fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 12 juli 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 17-06-30:

Ensamkommande ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år till sidans topp

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Den 1 juli i år börjar ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017.

Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt för kommuner att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.

Regeringen 17-06-30: Frågor och svar - ensamkommande som fyller 18 år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 17-06-30:

Miljoner ska minska ensamkommandes flyttar till sidans topp

Regeringen och Vänsterpartiet föreslår 195 miljoner extra till kommunerna för att minska flyttandet för ensamkommande unga som fyller 18 under asylprocessen. Förslaget läggs in i höständringsbudgeten för 2017.

Förslaget har tvingats fram av Migrationsverkets långa handläggningstider för de ensamkommande som kom under 2015 och 2016 och som under väntan hinner fylla 18 år. Då ska de normalt flyttas till ett vuxenboende, som kan ligga varsomhelst i landet. Får de sedan ett ja till asyl kan de få flytta ännu en gång när de kommunplaceras.

"Stoppa flyttkarusellen"

Flyttarna kan innebära att de måste avbryta studier och att de försvinner från miljöer där de hunnit rota sig.

- Vi behöver ge kommunerna ett särskilt och tillfälligt stöd för att kunna klara av att låta de här unga bo kvar i sina boenden tills dess att de fått besked. De ska inte behöva flytta flera gånger, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-06: Pengar för ensamkommande bör gå till civilsamhället - då räcker de! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-06-30:

Belgien/ Reform reducing asylum standards in Belgium to minimum requirements till sidans topp

On 23 June 2017 the Belgian State Secretary for Asylum and Migration submitted a new legislative proposal amending the Aliens Act with the aim of transposing the recast Reception Conditions Directive and Asylum Procedures Directive. The law indicates a lowering of the Belgian standards to the minimum set out in the EU Directives. Main changes affect rules on detention of asylum seekers, inadmissibility grounds of asylum applications and the consideration of sources in the asylum procedure.

According to the proposal, an asylum seeker may be detained where he or she does not cooperate in the establishment of his or her identity, where there is a risk of absconding, where the application is made with a deliberate purpose of delaying or hindering return, or for reasons of public order and national security. The maximum duration of such detention is 2 months, except for cases related to public order and national security, where it can be prolonged.

The proposal transposes the grounds set out in the recast Asylum Procedures Directive as reasons for declaring an asylum application inadmissible. These will introduce new concepts such as the "first country of asylum" and "safe third country" concepts as inadmissibility grounds in Belgium. The Commissioner-General for Refugees and Stateless Persons (CGRS) shall decide on the admissibility of applications within 15 working days. The introduction of the "safe third country" implies abusive conduct on the part of individuals arriving in Belgium through other countries, as it mentions the "safe third country" concept under a heading entitled "Fight against abuse".

(...)

Läs mer (Extern länk)

AIDA 17-06-30: Reform reducing asylum standards in Belgium to minimum requirements (extended version), (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

IOM 17-07-07:

Från Afghanistan/ IOM: Displaced and returnees over 2.4 million in nine provinces till sidans topp

One in six people is either a returnee or an internally displaced person (IDP) in the nine Afghan provinces of Baghlan, Balkh, Kabul, Kunar, Kunduz, Laghman, Nangarhar, Paktia, and Takhar, according to the second round of IOM's Afghan Displacement Tracking Matrix (DTM) published today (7/7).

In the nine provinces, which are believed to have the highest levels of displacement and return in the country, a total of 2,416,570 individuals either returned from abroad or were internally displaced during the five years between 2012 and June 2017. This represents roughly 20 per cent of the provinces' total base population of 11,851,822.

The DTM tracks mobility, determines numbers and locations of forcibly displaced people and provides basic demographic information. It aims to explain the reasons behind their displacement and their migration history, as well as their vulnerabilities and priority needs. Its main objective is to provide the government and humanitarian partners with comprehensive data, enabling them to deliver timely, targeted, and cost-effective assistance to conflict and displacement affected populations.

According to the survey, the returnees from abroad included 1,200,721 people from Pakistan and over 222,000 from Iran. Another 41,803 people returned from Europe, including Turkey.

Many returned to extreme poverty and some 73,850 returnees are now living in tents or open air holes dug into the ground and covered by tarpaulins. Many others rent or live in semi-ruined, abandoned houses. With 518,066 individuals returning between 2012 and 2017, Nangarhar has the highest number of returnees.

The survey also identified a total of 945,182 IDPs in the nine provinces assessed. Nearly all of them - 97.38 per cent - had been displaced by conflict. Another 1,141,334 people had returned to their homes. Some 658,743 individuals had been forced to leave their settlements and had fled to another district or province.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-07-04:

Från Afghanistan/ Migrationsverket och Afghanistan - vad gäller? till sidans topp

Kort fakta om Migrationsverkets bedömningar gällande Afghanistan

Säkerhetsläget

Migrationsverket bedömer att situationen i Afghanistan är allvarlig och att läget i landet har försämrats det senaste året. Som konstaterades i det senaste rättsliga ställningstagandet från december 2016 råder det andra svåra motsättningar enligt utlänningslagens definition i de tre provinser som är minst drabbade av våld: Panjshir, Bamyan och Daikundi. I övriga 31 provinser råder det inre väpnad konflikt, där våldet i provinsen Helmand är så omfattande att alla som återvänder riskerar att drabbas av våldet. Samtidigt finns det fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika provinser, och en individuell bedömning måste göras i varje enskilt ärende. Situationen är trots en gradvis försämring inte sådan att alla som kommer från Afghanistan, i likhet med exempelvis situationen i Syrien, enligt lagstiftningen per automatik kan få skydd i Sverige.

Domstolar

Domstolarna, som gör egna juridiska bedömningar i asylärenden, har inte fattat några andra beslut kring säkerhetssituationen i Afghanistan än Migrationsverket.

I mars i år meddelade Kammarrätten i Stockholm en dom som innebär att fler ensamkommande barn från Afghanistan som beviljats uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl eller fått uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder nu i större utsträckning får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, det innebär alltså att de får en skyddsklassning. De ensamkommande barn som domen berör är framförallt de som vuxit upp utanför sitt hemland och därför inte har familj, släkt, nätverk eller lokalkännedom i hemlandet.

Återtagandeavtalet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-28:

Från Afghanistan/ Ny vädjan om avvisningsstopp till Afghanistan får nobben till sidans topp

Afghanistans båda flyktingministrar vädjar nu till alla europeiska ambassader att stoppa utvisningarna av afghanska flyktingar.

Migrationsminister Morgan Johansson säger till DN att deras vädjan inte ändrar något.

Förra veckan krävde Liberalernas Jan Björklund att utvisningarna till Afghanistan skulle stoppas tills Migrationsverket gjort en ny säkerhetsbedömning.

Orsaken var att säkerhetsläget i landet hade försämrats kraftigt under våren och sommaren. DN rapporterade då att Tyskland stoppat utvisningarna till Afghanistan av den anledningen.

Jan Björklunds krav avvisades dock av Morgan Johansson som argumenterade för att det är en fråga för Migrationsverket och domstol att avgöra i varje enskilt fall. Annars skulle det vara fråga om "ministerstyre", menade han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-07-03: Minister: Afghanistan säger inte upp avtal med Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-07-07:

Från Libyen/ UK Tribunal: return is unsafe due to high level of indiscriminate violence till sidans topp

On 28 June 2017, the UK Upper Tribunal issued a country guidance decision on Libya establishing that the level of violence in Libya is so high that returning civilians to that country would pose a threat to their life.

The tribunal ruled that the violence in Libya has reached such a high level that substantial grounds are shown for believing that a return civilian would, solely on account of his or her presence in that country, face a real risk of being subject to a threat to his/her life. With this decision, Libyans in the UK are to be granted humanitarian protection. However, the Tribunal has not ruled on claims for refugee status, which should continue to be assessed on an individual basis.

To reach this conclusion, the Tribunal relied on extensive reports on the political, economic and humanitarian situation in Libya. It highlighted that there are three competing governments in Libya, in addition to a myriad of different militias in operation, and that the judicial system is dysfunctional. This scenario is aggravated by the debilitated and unstable economy and the high number of internally displaced persons in Libya. The Upper Tribunal assessed the level of indiscriminate violence by looking at the existing data and overall information available. It concluded that indiscriminate violence can erupt anywhere and that there is a general failure of state protection for citizens.

This analysis is consistent with a study by UNHCR released on 3 June 2017 which found that around half of those travelling to Libya do so believing they can find jobs there, but end up fleeing onwards to Europe to escape life-threatening insecurity and exploitation. In addition to Libya's strategic location, the conflict and instability in the country have contributed to create an environment where human smuggling and criminal networks flourish.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-06-29:

Från Nigeria/ Involuntary refugee returns to Nigeria must be avoided till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed over a fresh incident of forced returns of refugees from Cameroon into northeast Nigeria. This follows similar incidents earlier in the year, and more recently, repeated warnings that refugees are returning to a dangerous situation in which conditions do not yet exist to make returns safe and sustainable.

"The involuntary return of refugees must be avoided under any circumstances," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "In addition, returns to Nigeria put a strain on the few existing services and are not sustainable at this time. A new emergency, just as the rainy season is starting, has to be avoided at all costs".

In the latest incident, on Tuesday (June 27), some 887 Nigerian refugees, most of them children, were repatriated in six trucks provided by the Nigerian military and Cameroonian police from the Kolofata border site. The refugees were rounded up at 19:30 local time and forcibly removed to Banki in Nigeria in desperate conditions.

UNHCR remains very concerned for the children. We also understand that several dozen refugees, fearing that they would be returned against their will, escaped and went into hiding.

The incident follows concerns raised by UNHCR in March over incidents of forced return from the border areas. More recently, the agency warned that large numbers of refugees were returning from Minawao camp to conditions dangerously unprepared to receive them. The latest incident happened after Cameroon gave the refugees seven days' notice on June 19 to return.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-06-30:

Från Syrien/ Significant returns of internally displaced amid Syria's continuing conflict till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is seeing a notable trend of spontaneous returns to and within Syria in 2017.

Aid agencies estimate that more than 440,000 internally displaced people have returned to their homes in Syria during the first six months of this year. In parallel, UNHCR has monitored over 31,000 Syrian refugees returning from neighbouring countries so far in 2017. Since 2015, some 260,000 refugees have spontaneously returned to Syria, primarily from Turkey into northern Syria.

The main factors influencing decisions for refugees to return self-assisted mostly to Aleppo, Hama, Homs, Damascus and to other governorates are primarily linked to seeking out family members, checking on property, and, in some cases, a real or perceived improvement in security conditions in parts of the country.

Given the returns witnessed so far this year and in light of a progressively increased number of returns of internally displaced people and, in time, refugees, UNHCR has started scaling up its operational capacity inside Syria. In order to adequately address the initial needs of IDP returnees, UNHCR - as part of the overall UN response inside Syria - will expand its humanitarian and protection response with a strong emphasis on providing protection services, improving shelter conditions and assist in the rehabilitation of some essential infrastructure and basic essential services, all in close coordination with respective sector lead agencies and partners.

Outside of Syria, UNHCR is strengthening monitoring of border movements and analysis of refugee intentions to be on top of any changes that could lead to a refugee return, while ensuring that refugees' own voices are centre-stage in any planning around return.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Frontex 17-07-10:

Italien/ Frontex helps Italy track down people smugglers till sidans topp

A plane taking part in Frontex activities in the Central Mediterranean played a key role in the arrest of two suspected people smugglers who had earlier dropped off 33 migrants near Syracuse, Sicily.

The Italian authorities had asked Frontex to dispatch the plane, which streams real-time video to the agency's headquarters, to help find the smugglers on sailboat that was heading away from Sicily. The plane spotted the suspected sailboat heading away from the island. The migrants later confirmed that the vessel was the one involved in the smuggling operation and Italian authorities intercepted it the same day.

Expanding the agency's ability to track vessels and monitor the sea in real time, the plane provides streaming video and other data directly to Frontex as part of a unique multipurpose aerial surveillance (MAS) operation launched last month. The real-time video is transmitted to the Frontex Situation Centre (FSC) at the agency's headquarters in Warsaw, where it is monitored by Frontex staff, along with representatives from the Italian law enforcement authorities and Maritime Rescue Coordination Centre.

The information provided by the plane is used to assist in tracking suspected criminal activity in the Central Mediterranean, but may also be used to provide assistance in search-and-rescue missions in the area. In case of such an emergency, the video and other data would be shared with relevant national authorities, which coordinate all search-and-rescue efforts.

In addition, the plane may also assist the European Fisheries Control Agency (EFCA) in tracking down illegal fishing as part of the cooperation on multi-purpose operations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-07-04:

Italien/ Kritik mot italienskt hot om stängda hamnar till sidans topp

Hotet från italienskt håll om att stänga landets hamnar för räddningsfartyg för att stoppa flyktingströmmarna över Medelhavet får kritik från hjälporganisationerna i området. Samtidigt har den pågående flyktingkrisen runt Medelhavet lett till att Österrike nu varslar om att gränskontroller kan komma att införas.

Över 100.000 flyktingar och migranter har hittills tagit sig över Medelhavet i år och 2.500 människor har omkommit under resan, enligt nya siffror från FN.

Över 84.000 av dessa har kommit till Italien - 12.000 bara de senaste dagarna - vilket innebär en kraftig ökning jämfört med förra året.

Den eskalerande flyktingkrisen ledde förra veckan till att man från italienskt regeringshåll hotade med att stoppa räddningsfartyg som transporterar flyktingar från att lägga till i landets hamnar om inte EU samtidigt genomför åtgärder för att hjälpa Italien, enligt The Guardian.

Ett krismöte sammankallades därför i söndags i Paris mellan representanter från de italienska, franska och tyska regeringarna, där man beslutade att överväga dels ökade ekonomiska bidrag, dels försöka se till att minska det man kallar för "pådrivande faktorer" i flyktingsmugglingen över Medelhavet.

Termen kommer från såväl ett antal italienska politiker som representanter från den libyiska kustbevakningen som hävdar att närvaron av fartyg från frivilligorganisationer som räddar människor utanför libyiskt vatten i längden lett till att flyktingarna beslutat att ge sig ut på de farliga resorna.

Kritik mot förslag

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 17-06-28: Italy considers closing its ports to boats carrying migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-06-28:

Medelhavet/ 5 vessels deployed by Frontex engaged in rescue operations till sidans topp

Five vessels taking part in Frontex operation Triton helped save 2 700 people in the Central Mediterranean since Sunday. These vessels included Swedish KBV 002, Spanish Rio Segura and Maltese P62, as well as two Italian vessels co-financed by Frontex.

In total, some 10 000 migrants have been rescued in Central Mediterranean in the past three days and search and rescue operations are ongoing. This is the largest number of people rescued within such a brief span so far this year.

"Setting off such high numbers of boats at the same time by the Libyan smugglers is extremely worrying. In the latest years smugglers often launched massive number of boats all at the same time, but this year we are witnessing levels never registered before in short periods of time," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

Over the past two years, smugglers operating in Libya have made it more dangerous for migrants, cramming more people onto increasingly unseaworthy rubber dinghies. They also give them barely enough water and fuel to leave Libyan territorial waters and remove the engines as they approach international waters to reuse them.

"While saving lives is a priority, dismantling people-smuggling networks operating in Libya is part of our mission. Within Operation Triton, Frontex deploys officers who collect intelligence about the activities of the smugglers which the agency shares with Italian authorities and Europol for investigations and arrests," said Fabrice Leggeri.

In 2016, 588 suspected smugglers were arrested as part of operation Triton.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sea-Watch 17-06-29:

Medelhavet/ The International Criminal Court to investigate Libyan coastguard till sidans topp

The International Criminal Court in The Hague is examining evidence to decide whether an investigation can be started into crimes against migrants in Libya, which could potentially include the so-called Libyan Coastguard. This would reflect the numerous attacks on civil rescue organisations as well as refugees and migrants highlighted by Sea-Watch. In several cases, the so-called Libyan Coastguard has put rescuers, migrants and refugees in mortal danger in order to bring the latter back to Libya at gunpoint - a clear violation of the internationally-accepted principle of non-refoulement.

The reason for the initiative of Sea-Watch, which could now potentially have legal consequences, stems from an incident on 10th May in which a patrol boat of the Libyan Coastguard dangerously cut across the bow of the Sea-Watch 2 in order to subsequently reach a wooden boat with c. 500 people on board. The captain of the patrol boat forced the refugees and migrants to stop their boat at gunpoint. Subsequently, they were brought back to Tripoli and from there to the infamous 'Detention Centres'."All incidents took place outside Libyan territorial waters and this represents a clear violation of the international ban on refoulement.

It would be an important step if the Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague would investigate the crimes of the so-called Libyan Coast Guard closely.

The evidence presented by Sea-Watch is precise and concrete. Now it is up to the International Criminal Court to take the necessary action.", says Sea-Watch lawyer Jens Janssen. "Sea Watch contacted and encouraged the International Criminal Court to investigate the incidents. The ICC examines if an investigation will be opened."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Amnesty International 17-07-06:

Medelhavet/ A perfect storm: The failure of european policies in the Mediterranean till sidans topp

A humanitarian crisis continues to unfold in the central Mediterranean as thousands of people are dying at sea in the desperate attempt to reach safety or a better life in Europe. Instead of trying to prevent further loss of life, European leaders are focused on preventing refugees and migrants from departing from Libya to keep the number of arrivals in Europe down. This report shows how this reckless European strategy is exposing refugees and migrants to even greater risks at sea and, when intercepted, to disembarkation in Libya, where they face horrific conditions and violations in detention, torture and rape.

Hämta rapporten (Extern länk)

Mer om incidenterna med libyens kustbevakning

Kursiv Läs mer om situationen för flyktingar som befinner sig i Libyen och om EU:s samarbetsplaner med Libyen, nedan under rubrikerna "Mottagande och bemötande av asylsökande" och "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 17-07-06:

Europe migrant crisis: EU blamed for 'soaring' death toll till sidans topp

Amnesty International has blamed "failing EU policies" for the soaring death toll among refugees and migrants in the central Mediterranean.

In a report, it said "cynical deals" with Libya consigned thousands to the risk of drowning, rape and torture.

It said the EU was turning a blind eye to abuses in Libyan detention centres, and was mostly leaving it up to sea rescue charities to save migrants.

More than 2,000 people have died in 2017 trying to get to Europe, it said.

The EU has so far made no public comments on Amnesty's report.

It comes as interior ministers from the 28-member bloc are meeting in Tallinn, Estonia, to discuss the migrant crisis.

They will review a $92m (£71m) action plan unveiled by the European Commission to deal with the issue.

The commission proposes to use more than 50% of the funds to boost the Libyan coastguard's capacity to stop traffickers launching boatloads of migrants out to sea to be rescued.

The rest is to help Italy feed, house and process the migrants who get there.

Italian ports have continued to see a large number of migrants arrive in the past year, putting stress on the country's asylum system. Earlier this month, officials suggested closing Italy's ports to foreign rescue ships - something which is legally difficult, but indicative of the strain the country is under.

The UN High Commissioner for Refugees added his voice to calls for more assistance for the Mediterranean nation from the international community.

"What is happening in front of our eyes in Italy is an unfolding tragedy," Filippo Grandi said at the time. "This cannot be an Italian problem alone."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 17-07-06: Amnesty kritiserar EU:s flyktingpolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

iNews 17-07-07:

Medelhavet/ Crowdfunded far-right vessel to set sail to target rescue boats till sidans topp

At some point this weekend a 42-year-old former Finnish research vessel will set sail from the east African country of Djibouti bound for the Mediterranean via the Suez Canal. In its previous life, the Suunta surveyed the Arctic seas but its latest voyage will see it enter far more contentious waters.

Re-named the Sea-Star, the 25-crew vessel has been chartered by European far-right activists to "intervene" in the ongoing humanitarian mission to rescue refugees and migrants seeking to cross from Libya to Europe - a journey which has so far this year claimed more than 2,000 lives.

Libyan coast

The 422-tonne ship, whose running costs are being financed with more than 100,000 euros (£88,000) raised through crowdfunding supported by white supremacists and neo-Nazis, is expected to station itself off the Libyan coast within a fortnight to carry out its self-declared mission to "save Europe and to save lives". In reality, charities and anti-extremist campaigners believe the Sea-Star has but one mission - to directly interfere with and disrupt the humanitarian vessels which every week pluck hundreds of people from waters where they would otherwise perish.

Campaigners yesterday accused the far-right activists of actively putting lives at risk by threatening to target NGO ships which rescue refugees from overloaded and unseaworthy boats provided by people smugglers. The authorities believe the pace of arrivals across the Mediterranean means 2017 could overtake last year in terms of rescues, when 181,000 people were brought to safety.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

New Europe 17-07-05:

Ungern/ Hungarian border electrifies criticism till sidans topp

A Serbian NGO has slammed the Hungarian government's reported plans for an electrified border fence to deter migrants. It said the move was a violation of European human rights agreements.

After Belgrade newspaper Politika reported on July 4 that the Hungarian government is testing an electrified "smart fence" on the border with Serbia,

The Belgrade Centre for Protection and Help for Asylum-Seekers was responding to a report published by the Belgrade newspaper Politika on July 4. It said the Hungarian government is testing an electrified "smart fence" on the border with Serbia,

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-07-05:

Polen/ EU should tackle unsafe returns to Belarus till sidans topp

The European Commission should take enforcement action to address Poland's summary returns of asylum seekers to Belarus, three leading rights groups have said today. Amnesty International, Helsinki Foundation for Human Rights, and Human Rights Watch highlight how Poland is in breach of human rights law, refugee law, European Union law and orders by the European Court of Human Rights.

"The Polish government is forcing asylum-seekers back to unsafe Belarus in defiance of its duties as an EU member state," Lydia Gall, Balkans and Eastern Europe researcher at Human Rights Watch said. "It's time for the European Commission to step in and address this serious breach of EU asylum law."

Since 2016, Polish authorities have been blocking entry to most asylum seekers at Brest-Terespol border crossing from Belarus by train, forcing them to return to Belarus the same day. Belarus lacks a functioning asylum system, and there are real risks that asylum seekers from Chechnya or central Asian countries could be returned to their countries of origin putting them at risk of torture or ill-treatment.

In June, the Council of Europe's European Court of Human Rights issued orders (known as interim measures) in six cases of asylum-seekers from the Russian Republic of Chechnya that the asylum seekers "should not be sent back to Belarus" until it can examine their claim, and that their asylum applications must be examined by the competent authorities in Poland. Polish border guards have refused to comply with the interim measures and would not allow the asylum seekers - three Chechen families and a single man Ruslan (not his real name) - to enter Poland and seek asylum. Most recently, on 28 June, Polish border guards again refused to allow Ruslan to enter and apply for asylum.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-07-04:

Österrike/ Österrike varslar om gränskontroller till sidans topp

Österrike har flyttat fyra bepansrade fordon till gränsområdet mot Italien och varslar om att gränskontroller kan komma att införas för att hindra migranter, rapporterar Reuters.

Orsaken är den stora mängd asylsökande och migranter som anlänt till Italien.

Österrike har redan tidigare ilsknat till över att många av migranterna tar sig vidare norrut på egen hand och har nu aviserat att de kan komma stoppas.

- Jag väntar mig att gränskontroller kommer att införas väldigt snart, säger försvarsminister Hans Peter Doskozil i en intervju med tidningen Kronen Zeitung.

Enligt uppgifter till tidningen handlar det om cirka 750 soldater som finns tillgängliga för gränsbevakningen.

"Situationen allt mer akut"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 17-07-04: Austrian troops to stop migrants crossing border with Italy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-06-21:

USA/ Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras till sidans topp

Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) har haft i uppdrag att föreslå hur de svenska bilaterala avtalen med Förenta staterna om amerikansk inresekontroll på Arlanda flygplats, alltså det som med en amerikansk term kallas preclearance, ska genomföras i svensk rätt och lämna nödvändiga författningsförslag.

För att genomföra avtalen om amerikansk inresekontroll på Arlanda flygplats föreslår utredningen två nya författningar och att ändringar görs i nio författningar. De nya författningarna är dels en lag, lagen om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige, dels en förordning med samma namn.

Utredningens uppdrag har även omfattat bl.a. frågor om amerikansk myndighetsutövning på svenskt territorium, enskildas rättssäkerhet, sekretess, dataskydd, immunitet och privilegier samt finansiering av vissa åtgärder.

Hämta utredningen (Extern länk)

Remissbrev (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Socialstyrelsen 17-06-15:

Socialstyrelsens uppdrag maa det ökade mottagandet av ensamkommande barn till sidans topp

Socialstyrelsen fick den 14 januari 2016 ett regeringsuppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn m.m. S2016/00235/FST (del- vis). Detta är slutredovisningen av hela uppdraget. Uppdraget har bestått i att:

+ göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anled- ning av rådande flyktingsituation och ökningen av antalet ensamkom- mande barn

+ i relevanta delar revidera kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga

+ utarbeta ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga vuxna (18-24 år) inom ekonomiskt bistånd

+ ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och fa- miljehem som tar emot ensamkommande barn, översatt till relevanta språk

+ utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen ensamkom- mande barn och unga och, om behov finns, påbörja arbetet med framta- gande av relevant stöd.

Hämta redovisningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-06-29:

Andel ensamkommande flickor och yngre barn ökar till sidans topp

En allt större andel av de ensamkommande unga som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem. Det visar en analys från Socialstyrelsen.

Andelen flickor som kommer ensamma till Sverige har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de första månaderna 2017. Bland barn under 13 år är 33 procent flickor.

I en analys har Socialstyrelsen intervjuat företrädare för 74 kommuner och stadsdelar som tagit emot minst tre flickor under 2016.

- Kommunerna uppger att det är svårt att hitta passande boenden för de ensamkommande flickorna. Mottagandet har på många håll utformats främst för pojkar, med särskilda HVB och anpassade fritidsaktiviteter. Analysen visar att socialtjänsten behöver uppmärksamma flickornas situation mer, säger Elisabet Svedberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-06-30:

Oro över ny sorts boende för ensamkommande till sidans topp

Inom många kommuner finns en oro för ökade problem vid boendena för ensamkommande unga. Detta till följd av att många HVB-hem görs om till stödboende.

- Vi kommer inte att vara där och fånga upp när ungdomar mår dåligt på samma sätt. Det finns en risk för individen i det här, att man inte får det omedelbara stödet som gör att det inte går illa, säger Louise Parbring, chef för enheten för ensamkommande i Göteborg.

- Sedan är det ju så att ju fler ungdomar som samlas på ett ställe, desto större är konfliktytorna, fortsätter Louise Parbring.

Från och med den 1 juli införs ett schablonsystem där kommunerna får samma ersättning från staten per barn, 1 350 kronor per barn och dygn, oavsett boendeform. Tidigare har ersättningen till kommunerna varierat beroende på vilken boendeform barnen har, exempelvis 1 900 kronor för barn placerade i HVB-hem.

Kommunerna är överlag positiva till en schablonersättning men flera kommuner menar att den nya ersättningen är för låg. Bland annat utgår uträkningen av ersättningen från att var tredje 16-17-åring ska placeras i den billigaste formen av stödboende, där det inte finns personal dygnet runt.

Louise Parbring tycker inte att det är realistiskt att så många ska klara sig själva.

- Särskilt nu när de flesta fortfarande är asylsökande och inte mår så bra, och många också får avslag. Då sätter man ju inte gärna de under 18 år i stödboende när man mår på det viset, och har de livsvillkoren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-06-29: Majoriteten av alla HVB-platser ska bort (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-tidningen 17-07-08:

Flyktingar fixar tennisbanor till sidans topp

"Vi vill gärna att alla kommer hit och hjälper till!"

Forshagas tennisbanor får nytt liv. Sedan slutet av 50-talet har tennisplanerna funnits i Forshaga och tillsynen har framför allt de senaste åren varit bristande.

Boende har ringt till kommunen och klagat på de igenväxta banorna, med buktande linjer och mängder med grästuvor. Men trots det har banorna använts.

- Det är flera som hört av sig om att de vill ha ordning på banorna. De har använts även innan vi kom i gång, så jag tror tennisintresset kommer växa nu, säger Anna Nilsson, kultur och fritidssamordnare på Forshaga kommun.

Bli klart fort

Initiativtagarna till upprustningen av banorna är två flyktingar från Syrien. Arbetet pågår för fullt i samarbete med Röda Korset och Forshaga kommun.

Abdul Hakim Yabroudi och Mohamad Moustafa har varit i Sverige i närmare tre år och arbetar med tennisbanorna i den stekande solen.

Röda korset anordnar aktiviteter för flyktingar under sommaren och det diskuterades om det fanns någon lämplig idrott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-24:

Polisen om bränderna på asylboendet: Kan röra sig om samma gärningsman till sidans topp

Asylboendet utanför Ystad drabbades av två bränder i veckan. Polisen misstänker att bränderna var anlagda och ännu är ingen misstänkt gripen.

- Det kan inte uteslutas att det kan röra sig om samma gärningsman, säger Denny Eriksson, poliskommissarie vid Region Syd.

Den första branden på asylboendet inträffade i onsdagskväll och två dagar efter brann det igen på boendet, i samma flygel av byggnaden men på ett annat ställe.

Enligt polisen rör det sig om två olika bränder som inte är kopplade till varandra i form av glöd eller liknande.

I samband med fredagens brand berättade vittnen att de sett en bil rivstarta och köra i väg från platsen, enligt polisen som nu har inlett en förundersökning om grov mordbrand.

På lördagen fanns ingen misstänkt gärningsman gripen.

Enligt polisen finns det en del vittnen från onsdagens brand, både från de boende och från personer utanför boendet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-07:

Svenska nazister döms till fängelse för bombdåd till sidans topp

Tre medlemmar i nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, dömdes på fredagen till långa fängelsestraff för två sprängdåd och ett misslyckat sprängdåd, attentat som i ett par fall var riktade mot flyktingar. En person blev allvarligt skadad vid ett av dåden.

Den ene av männen, 23 år gammal, har enligt tingsrätten medverkat som gärningsman i alla tre fallen och han döms till fängelse i åtta år och sex månader, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Den andre av männen, 50 år gammal, döms som medhjälpare för ett av de fullbordade brotten och för försöksbrottet till fängelse i fem år.

Den tredje mannen, 20 år gammal, döms som medhjälpare i försöksbrottet till fängelse i ett år och sex månader.

Samtidigt frikänns 23-åringen och 50-åringen från åtalspunkterna försök till mord eller synnerligen grov misshandel i samband med ett av de fullbordade bombdåden, skriver tingsrätten.

De tre männen åtalades misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse i början av juni, och två av dem en i 50-årsåldern och en i 20-årsåldern, åtalades också för försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel.

De fullbordade bombdåden skedde vid Syndikalistiskt forums lokaler i centrala Göteborg och vid ett hotell strax utanför Göteborg, som då användes som flyktingboende.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-06-30:

Svar på skriftlig fråga: Hot och våld mot kristna asylsökande på asylboenden till sidans topp

Fråga 2016/17:1638 av Robert Hannah (L)

Organisationen Open Doors har i en undersökning nyligen fått fram information om att minst 55 kristna flyktingar dödshotats i Sverige. Kristna blir slagna, utfrysta, dödshotade och förolämpade. Förföljelsen sker på asylboenden över hela landet och har drabbat över 100 personer. Andra religiösa minoriteter på asylboenden eller icke-troende kan säkert ha kommit att drabbas i liknande utsträckning som kristna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

På vilket sätt arbetar ministern och regeringen för att säkerställa att asylsökande inte blir utsatta för hot och våld baserat på deras religiösa tillhörighet, och anser ministern att asylansökningar från andra asylsökande som hotar eller begår våldsbrott ska påverkas av sådana handlingar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sky News 17-07-10:

Grekland/ Migrants 'stuck and forgotten' in notorious camp on Lesbos till sidans topp

They are tired of waiting for Greek authorities and the EU to decide whether or not to take them in, with some there for a year.

By Lisa Holland, Senior News Correspondent, in Lesbos, Greece

We had come to a notorious camp on the Greek island of Lesbos to investigate claims of neglect and overcrowding when a riot erupted.

We watched as migrants emerged, choked by acrid smoke, and realised they had set fire to the Moria refugee camp themselves.

Impotent apart from their ability to protest, some have been here for more than a year.

They are tired of waiting for the Greek authorities and the EU to decide whether or not to take them in.

The borders to the north and the gateway to the rest of Europe through countries like Hungary and Serbia are closed.

These days they struggle even to get paperwork to take them to the mainland and Athens.

It is often hard to find those who work with the migrants to be publicly candid.

But as the air turned grey, today was different.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Legal Centre Lesbos 17-06-30: Arbitrary detention in Lesbos - Refugees driven to hunger strike (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-07-10:

Grekland/ Additional funding to improve conditions in the Greek islands and in Bulgaria till sidans topp

The European Commission has awarded an additional €6.48 million in emergency assistance to improve reception conditions in accommodation centres in the Greek islands of Lesvos (Kara Tepe) and Chios (Souda). With this funding the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) will provide services such as food, water and sanitation supply and help ensure protection for vulnerable migrants as well as education and healthcare. The overall emergency funding allocated to the Greek authorities and international organisations operating in Greece now stands at €361.82 million, adding to the €509.5 million allocated to Greece under the national programmes for the period 2014-2020.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-07-07:

Ungern/ Visit to transit zones to evaluate sexual abuse risks faced by migrant children till sidans topp

Council of Europe children's rights experts concluded today a three-day visit to Hungary to evaluate risks of sexual abuse and exploitation faced by migrant children placed in transit zones. Their report is expected in October.

Hungarian authorities invited Lanzarote Committee Chair Claude Janizzi and representatives of the committee to visit Hungary, following a letter that Janizzi had sent to Hungarian Prime Minister Viktor Orbán in March, in which he expressed concerns that a new Hungarian law - "On the amendment of certain acts related to increasing the strictness of procedures carried out in the areas of border management" - could increase the risks of sexual abuse of migrant children.

The Hungarian government in its reply reiterated that the new rules were applied only during a crisis situation, and that unaccompanied migrant children aged 14-18 placed in transit zones were provided legal guardians who are trained and experienced in child protection, victim protection and guardianship. According to the government replies, these children also receive three meals a day, health care, clothes, education and can freely practice religion; social workers are present 24/7 in the transit zones, and unaccompanied children in the transit zones are placed separately from adults.

(...)

Full press release (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 17-07-07:

Frankrike/ 1200 asylum-seekers still sleeping rough on the streets of Paris till sidans topp

1200 asylum-seekers are still sleeping in the streets of Porte de la Chapelle, Northern Paris, according to ECRE member France Terre d'Asile. The asylum-seekers have been waiting to enter the humanitarian center that opened in November 2016, following the dismantlement of the Calais "Jungle". They are sleeping in makeshift tents on the streets or under bridges, relying entirely on NGOs to eat and have access to other basic necessities.

On 9th of May 2017, 1600 asylum-seekers were evacuated from this same area and taken to emergency reception centers. Asylum-seekers keep coming back even after being evacuated; one reason is that Paris is perceived as the place where asylum-seekers have the most chance of being received, according to France Terre d'Asile. Between 80 and 200 new asylum-seekers arrive there every day.

(...)

Artikeln med länkar till källor och rapporter (Extern länk)

AIDA 17-07-10: Paris Mayor proposes reform for reception and rapid integration (Extern länk)

The Guardian 17-07-07: Police remove 2,000 refugees and migrants sleeping rough in Paris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-06-28:

Storbritannien/ Immigration detainees bring challenge against £1 an hour 'slave' wages till sidans topp

Lawyers for 10 people held in UK centres want Home Office to raise minimum pay for voluntary but 'essential' work by detainees

Ten people detained in UK immigration centres have launched a legal challenge against the Home Office for paying them "slave labour" wages of £1 per hour.

The detainees, from countries including Nigeria, Jamaica and Poland, are not covered by minimum wage legislation even though, unlike prisoners, they have committed no crime.

The Home Office says the menial work is provided on a voluntary basis to meet their "recreational and intellectual" needs and provide "relief from boredom".

Lawyers for the detainees have lodged initial legal proceedings known as a pre-action protocol. The Home Office, pointing out that the work is optional, has rejected the points raised but said it would review the rates of pay.

Any change would be a significant departure from the existing Home Office position. An internal document on pay rates seen by the Guardian said £1 an hour "seems high" and ministers agreed to pay it "reluctantly".

The work carried out by detainees includes kitchen tasks, cleaning toilets and showers, and litter picking. They are paid £1 per hour, though for some projects this rises to £1.25 per hour.

Prisoners are paid around 20p per hour for work done as part of their rehabilitation.

One of the detainees said the work was "like slave labour". However, the Home Office does not force anyone to do the work, and immigration detainees do not have to pay for any meals or accommodation.

But while the Home Office claims the work is intended to provide recreational relief for detainees, those behind the legal challenge say they need the money to buy essentials.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-07-08:

Italien/ Allt mer kritiskt läge för Italien - överfulla migrantläger till sidans topp

Migrant-situationen i Italien blir nu allt mer kritisk. Sicilien beskrivs som en tryckkokare efter att mer än 50.000 migranter anlänt hittills i år. Flyktinglägren är överfulla och många blir kvar där i flera år.

Cara di Mineo ligger utanför Catania på Sicilien. Här bor 4.000 migranter som kommit med båtar från Libyen. Boendet är byggt för 2.000. Lägret ger en bild av hur kritisk situationen i Italien är just nu.

Utanför träffar vi migranter som sitter på vägen. Här finns tid och plats att vara för sig själv och tänka på vad som hänt. Bintu från Ghana reste till Libyen med sina bröder:

- Jag vet inte var de är, jag vet inte om de lever eller är döda. Jag kan inte sluta tänka på dem, säger hon och vänder bort blicken.

Utnyttjad och våldtagen

Alla som vi möter bär på fruktansvärda minnen. Bintu blev satt i fängelse i Libyen. En polis tog henne därifrån och satte henne i ett hus där hon blev våldtagen flera gånger om.

- Han hällde till och med varmt vatten på mig. Han behandlade mig illa, men sedan tog han mig till en båt, så han räddade mig samtidigt, säger hon.

Kritik mot godtyckliga häktningar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 17-07-06: SVT:s utsända Marcus Carlehed om pågående flyktingkris i Italien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees International 17-05-31:

Libyen/ "Hell on earth": Abuses against refugees trying to reach Europe from Libya till sidans topp

As Europe faces its largest movement of refugees and migrants since World War II, the majority of refugees and migrants are reaching its borders by crossing the Mediterranean Sea. While the majority of refugees and migrants arrived in Europe by crossing the sea between Turkey and Greece in 2015 and early 2016, the main route is currently between Libya and Italy.

Whether they went to Libya to work or just as a place of transit on their way to safety and protection in Europe, migrants and refugees who have spent weeks, months or years in Libya face abuses that include arbitrary detention, torture, unlawful killings, rape, forced labor, kidnapping, and even slavery. Many are held by smugglers for months or detained in official or semi-official detention centers in inhumane conditions where even their most basic rights as human beings are denied. Libya itself has been in turmoil since 2011, with three different governments competing for power and militias and criminal networks operating across the country.

More than 60,000 refugees and migrants arrived in Europe between January 1 and May 24, 2017, with the vast majority landing in Italy. Eager to stem the flow of people using this route, the European Union (EU) and its member states have deployed measures which include training and equipping the Libyan coast guard and promoting returns to people's countries of origin. As the violence and chaos in Libya continue, the EU must ensure that its actions do not result in refugees and migrants being returned to torture or other forms of ill-treatment in Libya. The EU must make rescue at sea a priority. The EU should also provide solutions for people in need of international protection, including safe and legal paths to protection in Europe while pushing Libya to fully ensure all human rights protections for refugees and migrants in that country.

Download the report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-07-04:

Libyen/ UNHCR resettles group of vulnerable women refugees from Libya till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, evacuated today six vulnerable refugee women from Libya to a country that has accepted to resettle them. A second group of seven refugees is expected to follow shortly.

The women being resettled today suffered horrific abuse and were kept in servitude by an armed group in Libya. They were later detained by the authorities. Following UNHCR's intervention, they were released and transferred to a safe house in Libya.

In the last 18 months, UNHCR has successfully advocated with the Libyan authorities for the release of over 900 refugees and asylum seekers from detention centres in various parts of the country.

Up to 89 per cent of people crossing the Mediterranean Sea to Europe depart from Libya. Refugees and asylum seekers are among the over 90,000 who have made the dangerous sea crossing to Europe as of June 30 2017. UNHCR's protection activities, especially finding alternative solutions - such as resettlement - for refugees making their way to Libya, can contribute to reduce the number of people risking their lives in the Mediterranean.

Since January, UNHCR has submitted resettlement referrals for 60 refugees. Out of these submissions, 15 individuals have been accepted by a third country. So far, a family of five Syrian refugees left Libya for their new country on 31 May. Another Syrian refugee has also been resettled and he is now happily continuing his studies.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om EU:s samarbete med Libyen, nedan under rubriken EU:s flykting- och gränspolitik

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Hela Gotland 17-07-03:

Livsviktiga beslut på löpande band till sidans topp

273 flyktingadvokater har de senaste åren fått mer än hundra förordnanden var från Migrationsverket. Kritiker ser det som en "löpande band-verksamhet" som kan äventyra rättssäkerheten.

När Ali Rezaei begärde uppehållstillstånd i Sverige fick han ett klent stöd från sitt offentliga biträde. Innan den första utredningsintervjun på Migrationsverket fick Ali inte ens träffa sin advokat och när processen fortskred var advokaten nästan omöjlig att nå. Processen avslutades sedan med att advokaten glömde bort att överklaga Alis dom till Migrationsöverdomstolen.

I dag kämpar Ali på egen hand för att få ett verkställighetsförbud på Migrationsverkets beslut och han är mycket besviken på sin advokat.

GA granskade Ali Rezaeis fall i flera artiklar under våren och fann att hans advokat hade fått 42 förordnanden från Migrationsverket sedan 2015.

Men när GA fortsätter granskningen och begär ut Migrationsverkets alla förordnanden av offentliga biträden från januari 2015 till maj i år, står det klart att Ali Rezaeis advokat är inte är ensam om att ha många ärenden på sitt bord - och är långt ifrån värst. 273 advokater har fått fler än hundra förordnanden och två advokater har mer än 600 klienter var.

Ali Rezaei blir tagen när han hör siffrorna.

- En advokat får inte ha 600 ärenden. De kan inte hinna med det. Det är för många, säger han.

Advokat Staffan Fredriksson är en av de gotländska advokater som har fått flest ärenden från Migrationsverket. Han har fått 31 förordnanden sedan 2015 och håller med Ali Rezaei om att 600 ärenden inte är rimligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-07-04:

Hårt tryck på åldersbedömningar - 6.000 ärenden på tre månader till sidans topp

Sedan Rättsmedicinalverket börjat genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande som söker asyl har nästan 6.000 ärenden skickats från Migrationsverket.

Hittills har man hunnit göra utlåtanden om 1.481 personer - av dem bedöms 82 procent vara över 18 år.

Just nu har Migrationsverket omkring 17.000 öppna asylärenden som gäller ensamkommande. I de fall där Migrationsverket bedömer att det behövs ytterligare bevis för att styrka personens ålder kan de sedan tre månader tillbaka skicka en beställning till Rättsmedicinalverket.

Sedan arbetet med åldersbedömningarna startade har totalt 5.966 ärenden kommit in, enligt de senaste siffrorna som presenterades under Almdedalsveckan.

"Det är frivilligt"

Om personen inte vill genomgå åldersbedömning fattar Migrationsverket beslut utifrån de bevis man har om åldern, vilket kan leda till avslag på asylansökan.

- Det är frivilligt. Det här handlar om ärenden där vi tagit del av alla bevis som finns men det ändå är otillräckligt och vi bedömer att det inte är sannolikt att de har den ålder de utger sig vara, säger Daniel Salehi, processledare på Migrationsverket.

Statistiken hittills

Av de knappt 6.000 ärenden som Migrationsverket lämnat över för åldersbedömning har Rättsmedicinalverket skickat utlåtanden i 1.481 fall.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-07-09:

Familjerna som splittrats av den svenska lagen till sidans topp

Elsas son är ensam i ett främmande land. Fadis fru och barn sitter instängda på ett flyktingläger i Turkiet. Jihads familj kan inte ta sig ut från Gaza. ETC har träffat delar av splittrade familjer som väntar på att få vara tillsammans igen.

Det är maj men fortfarande kallt i Stockholm. Några dagar tidigare har det snöat. Men Elsa bryr sig inte om kylan, den berör henne inte. På nätterna sover hon knappt men störs inte heller av oväsendet som ibland förs på andra sidan väggen. Många på det hostel där hon bor är alkoholister eller narkomaner.

Men Elsa stänger in sig på sitt rum. På kvällarna pratar hon med sonen Kokobay. Tio år och ensam, ensam i ett främmande land. Mamma Elsa försöker lugna ner honom. Säga att de snart kommer vara tillsammans.

- Han är ju ett barn och har svårt att förstå varför han måste vänta. I perioder blir han deprimerad, orolig, slutar att äta, berättar Elsa som kommer från Eritrea, ett land som det senaste decenniet förvandlats till en hårdför diktatur.

I väntan går Elsa in i en bubbla

I Eritrea fängslades Elsa för sin protestantiska tro. När hon släpptes visste hon att hon snart kunde bli fängslad igen och flydde till grannlandet Sudan. Hon lämnade sonen hos sin mamma, hoppades kunna komma tillbaks, att läget i Eritrea skulle bli bättre. Men när pappan till Kokobay, som var inkallad militär, dog i en olycka fick sonen snart komma efter. Framtiden i Eritrea kändes hopplös.

Men i Sudan var förhållandena också svåra, här fanns inte heller någon framtid. Att lämna Kokobay hos en eritreansk familj som hon knappt kände var ett av de svåraste beslut Elsa tagit. Men hon gjorde det för dem båda, för ett bättre liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Asylumist blog 17-06-01:

USA/ I Don't Know, I Don't Know, I Don't Know till sidans topp

by Jason Dzubow

If you are an asylum seeker waiting for your interview, repeat these words: I don't know. Again: I don't know. Say them out loud: I don't know. One more time: I don't know. These three words may mark the difference between an asylum grant and a denial, but too few asylum seekers ever utter them.

I have previously written about how it is important for lawyers to use these same words, and I might even go as far as saying that if you visit a lawyer and he or she never says "I don't know," you might be better off finding a different lawyer. When we do not know or acknowledge the limits of our own ignorance, we risk giving bad advice.

Asylum seekers also need to practice their I-don't-knows. If you can learn to master these three little words, you might save yourself a whole lot of trouble. Why? Because too many applicants answer questions where (1) They do not understand the question, (2) They do not know the answer, or (3) They do not remember the answer. And if asylum applicants give an answer when, in fact, they do not know, it starts them on a path that could easily end in a denial.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Dagens Nyheter 17-06-30:

"Regler som tillkom för skydda arbetstagare - används nu för att utvisa dem" till sidans topp

Det räcker med att missa att ta ut några enstaka semesterdagar för att man ska förlora arbetstillståndet och utvisas från Sverige. Det visar fallet med 22-årige Sameer Suhbat som DN har rapporterat om.

- Migrationsverket använder regler som har tillkommit för att skydda arbetstagare som skäl för att utvisa dem, säger chefsjuristen Fredrik Bergman vid Centrum för rättvisa.

Den 16 maj fick 22-årige Sameer Suhbat ett brev hem till sin lägenhet i Solna. Det var från Migrationsverket som hade beslutat att avslå hans ansökan om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige - och att utvisa honom till Irak.

Sameer Suhbat har jobbat som biltvättare i Täby sedan tre år tillbaka. Han trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Han har börjat få kompisar i Sverige och han har lärt sig prata flytande svenska.

I onsdags berättade han för DN hur ledsen han hade blivit och även förbannad på Migrationsverket som han tycker har fattat ett orättvist beslut.

Enligt Migrationsverket har inte Sameer Suhbat tagit ut semester som han ska. Sammanlagt rör det sig om 27 semesterdagar. Sju av dessa ska vara betalda semesterdagar från hans förra anställning. Han har också missat att ta ut tjugo obetalda semesterdagar från sin nuvarande arbetsgivare, en biltvätt i Täby.

Fredrik Bergman är chefsjurist vid Centrum för rättvisa och tidigare hovrättassessor vid Svea hovrätt. Fallet Sameer Suhbat handlar om vilken tolkning Migrationsverket ska göra vid mindre förseelser, menar han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Mariestads-tidningen 17-06-27:

"De vill bara leva i fred" till sidans topp

Att kommunen ska polisanmäla ensamkommande asylsökande som fått åldern uppskriven av Migrationsverket har utlöst heta känslor. Därom vittnar insändare till MT och hätsk debatt på sociala medier.

- Det är vidrigt, jag vill inte det ska hända någon, säger Anas Alkharat som själv flytt krigets Syrien.

Ensamkommande med uppskriven ålder (18 år eller äldre) ska polisanmälas för brott mot bidragsbrottslagen. Det var budskapet i onsdags från kommunstyrelsens arbetsutskott.

"Vi anmäler per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder, felaktiga ersättningar från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan" sade kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och fortsatte:

"Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar. Vi hoppas att frågan lyfts nationellt och att fler kommuner följer vårt exempel".

Oppositionsrådet Ida Ekeroth tyckte beslutet var "fruktansvärt" och tillade att denna grupp redan lever med en enorm oro över risken att skickas tillbaka när deras ålder skrivits upp.

I sammanhanget kan noteras att Rättsmedicinalverket för ett tag sedan konstaterade att drygt 76 procent av de ensamkommande som undersökts är 18 år eller äldre.

Tillsammans för Mariestad är en del av en landsomfattande rörelse för lokala initiativ mot rasism samordnad av stiftelsen Expo. Nätverket vill stärka sammanhållningen i kommunen och arbeta mot främlingsfientlighet. Maria Johansson är en av nätverkarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göran Hellström, Liberalerna, i Mariestads-Tidningen 17-07-08: Hoppas att våra regler ska förändras (Extern länk)

Mariestads-Tidningen 17-07-11: (C): beslutet om asylsökande ungdomar som fått sin ålder uppskriven gick för snabbt. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-06-30:

Man med protes förnedrades av Migrationsverkets personal till sidans topp

Förnedring, trakasserier och medvetna provokationer. Nu slår papperslösa och anställda larm om förhållandena inne på Migrationsverkets förvar i Kållered. Funktionsnedsatte Awat Penjweni blev avtvingad sin benprotes inför åskådare. - Jag bara grät. Jag har aldrig känt mig så förolämpad.

Som GP berättat tidigare uppger anställda på Migrationsverkets förvar i Kållered att de uppmanas provocera de förvarstagna. På förvaret placeras mestadels personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och där det finns risk att de inte lämnar landet frivilligt. Syftet med provokationerna ska vara att få en anledning att omplacera personer till kriminalvårdens häkten.

- Irritera det jävla svinet så han gör något dumt. Han måste bort, ska en chef ha sagt om en psykiskt sjuk man som mådde dåligt i väntan på utvisning, enligt uppgifter som Dagens Nyheter var först med att berätta.

"Du har inte rätt att vara i Sverige"

GP har träffat både anställda och förvarstagna som nu berättar att det är värre än bara provokationer. Bakom de låsta dörrarna på Migrationsverkets förvar ska en förnedringskultur ha brett ut sig bland delar av personalen.

- På nätterna kommer de och smäller i dörrarna till våra sovsalar jättehögt för att vi inte ska kunna sova och sen bli lättretade, säger en förvarstagen.

- Häromdagen var det en anställd som sa: Jag bryr mig inte om du riskerar att dö. Du har inte rätt att vara i Sverige och det är inte vårt problem vad som händer i ditt hemland, säger en annan förvarstagen.

Tvingades ta av protesen inför åskådare

Många vittnar om att situationen eskalerat under våren. En av de mer förnedrande händelserna skedde tidigare i juni mot musikern Awat Penjweni som har en benprotes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-07:

Medarbetare larmar om brister i Migrationsverkets utredning till sidans topp

Bristande sekretess, förtäckta hot och vittnesmål som inte tas på allvar.

Medarbetare på förvaret på Kållered larmar om brister i utredningen som ska kartlägga eventuella missförhållanden på förvaret.

- Det som kommit fram är oerhört allvarligt, säger en facklig företrädare.

Efter DN:s granskning har allt fler vittnesmål om missförhållanden kommit in. Samtidigt kommer nu kritik mot hur Migrationsverkets utredning av vittnesmålen hanterats. DN har rapporterat om hur personal på förvaret i Kållered berättar att de uppmanats provocera de förvarstagna för att de ska göra något som räcker som grund för att de ska förflyttas från förvaret till Kriminalvårdens häkten.

Nu larmar flera medarbetare på förvaret, som DN talat med, om att Migrationsverkets utredning är bristfällig. I en JO-anmälan som skickas in under fredagen lyfts brister i utredningen fram.

Bland annat ska rummet där vittnesmålen lämnas vara placerad mellan två höga chefers kontor.

- Till den ena chefen finns det en dörr där handtaget är bortplockat - det är alltså ett hål i dörren, där man bara har satt en bit papper. Chefen kan alltså höra precis allt som sägs, säger en facklig företrädare och fortsätter:

- Det finns flera andra rum på enheten där man kan prata ifred och ändå väljer man att sitta där.

Runar Hellström är chef på Migrationsverkets tillsynsfunktion och bekräftar att rummet där vittnesmålen lämnas ligger bredvid "åtminstone en chefs kontor".

- I två fall har medarbetare sagt att de inte varit bekväma. I det ena fallet bytte vi rum och i det andra fallet lämnade chefen i fråga sitt kontor.

Men varför väljer man ett rum i anslutning till en chefs kontor, där det dessutom är ett hål i dörren?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-07-09:

Färre utvisas med tvång - polisen pekar på resursbrist till sidans topp

Antalet personer som utvisas med tvång efter att ha fått avslag från Migrationsverket har minskat med 30 procent i år.

Enligt polisen beror det på att man inte har fått tillräckligt med pengar från regeringen.

Polisen har under flera år fått krav från både den rödgröna regeringen och alliansregeringen, att öka antalet genomförda utvisningar. Men statistik från gränspolisen visar att man hittills i år har kraftigt minskat antalet personer som utvisas med tvång.

Mellan januari och april utvisade polisen 591 personer som fått avslag från Migrationsverket, vilket var nästan 30 procent färre än samma period förra året.

I en rapport skriver gränspolisen att minskningen bland annat beror på att man "inte tillskjutits nödvändiga resurser från regeringen".

Per Löwenberg, ställföreträdande sektionschef vid den nationella gränspolisen, säger att resursbrist är en av orsakerna till att antalet tvångsutvisningar har minskat.

- Vi kan jobba mer effektivt, vi kan förbättra oss, men inte hur långt som helst. Det är också beroende av hur vi är resurssatta, säger han.

Per Löwenberg säger att minskningen också kan bero på att det saknades id-handlingar i nästan en majoritet av ärendena som lämnades över från Migrationsverket.

- Vi har i år fått färre ärenden med pass och det innebär naturligtvis också att det blir färre som är lätt att verkställa, säger han.

Förra året saknades id-handlingar i 48 procent av ärendena från Migrationsverket.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) håller inte med om att gränspolisen har fått för lite pengar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-06-27:

Upptrappad jakt på papperslösa till sidans topp

Polisen gör allt fler arbetsplatskontroller i jakten på papperslösa. Ett nytt förslag från regeringen kan dessutom leda till ytterligare inspektioner.

Polisens arbetsplatskontroller ökar kraftigt, rapporterar Sveriges Radio. 2016 gjordes nästan tre gånger så många kontroller jämfört med året innan.

- Vi har fått en resursförstärkning under 2016 och den har lett till att vi har gjort fler kontroller, säger Per Löwenberg, ställföreträdande sektionschef vid den nationella gränspolisen, till SR.

Förra året genomfördes 1 089 arbetsplatskontroller, de flesta på hotell och restauranger och inom handelsbranschen. Polisen identifierade 232 personer från länder utanför EU som saknade uppehållstillstånd i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Stockholms Fria 17-07-06: Gränspolis åter i tunnelbanan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Stockholm 17-07-10:

Allt fler afghanska ungdomar lever på gatan till sidans topp

De blir allt fler, de papperslösa ungdomarna som försöker överleva på gatan i Stockholm. SVT Stockholm har mött dem som hellre väljer ett liv i misär än skickas tillbaka till Afghanistan.

SVT Stockholm har under en tid träffat och samtalat med flera ungdomar som lever i hemlöshet, ett liv de valt för att komma undan att sändas tillbaka till kriget.

Ali klarar sig tack vare en kompis som hjälper honom, men psykiskt mår han mycket dåligt. Han flydde inte bara undan kriget men också för att komma undan minnena av att ha hållits som barnsexslav - något som han säger att han aldrig vågade berätta om för Migrationsverket. Ali ger ett närmast apatiskt intryck. Men han är fast besluten om att aldrig frivilligt återvända till Afghanistan.

Vad hoppas du på då, för framtiden?

- Jag har ingen aning. Jag ska kämpa för att få stanna i Sverige.

"Han vill att jag ska fixa pengar"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Stockholm 17-07-10:

Barnrättsbyrån: "De har ingenstans att ta vägen" till sidans topp

Mellan januari och mars 2017 fick 63 procent av asylsökande mellan 18 och 21 år avslag, det visar siffror från Migrationsverket.

Under årets första tre månader, fick 63 procent avslag på sin asylansökan i åldersgruppen 18 till 21 år. Under 2016 var det däremot bara 35 procent i samma åldersgrupp som fick avslag och 2015, ännu färre: 24 procent. Det visar siffror från Migrationsverket som SVT Stockholm tagit del av.

Bland de unga som blivit åldersuppskrivna har hela 87 procent fått avslag i år.

Ett "paradigmskifte" när försörjningsstöd togs bort

Tidigare kunde personer utan uppehållstillstånd - ändå få mat och tak över huvudet via Migrationsverket. En ny lag förra året satte stopp för det. Och nu kom nyligen en dom som tolkats som att inte heller socialtjänsten har skyldighet att erbjuda någon form av nödbistånd. Enligt hjälparbetare har detta gjort att ännu fler nu lever på gatan utan någonting.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-04:

Stockholmskommuner saknar rutiner för försvunna barn till sidans topp

Under de senaste fyra åren har fler än 250 barn försvunnit från boenden i Stockholms län. Men trots det har hälften av alla kommuner inga riktlinjer för att stoppa personer som riskerar att avvika, enligt en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholm.

Missbruksproblematik och rädsla för avslag på sitt asylbeslut. De är de två enskilt största anledningarna till att ensamkommande unga riskerar att avvika, enligt en ny rapport som länsstyrelsen har gjort i samarbete med kommunerna i Stockholm, stadsmissionen och gränspolisen.

Och det är hundratals ensamkommande i Stockholms län som har försvunnit under de senaste åren. Sedan 2013 har 256 barn försvunnit från olika hem i kommunen, enligt siffror från Migrationsverket som Länsstyrelsen har sammanställt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-07-02:

Unik kartläggning: de flesta utvisade planerar att fly igen till sidans topp

Merparten av de afghaner som har tvångsutvisats från Sverige lever under svåra förhållanden och planerar att fly igen. Det visar Blankspots kartläggning av vad som har hänt med 67 personer som har utvisats till Afghanistan under de senaste två åren.

Blankspot har sedan i december 2016 i flera reportage undersökt hur det har gått för de afghaner som har utvisats till Kabul efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

I grafiken intill kan du läsa om hur det har gått för 40 av de 67 asylsökande afghanerna efter det att svenska myndigheter beslutat sig för att verkställa deras utvisningar*. Kartläggningen kan för första gången visa vad de svenska utvisningarna, som skulle ske under värdiga former, har lett till.

För merparten av de 40 personerna har utvisningen inneburit svåra umbäranden efter att kriminalvårdens personal släppte av dem på Kabuls flygplats. De flesta berättar att de lever under usla förhållanden - särskilt de som saknar anhöriga och nätverk i landet. En person uppger att han under en lång period led brist på mat och flera säger att de har blivit trakasserade av landets polis.

Andra utvisade, som har en hotbild mot sig i Afghanistan, tvingas hålla sig gömda. En utvisad misshandlades svårt av polisen i något som misstänks vara en vendetta efter en familjekonflikt - precis den farhåga han hade uppgett för Migrationsverket innan han utvisades.

Av de utvisade är tre personer försvunna, enligt deras anhöriga. I ett fall har inte personen hörts av alls efter deportationen vid Lucia 2016. I ett annat fall har Sverige bett Afghanistan att undersöka vad som har hänt efter att han befaras ha omkommit, men utan resultat.

Ingen utvisad som Blankspot har kontakt med uppger att de har anslutit sig till talibanerna, ISIS eller något annat terrornätverk. Snarare är det just sådana våldsbejakande rörelser som de flesta säger sig vilja slippa ifrån.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ung Press 17-07-04:

Snabba frågor med Estrid Kjellman, #vistårinteut UNG till sidans topp

Estrid Kjellman, du är talesperson för det nystartade ungdomsnätverket inom #vistårinteut, en rörelse som tar upp kampen för ensamkommande barn och unga. Vad är tanken bakom #vistårinteut UNG?

- #vistårinteut är verkligen civilsamhällets "finest" - vi har visat att det går att mobilisera. För att ännu mer ska kunna hända nu så tror vi att ungas kraft och perspektiv behövs. Det såg vi bara senast på Miljöpartiets kongress. Där var det Grön Ungdom (Miljöpartiets ungdomsförbund, reds. amn.) som lyckades ändra partilinjen och få igenom våra krav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-07-08:

Kräver utvisningsstopp till sidans topp

Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Det var budskapet i samband med den manifestation som hölls på Stora torget i Karlstad på lördagen.

- Säkerhetsläget är mycket osäkert där just nu, men trots det fortsätter utvisningarna.

Det säger Elisabeth Felling som är god man åt en afghansk man som har fyllt 18 år och nu har fått ett beslut om utvisning från Migrationsverket.

Hon är mycket kritisk till beslutet och Sveriges linje i frågan om utvisningarna.

- Säkerhetsläget är mycket osäkert där just nu, men trots det fortsätter utvisningarna. Därför har exempelvis Tyskland bestämt sig för att inte skicka tillbaka några barn och ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-07-07:

Prisade för arbetet för ensamkommande till sidans topp

Solsken, välfyllda bänkar och folk på ståplats framför scenen på Storgatan. Det var strålande förhållanden när Mikael Leijon från Norrbottens-Kuriren överräckte utmärkelsen Årets Luleåbo till Meta Wiborgh från föreningen Kraftsamling för ensamkommande barn.

- Det är inte vi som fått priset utan det är hela rörelsen, säger Meta Wiborgh.

Den andra pristagaren, Mats Eliasson, kunde inte närvara vid själva prisutdelningen men säger per telefon:

- Det känns fantastiskt att få ett sådant förtroende och uppskattning för vårt arbete som i början mötte mycket motvind.

När flyktingströmmen var som störst hösten 2015 började Mats Eliasson fundera på han kunde bidra med.

- Då tänkte jag att jag inte hade tid eftersom jag heltidsjobbar. Men så tänkte jag hur jobbigt kan det vara att vara god man. Efter det fanns det ingen väg tillbaka, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-07-03:

Joint declaration by Commissioner and the Ministers of France, Germany and Italy till sidans topp

The Ministers of Interior of France, Germany and Italy and the European Commissioner for Migration and Home Affairs met in Paris on 2 July 2017 to discuss the challenges posed by the increasing migratory flow on the Central Mediterranean route. They expressed strong solidarity with Italy, which faces rising numbers of arrivals. In order to provide increased support to Italy and contribute to stem the migratory flow, they agreed to work on a series of measures, including a code of conduct for NGO's, to be drafted and presented by Italy; enhanced support to the Libyan coast-guard; providing additional support to the International Organisation for Migration (IOM) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) working within Libya; encouraging the examination of possible concrete options to reinforce border controls at the Southern border of Libya; reinforcing the EU strategy on returns; and making full use of and accelerating the agreed EU relocation scheme. As an immediate follow up, the College of Commissioners will tomorrow discuss and present a set of measures to ensure stepped up implementation of EU migration policy with Italy and for reducing flows along the Central Mediterranean Route. The Commission is working in concert with the Estonian presidency of the Council and the measures to be presented tomorrow should then form the basis of discussions on immediate support for Italy that will take place at the informal Justice and Home Affairs Council meeting in Tallinn on Thursday.

Full statement (Extern länk)

EU-kommissionen 17-07-04: Commission proposes Action Plan to support Italy, reduce pressure and increase solidarity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-07-05:

Mandatory code of conduct for NGOs, expansion of detention and hotspots in Italy till sidans topp

The European Commission has published an Action Plan containing a swathe of measures "to support Italy, reduce pressure along the Central Mediterranean Route and increase solidarity," in order to try to address the "structural challenge" represented by the "loss of life and continuing migratory flows of primarily economic migrants on the Central Mediterranean route."

This includes a proposal for Italy and the Commission to draw up a code of conduct for NGOs conducting search and rescue missions, and demands for Italy to massively increase the capacity of its hotspots and its detention centres as well as extending the maximum period of detention up to 18 months, the maximum allowed under EU law.

The proposal for a code of conduct for NGOs - who already have their own code of conduct for search and rescue missions at sea (pdf) - drew the ire of a senior UNHCR official, according to an Agence Europe report:

"On Tuesday morning, the new Special Envoy of the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) for the Central Mediterranean route, Vincent Cochetel, tore the project to shreds, questioning its very purpose. Reiterating that rescues at sea are a fundamental principle of law, he said that if there is to be a code of conduct for NGOs, it must apply to everybody, including vessels that shut off their GPS signal in order to avoid having to save lives at sea."

And: 'Are we really the problem?' ask aid groups saving migrants (France 24, link)

"Privately-run aid organisations rescuing migrants off Libya have slammed the idea of creating a "code of conduct" for them to follow, saying European ministers tackling the crisis are bungling their response."

Amnesty International has also condemned the Action Plan. Iverna McGowan, Director of the organisation's European Institutions Office said:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-07-04:

Medelhavet/ Italian plan to curb Mediterranean rescue boat charities 'threatens lives' till sidans topp

New rules drawn up by Italy likely to bring NGOs under coast guard control, which they fear will hamper rescue attempts

Charities that rescue migrants and refugees from the Mediterranean have reacted angrily to plans to make them subject to a new code of conduct drawn up by Italy and endorsed by other EU countries.

The move is likely to bring them under the control of the Libyan and Italian coast guards, which might constrain their ability to save passengers from overcrowded and unseaworthy smuggling boats.

The Italian government, which is under intense political pressure over the surge in refugee numbers, convened an emergency meeting with France and Germany in Paris on Sunday.

The three countries are considering extra funding, as well as efforts to reduce what they describe as the "pull factor" created by the presence of NGOs (non-government organisations) in the Mediterranean.

But a proposal by Italy to unilaterally close its ports to ships containing migrants is expected to be shelved because it is in clear breach of international maritime law.

Some Italian politicians and the Libyan coast guard have complained for months that the NGOs' presence just outside Libyan waters encourages migrants to risk the perilous journey to Italy.

One leading NGO organiser reacted incredulously to criticism of his organisation's rescue work. Oscar Camps, the founder of the Catalan group Proactiva Open Arms, tweeted: "You are a 'pull factor'; you deal with traffickers, you finance the mafias, the taxi drivers of the seas, and you will close the ports to us. [And] we are the problem?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-07-07:

EU plans on Central Mediterranean Route: old wine in new bottles till sidans topp

The informal meeting of Justice and Home Affairs Minister discussed the situation on the Central Mediterranean Sea Route yesterday, following a call from Italy for more solidarity from other Member States in dealing with sea arrivals.

In a letter sent to Commissioner Avramopoulos and the Estonian Presidency, the Italian Minister of the Interior stated that high arrivals result in an "unsustainable" situation, which might force the country to deny permission to dock non-Italian search and rescue vessels in its ports. Following discussions with France, Germany, Italy and the Commissioner on July 2, an Action Plan was proposed by the Commission on July 4.

In a press statement yesterday, EU Ministers of the Interior agreed to prioritize a number of actions aiming at reducing migratory pressure, including an increased engagement with Libya and other key countries, following up on steps undertaken to prevent movements from Niger and Mali towards Libya. They further foresee the introduction of a code of conduct for NGOs carrying out search and rescue missions in the Central Mediterranean and fostering returns by accelerating the work on EU readmission agreements with third countries and putting the Commission's recommendations on returns into practice. Finally, the conclusions affirm a commitment to the reform of the Common European Asylum System as well as Italy's efforts to implement a migration policy that "reduces pull factors" and increases efficiency to identify and return migrants.

"EU Ministers once more set the wrong priorities. Reducing search and rescue capacity and increasing deterrence is not the answer when lives are at stake," said ECRE's Secretary General, Catherine Woollard, "Rather than a code of conduct on NGOs an action plan on the creation of safe and legal channels is urgently needed. "

(...)

Artikeln med länkar till flera rapporter om EU och Libyen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-06-28:

Steering Committee of EU Facility for Refugees in Turkey meets today till sidans topp

Today, the 7th Steering Committee meeting of the EU Facility for Refugees in Turkey takes place in Brussels. It brings together the European Commission, representatives of EU Member States, representatives of Turkey and the European Parliament's Foreign Affairs Committee's rapporteur for Turkey Ms Kati Piri.

On the occasion, Commissioner Hahn stressed: "The EU Facility for Refugees continues to make a difference in the daily lives of many refugees. EU support gives Syrian refugees and host communities the opportunity to boost their skills and thus succeed on the labour market. I remain fully committed to helping Turkey improve the living conditions of the refugees in the country and I look forward to visiting some of our refugee support projects next week when I travel to Turkey."

Commissioner Stylianides added: "We have already reached over 680,000 people through the Emergency Social Safety Net and the additional funding committed in May will enable us to reach 1.3 Million refugees by the end of the year. The Conditional Cash Transfer for Education programme has already reached the families of 56,000 refugee children. This is the EU's largest humanitarian aid operation ever andwe continue working hard to provide vulnerable refugees in Turkey with aid, a sense of dignity, and hope." During the Steering Committee meeting, the European Commission will report on the continuous progress under the EU Facility.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Are You Syrious? 17-06-29:

EU funds for refugee support in Turkey are used to detain and deport them till sidans topp

The EU-Turkey agreement was always supposed to be a plan-according to those who designed it-to stop the route though Greece and support the millions of refugees stuck in Turkey. Nevertheless, the EU has chosen not only to disburse the funds made available with the EU-Turkey deal to NGOs in the country, but also to the Turkish government, FAZ reported on Monday.

Of a sum of 811 million disbursed Euros, some 25% were transferred to the Turkish government. The Ministry of Health received 120 Million Euros, the Ministry of Education 90 Million Euros. After the world food program, these are the highest amounts, the EU paid to one actor. Another 12 Million Euro went to the general director of migration-management which is part of the Interior Ministry. Unicef received 34 Million Euro, the Red Cross 6,4 Million.

The EU Commission says that the refugees stay longer in Turkey than expected. Taking care of refugees in regular Turkish school and health system would be more effective and cheaper than ad-hoc-measures. A spokeswoman further ensured, that the major part of the money (1,6 Billion Euros allocated so far) should go to charities.

Commissioner for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiation, Johannes Hahn said about the agreement in February 2016: "The Facility for Refugees in Turkey will go straight to the refugees, providing them with education, health and food. The improvement of living-conditions and the offering of a positive perspective will allow refugees to stay closer to their homes." . In a press release the Commission also expressed:

"The EU will speed up the disbursement of funds from the €3 billion Facility for Refugees in Turkey. This funding will support Syrians in Turkey by providing access to food, shelter, education and healthcare"

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även uppföljningar rörande EU-Turkiet från Europarådet för mänskliga rättigheter:

Europarådet 17-06- 28: Migration crisis: tangible improvements but additional efforts are needed (Extern länk)

Europaparlamentet 17-06-28: Call for an end to 'negative rhetoric' on migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-07-07:

Clock ticking on EU migrant quota deadline till sidans topp

EU states are running out of time to comply with migrant relocation quotas on Italy and Greece, the European Commission has said.

"I'm not very happy with how some member states have so far responded to our call for more relocations," the EU migration commissioner, Dmitris Avramopoulos, said in Tallinn on Thursday (6 July).

He noted that 160,000 asylum seekers were to be taken from Italy and Greece by September, but that the latest numbers were still "very low".

"You have not a lot of time in front of you, but do it as soon as possible," he said, addressing non-compliant EU states.

"This is a common European policy that we adopted in Luxembourg two years ago. It is mandatory," he said.

He added that lack of solidarity on issues such as migration could "put in question the very existence of the European Union".

Avramopoulos spoke at an informal EU meeting in Estonia that discussed Italy's appeal for help following a surge in arrivals from Libya.

Other EU states declined to open their ports to migrants, instead saying that non-refugees should be deported more quickly and that NGO rescue boats should follow a new code.

Avramopoulos said he had "called on member states to do more on relocations" at Thursday's meeting.

His previous appeals having gone unheeded, the commissioner added: "Let's see whether it will be said many times in the future."

EU states have so far relocated some 20,000 people from Italy and Greece.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EASO 17-07-17: Hassan, Baha and Eid: Syrian family successfully relocated from Greece to Lithuania (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-07-10:

Public consultation on legal migration of non-EU citizens - Have your say! till sidans topp

The European Commission has launched a public consultation on EU's legislation on the legal migration of non-EU citizens (Fitness Check on EU legal migration legislation). The consultation is open until mid-September.

Objective of the consultation

This is an open public consultation to collect evidence, experiences, data and opinions to support the evaluation, by the European Commission, of the existing EU legal framework for the legal entry and stay of nationals of non-EU countries to the EU Member States (legal migration) (N.B.: this excludes Denmark, Ireland and the United Kingdom that do not apply this EU legislation, with the exception of the Researchers' Directive 2005/71/EC, applied by Ireland). This consultation does not cover the EU citizens living in other EU countries. Legal migration should be understood mainly as stays of longer than three months in the EU.

The European Union Treaties stipulate that the EU has the competence to adopt common measures for conditions for entry and residence, and to define the rights of third-country nationals residing legally in the Member States. The Member States retain the possibility to control the volumes of migrants admitted for work.

The current EU legal framework covers the conditions for admission of third-country nationals for work, family reunification, study or research purposes, and regulates the long-term residence in the EU. The EU legislative framework includes Directive 2003/86/EC on family reunification; Directive 2003/109/EC on long-term residents; Directives 2004/114/EC on Students and 2005/71/EC on researchers, later recast as Directive (EU) 2016/801 (entry into effect in 2018); Directive 2009/50/EC on highly skilled employment (EU Blue Card); Directive 2011/98/EU on a single application procedure for a single permit and equal treatment of third-country workers; Directive 2014/36/EU on Seasonal workers; Directive 2014/66/EU on intra-corporate transfers.

(...)

Läs mer och delta i enkäten! (Extern länk)

How to submit your consultation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-06-30:

Lagliga vägar för flyktingar kan minska farliga båtresor till sidans topp

Lagliga vägar för flyktingar att få asyl i EU. Det hoppas Vänsterpartiets Malin Björk att förhandlingarna i EU-parlamentet, som hon ansvarar för, ska leda till.

- Jag är faktiskt optimist, säger hon.

Hela våren har det pågått förhandlingar om EU:s nya asylpolitik, och mest omdiskuterat är den del av dessa samtal som har kört fast. Polen, Ungern och en del andra EU-länder säger blankt nej till ett permanent system för fördelning av asylsökande mellan EU-länderna.

Utkastet till EU:s nya asylpolitik innehåller dock flera, och mindre kända, delar. EU-kommissionen har lagt fram hela sju lagförslag (se faktarutan nedan) och ett handlar om det som kallas vidarebosättning av flyktingar.

I EU-parlamentet ansvarar Vänsterpartiets Malin Björk för förhandlingarna i den här frågan - och hittills har samtalen gått bra, tycker hon.

- Det handlar om att skapa lagliga vägar för flyktingar att få skydd i EU. Det känns stort och jag är faktiskt optimist. Jag ska göra allt för att det här ska lyckas, säger Malin Björk (bilden).

Tanken är att EU på olika sätt ska förmå unionens medlemsländer att ta emot fler så kallade kvotflyktingar via FN:s flyktingorgan UNHCR.

Malin Björk var inte lycklig över EU:s ursprungliga lagförslag, som lades fram i juli förra året.

- Jag blev verkligen förskräckt. EU-kommissionen vill försöka göra vidarebosättning till en bricka i ett förhandlingsspel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-06- 29:

Säkerhetsunionen: driftskompatibilitet mellan EU:s informationssystem till sidans topp

Kommissionen har lagt fram en strategi för att skapa driftskompatibilitet och komma till rätta med bristerna i EU:s informationssystem för gränsförvaltning och säkerhet i enlighet med sitt åtagande i den sjunde lägesrapporten om säkerhetsunionen av den 16 maj och med stöd av Europeiska rådet den 22-23 juni. I ett första steg föreslår kommissionen att man utökar mandatet för EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system (eu-Lisa), så att den kan ta fram och genomföra tekniska lösningar som gör EU:s informationssystem driftskompatibla. Kommissionen vill dessutom förbättra det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), så att EU-länderna kan utbyta uppgifter om medborgare från länder utanför EU på ett mer effektivt sätt.

- EU:s gränspersonal, poliser och utlänningsmyndigheter måste få korrekt information i rätt tid för att kunna göra sitt jobb och skydda människors säkerhet, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Med det utökade mandat som vi föreslår i dag blir eu-Lisa ett digitalt kompetenscentrum för EU och kan förverkliga vår vision om driftskompatibla informationssystem.

- Vi har flera olika databaser som hjälper oss att bekämpa terrorismen och bevaka gränserna, men systemen kan aldrig bli bättre än uppgifterna som matas in, tillägger Julian King, kommissionär för säkerhetsunionen. Med dagens förslag gör vi systemen mer åtkomliga och sörjer för starka och smarta gräns- och säkerhetssystem såsom vi har lovat.

- EU tar ett stort steg framåt genom att samla driften av EU:s informationssystem under ett tak och centralisera utbytet av uppgifter ur brottsregister om medborgare från länder utanför EU, påpekar V?ra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Med dagens förslag ger vi polis, åklagarmyndigheter och domstolar bättre verktyg i kampen mot internationell brottslighet och terrorism.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Report on the functioning of the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-07-07:

Weighing the pros and cons of sharing information among EU security systems till sidans topp

Interoperability between information systems for borders and security can help border and law enforcement officials thanks to fast and easy access to information about non-EU nationals entering the EU. However, as a new paper from the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) shows in addition to benefits, there are also fundamental rights risks. These include using data for some purpose other than the one were designed for, unlawful access to personal data, replicating incorrect data about a given person, and children being linked to immigration offences their parents committed.

The Fundamental rights and the interoperability of EU information systems: borders and security paper shows that interoperability does not intrinsically violate fundamental rights and can help support better decision making through providing fuller information. This can improve efficiency, lead to mistakes in the systems being corrected, help identify those in need of international protection already flagged in one system as well as support the detection of missing or trafficked children.

However, the paper also underlines the need for adequate safeguards and mechanisms to protect the rights set out in the EU Charter of Fundamental Rights. This includes ensuring that the information stored is accurate and access is limited only for authorised purposes by authorised staff. Given the personal nature of the data, strong data security is needed to prevent unauthorised access, hacking, and the unlawful sharing of information with third parties.

The systems should guard against sharing of inaccurate information and allow for corrections to be made. It should also ensure sensitive data such as race, ethnicity, health, sexual orientation, and religious beliefs does not lead to discriminatory profiling.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-07-07:

Parliament expands EU highly skilled work scheme for refugees and asylum seekers till sidans topp

The European Parliament has adopted its report on the Commission proposal reforming the Blue Card Directive, which regulates the conditions of entry and residence of highly skilled migrants in the EU expanding the scope to include not only refugees and subsidiary protection holders but also asylum seekers who have been granted access to the labour market pending a decision on their claim.

The Commission proposed the expansion of the Blue Card scheme to beneficiaries of international protection providing refugees and subsidiary protection holders with opportunities for faster mobility between EU Member States. The Parliament further expands the scope of the Directive to include asylum seekers who have been granted access to the labour market pending a decision on their claim. The time limits for applicants' access to employment are not fully harmonised across the EU and may vary considerably, from immediate access in Sweden and Greece, to three months in Germany and Austria, to nine months in France and Hungary.

Additional modifications have been made in relation to the rules governing mobility of highly skilled migrants across different EU countries once they have obtained a Blue Card. According to the report, a Blue Card holder would be able to move to a second Member State for work once he or she has notified that country, rather than submitting an application.

In this regard, the European Parliament has also strengthened the safeguards available to beneficiaries of protection who move between EU countries. The possibility under the Commission proposal for a Member State other than that which granted them international protection to proceed to their expulsion from the EU when certain criteria apply has been deleted.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 17-06- 30:

Migrationsverket om uppehållstillstånd för missionärer, munkar, mfl till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet

/Utdrag:/

Sammanfattning

Personer som vistas i Sverige och utför ett oavlönat arbete eller insats på religiös eller ideell basis behöver i normalfallet inte arbetstillstånd.

Detta gäller bland annat missionärer, munkar, nunnor och volontärer.

Om vistelsen i Sverige planeras vara upp till ett år kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2015:716).

Kommer vistelsen att vara längre tid än ett år kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen.

För munkar och nunnor bör ett uppehållstillstånd tidsbegränsas

till ett eller två år. Efter fyra års vistelse med tillstånd kan permanent uppehållstillstånd beviljas om övriga omständigheter är uppfyllda.

För missionärer bör tillstånd endast undantagsvis beviljas för längre perioder än sammantaget tre år. Tillstånd beviljas för ett år i taget.

Volontärer beviljas normalt uppehållstillstånd för högst ett år.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-07-03:

Insecurity, economic crisis, abuse and exploitation push migrants to Europe till sidans topp

A study of mixed refugee and migrant flows by UNHCR, the UN Refugee Agency, has found that around half of those travelling to Libya do so believing they can find jobs there, but end up fleeing onwards to Europe to escape life-threatening insecurity, instability, difficult economic conditions plus widespread exploitation and abuse.

Foreign nationals going to Libya are part of mixed migration flows, meaning that people with different backgrounds and motivations travel together along the same routes, often with the help of ruthless people smugglers and criminal gangs. They include refugees, asylum seekers, economic migrants, unaccompanied minors, environmental migrants, victims of trafficking and stranded migrants, among others.

In recent years, the number of people crossing by sea from North Africa to southern Europe has increased. The indications are that this trend is likely to continue. Of the three main routes used by refugees and migrants to reach Europe - the Western Mediterranean route, the Central Mediterranean route and the Eastern Mediterranean route- Libya has become the most commonly used one, and also the deadliest.

The study commissioned by UNHCR found that the profiles and nationalities of people arriving in Libya have been evolving over the past few years, with a marked decrease in those originating in East Africa and an increase in those from West Africa, who now represent well over half of all arrivals to Europe through the Central Mediterranean route from Libya to Italy (over 100,000 arrivals in 2016).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-07-07:

War and violence drive 80% of people fleeing to Europe by sea, not economics till sidans topp

Report challenges economic migrant myth, revealing that most of those making perilous sea crossing were forced from their homes by persecution and fear

The vast majority of people arriving in Europe by sea are fleeing persecution, war and famine, while less than a fifth are economic migrants, a report published on Friday reveals.

More than 80% of an estimated 1,008,616 arrivals in 2015 came from refugee-producing countries including Syria, Afghanistan and Iraq, and a quarter of that number were children.

Researchers say the findings challenge the myth that migrants are coming to Europe for economic reasons.

The study is based on 750 questionnaires and more than 100 interviews carried out at reception centres in Greece, Italy and Malta. It highlights the abuse many have faced, with 17% experiencing forced labour. Half of those questioned had been arrested or detained during their journeys.

Professor Brad Blitz, who led a research team from Middlesex University London, said the findings made it clear that people had complex reasons for coming to Europe.

He said: "Governments and certain media organisations perpetuate the myth that the 'pull' factors are stronger than the 'push' factors with economic reasons being the key catalyst - but we found the opposite.

"The overwhelming majority of people we spoke to were coming from desperately poor countries but also places where they were subject to targeted violence or other concerns around family security. They had no other option."

War was the biggest "push", and given as the reason for leaving their homes by 49% of those questioned in Greece, and 53% of those in Malta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Hein de Haas i der Spiegel 17-03-21: Myths of migration: Much of what we think we know is wrong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-07-07:

Easos årsrapport om asylsituationen i EU och de senaste asylsiffrorna till sidans topp

I dag offentliggjorde Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) sin årliga referensrapport: årsrapporten om asylsituationen i Europeiska unionen 2016.

Under 2016 kom det in närmare 1,3 miljoner ansökningar om internationellt skydd i EU+. Detta var en minskning med 7 procent jämfört med 2015, då närmare 1,4 miljoner ansökningar kom in. Den stora ökningen av asylansökningar under de senaste två åren har emellertid lett till att besluten som fattas i första instans har ökat: under 2016 fattades närmare 1,15 miljoner beslut i första instans i länderna i EU+, en ökning med 84 procent jämfört med 2015. Besluten som fattades i andra instans ökade också under 2016; ökningen var 21 procent jämfört med 2015. Den totala andelen bifall i första instans var 61 procent och det var en ökning jämfört med föregående år.

Det största antalet registrerade asylsökande var medborgare i Syrien, Afghanistan, Irak, Pakistan och Nigeria. De främsta mottagarländerna var Tyskland, Italien, Frankrike, Grekland och Österrike. Jämfört med 2015 väntade 7 procent fler asylsökande på ett slutgiltigt beslut, vilket fortsatte att sätta press på asyl- och mottagningssystemen i länderna i EU+.

Krisen i Syrien fortsatte att vara en central faktor för antalet ansökningar om internationellt skydd i EU+. De allra flesta asylsökande var syriska medborgare och de stod för 26 procent av alla asylansökningar i EU+.

Över 65 000 ensamkommande barn sökte internationellt skydd i EU+ under 2016, en minskning med 37 procent från föregående år. Av alla ansökningar för ensamkommande barn som mottogs var 37 procent från afghanska medborgare.

Pressmeddelande och länkar på engelska (Extern länk)

De viktigaste slutsatserna på svenska (Extern länk)

Hämta årsrapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-07-03:

Fortsatt lågt antal som sökte asyl i Sverige det senaste halvåret till sidans topp

Det är ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande till Sverige med omkring 220-350 nysökande i veckan under 2017. Det lägre antalet nysökande har varit relativt stabilt sedan mars 2016 då överenskommelsen mellan EU och Turkiet slöts.

- Det är en av flera orsaker till att färre asylsökande kommer till Sverige. Gränskontrollerna på västra Balkan, i Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige och tillfälliga lagen spelar också stor roll, säger Cecilia Tuvesson, på omvärldsenheten.

Georgien och Ukraina viseringsfria

Id-kontrollerna avskaffades den 4 maj i år och både Georgien och Ukraina har blivit viseringsfria länder mot EU - men ingen av dessa händelser har lett till fler asylsökande i Sverige.

- Vi trodde att vi kanske skulle få se en ökning av framför allt ensamkommande barn då id-kontrollerna upphörde, men så har inte skett. Dessutom ska man komma ihåg att både id-kontrollerna kan återinföras och viseringsfriheten dras tillbaka om antalet asylsökande skulle öka kraftigt.

Från Libyen till Italien

Fortfarande kommer många människor via den centrala medelhavsrutten från Libyen till Italien. De flesta som anländer till Italien kommer från Västafrika - men även från Bangladesh och Pakistan.

- Migranter från dessa länder söker sig normalt inte till Sverige för att söka asyl. Därför påverkar utvecklingen på rutten Migrationsverket ganska lite än så länge, säger Cecilia Tuvesson.

Migrationspolitiken är restriktiv i stora delar av Europa. Men gränskontrollerna i Österrike, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige kommer enligt förslag från EU-kommissionen att fasas ut i november. Dock kommer gränskontrollerna på västra Balkan att finnas kvar.

Läs mer (Extern länk)

TT / Dagens Nyheter 17-07-03: Få asylsökande trots avskaffade kontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Migrationsverket 17-07-05:

Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända till sidans topp

Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

Merparten av landets kommuner har tagit emot de nyanlända som anvisats, trots bostadsbrist i stora delar av landet. Av 21 700 personer ? enligt kommuntalet för 2016 års anvisningar ? återstår idag cirka 300 personer, som har uppehållstillstånd och har väntat längre än sex månader på att flytta ut från asylboendet till den anvisade kommunen.

? Det är viktigt att den som fått uppehållstillstånd startar sin etablering, och det kan ske först när man bosatt sig i en kommun. Om personen inte tas emot av anvisningskommunen är det en annan kommun, den där personen redan bor, som får fortsätta att ha ansvaret. Men kommunerna har ett uttalat gemensamt ansvar, det är beslutat av regering och riksdag, och då ska vi följa det, säger Veronika Lindstrand Kant.

I januari 2017 tog Migrationsverket över hela uppdraget att anvisa nyanlända. Ett uppdrag som tidigare låg hos Arbetsförmedlingen. Sedan dess har Migrationsverket, kommunerna och länsstyrelserna haft en löpande dialog om att personer som anvisas också ska tas emot.

? Vi har från början varit mycket tydliga med att de personer som anvisas ska tas emot inom den tid som lagen anger. Det har varit bra både för oss och kommunerna som har fått tid att förbereda sig. Många samtal, tillsammans med kommunernas ansträngningar, har gett goda resultat, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad operativ chef på Migrationsverket.

Cirka 20 kommuner har fortfarande anvisade personer kvar att ta emot enligt 2016 års kommuntal. Personerna kommer de närmaste veckorna, efter kontakt med kommunerna, att börja skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Härryda-posten 17-06-02:

Demonstrerade för en egen bostad till sidans topp

Under fredagsförmiddagen demonstrerade boende från Hindås camping utanför kommunhuset i Mölnlycke.

- Vi vill börja våra liv, säger Tarek Alshbli från Syrien.

Gruppen av demonstranter har alla fått uppehållstillstånd i Sverige. När de blev kommunplacerade i Härryda hade de förhoppningar om att kunna starta sina nya liv i Sverige; få en egen bostad, lära sig svenska och så småningom få ett jobb och egen försörjning.

Nu har de flesta bott på Hindås camping i sju-åtta månader och börjar förlora hoppet om att någon gång få en egen lägenhet.

- För sju månader sedan sade kommunen att vi skulle bo på campingen i två-tre månader och sedan få en lägenhet. Nu säger de att vi får leta bostad själva, säger Adham Mashod från Syrien.

När kommunen får tag i en lägenhet har familjer förtur. Det betyder att de som är ensamstående eller har sina familjer kvar i något annat land tvingas bo kvar på campingen.

- Vi förstår att familjerna är prioriterade men det kommer hela tiden nya familjer som får gå före oss som redan bor här, säger Youiel Abraham som flytt från Eritrea.

Tarek Alshbli har varit i Sverige sedan september 2015. I Syrien var han lärare och jobbade på utbildningsdepartementet. Familjen är fortfarande kvar i Jordanien men han hoppas få en chans att återförenas med dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-05:

Långa väntetider för nyanlända - 20 kommuner bryter mot lagen till sidans topp

Kommunerna måste enligt lag ta emot ett visst antal nyanlända. Men 20 kommuner har fortfarande inte tagit emot sin kvot från 2016.

- Personer har därmed inte haft möjlighet att starta sin etablering och planera för sin framtid, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad operativ chef på Migrationsverket.

Från och med mars 2016 måste landets kommuner enligt lag ta emot ett visst antal nyanlända personer, efter en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna.

Merparten av kommunerna har nu tagit emot de nyanlända som anvisades under 2016, visar nya siffror från Migrationsverket. Men 20 kommuner ligger efter. Av de 21.700 personer som kommunerna skulle ta emot under förra året återstår 308 personer som nu väntat i över sex månader på att flytta från asylboende till en kommun.

- Det innebär att personer som skulle fått starta sin etablering inte kunnat göra det. Det handlar inte bara om boende, utan också om möjligheten att planera för sin framtid, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad operativ chef på Migrationsverket.

I år handlar det om totalt 23 600 anvisningar och hittills har kommunerna tagit emot knappt hälften. Veronika Lindstrand Kant menar att siffrorna ser lovande ut.

- Migrationsverket gör tillsammans med kommuner en planering över mottagandet. Och hittills ser det bra ut, generellt sett.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-07-08:

Varannan väljare vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar till sidans topp

Varannan väljare anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar än i dag, rapporterar SVT. Detta trots att Sverige anpassat sitt flyktingmottagande till EU:s miniminivå.

Sedan den stora flyktingvågen 2015 då Sverige tog emot 163.000 asylansökningar har ansökningarna sjunkit kraftigt. Förra året ansökte drygt 29.000 personer om asyl i Sverige. Fram till juni 2017 har Sverige mottagit 11.423 asylansökningar.

Sverige har lagt sig på EU:s miniminivå när det gäller regler för flyktinginvandring, i syfte att minska tillströmningen. Tillfälliga uppehållstillstånd har blivit huvudregel, möjligheterna till familjeåterförening har inskränkts och id-kontroller införts på färjor och tåg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Expressen 17-07-07:

Utvisningarna förföljer Stefan Löfven till sidans topp

Stefan Löfvens val att resa genom Sverige har nästan bara mötts av hyllningar.

Men en fråga har förföljt statsministern: utvisningarna av ensamkommande, till framför allt Afghanistan.

- Vi ska inte tillbaka till den situation vi hade hösten 2015. Det måste folk lita på, säger han.

På fredagen avslutas Stefan Löfvens fem dagar långa resan genom Sverige på temat trygghet - statsministern valde att göra det i Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbotten.

Att han valt bort Almedalen för besök i andra delar av Sverige har hyllats genomgående i de städer han besökt.

Och trots frånvaron av större sakpolitiska nyheter från Stefan Löfven har han också fått mycket uppmärksamhet, av både lokala och nationella medier. I Blekinge följde exempelvis 16 redaktioner hans besök på Hasslövarvet.

Men allt har inte varit frid och fröjd.

En fråga har förföljt S-ledaren - i Stenungsund på Västkusten, på Hasslö i Blekinge och på Böda Sand på Öland.

"Har märkt att de varit där"

Där har manifestationer mött statsministern, med plakat och uppmaningar om att stoppa utvisningarna av ensamkommande - och att ge amnesti till de som varit i Sverige längre ett år.

- Ja, jag har märkt att folk har varit på de öppna mötena. Jag har full respekt för deras engagemang. Men vi har varit tydliga med att vi har gjort en helt nödvändig omläggning av migrationspolitiken, och vi ska inte tillbaka till den situation vi hade hösten 2015. Det måste folk lita på, säger Stefan Löfven.

Bakom manifestationerna står rörelserna "Vi står inte ut" och "Asylstafetten".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-08: Statsministern talar om 2015 - Miljöpartiet lever i nuet (Extern länk)

Öppna brev till Löfven:

Helena Lindroos i ETC 17-07-07: Min kära statsminister (Extern länk)

Maja Nordström i Folkbladet: Var stolt över engagemanget (Extern länk)

Lisa Förare Winbladh i Expressen 17-07-04: Varför är du inte stolt över oss, Löfven? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-07-03:

Morgan Johansson ett år efter den tillfälliga asyllagen: "Nödvändig" till sidans topp

Ett år har gått sedan regeringen beslutade om den tillfälliga asyllagstiftningen. På Almedalsveckan i Visby ser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tillbaka på det år som gått.

- Det var en nödvändig lagstiftning för att klara det stora mottagandet som vi hade.

Den 21 juli i fjol trädde lagen i kraft som ändrade permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. De begränsade möjligheterna till uppehållstillstånd försvårade även möjligheterna till familjeåterföreningar.

- Det gick väldigt fort med lagstiftningen. Jag var helt övertygad om att vi inte skulle klara situationen utan den lagen, säger Morgan Johansson. En uppfattning som han delar än i dag.

Genom den stränga asyllagstiftningen och ID-kontroller mellan Sverige och Danmark minskade antal asylsökande drastiskt under förra året, i jämförelse med 2015.

Enligt Morgan Johansson hade situationen varit akut i Sverige om ändringarna inte hade skett. Han menar att förändringarna var nödvändiga för att skapa ett bra mottagande för de personer som redan kommit till Sverige.

- Att Migrationsverket kunde fatta så många beslut förra året, det kunde genomföras genom asyllagen och ID-kontrollerna, säger justitieministern.

På Almedalsveckan fick migrationsministern frågan om Sveriges asylpolitik är tillräckligt human.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Media Diversified 17-07-07:

A crisis of definition, re-humanising the refugee till sidans topp

by Olivia Woldemikael

The label of refugee is deceptive-it often hides more about a person than it reveals. In particular, when we refer to the '21 million refugees' or 'the refugee crisis', we inadvertently strip people of their individuality and reduce their diverse lived experiences to the single narrative of displacement. Refugees, as a whole, have been so dehumanised that it is palatable to enclose them in congested camps and detention centres, to deny them access to education and opportunities to work, and to want to keep them out of our countries like a plague. Nothing has made this clearer to me than a meeting with one African refugee, in particular.

This past May, I reconnected with my cousin, Genet*, on a dreary, spring day in the historic heart of Addis Ababa, the capital city of Ethiopia. It had been over ten years since I last saw her and almost two years since she paid a human smuggler, or "pilot," as they're called by Eritreans, to help her flee the country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet ledare 17-07-05:

Martin Klepke: Medicinsk åldersbedömning - ett bålverk för opinionen till sidans topp

Uppenbart att nyttan med de medicinska åldersbedömningarna måste ifrågasättas, skriver Martin Klepke.

Rättsmedicinalverkets fullsatta seminarium i Almedalen om medicinsk åldersbedömning lämnade nog ingen övertygad.

Bäst benämning på seminariet är "förvirrande". Och på den akuta frågan om tillförlitlighet och rättssäkerhet blir nog svaret en obeslutsam axelryckning.

När verkets experter säger att de baserar sin rättssäkerhet på "all vedertagen forskning" men samtidigt slår fast att forskningen hela tiden utvecklas och visar nya fakta som kan påverka resultaten känner ingen vän av rättssäkerhet sig övertygad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-06-25:

Utvisa de som inte respekterar våra lagar till sidans topp

Vi ska vara en fristad för dem som söker sig från terror och förtryck. Inte för dem som genom sin ideologi sympatiserar med just det, skriver Gunnar Hökmark (M).

Terrorn skakar Europa. Gång på gång sker nya dåd mot oskyldiga civila. Nyligen rapporterade Säpo att det i dag finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige och över 150 återvända jihadistkrigare. Samtidigt ser vi hur hedersförtryck mot unga tjejer och killar tillåts cementeras i våra svenska förorter. Nu krävs riktiga krafttag mot religiös extremism eller hedersförtryck.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-06-29:

Jag var på ett återvändandesamtal med en ungdom till sidans topp

Anonym

Jag var på ett återvändandesamtal med en ungdom. Ungdomen ifråga hade sjukanmält sig till två tidigare möten och vi mötte en uppretad och defensiv (offensiv) återvändarhandläggare. Hen försökte få ungdomen att skriva på brevet till ambassaden om att ungdomen accepterat beslutet och ville återvända helt frivilligt.

Det sjukaste var att vi stod ute i väntsalen (med alla människor som publik) med en ordningsvakt på ena sidan och en väktare på den andra. Handläggaren översatte det engelska brevet till svenska och tolken översatte till ungdomens modersmål. Jag frågade om ungdomen kunde ta med sig brevet och skriva under det senare, i lugn och ro. Fick ett snäsigt "Nej, vi behöver arkivera det här" som svar från handläggaren. Sen vände sig hen till mig "Det känns som att du försöker förhindra det här!".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 17-06-30:

Alis historia är allas - läs, lär och stå emot till sidans topp

Johanna Frändén

En kompis i Stockholm hör av sig, hon är lite orolig för "en av pojkarna" som lämnat Sverige hals över huvud och hamnat i Paris.

- Kan du se till honom då och då, så han håller igång svenskan?

Jag skulle kalla dem hjältar om inte ordet hade en så banal klang; alla dessa socialsekreterare som blivit extramammor åt en hel generation ensamkommande pojkar från Afghanistan.

Jag träffar Ali på ett café vid Gare du Nord i norra Paris. Han har en kompis med sig från flyktingboendet. Får han inte träffa kvinnor ensam, tänker jag.

Vi prövar oss fram. Alis svenska är okej, hans engelska bättre. Han har gått ett år i svenskt gymnasium, före dess bara koranskola i bergen nära gränsen till Tadjikistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nacka-Värmdö-posten debatt 17-07-03:

Ingen ska utvisas till Afganistan till sidans topp

I mars startade vi ett gemensamt upprop över blockgränserna tillsammans med företrädare från föreningsliv och näringsliv på Värmdö där vi krävde att alla utvisningar till Afghanistan omgående stoppas på grund av det försämrade säkerhetsläget.

Nu har snart fyra månader gått och situationen i Afghanistan har blivit ännu allvarligare. I månadsskiftet maj-juni dödades flera hundra civila människor i Afghanistans huvudstad Kabul på grund av den väpnade konflikten.

(...)

Att i detta läge fortsätta med utvisningarna kan vi inte försvara och de måste omedelbart upphöra. Vi skickar nu in uppropet med 1 773 namnunderskrifter till Migrationsverket samt ansvarig minister Morgan Johansson, S. Vill du också protestera är du välkommen att skriva under uppropet Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholm direkt 17-07-04:

Stockholms toppolitiker till regeringen: Stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Åtta toppolitiker i Stockholm går samman över partigränserna och kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas.

Åtta av Stockholms borgarråd har skickat en skrivelse till migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Budskapet är tydligt: stoppa utvisningarna till Afghanistan.

- Vi känner en stor oro kring situationen i landet och vill inte att vi ska utvisa människor med tanke på det dåliga säkerhetsläget. Vi vill lyfta den oro vi känner, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Bland namnen bakom uppmaningen finns representanter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Feministiskt initiativ och Centerpartiet. Det är partier som vanligtvis har skilda uppfattningar i migrationsfrågan.

- Men den här gången står vi enade.

Däremot finns ingen socialdemokrat med på listan, varför inte?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler partiledare och andra förtroendevalda:

Dagen 17-06-29: Ebba Busch Thor och Emma Henriksson: Låt fler unga afghaner stanna! (Extern länk)

Expressen 17-07-02: Centerpartiets Annie Lööf och Johanna Jönsson: Utvisningarna till Afghanistan måste pausas (Extern länk)

Matz Ericson (S), Lars Hultkrantz (L) i Nya Wermlands-Tidningen 17-06-23: Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Extern länk)

Johan Chytraeus och Birgitta Ohlsson (L) i Nya Wermlands-Tidningen 17-06-30: Stoppa utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Socialdemokraterna i Partille 17-07-07: Socialdemokraterna i Partille kräver ett omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen debatt 17-07-06:

Glöm inte konvertiterna, KD! till sidans topp

Kristdemokraterna är inne på rätt väg, men de glömmer de kristna konvertiter som får sin tro underkänd, skriver Bengt Sjöberg, "flyktingpastorn".

Jag blev mycket glad och tacksam när jag såg Ebba Busch Thors och Emma Henrikssons artikel om att låta fler unga afghaner få stanna i Sverige. Det är ett positivt och efterlängtat steg i rätt riktning. Men detta är inte nog.

Insikter och åsikter om förhållandena i Afghanistan och hur inhumant det är att tvångsutvisa människor till landet, växer i folkopinionen. En lång rad partiföreningar och flera partier, aktionsgruppen "Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa", Sveriges kristna råd, med flera lägger fram fakta och krav om att utvisningarna bör stoppas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 17-07-03:

Drowning mothers till sidans topp

Dr. Sine Plambech, Danish Institute for International Studies (DIIS)

As refugees try to cross the Mediterranean Sea - women are more likely to drown.

Few images of the current refugee crisis were more horrific than that of three-year-old Aylan Kurdi, the Syrian boy who lay dead on a Turkish beach in September 2015, a victim of drowning trying to reach Europe. But Aylan had a mother, and she drowned too. We have no photo of her, no story. We heard of Aylan and his distraught father. But the drowned mother was hardly newsworthy.

As late as June of 2015, men comprised nearly three-quarters of the world's migration flow, according to UNICEF. This has been replaced by a major spike in the numbers of women and children across the Mediterranean and up through Europe.

More migration, unfortunately, has meant more deaths from people trying to cross borders. Although far more men than women undertake the perilous journey through the North African desert or across the Mediterranean in rubber rafts, it is the women who have a greater risk of dying along the way - most of them at sea.

Women's increased risk of death is not only true for the Mediterranean journey. The same lethal pattern can be seen along other borders. A major quantitative study of "border-crossing deaths" by Sharon Pickering and Brandy Cochrane focuses on precisely "where, how and why women die crossing borders". Using data from 2012, well before the current crisis, Pickering and Cochrane surveyed deaths among female migrants in three areas of the world: in the Mediterranean on the way to the EU, in the Mexican desert on the way to the United States, and in the South Pacific for migrants sailing from Indonesia toward Australia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-06-26:

Läkarförbundet ställer sig bakom krav på vård på lika villkor till sidans topp

En rad vårdorganisationer uppmanar i ett gemensamt ställningstagande Sveriges riksdag och regering att se till att asylsökande, papperslösa och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård på lika villkor oberoende av ursprung och rättslig status.

Bakom ställningstagandet står förutom Sveriges läkarförbund ett 20-tal vårdorganisationer verksamma inom nätverket Rätt till vård-initiativet, som sedan 2008 verkar för att papperslösa ska få tillgång till vård på lika villkor som övriga invånare.

I det nya ställningstagandet inkluderas också EU-medborgare som saknar sjukvårdsförsäkring från hemlandet. Den gruppen saknar rätt till subventionerad vård, vilket i praktiken gör det mycket svårt för dessa personer att få vård i Sverige. Enligt organisationerna är detta inte humanitärt och därtill oförenligt med Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-07-11:

Papperslösa ska ha samma vård som alla andra till sidans topp

Vi föreslår att asylsökande och papperslösa vuxna ges rätt till samma vård som alla andra i Sverige. Vi ser rätten till bästa möjliga hälsa som en mänsklig rättighet där det inte skall göras skillnad mellan människor. Men så ser det inte ut i dag, skriver Vänsterpartiet Västra Götaland.

Hälso- och sjukvårdslagen grundar sig på att alla människor har rätt till vård efter behov, oavsett bakgrund. Men rätten till sjukvård för asylsökande och papperslösa regleras ändå i särskild lag. Endast barn har rätt till vård på samma villkor som folkbokförda barn. Den vård som ges till asylsökande och papperslösa vuxna är akut vård och det som benämns "vård som inte kan anstå". Det uttryck som valts, "vård som inte kan anstå", är inte medicinskt definierat. När vårdens personal tvingas använda begreppet i mötet med en vårdsökande hamnar de i etiskt dilemma.

Rapporten Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016 visar att de asylsökande stod för drygt en procent av den totala hälso- och sjukvårdskonsumtionen. De får mindre vård än övriga befolkningen. Upplevelser av krig och förtryck, osäkerhet om framtiden och oro för anhöriga leder till ohälsa. Desto viktigare är det med rätt till full hälso- och sjukvård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 17-07-04:

Ingen vinner val på att lova flyktingar amnesti till sidans topp

Ahmad Rahimis frågor andas desperation och det ser ut som om Morgan Johansson svettas en aning där han står i solskenet i sin mörka kostym.

"Två killar sitter inlåsta i Märsta. De har inte gjort något fel. Varför är de inlåsta med brottslingar?

"De har väl fått ett avslag på sin ansökan. Och så har man gjort bedömningen att de avviker", svarar migrationsministern.

Han anstränger sig för att vara pedagogisk.

"Vi vill inte ha en situation i Sverige där man får avslag, men ändå stannar kvar och lever under jorden."

"Varför kan du inte ge amnesti till dem som kom 2015 och 2016", envisas Ahmad och och trycker mikrofonen lite närmare Johansson.

"Då skulle vi sända ut budskapet att det inte spelar någon roll om du har skyddsbehov. Bara du lyckas ta dig till Sverige får du stanna. Då är risken stor att det kommer alldeles för många, som hösten 2015. Och det klarar inte Sverige".

Ahmad Rahimi fyllde 18 år i fredags. Det är vad som står i hans vaccinationskort från Iran. Men Migrationsverket tror det är lögn och har skrivit upp hans ålder ett par år. Nu ska han utvisas till Afghanistan där hans föräldrar fötts - men där han själv aldrig satt sin fot.

"Jag har överklagat, men jag har inte mycket hopp", suckar han när intervjun med ministern är avslutad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-07-08:

Pontus Bäckström: "Sjöstjärnor och cykelfixare" till sidans topp

"Nu skickar vi tillbaka barn och unga till bomber, till hopplöshet och förtvivlan. Det är ett moraliskt haveri", skriver Pontus Bäckström i sin lördagskrönika.

Det finns en, kanske banal, historia om en människa som går längs en strand, där tusen och åter tusen sjöstjärnor spolats iland och ligger "huller om buller" (qatipati på dari, ett av språken i Afghanistan). De flämtar desperat efter liv. Lite längre bort står en annan människa och slänger i sjöstjärnorna igen, en efter en. Det är ett hopplöst projekt, eftersom sjöstjärnorna är så många och insatsen så uppenbart otillräcklig. Människan frågar människan: "Vad håller du på med? Du ser väl att det inte spelar någon roll?". Hen hejdar sig mitt i rörelsen, håller fram en enda sjöstjärna i handen och säger: "Det spelar roll för den här". Det är en slump att det blir just den, finns ingen yttre logik, det är den som ligger närmast.

Ali var en av tusen och åter tusen afghanska unga killar som hösten 2015 hamnade i Sverige, landet av mellanmjölk och honung.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-07-08:

Upprepa inte skandalen med de apatiska flyktingbarnen till sidans topp

Åsa Petersen

"Det vi gör i dag är lika skandalöst som att beskylla apatiska flyktingbarn för att simulera."

Situationen i Afghanistan är allvarlig och har försämrats det senaste året, konstaterar Migrationsverket i sin senaste lägesrapport. Afghanistans båda flyktingministrar vädjar till Europa att sluta utvisa människor dit. Ändå fortsätter Sverige att göra det.

Ensamkommande barn och unga är förtvivlat rädda att skickas tillbaka. De får vänta allt längre på besked om uppehållstillstånd och lider ofta av självmordstankar. Flera flyktingbarn har försökt ta sina liv. Nyligen lyckades tyvärr en 16-åring i Knivsta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-07-04:

Nödrop från #vistårinteut Stockholm - ensamkommande kastas ut på gatan till sidans topp

Tisdagen den 27 juni tog #vistårinteut Stockholm initiativet till ett möte i Stockholms stadshus över partigränserna. Vår fråga handlade om hur Stockholms stad skulle kunna stoppa omflyttningar av ensamkommande barn och unga. Situationen under våren var allvarlig men är ännu värre nu. Stora omflyttningar från Stockholm till andra orter sker och varje dag larmas det om unga som blir bostadslösa och som förlorar skola och hela sitt nätverk.

Volontären Liisa Korvenranta är på semester i Spanien:

- Jag blir kontaktad av desperata ungdomar eller deras kontaktpersoner dagligen. Några ringer mig och några kontaktar mig via FB. De måste flytta inom ett par dagar. En kille kastades rakt ut på gatan från sitt familjehem mitt i natten. De har sökt till gymnasiet i Stockholm och är mitt i en asylprocess, många behöver träffa sin advokat. De kan inte flytta till vuxenboenden runt om i landet, och väljer då hellre bo på gatan om jag/vi inte hittar ett boende. Regeringen har beslutat att asylsökande kan bo kvar i sin kommun under hela asylprocessen, men det måste ske NU, vi kan inte vänta!

Sommarlovslediga läraren Lotta Lilja Pittuco:

- Det är inhumant att en bror ska flyttas till en annan kommun men den yngre brodern ska stanna kvar i Stockholm. Socialsekreteraren säger sig ha sina händer bakbundna. Socialsekreteraren menar att det ändå är "lika för alla." Socialsekreteraren vill inte ta emot min orosanmälan när jag, sommarlovsledig lärare, sitter med en elev i mitt kök som vill hoppa ut genom ett fönster för att förbättra livet för sin yngre bror. Det här hände i torsdags i förra veckan. Orosanmälan är gjord för båda pojkarna. I min orosanmälan påpekar jag att det inte finns lagstöd i att göra generaliserande bedömningar av en individs individuella behov.

Humanitet står mot juridik

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Karlskoga Tidning 17-06-30: Tio nämndordförande kräver att det skapas goda långsiktiga förutsättningar för arbetet med ensamkommande barn. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC krönika 17-06-29:

Så dömdes vi som smugglare till sidans topp

"Det finns många saker jag glömt med dessa dygn men vissa saker jag aldrig glömmer." skriver Hanin Shakrah.

Under tidig sommar 2014 befann jag mig i Aten, Grekland, tillsammans med mina två SVT-kollegor Fredrik och Clas.

Vi jobbade med en programserie om hur den nationalistiska rörelsens förskjutning av politiken påverkat de mest sårbara grupperna i Europa. Vi behövde knappt anstränga oss för att komma i kontakt med smugglare eller flyktingar för att förstå vilka faror flyktingarna genomlevt för att komma ända hit.

Flera av de unga människor vi träffade på och som var på flykt hade märken över kroppen efter tortyr.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 17-06-30:

When institutions and governments fail, populations and civil society step up till sidans topp

Catherine Woollard, ECRE Secretary General

The Danish government is threatening to cut funding to the Danish branch of Save the Children in reaction to the Search and Rescue operations (SAR) in the Mediterranean carried out by Save the Children International. It is just the latest attempt to punish civil society for humanitarian action.

The argument is made that saving migrants in the Mediterranean creates incentives for others to attempt the crossing. The heated debate about SAR, international refugee and maritime law, and the duty to rescue continues. But the current of Danish government in this case remains unpersuasive so long as the only alternative offered (at least in the short-term) is to let people drown, supposedly to deter others.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 17-06-30:

Podd: DE FYRA SISTA till sidans topp

Nu finns den, podden som medlemmar från Ingen Människa är Illegal Trollhättan/Vänersborg berättade om på FARR:s kursdag i mars. Podden är ett av många projekt som gruppen drivit tillsammans med papperslösa.

"De fyra sista" syftar på de magiska fyra sista siffrorna i ett personnummer, siffror som papperslösa saknar. Har du de fyra sista? Lyssna till dem som inte har!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 17-07-06:

Ögonblick från Sverige till sidans topp

Röster från verkligheten - film av och med barn och unga som flytt till Sverige

I samhällsdebatten om flyktingmottagandet hörs sällan röster från dem som flytt. Därför har Rädda Barnen i samarbete med Ensamkommandes förbund, i ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, gett unga som flytt till Sverige möjligheten att genom film belysa den verklighet de lever i.

Påverkansrådet i Lyssna på mig-projektet har gjort filmen och visat den i Almedalen torsdagen 6 juli 2017 på seminariet "Röster från verkligheten - barn och unga som flytt till Sverige

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Songlines 17-07-07:

Sting skänker polarprispengarna till Songlines för unga på flykt till sidans topp

Världsberömda singer-songwritern Sting fick Polarpriset i Stockholm den 15 juni 2017 och kommer donera hela prissumman till Songlines, ett svenskt projekt som erbjuder unga på flykt tillgång till musikaktiviteter som överbryggar kulturella klyftor.

- Det är fantastiskt att ungdomarna i Songlines får det här stödet från en legendarisk artist som Sting. Det är modiga ungdomar som flytt från krig och förtryck i länder som Syrien, Afghanistan och Eritrea. Musik är ett fantastiskt integrationsverktyg! Med musiken som redskap skapas nya vänskapsband och språkinlärningen ökar. Genom projektet ser vi morgondagens musikaliska talanger växa fram, säger Julia Sandwall, nationell samordnare för Songlines.

Sting är för närvarande är på sin 57th & 9th world tour för sitt senaste pop- och rockalbum med samma namn.

- Jag blev djupt hedrad över att tilldelas Polarpriset i år och nu är jag glad att kunna donera prispengarna till det svenska ungdomsinitiativet Songlines. Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela för att ge unga på flykt en möjlighet att knyta an till ett nytt samhälle, säger Sting.

Songlines skapar musikaliska möjligheter på skolor, konsert- och kulturhus och på HVB-hem. Gåvan från Sting kommer Songlines att använda till att anordna musikläger, arrangera konserter och köpa in efterlängtade musikinstrument.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-07-03:

Book on Eu asylum policies: The power of strong regulating states till sidans topp

Natascha Zaun, postdoctoral researcher at University of Oxford

Understanding the way negotiations about asylum work and why the rules they produce may often not be applied are key elements, in particular for policy makers engaged in the area of asylum in a race for always more legislation at EU level. While the Parliament and Council are currently negotiating an unexpected third generation of rules, the book EU Asylum Policies sheds light on the reasons why the Member States adopt one or another attitude and also their bargaining capacity. This is why the Odysseus Blog decided to give the floor to the author Natascha Zaun who has just published the outcome of her very interesting PhD.

The 2015 crisis has highlighted the severe deficiencies of the Common European Asylum System (CEAS) which has never achieved minimum let alone full harmonisation of asylum policies in the European Union (EU). Not the - albeit unprecedented - inflow of more than a million refugees into Europe but the systemic deficiencies of EU asylum policy have caused this crisis.

I try in my book to explain why the CEAS is broken, while addressing a key puzzle of research on EU asylum policy-harmonisation of the last decade, namely:

1) why EU asylum policies do not represent the lowest common denominator among Member States and

2) why Member States did not use these to downgrade domestic standards which would eventually entail a race to the bottom in asylum standards across Europe.

Hela artikeln (Extern länk)

Beställ boken i hardcopy eller e-format (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-06-30:

"Som högutbildad är man inte rädd att lägga sig i..." till sidans topp

Ingrid Eckerman, pensionerad specialist i allmänmedicin, före detta "folkhälsoläkare" i Nacka, kämpar på bred front mot utvisning från Sverige av ensamkommande afghanska ungdomar.

Varför har du engagerat dig i ensamkommande ungdomars öde?

- Jag blev ombedd 2015 att ordna någon verksamhet för de 700 flyktingar som bodde på ett hotell i Farsta byggt för att hysa 350 personer. Där träffade jag några unga musiker från Afghanistan. När den tillfälliga lagen gick igenom blev jag mycket upprörd när jag insåg att även de skulle utvisas till Afghanistan. Migrationsverket har tolkat lagen som att alla afghaner som uppskrivits till eller "naturligt" fyllt 18 år ska skickas till Afghanistan, oavsett om de bott där eller inte.

Känner du många just från Afghanistan som är i den situationen?

- Genom det här arbetet blev jag personligen bekant med många. Även svenska aktivister. Vi har haft både aktivistträff och afghansk kulturafton i Sockenstugan. Två 18-åringar har blivit bostadslösa och har sina saker hos mig. Jag hjälper en kille som blev uppgraderad av Migrationsverket redan när han kom, utan motivering, och som därför fått bo på olika vuxenboenden. Med hjälp av fullmakter kan jag följa med till advokaterna och Migrationsverket. En annan har fått en ny hemlig bostad.

Vad har du fått för reaktioner på ditt engagemang?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.