fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 4 december 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

AIDA 18-11-21:

Inquiry on reception system reform tests "arrival centres" and "departure centres" till sidans topp

The Swedish government has launched an inquiry on the reform of the reception system for newly arrived asylum seekers with the objective of "rapid settlement or return". Civil society organisations including ECRE members, as well as the Swedish Migration Agency, have provided input to the consultation, highlighting concerns about the feasibility of the proposals and protection risks they carry.

The ideas for reform put forward by the government in the inquiry include:

Establishment of "arrival centres" (Ankomstcenter)

These facilities, reminiscent of the German arrival centres (Ankunftszentren) and Dutch Process Reception Centres (POL), would be set up at central government level as the designated centres where asylum applications should be lodged, and where applicants would receive information and a medical examination. According to the proposals, arrival centres should be large facilities bringing together all relevant actors in the asylum procedure to enable a swift examination of applications and orderly reception. Asylum seekers could be required to reside there for 30 days.

According to the and the , the introduction of arrival centres could have positive effects in terms of effective provision of information and health checks. However, a general obligation on all asylum seekers to reside in arrival centres could have negative effects on persons with vulnerabilities and children, whose best interests must be secured. The Swedish Refugee Advice Centre has also expressed doubts about the capacity of the Migration Agency to swiftly process asylum claims in arrival centres. For its part, the Migration Agency has also expressed doubts around the establishment of arrival centres.

Reduced possibilities for independent accommodation

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-11-28:

Riksdagsbeslut (avslag): Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar till sidans topp

Nej till regeringsförslag om ändrade regler för att hålla utlänningar i förvar (SfU10)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att ändra reglerna om förvar och uppsikt av utländska personer. Detta i huvudsak eftersom förslaget baserar sig på en sju år gammal utredning och såväl migrationen till Sverige som migrationspolitiken har förändrats sedan dess.

Regeringens syfte med förslaget är att reglerna ska bli tydligare och mer rättssäkra. Exempelvis genom att en domstol alltid ska pröva om en utländsk person ska få hållas i förvar längre än två veckor. Det ska också bli tydligare vilken myndighet som i olika situationer ska besluta om att ta eller hålla kvar personen i förvar eller besluta att personen ska ställas under uppsikt.

Enligt riksdagen är det också nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om regelverket, till skillnad mot förslaget som bara tar sikte på vissa delar av reglerna. Risken är annars stor att den nya lagstiftningen inte kommer att fungera fullt ut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om avslag på propositionen. Avslag på propositionen. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till betänkandet med reservationer, debatt, omröstningar och beslut (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-11-30:

Danmark/ Danmark vill skicka flyktingar som begår brott till "öde" ö till sidans topp

Flyktingar som begår brott i Danmark ska skickas till en "öde" ö. Det är ett av flera förslag i den budget som förhandlats fram av regeringen och stödpartiet Dansk Folkeparti i syfte att minska invandringen.

Den danska regeringen och Dansk Folkeparti har i dag lagt fram flera förslag för att minska antalet flyktingar och familjeåterföreningar i landet. Bland annat införs en tillfällig bestämmelse som innebär att flyktingar måste återvända till sitt hemland när det blir fred där. Samtidigt avsätts pengar i budgeten för att förlänga de tillfälliga gränskontrollerna, rapporterar danska medier.

Ett av de mer kontroversiella förslagen innebär att flyktingar som begår brott ska skickas till en ö i Stege Bukt - Lindholm - i väntan på utvisning. Där ska ett särskilt utvisningscenter upprättas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-11-30: Danmark vill ha utvisade kriminella på en ö (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 18-11-24:

Frankrike/ Annette Rosengren: Svårare i Frankrike efter 1 januari 2019? till sidans topp

Blir det svårare med asyl i Frankrike om man reser in efter 1 januari 2019?

Rykten har gått i Sverige under hösten.

De som redan är i Paris säger nu i december att det har blivit svårare att få uppehållstillstånd, men det har inte med årsskiftet att göra. Det har blivit mycket vanligare under senhösten att få avslag hos OFPRA, alltså i första instans, på sin asylansökan. Men ingen kan bekräfta att det skulle bli svårare efter just 1 januari eller 1 februari 2019 enligt asyllagen. När jag ställde frågan till franska asylrättsjurister och asylrättsförsvarare, som jag träffade i början av december, såg de frågande ut och svarade att det stämmer inte. Den nya asyllag som togs tidigt i höstas, säger inte så. Däremot blir det hårda regler för rätten att röra sig runt i landet och regionen, och man måste ha tillstånd från boendet. Exakt hur nya regler kommer se ut i praktiken varierar antagligen med boendet.

För den som har fått uppehållstillstånd blir det försämringar när det gäller integration. Nya reglerna rör bland annat rätten till franska och rätten att bo kvar i boendet efter uppehållstillståndet. Max tre månader i Paris, berättade A i telefon från Paris, med möjlighet att bo tre månader till efter ansökan, inte mer. På La Cimades hemsida www.lacimade.org står mycket om den nya asyllag, som Frankrike tog.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om afghanerna som lämnat Sverige för Frankrike, nedan under rubrikerna "Flyktinggrupper från olika länder, praxis", "Mottagande och bemötande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

SvT Utrikes 18-11-25:

Från Afghanistan/ Sverige nu strängast för afghaner bland EU:s största mottagarländer till sidans topp

Antalet asylsökande afghanska medborgare i EU har minskat dramatiskt det senaste året. Det visar färsk statistik från Eurostat som SVT Nyheter tagit del av. Siffrorna visar också att Sverige nu är strängast i klassen bland de stora mottagarländerna när det kommer till att bevilja asylansökningar från afghaner.

Bara Österrike är lika strängt som Sverige när det kommer till att bevilja asyl för afghanska medborgare. Det visar SVT Nyheters genomgång av Eurostats statistik på området.

I Sverige har bifallsandelen sjunkit från drygt 48 procent, första halvåret i fjol, till under 30 procent i år.

- Frankrike och Italien* har under första halvåret 2018 haft en betydligt högre bifallsandel, säger Bernd Parusel, migrationsforskare vid Europeiska migrationsnätverket EMN.

Parusel är en av forskarna bakom Delmi-rapporten som handlar om just problematiken kring olika bifallsandelar för vissa grupper, bland annat afghaner, i Europa.

Olika källor - olika bedömning

En del av förklaringen till varför många afghanska medborgare, som fått avslag på sin asylansökan i Sverige, istället söker sig till Frankrike ligger just i statistiken över beviljandeandel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om afghanerna som lämnat Sverige för Frankrike, nedan under rubriken "Mottagande och bemötande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-11-25:

Från Afghanistan/ Därför beviljas större andel asyl i Frankrike jämfört med Sverige till sidans topp

Färre än tre av tio afghaner får positivt asylbesked i första instans i Sverige. I Frankrike är det tvärtom: Grönt ljus för nästan åtta av tio. Förklaringen finns i en avgörande skillnad i bedömningen av just Afghanistan.

- Har man inte internflykt, då kommer man få väldigt höga bifallsprocent, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket.

SVT Nyheters genomgång av så kallade Dublinärenden visar att hundratals afghaner tagit sig till Frankrike varje år, efter avslag på asylansökan i Sverige. Sannolikt är mörkertalet ännu större.

Sverige och Frankrike har nu, precis som EU:s övriga medlemsländer, asylmyndigheter som strävar efter en gemensam syn på skyddsfrågan för afghanska medborgare. Väldigt få räknas som flyktingar, de som får stanna bedöms ha så kallat "särskilt skyddsbehov".

Nationells skydd före internationellt

Att det kan skilja så mycket mellan Sverige och många av de andra stora mottagarländerna i EU, vad gäller afghanska medborgare, handlar i stället om synen på något som kallas internflykt.

- Har man inte internflykt när det gäller ett land som Afghanistan, då kommer man få väldigt höga bifallsprocent, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, och fortsätter:

- Kan du söka din tillflykt inom landets gränser så ska du göra det innan du får internationellt skydd i annat land.

Så här fungerar det: Om man som asylsökande afghan exempelvis har levt större delen av sitt liv i Iran, eller kommer från en av många hårt talibanstyrda provinser i Afghanistan, betyder inte det att det är omöjligt att återvända till Afghanistan. Åtminstone inte om man tillämpar internflykt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-27:

Från Etiopien/ IOM facilitates return of 418 migrants stranded in Yemen till sidans topp

The UN Migration Agency (IOM) this week (26-29 November) began assisting 418 Ethiopian migrants stranded in Yemen to safely return under IOM's Voluntary Humanitarian Return (VHR) operation. This is IOM's first airlift since shortly after the conflict broke out in 2015 and the largest VHR operation carried out by IOM in Yemen to date.

On Monday (26 November), 102 Ethiopian migrants travelled from Sana'a International Airport to Bole International Airport in Addis Ababa. In three subsequent flights scheduled through Thursday, another 316 migrants will follow. More than a quarter of the passengers - 121 of the returning 418 migrants - are minors.

IOM has been assisting many of the migrants returning this week for at least six months. Already in 2018, IOM's VHR programme has assisted 668 migrants to return to Ethiopia on ships carrying migrants across the Gulf of Aden. Unstable weather conditions at sea combined with escalated fighting in and around Al Hudaydah ports posed major operational challenges in previous return operations.

"The first airlift return operation increases IOM's ability to ensure that migrants who wish to leave Yemen can do so in a safe and dignified manner," said Mohammed Abdiker, IOM's Director of Operations and Emergencies, who added: "The airlift, made possible through close cooperation with authorities in Yemen and Ethiopia, opens the way for improved humanitarian assistance for migrants in Yemen."

The ongoing conflict - now well into its fourth year - has not stemmed the flow of migrants to Yemen from Africa. Most of those migrants are intent on reaching Yemen and the Gulf countries for work opportunities. Yet upon arrival in Yemen, many discover they are unable to continue the journey due to the security situation, which includes severely restricted land routes and closed borders.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-12-03:

Från Kina/ Letter to the EU on Turkic Asylum Seekers till sidans topp

Dear Ministers,

We write regarding the status of ethnic Turkic refugees and asylum seekers from China in your country.

Over the past year, Human Rights Watch has extensively documented gross human rights violations in Xinjiang, a region of northwestern China with a population of approximately 11 million ethnic Turkic Muslims. We have detailed the authorities' arbitrary collection of Xinjiang residents' biodata without their consent, and highly intrusive surveillance tactics including having local officials "home stay" with ethnic minority families and placing QR codes on their front doors so that authorities can monitor residents' conduct. In September 2018, we published a detailed report on the legally-baseless "political education" camps, in which credible estimates suggest a million people are being arbitrarily detained. Our research documents torture and political indoctrination in these camps, and pervasive restrictions on human rights outside the camps.

This latest government "Strike Hard" campaign does not stop at China's borders. In our recent report and other communications, we have detailed the Chinese government's efforts to harass, intimidate, and threaten members of the Uyghur diaspora around the world, often in an attempt to compel them to return to China, or provide information regarding family members who remain in China. We have documented instances of forced returns of ethnic Uyghurs to China from Cambodia, Nepal, Pakistan, and Thailand, among others; all are at grave risk of further abuses and few if any of those forced back have been heard from again. Some are known to have been prosecuted and ill-treated in detention.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 18-11-26:

Från Nigeria/ EASO publishes four COI reports on Nigeria till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published four Country of Origin Information (COI) Reports on Nigeria: Security Situation, Actors of Protection, Targeting Individuals, and Key Socio-economic indicators. The reports provide information relevant for the protection status determination of Nigerian asylum seekers.

In 2017, Nigeria was the fourth most common country of origin in the EU+ countries with a total number of close to 42,000 applicants. In 2018, following a substantial decrease in the number of irregular arrivals in the central Mediterranean, far fewer asylum applications were lodged by Nigerian nationals in EU+ countries. Despite this decrease, Nigeria remained in the top-five among all countries of origin of applicants in the EU+ with about 21,500 applicants recorded between January and October 2018. At the end of October 2018, around 25,000 cases awaited a first-instance decision.

The EASO COI report Nigeria Security Situation, following a brief and general introduction to Nigeria provides a general description of the security situation in Nigeria. The first chapter gives an overview of the recent conflicts in the country; actors in the conflict; recent security trends and armed confrontations; the impact of the violence on the civilian population and IDPs; and the impact of the violence on the state ability to secure law and order.

The main conflicts in Nigeria are elaborated upon in more detail in the second chapter. A general description at the level of the geopolitical zone contains information on the geography and population, and on the background of the conflict, including the actors active in the conflict. This is followed by a description of recent trends in the security situation, with regard to the nature of the violence, frequency, tactics and targets, locations and number of fatalities. Also the impact of the violence on the state's ability to secure law and order, and the impact on the population are discussed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EASO, COI report Nigeria, Security situation, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

EASO, COI report Nigeria, Actors of Protection, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

EASO COI report Nigeria, Targeting of individuals, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

EASO, COI report Nigeria, Key-socio-economic indicators, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-30:

Från Syrien/ Germany decides Syria unsafe, chemical attacks and air strikes in Aleppo till sidans topp

German Interior Minister Horst Seehofer has confirmed the continuation of Germany's moratorium on deporting Syrian refugees, based on the evidence that Syria is still not a safe or secure country.

Seehofer has ruled out the option of deporting refugees and asylum seekers back to Syria, including those whose asylum applications have been refused and those who have been charged for committing crimes in Germany. The current blanket ban on deportations had been due to expire in December, ahead of which the interior ministers of 16 German states had discussed whether returns could commence.

On November 23, Seehofer, interior minister of the Bavarian Christian Social Union party (CSU), told Der Spiegel that the decision had been made to extend the moratorium. The move comes in the run up to Germany's election campaign, in which Annegret Kramp- Karrenbauer, a candidate being considered to become the successor of Angel Merkel for the Christian Democratic Union (CDU), called for Syrian refugees who commit crimes in Germany to be deported, while Roland Wöller, the interior minister for the CDU in the eastern German state of Saxony, had also stated "As soon as the security situation allows, there should be an option to send people who pose a danger to the public and also criminals to Syria."

The final decision took into account the report by the Foreign Ministry which explained that "In no part of Syria is there comprehensive, long-term and reliable protection for persecuted people." The report highlights the likelihood that men as well as children could be forcibly conscripted into the army upon return, and that there have been "countless documented cases in which individual family members, often women and children, were detained and tortured for activities of other family members whom the regime considers to be hostile."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ECRE 8-11-23:

Italien/ Crack down on civilian SAR operations while operation Sophia's future uncertain till sidans topp

The Italian authorities have ordered the seizure of one of the last civilian search and rescue vessels, the Aquarius, chartered by Médecins Sans Frontières (MSF) and SOS Mediterranee. The order comes at a time where the future of Operation Sophia is uncertain and the abuse by both Libyan Coast Guards and in detention centers continues.

The seizure of the Aquarious currently held in Marseille by request of the Italian goverment in September comes along with the freezing of MSF assets in Italy, a fine of 460,000 Euros and investigation of 24 people for ''trafficking and the illegal management of waste." This represents the latest initiative "in two years of defamatory and unfounded allegations" according to MSF. The organisation is preparing an appeal to the Italian review courts.

The order follows an investigation by the prosecutor's office in Catania regarding the labelling of 24 tonnes of waste including food, medicals and clothes. Accusations that the clothes of migrants could pose a health threat to Italy by transferring infectious diseases like HIV, meningitis and tuberculosis has been categorically rejected by international experts. The order has been met with strong critisism, including from the European United Left/Nordic Green Left European Parliamentary Group who state: "The only crime committed in the Mediterranean is thus: the deaths and the suffering of thousands of people."

The mandate of EUNAVFOR Med (Operation Sophia) is ending this year, and with the Italian refusal to receive migrants rescued by the EU naval mission, its future remain uncertain. According to the EU Observer, EU foreign affairs chief Federica Mogherini "called the migrant issue a 'small element'" of Sophia, which also trains the Libyan coastguard and enforces a Libya arms embargo.

(...)

Artikeln med länkar till historik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-28:

Medelhavet/ Stranded migrants must be immediately allowed to dock in Italy or Malta till sidans topp

Twelve refugees and migrants who have been stranded in the Central Mediterranean on a Spanish fishing boat for almost a week must be allowed to disembark in Europe as soon as possible, said Amnesty International.

Six days after they were rescued from the water by the Nuestra Madre de Loreto vessel, the 12 - including two children - remain on board in overcrowded conditions and stormy waters.

"These people have risked their lives to escape human rights abuses in Libya and they should be disembarked without delay in the nearest place of safety in either Malta or Italy," said Matteo de Bellis, Researcher on Asylum and Migration at Amnesty International.

"Under no circumstances should they be returned to Libya, where they would face arbitrary detention and possibly torture and other abuses. Any instruction to the captain of the Nuestra Madre de Loreto to transfer the survivors to Libya would be contrary to international law, as Libya cannot be considered as a safe country for disembarkation."

According to media reports, the refugees and migrants were rescued on 22 November in international waters around 80 nautical miles from Libya. The precise details of the incident are yet to be clarified. However, reports suggest that many of them jumped into the sea after being approached by a Libyan Coast Guard vessel and were then pulled out of the water by the crew of the Nuestra Madre de Loreto.

This is the latest in a series of instances of ships in the Central Mediterranean rescuing people at sea only to be blocked from docking in the nearest safe port.

European governments appear to be sending a signal that people in danger at sea should be either abandoned there or sent back to Libya. By closing ports and boosting the Libyan Coast Guard s capacity to intercept people at sea, they are blatantly disregarding their obligations under both maritime and human rights law, said Matteo de Bellis.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-30:

Medelhavet/ The struggle continues for civilian search and rescue in the Med till sidans topp

Released after being detained in Malta for four months, the search and rescue vessel Sea-Watch 3 is returning to its mission as part of a joint fleet alongside the Spanish organisation Open Arms and Italian partner Mediterranea. With the Aquarius chartered by Médecins Sans Frontières (MSF) and SOS Mediterranee still detained in Marseille under threat of seizure from Italian authorities, the civilian search and rescue presence is under pressure while the loss of life in the Mediterranean climbs above 2000 in 2018.

The three vessel strong fleet, operating under a joint Manifesto supported by the rescue aircraft Moonbird is set to operate in the search and rescue zone off the coast of Libya. Johannes Bayer, Head of Operations at Sea-Watch states that: "The EU states are haggling over the distribution of single rescued persons, while the death rate in the central Mediterranean rose to a record high in September." According to the Italian Institute for International Political Studies (ISPI) 19%- or one in five people- attempting to cross the Mediterranean irregularly in September 2018 drowned.

Amid the ongoing crack-down on civilian search and rescue, the disembarkation crisis sparked by Italian refusals to receive rescued migrants and the continued human rights violations in Libya, a Spanish fishing boat remains stuck at sea with authorities in Malta and Italy refusing to receive 12 African nationals including two children aboard the vessel. The 12 were rescued in international waters after jumping over board during a chase by the Libyan coast guard of a dinghy carrying them. Italian and Maltese authorities insist that the group must disembark in Libya, and the Spanish government maintains its position of leaving the responsibility to Libya despite a request by the ombudsman to the Ministry of Foreign Affairs to allow disembarkation in a Spanish port for humanitarian reasons, recalling that the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) does not consider Libya a safe port for migrants.

(...)

Artikeln med länkar till källor och bakgrund (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-26:

USA/ US government endangers asylum seekers with unlawful policies till sidans topp

Unlawful US border policies are leaving thousands of asylum seekers stranded in Mexico, where they are facing threats of deportation to their countries of origin, where they potentially face serious harm, Amnesty International said today following a research mission last week. Conditions could only worsen under a reported deal between both countries that, if agreed, would force asylum-seekers to remain in Mexico while their claims are processed, rather than allow them to enter the United States.

As a result of Amnesty International's research focusing on the treatment of refugees and migrants in the caravans in Guatemala, the southern Mexican state of Chiapas, Mexico City and Tijuana throughout October and November, the organization has today issued 26 recommendations to the US and Mexican governments, as well as to the authorities in Central American countries of origin and transit, to ensure human rights protections and humanitarian support for all those seeking asylum and en route, including calling on authorities to respect interntional standards on the use of force.

"Instead of militarizing the border and peddling fear and discrimination, President Trump's administration should show compassion for those forced to flee their homes and must receive their requests for asylum without delay, as required by US and international law," said Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International.

"For their part, the governments of Mexico and Central America must take urgent action to guarantee the safety and wellbeing of all these people on the move and ensure they do not suffer further human rights violations. If Mexico agrees to do the US government's dirty work at the expense of the caravan members' dignity and human rights, it is effectively paying for Trump's shameful border wall."

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten "Stuck at the door: The Urgent Need for Protection of Central American Refugees, Asylum Seekers and Migrants in the Caravans" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-11-25:

USA/ USA stänger gränsen mot Mexiko till sidans topp

Gränsövergången mellan San Diego och Tijuana, som är den största mellan USA och Mexiko, har stängts. Hundratals migranter som vill söka asyl vid USA:s södra gräns har försökt ta sig över stängslet och amerikansk polis rapporteras svara med tårgas.

Fotgängare och trafik som tar sig via gränsstationen San Ysidro mellan de två storstäderna San Diego och Tijuana har stoppats, enligt den amerikanska tull- och gränsmyndigheten.

Hundratals migranter som vandrat till gränsen från olika länder i Centralamerika försökte att ta sig över ett metallstängsel för att komma in i USA. De bröt sig ur en grupp som gick längs en gränsbro, vittnar en AFP-fotograf.

Än finns bara knapphändiga detaljer om händelsen men nyhetsbyrån AP skriver på Twitter att polis på USA-sidan skjutit tårgas mot de migranter som försökt forcera gränsen.

Tidigare under söndagen twittrade USA:s president Donald Trump att "alla stannar i Mexiko".

"Om det av någon anledning blir nödvändigt kommer vi att STÄNGA vår södra gräns. Det finns inte en chans att USA, efter decennier av överträdelser, kommer att fortsätta finna sig i denna kostsamma och farliga situation!", fortsatte presidenten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-11-25: Hundratals migranter stormade mot amerikanska gränsen (Extern länk)

SvT Utrikes 18-11-25: Stängd gräns mellan USA och Mexiko - migranter försöker ta sig över (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-11-26:

USA/ Mexiko deporterar migranter till sidans topp

Mexiko deporterar migranter från en grupp på omkring 500 personer som försökt att korsa gränsen till USA.

På den amerikanska sidan av gränsen har över 40 migranter gripits.

Den lokale gränspolischefen Rodney Scott i San Diego i USA säger att 42 personer har gripits efter att ha rivit ner delar av avspärrningarna vid gränsen och rusat in på amerikansk mark. De flesta av de gripna är män, och de gjorde fysiskt motstånd mot gränspoliserna på platsen, säger Scott.

Enligt ett uttalande från Mexiko kommer en del migranter som försökt att våldsamt och illegalt korsa gränsen mellan Tijuana och San Diego att deporteras. På måndagen rapporterade mexikanska medier att myndigheterna deporterat nära 100 migranter deporterats som försökt forcera gränsen mot USA.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 18-11-29:

Notan för asylboendet: Mer än en kvarts miljard - trots bantade planer till sidans topp

Anläggningen på Pite Havsbad skulle inte bli något vanligt asylboende utan ett "integrationscenter" med utbildning, restauranger och aktiviteter för uppemot 2 000 asylsökande. Tre år senare visar SVT:s granskning att det aldrig bott ens hälften så många på boendet, som inte heller blev något integrationscenter. Däremot ligger hyran kvar - på 60 miljoner per år.

Avtalet skrevs 2015, vilket Migrationsverkets ansvarige chef Willis Åberg gång på gång betonar.

- Man måste sätta sig in i bilden som fanns hösten 2015, och då var det ett bra avtal för vi fick ganska många bra boendeplatser.

Men Pite Havsbad skilde sig också på flera punkter från andra asylboenden:

Längden: medan många andra fick korttidskontrakt på ned till några månader i taget, så gäller Pite Havsbads avtal i fyra år med automatisk förlängning två år i taget om det inte sägs upp.

Hyran: andra fick bara ersättning för de utnyttjade platserna, men hos Pite Havsbad minskas inte grundhyran även om antalet boende skulle minska till noll.

Extrakostnaderna: Migrationsverket ersätter Pite Havsbad för en rad driftskostnader, inklusive en del av havsbadets fastighetsskatt. SVT har avslöjat att verket också struntat i den avräkning mot verkliga kostnader som enligt avtalet ska göras efter varje årsskifte.

Upplägget: Pite Havsbad skulle inte bli något vanligt asylboende, utan ett "integrationscenter" med utbildning, kontor, restauranger och aktiviteter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-11-29_ Migrationsverket struntade i att kolla miljonnotor från asylboende (Extern länk)

SvT Nyheter 18-11-30: Avtalet om asylboendet kan ha varit ogiltigt - bolaget var inte registrerad ägare (Extern länk)

SvT Nyheter 18-11-30: Bert Karlsson rasar efter SVT:s avslöjanden: "Det är inte klokt" (Extern länk)

SvT Nyheter 18-12-07: Johan Forssell (M): "Tillsätt en oberoende granskning av Migrationsverket"

SvT Nyheter 18-12-07: Efter SVT:s granskning: Migrationsverket startar egen utredning om Pite Havsbad

 till innehållsförteckningen innehåll

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering 18-11-25:

Stöd till ensamkommande barn och unga - effekter, erfarenheter och upplevelser till sidans topp

Systematisk litteraturöversikt och etiska och samhälleliga aspekter

Det saknas forskning om vilka effekter olika typer av stödjande insatser har för ensamkommande barn och unga. Det finns däremot en hel del intervjustudier, det vill säga studier som gjorts med en kvalitativ design kring deras erfarenheter och upplevelser. Utifrån en genomgång av dessa har SBU ringat in vad som främjar och hämmar utveckling och välmående hos ensamkommande barn och unga.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 18-11-26:

"Ensamkommande unga hamnar i kläm mellan statens och kommunernas ansvar." till sidans topp

Utvecklingen går i en annan riktning än vad forskningen visar krävs för att stödja ensamkommande barn och unga. Det skriver Henry Ascher, Åsa Backlund, Titti Mattsson och Christian Munthe, sakkunniga i forskningsöversikten Ensamkommande barn och unga - effekter, erfarenheter och upplevelser.

Även om antalet nyanlända minskat drastiskt sedan 2015 så lever idag många ensamkommande barn och unga i Sverige. Färska studier visar att över 80 procent upplevt livshotande händelser och att risken för självmord är tiofaldigt ökad. Det handlar alltså om en synnerligen sårbar och utsatt grupp. Det finns därmed ett starkt behov av kunskap om insatser och faktorer som kan stödja dessa barn och unga.

Vi har medverkat som sakkunniga i en systematisk och omfattande forskningsöversikt som presenteras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Genomgången visar att det saknas kontrollerade effektstudier av stödinsatser för gruppen. Behovet av att stödja forskning om insatsers effekter inom detta område är därför stort. Men det finns svensk och internationell forskning om ensamkommandes egna erfarenheter av faktorer som främjar och hämmar deras sociala integration, psykiska och fysiska hälsa och funktionsförmåga och denna har vi systematiskt granskat och utvärderat.

Tre kategorier av teman framkommer:

1. Grundläggande säkerhet och överlevnad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-11-21:

Grekland/ Dire conditions for asylum seekers on Lesbos till sidans topp

The already dire conditions in the overcrowded Moria camp for asylum seekers on the Greek island of Lesbos may deteriorate into a full-blown humanitarian disaster as winter approaches unless urgent action is taken, Human Rights Watch said today.

"Thousands of people seeking protection in Europe are deprived of their most basic rights to humane and dignified treatment on Lesbos," said Todor Gardos, Europe researcher at Human Rights Watch. "The EU-backed containment policy is aggravating long-lasting suffering of asylum seekers, turning Lesbos into an open-air prison."

On a visit to Lesbos from October 16 to 17, 2018, Human Rights Watch witnessed the overcrowding, unsuitable accommodations, and despair in Moria camp and the adjacent overspill camp known as the "Olive Grove." Human Rights Watch interviewed 26 asylum seekers from Afghanistan, Iraq, Syria, and Somalia, including families and women and men traveling alone.

In September, the Regional Authority of the Northern Aegean, which is responsible for public health, said the Moria camp posed a threat to public health and the environment due to overcrowding, uncontrolled sewage spills, broken toilet waste pipes, and generally poor hygienic conditions that could abet the spread of infectious disease. Conditions in the camp remained unsuitable for accommodation even though the regional authority ordered the migration policy minister and Moria camp's management in early September to improve conditions within 30 days.

At the time of the visit, over 7,200 asylum seekers were registered in Moria, including 2,000 in the Olive Grove, well over double the camp's official capacity of 3,100. While numbers had dropped to around 6,500 by early November, according to the UN refugee agency, UNHCR, the camp manager acknowledged that he could not guarantee adequate living standards with such a level of overcrowding.

(...)

Läs hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-30:

Grekland/ Another winter of discontent on the Greek islands till sidans topp

"Winter is coming," Ali, a 21-year-old refugee from Afghanistan said to me when I met him Moria refugee camp on the Greek island of Lesvos last month. "There are pregnant women and children here. How are they going to survive the cold?" It was a question to which I had no answer, and as temperatures across Europe tumble, it is a question that returns to haunt me.

What I witnessed in Moria shocked me to the core. Hugely overcrowded with a lack of sanitation and drinking water, the camp suffers from infestations of mice and rats. When I was there almost 7,500 people were jammed into a camp with an official capacity of 3,100.

People queue for hours for meagre portions of food. Shoeless children play beside streams of raw sewage which seeps into people's makeshift shelters or tents. This accommodation has no heating, insulation or even proper flooring and is woefully ill-suited for winter.

Moria, and other refugee camps on the Greek islands, are dangerous for everyone, but women and girls, unaccompanied minors and members of the LGBTI community are particularly at risk. Showers and toilets often do not have locks and lighting is poor. Even simple daily tasks such as taking a shower or getting water can be stressful and risky.

One young mother who fled Afghanistan with her four children, the youngest of whom is just two years old, told me: "We are all sleeping in a tent. No one is telling us what is going to happen." Another, Fatime, also from Afghanistan told me she does not feel safe in Moria. "We spend twelve hours queuing for food. We came here to find protection and send our children to school. We didn't come here to live in a jungle."

This will be the third winter that Moria and thousands of its inhabitant will have to endure such conditions. Not surprisingly, this coincides with the third winter of the implementation of the EU-Turkey deal, the main driver behind the inhumane conditions refugees and migrants face today on the Greek islands.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Special 18-11-25:

Frankrike/ Hundratals afghaner har kommit till Paris efter asylavslag i Sverige till sidans topp

I den här delen av norra Paris stinker det piss och cannabis. Här blandas nyanlända med missbrukare och psykiskt sjuka. Under ett pingisbord i en park söker ett tiotal unga afghaner skydd varje natt. De talar svenska.

- Vi kom inte hit för att äta mat eller för en bra lägenhet. Vi kom för att få stanna, säger Rahim Karimi, som trots svenskt utvisningsbeslut nu fått uppehållstillstånd i Frankrike.

Han är en av uppskattningsvis hundratals afghaner som lämnat Sverige för Paris efter avslag på asylansökan.

Det är klassiskt höstväder i Paris den här eftermiddagen. Gulbruna höstlöv på marken, sjunkande temperaturer och regn på ingång.

Utrymmet under pingisbordet i parken har varit basläger för ett tiotal unga afghaner en månad nu. Här tillbringar de varje natt. Alla talar svenska, har bott på olika håll i Sverige i flera år. Ingen av dem har ännu lyckats fixa något riktigt boende i Frankrike.

Tre av de unga killar som tillbringar nätterna vid pingisbordet visar runt i parken.

Men killarna har åtminstone varandra under kyliga Paris-nätter som knappast blir varmare ju närmare vinter det lider. Under pingisbordet finns två sjaviga madrasser och en tunn plywood-skiva.

- Där inne i busken har vi kartonger också. Vi lägger ut dem här på nätterna, säger Nemat på en svenska som bär tydliga spår av flera år i Västerås.

Pingisbordet är det minst dåliga alternativet just nu. Parispolisen ser nämligen inte mellan fingrarna när det gäller tält i parker och på gator. Allt rivs.

- Det går inte att ligga ner och sova på kartong, man får sitta upp istället, tillägger kompisen Roulan som både bott och arbetat i Sverige.

Skoninglöst dån från motorvägen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-11-25:

Frankrike/ Svenska kyrkan: Nu kommer fler svensktalande afghaner än någonsin till sidans topp

De senaste två åren har hundratals unga svensktalande afghaner tagit dykt upp i Paris, i hopp om franskt uppehållstillstånd efter avslag på asylansökan i Sverige. Den här hösten är situationen för de som möter många av de unga svensk-afghanerna mer ansträngd än någonsin tidigare.

- Det kommer fler nu, säger Tua Sällström, präst i Svenska kyrkan i Paris.

Svenska kyrkan i Paris bedömer att 300 till 400 afghaner sökt hjälp hos dem. Sannolikt är de ännu fler.

Första veckorna i början av 2017 handlade det om en handfull som dök upp på kyrkans innergård. Sedan ett tiotal. Den här hösten är situationen helt annorlunda.

- Nu kommer det fler. Såvitt jag kan bedöma handlar det om den nya gymnasielagen och konsekvenserna av att det finns de som inte ser att de kan stanna, säger Tua Sällström, präst vid Svenska kyrkan i Paris, till SVT Nyheter.

"Nya varje dag"

Prästen poängterar att antalet personer som dyker upp kan variera stort, från vecka till vecka.

- Här sitter oftast, när vi har öppet, mellan 15 och 45 killar. Men det kommer nya varje dag, säger Tua Sällström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-11-27:

Europa/ Hard migration line continues to feature across the EU till sidans topp

Some governments continue to be tough on migration, placing fundamental rights in jeopardy, finds the agency's latest report on migration-related fundamental rights concerns. It points to stricter laws and policies, friction at the borders, poor reception conditions as well as rising hate crime.

The report looks at the situation across 14 EU Member States. It continues to flag severely cramped reception and detention centre conditions, particularly in the migration hotspots on the Greek islands. For example, Samos hosted almost six times more asylum seekers than its official capacity. As a result, some camps are being fined or threatened with closure because of the conditions.

Informal camps continue in France where conditions are worsening. In Spain, asylum seekers in Melilla and Ceuta are not allowed to travel to mainland Spain without permission.

In addition, changing migration laws are making it harder for migrants to claim asylum.

For example, in Italy, asylum reforms abolish humanitarian protection and prevent asylum seekers from obtaining legal residency in Italy. The reforms will remain in force, if transposed by Parliament by 4 December. This will make detention and returns more likely, and make it harder for asylum seekers to access local services, such as training.

In Hungary, new rules have meant that asylum applications are inadmissible if people arrive from a country where they are not persecuted. This change affects many, as migrants often enter through Serbia. And in Sweden restrictions on granting residence permits to refugees and limiting family reunification until the end of 2019 remains a concern.

At the borders, there were reports of ill treatment towards migrants. Croatian and Hungarian police have used force to push back migrants, and in Poland asylum seekers were refused entry at crossing points with Belarus and Ukraine.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-12-03:

Australien/ Kritik mot Australien hantering av flyktingar till sidans topp

Kritiken mot Australiens regering för hur den hanterar flyktingar och migranter som försöker ta sig dit på båtar blir allt hårdare.

Migranterna förs till två läger på öar i Stilla havet, där levnadsförhållandena är ytterst svåra. Såväl höger- som vänsterregeringar har drivit denna politik sedan 2013.

Detta är kränkningar som skattebetalarna betar för säger Tim O'Connor från människorättsorganisationen Amnesty.

Han är bara en av många som pressar på för att Australien ska sluta att landsätta människor på den lilla Stilla havsön Nauru, där de lämnas i stekheta tält och svåra förhållanden.

Ända sedan politiken infördes 2013 har protesterna hörts, men de blir nu allt starkare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-21:

Papua/ The bravery of those who speak out from Manus Island will go down in history till sidans topp

By Charmain Mohamed, Head of Refugee and Migrants Rights

Since 2013 Australia has been sending refugees who attempt to reach its shores by boat to be 'processed' on Manus Island, Papua New Guinea. On this remote island thousands of people have endured years of detention and abuse while their refugee claims are assessed.

The Australian government has gone to great lengths to hide the magnitude of the suffering it has caused on Manus Island.

Between 2015 and 2017 there were strict secrecy laws in place, designed to stop staff from speaking out about conditions in detention centres. Details about contractors and the determination of refugee claims are kept tightly under wraps. There is very little public information about how refugee status is determined.

Despite this climate of secrecy many stories about life on Manus Island do make it out. This is thanks to the incredible bravery of the men detained there, some of whom are talented artists, writers, cartoonists, storytellers and musicians.

Despite the trauma and indignities they face on a daily basis, they have committed to telling the truth about what Australia is doing to their community of refugees and people seeking asylum. Their actions are essential. Without documentation there can be no accountability, and these men will go down in history as people who stood up for the truth.

Some of the men who report from Manus Island are internationally recognized, with Twitter followings and newspaper columns. Behrouz Boochani, a Kurdish-Iranian journalist who has been on Manus Island since 2013, has co-directed a movie and published a book about his experiences.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-12-01:

Uganda/ Miljontals kronor borta i FN-projekt till sidans topp

FN:s flyktingkommissariat UNHCR skakas av en skandal med miljontals kronor som försvunnit i ett FN-projekt i Uganda.

Upptrissade kontrakt för vägbyggen med leverantörer utan relevant kompetens, saltade räkningar för transporter, kraftigt överdrivna skatteinbetalningar - listan är lång över hur tiotals miljoner kronor har försvunnit till regeringsanställda och privata företagare i Uganda istället för att nå flyktingar.

Uganda har gjort sig känt för sitt öppna mottagande av människor på flykt undan striderna i Sydsudan och sina generösa erbjudanden om vård till exempel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-12-03:

Internationellt/ UN: War's Impact on People with Disabilities till sidans topp

On December 3, 2018, United Nations Security Council members will shine a spotlight on the disproportionate impact of armed conflict on people with disabilities, Human Rights Watch said today. People with disabilities have been invisible on the peace and security agendas of many countries around the world but are among the people most at risk during conflicts and humanitarian crises.

More than one billion people worldwide, or about 15 percent of the global population, have a disability. People with disabilities are recognized as among the most marginalized and at-risk population in any crisis-affected community. An estimated 9.7 million people with disabilities are forcibly displaced as a result of conflict and persecution and are victims of human rights violations and conflict-related violence.

The December 3 informal "Arria" meeting of members of the Security Council will be the first time the Security Council had devoted a separate discussion to the impact of conflict on people with disabilities, though it has recognized the particular risks experienced by people with disabilities in some resolutions about individual countries.

"The Security Council's mandate on protection of civilians includes all civilians - including people with disabilities," said Shantha Rau Barriga, disability rights director at Human Rights Watch. "It's crucial for the Security Council to gather the information needed to make sure that 'No one left behind' is not mere rhetoric."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Carlos Ríos Espinosa, Human Rights Watch 18-12-20: Life with a disability in the migrant caravan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 18-12-03:

Migrationsverkets interna granskning: högre kvalitet i flera ärendekategorier till sidans topp

Migrationsverkets årliga nationella kvalitetsuppföljningar av asyl- och anknytningsfrågor är nu klara. Nytt i år är att studerandeärenden ingår i uppföljningen.

- Vi ser generella förbättringar i frågor centrala för den rättsliga kvaliteten, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket gör kvalitetsuppföljningar kontinuerligt för att följa upp prövningen av ärenden och identifiera förbättringsområden. Det myndigheten nu analyserat är hur den rättsliga kvaliteten ser ut i beslut som gäller asylärenden, familjeanknytningsärenden och studerandeärenden.

Resultaten av uppföljningarna ger en indikation på vad som behöver förbättras i prövningen och är inte ett verktyg för att ändra beslut som bedömts felaktigt. Migrationsverkets beslut kan överklagas till domstol, och hittills under 2018 har domstolarna ändrat beslut i 8 procent av asylärendena, 1 procent av familjeanknytningsärendena och 4 procent i studerandeärendena (högskolestudenter).

- De allra flesta avslagsbesluten överklagas till domstolarna som i sin tur gör en självständig prövning av ärendet, säger Fredrik Beijer rättschef på Migrationsverket.

Asylärenden

Kvalitetsuppföljningen av asylärenden görs för tredje året i rad, och analysen av 400 ärenden visar att den rättsliga kvaliteten generellt har blivit bättre. Det gäller dels utgången i ärendet, det vill säga om ett uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Dels handlar det om statusbedömningen som blir aktuell efter att uppehållstillstånd beviljas, om personen ska beviljas flyktingstatus, alternativ skyddsstatus eller övrigt skyddsbehövande.

- Vi ser klara förbättringar i frågor som är av central betydelse för den rättsliga kvaliteten och i 93 procent av asylfallen har besluten vi fattat varit korrekta, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-11-29:

RMV-chef bryter tystnaden: Metoden "tillräckligt bra" till sidans topp

Efter SvD:s avslöjanden om medicinska åldersbedömningar erkänner en av de högst ansvariga fel. Elias Palm, avdelningschef vid Rättsmedicinalverket, medger i en intervju med SvD att han uppgett felaktiga uppgifter i domstol.

Men plötsligt vänder han - och tar tillbaka en rättelse som myndigheten nyligen gjort.

SvD har under ett års tid avslöjat stora frågetecken och en rad felaktigheter bakom Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande.

Det har hittills bland annat lett till att Migrationsverket ändrat i sina styrdokument, Socialstyrelsen har sågat sin egen analys som metodvalet bygger på, och domstolar har börjat ifrågasätta säkerheten i metoden.

Elias Palm, avdelningschef vid Rättsmedicinalverket, har varit en nyckelperson i turerna kring åldersbedömningar. Han var metodansvarig när beslutet om metodvalet togs 2016.

Sedan dess har myndigheten och Elias Palm gett olika besked kring bedömningarna som, enligt SvD:s granskning, haft stor betydelse i en del asylärenden. Bland annat handlar det om riskerna för felbedömning.

RMV:s åldersbedömningar används även i brottmål där ålder på den misstänkte är oklar. Åldern kan vara avgörande om gärningsmannen ska dömas till fängelse och utvisning, eller till ungdomsvård.

SvD har nyligen tagit del av ett förhör med Elias Palm i Södertälje tingsrätt och velat ställa frågor kring hans påståenden i rätten.

Han har först inte velat ställa upp på en intervju, men till slut fick SvD 30 minuter med honom på myndighetens huvudkontor i Stockholm.

Elias Palm medger nu att han sagt fel i domstolen. Det handlar bland annat om en uppgift som gäller knäets mognad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Expressen 18-11-26:

Advokaten: Selma har inte uppehållstillstånd i Italien till sidans topp

Selma Yohannes, 16, utvisades ensam till ett transitboende på Sicilien efter att ha bott flera år i Sverige.

Enligt Migrationsverket har flickan fått uppehållstillstånd i Italien - nu säger hennes italienska advokat att det är ogiltigt.

"Selma har utsatts för en absurd hantering" skriver Federica Anfuso i ett mejl.

Expressen har tidigare berättat om 16-åriga Selma Yohannes som kom från Libyen till Sverige som nioåring 2011 med sin mamma och flera syskon.

Familjens asylansökan prövades inte eftersom Migrationsdomstolen slog fast att de redan hade uppehållstillstånd i Italien, där familjen hade uppehållit sig några månader innan de kom till Sverige.

Men i stället för att åka till Italien tog mamman med sig Selma och hennes syskon till ett annat EU-land.

När Selma var 13 år kom hon tillbaka till värmländska Filipstad. Handlingar från socialtjänsten visar att Selma vittnade om svåra hemförhållanden som fick henne att fly utan sin mamma.

I dag har Selma helt förlorat kontakten med mamman.

- Hon har flytt sin mamma och de hemförhållanden som finns. Hon kommer som ensamkommande barn och har försökt söka asyl, men den asylansökan verkar inte ens ha registrerats hos Migrationsverket, säger advokat Emilie Hillert som tagit sig an Selmas fall.

Tidigare i år uppmärksammade Migrationsverket Selma på domen som säger att familjen hade uppehållstillstånd i Italien och i november utvisades hon.

Trots att Selma är minderårig och inte känner någon i landet skickades hon ensam till ett transitboende i Catania på Sicilien. Där företräds hennes ärende av Federica Anfuso.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-02:

Färre får uppehållstillstånd för ömmande omständigheter till sidans topp

Allt färre asylsökande får uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter. Hittills i år handlar det bara om drygt 200 asylsökande, och nedgången har varit kraftig sedan asylreglerna skärptes för tre år sedan.

Aram från Irak behöver dialys fyra gånger i veckan för att överleva. Han har hänvisat till särskilt ömmande omständigheter, men har fått nej i alla instanser och har gått under jorden.

- Om jag inte får behandling så dör jag efter två veckor, säger han.

Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är undantagsbestämmelser som står i utlänningslagen och kan ge rätt till uppehållstillstånd även om man inte är flykting eller skyddsbehövande i övrigt.

Redan innan den nya begränsande lagen infördes var reglerna mycket restriktiva för den här gruppen asylsökanden. Nu har det blivit ännu tuffare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Värmland 18-12-01:

Världen i Värmland: "Vi saknar ett individuellt perspektiv" till sidans topp

Migrationsverket och polisen brister i sitt arbete när det gäller barn som ska placeras i förvar, enligt en ny rapport från Röda korset.

En genomgång av polismyndighetens förvarsbeslut visar att minst 57 barn tagits i förvar under 2017. Och Röda Korset nämner flera brister i rapporten.

En kritik mot besluten är att de tagits på alldeles för generella grunder.

- Det saknas ett individuellt perspektiv. Vi måste titta på hur vi ska bedöma vem som ska sitta i förvar, säger Monica Sturegren, talesperson för organisationen Världen i Värmland som hjälper asylsökande i länet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11-27:

Utvisningar hemlighölls för observatörer till sidans topp

FARR:s larm om att det kan ha förekommit misshandel vid ett antal utvisningsförsök (se den första artikeln samt uppföljningen) har lett till ytterligare avslöjanden. Ett par av våldsincidenterna förekom i samband med utvisningar som skulle verkställas med överraskning, utan att den som skulle utvisas fick tid att meddela sig med någon, förbereda resan eller tala med ombud. Nu har reportrar på Sveriges Radio grävt vidare i saken och funnit att flera hundra utvisningar har verkställts i hemlighet i år. Kriminalvården som sköter transporterna har inte ens informerat den avdelning på Migrationsverket som har till uppgift att övervaka att allt går rätt till när utvisningar verkställs.

FARR kräver fungerande övervakning av verkställigheter, även under resan.

I radioinslagen som sändes den 27 november intervjuas gränspolischefen Patrik Engström och FARR:s ordförande Emma Persson. Gränspolischefen uppgav att 90 procent av utvisningarna verkställs i samråd med den som berörs. Han sa också att de flesta har haft utvisningsbeslut länge och mycket väl vet att utvisningen kommer att verkställas. Dolda utresor görs bara av säkerhetsskäl enligt Patrik Engström. Han menade att personer med självskadebeteende får mindre tid att stressa upp sig om utvisningen sker snabbt.

Emma Persson från FARR invände mot resonemanget. Det är inte bättre för personer med självskadebeteende att föras iväg med överrumpling. Hon förklarade att om utvisningar sker på detta sätt så påverkar det alla som befinner sig i förvar. Ingen vet vem som kommer att väckas och transporteras iväg med överrumpling nästa gång. Alla människor behöver ha framförhållning. Emma Persson påpekade också att de som utsätts för dolda utvisningar inte hinner ta kontakt med jurist, säga adjö till nära och kära eller ta kontakt med släktingar i hemlandet.

(...)

Hela artikeln med länkar till rapportering i media (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-27:

Kriminalvården hemlighåller avvisningar för tillsynsmyndighet till sidans topp

Kriminalvården och polisen har det senaste året i hemlighet, beslutat om över 300 så kallade dolda tvångsavvisningar av asylsökande.

Avvisningarna har hållits hemliga även för Migrationsverket som sen i höstas har regeringens uppdrag att övervaka tvångsavvisningarna.

I augusti tog Migrationsverket sig an sitt nya uppdrag att övervaka hur kriminalvården och polisen skötte de utvisningar av asylsökande som sker med tvång.

Vissa resor är extra viktiga att övervaka säger Elin Svensson enhetschef på Migrationsverket.

- Om det finns en indikation att det kan bli en användning av tvångsmedel på en resa. Det kan ju vara om det finns en historik av våldsamhet eller att man tidigare försökt verkställa en resa men inte lyckats.

Men Ekot kan nu avslöja att Migrationsverket inte kunnat utföra sitt övervakningsuppdrag eftersom Kriminalvården, hemlighållit många av de här avvisningarna. där risken för att våldsamma situationer uppstår är stor, från Migrationsverkets observatörer, säger Elin Svensson.

Internt kallas de för "dolda avvisningar". Att de är dolda betyder att polisen och kriminalvården utan förvarning dyker upp och transporterar personen som ska tvångsavvisas ut ur landet. Avvisningarna sker i största hemlighet, endast ett fåtal personer känner till dem.

Sedan augusti har polisen och kriminalvården beslutat om över 100 sådana här dolda resor. Migrationsverket har inte kunnat övervaka dem eftersom de inte är med på de listor Kriminalvården skickar till dem. Elin Svensson på Migrationsverket igen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-27:

Dolda avvisningar ökar kraftigt till sidans topp

Antalet så kallade dolda avvisningar där polisen och kriminalvården utan förvarning transporterar en asylsökande som nekats asyl ut ur landet, ökar kraftigt visar Ekots granskning.

Emma Persson är advokat och ordförande i Flyktinggruppernas riksråd FARR.

- Då får den enskilde inte möjlighet att ta kontakt med jurist om det finns verkställighetshinder och det ser vi som allvarligt för det är något som kan uppkomma snabbt.

- Det är också inhumant att inte får säga farväl till nära och kära, säger hon.

När en asylsökande som fått avslag på sitt uppehållstillstånd ska utvisas är det normala att de i förväg kontaktas och får vara med och planera sin transport ut ur landet: Så här står det i polisens föreskrifter:

"Polismyndigheten ska i möjligaste mån planera en verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning tillsammans med den berörde utlänningen vad avser tidpunkt för avresa, transportmedel och resväg."

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-27:

Kritik mot dolda avvisningarna: Är inhumant till sidans topp

300 asylsökande som har fått avslag har avvisats från Sverige utan förvarning. Flyktinggruppernas riksråd är kritisk.

Sedan i höstas är det Migrationsverket som ska övervaka att avvisningarna går rätt till. Men Ekots granskning visar att många av de här avvisningarna hållits hemliga för Migrationsverket.

- De så kallade dolda avvisningarna används bara i de fall där man ser att det finns en risk för säkerhetsproblem under resan, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-27:

Polisen kritisk till hanteringen av dolda avvisningar till sidans topp

Det kommer hård kritik mot Kriminalvården efter Ekots avslöjande om att Kriminalvården hemlighållit så kallade dolda tvångsavvisningar från tillsynsmyndigheten Migrationsverket.

- Det här är väldigt allvarligt och det är faktiskt något som vi inte kände till innan Ekot påbörjade den här granskningen, säger Patrik Engström chef på Gränspolisen.

När en asylsökande som fått avslag på sitt uppehållstillstånd ska utvisas är det normala att de i förväg kontaktas och får vara med och planera sin transport ut ur landet.

Men i särskilt känsliga fall där det till exempel finns en risk för att våldssituationer kan uppstå kan polisen och kriminalvården välja att hålla resan hemlig för den asylsökande, som ska avvisas, fram till dess att resan sker.

Det senaste året har sådana här så kallade dolda avvisningar blivit allt vanligare. I dag sker i snitt en dold avvisning om dagen.

Och Ekot har i dag avslöjat att Kriminalvården hållit de här dolda avvisningarna hemliga för tillsynsmyndigheten Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-11-28:

Tyskland/ Kritik mot snabbare avvisningar i Tyskland till sidans topp

Ekot har de gångna dagarna rapporterat om asylsökande som fått avslag och avvisas från Sverige utan förvarning, så kallade dolda avvisningar.

Även i Tyskland är avvisningar ett omstritt tema.

En rad nya åtgärder för att skynda på avvisningarna har väckt en hel del kritik. Bland annat ska flygbiljetter för personer som ska avvisas vara opersonliga. Om den som ska föras ut ur landet inte infinner sig, ska personen snabbt kunna ersättas av någon annan. Så vill den tyska inrikesministern se till att avvisningsflyg utnyttjas fullt ut.

Mot det vänder sig inte bara flygbolagen utan även polisfacket, som säger att de saknar personal för att med kort varsel söka upp andra personer för att fylla ut tomma platser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-23:

Ungern/ Suspension of UN- Hungary visit as detention experts are denied access till sidans topp

A team of United Nations experts have been denied access by the Hungarian government to visit two border 'transit zones' where refugees and migrants, including children, are being detained. According the Working Group the visit had been planned in response to "a number of credible reports concerning the lack of safeguards against arbitrary detention in these facilities".

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention had been invited by Hungary to conduct the visit from 12 to 16 November 2018 in order to follow up on its 2013 recommendations, while continuing its engagement with the Hungarian government on addressing issues regarding deprivation of liberty. During the mission, human rights experts Ms. Elina Steinerte and Mr. Sètondji Roland Adjovi had planned to meet with the relevant authorities, civil society and other stakeholders, and visit detention centres across the country.

In an unprecedented step, they were obliged to suspend their visit after they were denied access to the Röszke and Tompa "transit zones" at the border with Serbia, on the basis that they would be unable to fulfil their mandate because under the terms of reference for these visits, governments are required to guarantee full freedom of inquiry, particularly with regards to "confidential and unsupervised contacts with persons deprived of their liberty".

The investigators stated "There can be no doubt that holding migrants in these 'transit zones' constitutes deprivation of liberty in accordance with international law."

(...)

Artikeln med länkar och källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-11-21:

Libyen/ Migrants Forced off Ship at Libya Port till sidans topp

Libyan security forces forcibly removed 79 migrants and asylum seekers on November 20, 2018 from the Panama-flagged cargo ship Nivin in the port of Misrata in Libya, after they refused to leave the ship for 10 days, Human Rights Watch said today. Security forces reportedly used force and tear gas. An unknown number of people were taken to hospital, and others were taken to the al-Karareem detention center in Misrata.

"This is the worst possible conclusion to the desperate plea of the people on board the Nivin to avoid inhuman detention in Libya," said Judith Sunderland, acting deputy Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. "The situation is the result of efforts by Italy and the European Union to obstruct rescue operations by nongovernmental organizations and empower the Libyan Coast Guard even when Europe knows that Libya is not a safe place."

Libyan authorities should immediately allow United Nations and nongovernmental personnel to visit the people removed from the cargo ship, find alternatives to their detention, and investigate the possible use of unlawful force.

The Nivin, acting on instructions from the Italian Maritime Rescue Coordination Center, had rescued 95 people from a sinking rubber boat in international waters off the Libyan coast on November 7 and subsequently docked at the port of Misrata on November 10. According to the UN, the group includes Ethiopian, Eritrean, Somali, South Sudanese, Pakistani, and Bangladeshi nationals.

Human Rights Watch conducted research in detention centers in areas controlled by the UN-backed Government of National Accord in Libya in the summer of 2018, including the al-Karareem center. There and elsewhere, asylum seekers and migrants alleged abuse by guards, members of armed groups, and smugglers that included beatings, inhumane detention conditions, forced labor, extortion, and sexual assault.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Gävleborg 18-11-28:

Ensamkommande flyktingar i fokus på samverkansmöte till sidans topp

Ensamkommande som söker uppehållstillstånd riskerar att hamna på gatan. Idag samlades flera organisationer för att lyfta frågan om integration i Gävleborg.

Många ensamkommande som söker uppehållstillstånd i och med den nya gymnasielagen har inte rätt till boende och riskerar att hamna på gatan, det har P4 Gävleborg tidigare rapporterat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-23:

A cold welcome: Human rights of Roma and other 'vulnerable EU citizens' at risk till sidans topp

Eastern Europeans, most of whom identify as Roma, are currently living in desperate and dangerous situations in Swedish cities and towns. In this report, Amnesty International explores barriers - structural, legal, and social - faced by EU citizens living in marginalization in Sweden. The report finds that the Swedish state fails to recognize the rights of this group. As a result, destitute EU migrants live in a social and legal limbo for years, without even a minimum of protection or support, while anti-Roma sentiments and anti-begging rhetoric permeate the public debate. Sweden has human rights obligations toward all people in the country, including non-citizens.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-27:

Flyktingar riskerar bli offer för människohandel till sidans topp

Flyktingar som uppehåller sig illegalt i Sverige kan komma att bli offer för människohandel. Det framkommer i en ny rapport.

Rapporten från Östersjöstaternas råd sammanställer tre länders observationer från myndigheters och hjälporganisationers i sina arbeten med nyanlända. Länder som man tittat på är Sverige, Finland och Tyskland.

- Det vi har kommit fram till är att det finns ganska tydliga kopplingar mellan flyktingsituation 2015 och förekomsten av människohandel. Asylsökande som fått avslag, deras desperation av att vilja stanna i landet kan kriminella utnyttja, säger Endrit Mujaj, projektledare Östersjöstaternas råd i arbetet mot människohandel.

- En av flera konsekvenser är risken att utnyttjas för människohandel i till exempel i Sverige, säger han.

Svensk polis rapporterar att man de senaste fyra åren årligen eftersökt drygt 12 000 personer. Det är personer som har nekats uppehållstillstånd i Sverige. En stor andel av dem tros leva som gömda i Sverige.

- Vi ser också att de riskerar att försörja sig genom svartjobb och utnyttjas av oseriösa och kriminella som tvingas arbeta till låga löner, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norwegian Refugee Council 18-11-27:

Returning to what? The challenges Afghans face in securing durable solutions till sidans topp

This policy brief explores the situation faced by returnees and internally displaced persons (IDPs) in Afghanistan, calling for a collective approach across the humanitarian-development- peace nexus.

Displaced persons in Afghanistan face ever-worsening situations as three studies presented in this policy brief highlight:

1. Returnees and IDPs suffer from worsening displacement-related protection needs;

2. the support to mass number of recent returnees in Jalalabad remains short-term and focused on life-saving needs; and

3. the lack of a systemic response to services and market integration all point to a lacking conducive and responsive environment for durable solutions.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Skåne 18-11-25:

Manifestation till stöd för afghaner som konverterat till sidans topp

Ett hundratal personer samlades på Stora torg i Kristianstad på söndagskvällen för att visa sitt stöd för afghaner som har konverterat till kristendom men ändå hotas av avvisning. På liknande sätt hölls bönestunder i kyrkor runt om i landet.

Över hela landet pågår protesterna mot att Sverige avvisar afghaner som konverterat till kristendom. På Stora Torg i Kristianstad höll tre kyrkor på söndagskvällen en ljusmanifestation till stöd för ett dussintal konvertiter i de egna församlingarna. Samtliga fruktar för sina liv om de tvingas återvända till Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO November 2018:

Italien/ EASO Greenline Italy live session on Facebook till sidans topp

The EASO Greenline Italy was launched in May 2018 with the aim of providing useful information to asylum applicants in Italy who have family members already living in other European countries and want to be reunited with them.

After some months of activity, it has been possible for the Agency to re-assess the functioning of this service according to the received requests. This is why the list of languages spoken by our cultural mediators working at the Greenline has been reformulated and now includes Arabic, Amharic, Bengali, Hindi, Punjabi, Rohingya, Tigrinya and Urdu, as well as English, French and Italian.

In parallel, EASO has continued the online promotion of the Greenline. Not only has a specific page been created on EASO's official website, available at the address https://www.easo.europa.eu/campaigns, but the existence of this service has been constantly advertised via EASO's social media.

For example, the Facebook page exclusively dedicated to the Greenline, https://www.facebook.com/easogreenlineitaly/, has been reshaped and fed with messages in all the spoken languages. A live video session of one hour was also organised on 16 October, with the help of the Bengali speaking cultural mediator who, at first, explained the general activity of the Greenline in English and Bengali, and then answered specific questions received by the followers via both the written chat and the phone numbers displayed on the video.

This live session, still available on the Facebook page, was a perfect occasion to create a direct contact with asylum applicants potentially eligible for the family unity provisions under the Dublin Regulation, and to remind everyone that the service is available from Monday to Friday 9:00am/5:30pm, on the free phone number 800 126 389, plus +39 340 67 67 895 for WhatsApp and Viber, Lycamobile +39 351 25 96 874/+39 351 25 22 378 and via email and Skype at greenline.it@easo.europa.eu.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 18-12-01:

Internationellt/ Report of the international Detention Coalition November 2018 till sidans topp

This piece was written by Jerome Phelps, Director of the International Detention Coalition. It was originally distributed through the IDC mailing list.

Ten years ago, I had barely heard of alternatives to detention.

I was running a small London-based NGO supporting migrants in detention. Detention seemed then as inevitable and as immovable as the concrete walls of the detention centres.

Then in 2009, we brought over my predecessor as IDC Director, Grant Mitchell, and organisations from Belgium and the US, to speak to British NGOs about their work on alternatives.

It was a revelation to many of us to see how, even in the most complex and challenging political contexts, NGOs could work together in a strategic and collaborative way to set out a vision of a system not based on detention. And that governments would listen, and could change.

That meeting was one of the sparks that led British groups working on detention to reorganise themselves in the Detention Forum network, and to develop a shared strategy for change.

It took eight years to build up the pressure across society and Parliament. We can now see that sustained pressure and collaboration is yielding results. This year, the UK Home Secretary pledged to reform the use of detention and work with civil society to develop alternatives. There are already around a third fewer migrants detained in the UK than five years ago.

Building evidence that detention is unnecessary

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 18-11-27:

Frontex opens first risk analysis cell in Niger till sidans topp

Last week, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, opened the first "Risk Analysis Cell" in Niamey in cooperation with Nigerien authorities.

The role of these cells, which are run by local analysts trained by Frontex, is to collect and analyse strategic data on cross-border crime in various African countries and support relevant authorities involved in border management.

This data includes information on illegal border crossings, document fraud, trafficking in human beings and other types of cross-border crime. It is shared with authorities at national and regional level to produce analysis and policy recommendations, as well as with Frontex.

The Risk Analysis Cell in Niger is the first of eight such cells that was established in the framework of the Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC). The remaining ones will be established in Ghana, Gambia, Senegal, Kenya, Nigeria, Guinea and Mali over the next twelve months.

Cooperation between Frontex and 26 members of AFIC is a key element in battling cross-border crime and security threats affecting African countries and the EU.

AFIC was launched in 2010 to provide a framework for regular information sharing about migrant smuggling and border security threats. It foresees close cooperation with a number of countries along the main smuggling routes. This is done through a series of training activities to develop national and regional strategies to fight cross-border crime. It also includes setting up integrated border management systems, as well as improving the collection, sharing and analysis of relevant data.

In addition to Frontex officials, the opening of the Risk Analysis Cell in Niger included representatives from Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, EUCAP Sahel Niger and other international partners present on the spot.

The project is financed by the European Commission (DG DEVCO).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-23:

UNHCR and ECRE publish new report on Asylum Migration & Integration Fund (AMIF) till sidans topp

This week, the strategic partnership of the European Council for Refugees and Exiles (ECRE) and the UN Refugee Agency (UNHCR) published "The Way Forward - A reflection paper on the new proposals for EU funds on Asylum, Migration and Integration 2021-2027". This reflection paper addresses the proposals of most relevance to beneficiaries of the current Asylum Migration & Integration Fund (AMIF) 2014-20, and those that are proposed to be implemented by Member States via 'shared management' arrangements (National Programmes). It concentrates mainly on the proposed Asylum & Migration Fund (AMF) and European Social Fund+ (ESF+).

The paper can be read in conjunction with the study "The Way Forward - A Comprehensive Study of the new Proposals for EU funds on Asylum, Migration and Integration", also published by the ECRE and UNHCR strategic partnership. This reflection paper does not aim to provide a complete analysis of the new proposals, instead it notes key risks and potential mitigating actions the followings seven key areas; 1. Integration 2. Programming 3. Distribution of asylum and migration funding to Member States 4. Allocation of funds within National Programmes (Asylum & Migration Fund) 5. Participation of third countries (Asylum & Migration Fund) 6. Partnership 7. Access to funding for civil society organisations and local authorities.

Amongst other recommendations, the paper suggests ring-fencing funding for migrant integration in the ESF+ and amending the proposed AMF distribution key to ensure that the distribution of funding maps onto national capabilities.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-28:

Løkke Rasmussen: Fel att tvinga EU-länder att ta emot flyktingar till sidans topp

Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmussen uppmanade idag EU att slopa kravet att alla EU-länder ska ta emot flyktingar, tvärtemot den linje som Sverige förespråkar

- Att tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar är helt fel väg att gå, sa Lars Lökke Rasmussen som i dag framträdde inför EU-parlamentet i Bryssel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-12-03:

Krav på humanitära visum i EU till sidans topp

EU Inför humanitära visum för att ge människor möjlighet att komma till EU för att söka asyl.

Det manar EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter efter en omröstning på måndagskvällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-23:

ECRE comments on the Regulation on the European Border and Coast Guard till sidans topp

ECRE has published its comments on the European Commission's proposal to revise the European Border and Coast Guard Agency (EBCG) mandate. The Commission proposal of September 12, 2018 repeals the mandate and replaces it in its entirety with a new text. ECRE's comments provide an analysis of the proposal as well as a number of key observations and recommendations to the Commission.

While the proposed changes to the EBCG mandate are significant, they do not fundamentally overhaul the core functions of the Agency but expands its tasks, competencies, budget and technical resources to unprecedented levels; a proposed massive budget increase to 12 billion euros (up from 5.5 million in 2004) and the creation of a standing corps of 10.000 European borders guards by 2020.

The Commission sees a pivotal role of the EBCG Agency to be to increase the numbers of migrants effectively removed from EU territory, for which it proposes to bolster its powers and resources to coordinate and initiate return operations and seek the cooperation of third countries. Meanwhile the proposal on the European Union Asylum Agency (EU AA) sets out that both agencies should cooperate by way of the deployment of migration management support teams at hotspots and controlled centres.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-11-30:

Uppteckningar från samråd med EU-nämnden om EU:s gränskontroll till sidans topp

/Ur samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 6-7 december 2018, om förordningen om europeisk gräns- och kustbevakning:/

Justitie- och inrikesminister MORGAN JOHANSSON (S): (...) Samarbetet med tredjeland gäller hur vi ska arbeta i länder på exempelvis Balkan eller i länder i Afrika. Där föreslås byrån få möjlighet att samarbeta operativt på plats också med tredjeländer som inte är angränsande till EU. En gemensam landgräns med EU har tidigare varit ett krav för att kunna inleda ett sådant samarbete. Nu utvidgas detta så att det också kan gälla länder som inte har en landsgräns till EU, exempelvis i Afrika.

Byrån och medlemsstaterna föreslås också kunna samarbeta med tredjeland för att främja en väl fungerande och integrerad gränsförvaltning. (...)

Det här förslaget kommer att ge förbättrade möjligheter till informationsutbyte med tredjeland. Det kan röra sig om utbyte av information inom ramen för gränsövervakningssystemet Eurosur eller genom utplacering av byråns egna sambandsmän i tredjeland.

Den ena delen handlar alltså om samarbete med tredjeland.

Den andra delen handlar om ett förbättrat samarbete avseende återvändande. Här är förslaget att byrån mer självständigt ska kunna verkställa en medlemsstats beslut om av- eller utvisning och ge stöd vid återvändandeinsatser mellan ett tredjeland och ett annat land genom att exempelvis tillhandahålla flyg.

(...)

Hela protokollet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Law Initiative 18-11-22:

Accountability of the European Border and Coast Guard Agency till sidans topp

Recent developments, legal standards and existing mechanisms

Gkliati, Mariana and Rosenfeldt, Herbert

This paper looks into the increased capacities, tasks and competences of Frontex (the European Border and Coast Guard Agency), brought about by the 2016 legislative reform. We examine whether this development was accompanied by an accountability regime of equal strength. The existing accountability mechanisms are measured against the standards of European Union (EU) primary and secondary law. The paper assesses the political, administrative, professional and social accountability of Frontex, including parliamentary oversight and the newly introduced individual complaints mechanism. The final part of the paper focuses on legal accountability, a strong, yet highly complex, form of accountability. There, we introduce the concept of systemic accountability and investigate possible courses of legal action against Frontex. In sum, Frontex is subject to moderately increased scrutiny under its renewed founding Regulation and to various EU accountability mechanisms of general application. But several procedural and practical hurdles could render legal accountability difficult to achieve in practice.

Hämta studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-11-29:

Schengen: nya regler för tillfälliga gränskontroller till sidans topp

Tillfälliga inre gränskontroller i Schengenområdet bör begränsas till högst ett år, i stället för dagens två. Det slog Europaparlamentet fast på torsdagen.

Den så kallade kodexen om Schengengränserna, för närvarande under översyn, tillåter EU-länderna att införa tillfälliga gränskontroller inom Schengenområdet i samband med allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Det som kammaren röstade om på torsdagen var Europaparlamentets mandat för att få börja förhandla med EU-ländernas regeringar i rådet om ett nytt regelverk. Det man siktar på att komma överens om är vilka tidsfrister som ska gälla i framtiden för den inledande gränskontrollperioden, den maximala tidsgränsen för kontrollerna och vilka garantier som ska krävas för eventuella förlängningar.

Ledamöterna slog fast att:

Den inledande gränskontrollperioden bör få vara i högst två månader, jämfört med dagens sex, och

Den maximala tidsgränsen för kontrollerna bör begränsas till ett år i stället för dagens två.

Europaparlamentet understryker också att eftersom den fria rörligheten inom Schengenområdet begränsas av de tillfälliga gränskontrollerna, så bör kontroller enbart tillämpas som en sista åtgärd under exceptionella omständigheter.

Sverige är ett av fem Schengenländer som sedan 2015 infört gränskontroller på grund av den stora flykting- och migrationskrisen (de övriga är Österrike, Tyskland, Danmark och Norge). Frankrike tillämpar också kontroller på grund av ett överhängande terrorhot.

Fler skyddsåtgärder om gränskontrollerna förlängs

Om eventuella tillfälliga gränskontroller skulle förlängas bortom de inledande två månaderna bör Schengenländerna tillhandahålla en detaljerad riskbedömning för att motivera det, skriver kammaren.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-11-27:

Förslag till beslut angående Sveriges yttre gränskontroll till sidans topp

Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border

Delegations will find in the annex the Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border, adopted by the Council at its meeting held on 20 December 2018.

In line with Article 15(3) of Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013, this Recommendation will be forwarded to the European Parliament and national Parliaments.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-11-29:

Kustbevakningen fortsätter att stödja Frontex till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att ge Kustbevakningen fortsatt mandat att delta i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex insatser på Medelhavet. Beslutet medför att Kustbevakningen kan ställa sina resurser till Frontex förfogande fram till slutet av 2020.

I april 2015 fick Kustbevakningen ett bemyndigande av regeringen att delta i Frontex insatser på Medelhavet med fartyg, båtar, flygplan och personal. Kustbevakningens bemyndigande har förlängts vid tre tillfällen och upphör att gälla vid utgången av 2018. Under de perioder som Kustbevakningen har deltagit i Frontex insatser har myndigheten räddat över 13 000 nödställda människor från sjöodugliga båtar på Medelhavet.

Nu har regeringen fattat beslut att Kustbevakningen fortsatt får ställa sina resurser till förfogande för deltagande i Frontex insatser på Medelhavet från den 1 januari 2019 till den 31 december 2020.

Kustbevakningen måste ta nödvändig hänsyn till nationell verksamhet och beredskap och myndighetens insatser på Medelhavet ska finansieras av Frontex i den utsträckning det är möjligt enligt EU:s regelverk.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-30:

"To Dublin or not to Dublin?" ECRE publishes policy note on the Dublin system till sidans topp

The latest Policy Note published by ECRE assesses the policy choices undermining the implementation of the Dublin Regulation and makes recommendations for rights-based compliance with the current system on responsibility for asylum applications.

Member States remain trapped in a futile and costly cycle in their implementation of the Dublin system. Obstacles to Dublin transfers stem from deliberate policy choices such as lack of compliance with Common European Asylum System (CEAS) standards, including rules on reception and refugee status determination, as well as creating a generalised hostile political environment on migration. These choices are partly made due to the perceived unfairness of the Dublin system, which has been consistently highlighted by ECRE among others. Member States try to enforce transfers without understanding and addressing these obstacles, which in turn leads courts to block transfers for legal reasons arising from these deficiencies. Courts can prevent individual transfers but cannot themselves effect policy changes.

To break out of this cycle, ECRE recommends Member States to adopt clear instructions precluding the transfer of asylum seekers to Member States in which they would be at risk of direct or indirect refoulement, on the basis of objective evidence. Where a Member State is deemed to raise risks of refoulement, Dublin Units should promptly make use of the Regulation's "sovereignty clause".

The EU institutions also have a duty to ensure that the CEAS is implemented and complied with. The European Commission should thoroughly assess states' compliance with fundamental rights in Dublin implementation as part of their country monitoring of overall the implementation of the CEAS, and initiate infringement proceedings where systems are not brought in line with standards. The European Parliament should make use of parliamentary accountability mechanisms to ensure that monitoring actors perform their tasks.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-12-03:

New EU short-stay visas: more advantages for legitimate travellers till sidans topp

Simpler procedures for legitimate travellers and incentives for cooperating with the EU on migration are part of new rules on short-stay visas for non-EU nationals.

Civil Liberties Committee MEPs backed, on Monday, changes to the EU Visa Code which establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period). The draft law was passed with 27 to 15 and 4 abstentions.

MEPs partially endorsed the Commission's proposal, aimed at facilitating legitimate travel for tourism, trade and business, whilst preventing irregular immigration and contributing to internal security. They made additional changes to further simplify procedures for bona fide travellers and ensure a positive link between visa and migration policy.

Among other changes:

some applicants may not need to present their applications in person and processing periods will be reduced;

travellers will be able to hand in applications at the consulate of another EU member state if the one responsible is neither present nor represented in a given third country or if the competent one is more than 500 km away from their place of residence;

travel health insurance will not be a prerequisite for requesting a visa;

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros, with exceptions for some travellers, while children under 12, family members of EU nationals, students and researchers will have the fee waived;

it will be possible to apply for a visa up to nine months before the intended journey (instead of six months proposed by the Commission), and

additional facilities for artists and sports professionals touring in the EU and multiple entry visas for frequent travellers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-30:

New reports highlight threat of anti- migration agenda to civil society till sidans topp

This week ReSOMA, the Research Social Platform on Migration and Asylum has released a Discussion Brief entitled "Crackdown on NGOs assisting refugees and other migrants", outlining how "the political and operational priority to tackle migrant smuggling" has impacted civil society actors that try to assist refugees and migrants.

NGOs, Search and Rescue operations, and volunteers have often been on the frontline of what has been called the 'refugee crisis' in Europe, providing food, shelter and legal advice and monitoring human rights situations faced by refugees and migrants on the ground. But research indicates that attempts to balance legitimate political objectives of countering and preventing organised criminal groups from smuggling migrants for profit, with the right of association and humanitarian assistance, are also provide an obstacle for the functioning of civil society actors.

The Brief discusses in further detail the criminalisation of NGOs and its facilitation by EU law, the harassment and policing of NGOs beyond formal criminalisation, the role of EU funding in this regard, and the potential impacts of the policies that have been adopted.

In a report released this month the European Agency for Fundamental Rights (FRA), present the result of an online consultation with its civil society network which looks at the challenges faced by civil society organisations (CSOs) in their day- to- day work, ranging from changes in the legal environment, challenges in finding and accessing resources, to obstacles in accessing policymaking, and threats and attacks. FRA concluded that the results of the consultation "confirm earlier messages and point to the need to provide civil society with the resources and the 'safe space' that it needs to flourish and operate".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11-30:

FARR om EU:s återvändandedirektiv till sidans topp

FARR har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens förslag till omarbetning av EU:s direktiv om återvändande. Det handlar om vilka sanktioner som medlemsstaterna ska ta till mot utlänningar som vistas illegalt inom EU, till exempel efter beslut om utvisning. Det nya förslaget innehåller ökade möjligheter till förvarstagande, kortare tider för överklagande och andra åtstramningar. FARR kritiserar att förslaget bara tar upp effektivitetsaspekter och inte analyserar konsekvenserna ur ett rättssäkerhetsperspektiv eller barnperspektiv. Det finns inte heller någon analys av varför andelen som beviljas asyl varierar så mycket mellan EU-länderna, eller vad som skulle behövas för att fler skulle kunna få uppehållstillstånd eller välja att återvända frivilligt. Vissa delar av förslaget motsätter sig FARR starkt, till exempel att grunderna för förvarstagande föreslås utvidgas så kraftigt att i princip alla som varit asylsökande skulle kunna tas i förvar. Det finns risk att förslaget leder till att fler hamnar i limbo.

FARR passar i yttrandet på att påpeka att Sverige fortfarande inte har inrättat ett oberoende organ för övervakning av verkställighet av utvisningar. Behovet av detta har visat sig de senaste veckorna, när transportpersonal anklagats för misshandel samtidigt som det visat sig att utvisningar genomförs i hemlighet för Migrationsverket.

Läs yttrandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-30:

ECRE publishes comments on the Commission proposal for a Recast Return Directive till sidans topp

ECRE has published its comments on the European Commission's proposal for a recast Return Directive. The Commission has billed its proposal of September 12, 2018 as a 'targeted review', however, its impact could be far-reaching, leading to increased detention, including at the EU's external borders, and a lowering of safeguards to the detriment of third-country nationals' fundamental rights. As it concerns a recast proposal ECRE has limited its analysis to the impact on fundamental rights of those provisions the European Commission is proposing to amend.

The European Commission's amendments include new criteria to assess a 'risk of absconding' - a grounds for detention as well as for not granting voluntary departure. This new list of criteria is so broad it could lead to systematic detention, reversing the presumption whereby detention should only be considered as a last resort and severely limiting individuals' possibilities to choose a more humane voluntary departure. There are more restrictions on voluntary departure, including instances where it would not be available at all. Legal remedies have been restricted both in terms of imposing extremely tight time-limits, as well as reducing the possibilities for appeal and the suspensive effect of appeal after the first instance.

There are new grounds for detention as well as a new maximum period of detention of between three and six months. The proposed new border procedure is extremely problematic from a human rights perspective. In particular, the link between asylum and return procedures, systematic detention at the border, detention periods, time limits for lodging appeals and the effectiveness of the remedy provided, the proposed fast-track return procedure - all set an extremely low standard, which is at odds with international human rights law and the EU Charter of Fundamental Rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

ECRE 18-11-23:

ECRE published Policy Note on EU's role in implementing Global Compact on Refugees till sidans topp

ECRE has published a Policy Note "Global Means Global: Europe and the Global Compact on Refugees" which sets out how the EU should take forward the implementation of the Global Compact on Refugees (GCR) within and outside Europe. It identifies sections of the GCR that are particularly pertinent in this respect and provides related recommendations.

(...)

In the Policy Note ECRE argues that the EU's commitment to the GCR is undermined by the different measures currently used or proposed to shirk rather than share responsibility for refugees. The GCR applies to EU Member States both in the way they act domestically and in their approach to third countries on asylum, displacement and migration. Therefore, the application of the Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) to Europe as a region should not be dismissed but viewed as an opportunity.

In addition, the EU and European governments should ensure that the negotiations of the next Multiannual Financial Framework (MFF), which will govern the EU's budget from 2021-2027, decides on funding priorities and programmes that support the objectives of the GCR. This pertains to the role of the EU and its Member States who are collectively the world's biggest development donor as well as the considerable support the EU provides for asylum seekers and refugees within Europe.

The EU should support participation and empowerment of refugees and host communities as the GCR contains few concrete proposals on the active participation of refugees and host communities in its implementation. Engagement with civil society is an area where the EU should share its good practice to create a change in the way in which refugee policy is discussed, developed and implemented.

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

Karin Ödquist Drackner, Unicef 18-12-10: Världens länder måste samarbeta för en säker och ordnad migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-12-01:

Allt fler EU-länder nobbar FN:s migrationsavtal till sidans topp

Allt fler EU-länder hoppar nu av FN:s migrationsavtal som ska undertecknas om två veckor. Sveriges migrationsminister Helene Fritzon är besviken.

- Jag tycker att det är bekymmersamt att vi inte kan stå eniga bland EU:s medlemsstater när vi nu går in i ett större arbete där vi har möjlighet att stå bakom en resolution i FN:s namn, säger Helene Fritzon.

Sist ut att hoppa av FN:s migrationsavtal var Slovakien, vilket ledde till att den slovakiske utrikesministern avgick i protest. Och sammanlagt har nu nio EU-länder hoppat av.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Jämtland 18-11-27:

Ny modell ger nyanlända vårdjobb till sidans topp

Vården behöver personal samtidigt som många nyanlända vill komma in på arbetsmarknaden. Ett projekt med Jämtland och Västernorrland har nu på ett framgångsrikt sätt lyckats matcha fram 236 nya undersköterskor.

Att hitta nyanlända som kan tänka sig att jobba inom vården har inte varit svårt. Men problemet är oftast deras språkkunskaper som varit ett för stort hinder för att börja en vanlig utbildning.

Inleddes 2016

Projektet som inleddes hösten 2016 har i all enkelhet gått ut på att gallra fram nyanlända som är intresserade och dessutom bedöms kunna passa inom vården.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 18-12-03:

Blekingeläkare: "Snabbspår har havererat" till sidans topp

Snabbspåret för läkare från länder utanför EU måste förändras så att fler läkare får möjlighet att arbeta i Sverige, menar Karlskronaläkaren Ingvar Ovhed.

- Människor måste få en möjlighet att visa vad de kan, säger han.

Det befintliga snabbspåret för läkare har havererat, skriver Ingvar Ovhed - som är projektledare för den kurs som förbereder provdeltagare från Blekinge, Kalmar och Kronoberg - i en debattartikel i Aftonbladet, tillsammans med svenskläraren Jan-Åke Blomqvist.

Sedan de nya legitimationsreglerna började gälla den 1 juli 2016 har bara 100 av de 889 personer som tagit provet blivit godkända. Det motsvarar 11 procent.

- I den bristfälliga statistik som finns kan vi se att en hel del nästan klarar provet. Sedan finns det de som har väldigt svårt för det, säger Ingvar Ovhed.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-11-21:

Österrike/ Social welfare restrictions on refugees contrary to EU law till sidans topp

The Court of Justice of the European Union (CJEU) held in C-713/17 Ayubi that persons granted refugee status must be granted the same level of social assistance as nationals of the host country in accordance with the recast Qualification Directive, regardless of whether they have temporary or permanent residence.

In recent years, a number Austrian provinces (Lower Austria, Upper Austria, Voralberg) have introduced rules precluding refugees with a temporary residence permit from access to the needs-based minimum benefit (bedarfsorientierte Mindestsicherung, BMS) under the same conditions as Austrian nationals, and instead offering them lower levels of support. In Upper Austria, whose Administrative Court (LVwG) made the preliminary reference to the CJEU, refugees received 405 € per month and an additional 155 € subject to compliance with integration measures, while nationals received 921.30 €.

The CJEU clarified in Ayubi that the right to social assistance under Article 29 of the Directive is attached to refugee status and not to the residence permit issued to people granted protection. Accordingly, refugees are entitled to social benefits under the same conditions as nationals, irrespective of the duration of validity of their residence permit.

The same is not true for beneficiaries of subsidiary protection, to whom Member States are allowed to grant lower levels of social assistance under the Directive. This is done by several Austrian provinces (Burgenland, Lower Austria, Salzburg and Styria) in practice.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-30:

Internationellt/ RSC Report: Refugees as Providers of Protection and Assistance till sidans topp

Oxford University's Refugee Studies Centre has published a report on the importance of refugee-led community organisations (RCOs) in low- and middle-income countries. By examining four cases of refugee-led social protection in Kenya (Nairobi and Kakuma) and Uganda (Kampala and Nakivale), the research shows that, in contrast to the dominant humanitarian model premised upon a provider/beneficiary relationship, refugees themselves are important and often neglected providers of protection and assistance.

The report describes that at the global level, the rhetoric around RCO's is gradually changing, and there has been increasing recognition of the need to support refugee lead initiatives. However they are still absent from most of the crucial strategy documents published by the United Nations Refugee Agency (UNHCR), while formal partnerships between the UNHCR and RCOs are discussed rarely and with varying significance from country to country.

RCOs often lack funding in a dilemma the report explains as a "chicken and egg" problem; "In order to receive recognition and funding, they need to have capacity. But in order to have capacity, they need recognition and funding". Nevertheless they often provide protection and assistance in areas as diverse as education, health, livelihoods, finance, and housing, despite their lack of access to external funding or recognition. In many cases refugee recipients regard these informal sources of social as more important than formal sources of assistance, and some RCOs thrive largely due to individual leadership and the creation of transnational networks that bypass the formal humanitarian system.

The reports suggests that by engaging with RCOs, the UNHCR and other donors and international organisations can meet their commitment to the localisation agenda and assist them to become sustainable providers of social protection on a more participatory basis, within formal partnership structures.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Rådgivningsbyrån 18-11-26:

"Inte konventionsenligt att förlänga migrationslag" till sidans topp

Parallellt med regeringsdiskussionerna pågår en fråga som är av stor betydelse för många i Sverige som oroat längtar efter att återförenas med sin familj - vad händer efter att den tillfälliga migrationslagen upphör i sommar? Vi uppmanar lagstiftaren att läsa en dom som Migrationsöverdomstolen meddelade i tisdags innan ett eventuellt förslag om förlängning av lagen tas fram.

För tre år sedan, den 24 november 2015, annonserade regeringen att möjligheten till att beviljas uppehållstillstånd i Sverige kraftigt skulle begränsas. Den "tillfälliga lagen" som därefter togs fram, begränsar rätten till familjeåterförening betydligt. För många människor som flytt krig och förföljelse innebär lagen att de måste försöka bygga upp sitt liv här medan deras närmaste familj lever kvar i det de själva tvingades fly från.

En stor grupp av de som kommit till Sverige de senaste åren kommer från Syrien. Alla som flyr från Syrien bedöms idag ha ett skyddsbehov. I Sverige beviljas de i stor utsträckning uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande" och har enligt den tillfälliga lagen som huvudregel ingen rätt att återförenas med sin familj.

Det finns ett litet utrymme i lagen för att beviljas uppehållstillstånd ändå, men det är en mycket snäv ventil. Regeringens uppfattning var att undantaget endast skulle komma att bli aktuellt i något enskilt fall under de tre åren som lagen ska gälla.

Undantaget utgör ett svårtillämpbart verktyg som ställer höga krav på Migrationsverket och migrationsdomstolarna att göra bedömningar enligt bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

I vårt arbete som juridiska ombud i familjeåterföreningsprocesser har vi tyvärr sett att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i många fall inte klarar av att göra sådana bedömningar. Bland annat beror detta på att förarbetena till lagen är mycket bristfälliga och inte lämnar vägledning till rättstillämparen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 18-11-27:

Oisin Cantwell: Förläng inte den tillfälliga lagen till sidans topp

Tre år har gått sedan den undermåliga tillfälliga utlänningslagen aviserades.

Att förlänga den vore rättsosäkert.

Den 24 november 2015 annonserade regeringen att Sverige skulle lägga sig på EU:s miniminivå för asylsökandes rättigheter.

Den tillfälliga lagen skulle gälla i tre år och innebar bland annat att permanenta uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga och att rätten till familjeåterförening begränsades betydligt.

Kritik från lagkloka saknades sannerligen inte, men de panikslagna paragrafernas röstades igenom riksdagen med betryggande majoritet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 18-11-30:

Children in Migration: Collateral Damage? till sidans topp

Editorial: Catherine Woollard

Despite harsher approaches to refugees and migrants in Europe there is an almost universal view that children should be exempt from restrictive measures, even among those who are hostile towards migration in general. The Convention on the Rights of the Child (CRC) provides the international legal standards governing states' treatment of all children, regardless of migratory status and all EU Member States are party to it.

Yet, despite the rhetoric, intentions and legal standards, preliminary research from the ChildMove project presented at an MPI event in Brussels this week, provides empirical evidence for what has been increasingly exposed in recent years: 100,000s of children migrating to and within Europe are suffering in dire circumstances as a result of Europe's policies and actions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-11-30:

Sverige tvingar barn att bo ute på gatan till sidans topp

Debattörerna: I dag regleras invandringen genom att sätta press på minderåriga

I Sverige lever i dag tusentals barn och unga utan tillgång till grundläggande rättigheter så som tak över huvudet och mat för dagen. Barn som enligt barnkonventionen har samma rätt till skola, vård, fritid, hälsa och utveckling som alla andra barn i vårt land.

I stället för en trygg tillvaro präglas dessa barns och ungas vardag av en extrem utsatthet som leder till stor psykisk ohälsa, självskadebeteende och där risken för exploatering är hög.

I helgen samlas årets pristagare av Child 10 Award för ett barnrättstoppmöte i Malmö. Child 10 Award går i år till tio personer som genom sina organisationer på olika sätt kämpar för barn i papperslöshet.

Vi svenska pristagare och partners i Child 10 ser med förtvivlan på konsekvenserna av de senaste årens åtstramade migrationspolitik och restriktioner i välfärden och kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa dessa barns och ungas grundläggande rättigheter.

Den signalpolitik som påbörjades under 2015 har resulterat i att unga asylsökande som tidigare hade beviljats uppehållstillstånd nu i större utsträckning får avslag och tvingas ut på gatan, helt utan stöd från svenska myndigheter. I takt med att migrationspolitiken har stramats åt har även många av de skyddssystem som påverkar unga ensamkommande nedmonterats.

Ett exempel på detta, som Barnrättsbyrån visar i sin rapport Sveket, är ändringarna i socialtjänstens ersättningssystem som innebär en knivskarp gräns vid 18-årsdagen.

En dag som svenska ungdomar ofta längtar efter innebär för de ensamkommande ungdomarna att de måste lämna sitt boende, sin skola, sitt nätverk och den trygghet de skapat sig och flytta till något av Migrationsverkets boenden för vuxna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning ledare 18-11-25:

Fatala felmätningar till sidans topp

Maria Ripenberg

Ok. Socialstyrelsen hade räknat fel.

Hur många barn har utvisats till Kabul sedan 2015? Bara för att Socialstyrelsen räknat fel?

Barn som påstås ha hittat på sin ålder har av svenska staten fått - en påhittad ålder. Hur framställdes det när de "erbjöds" undersökning med en vansklig metod utförd på felräknat underlag? Här får du chansen ätt mäta din knäled, men tar du den inte skriver vi upp din ålder till 18 år. Ändå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 18-11-27:

Behovet av amnesti blir tydligare efter nya avslöjanden från Ekot till sidans topp

Efter SR Ekots avslöjande att kriminalvården hemlighåller utvisningar för ansvarig myndighet, vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se förnyade ansträngningar för de ensamkommandes rättssäkerhet.

- Det som framkommer i SR:s Daniel Öhmans avslöjande är oroande. Den bristande transparensen hotar rättssäkerheten, till exempel genom att försvåra för en människa att få juridiskt stöd om det finns verkställighetshinder. Här gäller det människoliv och det är viktigt att kriminalvården inte går bakom ryggen på Migrationsverket, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Kriminalvårdens utvisningar i det fördolda gäller inte bara ensamkommande, men visar på ytterligare en myndighet som inte förmått hantera flyktingsituationen på ett rättssäkert sätt. Tidigare har Socialstyrelsen backat från sin utredning om rättsmedicinska åldersbedömningar, Rättsmedicinalverkets agerande har väckt stark kritik, och även Migrationsverket har kritiserats för brister i handläggningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-11-28:

Moderaterna vill bygga nytt stort förvar i Sverige till sidans topp

Moderaterna tycker inte att den utbyggnad av förvarsplatser som pågår är tillräcklig.

Partiet satsar 100 miljoner kronor extra i sin budget för att ytterligare 100 nya platser ska komma till.

- Det här innebär rent konkret att vi vill öppna ett till större förvar i Sverige, säger partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell.

Inför det här året gav den rödgröna regeringen Migrationsverket i uppdrag att bygga ut antalet förvarsplatser. Målsättningen att det totalt ska finnas 457 förvarsplatser vid årsskiftet.

Men Moderaterna tycker inte att den pågående utbyggnaden är tillräcklig och lägger därför 100 miljoner kronor extra i budgeten för att ännu fler nya förvarsplatser, ungefär 100 stycken, ska komma till.

- Vi har en situation där vi om några år kan ha uppåt 80 000 människor i Sverige som vistas i landet utan tillstånd. Helst vill man att människor ska återvända hem frivilligt, det är mest humant och ekonomiskt föredelaktigt. Men om man inte gör det så måste det ju finnas en konsekvens. Då spelar förvaren en stor roll. Det här innebär rent konkret att vi vill öppna ett till större förvar i Sverige, säger partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

CAT 18-11-26:

Eighth periodic report submitted by Sweden under article 19 of the Convention till sidans topp

Pursuant to Article 19 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Swedish Government hereby submits its eighth periodic report. The report covers legislative, administrative and other measures linked to the individual substantive provisions of the Convention taken since Sweden submitted its combined sixth and seventh periodic report (CAT/C/SWE/6-7). This presentation follows the list of issues adopted by the Committee at its fifty-ninth session (CAT/C/SWE/QPR/8).

/Skrivelsen innehåller bland annat svar på kommitténs frågor om Sveriges hantering av människohandel och offer för människohandel, den tillfälliga asyllagen, statistik över beviljade tillstånd, styrning av Migrationsverket, träning av handläggare, utvisningen av en man som avled under verkställighet, riktlinjer för förvarstagande, ändrad lagstiftning för förvarstagande mm/

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

Justistiedepartementet 18-12-05: Svenskspråkig version av rapporten samt lista med kommitténs frågor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR November 2018:

Alternatives to Detention Self-study Modules till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

To be able to introduce and effectively apply alternatives to detention, we need to understand why these alternatives are better placed than detention to achieve the goal/expected result in the immigration context. We also need to understand how these alternatives to detention operate in practice. In this learning programme we will answer the following questions:

+ What are ATDs and why are they important?

+ What is the international legal framework that shapes ATDs?

+ How should decisions on ATDs be made?

+ What are the different models of ATDs?

+ What specific modalities exist for refugee children?

+ How can we advocate for ATDs within specific national contexts?

The overall objectives of this programme are to enable learners to:

+ Differentiate between reception arrangements and ATDs;

+ Specify appropriate ATD mechanisms;

+ Support the design and implementation of ATDs;

+ Introduce elements of an advocacy strategy related to establishing appropriate ATDs in law; and

+ Apply specialized knowledge regarding child care arrangements in immigra on procedures.

Conceptualization of the learning programme

(...)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 0 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 1 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2.2 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 2.3 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 3 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 4 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 5 (Extern länk)

Alternatives to Detention Self-study Modules: Module 6 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO November 2018:

EASO Newsletter November 2018 till sidans topp

/Rubriker:/

General news

Important meetings at EASO

Stories from the hotspots

External dimension

Training & workshops

Latest asylum trends

Läs nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-11-25:

Hanif Bali: Jag tänkte på mina föräldrar hela tiden till sidans topp

I en öppenhjärtig intervju för SVT Min sanning berättar moderate riksdagsmannen Hanif Bali om uppväxten i Sverige och hur det gick till när han kom ensam till Sverige som treåring.

- Mamma grät och jag förstod inte varför. Jag tyckte det skulle bli kul att åka buss och jag fick en ficklampa av min pappa. Jag minns att det var fyrverkerier ute, men det var ju egentligen bombningar.

Intervjuprogrammet Min sanning är tillbaka. Första gäst att intervjuas av programledare Anna Hedenmo är riksdagspolitikern Hanif Bali (M).

Hanif Bali är född i Iran och kom som ensamkommande till Sverige som treåring från kriget i Irak. Föräldrarna som var knutna till den då terrorstämplade organisationen Folkets Mujahedin blev ombedda att skicka iväg sitt barn för att själva kunna fokusera på den politiska kampen.

- På Arlanda hamnar jag i ett rum med massor av leksaker. Jag hade aldrig sett så mycket i hela mitt liv, jag vågade inte röra något. Det fanns en sådan där matta med bilväg. Jag vet inte varför men jag har alltid älskat sådana mattor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.