ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 25 januari 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Sveriges Radio Ekot 16-01-20:

Regeringen öppnar för att ändra gränskontroll mot Danmark till sidans topp

Inrikesminister Anders Ygeman kan tänka sig att förändra den tillfälliga inre gränskontrollen mot Danmark om de id-kontroller som nu gäller för kollektivtrafiken mellan Danmark och Sverige är tillräckligt effektiva.

Kravet på att kontrollera id-handlingar gäller för alla som reser med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige. Kontrollerna är särskilt märkbara för tågresenärerna.

Alla som åker tåg från Köpenhamn till Malmö kontrolleras för närvarande två gånger. Först ska man visa legitimation på stationen på Köpenhamns flygplats Kastrup och sedan på nästa station, i Hyllie i Malmö där den svenska polisen gör gränskontroll. Restiden som tidigare var 34 minuter har blivit uppemot en timme. Regeringen öppnar nu för att ändra polisens passkontroll om id-kontrollerna som görs på dansk mark är tillräckligt effektiva.

- Frågan är ju hur bra kontroller som transportörerna utför. Är de tillräckligt bra då kanske det minskar behovet av att systematiskt kontrollera pass på alla för den svenska myndigheten, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-01-21:

Utredning om ansvarsförhållandena för migration vid utlandmyndigheterna till sidans topp

I dag, torsdagen den 21 januari, tillsätter regeringen en utredning som ska bedöma om ansvarsfördelningen, organisationen och finansieringen av migrationsverksamheten vid Sveriges ambassader och konsulat kan göras mer ändamålsenlig.

Det ska vara enkelt för människor att ansöka om visering och uppehållstillstånd. Den svenska staten arbetar med migrationsfrågor både i Sverige och i utlandet. På utlandmyndigheterna handläggs bland annat ärenden som rör viseringar till Sverige. Dessutom bistår utlandsmyndigheterna Migrationsverket i ärenden som rör uppehållstillstånd på grund av studier, arbete eller familjeanknytning.

Ansvariga myndigheters verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Under senare år har förutsättningarna för verksamheten förändrats, bland annat till följd av en ökad digitalisering av handläggningen men också av förändrade regelverk inom EU. Det finns därför ett behov av att utreda hur ändamålsenlig nuvarande ordning är.

Utredningen ska avrapporteras senast den 1 februari 2017.

Till särskild utredare utses Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap.

Hämta utredningsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 16-01-22:

Fler skolor ska ta emot nyanlända till sidans topp

Nya regler ska underlätta för kommuner och friskolor att ta emot nyanlända elever.

Det kan innebära att elever inte får gå i skolor närmast hemmet och att det inte går att tillgodose föräldrarnas förstaval av skola.

I dag tar fyra procent av landets skolor emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Det är orimligt, anser utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Nu föreslår utredaren Ebba Östlin regelförändringar som kommer att göra det möjligt för kommuner att sprida ut elever mer mellan skolorna och för friskolor med kö att ta emot nyanlända.

Särskild kvot

Konkret handlar det om att friskolorna får skapa en särskild kvot på högst fem procent av det totala elevantalet för nyanlända. Och för kommunernas del blir det möjligt att frångå principen om att elever ska få gå i en skola nära hemmet och föräldrars önskemål om skola.

- De allra flesta kommer även i fortsättningen att komma in på sitt förstaval, säger Gustav Fridolin.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-22: Kritik mot skolförslag för nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-01-25:

FARR: Nya sanktioner mot utvisade är signalpolitik till sidans topp

Nyligen kom ett lagförslag som innebär att vuxna utan barn omgående ska förlora bistånd och tvingas lämna anläggningsboende efter att de fått avvisnings- eller utvisningsbeslut. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR påpekar i sitt yttrande flera ogenomtänkta punkter i förslaget och att det redan finns sanktioner mot dem som inte samarbetar om sin utvisning. Förslaget innebär att människor som hamnat i rättsligt limbo utan att kunna utvisas eller få uppehållstillstånd skulle drabbas ytterligare. Antalet hemlösa skulle öka med svåra konsekvenser för individen och samhället.

FARR:s remissvar avslutas: "Med tanke på hur få som berörs, att en viss del av dessa torde ha utvisningsbeslut som inte kan verkställas och att förslagen i viss utsträckning troligen är kontraproduktiva genom att fler utvisade förlorar kontakten med myndigheterna, kan vi inte se annat än att förslagets främsta syfte är att ge en signal att regeringen lägger vikt vid att beslutade utvisningar ska verkställas. Vi anser inte att det syftet är tillräckligt för att uppväga förslagets nackdelar."

Läs remissvaret (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 16-01-23: Kritik mot slopande av ersättning till asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Expressen 16-01-24:

Så ska nyanlända tas emot - åtta punkter till sidans topp

En offensiv mot rasism, utbildningsplikt för nyanlända och enklare regler för boende, skola och socialtjänst. Det är några av punkterna i de åtta initiativ för bättre etablering av nyanlända som regeringen presenterar på DN Debatt.

"Vi är ett litet land som tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden", skriver statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP) och påpekar också att Sverige har tagit emot 160 000 människor på flykt. Ett arbete som regeringen driver på att fler EU-länder att ta ett större ansvar i flyktingkrisen.

Åsa Romson och Stefan Löfven beskriver i åtta punkter hur regeringen ska förbättra för nyanlända i Sverige. Många av förslagen ingår i den migrationspolitiska uppgörelse som regeringen gjorde med de borgerliga partierna i oktober.

Första punkten innefattar hur fler nyanlända ska kunna få jobb i bristyrken.

Har ett eget ansvar

"Regeringen har kunnat presentera 24 snabbspår för nyanlända i bristyrken såsom kockar, läkare, psykologer och sjuksköterskor", skriver statsministern och vice statsministern i artikeln.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter debatt 16-01-24: "Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 16-01-23:

Tyskland/ Germany follows Switzerland and Denmark to seize valuables from refugees till sidans topp

Officials said the move enforced federal laws requiring asylum seekers to exhaust their own resources before receiving state welfare

German authorities have started confiscating jewellery, valuables and cash from refugees entering the country to make them fund their stay.

Officials in Bavaria and other southern states seeing high numbers of asylum seekers arriving from Austria are following Denmark and Switzerland to implement the controversial practice.

Joachim Herrmann, the Bavarian interior minister, said anything worth more than €750 (£570) can legally be seized in his state.

"The practice in Bavaria and the federal rules set out in law correspond in substance with the process in Switzerland," he added.

In neighbouring Baden-Württemberg, asylum seekers can only keep money and valuables worth €350 (£265).

The average amount seized so far is "in the four figures" per person across the southern states, Bild reported.

Aydan Özoguz, the federal government's integration commissioner, told the newspaper that they are implementing federal laws that require asylum seekers to use their own resources.

"If you apply for asylum here, you must use up your income and wealth before receiving aid," he said, according to a translation by The Local.

"That includes, for example, family jewellery. Even if some prejudices persist - you don't have it any better as an asylum seeker as someone on unemployment benefit."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-20:

Österrike/ Tuffare flyktingpolitik i Österrike till sidans topp

Österrike minskar rejält antalet flyktingar som landet är berett att ta emot. I år ska landet halvera antalet asylsökande, jämfört med det antal som sökte asyl under det gångna året.

Beslutet togs av den djupt splittrade koalitionsregeringen efter ett särskilt asyltoppmöte i dag.

Den socialdemokratiske förbundskanslern Werner Faymann använder visserligen begreppet riktmärke men i praktiken har hans konservativa koalitionspartner Österriska Volkpartiet efter allt intensivare påtryckningar fått igenom sitt krav på en övre gräns.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

EurActiv 16-01-21: Austria introduces cap on refugees, will deport 'surplus' (Extern länk)

The Local 16-01-24: Proposed cap could be reached 'by Summer' (Extern länk)

Deutsche Welle 16-01-21: Merkel says Austria refugee cap 'not helpful' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 16-01- 21:

Från Afghanistan/ Därför har så många afghanska barn sökt asyl i Sverige till sidans topp

Under oktober-december förra året sökte 16 744 afghanska ensamkommande barn asyl i Sverige. Tio gånger fler än under hela 2014.

- Vissa byar i Afghanistan mer eller mindre töms på lite äldre pojkar och unga män, säger Anders Rydén, en av Migrationsverkets landanalytiker* och expert på Afghanistan.

Under hela 2015 sökte 23 480 ensamkommande afghanska barn asyl i Sverige. Det utgjorde mer än hälften av alla afghaner som sökte asyl under hela året. Nästan alla var pojkar i tonåren.

Dålig framtidstro

Anders Rydén anser att det finns flera grundorsaker till att så många ensamkommande barn söker asyl i Sverige nu. Han sammanfattar de grundläggande problemen så här.

- Både säkerhetsituationen och ekonomin i Afghanistan försämras långsamt. Den afghanska regeringen är svag. Därför är framtidstron dålig.

Drygt hälften av de ensamkommande barnen uppger att de kommer från Afghanistan, medan resten säger att de varit bosatta i Iran. De båda gruppernas skäl för att ge sig av till Sverige kan skilja sig något åt.

Men gemensamt för båda grupperna är att de blivit medvetna om möjligheterna att få asyl i Europa samtidigt som de ser en oroande utveckling där de befinner sig menar Anders Rydén.

I Afghanistan finns många aktiva medier som rapporterar bra och detaljerat om vad som händer i omvärlden, inte minst om villkoren för asylsökande i olika länder. Enligt Anders Rydén har denna rapportering och snabba meddelanden via sociala medier sannolikt bidragit till att många unga afghaner insett att det öppnats vägar in i Europa för dem.

Hazarer - en förföljd minoritet

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

UNHCR 16-01-20:

Women on the move in Europe are at risk of sexual and gender-based violence till sidans topp

Oumo*, a young woman from sub-Saharan Africa is fleeing persecution that has left her brother-in-law dead and her sister missing. Fearing for her life, she made the dangerous and difficult journey to Europe where she is hoping to find asylum and safety. During her journey to Greece, Oumo was forced to engage in transactional sex twice to secure passage on a boat and a fake passport. Upon arrival on a Greek island, she slept in the open without shelter, privacy or access to assistance. "I fear that I will go crazy," she admitted.

The UN refugee agency (UNHCR), the United Nations Population Fund (UNFPA), and the Women's Refugee Commission (WRC) are concerned about the grave risks to refugee and migrant women and girls on the move in Europe, such as Oumo and others.

Harsh winter conditions mean less people are risking the sea voyage to reach Europe this month compared to the previous months. However, there is still an average of 2,000 people arriving every day. And as governments enforce restrictions and tighten border controls, reception and transit facilities could become overcrowded and tense, increasing the risks to women and girls. Out of desperation refugees and migrants could also turn to more dangerous routes in the hands of smugglers.

As of 15 January 2016, just over 55% of those arriving are women and children, as compared to only 27% in June 2015. The humanitarian response across the eastern Mediterranean and western Balkans routes is prioritizing the mainstreaming and prevention of sexual and gender-based violence (SGBV) into all humanitarian activities. The capacity to prevent, identify and respond adequately, however, depends largely on individual states and European Union agencies assuming responsibility and taking appropriate actions.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 16-01-25:

Europeiska barnombud slår larm: Oacceptabla risker för barn på flykt till sidans topp

Barn på flykt utsätts för stora risker på sin resa till och genom Europa. Det handlar om sjukdom och till och med död, att skiljas från sina föräldrar, utsättas för utpressning av smugglare, trafficking, exploatering och övergrepp. Europas länder och institutioner har misslyckats med att skydda barnen. Det menar den arbetsgrupp som granskat situationen för barn på flykt på uppdrag av det europeiska nätverket av barnombud (ENOC). ENOC uppmanar nu Europas ledare att prioritera barnens säkerhet.

Under 2015 har allt fler barn kommit till Europa för att söka skydd. Över 337 000 barn har registrerats som asylsökande, vilket motsvarar 29 procent av det totala antalet asylsökande. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR var 16 procent av de migranter som korsade Medelhavet i juni barn. I december uppgick barnen till 35 procent.

Resan över Medelhavet är farlig. Omkring 30 procent av de som omkommer är barn. Barn anländer till Europas stränder nedkylda, med lunginflammation och andra sjukdomar som följd. Volontärer på plats i Grekland rapporterar att barn dött vid ankomsten på grund av nedkylning. Samordning och stöd brister. På Lesbos har migranter tvingats gå 7 mil till mottagningscentren.

Transitcentren längs västra Balkan är inte utrustade för vintern. Standarden är låg, värme och grundläggande sanitet saknas. Barn riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och våld på centren. Utpressning av smugglare är vanligt. Bland annat genom hot mot familjemedlemmar som finns kvar i hemlandet eller ett flyktingläger. Barn riskerar att skiljas från sina föräldrar, främst i de kaotiska situationer som uppstår vid gränsövergångarna.

Ensamkommande barn löper stor risk att utsättas för trafficking och sexuell exploatering. Många ensamkommande barn vill inte ge sig till känna för myndigheterna på grund av att de är rädda för att sättas i förvar och hindras från att fortsätta sin resa till norra Europa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-01-21:

Harsh winter makes life even tougher for refugees till sidans topp

Harsh winter temperatures and related weather conditions, including heavy snowfalls, are making life even tougher for refugees struggling to overcome obstacles across the southern and eastern Balkan Peninsula, Turkey, the eastern Mediterranean and the Middle East.

Temperatures in southern Serbia have dropped to -15 C in recent days. Refugees arriving from Macedonia now have to walk in snow for more than two kilometres across frozen fields in the border zone.

On Wednesday, off the Greek island of Lesvos - buffeted by ice cold winds, snowfalls in the north and sleet in the south - a three year-old Syrian boy and a 43 year-old Syrian woman died of suspected hypothermia in two separate incidents despite efforts of the Greek coast guard and volunteers to save their lives. They had fallen in the water from smuggling boats which are still bringing an alarmingly high number of people across the Aegean from Turkey.

Croatia has also seen temperatures drop to -12 C at night. In response, police have reduced waiting times at the Slavonski Brod Winter Reception and Transit Center (WRTC) by disembarking refugees from arriving trains one wagon at a time. The UN Refugee Agency, UNHCR, has meanwhile distributed winter clothes and blankets after registration and provided hot drinks for cold refugees.

UNHCR has also assisted the government by providing winterized accommodation in three large heated tents at the WRTC for as many as 1,500 people. Government and other partners provide warm accommodation for an additional 3,500 people.

The majority of refugees are insufficiently dressed for the weather, have no winter boots, and many already have health problems due to cold weather elsewhere.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 16-01-22:

Stranded in Sweden aged 12: Why reuniting with relatives is crucial for refugees till sidans topp

Omar, a refugee from Syria, was just 12 years old when he accidentally arrived alone in Sweden. It took months of tears and worry, emails and phone calls before his parents and big brother could join him. As Denmark proposes delaying family reunification for up to five years, their story shows why the right to a family life is worth fighting for.

"I slept in jeans, not pyjamas," says Maha Khadour, Omar's mother (pictured above), recalling the summer of 2012 when bombs starting falling on their neighbourhood in Syria. "You just didn't know when you'd have to flee."

Despite being a veterinarian, not a doctor, her husband Mohannad gave medical help to injured neighbours who feared being arrested if they sought help at a public hospital. When rumours started circulating that the government was looking for Mohannad, he and Maha fled with their two sons, Ali, now aged 19, and Omar, now 14, to neighbouring Turkey.

They had hoped to travel on to Europe, but it soon became obvious that getting there legally wasn't an option. As Palestinian Syrians, Maha says they had little hope of ever getting the residence permits needed to work and study. Then most of their money was stolen. As the region's refugee crisis escalated - Turkey is now home to over 2 million Syrian refugees - they were trapped.

"I tried sending messages to 10 European embassies and consulates in Istanbul, explaining our situation," Maha says. "I never got an answer. We couldn't even enter [the buildings]."

Alone in Stockholm airport

Frustrated, the family tried twice to fly to Europe. But without an EU entry visa, they were stopped twice. Finally, Mohannad tried a third time with Omar and a woman smuggler who pretended to be his mother. Mohannad was stopped again by Turkish police, but Omar passed under the radar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Polisen 16-01-25:

Förtydliganden om id-kontroller till sidans topp

Polisen har uppdaterat tolkningen av förordningen om identitetskontroller.

Polisens uppgift enligt förordningen är att kontrollera att transportören har fullgjort sin skyldighet att genomföra en identitetskontroll av samtliga passagerare. Till stöd för polisens arbete har Gränspolissektionen vid den Nationella operativa avdelningen i en skrivelse gjort en tolkning av förordningen. Skrivelsen uppdaterades 25 januari 2016. Förordningen gäller passagerartrafik med tåg, buss eller båt mellan Danmark och Sverige.

Blanda inte ihop id-kontroll, kontroll av transportören och inre gränskontroll

Även om kontrollen av transportörerna bör ske i samband med gränskontroll vid inre gräns* så anser Gränspolissektionen att det är viktigt att framhålla att polisens kontroll av transportören enligt förordningen inte är samma sak som en gränskontroll. Transportören ska enligt förordningen endast kontrollera att passagerarna har giltig identitetshandling med fotografi. Kan transportören visa detta för polisen är det tillräckligt för att transportören ska anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt förordningen.

Att en person visat upp en giltig id-handling för transportören och att polisen godkänt transportörens kontroll innebär emellertid inte att personen per automatik också har rätt att resa in i Sverige. Personer kan alltså, till följd av polisens gränskontroll vid inre gräns, avvisas vid gränsen på grund av att de inte har rätt att resa in i landet, trots att de visat upp en giltig id-handling för transportören.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 16-01-20:

Bulgarien/ Pushbacks, Abuse at Borders till sidans topp

Halt Summary Returns, Beatings, Robbery of Asylum Seekers

Bulgarian law enforcement officials summarily return asylum seekers and migrants to Turkey, often after stealing their belongings and subjecting them to violence.

In research in six countries between October and December 2015, Human Rights Watch interviewed 45 asylum seekers and migrants from Afghanistan, Syria, and Iraq who described 59 incidents of summary returns from Bulgaria to Turkey between March and November. Twenty-six people said they had been beaten by police or bitten by police dogs. All but one said they were stripped of their possessions, in some cases at gunpoint by people they described as Bulgarian law enforcement officials, then pushed back across the border to Turkey.

"Bulgaria needs to end the abuse and unlawful treatment of people seeking protection in Europe," said Lydia Gall, Balkans and Eastern Europe researcher at Human Rights Watch. "The Bulgarian government should immediately put a stop to summary returns, investigate allegations of abuse and pushbacks, and hold those responsible to account."

Fourteen asylum seekers and migrants who had been held in detention in Bulgaria described beatings by guards, lack of adequate food, and unsanitary conditions. Three also described being robbed and, in one case, beaten by Bulgarian law enforcement officials when the person tried to cross from Bulgaria into Serbia.

Human Rights Watch wrote to the Bulgarian Interior Ministry on December 15, raising concerns identified during its research. The Interior Ministry has not yet responded.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Arbetet 16-01-20: (Extern länk)

Bulgarien/ Bussar ilskna hundar på flyktingar

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-01-23:

Makedonien/ Border closures turn gas stations into pop-up refugee camps till sidans topp

Pending revisions to refugee policies across the EU are causing a series of unpredictable border openings and closures in the Balkans, leaving asylum-seekers in the cold. Diego Cupolo reports from Idomeni, Greece.

Unexplained and sporadic border closures have rippled across the Balkans this week, leaving thousands of asylum-seekers waiting 14-24 hours at gas stations throughout northern Greece, where they are exposed to a winter wind so frigid it has a name: Vardaris.

Commonly referenced in history books, Vardaris is a concentrated ravine wind blowing south from snowy Macedonian mountaintops into the Greek valleys below and out to the Aegean Sea.

Now, as European nations consider tighter border controls and possible quotas to rein in the ongoing refugee crisis, the relentless wind continues to blow past all boundaries - open and closed - presenting those stuck between nations with new challenges and, at times, frostbite.

Lack of information

"What time opens the border?" asks Gholam Sakhi, an Afghan shoemaker waiting at a gas station 20 kilometers (12.4 miles) south of the Greek-Macedonian border crossing in Idomeni. "Why the border not open? Is taxi to border, okay?"

After waiting more than eight hours in the same place, Sakhi holds the youngest of his four children while asking questions no one can seem to answer. Since Tuesday, the Idomeni crossing has been opened for a few hours a day, sometimes in the afternoon, other times at 4 a.m., but always unexpectedly and without prior announcement.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-01-22:

Brasilien/ Safe, legal and dignified access to asylum is possible: the Brazilian example till sidans topp

In 2013, in response to the Syrian war, Brazil was the first country in the Americas to announce the start of a humanitarian visa programme: under the regulation, Brazilian embassies in Lebanon, Jordan and Turkey issued visas for Syrians and people of other nationalities affected by the Syrian conflict, allowing them to travel safely to Brazil and apply for asylum there.

The programme, originally scheduled to last for two years, has recently been extended until 2017. By August 2015, 2,077 Syrians had been welcomed under this programme, making Syrians the largest group of refugees in the country. Asylum seekers have access to the health and education systems and are allowed to work while their applications are being considered.

A similar visa mechanism is also available for Haitians; a programme more limited in numbers as the Brazilian embassy in Port-au-Prince only issues around 100 visas per month, even though the demand is higher. The humanitarian visa programme for Haitians was born out of a desire to undermine smuggling and trafficking rings, which are the cause of expensive and extremely dangerous irregular journeys to reach Brazil.

The number of refugees hosted by Brazil is still relatively low, with around 8,000 recognised refugees as of 2015, the highest number on record for the country. It is also estimated that a much larger number of Syrians have entered the country without applying for asylum. The existing population in Brazil, of those with Syrian origin, numbers approximately three million, being a large community that helps in the integration of refugees.

Humanitarian visas constitute one of the safe and legal channels that UNHCR and many NGOs have been calling for, especially in light of the current humanitarian crisis in Europe. The Brazilian example shows that this is not only possible, but also easily accomplishable.

Artikeln med länkar till källor och annan läsning om legala vägar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 16-01-20:

Nationell lägesbild vecka 3 till sidans topp

Antalet asylsökande som kommer till Sverige fortsätter att minska, men läget är fortfarande ansträngt inom vissa områden. Flera aktörer ställer nu om för att långsiktigt ta hand om de som kom under 2015, samt för att ha beredskap om antalet asylsökande snabbt skulle öka igen.

Mellan den 12 och 18 januari kom 912 asylsökande till Sverige, av dessa var 119 ensamkommande barn. Antalet asylsökande innebär en minskning jämfört med föregående vecka och är jämförbart med det antal asylsökande som kom till Sverige samma period i januari 2013.

Problem med bland annat boende, ensamkommande barn, socialtjänst och skola kvarstår. Men MSB bedömer att problembilden är känd för berörda aktörer samt att ansvarsförhållandena mellan aktörerna är klargjorda. Nu ställs krav på en långsiktig hantering, som sannolikt kommer att övergå till ett nytt normalläge.

Från krishantering till ordinarie verksamhet

När antalet asylsökande var som högst under hösten 2015 fick flera myndigheter snabbt prioritera om sin verksamhet. En del aktiverade beredskaps- och krishanteringsstrukturer som egentligen var tänkta för att hantera stora olyckor och andra liknande händelser. Flera länsstyrelser och kommuner har rapporterat till MSB att de har gjort omprioriteringar inom den egna verksamheten som lett till att annan verksamhet drabbats, alltså undanträngningseffekter. Det har inneburit att länsstyrelser och kommuner inte kunnat uppfylla vissa uppgifter som regleras i lagar och förordningar. Samtidigt har flera aktörer förbättrat sin samordning och effektivitet under hösten. MSB bedömer att många ansvarsförhållanden har blivit klargjorda och de utmaningar som återstår är väl kända. Nu övergår den akuta hanteringen av flyktingsituationen i många län och kommuner från krishantering till långsiktig linjeverksamhet.

Behov av nya bostäder

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hallandsposten 16-01-25: Kyrkan i Hishult kan tänka sig att hjälpa fler gånger (Extern länk)

Sydsvenskan 16-01-20: Kontrapunkt i Malmö stänger akutboendet för flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-25:

Rikspolischefen kräver fler poliser till sidans topp

Polisen begär nu mer resurser av regeringen för att anställa personal. Orsaken är det förhöjda terrorhotet och det ökande flyktingmottagandet.

Som SVT Nyheter tidigare berättat vill rikspolischefen Dan Eliasson förstärka polisen med minst 1.000 tjänster.

I den skrivelse som Polismyndigheten lämnar över till regeringen i dag anser Eliasson att polisen behöver förstärkas med upp till 2.500 poliser och 1.600 civilanställda.

Där framgår det också att anslaget under perioden 2017-2019 behöver öka med mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor.

- Vi försöker tydliggöra för regering och riksdag de behov som polisen har för att hantera flyktingsituationen. Det är inte bara migrationsverk och kommuner som berörs, utan det är också polisen som har stora utmaningar med anledning av detta, säger Dan Eliasson.

"Ökad arbetsbelastning"

Enligt skrivelsen innebär den stora ökningen av migranter "en väsentligt ökad arbetsbelastning", både för gränspolisverksamheten och för polisens yttre verksamhet.

För att ambitionsnivån inte ska behöva sänkas på andra håll behövs större resurser.

Det förhöjda terrorhotet gör också att det behövs både mer personal och nya lokaler, ny utrustning och utbildning, enligt skrivelsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-25: Varnar: Polisen hinner inte med alla brott på asylboenden (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 16-01-20: Info om flyktinginsatser lämnas inte ut (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-29: Tusentals ärenden med Alma-kod (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro debatt 16-01-20:

Flyktingen Ahmad: Svenska asylboenden är inte mänskliga till sidans topp

Jag är flykting, och nu ska jag berätta för er om mina erfarenheter.

Jag kom till Sverige 7 juli 2014 efter en lång resa. Det tog mig nästan 60 dagar att ta mig till Sverige. Varför just Sverige? På grund av att det här är ett land som tror på mänskliga rättigheter och rättvisa. Och eftersom det var ett av få länder som ville ta emot mig.

Sverige behandlade flyktingar på ett schysst sätt, vi behövde inte bo i tält eller läger med tusentals andra, vi behövde inte vara rädda eller klara oss utan värme mitt i vintern. Det första stället jag hamnade på när jag kom till Sverige var ett boende som hette Stora Ekeberg. För mig, och alla andra som var placerade där, framstod det inte som ett asylboende. Jag skulle snarare kalla det ett interneringsläger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-22:

Asylsökande har flyttat in i modulhusen till sidans topp

Asylsökande i Västervik har nu flyttat in i de nya bostadsmodulerna som bildat modell för ett 30-tal intresserade kommuner. I dag fick nyinflyttade Ghada Bostuji besök av bostadsministern.

- Det är ett bra hus. Det känns bekvämt för familjen och jag tycker den här idén är väldigt bra. Jag saknar ingenting, säger Ghada Bostuji från Syrien som är en av de nyinflyttade.

Det är en öppen planlösning, med stort kök och vardagsrum. Hon och hennes man har ett sovrum och deras tre barn delar på det andra sovrummet. Även badrummet känns väldigt rymligt med tvättmaskin och torktumlare. Det enda som avslöjar att det är sammanbyggda moduler är de skarvarna i golvet som täckts med metallister.

- Kommer ministern nu? undrar hon och strax knackar det på dörren.

Priset per asylsökande halveras

Det är ett experiment, ett samarbete mellan en kommun och Migrationsverket. Åtta lägenheter fördelade på fyra modulhus beräknas kunna rymma ett 50-tal asylsökande. Det är Västerviks kommunala bostadsbolag som nu hyr ut bostäderna till Migrationsverket på mellan sex och tio år. Jämfört med dyra korttidskontrakt som Migrationsverket har på många håll i landet beräknas priset per asylsökande och dygn halveras med Västerviksmodellen.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) får en rundvandring i hennes lägenhet. Efteråt sammanfattar han sina intryck i ett ord.

- Kvalité, säger Kaplan (MP).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallandsposten 16-01-22:

Arena Hotel söker lov för 17 husvagnar till sidans topp

Arena Hotel har ansökt om tillfälligt bygglov för att ställa upp 17 husvagnar utanför asylboendet. Husvagnarna kan innebära bostad för upp till 40 flyktingar.

Före årsskiftet skrev HP om att Arena Hotel har husvagnar som står i beredskap i fall rummen inte skulle räcka.

Då var det inte aktuellt att använda dem, men nu har familjekoncernen som driver flyktingboendet skickat in en ansökan om tidsbegränsat bygglov till kommunens byggnadskontor.

Totalt handlar det om att ställa upp 17 husvagnar med plats för upp till 40 asylsökande. Varje husvagn har en boyta på ungefär 12 kvadratmeter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 16-01-22:

Kallt boende för flyktingar utrymt till sidans topp

Kalla rum, dålig ventilation och brister i utrymningsvägarna gjorde att ett flyktingboende evakuerades på fredagen. "Det är många tårar", säger Jan- Olov Larsson.

Sammanhållningen har varit bra, både bland de 70 flyktingarna och mellan dem och byborna. Det vittnar många som Kuriren talar med. Det blev mycket kramar och gråt när det var dags att ta farväl.

Intill affären mitt i byn står det gula huset där de bott. Det är frost på vissa fönster och i vissa rum har temperaturen hållit sig på 14 grader. På en del ställen har det gått ner ända ner till sex grader.

Till en början fanns här 52 platser, men när Migrationsverket förtätade blev det fler.

Enligt Mats Engman enhetschef vid Migrationsverket i Boden, har det gjorts ett antal besiktningar och påpekanden.

- Vi har avtal med alla våra leverantörer som vi följer upp. Vi har påpekat bristerna och ägaren har enligt uppgift åtgärdat ventilationen, men de verkar inte ha fått ordning på den. Kraven på utrymningsvägar har inte heller uppfyllts, säger han.

Strax efter lunch på fredagen kom en buss för att hämta de asylsökande som kommer från Syrien, Irak, Azerbajdzjan, Vitryssland, Somalia, Eritrea, Albanien och Jordanien.

- De kommer att få åka till boenden här i Boden, där vi har lediga platser, säger Mats Engman.

Det är många i byn som varit engagerade som volontärer och arbetat med flyktingarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-01- 21:

Allvarliga brister i boenden för ensamkommande till sidans topp

Ensamkommande barn har nekats sjukvård och tvingats dela rum med 20 personer. I en ny rapport riktar Barnombudsmannen (BO) allvarlig kritik mot situationen på ankomstboenden i Sverige. Nu behövs lagändringar, anser Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Förra året kom nära 35.000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, varav de flesta i perioden oktober till december.

Under samma period genomförde BO intervjuer med 450 ensamkommande barn som då befann sig på ankomstboenden i tio svenska kommuner.

"Allvarliga brister"

I rapporten, som SVT Nyheter kan presentera, framkommer att det funnits stora problem i mottagandet. Många barn har varit kvar på boendena - som är tänkta att vara tillfälliga - under lång tid.

Det finns barn som varit kvar i flera månader, i vissa fall utan att registreras som asylsökande.

- De här barnen har upplevt saker som inte något barn ska behöva vara med om. De har framtidsdrömmar, men när de beskriver hur mottagandet fungerar inser jag att det finns mycket att önska när det gäller mänskliga rättigheter. Det finns allvarliga brister i det här mottagandet, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Brist på skor och ytterkläder

I rapporten uppmärksammas problem med tillgång till hälso- och sjukvård: "Barn och unga beskriver till exempel att personal på boendena uppgett att barn på ankomstboenden inte har rätt till hälso- och sjukvård", skriver BO och påpekar att rätten till vård är tydlig i svensk lag.

Fredrik Malmberg berättar att han besökt boenden där 200 barn har bott. På vissa boenden har 20 barn delat rum.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-21:

Miljardsatsning på socialen till sidans topp

Regeringen lägger en miljard på att öka bemanningen på landets socialtjänster, med särskild inriktning på barn- och ungdomsvård. En orsak är den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn som lett till stor belastning på socialtjänsterna.

Regeringen lägger en miljard på att öka bemanningen på landets socialtjänster, med särskild inriktning på barn- och ungdomsvård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-24:

Ensamkommande sätter press på socialtjänsten till sidans topp

Stora delar av landets socialtjänst tycks ha havererat när det gäller omsorgen av ensamkommande flyktingbarn. Av landets 290 kommuner har 86 anmält sin egen socialtjänst. Ytterligare 85 kommuner överväger eller har övervägt att göra en anmälan.

Vid allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten ska en så kallad Lex Sarah-anmälan göras. När SVT:s Agenda frågar landets samtliga 290 kommuner svarar 86 att de anmält sin egen socialtjänst. Ytterligare 85 kommuner svarar att de överväger eller har övervägt att göra en Lex-Sarah-anmälan.

Med andra ord: sex av tio kommuner har stora problem med att ta hand om de ensamkommande.

God man

Lessebo i Småland är en av kommunerna som anmält att man inte längre klarar av mottagandet av de ensamkommande.

Läget i kommunen är ett exempel på hur det stora antalet ensamkommande barn sätter press på socialtjänsten. Lessebo har tagit emot flyktingar i ett antal ingen kunnat föreställa sig.

- Ibland undrar man när det ska ta slut. Man kan känna att det ökar och ökar, man kan känna att nu räcker det, säger Jan Appelkvist, socialsekreterare och förtroendevald för fackförbundet SSR.

- Situationen är allvarlig. Det finns risker i det arbete vi har nu, framför allt är det en risk för gruppen ensamkommande. Där ska vi ta väldigt viktiga och avgörande beslut för dem innan de hunnit få några gode män, säger Alexander Ramsing även han socialsekreterare i Lessebo och förtroendevald för SSR.

Att ordna en god man är inte helt lätt i en liten kommun då ett nytt hem för ensamkommande kan öppna plötsligt utan egentlig förvarning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-25: Minister om ensamkommande: Läget är akut (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 16-01-22: Hårt tryck gör att familjehem inte utreds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallandsposten 16-01-22:

Abdul blev en av familjemedlemmarna till sidans topp

Det skulle bara vara en vecka eller så. Mer än ett år senare har Abdul Malek Saro blivit en självklar medlem i familjen Theander.

Det är tisdag kväll hemma i villan vid hembygdsparken i Hyltebruk. Freja, Stina och Felix lägger sista handen vid semlorna. Pappa Mattias letar efter kaffefilter och fika förbereds. Snart kommer mamma Sofia, som har varit på banken med familjens nyblivna 18-åring, Abdul Malek Saro.

- Sverige har mycket ordning och många system, konstaterar Abdul som sedan ankomsten från Aleppo i Syrien via Turkiet och den farliga resan över havet till Italien har upplevt den svenska byråkratin från första parkett.

Det har gått ett år och två månader sedan han gick över deras tröskel för första gången. Trots att familjen redan hade fullt upp på sina håll, Sofia är polisinspektör vid polisen i Halmstad och Mattias arbetar som medicintekniker på sjukhuset, så bestämde de sig för att testa att vara familjehem genom kommunen.

- Vi har nog alltid tänkt att vi skulle göra det här i någon form, även innan vi fick barn, säger Sofia Theander.

När de fick frågan från den kommunala socialtjänsten i Hylte om att ta emot en ensamkommande flyktingkille så tog de chansen.

- Vi var nyfikna på hur det skulle vara. Vi ville hjälpa till och samtidigt lära oss om kulturen och vi har verkligen lärt oss mycket, säger Mattias Theander.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hallandsposten 16-01-22: Unga på flykt fick nya hem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-tidningen 16-01-23:

Få flickor kommer till Sverige till sidans topp

92 procent av de ensamkommande asylsökande barnen var pojkar

Under 2015 kom fler ensamkommande asylsökande barn än någonsin till Sverige. De flesta var afghanska pojkar.

Färre än var tionde av de ensamkommande barnen var en flicka.

35 369 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige under 2015, fem gånger fler än under det tidigare rekordåret 2014.

- Det är en extrem ökning. Även flickorna ökade kraftigt till antal, mer än dubbelt så många ensamkommande flickor sökte asyl i Sverige jämfört med 2014. Att andelen ändå är så liten beror på att oerhört många afghanska barn sökte asyl i Sverige och bland dem är flickorna väldigt underrepresenterade, säger Richard Svanegård, expert på ensamkommande asylsökande barn på Migrationsverket region mitt, där Värmland ingår.

Familjebeslut

Tidigare år har andelen asylsökande flickor legat på 17-20 procent.

- Det är väldigt svårt att säga varför så få flickor sökt asyl i Sverige. Oftast är det familjen som planerar och beslutar om vilket barn som anses ha bäst möjligheter att genomföra resan och etablera sig i ett nytt land. Jag kan egentligen bara spekulera i orsakerna, säger Richard Svanegård.

Afghanska pojkar

Den stora ökningen av asylsökande barn från Afghanistan har flera förklaringar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-21:

Assistenter kan mildra lärarbrist till sidans topp

Behovet av nya lärare är så stort att antalet nya studenter på lärarutbildningen måste vara minst 8 000 fler per år än i dag.

För att lösa krisen föreslås en ny yrkesgrupp i skolan: lärarassistenter.

Sedan lärarutbildningen gjordes om 2011 har intresset för den ökat, och vid det här laget antas runt 13 000 studenter per år. Men siffran borde vara 21 000 för att undvika lärarbrist i framtiden, enligt en färsk analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). En sådan ökning är inte realistisk, med tanke på att det redan i dag är svårt att fylla platserna på flera av inriktningarna, enligt UKÄ.

Men behovet är faktiskt ännu större än vad UKÄ räknat fram. Den stora tillströmningen av asylsökande barn och ungdomar i år är nämligen inte inräknad i analysen.

Det är riktigt att det uppstått ett akut behov av fler lärare, men vi vet ännu inte vad flyktinginvandringen innebär för lärarutbildningen på längre sikt, säger utredaren Fredrik Svensson vid UKÄ.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 16-01-21:

"Jag vill vara en bra flykting" till sidans topp

För ett halvår sedan började Qayoom sin flykt från Afghanistan. I dag hjälper han till som tolk och delar ut kläder till asylsökande på Lundsbrunns kurort.

Krig och oroligheter tvingade Qayoom att lämna sitt hem och sin familj. Hans pappa dog i Afghanistan och hans mor och syster är kvar i staden där de bodde.

- Jag saknar mitt hem och min familj, men jag kan inte bo där. Jag försöker ringa hem så ofta jag bara kan, säger Qayoom.

Han beskriver sin flykt till Sverige som otroligt svår och berättar att han tvingades vandra bland annat genom Iran, Pakistan och Turkiet.

En flykt som tog honom sex månader.

- Jag var tvungen att fly illegalt och det var en mycket farlig väg som jag tvingades ta. Jag var konstant rädd och har fortfarande mardrömmar. Men är glad att vara här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-01-22:

Grannarna i Ljungaverk hjälps åt att integrera flyktingarna till sidans topp

Tillsammans har de lärt sig hur man pratar med myndigheter i Sverige, de har lärt sig vad man måste veta för att kunna handla, och de har fikat. I Ljungaverk hjälps grannarna åt att integrera de nyanlända.

- Ingen kommun i Sverige var väl beredd på att det skulle bli så stor tillströmning som det blev. Men här är de som vilka grannar som helst, säger Jenny Sellén, en av de drivande bakom gruppen som ideellt lär ut svenska och svensk kultur till nyanlända i Ljungaverk.

Idén föddes när hon diskuterade med sin granne Åke Nyhlen att man borde samla alla nyinflyttade på något vis. Sagt och gjort, Åke Nyhlén gick dörr till dörr med en inbjudan till en första träff på Forum Folkets hus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-01-22:

FBK bjuder in flyktingar till sidans topp

"Idrotten förenar oavsett språk"

Ett antal flyktingar från boendet på Våxnäs hotell i Karlstad är inbjudna av Färjestad till matchen mot svenska mästarna Växjö på tisdag.

Detta på initiativ av Maria Ohlsson, som är köks- och personalchef på boendet.

Hon var tidigare ledamot av kultur- och fritidsnämnden i 16 år, var kommunalråd på halvtid för moderaterna och sitter nu i fullmäktige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 16-01-22:

Mia öppnar sitt hem för en flyktingfamilj "Jag gör det med hjärtat" till sidans topp

Den afghanska barnfamiljen trivdes inte på flyktingförläggningen i Grytan. Därför flyttade de in i Mia Braunerhielms hus. Men ersättningen från Migrationsverket räcker inte till någon hyra.

- Jag har gått back för att jag har betalat för dem, säger Östersundsbon Mia Braunerhielm.

Efter två månader i Sverige lämnade den afghanska familjen flyktingförläggningen i Grytan och flyttade in i familjen Braunerhielms hus. Sedan 1 första januari delar pappa Mohammad och mamma Sohaila en egen lägenhet tillsammans med sonen Mahdi, 5 år och Sohailas syster Nargis, 15 år. Efter flykten från Afghanistan vill de inte medverka med sitt efternamn eller på bild i ÖP.

- Vi har det jättejättebra här. Vi har en sådan tur och Mia är så snäll med oss, säger Sohaila.

Familjen tvingades lämna Afghanistan för att systrarnas pappa ville gifta bort Nargis med en äldre man. Efter en lång och svår flykt hamnade de på flyktingförläggningen i Grytan.

Sohaila berättar att det var en tuff miljö för en barnfamilj.

- Det var mycket oväsen med skrik och hög musik. Vi somnade först vid sextiden på morgonen.

Flyktingfamiljen delade toalett med 20 personer och sonen Mahdis ville inte äta och blev mager. Under en period levde han på två glas mjölk varje dag. Nargis räknas som ensamkommande flyktingbarn och därför fick hon en god man. Det visade sig vara Mia Braunerhielm och redan vid det första mötet lärde de känna varandra väl.

- De var så fantastiskt härliga. När jag träffade den här familjen så var det en ingivelse, en känsla. Jag måste hjälpa de här människorna, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-01-24:

Ortsborna bjöds på föreställning till sidans topp

Flyktingbarnens tack för Insamlade julklappar

Att Ekshäradsbor samlade in till julklappar åt flyktingbarnen på Nygård värmde. Som tack bjöd barnen in till en föreställning med mycket sång och dans och tänkvärda inslag.

Det började med att någon startade en Facebooksida där man föreslog en insamling till flyktingbarnen i bygden. Och gissa om glädjen blev stor på Nygård när en grupp Ekshäradsbor kom vid lucia för att lämna över julklappar.

- Det var väl uttänkta julklappar till olika åldrar. Vi hade en liten fest och tanken väcktes att ge något tillbaka av den glädje de fått, berättar Nygårds platschef Ann-Sofie Pettersson.

Under jullovet drog barn och ungdomar i gång med att träna inför en tackföreställning. Från asylboendet Wermlandia fick de hjälp av dramaturgen Khaled Al-Kbbani och med hjälp av rekvisita bland kläder och annat som skänkts till Nygård bjöds Ekshäradsborna in till en föreställning 10 januari där barnen bland annat berättade om sin bakgrund och sina drömmar.

Uppskattat

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund 16-01-24:

Hej Främling: - Vi tror stenhårt på det här och vill sprida konceptet till sidans topp

Det är fredag morgon. Vid ett förråd intill fotbollsplanen på Grytan håller Klaus Ryberg och Anne Lundberg p att lasta in skidutrustning i en minibuss. Det är bitande kallt. Minus 20.

Om en halvtimme ska de erbjuda de asylsökande i Grytan att prova på längdskidåkning. För första gången i vinter är det tillräckligt med snö på ängen strax bortom matsalen. Tidigare i vinter har Klaus tagit med sig skidintresserade till skidstadion i Östersund för att åka skidor.

- Första gången ville över hundra personer följa med, men vi hade bara plats för 16 i bussarna, säger han och ler.

Inte heller denna dag är det något fel på skidsuget hos de asylsökande. Trots kylan vågar sig ett trettiotal personer ut till snödrivan där Anne och Klaus har radat upp skidor och stavar. Först i ledet står Abdulrahman Kossai från Irak. Han har bott på Grytan i 4 månader och är snabb att berömma Hej Främling och dess aktiviteter. Själv sjunger han i kör, springer och åker skidor. På Grytan räknas han som skidveteran med sina 3-4 besök på ÖSK, meddelar Klaus.

- It´s nice. I like it. Not so very difficult, säger Abdulrahman och ger sig i väg ut i spåret.

Det som började som en enkel skidskola för nyanlända i november 2013 har i dag vuxit till ett hyllat integrationsexempel. En vanlig vecka erbjuds nu följande aktiviteter: Spinning, cirkelträning, längdskidåkning, löpning, styrketräning, fotboll, körsång och hundpromenader. Dessutom genomförs då och då olika aktiviteter som fjällvandring, mc-turer och utflykter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-30: Årets medmänniskor kämpar vidare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mariestads-Tidningen 16-01-25:

Kundvagnar fylls med gåvor till sidans topp

Röda Korset i Töreboda provar ett nytt grepp för att hjälpa de asylsökande på boendet i Halna. "Handla till andra" föll väl ut första dagen.

Föreningsmedlemmar stod då på Ica med en vagn där kunder hade möjlighet att lägga varor de handlat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Metro 16-01-24:

Risker för flyktingbarn i badhus till sidans topp

Många kommuner har öppnat sina badhus för de nyanlända flyktingbarn som kommit till Sverige. Men åtskilliga kommer utan simkunskaper, och branschen befarar att fler kommer att drunkna.- Tillbuden har ökat drastiskt, vittnar Helena Eriksson på Göteborgs stad.

Bland ett fåtal motionssimmare i Högdalens simhall på förmiddagen håller sig ett par mörkhåriga killar nära kanten, pratar på dari och rör sig försiktigt i vattnet.

- Det gäller att inte vara rädd, säger 16-årige Reza Jafari, och hoppar i med huvudet före.

- Men jag är verkligen rädd, säger Aziz Atai, 15, som håller i stegen och huttrar en smula.

Lärt sig själva

De båda afghanerna hade knappt sett badvatten innan de kom till Sverige för några månader sedan. Men i väntan på skolstarten och av självbevarelsedrift har de sedan dess gått till simhallen flera gånger i veckan.

Bad kan vara en "helt fantastisk" möjlighet till integration, menar Mille Örnmark, ordförande i Svenska badbranschföreningen.

- Se detta som en resurs, en möjlighet att umgås utan yttre attribut, och man tränar överlevnad mot att falla i sjön. Det är magiskt.

Det finns utmaningar. En snabb ökning av besökare utan vattenvana och goda svenskkunskaper ökar risken för olyckor - särskilt på simhallar utan permanenta badvakter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-01-25:

Ensamkommande väcker både nyfikenhet och oro i Arkelstorp till sidans topp

Beskedet om att ta emot ensamkommande flyktingungdomar i Arkelstorp, både välkomnas och ifrågasätts av kommuninvånarna.

Det har kallats till möte i Arkelstorps Folkets hus norr om Kristianstad. Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller att ta emot alla nyanlända flyktingar och att få kommuninvånarna att ställa upp. Politiker och tjänstemän ska berätta om det paviljongboende som uppförs i byn för ensamkommande flyktingungdomar och mötet är relativt välbesökt.

- Centrala Kristianstad får ta emot de flesta ensamkommande barnen, men vi försöker sprida det så att vi hjälps åt i hela kommunen, säger Bodil Eriksson, verksamhetschef för barn- och unga i Kristianstad kommun.

Det går undan när kommunerna nu tvingas härbärgera alla nya flyktingar. Informationsmötet i Arkelstorp hölls samma dag som paviljonger för ensamkommande började sättas upp. Ett besked som möttes av både ris och ros av invånarna.

Irritation över sen information

En del invånare som kommit till mötet är irriterade på att de inget fått veta och att informationen som gått ut inte nått alla. Paviljonerna har den här dagen redan börjat sättas upp.

- Jag tycker det är dåligt att vi inte fått någon information och att den inte skett i demokratisk ordning, säger Hans Thurn, som bor i Arkelstorp.

Och många uttrycker detsamma under mötet. Radovan Javurek (L), som är ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstad, förstår kritiken.

- Det kan jag förstå och det har vi beklagat. Det beror på hastigheten i utbyggnaden av boendena, det har inte hänt förr, det är en mycket unik situation, svarar han.

Idag finns drygt 300 ensamkommande i Kristianstads kommun och man vill inte ha alla samlade i Kristianstad tätort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-01-21:

ST har sagt upp samverkansavtalet till sidans topp

Fackförbundet ST sade på torsdagen upp det lokala samverkansavtalet på Migrationsverket.

- Det är tråkigt, men för den enskilda medarbetaren betyder detta inte så mycket. Vi tänker fortsätta arbetet med att utveckla medarbetarinflytandet, säger Fernando Alvarez, arbetsgivarens förhandlingschef.

En stötesten i förhandlingarna har varit formen för samverkan. ST vill hålla fast vid månatliga samverkansmöten, medan arbetsgivaren tänker sig en form där samverkan genomförs vid behov. Arbetsgivaren menar att parterna måste komma överens på enhetsnivå om hur ofta samverkansmöten ska genomföras.

"Nära ett nytt avtal"

Trots motsatta uppfattningar menar Fernando Alvarez att det funnits goda möjligheter för parterna att komma överens.

- Jag upplever det som att vi var rätt nära ett nytt samverkansavtal, och vi har haft flera möten inbokade framöver för att fortsätta hitta en lösning som alla kan vara nöjda med. Därför blev jag förvånad nu när ST ensidigt valt att säga upp avtalet, säger han.

Fernando Alvarez menar att arbetsgivaren har ett stort intresse i att säkra medarbetarnas inflytande över sin arbetssituation.

- Vi tänker fortsätta arbeta för att hitta formerna för hur vi kan utveckla medarbetarnas inflytande, och vi tänker fortsätta ha en dialog med de fackliga organisationerna om detta arbete, säger han.

Enligt arbetsgivaren har utvecklingsarbetet på myndigheten alltid skett i partssammansatta arbetsgrupper, där samtliga parter har deltagit.

- Vi tycker det är tråkigt att ST inte ser detta som en samverkansform, säger HR-direktör Marie-Louise Koskinen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-01-22:

Utbildningsdagar i Säffle för personal på HVB-hemmen till sidans topp

"Vi behöver andrum nu"

Hösten 2015 var en prövning för Säffle och många andra kommuner.

Ensamkommande barn och ungdomar anlände till Sverige som aldrig förr.

(...)

Nu har situationen lugnat ner sig något.

Förhoppningen hos alla inblandade är att man ska kunna fokusera mer på kvalitet än kvantitet. Som en del av denna ambition så har personalen inom HVB-verksamheten den gångna veckan deltagit i en utbildning på hemmaplan.

Erfarenhet

Psykoterapeuten Carl-Pether Wirsén med många års erfarenhet av arbete med ensamkommande har hållit föreläsningar och genomfört fallbaserade utbildningar i mindre grupper.

- Jag minns början av 2000-talet då det kom omkring 400 ungdomar per år och vi tyckte det var mycket då. Det som kommunerna har gjort det senaste året är imponerande, säger Wirsén.

Fredrik Wedberg, Cecilia Khouma och Joachim Karlsson är i dag samordnare på de tre olika boendena i Säffle.

Medan de fortfarande var mitt i utbildningsveckan så lyfte de allihop fram värdet av att få stanna upp, tänka till och lyssna på någon med 15 års erfarenhet av sådana situationer som de nu möter varje dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-01-24:

Grekland/ Grekiska öbor kan nomineras till Nobels fredspris till sidans topp

Av de drygt 900 000 flyktingar som förra året tog sig in i Europa togs de flesta emot av grekiska fiskare eller frivilliga på de grekiska öarna. Nu höjs röster för att de ska nomineras till Nobels fredspris.

När flyktingströmmen började var det många greker som under rådande finanskris lade sitt jobb åt sidan och engagerade sig i att rädda och ta hand om alla de hundratusentals flyktingar som i undermåliga båtar anlände sjövägen över det Egeiska havet. Nu kan de bli nominerade till ett av världens finaste priser, Nobels fredspris, skriver tidningen the Guardian.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-01- 23:

Tyskland/ Pubs and clubs in German town of Freiburg forbid refugees till sidans topp

A group of nightlife spots in the German city of Freiburg have banded together to bar refugees following a string of reported crimes. The city sells itself as being all inclusive.

Freiburg, Germany prides itself on being the country's "Green City," a friendly, open place where a family of four is more likely to own a tandem bike than a station wagon. On Saturday, however, the small city on the edge of the Black Forest in the south of the country was splashed across the German media for a much different reason - the decision by a group of clubs and bars to keep refugees out.

According to reports, a wave of pickpocketing and sexual assaults preceded the decision in the university town where thousands of students flock to bars every evening. After a series of sexual assaults in the city of Cologne on New Year's Eve , the line between welcoming refugees and providing security has become a flashpoint across the country.

City official balks

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-25:

Storbritannien/ Brittiskt asylboende slopar färgmarkering till sidans topp

Efter att myndigheterna i den engelska staden Middlesbrough anklagats för att stigmatisera asylsökande i staden genom att ha målat ytterdörrarna på de hus som hyser flyktingana röda, lovar man nu att måla om dörrarna i andra färger. Samtidigt meddelas från den walesiska staden Cardiff att asylsökande på stadens boenden inte längre behöver bära plastarmband för att få mat.

Kritiken mot att ytterdörrarna på majoriteten av Middlesbroughs flyktingboenden målats röda till skillnad från omkringliggande hus har den senaste veckan varit massiv, och det ansvariga företaget G4S meddelar nu att man gett underleverantören Jomast uppdraget att måla om dörrarna, enligt BBC.

I ett pressmeddelande uppger G4S att: "Vi har aldrig medvetet diskriminerat asylsökande, men med tillgång till den information vi nu har kan vi se att vårt tidigare beslut var felaktigt, och vi kommer nu att låta måla om dörrarna inom ett par veckor."

(...)

Samtidigt rapporteras från staden Cardiff i Wales att asylsökande i staden, förlagda i ett privat boende med kontrakt från det brittiska inrikesdepartementet, inte längre tvingas att bära färgstarka plastarmband för att få mat, rapporterar BBC.

Flyktingmottagandet i staden har den senaste veckan utsatts för massiv kritik då ett stort antal flyktingar uttryckt att de känt sig stigmatiserade av att bära armbanden.

Enligt Eric Ngalle, som tillbringade en månad på boendet i Cardiff, gjorde armbandet att flyktingarna utsattes för trakasserier då de rörde sig utanför området, uppger The Guardian.

- Vägen vi var tvungna att gå var hårt trafikerad och ibland såg förarna våra armband. Då började de tuta och skrika: "Åk tillbaka till era hemländer". Vissa skrek hemska saker till oss. Tog vi av oss armbandet kunde vi inte sätta fast det igen, så ville man få någon mat var man tvungen att bära det hela tiden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 16-01-24: Asylum seekers made to wear coloured wristbands in Cardiff (Extern länk)

TT 16-01-25: Asylsökande slipper armband (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-24:

Libanon/ Svårt för ensamma män på flykt till sidans topp

I Libanon blir situationen för de syriska flyktingarna allt svårare för varje månad. Några som nu har blivit extra utsatta är ensamstående manliga flyktingar, uppger frivilligorganisationen International Rescue Committee i Beirut.

Männen utan familj är sårbara, just därför att ingen tror att de är det, säger skyddssamordnaren Jocelyn Knight.

- Bilden är att unga, ogifta, arbetsföra män kan klara sig själva, men så är det inte, säger hon.

Hon har lett intervjuer av närmare femhundra syriska manliga flyktingar utan familj och i stället funnit män med stora ekonomiska, sociala och psykologiska svårigheter. De får inga jobb och hittar de något dagsverke är de utan rättigheter. De är isolerade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-25: UNHCR: En miljon flyktingar i nöd i Libanon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Ekot 16-01-24:

Lång väntan på asylprövning till sidans topp

Det tar allt längre tid för de asylsökande som kommer till Sverige att få sina ärenden prövade.

Nu tar det nästan ett halvår innan Migrationsverket ens påbörjat en utredning, säger myndighetens presschef Fredrik Bengtsson.

-Nu har vi alltså inte börjat titta på ärendena förrän det gått fem månader, i snitt. Och då ska man komma ihåg att det tar mycket längre i många fall, säger Fredrik Bengtsson på Migrationsverket.

Jämfört med förra året tar det nu dubbelt så lång tid innan Migrationsverket kommer igång med en asylutredningen, rapporterar SVT.

När väl utredningen är igång, väntar handläggningen - som även den kommer att ta allt längre tid.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallandsposten 16-01-21:

Ålderstvist kan tvinga flykting att lämna Sverige till sidans topp

Murtaza Abbasi har som ensamkommande flyktingbarn gått en termin på Våxtorpsskolan och lärt sig svenska. Nu riskerar han att tvingas lämna Sverige eftersom uppgifter från Ungern hävdar att han i stället för 16 år är 26 år.

När HP träffar Murtaza Abbasi ber han om ursäkt för att han inte kan tala bättre svenska, men säger sig förstå desto mer - trots att han bara varit i Sverige sedan i juni förra året.

Just den här dagen är han på Våxtorpsskolan för att lämna tillbaka dator, skåpsnycklar och annat - eftersom Migrationsverket beslutat att han ska flyttas till asylboendet i Himle.

I en termin har han gått i en liten specialklass för att lära sig svenska, men har samtidigt varit med på andra klassers vanliga lektioner.

- Det är en artig, lugn kille som gått in för studierna och snabbt snappat upp språket och lärt känna svenskar, säger familjehemsföräldern Marie-Louise Berntsson och berättar att han bland annat håller på med boxning på fritiden.

Medan vi pratar om hans bakgrund har Murtaza Abbasi svårt att hålla tårarna tillbaka.

- Han har berättat att talibanerna dödade hans far och att han fruktade att de även skulle ge sig på honom, säger Eva Löfgren, som är god man åt honom.

När dessutom hans farbror misshandlade både honom och hans småsyskon flydde han. En stor del av flykten gick till fots. Han vet inte ens vilka länder han tog sig igenom, men berättar att han ibland hängde under järnvägsvagnar.

Efter nära ett och ett halvt år kom han till Europa och hamnade i juni i Sverige.

Enligt afghansk tideräkning är han född år 1378, men via omräkningstabeller kan man få fram att födelsedatumet var i juli 1999 enligt vår tideräkning. Kruxet är dock att man i Ungern, där han lämnat fingeravtryck, skrivit ner att han är född i januari 1990.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

BBC 16-01-20:

Syrian teenagers in Calais win UK asylum ruling till sidans topp

British judges have ruled that three Syrian teenagers and an adult in the Calais migrant camp can come to the UK immediately as they have siblings here.

An immigration tribunal told the Home Office to process their asylum claims because France had not already done so.

The case could lead to further claims if other vulnerable asylum seekers can prove they have links to the UK.

Campaigners said the decision was groundbreaking, although the Home Office may appeal.

The three 16-year-olds, who in legal terms are classed as children, have been living in the so-called "Jungle" camp for at least two months. The fourth claimant is the 26-year-old brother of one of the other three and suffers from a serious mental illness.

All four had fled the Syrian civil war, saying they had witnessed traumatic events including bombings and death. Two of them were detained and tortured by the Syrian government.

None of them had been able to make effective asylum claims in France - but they all have adult brothers who are legally settled in the UK as recognised refugees.

Lawyers told judges at the Immigration and Asylum Tribunal earlier this week that the group were suffering "intolerable" conditions in the massive and unsanitary camp and were desperate to be reunited safely with their siblings.

They successfully argued that all four should be allowed to enter the UK and apply for asylum here, rather than being forced to remain in France in the hope that its government would eventually consider their case.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Steve Peers i EU Law Analyses 16-01-21: The Dublin Regulation: Is the End Nigh? Where should unaccompanied children apply for asylum? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Göteborgs-Posten 16-01-24:

Unik dom undantar Dublinförordning till sidans topp

Kvinnan utnyttjades under mer än tio år som sexslav i Sydeuropa. Efter att hon lyckats fly och sökt asyl i Sverige riskerade hon att skickas tillbaka till det land där övergreppen skett. Men efter en unik dom kan hon nu få stanna i Sverige.

En afrikansk kvinna utnyttjades under tio års tid som sexslav i Frankrike och Italien. Efter flera misslyckade rymningsförsök lyckades hon ta sig till Malmö, där hon sökte asyl. Men Dublinförordningen, som säger att asyl ska sökas i det EU-land som den asylsökande först anlänt till, satte käppar i hjulen. Kvinnan hade nämligen tidigare registrerats i Italien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten 16-01-23:

Edin dödshotades och misshandlades men utvisas ändå: "Det är ett spel om mitt liv" till sidans topp

Edin berättar hur han stoppades av en bil och drogs ner i diket. Där hotades han med en pistol och blev knivskuren i ryggen.

Själv är han övertygad om att misshandeln har politiska motiv.

Edin kommer från Albanien och är uppväxt i en familj som engagerat sig mycket i ett politiskt parti. I dag bor han på en flyktingförläggning i länet. För en tid sedan inträffade misshandeln på en annan ort i Sverige. Edin berättar hur en bil körde ikapp honom under en cykeltur. När bilföraren började prata albanska och blev hotfull så förstod han vad det handlade om.

- De drog ut mig i skogen och sa att om du skriker så dödar vi dig.

Gärningsmännen tvingade till sig dokumentation som har med Edins politiska bakgrund att göra och det ska vara motivet till misshandeln, enligt honom.

- De skar mig med en kniv på ryggen. Och de hotade att våldta mig och filma det för att sprida videon på internet. Det vore en katastrof för min familj.

Polisen bekräftar att Edin kommit in till sjukhuset med ambulans och att han var skadad. I nuläget finns ingen misstänkt för brottet.

I slutet av förra året avslogs Edins överklagande av Migrationsöverdomstolen. Det innebär att en tidigare dom står fast och att han utvisas från Sverige. ÖP har tagit del av domar och beslut och så här skriver Migrationsdomstolen om misshandeln: "Domstolen ifrågasätter inte uppgiften i överklagandet att NN kan ha utsatts för ett rån i Sverige men att det inte finns något som tyder på att detta skulle ha något samband med vad NN anfört i fråga om sitt behov av skydd i Sverige".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 16-01-24:

Med grusat hopp till sidans topp

När ETC träffade nyanlända Anna och Michael Morelli på ett asylboende i skånska Röstånga för drygt ett år sedan levde visionen om en fristad i Sverige. Nu är förhoppningarna om att få stanna här grusade. Efter 17 års äktenskap anser Migrationsverket att de ska återvända till varsitt land.

De möttes av en lång och kall höst på asylboendet Odengården i Röstånga, skånepartisten Harry Franzéns hemvist och ett av landets starkaste fästen för Sverigedemokraterna. Sedan augusti i fjol väntar Michael Morelli från Libanon, hustrun Anna från Ukraina och deras två gemensamma barn, Sarah, 15, och David, 8, fortfarande på svenskt uppehållstillstånd. Efter två avslag har ärendet nu överklagats en sista gång. Stämningen i den tillfälliga lilla tvårumslägenheten i Förslöv är uppgiven och pressad. När som helst måste familjen kanske abrupt lämna den lilla trygghet som de lyckats återskapa.

- Vi kan inte återvända, varken till Libanon eller Ukraina. Ändå tycker Migrationsverket att vi inte har tillräckliga skäl för att söka asyl. När vi skaffade fram de bevis som de krävt blev svaret att "sådana dokument kan vem som helst fixa". Det är som om varje möte är en kamp som måste vinnas. Juristen som hjälpt till med överklagandet tycker inte att vi ska hoppas för mycket, säger Michael och Anna Morelli.

En hårsmån från att bli våldtagen

Redan vid det första mötet på Odengården hösten 2014 berättade familjen om svårigheterna i sina hemländer och resan hit. Michael vittnar om problemen i Libanon med rädsla för självmordsbombare och att hizbollahs makt ökat. Att vara sunni eller shia har plötsligt blivit ett viktigt vägval i ett sekulariserat land som Libanon. Genom hizbollahs inblandning i Syrienkonflikten lever också motståndare till Assad-regeringen allt farligare och hotet från IS och fragmentariska miliser har ökat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-01-23:

På flykt från männens övergrepp till sidans topp

Ensamkommande flyktingflickor berättar

De har flytt, men inte främst från krig eller fattigdom. De är unga tjejer och helt ensamma. På flykt från kvinnoförtryck, övergrepp och tvångsgiftermål.

17-åriga Rihana från Afghanistan ger sårbarheten och ensamheten ett ansikte när hon delar med sig av sitt unga livs berättelse. Mamman och pappan dog när hon var liten och hon växte upp hos en farbror och hans familj. Hon törs inte berätta exakt vad som hände, men för mindre än ett år sedan flydde hon.

- Min pojkvän följde med, han stöttade mig. Han sa att jag hade rätten att utbilda mig och att leva med den jag älskade, oavsett om det var han eller någon annan, berättar Rihana.

Gömde sig

Rihana har inte sett sin pojkvän på flera månader. De skiljdes åt i Grekland där han hjälpte henne att först ta sig vidare mot en tryggare plats.

- Vi hade vandrat genom skogar och över berg. Många män tittade på mig på ett otäckt sätt. Flera gånger fick min pojkvän gömma mig under något skynke. En båt vi färdades i sjönk, jag kan inte simma. Jag förlorade medvetandet och min pojkvän trodde att jag hade dött.

Ensamhet och sorg

På väggarna i Rihanas rum på boendet för ensamkommande flyktingbarn i Torsby sitter pojkbandsaffischer från ungdomstidningen Frida. Hon har mängder av nallar och på örngottet i sängen finns en bild av Justin Bieber. Det ser ut som vilket flickrum som helst. Samtidigt finns där en tydlig sorg och saknad.

- Jag önskar att det fanns andra afghanska flickor här så att jag hade någon att prata med. Jag sover dåligt och har svårt att finna lust att gå till skolan. Oftast sitter jag själv här på rummet.

Väntan på besked

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 16-01-23:

Efter 14 år - Aata får uppehållstillstånd till sidans topp

I 14 år har Aata Kamiri svävat mellan hopp och förtvivlan i sin väntan på uppehållstillstånd. Ett beslut om att återvända till Iran skulle enligt honom själv innebära att han avrättades. Nu har Aata fått besked; han får stanna i Sverige.

- Min advokat ringde och berättade att jag får stanna, tårarna rann på mig, säger Aata Karimi.

I dag bor Aata Karimi i Ockelbo med sin fru, men för 14 år sedan levde han i Kurdistan i Iran. Där blev han torterad för sitt engagemang i det förbjudna partiet Khaba, som kämpar för ett självständigt Kurdistan. Efter två avslag om uppehållstillstånd från Migrationsverket krävde domstolen att hans ärende skulle omprövas. Nu har beskedet kommit: Aata får uppehållstillstånd i Sverige.

- Min advokat ringde och berättade att jag får stanna, tårarna rann på mig, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-01-23:

Fahrudin får inte stanna i Sverige - har bott här i 13 år till sidans topp

Fahrudin har bott i Sverige i 13 år. Han har betalat skatt, a-kasseavgift och jobbat som murare - vilket är ett bristyrke. Här bor också hans fru och två barn.

Men nu utvisas han - för att hans jobb inte utannonserades på rätt sätt.

- Det går inte att tänka klart, säger Fahrudin Mehovic.

Fahrudin Mehovic, 45, är just nu i Sverige på turistvisum. Han åker fram och tillbaka från Serbien för att tillbringa tid med sina barn och sin fru som bor i Norrköping. Tre månader i Serbien, tre månader i Sverige.

- Just nu är det bra men när det är dags att åka, då blir det jobbigt, säger Fahrudin Mehovic.

Han kom till Sverige 2002 eftersom han ville till ett land med demokrati. "Det går långsamt i Serbien, men det går framåt".

Han kom hit och sökte asyl med sin fru, de etablerade sig och fick båda arbetstillstånd, som de förnyat vartannat år.

Sedan 2007 har Fahrudin varit verksam inom byggnadsindustrin. Han har betalat skatt, avgift till a-kassan och varit med i facket Byggnads.

"Hade ont i magen varje dag"

När han blev uppsagd från sin tjänst 2012 började han genast att söka nya jobb. Arbetsförmedlaren delade ut visitkort till honom och Fahrudin ringde runt till olika företag. Efter tre månader var han anställd på Västerviks bygg- och fasadteknik.

- Den som vill jobba hittar jobb, säger Fahrudin.

Han har två barn, en flicka på sju år och en pojke som är 13, båda födda i Sverige.

Pojken spelar fotboll i IFK Norrköping och har gjort bra ifrån sig. Huvudtränaren i laget beskriver Fahrudin som en pappa som alltid ställer upp: skjutsar sitt barn till träningen, är engagerad vid sidlinjen och hjälper till i föreningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 16-01-21:

I ovisshetens väntrum till sidans topp

Hbt-aktivisterna Oleg och Nikita från Kazakstan har i tre års tid väntat på asylbesked i Sverige. Johan Hilton möter två män vars vardag består av ångest, tvivel och leda.

Vad säger man till en människa som håller på att tappa hoppet om sin egen framtid? Dagen efter Guldbaggegalan, där filmen "Förvaret" prisades för bästa dokumentär, sitter jag med 29-årige Oleg Ivanov och tre år yngre Nikita Naumov i ett deprimerande besöksrum i Märsta. Ett runt bord, några stolar, beiga väggar, slussar som besökaren måste passera på både in- och utvägen, vakter med nycklar.

"Välkommen till fängelset", säger Oleg.

Här, på Migrationsverkets förvar för asylsökande som bedöms ha en hög avvikningsrisk, har de båda männen suttit sedan i mitten av december. Hur länge de blir kvar vet de inte. Oleg behöver ett nytt pass, sedan skeppas de antagligen direkt iväg till hemlandet Kazakstan. Om så sker blir det slutet på en treårig vistelse i Sverige, landet dit de sökte sig för att de fruktade för sina liv.

Oleg och Nikita är båda homosexuella och lever tillsammans sedan nio år. Omständigheter som knappast utgör en fördel i Kazakstan där ytterst få hbt-personer vågar leva öppet. Än färre litar på polisen som konsekvent tittar åt ett annat håll när bögar och flator utsätts för brott. Skräcken sitter i ryggmärgen.

Human Rights Watch uppmärksammade så sent som i somras den alarmerande situationen för kazakstanska hbt-personer i en rapport.

Under universitetstiden gjorde Oleg och Nikita därför något som kan tyckas närmast obegripligt. De startade ett nätcommunity för unga bögar, flator och transpersoner. Under en kort tid stod initiativen som spön i backen, som de ofta gör när unga människor besjälas av ett syfte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 16-01-20:

Hela familjen Ndoka tvingades lämna Sverige till sidans topp

Hela familjen Ndoka från Albanien har nu utvisats. "Polis hämtade mamman först, sedan fördes barnen från skolan", berättar Lena Hansson.

Sedan i mitten av december har pappan Arben Ndoka hållits i förvar. Han hämtades av polis tidigt en morgon inför hela familjen och fördes till Gävle.

- Nu är alla i familjen chockade och ledsna. Vi har de som varit i kontakt med dem, säger Lena Hansson, som tillhör den grupp i Sävast som stöttat familjen Ndoka.

På måndagen började resan och under tisdagen kom de fram till Albanien.

- Det är mycket frågor bland kamraterna. Det är svårt att svara, säger Lena Hansson.

Barnen Ndoka har sedan en tid bott i fosterfamilj, eftersom mamman mått dåligt. Det var personal från socialförvaltningen som kom till skolan under måndagen.

Pappa Arben fick kännedom om vad som var på gång när hustrun Mira ringde honom på måndagsförmiddagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 16-01-24:

Norge/ Flyktingar fast i gränsland i norr till sidans topp

De flyktingar som tar sig till Norge via Ryssland ser ut att fastna i ett ingenmansland. Norge har beslutat sända tillbaka dem, men Ryssland säger nu att landet inte tänker ta emot dem.

Under förra året kom 5.500 flyktingar, huvudsakligen syrier, irakier, iranier och afghaner, till Norge via Ryssland. De tog sig in via gränsstationen Storskog i Finnmark - cyklande eller bilåkande, eftersom Ryssland inte godtar att någon går till forts över gränsen.

I november bestämde Oslo att man skulle skicka tillbaka alla flyktingar som redan hade uppehållstillstånd i säkra länder, och Ryssland betraktas som säkert.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 16-01-24: Norway's asylum policy in chaos amid Russian intransigence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verdens Gang 16-01-21:

Norge/ Flyktninger sendt til Russland - truet med utvisning til Jemen torsdag kveld till sidans topp

Norge anser Jemen for å være et så farlig land at ingen flyktninger returneres dit.

Tirsdag kveld ble Abdullah (29) og Ahmed (36), fra krigsherjede Jemen, transportert fra Storskog og til Russland, rett før visumene deres utløp.

De to skal nå befinne seg i Moskva, noe Abdullah sier til VG på telefon torsdag kveld.

Der truer angivelig russiske myndigheter med å utvise dem til Jemen.

- Jeg har ingen penger eller sted å være. I natt måtte jeg sove på gaten. Jeg håper å få sove et sted. Akkurat nå er jeg i retten, sier Abdullah på meget gebrokkent engelsk til VG.

Ingen asylsøkere er sendt tilbake fra Norge til Jemen siden april i fjor.

- 48-timers frist

På grensen ved Storskog tirsdag kveld viste de fram hvert sitt russiske visum, som angivelig gikk ut noen timer senere.

- Abdullah forteller at han fikk et migrasjonskort på russisk side av Storskog-grensen og beskjed om at de måtte være ute av landet innen ti dager. Vilkårene var frammøte for politiet på flyplassen i Moskva innen 48 timer for å vise fram en flybillett ut av landet, sier Mai Atlai i organisasjonen Refugee Welcome.

- De har forsøkt å få forlenget fristen. Russerne svarer blankt nei og varslet at utvisningen vil skje i kveld, sier Atlai som selv har holdt en tett dialog med mennene.

Trengte penger - solgte telefonen

De to jemenittene ble sendt ut av Norge uten penger. Derfor solgte en av de to mennene mobiltelefonen sin i Murmansk for å få penger til togbilletter til Moskva, ifølge Atlai.

Hun sier at det to håpet at de ved å forklare situasjonen kunne få litt ekstra tid i Russland og en sjanse til å tjene nok penger til flybillett.

- De forteller at russiske myndighetene nekter å forlenge fristen og svarer at de uten billetter blir utvist i løpet av kvelden, sier Atlai.

- Brudd på menneskerettighetene

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Verdens Gang 16-01-22: Ahmed i Russland: - Jeg har gitt opp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verdens Gang 16-01-20:

Norge/ Krever stans av retur till sidans topp

Advokat: Familie med falskt visum sendes tilbake til Russland

- Ikke vært borte i tilsvarende situasjon før

UDI planlegger uttransportering av en syrisk småbarnsfamilie som har falskt visum til Russland.

Trebarnsfamilien befinner seg i leiren i Kirkenes, og skal ut i løpet av kort tid.

- Jeg kan ikke en gang begynne å forklare hvordan jeg føler det. Jeg er fryktelig redd for å bli sendt tilbake til Russland, etter at jeg mistet alt i Syria og måtte rømme til Norge, sier pappa Samer til VG onsdag kveld.

Det er ifølge advokat Brynjulf Risnes visumet til Russland som er falskt.

Medfører dette riktighet betyr det at den syriske familien ikke har oppholdstillatelse i Russland. Da risikerer de å bli kastet ut av landet.

- Jeg regner med at å planlegge uttransportering basert på et falskt dokument, er et arbeidsuhell. Jeg fikk dokumentene til familien i dag og visumet er helt klart ikke ekte. Sendes de ut med dette dokumentet, kan det få store konsekvenser for familien, sier advokat Risnes.

Varslet myndighetene

Han varslet umiddelbart både Politiets Utlendingsenhet og UDI om det angivelige fiktive visumet.

- Jeg kan ikke tro at myndighetene har sett at papiret er falskt. Det er mulig at UDI i sin hastetilstand har oversett det. Falske papirer kan ikke gjøres til en del av grunnlaget for å sende flyktninger ut av landet. Da går vi et skritt for langt. Det tror jeg våre myndigheter er enige i, sier Risnes.

Han reagerer sterkt på svaret han fikk i ettermiddag fra UDI:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs om dem som fått "kirkeasyl" och biskopens krav på att detta ska respekteras, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Göteborgs-Posten 16-01-23:

Reportage: Vi kallar dem gatubarn till sidans topp

De är ständigt på flykt. Svikna av vuxenvärlden sviker de andra. Polisen sätter in specialbevakning och socialtjänsten räcker inte till. I ett parkeringshus träffade vi några av de 200 pojkar som beräknas leva på gatan i Göteborg.

NK:s parkeringshus måndagskvällen den 18 januari.

På parkeringsdäcket står sex unga killar uppradade. Runt omkring dem finns ett tiotal poliser. Polisen känner väl igen ungdomarna. De brukar hålla till Nordstan och är så kallade gatubarn. Barn som vuxit upp utan att någon vuxen tagit ansvar för dem.

De är i 15-årsåldern och misstänks nu för att ha stulit en plånbok. Blickarna är dimmiga, men enligt polisen har de inget på sig som tyder på att de är drogade.

- Nej vi har inte hittat något på dem, säger polisbefälet Jonas. Men de är undernärda och lider av sömnbrist.

På parkeringsdäcket är det rått och ogästvänligt. Killarna säger att de ska sova hos en kompis, men polisen bestämmer att de ska köras till Migrationsverket i Sagåsen. Där kan de få tak över huvudet under natten.

Innan polisen åker iväg med pojkarna kan vi byta några ord med dem med hjälp av Ryan. Han är från Syrien och kan både engelska och arabiska. De andra är från Marocko och pratar arabiska och lite spanska.

En i gänget är en lång, lite gänglig kille, klädd i munkjacka, smala träningsbyxor och med korta ankelstrumpor i gympadojorna. Han har ett ytligt rivsår i ansiktet och ser nyfiken ut.

Han säger att han är 14 år och har varit i Sverige ungefär tre månader. Han bor i Stockholm säger han och ska tillbaka dit. Han har ingen mamma, ingen pappa, inga syskon. Han reste från Marocko till Spanien. Innan han kom till Sverige var han i Tyskland ett tag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01- 25: Polisens larm: "Vi går på knäna nu" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 16-01-25:

Europa/ Legal strategies for access to justice and redress mechanisms till sidans topp

PICUM held the fourth meeting of its Task Force on Legal Strategies in Brussels on 3 December 2015.

At the meeting, participants were asked to discuss suggestions and to engage in an open exchange on ongoing and future priorities and possibilities for cooperation among PICUM members working on Legal Strategies. The meeting also served as an opportunity to develop PICUM's monitoring strategy for the implementation of EU law, to develop PICUM's case law resource on undocumented migrants' fundamental rights and to reflect on possibilities for ensuring access to justice and redress mechanisms for undocumented migrants after deportation.

As part of the meeting, participants discussed and agreed the following:

1. PICUM Case Law Resource

A compilation of case law relating to undocumented migrants' rights for the use of lawyers and jurists working on migrants' fundamental rights has been developed by PICUM's secretariat. Participants discussed the tool which was published by PICUM in January 2016. PICUM will regularly update the case law resource and members of the PICUM Task Force on Legal Strategies are invited to submit any relevant update to PICUM secretariat to be included or amended in the online case law resource.

2. Ongoing monitoring and reporting on Fundamental Rights compliance

Participants discussed and analysed a draft standard monitoring template for tracking EU law compliance at national level aiming at ensuring a better and timely reporting to the European Commission and other institutions to advance undocumented migrants' rights.

- On EU level: working with EU institutions on an on-going basis in monitoring the implementation of existing EU legislation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Nerikes Allehanda 16-01-21:

De flyger till Grekland - med 200 kilo kläder till sidans topp

Med cirka 200 kilo kläder i bagaget flyger tre 18-åriga örebroare i natt till Grekland för att hjälpa till i flyktingkatastrofen.

Ursprungligen donerades 400 kilo kläder i samband med en välgörenhetsgala i Vivalla nyligen. Strul med flygbolaget har dock inneburit att man fick ta med sig ungefär hälften.

Örebroarna kommer i första läget inte att ta kontakt med hjälporganisationer, utan kommer själva att ta reda på var behoven är stora för tillfället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-01-21:

De räddar liv på Kos till sidans topp

Många volontärer har lämnat Grekland och flyktingströmmen börjar minska. Men på Kos sliter volontärerna på Human to human varje natt för att rädda liv på de som fortfarande tar sig över Medelhavet.

"Det är fint att se hur lite hjälp gör stor skillnad".

Under 2015 är det många som känt att de velat göra något för att hjälpa de flyktingar som i knappt sjödugliga båtar anlänt till Europas gränser - och många har hjälpt och gjort stor skillnad. Men när flera organisationer nu har åkt hem är det några få som stannar kvar - en volontärgrupp som gjort det är Human to human på Kos.

- Det här är min andra resa till Kos och vi planerar att stanna här i ungefär en månad, berättar Elsa Helg.

Spanar på båtar nattetid

När Aftonbladet når henne har hon klivit av ett nattskift där de åkt runt stränderna på Kos för att försöka hjälpa till när båtarna anlänt. Tillsammans med Karolina Jacobsson, som är nere för tredje gången, är de några av Human to humans volontärer. Det är en grupp frivilliga från olika delar av världen som slutit samman för att handgripligen rädda liv i Grekland. Den här gången har de varit på plats sedan i lördags och främst nattetid, och i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR, har de åkt runt mellan klockan 22 på kvällen och 11 på morgonen för att spana efter båtar - något som inte är helt enkelt.

- Det är jättemörkt, man ser nästan ingenting och båtarna har oftast inga lampor. Så vi åker runt i en bil mellan de olika stränderna för att möta upp flyktingarna så snart vi får syn på dem, säger Elsa Helg.

Flyr trots storm, åska och stora vågor

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-21: Två veckor gammal bebis räddad från att drunkna av Norska Räddningssällskapet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mariestads-Tidningen 16-01-25:

Manifestation för snabbare handläggning till sidans topp

- Att lämna kvar sin familj i en krigszon och inte kunna påverka processen är oerhört frustrerande, säger Tarek al-Halaby, som kom till Sverige från Syrien för fyra månader sedan.

Tillsammans med ett tiotal andra asylsökande slöt han upp i en tyst manifestation utanför Migrationsverket på måndagsförmiddagen.

Enligt Migrationsverket tar det numera i genomsnitt 152 dagar innan ett ärende om uppehållstillstånd ens börjar utredas. Det är dubbelt så lång tid från förra året.

Samtidigt som nya människor ständigt anländer med sina ansökningar, ligger det också en stor andel överklagade ärenden och väntar på sin tur hos handläggarna på Migrationsverket.

Under förra året var det rekordmånga människor som sökte asyl i Sverige. För att möta det kraftigt ökade trycket på handläggare som ska administrera nya ansökningar, behövde Migrationsverket anställda drygt 3 000 personer 2015, men än är behovet långt ifrån mättat.

Just nu är det drygt 155 000 personer som väntar på ett första avgörande beslut och störst andel nytillkomna är syrianer.

Väntar på familjen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Göteborg 16-01-21:

Vi behöver bostäder! till sidans topp

Som alltid är det akut bostadsbrist för de många papperslösa som lever i Sverige och Göteborg. Extra svårt är det nu när minusgraderna och snön gör det svårt att bo utomhus. Ingen Människa Är illegal behöver därför din hjälp!

Har du en bostad att låna ut? Kanske en längre period eller bara några nätter? Det kan vara allt från en soffa i ett kollektiv till det där tomma rummet i ditt hus. Kanske en uppsägningstid eller resa kan göra det möjligt för dig att stötta en papperslös person eller familj som inte har någonstans att vägen.

Det är inte olagligt att erbjuda någon boende men kan rädda livet på den som inte har någonstans att ta vägen.

Kontakta vår bostadsgrupp för tips, frågor och information. KOM IHÅG ATT INTE UPPGE NÅGON ADRESS I MAIL ELLER PÅ TELEFON, detta för att våra boenden ska vara så säkra som möjligt.

Läs mer om bostadsgruppen (Extern länk)

Läs mer om att erbjuda boende till papperslösa och registrera dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Land 16-01-24:

Norge/ - Vi kaster ingen ut av kirken till sidans topp

Biskop Helga Haugland Byfuglien avviser regjeringens ønske om hjelp til å unngå at noen søker tilflukt i kirken.

Det virker som man forholder seg til kirkeasyl som en ordning som kirken har opprettet og oppfordret til, og at det dermed er en ordning som kirken kan avvikle. Det er ikke tilfelle, sier leder for Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, til Vårt Land.

Lørdag ble det kjent at regjeringen vurderer å trekke tilbake en instruks som sier at politiet ikke skal hente ut folk med makt fra kirker med mindre kirken ber om det selv eller de som oppholder seg der, er siktet for noe kriminelt.

- Kirken må ta ansvar

Bakgrunnen er at flere av asylsøkerne som har kommet over Storskog har søkt tilflukt i kirker i Finnmark for å unngå å bli tvangsreturnert til Russland.

- Kirkeasyl undergraver asylsystemet i Norge. Det er det ikke aktuelt å akseptere, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

- Det er opp til kirken å forvalte denne situasjonen på en god måte. Hvis de går i aktiv dialog med politiet og sørger for at man får avviklet dette på en god måte, er det ikke sikkert at politiet trenger å bruke makt i det hele tatt, sier han.

- Ingenting å ordne opp i

Biskop Byfuglien avviser regjeringens ønske om hjelp.

- Det som har fått betegnelsen kirkeasyl, er når mennesker i en fortvilt situasjon går inn i kirken og ikke vil forlate den. Dersom det er slik at regjeringen i denne situasjonen vil gjøre endringer, er det de politiske myndigheters ansvar. Kirkeasylet er ingen ordning, så vi har ingen ting å ordne opp i, understreker Byfuglien.

- Mener du at regjeringen bør trekke tilbake politiinstruksen for å rydde opp?

- Det ville vært oppsiktsvekkende å gjøre det, fordi vi har svært få erfaringer med denne typen opphold i kirken de siste 15 årene.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vårt Land 16-01-25: Erna varsler fremstøt mot kirkeasyl-ordningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU ordförandeskapet 16-01-25:

Migration: the Netherlands' aims for its EU Presidency till sidans topp

The informal meeting of the Ministers of Justice and Home Affairs of the European Union will be addressing cooperation on migration in the afternoon session on Monday 25 January. What are the priorities of the Netherlands Presidency?

Stemming the flow of asylum seekers

The massive influx of migrants into Europe is affecting social cohesion and requires a joint solution.

Tighter external border controls

The Netherlands Presidency is working to achieve a fair distribution of asylum seekers among the member states and to tighten external border controls.

Press conference on outcomes

At a press conference to be held at 17.45, Minister of Security and Justice Ard van der Steur, Minister for Immigration Klaas Dijkhoff and EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos will announce the outcomes of the meeting of JHA ministers. The press conference will be streamed live on this site.

Se video om ordförandeskapets syn på flyktinginvandringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-01-25:

Nuläget: Åtgärder i samband med flyktingkrisen till sidans topp

I den europeiska migrationsagendan, som kommissionen antog i maj 2015, understryks behovet av en övergripande strategi för hanteringen av migrationsfrågor. Sedan maj har flera åtgärder antagits. Bland annat har man godkänt två nödprogram för omplacering av 160 000 personer i behov av internationellt skydd från de mest utsatta medlemsländerna till andra medlemsländer, samt godkänt kommissionens handlingsplan för återvändande.

Den 23 september lade Europeiska kommissionen fram ett antal prioriterade åtgärder som ska vidtas inom de närmaste sex månaderna för att genomföra den europeiska migrationsagendan. Det gäller både åtgärder på kort sikt för att stabilisera nuläget och åtgärder på längre sikt för att upprätta ett robust system som kan stå sig genom åren.

/Meddelandet innehåller vad som åstadkommits (och inte) beträffande finansiellt stöd, omplacering, hotspots ("krisplatser"), återvändande mm

Läs mer (Extern länk)

Lista över utlovat finansiellt stöd (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-22:

Ödesmöte mellan Tyskland och Turkiet till sidans topp

I Berlin tog den tyska regeringen i dag emot sin turkiska kollegor i vad som beskrivs som ett ödesmöte. Att hejda flyktingströmmen till Europa står överst på dagordningen, som i praktiken handlar om Europas och Merkels framtid.

I praktiken övergiven av de övriga EU-länderna ställer Merkel sitt hopp till Turkiet för att bromsa flyktingströmmen till Europa. Visserligen har antalet flyktingar minskat men fortfarande kommer uppemot 3 000 människor dagligen till Tyskland. Förbundskanslern pressas allt hårdare av en växande opinion och egna partikamrater som vänder sig mot hennes flyktingpolitik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 16-01-22:

EU countries failing to back frontline states in migrant crisis - Italy till sidans topp

Italy is doing its part to identify and manage migrants but many European Union countries are failing to show solidarity with frontline states, its top immigration official said on Friday.

Italy has taken in more than 320,000 migrants in the past two years and expects the overcrowded and unsafe boats to continue to arrive from North Africa this year. Coastguards rescued 359 people on Friday.

Mario Morcone, who implements immigration policy at the Interior Ministry, told Reuters Italy was struggling to implement a European Commission programme to relocate asylum seekers around the EU and relieve pressure on frontline states.

In exchange for relocation, Italy and Greece have pledged to funnel arriving migrants into "hotspots" where they are detained until they agree to be identified.

Some EU leaders have said migrants should be detained even after they have been identified to keep them from making the journey north to countries like Germany, which took in more than a million asylum seekers last year.

Austria and Slovenia this week said they would intensify border controls to keep migrants from travelling north to Germany, raising concern that Europe's biggest immigration crisis since World War Two could lead to the end of the free movement of people in the EU, one of the bloc's cornerstones.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Financial Times 16-01-22:

EU considers ringfencing Greece to stop flow of migrants till sidans topp

EU leaders are weighing a drastic plan to staunch the influx of asylum-seekers by blocking their passage into Macedonia, stoking fears in Athens that tens of thousands of migrants will become stranded in Greece.

The European Commission and Berlin are ready to back the proposal to aid Macedonia, a non-EU country, that would in effect isolate Greece, a fellow member-state that is economically fragile and already overwhelmed with migrants.

The move to ringfence Greece comes as fears grow that an EU scheme to get Turkey to block the flow of refugees entering the EU in exchange for €3bn in aid has failed to reduce the migrant flow.

On Friday, at least 43 migrants, including 17 children, drowned when their wooden sailboats sank off two Greek islands near Turkey.

The new policy would shift the EU's migrant frontline from the Turkish coast and the Aegean Sea to Greece's northern border. Alexis Tsipras, the Greek prime minister who has feared such a move, has warned that his country could become a "black box" for refugees.

The plan was discussed on Wednesday by EU ambassadors after Miroslav Cerar, Slovenia's prime minister, sent a letter to his EU counterparts urging "direct assistance" to Macedonia to prevent "certain irregular migrants from crossing the Greece-Macedonian border".

"All the EU countries should provide maximum assistance to the Macedonian authorities in controlling the mentioned border through secondment of police officers, provision of equipment and by other appropriate means," he wrote.

The Commission dispatched a team of officials to the region this week to assess what personnel and equipment Macedonia would need to strengthen controls at the border with Greece.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Daily Mail 16-01-25:

Brussels shuts borders and calls for refugee camp for 300,000 to be built in Greece till sidans topp

EU ministers met yesterday in a bid to get a grip on the migrant crisis

Belgium called for 'closed facilities' to be set up in Greece

Commission boss Juncker backed a new 'second line of defence' for EU

Czech president has called for troops from every country to patrol borders

Belgium has called for vast refugee camps holding up to 300,000 refugees to be built in Greece in a desperate attempt to stem the flow of migrants from Syria and other nations outside Europe.

At an emergency summit of European leaders yesterday, Belgian migration minister Theo Francken raised the spectre of setting up 'closed facilities' in Greece to be operated by the EU.

He said that the Greeks 'now need to bear the consequences' of being too weak to guard their own borders and called for Athens to face an EU 'sanction mechanism' under which the rising number of refugees entering the country would be forced to stay there.

It comes as Theresa May tore into Brussels for being 'more talk than action' as plans were belatedly unveiled to try to solve the migration crisis.

At the summit, EU leaders announced teams of border guards will be deployed to stop migrants leaving Greece for the rest of the EU, cutting the country off from the rest of the continent.

The scheme - which effectively suspends Greece's membership of the Schengen zone - is designed to finally halt the free flow of migrants arriving by boat into mainland Europe.

The move came amid a blistering broadside against the rest of the EU by Home Secretary Mrs May - which is likely to attract the attention of Tory Eurosceptics, who are keen for her to lead the campaign for Britain to leave the EU.

She said last night: 'Europe is facing an unprecedented migration crisis and today was a crucial meeting of the Justice and Home Affairs Council.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Greek Reporter 16-01-25: Europe gives Greece 6 weeks to stop migrant flow (Extern länk)

Europarådet 16-01-22: President of the Parliamentary Assembly, Anne Brasseur: 'Europe slamming its doors on refugees: is this really what Europe is about?' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 16-01- 25:

Informal Justice and Home Affairs Ministers, Amsterdam, 25-26 January 2015 till sidans topp

/Nedanstående dokument inför mötet kan laddas ner från Statewatch:/

- Discussion Paper European Border and Coast Guard:

/Utdrag: / "Border control is necessary to prevent illegal immigration and crossing of the borders by persons who pose a threat to the public order or security of MS or the Schengen area."

The paper puts on the table key issues in the creation of the European Border and Coast Guard Agency: a) the power of the Agency to carry out "vulnerability assessments" and require a Member State to undertake improvements - this Decision would be binding and b) "The right to intervene in case of a situation at the external border requiring urgent action".

- Discussion Paper on counter terrorism: Asks what steps are needed to increase information sharing between agencies and EU Member States and whether the "local approach" is one way forward?

- Discussion Paper on tackling cybercrime

- Discussion Paper on the European Forensic Science Area 2020

Hämta dokumenten (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 15-11-27: Protokoll från EU-nämnden, bland annat om omfördelning inom EU, gemensam lista över säkra länder, Schengensamarbetet (Extern länk)

Riksdagen 15-12-16: Protokoll från EU-nämnden, statsministern informerar inför toppmöte om migration (Extern länk)

Riksdagen 15-12-18: Protokoll från EU-nämnden, statsministern informerar efter toppmöte om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-01-14:

Public consultation on the EU legislation against migrant smuggling till sidans topp

What should be done in order to strengthen the effectiveness of EU's action to disrupt the activity of criminal networks involved in the smuggling of migrants? How could the existing legislation on migrant smuggling be improved? Should the criminal sanctions be increased for those who facilitate illegal entry, transit and residence in the EU? What can be done to avoid risks of criminalisation of those providing assistance to migrants for humanitarian reasons?

The European Commission has launched a public consultation to gather views and on the functioning of the existing legislation aiming at preventing and countering migrant smuggling and on what could be done to further strengthen it. The improvement of the existing legislation is one of the priority actions identified by the European Agenda on Migration and the EU Action Plan on migrant smuggling, two of the Commission's strategic initiatives adopted in May 2015. (....)The consultation is open until 6 April 2016.

/Se också studien från EU-parlamentet:/

The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants

"With renewed efforts to counter people smuggling in the context of an unprecedented influx of migrants and refugees into the EU, it assesses existing EU legislation in the area - the 2002 Facilitators' Package - and how it deals with those providing humanitarian assistance to irregular migrants. The study maps EU legislation against the international legal framework and explores the effects - both direct and indirect - of the law and policy practice in selected Member States. It finds significant inconsistencies, divergences and grey areas, such that humanitarian actors are often deterred from providing assistance. The study calls for a review of the legislative framework, greater legal certainty and improved data collection on the effects of the legislation."

Länk till enkäten (Extern länk)

Hämta studien från EU-parlamentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Internationella Valutafonden 16-01-20:

The Refugee Surge in Europe : Economic Challenges till sidans topp

Staff Discussion Notes No. 16/2

Against the background of political turmoil in the Middle-East, Europe faces an unprecedented surge in asylum applications. In analyzing the economic impact of this inflow, this paper draws from the experience of previous economic migrants and refugees, mindful of the fact that the characteristics of economic migrants can be different from refugees. In the short-run, additional public expenditure will provide a small positive impact on GDP, concentrated in the main destination countries of Germany, Sweden and Austria. Over the longer-term, depending on the speed and success of the integration of refugees in the labor market, the increase in the labor force can have a more lasting impact on growth and the public finances. Here good policies will make an important difference. These include lowering barriers to labor markets for refugees, for example through wage subsidies to employers, and, in particular, reducing legal barriers to labor market participation during asylum process, removing obstacles to entrepreneurship/self-employment, providing job training and job search assistance, as well as language skills. While native workers often have legitimate concerns about the impact of immigrants on wages and employment, past experience indicates that any adverse effects are limited and temporary.

Läs mer och hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 16-01- 22:

Greece and Italy continued to face unprecedented number of migrants in December till sidans topp

Thousands of migrants continued to arrive in Greece and Italy in December despite difficult weather conditions, bringing the total number of detections in the two countries to 1.04 million in all of 2015. This is nearly five times the figure from the previous year.

In December, 108 000 migrants were detected in Greece, down from 155 000 the previous month, but still 40 times the figure from December 2014. This brought the total number of migrant arrivals in Greece in 2015 to 880 000.

The Greek islands of Lesbos, Chios and Samos saw the biggest number of people coming to their shores. Syrians remained the top nationality.

Central Mediterranean

Meanwhile, the number of migrants using the Central Mediterranean route to Italy in December rose by 50% to nearly 9 700. This was caused by good weather conditions despite the onset of winter and continued flows of migrants to Libya. This brought the total for the year to 157 000, which was 8% lower than the record set in 2014. The main reasons for the year-on-year drop was the shift of Syrian migrants to the Eastern Mediterranean route (Greece) and, in recent months, a shortage of boats available to people smugglers.

Last month, Nigerian nationals accounted for the biggest share of migrants arriving in Italy.

Western Balkans

(...)

Läs mer (Extern länk)

Frontex 16-01-28: Share of Syrians arriving on Greek islands has fallen in recent months (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Kalmar 16-01-20:

Svart hyresmarknad för nyanlända till sidans topp

Nyanlända flyktingar som söker bostad på egen hand riskerar att luras av personer som tar betalt för svartkontrakt och fastighetsägare som tar ut ockerhyror.

Det här är ett problem som har blivit allt vanligare på senare tid. Bland annat i Nybro. Ibland riskerar människor till och med att hamna på gatan, säger en man från Syrien som vill vara anonym:

- Ibland blir folk utkastade efter en månad, två månader, säger han.

Om man inte hittar nåt nytt kanske man får driva runt i centrum, sova på gatan. Det är ett problem, berättar mannen.

Gudrun Johnsson, som är förvaltningschef för Individ- och familjeförvaltningen i Nybro kommun säger till P4 Kalmar att de inte har fått in några anmälningar om att personer skulle bo på gatan. Men att det har skapats en svart marknad för bostäder, där många blir lurade, är ett känt problem. Dock inget som de kan göra något åt konstaterar hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bohusläningen 16-01-21:

Snart kan du låna en svensk i Munkedal till sidans topp

Kommunen hakar på trenden med "Låna en svensk" på biblioteket. Projektet är en del av kommunens integrationsarbete för att få fler människor att träffas.

Låna en svensk är en projektform som flera andra kommuner tidigare använt sig av. Däribland Tanum, Tjörn, Falun, Lidköping, Söderhamn, Hultsfred och Helsingborg.

- Munkedal har tagit emot många flyktingar, och de måste få lov att prata svenska. Det är det de vill. Då måste vi svenskar finnas tillgängliga, säger Maria Wallin, aktivitetssamordnare på Munkedals kommun.

Hon är relativt nytillsatt på sin tjänst, en anställning som finansieras av länsstyrelsen för att få igång fler träffar och förbättra integrationen i kommunen.

Låna en svensk är i uppstartsfasen och kommunen behöver nu folk som anmäler sig. Blanketter finns på biblioteken att fylla i för den som är sugen på en pratstund.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 16-01-21:

Piteå lanserar helt ny utbildning till sidans topp

De fick avslag i fjol - men i år kan de börja utbilda integrationspedagoger. "Det finns ett jättebehov", säger Lotta Sundman, Vuxenutbildningschef i Piteå.

Med stöd i ryggen från flera kommunala och privata flyktingboenden runtom i Norrbotten ansökte Piteå om att få starta en yrkeshögskoleutbildning till integrationspedagog.

I går fick de klartecken från Myndigheten för yrkeshögskola.

Utbildningen är helt ny i sitt slag i Norrbotten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 16-01-24:

Erbjuder mer kunskap i integration till sidans topp

170 personer har nappat på erbjudandet om att öka sin kulturkompetens.

Vid två tillfällen på tisdag blir det samling på Alléskolan med rubriken "Integration och kulturkompetens". Idén till arrangemanget kommer från Maud Pettersson som arbetar med projektet Flyktingguide och språkvän. Örebro läns idrottsförbund är också med som huvudarrangör.

Syftet är att ge de som är engagerade i flyktingmottagandet, i sitt yrke eller på frivillig grund, information och utbildning.

Hon utesluter inte att fler hade varit intresserade av föreläsningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-01-25:

"Sam" från Hälsingland hyllades stort på Idrottsgalan till sidans topp

- fick ta emot Sportspegelpriset: "Vill tacka Sverige"

Salem Zahda Aldarcazallie, som bor i Ljusne, fick i kväll ta emot TV-sportens Sportspegelpris.

Efteråt hyllades han stort av ett fullsatt Globen som länge, länge stod och applåderade "Sam".

- Det är fantastiskt att stå här med mitt pris. Alla idrottare är en familj, vi pratar samma språk, sade han.

Sommaren 2014 flydde Salem Zahda Aldarcazallie till Sverige från ett krigshärjat Syrien. Sedan dess har han försökt bygga ett nytt liv i Ljusne, Hälsingland. En av de viktigaste delarna har varit att döma fotboll. Precis som "Sam" gjorde i Syrien där han var domare på hög nivå.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

SvT Nyheter 16-01-22:

V-ledarnas krav: Norden måste börja samarbeta för asylrätten till sidans topp

De nordiska länderna bör sluta tävla om vem som har den hårdaste flyktingpolitiken, och istället gå samman för att tillsammans hjälpas åt om hur människor på flykt kan tas emot på bästa sätt. Det skriver Jonas Sjöstedt, tillsammans med fyra nordiska vänsterledare, på DN debatt i dag.

"Istället för att svara med samarbete för att möta människor på flykt ser vi nationell egoism", så lyder en del av inledningen i det inlägg på Dagens Nyheters debattsida som Sjöstedt skriver tillsammans med vänsterkollegor från Finland, Island, Norge och Danmark i dag.

Partiledarna menar att det det vi nu ser är hur ett av de viktigaste framstegen i det nordiska samarbetet inskränks - den fria rörligheten och friheten att resa utan pass mellan våra länder är hotat.

Högerframgångar har förvärrat

Högerpopulistiska partiers framgång i kombination med en brist på samarbete har förvärrat situationen, och håller nu på att trasa sönder det nordiska samarbetet, enligt vänstertopparna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 16-01-22: "Satsa på nordiskt samarbete för att klara flyktingkrisen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Biståndsdebatten 16-01-21:

Migration är en vinstlott för både migranter och länder till sidans topp

Att människor migrerar är positivt. Både de länder som migranterna kommer till och de länder som de flyttar ifrån tjänar på migrationen. Men det finns också flera hinder som hämmar utvecklingen, skriver ekonomen Kenneth Hermele.

Ungefär 250 miljoner människor är migranter, människor som korsar en gräns i jakt på jobb och inkomst. Det betyder att migranter är fyra gånger så vanliga som flyktingar (som idag är ca 60 miljoner) men bara en tredjedel så vanliga som internmigranter, människor som flyttar inom det egna landets gränser för att söka försörjning (ca 750 miljoner).

Runt migranter och migration finns det många vanföreställningar, vi tror gärna att det huvudsakligen är män som migrerar, att migranterna rör sig från det fattiga Syd till det rika Nord, vilket får oss att förmoda att migranternas remitteringar flödar i motsatt riktning, från Nord till Syd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01- 20:

Svar på skriftlig fråga: Asylsökandes tandvårdsbehandling till sidans topp

Fråga 2015/16:600 av Cecilia Widegren (M)

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär. För år 2015 beräknades 163 000 asylsökande komma till Sverige.

Enligt förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska asylsökandes tandvårdsbehandling utföras hos tandläkare inom Folktandvården. Detta trots att hälften av tandvården i Sverige inte bedrivs av Folktandvården. Regeringen och statsrådet Johansson har den 9 december 2015 svarat i riksdagen att regeringen inte kan utesluta att det kan finnas anledning att ändra förordningen.

Trycket i tandvården växer, och fler behöver kunna få möjlighet att hjälpa till. Varför tvekar regeringen att möjliggöra för lika villkor för alla tandläkare i Sverige att kunna bidra?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Kommer regeringen och ansvarigt statsråd Johansson att inom en snar framtid genomföra de nödvändiga ändringarna i förordningen så att alla tandläkare, oavsett driftsform, kan bidra i behandlingen av asylsökande på lika villkor?

Svar av Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-20:

M: Begränsad välfärd för de med tillfälliga uppehållstillstånd till sidans topp

Personer med tillfälliga uppehållstillstånd bör inte automatiskt omfattas av olika välfärdstjänster och ersättningar. Det skriver Moderatledaren Anna Kinberg Batra och partiets ekonomisk-politiske talesman Ulf Kristersson på DN Debatt i dag.

De anger inte exakt vilka begränsningar det skulle kunna handla om, men skriver att "den svenska ekonomin står inför stora utmaningar som kräver tuffa besparingar på bland annat migrationsområdet".

- Vi vill i första hand väcka en principiell diskussion om hur man tar sig in i de svenska välfärdssystemen, säger Ulf Kristersson i en intervju i P1-morgon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter debatt 16-01-20: "Begränsa välfärden för de med tillfälliga uppehållstillstånd" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 16-01- 22:

"Vård och hälsa är en mänsklig rättighet" till sidans topp

Vården av asylsökande behöver förstärkas, inte nedrustas ytterligare. Och att inte ge vård är dyrare för alla, vilket en EU-rapport har visat, skriver Gustaf Vahlne och Eliot Wieslander i Läkare i världen.

Den 20/1 skrev Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson att de vill ha en principiell diskussion om sjukvård för asylsökande. De beskriver vård som en förmån människor ska ha möjlighet att kvalificera sig till genom arbete, snarare än en grundläggande rättighet.

Utöver att vända ryggen åt mänskliga rättigheter innebär förslaget också en ny riktning för sjukvården. Principen i dag är att vård ges utifrån behov och att behovsbedömningen görs av vårdpersonal, inte politiker. Vi vill kraftigt ifrågasätta att detta är en princip moderaterna tycker att vi behöver diskutera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Folkbladet 16-01-28: Susanne Sjöstedt: M nöjer sig inte med att dra in välfärden för flyktingarna? (Extern länk)

Se även

UNHCR 16-01-12: UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01- 24:

Ministern om M-förslaget: Inte genomtänkt till sidans topp

Nyanlända ska kunna kvalificera sig in i välfärdssystemen genom att arbeta eller bo länge i Sverige. Det sade Ulf Kristersson (M) i kvällens Agenda i en debatt om Moderaternas utspel i veckan. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kallar förslaget "Ett skott i luften".

Moderaterna föreslog i en debattartikel i veckan att personer med tillfälligt uppehållstillstånd inte automatiskt ska ha tillgång till all välfärd, som till exempel icke akut sjukvård, bostadsbidrag och förtidspension.

I kvällens Agenda sade Moderaternas finanspolitiske talesperson Ulf Kristersson att han kan tänka sig ett system där nyanlända bitvis får tillgång till mer välfärd.

- Vi skulle kunna tänka oss att man kvalificerar in sig sakta men säkert in i välfärdssystemen genom att arbeta eller genom att bo här en lång tid, sade Ulf Kristersson.

"Moderaternas hemmaplan"

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är starkt kritisk mot förslaget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 16-01-25:

Lisa Gemmel: Välfärdskollapsen göms bakom flyktingarna till sidans topp

Socialtjänsternas och polisens situation är akut, men inte på grund av flyktinginvandringen.

De har varnat länge nu, socialsekreterarna. De har höjt sina röster, försökt få allmänhet och politiker att förstå, att nu går det inte längre. De orkar inte mer.

Sedan ökade flyktinginvandringen till Sverige, antalet ensamkommande flyktingbarn med det. Och plötsligt fanns en syndabock.

Det läge som länge varit akut hos landets socialtjänster, har nu blivit extremt. 86 av 290 kommuner har redan Lex Sarah-anmält sig själva, och lika många överväger att göra det, enligt SVT:s Agenda. De Lex Sarah-anmälningar som görs till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) verkar hamna mellan stolarna. Ivo tackar för anmälan, och skickar i sin tur problemet till regeringen. Kvar står socialtjänsterna, numera på knäna.

Men problemet är inte nytt. För ett år sedan gjorde Akademikerförbundet SSR en undersökning om villkoren hos deras medlemmar. Svaren är skrämmande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle 16-01-25:

"Bättre sänka kostnader än äventyra öppenheten" till sidans topp

Emil Källström & Johanna Jönsson , Centerpartiet

Centerpartiet välkomnar Moderaternas besked om att se över kostnaderna för välfärdssystemen för personer med tillfälligt uppehållstillstånd. När dagens system inte är anpassade till verkligheten är det systemen som ska göras om.

I en situation där många människor söker skydd i Sverige finns stora behov av åtgärder på många olika plan. Under en tid har förslag efter förslag presenterats som i praktiken främst handlar om att minska möjligheterna att ta sig till Sverige.

Därför välkomnar vi Moderaternas besked att man vill se över kostnaderna för välfärdssystemen för personer som kommer att få tillfälligt uppehållstillstånd. Man väljer alltså att se över kostnadsbilden i stället för att föreslå ytterligare åtgärder för att stänga ute folk.

Centerpartiet tog redan under hösten ställning för att det är viktigare att värna rätten att söka skydd än att garantera alla som kommer hit full tillgång till de svenska välfärdssystemen. När dagens system inte är anpassade till verkligheten anser vi att det är systemen som ska göras om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf krönika 16-01-20:

Farliga människor till sidans topp

Dick Sundevall

/Bilden: "Jag gör det jag blir tillsagd. Om jag får i uppdrag att ta guldplomber ur flyktingars tänder så gör jag det" säger polisen Michael Hansen"/

Det var under Julhelgen som bilden och citatet ovan publicerades, men jag har inte kunnat släppa det. Polismannen på bilden ser ut som en snäll morfar eller farfar. Kanske är han det också. Men han är beredd att lyda order hur groteska och inhumana de än kan vara. Han är därmed en farlig människa.

Bakgrunden är att den danska regeringen vill plocka av flyktingar det mesta av vad de har av värde. Och ett antal guldplomber har onekligen ett värde. Det här har en del kända danskar protesterat mot. Några av dessa, med invandrarbakgrund, har skickat in sin mammas vigselring och liknande till regeringen som protest. Det ska också sägas att en del danska polismän har protesterat mot det hela.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-22:

Interpellation: Förstörande av en av de bästa integrationsmotorer som funnits till sidans topp

Interpellation 2015/16:290 av Lotta Finstorp (M)

Sju av tio svenskar vill behålla eller höja taket för RUT-avdraget, och 83 procent är positiva till hushållsnära tjänster. Regeringen och allianspartierna har nyss gjort upp om att avdraget ska omfatta fler tjänster, för att snabbt skapa jobb för de flyktingar som nu söker skydd i Sverige. Företagen i RUT-branschen är en effektiv integrationsmotor och är fantastiska på att anställa dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Inom många RUT-företag är merparten utrikes födda, och branschen är ofta deras väg in på arbetsmarknaden.

Trots det planerar regeringen att sänka taket i RUT-avdraget till hälften vid årsskiftet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

- Hur motiverar ministern denna försämring av RUT-avdraget, som hittills har varit en av de bästa integrationsmotorer som funnits?

- Vad är beskeden till alla dem som nu riskerar sina jobb i och med att regeringen försämrar RUT-avdraget?

- När kan vi förvänta oss ett färdigt förslag utifrån överenskommelsen om att RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster?

Riksdagsdebatten med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-01-23:

Volontärer i Mellansel: Det måste bli lättare för asylsökande att få jobb till sidans topp

Edith Östman i Norrböle har gjort samma resa, som många av dem som nu söker asyl i Sverige.

- Jag vet hur svårt det är - och ingenting verkar ha blivit lättare i dag, säger hon.

- Och Sverige måste ta nytag. I dag är det volontärerna som släcker bränderna och ser till att det fungerar, säger Kent Eriksson.

Edith Östman och Kent Eriksson är två av många som är engagerade i Medmänniskor i Mellansel, som ställer upp ideellt för att integrationen i samhället ska gå så bra som möjligt. Båda har dock mött en baksida, som de tycker att alla samhällsaktörer måste ta ansvar för.

- Jag har träffat många välutbildade människor, som bara väntar på att få komma ut i samhället. Jag känner också till många som har kastats ut ur landet. En del vet jag att de numer lever på gatan i Italien. Det finns även de som av rädsla har gått under jorden, säger Edith Östman, som själv kom till Sverige från Skottland på 70-talet.

Edith Östman berättar att hennes historia inte är olik den många asylsökande möter i dag.

- Jag hade ändå trygghet när jag kom hit och jag var välutbildad. Men svårigheterna var att min utbildning sedan inte dög. Jag, som hade engelska som modersmål, var tvungen att läsa engelska för att validera min utbildning. Det ska inte behöva vara så krångligt, säger hon.

I nästa andetag säger Edith Östman att det tog 15 år för henne att komma ut riktigt på den svenska arbetsmarknaden - och att det inte verkar vara mycket bättre i dag.

- Jag har en kamrat, som kommit hit från ett annat EU-land. Det har tagit henne 12 år att få ett fast jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten krönika 16-01-25:

Alice Teodorescu: Ohållbar situation på våra asylboenden till sidans topp

Måndagens knivbråk på ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal, som slutade med att en 22-årig anställd kvinna förlorade livet, är en tragedi. Dessvärre är det inte fråga om en isolerad incident.

I söndags grep polisen en 25-årig man på ett asylboende i Mariestads kommun (MT 24/1). Den gripne mannen ska ha blivit osams med några andra på boendet gällande tvättiderna, och därför slagit sönder tvättmaskinen och hotat med kniv. Den skräckslagna personalen låste in sig i ett rum och larmade polisen. På ett annat boende greps en man för att ha misshandlat sin fru med en rem och en tekopp. En anställd som försökte ingripa misshandlades också. Under förra året förekom därutöver en rad uppgifter om trakasserier riktade mot kristna asylsökanden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Resumé 16-01-22:

Polisens hårda mediekritik: "Har aldrig sett något liknande" till sidans topp

Stockholmspolisens presschef Varg Gyllander kritiserar medierna för att inte kontrollera fakta i rapporteringen kring sommarens händelser i Kungsträdgården. Nu har han en plan för hur Polisen ska förbättra sina mediekontakter.

- Vi måste bli bättre på att förstå aktualiteter och då bidra med klinisk information, säger han till Resumé.

Förra veckan var DN ledande i rapporteringen kring de sexualbrott som förekom under ungdomsfestivalen We are Sthlm 2014 och 2015. Polisen i Stockholm rapporterade inte om händelserna och anklagades för att mörklägga uppgifter för att inte gynna Sverigedemokraterna. I flera medier spreds bilden av att det var ensamkommande afghanska killar som låg bakom sextrakasserierna.

I går publicerade P3 Nyheter en genomgång av anmälningarna som kom in till polisen under festivalen. Granskningen visade att av 18 anmälningar hade hälften inte någon känd gärningsman. Endast Enligt anmälningarna som P3 Nyheter går igenom kunde endast fyra misstänkta personer kopplas till Afghanistan.

Varg Gyllander, presschef för Polisen i Stockholm riktar hård kritik mot rapporteringen.

- Jag är väldigt förvånad över den okritiska vidarerapporteringen där flera stora medier vidarebefordrar DN:s information utan att gå till källan och kontrollera anmälningarna. Det PM som DN hänvisar till där uppgifterna om ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan finns kan inte användas som enda faktaunderlag eftersom det inte är kvalitetssäkrad information. Fördämningarna i rapporteringen har helt brustit, säger Varg Gyllander till Resumé.

Varför tror du att det blivit så?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P3 16-01-21: Polisens kritik mot medierna: Fel att prata om etnicitet efter sextrakasserierna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Örnsköldsviks Allehanda 16-01-21:

De skapar musik med flyktingar till sidans topp

Studenter från Musikmakarna reagerar mot nazistisk manifestation.

Nu vill de skapa musik tillsammans med flyktingar.

Under onsdagen gick startskottet för projektet "Musik & Människor" där studenter från Musikmakarna tillsammans med människor som flytt krig ska skapa musik.

Idén om projektet kom i slutet av november förra året efter att den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen/Nordfront manifesterade i centrala Örnsköldsvik.

- Det väckte känslor och många blev upprörda. Vi kände att vi ville göra något positivt för de som kommer hit, säger Linn Thorstensson som går i årskurs ett på Musikmakarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nynäshamnsposten 16-01-22:

Kultur kan göra asylprocess lite ljusare till sidans topp

De har bjudit på musik och clownerier för asylsökande sedan i oktober. Nu vill Max Claesson, Monica Claesson, Karl Nicklas Gustavsson och Inese Klotina ge mer kultur till människor som flyr.

Det var bilderna på den lilla drunknade pojken Alan Kurdi som i höstas fick Max och Monica Claesson att känna att de måste göra något. De hörde av sig till volontärerna på "Knutpunkt Nicksta" och från i oktober 2015 har de med musik och "clownerier" (som clownerna Max och Monick) underhållit på flyktingboendet på Nicksta och på Trehörningen. De har samarbetat med Karl Nicklas Gustavsson, tonsättare, dirigent och producent, och konsertpianisten Inese Klotina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-kuriren 16-01-22:

Flykten undan krigets fasor till sidans topp

Shwan Dler Qaradakis flydde från Kurdistan när han var 20 år gammal.

Två och ett halvt år senare, den 16 december 1999 kom han slutligen fram till Oslo via Tyskland på ett öppet lastbilsflak.

Då började en ny väntan. Det tog elva och ett halvt år innan han slutligen fick uppehållstillstånd.

- Jag lyfter frågeställningar om vår tids asylpolitik och kulturella problemställningar som föds med flyktingströmmar, säger han

Erfarenheterna från sin långa flykt genom Asien och Europa, många veckor till fots med upprepade arresteringar, misshandel och deportation, för att slutligen nå Oslo, där den över elva långa väntan på uppehållstillstånd tog sin början, har fått konstnärligt uttryck i Shwan Dler Qaradakis utställning On the Point of Being. Han medverkar med video, installation och bilder. De tre videoverken Saltkyss, varav det senaste i form av ett brev till sina barn, tar upp frågor om livet, identitet och tillhörighet.

- Kommer exempelvis mina barn, vars mamma är från Sverige, vara svenska, norska eller kommer de att kallas invandrare. Jag har fått avslag flera gånger för att man inte anser att jag har nog tillhörighet med Norge. Men ingen har frågat mig var jag tillhör, säger han.

Nu 37 år gammal är han fortfarande rädd för att beslutet ska rivas upp. Nästan ett helt vuxenliv i ett närmast oförståeligt limbo gör att han inte längre tar något för givet. Regler ändras. Nya beslut fattas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrbottens-Kuriren 16-01-22: Stark utställning i Kulturen Hus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 16-01-23:

Satsning för att belysa flyktingars sitation till sidans topp

En satsning med fokus på Luleå och dess flyktingar inleddes i lördags.

Bakom arrangemanget står Kulturens hus och syftet är att belysa situationen för flyktingar i Luleå. Men arrangören vill också berätta vad Luleå kommun och andra organisationer gör, samt upplysa om vad gemene man kan göra.

Satsningen som går under namnet "Tema Flykt" pågår 23 januari till och med 15 februari. Ett flertal arrangemang är inplanerade, däribland vernissage, konstvisningar, musikgala och bildskapande med flyktingungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-01-23:

Fredrik Önnevall letar likheter hos nationalister och nyanlända till sidans topp

Vilka åsikter, beslut och möten formar en människa? Och kan vi någonsin förstå varandra? I SVT:s dokumentärserie Fosterland letar Fredrik Önnevall efter svaren hos flyktingar och främlingsfientliga. Inspelningen ställde honom inför livets svåraste val.

Det är minus 14 grader utanför SVT-huset i Stockholm. Lika fastfruset som debattklimatet just nu: låsta positioner och polarisering i flyktingdebatten, särskilt efter avslöjandena om massövergrepp i Köln och Kungsträdgården.

Mitt i denna kyla syns en lågmäld, vänlig och skallig skåning i tv-rutan. I dokumentärserien Fosterland, vars andra säsong just nu sänds i SVT, ges inga färdiga svar och det ställs heller inga skjutjärnsfrågor. Programledaren delar med sig av sina egna våndor och tvivel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland 16-01-23:

De var flyktingbarn för 25 år sedan - här berättar de hur det var att börja om till sidans topp

För 25 år sedan kom syskonen Trifa och Truska Chireh som flyktingar till Hudiksvall med sin familj. När de ser dagens flyktingström minns de sin egen flykt till ett tryggare liv.

De hade varit på flykt från Iran i två år. Föräldrarna var politiskt aktiva och kurder.

- Den flyktingkatastrof vi har i dag väcker känslor inom mig och flera hemska minnen kommer tillbaka. Det är mycket prat om vad flyktingarna kostar när de kommer hit, men få tänker på vad de kommer att bidra med i framtiden, säger Trifa Chireh.

Familjen flydde från Iran via dåvarande Sovjetunionen, där de satt i fängelse en tid, ofta var hungriga och saknade pengar. Via flyktingmottagningen i Sverige kom de till slut till Hudiksvall.

- Jag minns inte så mycket från första tiden i Hudiksvall. Vi hade gått igenom så mycket under de två åren vi var på flykt och nu plötsligt var allt normalt. Vi var trygga i Hudiksvall, men vi hade ändå allt hemskt vi upplevt med oss hela tiden, säger Trifa Chireh.

I Iran levde familjen som medelklass. Under flykten fick de ibland leta mat bland sopor. Nu hade de bostad och Truska och Trifa hade börjat skolan.

- Vi fick börja om från noll och skapa ett nytt liv. Vi hade inget med oss från Iran. Här fick vi chansen, säger Trifa Chireh.

Hon minns tiden i Hudiksvall som fantastiskt bra. Men Trifa var hatisk mot vuxenvärlden som hade utsatt henne och familjen för allt lidande. Det tog många år för henne att bearbeta det.

Som Trifa Chireh minns så var det tre barn på Västra skolan med invandrarbakgrund 1991.

- Vi fick mycket hjälp. David Davies som jobbade åt kommunen var en engagerad person som gav oss självkänslan tillbaka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.