ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 9 februari 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 16-02-04:

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 9 februari till den 9 mars 2016.

I dag, torsdagen den 4 februari, har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 9 februari till och med den 9 mars. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

- De inre gränskontrollerna har gett oss en bättre kontroll över vilka som kommer in i landet och möjlighet att upprätthålla ordning och säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 9 mars fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Läs mer (Extern länk)

SvT Skåne 16-02-04: Gränskontrollerna förlängs igen (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 16-02-04: En månad av flyktingkontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-03:

En utlänningsdatalag införs till sidans topp

En ny lag ska införas för Migrationsverkets, Polismyndighetens och utlandsmyndigheternas verksamhet på utlännings- och medborgarskapsområdet. Syftet är att göra hanteringen av personuppgifter mer effektiv och se till att den sker med hänsyn till enskildas integritet. Lagen är tänkt att vara teknikneutral och flexibel och innehåller regler som är viktiga för integritetsskyddet. Den nya lagen ska ersätta de nuvarande reglerna om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 12 februari 2016. Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som väckts med anledning av regeringsförslaget.

Betänkandet, med reservationer (Extern länk)

Debatten (Extern länk)

Omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-02-03:

Österrike/ Österrikisk gräns för hur många flyktingar som släpps in till sidans topp

Medan flyktingar fortsätter att strömma till Europa försöker allt fler länder göra det mindre attraktivt att komma hit.

Sänkta bidrag, stopp för familjeåterförening och beslagtagna värdesaker är bara några åtgärder. Österrike har satt en maxgräns för antalet flyktingar som släpps in och den kan vara nådd om bara få månader.

- Då stänger vi till gränsen och människorna får stanna i Slovenien, förklarar Reinhold Höflechner, borgmästare i gränsorten Spielfeld.

Han visar nöjt upp den nya anläggningen, utbyggd med ett fyra kilometer långt stängsel. Här slussas flyktingar över gränsen till Österrike, kontrolleras och registreras innan de körs vidare in i landet eller till Tyskland för asylprövning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Amnesty International 16-02-02:

Från Syrien/ Lebanon: Refugee women face risk of exploitation and sexual harassment till sidans topp

Shortfalls in international assistance and discriminatory policies imposed by the Lebanese authorities are creating conditions that facilitate the exploitation and abuse of women refugees in Lebanon, said Amnesty International in a new report published ahead of the Syria Donors Conference in London on 4 February.

The report, 'I want a safe place': Refugee women from Syria uprooted and unprotected in Lebanon, highlights how the Lebanese government's refusal to renew residency permits for refugees and a shortage of international funding, leaves refugee women in a precarious position, and puts them at risk of exploitation by people in positions of power including landlords, employers and even the police.

"The combination of a significant shortage in international funding for the refugee crisis and strict restrictions imposed on refugees by the Lebanese authorities, is fuelling a climate in which refugee women from Syria are at risk of harassment and exploitation and are unable to seek protection from the authorities," said Kathryn Ramsay, Gender Researcher at Amnesty International.

In 2015, Lebanon stopped the UN Refugee Agency (UNHCR) from registering any more Syrian refugees and introduced new regulations making it difficult for refugees to renew their residency status. Without proper legal status they face arbitrary arrest, detention and even deportation leaving many afraid to report abuse to police.

Twenty percent of Syrian refugee households in Lebanon are headed by women. In some cases women became the main income providers supporting the family after their husbands were killed, detained, forcibly disappeared or abducted in Syria.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-05:

Från Syrien/ Donor conference raises over $10bn - still $3bn short of urgent needs till sidans topp

On 4 February, a donor conference in London raised more than 10 billion US $ in international aid to support people caught up in the Syrian conflict. Co-hosted by the UK, Germany, Kuwait, Norway, and the United Nations, the 'Supporting Syria and the Region' conference brought together world leaders from around the globe to rise to the challenge of raising the money needed to help millions of people whose lives have been torn apart by the devastating civil war.

Germany, which took in more than 1 million refugees last year, will be the largest single donor, by pledging $2.5bn through 2018. Britain pledged $1.75bn in new aid between now and 2020, and the US committed $900m to bring total US humanitarian spending to $5bn.

UK Prime Minister David Cameron said the conference received pledges approaching $6bn for 2016 alone, and a further $5bn over the longer term to 2020. "It means millions of people will now receive life-saving food medical care and shelter in Syria and beyond," he said.

One million children currently not in school would be given access to education by the end of the next school year. Countries in the region have agreed to open up their economies to create new jobs. The move will be backed by loans from international financial institutions and access to European markets.

A group of over NGOs, including Amnesty International, Oxfam, Save the Children, Sawa Aid and Development, and Islamic Relief, welcomed the ambition but said that overall pledges for 2016 fell more than $3 billion short of what was urgently needed.

(...)

Hela artikeln med länkar till källlor (Extern länk)

Amnesty International 16-02-03: Syria's refugee crisis in numbers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-05:

Från Syrien/ Ny massflykt från Aleppo till sidans topp

Tiotusentals Syrier är på flykt från Aleppo efter de senaste dagarnas ryska flygbombningar och offensiv från syriska regeringsstyrkor. Syriska rebeller i Aleppo kämpar nu för sin överlevnad efter att rebellernas försörjningsled norrut mot Turkiet har skurits av. Den här veckan var det meningen att det skulle pågå fredssamtal i Geneve. Istället har den syriska armén med hjälp av ryska flygbombningar haft avgörande militära framgångar.

Den mänskliga tragedin fortsätter. Långa led av syrier i slitna vinterrockar rör sig mot den turkiska gränsen. Några bär på bylten, en man skjuter rullstol framför sig, men de flesta går till fots, tomhänta.

En ny mass-exodus av människor som flyr och en potentiell humanitär mardröm i Aleppo där hundratusentals människor kan bli utan förnödenheter nu när staden omringas och belägras av regeringsstyrkor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Video i Göteborgs-Posten 16-02-04: Här visas syriska staden Homs i ruiner (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-08: Familjen Hamidi flydde från Aleppo (Extern länk)

SvT Utrikes 16-02-08: Ökat tryck på Turkiet efter flyktingström från Aleppo (Extern länk)

Läs mer om EU:s respons, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-02-01:

Från Syrien, Afghanistan/ Rättsliga kommentarer angående bedömning av pass till sidans topp

/Utdrag:/

Sedan år 2012 har Afghanistan tagit bort möjligheten att använda sig av vittnen för att styrka sin identitet vid ansökan om pass. Istället har man gjort det obligatoriskt för utfärdande instans att kontrollera med registren så att personuppgifterna är korrekta.

Frågan om godkännande av afghanska har tidigare reglerats genom Migrationsverkets föreskrifter om giltigheten för afghanska pass (MIRGFS 06/2006).

Afghanska ordinarie pass godkänns som resehandling inom hela EU-kretsen.

Mot bakgrund av tillgänglig rapportering finns det inte anledning att generellt ifrågasätta att maskinläsbara afghanska pass som är utfärdade år 2012 och senare uppfyller kraven i UtlF. Sådana afghanska pass styrker därför i regel innehavarens identitet i ärenden som prövas enligt UtlL.

I enskilda ärenden kan det finnas anledning att ifrågasätta ett afghanskt pass. Detta kan vara fallet om det framkommit indikationer på att passet är falskt, att handlingar som använts för att erhålla passet är falska, att passet används av en annan person än innehavaren (så kallad look-alike användning) eller att passet är utfärdat av en icke-behörig myndighet.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 16-02-01: Rättslig kommentar angående bedömning av syriska pass (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-01-29:

Från Afghanistan/ Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria till sidans topp

Refugees, migrants report deportation threats

Iran's Revolutionary Guards Corps (IRGC) has recruited thousands of undocumented Afghans living there to fight in Syria since at least November 2013, Human Rights Watch said today, and a few have reported that Iranian authorities coerced them. Iran has urged the Afghans to defend Shia sacred sites and offered financial incentives and legal residence in Iran to encourage them to join pro-Syrian government militias.

Human Rights Watch in late 2015 interviewed more than two dozen Afghans who had lived in Iran about recruitment by Iranian officials of Afghans to fight in Syria. Some said they or their relatives had been coerced to fight in Syria and either had later fled and reached Greece, or had been deported to Afghanistan for refusing. One 17-year-old said he had been forced to fight without being given the opportunity to refuse. Others said they had volunteered to fight in Syria in Iranian-organized militias, either out of religious conviction or to regularize their residence status in Iran.

"Iran has not just offered Afghan refugees and migrants incentives to fight in Syria, but several said they were threatened with deportation back to Afghanistan unless they did," said Peter Bouckaert, emergencies director at Human Rights Watch. "Faced with this bleak choice, some of these Afghan men and boys fled Iran for Europe."

Iran hosts an estimated 3 million Afghans, many of whom have fled persecution and repeated bouts of armed conflict in Afghanistan. Only 950,000 have formal legal status in Iran as refugees. The Iranian government has excluded the remainder from accessing asylum procedures, leaving many who may want to seek asylum undocumented or dependent on temporary visas.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Blekinge 16-02-08:

Jawiel, 13, lurade döden två gånger under helvetesflykten till sidans topp

Jawiel är bara 13 år men har redan tvingats lura döden två gånger. På sin flykt från Afghanistan blev han både attackerad av rånare och höll på att drunkna på Medelhavet.

Jawiel Yagobi har varit med om saker som de flesta av oss aldrig har varit i närheten av, inte ens i våra värsta mardrömmar. Det började hemma i Afghanistan där talibanerna höll Ghazni-provinsen i ett järngrepp.

Jawiels mamma och pappa var desperata. De vägde terrorn som talibanerna utsatte familjen för i den ena vågskålen - och faran de skulle utsätta Jawid för om de sände iväg honom med flyktingsmugglare - i andra vågskålen.

Ingen skola, ingen säkerhet

Men hur farlig flykten än skulle bli, så vägde flyktalternativet över.

- Talibanerna har förstört hela samhället. Det finns ingen säkerhet och ingen skola att gå till. De kidnappar barn i min ålder och tränar dem att bli självmordsbombare, säger Jawiel.

I september förra året satte hans föräldrar honom på smugglarnas buss och Pakistan var första stoppet. Med sig hade Jawiel en väska med lite kläder

- Mammas sista ord var "du är stor, ta hand om dig", berättar han.

Sov i container

När Jawiel vinkade adjö till sin mamma visste han att resan skulle bli lång, men inte att han bokstavligt talat reste rakt mot helvetets glappande käftar.

På gränsen mellan Iran och Pakistan hade smugglarna tryckt in Jawiel och de andra i gruppen i en container där de skulle sova. Själva åkte de iväg på ett bröllop, sa de.

Men bara fem minuter efter att de lämnat containern stormade fyra män med kalasjnikov in.

- De skrek att de var poliser, men hade inga uniformer. De pekade på oss med gevären och tog ifrån oss våra tillhörigheter, berättar Jawiel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Göteborgs-Posten 16-02-03:

Grekland/ Var tredje båtflykting barn till sidans topp

Mer än en tredjedel av flyktingarna som gör den livsfarliga resan över havet från Turkiet till Grekland är barn, enligt FN. Av dem som tar sig vidare från Grekland är nu en majoritet kvinnor och barn.

FN-siffrorna kom samtidigt som nyheten om ytterligare en tragisk olycka där nio människor drunknade utanför den turkiska kusten på tisdagen. Två av dem var spädbarn.

-Barn utgör nu 36 procent av dem som korsar de riskabla vattnen mellan Grekland och Turkiet, säger Sarah Crowe, talesperson för FN:s flyktingorgan UNHCR.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 16-01-31: Båten sjönk 50 meter från land - flera döda är barn (Extern länk)

Hela inslaget

The Guardian 16-01-31: Dozens dead, including children, after migrant boat capsizes in Aegean Sea (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 16-02-08: Ännu en svart dag på Medelhavet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-05:

Östeuropa/ Balkan Governments Streamlining Border Controls till sidans topp

On February 3, News That Moves reported on an emergency meeting, which gathered the Heads of Police of FYROM, Serbia, Croatia, Slovenia and Austria, that led to a new agreement between their respective governments. The agreement aims at tightening security measures at the Greek border in order to reduce arrivals along the chain and streamline the exchange of information between the countries involved.

Goravco Savovski, Director of the Bureau of Public Security in Macedonia said that "The data will be stored in national databases and will be available for international data exchange". From now on, every refugee crossing the border between Greece and FYROM will undergo a 30 minutes interview to determine their nationality through the support of interpreters. The use of interpreters is being implemented in the other countries of the 'route' to overcome the issue of undocumented asylum seekers claiming to be Syrian, Iraqi or Afghan nationals. Reportedly, Austria and Slovenia will also deploy interpreters speaking the languages of the refugees to enhance identification procedures. However, volunteers in ?id and in other border locations, reported that asylum seekers have been in some cases wrongly identified as non-SIA nationals. Organizations condemned the deployment of non-native speakers for the purpose of identification, and following these complaints new native speaking interpreters have been hired.

New streamlined registration documents will also be introduced. During the meeting, the Director of Police said, that the unified document should be issued by Greece and be valid for the final destination country. Greece was not represented at the meeting but will be soon contacted for a proposed co-operation.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Idg. se 16-02-02:

Finland/ Finland vill bevaka gränsen med drönare till sidans topp

Flygande gränskontroller. Finland planerar att låta drönare bevaka gränsen mot Ryssland.

I sina försök att komma in i EU och söka asyl väljer många flyktingar vägen via Ryssland till Finland. Än fler sedan Sverige infört ID-kontroller på färjor och tåg. Nu vill Finland testa att använda drönare för att bevaka den 134 mil långa gränsen mot Ryssland, rapporterar Reuters.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 16-02-03:

MSB slutar rapportera till regeringen om flyktingsituationen till sidans topp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att sluta rapportera regelbundet till regeringen om flyktingsituationens inverkan på samhället.

Anledningen är att Sverige nu gått in i ett normalläge.

- Dels har flyktingströmmen gått ner, dels har vi identifierat vilka utmaningar vi har. Även om samhället och myndigheterna är ansträngda så har man en bild över vad man ska göra och åstadkomma, säger Annelie Bergholm Söder på MSB.

Under hösten har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB varje vecka tagit fram samlad lägesbild av hur flyktingsituationen påverkat olika delar av samhället.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-02-08:

Mögel, dåliga duschrum, avloppsstank - asylboendet i Mohed har fått allvarlig kritik till sidans topp

Svartmögel, dåliga väggbeklädnader, avloppslukt från en trasig toalett.

När bygg- och miljö inspekterade asylboendet på Moheds camping i december fann de flera brister.

Det var den 10 december, efter ett anonymt klagomål om brister i de sanitära förhållandena som miljöinspektören Anders Bergqvist gjorde ett tillsynsbesök vid Moheds camping som sedan november fungerar som ett flyktingboende.

Klagomålet rörde sig om svartmögel i duschar, trasiga toaletter, vatten på golv och brist på rengöringsmedel. Anders Bergqvist fann att det mesta som anmälaren påpekat stämde.

I herrarnas del i den gemensamma servicebyggnaden var hela innertaket täkt av svartmögel och i den så kallade Gula villan stank det kloak från en avstängd toalett.

Totalt har Migrationsverket 109 platser i asylboendet och Söderhamns kommun 50 evakueringsplatser som ska fungera som ett korttidsboende där asylsökande ska bo i högst fyra dagar. Förutom Gula villan och vandrarhemmet är boendena utspridda i fem stugor. Av dessa fann Anders Bergqvist brister i Gula villan, vandrarhemmet och den tillhörande servicebyggnaden.

Snart två månader har gått sedan inspektionen och enligt Alf Kanon svar till kommunen har alla problem rättats till.

Men under den senaste veckan har det kommit uppgifter om att det ska finnas vägglös och kackerlackor i anläggningen. Flera barnfamiljer ska dessutom ha flyttats till andra boenden.

När tidningen besöker Moheds camping bekräftar Alf Kanon att flera barnfamiljer har flyttat, men inte på grund av löss och kackerlackor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs också:

Hallandsposten 16-02-02: Fortfarande fukt och mögel på Bergerska (Extern länk)

Hallands Nyheter 16-02-04: Flyktingar vägrade att flytta in (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-02-08: På Kulthammar har det blivit bättre: "För att folk ska må bra måste det till mer" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-02-02:

"Folk frågar hur jag vågar sova själv på hvb-hemmet" till sidans topp

Förut tyckte folk synd om ungdomarna, nu är det mer frågor om det är farligt där jag jobbar, säger Victor Weidersjö, 26, ungdomscoach på Stadsmissionens boende för ensamkommande ungdomar. Han känner inte igen sig i de senaste veckornas debatt.

"Jag känner inte igen mig i bilden av ensamkommande eller hur det sägs att det är på hvb-hemmen. Det är inte heller bra att de blir ihoptryckta till en grupp.

Vi ser inte de här ungdomarna som ensamkommande och det gör inte ungdomarna själva heller. När de hör begreppet så är det inte som att de tänker att det handlar om dem. De behöver inte vara ensamma bara för att de kommit hit utan föräldrar. En del av dem har föräldrar, bara inte med sig.

Där jag jobbar har vi 14 ungdomar i åldrarna 16-19 år, blandat tjejer och killar.

Händelserna i helgen uppmärksammade vi men vi försökte att inte göra en stor grej av det. Vi pratade en del efter mordet på ett HVB-hem utanför Göteborg. Jag märker att intresset är större för mitt jobb nu, och folk frågar hur jag vågar att sova själv på boendet.

Som jag ser det sover jag inte själv. Det är 14 andra deltagare här.

Jag går inte dit bara för att göra ett jobb. Mitt hjärta är hos varje ungdom. Vi kramas mycket och när vi frågar hur man mår, så är vi genuint intresserade av svaret. Det är klart att det uppstår småkonflikter, men det är ju inte så konstigt med tanke på att vi bor tillsammans.

Det finns en väldigt kärleksfull relation mellan alla, vissa kanske mindre och andra mer. Vi ser dem som individer och inte som en grupp. Det enda gemensamma är att de alla har erfarenheter av att ha flytt.

Det är svårt att förklara särskilt bra att det går runt en mobb och slår ungdomar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-29: "Vi blir någon slags föräldrar för de här barnen" (Extern länk)

Fotograf Tor Lundberg Tuorda, Naturfotograferna 16-03-03: Ett asylboende i Jokkmokk (Extern länk)

Matilda Brinck-Larsen i Göteborgs-Posten 16-02-07: Hög tid nyansera bilden av ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 16-02-08:

Läkarlarm - flyktingbarn medicineras onödigt mycket till sidans topp

Läkaren John Blivik oroas över de ensamkommande barnens situation. Medicin ger dem bättre hälsa, men det räcker inte, menar han.

John Blivik är chef för Kungsmarkens vårdcentral i Karlskrona. Han möter ensamkommande flyktingbarn i sin roll som läkare.

- Barnen verkar ofta likgiltiga och kan vara lite svåra att få kontakt med. Personalen från boendena som följer med dem hit till vårdcentralen berättar om sömnproblem och att barnen kan vara arga eller ledsna.

Nu slår John Blivik larm om barnens psykiska hälsa.

- I dag upprättas en vårdplan för barnet, men det räcker inte. De behöver mer socialt stöd för att kunna känna mening i sina liv. De behöver bli sedda och få stimulans, säger han.

- Med riktiga utvecklingsplaner och socialt stöd hade det behövts mindre medicin, säger han.

Fotboll

Vi träffar 13-åriga Jawiel Yagobi på ett asylboende. Han bär på traumatiska minnen från kriget i Afghanistan. Medan han genomlider den tuffa och tärande väntan på besked om huruvida han ska få stanna i Sverige hoppas han kunna lära sig att simma och gå med i någon fotbollsklubb.

- Jag drömmer mardrömmar om nätterna om hur det var hemma i Ghazni där talibanerna styr. Jag vill bli psykolog när jag blir stor, eller professionell fotbollsspelare, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 16-02-08:

Nyanlända barn i Borgholm i särskilda klasser till sidans topp

På kort tid har grundskolan i Borgholm fått ta emot 250 nya barn. För att klara detta har kommunen valt att låta barnen gå i egna klasser - något som inte riktigt är förenligt med den nya lagstiftning som finns kring nyanlända barn.

Det är full fart i klass 3/4 i Köpings skola i Borgholm. Läraren Lena Nilsson har hjälp av ett par assistenter, och barnen är vetgiriga och har mycket spring i benen. De allra flesta talar arabiska, ett språk som Lena Nilsson nu har blivit mer bekant med och förstår lite av.

- De tycker att skolan är så fantastiskt rolig - för man slipper tänka på allt som är jobbigt. Och man är med kompisar och man får vara delaktig i det svenska samhället. För det vill de flesta, berättar hon.

Sedan den 1 januari finns en ny lagstiftning kring hur nyanlända ska tas emot i skolan. Barnen bör få en plats inom en månad och deras kunskaper ska kartläggas för att rektorn ska kunna placera barnen på rätt nivå. De skolor som använder sig av så kallade förberedelseklasser kan göra det i max två år, men tanken är att barnen bara ska vara där delvis och tillbringa mer och mer tid i vanliga klasser i takt med att de klarar detta. Och då är det inte bara språket som ska styra, utan kunskaper även i andra ämnen.

Klarar inte lagens krav

Borgholm gör annorlunda och placerar alla nyanlända i särskilda klasser. Man menar att det blir för rörigt att integrera barnen i vanlig klass, bland annat eftersom många av de asylsökande barnen kommer att flytta under terminen. På Öland finns många tillfälliga flyktingförläggningar. Utbildningschefen Lars Bylund menar att det är den bästa lösningen i det här läget, men är också tydlig med att man inte klarar lagens krav.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hallands Nyheter 16-02-02: De kämpar med svenskan (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-04: Hotad skola välkomnar flyktingbarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-02-07:

Flyktingar bjöd tillbaka efter kaffekalaset till sidans topp

För tre veckor sedan bjöds de nyanlända flyktingarna på kaffekalas på Granlo fritidsgård.

I fredags bjöd de tillbaka genom att laga favoriträtter från sina hemländer.

- Fantastiskt! Vilket roligt initiativ, säger Carina Edström, en av de besökande Granloborna.

Sedan i början av januari har ett 60-tal flyktingar bott på evakueringsboendet i Granlo som ersatte Hedbergskas och GA-skolans gymnastiksalar.

I mitten av januari bjöds flyktingarna på ett kaffekalas initierat av Granlo fritidsgårds föreståndare, Eva Ström, med förhoppningen om att sammanföra flyktingar och Granlobor.

Det uppskattades av flyktingarna som ville bjuda tillbaka.

- De kom till mig och sa att de ville laga mat från sina länder och återgälda kaffekalaset, säger Kjell-Åke Grubb, samordnare på evakueringsboendet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 16-03-03:

Hittar konstnärer bland flyktingarna till sidans topp

Integrationsprojektet "Konsten som mötesplats" i Järnsta i Nordingrå går nu in i ett nytt skede. Från att ha varit en öppen verksamhet för alla nyanlända flyktingar så ska man nu ägna sig åt konstnärerna bland de nya svenskarna.

2013 när projektet startade var det som en öppen verkstad för alla som ville.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 16-02-02:

Insamling av cyklar till flyktingar till sidans topp

Många är de flyktingar på Gotland som saknar transportmedel. Nu har en ny insamling av cyklar till flyktingar dragit igång.

- En cykel betyder allt, säger Mahdi Rezaei som kom till Gotland från Afghanistan för tre månader sen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-01:

Flyktingar fick spela tennis till sidans topp

Under måndagen bjöd Sundsvalls tennisklubb in såväl ensamkommande flyktingbarn som andra flyktingar till att prova på att spela tennis på Baldershov. Uppslutningen blev så stor att utrustningen nära på inte räckte till.

I fredags var det tjugo stycken anmälda. Men då kom samtalet från kommunen. Femtio stycken till vill komma.

- Vi landar på cirka 70 personer totalt som ska komma. Men det är ett positivt besked, säger Urban Lundquist vid Sundsvalls tennisklubb.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-01-30: Flyktingar höjde stämningen i ishallen (Extern länk)

Dala-Demokraten 16-02-06: Här sparkar man inte på - utan med flyktingarna (Extern länk)

Hockeymagasinet 16-02-07: Modin och Nyströms fina gest - tog med flyktingbarn på hockeymatch (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 16-02-04: De hoppas på ett syriskt landslag i bandy-VM 2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund 16-02-07:

Unikt asylprojekt tar form i Åre kommun till sidans topp

Asylsökande ska få en möjlighet att introduceras i det svenska språket redan i asylprocessen. Det är syftet med ett unikt projekt som nu lett till att närmare 800 personer kan få lära sig svenska av frivilliga volontärer i Åre kommun.

I Åre kommun bor cirka 1000 asylsökande och som asylsökande får du inte börja din SFI-utbildning förrän du fått din asyl godkänd och blivit kommunplacerad. Därför startades för ungefär en månad sedan ett projekt, Sprint-projektet, som går ut på att de asylsökande ska introduceras i det svenska språket redan i asylprocessen.

- De får börja lära sig svenska tidigare och det går inte att förstå när man hör dem att det bara gått en månad sedan de började, säger Britt Hedberg, ordförande i Socialdemokraterna i Åre, som är sponsor och positiva till projektet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-02-07:

Sång, skratt och kramar på asylboendet i Överbyn till sidans topp

Svenskundervisning för vuxna på torsdagar, sång med barnen på lördagar. På onsdagarna bjuder Vägsjöfors herrgård in till olika aktiviteter. Det ideella engagemanget kring asylboende i Överbyn är stort.

Jörgen, Jörgen, Jörgen! Barnen rusar fram för att kramas. Sedan den före detta skolan i Överbyn norr om Torsby öppnade som asylboende i september 2015 har Jörgen och Lillemor Edberg blivit kända ansikten.

- Vi försöker hjälpa till med det vi kan, samtidigt så får vi så mycket tillbaka. Att se ivern i barnens ögon och känna den tacksamhet som vi alltid visas är fantastiskt, säger Jörgen Edberg.

Bjuder hem

Lillemor Edberg är före detta gymnasielärare i svenska som andraspråk. Det är hon som leder undervisningen för de vuxna asylsökande.

- Vi har också bjudit hem asylsökande till oss, kanske 25 totalt hittills. Vi dricker kaffe och har mer personliga samtal, säger Lillemor.

Översättning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 16-02-07: Ideella insatser avgörande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet 16-02-02:

Ordförande: "Företag utnyttjar asylsökandes arbetsvilja" till sidans topp

Flera asylsökande har utnyttjats som gratis arbetskraft av företag i Umeå. Det skriver ordföranden för Umebygdens etableringscentrum, Torstein Bratvold, på sociala medier.

- Det rör sig om att man går förbi regelverket, och det blir kämpigt för den som arbetar sextio timmar i veckan, säger Torstein Bratvold när Folkbladet ringer upp.

I söndags kväll gick asylboendets ordförande ut på Facebook och kritiserade hur "oseriösa företagare" utnyttjar asylsökandes vilja att arbeta. Enligt ordförandens uppgifter så ska de ha jobbat sextio timmar i veckan utan betalning, praktikperioden ska ha sträckt sig över tre månader och arbetsgivare ska sakna tillstånd från Migrationsverket.

- Några kom till oss den 3 oktober och de har fortfarande praktik på samma ställe, säger Torstein Bratvold.

Gratis praktik är OK

Att inte få betalt för praktiken som asylsökande är inom Migrationsverkets regler.

- Man får maximalt ha sex månaders praktik, men då måste man ansöka om att få förlängning, tillstånden som delas ut är bara på tre månader, säger Ola Zobel, presskommunikatör på Migrationsverket.

Men några av de asylsökandes arbetsgivare saknar tillstånd från Migrationsverket helt och hållet.

- Tillståndet innebär en försäkring för praktikanterna när de är på arbetsplatsen, samt att Migrationsverket kan stå för eventuella resekostnader, säger Olaf Zobel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 16-02-07:

Nekas bankkonto - tvingas gömma lönen till sidans topp

Asylsökande Kabugo Musa får inte öppna ett bankkonto trots att han har jobb och tjänar pengar och det ställer till problem. "Detta är ett exempel på byråkratins sämsta sidor" säger arbetsgivaren Daniel Nilsson.

Kabugo Musa är 31 år och kommer från Uganda. Han kom till Sverige och Pajala i mars förra året.

- Jag åkte först till Holland och var där i två månader innan jag kom hit, berättar Kabugo Musa som trivs bra i Pajala.

- Jag gillar Pajala.

Han pratar engelska men han försöker också lära sig svenska.

Det har också löst sig bra för Kabugo Musa, han har fått jobb. Men nu är kruxet att han inte kan öppna ett bankkonto och det innebär att Kabugo Musa får ut lönen kontant. Det känns väldigt otryggt eftersom han bor på ett asylboende tillsammans med andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IDG 16-02-09:

Så ska Sverige ta till vara på nyanländas it-kompetens till sidans topp

Drifttekniker, systemutvecklare och nätverkstekniker bara några av de jobb som flyktingar med it-kompetens söker sig till. Men görs det tillräckligt för att ta till vara de nyanländas kompetens och erfarenhet?

Förra året sökte nyanlända 6 500 it-jobb inom ramen för etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Framför allt handlade det om tjänster som drifttekniker, mjukvaru- och systemutvecklare och systemadministratörer. En färsk rapport från Arbetsförmedlingen visar samtidigt att det kommer råda stor brist på arbetskraft inom olika it-yrken de kommande fem till tio åren.

Så vad gör myndigheter och företag för att ta tillvara på den kompetens som nyanlända och asylsökande sitter på? Det ser lite olika ut beroende av var i processen en människa befinner sig, i väntan på uppehållstillstånd eller i ett etableringsprogram.

Ett problem som drabbar jobbsökare och företag är matchning. Inom de traditionella jobbsökarkanalerna är det svårt för företagen att veta dels vilken erfarenhet asylsökande har men också var i landet de befinner sig. När det nu kommit många människor flytt till Sverige har de här processerna dragit ut på tiden.

- Det är väldigt olyckligt. Det är som att befinna sig på Essingeleden i rusningstrafik och då rätta till bristerna. Men vi försöker på olika sätt hitta vägar, antingen runt systemen eller i olika samarbeten med bland andra Migrationsverket som är nyckeln i det hela. Men det är svårt när det inte finns någon systematik. Det finns inte heller någon uppföljning av de asylsökandes kompetens, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på It- och telekomföretagen.

Han får medhåll från Christian Landgren, vd på Iteam, som också säger att it-företagen har ett stort ansvar att göra vad de kan för att lösa de problemen och visa att det finns tekniska lösningar för att göra myndigheternas arbete mer effektivt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-07:

Hårdare asylpolitik bidrar till oro på boenden till sidans topp

180.000 människor väntar i dag på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte. Efter regeringens uttalanden om hårdare regler kommer allt fler rapporter om oroligheter på asylboendena. Agenda har besökt ett av dem, i Ellös i Bohuslän.

Den vackra havsutsikten är nog inget som får de 200 flyktingarna på bättre humör. På asylboendet handlar dagarna om en trångbodd oviss väntan på att få veta hur ens liv ska bli.

Veckorna går - och månaderna. Desperationen äter sig in.

- Jag tänker på när vi ska få uppehållstillstånd. Jag har barn och fru. Jag har familjeåterförening framför mig och ett sjukt barn som behöver vård. Jag är rädd att jag får sitta och vänta ännu längre, säger Ali Al-Haj Hassan.

Det har gått två dagar sedan det senaste bråket på asylboendet. En man från Libyen hade fått veta att han skulle utvisas .

- I det här rummet som vi sitter i nu var det jättemycket som var förstört, det var mycket upprörda röster och fäktande armar, säger Veronica Hakemo, som är platschef.

"Det händer saker varje dag"

Bert Karlsson, som driver asylboendet i Ellös, kommer på besök.

- Förr sade jag att det hände mer i korvkön i Åmål än på mina boenden, som är 52 stycken. Nu är det inte så, det händer saker varje dag på anläggningarna, säger han.

Veronika Hakemo har just kommit tillbaka efter sex veckors påtvingad ledighet sedan hon och hennes döttrar blev dödshotade. Hon går runt på boendet med Bert Karlsson och visar hur det ser ut efter bråket.

- Möblerna som gick åt i måndags ligger på tippen. Här har varit många sådana omgångar och det går ju några möbler varje gång, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Skaraborgs Läns Tidning 16-02-05: "Mycket problem och bråk" (Extern länk)

Karin Långström i Skaraborgs Läns Allehanda 16-02-05: Klart att det är stökigt på våra asylboenden (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-07: Danielsson: Syrier kan få förtur i kön (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-01-31: Enklare asylärenden ska få förtur (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 16-02-06:

Ali, 16, vill att Blekinges politiker ska ändra lagen till sidans topp

Ovissheten om att få träffa sin familj igen skapar ofta trauman för ensamkommande barn. Nu undrar Ali Asghar,16, om Blekinges politiker är beredda att verka för att ändra lagen.

Det jag känner går inte att beskriva. Hur skulle era barn reagera om de inte visste om de nånsin skulle få se er igen?

Det är frågan som flyktingpojken Ali Asghar Yazdani nu vill ställa till Blekinges riksdagspolitiker.

Ali Asghar Yazdani kom till Sverige i höstas. 16-åringens mamma, två yngre bröder och en lillasyster är flyktingar i Iran.

- Vi tillhör en mongolisk minoritet från Afghanistan, Haraza, som talibanerna gärna skär halsen av om de kommer åt, säger han.

Nu riskerar familjen att bli deporterad tillbaka till Afghanistan av den iranska polisen, vilket var vad som hände Ali själv. Det var därför han flydde hit till Sverige.

Gråter

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-02-04:

Planer på flyktingboende möter oro i Fiskebäck till sidans topp

Den senaste tidens våldsdåd, i Mölndal och Köln, ligger som en tung bakgrund till motståndet mot flyktingboendet i Fiskebäck.

- Vi är väldigt måna om säkerheten, säger Anette Ahlström.

Sedan kommunens planer blev kända för en vecka sedan har flera protestgrupper startats på facebook. Den i Fiskebäck hade i går kväll strax under 300 medlemmar.

Vi träffar fyra av dem i bostadsområdet Kumleskär. I det angränsande bergiga naturområdet ska det, enligt förslaget, uppföras fem hus och dras fram en ny väg.

- Jag siktar in mig på att det är barnens lekområde; en plats som är mycket använd. Jag inser att människor måste bo någonstans men här är det ett för stort pris, med Högenskolan (F3) kloss an, säger Annika Ingman, vars sex-åriga dotter Signe går där.

Anette Ahlström är född och uppvuxen i Fiskebäck. För tolv år sedan fick hon stadsdelsnämndens miljö- och folkhälsopris för sitt arbete att sprida ridintresset i området. Då hade hennes Stall Högen, strax intill skolan, varit igång i 20 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-02-06: Flygblad mot flyktingboende i Bagaregården (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-02-06: Här klagas det mest på flyktingboenden (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-02-07: Ensamkommande Younes: Jag vet inte varför de är rädda (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-02-09: Fullsatt på möte om tillfälliga bostäder för flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-02-05:

Här är Fiskebäcksborna som välkomnar flyktingar till sidans topp

Alla i Fiskebäck är inte motståndare till flyktingboenden, om någon trodde det.

- Vi är många som välkomnar dessa boenden och ser fram emot en mindre segregerad stadsdel.

Gustaf Björkman är pastor och föreståndare för Fiskebäcks missionskyrka. I går kväll var han också ledare för 05-pojkarna i Kungsladugårds BK när de tränade på Apelsinplan.

Fiskebäcks missionsförsamling har 641 medlemmar och en vanlig söndag sitter mellan 200 och 300 personer i kyrkbänkarna.

- Kyrkan är en social hubb, säger Gustaf Björkman.

Redan innan den senaste veckans upphetsade protester mot kommunens tolv planerade flyktingboenden, hade församlingen sagt ja till Räddningsmissionen att bygga ett boende för 15 ensamkommande flyktingbarn på församlingens mark vid Önnereds Byväg.

- Det skall vara så nära oss som möjligt. Vi har utmanat alla medlemmar att bli fadderfamilj, kanske bjuda hem ett barn på söndagsmiddag eller fredagsmys. Genom kyrkan kan vi ge barnen trygghet och en alternativ miljö.

Gustaf Björkman säger att det också i församlingen finns folk som är rädda.

- Jag känner stor respekt för folks oro. Rädsla kan kortsluta sinnet. Samtidigt kan man alltid säga: hej vem är du? Men börjar man med inställningen att allt de nya står för är dåligt - det är helt förfärligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-02-08: Därför är Mannheimer positiv till flyktingboendet (Extern länk)

se även:

Sveriges Radio Stockholm 16-02-05, Haninge: Möte om flyktingboende fick avbrytas (Extern länk)

Dagens Nyheter Stockholm 16-02-08: Backar om boende för ensamkommande efter urspårat möte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aktuellt Fokus 16-02-04:

Kommunal rektor anklagas för främlingsfientlighet efter internt mail om flyktingbarn till sidans topp

Aktuellt Fokus kan idag avslöja att rektorn på Aspuddens skola i Stockholm anklagas för främlingsfientlighet av personal på skolan. Enligt uppgifter till Aktuellt Fokus ska delar av personalen protesterat efter att rektorn hade skickat ut ett internt mail till personalen.

Stockholms stad har planerat en paviljong för nyanlända flyktingbarn och flyktingungdomar vid Aspuddens skola. Något som har stött på motstånd från skolans rektor, Ulrika Forsström. I ett mail angående den planerade paviljongen skriver Ulrika Forsström att hon har bett utbildningsnämnden att ompröva inriktningsbeslutet. Enligt egen uppgift för att rektorn inte vill ha för många "män" på skolan. I mailet väljer hon dessutom att skriva ordet barn inom citationstecken

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-01-31:

Kraftig brand på camping vid flyktingboende till sidans topp

Klockan 06.27 larmades räddningstjänsten om att det brann på Tjörnbrons camping.

- Två stora stationära villavagnar har börjat brinna, säger Karl-Gunnar Persson, insatsledare på Tjörns räddningstjänst.

Ett stort område spärrades av och två styrkor med tio brandmän bekämpade elden. Enligt räddningstjänsten ska vagnarna vara obebodda, ingen person har skadats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

SvT Nyheter 16-02-01, Norrköping: Skulle bli flyktingboende - sattes i brand (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altid.se 16-02-02:

Grannar skyddade ensamkommande barn från rasistiskt gäng till sidans topp

En grupp grannar ställde sig i vägen när ett rasistiskt gäng agerade hotfullt och gjorde Hitlerhälsningar utanför ett hem för ensamkommande barn i Skurup under gårdagen.

Gänget som enligt uppgifter till Aftonbladet bestod av personer från närheten och annat folk ska ha agerat hotfullt, kastat smällare och gjort Hitlerhälsningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kvällsposten 16-02-01: Gäng gav sig på barn på ett flyktingboende (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-02-01: Medborgargarde på väg att bildas i Nora (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-02-03: "Medborgargarde kan gå helt galet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-08:

14 gripna i Nynäshamn - ska ha planerat attack mot asylboende till sidans topp

De 14 personer som gripits för förberedelse till grov misshandel i Nynäshamn planerade att attackera ett asylboende, misstänker polisen.

- Vi kontrollerade flera bilar där vi hittade påkar och knivar, säger Eva Nilsson vid Stockholmspolisen.

Flera av de gripna är polska medborgare och minst en av dem greps även i samband med förra helgens demonstration mot flyktingar, uppger poliskällor.

Polisen har under måndagen fått in flera oberoende tips om ett förestående bråk i Nynäshamn, skriver Stockholmspolisen på sin hemsida.

Vid 20-tiden på kvällen grep polisen 14 personer i Nynäshamn. Enligt uppgift till Aftonbladet skedde det vid pendeltågsstationen Nynäsgård.

- Vi kontrollerade flera bilar där vi hittade påkar, knivar och något mer, säger Eva Nilsson vid Stockholmspolisens ledningscentral.

Enligt uppgifter till Aftonbladet hittades även järnrör och en yxa i bilarna.

Patrull vid asylboende

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-09: Ayub, 18: "Som om vi vore djur" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-02:

Kostnaderna skenar för säkerheten på boenden till sidans topp

Det blir allt trängre på Migrationsverkets boenden med fler fall av hot och misshandel som följd. Efter en höst då antalet boende har fördubblats ökar myndighetens kostnad för väktare kraftigt och uppgick under 2015 till 142 miljoner kronor.

- Om man bor trängre och under allt längre tider, med personer som man inte själv har valt, då behövs det ibland inte särskilt mycket för att bråk ska uppstå, säger Migrationsverkets säkerhetschef Monica Karum Bergvall.

Under natten till måndagen utbröt ett stort bråk på ett flyktingboende på Orust. Mellan 15 och 20 personer ska ha varit inblandade, och personalen upplevde att situationen var så uppjagad att de inte hade någon kontroll. I stället låste de in sig i boendets restaurang och ringde polisen. Flera polispatruller åkte till platsen och grep en man misstänkt för skadegörelse. Ingen ska ha skadats allvarligt, men polisen upprättade en anmälan om misshandel.

Händelsen är bara en i raden av uppmärksammade våldsincidenter på asylboenden den senaste tiden. Sedan oktober i fjol har polisen registrerat över 5?000 ärenden kopplade till flyktingsituationen, varav över 1?200 gäller bråk och hot, enligt Svenska Dagbladet.

För att försöka trygga säkerheten för boende och personal har Migrationsverkets tvingats anlita säkerhetsbolag i en helt ny omfattning.

- Vi har satt in väldigt mycket ordningsvakter och väktare på boenden där det varit stökigt och där vi ser att polisen har en lång inställelsetid, säger Monica Karum Bergvall.

En sammanställning som myndigheten gjort för DN:s räkning visar att utgifterna ökat från nästan 52 miljoner kronor under 2014 till över 142 miljoner i fjol.

- Det är en kraftigt ökad kostnad, så är det. Men vi behöver ha de här personerna på plats så att de kan vidta åtgärder på en gång, innan polisen hunnit fram, fortsätter Monica Karum Bergvall.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-02-08:

Kartläggning: Asylboendena ger över 150 jobb till sidans topp

En rundringning visar att privata asylboenden ger runt 150 personer jobb i Hälsingland. Dessutom blåser de liv i föreningar, kyrkor och studieförbund.

Effekten av asylboendena i Hälsingland är tydlig: de ger jobb på orten och skapar praktikplatser, de väcker stort engagemang både hos privatpersoner och i föreningar och de tillför ökad lokal kompetens.

Eric Persson, som driver asylboende med plats för 400 personer i Vågbro, räknar med att runt 20 personer sysselsätts där, räknat på årsbasis.

- Det går lite i vågor över tiden, säger han.

Med externa tjänster blir det ytterligare fem personer och totalt sysselsätts alltså 25 personer genom Campus Park i Vågbro, Söderhamn, ett av 13 asylboenden som ingår i kartläggningen.

Christer Sidfält vid Svanbacken i Delsbo berättar att de sysselsätter runt 20 personer. Sedan förekommer det också att de köper tjänster.

- Ja, vi måste ju det för olika saker: elektriker, ventilationsarbete och brandkonsulter, till exempel.

Mattias Hellström vid Jokarjo uppger att de sysselsätter runt 15 personer i Alfta. Han är distriktsansvarig för asylboenden norr om Örebro.

Han säger också att asylboendena påverkar på många fler sätt än de ekonomiska, inte minst genom att många volontärer engagerar sig.

- Det sker också en ökad verksamhet i föreningar som IOGT-NTO, kyrkan, pensionärsorganisationer med flera.

Studieförbunden nämner han särskilt. De drar i gång många kurser för de nyanlända, får statligt stöd och därigenom sysselsättning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-02-05:

Frankrike/ UNHCR concerned about conditions in Calais and Dunkerque till sidans topp

The UN Refugee Agency is concerned about some 4,000 refugees and migrants currently reported to be living in the Calais "jungle" and almost 2,500 in Grande-Synthe, on the edges of Dunkerque, often in dire circumstances, aggravated by the winter conditions.

Of particular concern are hundreds of children, many of them traveling by themselves, who arrive at the informal camps in northern France in need of both shelter and adequate protection.

At present there are limited facilities that attend to the specific protection needs of children, including those under the age of 15. Among the few is the Maison du jeune réfugié centre in St Omer, which is run by France terre d'asile.

"UNHCR is specifically concerned about the living conditions of children - in particular unaccompanied and separated children - and would welcome the establishment of additional emergency reception places," UNHCR spokesperson William Spindler told reporters at a briefing in Geneva.

Spindler also highlighted the urgent need to explore other options for simplifying child protection procedures, particularly for those children with relatives in another EU Member State.

He went on to welcome various steps taken by French authorities to provide emergency assistance to the refugees and migrants living in Calais and Grande-Synthe, and address their urgent humanitarian needs.

These measures include the decision to establish a temporary centre called Centre d'Accueil Provisoire (CAP) in Calais, run by La Vie Active, and to organize the voluntary relocation of refugees and migrants to accommodation centres called "Centres d'Accueil et Orientation" (CAO) throughout the country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-02:

Jordanien/ Jordaniens kung vädjar om hjälp med flyktingmottagande till sidans topp

Jordaniens kung Abdullah varnar för att landet nått bristningsgränsen när det gäller syriska flyktingar.

Kungens uttalande kommer två dagar före en stor givarkonferens i London för Syrienkrisen.

I en intervju med brittiska tv-bolaget BBC vädjar Jordaniens kung om hjälp.

"Situationen har nått kokpunkten. Jordanier kämpar för att få jobb, infrastrukturen pressas och det skadar våra skolor och vårt hälsosystem. Förr eller senare kommer dammen att brista" säger Jordaniens kung Abdullah i en intervju med BBC:s internationella korrespondent Lyse Doucet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-01-29:

USA/ Bara 2 700 flyktingar har fått asyl till sidans topp

USA har tagit emot 2 700 syriska flyktingar. Trots den låga siffran vill många amerikaner, inte minst republikanska politiker, se ett stopp.

Knappt 2 700 syriska flyktingar har fått komma till USA sedan konflikten bröt ut 2011.

De låga siffrorna fick en del kritik sommaren 2015 efter att bilden på treåriga Alan Kurdi, död på en turkisk strand, chockat människor även på den här sidan Atlanten. Barack Obama gav då löfte om att 10 000 syrier skulle få komma till USA före slutet av 2017. Andra demokrater, som Hillary Clinton, nämnde 65 000 som en hypotetisk siffra. USA öppnade i samma veva nya, mer lättillgängliga handläggningskontor i Mellanöstern för att snabba på processen.

Terrorismrädsla

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 16-02-09:

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om kravet på klarlagd identitet till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd. Ställningstagandet, med beteckning SR 05/2016, ersätter det som kom i början av förra året med beteckning SR 03/2015. De två dokumenten är dock identiska i saktexten sånär som på en hänvisning till en punkt i lagen som fått ändrat nummer. I avsnittet om ställningstagandets bakgrund och syfte har ett förtydligande införts om att kravet på styrkt identitet inte är detsamma i Utlänningslagen som i Medborgarskapslagen. Dessutom har begreppet resehandling i samma avsnitt fått en egen definition. Definitionerna av resehandling respektive hemlandspass refererar till en ny föreskrift, som i sin tur bland annat hänvisar till EU:s förteckning över godkända resehandlingar.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-30:

Regimtrogna tolkar problem för svensk-eritreaner till sidans topp

Eritrea ett av världens mest hårdföra länder. Många eritreaner söker därför en fristad i Sverige. Men väl här riskerar de att tolkas av regimtrogna tolkar när dom söker asyl. Migrationsverket kallar det för flyktingspionage.

Tedros har kommit till Sverige som politisk flykting från Eritrea för drygt ett år sedan och har nu fått permanent uppehållstillstånd. Han är mycket tacksam för det men är fortfarande upprörd över att han under en tre timmar lång intervju hos Migrationsverket tolkats av en person som i en paus berättade för honom att han stödjer regimen i Eritrea. Den regim som Tedros flytt ifrån.

- Efter att tolken sagt till mig att han var regimtrogen så frågade jag mig själv; Var är jag någonstans, är jag i Sverige eller är jag fortfarande i Eritrea? För allt det jag sagt kan få konsekvenser för mig, säger han.

Tedros är inte ensam. Berhane Kidane som är ordförande i en regimkritisk förening i Göteborg möter många unga personer som flytt från Eritrea som har liknande upplevelser som Tedros.

- De här ungdomarna som träffar regimtrogna tolkar undrar vad de gör här. Rädslan är inte bara att de ska tolka fel. Det viktigaste är deras trygghet i Eritrea.

- För mig är de här tolkarna spioner så det finns risk att föräldrar och syskon skadas i Eritrea. Det är en stor risk.

Utbrett problem

Problemet med tolkar som mer eller mindre öppet stödjer regimen i Eritrea är utbrett säger Helen Kesete. Hon stöttar många asylsökanden från Eritrea och berättar om ett tillfälle då hon var med som stödperson åt en asylsökande under en intervju på Migrationsverket då tolken medverkade på telefon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-02-09:

Ansökan om ny prövning ska behandlas som en sådan oavsett vilka skäl som anförs till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om hur ansökningar om ny prövning ska behandlas. Bakgrunden är att om en person med gällande utvisningsbeslut påtalar nya omständigheter som rör hälsoskäl, arbete eller familjeanknytning så behandlas det som en ansökan enligt Utlänningslagens paragraf 12:18. Om personen anför skyddsskäl används iställer paragraf 12:19. I sådana fall får utvisningen inte verkställas förrän Migrationsverket avgjort om ärendet ska prövas på nytt. Vid avslag har personen rätt att överklaga. Den nya rättsliga kommentaren klargör att om orden "ny prövning" eller "asyl" används eller paragraf 12:19 nämns så ska ärendet för säkerhets skull registreras som en ansökan enligt paragraf 12:19, även om inga skäl som rör skyddsbehov har tagits upp. Ansökan ska i sådana fall avslås, inte avvisas. Ansökan enligt 12:19 ska avvisas (inte behandlas i sak) endast om personen befinner sig utomlands, om utvisningsbeslutet inte vunnit laga kraft eller det rör ett Dublinärende. Rättschefen påminner också om att det i vissa fall kan förekomma att omständigheter som rör hälsotillstånd kan medföra skyddsbehov.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-01-29:

Tyskland/ Accelerated deportation of Moroccan, Algerian and Tunisian asylum seekers till sidans topp

Similar to what happened with the Western Balkan countries in 2014 and 2015, the coalition in Germany is discussing the possibility to declare Morocco, Algeria and Tunisia "safe countries of origin" in order to facilitate the rejection of asylum claims made by their nationals.

If this plan were to be approved by the Bundesrat, the Federal Council, Moroccan, Algerian and Tunisian asylum seekers would not be placed in reception centres at state level, and would be placed in federal level initial reception centres where their Refugee Status Determination interview would take place. During their stay in those centres, asylum seekers have no access to the labour market.

Determining whether a country is "safe" is a delicate issue. According to the recast Asylum Procedures Directive, "a country is considered as a safe country of origin where, on the basis of the legal situation, the application of the law within a democratic system and the general political circumstances, it can be shown that there is generally and consistently no persecution as defined in no torture or inhuman or degrading treatment or punishment and no threat by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict."

(...)

Artikeln med länkar till källor och kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Dagens Nyheter debatt 16-02-02:

"Omänskligt att avvisa asylsökande till Ungern" till sidans topp

Varför envisas Migrationsverket med överföringsbeslut av asylsökande till Ungern? Juridiskt sett följer Sverige Dublinförordningen, men flera av de länder och institutioner där förordningen gäller har stoppat överföringar till Ungern. Dit hör Norge, Danmark och Nederländerna, skriver tio debattörer.

Det svenska Migrationsverkets behandling av Dublinförordningen är uppseendeväckande vad Ungern beträffar. Sverige är i full färd med att skicka tillbaka asylsökande i Sverige till Ungern - trots det landets grundmurat dåliga rykte som asylland. Juridiskt sett följer Sverige Dublinförordningen, men flera av de länder och institutioner där Dublinförordningen gäller har faktiskt stoppat överföringar till Ungern. Dit hör Norge, Danmark och Nederländerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-02-09:

Vid dubbelt medborgarskap prövas ansökan mot båda länderna till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som var medborgare i Syrien beviljades inte asyl av Migrationsverket med motivering att personen också var medborgare i Libanon och kunde vara skyddad där. Migrationsdomstolen rev upp beslutet och argumenterade att frågan om personen kunde fått skydd i ett annat land inte kan prövas om sakskälen redan utretts mot flyktlandet. Migrationsöverdomstolen påpekar att det resonemanget gäller ett s.k. säkert tredje land. I det här fallet, när personen bedöms ha dubbelt medborgarskap, kan skyddsskälen prövas mot båda länderna. Det land där en person är medborgare kan inte vara ett "tredje land". Målet återförvisas till migrationsdomstolen.

Läs mer (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 16-02-06:

Avhoppande fotbollslaget Darfur United får stanna till sidans topp

För ett och ett halvt år sen försvann 13 fotbollsspelare från laget Darfur United, mitt under alternativa fotbolls-VM, ConIFA World Football Cup, i Östersund. Samtliga sökte politisk asyl i Sverige och i dag stod det klart att samtliga asylsökande i laget beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Gävleborgsjuristen Lotta Lagnander har varit spelarnas offentliga biträde under asylprocessen och glädjen var stor när hon vid en presskonferens i Ljusne i dag kunde möta spelarna och offentliggöra beskedet.

- Äntligen har alla asylsökande i laget fått uppehållstillstånd. Det känns fantastiskt bra, säger hon.

Krigshärjad region

Darfur är en region i västra Sudan som varit svårt krigshärjad och fotbollslaget Darfur United är ett välgörenhetsprojekt som stötts av FN. Spelarna togs ut från flyktingläger i området på gränsen mellan Tchad och Sudan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-02-08: Fotbollsflyktingarna från Darfur firade i Ljusne - alla har fått uppehållstillstånd (Extern länk)

Hela Hälsingland 16-02-08: Från Darfur till Vågbro - fotbollsflyktingarna oroliga över hemlandet: "Vill studera och åka tillbaka och hjälpa till" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-02-09:

Kristen familj utvisas till Libanon: "Förenat med livsfara att återvända" till sidans topp

Familjen Rizk har bott i Högsäter i tio år. På torsdag kan familjens utvisningsbeslut verkställas.

- Det är fruktansvärt, säger Conny Hansson, som nu gör ett sista försök att stoppa beslutet.

Dalslänningen har vid flera tillfällen skrivit om familjen Rizk som 2006 kom till Sverige från hemlandet Libanon. Familjen är kristen och känner en rädsla för att återvända till hembyn som den shiamuslimska organisationen Hizbollah styr.

Familjen har tre barn, Antonio, som är född i Sverige, Roy, 14 år och Elias 16 år.

- Antonio pratar knappt arabiska och Elias har gått hela grundskolan i Sverige.

Det säger Conny Hansson som genom åren har stöttat familjen. Han har överklagat utvisningsbeslutet tre gånger, utan resultat.

I sitt arbete har Conny Hansson bland annat haft stöd av Magnus Norell, expert med inriktning på internationell terrorism samt försvars- och säkerhetspolitik i bland annat Mellanöstern. En stor del av hans forskning är inriktad på just Libanon och den islamiska rörelsen Hizbollah.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-02-09:

Utvisningsbeslut får verkställas även om personen ansöker om anknytning till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna hade fått ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon hade fått fyra veckor på sig att lämna landet. innan den tiden löpt ut ansökte kvinnan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en man som hon ska gifta sig med. Eftersom hon hade ett gällande utvisningsbeslut betraktades ansökan som en ansökan om verkställighetshinder. Den avslogs snabbt och kvinnan hade då även fått ett återreseförbud eftersom tidsfristen för att lämna landet hade passerat. När kvinnan överklagat upphävde migrationsdomstolen återreseförbudet. Domstolen menade att eftersom det fanns ett öppet ärende fanns inte något verkställbart utvisningsbeslut. Nu har migrationsöverdomstolen slagit fast att migrationsdomstolen gjorde fel. Att kvinnan ansökt på grund av en anknytning är inte en sådan ansökan som gör att ett utvisning inte får verkställas. Det fanns inga andra skäl för varför ett återreseförbud inte skulle meddelas. Kvinnan ska därför ha ett ettårigt återreseförbud. Beslutet har publicerats i referat av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. (Mål nr UM577-15)

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Gotland 16-02-08:

Pojke tände eld på sig själv efter avslagsbesked till sidans topp

En asylsökande 17-åring försökte ta sitt liv på ett hem på Gotland för ensamkommande flyktingbarn, efter att han fått besked att han inte skulle få stanna i Sverige.

Socialförvaltningen konstaterar i samband med att händelsen anmäls som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg att det fanns en rad brister i Region Gotlands rutiner tiden innan händelsen

- Det är en pojke som efter att ha fått avslag från Migrationsverket blir nedstämd och ledsen. Så försöker han göra ett suicid genom att sätta eld på sig själv. Det är tragiskt att han mått så dåligt, säger Christina Godarve, avdelningschef på Individ- och familjeomsorgen.

Personalen kunde snabbt släcka elden och pojken klarade sig med bara lindriga brännskador. Men flera brister har upptäckts när socialtjänsten och hälso- och sjukvården gått igenom vad som hände tiden innan 17-åringen försökte ta sitt liv.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-02-01:

Inget åtal för dödsfall vid utvisning till sidans topp

I december lades flera utredningar ner som gällde felbehandlingar av asylsökande som skulle utvisas. Dels kommer inte de vårdare som tvångsavvisade en man, som senare avled, att åklagas. Dels lägger åklagaren ner förundersökningen mot den läkare och sjuksköterska som drogat asylsökande mot deras vilja.

I mars förra året blev en irakisk man, efter åtta år i Sverige, tvångutvisad. På planet kämpade han emot och blev nedbrottad av de två kriminalvårdare som var med honom. När han svimmade körde de honom till sjukhuset, men enligt rättsläkaren dog han av syrebrist redan innan de kommit fram. FARR kommenterade fallet och vände sig även till Europarådets kommitté för tortyr för att få hjälp att undersöka vad som hade hänt.

I december blev det dock klart att vårdarna som avvisade mannen, och som valde att själva köra honom till sjukhus istället för att ringa ambulans, inte kommer åtalas. Åklagaren säger att det inte går att bevisa att något brottsligt har skett, och därför läggs utredningen om vållande till annans död ner. Den ena av vårdarna utreds dock fortfarande för tjänstefel.

I december valde också en annan åklagare att lägga ner förundersökningen mot en läkare och en sjuksköterska. Läkaren och sjuksköterskan hade gett lugnande medel till asylsökande under en utvisningstransport - mot de asylsökandes vilja. Institutionen för Vård och Omsorg ansåg detta anmärkningsvärt och anmälde.

Nu väljer åklagaren alltså att lägga ner fallet, trots att hon inte har försökt nå de drabbade i deras hemländer. Åklagaren säger att hon inte bedömt det som meningsfullt att försöka kontakta de drabbade där de är nu eftersom det skulle vara svårt att få tag i dem. Eftersom ingen av de drabbade har kontaktats har det också varit svårt att avgöra vilka som fått injektioner mot sin vilja och inte.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-02-03:

Tre myndigheter ska tillsammans utveckla arbetet med återvändande till sidans topp

Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att effektivisera arbetet kring personer som ska återvända efter avslag på sina asylansökningar. Nu har Migrationsverket tillsammans med de andra myndigheterna tagit fram en plan för försöksverksamhet på området.

- Målet är att korta tiden som de asylsökande som fått avslag vistas i Sverige, säger Sverker Spaak, processägare på Migrationsverket.

Uppdraget utgår från det goda samarbete som redan finns mellan de tre myndigheterna när det gäller personer med av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Myndigheterna föreslår nu att försöksverksamhet i tre delar ska genomföras för att utveckla arbetet.

Gemensamt arbete med fokus på den inledande asylprocessen

I det första försöket ska medarbetare från Polisen och Migrationsverket arbeta tillsammans med verkets återvändandeärenden. Det ska ske i en av Migrationsverkets lokaler, där de har gemensamma genomgångar av ärendena. Det är ännu inte bestämt på vilken ort försöket ska genomföras.

Fokus kommer att ligga på den inledande delen av asylprocessen, till exempel arbetet med att klarlägga de asylsökandes identitet. Tanken är att ett eventuellt återvändande ska finnas med som en integrerad del av arbetet redan i början av asylprocessen. För att kunna dra slutsatser om vilka effekter åtgärder i början av processen får för återvändandet ska man sedan följa de sökande genom hela processen. Därför ska medarbetare med kunskap om alla delar av asylprocessen och återvändandet delta i försöksverksamheten.

Nationell arbetsgrupp följer upp beslut

(...)

Läs mer och hämta rapporten "Återvändandeuppdraget" (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland: Polisen: Vi klarar inte att utvisa så många (Extern länk)

Sanna Vestin, FARR, kritiserar polisens ökade roll i SvT Nyheter 16-02-09: Fler ska utvisas med nya metoder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-02:

Vill bekosta mottagande av gatubarn till sidans topp

Marocko kommer att erbjudas ekonomiskt stöd för att ta emot marockanska gatubarn som vistats i Sverige utan asylskäl. Sverige kommer att bekosta barn- eller ungdomshem för att mottagandet ska bli bättre i hemlandet.

- Vi är beredda att bidra ekonomiskt för att de här barnen ska få en socialt hållbar situation när de återvänder, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till SVT Nyheter.

På Marockos initiativ har de båda länderna kommit överens om att tillsätta en kommitté för att lösa praktiska problem som identifiering och logistik kring återvändande. Pengarna från Sverige kan komma att finansiera barn- och ungdomshem i landet.

Marocko har tidigare vägrat ta emot

Runt 800 ensamkommande unga från Marocko och andra länder i Nordafrika bedöms just nu befinna sig i främst Stockholm och Göteborg, enligt justitiedepartementet. De lever ofta ett utsatt liv och försörjer sig på brott. Anders Ygeman vill ha vårdplatser och vårdboenden som är anpassade till just denna grupp.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Socialdepartementet 16-02-02:

Uppdrag om ensamkommande barn som försvinner till sidans topp

Kunskapsläget om ensamkommande barn som försvinner behöver stärkas. Regeringen uppdrar därför åt länsstyrelserna att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner, att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner, samt att sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer.

(...)

Uppdraget ska utföras i samverkan med Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk samt Sveriges Kommuner och Landsting. I uppdraget ingår även att inhämta upplysningar från Barnombudsmannen samt kunskap från frivilligorganisationer med särskild kompetens på området.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas arbete samt redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2016 i de delar som avser att genomgöra en nationell kartläggning samt att analy-sera och föreslå åtgärder, respektive den 15 december 2017 i den del som avser att sprida resultat och metoder.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 16-02-05: 16-årige Kai: De som ska utvisas kommer att gömma sig och ta svarta jobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 16-02-05:

Europa/ Europol estimates 10,000 underage refugee children have gone missing till sidans topp

This week Europol released alarming figures concerning the number of missing unaccompanied asylum seeking children. Europol Chief of Staff Brian Donald told The Observer that since the start of the refugee crisis at least 5,000 unaccompanied children have already disappeared in Italy while over 1,000 went missing in Sweden. These children have entered Europe and subsequently disappeared without trace.

Europol believes that 27% of the million refugees who arrived in Europe last year are children. The number of missing children in Europe doubled in the past two years. The same figures apply to the UK. This steep increase raises fears that groups of human traffickers could be involved. Europol has proof that some unaccompanied children have been victims of sexual exploitation. In Germany and Hungary the authorities have already arrested many criminals involved in this illegal activity. It is likely that many criminal organizations previously involved in human trafficking have now adapted their activities towards the more lucrative business of migrant exploitation.

"Not all of them will be criminally exploited; some might have been passed on to family members. We just don't know where they are, what they're doing or whom they are with" the Europol chief of staff said.

The issue of unaccompanied children is becoming increasingly of concern. The UK has been discussing the details of a £ 10 million programme to take in some of the unaccompanied children already in Europe, especially if they have relatives or pre-existing connections with the country.

Some countries, such as Germany, are discussing draft-laws that would delay family reunion up to two years. This would result in an even more precarious future for children waiting to reunite with their families, placing them at heightened risk as the current European protection system does not guarantee proper monitoring to all vulnerable children.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-01:

Tiggeriutredning: "Ge inte pengar i muggen" till sidans topp

Regeringens tiggerisamordnare Martin Valfridsson lämnade i dag sin utredning om utsatta EU-medborgare till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en pressträff i Rosenbad.

Antalet EU-migranter som kommer till Sverige har ökat de senaste två åren, mellan 2014 och 2015 hade antalet fördubblats, enligt Martin Valfridsson som har jobbat med regeringens utredning om utsatta EU-medborgare i ett år.

Det var Sveriges kommuner och landsting som efterfrågade en utredning och riktlinjer för hur de ska förhålla sig till utsatta EU-migranter. Martin Valfridsson menar att det är två faktorer som påverkar om EU-migranterna söker sig till Sverige: dels hur svenska folket väljer att skänka pengar, dels hur polisen beivrar olovliga boplatser.

Fokus på barn

Utredningen har särskilt fokuserat på barn- och jämställdhetsfrågor. Av de omkring 4.000 utsatta EU-migranter som fanns i Sverige hösten 2015 var mellan 70 och 100 barn. Enligt rapporten fanns barnen i de kommuner som erbjuder skolgång för barn, men Valfridsson menar att skolgång inte bör erbjudas per automatik.

- Jag tycker inte att vi generellt ska erbjuda skolgång för dessa barn, sa han.

Utredningen kommer inte fram till att man ska anvisa särskilda platser för boende till migranterna.

- Om man upplåter kommunal eller privat mark uppstår i slutändan nya svårigheter. Samhället bidrar till att återupprätta de slumsamhällen vi frenetiskt har arbetat för att motarbeta i Sverige. Om man väljer att komma till Sverige måste man bo på ett lagligt sätt, sa Martin Valfridsson.

En utredning görs för närvarande av möjligheterna att lättare avvisa människor som bosätter sig på annans mark.

"Ge inte pengar i muggen"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Västernorrland 16-02-01: "Då måste vi sova på gatan" (Extern länk)

SvT Skåne 16-02-01: Tiggare: "Fortsätt skänka pengar" (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-01: Kritik mot tiggerirapporten: "Upprörande" (Extern länk)

Radio Sweden 16-02-01: Romsk aktivist: Sverige går hundra år tillbaka i tiden (Extern länk)

Rädda Barnen 16-02-01: Alla barns rätt till utbildning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Ingen Människa är Illegal Göteborg 2016:

25 februari, Göteborg: Intro-Möte Förvarsgruppen till sidans topp

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B

Nytt år och nya tag!

Förvarsgruppen inom IMÄI kallar nu till årets första möte 25/2 på Kvinnofolkhögskolan, på vilket vi kör en introduktion och diskuterar året vi har framför oss!

Förvargruppen är en relativt nystartad grupp som är tänkt att fungera som en kommunicerande länk mellan förvarade och kontakter på utsidan, men som är tänkt att vara en besöksgrupp. Förvaret är den plats där en människa kan komma att hållas frihetsberövad då den fått avslag på sin asylansökan och beslut tagits om att personen ska skickas från Sverige.

Är du intresserad av att delta i vårt arbete? Eller har har erfarenheter eller idéer att bidra med som kan förbättra vårt arbete? Då är du varmt välkomen på introduktionsmöte!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt 16-02-05:

Nytt på hemsidan till sidans topp

Den 1 februari publicerade Aftonbladet en tung debattartikel till försvar för asylrätten och stöd för uppropet, undertecknad av 164 personer, många med stor erfarenhet som advokater, läkare eller andra professioner. Artikeln har delats av mer än 2400 personer och efter publiceringen växte antalet undertecknare till ca 500. Nu finns artikeln också här på kampanjens hemsida.

Debattartikeln återfinns under menyn "Upprop". Där hittar du nu även sidan om manifestationer och lokala kampanjgrupper.

På vår mediesida har fler nya artiklar lagts till och många även på sidan om alternativen.

Uppropet - nu 20.800 namn (Extern länk)

Info om kampanjen (Extern länk)

Debattartiklar om asylrätt (Extern länk)

Alternativen - exempel på hur flyktingmottagande kan vara en positiv del i att bygga ett tryggt samhälle för alla (Extern länk)

Blogg - skriv ett inlägg! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 16-02-04:

Större kunskap krävs i mötet med barn på flykt till sidans topp

Hur möter man ett barn som är på flykt? UNICEF Sverige och barnläkaren Lars H Gustafsson ser ett behov av ökad kunskap och har tillsammans tagit fram en handbok till alla volontärer och personal runt om i landet, som behöver stöd i arbetet med barnen.

Ett ökande antal barn har anlänt till Sverige på senare tid. Under 2015 kom drygt 70 000 asylsökande barn, antingen ensamma eller tillsammans med sina föräldrar. Många människor har på kort tid blivit engagerade i mottagandet av barnen - det handlar till exempel om volontärer, personal på boenden, gode män och personal inom skolan och hälso- och sjukvården.

Det är till dem som UNICEFs nya handbok Möta barn på flykt vänder sig. Den innehåller enkla tips, som var och en kan tillämpa.

- Vi ser att behovet är mycket stort nu eftersom det finns många nyanställda och oerfarna som behöver konkreta råd och vägledning i mötet med barn på flykt, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

- Det handlar till exempel om att kunna upptäcka risksituationer och veta vart man ska vända sig om ett barn far illa eller behöver professionell hjälp.

Handboken tar upp en rad frågor som uppstår redan i det allra första mötet med barnet.

+ Vad kan man som medmänniska göra när man närmar sig ett barn i kris?

+ Hur arbetar man med en tolk?

+ Hur upptäcker man sjukdom och stress?

Undernäring, bristsjukdomar och karies är vanligare hos barn på flykt än hos andra barn. Tillsammans med de svåra upplevelser som barnet har bakom sig ökar det risken för både fysisk och psykisk ohälsa.

- Men det är också viktigt att identifiera de så kallade friskfaktorerna, alltså de positiva krafter som finns inom varje barn och i barnets omgivning, säger barnläkaren Lars H Gustafsson.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Ladda ner boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 16-02-06:

Skänk pengar - nu även med swisch till sidans topp

Den som vill stödja papperslösas tillgång till vård och hjälpa till med kostnader för läkemedel, sjuk- och tandvård, glasögon, sjukresor och mjölkersättning för spädbarn kan numera ge ett bidrag med swisch 123 237 11 28. Liksom tidigare går det också att skänka pengar via autogiro eller sätta in pengar på Rosengrenska stiftelsens postgirokonto 46 21 54-6. Ett fint gåvobevis finns att skriva ut här:

Skriv ut gåvobevis (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Amnesty International 16-01-28:

Dutch plan for EU 'refugee swap' with Turkey is morally bankrupt till sidans topp

A new plan to tackle unprecedented refugee flows to Europe, mooted by the Dutch Presidency of the European Union today, is fundamentally flawed since it would hinge on illegally returning asylum seekers and refugees from Greece to Turkey, Amnesty International warned.

Plans to label Turkey a "safe third country" in order to ferry back tens of thousands of people from Greece without due process or access to asylum application procedures would blatantly violate both European and international law.

"No one should be fooled by the humanitarian sheen of this fundamentally flawed proposal. It is political expediency, plain and simple, aimed at stopping the flows of desperate people across the Aegean Sea," said John Dalhuisen, Europe and Central Asia Director at Amnesty International.

"Any resettlement proposal that is conditional on effectively sealing off borders and illegally pushing back tens of thousands of people while denying them access to asylum procedures is morally bankrupt. The pan-European response to the global refugee crisis has long been in disarray, so solutions are needed, and fast. But there is no excuse for breaking the law and flouting international obligations in the process."

Under international law, vulnerable people fleeing conflict and persecution must not be denied access to protection and have a right to have their asylum claims considered.

If the plan goes ahead, as soon as this spring, EU countries would begin considering Turkey a "safe third country", a designation which would lead to them pushing back all asylum-seekers intercepted on the sea crossing to Greece. Amnesty International warned these would amount to illegal push-backs under international law.

In return for Turkey accepting those who are pushed back, a core group of EU countries would voluntarily resettle between 150,000 and 250,000 refugees currently hosted in Turkey.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE 16-01-29: Dutch plan to return asylum seekers from Greece to Turkey violates international law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-02-03:

Commission welcomes Member State agreement on Refugee Facility for Turkey till sidans topp

The European Commission today welcomed the agreement by Member States on the details of the €3 billion Refugee Facility for Turkey, which the Commission proposed on 24 November in the context of our cooperation with Turkey on tackling the refugee crisis. The Commission has agreed to increase its contribution to €1 billion, compared to the €500 million originally proposed in November. The EU will now be able to swiftly deliver substantial new financial resources to support Turkey in coping with the presence of Syrian refugees under temporary protection and host communities in Turkey.

European Commission First-Vice President Frans Timmermans said: "I welcome the agreement by the Member States on the details of the Refugee Facility for Turkey. This is what we agreed at the meeting of EU heads of state or government with Turkey on 29 November. The money we are putting on the table will directly benefit Syrian refugees in Turkey, helping to improve their access to education and healthcare in particular. I also welcome the measures already taken by the Turkish authorities to give Syrian refugees access to the labour market and to reduce the flows. The step taken today will help ensure better prospects for Syrians in Turkey and advance on the implementation of our Joint Action Plan. We must work together to achieve results, in particular when it comes to stemming the influx of irregular migrants."

Commissioner for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiation, Johannes Hahn, added: "Turkey now hosts one of the world's largest refugee communities and has committed to significantly reducing the numbers of migrants crossing into the EU. The Facility for Refugees in Turkey will go straight to the refugees, providing them with education, health and food. The improvement of living-conditions and the offering of a positive perspective will allow refugees to stay closer to their homes."

(...)

Läs mer (Extern länk)

New Europe 16-01-28: A Dutch plan to send refugees back to Turkey (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-08: Kommentar: Pressad Merkel på besök i Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-01-28:

EU/Greece: Share responsibility for asylum seekers till sidans topp

Calls to quarantine Greece and to prevent the onward movement of asylum seekers put their rights at risk, Human Rights Watch said today. Asylum seekers and migrants in Greece face chaotic registration procedures, serious obstacles to applying for asylum, and inadequate reception conditions.

"It's deeply troubling to hear EU leaders discuss plans to trap people in Greece by sealing the country's northern border while people continue to risk their lives to reach Europe, and thousands more are suffering in Greece," said Eva Cossé, Greece specialist at Human Rights Watch. "Greece has its fair share of responsibility for the situation on the ground, but turning the country into a warehouse is no solution to Europe's refugee crisis."

Over 800,000 people crossed from Turkey to the Greek islands in 2015, and over 44,000 have made the journey since the beginning of 2016. According to the International Organization for Migration, at least 158 women, men, and children have died in the Aegean Sea since the beginning of 2016. A significant portion of those who successfully made it to Greece subsequently traveled through the Western Balkans to other EU countries. Thousands remain in Greece, after the former Yugoslav Republic of Macedonia closed its border in November to all but a handful of nationalities.

On January 27, the European Commission criticized Greece for seriously neglecting its frontier duties to Europe's free-travel Schengen zone and said that Greece could be subject to new border controls by other EU countries if it fails to remedy the problems within three months. Slovenia recently urged the EU to reinforce the Greece-Macedonia border, and Belgium's migration minister proposed creating detention camps in Greece for up to 400,000 refugees and migrants.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-02-02:

Commission adopts Schengen Evaluation Report on Greece till sidans topp

Commission adopts Schengen Evaluation Report on Greece and proposes recommendations to address deficiencies in external border management

Following a positive opinion by the Schengen evaluation committee on Friday, the College of Commissioners has today adopted the Schengen Evaluation Report on Greece and a proposal for a Council Recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the evaluation report on the application of Schengen rules in the field of management of the external borders by Greece. The recommendations will be submitted to the Council for adoption.

The Schengen evaluation mechanism, established in October 2013, provides for the verification of the application of the Schengen rules through monitoring visits to a given Member State by Commission-led teams with experts from Member States and Frontex. The Schengen evaluation report for Greece and the Proposal for a Council Recommendation has been drawn up jointly by Member States experts and Commission representatives.

Migration, Home Affairs and Citizenship Commissioner Dimitris Avramopoulos said: "Our ability to maintain an area free of internal border controls depends on our ability to effectively manage our external borders. Today we are proposing a set of recommendations to ensure that, at all external borders of Greece, controls are carried out and brought in line with Schengen rules. At the same time, we take note of the efforts of the Greek Authorities to improve the situation and are reminding that all parts of the Commission's comprehensive plan need to be applied to face the unprecedented pressure at Europe's external borders. The objective of the European Commission and of the Member States is to safeguard and strengthen Schengen. We will only save Schengen by applying Schengen."

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-parlamentet 16-02-02: The EU needs to overcome fear and divisions to safeguard Schengen, say MEPs (Extern länk)

Europarådet 16-02-02: Immigration: 'kneejerk' responses risk departure from European values (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-01-27:

Greece hits back after EU's Schengen threat till sidans topp

Athens furious at being 'scapegoated' over refugee crisis and fears effect of being expelled from passport-free zone

Greece has hit back angrily after being given three months to avoid being suspended from Europe's free-travel Schengen area because of its alleged failures to get a grip on the continent's mass migration crisis.

The European commission said on Wednesday that Athens was failing to observe its obligations under the rules governing Europe's 26-country passport-free travel area, known as Schengen.

"Greece is under pressure," said Valdis Dombrovskis, a commission vice-president. "Greece seriously neglected its obligations ... There are serious deficiencies in the carrying out of external border control that must be overcome."

Greece has been the main gateway to Europe via Turkey for more than a million people over the past year, the majority of them from the Middle East. The influx shows little sign of letting up, with more than 35,000 having made the short but hazardous crossing from Turkey to the Greek islands this month alone.

The Germans, as well as several other EU countries taking in large numbers of migrants, have long been furious with the Greeks for allegedly simply waving the new arrivals through without registration and ID checks and setting them on the Balkan route towards Austria and Germany.

But Athens responded robustly to the criticism, instead blaming Turkey's failure to honour the deal it struck with the EU in November. Describing the threat to isolate Greece as unconstructive on Wednesday, it claimed the draft evaluation report had been conducted at a time when the situation on the ground was different to the one prevailing two and a half months later.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ekathimerini 16-02-02: Greek military to oversee response to refugee crisis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU migration law blog 16-02-03:

Hotspots and Relocation Schemes: the right therapy for the Asylum System? till sidans topp

by Francesco Maiani, University of Lausanne

(...) The sole rational reason for the public scapegoating of Greece seems to be to prepare the ground for the application of Article 26 of the Schengen Borders Code thus giving legal cover to border closures longer than six months. For the rest, it is not clear how Greece can be expected to lawfully "stem" a flow that is composed largely of refugees - hopefully not with the navy; or if it really can be expected to shoulder sole responsibility for the identification, reception, and processing of more than 800,000 persons in one year; or what purpose could conceivably be served by suspending Greece from the Schengen area, knowing that Greece has no common land border with any other full Schengen members and that refugees do not travel by plane.

Even if Greece and Italy did in fact bear sole or main responsibility for derailing the whole plan, scapegoating and threats are unlikely to achieve much since a full implementation of the hotspot and relocation "assistance" package would be, on a rational calculus, far worse for them than any sanctions that could be devised or imposed by the EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Daniel Thym i EU Migration Law blog 16-01-28: Moving towards plan B: the rejection of refugees at the border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 16-04-04:

EU kan förbjuda hjälp till flyktingar till sidans topp

EU planerar att kriminalisera volontärer, organisationer och lokalbefolkning som hjälper drunknande flyktingar vid de grekiska öarna. Det avslöjar organisationen Statewatch som publicerat de hemliga dokumenten på sin hemsida.

Öbor, internationella hjälparbetare och volontärer har räddat tusentals flyktingar från att drunkna i vattnen vid de grekiska öarna. De har erbjudit torra kläder, andra förnödenheter och öppnat sina hem. Ett agerande som hyllats världen över; en grupp akademiker vill till och med nominera invånarna i den grekiska övärlden till Nobels fredspris för deras insats.

Men EU:s ministerråd är inte lika positivt inställt. Tvärtom vill man, som ytterligare ett led i arbetet med att minimera flyktingströmmen till Europa, kriminalisera "oanmäld" frivillighjälp till flyktingarna. Det avslöjar Statewatch, en ideell organisation som bevakar medborgerliga fri- och rättigheter i Europa, som nu läckt de hemliga dokumenten som visar på planerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 16-02-04:

Stor osäkerhet präglar Migrationsverkets prognos till sidans topp

Efter en historisk höst som har lett till många politiska förändringar i Sverige och EU, kommer nu en ny prognos från Migrationsverket. I oktober rapporterades en stor osäkerhet i beräkningsalternativen, och osäkerheten kvarstår i februari.

- Det går knappast att tala om en prognos längre, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket. Framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige.

När Migrationsverket lämnade sin senaste prognos, i oktober, byggde de osäkra beräkningarna på olika scenarier över om och hur EU och enskilda medlemsländer skulle agera. Nu har både EU och enskilda länder agerat. EU genom samarbetsavtal med Turkiet, och enskilda länder genom att införa åtstramande åtgärder i syfte att få färre asylsökande till Europa. Trots det är osäkerheten i framtidsberäkningarna fortfarande mycket stor.

UNHCR antar att cirka en miljon människor kommer söka sig till Europa under 2016. Drivkrafterna hos människor för att lämna sina hemländer har inte avtagit, utan är snarare större än någonsin. En utveckling liknande den under hösten 2015, där antalet asylsökande ökar kraftigt i Europa och Sverige, går inte att utesluta. Samtidigt införs nu åtstramande åtgärder för att minska antalet asylsökande, och framtida politiska beslut kommer att ha avgörande effekt på antalet asylsökande till Sverige.

Tre beräkningsalternativ

I februariprognosen presenteras tre beräkningsalternativ för hur många asylsökande som kommer till Sverige i år, och inget alternativ är mer troligt att inträffa än de andra.

(...)

Läs mer och hämta prognosen (Extern länk)

Aftonbladet 16-02-02: Ygeman: Migrationsverkets prognoser är värdelösa (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-04: Nya prognosen: Uppåt 140.000 asylsökande kan komma (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-04: Löfven öppnar för fler åtgärder kring asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dala-Demokraten 16-02-08:

De delar sitt hem med en flykting till sidans topp

Ingemar och Caroline Hjorth delar sitt hem med Yassin Masri som flytt frÂn Syrien. De hyr ut ett av sina tre rum till honom.

Arrangemanget fungerar bra, tycker alla tre.

- Det blir en relation till när man är tre i ett hem. Man hejar på varann, växlar ett ord i köket och äter lite mat tillsammans, säger Ingemar Hjorth.

Yassin har varit i Sverige ett år och tre månader, har tidigare bott i Skellefteå och en kort tid i Svärdsjö.

Falu kommun förmedlade boendet hos Caroline och Ingemar.

- Man ser alla nyheter om folk som behöver hjälp och tanken planterades. Sen var det egentligen Lugnetkyrkan som uppmanade folk att göra slag i saken, säger Ingemar Hjorth.

- Sen började vi prata om det och kolla på Falu kommuns hemsida om vad man kunde göra. Där fanns en massa förslag, säger Caroline.

I december flyttade Yassin in i ett av deras sovrum. Kök och badrum delar de alla på.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-08:

"En av tio afghanska pojkar kan ha utnyttjats sexuellt" till sidans topp

Det svenska samhället måste ha ökad beredskap för att behandla afghanska pojkar som utsatts för övergrepp. Det menar 18-årige Mujtaba Attai, ordförande i Sveriges ensamkommandes förening.

- Det här är ett problem som vi hittills inte pratat om, säger han.

DN skrev förra veckan om att polisen den senaste tiden utrett flera fall av homosexuella våldtäkter inom gruppen ensamkommande pojkar från Afghanistan. Överläkare Björn Ramel, specialist i barnpsykiatri i Malmö, varnar för att sjukvården riskerar att missa dem som fallit offer för sexövergrepp i hemlandet.

Mujtaba Attai, som för tre år sedan själv kom till Sverige från Afghanistan, bekräftar att det på vissa håll i landet är vanligt att unga pojkar utnyttjas av äldre män.

- Jag kommer från ett landskap som heter Maidan Wardak och där var det ganska många som varit med om detta. Det är också något jag har sett själv, säger han.

Mujtaba Attai uppskattar att en av tio afghanska pojkar kan ha utnyttjats.

- Det är vanligast i mellersta och norra Afghanistan och lite mindre vanligt i städer som Kabul och Kandahar, fortsätter han och berättar om den företeelse som på persiska kallas "bacha bazi".

"Bacha Bazi" kan översättas med "pojklek" och innebär att unga pojkar kläs upp till flickor, instrueras att dansa utmanande och tvingas underhålla på slutna fester för manliga sällskap. Företeelsen har skildrats i flera dokumentärfilmer och kopplats till den hårda könssegregation som råder i Afghanistan. Inte sällan övergår "underhållningen" till regelrätta övergrepp och uppgifter finns om att pojkar hålls som slavar. Utnyttjandet drabbar framför allt pojkar från familjer som står långt ner på samhällsstegen, enligt Mujtaba Attai.

- Det handlar om fattiga pojkar som inte har någonting och deras familjer kan ofta inte göra någonting.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-04:

"Träffar jag föräldrarna så vet jag att jag i alla fall gjort vad jag kan" till sidans topp

För ett par år sedan började ett gäng vilsna, ensamma, ambitiösa och livskraftiga flyktingungdomar spela fotboll tillsammans.

Om ett par veckor tar de sina träningsoveraller, sina uppehållstillstånd och sina pass och åker till Italien tillsammans.

Den första kullen är på väg att ta examen ur Sandarnas fotbollsskola för livet. Nu vill Lag C ha hjälp av andra för att göra samma sak många gånger om.

Bland skiftnycklar, borrar, penslar, sågar och högar av verktyg jag inte ens vet namnet på står även ett par trådbackar med nya fotbollsskor.

Matilda Brinck-Larsen fiskar upp ett par, klämmer lite på dem, pratar med sig själv och sina tränarkollegor på samma gång.

- Undrar vem som tar de rosa! Alltid är det väl någon som bara säger "tjej, tjej".

Hon rycker på axlarna, lägger tillbaka skorna:

- Och alltid retar det väl någon att en nyanländ flykting ens får möjligheten att låna nya fotbollsskor.

Vi är nere i källaren under S:t Jakobs kyrka i centrala Göteborg, en utspark ifrån Hedens konstgräsplaner. En dryg halvtimme kvar tills tisdagsträningen för Sandarna Lag C, de ensamkommandes lag.

De som själva hjälper till brukar i förlängningen även få hjälp av andra. Kyrkan låter laget använda deras verktygsförråd som materialrum, en privat sponsor har sett till att de kunnat köpa in en färsk laddning västar, konor och skor.

- Det behövs verkligen. Det kommer så många nyisar nu, och de flesta av dem har ju ingenting alls.

Upplägget för träningen diskuteras snabbt igenom, men det är inte själva övningarna som Matilda Brinck-Larsen vill stämma av. Här och nu finns det svårare, viktigare saker att hantera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 16-02-07:

En fika = ett jobb? till sidans topp

En kopp kaffe, en nyanländ flykting och en företagare. Det är kombination som Trollhättan hoppas ska få in nyanlända på arbetsmarknaden.

I Syrien arbetade Issa Youssef som maskiningenjör men i Sverige har han ännu inte fått jobb.

I projektet "DoubleCup" matchades han via samarbete mellan arbetsförmedlingen, kommunen och företagare ihop med Jimmie Cato, vd på Mape Sweden AB.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Göteborgs-Posten 16-02-04: Liseberg hjälper ensamkommande med jobbsökandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Södermanlands Nyheter 16-02-08:

"Det gör ont i hjärtat att så många barn lever i ovisshet" till sidans topp

Hon kom till Sverige som flykting från Iran som tioåring. Men familjen tvingades leva gömd i väntan på uppehållstillstånd. Nyköpingsborna slöt upp bakom Parastou och kämpade för att hon skulle få stanna, och i dag är hon kurator på Gripenskolan.

Gripenskolans nya kurator är bara 28 år men har redan haft livserfarenheter långt från de flesta andra.

Vid årsskiftet flyttade hon på sitt nya kontor och mottagningsrum, i en av gymnasieskolans korridorer. Här arbetar hon med elever som flytt sina hemländer och som behöver extra stöd i sitt nya hemland.

- Jag kan sätta mig själv i deras situation. Att komma hit och att inte ha det så lätt i början, att inte veta hur det ska vara i framtiden.

I slutet av 90-talet när Parastou kom till Nyköping skrev SN flera artiklar om hennes osäkra situation. Familjen kom till Sverige från Iran 1997. De tillhörde en minoritet som inte accepterades i landet. I Nyköping bodde mostrar och farbröder och här fanns Parastous kusiner. Parastou började skolan och bodde hos släktingarna medan familjen väntade på uppehållstillstånd. Hon lärde sig svenska fort och fick nya kompisar. Hon minns fortfarande första tiden i klassen.

- Jag satt bredvid en tjej som är min bästa vän i dag. Hon har hjälpt mig jättemycket under alla dessa år.

För det som började bra, blev plötsligt en svår tid.

- Efter två år i Sverige kom beskedet. Det var vid jul. Då fick jag veta att vi hade fått utvisningsbeslut. Att vi måste lämna Sverige. Då rasade allt för mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-02-08:

Invandring den viktigaste frågan för väljarna till sidans topp

Invandringsfrågan har seglat upp och blivit den överlägset viktigaste frågan för svenska väljare, visar DN/Ipsos mätning. Intresset för frågan har fördubblats sedan i juni 2015.

- Det är den största förändringen för en enskild sakfråga som vi någonsin sett i våra mätningar, säger Johanna Laurin Gulled på Ipsos.

En höst och vinter med historiskt höga flyktingnivåer och en het invandringsdebatt har gjort stort avtryck i väljaropinionen. Det framgår i DN/Ipsos mätning av vilken samhällsfråga som väljarna anser är den viktigaste för dem.

I dag anser 40 procent att integration och invandring är viktigast, överlägset fler än skola och utbildning som ligger på andra plats med 18 procent.

- Integration och invandring rankas som den överlägset viktigaste samhällsfrågan i Sverige. Det är första gången i våra mätningar som frågan ligger i topp, säger Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker på Ipsos.

I den senaste undersökningen låg invandringsfrågan på tredje plats, med 20 procent av väljarna som ansåg att det var den viktigaste frågan.

- Det är sällan man ser så här stora förändringar. Det är den största förändringen för en enskild fråga som vi någonsin sett i den här mätningen, säger Johanna Laurin Gulled.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet 16-02-04:

Upprop till försvar för asylrätten  till sidans topp

/Etikkommissionen i Sverige och 164 undertecknare/

"Jag förstår inte hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den"

Theodor Kallifatides

Vi försvarar härmed de mänskliga rättigheterna för asylsökande flyktingar som vandrar upp och söker sin tillflykt i vårt land. Sverige är ett rikt land och har tillräckligt med plats för att ta emot fler.

Vi vill att de asylsökande människorna, vuxna och barn, ska känna sig välkomna och beviljas det skydd de är i behov av.

Asylrätten är en mänsklig rättighet enligt såväl lag som de konventioner Sverige undertecknat.

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse."

Ur Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd - för möjligheten att integreras i det svenska samhället och återvända till sitt hemland när man själv kan och vill.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Etikkommissionen i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkkampanj för Asylrätt blogg 16-01-31:

Vanlig medmänsklighet borde vara det normala till sidans topp

Karin Råghall skrev om Folkkampanj för Asylrätt:

Våra krav är så enkla, så grundläggande: Människor på flykt ska inte stängas ute. Ingen ska behöva riskera livet för att få bo med nära och kära. Trygghet. Omsorg.

Det är inte som att vi har en omstörtande revolution i rockärmen, mest lite normalvanlig mänsklighet. En lågmäld påminnelse till politikerna: ey, det handlar om m-ä-n-n-i-s-k-o-r. Som dig, som mig.

Man kan tycka att det vi kräver, vi som skriver under Folkkampanj för asylrätts upprop, borde vara okontroversiellt.

Man stänger fan inte dörren framför näsan på den som flyr för livet!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC ledare 16-02-02:

Hur skapar vi en feministisk asylpolitik? till sidans topp

Den asylrätt vi säger oss värna är en cynisk paradox. Alla har rätt till skydd mot krig och förföljelse. Men bara om man tar sig hit, skriver Lina Hjorth.

Ytterligare en båt som sjunker i Medelhavet. Tio barn döda. Skräckreportage från Jordanien och Libanons flyktingläger. Och över Syrien sänker sig kylan. Människor hungrar ihjäl. Barn fryser till döds.

Samtidigt i Europa: Danmarks vulgära smyckeslag passerar med brett politiskt stöd. Nazister attackerar barn. Flyktingar är inte längre offer utan bördor som ska placeras. Säkerhetsrisker som ska hanteras. Gränserna sluts allt hårdare. Ett utvidgat transportörsansvar, taggtrådsstängsel, id-kontroller, en militariserad gränsbevakning. Turkiet tar som väntat platsen som regionens nya gränsvakt. I utbyte mot ett ansenligt ekonomiskt stöd och att vi ser mellan fingrarna på deras människorättsbrott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-04:

Professor: "Vi har stirrat oss totalt blinda på flyktingkrisen i siffror" till sidans topp

I dag kom ännu en asylprognos från Migrationsverket - siffror som egentligen är ämnade att hjälpa Sverige i hur man ska förbereda sig för att ta emot asylsökande. Nu har det snarare blivit en fråga om siffror och hur man ska se till att hålla nere volymer. Det menar Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Det har med beredskap att göra när Migrationsverket presenterar sina prognoser för hur många asylsökande som väntas komma till Sverige.

Många är de prognoser som presenterats och sedan sänkts, för att sedan höjas, bara för att sänkas igen. I dag kom ännu en prognos, men det handlar inte längre om beredskap, förklarar Peo Hansen:

- Vi har stirrat oss totalt blinda på numerär. Vi är helt fångade i det, säger han till SVT Nyheter.

Ingen rätt att sätta upp tak

Han menar att ett problem som tas upp alldeles för sällan handlar om asylrätt, mänskliga rättigheter och de konventioner som Sverige skrivit på vad gäller flyktingpolitiken. De ger oss ingen rätt att sätta upp tak för hur många vi kan ta emot eller inte, förklarar Peo Hansen:

- Gud nåde den politiker som inte står upp för mänskliga rättigheter, men om man ska stryka de här konventionerna så står man ju faktiskt inte upp för dem.

Prognosen bli politiskt slagträ

Den hårfina verbala balansgången är tydlig när asylprognoserna blir slagträ i den politiska debatten. Å ena sidan har inte Sverige satt upp något definitivt tak för hur många asylsökande vi kan ta emot, å andra sidan refereras det friskt till siffror och prognoser när politikerna intar olika ståndpunkter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Konflikt 16-02-06: Att stänga världen ute (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Funktionshinderpolitik debatt 16-02-08:

"Funktionshinderrörelsen måste stå upp för asylrätten" till sidans topp

Dagens situation med stängda gränser kan stå personer med funktionsnedsättning dyrt, skriver Tobias Holmberg och kräver handling av funktionshinderrörelsen.

För ett år sedan skrev jag en debattartikel om funktionshinderrörelsens skyldighet att solidarisera sig för rätten till asyl. Då kunde varken jag eller många andra ens ana hur kommande år skulle se ut.

Idag är miljoner människor på flykt runt om i världen, inte minst från krigets Syrien. Under året har en bråkdel av dessa tagit sig till Europa och Sverige. Här har vi mött människor i nöd med debatter om "flyktingkris" och stängda gränser hela vägen genom Europa, ett symptom på den politiska idévärld vår samtid befinner sig i. En idévärld som kommer att stå oss som avviker från funktionsnormen dyrt om vi inte på allvar börjar ta plats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda krönika 16-01-29:

EU låter flyktingarna bära ansvaret till sidans topp

Frida Johansson Metso

Det avfyras kulor över den turkiska gränsen mot Syrien, mot flyktingar som försöker lämna kriget. Det bekostar vi. Turkiet, den sista länken i kedjan från svenska ID-kontroller, som blev danska kontroller och snart tyska begränsningar, som blev österrikiska flyktingtak - alla skickar de flyende tillbaka, allt närmare Syrien.

Bulgarien återsänder flyktingar till Turkiet. Oro hörs från Slovenien och uppmuntran riktas mot Makedonien att stänga gränsen. Möjligheten diskuteras att bygga en gräns mellan EU och EU-landet Grekland. De svenska politiker, i regering och riksdag, i partiledningar och styrelser, de som sagt att det var nödvändigt att stänga Sveriges gräns, känner de ansvar för följderna? De sa att resten av EU skulle tvingas att agera värdigt. Så blev det inte. Nu har de inte längre trovärdighet att kritisera EU eller Turkiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Människor & Migration 16-02-08:

Sveriges nya flyktingpolitik - Det här står på spel till sidans topp

Hösten 2015 gick Sverige från "Hela Sverige skramlar" till "andrum" och ID-kontroller. Snart ska riksdagen förvandla höstens migrationsuppgörelser och åtgärdsförslag till lagtext. Det kan bli en helt ny flyktingpolitik. Men vad är det egentligen som står på spel?

I det här specialavsnittet av Människor & Migration förklarar asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling vilka förslag som ligger på bordet, och vilka konsekvenserna kan bli. Vem kommer ha möjlighet att få skydd i Sverige, hur ofta kommer de tillfälliga uppehållstillstånden behöva förnyas och vad krävs för att kunna få hit sina anhöriga?

Lyssna till podden (Extern länk)

Tidningen Syre 16-02-02, Reportage om Refugees Welcome och om de nya reglerna: När dörren slår igen (Extern länk)

ETC 16-02-03: Svensk politik sviker de mest sårbara: "Reglerna tvingar ut barnfamiljer på havet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-02-08:

Ta ert förnuft till fånga, regeringen till sidans topp

Rädda Barnen: Därför måste ni backa om tillfälliga uppehållstillstånd

Efter en tid av förhandlingar mellan partierna i riksdagen närmar vi oss slutpunkten för lagförslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Vad vi förstår kommer frågan att diskuteras i partiernas riksdagsgrupper senare i dag. Tyvärr ser vi framför oss att resultatet kan bli en politik där vi riskerar att barn används som levande pjäser i ett signalpolitiskt spel. EU har en viktig roll att spela, men det går inte att enbart hänvisa till att andra länders regeringar borde göra mer.

Vi kan konstatera att Sverige är på väg att göra ett stort och irreparabelt misstag. Lagförslagets syfte är att fungera avskräckande för människor på flykt. Men införandet av tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) kommer att få konsekvenser för hela samhället och leda till osäkerhet och ovisshet för de barn som kommer hit.

Lagförslaget kommer att drabba barn som många gånger upplevt traumatiska händelser i de länder de flytt ifrån och under sin flykt.

Barn på flykt behöver, och har rätt till, att få landa tryggt och att bli väl emottagna i ett säkert land. Men istället kommer barn och deras familjer, om förslaget går igenom, att landa i otrygghet och i en lång väntan. Ovissheten om framtiden och väldigt begränsade möjligheter till familjeåterförening försvårar etableringen och riskerar också att separera barn från sina föräldrar.

Den nya politiken kommer att leda till ökad byråkrati. Regeringen riskerar att slösa värdefulla samhällsresurser som istället borde gå till att ge människor i behov av skydd ett värdigt mottagande och en rättssäker prövning.

Redan i dag märks en stor oro hos de som söker asyl kring vad som gäller och vilka regler de kommer att omfattas av. Kommunanställda berättar att de upplever en ökad oro och ohälsa bland ungdomar som kommer ensamma. De är rädda att självskadebeteenden kan öka och att barnen tappar framtidstron.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-03:

Svar på skriftlig fråga: Barnäktenskap till sidans topp

Fråga 2015/16:668 av Boriana Åberg (M)

Enligt uppgifter från Dagens Nyheter kom under förra året flera gifta asylsökande barn till Sverige. Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag tillåter vissa kommuner att de minderåriga flickorna - det rör sig nästan uteslutande om flickor - bor tillsammans med sina vuxna män. Visserligen intervjuar socialtjänsten dessa barn för att säkerställa att det inte rör sig om tvångsäktenskap, men det är tveksamt om det går att göra rättvisa bedömningar i alla enskilda fall. Barnen känner, med stor sannolikhet, inte till hur de svenska myndigheterna fungerar och arbetar, och därför är risken överhängande att de av rädsla för det okända inte vågar uttrycka sin vilja. Resultatet blir att Sverige, oavsiktligt, brister i sitt åtagande att tillgodose alla barns skyddsbehov.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att flyktingflickor får sina skyddsbehov tillgodosedda?

Svar på frågan av statsrådet Åsa Regnér (s)

Barn ska vara barn och i Sverige är det inte tillåtet att ingå äktenskap med barn. Varje flicka och varje pojke har rätt till sin barndom och ungdom. Barn ska inte vara gifta och leva i äktenskap. Barn ska utvecklas, gå i skolan, och leva i frihet från vuxenlivets ansvar. Barnäktenskap är ett sätt att kontrollera flickor. Flickor måste få bestämma över sina egna kroppar, livsplaner, drömmar och utbildning.

Sedan den 1 juli 2014 är det inte längre möjligt att under några omständigheter ingå äktenskap med barn i Sverige. På många håll i världen ser det fortfarande annorlunda ut vilket är ett stort problem. Det är inte möjligt att i svensk lagstiftning förbjuda barnäktenskap i andra länder. Däremot kan vi verka för att andra länder förbjuder barnäktenskap. För de barn som befinner sig i vårt land ska vi säkerställa att de får det skydd och stöd som de behöver och har rätt till.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Skriftlig fråga av Lotta Finstorp (M): Olagliga barnäktenskap (Extern länk)

Riksdagen 16-02-03: Svar på frågan av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-03:

Skriftlig fråga: Kommunernas svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn till sidans topp

Fråga 2015/16:677 av Mikael Cederbratt (M)

Den 22 januari rapporterade Socialstyrelsen att många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

I slutet av förra året uppgav 186 kommuner, via länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att de hade haft allvarlig eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att förbättra kommunernas förutsättningar för att bättre klara av arbetet med de ensamkommande barnen?

Svar på frågan av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder under de senaste månaderna med anledning av flyktingsituationen, inte minst när det gäller det höga antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige.

Den 28 januari beslutade regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av ensamkommande barn till kommunerna, i syfte att få ett jämnare mottagande och att skapa så goda planeringsförutsättningar som möjligt för kommunerna. Den nya modellen kommer att vara tydligare och mer förutsägbar för kommunerna. Migrationsverket ska börja tillämpa modellen senast den 1 april i år.

Den 1 januari i år infördes det i socialtjänstlagen en ny boendeform för barn och unga i åldern 16-20 år. Syftet med åtgärden är att förbättra kommunernas förutsättningar att placera barn och unga, inklusive ensamkommande barn, utifrån individens behov.

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag:

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Dagens Arena krönika 16-02-02:

Malena Rydell: Ensamkommande är 2010-talets apatiska flyktingbarn till sidans topp

För tio år sedan ägnade sig Göran Persson och Barbro Holmberg åt signalpolitik för att Sverigedemokraterna inte skulle få fäste. Samma misstag håller på att begås igen.

Den här vintern undrar många hur gränserna för vad som sägs i flyktingdebatten kunde förflytta sig så snabbt.

När flyktingförläggningar brunnit och det rasistiska hatet sprider sig har Gellert Tamas bok "Lasermannen" blivit som ett nod i debatten. Alla som minns krisåren i början av 90-talet får kalla kårar av igenkänning, och nu ger förlaget äntligen ut den i nyutgåva med ett nytt förord.

Men det är en annan bok av Tamas som jag har återvänt till i minnet många gånger under denna dystra vinter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-03:

Svar på skriftlig fråga: Relationskod 291 till sidans topp

Fråga 2015/16:684 av Jimmy Ståhl (SD)

I DN (den 20 januari 2016) rapporteras om att polisen bokfört insatser kopplade till gränskontroller, asylmottaganden, asylboenden med mera under en speciell relationskod - kod 291 för ärenden "som berör migrantsituationen".

Enligt interna direktiv DN kommit över framgår att inget av detta ska lämnas ut. Motiveringen är att det skulle röra sig om uppgifter som måste hemlighållas i brottsförebyggande syfte.

Denna motivering delas dock inte av alla inom polisen, och DN har talat med källor som menar att detta är ett sätt att mörka de ökande kostnader, samt behov av nedprioritering på andra områden, som följer på grund av den pågående immigrationskrisen.

Att allmänheten känner förtroende för polis och andra rättsvårdande myndigheter, och att öppenhet och transparens är så stor som möjlig, är av yttersta vikt för vårt rättssamhälle. Därför måste DN:s avslöjande betraktas som synnerligen allvarligt.

Mot bakgrund av detta undrar jag vad statsrådet Anders Ygeman tänker göra för att bringa klarhet i situationen kring polisens kostnader samt om statsrådet tänker vidta åtgärder för att offentliggöra information knuten till kod 291.

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

Skriftlig fråga av Mikael Cederbratt: Oroligheter på asylboenden och hem för ensamkommande barn (Extern länk)

Svar 16-02-03 av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

Skriftlig fråga av Markus Wiechel (SD): Situationen för anställda hos Migrationsverket (Extern länk)

Riksdagen 16-02-03: Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-02-03:

Svar på skriftlig fråga: Insatser för återvändande till sidans topp

Fråga 2015/16:702 av Mikael Cederbratt (M)

Migrationsverket är mycket hårt belastat på grund av den rådande flyktingsituationen där man länge har tvingas hantera det mest akuta, som att ge människor på flykt tak över huvudet. Detta gör att andra delar av Migrationsverkets arbete har blivit lidande.

Moderaterna har länge drivit på att man i större utsträckning måste prioritera återvändande och att det ska bli en tydligare skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit vad gäller återvändande som får ett nej på sin asylansökan?

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson

Ett fungerande asyl- och mottagningssystem förutsätter att personer som har fått ett slutligt avslag på sin asylansökan återvänder till sina hemländer. Återvändande och arbete med verkställigheter är en prioriterad fråga för regeringen och åtgärder vidtas på området.

Ett förslag om att rätt till dagersättning och anläggningsboende för vuxna utan barn ska tas bort efter lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning har nyligen remitterats.

Regeringen har gett Migrationsverket de medel som myndigheten bedömt att den behöver för att klara sitt uppdrag och är beredd att tillföra mer resurser vid behov. Det har inneburit att Migrationsverket ökat sin personalstyrka kraftigt.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 16-02-04:

Finlands president höll kontroversiellt asyltal till sidans topp

I Finland är reaktionerna många på president Sauli Niinistös tal vid det finländska riksmötets öppnande igår, där han bland annat ifrågasatte de internationella konventionerna vad gäller flyktingmottagande, som han menade att varken Finland eller det övriga EU längre klarar av att följa.

- Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Om denna toleransgräns överskrids börjar vårt värdesystem falla samman, sade Finlands president Sauli Niinistö bland annat i sitt tal.

Hanteringen av flyktingkrisen kring Medelhavet upptog merparten av president Niinistös tal till de folkvalda och hela det övriga politiska etablissemanget vid öppnandet av årets riksmöte i Finland. Ett tal som även idag fortsätter förbrylla både riksdagsledamöter och andra opinionsbildare, då mycket av det presidenten sa kunde tolkas som ett ifrågasättande av asylrätten, kärnan i världens alla flyktinmottagningssystem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 16-02-03: Gatupatruller skakar om i Finland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-01-31:

Rekordsiffror för flyktingsfientliga Alternativ för Tyskland till sidans topp

Det nya partiet Alternativ för Tyskland har seglat upp som landets tredje största parti. I en opinionsmätning på söndagen får partiet rekordhöga tolv procent. Mätningen gjordes innan partiledaren Frauke Petry sade att man i nödfall måste skjuta skarpt mot flyktingar vid gränsen.

Alternativ för Tyskland (AfD) profilerar sig i flyktingkrisen som det parti som i princip inte vill ta emot en enda flykting mer och som vill tillämpa den så kallade Dublin-överenskommelsen strikt.

Flyktingar som kommer över gränsen från Österrike ska tillbakavisas.

I en tidningsintervju på lördagen sade partiledaren Frauke Petry att i nödfall och som en sista utväg måste gränspolisen skjuta skarpt mot de flyktingar som försöker ta sig över det stängsel som Petry vill ha byggt vid gränsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 16-02-05:

Intensiv flyktingdebatt i Österrike till sidans topp

I Österrike pågår en intensiv debatt om hur landet ska bli mindre attraktivt för flyktingar. Bidrag sänks, det ska gå snabbare att utvisa människor som inte får stanna och det får gärna bli känt att man måste vänta väldigt länge på besked om uppehållstillstånd, tycker ledande politiker både från vänster och höger. Men flyktingströmmar är inget nytt för landet mitt i Europa. I näststörsta staden Graz påminner utställningen Asyl-rum om efterkrigstidens dramatiska skeenden som i flera omgångar har drivit människor på flykt till Österrike.

Lyssna till inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 16-02-06:

Jag kallar saker för dess rätta namn till sidans topp

Eva Burman

Svepande generaliseringar om utlänningar, invandrare, muslimer eller ensamkommande flyktingbarn som orsaken till all världens elände kommer ni aldrig att få läsa i Eskilstuna-Kuriren. Det är ett löfte.

Du kanske undrar varför jag skriver detta nu. Men de senaste dagarna har jag som ställföreträdande ansvarig utgivare blivit kontaktad av läsare som vill ställa frågor om olika publiceringar. Det ingår i mitt jobb att bemöta dessa. Vanligtvis är läsarna bara intresserade, men allt oftare finns en annan agenda, en mycket mörkare sådan, med ett manus...

Den agendan stavas rasism. Eller neofascism. Eller, för all del, ren ondska.

Nu kanske du tycker att jag tar i.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-01-31:

Våldsam attack efter demonstration till sidans topp

På lördagen samlades ett 100-tal personer på Norrmalmstorg i Stockholm för en demonstration mot flyktingar.

Strax efter att den avslutats gick ett flertal personer till attack.

- Jag hamnade på marken och de fortsatte att sparka, säger Alex Monsalves, en av de som blev attackerade.

Tre polska medborgare greps av polis, misstänkta för misshandel.

Tidigare på lördagen samlades ett 100-tal personer på Norrmalmstorg i Stockholm för en demonstration mot flyktingar. Strax efter, när demonstranter och motdemonstranter lämnade torget, inträffade en attack på Hamngatan.

Flera personer, som själva ska ha deltagit i demonstrationen, började slåss.

- De bara började slå mot några mörkhyade, säger ett vittne till Aftonbladet.

"Flög på oss"

Fem eller sex personer blev attackerade. Aftonbladet har pratat med fyra av dem. De berättar att de varit på Norrmalmstorg och själva deltagit i motdemonstrationen. När de lämnade torget mötte de demonstranter från "Folkets demonstration".

- Vi sa till dem att vi skulle gå åt olika håll. Då flög de på oss med sina flaggstänger, säger Tess Asplund.

Alex Monsalves blev slagen till marken.

"Helt oprovocerat"

- Jag kände hur jag blev slagen i ansiktet och på kroppen. Jag hamnade på marken och de fortsatte att sparka, säger han och berättar att han ska ta sig till sjukhus.

Polisen var på plats blixtsnabbt och avbröt händelsen. Flera kravallutrustade poliser sprang från Norrmalmstorg upp mot korsningen Hamngatan/Regeringsgatan. Där kunde man gripa tre personer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expo 16-01-30: Extremhögern samlad vid SD-anknuten demonstration (Extern länk)

Expressen 16-01-31: "Folk fick panik och sprang åt alla håll" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-01-31: "Medborgargarden en trend i hela Europa" (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-30: Gripna polska män släppta av polisen (Extern länk)

Expressen 16-01-31: "Han är så rädd att han vill lämna landet" (Extern länk)

Jens Liljestrand i Expressen 16-01-30: Plötsligt står barbariet där, naket framför oss (Extern länk)

Anders Lindberg i Aftonbladet 16-01-30: Ordet ni söker är "lynchmobb" (Extern länk)

SvT Nyheter 16-02-01: Extra poliser efter attack mot flyktingbarn (Extern länk)

SvT Stockholm 16-02-01: Oron växer efter helgens rasistiska attacker (Extern länk)

SvT Stockholm 16-02-01: "Förjävligt - arrestera nazisterna som springer runt" (Extern länk)

SvT Västerbotten 16-02-01: Säger nej - är inte deras kvinnor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 16-01-30:

"Livsfarlig undfallenhet" till sidans topp

Historikern Mats Deland om nazistiska våldsutbrott - och farliga reaktioner.

Det verkar finnas en underförstådd koppling mellan Socialdemokraterna och nationens moraliska ryggrad. När Socialdemokraterna släpper alla hämningar gör många andra det också. Efter Luciabeslutets flyktingstopp i december 1989 följde attacker mot flyktingförläggningar, Lasermannen och VAM och en våldsexplosion som tog tio år att hejda. Nu har det gått ett par månader sedan Löfvens och Romsons utspel, som föregicks av de brutala vräkningarna av romer i Malmö, och åter verkar vi vara på väg in i en ny, mycket allvarligare situation. Våldsutbrottet i Stockholm under det senaste dygnet uppvisar flera tendenser som tyder på en snabb upptrappning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-02-01:

Moderata kommunpolitiker: "Sänk bidragen till de med tillfälliga uppehållstillstånd" till sidans topp

Sänk ingångslönerna för att förbättra integrationen. Det tycker en klar majoritet av Moderaternas ledande kommunpolitiker, enligt SVT nyheters undersökning. Dessutom vill över 70 procent av de som svarat att ekonomiska bidrag ska sänkas till de med tillfälliga uppehållstillstånd.

I ett utspel nyligen slog moderatledningen fast att välfärden bör begränsas för dem med tillfälliga uppehållstillstånd. Exakt vilka välfärdstjänster man vill inskränka är ännu oklart men det som nämndes var bland annat bostadsbidrag och förtidspension.

Inriktningen verkar kunna gå hem hos ledande moderata kommunpolitiker. Enligt en enkät som SVT Nyheter gjort så tycker en majoritet, 72 procent, av de som svarat att ekonomiska bidrag som etableringsersättningen bör sänkas.

- Kommer man som ny till ett land så kan man inte direkt stiga in i den välfärdsbubbla som vi har byggt upp under generationer i Sverige. Då måste man anpassa sig till lägre levnadsomkostnader. Det sticker så mycket i ögonen också på vanliga svenskar som har jobbat och slitit hela livet, säger Bo Frank (M) kommunalråd i Växjö.

"Det ska aldrig vara enklast att gå på bidrag"

Pehr Granfalk (M), kommunalråd i Solna, tycker också att det är ett bra förslag att sänka de ekonomiska bidragen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-02-05:

C efterlyser lägre löner för nyanlända till sidans topp

I dag samlas Centerpartiet för kommun- och landstingsdagar i Karlstad. För att få fler in nyanlända i jobb uppmanar nu Annie Lööf arbetsmarknadens parter att komma överens om ett nytt avtal som riktar sig helt och hållet till gruppen nyanlända, med möjligt att anställa dem till betydligt lägre ingångslöner än vad som är möjligt i dag.

-Jag riktar nu en uppmaning att man måste utveckla och uppdatera den svenska modellen för alla dem som nu kommer hit. Gör man inte det riskerar vi att stå inför ett mycket mycket stort utanförskap som blir ohanterligt, säger centerledaren Annie Lööf.

Det räcker, enligt Annie Lööf, inte med de förslag som presenterats från olika politiska olika håll den senaste tiden för att få in den stora grupp av flyktingar i arbetslivet som saknar eller har låg utbildning.

Nu, samtidigt som partiet samlas till kommun och landstingsdagar i Karlstad, och hon själv gör tillfällig comeback från sin föräldraledighet, riktar hon sig direkt till arbetsmarknadens partner för att förmå dem att komma överens om särskilda avtal för nyanlända med låga kvalifikationer, avtal som enligt Centerns önskemål bör innebära betydligt lägre ingångslöner än i dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-02-05: Centern bråkar med facket - igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Dagens Nyheter 16-02-09:

Ett fåtal brott i Sverige kopplas till flyktingar till sidans topp

Flyktingar är inblandade i ett fåtal av alla polisingripanden i Sverige, enligt polisens egna siffror. En procent av polisens anmälningar kan kopplas till nyanlända.

- Om man ser till det stora kollektivet så motsvarar siffrorna normalbilden för polisens ingripanden. Skillnaden är att detta kollektiv är sammanpressat på en liten yta. När ett brott begås på denna lilla yta så förknippas det lätt med hela kollektivet.

Det säger Thomas Wallberg, nationell kommenderingschef på polisens Nationella operativa avdelning, NOA.

Nyligen berättade DN att polisen har skapat en särskild kod i sina register för att notera vilka ärenden som kan kopplas till nyanlända som väntar på besked om uppehållstillstånd eller kommunplaceringar. För närvarande finns det cirka 180.000 personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Sverige, enligt Migrationsverkets siffror. Thomas Wallberg bekräftar att det är ärenden som kan kopplas till dessa personer som får kod 291.

Koden började användas den 15 oktober i fjol och ska användas till slutet av februari. DN har också avslöjat att polisen för närvarande inte vill offentliggöra hur många ärenden som har fått kod 291. Men Svenska Dagbladet kunde avslöja att i slutet av januari hade 5.000 sådana ärenden registrerats i polisens så kallade STORM-register. Där noteras alla utryckningar och uppdrag som polisen får. Ibland rör det sig om brott, men det kan också handla om andra uppdrag. Samtliga händelser som kunde kopplas till de som finns i mottagningssystemet har försett med denna kod, oavsett om det handlar om personer som är misstänkta för brott, utsatta för brott eller finns med av något annat skäl.

DN har nu fått fram den totala siffran över händelser i STORM-registret under samma period. Från den 15 oktober till och med sista januari finns 537.466 händelser registrerade. Det betyder att de 5.000 som kan kopplas till migranterna utgör mindre än en procent av samtliga ärenden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 16-02-02:

Efter asylbeskedet: Nu gör han film av sin berättelse till sidans topp

Strax före jul fick den regimkritiske dokumentärfilmaren Roozbeh Janghorban asyl i Sverige. Nu arbetar han med en dokumentär om sin resa, från Esfahan i Iran till Harads i Norrbotten. Kulturnyheterna besöker familjen Janghorban för ett samtal om livet efter asylbeskedet.

Det är Guldbaggegalan 2016, och på scenen förbyts programledaren Petra Medes lättsamma repertoar plötsligt till allvar.

- Han riskerade dödsstraff i sitt hemland efter att ha kritiserat landets religiösa styre: Ikväll är han här för att dela ut priset för bästa dokumentärfilm. Mina damer och herrar, en varm applåd till Roozbeh Janghorban!

Kvällens hedersgäst kliver ut på scenen iklädd kostym, går fram till talarpodiet och ler försiktigt:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Gefle Dagblad 16-02-03:

Personliga flyktberättelser på Dramaten och i P1 till sidans topp

Den 25 februari arrangerar Sveriges Radio och Dramaten en läsning med personliga flyktberättelser på Dramatens scen Målarsalen.

Evenemanget är en slags uppföljning på P1-dokumentären "Min flykt" från 2013, som handlar om journalisten Sîlan Diljens flykt till Sverige som fyråring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio OBS kultur 16-02-08:

Den globala säkerhetsteatern till sidans topp

Den amerikanska författaren Rachel Hall ser i "The Transparent Traveler" flygplatsernas säkerhetskontroller som ett slags skådespel. Koreograferade ritualer skapar fogliga och undergivna resenärer.

Tömma fickorna.

Stoppa ner vätskefyllda behållare i genomskinliga plastpåsar.

Lägga ytterkläder, nycklar, väskor, datorer och andra apparater i lådor och låta dem åka genom en röntgenapparat.

Ta av skorna och bältet med metallspänne.

Passera genom en metalldetektor.

Sträcka upp armarna och bli visiterad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Helsingborg 16-02-08:

Carl Stanleys "Systemkollaps" har setts av miljoner till sidans topp

En del blir stjärna över en natt. Fast för Helsingborgskomikern Carl Stanley kom succén efter bara några timmar, när han i onsdags la ut sin film "Systemkollaps" på nätet.

- Redan när jag gick och la mig hade den visats 1,7 miljoner gånger på facebook och youtube. Jag tänkte två saker. Dels att det måste vara ett rekord, dels att klippet uppenbarligen sa något som människor kan ta till sig, säger Carl Stanley till SVT Nyheter.

Filmen är ett satiriskt inlägg i den svenska flyktingdebatten. Stanley själv spelar rollen som upphetsad nyhetsreporter som basunerar ut att "Sverige är fullt" och inte kan ta emot fler asylsökande - mot en fond av ödsliga gator och halvtomma pendeltåg...

- Man blir lite trött av det ständiga pratet om att våra resurser att hjälpa människor plötsligt skulle vara helt uttömda, förklarar Carl Stanley.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.