ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 23 november 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 16-11-23:

Extra utgåva: Tänd ett ljus och låt dem stanna! till sidans topp

Denna vecka utkommer tre nummer av Asylnytt. Gårdagens utgåva för 22 november innehåller enbart nyheter och debatt som rör utvisningarna till Afghanistan, situationen för ensamkommande barn, rörelsen till stöd för barnen och mängder av vittnesmål och öppna brev.

Dagens utgåva med datum 23 november innehåller allt annat material från de senaste tre veckorna. Egna notiser med referat av domslut och rättsliga ställningstaganden sedan 15 oktober finns nedan, i dagens utgåva. Några notiser fick inte plats här men finns på samlingssidan för praxis.

Utgåvan för 1 november som publicerats med fördröjning länkar till många artiklar om flyktingarnas ovissa väntan i Sverige, Grekland, Turkiet och andra länder. Reportage från tömningen av Djungeln i Calais. Här finns också debatten om EU:s partnerskap och biståndspengar för att stoppa flyktingar.

Information från ca 10 maj till 15 augusti saknas fortfarande i arkivet. Redaktören hoppas att så småningom kunna fylla luckan, och tackar för ert tålamod.

22 november: Tänd ett ljus - Låt barnen stanna! (Extern länk)

1 november: Partnerskap för att stoppa flyktingar (Extern länk)

Asylnytt praxis-sida. Beslut i asylfall från domstolar och andra instanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

SvT Skåne 16-11-02:

Regeringen förlänger id-kontroller till sidans topp

Regeringen har nu beslutat att förlänga id-kontrollerna på buss, tåg och färjor till Sverige i ytterligare tre månader. Näringsliv och politiker i Sydsverige reagerar starkt på beskedet. "Det är tydlig signalpolitik", säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Beslutet fattades vid ett extrainsatt regeringssammanträde på onsdagen. Det meddelar Anna Johansson (S), infrastruktminister, vid en pressträff i Rosenbad.

Regeringen har tittat på situationen i Sverige och Europa och kommit fram till att kontrollerna fortfarande behövs, enligt infrastrukturminister Anna Johansson.

- Vi har gjort en bedömning av risken att vi får ett stort inflöde igen om vi släpper de här kontrollerna, säger hon till TT.

- Sammantaget gör vi bedömningen att vi behöver förlänga i ytterligare tre månader.

Trots att långt färre flyktingar kommer nu jämfört med förra året är trycket på Migrationsverket stort, enligt Anna Johansson. Hon säger samtidigt att regeringen ser över möjligheterna för att underlätta för resenärer mellan grannländerna.

Samtal med Danmark

På en presskonferens med de övriga nordiska och baltiska stats- och premiärministrarna vid Nordiska rådet session i Köpenhamn försvarar statsminister Stefan Löfven regeringens beslut.

- Vi måste ta hänsyn till ordning och säkerhet i vårt land, säger Löfven, enligt TT.

ID-kontrollerna infördes just för att säkerställa ordning och säkerhet.

- Vi ser fortfarande en osäkerhet, säger Löfven och tillägger att det är viktigt för "hela vårt land".

Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmussen säger att han har förståelse för beslutet. Men han säger också att han och Löfven har haft samtal om hur man skulle kunna göra kontrollerna mindre hindrande för pendlarna och utbytet i Öresund.

"Signalpolitik"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Justitiedepartementet 16-11-09: Id-kontroller förlängs i tre månader (Extern länk)

Justitiedepartementet 16-11-11: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns (Extern länk)

Europeiska rådet 16-11-11: Rådet rekommenderar förlängning av kontrollerna vid de inre gränserna (Extern länk)

Ulf Bjereld och Mariam Osman Sherifay (Tro och Solidaritet) i Dagens Samhälle 16-11-02: Vi beklagar djupt de förlängda id-kontrollerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-11-03:

Utredning om uppehållstillstånd när ett utvisningsbeslut inte kan verkställas till sidans topp

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Regeringen har i dag, torsdagen den 3 november, beslutat att en särskild utredare ska ges i uppdrag att undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll.

Utredaren ska bland annat kartlägga förekomsten av situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Utredaren ska också kartlägga rättstillämpningen när det gäller Migrationsverkets och domstolarnas möjlighet att beakta sådana verkställighetshinder i ärenden om uppehållstillstånd.

Vid behov ska utredaren lämna förslag som syftar till att motverka att personer som har ansökt om asyl hamnar eller blir kvar i en situation där deras avlägsnandebeslut inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför deras kontroll.

Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, tilldelas uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2017.

Läs mer och ladda ner direktiv (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-03: Regeringen ska utreda limbofallen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-10:

Villkor för arbetskraftinvandrare utreds till sidans topp

De kritiserade reglerna för arbetskraftsinvandring behöver göras om för att förhindra att personer som försörjer sig själva utvisas på grund av byråkratiska missar.

Det anser alla partier i riksdagens socialförsäkringsutskott, som på sitt möte i förmiddags krävde att regeringen ska agera. Justitieminister Morgan Johansson tycker att beslutet är bra.

- Jag välkomnar det initiativet, och vi är redan på bollen. Jag träffade i går Stockholms handelskammare och ett antal av de företag som har haft problem på sistone med tillämpningen av lagstiftningen och också andra praktiska bekymmer.

Programmeraren Tayyab Shabab fick i höstas beskedet att han måste lämna Sverige och återvända till hemlandet Pakistan. Skälet var att hans förra arbetsgivare initialt inte hade betalat in tjänstepension.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tillkännagivande från Socialförsäkringsutskottet 16-11-16: Regeringen borde ge utredning om arbetskraftsinvandrare ett bredare uppdrag (Extern länk)

Annie Lööf och Johanna Jönsson i Expressen 16-11-10: Den som arbetar hårt ska inte utvisas (Extern länk)

Oliver Rosengren (M) brev till regeringen: "Det behövs amnesti" (Extern länk)

Läs mer om programmeraren Tayyab Shabab som drabbats av reglerna, nedan under rubriken "Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall"

 till innehållsförteckningen innehåll

Näringsdepartementet 16-11-03:

Förenklade regler för flyttbara bostäder till sidans topp

Det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det föreslås i en promemoria från Näringsdepartementet som remitteras idag. Syftet är att lösa akut bostadsbrist på kort sikt.

Som en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tagit fram en promemoria med förslag gällande tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader. Regeringen remitterar promemorian idag till 85 remissinstanser med svarstid den 31 december 2016.

- Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I promemorian föreslås att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tids?begränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostads?ändamål. För?slaget innebär en förenkling i förhållande till de möj?ligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Förenklingen inne?bär att det ska göras en bedömning endast av om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs idag. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år.

Syftet med förslaget är att ?göra det möjligt att använda flyttbara bostäder som ett komplement till per?manent byggna?tion där bostadsbehovet inte fullt ut kan till?godoses ge?nom ordi?narie plan- och byggprocesser. Förslaget skapar också större möjligheter till en effektiv markanvändning, bland annat. under pågående plan- och byggprocesser.

Det föreslås att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2017. Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål föreslås gälla för en begränsad tid. Bestämmelserna föreslås således upphöra att gälla den 1 juli 2023.

Hämta promemorian (Extern länk)

Affärsvärlden 16-11-03: Nya byggregler ska skapa fler flyktingbostäder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-18:

Danmark/ Nu kan asylsökande avvisas vid gränsen till Danmark till sidans topp

Danmark fortsätter åtstramningen av sina utlänningslagar. I dag kom de borgerliga partierna överens om att införa en så kallad nödbroms, en möjlighet att avvisa asylsökande vid gränsen utan att pröva deras asylskäl.

Den danska statsbudgeten för 2017 blev klar i dag, och som en del i överenskommelsen mellan regeringen och dess tre borgerliga stödpartier så införs nu en så kallad nödbroms.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-11-02:

Storbritannien/ Reform of strategy on unaccompanied asylum seeking children till sidans topp

On 1 November, Edward Timpson, the Minister of State for vulnerable children and families, published a written statement on the UK Government's plans to develop a new strategy aimed at prioritising the safety and well-being of unaccompanied children. Through cooperation with the Home Office Minister of State for Immigration, Mr Timpson attempts to publish the new strategy by 1 May 2017. Recognising that the number of unaccompanied asylum seeking children in the UK has risen, partially resulting from the situation in Calais, the statement mentions the need for a system identifying children that have family or potential carers in the UK and a system to effectively reunite them. Furthermore, the new strategy will focus on increasing the number of foster carers, the need for additional training for carers and support workers and an increase of supported lodgings. Ministers also promised to examine whether or not more can be done to help prevent unaccompanied children going missing from care.

The reform will include a revision of the statutory guidance published in 2014 on the care of unaccompanied and trafficked children so that it covers the safeguarding of children transferred under provisions of the Dublin Regulation and unaccompanied asylum seeking children who arrive spontaneously who then explain that they have family in the United Kingdom with whom they wish to live. Judith Dennis, AIDA expert for the UK and Refugee Council Policy Manager, welcomed the intention of the UK Government to develop a new strategy and stressed that children's safety and wellbeing should always come first.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Third Force News 16-11-17:

Storbritannien/ Charities criticise Home Office for UK ban on teenage refugees till sidans topp

Charities have hit out at the Home Office after it revealed most unaccompanied children over the age of 12 will not be allowed to enter the UK from the demolished Calais 'Jungle' refugee camp.

Representatives from Citizens UK, Calais Action, Refugee Action and Help Refugees say the government is breaking its promises after guidance was issued which means unaccompanied teenage refugees who do not have family in the UK and are from countries other than Syria and Sudan will not be allowed entry except in exceptional circumstances.

The guidance on how to implement the Dubs Amendment - passed by Lord Alf Dubs in April this year - that committed the government to taking 3,000 unaccompanied child refugees, means that children as young as 13 and 14 from countries such as Afghanistan, Yemen and Eritrea will be barred from being transferred to Britain.

Reacting today (Thursday) after the new guidance became public, the representatives from the sector have strongly criticised the Home Office on these latest restrictions.

The organisations accuse the Home Office's new guidance of being arbitrary, cruel and potentially illegal, and of creating an incentive for child refugees to run away from official centres in France and to try to enter Britain illegally.

Bishop Peter Hill, Citizens UK leader, said: "Citizens UK's safe passage team estimates that 40% of children in the Calais camp at the time of the demolition were Eritrean or Afghan.

"If the Home Office applies this criteria to the children who are being considered for sanctuary in the UK, it will be impossible to meet the Home Secretary's commitment to take "half" of the children from Calais."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 16-11-16:

Allmänt/ EU:s asylbyrå publicerar landrapporter om de föreslagna "säkra" länderna till sidans topp

EASO publishes Country of Origin Information reports on Western Balkan countries and Turkey

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published Country of Origin Information (COI) Reports on Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey. These reports, drafted upon request of the European Parliament and the Council, provide factual information on selected topics relevant for safe country designation, more specifically in the framework of the proposal for an EU List of Safe Countries of Origin.

On 9 September 2015, the European Commission adopted a proposal for a regulation establishing a European List of safe countries of origin (COM(2015) 452 final), which would include all Western Balkan countries and Turkey. Negotiations on this proposal are still ongoing. On 26 February 2016, EASO received a request from the European Parliament for a contribution on Turkey, which was followed, on 1 April 2016, by a similar request from the Council on Turkey and all Western Balkan countries. In response to these information requests, EASO has drafted COI reports on all seven countries proposed to be included in the EU List of Safe Countries of Origin.

All seven reports were co-drafted and reviewed by EASO and researchers from a number of national asylum authorities represented in EASO's COI Network (contributions as drafters or reviewers from Finland, Lithuania, Romania, Germany, Greece, the Netherlands, France, Hungary), in accordance with the EASO COI Report Methodology and EASO Mandate. In line with this methodology, country information from a wide variety of sources is provided, while refraining from making any assessments or policy conclusions. Thus, the reports aim to support the ongoing negotiations on the EU List of Safe Countries of Origin by offering a factual knowledge base for more informed policy discussions.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-11-11:

Från Etiopien/ Lägesanalys: Etiopien till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en sammanställning av säkerhetsläget i Oromia och i andra delar av landet, det nationella undantagstillståndet och omvärldens reaktioner. Följande är utdrag ur Lifos analys:

Rapporteringen som Lifos tagit del av via öppna källor visar på att Etiopien befinner sig i ett mycket allvarligt och bekymmersamt läge. Ett flertal indikatorer tyder på att regeringen inte har kontroll över utvecklingen i många delar av landet, i synnerhet Oromia, trots (eller på grund av) att man från regeringens sida har gått hårt åt den protestvåg som svept över Etiopien det senaste året. Att bemöta protesterna med våld tycks inte ha fått den effekt som regeringen önskat, snarare tvärtom. Införandet av undantagstillstånd riskerar att förvärra situationen ytterligare enligt Lifos bedömning.

(...)

Flera faktorer talar emot att en lösning på Etiopiens kris kan uppnås på medellång sikt. Avsaknaden av dialog mellan olika parter ses som en betydande risk. Undantagstillståndets effekt är svår att förutse, dock föreligger risk för att våldet ytterligare trappas upp. För att vända den negativa utvecklingen torde det vara av vikt för den etiopiska regeringen att hantera frågor som tortyr, missförhållanden i fångläger, reformering av rättssektorn, omfattande ungdomsarbetslöshet, olösta marktvister, bristande yttrande- och pressfrihet, ojämlik etniskt baserad maktfördelning samt anti- terrorlagstiftning på ett trovärdigt sätt. Lifos bedömer dock att utsikterna för att detta ska ske inom en snar framtid är mindre goda. Det föreligger snarare risk för upptrappning av oroligheter och våld, där inbördeskrig med en etnisk dimension ses som värsta scenario av Lifos

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-11-19:

Från Irak/ Nya riktlinjer för Irak till sidans topp

Migrationsverket har den 15 november publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 58/2016) om Irak beroende på det osäkra säkerhetsläget. Med de nya riktlinjerna kan andelen som beviljas skydd komma att öka.

Det är viktigt för asylsökande och deras ombud att granska vad ställningstagandet innebär just för den egna regionen och grupptillhörigheten. För vissa irakier med utvisningsbeslut kan det förändrade säkerhetsläget även innebära att det finns verkställighetshinder.

Migrationsverket uppmanar till generell försiktighet vid prövning av skyddsbehov, särskilt bedömningen av om en person skulle kunna få skydd av myndigheterna eller klara sig i internflykt. Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i hela provinserna Nineva, Kirkuk, Anbar, Salah al-Din, Diyala och Bagdad. Men det är bara i Nineva och delar av Kirkuk och Anbar som det är så illa att vem som helst som befinner sig där ska betraktas som skyddsbehövande. Även i de flesta övriga provinser utom den kurdiska delen råder det svåra motsättningar. Överallt utanför den kurdiska delen saknas myndighetsskydd för utsatta grupper, enligt Migrationsverket. Vilka som bedöms som särskilt utsatta och bör få flyktingstatus varierar i olika provinser. Internflyktalternativ kan vara aktuellt, men måste bedömas utifrån det aktuella läget.

Färre än hälften har fått stanna, många avviker

I Migrationsverkets statistik över beviljade tillstånd märks hittills inte någon ökning. Andelen som fått uppehållstillstånd har pendlat mellan 45 och 50% under 2016, vilket är lägre än 2014-2015. Väntetiderna är extremt långa och de flesta av de som anlände förra året har inte fått beslut. En påfallande stor andel av de asylsökande från Irak jämfört med andra nationaliteter har avvikit innan de fått beslut.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-19: Migrationsverket: Situationen i Irak har förvärrats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-11-11:

Från Irak/ Internflykt - aktuella möjligheter att fly mellan landets provinser till sidans topp

Ett år efter utredningsresan till regionen Kurdistan i Irak (KRI) 2015, företog personal från Lifos och norska Landinfo i mars 2016 en resa till Bagdad och Amman för att uppdatera sig om internflyktingarnas situation i främst övriga delar av Irak. Rapporten bygger på intervjuer som gjordes i Bagdad och Amman, samt Basra via Skype. Rapporten bygger också på senare inhämtad information från olika andrahandskällor och beaktar händelseutvecklingen mot bakgrund av den nyligen inledda Mosuloffensiven.

/Utdrag:/

Situationen i Irak skiljer sig kraftigt åt mellan landets provinser ("governorates"), inte minst vad gäller säkerhetsläget. Allmänt kan sägas att landets södra delar och den kurdiska regionen i norr är förhållandevis stabila. Desto våldsammare är det "mittenbälte" som utgörs av delvis IS- kontrollerade områden och de s.k. omstridda områdena (dvs. delar av provinserna Kirkuk, Nineva, Salah al-Din och Diyala, där både Kurdistans regionala regering (KRG) och Bagdadmyndigheterna utövar viss men inte fullständig kontroll) samt Bagdad, Anbar och Babil. Bagdad står ut med flest incidenter och dödsoffer, men också som den provins som tagit emot näst flest interflyktingar. De säkerhetsrelaterade skillnaderna speglas ofta, men inte alltid, i varifrån och vart människor flyr. Bagdad har genererat relativt få internflyktingar, och 57 % (26 202 individer) av dem har sökt skydd inom provinsen. Södra Irak har genererat få och tagit emot få internflyktingar. KRI har genererat än färre, 4 134 från det omstridda distriktet Makhmour i provinsen Erbil8, men tagit emot många internflyktingar.

Rapporten beskriver hur mottagandet går till i berörda provinser och eventuella restriktioner samt svårigheter att ta sig från en provins till en annan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-11-18:

Från Irak/ Sustained support still needed for Mosul Aid Operations till sidans topp

In Iraq, and just over a month since the start of the Mosul offensive, UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners have been intensifying life-saving, emergency help for tens of thousands of displaced people.

There has been a marked increase over the past week in the number of people fleeing after fighting intensified in the more densely-populated urban areas of Mosul. Of the 60,000 people who have fled their homes since the start of the campaign on October 17, around 40,000 have done so since the start of November. Close to half are children, according to UN data and UNHCR surveys. Women, girls and female headed households, some of whom are survivors of abuse, account for much of the rest.

The need for sustained funding support as winter approaches, and a redoubling of efforts to reach those displaced by the fighting, many of whom now live in rudimentary conditions in camps, is crucial. UNHCR is also calling again on all parties in the fighting to respect the rights and lives of civilians, and we emphasize the importance of freedom of movement for residents of Mosul. Civilians should not be prevented from leaving the city and should have access to safe areas. Equally, civilians must not be forced to return to unsafe areas.

In some areas, civilian infrastructure like water, power, schools and hospitals is damaged and medical services are often unavailable. Many people are going hungry due to lost livelihoods, curtailed food production and increased prices. Supplies of water for drinking and agriculture have been disrupted.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 16-11-04: IOM Tracking Shows 22,224 Displaced in Three Weeks of Mosul Operations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 16-11-07:

Från Irak/ Hundratals araber fördrivs från sina hem i Kirkuk till sidans topp

Amnesty International anklagar kurdiska myndigheter för att ha fördrivit hundratals sunniarabiska familjer från Kirkuk. Enligt en ny rapport från organisationen ska det vara en hämnd för en attack utförd av IS den 21 oktober.

- Att med våld avhysa och flytta på sunniarabiska invånare i Kirkuk är olagligt och grymt. Kurdiska myndigheterna måste omedelbart sätta stopp för olaglig förstörelse av civil egendom och tvångsförflyttningar, skriver Lynn Malouf, biträdande chef för undersökningar på Amnesty Internationals Beirut-kontor, i ett pressmeddelande.

"Nu är vi hemlösa igen"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 16-11-15: Flyktingfamiljer separeras i Mosul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Från Jemen/ Rättsligt ställningstagande angående situationen i Jemen till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om situationen i Jemen. Ställningstagandet innebär att våldet nu är så utbrett i Jemen och så hänsynslöst att alla och envar är utsatt för risk. Därmed kan i princip alla betraktas som alternativt skyddsbehövande och det finns inget internt flyktalternativ. De individuella skälen ska dock prövas först, för att avgöra om personen ska ha flyktingstatus. Utsatta grupper kan vara till exempel kvinnor, barn, journalister och MR-aktivister samt personer som uppfattas som anhängare till någon av de stridande grupperingarna. Även personer som uppfattas som motståndare till vissa extremistiska grupperingar kan vara särskilt utsatta. Men det kan även finnas skäl för uteslutande från skyddsstatus på grund av att asylsökande som tillhört en stridande part gjort sig skyldig till brott.

Det försämrade läget kan vara skäl för att få en ny prövning för personer som tidigare har fått avslag.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Skåne 16-11-17:

Efter Fosterland: SVT-journalisten Fredrik Önnevall åtalas till sidans topp

SVT-journalisten Fredrik Önnevall och två av hans medarbetare åtalas för människosmuggling i samband med arbetet med dokumentärserien Fosterland. Åklagaren anser att Önnevall gjort sig skyldig till brott - men den misstänkte vidhåller för SVT Nyheter att han på intet sätt ångrar någonting.

- Jag vet inte varför det kommer just nu, men att det dröjt ett tag har kanske med den juridiska processen att göra, säger Fredrik Önnevall.

Efterspelet kring den uppmärksammade SVT-serien Fosterland tar nu en ny vändning. Det var där som Önnevall hjälpte 15-årige pojken Abed att ta sig från Syrien till Sverige. I januari 2015 anmäldes journalisten misstänkt för människosmuggling, och nu kommer alltså åtalet.

Riskerar fängelse

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Skåne 16-11-17: Fredrik Önnevall: "Jag blev inte förvånad" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksrevisionen 16-11-17:

Riksrevisionen har granskat de tillfälliga gränskontrollerna till sidans topp

Regeringen beslutade att införa tillfälliga gränskontroller i november 2015. Gränskontroller har sedan dess genomförts i polisregionerna Syd och Väst. Polisen genomförde dem på ett ändamålsenligt sätt givet förutsättningarna som fanns i den akuta situationen. Men både instruktioner och styrning har brustit från centralt håll vilket gör att kontrollerna riskerade att genomföras på fel sätt.

Gränskontrollerna upprättades med kort varsel och på platser med stora flöden av resenärer. Inledningsvis anlände också ett stort antal migranter. Riksrevisionens granskning visar att Polismyndigheten upprättade gränskontrollerna på ett ändamålsenligt sätt för att skapa kontroll över vilka som passerade gränserna. Däremot hade kontrollerna kunnat upprättas på ett mer effektivt sätt.

Av granskningen framgår att regeringen inte vidtog åtgärder för att säkerställa kontrollernas genomförande och resultat. Regeringens beslut om införande av tillfälliga gränskontroller gav utrymme åt olika tolkningar av syftet med dem och gav inte någon vägledning till polisen. Regeringen såg inte heller till att gränskontrollernas effekter följdes upp på ett bra sätt.

- Gränskontrollerna får konsekvenser för ett stort antal enskilda personer, inte minst alla arbetspendlare i Skåne, och har inneburit en stor insats för Polismyndigheten när myndigheten redan var ansträngd. Regeringen borde ha tagit ett större ansvar för att säkerställa att gränskontrollerna genomfördes på ett sätt som gav önskat resultat utan att bli för omfattande, säger riksrevisor Margareta Åberg.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

SvT Skåne 16-11-06 Gränspolisen dömer ut kontroller på tågen (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 16-11-17: Ygeman: Effektiva gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes kommentar 16-11-03:

Medelhavet/ Stina Blomgren: 2016 det dödligaste året på Medelhavet till sidans topp

Hur får de anhöriga veta vad som hänt? Det är en fråga jag alltid undrar över när nyheten om en fartygskatastrof når oss. Dagens händelse - att 239 människor drunknat utanför Libyens kust - känner vi till därför att några få överlevande har kunnat berätta för räddningspersonal och för FN:s flyktingorgan.

Om de inte överlevt - hade vi vetat om det då? Och alla mammor, pappor, syskon, fruar och män till dem som drunknat, hur länge kommer de att fortsätta vänta på ett telefonsamtal, ett livstecken om att deras familjemedlem klarat resan?

4.200 har drunknat i år

2016 är det dödligaste året hittills på Medelhavet. Trots att betydligt färre människor - ungefär en tredjedel så många jämfört med förra året - har försökt att ta sig över Medelhavet i år så har fler än 4.200 personer drunknat på vägen till Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 16-11-03: Över 200 döda i olyckor på Medelhavet (Extern länk)

SvT Utrikes 16-11-03: Läkare utan gränser: "De senaste veckorna har varit fruktansvärda" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-11-16:

Bulgarien/ EU:s nya gränsstryka på plats i Bulgarien till sidans topp

Sedan en månad är EU:s nya gränsstyrka på plats vid gränsen mellan Turkiet och Bulgarien. Studio Etts Johanna Melén har träffat flyktingar och bulgarer vid gränsen.

Gränsen mellan Turkiet och Bulgarien har de senaste två åren blivit en av de nya smuggelvägarna in i Europa för flyktingar och migranter från främst Afghanistan, Irak och Syrien.

EU:s gränsstyrka ska upptäcka och stoppa illegala gränspasserare och ett många milslångt taggtrådsstängsel ska hindra människor från att komma in i Europa den vägen.

De som trots allt lyckas ta sig in i landet blir nu allt oftare fast i Bulgarien eftersom gränsen norrut, mot Serbien, hårdbevakas. Och i de bulgariska flyktinglägren är det fullt.

Långt därnere i sluttningen, där den bulgariska åkern övergår i turkisk åkermark löper stängslet. Bulgarien var tidigt ute och började med taggtråden redan 2014, då den första större migrantvågen kom den här vägen. Nu löper det 14,6 mil längs den 26 mil långa landgränsen mot Turkiet.

En skogsgrön jeep kommer körande därnerifrån. Granitjna Politsija, Gränspolis.

- Och vad intresserar er då?, undrar inspektör Pavlov som sitter vid ratten.

Han säger att vi inte får vara så nära gränsen. Han skriver lite i sin anteckningsbok med mintgröna pärmar i tunt papp, av gammaldags, sovjetisk modell.

Tre mil längre söderut, vid gränspassagen Kapitan Andrejevo invigdes i början av oktober EU:s nya gräns- och kustbevakningsstyrka, ett direkt svar på den stora ström av flyktingar och migranter som tagit sig till Europa, bland annat via Turkiet, under de senaste två åren.

Efter att det nya flyktingavtalet mellan EU och Turkiet började gälla i mars i år har antalet människor som tar den livsfarliga vägen över Egeiska havet till Grekland minskat kraftigt. Men landvägen, från Turkiet och in i Bulgarien, fortsätter människor att ta. Och nu patrullerar omkring 200 gränspoliser från hela EU den turkisk-bulgariska gränsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-16: Flyktingar och migranter fastnar i Bulgarien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europol 16-11-11:

Europa/ More than 100 arrests in major international migrant smuggling operation till sidans topp

The Spanish National Police, together with the Polish Border Police, joined forces with Europol's European Migrant Smuggling Centre (EMSC) in Operation Kolso to dismantle a transnational criminal organisation implicated in the smuggling of Ukrainian citizens into the United Kingdom and Ireland.

This extensive investigation was initiated in autumn 2015 as a result of bilateral cooperation between the Polish Border Guard and the Spanish National Police, but soon developed into an international investigation with links in several countries. In 2016, the operation concluded with more than 100 individuals being arrested for forgery of administrative documents and the facilitation of illegal immigration.

In March 2016, a major blow was delivered to the criminal network when one person was apprehended in Spain and more than 100 ID cards and original Polish passports were seized from his apartment. Polish Border Guard made further arrests in May 2016.

Reaching a peak level after the Crimean crisis, Ukrainian migratory flows were targeted by criminal organisations who would provide migrants with a "whole travel package", including forged documents such as visas and passports, plane tickets and accommodation in transit countries.

The migrants entered Poland using tourist visas, and travelled on to other countries using forged documents such as Polish ID cards and Baltic-country passports.

The EMSC played a major role throughout the entire investigation by providing analytical and operational support, delivering cross-match and operational analysis reports, facilitating information exchange among the Member States involved, as well as hosting an operational meeting at Europol's headquarters which resulted in mirroring investigations in Belgium and Ireland.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-13:

Australien/ Australiskt flyktingavtal med USA till sidans topp

Båtflyktingar som i dag hålls i flyktingläger i Nauru och Papa nya Guinea kommer att erbjudas en framtid i USA.

Sedan Australien införde sin linje med att ingen båtflykting ska få sätta sin fot i landet har man försökt få andra länder i världen att ta emot båtflyktingarna.

Idag kunde premiärminister Malcom Turnbull berätta om sin uppgörelse med Obamas administration.

- Uppgörelsen gäller de som fått flyktingstatus och de som påbörjat sin process. Den gäller enbart de som finns där idag, säger han.

USA:s utrikesminister John Kerry bekräftar uppgörelsen.

Allt sedan drygt tre år tillbaka har Australien vägrat släppa in några i landet som försökt ta sig dit båtvägen från antingen Indonesien eller Indien. Flyktingarna har förts direkt till läger i antingen önationen Nauru eller Papa Nya Guinea.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-11-04:

USA/ Vid muren mellan Mexiko och USA till sidans topp

Migrationsfrågan står i fokus inför det amerikanska presidentvalet på tisdag. Hillary Clinton lovar nu att genomföra en immigrationsreform under sina första 100 dagar, medan Donald Trump står fast vid att han ska bygga en mur längs gränsen mot Mexiko. Faktum är att den muren redan finns, och täcker en stor del av den 2000 kilometer långa gränsen. I Mexikanska Tijuana får familjer i USA och Mexiko mötas på varsin sida av ett stängsel under fyra timmar varje söndag.

- Ibland orkar han inte, när han har jobbat mycket och är för trött, men han brukar komma nästan varje söndag, säger Maria de la Luz och kisar genom det finmaskiga metallnätet som den amerikanska gränspolisen satt upp mellan betongpålarna.

På andra sidan, i USA, ligger först 30 meters ingenmansland, och sedan ytterligare ett högt stängsel med en grind. Maria hoppas att hennes son väntar där på andra sidan.

- Min son migrerade till USA för 20 år sen. Han har fortfarande inget uppehållstillstånd så han kan inte resa in och ut. Vi har pratat i telefon under alla år. Men så för fyra månader sen fick jag höra om de här mötena vid stängslet, och bestämde mig för att flytta från centrala Mexiko hit upp till Tijuana bara för att vara nära honom och mina barnbarn, säger Maria.

- Barnbarnen är födda i USA och amerikanska medborgare, så de kan ibland åka över till Mexiko för att hälsa på mig. Jag brukar sticka tröjor och koftor åt dem. Men de är tonåringar nu så de vill inte längre ha kläderna jag stickar. När 16-åringen var över sist så sa jag att jag stickat en klänning till henne, men hon sa bara "mmm vad bra farmor", säger Maria de la Luz.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-04: Gränsen mellan Mexiko och USA redan kraftigt förstärkt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Småland 16-11-15:

De får bo bland kackerlackor och mögel till sidans topp

Migrationsverkets boenden är hälsofarliga, det konstaterar miljö- och hälsoskyddsinspektören i Uppvidinge kommun. SVT har träffat en familj som tvingats bo bland ohyra och mögel i över ett år.

I Alstermo har Migrationsverket sjutton lägenheter som används som asylboenden. Uppvidinge kommun har inspekterat elva av dessa och rapporten visar på dålig ventilation som lett till fukt- och mögelskador samt förekomst av kackerlackor. Sex av lägenheterna står tomma eftersom de är under renovering.

SVT Småland knackar dörr bland övriga lägenheter och i flera av dem säger de boende att de är nöjda med standarden. Men hemma hos "Lama" springer det kackerlackor i köksskåpen och möglet växer på fönsterkarmar och i badrummet.

- Lukten är outhärdlig, säger Lama och drar undan gardinen från fönstret.

Blev sjuk

I rummet står en obäddad säng och en resväska. Ingen sover här längre.

- Min systers bebis blev sjuk när möglet bredde ut sig så hon vågade inte ha henne här längre. Nu sover vi allihop i de andra rummen, säger Lama.

Karin Holst är chef för Uppvidinge kommuns miljö- och byggnadsförvaltning och genomför inspektioner av asylboendena. Hon är bestört över skicket på lägenheterna.

- Jag tycker det är chockerande dåligt och jag skäms för att det ser ut som det gör.

Soffor med vägglöss

Det är första gången någonsin som förvaltningen systematiskt besiktigar alla kommunens asylboenden. I vanliga fall gör man bara en inspektion om man får in ett klagomål. Men i det här fallet så misstänkte Karin Holst att det kunde finnas allvarliga missförhållanden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 16-11-09:

Läkare utan gränser startar projekt i Sverige till sidans topp

Många asylsökanden bär med sig svåra upplevelser och trauman. Samtidigt finns det stora brister i det psykosociala stödet till asylsökande i Sverige, enligt Läkare utan gränser. För första gången på många år har frivilligorganisationen därför startat ett projekt i Sverige. På ett stort boende i Lundsbrunn i Götene kommun arbetar nu ett team som består av bland andra psykolog och kulturtolkar för att hjälpa de asylsökanden.

Jenny Gustafsson är sjuksköterska och projektkoordinator för det arbete som Läkare utan gränser bedriver i västgötska Götene sedan några veckor tillbaka.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio studio Ett 16-11-17:

Fler barn med uppgivenhetssyndrom till sidans topp

Antalet barn med uppgivenhetssyndrom, det man tidigare kallade apatiska barn, är betydligt fler än man tidigare känt till. Minst 58 barn vårdades för detta under förra året och en av de som blivit sjuka i år är 12-åriga Rosan, som vår reporter har träffat.

Läkaren Elisabeth Hultcrantz undersöker 12-åriga Rosan, som ligger orörlig och blek i de småblommiga lakanen. Hennes mörka hår är utslaget över kudden. I näsan sitter en sond som sträcker sig över hennes högra kind och ner i magsäcken.

Elisabeth vill visa hur illa det är ställt med Rosan. Hon tar försiktigt hennes arm, lyfter den en decimeter över sängen, släpper och låter den falla med en dov duns ner i madrassen. Rosans ögon är slutna och när Elisabeth varsamt öppnar dem så går blicken inte att möta.

Rosans mamma Gozel sitter på sängen bredvid hennes dotter, med tysta tårar längs sin kind.

- De senaste fem-sex månaderna är vi hemma hela tiden, jag gör ingenting, jag bara byter blöja och vänder henne och frågar mig själv varför det har blivit så här, säger hon.

Familjen tillhör den religiösa minoriteten yazidier och säger själva att de levt de senaste generationerna i tält i nordöstra Syrien. Pappa Said berättar att han hade en bror som var politiskt aktiv och arbetade för yazidiers medborgerliga rättigheter, och att en bit in på 2000-talet började unifromklädda män komma för att leta efter honom.

Enligt Rosans föräldrar blev de hotade med pistol och slagna och Gozel säger att hon blev utsatt för tre våldtäktsförsök, alla framför Rosan och hennes syster. Familjen flydde först till en annan syrisk by, men när kriget började 2010 bestämde de sig för att lämna landet och de tog sig till Sverige.

2012 fick de avslag på sin asylansökan efter att Migrationsverket gjort bedömningen att familjen kommer från Armenien och inte - som familjen själva säger - från Syrien.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmö 16-11-07: Psykolog: Oviss väntan skadlig för barn (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 16-11-17: Oklart hur ny asyllag slår mot barn med uppgivenhetssyndrom (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 16-11-12:

De tränar svenska - genom att laga mat till sidans topp

De tränar svenska genom matlagning. I Harads pluggar asylsökande ingredienser och bjuder på sina utländska favoriträtter.

Matlagningen sker i språkkafeéts regi som Edefors församling startat upp på mötesplatsen Klippan. Där har asylsökande möjlighet att träffa både bybor och andra asylsökande och lära sig svenska genom olika aktiviteter. Klippan är öppen fyra timmar på vardagar.

- Vi ser behovet att få vara tillsammans och ha en mötesplats. Risken är annars stor att man isolerar sej i sin lägenhet. I dag har inte så många kommit än, för vi brukar vara ett tjugotal, säger Birgitta Mörk.

Vid köksbordet sitter Elnara Thamazova från Azerbajdzjan och kavlar ut sin deg som är gjord av vetemjöl, ägg , vatten och salt.

- Det är turkisk mat som heter manti. Det är en maträtt som vi äter mycket hemma, säger hon.

Degknyten fylls med nöt- och fårfärs som blandats med paprika, gul lök och peppar. Elnara får hjälp att vika ihop degfyllningen till knyten som liknar ravioli av Amal Aboueleinin som kommer från Egypten. Knytena ska sedan kokas i vatten.

- Manti äts med yoghurt som kryddas med chiliflingor, curry, mint och somak. Hemma äter vi manti som en soppa med vatten och grönsaker, säger Elnara.

- Vi svenskar får smaka på många goda rätter från hela världen och lär oss mycket om deras mat. Det bästa är att våra deltagare är alltid så glada när de kommer hit, säger Birgitta Mörk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 16-11-13:

Asylsökande på Storsudret får mycket hjälp av volontärer till sidans topp

Drygt 50 asylsökande bor kvar på Storsudret trots att Björklunda asylboende stängde i juli. De bor nu i olika egna boenden som volontärerna ordnat.

Föreningen EBO Storsudrets betalar för boendekostnader, övriga utgifter ska Migrationsverkets dagersättning täcka, berättar Eva Hållsten, som är en av de drivande krafterna bakom föreningen. För att pengarna ska räcka så långt som möjligt hjälper EBO Storsudret till att hitta billig mat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund 16-11-08:

Här får asylsökande i Åredalen en start in i arbetslivet till sidans topp

Först teori i form av alla tänkbara glosor man kan mötas av i hotellbranschens städ, disk och lättare vaktmästeri, därefter praktik och i slutändan förhoppningsvis ett arbete hos något av Åredalens hotell eller restauranger så att man kan tjäna egna pengar och finansiera sitt eget boende.

Det är upplägget i kursen i yrkessvenska som Urban Widholm nu startat ihop med Åredalens folkhögskola.

Urban Widholm brinner för integrationsinsatser och att hjälpa andra, och som egenföretagare - han driver hotell Fjällsätra i Undersåker - har han även en tydlig entreprenörsanda som genomsyrar det han gör. Redan i somras drog han i gång en satsning i liten skala, då genom att teckna avtal för några asylsökande som fick göra praktik på Fjällsätra. Vid sidan om de praktiska sysslorna tränade de glosor och övade den svenska som förekommer i hotellbranschen.

Under hösten skrev han nytt praktikavtal för ytterligare några. Vid sidan om hjälper han även till att kontakta andra arbetsgivare i kommunen som är redo att anställa dem som praktiserat. Det har lett till att några har fått andra praktikplatser eller anställning.

Men nu har satsningen tagit ännu större form i och med ett samarbete med Åredalens folkhögskola. Kursen, som består av yrkessvenska samt svenska för körkortsteori, har blivit en del av statens riktade satsning för asylsökande under hösten 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Just Arrived 16-11-08:

Väsbyhem hjälper och får hjälp av nyanlända till sidans topp

Väsbyhem har sedan i våras ett samarbete med organisationen Just Arrived. Just Arrived har tagit fram en webapplikation som underlättar för nyanlända och företag att få kontakt med varandra.

Just Arriveds projekt handlar om att göra det enklare för nyanlända att snabbare komma i arbete, bygga nätverk och skapa sig ett CV. Man har i projektet även hittat ett sätt att lösa arbetsrättsliga hinder för arbetsgivaren genom ett samarbete med Frilans Finans som tar hand om alla skatter, sociala avgifter och försäkringar.

Samarbetet med Just Arrived uppfattas från Väsbyhems sida som mycket lyckat och uppskattat av både den egna personalen och de arbetssökande vi tagit emot.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 16-11-18:

Afghaner jobbar som renskötare - Migrationsverket står inte för boendet: "Snålt" till sidans topp

I Afghanistan finns inga renar, men nu jobbar tre flyktingar från Afghanistan som renskötare i Idre.

Trion Reza Mirzai, Miragha Amiri och Aziz Ahmad Hatami har varit i Sverige i ett år och då bott på Trängslets flyktingförläggning. Nu har trion fått chansen till jobb och att praktisera som renskötare hos Idre Nya Sameby.

- Det är kallt, vi är inte vana med kyla och snö, skrattar Aziz Ahmad Hatami, när termometern visar minus 15 grader i renhagen vid slakteriet norr om Foskros.

Men kylan står de ut med och jobba så de håller värmen får de verkligen göra och de gör det med glädje.

- Det här är riktigt bra och vi trivs med det här, säger de tre, medan renarna springer runt i hagen.

Ingen av de tre har jobbat med renar tidigare. Ren finns inte i Afganistan, Aziz Ahmad Hatami har tidigare jobbat med kor och får.

Vid samebyns moderna slakteri pågår nu slakten för fullt.

- Vi är med och hjälper till vid slakten och får också vara med och salta hudar och såga horn, berättar Agha Amiri.

Likaså hann de plocka en hel del renmossa innan snön kom.

- Det var damerna i Särna med Kerstin Bergström och Kristina Nilsson som hörde av sig om att de hade tre killar på Trängslet som gärna ville praktisera hos oss, berättar Benny Jonsson, ordförande i Idre Nya Sameby.

- Från vår sida ser vi det hela först och främst som ett sätt att ställa upp och hjälpa till med integrationen. Killarna är imponerande duktiga på svenska och på att jobba, men det krävs att vi ändå har en handledare hela tiden som finns med dem, säger Benny.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Malmö 16-11-18:

Asylsökande fick jobba för 30 kronor i timmen till sidans topp

Waqar Ahmed, asylsökande med arbetstillstånd, arbetade sex dagar i veckan med att packa sallad på en fabrik i Malmö. Hans timlön var 30 kronor i timmen.

- Jag vill bara ha rättvisa. Sverige är ett land med bra villkor, där sådana här saker inte ska kunna ske, säger Waqar Ahmed.

Waqar Ahmed är asylsökande med arbetstillstånd, men hade inte lyckats få ett jobb. När en man kom fram till Waqar Ahmed på stan och erbjöd honom ett jobb på Sunsalats fabrik i Malmö, så tackade han ja.

Längre än avtalat

Waqar Ahmed fick ett kontrakt på att han skulle arbeta 20 timmar i veckan mot en månadslön på 10 682 kronor i månaden. Men redan första veckan visade det sig att den egentliga arbetstiden var långt större - men inte lönen. Waqar Ahmed fick arbeta sex dagar i veckan och kom upp i en sammanlagd arbetstid på minst 60 timmar i veckan. För detta fick han ut 9 000 kronor efter skatt.

- De timmar jag arbetade utöver de 20 timmar jag hade kontrakt på fick jag aldrig betalt för, säger han.

Ville inte jobba svart

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 16-11-08:

Misshandlad på asylboendet: "De hatar alla homosexuella" till sidans topp

I går misshandlades en man av flera andra på asylboendet i Surahammar. Nu berättar vittnen och offret själv vad de tror är orsaken - han är gay. "De anföll honom med gafflar och stolar", säger en av offrets vänner som blev vittne till händelsen som polisen rubricerar som hatbrott.

På måndagen misshandlades en man på det HBTQ-certifierade asylboendet Attendo ABT, Västsura, i Surahammar. Enligt vittnen som VLT talat med ska mannen ha attackerats i matsalen. Både vittnen och offret själv uppger att de tror att han misshandlades på grund av att han är gay.

- Jag satte mig för att äta i matsalen. Då sa de att jag var tvungen att byta bord, så det gjorde jag. Men sedan anföll de mig i alla fall, säger mannen som utsattes för misshandeln och fortsätter:

- De hatar alla homosexuella. De skriker åt oss och utrycker sitt hat mot oss varje dag.

En av offrets vänner försökte gå emellan när bråket bröt ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-12:

Kraftig ökning av trakasserier mot Migrationsverkets personal till sidans topp

Trakasserier och hot mot Migrationsverkets personal har ökat kraftigt. Allt från hotfulla telefonsamtal till att folk hör av sig med hot via sociala medier har rapporterats.

Migrationsverket skriver rapporter om alla incidenter som drabbar deras anställda för att visa när något går fel. Det handlar om händelser ute på någon av myndighetens enheter eller utanför arbetsplatsen.

Enligt SVT har antalet rapporterade incidenter ökat dramatiskt det senaste året, sammanlagt skedde 2049 incidenter mellan den 1 september 2015 och 31 augusti 2016. Många olika slags hot och trakasserier har rapporterats, både under och efter arbetstid. Händelserna har inträffat på arbetsplatsen eller via telefon, e-post och sociala medier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-03:

Italien/ Amnesty misstänker övergrepp på flyktingar i Italien till sidans topp

Många migranter och flyktingar far illa och misshandlas när de kommer till Italien. Det hävdar Amnesty International i sin rapport "Hotspot Italy".

Över 160 000 människor har kommit dit i år och trycket är hårt på de italienska myndigheterna. Men det har också lett till en rad övergrepp, säger Matteo de Bellis på Amnesty i Italien.

- Som en konsekvens att EU:s nya metod att snabbehandla migranter och flyktingar, så utsätts traumatiserade människor - efter fasansfulla resor till havs - för en slarvig hantering och ibland förfärliga övergrepp från polisen, hävdar Matteo de Bellis.

Han är en i Amnesty Italiens team, som har intervjuat 174 migranter från tio olika länder på en rad olika platser i landet.

De intervjuade har alla passerat EU:s så kallade hot-spots, där de har fått lämna fingeravtryck och där de som framstår som flyktingar säras från dem som tros komma av ekonomiska skäl.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Rapporten från Amnesty International 16-11-03: How EU's flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-11-03: Amnesty: Italien torterar migranter (Extern länk)

Se även:

Amnesty: Refugees and migrants slapped and subjected to electric shocks to force fingerprinting (Extern länk)

Statewatch 16-11-12: Alongside Amnesty International - 44 NGOs sign up in support (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 16-11-01:

Grekland/ Refugees languish in Greek limbo as alarm grows in Brussels till sidans topp

Seven months after the European Union and Turkey struck an agreement to turn back the tide of Syrians fleeing west, not a single refugee has been sent back from Greece, and Brussels is losing its patience as overcrowded camps grow violent.

The agreement reached in March was designed to reduce the number of migrants crossing into Europe from Turkey, after more than a million people arrived in Europe last year, most reaching Greek islands by boat and continuing by land to Germany.

Under the deal, the European Union declared Turkey "a safe third country", meaning those who make the crossing can be returned there, even if found to have fled Syria or other countries as refugees deserving protection. Turkey agreed to take them back, in return for a range of EU concessions.

At around the same time, Balkan countries along the land route north closed their borders, so that migrants who once poured across Greece to reach other parts of Europe are now trapped there and prevented from pressing on.

For the most part, the goal of stemming the tide has been achieved so far. Only 17,000 people, around half of them Syrians, have made the hazardous sea crossing from Turkey since the deal was signed, a tiny fraction of hundreds of thousands that arrived the previous year to pass through Greece.

But for the deal to continue to work for the longer term, European officials and experts say refugees will have to be sent back to Turkey. As long as those crossing are still able to stay in Greece, there is a risk that more will decide to come.

"There's the deterrence effect. If it's proven that people are being turned back, it can force people to think twice about even trying," said James Ker-Lindsay, an expert on southern Europe at the London School of Economics.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-11-18:

Grekland/ Far-right group attacks refugee camp on Greek island of Chios till sidans topp

Dozens of people have been driven out of a refugee camp on the Greek island of Chios after two successive nights of attacks by a far-right group.

At least two people were wounded after attackers threw Molotov cocktails and rocks as big as boulders from elevated areas surrounding the Souda camp, activists said.

Three tents were burned down and three others were hit by rocks. A 42-year-old Syrian man was assaulted, while a Nigerian boy was hit by a rock.

Fearing a third attack on Friday night, about 100 former occupants refused to re-enter the camp, instead taking shelter in a nearby car park. "We do not have any kind of protection," Mostafa al-Khatib, a Syrian refugee, told the Guardian. "No one cares about us."

Gabrielle Tan, an aid worker with Action From Switzerland, a grassroots organisation working on Chios, said those sheltering in the car park included families with babies and toddlers. "They'd rather sleep outside in the cold than go back inside," said Tan.

The mayor of Chios said the attackers were thought to be affiliated with Greece's main far-right party, Golden Dawn. "Of course Golden Dawn supporters are suspected to have participated," Manolis Vournous told the Guardian.

Activists and camp occupants said the rocks appeared to have been thrown with the intention of killing people. Tan said: "These rocks were probably the size of a shoebox, weighing approximately 15kg. Some of them I can't even lift."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 16-11-03:

Ungern/ Anti-torture committee critical of treatment of migrants and refugees till sidans topp

In a report published today, the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment welcomes cooperation of Hungarian authorities during its visit last year to detention centres and police detention facilities for foreigners, but also points out shortcomings.

The committee finds that the majority of detained foreign nationals interviewed stated that they had been treated correctly by police and prison officers or armed guards.

However, it also finds that a "considerable number" of foreign nationals complained of ill treatment by police and discovered wanting conditions in some detention centres.

Given the context of the arrival of an unprecedented number of foreign nationals to Hungary last year - nearly 10,000 foreign nationals arriving every day in the summer months of 2015 alone - the committee acknowledges the "particular circumstances" faced by Hungarian authorities.

Nonetheless, its report calls on Hungarian authorities to issue a formal statement to all police officers and all armed guards working in asylum and detention facilities that any form of ill treatment of persons deprived of their liberty cannot be accepted.

The visit examined the treatment and conditions of detention of foreign nationals deprived of their liberty under aliens' legislation or amended criminal legislation according to which crossing the border fence or damaging it constitutes a criminal offence. The committee also assessed legal safeguards offered to the detainees.

Pressmeddelandet med länk till rapporten och Ungerns svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Daily Sabah 16-11-14:

Tyskland/ Right-wing asylum-related attacks rising in Germany till sidans topp

More than 450 violent attacks on German politicians and aid workers by right-wing extremist groups were registered this year, German police reported, indicating a surge in the country's emboldened xenophobic right wing

As hate crimes against migrants in Germany continue to rise, more than 450 attacks on German politicians and refugee helpers were registered this year, according to Federal Criminal Police (BKA) statistics published online Sunday by the weekly newspaper Zeit.

Some 317 of these offenses were directed against politicians and 144 of them against workers in migrants centers, the report stated. The acts were mostly motivated by right-wing extremists, the report also claimed.

The number of crimes against asylum-seeker accommodation centers in Germany was almost a third higher in the first 10 months of 2016 than in the same period last year, according to data released on Nov. 5, despite a drop in the number of refugee arrivals.

Between January and October, 832 crimes against asylum-seeker accommodation centers were recorded, the Federal Crime Office (BKA) told the Neuen Osnabruecker newspaper in response to an information request. A total of 637 crimes were recorded in the same period last year.

However, the statistics showed a downward trend as the number of attacks has dropped off since the beginning of the year. Should the trend of recent months continue, the total for 2016 is expected to be less than the 1,031 recorded in 2015.

The vast majority of the crimes was committed by far-right extremists (772) and most were cases of property damage (330).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-11-16: En mur byggs för att hålla flyktingar och boende åtskilda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-04:

Frankrike/ Tusentals migranter evakueras i Paris till sidans topp

Polis och sociala myndigheter i Paris började på fredagsmorgonen evakuera omkring 3.000 migranter som tältat runt tunnelbanestationen Stalingrad. Buss på buss rullade iväg från tältlägret, medan migranterna stod och köade i det strilande regnet.

- Bara de tar oss till ett uppvärmt ställe blir det bra. Vi behöver verkligen skola, hälsovård och en varm säng, säger 27-årige Abdaulatif Nasir från Sudan och ser bort mot platsen där bussarna står och väntar.

Det är kallt. Männen runt honom står och huttrar. En del gör åkarbrasor.

Det är främst flyktingar från Sudan, Etiopien, Eritrea, Somalia och Afghanistan som anlänt till den franska huvudstaden de senaste veckorna. Många har samlats här vid tunnelbanan Stalingrad, nära tågstationen Gare du Nord.

Först trodde myndigheterna att det var personer som lämnat det rivna lägret i Calais, men såväl DN som flera andra medier har i intervjuer kunnat konstatera att de flesta är nyanlända flyktingar som gått i land i Italien för någon eller ett par månader sedan. Bland dem finns också ett mindre antal kvinnor och barn.

Ett tältläger har växt upp längs promenadstråket på Avenue de Flandre, något som oroat grannar och fått borgmästaren Anne Hidalgo att kräva hjälp av regeringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

France24 16-11-04: French police clear thousands of migrants living rough on streets of Paris (Extern länk)

rfi 16-11-11: Paris opens migrant centre after clearing street camp (Extern länk)

Doctors of the World UK 16-11-11: Calais update: confusion and mistreatment continue (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 16-11-04:

Danmark/ Denmark seizes thousands in cash from migrants till sidans topp

A controversial Danish law allowing authorities to seize cash and valuables from asylum-seekers has been used on a handful of occasions since coming into force in February, Danish police said on Thursday.

A total of 117,600 kroner (€15,805, $17,525), all of it in cash, had been confiscated, Danish police told AFP in an email.

"When they asked if I had 10,000 kroner, I answered 'yes'," asylum-seeker Ali Abdel Razaq told broadcaster Radio24syv in an interview broadcast on Wednesday, adding that he had been unaware that any cash or valuables above that amount had to be handed over to the authorities.

Soon after, police came knocking on his door at an asylum centre in the small southern town of Bolderslev on October 22nd, forcing him to hand over 8,000 kroner.

"I was hit by three roadside bombs in Iraq during my work as a police officer," Razaq said, adding that he "would have have spent the money on an operation or some equipment".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Justitiedepartementet 16-11-17:

Regeringsuppdrag att effektivisera handläggningen av asylmål till sidans topp

Regeringen har i dag, torsdag 17 november, beslutat om tre uppdrag med anknytning till domstolsprocessen i asylmål.

Uppdragen syftar till att dels korta vistelsetiderna i mottagandesystemet genom en effektivare handläggning i domstol av asylmål, dels förbättra möjligheterna att göra tillförlitliga och rättvisande prognoser.

Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna, Domstolsverket och Migrationsverket ges i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden genomföra en processkartläggning, identifiera och analysera faktorer som påverkar handläggningstiderna och därmed kostnaderna i mottagandet samt lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att effektivisera handläggningen av asylmål.

Dessutom ges Domstolsverket och Migrationsverket gemensamt i uppdrag att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet. En ökad kvalitet i detta arbete är till fördel såväl för bedömningen av resursbehoven som för samtliga myndigheters möjligheter till framförhållning och ett proaktivt arbetssätt.

- De här uppdragen är ett led i regeringens arbete att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för enskilda att få ett snabbt avgörande och hålla handläggningstiderna och kostnaderna på en rimlig nivå, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Myndigheterna ska redovisa uppdragen senast den 3 april 2017.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-11-05:

Salah Ashour drabbas retroaktivt av regeringens nya flyktingpolitik. till sidans topp

"Jag trodde att resan var det riskfyllda, inte när jag kom till tryggheten och friheten i Sverige."

När han berättar om sin dotters dröm om ett Tom och Jerry-hus med en stor trädgård brister det. Salah Ashour gråter efter sin fru och sina två flickor. Men en återförening tycks omöjlig. Migrationsverket tillämpar nämligen de nya bestämmelserna retroaktivt på familjen.

Vi träffas på ett kafé på Söder. Hela intervjun görs på svenska. Salah Ashour har lärt sig språket på egen hand. En närmast overklig bedrift, men han har varit trogen drömmen om en snabb etablering och ett nytt liv för sin fru och sina barn i det nya landet. Han berättar utförligt om sina umbäranden under den två månader långa resan från Aleppo till Sverige, via Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien, Ungern och Tyskland. Överfylld gummibåt, hårdföra poliser och milismän, rånare, pistolskott, taxiresor och många, många timmar till fots. Totalt betalade han 5?000 dollar.

- När jag kom till Budapest andades jag ut, jag visste att jag skulle överleva. Jag trodde att resan var det riskfyllda inte när jag kom till tryggheten och friheten i Sverige.

Han kom hit i juni 2015 och placerades på ett förvar i Askersund i Närke. Efter tre månader bestämdes en tid för intervju. Då hade han redan börjat studera svenska.

- Jag gick till biblioteket och lånade de två första SFI-kurserna. Jag hade bara 20 dagar på mig, sedan skulle böckerna vara återlämnade. Från morgon till kväll satt jag med mina böcker. Sedan följde jag en intensivkurs på Youtube.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Örebro 16-11-16: Många väntar fortfarande på asylbesked (Extern länk)

Hussain Mohammed om väntetiden i Vestmanlands Läns Tidning 16-11-19: Min hjärtsjuka lillasyster dör utan vård (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 16-11-08:

Rättssäkerheten hotas enligt facket på Migrationsverket till sidans topp

Innan året är slut har Migrationsverket avgjort 110 000 asylärenden. Men risken för felbedömningar ökar när fler ärenden nu ska avgöras på kort tid. Det befarar fackförbundet ST.

- Jag hör från våra medlemmar att man inte utrett tillräckligt för att fatta rätt beslut. Det har att göra med att det är så mycket att göra, säger Sanna Norblad, fackförbundet ST:s avdelningsordförande inom Migrationsverket.

Den höga arbetsbelastningen påverkar Migrationsverkets arbete. ST organiserar cirka 4000 av Migrationsverkets drygt 8000 anställda.

- Man säger från arbetsgivarhåll att man inte tubbar på rättsäkerheten men det finns ändå en känsla från våra medlemmar att det gör man ibland.

Sanna Norblad, fackförbundet ST

På Migrationsverket håller man inte med om att rättssäkerheten hotas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

EU-direktiv gör att den som överklagar avslag om ny prövning får offentligt biträde till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som fått slutligt avslag på asylsansökan begärde ny prövning enligt Utlänningslagen 12:19. Efter avslag överklagade personen och begärde offentligt biträde. Frågan om offentligt biträde har nu avgjorts av Migrationsöverdomstolen. Enligt det ändrade asylprocedurdirektivet finns en rätt till offentligt biträde vid överklagande av ett nej till ny prövning. Sverige borde ha infört direktivet förra sommaren. Eftersom det inte skett så har regler i direktivet direkt effekt i Sverige om de är ovillkorliga, klara och precisa. Direktivet tillåter visserligen staterna att ställa villkor för offentligt biträde i sin lagstiftning, men eftersom Sverige inte infört regeln så finns inte heller några undantag. Migrationsöverdomstolen avgjorde att personen har rätt till offentligt biträde.

Asylnytts kommentar: Fram till den 1 januari bör det nu gälla ovillkorligt att den som har fått nej till en ny prövning får offentligt biträde. Regeringens proposition om lagändringar på grund av asylprocedurdirektivet behandlas just nu i riksdagen. Lagändringarna ska gälla från 1 januari. Rätten till offentligt biträde införs då, men med villkoret "om ... det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas".

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Advokaten Nr 8 2016:

Ny asylrätt ger advokater ännu viktigare roll till sidans topp

Den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft i juli innebär stor skillnad för de asylsökande. Men också för advokatkåren, vars insats blir viktigare. Högre krav och helt ny argumentation kommer att krävas av dem.

När regeringen i november 2015 presenterade sitt lagförslag för att minska asyltrycket i Sverige var kritiken massiv från flera remissinstanser. Såväl Amnesty, Röda Korset och Svenska kyrkan som FN-organen Unicef och UNHCR sågade förslaget. Likaså Advokatsamfundet som menade att de tillfälliga lagskärpningarna var dåligt motiverade och kommer att leda till allvarliga konsekvenser för de asylsökande. I juni i år klubbade riksdagen den nya asyllagen - med vissa, små justeringar gjorda - till trots. Och sedan 20 juli i somras och tre år framåt gäller inte längre den ordinarie utlänningslagen, utan i stället trädde den tillfälliga asyllagstiftningen i kraft.

Den nya asyllagstiftningen kommer att ställa nya och högre krav på advokatkåren - och advokaternas argumentation.

- Vårt uppdrag blir nu ännu viktigare. Vi behöver tänka betydligt mer på frågan om klientens flyktingstatus. Om vi inte gör det kan det innebära stor skada för klienten, säger Petter Aasheim, advokat på advokatbyrån Ahlstedts i Göteborg som arbetar mycket med flyktingärenden samt håller kurser i ämnet hos Advokatsamfundet och på juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-11-16:

Migrationsverket erkänner fel om afghanska tolkar till sidans topp

Migrationsverket kritiseras nu i en egen utredning för hanterandet av afghanska tolkar som sökt skydd i Sverige. Myndighetens stabsjurist har även försökt påverka en domstol genom att komma med substanslösa påståenden om tolkarna.

Flera personer som arbetat som tolkar för de svenska ISAF-styrkorna i Afghanistan har under åren sökt uppehållstillstånd i Sverige. Många av dem fruktar för sina liv efter att de internationella styrkorna dragit ned på sin närvaro i landet.

I våras kunde DN avslöja att en stabsjurist på Migrationsverket i det dolda försökte förmå migrationsdomstolen i Malmö att neka tre tolkar uppehållstillstånd. Vid ett oannonserat besök på domstolen varnade hon för dittills okända uppgifter om tolkarna som gjorde att Säkerhetspolisen måste kopplas in. Migrationsdomstolen bedömde att uppgifterna saknade substans och biföll tolkarnas överklagan.

Tolkarnas advokater har även kritiserat stabsjuristen för att hon agerat i ärendet trots att hon haft en förutbestämd uppfattning. Som en följd av hennes agerande inledde Migrationsverket en egen utredning av stabsjuristen med hjälp av en extern advokatbyrå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

JO-kritik: Samma person togs felaktigt i förvar två gånger till sidans topp

En person som är medborgare i USA sökte asyl i Sverige och fick avslag. Enligt beslutet hade han fyra veckor på sig att lämna landet, från det att han delgivits beslutet. Migrationsverket misslyckades med delgivningen eftersom mannen inte samarbetade och senare genom att Migrationsverket inte följde rutinen för förenklad delgivning, vilket annars kunde ha löst saken. Migrationsverket beslöt istället att mannen skulle tas i förvar, och först därefter delgavs han beslutet. Förvarstagandet hävdes av domstol, eftersom tidsfristen för frivillig avresa fortfarande löpte. Men därefter lämnade MIgrationsverket över ärendet till polisen med den felaktiga uppgiften att utvisningsbeslutet var verkställbart, vilket ledde till att polisen tog honom i förvar en gång till, fortfarande innan tidsfristen löpt ut och utan att Migrationsverket hävt fristen. Efter några dagar släpptes han igen och lämnade senare landet på egen hand. JO misstänker att mannen togs i förvar för att Migrationsverket hade svårt att få tag i honom och understryker att förvarsbeslut bara får fattas om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. JO är mycket kritisk mot Migrationsverkets hantering.

JO:s sammanfattning (Extern länk)

Beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Den som sannolikt är förälder ska få företräda ett barn om inte något annat bevisas till sidans topp

Justitieombudsmannen har utrett situationen då det inte finns någon styrkt ställföreträdare för ett barn som till exempel söker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det kan uppstå när en förälder inte kan förväntas styrka sin identitet. JO har tidigare påpekat att om en ansökan avvisas så måste den påstådda föräldern få reda på beslutet; annars berövas barnet rätten att överklaga. I den nya utredningen ville JO, genom ett antal frågor till Migrationsverket, undersöka i vilkas situationer Migrationsverket presumerar (utgår från) att en uppgiven förälder är ställföreträdare och om det ställer till några problem. Sedan frågorna ställdes har Migrationsverket publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 08/2015) där det framgår att om den sökande och anknytningspersonen lämnat samstämmiga uppgifter så kan det presumeras att en påstådd förälder är behörig att företräda barnet. För att barnet ska få sin sak prövad ska presumtionen inte brytas om det inte visar sig att en annan utpekad person är vårdnadshavare. JO framhåller att det också är nödvändigt att komma in i en sakprövning för att kunna utnyttja möjligheten till DNA. JO är nöjd med Migrationsverkets svar, även om det "fortfarande finns vissa oklarheter om förfarandet".

Läs JO:s sammanfattning (Extern länk)

Hämta beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Ställningstagande om när ansökan om förlängning av arbetstillstånd kan göras till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när en ansökan om förlängning kan göras för den som haft tidsbegränsat arbetstillstånd. Det väsentliga är att det inte leder till avslag att ansökan lämnas in efter att det gamla tillståndet löpt ut. Detta gäller även vid spårbyte som studier-arbete eller anknytning-arbete. Däremot kan en sen ansökan vägas in i sakbedömningen om grunderna för ett nytt tillstånd är svaga. För att ansökan ska räknas som en förlängning bör personen ha uppfyllt någon tillståndsgrund under tiden. Vidare kan en person som befinner sig i landet utan tillstånd bötfällas. För att undgå den risken bör ansökan om förlängning ändå göras innan tillståndet gått ut. Om personen har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut i botten så kommer en ny ansökan efter att tillståndet löpt ut att prövas som en fråga om verkställighetshinder. En annan situation än förlängning uppstår om en anställning upphör inom tillståndstiden. Då kan uppehållstillståndet återkallas om personen inte får nytt jobb inom tre månader. Däremot ska ansökan på grund av ett nytt jobb inte avslås bara för att den kommit in senare än så.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-11-23:

CAT: Anmälan om behandling på Lampedusa går inte att pröva utan dokument till sidans topp

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En man från Tunisien som anlände med båt till den italienska ön Lampedusa under 2014 har klagat till kommittén om hur han hållits inlåst under omänskliga förhållanden först på Lampedusa och senare på en båt i Palermo. Efter identifiering av den tunisiskt konsuln flögs han tillsammans med många andra tillbaka till Tunisien. Han ska inte ha fått någon information om möjligheten att söka asyl eller överklaga behandlingen. Italien har svarat att det inte går att hitta mannen i registren över migranter på Lampedusa. CAT väljer att inte pröva ärendet eftersom mannen inte har lämnat några som helst dokument rörande de åtgärder han ska ha utsatts för och att han borde ha kunnat få reda på hur han skulle göra åtminstone av de frivlliga som besöker centret. Det framgår inte heller att han skulle ha klagat hos någon italiensk myndighet varken under sin tid i Italien eller efter utvisningen till Tunisien.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Utvisning av LTTE-sympatisör från Danmark till Sri Lanka förbjuds av FN-kommitté till sidans topp

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En man som tidigare varit fängslad och torterad i Sri Lanka på grund av sin koppling till den tamilska motståndsrörelsen LTTE får inte utvisas. Danmark hade grundat sitt avslag bland annat på den förändrade situationen i Sri Lanka och att den paramilitära milis som mannen gripits av inte längre är förknippad med regeringen. Även om han utsatts för tortyr fanns inget bevis för att det skulle hända igen. CAT håller inte med om bedömningen och citerar en rad rapporter som visar att tamiler med koppling till LTTE riskerar tortyr om de återsänds till Sri Lanka. Det skulle därför bryta mot FN:s konvention mot tortyr att verkställa utvisningen.

CAT har vid sina sessioner i maj respektive augusti även behandlat två ärenden rörande utvisningar av tamiler från Australien. Båda hävdade en liknande risk som mannen i Danmark, men grundat på mer avlägsna relationer till LTTE. Det fanns trovärdighetsbrister och en av männen hade bott i många år i Sri Lanka utan problem innan han lämnade landet 2009. I dessa fall fann kommittén inget brott mot konventionen om utvisningarna verkställs.

Hämta eller läs dokumentet rörande J.N. mot Danmark, com No. 628/2014 (Extern länk)

Hämta eller läs dokumentet rörande G.R. mot Australien, com No. 605/2014 (Extern länk)

Hämta eller läs dokumentet rörande R.K. mot Australien, com No. 609/2014 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

FN:s kommitté mot tortyr publicerar ställningstaganden i utvisningsärenden till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat ett antal beslut i utvisningsärenden som tagits vid kommitténs sessioner i maj och augusti i år. Förutom de beslut rörande behandling av asylsökande i Italien och utvisningar till Sri Lanka som refereras i denna utgåva av Asylnytt har kommittén bland annat behandlat ett ärende om en sikh från Indien som inte ansågs trovärdig, bland annat för att han föreföll ha planerat sin resa och kommit till Kanada främst för att studera. En man av rysk etnicitet från Kazakstan som skulle utvisas från Nederländerna blev inte heller trodd, bland annat på grund av en lång lucka i berättelsen. En ärende gällande en kvinna från Pakistan som skulle utvisas från Kanada togs inte upp till sakprövning på grund av att hon inte uttömt möjligheterna att överklaga i Kanada. Ett mål rörande ett par från Rumänien som skulle lämnas ut från Danmark efter en arresteringsorder togs inte heller upp till sakprövning. Kvinnan hade visserligen tidigare bedömts ha asylskäl efter en procedur i Kanada, men i det aktuella målet hade de endast allmänt anfört ospecificerade klagomål på förhållandena i häkte i Rumänien.

Se samtliga publicerade ärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Europadomstolen tillåter överföring av för tidigt födda tvillingar till Italien till sidans topp

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har behandlat ännu ett par fall som rör överföring enligt Dublinförordningen av barnfamiljer till Italien. Domstolen har accepterat Italiens generella garanti från juni 2015 om att barnfamiljer ska hållas samman och få ett adekvat mottagande, om Italien får information om familjen innan överföringen verkställs. Därför behövs ingen ytterligare individuell garanti, vilket krävdes i det så kallade Tarakhel-fallet 2014. Ett av de nya fallen gällde ett par som sökt asyl i Finland. Italien hade accepterat att ta emot dem var för sig. De hade då inga barn och frågan om garantier kom inte upp. När kvinnan nedkom med för tidigt födda tvillingar ville föräldrarna hejda överföringen och påpekade att Italien inte informerats om situationen. Men Europadomstolen anser att det finns tid att informera Italien, och att det inte finns något som talar för att familjen skulle utsättas för något som skulle strida mot Europakonventionen.

Ett annat ärende gäller en utvidgad familj av vuxna syskon plus ett barn som befann sig i Schweiz. Förutom att Italiens garantier för barn accepteras innebär domen bland annat att det inte går att hävda rätt till familjeliv när båda parter är asylsökande.

Läs domen M.A.-M. and others v. Finland i sin helhet (Extern länk)

Läs domen Ali and others v. Switzerland and Itally i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23

Europadomstolen saknar barnets bästa i tio år gammalt familjeåterföreningsmål till sidans topp

Fallet rör en ung man som bor i Egypten och är född 1990. Hans föräldrar skilde sig och pappan flyttade till Schweiz 1997 och fick uppehållstillstånd 1999. Pojken bodde kvar hos mamman. 2002 gjorde han ett tremånadersbesök i Schweiz. År 2003 kom han dit igen och fick så småningom uppehållstillstånd. Men efter konflikter med styvmamman flyttade han åter till Egypten. Det nuvarande målet börjar 2006 då pojken är 15 och pappan ansöker om familjeåterförening igen. Den här gången fick han avslag, ett beslut som först revs upp av domstol men till slut blev det avslag ändå efter många turer som pågick till 2010. Vid det laget hade pojkens mor och hennes man flyttat från Egypten. Han bodde med sin mormor och hade blivit vuxen. Efter att ha övervägt saken ytterligare några år konstaterar Europadomstolen nu att om den nationella domstolen verkligen hade övervägt barnets intresse, pojkens anknytning till hemlandet contra den till pappan etc, så hade avslagsbeslutet kunnat godkännas. Men så hade inte skett, den franska domstolen fattade inte sitt beslut med barnets bästa i centrum och därför har artikel 8 i Europakonventionen kränkts.

Läs domen i sin helhet, Case of el Ghatet v. Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

FN:s kommitté mot tortyr avfärdar ännu ett klagomål mot utvisning till Tjetjenien till sidans topp

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En man från Tjetjenien i Ryssland hävdade att han blivit gripen och torterad av säkerhetspolisen i Grozny för att han misstänktes tillhöra rebellerna, vilket en granne i hans hemby och två kusiner till honom gjorde. En bror till honom ska ha gripits senare och dömts till fängelse i ett år. Han uppgav att han inte höll kontakt med sina föräldrar för att dessa uppgivit till polisen att han tillhörde rebellerna. Sverige håller med om att det fortfarande förekommer olagliga fängslanden, tortyr och utomrättsliga avrättningar i Tjetjenien. Men eftersom mannen lämnat motstridiga och orimliga uppgifter var han enligt svenska myndigheter inte trovärdig. CAT gör en liknande bedömning och påpekar bland annat att mannen inte visat några bevis alls för att familjemedlemmar förföljts och inte kunnat uppge datum, platser, namn på inblandade eller någon detaljerad beskrivning av de händelser han tagit upp.

Fallet hör inte till de som finns på FN:s mr-site, men har publicerats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta beslutet. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Migrationsöverdomstolen: Barn ska inte överföras med föräldern utan samtycke till sidans topp

En kvinna som redan hade uppehållstillstånd i Italien sökte asyl i Sverige med sina barn. Eftersom Dublinförordningen var överspelad genom att kvinnan redan fått asyl så fick hon istället beslut om avvisning till Italien. Under vistelsetiden i Sverige föddes ännu ett barn, som sökte asyl. Migrationsverket fattade - efter att ha inväntat tyst accept fårn Italien - beslut om att överföra barnet till Italien, detta utan att begära mammans samtycke. Enligt Migrationsverket och senare domstolen ska barn som föds under proceduren betraktas som oskiljaktiga från familjen och få samma beslut. Dessutom ansåg verket att tillämpningen av förordningens kriterier inte kan överklagas. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att det inte stämmer. Tillämpningen får numera överklagas. Artikeln om att barn följer familjen rör barn i en asylsökande familj. I det här fallet hade mamman redan flyktingstatus. I det läget tillämpas artikel 17.2 om sammanföring och båda parters samtycke krävs. Barnets asylskäl ska prövas i Sverige.

Hämta referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Migrationsdomstol beviljar flyktingstatus för Ginbot7-sympatisörer från Etiopien till sidans topp

En kvinna vars far var involverad i organisationen Ginbot7 och som själv hjälpt till med olika sysslor, flydde efter att ha varit gripen och utsatt för tortyr. Migrationsverket anser att berättelsen inte är trovärdig, bl.a. för att hon lyckats fly och för att de dokument hon har är sådana som är lätta att förfalska. En man vars föräldrar också var politiskt aktiva och fadern misstänkts för medlemskap i Ginbot7 blev av liknande skäl inte trodd av Migrationsverket då han berättat om faderns aktiviteter och vad han själv utsatts för i fängelse. Han hade inte berättat sammanhängande utan bara svarat på fråga efter fråga. Domstolen däremot bedömer båda berättelserna som sammanhängande och självupplevda. Att mannen är återhållsam förtar inte trovärdigheten. I båda fallen anser domstolen att uppgifterna stämmer med landinformation och beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. Observera att domarna inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Läkare vars arbete ansågs strida mot Islam får stanna efter överklagande till sidans topp

Beslut från migrationsdomstol: En läkare från Afghanistan som bott i Sverige med sin familj på grund av studier hoppade av och sökte asyl. Mannen hade skrivit artiklar om barnbegränsning och arbetat för utländska organisationer. Kvinnan hade undervisat flickor. Detta hade gjort dem till fiender för taliban. De hade tvingats i internflykt innan de kunde lämna landet genom mannens studier. Migrationsverket avslog på grund av brist på bevis för hoten och för att familjen inte sökte asyl omedelbart. Migrationsdomstolen däremot ser ingen anledning att misstro berättelsen eller de handlingar som visar vad mannen sysslat med. Domstolen anser att familjen riskerar förföljelse även om det inte finns bevis för de hot familjemedlemmarna fått i andra hand. De bevilijas därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Ordföranden nedröstad i domstolsbeslut om skyddsbehov i Albanien till sidans topp

En polis i Albanien hotades till livet av en kriminell organisation sedan han stoppat smuggelaffärer. Därefter följde olika incidenter, bland annat ett kidnappningsförsök mot en dotter. Mannen försökte få skydd av arbetsgivaren och av en politiker, men blev istället själv avskedad. Migrationsverket ansåg att hotbilden inte var tillräckligt konkret utan avslog. Migrationsdomstolen anser att berättelsen är trovärdig och stämmer med landinformation, och att myndighetsskyd kan saknas i individuella fall. I detta fall tycks krafter inom rättsväsendet ha hindrat mannen från att få skydd. Familjen beviljas därför uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Beslutet fattades av nämndemännen mot domarens röst. Domaren höll med om att berättelsen är trovärdig men ansåg att de kriminella inte längre har något intresse av att skada familjen sedan mannen slutat som polis samt att det inte är visat att de inte kunde få skydd av myndigheterna. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 16-11-17:

Kurdo Baksi: "Låt journalisten Niko Ago som kartlagt nazismen stanna" till sidans topp

Kurdo Baksi, samhällsdebattör och författare, var tidigt ute med att slå larm om utvisningshotet mot albanske journaliten Niko Ago som mordhotats sedan han kartlagt nazismen i Grekland och även i Albanien.

Han avslöjade grekiska parlamentsledamöters kopplingar till grov kriminalitet och polisens samröre med nazistiska Gyllene Gryning strax före valet 2012. och utsattes då omedelbart för mordhot. Och hals över huvud flydde han då Grekland.

Tidskriften Expo har uppmärksammat utvisningshotet mot Niko Ago. Det har även Dala-Demokraten och SVT gjort.

- När Ago bevisade att Ilias Kasidiaris, näst högste ledaren i Gyllene Gryning, var inblandad i en misshandel och ett rån, skrev han under sin dödsdom, säger Baksi.

- Han utsattes genast för mordhot på nätet genom sms och sociala medier, säger Kurdo Baksi i tidningen Journalisten och till Dala-Demokraten.

Efter dödshot fick Niko Ago en fristad i Dalarna 2013 via Landstinget Dalarnas folkhögskolor men nu ska han alltså utvisas.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 16-11-17:

Efter tre självmordsförsök - tonåring utvisas till sidans topp

Victoria Vasic och hennes två barn utvisas i natt till Serbien. Trots att hennes tonårsdotter försökt att begå självmord tre gånger.

För drygt ett år sedan kom Victoria Vasic och hennes två barn till Sverige från Serbien.

Hon lämnade landet eftersom hennes man dog och hon hamnade på gatan. Victoria är rom och situationen för romer i Serbien beskriver hon som att de mer eller mindre är rättslösa.

- Jag vet inte var min familj är. Jag har ingen kontakt med någon. Jag är ensam med mina två barn. Jag säger det här till migrationsverket att jag är ensam. Jag vill ha hjälp, säger Victoria Vasic.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 16-11-19:

Beslut: Okolo får stanna i Sverige till sidans topp

Söderhamnsbon Okolo Ekenechukwu som sökt asyl på grund av sin sexuella läggning får permanent uppehållstillstånd, beslutar Migrationsdomstolen.

Okolo Ekenechukwu, ursprungligen från Nigeria, numer bosatt i Söderhamn, ska beviljas permanent uppehållstillstånd.

Det enligt beslut från Migrationsdomstolen som därmed går helt emot Migrationsverkets tidigare bedömning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Migrationsdomstol: Mor och 25-årig dotter är familj enligt Europakonventionen till sidans topp

Två kvinnor, mor och dotter, som bott i Syrien, sökte asyl i Sverige. Modern som är syrisk medborgare fick stanna, men den 25-åriga dottern är irakisk medborgare och fick beslut om utvisning till Irak. Pappan är försvunnen, men Migrationsverket framhöll att dottern har en 18-årig bror samt sin fars släktingar i Irak. Hon hävdar att hon riskerar förföljelse av släktingarna för att hon och modern flytt utomlands. De är dessutom sunnimuslimer, medan faderns familj är shiiter. Migrationsdomstolen betraktar risken som spekulationer, men håller med om att kvinnan inte kan få stöd av sin bror. Hon anses inte ha skyddsbehov men lider av psykisk ohälsa som intygats, hon är starkt beroende av sin mor, har ingen annan familj och har inte gått i skola sedan hon var tolv. Sammantaget skulle en utvisning vara en oproportionerlig inskränkning av hennes privat- och familjeliv i enligt Europakonventionen. Hon får alternativ skyddsstatus som sin mor. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Rättsligt ställningstagande om lön och förmåner för att få arbetstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om villkoren för att ett arbetserbjudande ska kunna leda till arbets- och uppehållstillstånd. Ställningstagandet innebär bland annat att löneförmåner, som till exempel fri bostad, kan räknas med. Vissa lönetillägg kan också räknas, men inte traktamente som ska användas i tjänsten. Det är den sökandes sak att visa vad förmånen är värd, tex med uppgifter om bostad. Vid förlängning kontrolleras att villlkoren varit uppfyllda även med avseende på förmåner. Det är Migrationsverket som avgör om lönen uppnår branschens lägsta godtagbara nivå, även om facket ska få yttra sig. Om det inte finns någon facklig organisation som kan eller vill yttra sig ska Migrationsverket göra bedömningen ändå.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Breakit 16-11-10:

Stjärnkodaren Tayyab Shabab utvisas: "Det känns fruktansvärt" till sidans topp

Migrationsverkets utvisningsbesked kommer som en fullständig kalldusch för Tayyab Shabab. "Jag straffas för någonting som jag inte har gjort", säger han till Breakit.

Programmeraren Tayyab Shabab flyttade till Sverige 2013. Hit kom han från Pakistan för att ta sin master på Linnéuniversitetet i Växjö.

För en lovande utvecklare bjuder Sverige på en gyllene arbetsmarknad. Företagen skriker efter programmerare. Och Tayyab Shabab fick jobb, redan under studietiden, på webbyrån HL Design i Växjö.

"Jag fick jobb redan efter några månader, och jobbade parallellt med att jag tog min master i Växjö", säger Tayyab Shabab till Breakit.

Nu ser det jobbet ut att tvinga honom ur landet, eftersom tidigare pensionsinbetalningar blivit felaktiga eftersom han inte hade något personnummer.

I måndags fick Tayyab Shabab sitt utvisningsbesked i brevlådan.

"Det känns fruktansvärt, jag blir straffad för något som jag inte har gjort", säger Tayyab Shabab.

Sedan april i år har Tayyab Shabab jobbat som utvecklare på Dynamo, ett bolag som tar fram mobilappar och mobila lösningar. Där jobbar mobilutvecklare från över 20 länder.

Tayyab Shabab beskrivs som ett av bolagets stjärnkodare. Jobbet har gjort att han, tillsammans med sin fru, flyttat till Stockholm och en lägenhet i Vasastan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Breakit 16-10-05: "Eftertraktade förmågor bara glider ur företagens händer" (Extern länk)

Breakit 16-10-06: Migrationsverket ser kodarnas problem - hur blev det så här? (Extern länk)

Breakit 16-11-10: JUST NU: Efter fallet Tayyab Shabab - nu kan reglerna ändras (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Blekinge 16-11-10:

Gränspolisen ber bovärdar att tipsa om papperslösa till sidans topp

Flera kommunala bostadsbolag i Blekinge har fått mejl från gränspolisen där de ombeds informera om människor som vistas illegalt i Sverige.

I mejlet som skickats till bostadsbolagen ber en spaningsgrupp inom gränspolisen om hjälp för att hitta människor som inte har rätt att vara i Sverige. Bland annat står det:

Det vi söker är information angående adresser där ni upplever att det vistas fler personer än vad som är skrivna

Olofströmhus är ett av bolagen som fått brevet från polisen och där har vd Magnus Lindahl sin åsikt klar kring hur de agerar.

- Vi ska vara en trygg hyresvärd och vi kommer inte gå ut och säga vilka människor som är i lägenheterna. Vår uppgift är att ta hand om våra hyresgäster.

Ni kommer inte hjälpa polisen med det här?

- Nej det kommer vi inte göra. Det är inte vår uppgift. Vi är ingen polisiär myndighet utan vill de jobba på detta sättet så får de i så fall utöka sina resurser, säger Magnus Lindahl.

De vi söker för att kunna verkställa ur landet, gömmer sig ofta hos släktingar/andra bekanta

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 16-11-10: Polisen backar om brev till bovärdar om papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-11-01:

Grekland/ Syrian refugees: we were tricked into returning to Turkey till sidans topp

A group of Syrian refugees including a couple with four young children detained in Turkey say they were tricked into being deported from Greece last month without having their asylum claims processed.

In the first case of its kind since the start of the EU-Turkey migration pact, at least eight Syrians were allegedly sent back to Turkey in October despite lodging asylum claims in Greece.

The allegations weaken the legal basis for the EU-Turkey deal, which was reached in March on the assumption that all refugees arriving in Greece would have access to a fair asylum procedure.

According to documents shared by the applicants with the Guardian, the refugees were initially given the chance to apply for asylum after landing in Greece on 9 October.

But 11 days later, before their applications were fully processed, they say they were tricked by EU and Greek officials into returning to Turkey.

"I never knew I was [going to be] deported to Turkey," said Lawand Haji Mohamad, a 33-year-old from Kobani, Syria, who arrived in Greece with his wife and four children, all aged under five.

Instead, police told his family that they were being flown to the Greek mainland. "The policemen said leave your dinner, get your stuff, we will take you to a police station for the night and [then] tomorrow morning to Athens," Haji Mohamad said by phone from a detention camp in southern Turkey called Düziçi.

After boarding a plane with officials from the Greek government and the EU border agency, Frontex, the Syrians say they were not provided with any further information. The first time they had any inkling that they were being deported against their will was on arrival at Adana, Turkey.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Euractiv 16-11-02: Alarm over effectiveness of EU-Turkey refugee deal grows in Brussels (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-14:

Kenya/ Flyktingar i Kenya tvingas flytta efter hot till sidans topp

Bara två veckor innan man stänger Dadaab flyktinglägret i Kenya tvingar kenyanska regeringstjänstemän flyktingarna att återvända till Somalia, säger Amnesty International i en ny rapport.

Den kenyanska regeringen meddelade i våras att den skulle stänga världens största flyktingläger, som är hem för mer än 280 000 människor, mestadels somaliska flyktingar.

De hänvisade till säkerheten, ekonomiska och miljömässiga aspekter men även bristen på stöd från det internationella samfundet.

Sedan dess har kenyanska regeringstjänstemän hotat med att de som bor där måste lämna lägret i slutet av månaden annars tvingas utan någon hjälp.

Madelaine Seidlitz är jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och migration.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Europarådets mr-kommissionär 16-11-15:

Migrants in limbo in Europe have the right to live in dignity till sidans topp

In some countries, they call them "invisible persons", in others - "ghosts". Throughout Europe there are many migrants, primarily rejected asylum seekers, who live in a state of protracted legal and social limbo without any long-term prospects. The authorities refuse to regularize them or to grant them any kind of legal status, but often, they cannot go back to their countries of origin for various reasons, most often, fear of persecution. These desperate persons tend to live in substandard conditions, completely excluded from society, lacking residence permits and the means to meet basic needs such as shelter, food, health or education. In essence, they are deprived of any opportunity to live in dignity.

During my visits I have met some of these persons and was struck by their plight. For example, when in Denmark in 2013, I visited an asylum center whose long-term residents were mainly rejected asylum seekers whose deportation order could not be implemented, due to a lack of identity documents or other reasons. 29 persons resided there for more than 15 years. During my visit to Cyprus in 2015 I was struck by the situation of 67 refugees and rejected asylum seekers, mostly Kurds from Iraq and Syria, as well as from Sudan and Ethiopia, who have lived in a UK military base for almost 18 years. Neither Cyprus nor the UK has granted them any long-term residency status. In 2014 in the Netherlands I was deeply concerned seeing migrants in a disused church living in extremely difficult conditions. Some of them had been placed in detention several times for several months without this detention resulting in deportation. Similar cases can be found in other European countries. The increased arrival of migrants, including asylum seekers, in Europe has exacerbated this problem.

Major human rights issues arising in this context

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-11-07:

Ändrade regler ett problem för asylsökande - tusentals går under jorden till sidans topp

Från den första juni är inte Migrationsverket längre skyldiga att ge bistånd till asylsökande som fått avslag på sin asylansökan.

När en person får avslag på sin asylansökan och inte frivilligt infinner sig för att åka hem igen betraktas denne av Migrationsverket som avviken eller försvunnen. I och med det försvinner också rätten till dagersättning och bostad.

Frågan är vem som tar ansvar för dem när Migrationsverket inte längre gör det.

Enligt Tina Mansson-Söderlund, socialchef i Bollnäs kommun, har i vart fall inte socialförvaltningen något ansvar för dessa människor.

- Men det här är ett bekymmer, säger hon. Vad händer med alla som får avslag på sin asylansökan och inte godtar det? Det är ett jättestort problem.

Många som hamnat i den här situationen får i dag hjälp av kyrkor och andra ideella organisationer - ren välgörenhet. Frågan är hur långt deras resurser räcker?

Tina Mansson-Söderlund tror att det behövs stora politiska satsningar för att lösa problemen.

- Det finns en humanitär sida av frågan som komplicerar allt, menar hon. Lagen säger en sak och enligt den har vi inget ansvar, men vi vet att de här människorna finns. Då måste man rent mänskligt fråga sig hur man ska förhålla sig till det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-11-07: Allt fler beroende av välgörenhet - frivilligorganisationer hårt pressade (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-11-07: Mannen som inte finns: "Är säker på att jag blir dödad om jag åker tillbaka" (Extern länk)

TT / Metro 16-11-13: Total fattigdom efter asylavslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekots lördagsintervju 16-11-19:

Morgan Johansson (S), regeringen och flyktingpolitiken till sidans topp

Svensk flyktingpolitik har genomgått stora förändringar det senaste året. Nu vill regeringen öka takten i avvisningarna av dom som fått avslag på sin asylansökan.

Sedan i somras har asylsökande som fått avslag på sin asylansökan inte längre rätt till boende och ersättning. Många har lämnat landet frivilligt, många tros också ha gått under jorden. Hur undviker man att en stor grupp papperslösa lever i Sverige?

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) intervjuas i Ekots Lördagsintervju.

Lyssna till programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

LSU 16-11-03:

Handledningen är här! till sidans topp

LSU:s handledning för organisationer som önskar starta upp aktiviteter med fokus på asylsökande och nyanlända barn och unga är äntligen här!

Handledningen innehåller bland annat statistik om flyktingsituationen och information om ämnen som grunder för uppehållstillstånd, asylprocessen och rättigheter för asylsökande, nyanlända och papperslösa.

Dessutom rymmer handledningen även tips och råd från organisationer med erfarenhet av att skapa aktiviteter med/för asylsökande och nyanlända barn och unga, vägledning för hur ni kan arbeta inkluderande, en lista på stiftelser att söka och mycket mer.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 16-11-19:

Kyrkoherde efterlyser medmänsklighet till sidans topp

Kyrkoherden i Bergsjön, Henrik Törnqvist, möter asylsökande och papperslösa i vardagen. Nu säger han sig vara mycket orolig för allmänhetens ökande ovilja att hjälpa de utsatta.

- Det har skett en mycket kraftig attitydförändring. För bara ett år sedan var det mängder av människor som kom till mig och frågade hur de kan hjälpa till. Nu är det alldeles tyst, säger Henrik Törnqvist.

När SVT Nyheter Väst besöker Bergsjöns kyrka är det som vanligt många människor med olika bakgrunder som rör sig i lokalerna.

Kyrkan har beskrivits som en av de mest mångkulturella i landet och till skillnad från många andra kyrkor har man inga problem att fylla mässorna på söndagarna.

Här kan det vara hundratals besökare en vanlig söndag.

Samhällets mest utsatta

Men på vardagarna söker sig också många människor i nöd till kyrkan. Människor som väntar på att avvisas eller människor som gått under jorden och lever som papperslösa.

- Det finns en oerhört stor nöd där ute. Det är många människor som är fullständigt förtvivlade och inte vet var de ska vända sig, säger Henrik Törnqvist.

Efter förra årets stora flyktingvåg till Sverige är det nu allt fler som börjar få sina beslut på sina asylansökningar. En stor del av dem får avslag, vilket SVT Nyheter Väst rapporterat om i veckan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 16-11-11:

Frivilliga i Röda korset söker flyktingars anhöriga till sidans topp

Många av de människor som kommit till Sverige de senaste åren har tappat kontakten med sina anhöriga. I Gävle har en grupp frivilliga inom Röda korset börjat arbeta med efterforskning.

- Som människa måste man ingå i ett sammanhang och det närmaste sammanhang vi har är vår familj. Det är därför jag vill vara med och bidra till att återskapa kontakten mellan de här personerna och deras anhöriga i länderna som de har lämnat, säger Lennart Karlström, en av de rödakorsare som ingår i gruppen.

Cirka 2 000 personer får varje år hjälp av Röda korset i Sverige med att återförenas med sin familj, och det stora antalet flyktingar förra året har ökat trycket. Den grupp där Lennart Karlström är med har hittills hjälpt fem ensamkommande barn med att sammanställa uppgifter. Det har varit tre ungdomar från Afghanistan, en från Somalia, och en från Eritrea, och det är inte helt lätt att få fram de uppgifter man behöver, berättar Lennart Karlström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Digital 16-11-12:

Bröder förenade i flyktingstöd till sidans topp

Med teknik hjälper de danska bröderna Mikkelsen splittrade flyktingfamiljer att återförenas. Nu prisar Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change de danska bröderna Mikkelsen för sitt arbete med organisationen Refugees United (Refunite). Samtidigt går H&M Foundation och Svenska Postkodstiftelsen in som finansiärer.

Refunite grundades 2008 efter att de danska bröderna Christopher och David Mikkelsen tre år tidigare kommit i kontakt med den afghanske flyktingpojken Mansour. Hans familj hade splittrats sedan en människosmugglare lovat att föra en familjemedlem i taget till ett säkert land i Norden - Danmark eller Sverige. Mansour, som var tolv år gammal när han flydde från Afghanistan, kom som planerat till Danmark men såg aldrig till resten av familjen. Under flera år sökte han efter sin yngre bror, helt utan framgång.

"Vi mötte honom 2005 och den tekniska utvecklingen hade ändå kommit en bit. Vi undrade hur svårt det egentligen skulle kunna vara att hitta en person", säger Christopher Mikkelsen.

Det skulle visa sig vara svårt. Mycket svårt. Det enda sättet att få fram information var genom att fylla i ett stort antal blanketter, skicka mellan länder och organisationer och vänta på svar som kanske skulle komma några månader senare.

"Det fanns inget övergripande eller centraliserat informationsutbyte. Det tog väldigt lång tid att få fram den knappa information som fanns", säger Christopher Mikkelsen.

Efter mycket hårt arbete och en resa till Afghanistan lyckades bröderna Mikkelsen hjälpa Mansour att hitta sin lillebror, som tillbringat flera år i Ryssland. Den yngre brodern smugglades till Moskva och flögs till Danmark för att återförenas med Mansour.

"För oss var det här en av de största händelserna vi har varit med om. Att som bröder få se dessa bröder återförenas - det går inte att beskriva känslan", säger David Mikkelsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 16-11-04:

Libyan coast guards attacking migrants raises concerns over Operation Sophia till sidans topp

The allegation that the Libyan Coast Guard violently assaulted a vessel transporting asylum seekers raises strong concerns about the EU's collaboration with the Libyan navy, which commenced last week as part of the EU's Operation Sophia.

German NGO Sea Watch reported that during a rescue operation two weeks ago, a rubber dinghy carrying 150 - 160 people was attacked by the Libyan Coast Guard. According to Sea Watch, coast guards were seen hitting migrants and causing the deflation of the vessel. The attack led to the drowning of approximately 30 people. While Sea Watch published pictures of the incident, the Libyan Coast Guard merely confirmed its presence at the scene but denied the alleged attack. After the attack, Sea Watch spokesperson Ruben Neugebauer said, "Next week training starts with the Libyan coastguard. We think it's quite important to think about with whom we are collaborating.

"The training will start in the framework of Operation Sophia which was launched in June last year as an EU military mission with the objective of "disrupt[ing] the business model of human smugglers and traffickers" in the Central Mediterranean. In June this year, the Operation's mandate was reinforced to include the training of the Libyan Coast Guard and Navy. The training, with the objective of enhancing the coast guard's ability to disrupt smuggling and trafficking as well as to perform search and rescue operations, begun last week.

The decision to continue the training despite the attack was criticised by ProAsyl. The organization condemned the EU's cooperation, saying that the EU hereby becomes an accomplice to the breaches of human rights committed by the Libyan Coast Guard.

Artikeln med källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-11-14:

Turkey is not safe for children: 56 MEPs call on EU to stop sending back migrants till sidans topp

A letter signed by 56 MEPs addressed to numerous officials from the European Commission, the UNHCR and the International Organisation for Migration highlights the abysmal educational and living standards for children in Turkey and calls for "the cessation of readmissions and returns of migrants to Turkey, especially of vulnerable categories such as children." Of particular concern is the fact that many Syrian children are employed in Turkish textile factories where they "work in painful conditions, in very close contact with a wide range of toxic chemicals and other hazardous substances such as hydrochloric acid."

The letter concludes by calling (emphasis added):

"- on the Commission and Member States to explicitly include the aforementioned principle of coherence in all treaties signed by them, keeping by this way with international commitments on the respect of human rights. We note that this will require intensive cooperation between different directorates-general, within the Commission and the European External Action Service;

- on all States, and in particular EU Member States, to prioritise for immediate action the establishment of mandatory human rights due diligence for business enterprises which are owned or controlled by the State, and/or receive substantial support and services from State agencies or European institutions as well as for businesses that provide goods or services through public procurement contracts;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-11-09:

Lägesrapport från EU-kommissionen om omplacering och vidarebosättning till sidans topp

Omplacering och vidarebosättning EU-länderna måste fortsätta sina ansträngningar för att fullgöra sina åtaganden

EU-kommissionen har i dag antagit sin senaste lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 28 september 2016.

Sedan den förra rapporten har ytterligare 1 157 personer omplacerats och medlemsstaterna har fortsatt att fullgöra sitt åtagande om att erbjuda en laglig väg till Europa för människor med skyddsbehov. Det här innebär att det totala antalet omplaceringar nu uppgår till 11 852 - vilket är mer än hälften av de 22 504 platserna enligt systemet från juli 2015. Den allmänt positiva omplaceringstrenden under de senaste månaderna bekräftas av de ytterligare 1 212 omplaceringar som gjordes under rapporteringsperioden Det rör sig visserligen om en kortsiktig minskning på grund av särskilda omständigheter, men den exceptionella minskningen jämfört med det stora antalet omplaceringar i september visar ändå att det krävs ytterligare ansträngningar från EU-länderna för att bibehålla den hittillsvarande positiva trenden.

(...)

Det finns i dag omkring 24 000 personer i Grekland av nationaliteter som har rätt till omplacering och omkring 20 400 i Italien av nationaliteter som har rätt till omplacering som har anlänt sedan januari 2016. Om omplaceringsarbetet intensifieras bör det vara möjligt att omplacera alla som har rätt till det inom omplaceringsperioden (till september 2017).

(...)

Hela pressmeddelandet och bakgrund (Extern länk)

Se även:

Karta från UNHCR: Italy - EU Relocation Dashboard (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-19:

Sverige går emot EU:s flyktingpolitik - Förslag om frivillig fördelning till sidans topp

Det går inte Sveriges väg i förhandlingarna om en gemensam flyktingpolitik i EU.

Sverige driver på för att alla EU-länder ska ta emot flyktingar, men nu diskuteras en kompromiss som innebär att länderna själva ska få bestämma på vilket sätt de vill bidra vid en ny flyktingkris.

EU:s ordförandeland Slovakien har lagt fram ett kompromissförslag som Ekot har läst. Enligt förslaget ska EU-länderna själva få välja hur de vill bidra, till exempel med pengar, skicka gränspoliser eller asylhandläggare eller hjälpa till att utvisa asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar.

Det ska alltså vara frivilligt vad man väljer att göra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-11-16:

Italien stoppar EU:s budget till sidans topp

Italien har tagit ett första steg till att göra verklighet av hoten om att stoppa EU:s budget. I protest mot att landet inte får någon hjälp med att hantera flyktingkrisen har man nu lagt in ett veto i förhandlingarna.

Italien som länge varnat för att man inte klarar av att hantera mängden flyktingar som kommer via Medelhavet satte på tisdagen ned foten under förhandlingarna om EU:s budget för kommande år.

Under ett besök på universitetet i Catania på Sicilien berättade den socialdemokratiske premiärministern Matteo Renzi att Italien har lagt in ett första veto under överläggningarna, i förhoppning om att pressa andra EU-länder att hålla sig till sin del av överenskommelsen om omplaceringen av flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-08: Bakslag för Orbáns regering - för få deltagande i omröstningen mot flyktingmottagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-11-15:

The European Parliament want a "humanitarian visa" till sidans topp

- the Council and the European Commission are opposed

Regulation on the Union Code on visas (Visa Code) (recast) (First reading) (LIMITE doc no: 14262-16)

State of play:

"1) the Council and the Commission want to stick to the recast rules (possibility for the co-legislators to amend only the parts highlighted in grey in the Commission's proposal). However, as the EP has tabled amendments concerning the white and the grey parts, the Rapporteur pleaded during the last trilogues for a pragmatic approach and advocated widening the scope of the recast exercise.

2) the humanitarian visa: EP strongly insists to include this element and considers that it would be the key added value of the proposed Regulation...

At the last trilogue on 11 October 2016, views remained strongly opposed regarding in particular the issue of the humanitarian visa...

The humanitarian visa is the main outstanding issue in the file and constitutes at the same time a red line for the EP, the Member States and the Commission.."

Hämta dokumentet från Statewatch (Extern länk)

Se även rapporten om vilka vägar som används:

European Migration Network 16-11-09: Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe - what works? (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens Råd 16-11-17:

Rådet accepterar visumfrihet för Ukraina samtidigt med ny mekanism för upphävande till sidans topp

On 17 November, the Permanent Representatives Committee (Coreper) agreed, on behalf of the Council, a negotiating position on visa liberalisation for Ukraine. It confirmed the Commission proposal to provide for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Ukraine and for citizens of this country when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

The Council takes the view that the entry into force of visa liberalisation for Ukraine should be at the same time as the entry into force of the new suspension mechanism.

On the basis of this mandate, the presidency will start negotiations with the European Parliament.

Background

In December 2015 the Commission concluded that Ukraine had met all the benchmarks for the exemption of the visa requirement. On 20 April 2016 the Commission published the proposal for visa liberalisation.

Once the new visa regime for Ukraine is agreed with the Parliament and formally adopted, it will move the country from Annex I of Regulation 539/2001 (countries whose nationals need a visa to enter the Schengen area) to Annex II of the same regulation (visa free countries), thus providing for visa-free travel for EU citizens when travelling to the territory of Ukraine and for citizens of this country when travelling to the EU, for a period of stay of 90 days in any 180-day period.

In the context of the current migratory situation in the European Union and taking into account the Commission's proposals for visa liberalisation of Georgia, Ukraine, Turkey and Kosovo and the discussions with member states, the Commission decided on 4 May 2016 to present a proposal to amend Regulation 539/2001 to revise the current suspension mechanism.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-11-16:

EU-kommissionen föreslår ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd till sidans topp

"Vi måste veta vem som korsar våra gränser. I november kommer vi att föreslå ett automatiserat system för att avgöra vem som ska ha rätt att resa till Europa. På så sätt kan vi hålla reda på vilka som kommer att resa till Europa och det innan de ens kommer hit." - EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016

EU-kommissionen föreslår i dag att det ska inrättas ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att stärka säkerhetskontrollerna av resenärer utan visum. Detta är en följd av Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen i september 2016 och det första resultatet av prioriterade åtgärder i Bratislavafärdplanen. Etias kommer att samla information om alla som reser till Europeiska unionen utan visum. Det möjliggör förhandskontroll av irreguljär migration och säkerhetsrisker. Det kommer att bidra till en effektivare förvaltning av EU:s yttre gränser och förbättra den inre säkerheten, samtidigt som det underlättar det lagliga resandet till Schengenområdet.

- Vår högsta prioritet är att säkra våra gränser och skydda medborgarna, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Etias kommer att råda bot på informationsbrister genom en korskontroll av visumfria resenärers uppgifter mot alla våra andra system. Samtidigt kommer Etias att vara ett enkelt, snabbt, billigt och effektivt system.

- Etias är den felande länk som kopplar samman förvaltningen av våra gränser med vår migrations- och säkerhetspolitik och underlättar inresorna i Schengenområdet för åtminstone 95 % av de visumfria resenärerna, säger EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migration och inrikes frågor.Europas öppenhet innebär inte att vi gör avkall på säkerheten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

A European Travel Information and Authorisation System - Questions & Answers (Extern länk)

EU-kommissionen 16-11-16: Den europeiska säkerhetsagendan: Andra rapporten om framsteg på väg mot en effektiv och hållbar säkerhetsunion (Extern länk)

Se också:

EU-kommissionen 16-10-12: Första rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-11-01:

Svidande kritik mot EU-förslag om gemensamma asylregler till sidans topp

Asylrätten skulle försvagas med de nya reglerna och svenska domstolar skulle förlora makt till EU, det skriver de svenska migrationsdomstolarna i sina remisser.

- Det är mycket makt som flyttas från de nationella myndigheterna och beslutsfattarna till EU-kommissionen och kommissionens myndigheter, säger Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Ett exempel på förändringar skulle bli att EU får avgöra vilka länder som kan anses säkra. Tanken är att asylsökande ska kunna skickas tillbaka till dessa länder utan att få sina asylskäl prövade. Svenska domstolar skulle helt sakna möjlighet att göra egna bedömningar, säger Ulrika Geijer.

- Det ska inte finnas något utrymme att avvika från dem utan det är de som gäller. De ska binda medlemsländerna och medlemsländernas domstolar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-11-01: Debatt mellan Christina Höj Larsen (V) och Fredrik Lundh Sammeli (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-11-19:

Johansson (S) tror det blir svårt att enas om annat än tillfälliga uppehållstillstånd till sidans topp

Det lär bli svårt att enas om annat än tillfälliga uppehållstillstånd med de andra medlemsländerna i EU, tror migrationsministern Morgan Johansson (S).

EU-kommissionens förslag om att låta en särskild så kallad asylbyrå avgöra vilka länder som säkra att skicka tillbaka asylsökande till har fått hård kritik från svenska domstolar.

Migrationsminister Morgan Johansson ger domstolarna rätt i kritiken:

- Nej, det ska jag säga, jag håller med våra domstolar om att det måste vara upp till varje land att göra sina bedömningar. Sen kan man naturligtvis ha information om den här asylbyrån. Men i annat fall skulle man inskränka domstolars möjlighet att besluta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Migration Network 16-11-03:

The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices till sidans topp

Given the recent increase in asylum applications in the EU and considering the general gap between third-country nationals issued a return decision and those that have returned, the EMN conducted this study with the purpose of investigating the specific challenges of the return of rejected asylum seekers and Member State responses to these challenges.

This Synthesis Report was prepared on the basis of National Contributions from 25 EMN NCPs (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom) according to a Common Template developed by the EMN and followed by EMN NCPs to ensure, to the extent possible, comparability. EMN NCPs from other Member States could not, for various reasons, participate on this occasion in this study, but have done so for other EMN activities and reports.

National contributions were largely based on desk analysis of existing legislation and policy documents, reports, academic literature, internet resources and reports and information from national authorities and experts. Statistics were sourced from Eurostat, national authorities and other (national) databases. The listing of Member States in the Synthesis Report results from the availability of information provided by the EMN NCPs in the National Contributions.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Läs mer om European Migration Network (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 16-11-04:

Migrant Smuggling: IOM publishes first global report on evidence base till sidans topp

Migrant smuggling becomes visible when tragedies occur, such as people drowning or perishing inside trucks, but these events are likely to be just the tip of the iceberg. IOM's first global report on migrant smuggling provides a review of the emerging evidence base.

The report: "Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base" was launched this week (02/11) in Geneva and is the result of a collaboration between IOM and researchers from a range of backgrounds and academic disciplines. It was funded by the Government of Turkey.

"Reliance on smugglers makes migrants particularly vulnerable to abuse and exploitation. In this ever more pressing situation, States are being severely tested in the fulfilment of their responsibilities to protect migrants' human rights and manage their borders," said IOM Director General William Lacy Swing.

"Against this backdrop, the report helps to deepen our understanding of the smuggling phenomenon and provides insights into how responses can be formulated that better protect migrants, while enhancing States' abilities to manage safe and orderly migration," he added.

The Permanent Representative of Turkey to the UN in Geneva, Ambassador Mehmet Ferden Çaržkçž said: "Establishing a good evidence base through proper research is absolutely vital to contribute to the development of better and more comprehensive operational responses to effectively address migrant smuggling, while improving the protection of vulnerable migrants."

The report shows that important research has been undertaken on the transnational crime aspects of migrant smuggling, including on routes, smuggling organization (such as criminal networking and facilitation), smuggler profiles and fees/payment. Likewise, there is an emerging academic literature on migrant smuggling, particularly the economic and social processes involved in smuggling.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 16-11-02:

No direct flight: new maps show the fragmented journeys to Europe till sidans topp

Politicians across Europe have talked about the arrival of refugees and migrants in 2015 and 2016 as if it were an unprecedented "event", a single coherent flow of people "heading for Europe". There is a focus on the beginning and end of peoples' journeys - at the expense of almost everything in between.

Our new research with 500 refugees and migrants in Italy, Greece, Turkey and Malta reveals a much more complicated picture of protracted, fragmented journeys. Between them, our respondents travelled along nearly 100 different routes before eventually reaching Europe, sometimes having spent months or even years living elsewhere. The convergence of these routes in Turkey and Libya helps us to understand why the number of migrants heading to Europe increased to just over a million in 2015.

Although there were two main countries - Turkey and Libya - from which refugees and migrants departed towards Europe, the "back story" to this migration was actually composed of an intricate network of varied routes. This can be clearly seen in the first of two maps we have created by charting the routes of 122 of the 500 people we spoke to between September 2015 and January 2016.

For some - mainly those from Iraq and Syria - the journey to Europe was relatively direct. Of the Iraqis we interviewed in Greece, 86% had arrived less than one month after leaving their home country. But for many, the decision to travel to Europe was a much longer process. This was particularly the case for Afghans arriving in Greece, many of whom had lived in Iran for many years or had even been born there, and for Eritreans arriving in Italy, many of whom had lived for extended periods in Sudan, Egypt or Israel.

(...)

Läs mer och se kartor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 16-11-15:

Illegal border-crossings drop by more than half in Q2 2016 till sidans topp

The detections of illegal border-crossing at EU's external borders dropped by more than half in the second quarter compared with the same period of 2015. The majority of migrants were detected on the Central Mediterranean route, where more than 51 000 migrants were rescued in international waters and brought to Italy.

On this route, three out of every four migrants departed from Libya, although the share of migrants who set out from Egypt increased to 14%. There were also more departures from Tunisia and Algeria.

Departures from Libya were dominated by migrants from West Africa, especially Nigerians. The Egyptian route was used by migrants from the Horn of Africa, mostly Eritreans and Egyptians.

The Eastern Mediterranean sea route from Turkey to Greece was the second most common entry point to Europe in the second quarter, with some 7 000 arrivals on the Aegean Islands. This represented a 95% drop in comparison with the first three months of this year, when 151 000 of migrants arrived on this route.

The number of irregular border-crossings on the Western Balkan route, mostly a secondary route for migrants who originally arrived in Greece, decreased by 90% between the first and second quarter of 2016 and amounted to 11 000. Afghans accounted for the largest share of the detections.

Between April and July the number of arrested people-smugglers increased by almost 20% to about 3 500, most of them being arrested in Spain.

FRAN Quarterly reports are prepared by the Frontex Risk Analysis Unit to provide a regular overview of irregular migration at the EU's external borders, based on the irregular migration data exchanged among Member State border-control authorities.

Läs mer och ladda ner statistik (Extern länk)

Frontex 16-11-16: Record number of migrants reached Italy in October (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Nyheter 16-11-07:

Kommunerna kan inte ta emot alla anvisade flyktingar - men får inget straff till sidans topp

Kommunerna kommer inte att klara av att ta emot alla anvisade flyktingar det här året. Trots det planerar inte regeringen att straffa de kommuner som inte lever upp till lagen.

- Jag ser inget behov av att öka konfliktnivån med kommunsektorn, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Sedan den 1 mars i år är alla kommuner tvingade att ta emot de flyktingar som anvisas till dem. Bakgrunden är att regeringen velat tvinga alla kommuner att dela på flyktingmottagandet.

Med mindre än två månader kvar av året pekar mycket mot att alla kommuner inte kommer att kunna leva upp till lagens krav på att ta emot nyanlända.

- Många är anvisade men det är också många som kvarstår, framför allt i Stockholmsområdet. Det här är en stor utmaning för kommunerna just nu, säger Ylva Johansson.

Hon tror inte att samtliga kommuner kommer att klara av att ta emot de nyanlända som anvisats till dem. Hon understryker dock att det rör sig om ett fåtal kommuner.

- I huvudsak kommer kommunerna att klara av det, säger ministern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-11-15: Kommuner stoppar nyanlända (Extern länk)

Stockholms Fria 16-11-07: Ekerö pausar flyktingmottagandet (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 16-11-15: Även Täby vägrar ta emot flyktingar med uppehållstillstånd (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-11-16: Ylva Johansson accepterar inte Täbys nej till flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 16-11-02: Sommarstugor och källarvåningar kan bli bostäder i Borås (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-11-14: Nackabon Kåre hyr ut källaren åt nyanlända (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-10-14: Stockholmarna uppmanas hyra ut till nyanlända (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 16-11-15: Svagt intresse bland stockholmare att hyra ut till nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-14:

Få nyanlända studerar efter etableringen till sidans topp

Bara fem procent av de nyanlända går på en reguljär utbildning efter att de lämnat den statligt finansierade etableringen.

- Det är lite förvånande för vi vet ju hur viktigt utbildning är för att komma in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

- Samtidigt har vi många lediga jobb men det krävs en yrkesutbildning för att kunna ta dem, säger hon.

När en asylsökande får uppehållstillstånd går hen in i den så kallade etableringsfasen, det handlar om två år med statligt stöd och en plan för studier och jobb. Arbetsförmedlingen har tittat på vad nyanlända som avslutat sin etablering i år gör tre månader senare.

Kartläggningen visar att 52 procent går på något arbetsmarknadspolitiskt program. 27 procent har ett arbete, då är det framför allt männen och anställningarna är oftast med statligt stöd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 16-11-07:

Snart är han apotekare igen till sidans topp

Han var apotekare i sitt hemland och snart är han det i sitt nya hemland också. Ghaieth Alnader kom från Syrien för ett par år sedan. Nu har han gjort praktik, har jobb på apotek och lär sig svenska så fort han bara kan.

I Syrien drev han eget apotek, men måste fly från kriget.

- Jag är väldigt glad att jag hamnade i Sverige, säger han. Här har jag fått mycket hjälp och en ny chans.

Han berättar om trevliga arbetskamrater på apoteket Kronan vid Lilla torget i Linköping, om mentorn från Rotary, stödet från chefer, utbildare och apotekets HR-ansvariga som stöttar nyanlända farmaceuter.

- Det finns just nu 178 stycken inskrivna vid arbetsförmedlingar i hela landet, säger Maria Skogh-Jansson. En fantastisk resurs att ta vara på, så fort som möjligt.

- Ghaieth kan prata med kunderna på arabiska, ryska, rumänska och engelska, förutom svenskan förstås. Han är omtänksam och trevlig. Som företag behöver vi språkkunskaperna, kompetensen och erfarenheterna för att utvecklas vidare.

34-årige Ghaieth Alnader har jobbat hårt för att komma in i samhället och sitt nya liv. Så fort han fick uppehållstillstånd och sitt personnummer började han läsa svenska och fick hjälp till praktik på apoteket Kronan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-11:

Allt fler nyanlända får statlig praktik till sidans topp

Statskontoret har gjort sin första avrapportering till regeringen om hur väl myndigheterna lyckats få fram praktikplatser till nyanlända. 1 000 platser om året är målet. Och det ser man ut att klara, säger utredaren Andreas Hagström på Statskontoret.

- Vi är, jag ska inte säga nerringda, men nästan. Och vi upplever att myndigheterna är väldigt engagerade i den här frågan, och drar sitt strå till stacken.Vi har nästan fått ihop 400 praktikplatser under de första fem månaderna, säger Andreas Hagström.

Målet är 1 000 praktikplatser per år inom den statliga sektorn. Och det målet kommer att klaras utan problem. Den bedömningen gör man alltså på Statskontoret. Under perioden april till och med augusti i år fick 390 nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd praktik inom statsförvaltningen. Av dem var 140 kvinnor och 250 män. Och under hösten har många fler tillkommit, säger Andreas Hagström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 16-11-10:

Utbredd psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända till sidans topp

Tortyr, krig och farliga flyktupplevelser. I en ny forskningsstudie om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända uppger nästan alla tillfrågade att de varit utsatta för någon typ av traumatisk händelse i sitt tidigare hemland eller under sin tid på flykt. Bland nyanlända från Syrien uppgav drygt 30 procent att de blivit utsatta för tortyr.

Studien indikerar dessutom att psykisk ohälsa i form av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och lågt välbefinnande är betydligt vanligare bland asylsökande än bland personer som fått uppehållstillstånd.

- Våra resultat indikerar att det finns ett tydligt behov av att utveckla vården, dess resurser och tillgänglighet för flyktingar, säger Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsa vid Röda Korsets Högskola som tillsammans med Svenska Röda Korset arbetat fram forskningsresultatet.

- På en samhällsnivå ser vi även indikationer- 14

på vikten av att öka kunskapen, motverka påfrestande levnadsförhållanden, ensamhet och isolering samt åtgärder för att underlätta social samhörighet och delaktighet för att främja den psykiska hälsan hos dessa personer.

Även för dem som klarat asylprocessen och fått uppehållstillstånd kvarstår den psykiska ohälsan. Var tredje nyanländ från Syrien lider allvarligt av depression eller ångest, visar forskningsstudien. Samtidigt lider 30 procent av symtom som stämmer överens med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

- Resultatet av forskningsstudien visar tydligt att det brådskar med mer resurser till vård och behandling för dem som drabbas av psykisk ohälsa. Samtidigt får vi inte traumatisera alla flyktingar. För många räcker det med trygghet, stabilitet och stöd. För dem som behöver specialistbehandling kan man med rätt insatser få hjälp att resa sig igen, säger Ulrika Wickman, vårdchef på Svenska Röda Korset.

(...)

Artikeln med länk till studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 16-11-07:

Darfur United återförenade efter två år till sidans topp

Fotbollslaget Darfur United är åter samlade på Jämtkraft arena. Denna gång för en veckas träningsläger. Förhoppningen är att börja spela ihop igen och att nå minoritets-VM i fotboll 2018.

För två år sedan blev laget en riksnyhet då spelare försvann efter fotbollsturneringen Conifa World Cup, även kallat minoritets-VM, i Östersund. Till slut visade det sig att 13 av spelarna valde att söka asyl i Sverige istället för att återvända till de miserabla förhållanden som råder i de flyktingläger de kom i från längs gränsen mellan Tchad och Sudan. Sedan dess har spelarna väntat på besked om de får stanna eller inte. En process som blev klar i februari då samtliga spelare beviljades permanent uppehållstillstånd. Men än är laget spritt över Sverige. Fyra bor i Östersund, fyra i närheten av Stockholm, två i Uppsala, en Umeå och två i Dalarna. När de möttes på Jämtkraft arena tidigare i veckan var det för att spela fotboll tillsammans igen, för första gången sedan den uppmärksammade tävlingen under sommaren 2014.

- Jätteskönt. Nu kan vi äntligen spela tillsammans igen. Folk i Sudan är stolta över oss. Nu måste vi fortsätta träna och spela. Det är viktigt, säger Sadam Hissein Abdine som nu bor i Farsta.

Själv har han hållit igång fotbollsspelandet tillsammans med Sandarne SIF under tiden han fick spendera på ett asylboende i Söderhamn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 16-11-17:

Statsministerns frågestund: Vad händer efter den tillfälliga lagen? till sidans topp

Anf. 16 Anna Kinberg Batra (M)

Herr talman! Kära åhörare, publik och statsministern! Jag har med mig uppteckningarna från den förra frågestunden med statsministern. Då lät det så här:

"Man är naiv om man tror att den globala flyktingkrisen och effekterna av den för Sverige är över. Jag tycker att Sverige som en del i en långsiktigt hållbar migrationspolitik behöver ha just tillfälliga uppehållstillstånd och skarpare försörjningskrav och behålla dem."

Jag själv ställde en fråga vid förra frågestunden. Då fick jag inget svar av statsministern, så jag ska ge honom möjligheten i dag igen. Vad tycker statsministern?

Anf. 17 Statsminister Stefan Löfven (S)

Herr talman! Det blir samma svar som förra gången. Det finns en tillfällig lag. Den ska gälla den tid som riksdagen har kommit överens om. Det är ett beslut som är fattat här.

Det som kommer efteråt avgörs till stor del av den diskussion som pågår i Europeiska unionen. Den är viktig. Det är när vi får på plats en lagstiftning i Europeiska unionen, där alla medlemsstater tar sitt ansvar, som vi får möjlighet att göra ett ännu bättre arbete i migrationsfrågorna. Det avgörs till en del av den globala diskussionen, eftersom UNHCR har ett mandat att utveckla migrations- och flyktingfrågor på den globala nivån.

De frågorna återstår, och dem avgör inte Sverige ensamt. Frågorna får tas vidare utifrån dessa förutsättningar. Vi har som inriktning att vi ska stå upp för asylrätten. Det ska vara en ordnad invandring och migration, och det ska vara ordning och reda i mottagandet. Det är våra huvudpelare.

Anf. 18 Anna Kinberg Batra (M)

Herr talman! En sak statsministern hade kunnat göra är att tala om hur han ser på frågan. Många undrar hur det ska bli när den tillfälliga lagen löper ut.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 16-11-03: M-politiker säger fortsatt nej till anhöriginvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Sundsvall 16-11-08:

Sundsvallsossar vill riva upp asyllagen till sidans topp

Sundsvalls socialdemokrater vill riva upp den tillfälliga asyllagen, avskaffa id-kontrollerna och de tillfälliga uppehållstillstånden.

"Vi vill återgå till en mer generös flyktingpolitik så snart som möjligt", säger Niklas Säwén, ordförande i Sundsvalls arbetarkommun.

Regeringen fick mycket kritik när den i vintras presenterade sitt lagförslag för att minska antalet asylsökande i Sverige. Trots det klubbades lagen igenom i riksdagen i våras och innebär bland annat att uppehållstillstånden för personer som söker asyl i Sverige tidsbegränsas. Reglerna för anhöriginvandring har också skärpts.

Avskaffa id-kontroller

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet 16-11-15:

När skulle du välja att lämna landet? till sidans topp

Anna Hellerstedt

Anta att ett nytt parti tar makten i Sverige. Anta att de börjar införa nya lagar och förordningar. Anta att du från och med nu inte längre får jobba inom kommun, landsting eller i statlig tjänst.

JAG kommer att bli arbetslös ... och förbannad. Men jag stannar i Sverige.

Sedan blir alla läkare, tandläkare och apotekare avskedade. Det börjar kännas riktigt obehagligt. Men jag stannar i Sverige.

Därefter blir alla anställda inom det militära avskedade. Jag blir rädd. Men jag stannar.

Efter flera andra inskränkningar får jag inte längre rösta. Jag är förtvivlad. Jag demonstrerar och protesterar. Men jag stannar i landet.

Jag försöker samla mina vänner. Tillsammans kan vi ändra på det här, tänker jag, men det är svårt att träffas för nu får vi inte längre besöka allmänna parker, badhus eller restauranger.

Och våra barn och barnbarn får inte längre gå i skolan.

Jag mailar, ringer och skriver på sociala medier. Jag skriker ut till världen: "SER NI VAD SOM HÄNDER I VÅRT LAND?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren krönika 16-11-02:

Alex Voronov: EBO är bättre än alternativet till sidans topp

Medan deras ansökan prövas bor hälften av de asylsökande i eget boende (EBO), i de allra flesta fall hos anhöriga.

Det är i regel en bra lösning både för skattebetalarna och för flyktingarna. Det sista konstaterade Boverket i sin studie från 2008: "Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning". Personer i EBO som får uppehållstillstånd skaffar sig arbete och egen bostad snabbare än de som bott på asylboenden.

Liknande genomgångar i andra länder visar samma sak. När asylsökande får frihet att välja boende väljer de på ett sätt som gynnar dem.

Detta är inte någon abstrakt politisk teori. Det är kunskap och beprövad erfarenhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NovaraMedia 16-11-10:

What can we learn from the existence and eviction of the Calais Jungle? till sidans topp

by Brush&Bow

As the Calais 'Jungle' eviction filled the headlines with images of destruction, confusion, and desolation, it was easy to forget that Europe's largest unregulated refugee camp had been home to nearly 10,000 people, and thousands more had passed through.

To challenge the mainstream media portrayal of the Jungle as only a muddy, desperate environment without basic facilities or official authority, it is important to highlight what was built there, and to recognise the strength, resilience, and determination of people to create homes, an economy, and hold onto their autonomy in the worst possible conditions.

There have been refugee camps in the Calais region since the early 1990s, and after each eviction people have always come back, to rebuild and start again. Calais and Jungle residents alike are unanimous in the belief there will always be migration at the border, that people will continue to arrive and try to cross to the UK. In light of this, the eviction does not appear to be a sustainable solution; rather, with the upcoming elections in France, this reflects on political, not practical interests.

It is true the unregulated, lawless nature of the Jungle led to a high risk of human trafficking, violence and a hard drugs market. Basic infrastructure such as electricity and water was limited, access to building materials was restricted, and many shelters were inadequate. Smugglers and criminal activity filled the void left by the lack of any official authority in camp.

However, as the Jungle comes to an end it is also crucial that we do not just write it off as a terrible by-product of EU border policies, but rather see what can be learnt from the camp and how can this can be integrated into the way Europe supports refugees and asylum seekers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-11-20:

Sviktande stöd för invandringskritiska partier i Norden till sidans topp

Opinionsstödet minskar i Sveriges nordiska grannländer för partier som länge varit kritiska till invandring.

För Dansk Folkeparti handlar det om en historisk tillbakagång.

- Det här är något helt nytt för Dansk Folkeparti, de har alltid bara gått framåt, säger Erik Holstein, politisk kommentator på danska nyhetssajten Altinget.

Opinionsmätningars pålitlighet har ifrågasätts på många håll efter Brexit och det amerikanska presidentvalet. Men i Danmark pekar flera mätningar på att Dansk Folkeparti tappat så mycket som var tredje väljare sedan i september, ner till omkring 14 procent.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

TT / Aftonbladet 16-11-09:

Få brott kopplade till flyktingar till sidans topp

Flyktingar är inblandade i mindre än en procent av de ingripanden som polisen gör i Sverige, visar statistik som Dagens Nyheter tagit fram.

- Om man ser till det stora kollektivet så motsvarar siffrorna normalbilden för polisens ingripanden, säger Thomas Wallberg, på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Advokatsamfundet 2016:

28 november, Stockholm: Öppet hus för asylsökande till sidans topp

Informationstillfälle om barnperspektivet i migrationsprocessen

Måndagen den 28 november klockan 12.00 anordnar Advokatsamfundet en informationsträff för asylsökande m.fl. Louise Dane, doktorand i barnrätt och migrationsrätt vid Stockholms universitet, föreläser om barnperspektivet i migrationsprocessen.

Föreläsningen hålls på engelska i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan i förväg krävs.

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.