ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 31 augusti 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 16-08-31:

Utgivningen återupptas men arkivet är ofullständigt till sidans topp

Med denna utgåva återupptas utgivningen av Asylnytt, som legat nere sedan början av maj. Veckans nummer innehåller material från omkring 15 augusti till idag. De egna notiserna med referat av domslut och rättsliga ställningstaganden kommer dels från försommaren, dels från de senaste veckorna, men materialet är inte komplett från sommarveckorna däremellan.

Information från de saknade veckorna kommer att publiceras i arkivet så småningom. De gamla "nyheterna" kommer därmed att vara sökbara här, men de kommer inte att läggas in i de kommande nyhetsbreven. När Asylnytts egna praxisnotiser läggs till kommer de dock att finnas i den senaste utgåvan även om de rör domslut eller ställningstaganden som kommit under sommaren.

Redaktören tackar för ert tålamod och hoppas på fortsatt många följare.

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 16-08-25:

Vad betyder den tillfälliga asyllagen för dig som söker asyl? till sidans topp

Den 20 juli 2016 började en ny lag gälla, lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen gäller till och med den 19 juli 2019, om inte Sveriges riksdag ändrar sig och bestämmer något annat. Den tillfälliga lagen är en del av ett paket för att minska antalet asylsökande som regeringen annonserade den 24 november 2015.

Den viktigaste ändringen är att att uppehållstillstånd som ges på grund av asylskäl ska vara tidsbegränsade. De som inte erkänns som flyktingar enligt Genèvekonventionen ska inte heller få ta hit sin familj. Familjeåterförening inskränks på flera sätt även för de som får flyktingstatus. Dessutom ska kategorin övriga skyddsbehövande tas bort helt och uppehållstillstånd av ömmande omständigheter ges ännu mer sällan än idag.

Innehållsförteckning

Vilka asylsökande kan få uppehållstillstånd?

Hur långt blir uppehållstillståndet?

Överklagande och verkställighetshinder

Kommer familjen att få återförenas?

Länkar till de viktigaste av Migrationsverkets riktlinjer för hur lagen ska tolkas

Läs materialet (Extern länk)

Hämta denna information som faktablad, tillsammans med förslag om hur lagen och dess konsekvenser kan bekämpas (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Psykologtidningen 16-08-25:

Psykologer, forskare och psykiatrisamordnaren kritiserar den skärpta asyllagen till sidans topp

Hur ska kommuner och landsting hantera flyktingsituationen i Sverige och kunna ge alla, även de som ska utvisas, god vård och ett gott omhändertagande? Vi har intervjuat psykologer, forskare, psykiatrisamordnaren och sjukvårdsministern som alla ger sin syn på frågan.

Trots massiv kritik från remissinstanser röstade riksdagen i somras igenom den skärpta asyllagen. Att inte beslutsfattare lyssnar mer till de med kunskap och evidens är "ett demokratiproblem", säger Solvig Ekblad, professor i psykologi. Hon får medhåll av Anna-Clara Hollander på KI: "Mycket av det vi psykologer och forskare vet är riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa är nu lagstadgat. Det är mycket olyckligt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Artiklar i pdf-format:

Intervjun med Solvig Ekblad (Extern länk)

Intervjun med Fredrik Saboonchi (Extern länk)

Intervju med Anders Wahlberg: "Använd den evidens och erfarenhet som finns!" (Extern länk)

Psykologtidningen 16-08-18: Regeringen om kritiken mot nya asyllagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-30:

Regeringen skjuter upp omstridd flyktingersättning till sidans topp

Regeringen backar och senarelägger det nya systemet för ersättning för kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga. Men sänkningen av ersättningsnivåerna förändras inte.

Under en pressträff på tisdagen sade finansminister Magdalena Andersson (s) att anledningen till att det behövs ett nytt system är att "det system som vi har idag totalt saknar kostnadskontroll".

Systemet har också varit administrativt tungrott, enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s), eftersom kommunerna har fått ersättning per flykting per dygn. Det nya systemet ska i stället bygga på schabloner och ska enligt regeringen vara mer "flexibelt". Dessutom ska det nya systemet göra det svårare för oseriösa aktörer att ta ut oskäliga avgifter för boendet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-08-30: Sänkt ersättning för flyktingar innebär "tufft år" för kommuner (Extern länk)

Moderata kommunalråd i Dagens Nyheter 16-08-21: Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet (Extern länk)

Malmö Stad 16-08-24: Nya ersättningar för ensamkommande får både ris och ros (Extern länk)

Läs alla remissvaren till promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-08-19:

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. till sidans topp

(utkast till lagrådsremiss)

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

En begäran om handräckning ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Hämta utkastet till lagrådsremiss (Extern länk)

Remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 16-08-30:

Danmark/ Förslag på stramare flyktingpolitik i Danmark till sidans topp

En möjlighet att avvisa asylsökande redan vid gränsen och inga fler kvotflyktingar under 2016. Danmarks borgerliga regering lämnar nu förslag för att strama åt landets flyktingpolitik.

- Vi vill införa en nödbroms mot okontrollerbara flyktingströmmar, säger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Danmarks regering vill strama åt landets flyktingpolitik. Förslagen från regeringspartiet Venstre (V) läggs fram i en reformplan som sträcker sig fram till år 2025.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-08-24:

Italien/ Plans for curtailment of onward appeal to expedite asylum procedures till sidans topp

The Italian Justice Minister has announced in a recent hearing the intention to abolish the second-instance judicial ("onward") appeal before the Court of Appeal (Corte d'Appello) available to asylum seekers whose appeal against a negative asylum decision has been dismissed.

The Minister noted that the Italian courts have registered 15,008 appeals relating to international protection in the first five months of 2016, the majority being submitted to the Tribunali of Naples and Milan. The average processing time of appeals during that time was reported to be 167 days - less than 6 months. However, information provided by ASGI legal practitioners refers to an average duration of 18 months for first instance judicial appeals.

In addition to abolishing the second-instance judicial appeal procedure, the reform would also bring about changes to the first-instance appeal procedure. For the first appeal, the proposed reform would introduce specialised sections within the court system, dealing with asylum and immigration matters. This institutional design is followed in countries such as France, where the National Court of Asylum deals specifically with asylum cases. The specialisation was presented by the Justice Minister as a key tool towards expedited appeal procedures.

The proposed appeal system would in principle entail a written procedure. The court would have the possibility to access the video recording of the personal interview and would not hold a hearing with the applicant, although this would be provided where deemed necessary. Appeals are mostly examined through written procedures in countries such as Greece, where further restrictions on asylum seekers' right to be heard were brought about by recent reforms.

Civil society organisations including ASGI and CIR have criticised the compatibility of the proposed reform with the right to an effective remedy, which is guaranteed by the recast Asylum Procedures Directive.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABC Nyheter 16-08-26:

Norge/ Nå kan politiet fengsle grunnløse asylsøkere till sidans topp

Reglene som gir politiet utvidet rett til å pågripe asylsøkere som antas å ha grunnløse søknader, trådte i kraft etter statsråd fredag. Søknadene skal behandles i en egen 48-timers prosedyre, opplyser regjeringen.

- Streng og rettferdig

- En streng og rettferdig asylpolitikk gjør oss bedre rustet hvis asylankomstene skulle øke igjen. Samtidig er det grunnleggende for at vi skal lykkes med integreringen av dem som skal få opphold i Norge, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dawn 16-08-21:

Pakistan/ Refugees' return till sidans topp

Until recently, Pakistan was home to the largest refugee population. For decades, the country won much praise for giving sanctuary to vulnerable people who had to flee their homes. When far wealthier countries showed a callous indifference towards those people seeking safety - tightening border controls while pleading lack of capacity - the example of Pakistan shamed them.

Now, however, the Pakistani government risks squandering that moral standing and courting notoriety, for planning what might be one of the largest forcible returns of refugees in modern history. Several times, it has imposed unfeasible deadlines for the Afghan refugees' return, triggering fresh waves of harassment from the police and other officials. Each time, an extension has been reluctantly granted.

For Afghan refugees, these reprieves do not provide any relief. They merely serve to prolong their anxiety. Ever since the Soviet invasion of their homeland, their lives have hinged precariously on geopolitics in the region. An elusive peace in Afghanistan in the midst of an escalating conflict has stopped them returning voluntarily. In Pakistan, they still languish in the limbo of their camps, denied their rights in a country they know better than their own.

The latest attempts to send Afghan refugees back across the border speak to transparently political motives. As retired Gen Abdul Qadir Baloch, the Minister for States and the Frontier Regions, admitted, clashes along the border and the killing of Taliban leader Mullah Akhtar Mansour further soured relations with Kabul and led to the latest push against Afghan refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

IOM 16-08-16:

Från Irak/ Iraqi Migration to Europe: IOM Report till sidans topp

IOM Iraq today released a report: "Migration Flows from Iraq to Europe: Reasons Behind Migration". The report explores the reasons why Iraqi migrants choose Europe, their hopes and expectations, and motives for returning to their home country.

The qualitative study is based on 14 focus group discussions with 86 Iraqis who migrated to Europe in 2015 and subsequently returned to Iraq. The focus group discussions were held in Baghdad and the Kurdistan Region of Iraq (KRI) between March and April 2016. All participants returned to Iraq through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration programme.

The findings reveal that the main reasons cited for emigration from Iraq were lack of security (general and personal), perceived lack of equality and social justice, and political instability. Economic instability was mentioned across all locations, but was considered secondary to security concerns in Baghdad.

Reasons behind choosing Europe as a destination included perceived security, equality and social justice. The way to Europe was seen as open, which for migrants implied lower risks and costs, and European countries were thought to have favourable immigration policies.

Many participants selected a country of destination based on the presence of friends or relatives and on information, most often obtained by word of mouth, about the ease of obtaining residency permits and the possibility of family reunification.

However, most migrants reported that life in Europe had been idealized and that the reality was more difficult than expected. The main reasons for their disappointment and frustration were the length and unpredictability of the asylum application process, followed by living conditions, which were dependent on the reception system in the country of destination.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten "Migration Flows from Iraq to Europe" (Extern länk)

Rapporten: Migration Flows from Iraq to Europe: Reasons Behind Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-08-26:

Från Irak/ IOM prepares for expected Mosul, Iraq displacement till sidans topp

Over 90,000 Iraqis have been displaced in the Mosul Corridor as military operations continue in preparedness for the liberation of Mosul. This includes over 82,600 IDPs who have been displaced from Salah al-Din (Baiji and Al Shirqat districts) and Ninewa (Al Qayara district) since 16 June, as recorded by IOM Iraq Displacement Tracking Matrix, Emergency Tracking.

The recently displaced are in need of life-saving emergency assistance, which includes: non-food items (NFIs), health assistance, transportation and shelter.

As the military operations continue, up to 1.2 million people could be affected. Some formal IDP camps have been established, but they will not have the capacity to accommodate the majority of new displacements.

In response to the overwhelming influx of new IDPs, IOM plans to scale up its shelter and camp coordination and camp management (CCCM) response in an effort to support and improve the living conditions of a minimum of 138,000 families who will be accommodated in unfinished buildings and public structures such as mosques, churches and schools, and to protect them from the harsh seasonal conditions.

In September 2015, IOM initiated the technical concept of CCCM mobile teams, which was adopted in Iraq by CCCM actors at national level and has been aligned with the national CCCM response plan. A total of 12 CCCM mobile teams are operating across Iraq, in approximately 20 sites in Baghdad, 10 in Salah al-Din, 15 in Erbil, and 20 in Anbar.

With people fleeing in the hundreds, IOM has been supporting government efforts with transportation of IDPs fleeing ISIL who are held in Hawija to camp locations in Kirkuk, and those fleeing villages in the outskirts of Mosul to camps in Debega.

Over 6,500 Iraqis have been moved to safety by IOM since March and the Organization is preparing to assist a further 120,000 individuals from front line positions to safety.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Dagens Nyheter 16-08-26:

"Om barnet får växa upp i Sverige så kommer det att bli fantastiskt" till sidans topp

Det unga paret Alia och Mohammeds Facebookflöden fylldes av bilden av den drunknade treåringen Alan Kurdi. Några veckor senare klev de själva i en livsfarligt överlastad gummibåt i Medelhavet. De drömde om Sverige, landet där statsministern just hållit ett flammande, flyktingvänligt tal inför tusentals jublande åhörare. Men så stramade Sverige åt, blixtsnabbt. Nu drömmer Alia och Mohammed om en blågul framtid - trots att deras fall prövas enligt den nya hårdare asyllagen.

2-6 september 2015, Bodrum och Stockholm.

Det är egentligen inget ovanligt med Alan Kurdis död. Den treårige pojken från Kobane i norra Syrien drunknar i Medelhavet när en överlastad gummibåt med flyktingar på väg till Grekland kapsejsar.

Sådant händer hela tiden. Varje vecka drunk?nar runt hundra migranter i Medelhavet, enligt Röda korset. Det ovanliga den här gången är att en pressfotograf dokumenterar pojkens död.

Alan Kurdis kropp ligger i vattenbrynet med ansiktet nedåt. Röd t-tröja som halkat upp. Skorna kvar på fötterna.

Ingen som ser bilden kan förbli oberörd. Den sprids genast över världen. Flera ledare inom EU reagerar kraftigt på Alan Kurdis död. Bilden får dem att göra inkännande uttalanden om flyktingar.

- Som pappa känner jag mig djupt berörd. Storbritannien är en moralisk nation och vi ska ta vårt fulla moraliska ansvar, säger Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron.

En vecka efter Alan Kurdis död håller Stefan Löfven ett passionerat tal i regnet på Medborgarplatsen i Stockholm, inför 15?000 människor på en manifestation till stöd för flyktingar. Statsministern betonar EU:s gemensamma ansvar:

- Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-08-26: Ett år efter Alan Kurdi - bilden som öppnade världens ögon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-08-31:

Så ska id-kontrollerna bli snabbare till sidans topp

Id-kontrollerna på Kastrup station och på Hyllie ska bli snabbare. Två olika modeller ska testas under hösten.

Idén är att perrongen vid spår 1 på Kastrup delas med ett staket, så att ett område skapas för dem som ska av tåget, och ett annat för dem som är kontrollerade och ska vidare till Sverige.

Id-kontroller på perrongen

Vid det första alternativet stannar tåget från Köpenhamn vid den första delen av perrongen. Alla passagerare stiger av och går genom id-kontroller som är uppbyggda på perrongen eller vid flygterminal 3. När tåget är tömt kör det fram till nästa del av perrongen, där kontrollerade passagerare kan stiga på.

Staketport öppnas

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-08-26:

Spanien/ New routes to reach Spain lead to more deaths at sea till sidans topp

In the first half of 2016, more people have died at sea trying to reach Spain than during 2015 as a whole. The reinforcement of border security measures and raids against undocumented migrants by Moroccan gendarmes has led to the development of longer, more treacherous routes, with new ports of departure emerging near the Morocco-Algeria border and the sea route to the Canary Islands re-opening.

At least 208 people are thought to have died during the crossing to Spain in the first six months of 2016, although the true figure is almost certainly higher. In 2015, the total number of known deaths was 195.

Despite the increasing number of deaths in the waters around Spain, "public opinion seems to have lost interest," Carlos Arce of the Andalucian Human Rights Association (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA) told La Vanguardia newspaper. [1]

Arce continued:

"the number of people who have died and disappeared trying to get to Spain can seem miniscule in the face of the immense drama that in the last six months has taken the life of 2,954 people in the Central Mediterranean and the Aegean, but this situation remains morally intolerable for a democratic country that respects human rights."

The newspaper cites statistics showing some 2,300 people arriving in Spain by sea in the first half of 2016. Some 367 undocumented migrants have arrived in the province of Cádiz - previously the most common landing point - while around 800 people have arrived on the coast of the province of Granada, 700 on the Almerian coast, and some 420 near Málaga, all further east.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Intercept 16-08-22:

Grekland/ Coast guard fired at migrant boats, border agency document shows till sidans topp

ON A SMUGGLER'S BOAT from Turkey two years ago, 19-year-old Rawan watched the passengers start to panic as a Greek coast guard vessel approached them head on, circling twice. Rawan heard two gunshots ring out from the Greek patrol. Fearing arrest, the driver of Rawan's boat, a Turkish fisherman, turned the vehicle around to flee back to Turkey. Then Rawan heard more shots.

When the bullet hit her in the lower back, at first she felt nothing. Then, Rawan says, it felt like fire.

Rawan's husband had made it to Germany a year earlier; both were fleeing their home in Damascus, Syria. Rawan and 12 other Syrians were headed for the Greek island of Chios on a small fiberglass boat, much faster than the inflatable dinghies that many refugees use for the 5-mile crossing.

Before the shots, Rawan heard "stop" blare over a loudspeaker on the coast guard vessel. She and four others were in the forward compartment of the boat, and more people were sitting in the back near the outboard engine. Rawan's father-in-law, Adnan Akil, was also shot in the lower back, and Amjad A., another Syrian refugee who asked that only his first name and last initial be used, was shot in the shoulder.

Akil says he clearly remembers the chain of events leading up to the shooting. One officer had a pistol, the other had a submachine gun. Akil, Rawan, and other witnesses say they heard one officer shoot in automatic bursts. "We were shouting and screaming for the driver to stop," remembers Braa Abosaleh, another Syrian refugee who was on the boat that day.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare i Världen 16-08-30:

Medelhavet/ Rekordstora räddningsinsatser på Medelhavet till sidans topp

Under gårdagen undsatte Läkare Utan Gränser rekordmånga flyktingar på Medelhavet. Organisationens räddningsfartyg Dignity I hjälpte till att rädda 3 000 människor som försökte att ta sig från Libyen till Europa i trä- och gummibåtar. På en av dessa båtar befann sig över 600 människor på flykt.

- Det var en av de absolut största räddningarna för oss sedan vi startade våra sök- och räddningsinsatser på Medelhavet förra året. Det enormt stora antalet flyktingar visar hur desperata människorna är, de riskerar sitt liv för att söka skydd i Europa, säger Nicholas Papachrysostomou, projektkoordinator för räddningsfartyget Dignity I.

Egentligen finns det kapacitet att ta ombord 400 människor på räddningsfartyg Dignity I. På grund av gårdagens extrema tryck togs 435 personer ombord. Läkare Utan Gränsers team bistod även tusentals andra personer som inte fick plats på fartyget. De delade ut över 700 flytvästar och hjälpte till att transportera flyktingarna med snabbgående gummibåtar till räddningsfartyg från andra organisationer.

5 dagar gamla tvillingar räddades

- Bland de som vi räddade fanns tvillingar som var bara fem dagar gamla. De hade fötts för tidigt i åttonde månaden. Mamman var själv med barnen. En av pojkarna var dålig, han kräktes, var nedkyld och reagerade inte. Vårt medicinska team undersökte honom och såg till att mamman och barnen snabbt skulle föras till Italien med snabbåt. Pojken hade inte överlevt resan ombord på vårt fartyg, eftersom resan till Europa hade tagit för lång tid.

Läkare Utan Gränsers medicinska team behandlade människor som led av utmattning, blodiga diarréer, uttorkning, feber, nedkylning och hudsjukdomar. Bland de 435 personer som räddades av Dignity I fanns 123 barn varav 13 var under fem år och 92 hade ingen vuxen med sig.

(...)

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-08-30: 6 500 flyktingar räddade ur havet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-08-15:

Bulgarien/ Bulgaria fears a tide of refugees till sidans topp

Now that the western Balkan route is closed, refugees are increasingly trying to reach the EU via its eastern Bulgarian border. The government in Sofia wants to stop this and is planning to install more fences.

Rezovo is the most southeasterly city in Bulgaria. It is only a few hundred meters across the Black Sea estuary of the Rezovo river to the nearest Turkish village. The citizens of Rezovo now fear that they will soon have to deal with refugees arriving from Turkey by boat. In the aftermath of the failed coup in Turkey they are worried that the refugee agreement between the EU and Turkey is in danger of collapsing and that Ankara could simply allow refugees to pass across the 240 kilometer (150 mile) long Bulgarian border.

Meanwhile, a 30 kilometer long, 3.5 meter (12 foot) high fence has been erected along the Bulgarian border with Turkey. Now the fence is to be extended along the entire length of that border.

Officials want to secure the country's 484 kilometer southern border to Greece with a fence as well. This is because the Bulgarians have witnessed an increase in the numbers of refugees attempting to cross their border to get to the EU as a result of Macedonia having closed its border with Greece.

Sofia is keen to maintain good relations with Ankara, not least because of the large number of Turks living in Bulgaria. This not only means keeping communications channels open, but rather "doing everything we can to ensure (Ankara) upholds its end of the agreement and that we are not swallowed up by a wave of refugees," said Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov.

Bulgaria fears a tide of refugees

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bordermonitoring Bulgaria 16-07-30: Man dies after push-back from Bulgaria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious / Statewath 16-08-22:

Ungern/ Refugee flows constantly on the rise despite the wire fence and border patrols till sidans topp

"According to a report from the Hungarian Helsinki Committee for Human Rights, the number of irregular migrants apprehended by the Hungarian police has been constantly on the rise since the beginning of 2016, despite the construction of a fence on Hungary's borders with Serbian and Croatian.

However, since the "8-kilometre rule" legalizing push-backs came into force on 5 July, the number of registered asylum applications has radically decreased. In July alone, 575 irregular migrants were apprehended, while 4,396 entries were blocked by border patrols. During the first six months of 2016, the majority of asylum-seekers (65%) in Hungary came from war-torn countries, including 16% from Syria, 37% from Afghanistan, 11% from Iraq and 1% from Somalia. Of all the applicants, 26% were children and 20% women."

Notisen i Statewatch (Extern länk)

Läs mer i "Are You Syrious" (Extern länk)

Statistik från Hungarian Helsinki Committee for Human Rights (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are you Syrious / Statewatch 16-08-16:

Slovenien/ Reinforcing wire fence after reported increase of irregular border crossings till sidans topp

"Slovenian authorities have announced they will reinforce the wire fence along the border with Croatia, following the reported increase of irregular refugee arrivals. According to unnamed government official cited in local newspapers, several smuggling attempts and irregular border crossings have been detected recently. Some of the refugees who were caught were pushed back to Croatia, while others have asked for asylum in Slovenia."

(...)

Fler rapporter från Are You Syrious-bloggen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Diplomat / Statewatch 16-08-15:

Polen/ Pushes back thousands of refugees, many fleeing crackdown in Tajikistan till sidans topp

"With the election of a right-wing government in Poland in late 2015 boasting an openly anti-migrant platform, things are looking increasingly bleak for Tajik refugees headed to Europe. While the Polish Border Guard insists that it is merely upholding Schengen regulations and "fighting illegal migration," Polish NGOs and human rights organizations accuse the Polish authorities of engaging in illegal push-backs of Tajik asylum seekers in particular in the buffer zone between the Polish and Belarusian checkpoints, away from the eyes of UNHCR and other outside observers...

Despite the dramatic increase in their numbers, the plight of Tajik asylum seekers on the Polish border remains on the margins of the broader European refugee crisis. Poland may be witnessing an unprecedented spike in arrivals, but the Tajik influx is overshadowed by the much larger flows fleeing violence and persecution in Africa, South Asia, and the Middle East. There is also little evidence to suggest that Tajik migration to Poland may turn into a broader exodus from Central Asia as the numbers of asylum seekers from neighboring countries has been close to zero. Should the type of political crackdown seen in Tajikistan emerge in other Central Asian countries, we could well see more Central Asian refugees making their way to the Polish border. For the time being, Tajik refugees are stuck in limbo between persecution from an authoritarian government at home and the unwillingness of Polish authorities to provide them the protection they are so desperately searching for."

Läs mer (Extern länk)

Polish Helsinki Foundation: Access to asylum denied in Poland (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-08-17:

Schweiz/ Swiss-Italian frontier becomes flashpoint in Europe's migrant crisis till sidans topp

Nine months pregnant and desperate to cross from Italy into Switzerland after fleeing Ethiopia, a young woman along with her husband are among hundreds stranded by a Swiss border clampdown that is drawing international scrutiny.

Swiss authorities reject accusations they are violating would-be refugees' rights to seek asylum. But a growing throng of migrants waiting near Como in northern Italy and aid workers tell a different story: The Swiss border is effectively closed.

"Wait here until we understand the situation," volunteer Lisa Bosia Mirra told the Ethiopian couple, who did not give their names, after they sought her help with Swiss asylum applications. "One week at least."

Mirra, a member of the regional parliament in Switzerland's Italian-speaking Ticino region that borders Italy, told them not to try to cross until then, since to be registered and deported could dash any hope of winning Swiss asylum.

Still, the pair, fearing the prospect of the mother giving birth in a Como park without shelter or sanitation, said they would try their luck anyway and enter Switzerland, a longtime haven for refugees, by train.

Several hundred migrants have slept on towels and blankets in the park near Como's train station since the Swiss clampdown began in mid-July, separating people from relatives or friends who had crossed some months before.

Non-governmental and human rights groups like Amnesty International and Bosia's Associazone Firdaus have called for clarifications from Switzerland over migrants' claims that they were denied a chance to speak to border authorities and that requests to seek Swiss asylum went unheeded.

Swiss left-wing politicians are checking for possible violations of Swiss asylum law.

With the migrant crisis now in its third year, more people are arriving and more are dying on often dangerous journeys to Europe from North Africa and the Middle East.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 16-08-26:

Norge/ Norway building fence on border with Russia to deter refugees till sidans topp

Norway has begun building a steel fence on its border with Russia due to the growing number of refugees arriving in the past year. The deision to build the wall has provoked protests by refugee rights groups and has revived fears that relations with its former Cold War rival are deteriorating.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regional Mixed Migration Secreteriat 16-08-09:

Egypten/ Migration through Egypt: The Safe Alternative to Libya? till sidans topp

The Greek Coast Guard rescued 340 migrants off the coast of Crete after a boat carrying the migrants bound for Italy capsized in the Mediterranean Sea on June 3, 2016. Four migrants were less lucky: they drowned in the Mediterranean. The boat reportedly originated in Egypt and capsized in waters in Egypt's exclusive economic area.

The Crete incident cast a spotlight on Egypt as a country of transit and its policies towards the mixed migration flows from the Middle East and the Horn of Africa.

Located where Asia, Africa, the Mediterranean Sea and Red Sea meet, Egypt has long been a transportation hub for both capital and labor. Recently, Egypt's proximity to the Horn of Africa, relative stability and safety when compared with Libya, and access to sea-lanes bound for Europe have made Egypt an attractive transit country for migrants and asylum seekers leaving the Horn of Africa and seeking opportunity in Europe.

Migrants and asylum seekers pursuing the western route to Europe from the Horn of Africa have few choices in their journey's route: all are forced into choosing to enter one of Libya or Egypt after traversing Sudan. Libya affords a relatively short passage across the Mediterranean, which may contribute to why 70,000 migrants chose Libya as their final port of call before going to Italy in the first six months of 2016.

Egypt as Safe Haven compared to Libya?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om de asylsökande som fastnar i Grekland och Italien, nedan under rubriken "Asylutredning och rättsprocedur"

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio 16-08-17:

Ny satsning på elektronisk musik och ensamkommande till sidans topp

Ikväll kommer det att skapas ny musik på Fryshuset i Malmö. Satsning kommer att engagera 30 ensamkommande flyktingar som kommer från olika boende runt om i Skåne. "Obladi oblada - boundless beats and heartfelt words" heter projektet - än så länge.

Musikern och artisten Cecilia Nordlund är en av dom som står bakom initiativet. Under hösten kände hon att hon ville göra något för alla ensamkommande som kom till Sverige och Danmark.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Medium.com blogg 16-08-30:

Tobias Rosman: A Letter to Locals till sidans topp

Dear local population in Sweden.

I'm writing to you in order to let you know. To draw your attention. Or just to remind you.

It's been almost a year now since Alan Kurdi died on the beach on his way towards freedom. One year ago now when this picture disturbed people's lives, when everyone's heart became stirred, when media had set its focus on refugees, when governments were pressured. It was also one year ago now when ordinary people started to ask each other: What can we do?

One year ago we hadn't started Welcome App yet - but the first thoughts had been planted. I knew, that if there was just a simple way to do something, I would do it. And by that time, it felt like everyone would do the same. Everyone.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-08-30:

Beskedet: Flytta 140 mil om två dagar till sidans topp

Asylsökande tvingas lämna sina hem

De asylsökande har bott på asylboendet i Höör sedan december.

Nu har Migrationsverket bestämt att samtliga ska flytta till Pite havsbad - 140 mil bort.

- Barnen har ju rotat sig här i skolan och flera vuxna har fått praktikplats, säger Christopher Larsson som driver det skånska boendet.

Boendet Grottbyn i skånska Höör öppnade i höstas och här bor i dagsläget omkring 50 asylsökande. Enligt delägaren Christopher Larsson fungerar integrationen med det övriga samhället mycket bra. Barnen går i skolan och flera vuxna har fått praktikplatser.

På måndagsmorgonen fick han besked att samtliga boende ska flytta till asylboendet Pite havsbad.

Redan på onsdag kväll kommer bussar och kör de asylsökande 140 mil till det nya boendet.

- De lever i en trygg miljö här. Vi har ett nätverk med flera frivilligorganisationer som har gjort fantastiska insatser för att de ska kunna integreras i samhället, säger Christopher Larsson.

Han fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 16-08-31:

Bybor grep in - nu får flyktingarna stanna till sidans topp

I förra veckan fick flyktingarna på asylboendet i Siljansnäs beskedet att de var tvungna att flytta. Då grep byborna in.

Efter ett intensivt arbete under helgen står det klart att alla som vill får stanna kvar.

- Det är en win - win situation. Alla vinner på det här, såväl flyktingarna som vi bybor, berättar några av byborna som varit involverade i arbetet.

- Vi kallar det Siljansnäsmodellen. Genom insamlingar och donationer från godhjärtade människor blir det nu möjligt för flyktingarna att stanna kvar, säger Staffan Lundgren, en av de som jobbat under helgen för att få ihop finansiering och avtal för att de asylsökande ska kunna stanna.

80-tal asylsökande

Det handlar om ett 80-tal asylsökande som skulle få lämna boendet i Siljansnäs stugby. Det är den avtagande flyktingströmmen som gör att behovet av boenden har minskat. Migrationsverket stänger därför verksamheter och flyttar ihop flyktingarna på färre anläggningar. Beskedet till de boende i Siljansnäs var att de den här veckan skulle flyttas. Klockan tio på onsdagsmorgonen skulle bussar hämta upp flyktingarna för transport till Trängslet.

Ville hitta en lösning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Dalarna 16-08-22: Flyktingar i Lima blixtevakueras (Extern länk)

SvT Dalarna 16-08-23: Öppnar sina hem för flyktingarna i Lima (Extern länk)

Dalarnas Tidningar 16-08-24: Tvååring rycks upp för sjunde gången - Falubor demonstrerar (Extern länk)

SvT Dalarna 16-08-27: De manifesterar mot flyktingflytt (Extern länk)

SvT Dalarna 16-08-30: "Nu gråter jag - av glädje!" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 16-08-30: Stor glädje när asylsökande får stanna i Siljansnäs (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-08-27: Karta: Här bor de asylsökande i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 16-08-17:

Italien/ New OSAR report on reception conditions till sidans topp

The Swiss Refugee Council (OSAR) has published a report regarding the reception conditions in Italy. OSAR calls for an obligation to investigate individual cases regarding reception and accommodation before Dublin transfers are carried out from other countries.

OSAR detected systemic deficiencies in the Italian reception system for asylum seekers and beneficiaries of international protection. The Italian reception system does not seem to be coherent, comprehensive and sustainable. The accommodation situation seems to be particularly problematic. Reception and access to the asylum procedure are not always ensured and services are often based on short-term emergency measures. The interface between the different players works poorly; it often depends on contingency if a person will be connected to the offices or persons responsible or to the designated accommodation. Consequently, persons may end up on the streets without any support. This conclusion applies for asylum seekers as well as for persons, which have already received international protection in Italy. A greater part of support and services that are to be provided for state is in fact provided by NGOs. Consequently, Italy does not live up to its obligations under the EU Asylum acquis and international law.

Given this analysis, OSAR calls in particular for the following measures regarding persons under a Dublin procedure with a possible transfer to Italy:

+ In-depth investigations in all individual cases looking at the individual reception situation in Italy.

+ Individual guarantees for persons with special rights ("vulnerable persons" or "persons with special needs") and for families regarding accommodation, family unity and adequate medical support, before a transfer decisions is taken.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN News 16-08-11:

Bulgarien/ UN rights chief sees 'worrying signs' in detention regime for migrants till sidans topp

United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein today expressed serious concern that virtually all people entering Bulgaria in an "irregular manner" are subjected to detention, and that they could be prosecuted and even jailed if they try to leave, "placing many of them in an invidious Catch-22 situation."

"This means that people who do not qualify under the strict definition of a refugee, but still have legitimate reasons for being unable to return to their home country, have hardly any avenues open to them," said High Commissioner Zeid, in a news release issued by his Office (OHCHR).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Save the Children News 16-08-17:

Grekland/ Children at risk in crowded camps as number of refugees arriving doubles till sidans topp

The average number of refugees and migrants arriving daily in Greece is at its highest since May, causing serious congestion in the camps on the islands and putting children at risk, Save the Children said today.

Arrivals to the islands during the first 14 days of August increased by 144 per cent compared to the first 14 days of July*. The island of Chios has seen one of the largest spikes in arrivals with the daily average jumping from eight in July to 42 in August.

While these numbers are well below last year's, closed camps and limited movement to the mainland mean that the facilities on the islands of Lesvos, Chios and Samos are bursting at the seams. There are now more than 10,300 refugees and migrants, including approximately 3,800 children, stranded on a handful of Greek islands. This is forcing women and children to live in demoralising and unsafe conditions.

"We're nearly back at square one. As the number of arrivals creeps up again, we're starting to see scenes reminiscent of last summer. Except this time, most asylum seekers are unable to continue their journeys, and are trapped on the islands, in overcrowded facilities, and under the blazing sun," said Katie Dimmer, Save the Children's Director of Operations in Greece.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Are You Syrious 16-08-19: Malaria unofficially confirmed in Sindos-Frakapor camp (Extern länk)

EurActiv 16-08-18: Greece plans new refugee facilities to cut overcrowding on islands (Extern länk)

Gauri van Gulik, Deputy Europe Director at Amnesty International i CNN 16-08-22: After escaping war, what awaits Syrian children in Europe? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-08-19:

Serbien/ Spokesman: Serbia intercepts over 3,000 illegal migrants in a month till sidans topp

Serbia detained over 3,000 migrants illegally entering into the country in one month, a military spokesman said, suggesting many were still trying to make their way along a Balkan corridor to the European Union despite border closures.

Balkan countries along the route processed hundreds of thousands of migrants over their borders last year, but clamped down in February to stop the mass influx and many migrants now resort to people smugglers to try to reach the EU.

With a steady trickle of migrants mainly from conflict- and poverty-wracked areas of Asia and the Middle East continuing, Serbia on 16 July decided to form joint police and army patrols to intercept them.

"Since July 22, the Joint Force of the Serbian Army and the Ministry of Interior have uncovered 3,112 people attempting to illegally cross the state border," Defence Ministry spokesman Jovan Krivokapic said in a statement.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 16-08-19:

Europa/ Help for migrants with disabilities hampered by screening gaps till sidans topp

Refugees and migrants arriving in the EU may also have a disability which can pass unnoticed, preventing them from receiving the particular support they need and are entitled to under EU law. As there is little information on migrants with disabilities and victims of torture, the latest FRA summary report on migration-related fundamental rights throws the spotlight on these issues.

The report looks at the challenges and good practices related to identifying migrants with disabilities, the reception conditions they face, as well as mental health issues which may be brought on or exacerbated by the ordeals they have endured during migration. Some of the main findings include:

1. Formal procedures for identifying people with disabilities and victims of torture are inadequate. This can have significant knock-on effects for the provision of targeted support and assistance which Member States are obliged to offer throughout the arrival, registration and asylum procedures. Some individuals do not disclose disabilities to the police, social services or migration authorities for fear this may affect their asylum application.

2. Health screening, an important step in process of identifying disabilities and victims of torture, is often subject to long waiting periods. Screening also tends to focus on 'visible' impairments. It also relies on the expertise of individual staff which further reduces the likelihood of migrants with disabilities receiving the particular protection that is granted them as 'vulnerable people' under EU law.

3. Mental health problems, relating to trauma both in the country of origin and along the migration route, are particularly common. However, efforts to address such issues are hampered by a lack of resources and inadequate training for relevant staff in reception and detention centres. For women in particular, mental health issues are often linked to experiences of gender-based and sexual violence.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-08-19:

Egypten/ Kvinnliga flyktingar som behandlas mycket illa i Egypten till sidans topp

Kvinnliga flyktingar misshandlas och trakasseras sexuellt på ett häkte i Egypten. Vår utsände i mellanöstern Jesper Lindau har träffat flera kvinnor som nyligen suttit i ett häkte utanför Alexandria där förhållandena är mycket svåra.

En av kvinnorna är Baraa från Irak. Hon var i nionde månaden när hon greps och hamnade i en trång cell med mer än 30 kvinnor och barn. Hon stod där på stranden med sin man Sajjad för några veckor sedan. De tvekade, det var tidig morgon, vågorna var höga och båtarna var små. Då hörde plötsligt Sajjad skottlossning.

När vi skulle gå i vattnet så sköt de med skarp ammunition på stranden, det var de egyptiska säkerhetsstyrkorna, berättar Sajjad. Vi har satt oss på ett café i en av Kairos förorter. Det har gått några veckor nu sen det hände.

Baraa har lille Danial i en babylift med ett rosa täcke. Han är så liten, bara några veckor gammal, och när han inte ammas, så sover han mest. Han var fortfarande i mammas mage när föräldrarna sökte skydd på den där stranden där polisen sköt i luften för att skrämma flyktingarna. Sajjad och Baraa sprang in i ett högt hus som inte var färdigbyggt. De ville inte gripas, de var ju på väg till Norge eller till Sverige.

Sajjad berättar att de ville gömma sig, sina pengar och papper. Huset var tomt längre upp och de sprang upp till 13 våningen. Men Baraa började må dåligt. Så Sajjad gick ner igen för att se om kusten var klar, om han kunde hitta en taxi för att åka till sjukhus.Men där stod polisen, de såg att hans byxben var blöta och att de var fulla med sand. Så de greps.

De här två är några av de allt fler som på flykt idag väljer att åka genom Egypten eftersom vägen från Turkiet till Grekland stängdes i och med avtalet mellan EU och Turkiet.

När fler kommer så grips också allt fler flyktingar av polis och kustbevakning på egyptiska stränder när de ska åka.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-08-16:

Jordanien/ "We're Afraid for Their Future" - Barriers to Education for Syrian Children till sidans topp

Today, Syrian refugee children in Jordan face a bleak educational present, and an uncertain future. Close to one in three-226,000 out of 660,000-Syrians registered with the United Nations refugee agency in Jordan are school-aged children between 5-17 years old. Of these, more than one-third (over 80,000) did not receive a formal education last year.

There are almost 1.3 million Syrians today in Jordan, a country of 6.6 million citizens. Their arrival, and specifically that of Syrian children, since the outbreak of conflict in Syria in 2011, has spurred Jordan's Education Ministry to take a number of steps to accommodate their educational needs. These include hiring new teachers; allowing free public school enrollment for Syrian children; and having second shifts at nearly 100 primary schools to create more classroom spaces. In the fall of 2016, the ministry aims to create 50,000 new spaces in public schools for Syrian children, and to reach 25,000 out-of-school children with accredited "catch-up classes."

Donor aid, while consistently falling short of that requested by Jordan to host refugees, has played an important role in providing educational opportunities, and is set to increase: in February 2016, donors pledged to give US$700 million per year to Jordan for the next three years (although World Bank calculations put the cost of hosting Syrian refugees in Jordan at $2.5 billion annually), with the European Union (EU), United Kingdom (UK), Germany, United States, and Norway pledging $81.5 million in May specifically to support expanding access to education.

Such initiatives have had impact; between 2012 and 2016, the proportion of Syrian refugee children enrolled in formal education soared from 12 to 64 percent. Moreover, the donor-supported plan announced in February should significantly improve access to education for Syrian refugee children without lowering the quality of education for Jordanian children-a common concern.

(...)

Läs mer och hämta rapporten, download-länk i sidans överkant (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

World.Mic 16-08-15:

Libanon/ The Forgotten: A quarter-million Syrian children are left without an education till sidans topp

By Bassam Khawaja, Human Rights Watch

"The kids' education has gone backward ... We left our country and our homes and now they don't even have an education or a future," said Jawaher, a 24-year-old Syrian refugee living in Lebanon whose last name was withheld to maintain confidentiality.

Jawaher is just one of 1.1 million Syrian refugees living in Lebanon. The number of refugees there is alarming considering the country has a population of only around 4.5 million citizens - the largest number of refugees per capita in the world.

What's more, around half of those Syrian refugees are of school-age. A quarter million of them are out of school, with some never even having set foot in a classroom.

These children should not have to sacrifice their education to seek safety from the horrors of war in Syria.

With financial support from international donors, Lebanon is making a considerable effort. It has waived school fees and allowed Syrian children to enroll in its public school system, which struggled even before the crisis.

But, despite these initiatives, Lebanon and the international community's failure to enroll hundreds of thousands of children in school will have serious implications for the lives of these children and the future of Syria.

Although Lebanon opened 200,000 public school spots for Syrians last year, only 158,000 non-Lebanese students enrolled. Of those aged 15 to 18, less than 3% were in public secondary schools.

A new Human Rights Watch report published in July identifies the barriers keeping children out of school. They include arbitrary enrollment requirements, a harsh residency policy that makes it difficult for refugees to maintain legal status, and transportation costs that impoverished families can't afford. The need for additional income also encourages prioritizing child labor over receiving an education.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-08-24:

Kenya/ Kenya drar tillbaka beslut om att stänga flyktingläger till sidans topp

Den kenyanska regeringen har meddelat att man drar tillbaka sitt beslut från maj i år om att stänga världens största flyktingläger Dadaab med omedelbar verkan. Lägret finns i östra Kenya nära gränsen till det konfliktdrabbade Somalia.

Kenyanska myndigheter säger att man istället ska vänta med att stänga lägret tills situationen har stabiliserats i Somalia.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-18:

Uganda/ Läget allt svårare för sydsudanesiska flyktingar i Uganda till sidans topp

Situationen blir allt svårare för de tiotusentals sydsudaneser, som flytt landet i samband med striderna mellan regeringsstyrkor och oppositionen. FN:s flyktingorgan UNCHR säger att de nu tvingas ransonera maten till de människor som flytt till grannlandet Uganda, eftersom resurserna inte räcker till.

Sedan striderna i Sydsudan blossade upp på nytt i början av juli har över 80 000 sydsudaneser flytt till Uganda.

Det är dubbelt så många som Sverige tog emot, när antalet asylsökande var som störst i Sverige i oktober förra året.

I de flyktingläger som UNHCR driver i Uganda, blir läget allt mer ansträngt.

Över 200 000 sydsudaneser lever redan sedan tidigare i exil i Uganda, och de som bor i flyktinglägren kommer nu att få sina matransoner halverade, eftersom resurserna måste läggas på de människor som kommer nu.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-08-15:

Libyen/ Through their eyes: refugees' own accounts of abuses in Libya till sidans topp

Amnesty International has been given accounts of horrific, widespread abuses being inflicted on refugees and migrants travelling through Libya in the hope of finding safety and stability when arriving to Europe, including sexual abuse, torture and exploitation.

Now, hear from two of the refugees speaking themselves about their terrifying experiences.

Amal, 21, Eritrea

Amal escaped Eritrea and travelled through Sudan after her mother was imprisoned. She wanted to get away from indefinite military service that had prevented her from going to university and from seeing her family for one and a half years. But en route to hope of a new and safe life in Europe, she was forced into sexual slavery after being abducted near Benghazi by the armed group calling itself Islamic State (IS), in Libya.

"IS caught us at the end of July 2015. They separated us into Christians and Muslims and then they separated the men and women. They put us in two cars to take us towards Tripoli and put us in a big palace-like place.

They kept us underground - we didn't see the sun for nine months.

Then they told us they would release us, but only if we converted [to Islam], so we did.

After we converted, they said they would make us into their own slaves and maids.

We were beaten for three months, sometimes they used their hands or a hose or sticks. Sometimes they would frighten us with their guns or threaten to slaughter us with their knives.

They considered us their wives and forced themselves on us.

We spent four months in that situation. It was a very big place and there were many men. Every day some of them would abuse us.

In February [2016]they divided us and gave each one of us to a man. I stayed with the man [...] who only show[ed] up at night without food.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 16-08-19: IOM Libya Releases 5th Mobility Tracking Report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-08-17:

Papua/ Australien stänger omstritt flyktingläger till sidans topp

Australien har gått med på att stänga det kontroversiella flyktinglägret på ön Manus dit Australien skickar människor som vill söka asyl.

Uppgifterna kommer i ett uttalande efter ett möte mellan Papua Nya Guineas premiärminister Peter O'Neill och Australiens migrationsminister Peter Dutton.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 16-08-18:

Turkiet/ Turkey struggling to cope with refugees till sidans topp

Host to the world's largest refugee population, Turkey is struggling to meet its international obligations and secure dignified living conditions for the more than 3 million people that fled to the country.

In a report published on Wednesday (17 August), the Council of Europe's special representative on migration and refugees, Tomas Bocek, praised Turkey for its efforts to help people displaced by conflicts in neighbouring states.

But the report by the Czech official, who visited Turkey in May and June on a fact-finding mission, raises doubts whether Turkey can cope with the challenge.

Only a fraction of refugees - an estimated 20 percent - have been able to find shelter in dedicated camps and only one of the six EU-funded reception camps can be used as intended. It can host up to 750 people.

"For many refugees and asylum-seekers outside the camps, it is a struggle to survive. Harsh living conditions may be a very important push factor for those who decide to leave for other Council of Europe member States", Bocek noted.

Child labour is "exploding", he added. The number of cases of child brides is also on the rise as families struggle to feed their daughters and keep them safe from sexual abuse - marriage is seen as a way of securing the child's honour. Some also sell their daughters to older men, while few children enrol in school.

"There is not much time left to ensure that the generation of refugee and migrant children currently in Turkey is not lost," Bocek said.

"The absence of adequate education prospects aggravates the trauma resulting from their displacement and also increases the risk of alienation and disaffection; this could lead some into criminality or extremism."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Europarådet 16-08-16: Migrant children and refugees living precariously outside camps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 16-08-31:

Migrationsöverdomstolen: Ingen rätt att överklaga inhibition av Dublinbeslut till sidans topp

En person som skulle överföras till Tyskland enligt Dublinförordningen överklagade. Det var då bara ett par dagar kvar tills det gått sex månader efter att Tyskland accepterade, vilket är den tid Sverige har på sig för att verkställa en överföring. Migrationsverket inhiberade (avbröt) verkställigheten. Domstolen avslog överklagandet efter ett par veckor. Samma dag hävdes inhibitionen. Migrationsverkets frist för att verkställa överföringen flyttades till sex månader från detta datum. Personen överklagade med motivering att förordningen inte ska tolkas så att Migrationsverket har rätt att ställa in verkställigheten på eget initiativ. Migrationsverket skrev i sitt yttrande att om sökanden vill upphäva ett beslut om överföring så måste det anses innefatta verkställighet av överföringen. Migrationsöverdomstolen svarade inte på frågan. Domstolen konstaterade att den enskilde numera har rätt att överklaga hur Dublinförordningens kriterier har tillämpats men inte frågor om verkställigheten.

Målnummer UM6579-15

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen i sin helhet (Extern länk)

Hämta Migrationsöverdomstolens referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-08- 26:

Internrevisorer kritiska mot ineffektiviteteten på Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets internrevisorer rapporterar om en rad brister i Migrationsverkets verksamhet. De bedömer att Migrationsverket lider av växtvärk och att det råder stora skillnader mellan de mest och minst effektiva enheterna.

Den snabba expansionen och antalet nyanställda är dock inte det enda problemet. Inte heller kan bristerna förklaras med satsningar på kvalitet och säkerhet i beslutsprocessen – som förvisso gett gott resultat.

Internrevisorerna berör också åderlåtningen av äldre, erfarna medarbetare på asylenheterna. Men att problemen skulle bero på unga nyanställda håller inte verksledningen med om.

– Internrevisionens rapporter ska identifiera eventuella brister på Migrationsverket för att verket ska kunna utveckla och förbättra verksamheten. Att man använder 80-talisters "bortskämdhet" och oförmåga som förklaring till att effektiviteten skulle vara sämre nu än tidigare är anmärkningsvärt. Det är inget som för verksamheten framåt. Jag anser dessutom att slutsatsen är helt felaktig, säger Mikael Ribbenvik.

Han håller dock med om att verksamheten kan bli ännu mer effektiv.

– Vi arbetar med detta varje dag, och en rad effektiviseringar har gjorts under året. Men vi kommer inte tumma på kvaliteten i vårt arbete. Våra beslut påverkar människor på ett omfattande sätt, därför måste rättssäkerhet och kvalitet alltid gå före kvantitet. Trots det har vi redan i år fattat fler beslut än under hela 2015 och vårt mål är att fördubbla antalet asylbeslut i år.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Hämta rapporten "Effektiviteten i asylprövningen" (Extern länk till pdf-fil)

Migrationsverket 16-08-26: Chefer på Migrationsverket vänder sig mot påståendet om "curlade 80-talister" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 16-08-26:

Färre asylbeslut skylls på "curlade 80-talister" till sidans topp

Migrationsverket brottas med ökad ineffektivitet. Det beror på att asylbesluten fattas av "curlade 80-talister" som har svårt att ta obekväma avgöranden. De känner sig osedda på jobbet och behöver ofta stödsamtal vid företagshälsovården.

Så beskrivs Migrationsverkets effektivitetsproblem i en intern revisionsrapport. Enligt revisionen beror en allt långsammare asylprocess på att ett stort antal nyanställningar fått Migrationsverket att präglas av nya generationer, nya värderingar och nya utbildningar.

"Myndigheten har numera de så kallade curlingföräldrarnas barnkullor i rullorna. Vi har anställda som vant sig vid att bli skjutsade hit och dit och att få allt de pekar på", heter det i rapporten.

Revisorerna använder sig av ett i revisionssammanhang ytterst ovanligt klarspråk i beskrivningen av hur ett stort antal nyanställda fått produktionstakten på Migrationsverket att minska.

Enligt de ansvariga för rapporten har detta tagit skruv.

- Vi har redan sett en reaktion. Effektivitet har uppmärksammats stort inom verket på sistone, säger Erik Stenström, en av de båda internrevisorer som ligger bakom rapporten.

- Det har blivit en hel del reaktioner, säger också revisorskollegan Mathilde Skovdal.

På 1990-talet fattade en handläggare på Migrationsverket tre asylbeslut per vecka. För nio år sedan låg produktionen på två beslut per vecka. Men under den nuvarande flyktingkrisen har handläggarna bara fattat ett enda asylbeslut per vecka.

Då spelar det mindre roll att antalet asylhandläggare tredubblats sedan 2012.

Enligt revisorerna beror den minskade produktiviteten inte på att de nya medarbetarna fuskar med sina arbetsuppgifter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-08-26: Migrationsverket: Färre asylbeslut är curlade 80-talisters fel (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-08-16: Migrationsverket: Väntetiderna för asylsökande kommer att minska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

JO kritiserar åter Migrationsverket för att ålder ändrats före beslut i asylärendet till sidans topp

En asylsökande pojke uppgav att han var 16 år gammal och registrerades med den åldern. I samband med att ansökan avslogs ändrades åldern till 18. Migrationsdomstolen ansåg att åldern inte var utredd så som socialstryrelsen föreskriver och skickade tillbaka ärendet till Migrationsverket. Verket gjorde en ny utredning, men fortsatte att betrakta pojken som vuxen. Efter ytterligare nio månader fick han ett nytt utvisningsbeslu, som senare slogs fast av domstol. Socialnämnden JO-anmälde Migrationsverket dels för att utredningen tog lång tid, dels för att pojken inte behandlades som barn medan Migrationsverkets andra utredning pågick. Migrationsverket förklarade att det tar tid att hitta barnläkare som vill göra sådana undersökningar och att få tid för röntgen. Verket ansåg inte att de haft någon skyldighet att ändra åldern igen och påpekade att det stod kommunen fritt att behandla pojken som ett barn. JO kritiserar inte tidsåtgången. Men pojken borde i enlighet med JO:s tidigare kritik och verkets egna riktlinjer ha behandlats som ett barn fram till att ett slutligt beslut fattades i asylärendet.

Läs JO:s sammanfattning och hämta yttrandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Göteborg 16-08-23:

Ensamkommande barn anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik till sidans topp

Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid.

Den ensamkommande pojken registrerades som tolvåring vid ankomsten till Sverige. Migrationsverket skrev sedan upp hans ålder till 14 år med bedömningen att hans utseende och beteende inte gav utrymme för annan bedömning än att han var över 14 år.

Skatteverket beslutade att folkbokföra honom som 14 år med bl.a. motiveringen att det förekommer många förfalskade afghanska handlingar och att det därför finns anledning till försiktighet vid bedömning av den åberopade dokumentationen.

Efter överklagande från pojkens gode man avslog förvaltningsrätten pojkens överklagande med motiveringen att denne inte styrkt sin identitet. Den gode mannen överklagade därefter förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Enligt kammarrätten är det fråga om ett överklagande av att registrera en födelsetid och inte en begäran om rättelse av födelsetiden. Det finns därför ingen anledning att utgå från att födelsetiden i Skatteverkets beslut är korrekt utan kammarrätten har att ta ställning till vilken av de angivna födelsetiderna som är mest sannolik. Kammarrätten har i sin bedömning vägt in att den ingivna id-handlingen, en s.k. tazkira, har ett lågt bevisvärde men att den ändå ger ett visst stöd för den födelsetid som pojken har uppgett samt att det är svårt för pojken att på annat sätt styrka sin uppgivna ålder. I bedömningen vägdes även in att pojken vidhållit samma födelstid ända sedan han kom till Sverige. Kammarrätten konstaterade även att det inte framkommit någon anledning för pojken att inte vara sanningsenlig om sin ålder.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppdrag Granskning 16-08-31:

Migrationsverket gissar åldern på asylsökande till sidans topp

Socialstyrelsen gav klartecken för tand- och handledsröntgen på asylsökande i tonåren 2012. Men på grund av hårt motstånd har Migrationsverket haft svårt att upphandla avtal med landets sjukhus. Istället får handläggarna gissa de asylsökandes ålder.

Debatten kring åldersbedömningar har pågått i flera år, men eskalerar 2012. Då ger Socialstyrelsen klartecken för tand- och handledsröntgen på asylsökande i övre tonåren. Det blir starten för en konflikt som pågår än idag. Både Barnläkarföreningen och tandläkarförbundet protesterar. De menar att metoderna är för osäkra.

Handläggarna får skriva upp ålder

Migrationsverket får svårt att upphandla avtal med landets sjukhus. Och motståndet bland barnläkare är så kompakt att Migrationsverket till sist ger upp. Idag ger de bara information till ensamkommande om att det finns möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Men bara om man själv vill. Istället får handläggarna gissa de asylsökandes ålder.

- Om vi ser att det är uppenbart att individen är över 18 år då kan vi fatta ett beslut om att skriva upp åldern, säger Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket.

Hur kan man se det? Hur kan det var uppenbart att personen är över 18 år?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

Migrationsöverdomstolen: Skäl för förvarstagande bör utredas muntligt till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har uttalat sig om förutsättningarna för en domstol att besluta om förvarstagande. Målet gällde en man som fått avslag på asylansökan. Under domstolsförhandlingen kom det fram att mannen hade lämnat oriktiga uppgifter om sina id-handlingar och vilka länder han varit i. Han hade tydligt gett uttryck för att han inte hade för avsikt att återvända till hemlandet. Domstolen beslutade att mannen skulle tas i förvar. Migrationsöverdomstolen anser att om domstolen som handläggande myndighet beslutar om förvarstagande bör det ske vid muntlig förhandling, eftersom saken inte prövats tidigare. Att en person som söker asyl inte vill medverka till hemresa ligger i sakens natur, påpekar Migrationsöverdomstolen. Därför bör personen uttrycklligen tillfrågas om sin medverkan ifall asylansökan skulle avslås. Detta hade inte migrationsdomstolen gjort, men Migrationsöverdomstolen bedömde ändå att skälen räckte för förvarstagande i det aktuella fallet. Vid Migrationsöverdomstolens förhandling hade mannen avvikit.

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

Rättsligt ställningstagande om verkställighetshinder då fråga om nytt land uppstår till sidans topp

Migrationsverket har publicerat "Rättsligt ställningstagande angående handläggning av ärenden enligt 12 kap. 18 och 19 §§ utlänningslagen (2005:716) då fråga om nytt land uppstår- SR 12/2016". Det handlar om situationen då någon har ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning, men det visar sig att personen är medborgare i ett annat land än beslutet avser, och utvisningen inte kan verkställas till något land som nämns i beslutet. Problemet kan inte lösas bara med en ny verkställighetsföreskrift, eftersom utvisning inte får ske utan att asylskälen prövats gentemot utvisningslandet. Enligt äldre praxis bör en ny prövning kunna ske enligt paragraf 12:19 med det nya medborgarskapet som en ny omständighet - men det är enligt Migrationsverket svårt, eftersom omständigheten knappast är ny för den sökande. Dessutom ska en sådan prövning bara beviljas då finns ett verkställbart utvisningsbeslut till ett land där personen skulle råka illa ut, vilket det inte gör i denna situation. Istället bör enligt ställningstagandet fjärde stycket i samma paragraf användas. Denna används då en person påtalar verkställighetshinder mot en utvisning som inte föregåtts av någon asylprövning. Eftersom asylskäl enbart kan föreligga gentemot det land där en person är medborgare, så kan det betraktas som att asylskälen inte har prövats, resonerar Migrationsverket.

Detta ställningstagande gäller inte statslösa personer, bara dem som har ett medborgarskap.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-08-16:

EU har svarat i Syed-fallet till sidans topp

Syed Latif utvisades trots att han haft fast jobb i 20 månader. Problemet var att han som en ickeeuropé hade fått anställningen via den privata jobbportalen Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen.

Migrationsdomstolen bedömde därför att det lediga jobbet inte varit synligt för Europas arbetskraft och att anställningen inte var giltig.

EU-kommissionen säger nu att Sverige kan göra denna tolkning av EU:s regler men säger också att man inte behöver göra detta.

"Den praktiska tillämpningen av den här principen regleras inte i detalj i unionslagstiftningen", skriver Dimitris Avramopoulos på kommissionens vägnar.

Han fortsätter:

"För tydlighetens skull kan det tilläggas att arbetssökande i praktiken har rätt att använda olika rekryteringskanaler som finns på arbetsmarknaden och att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå".

"Ovanligt tydligt svar från kommissionen"

Svaret kommer efter en fråga från EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) som i dag säger att detta stöder hans ståndpunkt att rätten hårdtolkat reglerna.

- Det är ett ovanligt tydligt svar från kommissionen där det framgår att andra sätt att få arbete än via EU:s egen jobbportal är möjliga att använda.

Syed Latif flög i maj till sitt föräldrahem i närheten av Dacca i Bangladesh. Nu vill Fredrick Federley (C) se om det går att hjälpa honom tillbaka till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-08-18: Sverige får kritik för fallet Latif (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-08-18: Domstolen frågade aldrig EU om råd när Sayed Latifs fall tolkades (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-08-19: Justitieministern kritiserar Federley (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 16-08-23: Timbro-rapport om tvivelaktiga avslag i arbetskraftsärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-08-15:

Grekland/ Tiotusentals fast i asylprocesser i Grekland till sidans topp

Flyktingströmmarna från Afghanistan har varit stadiga sen USA:s och Nato:s invasion 2001. De länder som tagit emot flest afghanska flyktingar är grannländerna Iran och Pakistan.

Flera miljoner i grannländerna

I Iran finns det uppemot tre miljoner afghaner, knappt en miljon av dem är registrerade flyktingar enligt FN, det uppger människorättsorganisaton Human Rights Watch. Många har dessutom fötts där och aldrig satt sin fot i Afghanistan. I Pakistan är den officiella siffran runt en och halv miljon, men med någon miljon papperslösa. För det är så många lever som flyktingar där – papperslösa, vilket innebär ett ständigt hot om att bli utvisade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 16-08-15: Lång asylprocess i Grekland för tusentals på flykt (Extern länk)

News That Moves 16-08-17: Asylum Applications In Greece Increase Over 264% (Extern länk)

AFP / Ekathimerini 16-08-23: Greece says at least 41,000 asylum seekers on its territory (Extern länk)

Irish Refugee Council 16-08-23: Urgent need for refugee relocation (Extern länk)

Are You Syrious 16-08-23: Number of Arrivals (Extern länk)

IOM 16-08-26: 160 asylum seekers relocate from Greece to France through EU scheme (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRIN News 16-08-15:

Italien/ Cracks widen in "impossible" Italian asylum system till sidans topp

Closed borders in the Balkans and the EU-Turkey deal have drastically reduced arrivals of migrants and refugees to Greece, but arrivals to Italy have continued at a similar rate to last year. The key difference is that fewer are able to move on to northern Europe, leaving Italy's reception system buckling under the pressure and migrants paying the price.

So far this year more than 100,000 migrants have arrived in Italy by sea, according to the UN's refugee agency, UNHCR. During recent summer months, as many as 10,000 migrants have disembarked from rescue vessels in a week.

After the chaos witnessed at the height of last year's refugee "crisis", the EU's hotspot system, introduced late in 2015, was supposed to impose some order in the arrivals process. Above all, it was designed to rapidly weed out so-called economic migrants, who could be swiftly deported, from those with the right to remain and apply for international protection.

The new approach was also designed to facilitate the relocation of asylum seekers from the overwhelmed frontline states of Italy and Greece to other EU member states that had agreed to take in 160,000 people over two years.

But the relocation scheme has been an abject failure. By mid-July, only about 3,000 people had been relocated, and just 843 of them from Italy. In addition, many of those identified as economic migrants cannot easily be returned to their home countries due to the lack of readmission agreements.

At the behest of the EU, all new arrivals are now fingerprinted, meaning they can't apply for asylum in another EU country without the risk of being returned to Italy under the Dublin Regulation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 16-08-31:

Uzbek borde inte ha deporterats från Turkiet till Iran till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man som tillhörde en grupp om 29 uzbeker som greps och fördes över gränsen till Iran i september 2008 har fått sitt ärende behandlat av Europadomstolen. Domstolen har tidigare behandlat ett klagomål från nitton personer från samma grupp och fann då att Turkiet inte brutit mot Europakonventionen genom att utvisa dem, eftersom Iran var ett säkert land för dem. Dessa personer hade dock bott i Iran i sex år och var erkända som flyktingar i Iran. Den man som nu är aktuell hade sökt asyl i Iran men inte fått beslut. Frågan nu var enligt Europadomstolen om Turkiet verkligen utrett om personen riskerade att behandlas illa i Iran eller Uzbekistan innan deportationen verkställdes. Detta hade inte skett. Mannen hade sökt asyl hos UNHCR i Turket och befann sig där lagligt. Han hade också lagt fram dokument som tydde på att han riskerade att behandlas i strid med Europakonventionen om han utvisades med risk för att hamna i Uzbekistan. Därmed har Turkiet brutit mot konventionen. (Case of Babajanov v. Turkey, Application no. 49867/08)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

Europadomstolen finner Danmarks familjeåterföreningsregler diskriminerande till sidans topp

Europadomstolens stora kammare har tagit ställning i ett ärende som rör Danmarks hårda kvalificeringsregler för familjeåterförening för makar. En av reglerna är att parets sammanlagda anknytning till Danmark ska vara större än till något annat land. Det kan innebära att anknytningspersonen måste vara integrerad på olika sätt och dessutom ha bott i Danmark i ca tolv år eller varit dansk medborgare i flera år. Det par som målet gäller uppfyllde inte detta trots att mannen var medborgare, hae bott i Danmark tio år, hade arbete etc. Europadomstolen tar inte ställning till om rätten till familj kränkts i sig. Men Danmark har ett undantag från anknytningskravet för personer som varit medborgare i 28 år alternativt bott lagligt i Danmark minst 28 år sedan tidiga barnaår. Detta undantar i praktiken främst etniska danskar. Enligt domstolen har Danmark brutit mot artikel 14 (diskriminering) sedd tillsammans med artikel 8 (familijeliv). Beslutet var oenigt. En av domarna anser att motiveringen borde ha varit annorlunda och tagit starkare ställning för rätten till familj och distanserat sig från tidigare domar som tillåtit särbehandling. Fem av domarna anser med tre olika motiveringar att Danmark inte borde ha fällts. De påpekar också att det enklaste sättet för Danmark att följa domen blir att avskaffa 28-årsregeln (numera 26 år), vilket inte skulle vara till någon hjälp för familjer som den sökande utan bara försvåra ytterligare för en annan grupp. (Case of Biao v. Denmark, Application no. 38590/10)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

Europadomstolens högsta kammare stoppade utvisning till Irak till sidans topp

Europadomstolens "grand chamber" har nu slutgiltigt satt stopp för en utvisning från Sverige till Irak, som tidigare hade accepterats i en oenig dom i Europadomstolens lägre kammare. Ärendet sammanfattades i Asylnytt 15-06-08 och gäller en familj från Bagdad. Mannen hade ett företag med enbart amerikanska kunder och hade utsatts för flera attentat från al Qaida. Senaste tillfället var 2008 då en dotter hade dödats. Sedan hade familjen flyttat runt i Bagdad och inte vågat söka skydd hos myndigheterna. De sökte asyl i Sverige 2011 och blev trodda men fick avslag för att de kunnat bo kvar lång tid utan att något mer hänt och att flera döttrar ännu fanns kvar i Bagdad. De borde kunna få skydd av myndigheterna. Till skillnad från det förra beslutet anser domarna att hotet från Al Qaida kvarstår och att irakiska myndigheter inte säkert kan skydda en person från en så utsatt grupp. Domstolen påpekar att den ursprungliga förföljelsen inte har ifrågasatts av någon. Utöver värderingen av situationen i Irak innehåller domen resonemang kring betydelsen av tidigare förföljelse, hur bevisbördan ska fördelas och tillhörighet till en utsatt grupp.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-23:

Europadomstolen: Utsatt familj från Bagdad får stanna i Sverige till sidans topp

Sverige har i dag förlorat i ett fall i Europadomstolen som handlar om en utsatt flyktingfamilj från Irak. Domen innebär att familjen får stanna i Sverige och inte utvisas till Bagdad.

- Familjen kommer nu att beviljas uppehållstillstånd. Nu vidtar en analysfas för oss för att titta på vad den 52-sidiga domen innehåller, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Mannen i den irakiska familjen jobbade med transporter och byggprojekt för amerikanska enheter i Bagdad i Irak. Han utsattes för flera mordförsök.

En bomb placerades utanför familjens hus. Lagret blev också förstört. 2008 blev mannen och hans dotter beskjutna när de åkte bil, och dottern avled senare av sina skador.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Radio Sweden 16-08-23: Iraqi family can stay after European Court verdict (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-08-15:

Gay and transgender refugees seek safety in the Middle East till sidans topp

LGBTI refugees in the region face a heightened risk of violent abuse, including murder, sometimes at the hands of extremists or criminal gangs.

As a transgender woman, Nadia* long struggled to find acceptance in her native Iraq, where years of abuse culminated in her abduction by an extremist militia targeting transgender people.

"They tortured us and beat us severely," she says, recalling how some of her peers had their orifices sealed up with glue. Several were killed.

After a harrowing flight across the Middle East in search of safety, she is now under the protection of UNHCR, the UN Refugee Agency, in Lebanon and feels ready for a new start.

"I've said goodbye to Iraq forever and it hurts," she says.

Raised male by a cold mother and an abusive father, Nadia, 23, self-identifies as female. Her flight took her from the sectarian strife of post-war Baghdad to Kurdistan, Iran and now Lebanon. Soon, she hopes to resettle in a new country.

But she cannot bury the confusion, betrayals and abuse of the past. "I thought I was the only one on the planet who had this," Nadia says, speaking of her transgender identity. "I wondered why I was like that. It was disgusting, really disgusting," she said, referring to the reaction of those around her.

Similar experiences are recounted by a host of other lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people - collectively known as LGBTI - now living as refugees under UNHCR protection across this conflict-torn region.

As refugees, the perils are often magnified, according to testimony gathered by UNHCR and its partners. LGBTI refugees face a heightened risk of harassment, arrest, kidnap, torture, rape and even murder. Some, like Nadia, are targeted by extremists or criminal gangs. There are also daily concerns like finding jobs and shelter, hard enough for other refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-08-31:

Migrationsöverdomstolen mildrar kraven för att kunna använda DNA-bevis i anhörigmål till sidans topp

En man från Somalia beviljades uppehållstillstånd i Sverige 2009. Året därpå ansökte hustrun och ett antal barn om återförening. Eftersom de inte hade godkände pass fick de avslag. År 2012 bestämde migrationsöverdomstolen att beviskravet för identitet kan sättas ner för personer som inte kan få pass, om DNA-test visar föräldraskapet. Då ansökte familjen om återförening igen. Det visade sig att två av barnen inte var biologiska. Föräldrarna ansågs ha lämnat medvetet oriktiga uppgifter och därför fick inte DNA-testet användas. De gjorde ytterligare ett försök med en ansökan som bara avsåg hustrun och de biologiska barnen, varav ett nu är över 18. Denna ansökan har nu nått Migrationsöverdomstolen. Nu bedömer domstolen att det skulle vara oproportionerligt att neka familjen återförening bara på grund av de uppgifter som lämnats i tidigare procedurer. Den nu 20-åriga dottern, som inte har något annat nätverk i hemlandet, anses tillhöra familjen i Europakonventionens mening, och har ett "särskilt beroendeförhållande" som krävs enligt Utlänningslagen. Alla familijemedlemmarna som nu ansöker får uppehållstillstånd. I målet refereras och jämförs en rad domar från Europadomstolen och Migrationsöverdomstolen. (Mål nr UM8907-14).

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P3 16-08-23:

Efter utvisningsbeskedet: Andrew får stanna i Sverige ett tag till till sidans topp

Idag skulle den homosexuella fotbollsspelaren Andrew Nagbe ha utvisats till Liberia. Men efter att det kommit nya uppgifter väljer nu Migrationsverket att titta på fallet igen och pausar utvisningen.

Vi får tag i Andrew Nagbe på telefon där han sitter på Migrationsverkets förvar.

- I'm a little bit okay, I'm relieved. You know yesterday I was really stressed up, but now I'm a little bit okay"

Andrew Nagbe hade varit med sin pojkvän på Stockholm Pride. Där greps han i samband med en id-kontroll eftersom han inte har något uppehållstillstånd i Sverige. I dag skulle han ha utvisats till Liberia, men sent igår kväll pausade Migrationsverket beslutet och väljer nu att titta närmare på fallet igen.

"Han kommer åka i fängelse"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 16-08-23: Nytt hopp för utvisningshotade Andrew (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 16-08-25:

Så fungerar återetableringsstödet till sidans topp

Det är bara personer från 18 länder som i vissa fall kan få återetableringsstöd. Det rör sig om personer som återvänder självmant efter att ha fått avslag på en asylansökan eller efter att de återkallat ansökan.

I media har det förekommit olika uppgifter om vilket stöd personer som fått avslag på sin asylansökan kan få om de återvänder hem. Migrationsverket kan köpa en flygbiljett åt personer som saknar egna pengar, men det är bara en begränsad grupp som kan få kontant stöd, ett så kallat återetableringsstöd.

Syftet med stödet är att uppmuntra och underlätta för personer att återvända självmant. Reglerna för stödet finns i en särskild förordning, SFS 2008:778.

18 länder

Enligt förordningen får Migrationsverket bevilja återetableringsstöd till personer som kommer från länder, eller delar av länder, där det råder svåra motsättningar. Förutsättningarna för återetablering ska också vara mycket begränsade. I dagsläget har Migrationsverket bedömt att 18 länder uppfyller dessa villkor: Afghanistan, Burundi, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien och Tchad.

Återetableringsstödet är 30 000 kronor för en vuxen person och 15 000 kronor för ett barn. En familj kan få högst 75 000 kronor. Pengarna betalas i första hand ut på plats i det land som sökande har återvänt till.

Villkorat stöd

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer på Migrationsverkets webbsida Stöd till återetablering i hemlandet. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

lass="normal"> SvT Nyheter 16-08-30:

Morgan Johansson: Fler platser i polisförvar för dem som ska tvångsavvisas till sidans topp

Sverige ska fortsätta genomföra tvångsavvisningar till exempelvis Afghanistan, detta trots att polisen saknar laglig rätt att genomföra dem. Det säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Aktuellt, och enligt honom ligger en del av lösningen i att nu bygga fler platser i polisens förvar där de som ska tvångsutvisas ska låsas in.

De första månaderna under 2016 har fler än någonsin, av dem som dragit tillbaka eller fått avslag på sina asylansökningar i Sverige, valt att åka tillbaka till sina hemländer eller till andra EU-länder. Det handlar om över 12.000 personer, enligt Morgan Johansson (S).

- Vi klarar av att göra avhysningar till nästan så gott som alla de här aktuella länderna, som exempelvis till Afghanistan - dit har 700 åkt tillbaka bara i år. Irak är samma sak, över 2.500, säger justitie- och migrationsministern i SVT:s Aktuellt.

- Det går alltså att genomföra avvisningar till länder som tidigare varit problematiska.

"Har inte rätt att vara kvar"

Till stor del handlar det om att förmå människor som fått avslag på sina asylansökningar att självmant lämna landet. Den här principen tycker Morgan Johansson (S) är viktig - något han poängterar i SVT:s Aktuellt under tisdagen.

- Jag tycker att vår hållning måste vara väldigt tydlig i den delen, att du har inte rätt att vara kvar i Sverige om du fått avslag, säger han.

När så inte är fallet uppstår många gånger ett problem. Om en asylsökande som fått avslag ändå väljer att hålla sig undan och stanna kvar i Sverige finns det ingen lag som tillåter polisen att genomföra tvångsutvisningar.

Justitieombudsmannen (JO) och polisens nationella operativa avdelning (NOA) kom under sommaren fram till att det handlar om luckor i lagstiftningen, rapporterade SR Ekot tidigare i somras.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 16-08-31: Mer jobb för gränspolisen när fler ska utvisas (Extern länk)

Läs mer om utvisade i limbo, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda och utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

Verdens Gang 16-08-31:

Norge/ Brødre sendt ut etter nesten fem år i Norge till sidans topp

Javid (16): - Fremtiden min er ødelagt

Javid (16) har gått på skole i Norge i fem skoleår. Lillebror Masoud (7) har levd nesten hele livet i Norge. For to uker siden ble de hentet midt på natten hjemme i Fredrikstad og tvangsreturnert til Afghanistan.

Utlendingsnemnda har valgt å slå hardt til mot familien fordi de mener at storesøster ble sendt som såkalt "ankerbarn" til Norge som 12-åring. Søsteren er nå 18 år og fikk i mai oppholdstillatelse i Norge.

Ifølge NOAS behandlet Utlendingsnemnda saken til resten av familien uten at de var klar over det. Saken ble avgjort av nemndleder alene.

Påstanden om at datteren ble sendt alene til Norge for å skaffe familien fotfeste her, har foreldrene ikke fått svare på, ifølge familiens advokat Sigrid Broch.

Hun har på vegne av familien stevnet staten for Oslo tingrett fordi hun mener at det er åpenbart at de må få svare på påstander som er helt avgjørende for familiens mulighet til å få asyl i Norge.

- Vil hjem

Mousavi-familien er den foreløpig siste barnefamilien norske myndigheter har tvangsreturnert til Afghanistan. I Kabul våger de to redde guttene fra Fredrikstad knapt å bevege seg ute.

- Fremtiden min er ødelagt. Jeg skulle begynne i andre klasse på videregående skole. Nå tror jeg at jeg må prøve å finne en jobb for at vi skal klare oss. Vi har ingen som kan hjelpe oss her. Jeg vil bare hjem. La broren min gå på skole og la meg fortsette med å bygge fremtiden min, sier Javid.

Han forteller at han var våken da politiet kom for å hente dem i Fredrikstad. Javid reagerte med sjokk og sier han ble holdt adskilt fra familien helt til de var på Gardermoen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-08-18:

Internationellt/ UNHCR report notes fall in refugee child detention in focus countries till sidans topp

Two reports issued today show that 12 countries taking part in a UNHCR strategy to end detention of asylum seekers and refugees have made important progress towards ending detention of children over the past two years.

But achievements were mixed in the two other targets of the UNHCR global strategy "Beyond Detention 2014-2019": ensuring alternatives to detention are available in law and implemented; and where detention is necessary and unavoidable, ensuring conditions in detention meet international standards.

The strategy was launched two years ago to assist governments to tackle this important issue. In partnership with states and civil society organizations, it has been rolled out in Canada, Hungary, Indonesia, Israel, Lithuania, Malaysia, Malta, Mexico, Thailand, the United Kingdom, the United States and Zambia. Data compiled from 2013 is used as a baseline, presented in one report alongside a progress report.

"Too many refugees and asylum seekers, including children, are forced to stay in detention centres; when they should be in an environment where they can get the information, support, privacy, and access to their legal rights" said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection Volker Türk, adding that asylum seekers and refugees accounted for 17 per cent of all people detained for immigration-related purposes in 2015 in the 12 countries, up from 12 per cent in 2013.

"This strategy is an important step in ending the counter-productive use of detention and we welcome the encouraging progress made in these two years," he said, yet stressing that more needs to be done by governments and other stakeholders in the coming years.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Kalmar 16-08-15:

Utvisad till ingenmansland: "Kan inte göra någonting" till sidans topp

Den första juni kom en ny lag som säger att den som blivit nekad uppehållstillstånd mister både ekonomiskt bistånd och bostad. Noor Alhalwa i Blomstermåla och hans familj får inte uppehållstillstånd, men kan inte resa tillbaka.

Den som samarbetar för att återvända ska få behålla bistånd och bostad tills personen lämnar Sverige.

Trots det uppskattar Flyktinggruppernas Riksråd, Farr, att de mött över 100 personer som fått bistånd och bostad indragna fastän de samarbetat.

Noor Alhalwa i Blomstermåla och hans familj får inte uppehållstillstånd, men kan inte resa tillbaka. Nu har de förlorat både pengar och lägenhet, trots att de samarbetat.

- Jag kan inte göra någonting. Jag vet att Migrationsverket inte ska hjälpa mig, men Gud ska hjälpa mig, säger Noor Alhawa.

Noor Alhalwa ser uppgiven ut där han sitter i soffan tillsammans med sin familj. De är statslösa Palestinier från Irak och därför kan de inte återvända dit. Hela familjen, även Noors mamma och pappa, liksom hans bror och syster är födda i Irak.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-08-23:

Skapar kritiserad lag ett parallell-samhälle? till sidans topp

En ny lag som trädde i kraft i juni var menad att få fler personer som fått avslag på sin asylansökan att återvända. Lagen går ut på att människor blir av med både dagersättning och boendestöd. Enligt Migrationsverket handlar det om 2500 personer som fått beslut om den här typen av indraget stöd. Men av dem har bara omkring 100 återvänt och mellan 800 och 900 har avvikit. Vad händer med de här personerna och riskerar lagen att leda till att fler personer håller sig gömda?

Patrik Engström är chef för nationella gränspolissektionen. Han säger att det är svårt att avvisa vissa personer även om de fått avslag på sin asylansökan.

– Det finns flera skäl till det. Det vanligaste är att deras identitet är okänd eller inte fastställd. Den andra är att de kommer från ett land som helt enkelt inte accepterar dem som sina medborgare eller erkänner personerna som medborgare, säger han.

Exakt var de mellan 800 och 900 personer hamnar vill han inte spekulera i. Men han säger att det börjar växa fram en industri för utnyttjande av de här personerna till arbete för mycket låg lön och dåliga villkor. Men han kallar det inte ett parallell-samhälle.

– Vi som lever i samhället måste förstå att det inte är parallellt, det här är människor som finns bland oss och tjänster som vi utnyttjar. Billiga tjänster vi utnyttjar tack vare att människor jobbar mycket låg lön.

Jenni Stavare, jurist och styrelseledamot i Farr, Flyktinggruppernas riksråd, har både genom sitt jobb och engagemang i Farr insyn i personernas vardag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 16-08-15:

Dona från Borås måste sluta studera - ska utvisas till sidans topp

300 personer i Sverige ska skickas till Libanon. Flera av familjerna bor i Sjuhärad. Redan nu har Dona från Borås blivit av med möjligheten att studera till jurist i Sverige.

- Vår framtid är förstörd, säger Dona som kom till Sverige med sin familj när hon var nio år.

Familjen sökte asyl men fick avslag första gången, de överklagade flera gånger men fick avslag varje gång. Och så har de hållit på i snart tio år.

Som asylsökande har de rätt till ersättning och boende genom Migrationsverket. Den strängare asylpolitiken säger nu att någon som får avslagtas ifrån den ersättningen och boende. Men eftersom Dona har syskon som är minderåriga har familjen hittills kunnat behålla det.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Fler ärenden:

Sveriges Radio Sjuhärad 16-08-16: Utvisas till Libanon efter tio år (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 16-08-24: Familjen utvisas till Libanon - har inte varit där på elva år (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 16-08-17: Utvisade libaneser inte välkomna tillbaka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Telegraph 16-08-12:

Frankrike/ Illegal shops in Calais 'jungle' cannot be destroyed, court rules till sidans topp

French court has rejected a state request to tear down more than 70 "illegal shops" inside Calais' notorious "jungle" as associations say the numbers in the migrant camp have swollen to 9,000.

Lille's administrative court rejected the request by the state "prefecture" of the Nord-Pas-de-Calais-Picardie region on the grounds that while the informal shops and restaurants were undoubtedly illegal, they served an important purpose as "calm meeting places between migrants and volunteer workers".

In his ruling, judge Jean-François Molla said while local state authorities' concerns that the shops "benefit from no administrative authorisation" and some "don't respect the most basic of sanitary norms", they were were "understandable".

But he added: "These grocers, cafes and restaurants fulfill other functions [for migrants] who live in conditions of extreme precariousness and total inactivity".

Migrant charities welcomed the ruling.

Christophe Salamé of the Auberge des Migrants group, said: "If these places had been destroyed, it would have increased pressure on migrants to try and reach England and take even more risks, create more blockages on motorways etc."

He added: "The state's reasoning is that the worse the conditions in Calais for refugees, the more they will want to leave the town. But war refugees don't follow this logic as they prefer to remain in very difficult conditions to hope to join their families in England."

"This ruling means these places can continue to remain meeting rooms even if they can't sell things in them. They can still use them to sleep and meet up without acting as restaurants," he told the Telegraph.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-08-24: Flyktinglägret i Calais växer och växer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The National 16-08-16:

Storbritannien/ Destitute families told their children must go into care to get help till sidans topp

DESTITUTE asylum-seeking and migrant families are increasingly being told that their young children and babies can only be accommodated if they are taken into care, according to charities working to support them.

Positive Action in Housing (PAIH), which offers spare rooms to thousands across the UK who are refused accommodation by the Home Office through its Rooms for Refugees scheme, says it is currently housing five families with young children or babies.

Three of them were told by Glasgow City Council's social services that they could only offer to accommodate the child, separating them from their parents.

One family that the charity is supporting comprises refused asylum seekers who claim they cannot return to their home country out of for fear for their lives. The National understands they are preparing to submit a judicial review on their case, a process that could take several months, but which means they are not currently judged eligible for support. The couple, who have been in the country since 2009 and previously slept rough on occasion, now have an eight-month-old baby. They were told they could not be housed by social services as a family, a decision which PAIH insisted was against the child's best interests.

Another woman, also being housed by the scheme, was left destitute with her newborn baby and was only saved from street homelessness by friends who put her up when she left hospital.

She claimed social worker said her baby might have to be taken into care if she could not find anywhere to live, although she was breastfeeding and recovering from a C-section.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal 2016:

13 september, Göteborg: Kafé Illegal och medlemsmöte till sidans topp

17:30 | Hjällbo Kyrka, Angered

Kafé illegal är platsen för dig som är eller vill bli aktiv inom Ingen människa är illegal, för dig som vill veta mer om hur vårt arbete med papperslösa ser ut, hur svensk flyktingpolitik egentligen fungerar och för dig som bara är sugen på en trevlig kväll med gott veganfika.

Under kvällen berättar vi om nätverket Ingen människa är illegal och om saker som händer framöver.

Kom och träffa oss på ett introduktionsmöte!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2016:

9 oktober, Göteborg: Kontaktpersonsutbildning + information om stöd från socialen till sidans topp

Söndagen den 9:e Oktober anordnar Ingen människa är illegal-Göteborg en dag för dig som vill veta mer om att arbeta konkret med papperslösa och vad det innebär att vara kontaktperson samt även ett pass där vi informerar om och diskuterar erfarenheter av kontakt med socialtjänsten.

Kontaktpersonsutbildningen riktar sig till dig som är ny kontaktperson eller som vill bli det i framtiden. Till passet om socialtjänsten uppmanar vi båda nya och gamla kontaktpersoner att delta.

Utbildningsdagen börjar klockan tio och håller på till klockan fyra. Det blir en timmes lunchpaus samt kortare avbrott för fika. Vi återkommer med ett mer specifikt schema och hur en ska anmäla sig. Platsen är Hjällbo kyrka!

Tillsammans skapar vi en bättre värld, välkomna den 9:e oktober!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkarnevalen 2016:

3 september, Malmö: Asylkarnevalen till sidans topp

DEN SOM FLYR HAR INGET VAL

INGEN MÄNNISKA ÄR ILLEGAL

DELTAG I ÅRETS ASYLKARNEVAL!

I dessa tider av mörker vill vi tillsammans låta mångfaldens och solidaritetens ljus skina över Malmö. Detta gör vi genom ett skapa ett mäktigt karnevalståg med konst och kultur från hela världen! Vi tar över gatorna och förgyller dem med massvis av färg, glitter, glädje och kärlek! Tillsammans skapar vi, alla på vårt eget sätt, vår gemensamma framtid.

Denna karneval manifesterar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras och alla människor är lika mycket värda, oavsett var man kommer ifrån. Vi är Malmö och vi står med öppen famn för våra systrar och bröder som tvingats på flykt.

Vi kommer att ta oss genom centrum med vårt kreativa tåg och vi vill göra det tillsammans med er! Det finns massvis med sätt att delta i karnevalståget. Det kan vara med dans, musik, teaterperformance,

eller genom att klä ut sig, bära fanor och banderoller med solidariska budskap - you name it! Kreativitet och solidaritet är karnevalens två ledstjärnor. Vi ber er att hålla tåget fritt från partipolitiska symboler.

Facebook-event och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-08-16:

Demonstration ended but the fight will continue till sidans topp

The asylum seekers' manifestation outside the Parliament buildings in Stockholm is now closed after almost two weeks. Some members of parliament (from the left, the center and liberals) have promised to raise the unfair rules of the temporary law again in the parliament. The demonstration also got some attention in media. The asylum seekers were satisfied for now with these acchievements, but they have decided to come back for a new sit-in in the middle of September.

The member organizations of FARR are invited to announce their local activities at the demonstration's facebook site.

The main demand from the demonstration was that those who seeked asylum already before the law was announced on November 24th last year should not be affected of it, even if they arrived here without children. But there are many other unfair parts of the law, affecting different groups. Read more about it here.

Many details of the law and its consequences was discussed at an indoor meeting housed by the Workers' Educational Association, ABF, in Stockholm, last Saturday. Sanna Vestin, chair of FARR, and the lawyer Kristina Tollbäck informed an answered questions about the law. Law students from "Asylrättstudenterna" contributed with legal advice in groups.

Those around 150 persons who attended the meeting also discussed different ways to fight the law. Many asylum seekers hope that politicians will change their minds when they hear about the consequences. The asylum seekers also search for legal ways, perhaps in international courts, to challenge discriminating parts of the law. Sanna Vestin promised to forward the ideas to lawyers, but warned of too high expectations of a quick fix. The fight for understanding and solidarity must involve both asylum seekers and other inhabitants, not only at Mynttorget, she said.

FARR has now urged its member organizations to inform the protesters about local arrangements, may it be legal advice, language trainings or manifestations. This could be an opportunity to join forces when the demonstrators have come back to their camps.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Our Future Deserves Reconsideration 2016:

12-22 september, Stockholm: The second sit-in to modify the temporary residence till sidans topp

We are doing a sit-in to modify the temporary residence decision that has been proposed in 24th of November and it started to apply on who seeked asylum before that date.

The sit-in will be in the capital Stockholm, infront of the swedish Parliament.

We hope everyone to participate.

The decision doesn't effects me as a person, it effects the justice in sweden.

Vår sittstrejk, i protest mot lagen om tillfälliga uppehållstillstånd med retroaktiv verkan på asylsökande som kom innan 24/11-2015, fortsätter. Vi fick tillstånd att demonstrera på mynttorget utanför Sveriges riksdag från och med 12/9.

Vi kämpar vidare och hoppas på stor deltagning. Lagen påverkar inte enbart mig, utan påverkar också rättvisan i Sverige

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 16-08-24:

Rullande kliniker ska ge papperslösa vård till sidans topp

EU-migranter och papperslösa har inte alltid tillgång till den vård de har rätt till, menar människorättsorganisationen Läkare i världen. Språkförbistring, okunskap och rädsla gör att många inte söker vård. Därför har organisationen under sommaren startat en mobil klinik i Malmö, som ska ge enklare vård till de som behöver, där de befinner sig. Under hösten utökas verksamheten till Stockholm, Uppsala, Lund och Kristianstad. Vår reporter Siri Hill har besökt en av de rullande klinikerna som snart börjar köra i Stockholm.

Skåpbilen är indelad i två rum, ett undersökningsrum med en brits och hyllor från golv till tak. På väggen sitter gula post it-lappar med hastigt nedklottrade meddelanden: "hjärt- kärl", "gravtest" och "näsa-hals" står det. Det andra rummet är till för enskilda samtal med patienter.

I september ska alltså mobila kliniker som den här börja rulla i Malmö, Stockholm och Uppsala och erbjuda enklare sjukvård till papperslösa och EU-medborgare.

- Vi har sett att de som allra mest är i behov av vård inte söker upp den. Med de mobila klinikerna kan vi nå ut med information om vart vi finns och uppmana de som behöver vård att verkligen uppsöka vård, berättar Elliot Wieslander, generalsekreterare på Läkare i världen.

Elliot Wieslander ber om ursäkt för "byggkaoset", när vi slår oss ner med varsin kopp kaffe på Läkare i världens något stökiga men hemtrevliga kontor i Ropsten, en förort till Stockholm.

Organisationen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde som driver hälso- och sjukvårdsprojekt över hela världen. I Sverige driver de en vårdklinik ett stenkast längre ner på gatan där människor som av olika anledningar står utanför eller har svårt att navigera i det svenska vårdsystemet, kan få gratis sjukvård och stöd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 16-08-26:

Raoul Wallenbergspriset till Tina Morad för Refugees Welcome Stockholm till sidans topp

På Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti mottar Tina Morad Raoul Wallenbergpriset för sin förmåga att organisera för medmänsklighet.

Enligt prismotiveringen har Tina Morad, som representant för Refugees Welcome Stockholm, "i Raoul Wallenbergs anda visat att varje människa kan göra skillnad". Hennes arbete för att mobilisera, utbilda och engagera människor skapar meningsfulla möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar.

- Tina Morad fortsätter, nu när flyktingpolitiken blivit restriktiv, att arbeta med asylrätt och människors trauman. Hon bildar opinion, utbildar och sprider kunskap. Organisationen går vidare och bjuder in unga flyktingar som fått stanna i Sverige till idrott, dans och umgänge med svenska ungdomar. Genom praktiska åtgärder, uppoffrande arbete och förmåga att organisera för medmänsklighet arbetar Tina Morad i Raoul Wallenbergs anda, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

Raoul Wallenbergpriset delas i år ut för fjärde gången, första pristagaren var Siavosh Derakhti som grundade organisationen "Unga muslimer mot antisemitism och främlingsfientlighet". Priset delas ut med stöd av regeringen, till en person som arbetar med kunskapshöjande insatser mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans och med särskilt fokus på barn och unga. Förutom prissumman på 100 000 kronor, får pristagaren en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

Juryn, som består av Olle Wästberg, Ingrid Lomfors, Soraya Post, Martin Schibbye, Dilsa Demirbag-Sten, Jason Diakté och Cecilia Åhlberg, har tagit emot över 130 förslag från allmänheten varav sex personer nominerades.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC utrikes 16-08-22:

Finland/ "Vi är många som fått nog" till sidans topp

Sannfinländarna är nöjda med den skärpta flyktingpolitik som de fått igenom senaste året. Men nu börjar motståndet i Finland att hårdna.

Regeringspartiet Sannfinländarna har under det senaste året haft mycket stort inflytande över flyktingpolitiken. Om detta är både regeringspartiet och dess kritiker överens. En rad nya lagar och åtgärder gör det lättare för myndigheter att avslå asylansökningar, svårare för de asylsökande att överklaga och dyrare att få förenas med sin familj.

I juni hungerstrejkade Nameer al Azawi i nio dagar utanför den finska parlamentsbyggnaden. Han har själv uppehållstillstånd men protesterade mot att Migrationsverket skickar tillbaka andra irakier eftersom myndigheten hävdar att alla områden i Irak är säkra.

I juli offentliggjorde en bibliotekarie ett avslagsbesked för en irakisk man från Mosul. Det har visats över 60?000 gånger. Att se svart på vitt hur Migrationsverket resonerade när de skulle skicka tillbaka en man som dödshotats av IS väckte starka reaktioner.

Nu beslöt sig författarna Monika Fagerholm och Merete Mazzarella för att uppmana till en "brevstorm"; "något måste vi göra, vi kommer aldrig att kunna skylla på att vi inte visste", skrev Merete Mazzarella på sociala medier. På tre veckor har omkring 150 pappersbrev skickats till statsminister Juha Sipilä.

Protestsång till statsministern

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-08-26:

Internationellt/ Internetprojekt ska sålla bland rykten hos flyktingar till sidans topp

Rykten sprids snabbt bland människor på flykt. Ofta gäller det detaljer i asylprocessen, och kan bero på allt från missförstånd till medvetna lögner från flyktingsmugglare.

En frivilligorganisation har nu skapat en tjänst som samlar de senaste ryktena och hjälper flyktingar med korrekt information på engelska, arabiska, grekiska och farsi. Volontärerna finns också på plats i de grekiska flyktinglägren för att informera om hur nya asyllagar i Europa påverkar deras chanser att få asyl.

- Rykten är en bra mätare på vad som är på gång bland migranterna, säger Shabnam Mortazavi som arbetar för organisationen Internews på den grekiska ön Lesbos, till The Guardian.

Hon skriver ner alla rykten hon hör från människor för att Internews ska kunna korrigera uppgifterna.

Tidigare har Internews arbetat på liknande vis bland annat i Liberia under ebolaepidemin 2014, och i Nepal efter den stora jordbävningen 2015.

"Kommer alltid fram"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 16-08-18: Rumours and lies: 'The refugee crisis is an information crisis' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 16-08-18:

Two years of capacity building in Eastern Partnership countries till sidans topp

Over the last two years, 475 border guards and customs officials from six Eastern Partnership (EaP) countries have taken part in various training activities organised by Frontex on topics that include detection of falsified documents, human trafficking, risk analysis and benefits of institutional transparency.

The Eastern Partnership Integrated Border Management Capacity Building Project is a European Union-funded activity coordinated by Frontex, which helps to improve the movement of persons and goods across borders while stopping any illegal activity. It is based on the idea of Integrated Border Management, which relies on coordination and cooperation among all the relevant authorities and agencies involved in border security and trade facilitation to establish effective and coordinated border management.

The six Eastern Partnership countries are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.

The project addresses national agencies involved in border management, such as border police and customs. Those ultimately benefiting from improved border management include not only travellers and commercial operators crossing borders, but also people in need of special protection such as asylum seekers, potential victims of human trafficking, and unaccompanied minors.

Frontex provides training support based on the specific needs of each participating country. The creation of a modern training system according to EU best practices; improved process of border crossing for passengers, traders and freight; raising awareness and support to the fight against corruption and safeguarding the fundamental rights of persons crossing the borders are among the main goals of the project.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU External Action 16-08-23:

Operation SOPHIA: signed the agreement on Libyan Coast Guard and Navy Training till sidans topp

"The Memorandum Of Understanding signed today, is another key step towards the beginning of the cooperation with the Libyan Coast Guard and Navy".

With these words Rear Admiral (Upper Half) Enrico Credendino , EUNAVFOR MED Operation Commander, welcomed today 23 August 2016, the Memorandum of Understanding on the training of the Libyan Coast Guard and Navy with the Libyan representative.

The agreement was signed this morning by the Operation Commander and Commodore Abdalh Toumia, Commander of Libyan Coastguard and Port Security in the EUNAVFOR MED Headquarters in Rome.

Since the Council decision of 18 May 2015, operation SOPHIA is contributing to the EU efforts to disrupt the business model of human smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean, undertaking systematic efforts to identify, capture and dispose of vessels and assets used, or suspected of being used, by smugglers and traffickers. The Council of the European Union, last 20 June 2016, extended EUNAVFOR MED's mandate until 27 July 2017 and added two supporting tasks: the capacity building and training of the Libyan Coastguard and Navy and the contribution to the implementation of the UN arms embargo on the high seas off the coast of Libya. With today's signature, EUNAVFOR MED and the Libyan Coast Guard and Navy representative, agreed on the programme meant to conduct, in coordination with other EU agencies and other international actors, all needed training activities.

The capacity building will be divided in three main packages: training at sea, ashore (in EU Member States training facilities, or in Libya) and on board Libyan Coast Guard and Navy Patrol Boats.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-19:

Asylsökande turkiska militärer känslig fråga för Grekland till sidans topp

I går begärde Turkiet formellt att Grekland ska utlämna åtta militärer som anklagas för att ha deltagit i det misslyckade kuppförsöket i juli. Efter kuppförsöket flydde de till Grekland där de nu söker asyl

För Greklands regering är frågan känslig inte minst eftersom man är beroende av att Turkiet ska fortsätta att uppfylla sin del av det flyktingavtal som tecknades mellan EU och Turkiet tidigare i år.

Strax före lunch lördagen den 16 juli landade en helikopter på flygplatsen i Alexandroupolis i nordöstra Grekland. Ombord fanns åtta turkiska militärer som sökte politisk asyl eftersom de fruktade för sina liv om de återvände till Turkiet.

Mot sitt nekande anklagas de av hemlandet för att ha deltagit i det misslyckade kuppförsöket dagen innan och Turkiets utrikesminister Mevlut Cavusoglu krävde genast att Grekland skulle skicka tillbaka männen. I går kom den officiella begäran om utlämning och nu ska grekiska åklagare ta ställning till den.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ETC Utrikes 16-08-21: På flykt från Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kommentar 16-08-27:

Annika Ström Melin: EU har stängt dörren för flyktingar från Syrien till sidans topp

För ett år sedan fick Ungerns premiärminister kritik när han kommenterade bilden på Alan Kurdi med utropet: Kom inte hit! Ett år senare har den uppmaningen blivit hela EU:s politik och unionen har i praktiken satt helt stopp för syriska flyktingar.

Den 3 september 2015 besökte Ungerns då hårt kritiserade regeringschef Viktor Orbán EU-parlamentet. Filmklippet från presskonferensen efter mötet visar en premiärminister som ser rätt pressad ut.

Vid den här tiden riktades upprörda protester mot Viktor Orbáns Ungern som börjat rulla ut taggtråd längs landets gränser för att hindra flyktingar som vandrade genom Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-08-21:

Förslaget till omarbetning av Dublinförordningen, nu på svenska till sidans topp

KOM(2016) 270 final: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

Ekathimerini 16-08-17: Gov't seeking revision of Dublin Regulation returning migrants (Extern länk)

Se också:

EU-kommissionen 16-08-21: Förslaget till omarbetning av Eurodacförordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-08-23:

EU mot nytt hårdare asylsystem till sidans topp

EU-kommissionen kom i somras med en rad förslag för hur asylsökande ska bemötas. En konsekvens om förslagen skulle gå igenom är att Sverige inte tillåts återgå till permanenta uppehållstillstånd. En annan är att preskriptionstiderna för Dublinöverföringar skulle försvinna. En gång Dublin, alltid Dublin.

Kommissionens förslag innebär i korthet ett nytt sätt att fördela asylsökande mellan EU-länderna - utan hänsyn till de sökandes vilja. Dessutom skapas en mer centralstyrd prövning av asylansökningar. De nya förordningarna ska gälla direkt i medlemsländerna, inte omvandlas till inhemska lagar som de nuvarande direktiven. Eftersom medlemsstaterna har diametralt olika uppfattning är det svårt att förutsäga när kommissionens förslag skulle kunna bli verklighet. Förslagen kan vid det laget ha hunnit ändras många gånger.

Några viktiga punkter ur EU-kommissionens förslag:

Det införs en skyldighet att söka asyl i första land du reser in, och att stanna i det landet. Reser du vidare har du inga rättigheter som asylsökande i nästa land. Att inte lämna fingeravtryck eller samarbeta räknas som att asylansökan dras tillbaka.

Ny tågordning: Först prövas om du kommer från eller via ett säkert ursprungsland, säkert första asylland eller säkert tredjeland (där du kunde sökt asyl). Därefter prövas om du ska skickas till ett annat land inom EU som har ansvaret enligt en fördelningsplan för att sprida asylsökande rättvist. Först därefter kommer prövningen enligt Dublinförordningen.

Vuxna syskon ska räknas som familj och för ensamkommande barn även mostrar etc. Överföringar enligt den nya tilldelningsregeln och enligt Dublin ska hålla samman familjer.

Även ensamkommande barn ska kunna överföras till det första land där de sökte asyl. Men en kontroll av mottagande ska införas.

Klausulen som ger länderna rätt att ta över ett asylärende ska bara gälla familjeskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-19:

Migrationsverket: EU-förslag sätter stopp för generös flyktingpolitik i Sverige till sidans topp

Om EU inför en helt gemensam tuffare asyllagstiftning kan Sverige inte längre återgå till en mer generös flyktingpolitik, enligt Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

- Det blir omöjligt för Sverige att ha generösare bestämmelser nationellt, utan man måste alltså anpassa sig till förordningarna, förordningarna är tvingande, säger Fredrik Beijer.

Så det här betyder alltså att Sverige inte kan driva en mer generös flyktingpolitik?

- Ja, om det här skulle bli verklighet så blir det omöjligt för Sverige, eller någon annan stat, att driva en generösare flyktingpolitik än den som EU har fastställt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Sjuhärad 16-08-30:

Fler internationella studenter kontrolleras innan studier i Sverige till sidans topp

Fler utomeuropeiska studenter kontrolleras extra innan studier på svenska högskolor, något som resulterat i att väntetiden för att få uppehållstillstånd ökat.

För den som bor i ett land utanför EU krävs uppehållstillstånd i Sverige för att få studera här.

På Högskolan i Borås har man i år ett 50-tal personer som har ansökt om att få gå högre utbildningar, och de personerna har också betalat terminsavgifterna - som ligger på mellan 40 000 och 100 000 kronor beroende på utbildning.

Men skolan ser redan nu att minst en femtedel inte kommer att komma, eftersom de inte beviljas uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

World Economic Forum 16-08-16:

4 maps that will change how you see migration in Europe till sidans topp

Did you know that Polish people represent the highest percentage of the foreign-born population in Norway? Or that the largest proportion of immigrants to the Republic of Ireland hail from the UK?

These four maps, created by Jakub Marian, a Czech linguist, mathematician and artist, are based on a 2015 study by the United Nations on international migration. They show European migration split into various numbers:

1. The percentage of the population of each country that is made up of foreign-born migrants

2. The most common country of origin for that number

3. Whether that number has gone up or down in the past five years

4. The immigrant populations that are expanding the most

Läs mer och se kartorna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-08-23:

"Dangerous Journeys": International Migration Increasingly Unsafe in 2016 till sidans topp

As the as the number of migrant deaths worldwide continues to rise significantly, IOM's Missing Migrants Project has recorded 28 per cent more migrant deaths during the first half of 2016 compared with the same period in 2015.

The latest IOM GMDAC Data Briefing, "Dangerous Journeys," released on Tuesday 23 August, was prepared by the International Organization for Migration's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) in Berlin. It takes an in-depth look at the available global figures for migrant deaths and disappearances during the first half of 2016.

The data collected by Missing Migrants Project indicate that the number of people who go missing or die in the process of migration has increased significantly since 2014, especially in the Mediterranean region. The increase can partly be attributed to improving data collection. However, it also speaks to the level of risk associated with attempting to migrate by irregular means across international borders in 2016, as well as the desperation that motivates people to take these migration journeys.

"In the first six months of 2016, more than 3,700 people went missing or lost their lives during migration around the world," said GMDAC Director Frank Laczko. "This is a 28 per cent increase compared to the same time period in 2015, and a 52 per cent increase for the same time period in 2014."

Dr. Laczko explained this dramatic change can be attributed to a higher number of recorded migrant fatalities in the Mediterranean Sea, North Africa, the Middle East and the Horn of Africa. "Worldwide, the Mediterranean Sea continues to greatly outweigh other regions in terms of the number of people who are recorded missing and/or dead during the process of migration," he said. "Of the recorded deaths from January to June 2016, 78 per cent (2,901) were in the Mediterranean. This compares with 60 per cent during the same period in 2015."

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 16-08-23: Mediterranean Migrant Arrivals Reach 269,244; Deaths at Sea: 3,164 (Extern länk)

Frontex 16-08-26: FRAN Quarterly: Illegal crossings down in the first quarter of 2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-08-28:

Rekordmånga ångrar sin asylansökan till sidans topp

Sedan den historiska omsvängningen av asylpolitiken kommer nu få flyktingar till Sverige.

Rekordmånga har också dragit tillbaka sin asylansökan, visar DN:s genomgång. Bland irakier tar fler tillbaka sin ansökan än lämnar in en ny.

På två höstmånader kom förra året närmare 80.000 flyktingar till Sverige. När året gick mot sitt slut summerades antalet asylansökningar till 163.000, fler än någonsin tidigare. Lika många som invånarna i Eskilstuna och Luleå tillsammans.

Men efter att ha stått för EU:s mest generösa villkor för asylsökande gjorde regeringen ett tvärt omkast.

- Det smärtar mig att Sverige inte kan ta emot asylsökande på den höga nivå vi gör i dag, sade statsminister Stefan Löfven under den presskonferens som redan skrivits in i historieböckerna.

Sedan Sverige anpassade sig till EU:s miniminivå och införde id-kontroller kommer nu dramatiskt färre flyktingar. 18.000 människor har hittills i år ansökt om asyl. Står sig den takten väntas färre asylsökande i år än år 2007, enligt Migrationsverket som nu planerar för att ta emot 30.000 under hela 2016.

Nytt är att syrierna står för en allt mindre andel av de asylsökande i Sverige. Sedan flyktvägarna från det krigshärjade landet täppts till är nu bara var femte asylsökande i Sverige syrier, jämfört med var tredje under de tre senaste åren. Det visar beräkningar som DN gjort utifrån siffror från Migrationsverket. Samma trend gäller för flyktingarna från Afghanistan, som i fjol utgjorde var fjärde asylsökande men i år endast är var tionde. Framför allt beror minskningen på att allt färre ensamkommande barn tar sig till Sverige.

Samtidigt ångrar allt fler flykten till Sverige. Den skärpta lagen och de långa väntetiderna i asylprocessen (se grafik) är två anledningar till att rekordmånga - 4.500 personer - i år har dragit tillbaka sin asylansökan, jämfört med 3.800 under hela förra året.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Halland 16-08-26:

Hylte snabbar på vägen in i samhället till sidans topp

För att effektivisera processen för människor med uppehållstillstånd öppnade Hylte kontoret En väg in med ett arbetssätt som redan gett resultat.

- För den enskilde individen är det redan nu en klar förbättring, säger Ronny Löfquist, kommunråd i Hylte.

Hylte tog emot många nyanlända under 2014 och 2015 och insåg att processen, för att få in människor med uppehållstillstånd i etableringen, behövde effektiviseras. Både för kommunens skull, men också för de berörda individerna.

- Nu kommer man till ett ställe och kan få hjälp med alla ärendena på en gång, säger Ronny Löfquist, kommunråd i Hylte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-31:

Maher en av få som fått bostad till sidans topp

Det råder en akut brist på bostäder i Skåne och för nyanlända har det varit särskilt svårt att få en bostad. Men Maher Skikhani har haft tur - han har fått en lägenhet i Tyringe.

Den nya bosättningslagen ökar kraven på kommuner att skaffa fram bostäder åt flyktingar som blivit anvisade. Maher Skikhani fick sin lägenhet i Tyringe utanför Hässleholm innan lagen trädde i kraft, men vittnar om att många bor trångbott och utan hyreskontrakt.

Han kom till Sverige från Syrien för två år sedan. Han har bott på anläggningsboenden och delat lägenhet tillsammans med fyra andra män, innan han till slut fick ett eget hyreskontrakt och bostad via Arbetsförmedlingen. Maher är ett undantag i sin bekantskapskrets av andra som flytt. På ett kollegieblock har han prydligt plitat ner namnen på 38 personer.

- Det är tre personer som har ett eget hyreskontrakt. 23 personer hyr svart. En del har betalat för ett första- eller andrahandskontrakt.

Ett förstahandskontrakt i centrala Hässleholm, kommunen där Maher Skikhani bor, kostar runt 30 000 kronor. Det är i alla fall vad en kompis erbjudits att köpa för.

- Det kanske kostar mer nu, jag vet inte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-08-29: Ja till villavagnar i Lilleby (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-17:

Höga inkomstkrav försvårar familjeåterförening till sidans topp

Den nya asyllagstiftningen gör att konkurrensen om enklare jobb kan bli hårdare - eftersom den som vill återförenas med sin familj snabbt behöver komma ut i sysselsättning för att få permanent uppehållstillstånd. Samtidigt krävs en viss lönenivå för att kunna få familjeåterförening.

Det här kan bli en svår situation för många, enligt Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet.

- Det finns inte oändligt mycket jobb som inte kräver högre utbildning i det här landet. Dessutom ska man ju upp i inkomst - vill man få hit sin familj så är det upp mot 25 000 eller 26 000 du ska ha i månadslön, säger hon.

Det är en lön som de flesta jobb utan krav på utbildning inte ger, menar Ursula Berge.

Idén med de så kallade snabbspåren är att människor som kommer hit ska få en snabb väg in i det yrke de är utbildade för, och på så sätt lösa problem på svenska arbetsmarknaden.

I nuläget är flera tusen nyanlända akademiker inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Många av dem finns inom bristyrken, bland annat 1 000 ingenjörer och över 2 000 lärare. Merparten har tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader. Samtidigt tar snabbspåren för akademiker minst ett år och för den som vill få hit sin familj krävs en anställning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

UNHCR 16-08-04:

Historic commitment by States to more equitable and predictable responses till sidans topp

Following five months of negotiations, the United Nations General Assembly on Tuesday (2 August) agreed by consensus upon a political declaration with two annexes which will pave the way for global compacts on refugees and migrants respectively in 2018.

The New York Declaration for refugees and migrants and related documents are to be adopted by Heads of State, Government and other High Representatives attending the UN Summit on Refugees and Migrants on 19 September. UNHCR stands ready to support the historic high-level commitments contained in the agreement.

"The negotiation process was clearly not an easy one, but we commend Member States for their hard work in reaching consensus on such a complex and urgent issue," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

"The message from the negotiations is clear: no one government can address large-scale movements of refugees on its own. International cooperation is the only way forward."

The political declaration includes a reaffirmation of basic principles of international refugee law and responsibility-sharing for refugees, and represents a solid basis on which to develop more coordinated - and more equitable - comprehensive responses to future large-scale refugee movements, as well as to existing protracted refugee situations.

The Global Compacts - to be adopted in 2018 - will affirm the commitment to greater responsibility-sharing based on a comprehensive refugee response framework in the case of refugees, and set out a range of principles, commitments and understandings among Member States regarding international migration in all its dimensions, in the case of migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om FN-konferensen 19 september (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 16-08-08:

Minor Miracle or Historic Failure Ahead for U.N. Summit? till sidans topp

"In the lead-up to September's U.N. summit on refugees and migrants, Jeff Crisp, associate fellow at Chatham House, warns that growing isolationism will prevent a successful initiative and further weaken refugee protection."

THOSE OF US who work in the humanitarian sector tend to be a pessimistic group of people. Whenever a new emergency breaks out and large numbers of people are obliged to abandon their homes, we can be guaranteed to describe it as an "unprecedented crisis." We constantly draw attention to the fact that there is a growing gap between the needs of people affected by disasters and the resources available to assist them. We are equally keen to point out that human-rights violations are on the rise, with states and other actors demonstrating a diminishing level of respect for international law and humanitarian principles.

In some respects, such pessimism is unwarranted. Since it came into force almost exactly 65 years ago, the 1951 U.N. Refugee Convention has enabled millions of people to escape from persecution and armed conflict in their country of origin, to find a safe sanctuary elsewhere and to establish peaceful and productive new lives. The humanitarian enterprise has grown enormously in scale and scope during the past 25 years, becoming more effective, efficient and professional in the process. A vast global network of non-governmental and civil society organizations has been established to report on human-rights abuses and advocate on behalf of principled humanitarian action.

A Dark Period in Refugee Protection

At the same time, it is difficult to avoid the conclusion that we are currently living through a particularly dark period with respect to refugee protection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply kommentar 16-08-19:

'Defining the Problem' Will Impact Summit Success in New York till sidans topp

In the first part of our series "The Road to UNGA," Bill Frelick, director of HRW's Refugee Rights Program, calls for protection of migrants "who do not qualify for international protection as refugees" in the lead-up to the U.N. Summit on Refugees and Migrants.

Presidents and prime ministers from around the world will descend on the United Nations in New York in September for a special summit on the global refugee and migration crisis, the largest gathering of world leaders on the subject since the U.N. Refugee Convention was drafted in 1951.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria debatt 16-08-17:

De flesta är människor som du och jag till sidans topp

Henry Ascher

"Lås in dem!" Så lyder Sverigedemokraternas senaste försök att fiska i grumligt vatten. Människor som söker skydd undan krig och förföljelse, och särskilt de som kommer från länder som saknar fungerande myndigheter, som inte törs kontakta dem eller inte har rätt till ett pass, ska låsas in i förvar. Alla. Kollektivt. Utan att ha begått någon lagöverträdelse. Utan individuell prövning. Eftersom några kan vara dumma, kriminella, ha en taskig kvinnosyn eller hysa sympatier med terrorister ska alla interneras.

Men Ekeroth, Jomshof och ni andra, varför bara asylsökande? Det finns ju andra grupper som också innehåller personer som är dumma, kriminella, har en taskig kvinnosyn och sympatiserar med terrorister. En grupp med en mycket hög andel av sådana personer är SD:s aktiva och förtroendevalda. Borde vi låsa in er alla kollektivt? Brottsstatistik som BRÅ presenterade för några år sedan visade också att i gruppen män begicks betydligt fler brott än i gruppen utlandsfödda. Borde vi kanske internera alla män för att öka tryggheten i samhället? Det skulle sannolikt få dramatiska effekter på brottsstatistiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Stockholm 16-08-24:

Nazisthot efter artikel om nyanlända till sidans topp

Efter en artikel om hur kommunerna ska möta bostadsbehovet till nyanlända har Ekerö bostäders vd, Mats Viker, utsatts för en rad hot och budskap med rasistiska undertoner.

Affisch med hängsnara på

Det var i en artikel i Hem & Hyra som vd:n berättade att i princip alla bolagets lediga lägenheter i år kommer att gå till nyanlända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fi debatt 16-08-23:

Dubbelmoral att Vänsterpartiet förhandlar med regeringen till sidans topp

Regeringen skjuter till miljoner för jakten på papperslösa. Med stöd av Vänsterpartiet.

– Vänsterpartiet samarbetar med en regering som lägger 33 miljoner på att jaga papperslösa samtidigt som de kritiserar regeringens flyktingpolitik. Det är dubbelmoral, säger Meriam Chatty (Fi), migrationspolitisk talesperson.

Igår måndag den 22 augusti rapporterade bland annat SvD att polisen nu rustar för fler utvisningar. I vårbudgeten sköt regeringen till 33 miljoner kronor för gränspolisens arbete för att verkställa utvisningsbeslut. Med stöd av Vänsterpartiet. Pengar som istället hade kunnat användas för att rusta upp svenskt flyktingmottagande.

– En konsekvens av den nya migrationspolitiken är det ökade antalet papperslösa och det verkar finnas en bred politisk majoritet för att intensifiera jakten på papperslösa, säger Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Europarådets mr-kommissionär 16-08-23:

Non-implementation of the Court's judgments: our shared responsibility till sidans topp

In December last year, the Council of Europe's Steering Committee on Human Rights (CDDH) published a report on the longer-term future of the system of the European Convention on Human Rights ("the Convention"). There were two challenges which particularly struck me: firstly, prolonged non-implementation of a number of judgments of the European Court of Human Rights and secondly, direct attacks on the Court's authority.

It is difficult to overstate the extraordinary contribution of the Court to the protection of human rights in Europe. This has been acknowledged in each High Level conference declaration along the Interlaken-Izmir-Brighton-Brussels reform process. The fact that so many Europeans turn to the Strasbourg Court for redress reflects the high level of trust that they place in the Convention system. Yet states must make sure that the system works.

Prolonged non-implementation of the judgments of the Court is a challenge to the Court's authority and thus to the Convention system as a whole.

While the 2015 Annual Report of the Committee of Ministers on the execution of the Court's judgments shows that a new record number of cases were closed in 2015, there is a continued increase of cases pending for more than five years. In 2011 these cases accounted for 20% of the total number of cases, while by the end of 2015 that figure had risen to 55%. The number of 'leading' cases pending, those indicating structural problems, has also risen steeply from 278 cases in 2011 to 685 cases in 2015.

(...)

Artikeln i sin helhet med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Filosofiska rummet 16-08-28:

Rätten till rättigheterna - de mänskliga och medborgerliga till sidans topp

Människor har rättigheter - men vilka har vilka? Lena Halldenius, filosof och Björn Östbring, statsvetare, diskuterar.

Sverige är part till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Men förra höstens flyktingström har aktualiserat frågor om vems ansvar det bör vara att värna vad, och för vem.

Hur förhåller sig mänskliga rättigheter till medborgerliga, och vad innebär en kosmopolitisk respektive en nationalistisk politisk inställning i sammanhanget?

(...)

Läs mer och lyssna till inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-08-31:

Färre flyktingar ger mer pengar till bistånd till sidans topp

Regeringen gör en ny biståndssatsning på sammanlagt 2,5 miljarder kronor med inriktning att hjälpa barn på flykt. Det görs redan i år med pengar som blivit över på grund av att färre flyktingar kommit till Sverige.

Isabella Lövin är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat:

- Jag är stolt över att Sverige tar ett stort ansvar för den humanitära katastrofsituationen i världen och att nu kan vi öka biståndet till UNHCR och Unicef framförallt, säger hon.

Regeringen hade i år avsatt drygt tolv miljarder av biståndsbudgeten för att använda till kostnader för flyktingar i Sverige. Nu konstateras att det kommer mycket färre flyktingar och då återförs sex och en halv miljard till normalt bistånd utanför Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

3-4 september: Tillsammans för asylrätt - anmäl dig till årets sommarkurser! till sidans topp

Årets sommarkurs med FARR går under namnet "Tillsammans för asylrätt" och ges på tre platser i landet: Stockholm, Östersund och Malmö. Nu kan du anmäla dig till kurserna!

FARR:s sommarkurser ges i ett läge där Sverige på kort tid har infört flera lagar som försvårar situationen för människor på flykt. I juli trädde den tillfälliga asyllagen i kraft, som förhindrar många från att återförenas med sin familj och gör en redan osäker tillvaro för de människor som flytt till Sverige ännu mer osäker i och med att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. I juni införde Sverige dessutom en lag som innebär att vuxna personer med utvisningsbeslut tvingas lämna sitt boende och blir av med dagbidrag, även om de samarbetar med Migrationsverket.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi som värnar om asylrätten och vill se en human och solidarisk flyktingpolitik samlar oss och hittar framgångsrika och hållbara sätt att organisera oss tillsammans! FARR:s sommarkurser erbjuder ett gyllene tillfälle att diskutera dessa frågor och öka kunskapen om det nya läge Sverige befinner sig i vad gäller asylpolitiken. Anmäl dig redan i dag - och tipsa gärna vänner och bekanta!

Det kostar inget att delta i kurserna.

I Malmö står FARR för arrangemanget, som sker den 3 september och avslutas med det fristående evenemanget Asylkarnevalen. Läs mer i Malmö-kursens Facebookevent.

I Stockholm är det FARR, Ingen människa är illegals juridiska rådgivningsgrupp, RFSL Newcomers, Kongo Moko och Sensus som arrangerar kurs 3-4 september. Mer information och program hittar du i Stockholm-kursens Facebookevent.

I Östersund samarrangerar FARR sommarkursen med Ingen Människa är Illegal och Jämtfald den 3-4 september. Mer info och program finns i Östersund-kursens Facebookevent.

Länkar och anmälan - obs platser kvar i Östersund! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-08-19:

GÅ BARA! Abdis berättelse om flykten till sidans topp

Abdi Elmi växer upp i ett Somalia där våldet är vardag. När han är liten leker han och kompisarna med pinnar. Några år senare dör hans vänner som soldater. Abdi är bara fjorton år när familjen inte ser någon annan utväg än att skicka honom ensam till Europa.

(från baksidestexten till boken Gå bara, Ordfront 2016)

Lågmält och vardagligt, men med en närvaro och autencitet som är svår att värja sig från, berättar Abdi Elmi och Linn Bursell om Abdis upplevelser från barndomen till idag. Det är en tröstlös berättelse om hur fjortonåringen vandrar iväg, för att mötas av omänskliga val och livsfarliga situationer. Han är ovälkommen vart han kommer, fängslas och skickas vidare eller tillbaka. Sökandet efter ett värdigt liv övergår till en kamp för att få finnas, få ha en säng, undvika misshandeln, förstå vad som händer. Öar av vänskap och solidaritet hjälper honom att överleva, men det pågår i flera år.

Abdi skriver: - Jag tror ni tänker att vi har ett val. Det är inte så. Jag vill lika lite sätta mig i den där rangliga båten som du skulle vilja. Jag förstår också att den antagligen inte kommer att hålla. Att smugglarna pressar i för mycket folk. När vågorna går höga har de små båtarna ingen chans. Jag vet det. Men det finns inga alternativ. Det finns faktiskt inga alternativ.

Abdis resa är inte över idag. Han har jobb och familj i Sverige, men de nya båtolyckorna på Medelhavet får allt att komma tillbaka igen. I slutet av boken vänder han sig till nyanlända flyktingar:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Glänta 2016:

Insamling: Gläntas migrationsblogg till sidans topp

Sedan fyra år söker Samira Motazedi asyl i Sverige. Sedan två skriver hon om det. Stöd hennes blogg.

Efter att ha dömts till döden för äktenskapsbrott flydde Samira Motazedi från Iran till Sverige. Hon sökte asyl men fick avslag 2013. Sedan dess har hon stridit för att ärendet ska omprövas, och sedan 2014 bloggat om den svenska asylprocessen och om den iranska regimen. Samiras ärende är ännu inte avgjort. Med gemensamma krafter vill vi se till att hon kan fortsätta blogga tills hon får uppehållstillstånd i Sverige.

Samira Motazedi hotas av dödsstraff i Iran. Sedan fyra år söker hon asyl i Sverige. Sedan två år skriver hon om det. Stöd hennes blogg.

För att ge Samira möjlighet att skriva i sex månader, och för att översätta hennes texter, behöver vi 70 000 kr. Det är målet, men varje krona är värdefull och kommer användas för att fortsätta publicera Samiras texter.

Bloggen kommer under nästa år att bli en bok - alla som bidrar med minst 400 kr får ett signerat ex när den kommer från tryck.

Efter att ha dömts till döden för äktenskapsbrott kom Samira Motazedi till Sverige och sökte asyl 2012, en ansökan som avslogs i maj 2013. Sedan dess har hon stridit för att Migrationsverket ska ompröva hennes ärende och samtidigt skrivit om den svenska asylprocessen och om den islamska regimen i Iran, på sin blogg och i andra medier.

2014 prövade Migrationsverket ärendet igen, denna gång baserat på Samiras verksamhet som skribent. I maj 2015 fick hon återigen avslag och hotades av utvisning. Men efter ett beslut i Migrationsdomstolen är Migrationsverket nu ålagda att ompröva Samiras ärende. Något beslut har ännu inte fattats.

Läs det upprop som bl a Glänta, Sveriges Författarförbund och Svenska PEN gick ut med i samband med Migrationsverkets senaste avslag här. Samtidigt gjordes också en namninsamling.

(...)

Följ kampanjen och bidra (Extern länk)

Lyssna till poden Europa Europa (Extern länk)

Läs mer om Samiras asylärende och följ hennes blogg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dokument Utifrån 16-08-26:

Exodus - Brittisk dokumentärserie från 2016 till sidans topp

Hur känns det att vara på flykt? För ett år sedan var hundratusentals människor på väg genom Europa - bort från krig, fattigdom och förföljelse.

SvT Play, serien i tre delar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 16-08-31:

Premiär för Moustafas bildkonst på Fotografiska till sidans topp

Idag öppnar utställningen med Moustafa Janos fotokonst från krigets Syrien på Fotografiska museet i Stockholm.

Moustafa är grafisk designer och flykting från Syrien. Han bor på Guö asylboende utanför Karlshamn och för att visa upp helvetet som just nu pågår i Syrien så har han satt ihop en digital, fotografisk montage.

Bland annat finns det en bild på en liten pojke som sitter på trappan till ett sönderbombat hus och bredvid honom sitter en gråtande pokémonfigur. Bilderna ställs alltså från och med idag ut på Fotografiska i Stockholm.

- Jag skulle vilja tacka Fotografiska först och främst. Det är en stor ära för mig att ha mina bilder där, säger Moustafa Jano.

Drömde om lyckliga utställningar

Det är en stor dröm för Moustafa att få sina bilder utställda på Fotografiska.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-08-26:

"Vi vill göra våra röster hörda" till sidans topp

Omid Mahmoudi jobbar 24 timmar om dygnet för att hjälpa nyanlända

För sex år sedan flydde han Afghanistan och överlevde resan till Sverige.

Idag ägnar han all sina vakna tid till att hjälpa andra som gjort samma resa att komma in i samhället.

- Vi vill kunna stötta och stärka varandra och samtidigt göra våra röster hörda, säger Omid Mahmoudi.

Född in i den diskriminerade minoritetsgruppen Hazarer levde Omid Mahmoudi med konstant särbehandling och utan samma rättigheter som andra. För sex år sedan bestämde han sig för att det fick vara nog och började den farliga resan till Sverige. Han gick utan skor, han låg under lastbilar och gömde sig bland matvaror för att ta sig igenom Pakistan, Iran Turkiet in i Europa.

- Resan tog sex månader. Resan var jobbig och farlig. Iranska gränsvakterna har rätt att skjuta flyktingar, säger Omid Mahmoudi.

Skrev bok om sina upplevelser

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.