fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 30 maj 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 17-05-24:

Riktlinjer för prövning av permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 19/2017

/Utdrag ur Sammanfattning/

+ Om den sökande sedan tidigare har beviljats statusförklaring ska denna återkallas om det kommer till verkets kännedom att den sökande inte längre kan anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket måste också pröva frågan om statusförklaring om en sökande med status som alternativt skyddsbehövande gör gällande att han eller hon är flykting. I andra situationer saknas normalt anledning att pröva frågan om statusförklaring bara av den anledningen att den sökande ansöker om permanent uppehållstillstånd.

+ Permanent uppehållstillstånd enligt 17 § den tillfälliga lagen kan beviljas för den som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § den tillfälliga lagen. Det tillfälliga tillståndet måste ha löpt ut innan ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas.

+ Den som är under 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 § den tillfälliga lagen om han eller hon har fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande. (...)

+ För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsterna har viss varaktighet. Inkomsterna ska förväntas bestå minst två år framåt från beslutstillfället.

+ För att en anställning ska kunna läggas till grund för bedömningen enligt 17 § den tillfälliga lagen krävs att arbetsgivaren har anmält anställningen till Skatteverket.

+ Subventionerade anställningar kan inte ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § den tillfälliga lagen.

+ Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-24:

Migrationsverket förberett inför nya gymnasielagen till sidans topp

Den 1 juni träder ny lagstiftning i kraft som kan ge vissa personer uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet.

- Lagen är komplicerad, men Migrationsverket är redo att börja fatta beslut i berörda ärenden, säger Anna Lindblad, expert vid Migrationsverkets rättsavdelning.

Migrationsverket arbetar intensivt med att förbereda sin verksamhet och ta fram information om tillämpningen av den nya lagstiftningen.

Samtidigt får Migrationsverket många frågor från sökande, massmedier, kommuner, frivilligorganisationer och andra intressenter om den nya lagen och hur den ska tillämpas.

För att omfattas av bestämmelserna måste flera krav vara uppfyllda. Bland annat måste man ha ansökt om asyl i Sverige, vara i åldern 17-25 år och studera på gymnasienivå. Ytterligare villkor måste vara uppfyllda.

- Det kan vara svårt att förstå om man omfattas av lagen eller inte. Vi arbetar för fullt med att ta fram information, säger Anna Lindblad.

Osäkert hur många som berörs

Eftersom lagstiftningen är komplicerad och prövningen görs i flera steg uppstår också osäkerhet kring hur många individer som berörs av den.

- Vi kan därför ännu inte med säkerhet säga hur många som kommer att omfattas av lagstiftningen. Det finns ingen samlad statistik om hur många personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd som studerar på gymnasiet. Därför kan vi inte bedöma hur många som kommer att ha rätt till dessa tillstånd, säger Anna Lindblad.

Hur handläggningstiderna kommer att påverkas av den nya lagen är svårt att säga.

- Men även om bestämmelserna är komplexa ser vi inte att prövningen i enskilda ärenden kommer att vara särskilt komplicerad förutsatt att den som studerar på gymnasiet har lämnat in sin individuella studieplan, säger Anna Lindblad.

Mer komplett stöd

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frågor och svar om gymnasielagen (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 17-05-29: Rättslig kommentar angående ärenden där det finns ett av- eller utvisningsbeslut som har fått laga kraft och som omfattas av den tillfälliga lagens bestämmelser om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-05-26:

Lärare riktar skarp kritik mot ny lag till sidans topp

Kritiska lärare i Malmö och Lund menar att de kan bli ansvariga för att deras elever blir utvisade.

Enligt den nya lagen som träder i kraft första juni ska ensamkommande barn som påbörjat gymnasiestudier i Sverige få förlängda uppehållstillstånd för att kunna ta studenten. Det tycker både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är bra.

Det kritiken riktas mot är istället ett villkor i lagen. För att få förlängt uppehållstillstånd måste eleverna kunna styrka att de deltar aktivt i undervisningen. På det sättet kan en lärares omdöme om en elev leda till att eleven antingen får stannar eller utvisas.

- I normala fall sätter vi betyg på eleverna, det värsta som kan hända är att eleven blir underkänd. Här kan följderna bli något helt annat, eleven kanske hamnar i farliga situationer eller rentav dör, säger Fredrik Andersson, som är lärare på gymnasieskolan Vipan i Lund och distriktsordförande på Lärarnas Riksförbund.

Vad som är en "aktiv elev" är dessutom oklart, menar Fredrik Andersson.

- Innebär det hur ofta du räcker upp handen? Hur mycket du pratar? Om du svarar rätt eller fel på frågor? Det kan betyda oerhört mycket, säger han.

Gymnasieskolan Vipan i Lund har flera förberedelseklasser där nyanlända ungdomar får en snabbversion av den svenska grundskolan. Anna Håkansson är lärare i svenska som andraspråk och ser hur hennes elever påverkas av att ha utvisningshot över sig.

- När en kompis har fått avslag är de ofta empatiska i förstaläget. Men sedan börjar de tänka på sig själva och tänker att det kommer bli likadant för mig. Det påverkar mycket, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 17-05-19:

Italien/ Regions to provide additional capacity for detention of 1.600 people till sidans topp

On 9 May 2017, the Interior Minister of Italy asked the regional governments to provide a total of 1,600 additional beds in detention centers. This corresponds with political ambition of returning unsuccessful asylum-applicants as illustrated in the recent legislation on accelerated asylum procedure and returns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-05-26:

Tyskland/ From host country to deportation country - latest asylum reform in Germany till sidans topp

Last week the German parliament passed a reform of the asylum law introducing far-reaching changes affecting data protection of asylum seekers, residence restrictions and prolongation of detention custody.

The new legal changes introduce stricter obligations on asylum seekers to cooperate in establishing their nationality and obtaining identity documents. Data carriers, such as mobile phones, sim cards and hardware can be systematically checked by the Federal Office for Migration and Refugees in order to establish their identity. The data collected can also be used in case an asylum seeker is suspected to pose a threat to public order. Pro Asyl warns that accessing private data of refugees circumvents a decision of the German Constitutional Court, according to which private data can only be accessed by court order. Also, Andrea Voßhoff, Federal Data Protection Commissioner, had criticised the change as disproportionate and contrary to the Constitution.

The reform also introduces an additional ground of detention for rejected asylum seekers that are suspected of constituting a public danger, this includes people awaiting Dublin transfers. This form of "security removal detention" can be used, even if the deportation cannot be conducted within the time limit of three months. Further, surveillance options for rejected asylum seekers are widened, an electronic ankle monitor will be introduced, and deportation custody is prolonged from four to ten days. The statutory notification period of one month prior to deportation for holders of tolerated stay status (Duldung) is removed for people who are alleged to be involved in identity fraud or who are allegedly prolonging their tolerated stay through lack of reasonable cooperation. Pro Asyl warns that the new law does not lay down criteria of what constitutes reasonable cooperation and that lifting a time limit of security-based detention might trap Dublin returnees indefinitely, as less than 10 percent of Dublin returns are in fact ultimately carried out.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-05-26:

Österrike/ Movement restrictions and detention ahead of EU reform till sidans topp

The asylum reform streak continues in Austria, as a new legislative proposal on an aliens law amendment (FrÄG 2017, Part II) has been tabled before the Austrian parliament. The bill presents restrictions on residence, detention and penalties for non-compliance with measures to promote return.

After passing the admissibility procedure, an asylum seeker may be ordered by the Federal Agency for Immigration and Asylum (BFA) to reside in a specific place for reasons of public interest or public order, or for the rapid processing and effective monitoring of the asylum application. The proposal specifies that an individual's compliance with his or her obligations is to be a factor relevant to the assessment of the need for effective monitoring of the application. A similar requirement to reside in a special location is introduced for persons issued a return order, where there is either no period for voluntary departure or that period has expired.

The proposal adds non-compliance with the aforementioned obligations to reside in a specific place as a ground for detention of asylum seekers. According to the bill, individuals who do not comply with the aforementioned obligations to reside in a specific place may be imposed a fine ranging from 100 to 1,000€. Repeated infringements of these obligations may lead to a higher fine of up to 5,000€ or imprisonment.

The proposal has been sharply criticised by civil society for exceeding the scope of permissible restrictions on movement, as well as detention powers, in the Reception Conditions Directive. UNHCR also highlights that these measures do not respect the right to free movement as guaranteed by the 1951 Refugee Convention. Stakeholders have also recalled the constitutional principle of proportionality and urged for an explicit reference in the law to the requirement that any measures be proportionate to the aim pursued.

(...)

Artikeln med länkar till källor och kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Afghanistan Analysts Network 17-05-19:

Från Afghanistan/ Returns in 2016/17: Trends, statistics and experiences till sidans topp

While hundreds of thousands of Afghans sought protection in Europe throughout 2015/16, an increasing number have been returning to Afghanistan, both voluntarily and involuntarily. The number of voluntary returnees from Europe picked up significantly throughout 2016, with additional returns in the first four months of 2017, reaching a total figure of over 8,000. By contrast, the number of deportations has been significantly lower, at only around 350 over the same period. AAN's Jelena Bjelica and Thomas Ruttig examine the trends, policies and practices relevant to those who have returned. They found that services available to those returning - in both categories - are patchy.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM News 17-05-19:

Från Bangladesh/ UN migration agency helps stranded migrants return from Libya till sidans topp

On Wednesday (17 May), the United Nations Migration Agency (IOM) helped 43 Bangladeshi migrant workers to return home from Libya.

The returnees were detained by the Libyan authorities for not having valid travel documents, work permits or visas. The return assistance, under IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) programme, was funded by the European Union and facilitated by the Bangladeshi Embassy in Tripoli, the Libyan Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM), and IOM missions in Tripoli and Dhaka.

The 43 returnees bring the total number of Bangladeshis returned from Libya under IOM's AVRR programme to 165 this year.

Thirty-nine of the group were working for construction and cleaning companies in the Libyan capital, Tripoli. When their employers pulled out of the country, their work permits and visas expired. Without the means to leave Libya, they were arrested as irregular migrants and detained. The remaining four migrants became undocumented when their passports expired. Following their arrest, they spent up to six months in detention.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-16:

Från Eritrea/ Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet till sidans topp

Temarapporten syftar till att belysa omständigheter av relevans vid bedömning av huruvida familjemedlemmar till eritreaner med skyddsbehov bör kunna hänvisas till eritreanska beskickningar i utlandet vid ansökan om uppehållstillstånd grundat på anknytning.

Ansatsen är att under rådande förutsättningar med ett begränsat informationsläge söka tydliggöra specifika förhållanden som berör familjemedlemmar från Eritrea. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de eritreanska beskickningarna i Tel Aviv och Khartoum.

För att ge läsaren kontextuell förståelse för de mer övergripande förutsättningarna som berör familjemedlemmars kontakt med hemlandets myndigheter inleds rapporten med en bakgrund om den eritreanska statsmakten och dess styrelseskick. Därefter följer avsnitt med ett urval av ämnen som Lifos bedömer vara relevanta i sammanhanget; hemlandspass, familjemedlemmars överträdelser mot eritreansk lagstiftning eller andra nationella förpliktelser, bestraffning av familjemedlemmar till personer som deserterat/hållit sig undan nationaltjänst, tvåprocentsskatt, s.k. ångerbrev samt förhållanden för eritreaner i Sudan. Landinformationen kompletteras med avsnitt innehållande Lifos kommentarer.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM News 17-05-26:

Från Irak/ Thousands continue to flee West Mosul: UN Migration Agency till sidans topp

An average of 10,000 individuals are fleeing from West Mosul and arriving daily at the transit Zone in Hamam al-Alil, according to the military and camp management there.

Last Thursday (May 18) the number of people fleeing West Mosul peaked when some 16,100 individuals passed through the Hamam al-Alil screening site, according to government figures. It was the largest official daily movement of people since the Mosul operation began on October 17, 2016.

With gruelling high temperatures during the day most opt to make the trip in the cooler hours of the night, leaving and walking several hours before reaching the nearest military checkpoints.

From there, the men, women and large number of children are transported to the town of Hamam al-Alil town south of Mosul, on the western banks of the Euphrates, in Ninewa governorate.

The town, the largest south of Mosul city has become the transit hub for the tens of thousands of families who have fled the conflict in West Mosul.

With the camp adjacent to the site at full capacity, many families are being moved to other camps, with large numbers opting to go to areas east of Mosul where they stay with families, friends or in rental accommodation.

According to Iraq Government figures, cumulatively, more than 742,000 people have been displaced from Mosul and its surrounding areas since October 16, 2016, when the military offensive began, including 566,000 individuals displaced from western Mosul since the second phase of the military offensive to retake the city was launched in mid-February. More than 73,000 Iraqis were displaced last week alone.

An estimated 117,732 individuals have returned to their areas of origin in east Mosul, while 34,841 people returned to West Mosul.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 17-05-18: Families who fled Mosul forced back (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM News 17-05-16:

Från Ukraina/ Conflict-displaced Ukrainians surviving on just USD 2.50 per day till sidans topp

Two-thirds of internally displaced persons (IDPs) in Ukraine have barely enough funds to buy food, according to the UN Migration Agency (IOM)'s latest report: National Monitoring System on Situation of IDPs in Ukraine*.

On average, income per IDP in Ukraine is 1,991 Ukrainian Hryvnia (UAH) or USD 75 per month, or approximately USD 2.50 per day. But some are even worse off, with 21 per cent surviving on less than two dollars a day. The average price of a loaf of bread in Ukraine is USD 0.40.

As of April, Ukraine's Ministry of Social Policy has registered 1,583 million IDPs since 2014. Since the beginning of the crisis in Ukraine, IOM has provided support to some 138,000 conflict-affected people. Its current focus lies in providing income opportunities for IDPs and conflict-affected populations, and facilitating social cohesion, recovery and peacebuilding.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ECRE 17-05-26:

Marocko/ Syrians at the Algerian-Moroccan border still stranded till sidans topp

Moroccan civil society organisations have called for the protection of group of Syrian refugees stranded at the Algerian-Moroccan since April 19. According to Human Rights Watch the group includes 55 people, 20 of them children and two pregnant women and is without access to supplies. UNHCR is negotiating access to the area but so far with no result.

In early May local media quoted Moroccan Minister of External Affairs and Migration, Abdelkrim Benatiq for saying that Morocco is ready to provide humanitarian aid but that is was difficult because the Algerian border remained closed. While stressing: "The European countries could also do their part."

On May 22 UNHCR stated that dozens of the stranded Syrians have family in Morocco and that authorities have accepted to consider family reunification for these individuals. However, the also this group remains stranded as accessing the families remains difficult with military on both sides continuing to block access to the zone.

The Moroccan civil society organisation GADEM raise concern over the situation."Food is scarce, sandstorms are destroying shelters leaving the refugees exposed. We have urged the international community as well as the Moroccan and Algerian authorities to find a solution - Syrian refugees cannot be the victims of political tensions between the two countries," told GADEM spokesperson Bilal Aljouhari ECRE.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-05-22:

Italien/ Refugees and migrants in the Central Mediterranean, cutting the lifelines till sidans topp

Amnesty International is deeply concerned that Italian authorities may be attempting to circumvent their obligation to protect people fleeing widespread and systematic human rights violations and abuses in Libya by facilitating the interception of refugees and migrant boats by Libyan authorities in the central Mediterranean.

On 10 May 2017 a request for assistance from a refugees and migrant boat to the Italian coastguard resulted in a Libyan coastguard vessel intercepting the boat in distress in international waters and returning up to 500 people to face illegal detention, torture, rape, inhuman and degrading treatment and other grave abuses in Libya.

The incident represented an extremely worrying departure from the procedures so far applied to search and rescue operations of refugees and migrants in the central Mediterranean. These, in the last few years, have been coordinated by the Italian coastguard and navy, assisted at times by other EU navies, the EU border agency Frontex, the EU military operation EUNAVFORMED SOPHIA, as well as merchant vessels and, particularly since 2016, non-governmental organizations' vessels, leading to hundreds of thousands of people being safely disembarked in Italy.

As anti-immigration voices have grown stronger and increasingly hostile towards men, women and children trying to reach Europe through perilous journeys, European leaders have put in place measures to close all EU borders and significantly limit access to European territory.

In order to reduce in particular sea crossings from Libya towards Italy, EU leaders have engaged in multi-lateral and bilateral efforts to foster cooperation with Libyan authorities to stem departures from Libyan shores, despite continuous warnings that such cooperation would trap refugees and migrants in Libya and expose them to serious human rights violations. In mid-2016 the EU started a training programme for Libyan coastguard officials. At least 90 Libyan officials completed their training since then.

(...)

Hämta uttalandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 17-05-16:

Italien/ Italian commission says more controls needed on aid groups rescuing migrants till sidans topp

Lawmakers suggest police should travel on NGO rescue boats while charities deny colluding with people smugglers

An Italian parliamentary commission said on Tuesday more controls needed to be imposed on humanitarian organisations that are taking an increasingly significant role in rescuing migrants from the Mediterranean.

In a series of non-binding recommendations, the commission also said that Malta and Tunisia should do more to help Italy tackle the huge numbers of migrants who are using Libya as a springboard in search of a better life in Europe.

The Senate Defence Committee launched the inquiry earlier this year amid accusations that non-governmental organisations (NGOs) were colluding with people smugglers to help with search and rescue operations close to the Libyan coast.

In their conclusions, parliamentarians said no NGO groups were under investigation, but they called for them to be put under greater scrutiny, saying their ship crews and financial backers should be registered with authorities.

They also suggested that police should travel aboard NGO vessels -- something most humanitarian groups have rejected.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR 17-05-18:

Medelhavet/ Spanish fire-fighters who saved lives at sea must not be criminalised till sidans topp

Anya Edmond

As petitions are launched to stop the criminalisation of humanitarians, calls for the European Commission to intervene to change the law intensify.

The continuing threat of jail hanging over three Spanish fire-fighters, arrested in January 2016 on charges of attempted human trafficking and weapons possession, has led to the launch of at least two petitions, one by Wemove.eu and one by Sumofus.org, calling for changes to European laws which allow humanitarian acts of rescue and assistance to be prosecuted as people trafficking.

Manuel Blanco, Enrique Rodríguez and Julio Latorre moved to the Greek island of Lesbos in 2015 and joined the NGO PROEMAID (Professional Emergency Aid) to answer distress calls from refugee ships in the Mediterranean. On 14 January 2016 they were arrested and charged with attempted human trafficking, as well as weapons charges for the possession of a rope knife, a mandatory element of the rescue uniform, they had on board. After three days in prison they were all released on bail and have since returned to Seville. Although a trial date has not yet been set, if found guilty all three men could face ten years in prison.

A culture of suspicion and hostility

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Göteborgs-Posten debatt 17-05-26:

Psykisk ohälsa ökar kraftigt hos ensamkommande till sidans topp

Långa handläggningstider för ensamkommande asylsökande ungdomar skapar stor oro och psykisk ohälsa. Det är oacceptabelt, skriver Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund.

Psykologer larmar Sveriges Psykologförbund kring den aktuella situationen för ensamkommande minderåriga. Det är psykologer som beskriver en starkt ökad ohälsa för dessa unga människor på grund av långa handläggningstider för uppehållstillstånd och Migrationsverkets tolkning som innebar att man får stanna så länge man är minderårig, men utvisas när man blir 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda 17-05-16:

Fortsatt rätt till skolgång till sidans topp

Asylsökande ungdomar som påbörjat sin utbildning, men fått sin ålder uppskriven till 18 år, har fortsatt rätt till skolgång i Mariestads kommun.

Men det är ett beslut som väcker många frågor i utbildningsnämnden.

Enligt skollagen har elever med uppehållstillstånd rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan de har fyllt 20 år. Asylsökande, eller de med tidsbegränsade uppehållstillstånd, har rätt till gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.

Äldre än de uppgett

I dag finns en handfull nyanlända skolelever i årskurs nio i Mariestads kommun som fått sin ålder uppskriven till 18 år (är då Migrationsverkets ansvar). Nu har utbildningsnämnden tagit beslut om huruvida de, och elever i liknande situation från andra kommuner, har rätt till gymnasiestudier.

- Det saknas styrdokument och riktlinjer från statligt håll. Vi kan nog heller inte förvänta oss några sådana på nationell nivå den närmaste tiden, informerar Maria Helgée, kvalificerad utredare.

Majoritetspolitikerna i UN anser att det är svårt att ta beslut i frågan med ett bristfälligt underlag.

- Det är för många frågetecken och tolkningar. Det här borde vara en kommunövergripande fråga, där socialtjänsten och Migrationsverket är med, säger Helena Hallerhed (C).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Skaraborgs Läns Tidning 17-05-15: Ensamkommande får stanna i boende - Skarabo vill att det prövas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-05-19:

Springer inte längre för att överleva till sidans topp

I morgon snörar Abbas Rahimi och Mohammad Jamali på sig löparskorna och ställer sig på startlinjen till Göteborgsvarvet.

Det är deras första löpartävling någonsin men 21 kilometer på asfalt känns överkomligt med tanke på de 700 mil som de tagit sig från Afghanistan till Sverige.

- Jag är van vid att springa för att folk skjuter. Den här gången blir det förhoppningsvis bara startskottet, säger Abbas Rahimi.

Abbas Rahimi och Mohammad Jamali är lite nervösa inför morgondagen. De har aldrig sprungit ett lopp förut och trots att de anmälde sig för flera månader sedan har Abbas Rahimi inte hunnit träna så mycket. Häromdagen tvingade han sig själv att gå till gymmet men efter fem kilometer på löpbandet var han alldeles slut.

- Jag spelar fotboll men har inte hunnit träna så mycket löpning. Det kommer nog att ta två timmar för mig att springa och jag kommer ha riktigt ont i kroppen efteråt, säger han.

Var ett dåligt tecken

Mohammad Jamali har där-emot hunnit med flera långpass. Häromdagen sprang han 18 -kilometer i så hög hastighet att löpbandet gick sönder, och han har höga mål för loppet.

- Jag vill komma bland de fem bästa. Eller kanske tio, säger han.

Förra året stod de på andra sidan avgränsningarna och såg de tusentals löparna passera. De tyckte att det verkade roligt med den stora publiken och den peppande stämningen men hade ingen aning om hur man anmälde sig - inte fick väl vem som helst vara med? Men så en dag i vintras när de spelade volleyboll kom det fram en tjej och frågade om de var sugna på att springa loppet, och både Mohammad Jamali och Abbas Rahimi bestämde sig för att anta utmaningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-22:

"Jag har drömt om att göra något bra i Sverige" till sidans topp

Zubaid Wahidi kallar Nicklas Steorn för pappa. Om två veckor ska banden mellan dem klippas, anser myndigheterna. Zubaid Wahidi ska skickas tillbaka till Afghanistan.

- Låt de här ungdomarna vara kvar, säger miljöpartisten Nicklas Steorn.

Mellan Gazhni och Vallentuna är det 800 mil. Zubaid Wahidi sitter i vardagsrummet hemma hos kommunpolitikern Nicklas Steorn och minns den farofyllda, sex månader långa färden från Afghanistan till Sverige, via Iran, Turkiet och Grekland. De betalda smugglarna. Båtfärden över Medelhavet. Han var en av de 35.000 ensamkommande barn och ungdomar som kom hit under den stora flyktingvågen 2015.

Då hade talibanerna enligt Zubaid Wahidi misshandlat honom och försökt rekrytera honom. Hans afghanske pappa hade dödats. Zubaid Wahidi berättar energiskt, på bruten och haltande men ändå fungerande svenska.

- Talibanerna sprängde hans lastbil. Jag måste lämna landet, det fanns ingen säkerhet, säger han.

Nio olika boenden har det blivit sedan Zubaid Wahidi kom till Sverige: HVB-hem, familjehem, asylboenden. När han kom till Vallentuna ljusnade det. Han fick börja på gymnasiets introduktionsprogram och där pluggar han fortfarande. På fritiden håller Zubaid Wahidi i fotbollsträningar i en sporthall i Brottby.

- Jag älskar skolan. I Afghanistan gick jag inte i skolan, bara till moskén. Jag kunde bara läsa Koranen. Nu kan jag snacka svenska och komma in i samhället, säger Zubaid Wahidi.

Hösten 2015 kände den miljöpartistiske kommunpolitikern Nicklas Steorn en växande frustration när det började talas om systemkollaps i flyktingvågens spår. Han såg alla möjligheter att göra en insats i Vallentuna. Han knöt kontakter med olika aktivistnätverk, och startade en aktivitetsgrupp via Facebook. Kyrkan klev fram som en viktig aktör i lokalsamhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-17:

Bränder på flera asylboenden i natt till sidans topp

Under natten till onsdagen brann det på tre asylboenden i södra Sverige. Polisen utreder misstänkt mordbrand, men det finns ännu ingen misstänkt eller bevis för att bränderna är anlagda.

Strax efter midnatt kom larmet om att den brann på ett asylboende i Hultsfreds kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Piteå Kommun 17-05-17:

Personal på EKB- boenden varslas till sidans topp

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat kraftigt. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn. Det i kombination med förändringar i de statliga ersättningarna gör att Piteå kommun nu drar ner på personal och antal boenden för ensammande flyktingbarn. I början på juni kommer 23 personer att varslas om uppsägning som följd av omställningen inom flyktingverksamheten.

Det handlar i nuläget om 19 handledare, tre biträdande boendechefer och en handläggare.

- Det känns tråkigt att stänga ner väl fungerade verksamheter. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, tagit stort ansvar och gjort sitt yttersta för våra nya kommunmedborgare, Det är fortfarande oroligt i världen, men eftersom landets politiker stängt våra gränser måste vi Piteå också anpassa oss, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Från och med 1 juli i år sänks ersättningen till kommunerna. Tidigare har kommunerna fått ersättning för de antal platser som finns i kommunens avtal med Migrationsverket, oavsett om platserna varit belagda eller ej. I den nya ersättningsmodellen får kommunerna endast betalt för belagda platser.

- Vi måste anpassa vår verksamhet efter det faktiska antalet ensamkommande flyktingbarn placerade hos oss, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Parallellt med de lagda varslen så jobbar kommunen med att ta över placeringar från andra kommuner. Den personal som nu varslats om uppsägning har sex månaders uppsägningstid.

Kompetensprojekt

Piteå kommun försöker mildra konsekvenserna av de lagda varslen genom att erbjuda personal inom flyktingsamordningen kartläggning av kompetens.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-05-14:

Så blev Nordstan deras hem till sidans topp

De kom ensamma till Sverige med flyktingvågen 2015. Reza ska utvisas till ett land han aldrig satt sin fot i, Ayda väntar fortfarande på besked om asyl. 18-åringarna är två av många ungdomar som finner trygghet och socialt sammanhang i Nordstan.

Myllret av shoppande har ebbat ut i fredagsnatten. Kvar i Nordstan rör sig grupper av pratglada ungdomar och en och annan ljusskygg figur. De flesta verkar ha full koll på vilka som hänger i köpcentret efter skymningen.

- Jag vet en liten kille som sover en natt här, och en natt där. Han rökte inte förut, men nu röker han både hasch och cigg. Migrationsverket säger att han är över 18, men han är 17. Jätteliten, säger en ung man vi möter i Nordstan.

Han presenterar sig som Abbas och måttar med handen mot marken för att visa hur lång grabben är.

- Det är många ensamkommande i Nordstan. De väntar och mår inte bra, säger han sedan.

"Har aldrig känt mig otrygg"

Ledande politiker, höga tjänstemän och rikspolischefen har varit i Nordstan under våren. Det talas om storbråk, droger och ökande kriminalitet, men fältaren Kim Melin känner inte igen sig i bilden av Nordstan som en allt otryggare plats.

- Visst blir det bråk ibland. Då samlas ofta mycket folk runt omkring och det kan se ut som fler är inblandade än det faktiskt är, men något storbråk har jag personligen aldrig sett. Och jag har aldrig känt mig otrygg i Nordstan.

Varje kväll möter kollegorna i fältgruppen City nyanlända som ingen frågar efter. En del är papperslösa, andra ensamkommande som har befunnit sig i limboland mellan asyl och utvisning över ett år. Det är inte många svenskar som flyttar hemifrån när de är 18 år, konstaterar Kim Melin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 17-05-22: Stoppa omflyttningar av ensamkommande barn och unga nu (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-05-17:

Personal sparkas då boenden ändras till sidans topp

45 personer förlorar jobbet i samband med att boendeformen för ensamkommande flyktingbarn ändras.

Redan i april omvandlades de första HVB-hemmen till stödboende. Bakgrunden till det hela är att antalet ensamkommande flyktingbarn minskat samt att regeringen ändrat reglerna. De är väldigt tydliga, enligt arbetsmarknadschefen, Maarit Enbuske.

- Om de ska placerar på HVB-hem eller på ett stödboende ska skälen vara väldigt särskilda om man fyllt 18 år. Den normala placeringen ska vara eget boende och där kan man bo tills man är 21 år.

Hon tillägger att ytterligare ett skäl till att minska antalet platser är att många av de ensamkommande i Luleå dessutom fyllt 18 år.

En av de stora skillnaderna med ett stödboende är att det inte behövs lika mycket personal där som på ett HVB-hem. Till exempel finns det inte några krav på bemanning hela natten, i stället cirkulerar en nattpatrull.

- Vi behöver säga upp väldigt många då vi gör om boendena, säger Maarit Enbuske.

I dag onsdag informerades personalen. Chefen för integrationsavdelningen, Magnus Johansson, säger att kommunen ser över om de kan finnas andra jobb för de övertaliga.

- Vi ska försöka behålla alla personer genom omfördelningar, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fryksdalsbygden 17-05-18: 18 har varslats om uppsägning (Extern länk)

TT / Dagens Nyheter 17-05-24: Neddragningar på Migrationsverket oroar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet 17-05-19:

Personalen på Migrationsverket larmar - klarar inte av sitt uppdrag till sidans topp

Granskning. Stora brister på Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå har lett till allvarliga konsekvenser för såväl anställda och boendepersonal som asylsökande.

I första delen av Folkbladets granskning visar vi att det bakom kulisserna finns en arbetsmiljö med stora organisatoriska problem, mobbning, trakasserier, hot och en ledning som vägrar lyssna.

På måndag berättar vi hur situationen drabbar de asylsökande.

Arbetsmiljön på mottagningsenheten i Umeå har lett till stor sjukfrånvaro och psykisk ohälsa bland personal.

Nu har enhetschefen larmat om så allvarliga bemanningsproblem att verksamheten inte kan bedrivas korrekt.

Hösten 2015 växte Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå från en handfull personer till drygt 30 anställda.

Flera av dem uppger att organisationen brustit redan från start. Nu avtar antalet asylsökande, boenden avvecklas och personal sägs upp. Men arbetsmiljöproblemen på mottagningsenheten fortsätter eskalera, visar Folkbladets granskning.

Höga sjuktal

Sedan september 2016 har fler än tio personer antingen slutat eller bytt enhet. Sjukfrånvaron på enheten är också så stor att enhetschefen Louise Dahlberg för en dryg vecka sedan skrev en avvikelserapport för att verksamheten inte kan bedrivas som den ska.

Enligt Louise Dahlberg kan personalomsättningen bero på att anställda inte är lämpade för yrket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Folkbladet 17-05-18: Framförde problem - anmäldes för hot (Extern länk)

Folkbladet 17-05-24: Reaktioner väller in - många vill berätta sanningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-05-18:

Italien/ Fundamental rights support to Italian authorities in migration hotspots till sidans topp

The Agency held a fundamental rights workshop for hotspots operators in Taranto on 11 May in cooperation with the Italian Ministry of Interior, the European Commission migrants support team in Italy and in partnership with the UNHCR and International Organization for Migration.

The workshop sought to share expertise and best practices among staff working in the hotspots. They looked at fundamental rights issues connected to the identification, treatment and referral of vulnerable migrants and asylum seekers, including unaccompanied children as well as age assessment of children. The workshop addressed very practical and real life scenarios in order to streamline the implementation of the standard operating procedures in a fundamental rights compliant manner.

A list of suggestions was compiled from the workshop for follow up discussions in Rome. The workshop brought together representatives from the Ministry of Interior, authorities in various Italian hotspots, European Commission migrants support team in Italy, EU Agencies such as Frontex, EASO and Europol, the UN, as well as NGOs, local health authorities, social assistants and cultural mediators.

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-05-18:

Italien/ Flyktingcenter drevs av maffian till sidans topp

En italiensk maffiaorganisation misstänkts ha stulit hundratals miljoner kronor som skulle ha gått till flyktingar. Även en katolsk välgörenhetsorganisation uppges vara inblandad i härvan.

På måndagen grep italiensk polis 68 personer, inklusive en katolsk präst, misstänkta för bland annat bedrägeri, vapeninnehav, utpressning och missbruk av statliga pengar.

- Under de senaste tio åren har 32 miljoner euro (312 miljoner kronor) gått raka vägen in i maffians fickor, säger vice åklagare Vincenzo Luberto till nyhetssidan EU Observer.

Pengarna skulle ha gått till mottagandet av flyktingar och migranter vid ett av Europas största mottagningscenter, Sant'Anna Cara, i staden Isola Capo Rizzuto i Kalabrien. Centret, som kan ta emot så många som 1 200 personer åt gången, har tidigare kritiserats för undermåliga förhållanden och för att inte ha gett de boende tillräckligt med mat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-05-23:

Grekland/ "The uncertainty is killing us" - refugees seek clarity as Elliniko camps close till sidans topp

Outside the unused airport in the Elliniko area of Athens, a group of Afghan women take off their sandals before sitting down on a blue blanket. Behind them is the old terminal building, which has been their temporary "home" for months, for many more than a year.

There's rubbish everywhere, shattered windows have turned into gaping holes and some places reek of urine.

"I have been in this camp for 1 year and two months without a destiny", a woman with a burgundy headscarf said, tears trickling down her face.

The government is now starting the process of evacuating the camp. But for these women, their destiny is still unknown. No one we talk to knows exactly what will happen to them.

Amnesty has visited the Elliniko camps several times since they opened around a year and a half ago. Every time the stories have been the same and this visit is no different: appalling living conditions, lack of security, severe anxiety caused by former traumas and not knowing what the future will bring.

"We've been through hell here," one woman said.

Women have explained to Amnesty International what "hell" means if you're female: from depending on others even to use toilets due to security risks, to not wanting to leave their tents due to incessant verbal harassment.

Give them a voice

Since April 2017, Amnesty has been asking people to take action to demand that the authorities consult residents about their needs and provide them with adequate housing before closing the camps. In particular, the special needs of women and children must be met, and therefore women must be consulted.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 17-05-22: People displaced by closure of camps must get safe and adequate housing (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-05-26:

Kroatien/ Refugees sent back from Austria find new hope in Croatia till sidans topp

Wissam and Ali lost heart when Austria sent them back to Croatia under EU rules, where they are now forging a future for themselves and their families.

Wissam watches his son playing in a sandpit outside their flat. In a nearby apartment, Ali is getting ready to go to a job interview. The two Iraqi refugees lost heart after Austria sent them back to Croatia, but are now settled in Zagreb where they are starting to recover their faith in the future.

Wissam Al-Obaidi, 36, and Ali Hussein Abalsad, 27, were returned to Croatia under the Dublin Regulation, which establishes criteria for deciding which European state should consider an asylum seeker's application. In their case, legally, Croatia was the country responsible for considering their application.

"It was a terrible blow when I was sent back," says Ali. "I was depressed, not just for myself but for my family waiting in Iraq. I had made an effort to learn German and now I had to start learning Croatian."

"I just wanted a safe place for my family," says Wissam. "It didn't have to be Austria or Germany. In retrospect, I think I should have applied to Croatia in the first place."

Croatia, still recovering from the Yugoslav wars of the 1990s which left it to cope with refugees from the region, was at the centre of a new emergency in 2015/2016 when 650,000 asylum-seekers from the Middle East and beyond crossed the border at Tovarnik.

Since then, Croatia has also started to receive asylum-seekers under the European Union (EU) relocation scheme from Italy and Greece. To those granted asylum, the government gives welfare benefits, and rent-free apartments for two years. Until recently, Croatia did not provide language classes for refugees but the Ministry of Education has announced it plans to tackle the issue.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 17-05-19:

Frankrike/ Paris: Towards a new evacuation if nothing changes till sidans topp

Pierre Henry, Director of France Terre d'Asile

In the early hours of the 9th of May, more than 1 600 people have been evacuated from makeshift camps, at Porte de la Chapelle in Paris to (emergency) reception centres across the Ile de France region. NGOs like France terre d'asile were present to inform and accompany them. Evacuations of such camps have almost become routine in Paris, despite the opening of a "humanitarian centre" by the City of Paris in November 2016.

Afghans, Eritreans and Sudanese form the majority of migrants sleeping rough in Paris under appalling conditions. Among those evacuated in the beginning of this month, there were 75 women and unaccompanied children. For most of them, this is not the first evacuation, and many had come back from centres they were taken to during a previous operation.

Only three months ago, another evacuation was carried out in the area around Porte de la Chappelle. During this operation housing was offered to 200 people. Since the 2nd of June 2015, a total of 33 evacuation operations of the camps in Paris have been organised by the services of the city and the government providing a total of 24 604 persons with shelter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Nyheter 17-05-24:

Migrationsverkets frågor till asylsökande konvertiter kritiseras till sidans topp

Migrationsverket har tidigare blivit kritiserat för de särskilda "kristendomsprov" de har med asylsökande konvertiter. Sveriges kristna råd, SKR, skriver nu i ett öppet brev att de vill att Migrationsverket ser över de här "proven".

- Det som gör mig upprörd är att de här frågorna är felaktiga, säger SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

För några veckor sedan uppmärksammade SVT Nyheter att Migrationsverket håller särskilda "kristendomsprov" med asylsökande som konverterat till kristendom. Detta för att testa om en person verkligen är troende eller om personen bara säger det för att få asyl i landet.

Vissa frågor som Migrationsverket har ställt under dessa "prov" har dock fått hård kritik. Till exempel rena kunskapsfrågor som är svåra för en nybliven kristen att svara på. Även frågor som inte har ett definitivt svar, som exempelvis "Vad säger kristendomen om skärselden?", har ställts.

Öppet brev

Sveriges kristna råd, en samordnande ekumenisk organisation för kristna samfund, skriver nu i ett öppet brev att de vill att Migrationsverket ser över hur de bemöter asylsökanden som konverterat.

- Det som gör mig riktigt upprörd är att de här frågorna är felaktiga. Det finns inga svar på dem helt enkelt, säger SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn som varit med och skrivit brevet.

Hon tillägger att Migrationsverket i samtal med SKR själva har sagt att de känner att något har felat när dessa frågor har ställts till konvertiter. Frågor som egentligen inte ska ställas.

Den kristna tron en process

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs uttalandet från Sveriges Kristna Råd (Extern länk)

Biskop Åke Bonnier i Fria Tidningen 17-05-24: Migrationsverket avgör inte kristen tro (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-05-25:

Efter SVT:s avslöjande: Migrationsverket backar om kristendomsförhör till sidans topp

Migrationsverket ska se över hur rutinerna följs när det gäller utredningar av asylsökanden som uppger att de har konverterat till Kristendomen.

SVT Nyheter har tidigare berättat om Ahmad som blev kristen när han kom till Sverige från Afghanistan och hur hans religiösa övertygelse prövades genom att han skulle svara på olika kunskapsfrågor om kristendomen när han sökte asyl.

- De frågade om jag kunde förklara vad den heliga ande är och vad som är förbjudet i kristendomen, berättade Ahmad, som inte tyckte att det fanns entydiga svar på frågorna han fick utan att det handlade om olika tolkningar.

Både kyrkor och advokater har kritiserat Migrationsverkets metoder att utreda kristna konvertiters asylskäl.

Kritikerna menar bland annat att konvertiterna utsätts för husförhörsliknande metoder och att ren kunskap om kristendomen inte avgör om en person är genuint kristen eller inte.

Skrev öppet brev - träffade Migrationsverket

Efter SVT Nyheters rapportering om hur Ahmad och andra konvertiter bemötts i asylprocessen skrev Sveriges kristna råd, SKR, ett öppet brev till Migrationsverket med förslag på förändringar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svt 17-05-25:

Första medicinska åldersbedömningarna klara till sidans topp

Nu har resultaten av de första medicinska åldersbedömningarna på asylsökande skickats till Migrationsverket.

- Det har varit ett väldigt intensivt arbete för att få allt att fungera så att vi nu kan leverera svaren, säger Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket som utför undersökningarna.

Över 3.600 asylsökande har tackat ja till att genomgå de medicinska åldersbedömningarna. De undersöks med röntgen av visdomständerna och magnetkameraundersökning av vänster knäled.

- Jag är väldigt nöjd med de metoder vi valt, säger Elias Palm.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-05-25: Åldersbedömningar - så går de till (Extern länk)

SvT Nyheter 17-05-25: Rohalla ska åldersbedömas - "Jag är säker på att jag är 16" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-05-15:

Forskare starkt kritisk till åldersprövningar av ensamkommande till sidans topp

Tusentals ensamkommande barn väntar på att få genomgå medicinska åldersprövningar. Många har redan genomgått dem och förra året fick nästan fyra av tio av ungdomarna sina åldrar uppskrivna. Men nu kommer hård kritik från en forskare på Chalmers som dömer ut Migrationsverkets förmåga att dra rätt slutsatser av åldersprövningarna.

Efter den rekordstora strömmen av ensamkommande flyktingbarn Sverige 2015, då över 35.000 ensamkommande barn sökte asyl, har frågan om bedömningen av ungdomarnas åldrar varit en het fråga.

En asylsökandes ålder har stor betydelse. De allra flesta av de ensamkommande barnen och ungdomarna kommer från Afghanistan, ett land vars medborgare inte automatiskt bedöms ha skyddsbehov i Sverige.

Är man under 18 ökar möjligheterna ur den asylsökandes perspektiv. Bland annat eftersom man får mer stöd här i Sverige i form av rätt till boende med stödpersonal, en god man och rätt till skolgång.

Men även möjligheterna att få stanna i Sverige ökar. Migrationsverket skickar inte tillbaka ett barn till Afghanistan om det inte "finns ett ordnat mottagande" i hemlandet, vilket det sällan gör.

Stor osäkerhet

Men i en stor mängd av fallen råder det osäkerhet om ungdomarnas egentliga ålder då de flesta av ungdomarna inte har id-kort eller andra handlingar som Migrationsverket bedömer som tillförlitliga.

Istället bedömer Migrationsverkets handläggare trovärdigheten i ungdomarnas egna berättelser. De uppmanas också att på olika sätt försöka bevisa sina födelsedatum.

Förra året fick runt 3.400 ensamkommande ungdomar sina åldrar uppskrivna till över 18 år. Det motsvarar nästan fyra av tio av alla som fick sina beslut det året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Inge Axelsson, professor emeritus, i Läkartidningen 17-05-22: Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling (Extern länk)

Replik från Rättsmedicinalverket: Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SVT Nyheter Väst 17-05-15:

Asylsökande Azmat har fyra födelsedatum till sidans topp

Azmatgul Marofhel hävdar själv att han är 16. Men på vägen från Afghanistan har han fått olika åldrar registrerade i olika länder - och Migrationsverket har därför skrivit upp hans ålder till 19.

Vi möter Azmatgul, eller Azmat som han kallar sig, på en skola utanför Göteborg.

Det är nu två år sedan han kom till Sverige och tiden sedan dess beskriver han som en berg och dalbana.

- Från början var jag så lycklig. Jag trodde att jag äntligen var säker, att jag skulle kunna skapa mig en framtid.

Den första tiden bodde Azmat på ett boende i Mölndal, där vi tidigare har träffat honom.

Men i höstas tvingades han flytta eftersom Migrationsverket hade skrivit upp hans ålder med tre år. I samband med det fick han också avslag på sin asylansökan.

Avslaget är överklagat till Migrationsdomstolen och i väntan på nästa beslut bor Azmat på tillfälliga adresser.

Språkförbistringar på vägen

Ett av skälen till att hans ålder skrevs upp var att han hade olika åldrar registrerade i olika länder. Enligt honom själv är han född år 2000. När han reste landvägen från Afghanistan till Sverige registrerade myndigheterna i Bulgarien att hans födelseår var 1996.

När han kom till Ungern registrerades födelseåret 2002. Och slutligen fick han här i Sverige ett fjärde födelsesår, den här gången 1997.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-21:

Ny studie ska säkra åldersbedömningen till sidans topp

Sedan i mars används magnetkameror för att bedöma om asylsökande unga med oklar ålder är barn eller vuxna. Men det vetenskapliga underlaget behöver fördjupas.

Därför inleds nu en stor svensk studie på unga i åldern 14 till 21,5.

- Vi analyserar detta förutsättningslöst. Det kan visa sig att det är jättebra, det kan visa sig att det finns brister, eller att det finns metoder som är ännu bättre, säger professor Johan Sanmartin Berglund vid Blekinge tekniska högskola (BTH).

På Campus Gräsvik i Karlskrona har en mobil magnetkamera inrymd på ett lastbilssläp rullat in. Alicia och Liam Hedlund, 16 och 14 år, är några av de allra första testpersonerna, som med fötterna före rullas in i den bullrande magnetkameran.

Nästa vecka drar studien i gång på allvar. Totalt ska 900 frivilliga undersökas på BTH och Karolinska Institutet. Ett krav är att deltagarna är födda i Sverige, så att de har en hundraprocentigt fastställd ålder från början.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-05-24:

Efter avslöjandet om misstänkt handel med köplatser: UD skärper riktlinjer till sidans topp

UD skärper nu riktlinjerna för hur ambassader ska hantera tidsbokning och förturer till uppehållstillstånd och familjeåterförening. Detta efter SVT:s och Ekots avslöjande om misstänkt handel med köplatser.

- Vi har skärpt rutinerna kring både tidsbokningen och de prioriterade ärendena, säger UD:s presschef Sofia Karlberg.

Utrikesdepartementet har också förändrat utbildningen för de tjänstemän som ska skickas ut till utlandsmyndigheterna.

Bakgrunden är Ekots och SVT:s rapportering om misstänkt handel med köplatser.

Förtur - för 100.000

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-05-11:

Storbritannien/ Asylum seekers may have been wrongly deported to Albania till sidans topp

Gay people and trafficking victims may have been sent back to Albania after Home Office used outdated guidance despite appeal court rulin

Hundreds of lesbian and gay asylum seekers, victims of trafficking and survivors of domestic violence may have been wrongly deported to Albania after courts and the Home Office relied on incorrect guidance, it has emerged.

In October 2011, the court of appeal ruled that the courts and the Home Office could no longer rely on expert evidence they had previously used, which stated it was safe to send these groups back to Albania. However, the Home Office and the courts continued to use this evidence for the next five years.

It is not clear why the Home Office or the courts ignored the court of appeal order made in 2011. The lawyers who brought the case said they had never before come across this situation, where the Home Office has in effect ignored a court of appeal ruling for five years.

A spokesman for the charity Asylum Aid said: "It is alarming that the Home Office has been making crucial decisions about the lives of asylum seekers based on incorrect information - a wrong decision means potentially returning vulnerable people to dangerous situations and it is vital the Home Office applies the law correctly and gets these things right the first time."

The errors made by the Home Office were highlighted in a ruling handed down by the court of appeal on Tuesday.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-05-18:

Europa/ AIDA Comparator 2016 Update till sidans topp

The AIDA Comparator has now been updated with the information provided in the 2016 Update of the Country Reports. Reflecting the addition of the chapter on content of protection in the Country Reports, this new section has been added to the topics discussed in the Comparator. The Comparator allows users to compare legal frameworks and practice between the countries covered by the database in relation to the core themes covered: asylum procedure, reception, detention and content of protection. The different sections of the Comparator define key concepts of the EU asylum acquis and outline their implementation in practice.

Access to the comparator (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-05-19:

Europa/ AIDA Briefing: Accelerated, prioritised and fast-track asylum procedures till sidans topp

An AIDA legal briefing published today examines the use of special procedures to accelerate, prioritise and fast-track asylum applications in European countries. Practice reveals a wide diversity and complexity of procedural models, tools and concepts across national systems.

Several countries such as the Netherlands, Sweden and Germany have set up specific "track" or "cluster" systems to manage cases efficiently. The channelling of applications under specific procedures tends to run in parallel to, or even exceed, regular legal frameworks - a trend illustrated in practices of nationality-based differentiation, which often depend on administrative practice and circumvent the framework of the "safe country of origin" concept under the recast Asylum Procedures Directive. Transparency and predictability of the procedures, as well as essential safeguards for the individuals navigating them, are to some extent jeopardised at the altar of efficiency.

The briefing also discusses the need for procedural safeguards and necessary guarantees for asylum seekers undergoing accelerated, prioritised or fast-track procedures. The recommendation is an emphasis on sufficient time for preparing for the examination of the asylum application, reasonable deadlines and suspensive effect of appeals against negative decisions, as well as legal assistance from the outset of the process.

These considerations should inform the negotiations on the proposal for an Asylum Procedures Regulation, which envisions a substantial transformation of European asylum procedures in the name of further harmonisation and efficiency. The lessons from Europe's fragmented procedural landscape are crucial to a better understanding of the challenges at hand: speedy decision-making can only be a realistic target where asylum procedures are straightforward, transparent, easily comprehensible and navigated with appropriate support and legal assistance from the outset.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-05-30:

Europadomstolen: Militärer som förlorat flyktingstatus kan utvisas efter 20 år till sidans topp

Fyra personer från Afghanistan som bott i Nederländerna sedan slutet av 90-talet fick sina uppehållstillstånd indragna och hotas av utvisning sedan deras bakgrund under kommunisttiden undersökts. De har tillhört säkerhetstjänsten KhAD/WAD eller motsvarande under den Sovjetvänliga regeringen. Enligt Nederländerna kan de misstänkas för medansvar i de grova brott som begicks av säkerhetstjänsten mot befolkningen. Procedurerna kring detta är inte nya utan har pågått sedan 2003. Europadomstolen kommer nu fram till att Nederländerna har rätt att göra en sådan avvägning och att officerare från KhAD/WAD numera inte riskerar förföljelse i Afghanistan. Även om utvisningar skulle störa personernas familjeliv så har Nederländerna rätt att göra en proportionalitetsbedömning av detta i förhållande till de allvarliga brott som kan leda till uteslutning från flyktingstatus. Ansökningarna avvisas och Europadomstolen begäran om inhibition upphävs.

Application no. 15993/09, M.M. against the Netherlands and 3 other applications (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Enighet efter överklagande: Medlemmar av folkgruppen Fur riskerar förföljelse i Sudan till sidans topp

En man från Darfur-regionen i Sudan och som tillhör folkgruppen Fur sökte asyl. Tio år tidigare hade 14 familjemedlemmar dödats och han själv torterats. Migrationsverket bedömde uppgifterna som trovärdiga, men ansåg ändå att det inte fanns någon aktuell hotbild. Inför domstolsbehandlingen har dock Migrationsverket ändrat ståndpunkt och anser att mannen ska få uppehållstillstånd som flykting. Migrationsdomstolen tolkar aktuell landinformation som att icke-arabiska folkgrupper är utsatta i hela Sudan eftrsom de uppfattas som rebellanknutna. Det finns därmed inget internt flyktalternativ. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-05-26:

Barn utan nätverk i Afghanistan har skyddsbehov till sidans topp

Ett barn utan nätverk i Afghanistan som inte bott i landet på länge ska få uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande". Barnet ska alltså få asyl och inte "bara" stanna på grund av att det inte finns något ordnat mottagande. Detta var innebörden i en dom från Migrationsöverdomstolen den 17 mars i år.

Här refererar vi domen samt några kommentarer kring vad den kan innebära för andra. (Det är alltså inte en ny dom, utan densamma som redan har kommenterats i flera medier.)

En pojke från Afghanistan fick permanent uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter eftersom han inte har något ordnat mottagande i hemlandet. Hans ombud överklagade och hävdade att han ska bedömas som flykting eller i varje fall som skyddsbehövande. Pojken har bott större delen av livet i Iran och saknar nätverk i Afghanistan.

Migrationsdomstolen höll med om att pojken som ensamt barn och hazar utan nätverk skulle riskera sådan behandling att han är alternativt skyddsbehövande. Överklagande gick alltså igenom. Men det ledde till att Migrationsverket i sin tur överklagade till Migrationsöverdomstolen. Migrationsverket ansåg att skyddsbehov inte skulle erkännas, eftersom pojken inte tillhör någon uttalad riskgrupp.

Migrationsöverdomstolen bedömer att barn i Afghanistan är särskilt utsatta för våld och att de riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, annat sexuellt utnyttjande och dessutom riskerar rekrytering. Det finns ingen aktör som kan skydda barnen. Genom att pojken inte har något nätverk eller lokalkunskap löper han en individuell och specificerad risk för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling och är därför alternativt skyddsbehövande.

(...)

Hela artikeln med länkar till domen, referat och kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Migrationsdomstol underkänner internflykt för 19-åring utan nätverk i Afghanistan till sidans topp

En familj lämnade Helmand i Afghanistan efter en våldsam lokal konflikt som lett till flera dödsfall. Den pojke som nu sökt asyl var ca åtta år gammal när familjen bosatte sig i Iran. När deras fiender fick reda på deras bostadsort tvingades de flytta. Migrationsverket trodde inte på berättelsen om det individuella hotet och skrev upp pojken i ålder. Eftersom han inte kunde bevisa varifrån familjen kom prövades hans skyddsskäl mot hela landet. I domstolen trodde två nämndemän på berättelsen och ansåg att pojken genom det individuella hotet är alternativt skyddsbehövande. De blev nedröstade i den delen. Men domstolen är överens om att pojkens uppgifter om bostadsorten är trovärdiga. Därför bedöms skyddsbehovet mot Helmand, där situationen är så allvarlig att ingen ska återsändas. Internflyktsalternativ anses inte rimligt eftersom pojken är hazar, en utsatt grupp. Han är vuxen men mycket ung, har aldrig arbetat eller gått i skola, har bott i Iran och saknar kontaktnät i Afghanistan. Domstolen påpekar att Migrationsverket har bevisbördan för att det finns ett internflyktsalternativ, men att det enda som anförts är att pojken haft praktik i Sverige och är frisk. Han beviljas uppehållstillstånd med alternativ skyddsstatus. Domen är inte vägledande. (Källa förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Migrationsdomstol: Åldern vid beslutet gäller för att bedöma barns skyddsbehov till sidans topp

En pojke från Wardak i Afghanistan flydde med sin mor till Pakistan efter strider då hans far dödats. Han var då ungefär sex år gammal och har bott i Pakistan sedan dess. Migrationsverket ansåg inte att han har några individuella skyddsbehov. Därför fick han avslag med en verkställighetsföreskrift som innebar att utvisningen inte kunde verkställas förrän han skulle fylla 18 åtta månader senare. Åldern är inte ifrågasatt. Migrationsdomstolen anser att pojken som ensamt barn utan nätverk och hazara riskerar allvarliga övergrepp, som tvångsrekrytering, barnarbete och sexuellt utnyttjande. Han är därför alternativt skyddsbehövande. Eftersom det är förhålladena vid prövningstillfället som är avgörande anser domstolen att det saknar relevans att pojken om några månader inte kommer att vara ett barn. Han får därför uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och det finns inget utrymme för ett utvisningsbeslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Migrationsdomstol låter svårt autistisk pojke stanna med sin familj till sidans topp

En familj från Vitryssland som sökt asyl 2009, men fick avslag. De blev kvar i landet och här föddes deras andra son som nu är fyra år. De söker asyl på nytt efter att utvisningsbeslutet preskriberats. Pojken lider av en exceptionellt svår autism som innebär att han har mycket stort behov av upprepade rutiner. Han äter endast en typ av näringsdryck och har inte fungerat i en vanlig förskolegrupp då han är rädd för andra barn, är ljudkänslig och har ett uttalat självskadebeteende. Hans begåvningsnivå har inte kunnat utredas, men han utvecklas nu positivt på en specialförskola. Utvecklingen riskerar att avstanna om situationen förändras. Migrationsverket anser att det finns vård i hemlandet, även om den inte håller samma kvalitet. Men migrationsdomstolen bedömer att en traumatisk transporten och svårigheter att faktiskt få tillgång till vård skulle skada hans hälsa och utveckling. Därför får pojken och hans föräldrar permanent uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. Även en 24-årig storebror som bor hemma får stanna med hänsyn till familjens enhet och den autistiske broderns behov av honom. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Migrationsdomstol tillåter 91-årig kvinna att återförenas med vuxen son i Sverige till sidans topp

En kvinna som nu är 91 har bott ihop med sin son från det att han föddes tills han flydde till Sverige 2014. Hon ansökte om anhöriginvandring strax efter att sonen fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han försörjer sin mor ekonomiskt men hon är nu svårt sjuk och kan inte få vård. Även övriga barn har lämnat Syrien. Migrationsverket bedömer att det inte räcker med familjebanden utan det krävs andra faktorer för att visa att familjemedlemmar som bott ihop "svårligen kan leva åtskilda". Annars krävs synnerliga skäl som ska vara både ömmande och udda. Enligt Migrationsverket är moderns situation visserligen ömmande, men inte udda. Migrationsdomstolen tar fasta på att beroendet är ömsesidigt, då oförmågan att hjälpa modern försvårar sonens möljighet att anpassa sig i Sverige. Efter att ha vägt in moderns höga ålder, utsatta position som ensam kvinna, säkerhetssituationen och att hon saknar familj i hemlandet bedömer domstolen att beroendeförhållandet gör att modern och sonen svårligen kan leva åtskilda. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Domstol: Syskon till ensamkommande fick uppehållstillstånd efter tredje försöket till sidans topp

Mamman och syskonen till ett barn från Afghanistan som fått uppehållstillstånd i Sverige ansökte om anknytning. Mamman fick avslag av Migrationsverket medan syskonens ansökningar avvisades (dvs behandlades inte) eftersom mamman inte kunnat visa att hon var deras ställföreträdare. Migrationsdomstolen beviljade dock mamman uppehållstillstånd. Syskonens ärenden återförvisade för ny utredning. De var inskrivna i mammans pass, vilket talade för att hon var vårdnadshavare enligt domstolen. Migrationsverket avslog barnens ärenden en gång till, eftersom faderns medgivande saknades. Ett intyg om hans försvinnande 2011 var inte tillräckligt. Även domstolen avslog den gången. Barnen har nu ansökt på nytt, nu på anknytning till mamman. Ett av dem har intervjuats på ambassaden i Islamabad och bekräftat pappans försvinnande 2011. Modern uppgav i sin intervju att hon fått kännedom om sin mans död 2015 och identifierat kvarlevorna vid ett besök i hemlandet. Hon hade dock inget dödsbevis. Migrationsverket trodde inte på berättelsen och avslog barnens ansökningar en gång till. Inte heller domstolen tror på de senaste uppgifterna. Men domstolen anser att beviskravet ska sänkas eftersom svårigheterna med skriftlig dokumentation inte får hindra rätten till familjeliv. Domstolen anser att det gjorts sannolikt att fadern är försvunnen och påpekar att detta inte ifrågasattes när sonen i Sverige sökte asyl. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-30:

Mor och syskon får återförenas trots att dottern blivit medborgare i Sverige till sidans topp

En flicka från Somalia fick permanent uppehållstlllstånd på grund av skyddsbehov. Hon fick förtur med att beviljas medborgarskap och hoppades att det skulle underlätta återförening med familjen som hon fått kontakt med efter ett par år. Familjemedlemmarna har inga id-handlingar som godkänns i Sverige. Sedan 2012 gäller en bevislättnadsregel som gör att familjemedlemmar i vissa fall inte behöver styrka sin identitet i återföreningsärenden om DNA-test visar släktskapet. Denna regel omfattar till exempel föräldrar som ska återförenas med ett utländskt barn i Sverige. Parterna har i det här fallet lämnat DNA-prov som visar att de med 99,99 procents säkerhet är föräldrar till flickan i Sverige. Men flickan är inte längre ett "utländskt barn". Därför medgavs inte bevislättnad, det vill säga Migrationsverket avslog ansökningarna utan att väga in DNA-analyserna. Migrationsdomstolen anser att det faktum att det rör sig om en kärnfamilj med ett starkt band och att familjen skulle haft rätt till återförening om flickan inte påskyndat medborgarskapsprocessen gör situationen så ömmande och udda att uppehållstillstånd kan beviljas enligt paragrafen om särskild anknytning. Familjen får komma till Sverige. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Breakit 17-05-16:

Migrationsdomstolen fastställer: Kodaren Tayyab Shabab ska utvisas till sidans topp

En oenig domstol går på migrationsverkets linje och fastställer att Tayyab Shabab ska utvisas efter arbetsgivarens försäkringsmiss.

"Jag kunde inte tro att det avvisades igen, det var fruktansvärt", säger Tayyab Shabab.

Fallet Tayyab Shabab var höstens stora snackis i techsverige. Han jobbar som programmerare på konsultbolaget Dynamo. Eftersom hans tidigare arbetsgivare i Sverige inte betalat in hans pensionsförsäkring på rätt sätt beslutade migrationsverket i höstas att Tayyab Shabab skulle utvisas.

Problemet var att han först inte hade något svenskt personnummer när han fick jobb vilket gjorde att pensionsinbetalningarna blivit felaktiga hos hans tidigare arbetsgivare. Bolaget har sedan åtgärdat problemet, men det räckte inte för migrationsverket som stod fast vid beslutet att utvisa honom.

Tayyab Shababs utvisningsbeslut överklagades till Migrationsdomstolen som på tisdagen gav sin dom: Överklagan avslås.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Digital 17-05-16: Annie Lööf om fallet med utvisade Tayyab: "Jag skäms" (Extern länk)

Centrum för Rättvisa 17-05-16: Dom från oenig migrationsdomstol: Stjärnprogrammeraren Tayyab Shabab ska utvisas på grund av tidigare arbetsgivares försäkringsmiss (Extern länk)

Stockholms Handelskammare 17-05-16: Stoppa utvisningen av Tayyab Shabab (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Nerikes Allehanda 17-05-17:

Gränspolisen gjorde tillslag på Aspholmen - nio personer i förvar till sidans topp

På onsdagen gjorde regionens gränspolis ett tillslag mot en fabrikslokal på Aspholmen.

- Nio personer har tagits i förvar med utlänningslagen som grund, säger Peter Persson, vakthavande befäl på Örebropolisen.

Några ytterligare uppgifter har inte gått att få fram i nuläget. Örebro är annars ett område med få gränshändelser.

I gränspolisens arbetsuppgifter ingår bland annat att utföra inre utlänningskontroll och verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning. Vad det här tillslaget handar om har polisen alltså inte gett några uppgifter om.

Fakta gränspolisens uppgifter

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 17-05-15:

Danmark/ Afghan police chief beat deported asylum seekers on Danish plane till sidans topp

An Afghan police officer "strongly" hit two deported asylum seekers in the head and body on board a flight to Afghanistan chartered by the Danish National Police, reports newspaper Politiken.

Danish police officers were on board the flight on which the incident occurred.

The confidential report on the most recent Danish deportation to Afghanistan on 28th of February this year includes statement from 11 Danish police officials, writes Politiken.

The two men were beaten by the head of Afghan border police on board the aircraft when they refused to disembark after landing in Kabul, says the report.

Danish officers were present during the beating.

A total of 50 Danish officers took part in the deportation of a total of 16 rejected Afghan asylum seekers, which was subject to protests by activists in Denmark.

After landing, 11 of the 16 left the aircraft and a family of three were still sitting in their seats near the front when the two men refused to leave their places, according to the report.

"In this connection, he [the Afghan police officer] made use of force that would not have been deemed justifiable had Danish police acted similarly in the course of their duties in Denmark," concludes the report.

A Danish police officer who was sitting behind one of the two men said that "four to six powerful blows on the head" were given to him.

Experts told Politiken that the incident is a clear breach of European Convention on Human Rights (ECHR) provisions on torture and degrading treatment.

"There is no professional justification for police to use that kind of force," said Peter Vedel Kessing of the Danish Institute for Human Rights.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-05-26:

Schweiz/ Federal Court condemns Dublin detention of Afghan family till sidans topp

The Swiss Federal Court delivered a ruling on 16 May 2017 finding that an Afghan family had been unlawfully detained pending a transfer to Norway under the Dublin Regulation.

In October 2016, the authorities of the Zug canton transported the family to the airport to transfer them to Norway. The family refused to board the plane, fearing that they would be returned to Afghanistan from Norway. Following their refusal, they were separated for a period of three weeks, as the parents were detained together with their four-month-old baby while the other two children were placed in a separate centre. The Federal Court found the detention to be unlawful and contrary to the right to family life, given that the Zug authorities had not examined less coercive alternatives prior to ordering detention.

"The ruling is the second Federal Curt judgment on Dublin detention and the court has made it clear that detention under Article 28 of the Dublin Regulation must be subject to an in-depth individual assessment of the substantial risk of absconding and of proportionality, including a prior rigorous examination of alternatives to detention. The court has firmly established the need for the best interests of the child to be given an outstanding weight in this assessment. In our view, the detention of accompanied children or of their parents is therefore generally banned," states Constantin Hruschka, Head of Protection Department at the ECRE member Swiss Refugee Council (OSAR).

The detention of families is not a rare practice in Switzerland, although authorities usually detain the father while placing the mother and children in a reception centre. In rare cases it happens that a single parent or both parents are detained.

The issue of Dublin transfers of Afghan asylum seekers to Norway has been the subject of debate in other countries as well. In France, the Administrative Court of Lyon recently suspended the Dublin transfer of an Afghan national to Norway, on the ground that his asylum application had been rejected in Norway and that he would run a risk of refoulement to Afghanistan.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Tendens 17-05-15:

Hellre gömd än död till sidans topp

Det är höst år 2016 när gränspolisen genomsöker Willys hem för att utvisa honom. Men de hittar honom inte - han har gått under jorden. Sedan dess lever Willy som gömd i Sverige.

Willy är 19 år och kommer från Kongo. Han är en av många människor som fått avslag på sin asylansökan, men som väljer att leva kvar i Sverige som gömd.

- Det går inte att åka tillbaka till mitt land. Jag skulle hamna i fängelse på en gång, säger Willy.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Amnesty International Sverige 17-05-15:

Så här arbetar vi med asylsökande från Afghanistan till sidans topp

Vi får många samtal från ombud, gode män, lärare och många andra som är i kontakt med asylsökande (främst barn och ungdomar) från Afghanistan. Det finns mycket oro. Behovet av information är stort samtidigt som det också förekommer information som inte alltid stämmer. Därför skriver vi dessa rader.

av Madelaine Seidlitz, ansvarig flykting-och migration på Amnesty International, svenska sektionen

Vi är mycket oroade över situationen i Afghanistan. Vad gäller handläggningen hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna ser vi blandade beslut. Ett problem är bedömningen av så kallade rimliga och relevanta internflyktsalternativ där vi inte ser att sådana generellt sett finns för barn och unga vuxna i varje fall. Inga ensamkommande barn återsänds till Afghanistan men däremot gör personer det som helt nyligen fyllt 18 år.

Problematiska åldersuppskrivningar

Under förra året gjordes ett antal åldersuppskrivningar på barn. Vi anser att dessa har gjorts på ett sätt som inte är rättssäkert. Migrationsverket har också i sin egen kvalitetsuppföljning ifrågasatt hur dessa gått till och även JO har framfört kritik.

Vi har framfört att vi anser att Migrationsverket bör gå genom samtliga uppskrivningar och öppna ärenden på nytt för att, i de fall som det är möjligt, låta personen i fråga genomgå den medicinska åldersbedömning som nu står myndigheten till förfogande. Såväl vi som andra organisationer har påtalat detta men Migrationsverket säger fortfarande att man inte kommer att göra detta. Oavsett, innebär detta att det inte går att vara säker på att inget ensamkommande barn faktiskt inte har återsänts till Afghanistan.

Vårt arbete med asylärenden

Som en del av vår rådgivning tar vi också in handlingar i enskilda asylärenden och vi har under det senaste året yttrat oss i flera fall gällande afghanska ensamkommande ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-05-26:

120 barnboksförfattare uppmanar MP: Ge barnen amnesti! till sidans topp

Inför Miljöpartiets kongress ställer sig 120 barnboksmakare bakom kravet på amnesti för ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år. Genom att gestalta situationen för de som kommit ensamma vill vi visa vårt stöd för kampanjen #amnestinu och uppmana ansvariga politiker att ta sitt ansvar och rädda liv.

Nätverket ILA - I Lindgrens Anda består av 120 barnboksförfattare och -illustratörer. Vår ledstjärna är Astrid Lindgren som ständigt och okuvligt tog ställning för barnen, för minoriteten, för det öppna och solidariska samhället. Vi vill inför Miljöpartiets kongress meddela att vi till fullo står bakom de krav som rörelsen #vistårinteut ställer i sitt brev till kongressen:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Vi anser att det som sker med de ensamkommande barnen och ungdomarna är inhumant - och i ett framtida perspektiv kommer det bli en mörk skugga i svensk historieskrivning. Vi kommer se tillbaka på det som sker nu med skam och sorg. Som politiker har ni ansvar för det som sker. Bara ni kan rädda deras liv. Ur djupet av våra hjärtan uppmanar vi er därför: skriv om berättelsen nu.

Om ILA

ILA är ett nätverk för barn- och ungdomsboksmakare som vill verka för barns och ungas rättigheter i Astrid Lindgrens anda. ILA kan läsas både som ett verb (med två betydelser) och som en förkortning för I Lindgrens Anda.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Småland 17-05-17:

Växjöbon tilldelas nationellt pris: "Känns overkligt" till sidans topp

Ahmad Rahimi från Växjö är en av sju som tilldelats Raoul Wallenbergs Academys ungdomspris Ungt Kurage 2017.

Över 200 personer var nominerade till priset som tillkännagavs i dag.

- Det känns overkligt, jag trodde inte det var sant när de ringde mig och berättade. Jag blev så glad, säger Ahmad Rahimi till SVT Nyheter Småland.

"Jag grät"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Smålandsposten 17-05-17: Växjöbo får hedersfullt nationellt pris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-05-16:

Commission calls on all Member States to deliver and meet obligations till sidans topp

Today, the Commission adopted its twelfth progress report on the EU's emergency relocation and resettlement schemes, assessing actions taken since 12 April 2017.

As a result of the increased efforts of Member States, the number of persons relocated so far in 2017 is almost as many as in the whole of 2016. The total number of relocations now stands at 18,418, proving that relocation works if there is the will to abide by what was agreed together in a spirit of sincere cooperation. However, whilst most Member States are active and relocate regularly, some have still not relocated at all, disregarding their legal obligation. On resettlement, Members States have continued to make significant progress, with safe and legal pathways being provided to 16,163 persons so far, beyond two thirds of the agreed resettlements under the EU scheme. Building on the recommendations from the previous month, today's report is in particular focusing on those Member States that are not delivering on their commitments.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "The results so far prove that if there is will and determination of Member States, relocation can work. The success of the relocation scheme cannot depend only on just a few. Solidarity in legal, political and moral terms is not susceptible to different interpretations. I call on those Member States who have systematically failed to deliver on their obligations to start doing so at once. The overall figures on resettlement show what strengthened EU-level cooperation and coordination can do in practice, and it is high time we achieved the same for relocation."

Relocation

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

COM(2017) 260 final: Tolfte rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-05-18:

Restrictive refugee relocation scheme means new lower targets might be met till sidans topp

The European Commission has published its 12th report on the relocation of refugees from Greece and Italy and progress made in the EU's resettlement scheme, highlighting that while "the number of persons relocated so far in 2017 is almost as many as in the whole of 2016.... the current pace of relocation is still below what is needed to meet the targets set to ensure that all those eligible are relocated over the coming months."

However, the total number of people actually eligible for relocation (around 35,000) is massively below the number of people the Member States agreed to relocate (160,000) - thus making it possible for them to meet their obligations without doing what was originally promised.

Relocation

The Commission's report notes:

"The positive trend on relocation has continued with an additional 2,078 persons relocated since the last report (1,368 from Greece and 710 from Italy). As of 12 May, 18,418 relocations have been carried out in total; 5,711 from Italy and 12,707 from Greece. However, despite the continuing positive progress, the current pace of relocation is still below what is needed to meet the targets set to ensure that all those eligible are relocated over the coming months."

The Commission continues (emphasis added):

"with the total number of people eligible for relocation present in the two countries being well below what was foreseen in the Council Decisions [160,000] and taking into account the progress registered so far, it is perfectly achievable to relocate all those eligible by September 2017 if Member States demonstrate the political will and determined action to deliver on what they have jointly agreed."

This is because the only people eligible for relocation are those belonging to nationalities:

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

The Independen 17-05-16: EU plan to relocate 160,000 refugees from Italy and Greece by September failing despite record deaths at sea (Extern länk)

Catherine Woollard, ECRE Secretary General 17-05-26: If relocation is the only game in town then we play for high stakes (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-05-23:

Older refugees stranded in Greece till sidans topp

Unnecessary delays and arbitrary barriers are keeping older refugees and asylum seekers stranded in Greece, unable to reunite with family members who have legal status in the European Union, Human Rights Watch said today.

Family reunification often focuses on minors and their parents. But hundreds of older refugees and asylum seekers currently in Greece who have fled war zones and persecution are waiting to learn if they will be allowed to reunite with adult family members who have been granted residency in another EU country. Although EU law provides for family reunification for older people, lack of clarity or explicit provisions governing the process means that they can remain in limbo, far from their family for prolonged periods of time.

"These older people, already victims of conflict and persecution, hoped to find protection in the EU after treacherous journeys to Greece, and to be reunited with their family," said Bethany Brown, researcher on older people's rights at Human Rights Watch. "Now they don't know if they will ever see their relatives again."

Under international human rights law, everyone has a right to family life. For refugees, asylum seekers, and migrants, the possibility of family reunification is an aspect of that right, but barriers, including lack of information and clarity around eligibility for reunification, is causing anguish amongst older people, Human Rights Watch found.

In December 2016, Human Rights Watch interviewed 13 older refugees and asylum seekers in four camps and one refugee squat around Athens. Nearly all said they were seeking to be reunited with family in other parts of Europe. Human Rights Watch found, however, that these people often face seemingly insurmountable legal and practical barriers to reuniting with their families. Almost all had been waiting in Greece for more than eight months. The barriers included: a narrow interpretation of family under national laws, misinformation, and confusion about the process.

(...)

Hela skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 17-05-17:

A Syrian family reunites: A window of opportunity for few refugees till sidans topp

In the second of a two-part commentary on family reunification, Human Rights Watch's Bethany Brown and photojournalist Anna Pantelia document a Syrian family's reunion in Germany and explain how, although time was on this family's side, so many others remain separated.

"My heart is about to break," said Falak, as she walked to the exit of the plane with her children in tow on an morning in early February.

The 38-year-old Syrian mother and her five children had flown from Athens to Dusseldorf, after spending nearly two years separated from her husband and their father Mohammed. He had since been granted refugee status in Germany and the family had been accepted for family reunification.

"Baba! Baba!" the oldest boy, also named Mohammed, shouted when he saw his father in the airport. He began to run and the rest of the family quickly followed.

Everyone's eyes welled with tears. As they held each other tightly in long-awaited embraces, Falak wondered aloud, "Is it a dream or is it actually happening?"

Falak and Mohammed's story has the dream-come-true ending that anyone would hope for after surviving persecution, war, open seas, vulnerability and waiting. Everything went right.

Many other asylum-seekers hoping to reunite with their families have not been so fortunate. Nearly 5,000 people, including 700 lone children, made family reunification requests in Greece in 2016, but only 1,107 of them have joined their families, according to the U.N. children's fund.

Iza Papailiou, head of the Greek asylum service's "Dublin Unit", which implements the E.U.'s Dublin regulation on processing asylum seekers, describes numerous difficulties for family reunification.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Read the first part of "A Syrian Family reunites" here (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-05-19:

Lack of solidarity dogs EU asylum reform till sidans topp

European solidarity was in short supply in Brussels on Thursday (18 May) amid ongoing disagreement on how to overhaul asylum laws.

Interior ministers met in the EU capital to discuss reform of the so-called Dublin law that determines which member state is responsible for processing an asylum seeker's claim.

The Maltese EU presidency, which is steering the bill through the Council, representing member states, aims to reach consensus by the end of June, when its term at the EU helm expires.

Malta's interior minister Carmelo Abela told reporters after Thursday's talks that there was agreement on stepping up returns of rejected asylum seekers back home.

But he added that "further work is clearly needed" on the rest of the file and that "we will be returning to the issue in June, evidently compromises are needed from all sides".

The meeting took place in an informal format, designed to help people gel, but Abdela said the talks were "frank" in nature, which is diplomatic code for prickliness and discord.

"There is still no consensus in the Council. I don't hide to tell you I expressed my disappointment on that," said EU commissioner for migration Dimitris Avramopoulos.

The European Commission tabled the Dublin reform bill last year, but Malta is looking increasingly unlikely to deliver an outcome.

It has floated a number of internal papers on how to parcel out refugees across all EU states. Most of them enter the EU via Italy or Greece and are meant to stay there, under the existing Dublin regime, until their asylum request is processed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-05-16:

Faktapromemoria: Meddelande om skydd för migrerande barn till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86, KOM (2017) 211

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Om skydd för migrerande barn

Sammanfattning

Den 12 april 2017 publicerade kommissionen meddelandet om skydd för migrerande barn. Kommissionen har, i medlemsstaterna, uppmärksammat en rad förbättringsområden i genomförandet och skyddet av barn som befinner sig i en sådan situation. Kommissionen har därför tagit fram rekommendationer om åtgärder som EU och medlemsstaterna med stöd av relevanta EU-myndigheter (EASO, FRA och Frontex) bör vidta för att åstadkomma ett bättre genomförande. Rekommendationerna har sin utgångspunkt i redan befintliga initiativ, processer och regelverk. Syftet är att ange ett antal förslag på samordnade och ändamålsenliga åtgärder för att avhjälpa de mest akuta bristerna och att tillgodose de behov som barn som befinner sig i en migrationssituation har. Kommissionen konstaterar att ökningen av och det stora antalet barn (ensamkommande och i familj) som befinner sig i olika typer av migrationssituationer i EU har inneburit påfrestningar för de nationella migrationsmyndigheterna och barnskyddssystemen i EU. Kommissionen konstaterar att det första steget är att ta itu med de bakomliggande orsakerna till att så många barn ger sig ut på farliga resor till EU. Kommissionen betonar vidare bland annat vikten av att stärka barnskyddssystemen längs migrationsrutterna, tidigare insatser i samband med att barn anländer till EU, förbättrade skyddsåtgärder och mottagande i EU till varaktiga lösningar inklusive familjeåterförening och återvändande. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande inom ett angeläget område.

Läs eller hämta promemorian i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Presidency / Statewatch 17-05-19:

Draft Conclusions on enhancing return and readmission of illegally staying persons till sidans topp

/Utdrag:/

The Council:

(...) + Recognises the importance of linking the negotiations of readmission and visa facilitation agreements, which has been implemented as an important tool in particular in the framework of the Mobility Partnerships;

+ Considers that it remains necessary to improve the rate of return of illegally staying third country nationals as a matter of urgency;

+ Underlines the importance of introducing a legal link between readmission and visa in the Visa Code;

+ Agrees that comprehensive, gradual, pragmatic and tailor-made solutions are required in order to improve cooperation with third countries of origin in the field of return and readmission, in line with the Partnership Framework approach;

+ Recalls the views expressed at the JHA Council of March 2017, and agrees on the need to consider to the use of the necessary leverage by using all EU policy instruments and tools including visa policy;

+ Considers that stronger coordination should could be established between the two areas of return and visa policy to improve return cooperation of third countries on return and readmission. Concerted action by the Member States within the applicable existing legal framework already provides should continue to provide the possibility for achieving results;

Hämta dokumentet från Statewatch (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Tent 17-05-23:

Tent tracker: Public perceptions of the refugee crisis till sidans topp

A report from the Tent Foundation and Audience net

In december 2016, tent commissioned its second public opinion survey on the perceptions of refugees amongst the population of 12 countries.

Audience net conducted a comprehensive survey of 12,500 individuals from Australia, Canada, france, Germany, Greece Hungary, Italy, Serbia, Sweden, Turkey, THE United Kingdom, and the United States. The findings of this survey show that while the public has many conflicting views about welcoming refugees into their communities, there is plenty of opportunity to positively shift the narrative.

Läs rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Hämta landrapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNICEF 17-05-18:

UNICEF kräver lagliga vägar för barn på flykt till sidans topp

Antalet barn i världen som flyr ensamma har femfaldigats sedan 2010. Det visar en ny rapport från UNICEF som släpps idag. Majoriteten av dem söker sig till Europa. Barnen tvingas använda livsfarliga rutter och utsätts för våld, övergrepp och utnyttjande. Nu kräver UNICEF fler lagliga vägar för barn på flykt.

Rapporten A child is a child visar de risker som barn utsätts för när de är på flykt. Situationen är särskilt allvarlig i Italien där 92 procent av barnen som anländer till landet är ensamkommande. Den centraleuropeiska rutten anses som en av världens farligaste. Under 2016 omkom 4 579 personer när de försökte korsa Medelhavet till Italien. 700 var barn. Majoriteten av barnens berättelser pekar på att de varit utsatta för människohandel eller utnyttjande på annat sätt. Det kan vara så många som 91 procent.

Orsakerna till att barn flyr ensamma är olika. Många flyr från våld, konflikter, förföljelse, fattigdom eller klimatförändringar. Andra har mer specifika anledningar som att förenas med sina familjer. Oavsett anledning finns det få lagliga vägar för barn att förflytta sig. Familjeåterföreningsregler är mycket restriktiva, humanitära visum existerar inte praktiken och andelen avtalade kvotflyktingar täcker endast 14 procent av behovet enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

I brist på lagliga vägar tvingas barnen att använda livsfarliga rutter och hamnar ofta i händer på smugglare och människohandlare. Våld, övergrepp och utnyttjande är vardag för många barn.

Alla barn har rätt att vara med sin familj

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-18: Antalet ensamma barn på flykt ökar kraftigt (Extern länk)

ECRE 17-05-26: UNICEF and Hungarian Helsinki Committee release reports on children in migration (Extern länk)

Rapporten från den Ungerns Helsingforskommitté (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-05-19:

Europa/ 47 European States agreed on an Action Plan on how to protect children till sidans topp

On 19 May 2017 in Nicosia, Cyprus, during the 127th Session of the Committee of Ministers, 47 European states adopted an Action Plan on protecting refugee and migrant children (2017-2019).

"Today, the Council of Europe has agreed on concrete action on protecting refugee and migrant children fleeing war, violence and persecution. We must prevent children from falling victims to violence, abuse, exploitation and trafficking, this is a moral imperative" said Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland.

Coordinated by the Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees, Ambassador Tomá? Bo?ek, the Council of Europe-wide Action Plan aims at addressing the main concerns identified in the Special Representative's Thematic Report on migrant and refugee children.

The Action Plan proposes concrete support to member states at all stages of the migration process, with a special focus on unaccompanied children, and has three main pillars:

+ ensuring access to rights and child-friendly procedures;

+ providing effective protection;

+ enhancing the integration of children who would remain in Europe.

The measures to be taken in protecting the refugee and migrant children include: new guidelines regarding age assessment and guardianship, alternatives to detention and a handbook on promoting child-friendly information and training on child-friendly procedures.

Different sectors of the Council of Europe will contribute to the implementation of the Action Plan, including those dealing with children's rights, education, sports, youth participation and the media. The Action Plan takes into account complementarity and co-operation with the European Union and other key partners.

Läs mer och hämta broschyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Nya Wermlands-Tidningen 17-05-17:

Unik praktik skapar jobb till sidans topp

Grönt näringsliv vill satsa på det närodlade och ekologiska

De var grannar i Homs i Syrien. Efter flykten till Sverige är Abdul Hakim Hamsho och Tarek Hamish även grannar i Hagfors. Inom projektet Grönt Näringsliv gör de nu praktik på Torfolk gård.

- Vi är jätteglada och tacksamma över att vi fått denna möjlighet. Förhoppningsvis kommer vi att lyckas inom detta, säger Abdul Hakim Hamsho.

Projektet Grönt näringsliv drog i gång förra året och har initierats av LRF och av SLA och syftar till att få ut nyanlända på praktikplatser inom gröna näringar.

Egen försörjning

Michael Kjellstrand är projektledare för Grönt näringsliv.

- När projektet avslutas vid årsskiftet ska vi ha haft 20 praktikanter ute. Målet är att hälften av dessa ska ha nått egen försörjning eller ökat sin anställningsbarhet, säger han.

Abdul Hakim Hamsho är agronom och jobbade som lantbruksrådgivare i Syrien och Tarek Hamish hade ett kycklingslakteri. Sedan i april är de praktikanter på Torfolk gård. Här arrenderar de ett halvt hektar att odla på och får låna jordbruksmaskiner.

Odling

- Vi odlar bland annat persilja, aubergine och zucchini. Vi lär oss jättemycket. Nu har vi bland annat lärt oss odla dill, säger Tarek Hamish.

Olle Göransson driver Torfolk gård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-05-26:

Raka vägen till arbetslivet till sidans topp

Jobben klara innan examen på Spångbergsgymnasiets fordonsprogram

När Ashkan Etemad, Daud Nasiri, Nader Mohammadi och Mahdi Jafari började årskurs 1 på Spångbergsgymnasiets fordons-och transportprogram hade de svårt att förstå svenska.

När de nu ska lämna skolan är språket flytande och de har fått varsitt jobb.

- Det häftigaste är att de har lärt sig språket på så kort tid. I årskurs 1 tänkte jag "hur ska det här gå?", säger läraren Niklas Lindman.

Studenterna på Spångbergsgymnasiets fordons- och transportprogram har under flera års tid varit populära bland potentiella arbetsgivare.

Av årets kull på sex blivande studenter står det klart att fem kommer att gå ut i anställning hos olika bilfirmor i Värmland.

Fyra av årets sex elever har också en speciell historia bakom sig. Ashkan Etemad, Daud Nasiri, Nader Mohammadi och Mahdi Jafari lyckades att fly från ett krigshärjat Afghanistan och ta sig till Sverige med en förhoppning om ett liv i frihet och säkerhet.

Efter tre år på Spångbergsgymnasiet är de nu redo att börja jobba, att få nytta av de kunskaper som de har fått lära sig under tiden på skolan och hos sina respektive praktikplatser.

- Det har varit jättebra år på skolan. Vi har fått vara på skolan och ute på praktik - och nu har vi alla fått jobb, säger Mahdi Jafari.

- När vi började i årskurs 1 kunde vi inte svenska. Jag sa bara "ja" och "ja", men jag förstod ingenting. Men nu är det mycket bättre, säger Daud Nasiri.

Språket som eleverna möttes av i början var inte av det lättare slaget.

- De ställdes inför väldigt avancerad teknisk svenska i undervisningen. De skulle ta in den, samtidigt som de skulle lära sig grundsvenska, säger läraren Niklas Lindman.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 17-05-17:

"Därför går det inte att anställa nyanlända, Damberg" till sidans topp

"Man kommer som asylsökande till Sverige för att söka skydd och då får man automatiskt bidrag, men man måste ansöka om att få jobba. Det borde väl rimligtvis vara tvärtom", skriver gästgivaren Jeanette Bohman.

Som företagare vill jag ta ansvar och anställa nyanlända. Men det svenska systemet motarbetar mig och alla andra arbetsgivare som försöker anställa nyanlända.

Näringsminister Mikael Damberg (S) anser att företagare måste vara inriktade på att lösa uppgiften. Vi företagare ställer gärna upp, men då måste regeringen ändra regelverket.

Företagaren tar ansvar och löser sitt eget personalbehov samtidigt som en asylsökande får jobb. Det är att lösa uppgiften du talar om ovan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-05-18:

Vad betyder servoventil? Basel Talebs språkparlör hjälper nyanlända ingenjörer till sidans topp

Elektrisk konduktivitet, servoventiler och statorkärnor - trots att du är flytande i ett språk känner du förmodligen inte till dessa termer. Detta var utmaningen för Basel Taleb, en flykting och elingenjör som lärde sig svenska på bara några månader - men som inte kunde förstå det tekniska språket på sin nya arbetsplats. Han byggde ett verktyg för att hjälpa sig själv - och andra utländska ingenjörer - att bättre förstå den svenska energisektorn.

När han anlände till Sverige på juldagen år 2014, placerades Basel i ett mottagningscenter i en liten by nära Simrishamn. Som elektrisk ingenjör från en stor stad i Syrien var det en utmaning för 31-åringen att bo i en liten by.

"Jag är van att vara bland många människor. Även om jag var ivrig att uppleva det svenska samhället, träffa folket och lära mig språket var detta svårt då jag bodde i en liten by i mitten av ingenstans," förklarar Basel.

Under tiden som Basel väntade på resultatet av sin asylansökan, studerade han svenska på egen hand genom att titta på videor på YouTube och göra egna listor av ord. Han studerade varje dag i nästan ett år - fram tills oktober 2015 då Basel äntligen beviljades permanent uppehållstillstånd. Vid den här laget hade hans lilla lista med fraser vuxit till över 2000 ord.

Med uppehållstillstånd hade Basel nu tillgång till Arbetsförmedlingen, som erbjuder flyktingar möjligheten att studera svenska för invandrare (SFI), följt av yrkesutbildning som praktik eller validering av arbetslivserfarenhet och samhällsorienteringskurser som ger flyktingar en grundläggande förståelse för det svenska samhället. "Min karriärrådgivare på Arbetsförmedlingen stöttade mig väldigt mycket. Hon berättade för mig att den svenska energibranschen behöver ingenjörer och att jag har goda möjligheter att få praktik och jobb därefter. Detta hjälpte mig emotionellt," säger Basel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-18:

12-åriga Sara blev tolk åt sin mamma och pappa till sidans topp

De kallar henne Mamma Sara på skoj. Roze Mary och Mohammad Khalaf är fortfarande ganska beroende av att tolvåriga Sara tolkar åt dem i olika sammanhang. Men det är ingen situation de vill fastna i. För risken finns.

Mohammad står och hackar sallad i köket i våningen på markplan medan Roze värmer pitabröd i mikron och tar fram pickles. I ugnen står en gratäng på potatis och köttfärs. Gardinen blåser rakt in i rummet, det är öppet från två håll. Småkillarna Mark och Isak trängs vid samma mobilspel i en bred ljusbrun skinnfåtölj och Sara, hon tolkar vårt samtal. Det går förvånansvärt bra och det tjocka lexikon hon för säkerhets skull plockat fram används aldrig. Inte heller pappas röststyrda översättningsprogram i mobilen kommer till någon större nytta. Sara gör det helt enkelt smidigare.

Familjen kom till Sverige i den stora vågen med flyktingar från Syrien hösten 2015. De var först på två olika asylboenden varav det sista fick dem att snabbt fly igen till det som då hette eget boende. För deras del innebar det en svart tvåa i en förort till Eskilstuna. Och möjlighet för barnen att gå i skolan igen. Det var det viktigaste.

- När vi var på förläggningen köpte pappa en sak åt mig, ett litet djur med ett hjärta och några ord på som var på svenska. Han sa, om ett år kommer du att kunna läsa det där! Då får du berätta för mig vad det står.

Det gick lite snabbare än så. Efter två månader i "Välkomsten" och sammanlagt fem månader i introduktionsklass fick Sara börja i en vanlig svensk klass. Fast till hennes förtret blev det i en fjärdeklass och inte i en femma, vilket hade stämt bättre med hennes ålder. Ändå är hon stolt.

- Det var bara jag som fick flytta upp. Många lärare säger att jag lärt mig jättesnabbt. När jag sa att jag bara varit här i nio månader var det en lärare som inte trodde på mig, berättar Sara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-05-19:

Europa/ Access to education failing many migrants till sidans topp

Asylum seekers and refugees in many parts of Europe risk being confined to a life of inequality and disadvantage due to gaps in their education and the lack of support in schools for trauma victims. These are some of the main concerns from the latest summary report of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) on migration-related fundamental rights in selected EU Member States which assesses the educational prospects of migrants.

The Agency's latest summary identifies pressing fundamental rights issues that need addressing in various EU Member States. Some of the main findings include:

1. Children in immigration detention have no access to any form of education in nine out of the 14 Member States covered by this report. This is mainly because Member States expect short detention periods, which may also be shorter than needed to perform the administrative and medical checks for schooling. In the other countries informal education is offered. Education, independent of the time spent in detention, is only on offer in three Member States.

2. Very few Member States specifically address the educational needs of those who have been unable to attend school regularly before arriving. As a result they may also lag behind students of a similar age. This is particularly a problem in many Member States when it comes to educating children who are above the compulsory school age without the necessary skills.

3. Traumatised children often have difficulties integrating due to behavioural issues or because they are withdrawn. In four Member States, there is some form of psychological support but it does not specifically target refugee children. Teachers receive support through training or guidance in dealing with traumatised children in only three Member States.

(...)

Läs mer och hämta material (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Göteborgs Fria debatt 17-05-18:

Asyl har inte med prestation att göra till sidans topp

Ska ett högpresterande barn ha lättare att få asyl än ett barn som är för psykiskt utmattat för att föra sin egen talan? Vi måste se förbi ytan, skriver Matilda Brinck-Larsen.

Det finns ungar som presterar och ungar som inte gör det. Ungar som är lätta att ta till sig och ungar som är mindre lätta att ta till sig. Men de har det gemensamt att de är just ungar och som sådana behöver oss vuxna. Och det gäller alla ungar - inte bara ensamkommande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-05-25:

Massutvisningarna är livsfarliga till sidans topp

Asylpolitiken sliter sönder Sverige, skriver Lisa Förare Winbladh.

Våra vänner vill inte leva längre. Det är vad de säger till oss. Vi svarar med våra lugnaste röster, viskar att allt kommer att bli bra.

Tror vi det själva? Vi tror snart inte på något. Allra minst på er politiker. Vi fick ert senaste meddelande i form av en notis: att våra nya familjemedlemmar, våra elever, våra patienter, våra skolkamrater, våra älskade och våra vänner ska kunna sättas i arrest eller på kriminalvårdsanstalt när de fått sitt utvisningsbeslut. Även om de är barn.

Fredrik Reinfeldt uppmanade oss att öppna våra hjärtan. Det gjorde vi - och nu får vi dem krossade. Stefan Löfven deklamerade att hans Europa inte bygger murar. Nu byggs murarna rakt genom skolor, klassrum, fotbollslag och familjer. Mellan oss och dem vi håller av.

Det tycks som om ni glömt, som om de här uppmaningarna aldrig uttalats. Ni bryr er varken om våra unga eller vår verklighet.

Låt mig berätta vilka vi är. Vi är de tiotusentals, kanske hundratusentals som lever i mardrömmens utkant. Vi som tog ansvaret för era stora ord. En av oss är läraren som lägger upp en bild på sociala medier: tröstkakan hon fått av sina kolleger - den morgon hon inte ens hunnit sätta sig vid sitt skrivbord innan tårarna kom. Några av oss arbetar i skolan där det inrättats ett speciellt gråtrum dit lärarna kan gå för att för att deras sorg inte ska synas. Vissa av oss försöker undervisa om mänskliga rättigheter och allas lika värde - trots att det är så uppenbart att det bara gäller för vissa elever.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-05-29:

Migrationsverket kan inte bestämma sig för om det finns internet i Afghanistan eller inte till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut konstaterar att Migrationsverkets handläggare numera skannar ensamkommande barns Facebookprofiler för att, i vad som kan tolkas som desperation, hitta något som kan ge motivering till avslag och utvisning.

Vi menar att Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket, har rätt när han konstaterar att "en enskild utbildningsinsats inte är tillräcklig för att hantera de brister vi identifierat."

Avsaknad av kunskaper om Afghanistan

Migrationsverket står i full färd med att tvångsdeportera ett tjugotal afghaner till Kabul varav minst en minderårig. Samtidigt står det klart att det saknas kompetens och kunskaper kring just landet Afghanistan.

Finns det internet - eller inte?

Å ena sidan säger Migrationsverket, angående hotbilden mot en konvertit som just nu sitter i förvar i väntan på tvångsdeportation, att det saknas internet i Afghanistan och därför är det ingen som vet att han är konvertit.

Å andra sidan försöker man i avslagsbeslutet nedan använda ett resonemang om just tillgång till internet för att bevisa att ett barns vänlista är ett tecken på att det finns ett fungerande nätverk i Afghanistan.

Upplysning

1. Alla som använder Facebook vet att vänlistor innehåller hundratals eller till och med tusentals människor folk aldrig träffat eller känner. Facebook är så kallade sociala medier - det är inte så att man nödvändigtvis känner folk man lägger till som vän.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 17-05-18:

Karin: "Jag kan bara inte förstå hur allt detta kan tillåtas fortgå" till sidans topp

Karin Fridell Anter, arkitekturforskare, Uppsala

Jag kan bara inte förstå hur allt detta kan tillåtas fortgå. Hur vanliga hyggliga människor kan acceptera att tusentals ungdomar får sina liv förstörda. Hur tonåringar som förlorat allt på sin väg till friheten i Sverige blir misstrodda när de berättar sina tragiska livshistorier. Hur de anklagas för att ljuga om sin ålder. Hur de flyttas runt i Sverige som om de vore möbler Hur de, till slut, deporteras till ett liv som soldater i någon av Afghanistans eller Syriens många arméer.

Jag kan inte förstå, och jag kan inte acceptera. Jag jobbar all min vakna tid med att försöka få ett stopp på denna mardröm. Tänker dag och natt på de ungdomar jag lärt känna och kommit att tycka så mycket om. Jag arbetar inom nätverket "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!".

I början handlade det mest om opinionsarbete med artiklar och insändare, saker som jag behärskar och tycker om att jobba med. Men nu, när allt fler av ungdomar står inför det direkta hotet att deporteras, så är det så mycket annat som måste göras. Jag, som inte är jurist, skriver ansökan om verkställighetshinder för pojkar som varken migrationsverket, domstolen eller advokaten har lyssnat på. Jag, som inte är psykolog, försöker övertala förtvivlade och desperata ungdomar att inte ta sina liv. Jag vaknar kallsvettig mitt i natten med rädslan över vad som ska hända mina skyddslingar, och våndas över vilka råd jag ska ge dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ingrid Eckerman 17-05-18: Dan-Ove, introduktionshandledare: "Ge de afghanska flyktingbarnen permanent uppehållstillstånd nu!" (Extern länk)

Ingrid Eckerman 17-05-16: Michelle, lärare: "Att känna sig så maktlös ..." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 17-05-27:

Benjamin: "Ibland kom polisen och då fick vi springa och gömma oss" till sidans topp

Berättat av Benjamin Soltani, snart 17 år, och nedtecknat av Ulrika Säterkvist utanför Miljöpartiets kongress i Linköping 26.5.2015. Gustav Fridolin fick en kopia av texten som han lovade att läsa och sedan lämna till Maria Ferm.

Jag heter Benjamin Soltani. Jag är ensamkommande från Afghanistan. Jag kom till Sverige den 13 augusti 2015.

Jag vill berätta hur jag levde i Afghanistan och Iran.

Jag föddes i Afghanistan men när jag var ett år flyttade jag med min pappa och mamma till Iran för att det var krig mellan Shia och Sunni. Jag bodde utanför Herat med mina föräldrar. De har berättat för mig att Talibaner kom på kvällarna och dödade människor. Min mamma och pappa bestämde att vi skulle fly till Iran. Det var jättesvårt att komma in i Iran har mamma berättat.

I Iran bodde vi i en småstad som hette Pakdasht. Det är utanför Teheran. Vi hade inte pass. Vi kunde inte få några papper därför att vi kom från Afghanistan.

När jag blev 6 är kunde jag inte börja skolan för att jag inte hade uppehållstillstånd i Iran. Men det fanns en afghansk skola och jag kunde gå i den. Skolan var i ett parkeringshus. Det var en afghansk kvinna som var lärare och kanske tio barn. Jag fick lära mig lie att läsa och lite, lite att skriva på persiska. Efter 6 månader i skolan kom polisen dit. Det var 3-4 poliser. De tog läraren och sa till eleverna: Ni får inte gå i skolan, ni är afghaner och illegala." Sen sa poliserna: "Om vi ser er igen så slår vi er." Vi sprang. Jag vet inte vad som hände med läraren men de slog henne och tog med sig henne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler vittnesmål publicerade av Ingrid Eckerman:

Rashid på Mors dag: "Farväl, mitt land. Farväl, mamma" (Extern länk)

Aref på Mors dag: "Mamma, varför kommer inte du till mig?" (Extern länk)

Arian: "Om jag inte ska finnas?" (Extern länk)

Roya till Sverige: "Varför gav dem mig hopp?" (Extern länk)

Nazir: "De fångade min bästa vän/klasskamrat idag" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skolvärlden debatt 17-05-18:

Lärarens brev till Fridolin: "Jag mår fruktansvärt dåligt" till sidans topp

"Gustav Fridolin, du är skolminister och jag är lärare. Du är alltså min högsta chef och vi behöver din hjälp! Jag mår fruktansvärt dåligt över det jag har fått bevittna på min arbetsplats", skriver en grundskolelärare i ett öppet brev till utbildningsministern.

Gustav Fridolin!

Jag skriver till dig ännu en gång för att jag fortfarande tror att du innerst inne är en hygglig människa. Du är dessutom skolminister och jag är lärare. Du är alltså min högsta chef och vi behöver din hjälp!

Jag mår fruktansvärt dåligt över det jag har fått bevittna det senaste halvåret på min arbetsplats, den svenska grundskolan. Det som sker med ett stort antal elever som jag dagligen möter i skolans korridorer, i lektionssalarna eller i matsalen har fått mig att tappa tilltron till vårt samhällle. Du förstår säkert att jag syftar på de ensamkommande ungdomarna som bokstavligen knäckts till följd av den inhumana migrationspolitik som du och ditt parti står bakom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Afghanistankommittén 17-05-23:

Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket! till sidans topp

Uttalande antaget av Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 20 maj 2017

Konflikten mellan regimen i Afghanistan och olika väpnade oppositionsgrupper har intensifierats och under 2016 rapporterades det största antalet civila offer på många år. Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.

Under 2015 sökte runt 42 000 afghanska flyktingar asyl i Sverige. Efter det att Sverige, liksom Europa, tillslutit sina gränser har betydligt färre anlänt. För närvarande riktas uppmärksamheten främst mot det stora antal afghaner som nekas asyl och skall utvisas och återsändas.

SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAK:s biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet. Enligt stadgans portalparagraf ska SAK "sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk". Att sprida kunskap och information om landet är alltså en hörnsten i SAK:s arbete.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Equmeniakyrkan 17-05-28:

Uttalande om unga flyktingar till sidans topp

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt.

Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:

- Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.

- På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

Bakgrund

I Equmeniakyrkan finns ett stort engagemang för asylsökande och nyanlända. Församlingarnas vanligaste arbetsform tillsammans med människor som flytt till Sverige är olika slags mötesplatser. Gemensamt för dessa mötesplatser, förutom att de bidrar till en mer meningsfull tillvaro under väntan på besked, är att de ofta också leder till att asylsökande och nyanlända möter svenskfödda på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga mötet bidrar till förståelse och engagemang. På så vis stärker församlingarna integrationen och bidrar till att skapa sammanhållning i det lokala samhället. Mötesplatserna är ofta i församlingens lokaler, men kan även organiseras i samverkan med boenden.

Vårt motiv för arbetet utgår från vår kristna tro att alla människor är skapade till Guds avbild, och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka, och minst 250 av våra församlingar bedriver i dag verksamhet för och med asylsökande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 17-05-25:

Agneta Pleijel: Asylpolitiken rena hånet mot de unga till sidans topp

Hon har bott sju år i Sverige, läser till läkare på Karolinska med fina betyg och har hela livet framför sig. Ändå ska hon utvisas till Azerbajdzjan. Ompröva beslutet och dagens inhumana asylpolitik, skriver författaren Agneta Pleijel.

Vi har stämt möte på tåget till den mellansvenska stad där hon bor med sin familj. Utanför fönstren blänk av sjöar och nyutsprucken grönska. Hon är 23 år och i färd med att avsluta fjärde terminen på läkarprogrammet vid Karolinska. Hon har bott i Sverige i snart sju år och studierna går strålande. Men hon är trött efter en intensiv tenta på förmiddagen. Och outsägligt nedslagen. Hon har nyss fått veta att hon inte får stanna i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Skrivunder.com: Stoppa utvisningen av KI-studenten Aliyya! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alex Bengtsson blogg 17-05-25:

Ensamkommande flyktingbarn dör - hur blev det så här? till sidans topp

Och så möts vi av nyheten om ännu ett förmodat självmord av ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Eller det gör vi inte. Det är ingen nyhet. Lokaltidningen har tagit helg och nyheten jag läser är att en drunknad kropp har hittats vid en badplats. Att kroppen ska ha legat i vattnet länge. Men att Polisen tycks veta vem det rör sig om. Nyheten publicerades på onsdagskvällen.

På torsdagsförmiddagen, Kristi himmelfärdsdagen, sprids nyheten bland dom ensamkommande i Knivsta. Det är ju han pojken som försvann för två veckor sedan som hittats. Han som mått så dåligt. Som varit här länge nu men som inte kallats till intervju hos Migrationsverket. Som mest hållit sig för själv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 17-05-26:

EvaMärta Granqvist: Vi måste stoppa utvisningar av ungdomar till Afghanistan till sidans topp

Det är farligt för västerlänningar att vistas i Afghanistan, och detsamma gäller de ensamkommande flyktingbarn vi skickar tillbaka dit. Det är dags att stoppa alla utvisningar till ett uppenbart osäkert Afghanistan.

För några dagar sedan ska en finländsk kvinna, som arbetade för en svensk hjälporganisation, ha kidnappats i Kabul. "Kidnappningar har länge varit ett problem i Afghanistan. Främst har afghaner drabbats," skriver Aftonbladet den 21 maj 2017. Men nu kan terrorn alltså drabba helt vanliga nordbor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 17-05-17:

Centern: Stoppa utvisningar av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Centerpartiet i Västerås går med i Vi står inte ut

Nyligen flyttade Migrationsverket runt tusentals asylsökande i landet och de två flyktingboenden som var kvar i Västerås stängdes. Det tycker vi var förkastligt, från mänsklig likväl som från ekonomisk synvinkel.

Situationen för ensamkommande barn som har sökt asyl i Sverige är än värre. De befinner sig i en mycket otrygg situation, en situation som lätt skulle kunna göras mycket bättre. Centerpartiets Västeråskrets har därför bestämt att ge vårt stöd till nätverket Vi står inte ut - men vi slutar aldrig kämpa.

Vi kräver:

+ Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocessen, då många av dem mår fruktansvärt dåligt och behöver trygghet och stabilitet för att inte riskera att hamna i ett självskadebeteende.

+ Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

+ Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-05-17: C i Norrbotten kräver amnesti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bohusläningen debatt 17-05-23:

Därför ska vi inte deportera flyktingungdomar till sidans topp

Maria Bodestig, Siv Leiknes m.fl. Engagerade i rörelsen #Vistårinteut

Det går bra för Sverige. Mycket bra. OECD konstaterade nyligen at Sverige har den snabbast växande ekonomin i den rika delen av världen. Statsskulden ligger på 30 procent av BNP vilket är den lägsta siffran sedan slutet av 1970-talet. På topp tio-listan över regioner som har högst sysselsättningsgrad i EU ligger sex av dem i Sverige.

Parallellt förbereder sig svenska myndigheter för en deportationsvåg av asylsökande i en tidigare aldrig skådad omfattning. Inrikesminister Ygeman har satt upp ett mål för myndigheternas arbete; 80 000 ska utvisas de kommande åren. En stor del av dessa kommer att vara ensamkommande barn och ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 17-05-27:

Socialarbetare: Låt alla ensamkommande ungdomar som varit här mer än ett år stanna till sidans topp

I alla tider har människor av olika orsaker tvingats lämna sitt hemland. Vi, ett antal socialsekreterare och familjehemssekreterare träffar dagligen många barn och ungdomar som berättar om trauman i ursprungslandet, trauman som orsakas av krig, våld, tortyr och familjevåld.

Många, många föräldrar har i stor förtvivlan och desperation bestämt sig för att skicka iväg sina barn till ett land där barnet kan bo, utbilda sig och framförallt; att leva i trygghet. De vi möter har gemensamma erfarenheter av att vara tvungna att bryta upp från en miljö de är vana vid.

Många gånger sker detta på ett väldigt traumatiskt sätt. Men de gör det ändå för att få en chans till ett annat liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 17-05-16:

Uppmaning till S: "Ta ansvar för de ensamkommande" till sidans topp

Ulf Kamne & Daniel Bernmar, kommunaltåd (MP) resp (V) Göteborg

Andra kommuner visar att det går att välja att hantera ensamkommande unga på ett ansvarsfullt sätt. Men S i Göteborg skyller på att juridiken sätter hinder i vägen för kommunen. Vi undrar, hur står S ut med sin politik?

Vi uppmanar fackförbund, S-kvinnor, Socialdemokrater för tro och solidaritet och andra parter att trycka på Socialdemokraterna i Göteborg för en mer human hantering av ensamkommande asylsökande ungdomar. Vi uppmanar även humana krafter inom C, L och KD att påverka sina partiföreträdare att sluta bromsa ett humant ansvarstagande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-05-16:

Därför lämnar FI rödgrönrosa ledningen i Göteborg till sidans topp

Efter tre år i samverkan med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar Feministiskt Initiativ den rödgrönrosa ledningen i Göteborg. Anledningen är S ovilja att ta ansvar för ensamkommande, skriver FI.

Hållbar stad - öppen för världen. Vår stads slogan vittnar om ett Göteborg som är tillgängligt för alla. Det står också uttryckligen på stadens hemsida att alla, oavsett vem man är, ska behandlas likvärdigt och få tillgång till välfärdstjänster.

Sedan vi tog plats i kommunfullmäktige 2014 har vi arbetat för att föra in vår antirasistiska och feministiska politik i stadens budget och på så vis säkerställa att stadens löften efterlevs i praktiken. Vi har i rödgrönrosa budgetar fått fram mer resurser till arbetet mot våld i nära relationer, förbättrat livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, genomfört arbetsmiljösatsningar mot socialsekreterare samt höjt friskvårdsbidraget för stadens anställda. Vi har också, med konventionerna om mänskliga rättigheter och socialtjänstlagens vistelseprincip som utgångspunkt, drivit igenom satsningar för att säkerställa mänskliga rättigheter för stadens utsatta EU-medborgare och papperslösa.

För oss är det viktigt att staden har ett hållbart styre och därför har vi gjort vårt yttersta för att behålla ett gott samarbete med övriga partier i den rödgrönrosa ledningen. Under de tre år som gått sedan valet har vi kompromissat, precis som alla andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 17-05-29:

"Flyktingbarn får svenskar att förlora sin värdighet" till sidans topp

Ociviliserat uppträdande. Varifrån kommer den stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med ensamkommande flyktingbarn? Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man är rädd för. Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer, skriver Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka.

Om några flyktingbarn bereds boende i ett bostadsområde, så tycks vissa människor tappa all saklighet och värdighet. I min kommun Nacka har vid några tillfällen en del gått över gränsen för ett civiliserat uppträdande.

Vad får vanliga välutbildade och framgångsrika svenskar att uttrycka sig så här:

+ I mejl kallar man mig som ansvarig för flyktingmottagandet i Nacka för "idiot" och "jävla tomte".

+ Man skriver att man ska bilda medborgargarde med Hells Angels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 17-05-26:

De som gömmer flyktingar till sidans topp

Den som ger av tid och resurser för att skydda utvisningshotade stärker den humanistiska civilisationen, skriver Bo Nylund.

Ett stort antal judar tros ha räddats till livet av enskilda människor i de av Nazityskland ockuperade länderna under Andra världskriget. Det fanns människor som vågade gömma dem och dela sina knappa matransoner med dem. Hur många som räddades på detta sätt är osäkert. Det kan röra sig om tiotusenden. Här inbegrips inte de som räddades genom etablerade organisationer och med medverkan av neutrala stater eller USA i krigets slutskede.

I de central- och östeuropeiska länder som behärskades av ?Nazityskland gällde dödsstraff för dem som gömde judar. Men även här fanns modiga människor som vågade livet för att rädda medmänniskor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 17-05-22:

"Jakt på papperslösa får inte drabba barnen" till sidans topp

Sanna Vestin & Karin Österling, Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, är djupt oroade över den senaste tidens utspel om hårdare tag mot personer utan uppehållstillstånd - papperslösa. Värst kommer barnen att drabbas. FARR kräver att sociala problem ska mötas med sociala verktyg, medan tvångsingripanden av polis sparas till insatser mot våldsverkare och förövare. Vi accepterar inte att barn utsätts för press i politiska syften.

Regeringen har aviserat hårdare tag mot papperslösa. FARR:s medlemsorganisationer runt om i landet möter dagligen papperslösa barn, familjer och vuxna. Det är en heterogen grupp som har valt att stanna i Sverige utan tillstånd av olika skäl. Bland dem finns barn med samma behov som alla barn, men med de sämsta förutsättningarna. Genom att barnen vistas här har kommunerna ett ansvar för att de inte far illa.

Det är omöjligt att veta hur många barn som lever papperslösa i Sverige, men de räknas i tusental. En del är barn som har kommit hit ensamma, andra lever här med en eller två föräldrar, ofta bara en mamma.

De här barnen har i dag rätt att gå i skolan och rätt till vård. Men förutom det lever de ofta i en extrem utsatthet. De flesta lever trångbott - det är vanligt att flera familjer delar på lägenheter och förfogar över varsina rum. De har svårt att få ihop till mat. Ibland kan en förälder jobba lite, men ofta behöver kassan drygas ut. Det sker till exempel genom att samla pant, vilket en del barn hjälper sina föräldrar med.

Kvinnor och barn lever i en särskild utsatthet och riskerar att bli offer för övergrepp. Det är dock nästintill omöjligt att anmäla övergrepp, då de själva riskerar att avslöja sin papperslöshet för myndigheterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-05-29:

Vad hände med de 80 000 utvisningarna? till sidans topp

Gästkolumnisten Andreas Henriksson har ett tips till Socialdemokraterna om de vill vinna valet 2018: Tillsätt inte bara en valgeneral, tillsätt en utvisningsgeneral också.

Arbetet med att utvisa personer från Sverige som fått slutgiltigt avslag på sin asylansökan har gått i stå. Det finns inga förvarsplatser tillgängliga att sätta personer i, som omhändertagits av polisen i väntan på att utvisningen ska genomföras. Därför har arbetet med att omhänderta personer för utvisning i praktiken upphört. Poliser som ska arbeta med detta, alltså spåra upp och omhänderta personer för utvisning, får sitta och rulla tummarna på kontoret istället, enligt källor hos polisen som jag nyligen talat med.

Om Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad menar allvar med det hon sa i DN häromdagen (22 maj) när hon presenterade partiets valgeneral och lade fram receptet för S ska vinna nästa val krävs åtgärder: "Det handlar bland annat om brott och straff och hur vi möter gängkriminalitet. /.../ Vi behöver också ha en ansvarsfull migrationspolitik, vi kan inte gå tillbaks till den situation som var hösten 2015".

Ska dessa mål nås behöver inrikesminister Anders Ygeman (S) omgående tillsätta en utvisningsgeneral för att få fart på utvisningarna igen, de som i praktiken alltså upphört.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-21:

Migration hetaste frågan inför Miljöpartiets kongress till sidans topp

De ensamkommande flyktingungdomarnas öde splittrar Miljöpartiet inför kongressen nästa vecka. Partiledningen utmanas av krav på amnesti och ett stopp för avvisningar till Afghanistan.

- Vi måste göra en kursändring, säger Lotta Hedström, kongressombud och tidigare språkrör.

2015 sökte 35.000 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Handläggningstiderna är nu uppe i långt över ett år och bara runt 10.000 ärenden har avgjorts därefter. I de flesta fall ges endast tillfälliga uppehållstillstånd.

Konsekvensen är att tusentals unga asylsökande, de flesta av dem afghanska pojkar, nu lever i ovisshet om framtiden i Sverige, utan några nära anhöriga omkring sig.

Miljöpartiet har i regeringen varit med på att strama åt migrationspolitiken, som i dag ligger på EU:s miniminivå. Samtidigt kommer det rapporter om svårt psykiskt lidande och till och med självmord bland unga ensamma flyktingar. Situationen har gett upphov till en landsomfattande rörelse under namnet "Vi står inte ut", som kräver en humanare behandling. Bland aktivisterna finns många miljöpartister.

Nästa helg håller partiet kongress i Linköping och den hetaste frågan väntas bli migration och integration. En lång rad motioner går på tvärs mot den linje som den rödgröna regeringen har haft sedan hösten 2015 när flyktingkrisen nådde sitt klimax.

Lotta Hedström är före detta språkrör och riksdagsledamot, i dag kommunpolitiker i Tomelilla och ett av ombuden på kongressen.

- Vi måste bevisa på den här kongressen att vi gör en kursändring, en återgång till det Miljöparti som vi var tänkta att vara. Det behövs nya krafter och ansatser som signalerar att vi har varit inne på en irrväg, säger Lotta Hedström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sydsvenskan 17-05-23: Fridolin tror inte på att driva amnestikrav (Extern länk)

#vistårinteut 17-05-24: Gustav Fridolin - ska vi överge de som var barn med skyddsbehov när de kom? (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon: Flyktingamnesti delar Miljöpartiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-05-26:

Bah Kuhnke om ensamkommande: "Jag har själv en ny familjemedlem" till sidans topp

Kraven på en mer generös migrationspolitik och amnesti för ensamkommande har varit högljudda inför Miljöpartiets kongress.

Men partistyrelsen, där MP-ministern Alice Bah Kuhnke ingår, är tveksamma.

Nu berättar hon att hon själv är personligt berörd.

- Jag har en ny familjemedlem med bakgrund i Afghanistan.

Ett 20-tal motioner har inför Miljöpartiets kongress i Linköping krävt en återgång till en mer generös migrationspolitik.

Ett av förslagen rör en flyktingamnesti för att fler ensamkommande flyktingbarn ska få stanna.

På plats på kongressen finns också rörelsen "Vi står inte ut" som kräver amnesti för ensamkommande som varit i Sverige i över ett år.

Partistyrelsens tveksam

Partistyrelsen har varit tveksam till en amnesti för att den lär stoppas i riksdagen och man vill inte väcka falska förhoppningar hos de berörda.

- Vi argumenterar utifrån det vi tror att vi kommer att kunna lyckas genomföra. Vi vill inte väcka falska förhoppningar hos dem det handlar om, sa Gustav Fridolin på en träff med riksdagsjournalisterna i tisdags.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättar att diskussionen ligger henne nära.

- Jag är personligen berörd. Jag har en ny familjemedlem med bakgrund i Afghanistan. Jag är djupt engagerad i de här frågorna, både privat och professionellt som statsråd. Jag förstår och välkomnar det enorma engagemang som våra ombud, och förtroendevalda har i frågan om alla människors lika värde. Inte minst i frågan om de som är mest utsatta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-05-28:

MP vill ge unga ensamkommande ny chans till sidans topp

Miljöpartiet vill ge ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 en ny chans att få stanna i Sverige permanent.

Partiet vill också att asylsökande inte ska skickas tillbaka till Afghanistan just nu.

- Det är väldigt likt en amnesti. Alla ensamkommande som kom 2015 och fortfarande har skyddsskäl ska få stanna och få permanenta uppehållstillstånd, säger Rebecka Forsberg, ombud för Grön Ungdom, som står bakom förslaget som vann över partistyrelsens mindre långtgående förslag.

Falska förhoppningar

Miljöpartiets kongress sade ja till att partiet ska verka för att ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 och har fått avslag på sin asylansökan på grund av att de hunnit fylla 18 år under den långa handläggningstiden, ska få en ny möjlighet till prövning för permanent uppehållstillstånd.

Inför kongressen drev många miljöpartister på för en amnesti för ensamkommande unga, men det sade kongressen nej till.

Partistyrelsen var emot en amnesti med hänvisning till att det skulle väcka falska förhoppningar hos de asylsökande, eftersom ett sådant förslag knappast går igenom riksdagen.

Men det blir heller inte lätt att få riksdagen att ge ensamkommande unga en andra chans.

Kompromissförslag föll

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

#vistårinteut 17-05-29: Rörelsen #vistårinteut tolkar Miljöpartiets hållning när det gäller ensamkommande barn och unga (Extern länk)

Upsala Nya Tidning 17-05-28: Språkrör ser slutet på MP-strid (Extern länk)

SvT Nyheter 17-05-28: Inte troligt att S stödjer MP-förslag om ensamkommande barn och unga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Dagens Nyheter 17-05-19:

Föremål som fångats ur flykten från Syrien blir utställning till sidans topp

Saker som flyktingar tagit med sig, starka berättelser om saknad och museets egna föremål och kunskap om Syriens historia. Det blev en utställning som öppnar på Medelhavsmuseet i morgon lördag.

- Vi fascinerades av de enkla vardagsföremålen och framför allt av berättelserna från landet som de som är här saknar och längtar efter, säger Elna Nord, projektledare på museet.

En del av föremålen fanns med i en utställning på Vårby gårds bibliotek. Ofta den där enda saken de som flytt tagit med sig som minne av barndom, familj och gladare dagar. Arkeologen Lusian Alassaf, som själv kom från Syrien för tre år sedan, gav sig ut tillsammans med egyptologen Sofia Häggman för att samla in de berättelser som ger mening åt små vardagliga saker som mobiler, barbiedockor och en burk hudkräm. Det var ett tungt arbete, smärtsamma minnen väcktes till liv hos föremålens ägare, syrier i exil i Sverige.

- Det var också ett arbete att förklara vad vi ville egentligen, berättar Elna Nord, varför vi ville ha deras berättelser.

- Ja, för museer i Syrien och i Sverige är olika saker, fyller Lusian Alassaf i, där innehåller museerna arkeologiska föremål, och inget mer. De var inte vana vid att museer samlar in nutida föremål och berättelser som man gör här och en del undrade vad vi hade för motiv, skulle folk skratta åt dem? Men samtidigt ville ju alla gärna träffa svenskar och prata. Nu är de glada att vara med, säger Lusian Alassaf och ler brett.

Föremålen visas nu i en ljus orientalisk innergård skapad av arkitekten Karin Ahlström, med ett apelsinträd i centrum och en diskret ljudkuliss av fågelkvitter och brottstycken av musik, särskilt den i Mellanöstern omåttligt populära sångerskan Fairuz.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees.dk 2017:

Information on refugees in Denmark till sidans topp

Her kan du finde alle de relevante fakta og informationer om flygtninge i Danmark på ét sted i en lettilgængelig form. Du kan også blive klogere på, hvad eksperterne på området mener om de mange aspekter indenfor emnet. Siden er henvendt til alle, der interesserer sig for flygtninge - frivillige, journalister, fagfolk, studerende, politikere - og ikke mindst flygtninge selv. Udgangspunktet er respekt for Flygtningekonventionen og flygtninges rettigheder.

Hele hjemmesiden findes nu på både dansk og engelsk. I øjeblikket er det meste af arbejdet ulønnet, men målet er at finde finansiering. Foreløbig har vi modtaget en donation fra Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed og en række private donationer. Som noget nyt kan man købe annoncer på siden eller blive sponsor, kontakt os for mere info om priser.

REFUGEES.DK er en del af foreningen Refugees Welcome.

Refugees.dk (Extern länk)

Refugees Welcome Denmark - Legal Advice and Advocacy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-19:

Mikael Ribbenvik ny generaldirektör för Migrationsverket till sidans topp

Regeringen har utsett Mikael Ribbenvik till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i höstas varit vikarierande chef för myndigheten.

- Jag ser fram emot att få leda Migrationsverket de kommande åren. Migration är en av de stora frågorna i samhället och det är viktigt att vi kan genomföra vårt uppdrag på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i en tid av förändringar inom området, säger Mikael Ribbenvik.

Regeringen kallade på fredagen till presskonferens för att meddela beslutet.

- Jag har stort förtroende för Mikael Ribbenvik och är säker på att han kommer att fortsätta utveckla myndigheten på ett bra sätt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor

Mikael Ribbenvik har lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor genom sin mångåriga bakgrund på Migrationsverket. Tidigare har han bland annat varit rättschef och operativ chef vid myndigheten. Han efterträder Anders Danielsson som lämnade Migrationsverket i september 2016 för att bli chef för Svenska Röda Korset. Sedan dess har Mikael Ribbenvik varit vikarierande generaldirektör. Nu tillträder han som ordinarie myndighetschef med ett förordnande på sex år.

- Det som hände 2015 när så många sökte asyl har krävt en enorm insats av alla medarbetare. Det är ett erkännande, inte främst för mig utan för medarbetarna på myndigheten att få det här förtroendet att driva verksamheten och utvecklingen av myndigheten vidare.

Fokus på kortare väntetider

Effekterna av flyktingsituationen 2015 präglar fortfarande verksamheten och fokus i år ligger på att ge besked åt alla asylsökande som väntar så att väntetiderna kan kortas.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Regeringens presskonferens (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-05-19: Ribbenvik: Vi har vässat vår förmåga och kapacitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-05-20:

" Vinsten det bästa i mitt liv..." till sidans topp

Ibrahim Nasrullayev börjar nu förstå vad han ställde till med i fredags efter segern i Talang Sverige. " Vinsten betyder mycket för min karriär. Vi får se om jag blir kvar i Boden".

Inför uppträdande med finallåten " Håll mitt hjärta" var han lite nervös. Det gällde ju en vinst på 500 000 kronor för segraren i tävlingen.

- Jag valde min finallåt för den är också en av mina favoritlåtar. Jag tyckte att " Håll mitt hjärta " passade bra till finalen, säger han.

Nu har det gått några timmar sedan finalen där Ibrahim Nasrullayev gick segrande ur striden. Han vann svenska folkets röster.

- Jag vill tacka alla som röstade på mig i Boden och i hela Sverige. Tack så jättemycket, säger Ibrahim.

Under finaluppträdandet kände han sig lite nervös.

- Jag tycker att uppträdandet gick väldigt bra trots att det var kort tid till finalen.

Vad hände efteråt. Hur firade du vinsten?

- Efter vinsten var det många som gratulerade och kramade mig och det känns jätteroligt, säger Ibrahim.

Vill du spela in en skiva eller har du fått något erbjudande efter succen i Talang Sverige?

- Ja, jag vill spela i en skiva och hoppas att jag i framtiden ska få den möjligheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.