ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 30 mars 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

Denna utgåva av Asylnytt publicerades 23 maj men innehåller material från 20 - 30 mars. Nästa utgåva väntas inom kort.

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Norrländska Social-Demokraten 17-03-17:

Inte alla ensamkommande gynnas av nytt lagförslag till sidans topp

Ett nytt lagförslag som ska ge ensamkommande rätt att stanna i Sverige för att studera på gymnasiet har väckt många frågor och långtifrån alla omfattas.

Lagen, som i fall riksdagen röstar igenom den träder i kraft den 1 juni, har ifrågasatts, bland annat av Meta Wiborgh i nätverket Kraftsamling för ensamkommande barn i Luleå.

Vi vände oss till pressekreteraren Adriana Haxhimustafa hos migrationsministern Morgan Johansson (S) som försöker reda ut frågeteckningen med hjälp av tjänstemän vid Justitiedepartementet.

Vad händer med dem som hinner fylla 18 år och inte har fått beslut i sitt asylärende än?

- Är man 18 år och saknar skyddsskäl när Migrationsverket fattar sitt beslut kan man inte omfattas av lagen.

Vad gäller för de ungdomar som har fått utvisningsbeslut med "uppskjuten verkställighet" till 18-årsdagen, men hinner fylla 18 år innan lagen träder i kraft?

- Ensamkommande barn som kom före den 24 november 2015 och som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet omfattas av förslaget och kan ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, även om han eller hon har fått ett beslut om utvisning. Man måste dock fortfarande befinna sig i Sverige den 1 juni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-20:

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel ska det kunna lämnas ytterligare 76 dagar för varje barn utöver det första. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare 38 dagar för varje barn utöver det första. De nuvarande tidsgränserna i socialförsäkringsbalken om föräldrapenning bör tillämpas även för den förälder som får föräldrapenning enligt den föreslagna begränsningsregeln. Nuvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken om fördelning av dagar mellan föräldrarna, avstående av föräldrapenning, ersättningsnivåer och beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå bör tillämpas även vad avser föräldrapenning som lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln. Om föräldrapenning lämnas enligt den föreslagna begränsningsregeln och den ena eller båda föräldrarna har fått en motsvarande föräldrapenningförmån enligt utländsk lagstiftning, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av. Effekterna av den föreslagna begränsningsregeln bör följas upp. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Propositionen (Extern länk)

Motion av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (Extern länk)

Motion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Motion av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 17-03-28:

Ungern/ Hungary 'ready to detain all migrants' till sidans topp

Hungary said yesterday (27 March) it was ready to begin detaining asylum-seekers in camps on its southern border with Serbia after passing a law this month that has drawn criticism from rights groups and the UN.

Hungary's parliament approved on 7 March the systematic detention of all asylum-seekers in camps on the border composed of converted shipping containers.

The move was part of policies by hardline anti-immigration Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, a strong admirer of US President Donald Trump.

From Tuesday, asylum-seekers entering Hungary as well as those currently in the country will be confined in camps at its southern borders while their applications are processed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Europarådet 17-03-24: Council of Europe on law that risks exposing migrant children to exploitation (Extern länk)

Lydia Gall, Human Rights Watch 17-03-28: Eu commission should call out Hungary's asylum abuses (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-03-29:

Europa/ AIDA Updates Greece, Germany, Ireland, Croatia, Netherlands and Cyprus till sidans topp

+ The updated country report on Greece provides a thorough analysis of the transformation of the Greek asylum system in the light of the closure of the Western Balkan route and the EU-Turkey statement.

+ The updated country report on Germany provides in-depth insight into the transformation and reform of the German asylum system in the aftermath of large-scale arrivals of asylum seekers. According to estimates by the Federal Ministry of Interior, 280,000 asylum seekers came to Germany in 2016, in comparison to an estimated 890,000 in 2015.

+ The updated Country Report on Ireland tracks developments in the country's asylum system following substantial reforms introduced in 2016. The main change is the commencement of the International Protection Act, which was signed into law in December 2015 and officially entered into effect on 31 December 2016.

+ The updated Country Report on Croatia documents the transformation of the Croatian asylum system following the closure of the Western Balkan route and the exponential rise in the number of asylum seekers entering Croatia compared to previous years.

+ The updated Country Report on the Netherlands analyses recent developments in practice and case law governing asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of protection.

+ The updated Country Report on Cyprus provides a detailed analysis of the recent transposition of the recast Asylum Procedures and Reception Conditions Directives, completed in October 2016. The reform has led to substantial amendments to the Refugee Law and Legal Aid Law.

Grekland (Extern länk)

Tyskland (Extern länk)

Irland (Extern länk)

Kroatien (Extern länk)

Nederländerna (Extern länk)

Cypern (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Högsta domstolen 17-03-29:

Organiserande av människosmuggling föreligger inte när tillstånden finns till sidans topp

Brottet organiserande av människosmuggling förutsätter att verksamheten gäller utlänningar utan sådana tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det aktuella fallet föranledde den principiella frågan vad som gäller om utlänningarna hade tillstånd, men dessa grundades på oriktiga uppgifter som organisatören såsom ett led i verksamheten har lämnat till Migrationsverket. Högsta domstolen har nu slagit fast att straffbestämmelsen inte kan anses omfatta sådana fall.

En person häktades av tingsrätten som misstänkt för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling (20 kap. 9 § utlänningslagen). I samband med detta förordnades också om kvarstad på ett belopp som beräknades motsvara vinsten av verksamheten (drygt 13 miljoner kronor). Hovrätten upphävde besluten med hänvisning till att det av utredningen fick anses framgå att utlänningarna det varit fråga om hade haft de tillstånd som krävs. Högsta domstolen har gjort samma bedömning som hovrätten.

Enligt Högsta domstolen finns det, vid tillämpning av straffbestämmelsen, inte utrymme för att bortse från de utfärdade tillstånden som icke existerande. Med den utgångspunkten måste det, enligt domstolen, anses stå i strid med lagtexten att tillämpa bestämmelsen även om tillstånden grundas på oriktiga uppgifter av organisatören. Eftersom den gärning som misstanken avser inte kan anses utgöra organiserande av människosmuggling, kan misstanken inte ligga till grund för ett beslut om kvarstad.

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Säffle-Tidningen 17-03-17:

Snart får Najib träffa sin mamma igen till sidans topp

Han var säker på att hon var död

I Säffle låg en ledsen pojke vaken och tänkte på sin mamma. Han var övertygad om att hon var död.

I Somalia sörjde hans mamma sin son.

En vacker dag ringde telefonen.

- Han var en riktig skitunge när han kom, säger Birgitta Jareke.

Najib Ahmed protesterar. De skrattar och skojar med varandra.

Birgitta Jareke är en av de där människorna som gör skillnad. Hon är ordförande i kvinnojouren och har i många år tagit emot flyktingar med ett stort och varmt engagemang, som lärare och skolledare, men också i sitt hem.

Hon är god man för Najib Ahmed, men han kallar henne för sin svenska mamma. De träffas ofta. De ser på tv, gör utflykter och fikar, och Najib Ahmed får hjälp i vardagen.

- När jag fick veta vad du varit med om förstod jag ju varför du var som du var, säger hon. Men nu har vi fått ordning på dig, eller hur?

De skrattar igen.

Najib Ahmed fyllde 16 år i onsdags. Han går i nian, är duktig i friidrott och satsar på studierna. Han vill gå vårdprogrammet på gymnasiet, och jobba med gamla människor. Sedan vill han bli asfaltsläggare.

- Jag ska jobba hårt för att få en bra framtid, och kunna hjälpa andra. Jag vill betala tillbaka för all hjälp jag fått i Sverige. Det är mitt land nu. Säffle är min hemstad. Här vill jag bo hela mitt liv.

- Med min familj, lägger han till.

Det är inte de fasansfulla upplevelserna som hållit honom vaken om nätterna, det är hans längtan efter sin mamma.

- Jag var så ledsen hela tiden. Jag trodde ju att hon var död.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-21:

Sveriges inre gränskontroller ger sämst resultat till sidans topp

Sverige genomför flest inre gränskontroller av EU-länderna med tillstånd - men fångar upp minst antal migranter. Bara tre av hundra nya asylsökande fastnar i de svenska gränskontrollerna. Det visar statistik som Sveriges radios Ekot har tagit del av.

EU och Schengenområdet ska ha fri rörlighet. Men i samband med den stora flyktingströmmen 2015 har Sverige tillsammans med Norge, Danmark, Tyskland och Österrike fått tillåtelse att ha inre gränskontroller av Europeiska unionens råd.

Ekot har granskat statistik en som redovisas till EU om kontrollernas omfattning. De visar att de svenska gränskontrollerna på flera sätt sticker ut. Förra sommaren genomförde Sverige 3,2 miljoner kontroller, vilket till exempel är åtta gånger fler än vad man gjorde i Tyskland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 17-03-21: Grafik: Få asylsökande vid gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Norrländska Social-Demokraten 17-03-16:

Vädjar om rättvisa - JO vidtar ingen åtgärd till sidans topp

En av de asylsökande som greps i samband med den massiva insatsen på grund av ett påstått bombhot på ett asylboende vädjade om upprättelse. Justitieombudsmannen, JO, avslutar ärendet utan åtgärd.

Mannen berättar i sin anmälan till JO om mardrömmen som blev sann när poliser med dragna vapen rusade in på hans rum. Han blev chockad. Han beskriver händelsen och gripandet som en grov kränkning som förorsakat honom psykiskt lidande och han ifrågasätter polisens agerande.

Säpo och polisen agerade på information från Väktarskolans vd, Patrik Nicklasson. Han har för NSD berättar att det kom till deras kännedom att två personer hade "långtgående mörka planer att göra hemska dåd". Den informationen lämnades vidare till Säpo och resulterade i en massiv polisinsats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-27:

Suicidpreventiva samtal ledde till ökad psykisk ohälsa bland asylsökande ungdomar till sidans topp

Uppföljningssamtal angående asylbeslut ska enligt handläggare på Migrationsverket verka suicidförebyggande, men familjehemsföräldrar vittnar om att samtalen istället ledde till ökad oro bland ungdomarna.

Det har gått knappt två år sedan 17-åriga Hamed kom till Sverige från Afghanistan. Sedan dess har mycket hänt. Han har skrivits upp till 18 år av Migrationsverket och han har fått avslag på sin asylansökan. Hamed har överklagat beslutet och inväntar nu besked om överklagan.

För några veckor sedan blev han kallad till ett uppföljningssamtal angående asylbeslut hos Migrationsverket. Vad samtalet skulle innebära visste varken han eller hans ideella familjehemsmamma Cecilia Borg.

Trots att Hamed fortfarande väntar på beslut från Migrationsdomstolen inleder utredaren samtalet med att förklara att 17-åringen måste förbereda sig på att åka tillbaka till Afghanistan.

Redan här bryter Hamed ihop, tårarna rinner och han stänger av. Handläggaren noterar knappt hans tillstånd, berättar Cecilia, utan fortsätter istället att prata om hur han kan förbereda sig på ett återvändande till hemlandet. Hon uppmuntrar honom att börja se över vilka stöd han har rätt att söka samt att han bör fundera över vilken skola han vill studera på och vilken utbildning han är intresserad av.

- Det kändes som att hon framställde Afghanistan som ett semesterparadis, att dit kan man åka och välja vilket universitet man vill plugga på och om man vill bo i en etta eller en större lägenhet, förklarar Cecilia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västgöta-Bladet 17-03-16:

Får bo kvar under tiden överklagan behandlas i förvaltningsrätten till sidans topp

Socialförvaltningen låter fyra ensamkommande flyktingbarn bo kvar på sina boenden under tiden som deras överklagan mot uppskriven ålder hanteras i rätten.

- Det vore inte humant att avvisa dem i nuläget, säger socialchef Bengt Höglander.

Fyra ensamkommande ungdomar som bor på boende i Tidaholms kommun har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

Migrationsverket bedömer att individerna är 18 år eller äldre och därmed inte bör behandlas som ensamkommande barn.

I enighet med denna bedömning har ungdomarna avvisats från sina boenden.

Har överklagats

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-03-24:

Tre pojkar reste till Sverige. En är död, en är häktad för mord, en har gått under jorden till sidans topp

En morgon hittas en knivmördad person på en kyrkogård i Malmö.

Ingen vet vem han är, ingen tycks leta efter honom.

Enligt fingeravtrycken är han sexton år.

Landet han kom till ville inte ha honom, landet han kom från vill inte ta emot hans kropp.

Det här är historien om två afghanska bröders öde efter att de kom till Sverige, rekordåret 2015.

En bild på två bröder som återförenats.

De har rest i ett halvår, på var sitt håll.

Arbetat svart som städare långa timmar i Turkiet.

Levt i fängelseliknande flyktingläger i Sydeuropa.

Nu sitter de tillsammans på en bänk på Malmö Centralstation.

Äntligen har de nått målet.

Kanske kan livet börja nu.

KROPPEN HAR FLERA STICKSKADOR, TROLIGTVIS AV UPPREPADE KNIVHUGG

Klockan är strax efter halv tio en måndagsförmiddag när en person som rastar sin hund på Östra kyrkogården i Malmö får syn på en till synes livlös kropp.

Den ligger bakom en stor komposthög mellan den judiska och den muslimska delen av kyrkogården. Hundägaren tar upp sin mobil och ringer ambulans.

Molntäcket ovanför spricker upp och solen tittar fram. Personalen konstaterar snabbt att kroppen inte har någon puls.

Det är måndagen den 19 september 2016. Timmarna går utan att någon kan identifiera kroppen. Över tjugofyra timmar senare, på tisdagseftermiddagen, vet polisen ännu inte vem den döde är. Däremot kan man konstatera en sak: allt tyder på att ett mord begåtts.

Kroppen har flera stickskador, troligtvis av upprepade knivhugg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 17-03-30:

Skarp kritik från JO om hanteringen av ensamkommande: "Det är helt oacceptabelt" till sidans topp

Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) Stefan Holgersson hård kritik mot hanteringen av ensakommande flyktingbarn.

Flera fall som granskats visar att barn placerats i privata företag som inte bedrivit en seriös verksamhet.

I vissa fall placerades barn i boenden som var direkt olämpliga.

- Riksdagen har nyligen fattat beslut om att det ska införas ett krav på tillstånd för konsulentstödda verksamheter. Den nya regleringen kommer sannolikt leda till att en del av de problem som jag har uppmärksammat i min undersökning undanröjs, säger JO Stefan Holgersson, i ett pressmeddelande.

Under 2015 kom ett stort antal ensamkommande flyktingbarn till Sverige. JO har nu genomfört en rad inspektioner och utredningar för att se hur socialtjänsten klarat av uppgiften.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-03-22:

Han vill ge ensamkommande hopp till sidans topp

Hamed Ubaidi-Karlsson kom till Sverige som ensamkommande från Afghanistan 2010. Nu är han ute och föreläser för andra ensamkommande som riskerar avvisning idag.

- Jag vet hur det är och vill ge dem lite mer hopp, säger han.

Hamed Ubaidi-Karlsson är även kursledare på Leksands folkhögskola i en kurs som heter Integration i praktiken.

I vanliga fall brukar han tala om integration. Men dagens läge är att många ungdomar får avslag på sina ansökningar om asyl och oron sprider sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 17-03-26:

Här ökar "innanförskapet" till sidans topp

Ett gäng asylsökande killar har lärt sig mycket under sin tid hos Friskis och svettis. Nu fortsätter projektet till sommaren.

Det är ett rikstäckande projekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet, där ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap får arbeta och gå på gemensamma träningspass hos Friskis och Svettis.

Projektet vid namn Öka innanförskapet drog igång i oktober, med åtta grabbar i åldrarna 16 till 18 år från asylboenden i Skövde. De har fått vara med och stå i receptionen och även delta i gruppass.

Eftersom det fanns projektpengar kvar, och arbetet hade gått så pass bra, ansökte verksamhetschefen Camilla Berglind om att få förlänga det med ytterligare fyra månader. Dels för att de åtta, som blivit sju efter att en kille har flyttat, ska få utvecklas ytterligare, men även för att kunna ta in ett nytt gäng.

- Jag tyckte att det var så synd att avsluta när de här grabbarna har kommit in i det, säger Camilla.

- Killarna som varit med från början fortsätter på en nivå högre och får högre krav på sig nu när de varit med ett tag. Sedan tar vi in några nya som får börja från början, säger Sofia Karnevi, som är projektsamordnare för projektet.

Utvecklar språket

Killarna har fått stå i receptionen ett par timmar i veckan, för att ta emot gäster och svara i telefon, tillsammans med en erfaren receptionist. En tuff uppgift från början, men resultatet har blivit bra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-21:

Små kommuner pressas ta emot fler flyktingar till sidans topp

Tiotusentals asylplatser läggs nu ned runt om i Sverige. Men de kommuner som redan tagit emot många flyktingar ska även fortsättningsvis ta emot flest. Det visar DN:s granskning av Migrationsverkets avvecklingsplaner.

- Det går emot allting som man tidigare sagt om en mer jämlik fördelning, säger kommunalrådet Lars Rosander.

Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt. Migrationsverkets senaste prognos räknar med cirka 35.000 asylsökande i år, jämfört med nästan 163.000 under 2015.

Det innebär att många av dagens asylboenden kommer att stå tomma. Därför genomför Migrationsverket just nu en stor avveckling av flyktinganläggningar i landet.

Det har väckt förhoppningar bland de kommuner som anser att de tagit emot oproportionerligt många flyktingar, och som hoppas på en jämnare fördelning i framtiden.

- Nu finns det en möjlighet att fördela på ett annat sätt och göra så att vi som har det kämpigt kan klara integrationen bättre, säger Lars Rosander (C), kommunalråd i Hultsfred.

Men DN:s kartläggning visar på något annat. De boendeplatser som blir kvar efter årets avveckling kommer till stor del finnas i de kommuner som redan har tagit emot en stor andel flyktingar i förhållande till sin storlek.

Bland dessa finns just Hultsfred. Migrationsverket räknar med att hyra totalt 813 boendeplatser i kommunen i slutet av året. Det innebär att Hultsfred även fortsättningsvis kommer att vara en av de kommuner som har störst asylmottagning, både i förhållande till sin storlek och i faktiskt antal boendeplatser.

Samtidigt finns det 100 kommuner där Migrationsverket inte planerar att hyra en enda bostad för asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-03-21: En av fem invånare var asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-03-16:

Plus 38,1 miljoner kronor för Ljusnarsbergs kommun år 2016 till sidans topp

Det preliminära bokslutet för Ljusnarsbergs kommun år 2016 visar på ett överskott på 38,1 miljoner kronor.

- Det är vad jag vet det näst högsta resultatet i landet per invånare, säger kommunchef Bo Wallströmer.

Arbetet med kommunens bokslut är strax klart. Bokslutet ska presenteras i kommunstyrelsen den 22 mars. Och beräkningarna visar på ett överskott på 38,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet som var på plus 26,5 miljoner kronor.

Orsakerna till att kommunens resultat är så pass mycket högre än budget är flera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Blog 17-03-23:

Grekland/ Are the Strasbourg court judgments the tip of the iceberg? till sidans topp

By Nikolaos Sitaropoulos, Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

A number of reports by international human rights organisations, like CPT and Amnesty International, have recorded numerous cases of ill-treatment, including torture, suffered by migrants while under the control of Greek law enforcement officials. Despite the frequent reporting of such incidents there have not been any major cases brought before the European Court of Human Rights ('Strasbourg Court' or 'the Court') until recently. In 2003 the first application (Alsayed Allaham), concerning the ill-treatment of a Syrian migrant by police in Athens, was lodged. The 2007 judgment against Greece in Alsayed Allaham was followed by another judgment in 2012 in the Zontul case condemning Greece once more for failing to investigate the rape of a Turkish asylum-seeking detainee by a coast guard officer in Crete. Both cases demonstrated the need for structural changes in Greek law and practice in order to eradicate impunity and ill-treatment in the law enforcement sector.

In both cases the Court found violations of Article 3 (prohibition of torture) of the European Convention on Human Rights (ECHR) highlighting faults in judicial and administrative proceedings. In Alsayed Allaham it was noted that the appeal court that acquitted the policeman for ill-treatment relied on testimonies of five eye-witnesses, three of whom were police officers, and gave no credit to medical reports that had verified the applicant's injuries. In addition, no weight was given to the fact that the Head of the Greek police himself had sanctioned the two policemen involved in the applicant's ill-treatment.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Advokatsamfundet Mars 2017:

Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för åldersbedömningar till sidans topp

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är "ren utpressning".

Under den senaste veckan har flera advokater uppmärksammat Advokatsamfundet på Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Advokatsamfundet har tagit del av den information som finns på myndighetens hemsida i samma fråga. De rutiner som numera tillämpas av myndigheten står enligt Advokatsamfundet i strid med både Migrationsverkets rättsliga ställningstagande (SR 35/2015) och det migrationsrättsliga regelverket, vilket framgår av det brev som generalsekreteraren Anne Ramberg i dag har skickat till tillförordnade generaldirektören Mikael Ribbenvik.

Enligt grundläggande förvaltningsrättsliga principer har Migrationsverket en utredningsplikt och en objektivitetsplikt. Dessa principer utgör viktiga grundvalar i tillgodoseendet av rättssäkerhet för de asylsökande. De rutiner som nu tillämpas uppfyller enligt Advokatsamfundets mening inte dessa krav.

Anne Ramberg skriver bland annat i brevet:

"Det åligger Migrationsverket att så tidigt som möjligt i processen informera den enskilde om möjligheten att genomgå en läkarundersökning i de fall Migrationsverket bedömer att personen inte genom muntlig eller skriftlig bedömning har gjort sin underårighet sannolik.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Brevet till Mikael Ribbenvik (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 17-03-23:

JO kritiserar Migrationsverkets åldersbedömningar till sidans topp

JO är återigen kritisk mot Migrationsverkets åldersbedömningar av ensamkommande. Vid en inspektion av region Syd var flera bedömningar dåligt motiverade och svåra att förstå. Nu ska JO hålla ett extra öga på det här.

Det var i december som byråchef Lina Forzelius och hennes kollegor på JO gjorde en inspektion på asylprövningen vid Migrationsverket region Syd i Malmö. Totalt granskades 106 ärenden. 50 av dem gällde ensamkommande med åldersbedömningar i fokus. Inspektionen leddes av justitieombudsmannen Cecilia Renfors

Generellt var åldersbedömningarna dåligt motiverade och svåra att förstå. JO såg fall där Migrationsverket hade bedömt att en personer var över eller under 18 år utan att JO kunde förstå hur de här slutsatserna hade tagits.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 17-03-24: Migrationsverket avfärdar information från andra myndigheter (Extern länk)

Västmanlands Läns Tidning 17-03-22: Nu röntgas asylsökande barn i Västerås - metoden ifrågasatt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten ledare 17-03-22:

Petter Bergner: Utövar staten orimlig utpressning mot ensamkommande? till sidans topp

Sedan i mars genomför Rättsmedicinalverket medicinska åldersbedömningar i vissa asylärenden. Uppgiften utförs på uppdrag av Migrationsverket och tanken är att det nu ska bli lättare att avgöra om asylsökande är barn eller vuxna. Det blir ingen rutinmässig kontroll av alla ensamkommande, men Migrationsverket har bedömt att mellan 3000 och 14000 personer kan bli aktuella för medicinska åldersbedömningar.

Vägen till dagens system med medicinska ålderbedömningar har varit kantad av onödigt förbittrade motsättningar, men nu genomförs alltså röntgenundersökningar av visdomständer samt magnetkameraundersökningar av knäleder. Denna möjlighet ska användas i de fall där Migrationsverket bedömer att den asylsökande är 18 år eller äldre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 17-03-23:

JO-kritik mot utdragen handläggning för ensamkommande till sidans topp

Justitieombudsmannen (JO) är kritisk till att handläggningen av asylansökningar för ensamkommande barn tar ungefär lika lång tid som för vuxna i Region Syd.

Enligt lagen ska ärenden med personer under 18 år prioriteras, men trots detta tar alltså handläggningen av ärenden med ensamkommande nästan lika lång tid som för vuxna asylsökande.

Det är en av de synpunkter som JO ger uttryck för när det gäller Migrationsverket Region Syd, som Kalmar län tillhör.

Inspektionen gjordes i december

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-03-17: Hossein i Luleå har väntat i 1,5 år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Dalarna 17-03-20:

Väntan har gjort honom sjuk till sidans topp

Taj är en av 17 880 ensamkommande som väntar på besked om att få stanna i Sverige. Handläggningstiderna kan vara mycket långa och Taj säger att väntan är olidlig och att den har gjort honom sjuk.

Taj kom till Sverige med den stora flyktingströmmen hösten 2015. Han bor tillsammans med flera andra ensamkommande på ett boende i Falun.

Sover dåligt och har mardrömmar

När ensamkommande från flera boenden var inbjudna till Musikkonservatoriet - som är en gymnasieskola - kom han i kontakt med folkmusiken och började ta fiollektioner. Där träffade han också Nora som har blivit hans spelkompis och en av de få vänner han har i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-03-20:

Självmordshot är tjänstemännens vardag till sidans topp

Långa handläggningstider för asylprövning har lett till en upptrappad desperation hos många asylsökande. Hot om självmord kommer via mejl varje vecka, berättar en tjänsteman vid Migrationsverket i Boden.

- Vi har extremt långa väntetider och vi jobbar på och gör vårt bästa - något vi sällan får någon positiv feedback för. Sitter man på 10 000 ärenden, som det har varit, måste man försöka göra så att det blir så rättvist som möjligt, säger Lars Österberg som arbetar med ärendefördelningarna vid Migrationsverket, Region Nord i Boden.

Dagligen får han mejl med hjärtskärande berättelser från gode män och privatpersoner.

- Det är folk som säger att de kommer att dö eller ta livet av sig. Har man en bra dag går det väl an, men har man själv en dålig dag är det inte särksilt kul att höra att någon ska ta livet av sig för att man inte ger dem en utredningstid.

Han vet att situationen ser likadan ut i hela landet.

- Jag har personligen fått så många mejl av den typen, så jag har slutat rapportera. Annars hade jag fått ägna stora delar av dagen åt att skriva incidentrapporter.

Förr om åren har Migrationsverket fått in cirka 40 000 ansökningar per år. 2014 var det 90 000 och 2015 var det uppe i 164000 ärenden. Hösten 2016 har det tagit fler beslut än vad någonsin har tagits i svensk historia, berättar han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-03-23:

Äntligen återförenade till sidans topp

I tre års tid har Angosom Mesfun hoppats på att få familjen till Sverige. På torsdagseftermiddagen landade de i Luleå.

I vänthallen på Luleå Airport står Angosom Mesfun och spanar förväntansfullt mot trapporna där passagerarna från Stockholm strömmar in. I handen håller han två blombuketter, och han får kämpa för att hålla tillbaka tårarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-24:

BO: Allvarliga brister för barn på flykt till sidans topp

En tidsgräns för start av asylutredningar för barn och en inspektion som granskar Migrationsverket. Det föreslår Barnombudsmannen (BO) i sin årsrapport.

- Rättssäkerhetsproblemen som lyfts fram i rapporten ska inte underskattas, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

I Barnombudsmannens (BO) årsrapport har 600 barn och unga på flykt berättat om sina upplevelser. BO riktar skarp kritik på flera punkter i hur barn och unga på flykt bemöts.

- Granskningen är unik på det sättet är att det här är barns egna röster och deras bild av situationen som kommer fram, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

Några av sakerna som barnen i rapporten berättar om är bristen på information i asylprocessen, hur plågsam väntan på besked om asyl är och hur svårt det är att bli flyttad från en ort till en annan.

Granskningen som BO har gjort utgår från den kritik Sverige fick av FN:s barnrättskommitté 2015. Där lyftes bland annat att barns egna asylskäl sällan tas i beaktande i asylutredningar och att handläggningstiderna för asylsökande barn är väldigt långa.

Och enligt rapporten är det inte mycket som har förbättrats sedan FN-kritiken kom.

- Det är klart att Sverige i ett globalt perspektiv ett bra land på många sätt för flyktingar. Men vi ska inte underskatta de rättsäkerhetsproblem som den här rapporten lyfter fram. Där ser man både bristande kvalitet i asylutredningarna, men också att barns egna asylskäl inte kommer fram. Det tycker jag är allvarligt, säger Fredrik Malmberg.

I Barnombudsmannens (BO) årsrapport har 600 barn och unga på flykt berättat om sina upplevelser. BO riktar skarp kritik på flera punkter i hur barn och unga på flykt bemöts.

- Granskningen är unik på det sättet är att det här är barns egna röster och deras bild av situationen som kommer fram, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 17-03-24: BO: Asylsökande barn måste få mer rättigheter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 17-03-24:

BO: Åtgärder krävs för att säkerställa barns rättssäkerhet i asylutredningar till sidans topp

Barnombudsmannen vill ändra utlänningslagen och föra in barnspecifika asylskäl samt skärpa kraven på att Migrationsverkets asylutredningar anpassas till barn. Det är budskapet i Barnombudsmannens årsrapport som i dag lämnas till regeringen.

Barnombudsmannen har granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn på flykt. Vi har i kvalitativa samtal tagit del av 600 barns och ungas erfarenheter av att komma till Sverige och söka asyl. Vi har mött barn i familj och ensamkommande barn. Hur upplevdes mottagandet? Vad tänker man som barn om asylprocessen? Vilka råd vill barnen ge makthavarna?

-När barnen berättar om sin situation tar de upp tunga upplevelser, men också sina framtidsdrömmar. Barnen uttrycker ofta tacksamhet mot Sverige, men är oroliga över sin situation och önskar att vuxna lyssnade mer på det de har att berätta, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barn tar upp att det tog lång tid att bli registrerad som asylsökande, att utredningarna inte startar och att de sedan tar lång tid. Det upplever många barn som oerhört påfrestande. Barn beskriver också hur utredningen inte anpassas till att de är barn, de har inte förstått frågorna och mötena med Migrationsverket kan upplevas som otrygga. Både pojkar och flickor berättar att de inte har vågat eller orkat ta upp känsliga saker som exempelvis övergrepp eller våld. Flickor som berättat om barnäktenskap eller könsstympning har inte upplevt att de fått följdfrågor eller att detta tagits på allvar. Barn i familj får ofta inte komma till tals alls och får de det så handlar frågorna inte om deras asylskäl.

-Sverige är i grunden en väl fungerande rättsstat, men rättssäkerheten måste också omfatta barn som söker asyl i Sverige. De brister barnen beskriver i utredningarna och möjligheten att få fram sina asylskäl väcker stor oro, säger Fredrik Malmberg.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs Barnombudsmannens förslag och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-24:

Migrationsverket svarar på kritik från Barnombudsmannen till sidans topp

Barnombudsmannen riktar i sin årsrapport för 2016 kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn.

- 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först, så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

I årsrapporten för 2016 tar Barnombudsmannen, BO, upp kritik mot Migrationsverket på flera punkter. BO skriver bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens samt osäkra åldersuppskrivningar.

Barnombudsmannen vill även ha en särskild och oberoende funktion som inspekterar Migrationsverkets arbete med barnärenden.

Barnombudsmannens underlag bygger på intervjuer av runt 600 barn under 2016 och 2017.

Åtgärder

Många av de brister Barnombudsmannen lyfter fram har Migrationsverket redan tidigare identifierat i de kvalitetsutredningar som gjorts - och inlett åtgärder för att komma till rätta med.

I fjol arbetade Migrationsverket huvudsakligen med de ansökningar som lämnades in under 2015. Att det då kom över 35 000 ensamkommande asylsökande och lika många barn i familjer, innebär att Migrationsverket har ställts inför flera dilemman.

- Verket har sedan tidigare särskilda asylenheter för barnärenden med medarbetare som har barnkompetens. Men när det kommer så många barn räcker dessa enheters resurser inte till på långa vägar, trots förstärkningar. Därför har vi varit tvungna att låta även andra asylenheter handlägga barnens ärenden för att handläggningstiderna inte ska bli orimligt långa, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-03-17:

Preliminary deference? ECRE study on the implementation of CJEU judgments till sidans topp

A newly released ECRE study shows significant impact of three asylum-related cases from the Court of Justice of the EU (CJEU) and of the EU Charter on the national asylum policies of eight Member States.

The study included seven Member States (Belgium, Bulgaria, France, Germany, Sweden, the Netherlands, the UK and Italy) and showed how judgments on the determination of LGBTI asylum applications: X.Y.Z and A.B.C, and reception conditions for persons subject to Dublin transfers: Cimade and Gisti, affected overall national legislation - often leading to a shift in national practices and internal guidance, and sometimes even to formal legislative changes.

While the report establishes an overall influence from EU to national level, the findings also reflect a more complex reality. While the judgments were clarifying certain provisions, they left others unclear and often with a wide margin of interpretation from national judiciaries. As for the EU Charter of Fundamental Rights, the study found that State authorities often preferred to rely on more established instruments, such as the European Convention on Human Rights, and that additional time and training were necessary to resolve this issue.

The report therefore recommends that future questions addressed to the Court on the interpretation of EU law should be framed to ensure clarity. Additionally, domestic asylum case-law and national internal guidance should be available online to ensure harmonisation of the interpretation between Member States and ensure transparency. The report further recommends that national legislation and practices should at all times be in line with EU Charter provisions; national authorities should proactively apply and rely on EU Charter provisions in order to make it a "real living instrument".

Läs mer och hämta studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-03-24:

UD varnar för svarthandel med köplatser till sidans topp

Utrikesdepartementet tar allvarligt på uppgifterna i Ekot och SVT Nyheters avslöjande om misstänkt handel med köplatser till svenska Ambassaden i Amman.

Nu väljer de att gå ut med en varning på alla utlandsmyndigheter som hanterar migrationsärenden. Sofia Karlberg är presschef på UD.

- Vi kan inte utesluta att det här misstänkta har skett på fler ställen. Därför kommer vi att gå ut aktiv, och be alla våra ambassader som arbetar med migrationsfrågor att varna för den här risken. Eftersom det nu finns uppgifter om att någon utger sig för att arbeta för migrationsverket eller en ambassad och ta betalt för intervjutider, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-03-24: Amnesty om misstänkt svarthandel: Det är mycket allvarligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 17-03-27:

Europa/ LGBTI asylum seekers lack adequate support till sidans topp

Significant numbers of lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people have come to Europe fleeing persecution in their home countries but asylum barriers hinder them from receiving the protection they are entitled to. These are some of the findings from the latest summary report of FRA on migration-related fundamental rights concerns in selected EU Member States. It examines some of the difficulties LGBTI asylum seekers face in order to draw attention to gaps in their protection.

Nearly 80 countries worldwide still criminalise sexual orientation; in five the sentence can be death. Although such persecution is a ground for claiming asylum under EU law, official figures are not collected, making it difficult to assess numbers of LGBTI applicants. However, civil society estimates of those seeking help, point to significant numbers. For example, in The Netherlands, one organisation alone was contacted by up to 3000 applicants.

While the EU offers sanctuary to LGBTI people who may be tormented in their home countries, many Member States are failing to adequately support LGBTI asylum seekers, as this latest report shows. Some of the report's main findings include:

1. Only a few Member States have national guidelines or training on interviewing LGBTI people.

2. Interviews are often too short to specifically assess claims of LGBTI persecution. This is particularly problematic as applicants may be uncomfortable about revealing intimate aspects of their life.

3. Asylum officers also tend to have stereotypical views on sexual orientation or gender identity such as knowledge of gay bars in their home country which applicants may not be aware of if they have lived in anti-LGBTI societies. In addition, interpreters may also have an anti-LGBTI bias.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-03-30:

Europadomstolen fäller Ungern för behandlingen av asylsökande till sidans topp

Case of Ilias and Ahmed v. Hungary (Application no. 47287/15)

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett ärende som gäller två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen till Serbien och därefter utvisats till Serbien såsom varande "säkert tredje land". Europadomstolen konstaterar behandlingen brutit mot flera artiklar i Europakonventionen: Artikel 5 genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och utan reell möjlighet att överklaga, Artikel 13 genom att de inte hade någon möjlighet att klaga på förhållandena i lägret (detta trots att domstolen inte ansåg att förhållandena i sig uppgick till en kränkning av Artikel 3) samt Artikel 3 genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land utan garantier för att de sökande skulle vara skyddade från omänsklig eller förnedrande behandling. De båda ska ersättas med 10.000 euro vardera plus omkostnader.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-30:

Migrationsöverdomstolen: Barn utan nätverk har skyddsbehov mot Afghanistan till sidans topp

En pojke från Afghanistan som fått permanent uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter eftersom han inte har något ordnat mottagande i hemlandet, överklagade och hävdade att han ska bedömas som flykting eller i varje fall som skyddsbehövande. Pojken har bott större delen av livet i Iran och saknar nätverk i Afghanistan. Migrationsdomstolen höll med om att han som ensamt barn och hazar utan nätverk skulle riskera sådan behandling att han är alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket överklagade detta med motivering att pojken inte tillhör någon uttalad riskgrupp. Migrationsöverdomstolen bedömer inte att hazarer generellt riskerar förföljelse. Däremot anser domstolen att barn i Afghanistan är särskilt utsatta för våld och att de riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, annat sexuellt utnyttjande och dessutom riskerar rekrytering. Det finns ingen aktör som kan skydda barnen. Genom att pojken inte har något nätverk eller lokalkunskap löper han en individuell och specificerad risk för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling och är därför alternativt skyddsbehövande. Domen är vägledande.

Målnummer UM 911-16, MIG 2017:6

Målet har även refererats av Migrationsverket

Hämta domstolens referat (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-30:

Migrationsverkets rättsliga kommentar till domen om barn utan nätverk i Afghanistan till sidans topp

Migrationsöverdomstolen kom den 17 mars 2017 med en dom som innebar att ett barn som saknade nätverk och lokalkännedom om hemlandet Afghanistan skulle betraktas som alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar med en analys av domen och riktlinjer för tillämpningen. Där analyseras vilka risker för barn som enligt domen skulle kunna utgöra omänsklig eller förnedrande behandling samt vilka faktorer som gör barnet särskilt sårbart. En individuell bedömning ska alltid göras. Rättschefen konstaterar:

"Det faktum att H är hazar verkar inte ha haft någon betydelse för bedömningen ifråga om han är alternativt skyddsbehövande. Det är uteslutande på grund av den kumulativa effekten av att vara barn i avsaknad av nätverk, skydd och lokalkännedom samt risken att utsättas för våld och andra övergrepp i Afghanistan som han blir alternativt skyddsbehövande."

Även om hazarer inte anses generellt vara flyktingar kan det finnas enskilda hazarer som är förföljda på grund av etnicitet, politisk uppfattning eller tillskriven politisk uppfattning. Det kan även finnas barn med vissa egenskaper som utgör en viss samhällsgrupp som är utsatt för förföljelse.

Ensamkommande som har fått uppehållstillstånd på grund av brist på ordnat mottagande kan enligt kommentaren ansöka om statusförklaring, vilket kan ha effekt på uppehållstillståndets längd. Ensamkommande som fått beslut om utvisning med ett tidsbegränsat tillstånd eller uppskjuten verkställighet kan begära omprövning, men de som fyllt 18 räknas inte längre som barn.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-03-25:

Ensamkommande afghaner får sina ärenden omprövade till sidans topp

Migrationsverket kommer att ompröva avgjorda ärenden kring ensamkommande från Afghanistan med anledning av den dom i Migrationsöverdomstolen som SVT Nyheter rapporterade om i torsdags.

Därmed kan en del av som tidigare fått avslag nu få stanna och andra som fått uppehållstillstånd får en ökad skyddsstatus.

SVT kunde i går berätta om den vägledande domen där Migrationsöverdomstolen kom fram till att en ensamkommande 17-årig pojke från Afghanistan skulle få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han var uppvuxen i Iran och då han saknade familj och nätverk i Afghanistan kom domstolen fram till att det skulle vara alldeles för farligt för honom och andra minderåriga i samma situation att resa tillbaka dit. Migrationsverket har avvaktat med att kommentera domen men har nu analyserat den.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 17-03-29:

"Domen borde ha gällt alla som saknar sociala nätverk i Afghanistan" till sidans topp

Fabian Hägglund Wennergren, biträdande jurist Advokabyrån Thomas Bodström

Den senaste tiden har vi kunnat följa hur det redan dystra säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. Hur sjukhus, regeringsbyggnader och kollektivtrafik attackerats och hur antalet civila offer har fortsatt att stiga.

Denna uppåtgående spiral av våldsamheter, självmordsattacker och riktade angrepp från både talibaner och IS-celler gör att många av de asylsökande afghaner som befinner sig här i landet och som riskerar avslag på sina ansökningar drabbas av psykisk ohälsa - en ohälsa som i vissa fall fått dödlig utgång.

En stor del av de asylsökande afghanerna har antingen fötts och vuxit upp i Iran eller spenderat en avsevärd del av sin barndom där. Ibland med familjen, ibland utan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-03-18:

Han utvisas utan skyddsnät till sidans topp

På boendet för ensamkommande barn i Råneå fann Hassan Khavari tryggheten. Men i oktober förra året fyllde han 18 år och nu ska han utvisas till Afghanistan.

"Jag har inga minnen därifrån", säger han.

Det snöar ymnigt och den gråbleka himlen får den ljusa husfasaden att se ut som någonting taget ur en film om ett dystert liv i en bortglömd förort. "Kallt", tycker Hassan Khavari, som möter upp i dörren och visar in mig i den lilla lägenheten i Råneå, som han blev tvungen att flytta till när han blev myndig. På sängen i andra änden av rummet sitter en annan ung man, som han delar lägenheten med. Hassan ber om att få ta min kappa och hänger omsorgsfullt upp den på en krok på väggen. Tapeterna är gulnade, smutsiga och trasiga. Lägenheten är sparsamt möblerad och mycket sliten. Men det syns att den är nystädad. Ett stearinljus brinner på ett bord. Hassan häller upp juice i höga glas och ber om ursäkt för att det inte finns kaffe.

- Nu blir jag nervös, säger han när vi sätter oss i soffan för att göra intervjun.

- Jag pratar inte så bra svenska, tillägger han.

Han skakar på huvudet åt mina invändningar.

Den 27 september 2016, bara några dagar före Hassans 18-årsdag, kom beslutet från Migrationsverket som slog sönder hans dröm om en framtid i Sverige. Han ska utvisas till Afghanistan, ett land han lämnade som sexåring och som han säger att han helt saknar minnen ifrån. Migrationsverket har slagit fast i sitt beslut att det inte finns någon som tar emot Hassan där, varken familj, släkt eller hjälporganisationer. När det gäller barn måste något av dessa villkor vara uppfyllda, annars kan de inte skickas tillbaka. Men Hassan fyllde 18 år den 3 oktober. Då fanns det inte längre några hinder för honom att återvända, enligt Migrationsverket.

- Migrationsverket säger att jag ska till Afghanistan. Vilket Afghanistan? Jag har inte ens papper som visar att jag är afghan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 17-03-18: Räcker inte för uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa Utvisningarna blogspot 17-03-22:

Fallet Fahim till sidans topp

Stina Berge

För ett drygt år sedan rördes hela Europa till tårar av bilden på den drunknade treåringen Alan Kurdi. Medmänskligheten i vår värld vaknade.

Men det var snart över. EU:s gränser stängdes och i Sverige behövde vi "andrum" från floden av hjälpbehövande som flydde via livsfarliga vägar från våldets världar. Vi började prata om dessa människor i volymer och procent.

Det är ju ett sätt att avhumanisera människorna det faktiskt handlar om och jag vill med denna text sätta käppar i det hjulet. Jag vill berätta om någon jag känner och tycker om.

En mycket ung människa som fått mer än sin beskärda del av sorger. En pojke som skilts från sin älskade familj och som istället för att gå i första ring, eller som man säger i Afghanistan, 10:e klass, som istället för att vara en person med rötter och framtid är utlämnad till oss och vår goda vilja.

Jag vill berätta om Fahim. Om hans historia och om hur migrationsverket väljer att läsa den, för att kunna kunna fylla sin ålagda kvot av avhysningar.

Fahim kommer från en by nordost om Kabul. Hans familj som är tadjiker äger en fruktträdsodling. Fahims liv var ett bra liv. De var inte fattiga, och han var duktig i skolan. Han är matematiskt begåvad och tycker att geometri är riktigt lätt.

Varför är han då här? Varför har han utsatt sig för en livsfarlig flykt från ett bra liv? Varför har han utsatt sig för att bli beskjuten, hunsad och hungrig, för att vandra dag och natt eller gömma sig i provisoriska läger bland okända? För att snylta på vårt välstånd och få ett lätt liv på bidrag?

Så här är historien:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 17-03-26:

Mishu Dhar: Mitt namn står på islamisternas dödslista till sidans topp

"Min hälsa har tagit stryk, jag lever med rädsla och ångest, en dag i taget." Bloggaren Mishu Dhar som hotas av utvisning till Bangladesh skriver själv om förtrycket och våldet i landet han tvingades fly.

Jag är född på en ort som heter Satkania på Bangladeshs landsbygd. Redan som barn fick jag bevittna mycket av det våld som genomsyrar vårt samhälle; jag fick tidigt inblick i en lång historia av religiös extremism, av övergrepp mot minoriteter, av annektering av andras land och det våld som sedan gammalt genomsyrar samhället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda 17-03-27:

Familjen Koleci kämpar för att få stanna i Sverige till sidans topp

Gavrilo Koleci och hans familj från Albanien har fått avslag på sin asylansökan. Trots att Gavrilo har fast heltidsjobb, hotas av blodshämnd i hemlandet och att dottern kräver läkarvård som de menar inte finns i Albanien.

- Vi har överklagat igen, säger familjens ombud Sören Wigenstedt.

Gavrilo Koleci ser sorgsen ut när han hör Sören Wigenstedt berätta om alla försök man har gjort för att familjen ska kunna stanna i Sverige. Och alla de bakslag man har råkat ut för.

Hans fru Majlinda gråter när hon pratar om deras situation.

- Snälla hjälp oss, och ge oss en chans.

Gavrilos chef, Peter Eklund på Karlsborgs plåtproduktion, förstår inte varför det måste vara så svårt.

- Han är nöjd, jag är nöjd och staten får in pengar, så jag förstår inte problemet. Det spelar ingen roll att jag säger att jag behöver honom.

Gavrilo är svetsare, och en mycket duktig sådan enligt Peter. Peter har svårt att få tag på arbetskraft och är kritisk till att flera utbildningar i närområdet har lagts ner.

Vill utkräva blodshämnd

Gavrilo och Majlinda kommer från Albaniens huvudstad Tirana. Där jobbade Majlinda som sömmerska åt ett italienskt klädföretag och Gavrilo hade en svetsfirma med fem anställda.

2003 började deras problem, som resulterade i att Gavrilo riskerar att drabbas av blodshämnd om han återvänder.

- I Albanien har vi ett system med blodshämnd och jag hamnade i en konflikt med en man. Han var full och kom till mig för att han ville ha pengar. Han hotade mig med kniv och jag sköt och skadade honom. Hans familj vill utkräva blodshämnd.

Gavrilo satt i fängelse i sex år, dömd för försök till dråp och olaga vapeninnehav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Skaraborgs LÄns Allehanda 17-03-27: Domstolen går på Migrationsverkets linje (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Process Advokatbyrå 17-03-22:

Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen till sidans topp

Den 21 februari 2017 meddelade Migrationsdomstolen i Malmö en dom avseende en man från Afghanistan. Mannen ansågs ha gjort sannolikt att han var ateist. Domstolen ansåg honom därför vara flykting.

I domskälen kan läsas att det av landinformationen framgår att islam är centralt för den afghanska staten och de afghanska medborgarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-24:

Kvinna får asyl efter fängelsedom för abort till sidans topp

Migrationsverket har gett asyl åt en 34-årig salvadoransk kvinna som varit fängslad och förföljd i El Salvador efter anklagelser om att ha gjort abort. Beslutet är historiskt, menar såväl kvinnans offentliga ombud som RFSU och den internationella organisationen Centre for reproductive rights.

- Det är första gången som ett land beviljar asyl på grund av tuff abortlagstiftning, säger ombudet Patricia Godinez.

María Teresa Rivera kom till Sverige med sin 11-åriga son i oktober förra året. Det hade då bara gått knappa fyra månader sedan hon blivit släppt ur fängelse efter att 2011 blivit dömd till 40 års fängelsestraff för mord.

Hon greps misstänkt för att ha genomfört en abort när hon kom till ett sjukhus i El Salvadors huvudstad San Salvador efter att ha fått ett missfall och svimmat på toaletten hemma. Men flera personer vittnade mot henne, bland annat en av hennes chefer på den textilverkstad där hon jobbade.

I El Salvador är abort totalförbjudet och kan ge fängelse i upp till 30 år. I María Teresa Riveras fall ansåg domaren att den påstådda aborten gjorts så sent under graviditeten att det snarare handlade om mord. Därför dömdes María Teresa Rivera till 40 år på kvinnofängelset i Ilopango, en förort till San Salvador.

I maj förra året lyckades El Salvadors ombudsman för mänskliga rättigheter genom tekniska analyser av de bevis som användes under rättegången bevisa att det inte kan ha rört sig om en abort. María Teresa Rivera släpptes ur fängelset. Hon var vid det laget en internationellt känd person, eftersom hon uttalat sig mot El Salvadors abortlagstiftning i bland annat kampanjer från Amnesty International och organisationen Centre for reprodutive rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen krönika 17-03-26:

Hur bögig måste en bög vara? till sidans topp

Unga HBTQ-personer som söker asyl i Sverige drabbas av en förödande okunskap.

Jonas Gardell möter Irfan, en ung man från Afghanistan som Migrationsverket inte tror på.

Det här är en berättelse om en pojke som går första året på gymnasiets teknikprogram. Han bor med sina "fosterföräldrar" i ett litet samhälle i Skåne. Han är ambitiös i skolan, beskrivs som snäll och omtänksam. Han är invald i skolans elevråd och har många kompisar. På sommaren har han praktiserat på ett äldreboende i kommunen, på fritiden är han på Friskis & Svettis och han följer gärna med till stallet och hjälper till att sköta och rida hästen Cleo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-30:

Domstol låter familjen stanna för barnens skull trots brist i lönevillkoren till sidans topp

En familj som sökt asyl i Sverige år 2010 men fått avslag på asylansökan lyckades byta spår och få stanna genom mannens arbete. I famljien finns tre barn som nu är tolv, sju och ett år gamla. När tillståndet skulle förnyas avslog Migrationsverket eftersom lönevillkoret inte hade uppfyllts under hela tiden. Familjen ansåg att det var en feltolkning, men de hävdade också att de borde få stanna på grund av Sveriges konventionsåtaganden. Migrationsdomstolen väger in Europakonventionens artikel om rätt till privatliv och bedömer att barnens anknytning till Sverige är sådan att ett uppbrott skulle äventyra deras psykosociala utveckling. Särskilt tolvåringen anses ha vistats i Sverige under en mycket formativ period av sitt liv och har skaffat sig en stark anknytning till Sverige. Han och sjuåringen har även etablerat sig språkligt och kulturellt genom fritidsaktiviteter. De har mycket begränsade minnen av hemlandet. Familjen får stanna av på grund av barnens särskilt ömmande omständigheter. Även faderns anknytning genom arbete vägs in. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-30

Migrationsdomstol: Svårt blödarsjuka barn ska inte skickas till Ukraina till sidans topp

Målet gäller två flickor med palestinskt medborgarskap och deras familj. Fadern är palestinier och bor kvar i Gaza. Modern är från Ukraina. Dit reste hon tillbaka med sina fyra barn när de två flickorna, nu sexton och tolv år gamla, inte kunde få behandling. Deras blödarsjuka är av en mycket allvarlig form, som redan lett till behov av blodtransfusioner och kräver specifik behandling för att flickorna ska klara sig. De sökte senare asyl i Sverige på grund av hot som uppstått då modern konverterat till islam. Migrationsverket bedömde inte detta som asylskäl och ansåg att flickorna kan få vård i Ukraina. (Barn utvisas inte till Gaza på grund av situationen där.) Inför domstolsförhandlingen inkom Intyg från specialister i Ukraina. Domstolen bedömer nu att det inte går att visa att flickorna kan få både akut och förebyggande medicinering för att hindra potentiellt livshotande blödningar som de behöver. Flickorna får tillsammans med sin mor och syskon uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-30:

Domstol underkände åldersuppskrivning och lät 17-åring stanna till sidans topp

En pojke från Afghanistan som levt större delen av livet i Afghanistan flydde därifrån på grund av hot från sin styvfar. Han hävdar att styvfaderns släkt kan hota honom även i Afghanistan, att han inte kan få den vård han behöver där och att han riskerar förföljelse av talibaner på grund av sin livsåskådning. Migrationsverket avfärdade dessa skäl och skrev upp honom i ålder och beslutade om utvisning. Migrationsdomstolen hittar inget skäl att utgå från något annat födelsedatum än pojken själv uppgivit. Domstolen håller med Migrationsverket beträffande asylskälen men eftersom pojken saknar anknytning, har påbörjat en process mot ett sekulärt synsätt och hans psykiska status är bräcklig så ger en sammantagen bedömning att det finns synnerligen ömmande omständigheter. Pojken får permanent uppehållstillstånd. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-28:

Migrationsverket om sjukdom som omänsklig och förnedrande behandling till sidans topp

Rättsligt ställningstaganden angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - SR 08/2017

Sammanfattning

+ En utvisning av en utlänning som ildera av en sjukdom, i kombination med avsaknad av adekvat vård i hemlandet, kan i mycket speciella fall anses utgöra sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses i artikel 3 Europakonventionen.

+ Beviskravet är högt, det måste vara visat att personen löper en verklig risk att utsättas för sådan behandling. Den sökande har bevisbördan för att en utvisning leder till en behandling i strid med artikel 3.

+ Faktorer som är av vikt i bedömningen är hälsotillståndet, tillgången på tillräcklig och lämplig vård i hemlandet, socialt nätverk och den allmänna situationen i hemlandet. Det ska göras en samlad bedömning.

+ Om det också efter utredning fortfarande finns oklarheter kring om sökanden riskerar behandling i strid med artikel 3 måste staten erhålla individuella och tillräckliga garantier från den mottagande staten att lämplig behandling kommer att vara tillgänglig för personen i fråga.

+ I det fall uppehållstillstånd beviljas, ska detta beviljas med stöd av 11 § den tillfälliga lagen. Enligt 12 § samma lag ska tillståndstiden då vara tretton månader.

+ Det finns inget stöd för att barns ärenden ska bedömas enligt en lägre tröskel än för vuxna. Det finns dock med den tillfälliga lagen möjlighet att bevilja permanent uppehållstillstånd, i stället för tidsbegränsat, utifrån ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd för barnet.

(...)

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-03-30

Migrationsöverdomstolen nekar pensionärer med egen försörjning uppehållstillstånd till sidans topp

Ett äldre par som tidigare nekats asyl i Sverige, ville flytta närmare sina barn och barnbarn som är svenska medborgare. De sökte uppehållstillstånd enligt en paragraf i Utlänningslagen som tillåter bosättning för personer som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning och dessutom särskild anknytning till Sverige. Makarna hade (låg) pension från hemlandet, del i fastigheter i hemlandet och i Sverige, vissa hyresinkomster samt ca 2 miljoner på banken. Paragrafen har tillämpats bl.a. för tyskar som velat bosätta sig i sina fritidshus efter pension. Migrationsöverdomstolen resonerar kring att paragrafen inte får utnyttjas för att kringgå reglerna om anhöriginvandring och ifrågasätter om makarna tillhör personkretsen. Dessutom anser Migrationsöverdomstolen att försörjningen inte kan anses varaktigt tryggad genom makarnas tillgångar. Ansökan avslås. Domen är vägledande.

Målnummer UM 623-16, MIG 2017:8

Hämta referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-29:

Utvisning av frilansjournalist stoppad igen till sidans topp

För andra gången på kort tid har utvisningen av Wares Khan stoppats i sista stund, men den 30-årige frilansjournalisten fruktar ändå att han snart kommer att tvingas tillbaka till Afghanistan.

- Då är jag en död man, säger han.

Wares Khan var en av de 14 afghaner som i tisdags kväll skulle utvisas ur landet via Landvetters flygplats. Fem av dem blev kvar på förvaret på flyktinganläggningen i Kållered söder om Göteborg. Precis som strax före jul fick Wares Khan i sista stund besked om att han inte skulle åka.

- Det var 30 minuter till bussen skulle gå. Polisen sade att du kan inte åka för du har inga resehandlingar. Men jag fortfarande väldigt rädd orolig för vad som ska hända. Det kommer att gå fler bussar..., säger Khan när DN talar med honom på telefon från förvaret.

Att han liksom i december inte fått de resehandlingar som afghanska myndigheter ska förse honom med för resan tror han kan bero på att han kommer från ett talibankontrollerat område i Afghanistan, där administrationen fungerar dåligt.

Wares Khan kom från Afghanistan till Sverige 2006. Han har tillbringat den största delen av de senaste elva åren i Rosengård i Malmö. När han i fjol återvände till Sverige efter en sex månader lång resa till Afghanistan fick han beslut om utvisning och blev satt i förvar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Blankspot 17-03-28:

Josef utvisas utan ett öre på fickan till sidans topp

I dag väntas minst 12 personer deporteras från Landvetters flygplats till Afghanistan. En av dem är Josef Moradi som inte har bott i Afghanistan sedan han var barn. Han har inga pengar och saknar helt kontakter i det krigshärjade landet. En annan av de utvisade tvingas lämna fem barn efter sig i Örebro.

Utanför förvaret i Kållered står en grupp afghanska män och väntar. De ska alla ta ett sista farväl av sin vän Josef Moradi som i dag utvisas till Afghanistan. De får ett par minuter var med honom innan det är Blankspots tur att slussas genom säkerhetsentrén in i det kala besöksrummet.

Josef har suttit i två månader i Kållered efter att först ha blivit rundskickad till flera olika förvar i landet. Som barn bodde han i Afghanistan men har sedan levt som papperslös i Iran. Han känner ingen i Afghanistan och har aldrig tidigare varit i Kabul.

- Jag känner ingen jag är väldigt rädd och känner panik. Om vi kommer fram till Kabul kommer jag ta mitt liv, jag tror att det är bättre än att vara där, säger han.

Han har ingen aning om hur han ska klara sig i Kabul. Han har inga pengar, ingen möjlighet att försörja sig och han känner ingen som han kan bo hos.

- Jag får väl bo på gatan. Hur kan jag leva där? säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 17-03-29: Josef Moradi har skickats till Kabul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Expressen 17-03-26:

Hon lärde sig cykla i Jämtland. Nu lever 16-åringen omringad av talibanerna till sidans topp

Mahbobe lärde sig cykla i Jämtland.

Mirwais tränade svenska med sina skånska kompisar.

Två tonåringar vars tid i Sverige inte blev som de tänkt sig.

I dag är de tillbaka i Afghanistan, omringade av talibaner.

Spåret ledde till Pol-e Khomri i Baghlanregionen norr om Kabul, på vägen mot Kunduz. Det är en provinshuvudstad som är omringad av talibaner i alla väderstreck. Vägen dit är bara farbar från och till på dagen. Snart sagt varje vecka kommer våldsamma nyheter från den svajiga fronten.

Vårt tips handlade om Mahbobe, en 16-årig flicka som återvänt från Jämtland, rakt in i en konfliktzon där ett av distrikten har gett namnet åt den beryktade burkaslöjan.

Hennes hemfärd i november 2016 hade lämnat många oförstående i Sverige. Allra främst hennes svenska värdmamma, som bor utanför Östersund.

- Den här tjejen var ju hur bra som helst. Jag ville egentligen inte att hon skulle fara hem. Jag saknar henne. Här fick hon ju vara en tjej och sminka sig och så, berättade Lena Fridolfsson över telefon.

Vi tvekade inför att resa till Pol-e Khomri. Och över telefon förklarade flickans pappa Mohammad Sadegh att han inte heller kunde ta sin dotter Mahbobe till Kabul. Det var inte en fråga om tid. Det var vägen därifrån och dit.

Det var för farligt helt enkelt.

- Jag vill inte mista min dotter. Det är det käraste jag har i livet, förklarade han.

Pappan hade redan fruktat att förlora dottern en gång. Det var när hon bodde i Jämtland och berättade över telefon att hon ville ta livet av sig. Att hon inte orkade längre.

Till slut bestämde vi oss för att försöka ta oss till det avlägsna Pol-e Khomri.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

ETC Inrikes 17-03-20:

Vi står inte ut-rörelsen intar kommunfullmäktige till sidans topp

I en gemensam, riktad insats vid kommunfullmäktiges sammanträden runt om i landet försöker nu rörelsen Vi står inte ut att förändra synen på ensamkommande flyktingbarn bland politiker.

"Det pågår en avhumanisering", säger Sara Edvardson Ehrnborg på Vi står inte ut.

Under hösten 2015 såg Sara Edvardson Ehrnborg hur människor i hennes närhet öppnade upp sina hem och hjälpte de flyktingar som anlände till Sverige i den stora flyktingvågen från bland annat Syrien och Afghanistan. Men successivt märkte hon hur attityden mot ensamkommande barn- och unga förändrades.

- Från att ha betraktat flyktingarna som en grupp människor som behöver vår hjälp började man prata om ensamkommande flyktingbarn som en homogen grupp och inte som individer, man avhumaniserade dem både retoriskt och politiskt, det blev ett perspektivskifte, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

- Nu har retoriken fått fäste och det kan vi inte acceptera.

Tusentals engagerar sig

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IDG.se 17-03-18:

IBM:s virtuella volontär ska hjälpa människor på flykt till sidans topp

Människor på flykt undan krig och katastrofer är i ständig jakt på trygghet. Avgörande på resan är pålitlig information. Här hoppas it-jätten IBM kunna göra en insats i ett samarbete med internationella Röda Korset.

Plattformen heter The virtual volunteer, den virtuella volontären, och är tänkt att förse människor som befinner sig på flykt eller i en katastrofsituation med relevant information.

- I själva verket är det en webbapplikation som är responsiv så den fungerar i både små och stora skärmar. Den är utvecklad som en molntjänst och har hittills lagts upp som pilot i Grekland och just nu jobbar vi på att använda samma plattform i Sverige. Vi är på gång i Italien och på Filipinerna också, säger Henrik Dalin, från IBM som fungerat som projektledare sedan starten.

Idén föddes i samband flyktingkrisen 2015 när hundratusentals människor sökte sig till Europa. Henrik Dalin och några kollegor hjälpte till som volontärer med Röda Korset i Malmö. Tanken dök då upp om man inte skulle skapa ett slags digital volontärtjänst. Många av de människor som i dag befinner sig på flykt har tillgång till smarta telefoner och att få hjälp direkt i handen kan underlätta en redan alltför svår resa. De inledde en dialog med internationella Röda Korset i Géneve och det dröjde inte länge innan arbetet var i gång.

- Vi började med att, i samarbete med Röda Korset, ta reda på vilka användarna är. Vi byggde upp en kontext kring de som skulle använda tjänsten, det handlar om att bygga empati för användarna. Låter man tekniken styra blir det inte bra, säger han.

I den fasen hade de inte kontakt med några migranter utan använde sig av den expertis som finns inom Röda Korset och deras kunskap från katastrofer och utsatta lägen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 17-03-18:

Tre ton till Irak i lasten till sidans topp

I veckan gick drygt tre ton kläder till flyktinglägren i Irak.

- Jag åker ner den 11 april, säger Sara Doski.

I början av februari kom Sara Doski tillbaka efter fyra månader i norra Irak. Hon reste med maken Ahmed Akravi för att hjälpa till i flytingläger, och dela ut sammanlag åtta ton kläder, leksaker och annat hon samlat in och skickat ner i förväg.

Nu har Sara Doski en ny flygbiljett till landet.

11 april reser hon med destination Erbil i norra Irak, för att därifrån ta sig till lägren utanför Mosul. Där är flyktingsituationen dramatisk sedan anfallen mot IS, som hållit staden sedan 2014, inleddes i oktober.

Drygt tre ton

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-28:

Protester vid utvisning av afghanska flyktingar till sidans topp

Starka scener utspelades vid flyktinganläggningen i Kållered när ett dussin afghanska unga män skulle utvisas

- Han skickas till ett land där hans enda chans är att gömma sig, sade Vian Delsoz, som tagit sig an fallet Rohulla Alawi.

Med slagord som "Afghanistan är inte säkert" och med en vädjan om att den svenska regeringen skulle visa humanitet hade ett hundratal demonstranter samlats i den iskalla kvällen utanför flyktingförläggningens förvarsbyggnad söder om Göteborg.

Men protesterna mot utvisningarna var förgäves. Halv sju på tisdagskvällen lämnade en blå turistbuss området under stark poliseskort för vidare färd mot Landvetter. Där väntade ett plan som skulle ta de utvisade männen till Kabul.

Bland de som skulle tvingas lämna landet fanns enligt demonstranterna frilansjournalisten Wares Khan, som strax före jul undvek att skickas ut från Sverige just innan han skulle gå på ett plan på Arlanda.

Khan, som bott i Sverige i sju år, har beskrivit sin situation och rädsla för sajten Blank Spot Project.

"I dag har jag inte kunnat äta någonting. Jag känner mig död och är så trött. Jag kan inte sova. För en timme sedan angrep talibanerna mål i Kabul och dödade tio personer. Det är en katastrof. Jag förstår det inte. Ska jag skickas dit?"

Vian Delsoz var en av dem som protesterade utanför flyktingförvaret och hon har arbetat för att de unga afghanerna ska få stanna. Hon har särskilt tagit sig an fallet med Rohulla Alawi, en kille i 20-årsåldern, som varit i Sverige i två år och bott i Skövde

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 17-03-28: Manifestation mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 17-03-28: Åmålsbor protesterar mot utvisningen av Josef Moradi (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-03-28:

Tumult under avvisningen - nu har planet lyft till sidans topp

Klockan 21.50 på tisdagskvällen lyfte planet från Landvetter flygplats med ett tiotal människor som tvångsdeporteras från Sverige till Afghanistan - varav en har cancer enligt nätverket Vistårinteut. Fem personer som skulle med planet är dock kvar. - Idag gråter vi men i morgon fortsätter vi att kämpa, säger Kinna Skoglund, talesperson för Vistårinteut.

I Kållered i Mölndals kommun har Migrationsverket ett förvar där det under dagen suttit flera afghaner i väntan på tvångsdeportation till Afghanistan.

Klockan 21.50 på tisdagskvällen var ett plan bestämt att lyfta från Landvetter flygplats mot Wien och sedan vidare till Kabul.

Migrationsverket hänvisar alla frågor som rör verkställigheten av tvångsdeporteringen till polisen då det är polisen som sköter sådana. Polisen säger att det är ett tiotal personer som ska avvisas. Enligt nätverket rör det sig om mellan 14 och 20 unga män, en av dem är journalisten Wares Khan, som ska tvångsdeporteras.

- Vi har kontakt med 14 av dem, säger Kinna Skoglund, talesperson för nätverket, och berättar att de står på varsin sida av ett fönster, vinkar till varandra och skickar sms till varandra.

Får klara sig själva

Vad kommer hända med de som flygs till i Afghanistan?

- De släpps av i Kabul. Afghanistan säger att det ska vara ett ordnat mottagande och det ordnade mottagandet består av två veckor på hotell. Om de vill. Sedan får de klara sig helt själva, säger Kinna Skoglund.

Då står de där, ensamma, utan pengar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ahmad Mohajer, #vistårinteut 17-03-29: Förlåt, jag kunde inte rädda er från utvisning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-03-24:

Skyll inte den organiserade brottsligheten på ungarna till sidans topp

Vi behöver förstå att de flesta av de ensamkommande Agapebarnen är här för att stanna. De har inga val - det är vi som har valet. Genom att förvisa de här ungdomarna till utanförskap göder vi den organiserade brottsligheten och förser den med utförare. Unga, ensamma och rädda, skriver Matilda Brinck-Larsen.

Det är inte bara brottsligheten som oundvikligen kommer öka med utanförskapet. I den här utveckligens fotspår följer också troget främlingsfientligheten - det skrämmer mig nästan mest av allt.

Frivilligorganisationen Agape har skapats för att fylla ett enormt och växande behov. Ett behov kommun och regering valt att blunda inför. På 18 stationer 7 dagar i veckan, möter vi barnen som skrivits upp i ålder, eller fyllt 18. Barnen som hamnat på diverse olika anläggningsboenden runt om i landet där missförhållanden ofta råder. De är mellan 16 och18 år, de bryter upp, ger sig av och söker sig tillbaka hit som är deras sköra men ändå tryggaste sammanhang. När utvisningsbeskedet trillat in, och med det papperslösheten, blir hemlösheten ett faktum. Då är det också lättare att välja den tillvaron i en större stad. De storstäder som redan nu har problem kommer få allt större problem.

Agape är uppbyggt av vanliga medmänniskor, representanter för olika organisationer, myndighetsutövning och föreningsliv. Vi förstår att de här ungarna som inte får finnas, finns ändå och att omsorgen kring dem inte kan vara avhängig godtyckliga beslut eller uppehållstillstånd. Vi förstår att inkludering är den enda motpolen till utanförskap.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-03-23:

FARR:s ungdomsstipendium till kvinnorättskämpar till sidans topp

Mahbubah Madadi och Shabnam Mirzaei, båda från Afghanistan, får FARR:s ungdomsstipendium 2016. De två 21-åringarna får utmärkelsen för sitt viktiga och modiga arbete för att stärka flickor och kvinnor.

Genom att ta plats i civilsamhället och offentligheten bidrar Mahbubah och Shabnam till att villkoren för kvinnor på flykt uppmärksammas. De tvekar inte heller att belysa kvinnors situation i Afghanistan och Sverige.

FARR vill med stipendiet uppmuntra de båda kvinnornas engagemang, som de lägger ned sin själ i samtidigt som de själva går igenom en asylprocess med all den osäkerhet det innebär.

Mahbubah Madadi flydde ensam från Afghanistan till Malmö. Hon riskerade allt - det finns ingen möjlighet för en självständig kvinna som lämnat Afghanistan på egen hand att återvända. Ensamma kvinnor på flykt är också mer utsatta under själva flykten. Den styrka som krävs för att genomföra en sådan bedrift har Mahbubah fortsatt att använda i Sverige, där hon dagligen hjälper och stöttar ensamkommande barn och ungdomar som lever i en enorm ovisshet. Hon brinner också för att tjejer i Afghanistan ska slippa uppleva det förtryck hon själv har erfarenhet av. Som den första kvinnliga ordföranden i Ensamkommandes förbund i Malmö visar Mahbubah Madadi vägen för många andra unga kvinnor.

Shabnam Mirzaei flydde till Sverige med sina systrar och föräldrar. Hon bor i Glommersträsk i Arvidsjaur kommun, där hon snabbt har utmärkt sig som en ung kvinna med självklar ledarförmåga och auktoritet. Hon engagerar sig bland annat i Rädda barnens ungdomsförbund. Shabnam Mirzaei brinner för att hjälpa kvinnor att komma in i det svenska samhället såväl som att stärka kvinnors ställning i Afghanistan. Hennes ambition att ge afghanska flickor och kvinnor en röst och hopp om framtiden är oerhört betydelsefull.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Ministerrådet i rättsliga och inrikes frågor 17-03-28:

Asylsystemet, återvändande, resedokumnet mm på ministerrådets möte 28 mars till sidans topp

På måndagen bedömde ministrarna utvecklingen på området för migrationspolitik, med fokus på genomförandet av Maltaförklaringen av den 3 februari 2017. De ägnade särskild uppmärksamhet åt hur medlemsstaterna kan bidra till att göra genomförandet ännu effektivare.

(...)

Ministrarna diskuterade även återvändande- och återtagandepolitik, utifrån ett meddelande från kommissionen om en effektivare återvändandepolitik och kommissionens rekommendation om effektivare återvändanden vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG (återvändandedirektivet). Diskussionen i rådet handlade främst om två aspekter: att förbättra samarbetet om återtagande med tredjeländer samt, internt, att se till att de förfaranden och system som används är lämpliga för effektivt återvändande. Tack vare diskussionen kunde ministrarna erbjuda vägledning för det fortsatta tekniska arbetet med dessa frågor.

Rådet noterade det pågående arbetet med reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning baserat på en lägesrapport från ordförandeskapet. Ordförandeskapet kommer att fortsätta sina insatser för att föra arbetet framåt när det gäller så många förslag i paketet som möjligt.

Rådet antog utan diskussion slutsatser om en handlingsplan för att stärka EU:s insatser mot bedrägerier med resehandlingar. I slutsatserna sätts fokus på vikten av säkrare bakomliggande dokument och behovet av en översyn av FADO (falska och äkta handlingar online) genom en ändrad rättslig grund.

Resedokumentens säkerhet utgör en väsentlig del av kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. Sådan säkerhet bidrar också till förbättrad migrationshantering och förbättrat gränsskydd.

Läs mer och hämta dagordning, underlag, slutsatser mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 17-03-21:

Council of the European Union: EU targets Libyan refugees till sidans topp

Following the 3 February 2017 Malta Declaration (pdf) the Council Presidency reports that "its implementation has now taken off." The aim is to cut or halt refugees arriving in the EU via Libya and the same for the neighbouring states to Libya. This includes:

"Supporting IOM in significantly stepping up assisted voluntary return activities...

"IOM would need to recruit more staff, post international staff in Tripoli (IOM office planned to be open by the end of March 2017) and more importantly, assist the country of origin's consuls in neighbouring countries to increase their capacity to issue travel documents. This is currently considered the main bottleneck in carrying out assisted voluntary returns from Libya." [emphasis added]

And: "Helping to reduce the pressure on Libya's land borders, keeping track of alternative routes and possible diversion of smugglers' activities as well as deepening dialogue and cooperation on migration with all countries neighbouring Libya."

Also from the Valletta Plan:

"enhancing adequate reception capacities and conditions in Libya and neighbouring countries for migrants;

- improving the socio-economic situation and resilience of host communities in Libya and neighbouring countries;

- enhancing border management capacity on Libya's land borders.." [emphasis added]

"Reception capacities" equals holding centres.

Artikeln med länkar till bakgrundsmaterial (Extern länk)

EU Concilium 17-03-14: Discussion paper: Migration policy: implementation: - External aspects (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Eu-kommissionen 17-03-20: Remarks by Commissioner Avramopoulos following the Ministerial Conference on the Central Mediterranean Migration Route in Rome (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 17-03-21:

European, North Africa ministers seek to curb Libya migrant flows till sidans topp

Interior ministers mainly from the central Mediterranean region met in Rome yesterday (20 March) to ramp up efforts to curb migration from Libya amid a sharp rise in the number of people trying to cross to Europe.

One year after a controversial deal with Turkey to stop migrants setting out across the Aegean Sea for Greece, the European Union is seeking to reach a similar accord with conflict-hit Libya, despite fierce opposition from human rights campaigners.

Just this past weekend more than 3,300 people were rescued from unseaworthy vessels off the north African country, bringing the number of arrivals in Italy to nearly 20,000 so far in 2017 - a significant increase on previous years.

The wave of attempted arrivals continued Monday, with the Italian coastguard saying it had coordinated the rescues of about 1,800 people off the Libyan coast.

Interior ministers from Algeria, Austria, France, Germany, Italy, Libya, Malta, Slovenia, Switzerland and Tunisia took part in the meeting, along with European Commissioner for Migration Dimitris Avramopoulos.

The group released a declaration of intent which limited itself to promising increased coordination and information-sharing in a bid to tackle the root causes of migration, as well as combat smuggling and strengthen borders.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Are you Syrious 17-03-21: While EU is preparing a new deal, more people arrive in Italy every day (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-03-23:

Frontex, EMSA and EFCA strengthen cooperation on coast guard functions till sidans topp

The European Border and Coast Guard Agency (Frontex), the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the European Maritime Safety Agency (EMSA) took a significant step in structuring their cooperation on coast guard functions by signing a Tripartite Working Arrangement as foreseen by the amended founding regulations of the three Agencies of October last year.

The agreement sets out the framework for the enhanced synergy between the European agencies which will enable them to support in an effective and cost-efficient way the activities of more than 300 civilian and military authorities in the Member States responsible for carrying out coastguard functions in a wide range of areas such as maritime safety, security, search and rescue, border control, fisheries control, customs control, general law enforcement and environmental protection.

Aligned with their mandates Frontex, EFCA and EMSA will cooperate in sharing maritime information, providing new surveillance and communication services, building capacity, analyzing operational challenges and emerging risks in the maritime domain as well as planning and implementing multipurpose operations.

Tangible results expected from this cooperation will lead to the provision of enhanced services to Member States' coast guard authorities, improving their overall awareness of the maritime domain and supporting their functions in areas as search and rescue operations, surveillance activities, law enforcement, fisheries control and compliance with maritime regulations.

To improve the capacity of the national coast guard authorities, the three agencies will, if possible, develop guidelines, recommendations and best practice on coastguard functions and organise specialized training events.

Läs mer (Extern länk)

Frontex 17-03-21: Commissioner visits Frontex, the European Border and Coast Guard Agency (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-03-16:

Dublin update 2016: No change in deeply dysfunctional Dublin system till sidans topp

A statistical update published by AIDA, releasing figures for 12 European countries from 2016, reveals persisting fundamental dysfunctions in the Dublin system. Its inefficiency is illustrated by disproportionately low transfers compared to procedures, its inconsistency by contradictions with the EU emergency relocation scheme, and its inadequacy in safeguarding rights by Member States' restart of transfers to Greece.

"While the EU legislature has started difficult and complex negotiations on the 'fourth-generation' Dublin Regulation, the message given by statistics remains unchanged: Dublin is a bureaucratic behemoth, entailing severe human, administrative and financial costs for both individuals and national authorities, with minimal effect on regulating the actual movement of asylum seekers in Europe", says Minos Mouzourakis, AIDA Coordinator.

Dublin continues to be highly inefficient in terms of actual transfers compared to the number of procedures initiated in Member States through Dublin requests. Although Sweden had a 43.2% transfer rate, Germany (by far the main operator of the system) had a rate of 7.1% and Italy only 0.4%. Countries such as France and Belgium, have announced policy measures to increase the number of Dublin transfers in the future.

The operation of Dublin also seems highly paradoxical for the countries assisted by the EU emergency relocation scheme, since the two mechanisms run in parallel. In the first eleven months of 2016, Italy transferred 1,864 people to other countries under Dublin family reunification and relocation, but received more people (2,086) from other countries under Dublin.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ministerrådet i inrikes frågor 17-03-27:

Council conclusions on the European response to travel document fraud till sidans topp

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, HAVING REGARD to the Communications from the Commission on "Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security", "Enhancing security in a world of mobility: improved information exchange in the fight against terrorism and stronger external borders ", and "Action plan to strengthen the European response to travel document fraud",

RECOGNISES the crucial importance of secured travel and identity documents to tackle the phenomenon of travel document fraud;

UNDERLINES that breeder, identity and travel document security is a key factor for enhancing internal security, fighting against terrorism and organised crime, and improving border management; and RECALLS the need to accelerate the implementation of the exchange of certificates for the checking of fingerprints through the Single Points of Contact (SPOC) and the authenticity of the chip data using Master Lists;

STRESSES the importance of the work carried out by the Committee created by Article 6 of Regulation (EC) N°1683/95 on a uniform format for visas and that it is best placed to discuss standards of a technical nature;

UNDERLINES the importance of security standards for relevant residence, identity and travel documents; and RECOMMENDS that breeder documents should have minimum security standards to prevent falsification when used as evidence of identity;

WELCOMES the ongoing exchange of best practices, including through workshops and expert meetings hosted by the European Commission, Frontex or eu-LISA, on secure biometrics enrolment (fingerprints or facial images) and the security of issuing processes for breeder, identity and travel documents;

RECALLS the work done by international organisations such as the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in the framework of evidence of identity and rendering breeder documents more secure;

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-03-21:

Presidency treads a tricky path in trying to get Member State "solidarity" on refugees till sidans topp

The last Council Presidency (Slovakia) sought to resolve the issues of "solidarity" in responding to the refugee crisis with the majority of Member States failing to respond to calls for relocation and set the results out in a report to Delegations: Solidarity and responsibility in the Common European Asylum System - Progress report by the Slovak Presidency (LIMITE doc no, 15253-16). In the public version of this document pages 3-5 are deleted).

The Presidency lays out the dilemma:

"there is broad consensus that the current Dublin system is not ready to face substantial migratory pressures and that this has to be remedied. There is also broad consensus that the current Dublin system needs to be upgraded so that it can operate more efficiently in ordinary circumstances."

And then states the obvious that since 2015 many Member States have failed to "participate":

"the Union needs to act collectively, making full use of all possible means of action and ensuring the participation of all Member States."

A list of measures is set out starting with the "rapid deployment of the European Border and Coast Guard agency and the "full roll-out of hotspots' operations" and also:

"reinforced means of ensuring efficient processing of asylum applications (reinforced joint

processing) and joint return operations"

In a circular argument it points out:

"It is the Presidency's understanding that it would be counter-productive to consider it to be a list of possible measures which Member States can opt in or out of. The notion of fairness has repeatedly been referred to during the consultations, with the implication that all Member States should take part in these measures, albeit to a varying degree.

(...)

Artikeln med länkar till opublicerade och offentliga dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-03-27:

Relocation of refugees in EU has failed so Council turns to draconian returns policy till sidans topp

- including the targeting of children for detention

The Maltese Council Presidency is working on a plan to "significantly improve the return system within the EU" and "improve cooperation on readmission".

It opens with the statement:

"It appears that, while the total return rate from 2014 to 2015 increased from 41.8% to 42.5%, the rate of effective returns to third countries dropped from 36.6% to 36.4% (27% in case returns to Western Balkans are not included)."

And goes on to make two proposals and invite Member States' response.

"The renewed Action Plan"

"The [Commission] Communication proposes a number of actions to deal with internal challenges and notably covers various aspects of the EU return system, setting out several issues and steps to be taken for each to address abuses of the asylum procedures; to enhance the sharing of information, to better use the European Border and Coastguard Agency." [emphasis added]

And also to tackle the "challenges of readmission" through "Partnership Frameworks" in Africa:

"It invites the EU and the Members States to employ their collective leverage in a coordinated and effective manner to improve cooperation on readmission." [emphasis added]

This refers to the "Partnership Frameworks" policy of requiring full cooperation on returns and readmission or African states will "suffer the consequences" through the loss of trade and aid.

Recommendation on making returns more effective

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU Presidency 17-03-20 / läckt av Statewatch: Return Policy: enhancing effectiveness (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico 17-03-27:

EU worried migrants will shop around for best return deal till sidans topp

The amount of financial incentive offered by EU countries varies considerably.

Financial incentive. Reward for good behavior. Gift. Bribe. Call it what you like, but payments to migrants to encourage them to return to their countries of origin are now key to Europe's migration policy. They are also creating a problem.

The amount offered in so-called assisted voluntary return payments varies considerably across the EU. Migrants in Germany, for example, can receive upwards of €5,000 in payments and in-kind assistance to leave, while those in the Czech Republic receive nothing. That has created perverse incentives, with the European Commission warning about migrants "shopping" around for the best deal.

In a communication published earlier this month, the Commission argued that the levels of cash or in-kind contributions returnees receive for leaving voluntarily should be consistent across the bloc. Member countries have officially welcomed the move but there is little sign yet of it being put into practice.

On Monday, a common return policy was discussed by EU home affairs ministers. Carmelo Abela, the home affairs minister of Malta, which holds the rotating presidency of the Council, said the current return policy is not effective. "We need to make sure that our assistance helps to boost these returns," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Europarådet 17-03-10:

Thematic Report on migrant and refugee children till sidans topp

Prepared by the Special Representative of the Secretary General on migration and refugees

In March 2016, the Secretary General's paper on "Protecting children affected by the refugee crisis: A shared responsibility" (SG/Inf(2016)9) identified a series of immediate, priority actions for member states and the Council of Europe. They would result in improved safety for these children and enhanced respect for the human rights standards of the Council of Europe, with a special focus on children who are unaccompanied.

Since his appointment, the Special Representative of the Secretary General on migration and refugees (hereafter the SRSG) has carried out four fact-finding missions in order to assess how the Council of Europe can assist member states to manage the current migratory flows, while respecting their commitments under Council of Europe human rights instruments. The SRSG has also initiated consultations within the Council of Europe on ongoing and future activities on refugee and migrant children with a view to the adoption, in early 2017, of a transversal action plan on refugee and migrant children. Moreover, discussions have taken placewith other international and European organisations that are active in the field of protection of migrants' and refugees' rights.

This thematic report focuses specifically on issues concerning refugee and migrant children, including children within families as well as unaccompanied and separated children. Its aim is to identify key findings from the SRSG's missions in 2016 and to reflect on how priorities must be addressed, both as a matter of urgency and in the ongoing work of the Council of Europe, in the upcoming action plan.

Läs den offentliga delen av rapporten i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-03-26:

Stor ökning av invandrande turkar till sidans topp

Turkiska medborgare var den grupp asylsökande som ökade mest under förra året, rapporterar Svenska Dagbladet som tagit del av statistik från Migrationsverket.

Under 2015 sökte 253 turkiska medborgare asyl i Sverige, medan antalet under 2016 var 738 personer - en ökning på närmare 200 procent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Kalmar 17-03-21:

Flicka som är både 17 och 18 år är utan bostad till sidans topp

Att vara 18 år hos Migrationsverket och 17 år hos Skatteverket har ställt till det för en ensamkommande flicka i Kalmar. Hon får varken hjälp med mat eller bostad - trots att hon har rätt till det.

Det var när den ensamkommande Kalmarflickan, som P4 Kalmar berättade om nyligen, skulle skriva på ett hyreskontrakt som det blev problem.

Det var socialförvaltningen i Kalmar kommun som hade skickat henne till Invandrarservice för att göra detta eftersom förvaltningen går på Migrationsverkets och Migrationsdomstolens uppgifter om att flickan är 18 år. Då ska man som nyanländ ha ett eget boende när uppehållstillståndet är klart.

Hamnar i kläm

De som hyr ut lägenheter hämtar sina personuppgifter från Skatteverket som har gjort en egen bedömning av flickans ålder och anser att hon är 17 år. Det innebär att hon är omyndig och inte har rätt att skriva på kontrakt, så det blev ingen lägenhet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Basketbollförbundet 17-03-27:

Georgios får ensamkommande flyktingar att bli basketdomare till sidans topp

Georgios Koukouvinos är eldsjälen som länge varit verksam i Tensta Basket. Ett projekt som han brinner extra för är Tensta Basket Refs som syftar till att locka ensamkommande flyktingar till basketen och utbilda dem till ledare och domare. Hittills har sju ungdomar blivit domare genom projektet. Målet är 15 innan året är slut. Projektet får nu ett uppsving när det stöttas av Loka Heroes.

Tensta Basket Refs handlar om att introducera ensamkommande flyktingar till basketen för att sen ge dem möjligheten att bli ledare och domare. Dessa ungdomar har oftast ingen koppling till basketen men genom att Georgios först lär dem spelet kan de sedan gå vidare till att bli ledare för knattelag och även som domare.

- Tensta Basket Refs betyder väldigt mycket för dessa ungdomar. Att få domaruppdrag betyder mycket för deras frihets- och självkänsla. Dessutom är det ett första steg ut i arbetslivet och en chans att tjäna lite egna pengar, berättar Georgios, som är initiativtagare till projektet.

Målet är att 15 ungdomar ska vara aktiva som domare inom Stockholmsdistriktet till nästa säsong. Ett fullt rimligt mål enligt Georgios.

- Jag träffar ungdomarna på gatan, på boenden och i skolorna. Vi har redan 10 ungdomar som är intresserade av att utbilda sig till domare till nästa år.

Georgios har nyligen blivit utsedd till att bli en Loka Hero och projektet får därmed ekonomiskt stöd för att nå sitt mål. Loka Heroes är ett initiativ från Loka och Svenska Basketbollförbundet. Tillsammans ska de hitta, stötta och peppa människor som gör skillnad i samhället med hjälp av basket. Tensta Basket Refs kommer få pengar för att genomföra projektet och utrustning till domarna som tröjor, byxor och skor.

Fredrik Spendrup, VD på Spendrups Bryggeri och ordförande i Loka Heroes jury säger:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Dagens Integration 17-03-28: Ensamkommande ungdomar utbildas till basketdomare (Extern länk)

Se även:

Vestmanlands Läns Tidning 17-03-27: Ekeby BK och Hallstahammars Brottarklubb prisas för sitt integrationsarbete (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 17-03-29: Fotbollen tacklar kulturkrockar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Jmini 17-03-18:

Hon bygger broar mellan nyanlända akademiker och arbetsgivare till sidans topp

Mariana Morosanu vet av egen erfarenhet hur viktigt och komplicerat det är med arbetsmarknadsintegration. Förra året arrangerade hon en jobbmässa för nyanlända och asylsökande. Initiativet blev en succé och den 30 mars är det dags igen.

Förra året tog Mariana Morosanu initiativet till en första jobbmässa för nyanlända och asylsökande i Jönköping. Efter mässan började hon fundera på olika alternativa sätt för att accelerera integrationsprocessen för nyanlända och asylsökande med en akademisk utbildning.

Hon fick då idén till arbetsmarknadsprojektet Integration är tillväxt, som hon har drivit under perioden september till december 2016, med hjälp av kollegan Quang Evansluong samt regionala medel. Projektet har riktat sig till nyanlända och asylsökande med utbildning inom teknik-industri samt hälso- och sjukvård. Genom exempelvis studiebesök och nätverksträffar har man hjälpt till att bygga broar in i arbetslivet.

Den efterfrågade kompetensen finns mitt framför näsan

Nu vill Morosanu utveckla projektet så att Evansluong tillsammans med forskarna Marcela Ramirez-Pasillas, på handelshögskolan, och Brittmarie Jacobsson, på hälsohögskolan, ska kunna driva ett forskningsprojekt samtidigt som Morosanu ansvarar för implementeringen av forskningsresultaten i praktiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-24:

Genom glädje, sport och kreativitet skapar de ett inkluderande samhälle till sidans topp

Sedan tre månader tillbaka anordnar välgörenhetsorganisationen Nema Problema Foundation event där nyanlända och etablerade svenskar umgås.

- Vi vill att svenskfödda ska förstå hur kul det är att integrera och hänga med nyanlända.

Robert Moldén driver tillsammans med Philip Robertsson den stockholmsbaserade organisationen Nema Problema Foundation som bland annat anordnar event där nyanlända och etablerade svenskar träffas.

- Det enda sättet att ta hand om nyanlända är att integrera dem i samhället och det måste man göra genom gemenskap, glädje och arbete, säger Robert Moldén.

Att duon fokuserar på event för just nyanlända började av en ren slump. I julas bestämde sig Robert för att öppna upp sitt hem för utsatta barn som inte hade någonstans att fira jul.

Tanken var att julfirandet skulle locka till sig ett tiotal barn, men istället blev det extremt uppmärksammat. I brist på plats byttes hans hus ut till matsalen på Hersby gymnasium i Stockholm och istället för barn kom 200 nyanlända personer.

- Det var sådan extrem glädje och positivism bland de här personerna och det var så roligt och härligt att vara runt dem. Så bara på den lilla träffen blev vi kompisar och sen tänkte vi att vi ville fortsätta hänga med dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-23:

Forskning för ökad inkludering av nyanlända ungdomar till sidans topp

Ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens Högskola vill skapa bättre förutsättningar för nyanlända ungdomars inkludering i samhället. Bland annat ska man jämföra hur integrationsmöjligheterna skiljer sig åt beroende på om man bor på ett HVB-boende eller i en familj.

Under fyra års tid kommer forskare vid högskolan följa ett fyrtiotal nyanlända ungdomar mellan 15 och 18 år bosatta i Sörmland och Västmanland.

Studien fokuserar på integrations- och jämställdhetsperspektiv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Samhälle 17-03-20:

Vi kan inte se på när unga tar sina liv till sidans topp

Den senaste tiden har flera ensamkommande ungdomar tagit livet av sig. Vi som politiker kan inte bara se på medan det här händer. Kommunerna behöver rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ensamkommande i kris; vi behöver ett nationellt kompetenslyft inom psykisk hälsa, skriver kommunstyrelsens ordförande (C) i tre kommuner.

Sverige måste vara en trygg plats för asylsökande barn och ungdomar. Vi ska ha en välordnad asylprocess där den som fått avslag på sin ansökan lämnar landet och den som får bifall snabbt kan integreras och bli en del av samhället. Under tiden ärendet utreds kommer den asylsökande alltid att uppleva en stor oro, det är samhällets uppgift att öka tryggheten och se till att prövningen är rättssäker.

Kommunerna behöver rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ensamkommande unga som befinner sig i kris. Vi behöver ett nationellt kompetenslyft inom psykisk hälsa, suicidprevention, svåra samtal, förberedelse inför avslag med mera för personal i kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Den senaste tiden har flera ensamkommande ungdomar tagit livet av sig. Många fler har försökt eller uppvisar andra former av självskadebeteende. Vi hör också berättelser om hur personal på hvb-hem tar extra rundor in i pojkarnas rum på natten för att se att de fortfarande lever. Vi som politiker kan inte bara se på medan det här händer, utan måste hitta sätt att hjälpa några av de mest utsatta människorna i vårt land.

Otryggheten beror både på regeringens tillfälliga lagstiftning, som skadar både ensamkommande och splittrar familjer, och på de åldersuppskrivningar som Migrationsverket gör sedan förra våren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Centerpartiet 17-03-23:

Johanna Jönsson: Reformera mottagandet av ensamkommande ungdomar till sidans topp

Ensamkommande barn och ungdomar som har sökt asyl i Sverige men inte vet om de får stanna befinner sig i en mycket otrygg situation. Det behövs därför stora förändringar av mottagandet av ensamkommande. Centerpartiet ser några huvudsakliga utmaningar:

En ordnad process

Från stora grupper har det framförts krav på att ensamkommande barn och unga ska få uppehållstillstånd om de varit mer än ett år i Sverige, en form av amnesti. Centerpartiet vill se en asylpolitik där det är skyddsskäl som avgör om man får uppehålls tillstånd. Amnesti skulle innebära att man bortser från skyddsskälen. Det är inte heller säkert att processen skulle bli enklare eller handläggningstiderna kortare.

- Gränsdragningarna blir väldigt svåra och man kommer ändå att behöva pröva vilka som omfattas med åldersbedömningar, vilket gör att processen ändå kommer att vara lång, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson Centerpartiet.

En rättssäker prövning bygger på att vi vet åldern på den som söker. Centerpartiet vill se medicinska åldersbedömningar tidigare i processen. Även de som har fått ett utvisningsbeslut på grund av Migrationsverkets åldersuppskrivning ska erbjudas en medicinsk bedömning om de inte har fått en. Den som överklagar sin ålder ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen tills uppskrivningen vunnit laga kraft.

I enlighet med Migrationsöverenskommelsen vill Centerpartiet att minderåriga utan ordnat mottagande i hem landet ska få permanenta uppehållstillstånd. Det borde baseras på åldern personen hade när denne lämnade in sin ansökan.

- Eftersom handläggningstiderna är väldigt långa hinner många fylla 18 år innan beslutet fattas och riskerar då att få ett utvisningsbeslut. Utgår man från åldern vid ansökan ökar förutsägbarheten och tryggheten för de ensamkommande och två personer med identiska förutsättningar kommer att behandlas lika. Detta måste utredas skyndsamt, säger Johanna Jönsson.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Centerpartiet Stockholm 17-03-20: Öppet brev till finansborgarrådet Karin Wanngård (S): Låt familjer och ensamkommande stanna i Stockholm! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 17-03-20:

Vi ska inte ha jour på helger men ingen annan tar hand om de trasiga unga till sidans topp

Terese Hansen

Det står ingenstans i arbetsbeskrivningen för en lärare att du förväntas ha jour på helger och lov, men det är precis där vi har hamnat, vissa av oss. Lärare, hvb-personal, socialsekreterare, gode män, präster och andra som i sin profession eller engagemang möter ensamkommande ungdomar och gör så mycket mer än vad som krävs och vad vi får betalt för. För att ingen annan gör det och för att vi inte står ut med att inte bry oss.

Jag vet ibland inte om jag ska skrika, gråta eller bara skratta åt eländet, så jag gör lite av allt och engagerar mig på alla håll jag kan, så att jag åtminstone har gjort något. Jag gick sönder lite till inombords och fick verkligen kämpa mot tårarna när jag en lördagskväll hastigt och lustigt hamnade mitt emot en väldigt trött, ledsen och uppgiven kille som nyss fått sitt andra avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 17-03-26:

"Vi måste kunna ge något slags hopp för asylsökande" till sidans topp

Migrationspolitiken måste ändras så att bemötandet av barn på flykt kan leva upp till det rykte som Sverige har som förebild för barns rätt till skydd. I nuläget far både barn, ungdomar och även personalen mycket illa, skriver psykologen Annicka Lang.

För alla som arbetar med människor i djup kris eller med svåra psykiska trauman behövs löpande stöd och stöttning. De svåra, outhärdliga historier som berättas, vidriga förhållanden och ohyggliga umbärande skapar sår, även hos dem som har som yrke att bära.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Anna Olsson i Göteborgs Fria 17-03-24: En psykologs berättelse - del 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-21:

Interpellationsdebatt: Stödboende för ungdomar till sidans topp

Interpellation 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Hela 84 000 nyanlända behöver få någonstans att bo nu under år 2017. Detta samtidigt som det råder stor bostadsbrist på många håll runt om i landet. Ekvationen går, som de flesta förstår, inte ihop. Närmare 60 000 nyanlända förväntas lösa boendet på egen hand. Resten, omkring 27 000, beräknas behöva hjälp av en kommun. Även den grupp som förväntas lösa boendet själva kan i senare läge behöva få hjälp av en kommun.

Det är Sveriges kommuner som ansvarar för bostäder för behövande, såväl nyanlända som andra. Kommunerna måste ges förutsättningar att klara sin uppgift. Först och främst behövs förenklade regelverk för att kraftigt öka byggandet i Sverige. Här arbetar regeringen dessvärre alldeles för långsamt ställt mot problembilden.

Det är också viktigt att det inte finns orimliga krav på kommunerna kopplade till boendet. Ett sådant orimligt krav återfinns i Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd rörande stödboenden, en boendeform som kan bli aktuell för ungdomar och unga vuxna i åldern 16-20 år. Däri slås fast att en person som bor i ett stödboende inte ska behöva dela rum. Detta är orimligt ställt mot bostadssituationen i dagens Sverige. Det rör sig dessutom om en grupp unga som ofta tidigare har bott på ett HVB-hem, och på HVB-hem ser Socialstyrelsen inget hinder mot att man delar rum.

Detta orimliga krav från Socialstyrelsen lyfte jag i en skriftlig fråga med statsrådet Åsa Regnér. Svaret blev då följande.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nya placeringsformen. Myndigheten kommer att följa utvecklingen av och bedöma hur placeringsformen stödboende svarar mot behoven hos flickor och pojkar samt vuxna och hur stödboenden utformas och bemannas.

(...)

Interpellationen samt protokoll från debatten med svar av statsrådet Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-03-20:

Ovärdigt att överge ensamkommande unga till sidans topp

Ensamkommande barn som befinner sig i en asylprocess behöver trygghet. Något som blivit svårare sedan de ungdomar som fyllt 18 år nu tvingas lämna Göteborg. Det är ovärdigt, skriver Daniel Bernmar (V), Ulf Kamne (MP) och Stina Svensson (Fi).

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly hemifrån utan sina föräldrar. 2015 kom ovanligt många ensamkommande barn till Sverige och Göteborg. Då slöt de frivilliga krafterna snabbt upp och stod beredda på perrongerna med allt från hela kläder till språkstöd och juridisk hjälp. Samtidigt rustade vi upp vår kommunala organisation och var stolta över varje enskilt mottagande.

Sedan dess har lagar skärpts och regler ändrats. Det har gjort att färre ensamkommande barn har sökt sig till Göteborg. Dock är vi fortfarande lika fast beslutna att hjälpa dem som redan är här. Något som tyvärr blivit allt svårare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-03-21:

Unga människor är inte flyttgods till sidans topp

Göteborg borde göra som Borås: Ensamkommande unga borde få bo kvar i sitt boende, gå kvar i sin skola och fortsätta ha kontakt med sin gode man fram tills beslutet vunnit laga kraft. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande i Göteborg Pia Björking Petersson.

Den senaste tiden har rapporter om ensamkommande ungas livssituation fyllt riksmedierna. Ungdomar som börjat rota sig i Sverige får från en dag till en annan flytta från sitt boende till en av Migrationsverkets anläggningar någonstans i Sverige. Detta måste få ett slut!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-03-20:

Rädda Barnen Dalarna: Ensamkommande barn ska inte utvisas eller flyttas runt till sidans topp

Politiker i Dalarna bör agera för att inga omflyttningar av asylsökande ensamkommande barn och unga genomförs i länet, skriver Rädda Barnen Dalarna i en debattartikel.

Sverige välkomnade år 2015-2017 totalt nästan 200 000 flyktingar varav 37 748 är ensamkommande barn och ungdomar. Idag finns många av ungdomarna placerade i olika kommuner. I Dalarnas 15 kommuner finns 796 asylsökande ensamkommande ungdomar.

Barnkonventionens huvudartiklar (artikel 2, 3, 6 och 12) betonar barnets rättigheter att samhället skall se till barnets bästa samt barnets rätt till stöd för ett liv i utveckling. Under våren kommer regeringen att presentera sitt förslag om att Barnkonventionen blir svensk lag. Detta förpliktigar; i synnerhet hur vi bemöter ensamkommande barn och unga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-03-22: "Väldigt utsatt situation": Rädda Barnen kräver amnesti för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-03-28:

Tar man barn i båten ror man dem i land till sidans topp

Jag inser att vi inte kan ta emot alla. Jag är varken för obegränsad invandring eller ett obegränsat flyktingmottagande. Men glöm aldrig att det var Sverige som gjorde rätt när vi räddade så många liv, skriver Lisa Förare Winbladh.

En ung kille sitter och gråter i min källare. Och det finns inget jag kan göra för att trösta honom. MaMal har fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas till Afghanistan. Ett land där han aldrig varit, där han knappt ens kommer att förstå språket. För många är han bara en siffra i statistiken. För mig är han doften av sorg och nytvättade kläder. Killen som får kramar av min sexåring. Som alltid hjälper sina vänner och lagar det fluffigaste basmatiris jag ätit. Studiebegåvningen som vill bli ingenjör och lärt sig fantastisk svenska under det ett och ett halvt år han oroligt väntat på asylbesked.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-03-21:

Lärare till regeringen: utvisa inte våra elever till Afghanistan till sidans topp

"Vi skäms, vi är arga, vi är ledsna, vi är rädda och vi känner skuld för att många av våra elever nu utvisas till världens fjärde farligaste land, våra elever som vi har undervisat de senaste två åren efter den svenska läroplanens värdegrund", skriver två lärare i en debattartikel.

Öppet brev till Stefan Löfven, Morgan Johansson, Gustav Fridolin och politikerna i Sveriges riksdag:

I skrivande stund exploderar ännu en bilbomb i Kabul och sprider skräck bland befolkningen. Den 8 mars i samma stad dog 49 människor i en attack mot ett sjukhus, den 1 mars miste 23 personer livet i ett terrorattentat mot bland annat en polisstation, den 7 februari dog 21 människor vid ett bombdåd nära Högsta domstolen och den 10 januari detonerade flera bomber och 38 människor förlorade livet. Ytterligare upptrappning av våldet är att vänta eftersom talibanerna brukar intensifiera sin krigföring på våren.

Vi är lärare i den svenska grundskolan och vi slår larm för att våra elever far illa av den svenska asylpolitiken och dess praxis. Vi skäms, vi är arga, vi är ledsna, vi är rädda och vi känner skuld för att många av våra elever nu utvisas till världens fjärde farligaste land, våra elever som vi har undervisat de senaste två åren efter den svenska läroplanens värdegrund.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla ... Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten" (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-03-28:

Läkare - vägra medverka vid deportationerna! till sidans topp

Hur är det etiskt möjligt för läkare att medverka vid deportationer till Afghanistan? Enligt EU:s råd ska minst en läkare följa med på planen som deporterar unga människor från Sverige till Afghanistan. Den danska läkarföreningen rekommenderar sina medlemmar att inte medverka vid utvisningstransporter. Det ställer frågan på sin spets - hur gör svenska läkare och annan medicinsk personal? skriver bland andra barnläkarna Lars H Gustafsson och Henry Ascher.

Någonstans förbereder sig en läkare. Och på ett förvar i Kållered sitter minst tolv unga människor som också fått order att förbereda sig. Hur många fler unga afghaner som samlats ihop runtom i Sverige efter att ha levt här en längre tid vet endast Migrationsverket.

De ska deporteras på ett plan med beräknad avgång sent i kväll, tisdagen den 28 mars. Till Afghanistan, dit UD avråder svenskar från att resa och där säkerhetsläget har förvärrats ytterligare den senaste tiden enligt Migrationsverkets egna färska rapport. Där inte ens Sveriges ambassadör vet vad som händer med de som deporteras.

Planet är beräknat att lyfta från Landvetter för att via Wien flyga till Kabul, huvudstaden i Afghanistan. Det sker i en så kallad internationell Frontex-aktion som övervakas av gränspolis och militär och operationen lär den här gången vara samordnad mellan Finland, Sverige och Österrike.

Särskilda regler finns för sådana här insatser, fattade av Europiska Unionen - Råd om gemensamma flygningar för återsändande (2004/573/EG). Där står bland annat att på varje plan ska minst en läkare närvara, liksom lämplig medicinsk personal.

Undrar vilken läkare som följer med? Och hur hen förbereder sig?

Läkarens uppgifter ombord

Vi förutsätter att läkaren som tackat ja till detta uppdrag satt sig in i råden om vad hen ska göra ombord, till exempel:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-03-29:

Sverige öppnade famnen för människor - och vänder nu ryggen åt dem till sidans topp

/undertecknat av 15 personer från #vistårinteut/

När Sverige nu väljer att kasta in asylsökande människors liv i ett spel mellan liv och död, varför gav vi de hopp om en ljus framtid från början, undrar debattörerna.

Tänk dig att du föds i ett land som det är krig i. Det är inget du valt själv, det bara blev så. Du har ingen möjlighet att gå i skolan för det finns inga skolor, de har brunnit ner eller sprängts. Det finns knappt någon mat så du är alldeles smal och tanig, kan knappt stå på benen.

En dag kommer en soldat och knackar på din dörr, din far har blivit skjuten. Nu står ni där, din mamma och du, helt ensamma i hela vida världen, utan någon mat att äta. Din mamma får höra talas om ett land, utan krig, där det finns skolor och arbete. Det är klart att man gör allt för att komma dit. För att äntligen bli fri.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-03-30:

Hur kan vi i Sverige skicka unga i döden? till sidans topp

EvaMärta Granqvist mfl undertecknare

I tisdags kväll fylldes nätet av olika rubriker gällande utvisningen av ett tiotal unga människor till Afghanistan. Dessförinnan fylldes den leriga grusplanen framför Migrationsverkets förvar i Kållered i Göteborg av förtvivlade men beslutsamma ungdomar.

I kylan utanför de grågula tegelbyggnaderna demonstrerade de kunniga och pålästa ungdomarna, tillsammans med vuxna, för sina förvarstagna vänner som helt rättsvidrigt tvångsdeporteras till ett av världens farligaste länder.

Någon tidningsrubrik lydde: "Stort polispådrag på Landvetter". En annan: "Tumult under avvisningen". Bilden är missvisande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 17-03-17:

Avtalet mellan EU och Turkiet - Till vilket pris? till sidans topp

Idag är det 1 år sedan EU ingick ett avtal med Turkiet för att minska antalet människor på flykt som tar sig till EU. Till följd av avtalet sitter nu tusentals familjer och över 5 000 barn fast i fängelselika läger på de grekiska öarna Lesbos, Samos, Chios, Leros, and Kos. Tillvaron är otrygg och barnen mår fruktansvärt dåligt, några har skadat sig själva och till och med försökt ta sina liv.

Våra medarbetare på plats vittnar om hur dåligt barnen mår och fruktar att en generation pojkar och flickor är på väg att utveckla långvariga fysiska och psykiska skador. Och detta sker inte i en avlägsen krigszon, utan mitt framför våra ögon - i Europa.

Självskadebeteende och depressioner bland barnen

I vår rapport som släpps idag kan man läsa om hur barnen, som lever i trånga och otrygga boenden i de fängelselika lägren, visar tecken på ångest, depression och självskadebeteende. Barn som efter en lång och farlig flykt, tvingats leva i tält under vintern, förnekats utbildning, sett människor som försökt begå självmord och bevittnat döda kroppar I lägren.

Det har hänt att barn så unga som nio år, skadat sig själva och mammor har upptäckt självförvållade ärr på sina barns händer när de tvättat dem. Några barn så unga som 12 år har försökt att ta sitt liv.

Avsaknad av trygghet för barnen

Familjer berättar att de inte vågar låta barnen leka för långt från tältet av rädsla för att barnen ska skadas eller utnyttjas. Vår personal berättar om ensamkommande barn som turas om att hålla vakt och sova i skift för att känna sig trygga. Många ensamkommande barn har försvunnit från öarna, möjligen genom att följa med människosmugglare.

Inte värdigt Europa 2017

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Save the Children 17-03-18: A Tide of Self-Harm and Depression - summary (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 17-03-20:

The EU-Turkey deal: Europe's year of shame till sidans topp

On the anniversary of the E.U.-Turkey deal, Amnesty International's Kondylia Gogou explains why the legal case of a 21-year-old asylum seeker detained on a Greek island could make or break the agreement.

"I SLEEP ON a mattress on the floor in a cell with five other people," Noori* told me last December when I met him at the police station on the Greek island of Lesbos (Lesvos), where he has been detained for the past six months. "I have nothing to read in my language. I have not been given a clean blanket since my arrest."

Three months on and Noori, an asylum seeker from Syria, is still there. It might seem like the world has forgotten about this softly spoken 21-year-old. But his case challenging his deportation to Turkey has wound its way to Greece's highest administrative court. The verdict, expected in the next two months, will not only determine his fate but the future of the E.U.-Turkey migration deal as a whole.

Noori, a nursing student, fled Syria in June 2016, reaching Turkey on his fourth attempt. He stayed there for a month-and-a-half but did not feel secure in the country. His aim was to travel on to Europe, where he has relatives, so he did not apply for asylum, but continued on to Lesbos, where he applied for asylum days after arriving. Greece declared his application "inadmissible" and he was arrested. In response to his case, a Greek administrative court is now deciding whether to uphold an earlier ruling that Turkey is safe.

If the court rejects Noori's application, he could be returned to Turkey and a precedent would be set that could open the floodgates for further reckless returns.

Europe's Year of Shame

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-03-20:

Jag har sett hopp i Syrien - men EU:s politik knäcker människor till sidans topp

Declan Barry

I dag är det ett år sedan avtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft. EU:s ledare försöker sälja in avtalet med Turkiet som en framgång, samtidigt som de vänder ryggen åt folk som har flytt krig, fattigdom och förföljelse.

Varje gång jag besöker kliniken som Läkare utan gränser driver i staden Mytilini, på den grekiska ön Lesbos, möter jag något som jag aldrig tidigare sett i mitt arbete för Läkare utan gränser. Det bästa sättet att beskriva det är nog att människorna här har förlorat hoppet. Kliniken i Mytilini ligger inte långt från ett av EU:s registreringscenter eller "hotspots". Flyktingar och migranter kommer till oss för sjukvård medan de väntar på besked huruvida de får stanna i Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-25:

Fi-värvning vill pressa Stefan Löfven till sidans topp

Feministiskt initiativ har klubbat en rad förslag om att öppna Sveriges gränser för invandring igen. Fi-toppen Annelie Nordström, tidigare tung socialdemokrat, hoppas att det ska sätta press på Stefan Löfven inför den stundande S-kongressen.

- Jag vet att många socialdemokrater tycker som vi, säger hon.

Feministiskt initiativ vill profilera sig som det mest flyktingvänliga partiet inför valet 2018. På kongressen i helgen har en rad förslag klubbats som syftar till att fler ska kunna komma till Sverige (se faktaruta). Troligen skulle det leda till invandring på en nivå som merparten av riksdagspartierna anser ohållbar.

Ett nytt namn på Fi-kongressen är Annelie Nordström. I december ifjol presenterades hon som en tung värvning av Feministiskt initiativ. Hon hade lämnat posten som ordförande för Sveriges största fackförbund Kommunal efter avslöjanden om ekonomiska oegentligheter. I många år var hon ett tungt namn inom socialdemokratin. Kursändringen i migrationspolitiken hösten 2015 var avgörande för hennes partibyte.

- Det var spiken i kistan när det gäller mitt gamla parti. Omsvängningen är helt oförlåtlig. Det som gjorde att jag blev politiskt aktiv var situationen i Chile i början på 1970-talet och så gör vi så här. Jag får inte ihop det, säger Annelie Nordström som i dag är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Fi och styrelseledamot i Fi Storstockholm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-03-24: Schyman till hårt angrepp mot migrationspolitiken (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-03-25: Schyman utmanas på hemmaplan i Skåne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands-Tidningen 17-03-24:

De går mot sitt eget parti till sidans topp

Kritiken mot regeringen vad det gäller ensamkommande flyktingbarn växer i de egna leden. MP-politikerna i regionen sällar sig till dem som menar att den nuvarande linjen är för hård.

MP-politikerna i regionen tycker asylreglerna är för hårda

- Vi anser att alla som kom före november 2015, då asylreglerna skärptes, bör få stanna, framhåller Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson, Erik Hugander och Sibylla Jämting, kända MP-namn i regionen.

MP-företrädarna ser inte något hinder i att de inte ställer sig bakom de regeringsbärande partierna i den här frågan.

- Nej, varför det? I vårt parti är det högt i tak. Vi försöker på olika sätt få partiledningen och MP-statsråden att ta till sig vår uppfattning. Denna är vi ingalunda ensamma om. Det innebär att det bör finnas möjlighet få regeringen att tänka om på vissa punkter i migrationspolitiken.

- Bland landets ensamkommande flyktingbarn finns idag en allvarlig oro. Många är på god väg att etablera sig i det svenska samhället. Ändå riskerar de att avvisas till länder, där framtiden ter sig mycket oviss och det till och med finns risk att de dödas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet 17-03-28:

Vi kan inte rea ut vår själ till sidans topp

S måste riva upp den tillfälliga asyllagen, bryta avtalet om återvändande med Afghanistan och kastar förslag om tiggeriförbud i papperskorgen.

Det skriver S-kvinnor i Västerbotten.

Västerbottens S-kvinnor tar här upp tre områden som vi är mycket kritiska till. De är ett stort avsteg från den solidaritet och reformism som utgjort socialdemokraternas DNA. Vi kan inte rea ut vår själ i ytlig populism.

Vi måste prestera mycket bättre än så.

1. Den tillfälliga lagen som riksdagen beslutar om syftar enbart till att skrämma asylsökande från att söka skydd i Sverige.

Inskränkningar i asylrätten innebär familje?splittring och otrygghet, och är inte svar på de utmaningar vi står inför.

I en tid då historiskt många flyr undan krig och förföljelse är det i stället gemensamt internationellt ansvar, lagliga vägar till trygghet och ett starkt samhällsbygge som kan bygga Sverige större och starkare som krävs - inte stängda gränser och otrygghet. Lagen måste upphävas.

2. Vi är dessutom djupt oroade över hur asyl?sökande barn, både ensamkommande och barn som kommit hit tillsammans med sina familjer, drabbas av det avtal som Sverige ingått med Afghanistan.

Sverige efterlever inte de rättigheter barn på flykt har enligt Barnkonventionen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 17-03-20:

Ensuring that no child is born stateless till sidans topp

UNHCR is publishing a series of Good Practices Papers to help States, with the support of other stakeholders, achieve the goals of its #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024. Each Good Practices Paper corresponds to one of the 10 Actions proposed in UNHCR's Global Action Plan to End Statelessness 2014 - 2024 (Global Action Plan) and highlights examples of how States, UNHCR and other stakeholders have addressed statelessness in a number of countries. Solutions to the problem of statelessness have to be tailored to suit the particular circumstances prevalent in a country. Governments, NGOs, international organizations and UNHCR staff seeking to implement the Global Action Plan will be able to adapt the ideas they find in these pages to their own needs.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Falköpings Tidning 17-03-29:

"Man blir berörd av bilderna direkt" till sidans topp

Utställningen heter Flyktingkvinnor berättar. Den består av bilder gjorda av kvinnor som bor på Stora Ekeberg.

Under ett par veckor till går den att se på Rizoma Galleri i Falköping.

- Det är en väldigt personlig utställning och man blir berörd av bilderna direkt, säger Dano Wilhelmsson.

Utställningen Flyktingkvinnor berättar kommer hänga på Rizoma Galleri fram till veckan innan påsk. Den 8 april är den sista dagen det går att besöka utställningen. Utställningen är ett samarbete mellan Connect och Kreativa platser Falköping

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten kultur 17-03-22:

Spännande konst som gör skillnad till sidans topp

Ingen går oberörd genom vår samtid av konflikter och flyktingströmmar. Här finns också nyanlända konstnärer i Dalarna som flytt kriget. Nu visas en fortsättning av grupputställningen Transition i Meken i Smedjebacken.

Människan har alltid förflyttat sig över jordklotets olika landmassor. Allt är egentligen i rörelse - hela universum men även alla olika världsdelar. Jordens skorpa är fördelad på ett antal plattor. De rör sig i olika riktningar med en hastighet på ungefär sex centimeter varje år. Om 250 miljoner år består vår planet av en ny superkontinent; Pangea Ultima.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 17-03-23:

Dansteater visar okänd flyktväg till sidans topp

Efter succén med föreställningen "Refugee Story" uppträder nu gruppen ViDans med föreställning nummer två. "The other way" handlar om vägen genom öknen, den som inte uppmärksammas enligt gruppen. På fredag 24 mars spelas den på Sagateatern i Linköping.

Eslam AL Hamdan är ledare för projektet tillsammans med gruppen ViDans. När jag pratar med honom är han i Göteborg och förbereder torsdagens föreställning där. Men på fredag är det Linköpings tur. Föreställningen, eller dansteatern, heter "The other way" av en specifik anledning.

- Det finns en annan väg att ta sig till Europa, genom öknen. Alla tar sig inte hit över havet och det vill vi uppmärksamma, säger Eslam AL Hamdan.

Föreställningen utspelar sig i Saharaöknen där flyktingar reser med smugglare.

- Jag flydde både genom öknen och över havet. Öknen är farligare, säger Eslam AL Hamdan

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholm Direkt 17-03-21:

Ali flyttar saknaden till pappret till sidans topp

"Vet du mamma, när jag kramade dig förut tyckte jag att jag kramade hela världen, eftersom du är min värld" skriver Ali Zardadi, 17 år, i sin bok Jag är en flykting.

Ali Zardadi öppnar dörren till lägenheten i Alby där han bor han med sin mamma, pappa och syster sedan drygt ett år tillbaka. Han kallar dem så för att de är så snälla, förklarar han. Hans biologiska mamma och två yngre bröder är kvar i Afghanistan.

Han hör inte ifrån dem så ofta. Men saknar dem varje dag. Den saknaden handlar hans nya bok Jag är en flykting om.

- Alla säger att det är fint skrivet. Men jag tänker att det är inget speciellt. Det är en vanlig text.

Ali började skriva boken på svenska efter bara tre månader i Sverige. Då var det inte tänkt att bli en bok. Han var bara tvungen att skriva för att kunna hantera sina känslor, förklarar han.

- Den första tiden pluggade jag till två-tre på nätterna. Jag älskade att lära mig nya ord.

Här ville han ta den chans han aldrig fått i Afghanistan. Han hade bestämt sig för att så fort som möjligt lära sig språket för att kunna börja på "ett riktigt" gymnasieprogram. För att göra sin mamma glad.

- Jag ville kämpa i mitt land också, men det var svårt. Sverige är ett bra land för att plugga. Det finns bibliotek, språkkaféer och snälla människor överallt, säger han.

Han berättar om lärare som rättat hans texter och om hans mamma i Sverige som gav honom idén att samla texterna i en bok.

Flera har sagt åt honom att han är stark. Den styrkan kommer från hans mamma, menar han.

- Jag är hennes enda hopp. Så jag måste kämpa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen kultur 17-03-29:

Hon bryter demoniseringen av gatupojkarna till sidans topp

Journalisten Katia Wagner har under många år följt barn som lever utanför det svenska samhället.

Ida Ölmedal läser en bok som påminner om vad god journalistik är.

Vintern 2015. En pojke skriker ut en trosbekännelse på Malmö central. Han heter Amin, över honom sitter en vakt och Amin är övertygad om att han snart ska dö. 

Tre miljoner människor ser klippet där den marockanske pojken övermannas. Många uppfattar det som att vakten dunkar hans huvud i golvet. Raseri utbryter. Krönikörer och ledarskribenter frågar sig varför polisen inte undersöker vaktvåldet och till och med inrikesminister Anders Ygeman säger sig vara berörd – han har själv barn i samma ålder, påpekar han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Maria Jacobson i Piteå-Tidningen: Från ett helvete till ett annat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-03-28:

"Jag minns värmen som mötte oss när vi flydde till Sverige" till sidans topp

Karl Landys, specialist i invärtesmedicin och onkologi - numera pensionär - kom som flykting till Sverige 1970 från dåvarande Tjeckoslovakien tillsammans med hustru och barn. Nyligen publicerade han sina memoarer.

Vilka har läst din bok och vad har du fått för reaktioner?

- Jag skrev boken för mina och min brors barn och barnbarn för att de skulle känna till familjens bakgrund. Jag har fått positiva reaktioner från kolleger i både Sverige och Tjeckien. Tack vare uppmuntran från en gammal skolkamrat är boken översatt även till tjeckiska.

Hur var det att komma som flykting till Sverige på 1970-talet?

- Jag minns det mycket varma mottagandet och alla som ställde upp för oss. Vi fick någonstans att bo direkt, gick på språkkurs och lärde oss svenska relativt snabbt. Jag kunde välja mellan flera jobb. Redan efter någon månad började jag på mitt första jobb på en långvårdsklinik i Karlskrona.

I din bok skriver du utförligt om dina ungdoms- och studieår i Brno. Men hur blev din läkarkarriär i Sverige?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.