken by refugees and migrants along the Central Mediterranean route.

With an estimated 4,900 refugees and migrants held in detention centres across Libya, including 3,600 in need of international protection, the centre is a critical alternative to the detention of those most vulnerable.

The centre, which has been supported by the EU and other donors, has a capacity to shelter up to 1,000 vulnerable refugees identified for solutions out of Libya.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 18-12-07:

Migrationsverket uppdaterar riktlinjer om omedelbar verkställighet till hemlandet till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen.

/Asylnytt: SR 43/2018 ersätter SR 16/2017 och SR 31/2018. Innefattar bland annat anpassning till avgöranden från EU-domstolen C-181/16 och C-404/17/

Sammanfattning

+ Begreppet "uppenbart" är kärnan i att kunna bedöma huruvida avvisning med omedelbar verkställighet kan äga rum. Om den sökande endast åberopar skäl som inte hänför sig till skyddsskäl, t.ex. ekonomiska eller sociala skäl, kan en ansökan bedömas såsom uppenbart ogrundad. Detsamma gäller om det endast åberopas hälsoskäl som inte når upp till artikel 3 Europakonventionen.

+ Om den sökande inte har rätt till skydd på grund av att det bedöms finnas ett tillräckligt skydd av myndigheterna i hemlandet, eller asylskälen i övrigt bedöms vara otillräckliga, kan det inte fattas beslut om avvisning med omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 19 § UtlL. Avvisning utan förordnande om omedelbar verkställighet är möjlig.

+ EU-medborgare kan inte avvisas inom tre månader från inresan.

+ Viseringsfria personer kan avvisas med stöd av 8 kap. 2 § 3 p. UtlL inom viseringsfri tid om de ansöker om asyl eller bosättning i Sverige.

+ Det är styrkan i åberopade skäl som är avgörande för om offentligt biträde ska förordnas och hur handläggningen ska ske.

(...)

+ Vid överklagande av beslut med omedelbar verkställighet ska en migrationsdomstol pröva frågan om inhibition (att avbryta verkställigheten). Från beslutet, under överklagandefristen och fram till migrationsdomstolens prövning av inhibitionsfrågan får verkställighet inte ske. Verkställighetsåtgärder får heller inte vidtas.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-12-14:

Advokat utesluts efter lagbrott - lurade Migrationsverket med förfalskade fullmakter till sidans topp

Hon förfalskade dokument för att få behålla ärenden. Hon upptäcktes när hennes tidigare personal började jobba på den myndighet som gav henne uppdragen. Nu utesluts advokaten från Sveriges advokatsamfund.

SVT berättade i oktober hur Migrationsverkets tillsynsenhet nystat upp historien. Den började med att två av myndighetens egna medarbetare misstänktes för otillåtna bissysslor. De var registrerade som ombud för en rad asylsökande - något de själva tillbakavisade.

Utredningen visade att den advokat i Stockholm som de tidigare jobbat hos hade använt dem som ett slags ofrivilliga bulvaner. Genom att förfalska fullmakter hade hon kunnat agera som offentligt biträde i deras ställe - och ha fler uppdrag än hon annars skulle haft.

Polisanmäldes och uteslöts

Advokaten polisanmäldes och erkände sammanlagt sju fall av urkundsförfalskning, för vilka hon accepterade ett så kallat strafföreläggande med villkorlig dom och böter. Migrationsverket stoppade henne från att ta nya uppdrag och anmälde agerandet till Advokatsamfundet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-17:

Fler asyljurister anmäls till Advokatsamfundet till sidans topp

Advokatsamfundet får in allt fler anmälningar om advokater som missköter asylärenden. Det rapporterar P1-programmet Kaliber.

Dels anmäler Migrationsverket i större utsträckning än tidigare - men det har också blivit vanligare att asylsökande själva anmäler sina biträden.

Anne Ramberg är generalsekreterare för Advokatsamfundet.

- Man kan ju konstatera en ökad anmälningsbenägenhet både hos Migrationsverket och hos de asylsökande, säger hon och fortsätter:

- Det är faktiskt en markant skillnad, måste jag säga. Det var väldigt sällan vi fick in anmälningar tidigare.

Totalt har disciplinnämnden prövat 21 ärenden under året och ytterligare sex ärenden väntar på att bedömas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-12-18: Jessica Ohlson-fallet disciplinärende i Advokatsamfundet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

New Statesman 18-12-05:

As an LGBT refugee, Europe's deal with Libya has left me fearing for my life till sidans topp

I feared that if I told the UN officials why I fled, they could transfer the information to the Libyan authorities, who might shoot me.

I escaped Somalia because I am gay, but now I'm trapped in Libya. At home they will shoot me, because in Somalia it is not allowed to be LGBT. In Libya, they will also shoot me, because it's like Somalia. Maybe it's even worse than Somalia.

I know of around ten more LGBT refugees in detention centres here, and others outside. Europe should welcome LGBT refugees and help them, as they used to. But Europe struck a deal with Libya, which means that Libya's coastguard would intercept those of us fleeing across the Mediterranean. They are now returning us to a country where we can be killed.

In Somalia, I got through a lot of obstacles. Whenever I tried to ask my family and my friends what they believed about LGBT people, they used to say to me: "They are bad people and they don't have a right to live in this country." So I kept asking them. For example, I asked: "What if your friend or brother was gay, what would you do to him?" They told me that they would kill or torture him until he turned straight. I was afraid a lot after I heard that.

I didn't tell my family I was leaving. If I had, my life would have been over. But once I got to Libya, I had to call them to get money for the smugglers. They were shocked to hear about where I was, and how I had been tortured by the smugglers. In that situation, we didn't have a chance to talk about the reasons I had gone.

I only had to pay $500 up front to make the journey to Libya, which I had saved from my job in Somalia. But when I arrived I was held by smugglers for five months, until I paid another $9,000, collected from family members. The smugglers tortured me. They poured flaming drops of plastic bottles on my body. I'm covered in scars from it. A friend, who is also LGBT, was tortured especially badly when he was in the smugglers' place.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet 18-12-07:

Hela fabriken protesterar mot utvisningen av Park till sidans topp

Park och Soung hamnade i Småland för tio år sedan, efter flykten från Nordkorea. Tre barn senare riskerar de nu utvisning - till Sydkorea. Arbetskamraterna på trähusfabriken är upprörda över behandlingen av Park och hans familj: "Det räcker nu", säger de.

Det är i slutet av november. Vi befinner oss i ett småländska Fågelfors där det har producerats trähus i mer än hundra år.

Numera tillverkar de anställda i fabriken prefabricerade trästommar till byggindustrin.

En stor och återkommande utmaning för arbetsgivaren Attacus Trähus är att locka till sig kompetent arbetskraft.

- Många tror att det inte krävs mycket för att bli en duktig träindustri-arbetare. Men det är mycket man måste lära sig, säger Thore Andersson, produktionschef och personalansvarig på företaget.

46-årige Park är en av företagets senaste rekryteringar. Attacus provanställde honom i januari år 2016.

- Man märkte direkt att den killen kan arbeta. Han gav hundra procent från första dagen, säger snickaren och skyddsombudet Göran Göransson som spikar väggblock när tidningen Arbetet besöker företaget.

Park lärde av sina nya arbetskamrater. Tio månader senare fick han fast heltidsjobb på Attacus.

Hans familj är etablerad i samhället. Frun Soung arbetar som lokalvårdare.

Ett av hennes uppdrag är att städa kontorsytor, omklädningsrum och toaletter i trähusfabriken. Parets tre barn, som alla är födda här, går i grundskolan.

- Vi betalar skatt och lever ett liv som alla andra. Vi har lärt känna många ortsbor och trivs mycket bra, berättar Park vid familjens köksbord en kväll i november.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-12-04:

Abbas får stanna: "Lättad, men det är inte rätt" till sidans topp

Abbas skulle utvisas som vuxen trots att RMV bedömt honom som "möjligen" under 18 år. Nu får han stanna tillfälligt för att gå klart skolan - enligt ett beslut där han anses vara över 18 år.

- Första gången gällde RMV:s utlåtande men inte nu. Det är jättekonstigt, konstaterar Frans Schlyter som var Abbas gode man.

Abbas Yosefi är mitt i ett firande när SvD når honom på telefon. Denna dag kom beskedet från Migrationsverket om att han fått tillfälligt uppehållstillstånd för att studera. Abbas kommer inte att utvisas till Afghanistan de närmaste 13 månaderna - ändå känns det inte rätt.

- Jag känner mig lugnare nu. Jag kan gå i skolan, jag kan jobba. Men det här, det känns orättvist, säger Abbas.

SvD har tidigare berättat om Abbas. Första gången för cirka ett år sen. Då tog rättsläkaren som skrev under Rättsmedicinalverkets utlåtande om Abbas ålder avstånd från dokumentet som han själv signerat och som sa att undersökningarna av Abbas tand och knä talar för att han är 18 år eller äldre.

- Vi har tryckt in vår signatur på ett av en algoritm färdigställt dokument, sade rättsläkaren till SvD då och gjorde klart att han inte tar ansvar för det som står i utlåtandet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 18-12-10:

Rättsligt ställningstagande angående frågan om avräkning av tid i beslut om förvar till sidans topp

/Sammanfattning:/

Om en utlänning efter att ha tagits ur förvar tas i förvar på nytt, ska den tid som personen tidigare suttit i förvar inte avräknas i det nya beslutet om förvar.

En utlänning kan vara förvarstagen med stöd av 10 kap. § 1 andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen vid flera tillfällen under vistelsen i Sverige. Om så sker ska den sammanlagda tiden som personen varit förvarstagen med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket räknas ihop när man beräknar 12-månadersgränsen.

(...)

/Utdrag:/

Om avlägsnandeärendet preskriberas bedömer Migrationsverkets att det blir möjligt att på nytt förvarsta en utlänning i upp till 12 månader i verkställighetsärenden, även om utlänningen inte har lämnat landet under denna tid. Det är Migrationsverkets bedömning att detta gäller även i de fall där vi upphävt ett tidigare fattat avlägsnandebeslut och beviljat uppehållstillstånd för en utlänning, som sedan får ett nytt beslut om avlägsnande.

(...)

En verkställighet av ett avlägsnandebeslut där en utlänning reser ut ur landet, men sedan återkommer då det inte varit möjligt att genomföra avlägsnandet - en "misslyckad" verkställighet - innebär inte att det blir en ny 12-månadersgräns för verkställighetsförvar.

Hämta ställningstagandet SR 45/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-12-11:

Ovärdig grupputvisning väntas enligt FARR till sidans topp

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) protesterar mot att ännu en grupp människor utvisas till Afghanistan idag, trots att Migrationsverket just nu förbereder ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i landet. Utvisningen sker dessutom inte på ett värdigt sätt, enligt FARR.

Alla som ska utvisas har suttit i förvar en kortare eller längre tid, men oftast i total ovisshet om vilken dag de ska tvingas lämna Sverige. Det har nyligen uppmärksammats att utvisningar sker med överraskning och att det även är ovisst för Migrationsverket när dessa utvisningar sker. Detta trots att Migrationsverket har ansvaret enligt EU:s återvändandedirektiv att övervaka tvångsavvisningar.

Den övergripande målsättningen både enligt svenska normer och enligt återtagandeavtalet med Afganistan är att när människor tvingas lämna Sverige ska det ske med värdighet och i säkerhet. Detta är definitivt inte fallet när de som väntar i förvar inte får besked eller får oklara besked om när en resa kan ske, påpekar FARR:s ordförande advokat Emma Persson.

I praktiken vet de svenska myndigheterna att utvisningar till Afghanistan ska planeras minst 3-4 veckor i förväg och oftast längre, i synnerhet om utvisningar sker i samarbete med EU:s gränsmyndighet FRONTEX.

- Att berövas sin frihet är en stor kränkning av en människas integritet och kan ha negativa påverkan på en människas hälsa, säger Emma Persson. - Att under den tiden inte få klarhet när man ska lämna Sverige späder på plågan att vara inlåst och minskar möjligheten att kunna förbereda sin ankomst genom att kontakta släkt och vänner i förväg.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-12-12:

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2018, och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat två beslut med stöd av lagen. Ett av besluten innebar avslag på ett överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Genom det andra beslutet inhiberades ett tidigare meddelat beslut om utvisning och samtidigt beslutades om anmälningsplikt.

Läs skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-12-05:

Grekland/ Humanitarians Released on Bail in Greece till sidans topp

Four humanitarian activists who had been imprisoned on baseless charges in Greece were released on bail today by an investigative judge. The authorities should now drop the ridiculous charges against them.

Among those bailed is 23-year-old Syrian refugee Sarah Mardini. Mardini traveled by boat from Turkey to Greece in 2015. When the engine failed, she and her younger sister, who went on to represent the Refugee team at the 2016 Summer Olympics, helped save others on board by swimming and keeping the boat afloat until it reached Lesbos.

Mardini, along with two Greek nationals, Nassos Karakitsos and Panos Moraitis, and another foreign volunteer, Sean Binder, had been held in prolonged pretrial detention for their work with a non-profit organization, Emergency Response Center International (ERCI), founded by Moraitis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 18-12-04: Smuggling charges against humanitarian workers who saved refugees in Greece must be dropped (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-12-11:

Kroatien/ Migrants pushed back to Bosnia and Herzegovina till sidans topp

Croatian police are pushing migrants and asylum seekers back to Bosnia and Herzegovina, in some cases violently, and without giving them the possibility to seek asylum, Human Rights Watch said.

Human Rights Watch interviewed 20 people, including 11 heads of families and 1 unaccompanied boy, who said that Croatian police deported them to Bosnia and Herzegovina without due process after detaining them deep inside Croatian territory. Sixteen, including women and children, said police beat them with batons, kicked and punched them, stole their money, and either stole or destroyed their mobile phones.

"Croatia has an obligation to protect asylum seekers and migrants," said Lydia Gall, Balkans and Eastern EU researcher at Human Rights Watch. "Instead, the Croatian police viciously beat asylum seekers and pushed them back over the border."

All 20 interviewees gave detailed accounts of being detained by people who either identified themselves as Croatian police or wore uniforms matching those worn by Croatian police. Seventeen gave consistent descriptions of the police vans used to transport them to the border. One mother and daughter were transported in what they described as a police car. Two people said that police had fired shots in the air, and five said that the police were wearing masks.

These findings confirm mounting evidence of abuse at Croatia's external borders, Human Rights Watch said. In December 2016, Human Rights Watch documented similar abuses by Croatian police at Croatia's border with Serbia. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) reported in August 2018 that it had received reports Croatia had summarily pushed back 2,500 migrants and asylum seekers to Serbia and Bosnia and Herzegovina since the beginning of the year, at times accompanied by violence and theft.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-12-11:

USA/ 170 anhöriga till migrantbarn gripna till sidans topp

USA har gripit 170 personer som har trätt fram för att ta hand om migrantbarn som befinner sig i regeringens förvar.

Runt 80 procent av de personer som har hört av sig för att ta hand om migrantbarn, och som kontrollerats mellan juli och november i år, var i USA olagligt meddelar den amerikanska migrations- och tullmyndigheten ICE.

Av de som gripits bedöms 61 vara kriminella medan de andra 109 enbart har brutit mot immigrationslagar, uppger myndigheten.

Människorättsorganisationer anser att myndigheternas agerande avskräcker föräldrar eller släktingar från att ta hand om några av de 14 000 barnen som är i förvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Blekinge 18-12-13:

Över 20 ensamkommande har försvunnit i Blekinge till sidans topp

Över 20 ensamkommande barn som kommit till Blekinge sedan 2013 är försvunna. Länsstyrelsen har nu arbetat fram en strategi för hur man i länet ska samverka både före och efter ett ensamkommande barn avvikit.

- Det kan till exempel handla om en tydlighet i vem som ringer vem när ett barn försvunnit. Sedan finns det också en strategi för hur man arbetar förebyggande, till exempel hur man kan se vissa tecken på att ett barn är på väg att avvika, säger Lena Ekroth, integrationssamordnare på länsstyrelsen i Blekinge.

De tecken som myndigheterna ska vara extra uppmärksamma på är när man kan misstänka att ett barn utsätts för ett brott - det kan handla om tecken som att barnet har mycket pengar, nya kläder eller umgås med personer som man inte lagt märke till tidigare.

20 barn försvunna

Från 2013 och fram till sista maj 2016 anvisades 833 barn till Blekinge. När man gjorde mätningar 2016 upptäcktes att 20 stycken av de här barnen är försvunna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 18-12-14:

Polisen: Risk att fler försvinner igen till sidans topp

Ensamkommande barn som ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier får vid årsskiftet reda på om de får stanna i Sverige eller inte. Nu oroar sig polisen för att försvinnandena ska öka igen efter att ha stannat av under en period.

- Får man avslag är risken stor att man håller sig undan, säger Magnus Bergman, lokalpolisområdeschef Karlskrona.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 18-12-14:

Dawoud fick inte stanna i Sverige - försvann och gömde sig till sidans topp

När Dawoud fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd för tredje gången och skulle utvisas från Sverige till Afghanistan såg han ingen annan utväg än att försöka gömma sig. Han avvek därför från sitt boende i Blekinge och försvann spårlöst.

- Jag hade svårt att acceptera att jag behövde lämna Sverige. Jag visste inte vad jag skulle göra eller ta vägen, säger han.

Dawoud är nu 19 år och är en av de 20 ensamkommande barn i Blekinge som mellan 2013 och 2016 valde att avvika från sitt boende och försvinna. Rädslan för att skickas tillbaka till Afghanistan gjorde att han hellre levde på gatan.

Efter ett tag lyckades han få jobb som diskare på en restaurang i länet där han jobbade svart för att också få tak över huvudet.

- Det var jättejobbigt. Jag visste inte var jag skulle ta vägen, säger han.

Ser ingen framtid i Afghanistan

Dawoud kom ensam till Sverige från Afghanistan 2015 och placerades i en av Blekinges kommuner. Han kom att trivas med flera nya vänner men oron för hur framtiden skulle bli låg hela tiden över honom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-04:

Kriminella gäng rekryterar ensamkommande hemlösa till sidans topp

Kriminella gäng rekryterar unga ensamkommande asylsökande män från Afghanistan för att sälja droger. Det säger polisen i Stockholm, Göteborg och Uppsala till Ekot.

Många gånger tvingas de att sälja droger, berättar Robin Nilsson som är chef för polisens gatulangningsgrupp i Göteborg.

- Många av dem säljer inte frivilligt. En del av dem vi träffar på är helt enkelt hotade att genomföra det de gör på gatan, säger han.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har polisen i Göteborg sett hur allt fler av dem som öppet säljer droger i centrum är ensamkommande från Afghanistan.

Enligt Robin Nilsson har de kriminella gäng som styr narkotikahandeln aktivt rekryterat ensamkommande från Afghanistan.

Problemet med att kriminella gäng systematiskt rekryterar och utnyttjar ensamkommande finns, enligt poliser Ekot talat med, i flera kommuner i Sverige.

Det finns ingen kartläggning av hur vanligt det är, men polisen i Stockholm säger att det rör sig om 120 identifierade ensamkommande från Afghanistan som är involverade i narkotikaförsäljningen i kvarteren runt Sergels torg.

I Göteborg har polisen identifierat mellan 15 och 20 drogförsäljare som är ensamkommande från Afghanistan och säljer droger runt Brunnsparken. I Uppsala säger polisen att det rör sig om minst 25 personer ur den här gruppen som säljer narkotika.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-05:

Hemlöshet bäddar för rekrytering till kriminella gäng till sidans topp

Ensamkommande rekryteras till kriminella gäng, det har ekot rapporterat om under dagen. Hemlöshet är en orsak, menar flera personer som arbetar med den här gruppen människor.

Poliser, fältassistenter och frivilligorganistationer menar att en faktor som bäddat för det här är att ensamkommande lever på gatan.

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting, menar att hemlösheten bland ensamkommande beror på att regeringen ändrat i mottagandet för ensamkommande.

- Dels påtalade vi det här för regeringen innan, att vi förutspådde att det här skulle ske, att vi var tydliga med att dom skulle få ersättning upp till 21 år.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, har hemlöshet bland ensamkommande uppstått på grund av att regeringen ändrade i mottagandet av ensamkommande för att minska kostnaderna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppsala 18-12-05:

Enhetschefen om ensamkommande gängrekryter: "Extra utsatt grupp" till sidans topp

En del av de ensamkommande som rekryterats av kriminella gäng för att sälja narkotika i Uppsala är samma personer som bor på gatan efter att ha hamnat mellan stolarna när gymnasielagen ändrades. En utsatt grupp som kommunen nu försöker hjälpa med tillfälliga boenden och härbärgen.

- Vi har sett att det finns en risk att det är en extra utsatt grupp, med hur deras situation ser ut med osäker ekonomi och en osäker sits för att få ett boende. Vi ser det som klart allvarligt att en grupp ungdomar hamnar i en risksituation och vänder sig till kriminalitet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-14:

Unga i en asylprocess får ingen missbruksvård till sidans topp

Är man över 18 år och vill lämna kriminalitet och ett drogberoende, samtidigt som man är inne i en asylprocess så är det svårt att få hjälp.

Ekot har tidigare berättat om ensamkommande från Afghanistan som blivit hemlösa, drogberoende och som rekryterats till kriminalitet.

Men att få hjälp att lämna kriminalitet och drogberoende är näst intill omöjligt för dem som fyllt 18 år och är i en asylprocess (inte har uppehållstillstånd).Varken stat eller kommun vill ta kostnaderna för den vård de behöver.

Fältassister i Göteborg möter många ensamkommande som ber om hjälp att ta sig ur situationen, men de har inget att erbjuda, menar Magnus Bergström.

- Vi har en grupp väldigt unga människor som röker heroin dagligen och den gruppen måste tas hand om, någon måste ta ansvar.

- Vi skulle behöva att det fanns en tydlig mottagare, att man gjorde klart vilka ungdomar som är kommunens ansvar och vilka som är statens ansvar och att det också fanns resurser där, säger han.

Fältassistenterna i Göteborg city säger att trots att de möter ensamkommande med tungt heroinmissbruk så har de ingen hjälp att erbjuda för dem som är över 18 år och är i en asylprocess.

Tidigare ersatte staten kommunen för kostnader för ensamkommande upp till att de blev 21 år, men 2017 ändrades regelverket och efter det får inte kommunerna ersättning för exempelvis missbruksvård om den inte påbörjats före 18-årsdagen.

En vuxen asylsökande kan bara få akut sjukvård som inte kan vänta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-14:

Ferm: Politiken behöver ta ett större ansvar till sidans topp

Tog beslut om att ändra i ersättningssystemet för ensamkommande - nu vill Miljöpartiet att personer över 18 år och som befinner sig i en asylprocess ska få missbruksvård.

2017 ändrades ersättningssystemet till kommunerna vilket gjort det näst intill omöjligt för ensamkommande (som är i en asylprocess) att få den hjälp de behöver om de fyllt 18 år.

Miljöpartiet stod bakom regeringsbeslutet att ändra i ersättningen för ensamkommande. Maria Ferm är miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.

- Det är fruktansvärt att människor lever i en så pass stor utsatthet att man ser den här typen av problem för ungdomar som bott i Sverige i flera år, säger hon.

Innan ersättningsnivåerna ändrades stod staten för kostnader för ensamkommande tills att de blev 21 år. Men efter regeländringen ersätts inte kommunen för kostnader för exempelvis missbruksvård för ensamkommande, om den inte påbörjats före 18-årsdagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 18-12-17:

Ensamkommande kan få bo kvar längre i Luleå till sidans topp

Luleå kommun vill förlänga sitt stöd till de asylsökande ensamkommande som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen.

Det finns nu ett förslag om att ensamkommande unga som bor i Luleå kommun ska få möjlighet att bo kvar på kommunens boenden tills att de får beslut av Migrationsverket.

- Vi håller tummar att de ska få tillfällig asyl, få stanna kvar och bygga en framtid i Luleå, säger Lenita Ericson, socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå.

Beslutet om förslaget ska tas i januari 2019.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 18-12-14:

9-åring bor i grotta - har tvingats fly för tredje gången till sidans topp

Den nioåriga afghanska flickan, med smeknamnet Guldkråkan, som bodde i Burgsvik under tre år och som P4 Gotland tidigare rapporterat om, har nu tvingats fly för tredje gången sedan hon utvisades i januari i år.

Striderna och våldet har fortsatt att öka i provinsen Ghazni där flickan befunnit sig tillsammans med sina föräldrar och tre syskon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Rådgivningsbyrån 18-12-04:

Enkätundersökning om behov av juridiskt stöd till sidans topp

Rådgivningsbyrån och UNHCR initierar under hösten 2018 ett arbete för att utöka det stöd som vi ger till ombud och offentliga biträden i migrationsärenden.

Den här enkäten är ett led i vårt påbörjade arbete att kartlägga hur det stödet ska kunna tillhandahållas på bästa sätt. Enkäten tar cirka 5 min. Tack för din hjälp!

Till undersökningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 18-12-15:

En fröjdefull jul? till sidans topp

Många förknippar julen med ledighet, frid och fröjd men för de familjer och personer vi i nätverket Ingen Människa Är Illegal stöttar blir julen ingen extra fröjdefull tid. De har ofta svårt med mat för dagen, lever i tillfälliga boende och en ständig ovisshet om hur livet ska bli för dem. Julklappar och julbord är långt borta och ofta är det enda de önskar sig ett uppehållstillstånd så att livet kan börja på riktigt.

Vi önskar att julen ska vara en härlig tid för alla. En tid för att vara med vänner och familj och för ett kort ögonblick kunna stanna upp och känna julkänsla och glädje. Det önskar vi också för de personer som lever utan papper i Göteborg och runtom i Sverige.

Vill du vara med och göra detta möjligt?

Swisha gärna en gåva till 123 395 66 20 och skriv JUL i meddelandefältet, eller sätt in en gåva på vårt plusgiro 27 63 64-7

Bättre julklapp kan du inte hitta!

Pengarna går oavkortat till papperslösa barnfamiljer och täcker basbehov som mat, tak över huvudet och andra vardagsutgifter.

Bjud in era vänner och dela gärna eventet,.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 18-12-05:

De kämpar för att få tillbaka sin kompis till sidans topp

Det har gått tre veckor sedan 16-åriga Selma Yohannes utvisades. Hon har sedan dess befunnit sig på ett transitboende i Italien. Nu har en namninsamling startat för att få hem henne till Filipstad.

- Det är ett ensligt beläget förvar för tjejer som man befarar kan bli utnyttjade, berättar Viktoria Sterner som är del i nätverket Vi i Världen.

Viktoria Sterner är en av många i Värmland som engagerat sig för att Selma Yohannes ska få återvända till Filipstad. Hon berättar att hon planerar att åka ner till Italien för att träffa Selma som nu fått en italiensk god man. Under fredagen tas Selmas fall upp i en ungdomsdomstol.

-Det är många saker varken vi eller Selma förstår så jag vill att någon som hon känner förtroende för finns hos henne, säger Viktoria Sterner.

Har ingen kontakt med föräldrarna

Selma Yohannes har varit på flykt sen hon var nio år, både från hemlandet Libyen och sin familj. Hon saknar helt kontakt med sina föräldrar. Till Sverige kom Selma som 13-åring och har under några levt som vanlig tonåring och högstadieelev på Ferlinskolan i Filipstad. Där fortsätter vardagen för hennes jämnåriga kamrater men flera av dem håller tät kontakt med Selma.

Daglig kontakt via sociala medier

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Skriv under namninsamling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 18-12-04:

Prisas för sitt gränsarbete mellan USA och Mexiko till sidans topp

Nora Philips hjälper dagligen papperslösa barn på gränsen mellan USA och Mexiko. Under tisdagen var hon i Malmö för att ta emot pris för sitt arbete.

Tusentals migranter försöker ta sig från Mexiko till USA - situationen är svår och till mexikanska staden Tijuana kommer stora grupper från Centralamerika i hopp om att få asyl.

- Jag vet inte om svenska medier har hört talas om gummikulorna och tårgasen, det är en nationell skamfläck och en stor tragedi. Vi försöker fortfarande förstå hur vi ska tillämpa lagen, säger Nora Philips.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-12-13:

Därför prisas Albin, 16, som Årets ungdomshjälte till sidans topp

När Sverige tog emot ett stort antal flyktingar från Syrien och Afghanistan valde Albin Blomster, 16, att stå upp för sina medmänniskor.

Sedan fyra år tillbaka kämpar han för integration.

- Det är viktigt att hjälpa till, säger Albin.

På Svenska Hjältar-galan kl 20:00 den 17 december prisas han som Årets ungdomshjälte 2018.

- Jag brukar hjälpa dem med att vara lärare en gång i veckan, och sedan brukar jag visa dem våra traditioner och visa dem Sverige. Man ska hålla på med något man tycker är kul, och det tycker jag att det här är, säger Albin Blomster.

När hans mormor under flyktingkrisen 2015 blev god man för två ensamkommande barn blev även Albin engagerad.

- Under vintern blev min mormor god man för två pojkar och då började jag att hjälpa till som lärare för dem en gång i veckan.

"Det är så Sverige ska funka"

Sedan dess har han tagit med flera unga på sportevenemang, dragit igång läxhjälp och umgås med dem för att integrera dem i Sverige.

- Det är viktigt att hjälpa till. Annars blir de instängda i sitt eget samhälle. Jag tycker att det är så Sverige ska funka, att alla ska kunna prata med varandra utan problem. Alla i världen ska få träffas i Sverige oavsett var man kommer ifrån.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU Concilium 18-12-06:

Rådet (rättsliga och inrikes frågor), 6-7.12.2018 till sidans topp

De viktigaste resultaten

Inrikes frågor (torsdagen den 6 december)

Vi har i dag gjort stora framsteg i ett antal prioriterade frågor på områdena migration och säkerhet. Vi har också tagit en titt på den framtida finansieringen av de verktyg som vi har utvecklat, och diskuterat prioriteringarna inom området rättsliga och inrikes frågor inför nästa fleråriga budgetram.

Europeisk gräns- och kustbevakning

Rådet enades idag om en partiell allmän riktlinje om förslaget till en europeisk gräns- och kustbevakning, som omfattar bestämmelserna om återvändande och samarbete med tredjeländer. Överenskommelsen innebär inte att förhandlingar kan inledas med Europaparlamentet och den har ingåtts på det villkoret att ingenting är överenskommet förrän allt är överenskommet.

De föreslagna reglerna ger Frontex möjlighet att lämna tekniskt och operativt stöd till medlemsländer vid återvändandeinsatser. De ska också bidra till ett starkare samarbete med tredjeländer eftersom byrån får större handlingsutrymme som inte begränsar samarbetsmöjligheterna till grannländerna.

Smuggling av migranter

Ministrarna godkände en övergripande uppsättning operativa åtgärder med brottsbekämpningsfokus för att stärka kampen mot nätverken för migrantsmuggling. Detta kommer efter en uppmaning från EU-ledarna vid deras möte i oktober.

Målet är att störa nätverken för migrantsmuggling, såväl inom som utanför EU, med beaktande av deras höga anpassningsförmåga och de ökade kopplingarna mellan olika slags brottslig verksamhet.

Läs mer (Extern länk)

Pressmeddelanden:

European Border and Coast Guard: Council reaches partial agreement on returns and cooperation with third countries (Extern länk)

Smuggling av migranter: rådet godkänner en uppsättning åtgärder i kampen mot smugglingsnätverken (Extern länk)

Hämta regeringens kommenterade dagordning inför mötet (Extern länk)

Riksdagen 18-11-30: Uppteckningar från samråd med EU-nämnden om EU:s gränskontroll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUBAM 18-12-17:

EUBAM Libya becomes a fully-fledged civilian CSDP mission till sidans topp

Today, the Council adopted a decision mandating the EU integrated border management assistance mission in Libya (EUBAM Libya) to actively support the Libyan authorities in contributing to efforts to disrupt organised criminal networks involved in smuggling migrants, human trafficking and terrorism. The mission was previously mandated to plan for a future EU civilian mission while engaging with the Libyan authorities.

The mission's revised mandate will run until 30 June 2020. The Council also allocated a budget of € 61.6 million for the period from 1 January 2019 to 30 June 2020.

In order to achieve its objectives EUBAM Libya provides capacity-building in the areas of border management, law enforcement and criminal justice. The mission advises the Libyan authorities on the development of a national integrated border management strategy and supports capacity building, strategic planning and coordination among relevant Libyan authorities. The mission will also manage as well as coordinate projects related to its mandate.

EUBAM Libya responds to a request by the Libyan authorities and is part of the EU's comprehensive approach to support the transition to a democratic, stable and prosperous Libya. The civilian mission co-operates closely with, and contributes to, the efforts of the United Nations Support Mission in Libya.

The mission's headquarters are located in Tripoli and the Head of Mission is Vincenzo Tagliaferri (from Italy).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-12-11:

Humanitära visum för att minska dödsantalen och bättre hantera flyktingströmmar till sidans topp

EU-länderna bör kunna utfärda humanitära visum vid sina ambassader och konsulat så att människor som söker skydd kan komma till Europa utan att riskera sina liv på vägen.

EU bör ta fram en lag som inrättar ett särskilt europeiskt humanitärt visum som ger rätt att resa in i EU, men bara till det land som utfärdat visumet, för att där kunna ansöka om internationellt skydd. På tisdagen uppmanade Europaparlamentets ledamöter därför EU-kommissionen att senast den 31 mars 2019 lägga fram ett sådant lagförslag.

Parlamentet antog detta så kallade lagstiftningsinitiativ med 429 ja-röster mot 194 nej-röster och 41 nedlagda röster.

Ledamöterna betonar att EU fortfarande saknar ett harmoniserat system för personer som vill resa till EU för att söka skydd. Detta trots många meddelanden och krav på att asylsökande ska kunna resa säkert och lagligt in i unionen. Som en följd av denna brist har uppskattningsvis 90 procent av dem som beviljats internationellt skydd rest till unionen på irreguljära sätt, skriver ledamöterna.

Minska antalet döda, bekämpa smuggling och använd migrationspengarna bättre

Parlamentet tror att humanitära visum skulle bidra till att få bukt med de oacceptabla dödstalen på Medelhavet och på migrationsvägarna till EU (minst 30 000 personer har dött vid EU:s gränser sedan år 2000) och samtidigt bekämpa människosmuggling och bättre hantera ankomster, mottaganden och handläggningen av asylansökningar.

Visumet skulle också bidra till att optimera EU-ländernas och EU:s budget för asylförfaranden, gränskontroller och sök- och räddningsinsatser, skriver ledamöterna.

De betonar att beslutet att utfärda europeiska humanitära visum helt och hållet ska fattas av de enskilda EU-länderna.

Säkerhetskontroll innan visumen utfärdas

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta resolutionen (Extern länk)

EU-parlamentet 18-12-03: Humanitarian visas would reduce refugees' death toll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-12-06:

Need to strengthen rights safeguards at EU border agency till sidans topp

Fundamental rights protection overall at the EU border agency needs strengthening as its mandate and tasks increase, finds the latest Opinion from the EU Agency for Fundamental Rights.

The European Commission proposes revising the regulation governing the EU's European Border and Coast Guard Agency.

In light of this, the European Parliament asked FRA for its Opinion on the fundamental rights implications of the revisions.

Overall, FRA finds that fundamental rights protection could be stronger. For example, the role of the existing Fundamental Rights Officer should be enhanced. This should include: more support staff and resources as the Agency expands; greater safeguards for the Officer's independence; and an ability to mitigate fundamental rights risks.

The complaints process also should be strengthened to make it more effective. For example, the Fundamental Rights Officer should be able to make complaints and report annually on the effectiveness of the process. Deadlines for follow-up to complaints should also be imposed.

In addition, the Opinion points to a need to reduce fundamental rights risks when supporting returns. It suggests involving international bodies in governing the monitoring of forced return operations and including officers with child protection expertise in return teams. The Opinion underlines the need to independently monitor returns as the Agency cannot carry out returns and monitor itself.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-07:

Beslut om avtal om gränskontroll mellan EU och Serben till sidans topp

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

Läs eller hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-04:

What do Europeans think of the Schengen Area? Results of the Eurobarometer till sidans topp

The Special Eurobarometer survey was commissioned by the Directorate-General for Migration and Home Affairs to assess the awareness, attitudes and opinions of Europeans regarding the Schengen Area. The free movement of persons is a fundamental right guaranteed by the EU to its citizens. It entitles every EU citizen to travel, work and live in any EU country without special formalities. The creation of the Schengen Area embodies concretely this freedom by enabling all persons to cross internal borders (meaning borders between countries of the Schengen Area) without being subjected to border checks. The Schengen Area therefore guarantees unrestricted travel within a territory of 26 countries, home to more than 400 million citizens.

The survey was carried out in the 28 EU Member States between 23 June and 6 July 2018. Nearly 30,000 EU citizens from different social and demographic categories were interviewed face to face at home in their native language to get their views on the Schengen area. To this purpose, the questions focused on:

General awareness of the Schengen area;

Travel patterns inside and outside the Schengen area;

Perceptions of the Schengen area;

Awareness of and experience with temporary reintroduced internal border control;

Awareness of and support for EU external border control initiatives.

Overall, the results show that most EU citizens are aware of the Schengen Area and are appreciative of the advantages it brings: around two thirds agree that the Schengen Area is one of the main achievements of the EU. There is also a strong consensus that the Schengen Area is good for business in EU countries (75% of respondents). The European Border and Coast Guard Agency (Frontex) is the EU's most known initiative to protect the external borders: 50% of the respondents that were familiar with such EU initiatives had heard of it.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-04:

EU-kommissionen säger att asylreformen måste fortsätta till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte i december uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna och Europaparlamentet att konsolidera de betydande framsteg som redan gjorts genom att anta de återstående reformförslagen.

EU:s övergripande migrationsstrategi ger resultat på alla fronter: fördjupat samarbete med partnerländer, bättre skydd av de yttre gränserna, och effektivare verktyg för att hantera migrationen inom EU. Antalet irreguljära flyktingar har nu sjunkit till samma nivåer som före krisen och därför är det nu dags att åtgärda de brister som återstår. Arbetet måste fortsätta på operativ nivå, både externt och internt, och EU-länderna och Europaparlamentet bör snabbt genomföra resten av EU:s asylreform. De bör i synnerhet anta de fem förslag där det finns bred politisk enighet före nästa års Europaval.

(...)

Fortfarande krävs kompromisser om några delar av EU:s asylreform, men generellt sett har betydande framsteg gjorts. Fem av EU-kommissionens ursprungliga sju förslag är färdiga att antas (skyddsgrundsförordningen, direktivet om mottagningsvillkor , förordningen om Europeiska unionens asylbyrå, Eurodacförordningen, förordningen om en unionsram för vidarebosättning). Även om de enskilda förslagen ingår i en omfattande reform har vart och ett av dem ett klart mervärde, och ett snabbt antagande av dem skulle förbättra läget avsevärt ute på fältet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 18-12-04: Remarks by Commissioner Avramopoulos on progress made under the European Agenda on Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-04:

EU ger upp försök till solidariskt flyktingmottagande till sidans topp

EU-kommisisonen ger nu upp försöken att nå en överenskommelse om solidaritet i flyktingmottagandet före EU-valet i maj nästa år.

- Det är dags att vi är realistiska och pragmatiska, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på en presskonferens i Bryssel i eftermiddags.

Tidsfristen för att anta det så kallade asylpaketet som syftar att harmonisera EU-ländernas asylpolitik löper ut vid årsskiftet. Senast då måste en överenskommelse vara klar om de sju lagförslagen ska hinna antas formellt före EU-valet i maj nästa år.

Men förhandlingarna har gått trögt, och den stora stötestenen har varit den så kallade Dublinförordningen där EU-kommissionen föreslog att EU-länderna ska ta gemensamt ansvar vid en ny flyktingkris och att det ska bli tvingande för alla EU-länder att ta emot flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-12-04: EU-kommissionen: Dela upp asylpaketet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-12-06:

Hopp om våröppning i EU:s asylstrid till sidans topp

Rör på er! manar EU:s asylkommissionär de medlemsländer som ända sedan flyktingkrisen vägrat komma överens om framtida asylsystem.

Sveriges migrationsminister hoppas på en öppning i vår.

Asyl- och inrikeskommissionären Dimitris Avramopoulos har tröttnat på att gång på gång uppmana ländernas ministrar att komma överens.

Vi måste röra oss framåt. Det är dags att vara realistiska och pragmatiska, är hans förklaring till att kommissionen nu föreslår att det omdiskuterade asylpaketet ska brytas upp och i stället drivas igenom bit för bit.

De sju lagförslag som ingår i paketet har fastnat, sedan länderna framför allt varit oeniga om asylsökande i ett krisläge ska kunna fördelas jämnt mellan medlemsländerna.

"SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT"

Avramopoulos uppdelningsförslag diskuterades av ländernas migrationsministrar på torsdagen utan att några beslut fattades. Men öppningen är tydlig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-13:

Cecilia Wikström om EU:s asylavtal: Skrota ordet solidaritet till sidans topp

Den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström är djupt besviken över EU-ländernas inställning när det gäller flyktingar och migranter. Det säger hon i en intervju med Ekot.

EU-Parlamentet kommer aldrig acceptera att delar av det stora asylpaketet röstas igenom separat och att man därmed ger upp försöken att få till ett solidariskt ansvarstagande i flyktingfrågan. Det säger den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström.

Cecilia Wikström har förhandlat Dublinförordningen i asylpaketet, för parlamentets räkning.

Det är en av de lagar som EU-Kommissionen har gett upp att nå enighet om. Wikström är djupt besviken över EU-ländernas inställning.

- Jag tycker att man ska skrota ordet solidaritet, för det finns ingen solidaritet mellan medlemsländerna. Solidaritet har tappat sin innebörd i rådet. Helt och hållet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-12-14:

EU-ledare håller ihop sitt asylpaket till sidans topp

Dela upp asylpaketet för att få igenom det som går, tycker EU-kommissionen.

Nej, säger EU-länderna och håller fortsatt ihop de sju lagförslagen, trots stor intern oenighet.

I slutsatserna från årets sista toppmöte heter det att EU:s stats- och regeringschefer vill "slutföra förhandlingarna om återvändandedirektivet, om asylbyrån och om samtliga delar av det gemensamma europeiska sylsystemet".

I klartext: vi vill fortsättningsvis anta alla de sju förslagen samtidigt.

Tyvärr, tycker EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som velat se en uppdelning för att komma runt den oenighet som blockerat frågan ända sedan sommaren 2016.

I fem av dem är vi nära en överenskommelse, men det gick inte att övertyga kollegorna om att anta de här, eftersom två bitar saknas. Vi kommer att få fortsätta vårt arbete, säger Juncker på presskonferensen efter mötet.

KAN DELAS UPP?

Statsminister Stefan Löfven (S) konstaterar ändå att det finns öppning för en förändring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-12-14:

Asylum: Reducing Rights by Stealth till sidans topp

Editorial: Catherine Woollard, Secretary General

The Austrian Presidency of the EU ends with a whimper rather than a bang with the European Council of 13-14 December deciding very little on migration. For a Presidency that made "solving" the migration crisis its number one priority it should be judged a failure. Perhaps the Austrian government, Chancellor Kurz and Minister Kickl have understood that migration is a complex phenomenon that doesn't lend itself to cheap and easy "solutions" (spoiler alert: this hasn't been understood).

It is no bad thing that most of the Austrians' ideas, from external processing to detention camps in the Balkans, have not been taken up. Paradoxically, however, they may claim a success in their failure to make progress on the Common European Asylum System (CEAS) reform package. From the start, they made it clear that they had no interest in concluding the reform negotiations and used a tactic of passive resistance to ensure that agreements were not reached among the Member States (contrasting strongly with the energetic if ultimately futile efforts of previous Presidencies).

Despite the understandable fury of the European Parliament, it is impossible that the full package is passed - there isn't enough time - and it is unlikely that even a mini-package of selected measures is adopted. The European Commission's Communication from early December again proposes dropping the all-or-nothing approach, originally promulgated by Parliament and recently insisted on by the Council, suggesting that five of the seven legislative proposals could be salvaged.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 18-12-14:

Europeiska rådet, 13-14.12.2018 till sidans topp

Europeiska rådets möte den 13-14 december 2018 var inriktat på EU:s långtidsbudget, den inre marknaden, migration och yttre förbindelser. EU27-ländernas ledare diskuterade även brexit under torsdagen och euroområdet under fredagen.

(...)

Migration

Tack vare kontroll av de yttre gränserna, kampen mot smugglare och stärkt samarbete med ursprungs- och transitländer har antalet irreguljära migranter som anlänt sjunkit till de nivåer som rådde före krisen. Ledarna manade till vidareutveckling och genomförande av EU:s externa migrationspolitik.

Beträffande unionens interna politik uppmanade ledarna medlagstiftarna att snabbt avsluta förhandlingarna om den europeiska gräns- och kustbevakningen.

De efterlyste också ytterligare insatser för att slutföra förhandlingarna om asylbyrån, återvändandedirektivet och reformen av EU:s asylsystem.

Hämta rådets slutsatser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-04:

Commission calls for continued action to eradicate trafficking in human beings till sidans topp

Today, the European Commission is presenting its Second Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings.

Taking stock of measures taken since 2015, the report highlights the main trends in trafficking in human beings and outlines remaining challenges that the EU and Member States must address as a matter of priority.

The report shows that 20,532 men, women and children were registered as victims of trafficking in the EU in 2015-2016. However, the actual number is likely to be significantly higher as many victims remain undetected. Women and girls continue to be most vulnerable to trafficking (68%) while children represent 23% of registered victims.

Trafficking for sexual exploitation remains the most widespread form (56%), followed by trafficking for labour exploitation (26%). The level of prosecutions and convictions is low, with 5,979 prosecutions and 2,927 convictions reported and only 18 reported convictions for knowingly using services provided by victims. The report also highlights an increase in trafficking within Member States and targeting of younger victims and persons with disabilities. The use of Internet and social media to recruit victims is also noted as well as the heightened risk of trafficking in the context of migration.

While there have been certain improvements, particularly in relation to cross-border cooperation (demonstrated by the joint efforts of Europol and Eurojust), the phenomenon continues to evolve. As a result, the Commission outlines a number of priority areas for Member States to focus on to effectively combat trafficking in human beings:

Improved data collection: Member States should improve the recording and registration of data particularly on gender, age, forms of exploitation, citizenship of victims and perpetrators, as well as on assistance and protection;

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

COM(2018)777, Rapporten på svenska mfl språk (Extern länk)

FRA 18-11-30: EU Anti-Trafficking Coordinator, FRA and Eurojust join forces against child trafficking (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsinfo 18-12-11:

FN:s medlemsländer har antagit globalt migrationsavtal till sidans topp

Under måndagsförmiddagen antog FN:s medlemsländer det globala migrationsavtalet, trots de senaste veckornas kritik från flera länder. Överenskommelsen består av 23 punkter vars syfte är skapa ordning och reda i den globala migrationen genom att etablera ett globalt samarbete mellan världens in- och utvandringsländer och stärka migranters ställning.

Antogs på FN-toppmötet i Marocko

I drygt ett och ett halvt år har 200 av FN:s medlemsländer arbetat för att förhandla fram ett globalt ramavtal kring migration. Det är första gången i historien som världens länder har samlat olika aspekter av migration i en och samma överenskommelse och kommit överens om ett gemensamt och omfattande avtal om migration. Avtalet har nu antagits formellt av FN:s medlemsländer, inklusive Sverige, vid konferensen i Marrakech, Marocko, på måndagen den 10 december 2018.

Avtalets mål och innebörd

Syftet med avtalet är att tillsammans bättre hantera migrationsrelaterade utmaningar, stärka migranters rättigheter och bidra till hållbar utveckling. Avtalet är inte bindande och utgörs av 23 mål som ska förbättra möjligheterna till legal migration och ge länderna som tar emot migranter bättre förutsättningar.

Avtalet omfattar migranter som gästarbetare, arbetskraftsinvandrare, forskare och studenter - inte flyktingar. 2017 fanns det 258 miljoner migranter i världen. Till skillnad från flyktingar, som skyddas enligt internationell rätt i flyktingkonventionen, befinner sig andra migranter ofta utan lagliga rättigheter i de länder de uppehåller sig i. Varje land behandlar i regel migranter enligt sina egna lagar för invandring. Migranter kan därför vara en utsatt grupp i samhället som saknar rättslig status och faller offer för såväl diskriminering som övergrepp. Avtalet syftar därför bland annat till att stärka gruppens ställning och rättigheter.

(...)

Hela artikeln med många länkar (Extern länk)

Läs hela migrationsavtalet och dess 23 mål här (Extern länk)

EU-parlamentet 18-12-10: MEPs strongly welcome the Global Compact on Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-17:

States reach historic deal for refugees and commit to more effective, fairer response till sidans topp

UN General Assembly agrees on an innovative global framework to better serve the forcibly displaced and their host communities.

In a historic decision, the member states of the UN General Assembly today agreed on a new international framework - known as the Global Compact on Refugees - that will transform the way the world responds to mass displacement and refugee crises, benefiting both refugees and the communities that host them.

"No country should be left alone to respond to a huge influx of refugees," said the UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "Refugee crises call for a global sharing of responsibility, and the compact is a powerful expression of how we work together in today's fragmented world."

The Global Compact on Refugees was agreed as part of this year's annual resolution on UNHCR, the UN Refugee Agency. It builds on the existing international legal system for refugees, notably the 1951 Refugee Convention, and on human rights and humanitarian law. It is a non-binding operational tool to bolster cooperation.

After two years of extensive consultations led by UNHCR with member states, international organizations, refugees, civil society, the private business sector and experts, this new global deal will provide more robust support for the countries where most refugees live. It will also strengthen the shared responsibility to aid those who are forced to flee by conflict or persecution.

"The compact translates the idea of responsibility sharing into concrete, practical measures, to ensure refugees aren't held hostage to the vagaries of politics," said Grandi. "It provides long overdue recognition that countries hosting large numbers of refugees provide a huge service to our shared humanity and sets out ways through which the rest of the world can help share the load."

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Media Fact Sheet: Global compact on refugees (Extern länk till pdf-fil)

UNHCR 18-12-19: UNHCR welcomes agreement on migration compact (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-06:

Flera länder hoppar av migrationspakt till sidans topp

Om några dagar möts FN:s medlemsländer för att anta en överenskommelse om migration. Målen är frivilliga men ändå hoppar flera länder av.

Sverige kommer att anta FN:s överenskommelse om en säker, ordnad och reglerad migration, uppger regeringskansliet. Övergångsregeringen har vissa begränsningar men fullföljer arbetet på det internationella området, heter det, vilket innebär att de invändningar som kommit från moderater och Sverigedemokrater inte förändrar Sveriges position inför FN-mötet på måndag, som äger rum i Marrakech i Marocko.

Belgien närmade sig i början av veckan en regeringskris över FN:s migrationspakt, men igår beslutade parlamentet att stödja den. Tyskland har haft ett liknande förlopp.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-12-05: Bulgarien säger nej till FN:s migrationsavtal (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-12-09: Lämnar den belgiska regeringen i protest (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-12-07:

Myter florerar om FN:s ramverk om migration till sidans topp

Desinformation och förvirring präglar just nu delar av debatten om FN:s migrationsramverk som kommer att godkännas i början av nästa vecka.

- Folk som har läst saker om det som helt saknar sanningshalt, säger Joanna Abrahamsson på Justitiedepartementet.

På måndag och tisdag ska FN:s migrationsramverk Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration godkännas vid ett högnivåmöte i Marrakesh i Marocko.

Det 34-sidiga dokumentet, som du kan läsa i sin helhet här, ger rekommendationer för hur frågor som migration och asyl bör hanteras internationellt. Och det har skapat stor uppmärksamhet i både Sverige och utomlands.

Joanna Abrahamsson är pressekreterare på Justitiedepartementet. Hon berättar att hon senaste tiden fått mycket frågor från medborgare och journalister.

- Det har varit mycket desinformation om ramverket, folk som har läst saker om det som helt saknar sanningshalt. Därför har vi har sammanställt en lista med vanliga frågor och svar på regeringen.se för att hjälpa medborgarna att få rätt information, säger Joanna Abrahamsson.

Påstående 1. Det rör sig om ett bindande avtal....

Vad är de vanligaste missförstånden runt ramverket?

- Många tror att vi ska skriva under någon form av bindande avtal, så är inte fallet. Det är inget avtal och det är inte bindande, det rör sig om en internationell samsyn om migration som länder kan välja att ge sitt stöd till under högnivåmötet i Marrakech, något Sverige har för avseende att göra, säger Joanna Abrahamsson.

På regeringen.se finns att läsa: "Migrationsramverket är inte ett internationellt avtal och har därför ingen rättslig inverkan på nationella rättssystem."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-09:

Ny protest mot migrationsramverk - arrangören knuten till vit makt-grupp till sidans topp

På lördagen anordnades en ny stor protest mot FN:s globala ramverk mot migration på Mynttorget i Stockholm.

Arrangören Mynttorgsaktivisterna beskriver sig som "ett gäng vanliga medborgare".

Men Ulrika Hallgren, som hade demonstrationstillståndet, är knuten till Nordisk ungdom och Skandinaviska förbundet, som vill ge familjer rätt att bära vapen och kräver att abort "omedelbart förbjuds och kriminaliseras".

Enligt arrangörerna hade lördagens manifestation "långt över 1 000 deltagare". Bland dem syntes banderoller med ord som "folkförrädare". Flera bar gula västar, en referens till den proteströrelse som intagit gatorna i Frankrike.

- Jag hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga och inte skriver under det här, säger Susanne Sorvoja, 53, som rest till Stockholm från Uppsala för att delta.

Hon fortsätter:

- Jag vill att vi minskar flyktingströmmen till Sverige. Dörrarna är på vid gavel, så jag tycker att det är tillräckligt nu. Vi måste ta hand om våra gamla, unga, få fram bostäder - allt sådant.

Hennes man Jari Sorvoja, 52, fyller i:

- Vi kan inte vara hela världens socialkontor. Så enkelt är det.

Frågan gäller FN:s globala ramverk för migration - "Global compact for safe, orderly and regular migration" - som en majoritet av medlemsländerna, däribland Sverige, väntas anta i början av nästa vecka.

Av dokumentet framgår att ramverket inte är rättsligt bindande och att det fortfarande är länderna själva som bestämmer över migrationen. Det står ingenstans att länderna som skriver under förväntas öppna sina gränser.

Nordisk ungdom deltog

Men demonstranterna på Mynttorget låter sig inte övertygas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-12-09: Protest mot FN:s nya migrationsramverk (Extern länk)

Expressen 18-12-05: Katerina Janouch och högerextrema i demonstration mot migrationsramverk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 18-12-14:

EU States' exit from the global compact on migration: A breach of loyalty till sidans topp

by Mauro Gatti, Research Associate, University of Luxembourg

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (hereinafter, Global Compact) has become the focus of heated discussion in Europe. The Global Compact is a seemingly inoffensive UN document, approved by more than 150 states at the Intergovernmental Conference of Marrakesh on 10-11 December 2018. The EU and all its Member States supported the Compact since 2016, but several European leaders lately criticised it, alleging that it violates national sovereignty and prevents countries from controlling their borders. The Compact thus became the object of political attention, parliament debates, and even a government crisis. Several EU states decided not to participate in the adoption of the Compact in the intergovernmental conference of Marrakesh and at least seven announced that they would not support it in the UN General Assembly.

How did we come to EU States' exit from the Global Compact? Is there anything the EU may do about it? To answer these questions, this post describes the Compact and shows that all EU Member States initially supported it, but some EU countries later opposed it. While this fragmentation is potentially in breach of EU law, there is little the EU can do at this stage, either at the judicial level or at the political one: The opposition to the Compact has propagandistic objectives, that cannot be negotiated away.

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 18-12-16: Våldsamma demonstrationer mot migrationsavtal i Bryssel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-09:

Borgmästare utbyter erfarenhet om migration till sidans topp

I morgon antar FN för första gången ett omfattande ramverk kring migration - för en "säker, ordnad och reglerad migration" är rubriken.

Ett hundratal borgmästare från städer världen över samlats för utbyta erfarenheter och ingå samarbeten om migration i Marrakech i Marocko.

Valérie Plante, som är borgmästare i Montréal i Canada, anser att FN:s ramverk är ett viktigt steg för att vara förberedd:

- Vem vet vad som händer i framtiden. När jag säger förberedd menar jag att vi måste ha tänkt och skapat strukturer för hur vi ska hantera migranter, säger Montréals borgmästare Valérie Plante.

Hon beskriver sin stad som inkluderande för migranter och säger att det är viktigt att städer, som gör det praktiska arbetet, att göra sin röst hörd i FN:s migrationsarbete.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Halland 18-12-13:

Akut brist på bostäder - nyanlända barnfamiljer får bo i sovsalar till sidans topp

Fler nyanlända barnfamiljer saknar boende i Kungsbacka och får bo i sovsalar. Nu vädjar kommunen om invånarnas hjälp för att lösa situationen.

Försenade villavagnar och återkommande överklaganden av bygglov gör att Kungsbacka inte kan erbjuda nyanlända familjer bostäder. Ett antal barnfamiljer får nu bo i sovsalar för att ha tak över huvudet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 18-12-15:

Ingen fortsättning för gröna jobb till nyanlända till sidans topp

Efter budgetbeskedet i veckan står det nu klart att de så kallade naturnära jobben eller gröna jobben för nyanlända och långtidsarbetslösa, kommer att avvecklas. Tidigare har P4 Kronoberg berättat att Ljungby som pilotkommun har anställt fyra personer under året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 18-12-04:

Gynekologen Iuliia försöker bli godkänd läkare i Sverige till sidans topp

Iuliia Ranheim är utbildad gynekolog och har jobbat som specialistläkare i sitt hemland Ukraina i 15 år - men i Karlskrona jobbar hon som läkarassistent. Hon är en många som i dag har skrivit provet i det så kallade snabbspåret med hopp om att bli godkänd som läkare i Sverige.

- Det är väldigt svårt, säger hon.

Första gången Iuliia Ranheim skrev provet genom snabbspåret var i september i år men hon blev då inte godkänd. Under tisdagen åkte hon till Lund för att göra sitt andra försök.

- Det kändes samma som förra gången. Det är mycket stress och efter åtta timmar är man väldigt trött. Det är många frågor och i slutet av dagen tappar man uppmärksamheten, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-10:

Settling In 2018 - a joint EU-OECD report on integration of migrants till sidans topp

On 9 December 2018, the European Commission (DG Migration and Home Affairs) and the OECD (International Migration Division) released the report "Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration". This second edition (after the first one in 2015) provides a comprehensive international comparison of integration outcomes of immigrants and their children.

The report monitors 74 indicators in the areas of skills and labour; living conditions; civic engagement and social integration in all EU and OECD countries, as well as in selected non-OECD G20 countries. It therefore provides policy makers with benchmarks so that they can relate results in their own country with those of other countries and identify good practices. This should help countries to design better policies for a more effective integration of migrants and their children, to the benefit of both receiving societies and migrants themselves.

In 2010, the EU Member States adopted, under the Spanish Presidency, Common indicators to monitor the integration of third-country nationals in four areas: employment, education, social inclusion and active citizenship. Therefore, a specific chapter of the "Settling In 2018" report is devoted to the situation of third-country nationals in the European Union and can be used for the monitoring of the so called 'Zaragoza' indicators.

As regards third-country nationals in the EU, the report identifies both progress and remaining challenges. Some of the key findings include:

In 2017, the EU was home to 21.6 million third-country nationals, accounting for 4.2% of the total population. Almost half of third-country nationals in the EU have lived in their host country for 10 years or longer.

The majority of (working-age) third-country nationals residing in the EU are in employment (55%) though there is a persisting gap (13 % points) compared to host-country nationals (68%) - which is even more pronounced among women.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-12-09:

Italien/ Borgmästare startade integrationsprojekt - nu anklagas han för oegentligheter till sidans topp

När allt fler invånare lämnade den lilla staden Riace i södra Italien, lades skolor och affärer ner. Då såg borgmästaren Domenico Lucano en resurs i alla flyktingar och immigranter som kom till Italien.

- Jag ville bekämpa tanken att den enda lösningen var att åka härifrån, att lämna vår hembygd, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Europarådets parlament 18-12-17:

New walls against migrants 'morally unacceptable', says committee till sidans topp

On the eve of International Migrants' Day (18 December), PACE's Migration Committee, in a statement, called for the respect of migrants' fundamental rights.

Statement adopted by the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons:

"Despite a very significant drop in the numbers of migrants arriving in Europe since the peaks registered in 2015 and 2016, immense challenges remain for all European states.

With the closure of the Balkans land routes, over 100 000 migrants attempted to cross the Mediterranean Sea in 2018 to reach the European Union. The International Organization for Migration's Missing Migrants Project recorded more than 2 000 deaths of boat migrants in the Mediterranean in 2018, which constitutes two-thirds of all migrant fatalities globally. Europe cannot look away while the Mediterranean Sea continues to be a mass grave.

Turkey is hosting more than 3.5 million registered refugees from Syria. There are more than 1.5 million refugees in Germany. This number of refugees is nearly equalled by the number of registered IDPs in Europe. Hundreds of thousands of undocumented migrants are stranded in Bosnia and Herzegovina, Greece, Italy, Spain and other member States of the Council of Europe. Many more hundreds of thousands are trafficked and exploited in Europe, most of them vulnerable migrants.

Behind these figures are individual human fates - men, women and children compelled to leave their homes, who depend on humanitarian support, whose human rights must be respected and who must be allowed to contribute to our common future.

Until 30 years ago, Europe was divided for several decades by an "iron curtain". Building new walls in Europe against migrants and refugees is not an option, as it is neither practically feasible nor morally acceptable.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-12-13:

Ta ansvar för flyktingarna till sidans topp

Att bygga upp flyktingläger i EU:s grannstater är inte långsiktigt hållbart, skriver Bodil Valero (MP).

EU:s statschefer verkar ha gett upp försöken om att enas om en gemensam migrationspolitik där alla medlemsländer solidariskt ska ta emot flyktingar. Nu ligger fokus i stället på att flytta problemet till länder utanför EU:s gränser och låta medlemsländer finansiera flyktingläger i våra grannländer. Men att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att flyktingar inte finns, så länge de inte tar sig in i EU, är ohållbart. Om vi bara hanterar symptomen och inte grundorsakerna till varför människor drivs på flykt riskerar EU att lamslås av migrationsfrågan under oöverskådlig tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-12-12:

Familjeåterförening stoppades av maktstrid till sidans topp

"Jag beklagar att det inte verkar gå att komma fram med en mittenkonstellation." Så skrev Liberalernas Jan Björklund på Twitter när Centerns Annie Lööf valde att bryta förhandlingarna. Ett avtal hade tagits fram, och Socialdemokraterna hade varit beredda att backa på ett flertal punkter. "Även Lööf var nöjd", säger en källa till Aftonbladet.

Att Centerpartiet ändå valde att förkasta uppgörelsen är beklagligt. Vi kunde ha haft en fungerande regering. Vi kunde ha fått ett slut på dravlet med regeringsbildningen, som nu ser ut att vackla in i ett dyrt och onödigt extraval. Och barn kunde ha fått vara med sina föräldrar. För det fanns en viktig punkt på det färdiga dokumentet, där Socialdemokraterna - äntligen - var beredda att backa. Familjeåterförening.

Integration blir en illusion

En vän beskrev föräldraskapet så fint. "När min dotter hade fötts, då var det som att en kompassnål i mig svängde. Efter att hon fanns, så pekade den hela tiden på henne."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-12-07:

Familjeåterföreningen får inte bli det ni offrar till sidans topp

Röda Korset: De splittrade familjerna förtjänar bättre

Den 24 november 2015 kallade den dåvarande regeringen till pressträff för att presentera en tillfällig utlänningslag i syfte att minska antalet asylsökande. Vi var många som överraskades av innehållet.

Bara en månad tidigare hade sex riksdagspartier gemensamt beslutat om inskränkningar i migrationslagstiftningen för att "skapa ordning och reda i mottagandet". Nu frångicks den blocköverskridande överenskommelsen och politiken skärptes både dramatiskt och plötsligt.

Den tillfälliga lagen begränsade bland annat rätten till familjeåterförening kraftigt. Den har lett till att det i Sverige nu finns ett stort antal människor, många från Syrien, som flytt krig och fått uppehållstillstånd men som tvingas leva splittrade från sin familj under flera år. I deras avslagsbeslut hänvisas till att det anses rimligt att familjeåterförening får vänta tills den tillfälliga lagen går ut i juli 2019.

I upptakten till valrörelsen gjordes ett antal politiska utspel om att förlänga den tillfälliga lagen eller göra den permanent. Just nu pågår en komplicerad regeringsbildning som dragit ut på tiden. Politikens inriktning för de kommande fyra åren förhandlas.

Jag har tre medskick och en uppmaning till samtliga politiker i Sveriges riksdag.

De humanitära konsekvenserna av att neka människor familjeåterförening är stora.

Röda Korset konstaterade i en rapport i höstas att inskränkningarna i rätten till familjeåterförening leder till att barn och föräldrar splittras under flera år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-12-08:

Migrationsverket: M:s besparing kan leda till ökade kostnader till sidans topp

M-budgeten är feltänkt och kan leda till ökade kostnader för flyktingmottagandet. Det uppger Migrationsverket. Även fackförbundet ST kritiserar den tilltänkta miljardbesparingen. - Det här är inte riktigt klokt, säger Linda Ivung från ST.

Den utdragna regeringsbildningen har gjort att årets budgetprocess blivit försenad. Myndigheter, kommuner och landsting väntar fortfarande på besked om hur stora anslag de kommer att tilldelas nästa år.

För Migrationsverket är situationen särskilt svår, enligt myndigheten.

I övergångsregeringens budgetförslag tilldelas myndigheten 5,4 miljarder kronor under 2019, vilket ligger i linje med 2018 års nivå. Men Moderaternas budget - som kan vinna nästa veckas budgetomröstning eftersom den stöds av KD och SD - föreslår i stället en neddragning med 20 procent, till 4,2 miljarder kronor.

Myndigheten har visserligen länge vetat att anslagen kan komma att minska under 2019. Regeringens budgetpropositioner innehåller prognoser för de kommande åren, och i S-MP-regeringens budgetproposition för 2018 räknade man med att kunna minska Migrationsverkets anslag till 4,2 miljarder kronor under 2019 eftersom färre nu söker asyl i Sverige.

M menar därför att deras kraftiga besparing inte är kontroversiell, och att det är naturligt att ligga på samma nivå som i budgetpropositionen för 2018, som baserades på Migrationsverket prognos från juli 2017.

Men Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket, håller inte med. Han säger att myndigheten nu räknar med ett större anslagsbehov än vad man bedömde i prognoserna som gjordes 2017. Myndigheten har tappat fler medarbetare under året än vad man trodde, vilket gjort att ärendebalanserna är högre än beräknat.

- Den budget man nu lägger måste man ju göra utifrån hur läget ser ut nu, inte utifrån hur man i juli förra året trodde att läget skulle vara nu, säger Henrik Holmer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 18-12-14:

Migrationsverkets gd varnar: Ökar kostnader till sidans topp

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik varnar i ett brev till riksdagen för M och KD:s nedskärningar. I stället för besparingar kan kostnaderna öka med en miljard kronor.

Men Moderaterna menar att man ser till skattebetalarnas bästa.

"Köerna, handläggningstiderna och antalet inskrivna i mottagningssystemet skulle öka mycket kraftigt kommande år", står det i brevet som TT tagit del av och som har skickats till samtliga ledamöter i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Generaldirektören varnar också för vad han kallar ett absurt scenario då en för stram finansiering skulle leda till att Migrationsverket behöver säga upp många arbetare under 2019, för att sedan rekrytera igen 2020.

"Det kan inte vara lagstiftarens avsikt med budgetbeslutet", skriver Mikael Ribbenvik.

Han menar i brevet att en stram finansiering skulle leda till en kostnadsökning på minst en miljard kronor år 2018-2021.

Enligt Sverigedemokraterna, som själva röstade för Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och därmed såg till att det vann mot övergångsregeringens budget, innebär budgeten att 1,1 miljarder kronor sparas in på Migrationsverket nästa år.

Men att spara hårt är fel, anser SD nu.

Paula Bieler (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet, menar att när man i nästa steg beslutar om hur pengarna finfördelas så måste justeringar göras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-13:

Läkarförening vill se granskning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Svenska Läkaresällskapet efterlyser en oberoende vetenskaplig granskning av medicinska åldersbedömningar.

Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Lars Werkström, Rättsmedicinalverkets nya generaldirektör, säger att metoden är rättssäker, men ger samtidigt nya besked om riskerna för felbedömning.

Svenska Dagbladets reporter Negra Efendi? har under lång tid granskat Rättsmedicinalverkets metoder för att göra medicinska åldersbestämningar av asylsökande.

SvD har avslöjat flera fel och oklarheter, och Socialstyrelsen har dragit tillbaka den rapport som ligger till grund för metodvalet.

Nu efterlyser Svenska Läkaresällskapet, SLS, en oberoende vetenskaplig granskning av medicinska åldersbedömningar.

SLS skriver i ett mejl till SvD att föreningens styrelse "bedömer att det fortsatt råder oklarhet om de i Sverige tillämpade metoderna för medicinsk åldersbedömning är vetenskapligt sunda".

SLS vill att RMV startar en oberoende utredning snarast och att granskningsgruppen bör inkludera internationell expertis, skriver SvD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-12-09:

Sluta utvisa specialister till sidans topp

Sverige har inte råd att välja bort specialistkompetens.

Arbetskraftsinvandringens olika ansikten åskådliggörs av att de två största grupperna som fick arbetstillstånd i Sverige 2017 var it-specialister (4 000) och bärplockare (3 000). Tillsammans stod de för nästan hälften av de drygt 15 000 tillstånden.

Reglerna som tillkom 2008 skärptes fyra år senare efter ett antal uppmärksammade fall av arbetsgivare som utnyttjat människor för arbete till mycket låg lön. Från och med 2014 var det avtalsmässiga villkor som gällde och andelen högkvalificerade som fick tillstånd steg kraftigt. Över hälften 2017 kom till jobb som krävde högskoleutbildning, enligt migrationsinfo.se.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-12-17:

Ulrika Hallgren, 49: "Svenskar är vita och landet är vårt" till sidans topp

Ulrika Hallgren, 49, låg bakom demonstrationen mot FN:s migrationsramverk på Mynttorget i Stockholm den 8 december.

En vanlig medborgare som har fått nog, hävdar hon själv.

Men i slutna forum på nätet framträder en annan bild av Ulrika Hallgren.

Hon skämtar om att halshugga L-politikern Cecilia Wikström.

Hon gillar bilder på hakkors och antisemitiska karikatyrer.

"Svenskar är vita och landet är vårt. Frågor på det?", skriver hon i ett inlägg.

Lördagen den 8 december anordnades en demonstration mot FN:s globala migrationsramverk på Mynttorget i centrala Stockholm. Enligt arrangören var det över 1 000 personer på plats.

Protestmötet var ett av flera på samma tema både i Stockholm och på andra håll i landet den senaste tiden. Fler är planerade.

Personen som hade demonstrationstillståndet heter Ulrika Hallgren. Hon är drivande i Mynttorgsaktivisterna, som är en del av Skandinaviska förbundet, där även Nordisk ungdom ingår (se faktaruta). Hallgren är också styrelsemedlem i Skandinaviska förbundet.

Mynttorgsaktivisterna kallar sig "ett gäng vanliga medborgare i alla åldrar, unga som gamla som har fått nog".

Ulrika Hallgren är dock inte bara en kritiker av den förda migrationspolitiken.

"Svenskar är vita och landet är vårt"

I slutna diskussionsforum på nätet återkommer hon gång på gång till "de 14 orden".

De 14 orden är på svenska:

"Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn."

Uttrycket myntades av den amerikanske vit makt-ledaren David Lane, medlem i Ku Klux Klan och medgrundare till terrororganisationen The Order.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

EASO 18-12-05:

EASO brings together civil society to discuss asylum reception conditions till sidans topp

On 5 December 2018, the European Asylum Support Office (EASO) convened its 8th annual Consultative Forum Plenary Meeting in Brussels with over 200 participants from NGOs and academia, as well as international organisations, EU institutions and Member States.

The 8th Consultative Forum Plenary Meeting focused on the reception of applicants for international protection. This is an important area of the EU's asylum acquis that holds great potential for the cross-fertilisation of ideas between EASO and civil society, as explained by EASO's Executive Director a.i., Jamil Addou, during his opening statements:

"Reception is one of the primary stages of Member States' asylum systems; the provision of dignified reception conditions whereby applicants have effective access to support services is key for successful integration and for our societies. However, reception is also a key area of the CEAS that is in need of structural improvements".

Mr. Addou emphasised that civil society possesses a wealth of knowledge and experience in the field of reception and encouraged participants to provide "concrete ideas and solutions to jointly better serve applicants for international protection, ensuring that they are offered a dignified standard of living and comparable living conditions in all Member States".

The meeting was divided into four main sessions, each addressing specific aspects of reception. Following opening statements by Mr. Addou, the European Commission's Deputy Director General for Home Affairs and Migration, Simon Mordue, and the Belgian Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Dirk van den Bulck, representatives from EASO provided an overview of recent asylum trends, including an overview of EASO's main activities in the field of reception. This was followed by a panel debate on the flexibility of national reception systems and their capacity to efficiently and effectively respond to changing inflows.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 18-12-05:

Offentligt konstverk i Boden låter nyanlända vara värdar till sidans topp

En middag på ett asylboende i Prästholmen, Boden. Det låter kanske inte som en satsning på offentlig konst, men det är precis vad det är en del av. Under tre år har 26 miljoner avsatts i regeringssatsningen Konst händer, för att det i dialog med civilsamhället ska skapas konst i områden med lågt valdeltagande.

I Prästholmen, strax utanför centrala Boden, står det ensamma "gula huset" på en tom och öppen yta. Under 1960-talet omgavs huset av flera andra identiska hus, men de har rivits. Nu återstår bara det gula asylboendet.

- Jag måste erkänna att jag blev deprimerad när jag kom hit första gången. De flesta av dem jag träffade, bland annat flyktingar som väntade på asylbesked, var instängda i sina små sovrum. Deras liv tycktes sakna mening, säger den palestinska arkitekten Sandi Hilal.

Hon valdes ut som den konstnär som fick det närmast omöjliga uppdraget: Att skapa ett offentligt konstverk på en plats som präglades av att nästan alla ville därifrån.

Präglas av lågt valdeltagande

Prästholmen i Boden kallas ofta för ett problemområde. Det är en av 15 platser runtom i Sverige präglade av lågt valdeltagande. Efter lokala önskemål valdes det ut som en del av regeringssatsningen, Konst händer.

Det var först genom mötet med äkta paret Ibrahim Haj Abdulla och Yasmeen Mahmoud, som bägge flytt från Syrien, som idén till konstverket Al Madhafah/ The Living Room, föddes.

- Hennes första fråga till oss var: Varför vill ni stanna i Boden? Och svaret var: För att det känns som att vi har vårt samhälle här, säger Ibrahim Haj Abdulla och Yasmeen Mahmoud fyller i:

- Jag gick med på att samarbeta med Sandi utan att känna till hennes projekt. Sandi visste själv ingenting i början.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-12-14:

Vi välkomnar vår nya chefsjurist Anna Lindblad till sidans topp

Vi säger hej till Anna Lindblad som sedan december 2018 är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars nya chefsjurist! Vi satte oss ner med henne för att höra mer om vem hon är och hur hon ser på sin nya roll.

Hej Anna, kan du berätta lite om vem du är och din erfarenhet inom migrationsrätt?

Jag är utbildad statsvetare och jurist och har arbetat med migrationsrätt i femton år. Mina första jobb var på Caritas och domstol. Mellan åren 2004 - 2012 arbetade jag på Rådgivningsbyrån som jurist. Tiden efter det har jag varit på Migrationsverket som processförare, projektledare, teamledare och rättslig expert.

Vad fick dig att söka tjänsten som chefsjurist på Rådgivningsbyrån?

Rådgivningsbyrån är en unik frivilligorganisation. Här arbetar jurister som tillhör de mest kunniga och erfarna inom migrationsrättens område. De engagerar sig i ärenden som är principiellt viktiga, men även ömmande fall där den asylsökande inte har någon annan att vända sig till. De agerar för och i migrationsrättsliga sammanhang på alla samhällets nivåer. Att ta chansen att leda dessa fantastiska jurister var en självklarhet för mig.

Vad skulle du säga är din drivkraft i arbetet med människor på flykt?

En grundläggande drivkraft är att migrationsrätt handlar om de mest grundläggande rättigheterna, som att människor ska skyddas från krig, konflikter, förföljelse och andra övergrepp. Att alla människor har rätt till skydd och att det kräver ett globalt ansvarstagande är centrala utgångspunkter för oss som arbetar med asylsökandes rättigheter.

När man har arbetat med dessa frågor en tid inser man att det inte går att underskatta hur viktigt och meningsfullt det är att människor på flykt får rätt juridisk rådgivning och företräds av jurister som är specialutbildade på området. Att vara en seriös aktör som alltid håller hög kvalitet har därför blivit en allt starkare drivkraft.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-12-12:

Rådgivningsbyrån söker vikarie för jurist inom migrationsområdet till sidans topp

Rådgivningsbyrån är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Våra medlemmar är Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Caritas och Stockholms stift och vi är UNHCR:s svenska samarbetspartner. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess.

Just nu söker vi en vikarie för jurist inom migrationsområdet. Tjänsten är ett vikariat på 12 månader. Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Du kommer att:

+ ge juridisk rådgivning och vägledning inom det migrationsrättsliga området,

+ agera som ombud och offentligt biträde i asylärenden,

+ medverka vid utarbetandet av remissvar och yttranden,

+ medverka till bevakning av lagstiftning och praxis,

+ medverka vid utredningar och analyser till stöd för medlemsorganisationernas opinionsarbete,

+ ansvara för samverkan och utbildningsverksamhet på olika platser i landet

Formella krav:

+ juristexamen, gärna innefattande migrationsrätt eller annan relevant examen,

+ minst fyra års relevant arbetslivserfarenhet från Migrationsverket, migrationsdomstol eller arbete med migrationsärenden på advokatbyrå eller inom organisation,

+ mycket god kunskap om svensk och internationell migrationsrättslagstiftning och om svensk förvaltningsrätt,

+ god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.