ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 19 januari 2016

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 16-01-07:

Regeringens proposition: Åtgärder mot missbruk av svenska pass till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna innebär bland annat en stor säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna. För att komma till rätta med situationen verkar Sverige inom EU för att det ska införas en obligatorisk kontroll av så kallade biometriska uppgifter i pass vid Schengenområdets yttre gränser.

I propositionen föreslår regeringen också ändringar i passlagen för att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas. Ändringarna innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att giltighetstiden för vanligt pass till barn ska sänkas till tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2016.

Läs eller hämta propositionen i sin helhet (Extern länk)

Följdmotion av Roger Haddad m.fl. (L) (Extern länk)

Följdmotion av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Följdmotion av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-15:

Danmark/ Danmarks utlänningslagar får skarp kritik av Europarådet till sidans topp

Europarådet riktar skarp kritik mot Danmark för de striktare utlänningslagar som planeras där.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Mui?nieks säger att Danmark riskerar att kränka asylsökandes mänskliga rättigheter.

- Danmarks föreslagna förändringar riskerar att försätta Danmark i konflikt med de skyldigheter de har enligt Europakonventionen, säger Nils Mui?nieks.

Han syftar på den breda uppgörelse med en rad åtstramningar inom migrationspolitiken som nu behandlas i danska Folketinget. Han tillägger att det vore ett stort misstag av danska Folketinget att låta åtstramningarna gå genom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-27: EU-kommissionär sågar Danmarks nya flyktingpolitik (Extern länk)

SvT Nyheter 16-01-27: Åkesson hyllar Danmarks nya "smyckeslag" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TV2 Norge 16-01-15:

Norge/ FN slakter Solbergs asylinstruks till sidans topp

FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bryter Flyktningkonvensjonen, avtalen som sikrer alle rett til å søke asyl.

I slutten av november i fjor sendte regjeringen en instruks som gjelder for de over 5500 asylsøkerne som kom syklende fra Russland over Storskog i Finnmark i fjor.

Instruksen sier at man ikke skal realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland. Av instruksen framgår det at asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, som Russland, skal få avslag etter utlendingslovens paragraf 32.

Så langt har UDI avslått 809 søknader, det er alle som har blitt behandlet etter at instruksen kom.

- Og vi antar at resten av sakene også vil bli avslått, sa Dag Bærvahr, fagsjef for asylavdelingen i UDI, til TV 2 mandag.

Kritikk fra FN

Retten til å søke asyl er forankret i flyktningkonvensjonen som var noe av det første FN samlet seg om i 1951.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttrykker på spørsmål fra TV 2 stor bekymring for den konsekvensene av den nye instruksen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-01-15:

Schweiz/ Switzerland seizing assets from refugees to cover costs till sidans topp

Information sheet given to Syrian refugee shows seizure of assets of over 1,000 Swiss francs, says TV news programme

Refugees arriving in Switzerland have to turn over to the state any assets worth more than 1,000 Swiss francs (£690) to help pay for their upkeep, the broadcaster SRF has reported.

SRF's 10 vor 10 news programme showed a receipt a Syrian refugee said he received from authorities when he had to turn over more than half the cash his family had left after paying traffickers to help them get to the neutral Alpine country.

It also showed an information sheet for refugees that stated: "If you have property worth more than 1,000 Swiss francs when you arrive at a reception centre you are required to give up these financial assets in return for a receipt."

Stefan Frey, from refugee aid group Schweizerische Flüchtlingshilfe, was quoted as saying: "This is undignified ... This has to change."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-18:

Storbritannien/ Hårdare språkkrav för visum i Storbritannien till sidans topp

I Storbritannien har premiärminister David Cameron i dag presenterat en ny satsning för att förbättra integrationen, framför allt när det gäller muslimska kvinnor i landet. Den innebär bland annat, att invandrare som fått visum som anhörig och inte lärt sig prata engelska kan tvingas lämna landet.

- Om du inte behärskar språket, så är dina möjligheter till integration i samhället kraftigt minskade.

Det sa premiärminister David Cameron när han i morse intervjuades om den nya integrationssatsningen i BBC:s radioprogram Today.

Han presenterade den nya satsningen i en artikel i tidningen The Times i morse.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-13:

Tyskland/ Tyska regeringen vill skärpa regler för asylsökande som begår brott till sidans topp

Massövergreppen på kvinnor i Köln var i dag huvudtemat när den tyska förbundsdagen återsamlades efter juluppehållet. Regeringen i Berlin vill skärpa asylreglerna på flera punkter. Bland annat ska det bli lättare att avvisa asylsökande som begått brott.

- Det ska gå snabbare att utvisa utländska medborgare, och flyktingar som har begått brott ska lättare kunna förlora sin rätt till skydd, förklarade justitieminister Heiko Maas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 16-01-18:

Turkiet/ High Commissioner welcomes Turkish work permits for Syrian refugees till sidans topp

In a major shift of policy, the Turkish Government has published new regulations which will allow many of the 2.5 million Syrian refugees in the country to apply for work permits.

Registered Syrian refugees who have been in Turkey for at least six months will be allowed to apply in the province where they first registered. Syrians with permits would have to be paid at least the minimum wage. Now many refugees work illegally to make ends meet and are often paid very low wages.

The regulations will apply both to refugees living in cities and to the 10 per cent housed in Turkish refugee camps.

Filippo Grandi, the UN High Commissioner for Refugees, hailed the decision as courageous and a major step forward for refugees.

"Jobs mean dignity," he said, "a dignified life where you don't have to beg for money or to look for money from associations or the government. I think it is very big step."

Turkey currently hosts more refugees than any other nation in the world.

In his first official visit as High Commissioner, Grandi chose Turkey, where he spent much time listening to refugees. In Istanbul he visited a centre run by the Association for Solidarity with Asylum-Seekers and Migrants (ASAM), a Turkish NGO which helps refugees in the city with economic and psychological difficulties.

He listened as two women spoke of their husbands' difficult decision to leave to find work in Europe. Others told of the cruel necessity to send their children not to school but to factories to work illegally to help pay for food and rent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

United States Institute of Peace 16-01-13:

Från Afghanistan/ The Forced Return of Afghan Refugees and Implications for Stability till sidans topp

By: Belquis Ahmadi and Sadaf Lakhani

Afghan refugees have been returning home from Pakistan and Iran in growing numbers, and many of these returns have been involuntary. The situation is adding stress to an already challenging environment, characterized by insecurity, lack of access to employment and services, land and housing tensions, and rapid urbanization. This brief presents important considerations for developing a clear, well-coordinated strategy that addresses the impacts of large-scale returns and the specific needs of returnees and internally displaced persons, particularly youth and women.

Summary

+ Afghans are the third largest refugee group worldwide, and even though the largest numbers of returns come from Pakistan and Iran, an increasing number are being repatriated from Europe.

+ Lack of access to land, essential services, and income-earning opportunities and exposure to violent conflict means that returnees often become displaced internally, joining the close to one million current internally displaced persons (IDPs).

+ Returnees are resettling in large numbers in urban areas, putting additional strain on services and reportedly creating tensions with longer-term residents.

+ Women returnees have been particularly affected by restrictions on mobility that, in turn, affect their access to basic services, including education and health.

+ Despite the government's resolve to strengthen interventions on behalf of returnees and to end the protracted situation of Afghans in exile, given the country's deteriorating security situation and dire state of the economy, Afghanistan is not fully prepared to continue receiving large influxes of returnees.

Läs eller ladda ner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 16-01-19:

Från Marocko/ Sverige och Marocko överens om återvändande till sidans topp

Marocko öppnar för att i större utsträckning ta tillbaka sina medborgare. Sverige och Marocko inrättar nu en kommitté med tjänstemän från båda länderna för att underlätta identifieringen och skapa en fungerande process för att marockanska barn och ungdomar ska kunna återvända.

- Vi hade bra samtal och är överens om att nu jobba tillsammans för ett bättre återvändande av marockanska medborgare, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige är beredda att bidra med utbildning och tekniskt stöd om det finns behov. Sverige kan även ge stöd till att stärka de organisationer i civilsamhället som behövs för att ge barnen en bra möjlighet till återanpassning i Marocko. Statssekreterare Ann Linde kommer under våren att åka till Marocko för att följa arbetet.

Läs mer (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 16-01-19: Samarbete om marockanska gatubarn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 16-01-13:

Oklart om taxifärder över Öresundsbron kan vara brott till sidans topp

Två taxichaufförer misstänks för människosmuggling efter att ha gripits vid gränskontrollen på den svenska sidan av Öresundsbron. Men det behöver inte vara olagligt att köra en utländsk medborgare till en svensk gränskontroll.

- Att köra någon till en gräns där det finns en id-kontroll är inte ett brott. Det är inte människosmuggling, säger advokat Tomas Fridh som bland annat verkar som offentligt biträde hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna. Det är det bara om man kör någon in i Sverige där det inte finns någon id-kontroll som det är ett brott.

Så om man vill undvika id-kontrollen vid Kastrup kan man ta en taxi till gränsen?

- Det är vad jag säger till taxichaufförer och andra att göra.

Sedan id-kontrollerna mellan Sverige och Danmark infördes har frågan om flyktingar nu kommer försöka ta sig till Sverige, med bland annat taxi över Öresundsbron, blivit aktuell och två taxichaufförer har alltså gripits. Fallen utreds av åklagare.

Men advokat Thomas Fridh menar alltså att det finns stöd i en vägledande dom från Högsta domstolen för att det är lagligt, att utan vinstsyfte köra förbi gränsen som är mitt på bron och sedan stanna direkt vid gränskontrollen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-13:

Migrationsverkets generaldirektör: Jag förstår helt beslutet om id-kontrollerna till sidans topp

Antalet asylsökanden har minskat kraftigt under januari sett till höstens rekordsiffror, men Migrationsverket generaldirektör Anders Danielsson menar att det inte enbart beror på de nya id-kontrollerna.

Efter en höst med ett rekordhögt antal asylsökande i Sverige har antalet nu mattats av. Enligt Anders Danielsson så beräknas antalet asylsökande under januari 2016 att ligga på samma nivå som samma månad föregående år med runt 4.000 asylsökande. Ett lågt antal jämfört med 2015 topp i oktober då 39.196 människor sökte asyl i Sverige. Om anledningen till denna minskning är de nya id-kontrollerna som infördes den 4 januari vill generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson inte helt säkert säga.

- Det är rimligt att anta att våra id-kontroller har påverkat situationen, säger han. Men det är också många andra faktorer som påverkar trycket mot just Sverige som väderförhållanden och möjligheten att sig fram i Europa.

Flyktingtrycket fortsatt högt

Anders Danielsson vill inte heller säga att vi nu är tillbaka i någon form av normaltillstånd när det gäller antalet asylsökande.

- Det kan vi absolut inte säga, förklara han. Trycket mot Europa är fortfarande stort och det är miljontals människor som flyr undan krig och förföljelse.

Han menar att även prognoserna på längre sikt verkar peka mot ett fortsatt högt tryck på asylmottagandet.

- Jag tror att väldigt många människor kommer fortsätta söka asyl i Europa under 2016 och förmodningen även under 2017. Det finns ingenting som tyder på att konflikterna kommer att minska eller upphöra.

- Vi får se vad Wienförhandlingarna leder till när det gäller konflikten i Syrien, fortsätter han. Men nu har vi även spänningar mellan Saudiarabien och Iran. Allt detta påverkar situationen i stort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 16-01-17:

Öresundståg kör förbi Kastrup till sidans topp

Trängsel på spåren vid Kastrup gör att Öresundståg från Malmö till Köpenhamn dagligen hoppar över att stanna vid stationen. Därmed får resenärer extra besvär att ta sig till den danska storflygplatsen, uppger nyhetsbyrån Ritzau med hänvisning till tidningen Jyllands-Posten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 16-01-21: Hög daglig nota för id-kontroller (Extern länk)

Sydsvenskan 16-01-22: Svensktalande 13-åring stoppades vid gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 16-01-13:

Grekland/ Battle lines drawn over migrant crossings till sidans topp

From the waters of the Aegean, to capitals from Athens to Ankara the battle lines are being drawn for 2016's contest between migrants seeking to reach Europe and those who would stop them.

While, even in the first few days of this year, thousands have shown themselves willing to undertake the perilous journey, with dozens of lives already lost at sea, there are signs that a whole battery of measures planned to restrict the traffic in people is starting to have an effect.

This week Frans Timmermans, Vice-President of the European Commission, has been in Turkey to discuss how €3bn (£2.25bn) promised last November to limit the migration will be spent.

UK Foreign Secretary Philip Hammond is expected to discuss these and security issues later this week.

A range of measures, from stepped-up patrols, visa restrictions and rule changes designed to make deportation easier seem to have changed the atmosphere.

"We have given up on this," a 23-year-old Syrian who we'll call Ghassan told me by phone from one of the Turkish ports.

"We have tried too many times and failed - and also I am thinking again about Europe and whether we are really welcome there."

Ghassan and a friend from Syria entered Turkey in November and have since tried three times to cross the narrow waters between that country and one of the Greek islands.

Twice the Greek coastguard caught them and disabled their smugglers' boats, once the Turkish authorities intercepted and turned them back.

So what do Ghassan and his friend plan to do now?

"We will stay in Turkey legally and study," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AP / Ekathimerini 16-01-13: Greece said to propose return trips for illegal migrants (Extern länk)

Ekathimerini 16-01-21: Greece demands that migrants declare final EU destination (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-01-17:

Grekland/ När stjärnorna slocknar över Egeiska havet till sidans topp

Annah Björk är journalist och volontärarbetade bland båtflyktingarna på grekiska Lesbos i början på december. I januari åkte hon för att undersöka läget på andra sidan, i Turkiet. Här är hennes berättelse om resorna som förändrat henne för alltid.

Jag vänder mig om i bilen och ställer en av alla våra rutinfrågor. De ser ut som dränkta superhjältar där de sitter med de silverfärgade värmefiltarna om sig. Håret är slickat mot huvudet. Flickan skakar tänder fast värmen är på max. En halvtimme tidigare har vi mött upp dem och deras gummibåt vid Lesbos södra strandkant, iskalla, blöta och rädda för sitt liv.

Nu börjar de mindre barnen återhämta sig från chocken, dödspanikgråten är borta. De börjar uppföra sig som vanliga två-åringar, de tycker det är trist att åka i en trång bil. Det gör inget att de skriker, för jag tecknar ändå till deras pappa. Han kan väldigt lite engelska. Jag kan å andra sidan ingen arabiska alls. Jag tecknar med fingrar och ansiktsuttryck. Var det fler båtar som lämnade Turkiets kust tillsammans med er?

Jag frågar alla samma fråga. Det är för att vi ska vara beredda på om det kommer fler ungefär samtidigt.

Pappan nickar. Yes, ten. Och så visar han alla fingrar på båda händerna. Oj! så många säger jag, men blir avbruten.

But two... och så pekar han ner. Tecknar att de sjönk.

They...sank? svarar jag och spärrar upp ögonen som om det var en nyhet för mig att båtar förliser under den där farliga vägen. I de där höga vågorna. I det där kalla, vilda, svarta vattnet. Jag vet ju det men. Det kommer så nära, så abrupt.

Det är decembernatt och i kulissen tornar Turkiets svarta siluett upp sig mot den gryende soluppgången. För några timmar sedan var det kolsvart och ännu svartare blev det när hela den andra sidan slocknade på klockslaget 03. Bara ett av alla mysterier som skvalpar mellan Grekland och Turkiet. Det gör mig tokig att inte veta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Novinite 16-01-15:

Bulgarien/ Minister Hopes Fence at Border with Turkey to be Completed in March till sidans topp

Bulgarian Interior Minister Rumyana Bachvarova expressed hope that the main facilities of the fence at the border with Turkey will be completed by the end of March.

Bachvarova said this during a parliamentary question and answer session on Friday, daily Dnevnik informs.

She reminded that the fence has a length of 132.6 kilometres and is situated at the territories of three regions - Haskovo, Yambol and Burgas

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 16-01-15:

Makedonien/ Migrants feel chill as Europe tightens frontier checks till sidans topp

Running in looping coils, razor-wire now stretches along part of Macedonia's border with Greece.

At every border along the refugee trail, through Macedonia, Serbia, Croatia, Slovenia, Austria, Germany, Denmark and Sweden, the welcome is cooling, the checks are getting tougher, and people are being turned back.

Here at Idomeni there is just one small gate, right by the railway line, where refugees can pass.

A Macedonian policeman, with a magnifying glass in hand, stands by it, scrutinising the documents of every single person attempting to cross.

The refugees wait in line for their turn.

"You, you can pass," the policeman says to a family with small children. They shuffle through.

"You. No," says the policeman to a young Middle Eastern man. He turns back.

Young men in particular are facing more scrutiny. Those fleeing conflicts in Syria, Afghanistan and Iraq are supposed to be allowed through. Everyone else is being stopped.

Just a couple of seconds are spent peering at each set of papers.

"You. No valid documents," says the policeman to an old lady in a headscarf. "This is fake," he adds, holding her identity card.

It says she's Syrian. She speaks no English and looks confused.

Macedonian soldiers lean against a vehicle watching, guns slung from their shoulders. A UN refugee agency staff member standing nearby does not intervene.

Many who are not from Syria, Afghanistan and Iraq are now trying to get through with forged papers. Sifting the genuine refugees from impostors isn't easy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-17:

Rumänien/ Stor grupp flyktingar för första gången vid rumänsk gräns till sidans topp

Rumänsk polis upptäckte i helgen för första gången en större grupp flyktingar som försökte ta sig in i landet på olaglig väg, rapporterar rumänska medier. Rumänien har tidigare inte legat på den så kallade Västbalkanrutten som kan komma att ändras sedan Makedonien införde striktare kontroller.

Det var en grupp på 60 män från Marocko, Pakistan, Somalia, Sudan och Iran som upptäcktes med hjälp av värmesensorer och togs in till förhör, berättar en talesperson för rumänska polisen. Männen ska ha korsat gränsen från Serbien och varit på väg till Ungern och vidare till Tyskland, enligt rumänska medier.

Det här är första gången en stor grupp flyktingar upptäcks när de försöker korsa den rumänska gränsen. Landet har tidigare inte legat på den så kallade Västbalkanrutten som går från Grekland, via Makedonien, Serbien och vidare in i EU-landet Kroatien.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-13:

Tyskland/ Tyskland stoppar asylsökande: Svenska id-kontroller skälet till sidans topp

Efter att Danmark skärpt sin gränsbevakning som svar på de svenska id-kontrollerna har nu också Tyskland i allt större utsträckning börjat förvägra asylsökande på väg mot Skandinavien genomresa i landet. Som skäl anger tysk polis läget vid de danska och svenska gränserna. - Det är tragiskt men väntat, säger riksdagsledamot Rasmus Ling (MP).

Tyskland skickar tillbaka allt fler flyktingar som vill till Sverige och Danmark. De avvisas till Österrike i enlighet med EU:s regler, den så kallade Dublin-förordningen.

Det är den franska nyhetsbyrån AFP som citerar en talesperson för polisen i den österrikiska delstaten Oberösterreich.

- Antalet har stigit från dagligen 60 i december till 200 nu i början på året, säger David Furtner vid delstatspolisen.

En talesperson för den tyska federala polisen i München bekräftar enligt nyhetsmagasinet Der Spiegel att man nu tillämpar Dublinfördraget konsekvent.

Håller på Dublinförordningen

Det handlar om två- eller tresiffriga tal som avvisas. De flesta av dem är afghaner som vill till Danmark eller Sverige.

Flyktingar som vill vidare till exempel till Sverige släpps inte igenom Tyskland med hänvisning till Dublinförordningen.

Enligt tidningen tolkar den tyska federala polisen i München förordningen så att om dessa flyktingar inte vill söka asyl i Tyskland utan vill vidare, så släpps de inte igenom utan först tillbaka till Österrike.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftenposten 16-01- 19:

Finland/ Migrant kunne ikke betale menneskesmuglere - funnet frosset i hjel till sidans topp

En 33 år gammel mann fra India er funnet død, trolig etter å ha frosset i hjel, nær Alakurtti i Russland, om lag 70 kilometer fra grensen til Finland.

Inderen satt fem dager i en bil i bitende kulde da han ventet på å komme seg over grensen til Finland. Mannen ble funnet død søndag morgen i en bil nær en kontrollpost 2 kilometer fra Alakurtti på Kolahalvøya, skriver The Independent Barents Observer.

70 km fra finskegrensen

De siste dagene skal ha vært noen av de kaldeste denne vinteren med temperaturer under 30 minusgrader.

Saken er omtalt både i Severpost , Flashnord og Komsomolskaya Pravda

Alakurtti ligger om lag 70 kilometer fra grensen mot Finland, langs veien som går østover mot Kandalaksja ved Kvitsjøen

Det har de siste dagene vært svært kaldt i området med temperaturer under 30 kuldegrader. Ifølge myndighetene hadde mannen sittet i bilen i fem dager, siden 12. januar, i påvente av å få kunne dra inn i Finland.

Kunne ikke betale menneskesmuglere?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 16-01-13:

Migrationsverket avvecklar tältboende och tackar nej till fler tältplatser till sidans topp

Migrationsverket kommer inom kort att avveckla tältboendet i Revinge utanför Lund. Verket har också beslutat att tacka nej till fler tältplatser i området.

- Vi bedömer att mer varaktiga boenden än tält nu måste prioriteras, säger Willis Åberg, som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket lämpar sig tält bara för boende under kort tid, när andra boendealternativ är uttömda och konsekvensen annars skulle bli att asylsökande inte kan få tak över huvudet.

- Kostnaderna för start och drift av tältboenden är förhållandevis höga, samtidigt som boendekvaliteten är begränsad. Eftersom antalet asylsökande minskat gör detta att vi sammantaget bedömer att vi just nu kan ordna boenden för kort tid på ett bättre sätt än genom tält. Vi klarar situationen genom våra ankomstboenden och kommunernas evakueringsplatser, säger Willis Åberg.

Han menar att Migrationsverket nu har ett stort behov av att få fram fler boenden där asylsökande kan bo under hela asylutredningstiden.

- Och tält bedömer vi inte vara ett boende som är lämpat för längre vistelsetid, säger Willis Åberg.

Förlängs inte

Konsekvensen blir att Migrationsverket dels avvecklar det befintliga temporära tältboendet i Revinge, dels tackar nej till förslaget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 375 tältplatser i Revinge.

Kontraktet för det befintliga tältboendet, med plats för cirka 200 asylsökande, går ut den 24 januari. Migrationsverket kommer inte att förlänga detta. De asylsökande som bor i tälten kommer under perioden fram till 24 januari att erbjudas annat boende.

Fokus på varaktiga boenden

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Region Skåne 16-01-28: Minskade flyktingströmmar stänger flyktingmottagningen på Södervärn vårdcentral (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-01-14:

Asylsökande: Sjuka barn blir utan mat på boendet till sidans topp

Asylsökande på boendet i Åkerö är upprörda. De berättar att sjuka barn ignoreras, att föräldrar inte får ta med sig mat till rummen och att det dröjer innan barnen får vård och medicin.

De asylsökande på Åstön träder inte fram med namn och bild eftersom de befinner sig i en beroendeställning och är rädda för trakasserier.

- En man hämtade mat till hustrun och barnen som var sjuka. Men han stoppades och fick inte ta med den, för det krävdes ett intyg från sjuksköterskan.

Sjuksköterskan kommer en till två gånger i veckan vilket gör att ett intyg inte går att ordna direkt.

- Likadant var det för en kvinna som ville ta med mat till sina sjuka barn.

En fyra månader gammal bebis hade gråtit i sex timmar men det var inte frågan om att åka till sjukhuset på kvällen, inte förrän klockan åtta nästa morgon ordnades skjuts för barnet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-01-14: Inte hot - utan information till asylsökande (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-01-14: Ingen regel på hur lång tid asylsökande får vistas hos andra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 16-01-15:

Efter oroligheterna - läget lugnare på flyktingboendet i Trängslet till sidans topp

Det har varit stormigt på flyktingboendet på försvarets anläggningar i Trängslet. Polisen har vid flera tillfällen kallats till anläggningen, och det finns sedan en tid ordningsvakter på plats dygnet runt. Men nu verkar det som att läget lugnat ned sig något.

Oroligheterna började redan i november då de nyanlända på boendet inte ville kliva av bussen de transporterades dit med, och sedan i December kom det uppgifter om att en flicka i 16-års åldern skulle misshandlats på boendet.

Men mest oroligheter uppstod ändå strax innan årsskiftet. Då var mellan 50 och 60 personer inblandade i ett storbråk på boendet. Sju personer greps och anhölls då av polisen, som tillsammans med ordningsvakter har spenderat mycket tid på boendet.

Efter storbråket valde ett trettiotal personer att lämna Trängslet, och fick en hel del uppmärksamhet när de satt ute i kylan utanför Migrationsverkets lokaler i Märsta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 16-01-19: Larm om dåliga förhållanden på flyktingboende (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01- 17:

Migrationsverket förlorar 5.000 platser när turisterna kommer till sidans topp

Många flyktingar som har kommit till Sverige senaste tiden får bo på turistanläggningar runt om i landet. Men när turisterna kommer åker dom ut på många håll, totalt blir Migrationsverket av med 5.000 platser på turistanläggningarna under våren.

När den sista turisten har lämnat Kneippbyn på Gotland för sommaren står hela anläggningen med Villa Villekulla, vattenrutschkanor och stugby normalt sett tom. Men inte i år. 200 flyktingar från framförallt Syrien och Afghanistan bor i stugorna medan snön yr runt knutarna. Men bara tills turisterna kommer igen. Den 21 maj ska alla flyktingarna vara ute ur stugorna.

- Vår säsong börjar dra igång i maj. Då kommer de första turisterna, säger Bobbo Werkelin, VD Kneippbyn.

Och Kneippbyn är bara ett exempel.

- Totalt är det mellan 40 och 50 anläggningar med sammanlagt 5.000 platser som vi ska omfördela flyktingar från fram till sommaren, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på Migrationsverket.

Tuff uppgift

Till det kommer alla evakueringsboenden i till exempel idrottshallar, som också måste utrymmas den närmaste tiden. Det är minst lika många: 5.000-6.000 platser.

- Det är en tuff uppgift. Det är jättesvårt att fixa det här, men vi har bra personal och vi jobbar stenhårt för att lösa det, säger Magnus Gustavsson på Migrationsverket.

Problemen med att hitta tak över huvudet för alla flyktingar har alltså inte försvunnit för att flyktingströmmen har minskat till en bråkdel jämfört med i höstas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 16-01-19:

Han tjänar miljoner på utsatta flyktingar till sidans topp

Här skryter Bertil Andersson, 61, om hur han tjänar en miljon kronor i månaden på utsatta flyktingar.

Samtidigt jagas han av fogden för sin obetalda skatteskuld på 1.2 miljoner kronor.

Han vet inte att affärsmannen mitt emot honom i själva verket är en Expressenreporter.

Eller att allt filmas av den dolda kameran.

- Man vill ju njuta, säger Bertil Andersson och skålar glatt.

Familjeföretaget Tofta Snickeri AB i Varberg har på kort tid seglat upp som den näst största privata leverantören i Sverige av tillfälliga flyktingboenden.

I dag har man över 1 000 flyktingplatser och på årsbasis fakturerar man Migrationsverket 85-100 miljoner kronor.

Men vinsterna från verksamheten tar Bertil Andersson och Kungsbackaadvokaten Lars Andersson, 51, hand om - genom att vara mellanhänder. Det innebär också att det blir mindre pengar till de asylboende på Toftas anläggningar.

Expressen träffar Bertil Andersson med dold kamera och utger sig för att ha lokaler som han kan hyra för att kunna ta emot fler flyktingar.

Han bestämmer själv mötesplats och väljer lyxiga hotell Avalon i centrala Göteborg.

- Jag får ju min nya bil snart... jag har beställt den nya Mersan C-klassen AMG, säger han medan kyparen serverar mousserat vin på hotellets restaurang.

Han berättar sen om sitt affärsupplägg:

- Det är mina kompisar som äger snickeriet, men de sysslar inte alls med flyktingar. De sköter bara faktureringen till Migrationsverket. Sen är det jag och min advokat Lars Andersson som sköter resten. Vi kontaktar folk med lokaler som tar hand om flyktingarna och ger dem mat.

Hur mycket tar ni?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-01-14:

Svårt att hitta hem åt ensamkommande i Vellinge till sidans topp

Många kommuner arbetar med att hitta familjer som vill ta emot ensamkommande flyktingbarn i sina hem. I Vellinge går det trögt.

Nu uppmanar kommunen allmänheten att öppna sina hem åt de yngsta barnen så de slipper bo i moduler, eller i andra gruppboenden, tillsammans med äldre ungdomar.

- Vi ska med 48 timmars varsel ordna bostäder åt barnen och ungdomar och det är svårt. Vi har inga platser som står tomma, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd i Vellinge.

På kort tid har det kommit upp modulhus i Vellinge så att de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna får tak över huvudet. Fler boenden är på gång i andra delar av kommunen men det räcker inte. Det behövs jour- och familjehem till de yngre barnen, de som är yngre än 15 år.

"Skulle ljuga om jag inte säger att det är problem"

Hittills har få familjer ställt upp och det bekymrar kommunalrådet eftersom 160 nya ensamkommande barn- och ungdomar beräknas komma till Vellinge i år.

- Vi gör vårt bästa men jag skulle ljuga om jag inte säger att det är problem, säger Carina Wutzler.

På kommunens hemsida och i sociala medier "efterlyses" fler familjer som vill ställa upp antingen som jourhem i max månader eller som mer långsiktiga familjehem i Vellinge. Två informationsmöten är inbokade i januari och mars.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 16-01-14:

Ensamkommande killar känner sig utpekade i debatten om övergrepp till sidans topp

Den pågående debatten om övergrepp mot unga tjejer på krogar och badhus, gör att många ensamkommande flyktingkillar i Örebro känner sig utsatta. Omid Rezai från Afghanistan är en av dem.

- Man är ju utpekad, typ hängd, säger han. Man är dömd för nåt man inte har gjort. Ja, det är jobbigt.

Omid är 21 år och kom ensam till Sverige från Afghanistan för drygt fem år sen. Han har anpassat sig väl i det svenska samhället och vet att tjejer är lika mycket värda som killar, säger han. Men som det är nu skulle han aldrig gå till Gustavsvik och bada.

- Hur fan ska jag kunna gå till badhuset? Så fort jag kommer in tänker alla bara: "Vad tänker han göra?".

Och han är inte ensam, berättar Jonas Håård som är gruppledare på utslussverksamheten för ensamkommande barn i Örebro. Där pratas det mycket om de omdiskuterade övergreppen mot tjejer just nu, och många killar känner sig utpekade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet 16-01-13: "Sätt en kula i huvudet på dem" Efter polisanmälningarna kokar hatet (Extern länk)

Fältarbetare i Aftonbladet 16-01-12: Jag var där, jag såg - och polisen har fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P3 Nyheter 16-01-14:

Från 300 ensamkommande barn om dagen till knappt ett enda till sidans topp

I höstas kom det upp till 300 ensamkommande barn till Malmö varje dag. Nu kommer det knappt ett barn om dagen.

- Under hösten kunde vi få upp till 170, till och med 300 barn på ett dygn. Efter julhelgen kom det ungefär 11 barn per dygn och nu är det endast 1 eller 2 barn. Så det är väldigt stor skillnad, säger Annelie Larsson som är förvaltningsdirektör på sociala resursförvaltningen i Malmö.

Anställde nästan 2 000 personer

I november fanns det 2 200 barn och unga på olika transitboenden i Malmö. I dag finns det knappt 200 stycken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 16-01-14:

Färre ensamkommande flyktingbarn kommer till Sörmland till sidans topp

Den kraftiga minskningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige är också nåt som märks i Sörmland.

Den senaste veckan har bara en tiondel så många flyktingbarn sökt asyl i Sverige jämfört med en vecka i november när det var som mest intensivt. Och skillnaden märks också i Nyköping, säger enhetschefen inom socialtjänsten, Gabriel Billing.

- När vi hade som flest så kom det 15 stycken i veckan. Vi kan ju sen en skillnad då från kring jul nånstans att det kommer färre. Vi tog emot nån förra veckan och vi har tagit emot en den här veckan också, så ser skillnaden ut, säger Gabriel Billing.

Också i Eskilstuna kommer det nu bara nån ungdom i veckan, mot 15-20 i höstas. Och till Vingåker har det inte kommit en enda sen nyår

Antalet ensamma barn och ungdomar som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt och nu är asylansökningarna en tiondel så många som under dom veckor i höstas, när det kom som flest till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mälarö Tidning 16-01-18:

Brev till en afghansk pojkes mamma från ett ankomstboende i Sverige till sidans topp

För ett tag sedan kom den afghanska pojken till ankomstboendet. Här skriver en kvinna som jobbar där ett öppet brev till pojkens mamma. Läs!

"Din son är här. Vi har gett honom en säng med rena lakan, han har fått duscha och byta kläder. Fyra gånger om dagen ser vi till att han får bra mat att äta och han är aldrig ensam. Snart ska han resa vidare men inte ensam och inte till okänt ställe. Det finns en plats och ett hem i Sverige där han ska få bo.

Han kommer att få börja skolan, han kommer att få vänner och han kommer att ha vuxna runt om kring honom som hjälper honom. När han blir sjuk kommer någon att se till att han blir frisk och när han är ledsen kommer någon att trösta. Här faller inga bomber om nätterna, här fungerar elektriciteten, vi kan köpa mat i affärer och vi har rent vatten i kranarna. Materiellt kommer han inte att sakna något alls. Men han kommer att sakna dig, sin far och sina små syskon.

Han berättar inte för oss hur han tog sig den långa vägen till Sverige, och vi frågar inte heller. När han fått platsen han ska stanna på, då kommer han få berätta. Men inte nu, nu ska han bara känna sig trygg, vila och äta och få vara i lugn och ro.

Du har en väldigt fin son. Och han är ivrig att lära sig svenska. Varje dag lär han sig många nya ord och kan redan säga hela meningar. Han hjälper de mindre pojkarna och han deltar i alla aktiviteter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 16-01-13:

Hårt jobb med att få plats för alla i skolan till sidans topp

Arbetet med att få in alla nyanlända gymnasieelever i skolan pågår för fullt. Men det är trångt och de som kommer nu får vänta till efter påsk.

- Vi mäktar inte med mer än så här, säger Martha Liw på Språkintroduktion.

Örebro kommun har tagit emot en stor grupp ensamkommande ungdomar. I januari fanns det 402 ensamkommande barn och unga registrerade på Socialförvaltningen. 84 har uppehållstillstånd, 271 är asylsökande som är anvisade till Örebro och 48 väntar på att anvisas till någon annan kommun.

Dessutom har det kommit en stor grupp ungdomar som blivit placerade i familjehem i Örebro och har rätt att gå i skola här men som egentligen hör till andra kommuner runt om i Sverige.

Det här gör att trycket på skolan är stort. Trots att eleverna, vare sig de går i grundskolan eller på gymnasiet, bör få en plats inom en månad så släpar det efter.

Martha Liw tar emot och registrerar alla nykomna elever som ska börja på gymnasiet. De läser först Språkintroduktion bas innan de kan fortsätta och sedan gå vidare till mer allmänna program. Språkintroduktion är utspritt på olika platser i Örebro, som Stadsbiblioteket, Risbergska och Virginska, men hör officiellt till Karolinska.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen ledare 16-01-13: Små kommuner tar störst ansvar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 16-01-18:

I Operation Asyl hittas nyanlända tandläkare till sidans topp

För att lättare kunna ge flyktingar information om tandvård tar nu Folktandvården i Värmland hjälp av syriska tandläkare i ett nytt projekt. På vägen hoppas man också hitta fler människor med tandsvårdskunskaper.

- Vi har gjort informationsresor ute på alla större anläggningsboenden. Då pratar vi vad svensk tandvård innebär, vad man ska tänka på och vad man har för rättigheter, säger Camilla Andersson, munhälsostrateg på Folktandvården i Värmland och en av de ansvariga i projektet Operation Asyl som nu har boenden i västra och centrala Värmland kvar att besöka.

- Samtidigt tar vi också reda på om det finns utbildad tandvårdspersonal eller sjukvårdspersonal som bor på asylboendena, så att vi kan få in fler praktikanter, fortsätter hon.

En av tandläkarpraktikanterna är Ahmad Tajo från Syrien. Där arbetade han som tandläkare i fem år innan han kom till Sverige och tycker projektet Operation Asyl är viktigt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 16-01-13:

Nu undervisar Esso Eriksson asylsökande till sidans topp

Efter kritiska uttalanden i december om asylpolitiken jobbar nu entreprenören Esso Eriksson ideellt med svenskaundervisning för nyanlända i Fårösund.

- Det har varit otroligt kul att se att man ändå kan göra en insats, säger han. De är väldigt motiverade, det är framförallt kvinnorna som tar för sig.

Hade du träffat någon av de asylsökande innan du hoppade på det här?

- Nej, inte mer än att man hade sen några av dem på Ica.

Det är bara en månad sedan Esso Eriksson valde att med omedelbar verkan lämna sitt förtroendeuppdrag för Centern i hälso- och sjukvårdnämden efter att hans inlägg om flyktingar och asylpolitik på Facebook väckt starka reaktioner.

Han skrev bland annat att Fårösund gått från en turistort till en flyktingort och att det inte var den utveckling samhället behövde. Han uttryckte också att Sverige inte borde ta emot asylsökande ensamkommande män.

Innan dess hade han blivit en offentlig person både som entreprenör och en av grundarna till flygbolaget Raukair och som drivande bakom projektet Provgute som ville locka människor att bosätta sig i Fårösund. Engagemang som många inte fick ihop med inläggen på sociala medier.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 16-01-13: Pensionerade lärare lär flyktingar svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-01-13:

Kjell-Erik hjälper asylsökande med allt från stort till smått till sidans topp

Kjell-Erik Edlund är präst i Björna - och har haft fullt upp de senaste tre åren, om man säger så.

- Min chef säger att jag ska hålla mig inom 40 arbetstimmar i veckan, men jag redovisar inte allt... ler Kjell-Erik.

Det är tre år sedan de första asylsökande kom till Björna. I dag är de runt 200.

Bland de asylsökande har prästen Kjell-Erik Edlund blivit närmast ett begrepp. De kallar honom The Father (Fadern).

Hans insatser och engagemang för de utsatta människorna är stora och vi har fått mejl från flera personer som anser att om någon är värd en tulpanbukett så är det Kjell-Erik.

Läs också: Själevadsprofilen får tulpaner av fotbollslaget: "I somras utbildade jag 50 domare"

- Det känns lite fånigt, nog är det andra som gör mer rätt för en blombukett än jag, säger han när vi lämnar över blomstren i församlingsgården.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 16-01-13:

"Det är helt fantastiskt" till sidans topp

SUNNE: 140 000 kronor i bidrag till Barnen på Selma

Sedan i höstas har några volontärer arbetat med att ge flyktingbarnen på Selma en roligare tillvaro genom lek och språkträning. Projektet, kallat Barnen på Selma, har nyligen tilldelats 140 000 kronor från Region Värmlands integrationsmedel.

- Det stod och föll med det här, säger Peggy Ekström Fredheim, initiativtagare.

Det var strax före jul som hon fick meddelandet om att hennes bidragsansökan beviljats av Region Värmland.

- Det var helt fantastiskt och en stor lättnad för oss. Det kändes som att verksamheten stod och föll med det. Det går inte att hålla i gång en så stor verksamhet helt ideellt i det långa loppet, säger hon.

Stort behov

Barnen på Selma startade som schemalagda, pedagogiska lekstunder för att flyktingbarnen skulle få chans att lära sig lite svenska och ha gemensamma sociala stunder i väntan på att få en skolplats.

- Nästa vecka börjar ett gäng i skolan, men det är fortfarande över 50 barn i skolåldern som saknar en plats.

Vill ha praktikanter

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nynäshamns-Posten 16-01-13:

Volontärer samordnar sig till sidans topp

Många har engagerat sig för de asylsökande i Nynäshamn. Efter de akuta insatserna ska man nu samordna volontärarbetet eftersom fler flyktingar väntas under vintern.

2015 gick utmärkelsen Årets svensk till alla volontärer som hjälper människor på flykt. Tisdagen den 19 januari klockan 18.30 har Titti Berg i Nynäshamns församling, som samordnar volontärverksamheten, bjudit in till en volontärträff i församlingshemmet.

- Det blir ett utmärkt tillfälle att tacka alla som har ställt upp. Många organisationer, och kommunen, samarbetar i detta och syftet är att skapa en helhetsbild av allt som redan görs för att kunna planera framåt. Troligtvis kommer fler asylsökande nu under vintern, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vimmerby tidning 16-01-13:

Stort engagemang för flyktingar till sidans topp

"Man behöver inte göra mycket för att hjälpa till, det räcker med att vara medmänniska."

Cirka 60 miljoner människor befinner sig just nu på flykt.

Men flyktingkatastrofen gör också att fler och fler svenskar vill hjälpa.

Två av dem är Agne och Agneta Regell.

- Jag förstår inte varför du vill prata med just oss, det finns så många som gör så mycket, säger Agneta Regell när vi träffas på gården utanför Vimmerby för en intervju om deras arbete för att hjälpa flyktingar.

Många engagerar sig

Ja, faktum är att allt fler svenskar engagerar sig för att hjälpa människor i nöd, och när tidningen Fokus utsåg Årets svensk för några veckor sedan gick det inte till en person utan till just volontären.

När pensionerade lärarna Agne och Agneta Regell läste att Vimmerby skulle bli slutdestinationen för ett antal av de flyktingar som riskerat livet på Medelhavet för att komma till Europa bestämde de sig för att åka till boendet på Vimmerby Bed & Breakfast och se om de kunde hjälpa till.

Ville hjälpa till

- Vi åkte ner för att se om vi kunde göra något, och det sa bara "swish" så var vi engagerade. Det behövdes mycket aktiviteter så vi ramlade in i det. Det slutade med att vi var där varenda dag så länge det var öppet, säger Agneta.

Paret och andra volontärer lekte med barnen, samlade in kläder och tog med flyktingarna på olika aktiviteter. Agneta höll också i svenskundervisning och Agne hjälpte till på ett hörn på en bildkurs.

Gruppen splittrades

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 16-01-14:

Volontärer hjälper flyktingbarn i Fårösund till sidans topp

I Fårösund har nätverket Tillsammans på norr många aktiviteter för flyktingbarnen och på det boende, som drivs av Bert Karlssons bolag Jokarjo, har frivilliga samlat ihop leksaker och möbler till ett lekrum.

- Det är inrett med gemensamma krafter från privatpersoner som har skänkt begagnat. Jag vet att det är privatpersoner som har skänkt nytt, säger Nancy Bandholtz, som är engagerad i Tillsammans på norr.

- Vi har både bord, madrasser, gosedjur och leksaker, pysselhörnor. Olika saker för att det ska vara ett riktigt lekrum, säger Linda Rung som också är med i nätverket.

I barnrummet med utsikt över sundet mot Fårö finns nu bland annat tält, dockor, leksaksbilar, rutschkana, gåvagnar, barnspis, gunghäst .

I två linor hänger teckningar som barnen ritat. I love Iraq står det på en teckning.

Flyktingarna kom hit före jul och lekrummet blev klart i mellandagarna.

- De var jätteglada och lekte jättefint. Förstå gången jag såg dem, när de kommit hit, mådde många av dem inte bra. Så det är en jättestor skillnad från första mötet med barnen och hur de mår idag. Man ser att de har landat och känner sig trygga, berättar Nancy Bandholtz.

På boendet bor 91 flyktingar varav 48 barn i alla åldrar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 16-01-14:

Modo bjuder hundratals asylsökande på hockey: "Hjärtat som talar" till sidans topp

När Modo tar emot HV 71 nästa fredag finns många specialinbjudna gäster på läktaren.

Klubben gör nämligen plats för 300 personer från asylboendena i Björna och Gideåbruk.

- Det är hjärtat som talar, säger Modos vd Charlotte Gustavsson.

Modo har vid flera tidigare tillfällen den här säsongen bjudit ensamkommande flyktingbarn på ishockey. När HV 71 kommer på besök fredagen den 22 januari ska en liknande insats göra - men alltså i betydligt större skala än tidigare.

- Vi vill bjuda alla som bor på de två boendena i Björna och Gideåbruk på hockey. Det kommer att ordnas med bussar så att de kan ta sig till arenan, eftersom det är ganska långt från stan funkar det inte med kollektivtrafiken och det kan bli lite svårt med bil när det är så många (skratt), säger Charlotte Gustavsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studieförbundet Vuxenskolan 16-01-26:

Unik satsning på nyanlända läkare till sidans topp

Studieförbundet Vuxenskolan startar nytt pilotprojekt för nyanlända läkare och annan vårdpersonal med stöd från Tillväxtverket. Projektet är ett svar på den alltför långa etableringstiden för nyanlända.

- Vår erfarenhet av arbetet med nyanlända är att den stora majoriteten har en stark drivkraft att snabbt etablera sig i Sverige med arbete, boende och samhällsengagemang, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Projektet är unikt genom att det vänder sig direkt till asylsökande som alltså inte behöver ha fått beslut om uppehållstillstånd och inte heller ha genomgått SFI. Det innebär att etableringsprocessen kan bli mycket snabbare.

Syftet med pilotprojektet är att utbilda nyanlända läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i att snabbt få förståelse för det svenska sjukvårdssystemet och etablera kontakter på arbetsmarknaden. Atheneum Medicum är samarbetspartner och utförare i projektet.

- Vi anser att nuvarande vägar för att etablera sig i Sverige är både byråkratiska och stelbenta men framför allt tidskrävande. Vi vill visa på folkbildningens möjligheter där de formella vägarna tar för lång tid, säger Annika Estassy Lovén.

Frieda Wentworth är projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan och leder pilotprojektet.

- Vår förhoppning är att snabbt kunna visa ett bra resultat så att metoden kan spridas, säger Frieda Wentworth.

Läs mer (Extern länk)

Läs också om projekt för dem som fått uppehållstillstånd, nedan under rubriken "Integration och uppföljning"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 16-11-14:

Kritiskt för 7 av 14 kommuner - trots färre asylsökande till sidans topp

Trots att färre sökt asyl i Sverige de senaste veckorna så beskriver hälften av P4 Västs 14 kommuner situationen inom flyktingmottagandet som kritiskt. Det visar färska uppgifter från Länsstyrelsen.

I dag har Länsstyrelsen för Västra Götaland sammanställt en enkät där länets 49 kommuner har fått beskriva vilken påverkan flyktingmottagandet har på viktiga funktioner som socialtjänst, skola och gode män.

Av de 14 kommuner som P4 Väst bevakar uppger sju att påverkan är kritisk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 16-01-13: 1500 platser behövs till ensamkommande barn (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 16-01-15: Kritiskt läge i Vänersborgs flyktingmottagande (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 16-01-15: Extra asylpengar viktiga för västkommunerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Tidning 16-01-14:

Ansvarig på flyktingboende: "Vi måste anställa någon som är mer Hitler" till sidans topp

Trots upprepade krav fick de som arbetade på flyktingboendet på Åstön inte anställningskontrakt.

Full lön betalades inte ut och de som slutat får inget arbetsgivarintyg och kan därför inte stämpla.

- Min ekonomi är på minus, säger Lena Åsén som ringt, mejlat och messat flera veckor för att få ett arbetsgivarintyg som hon har rätt till.

Hon slutade i november, är tjänstledig i fyra månader till från sitt ordinarie jobb och står därmed helt utan inkomst.

Lena Sondell började som kökschef samma dag som de första flyktingarna kom, den 4 oktober. Efter en och en halv månad sa hon upp sig, arbetssituationen var orimlig.

- Jag känner mig grundlurad. Arbetsgivarna har raserat den tillit och det förtroende som en gång fanns.

För oktober fick hon betalt för 160 av 354 arbetade timmar i december, fast lönen skulle kommit i november. Resterande 194 timmarna fick hon betalt för först i slutet av december. Men inte för obekväm arbetstid eller övertid.

Läs även: Migrationsverket ska kontakta ansvariga på boendet

Vd Jessica Sandgren skriver i ett mejl till henne att ob-tillägg inte har diskuterats och "det är inget vi använder oss av". Och övertid skulle vara beordrad av arbetsgivaren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-01-14: En helt annan version av verkligheten (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 16-01-14: Migrationsverket ska kontakta ansvariga på boendet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-01-13:

Bulgarien/ I förvar: "De låste dörren med kedjor och matade oss genom galler" till sidans topp

Engelskaläraren Hawar, 26, flydde till Sverige för tre månader sen. Flykten gick till fots, bil, genom kalla skogar och ett undermåligt förvar i Bulgarien. - Det var som ett fängelse.

Han inleder med att på engelska skriva:

"Jag är Hawar."

"Jag är kurd."

"Jag ville till Europa men jag visste inte hur."

Han fortsätter berätta hur resan hit gick till, och skriver själv:

"Jag fick kontakt med en man som sa att han kunde ta oss till Europa. Jag följde med honom utan att veta var vi skulle. Efter att vi gått i tre dagar sa han: "Nu är vi i Turkiet". Vi stannade där ett par dagar. Sedan kom en bil och vi körde i ett par timmar, när vi släpptes av hade vi ingen aning om var vi var. Smugglaren ville inte svara på våra frågor.

Vi fortsatte att gå genom en skog. Han sa åt oss att följa efter utan att prata. Jag var rädd men vi fortsatte att gå hela natten tills solen gick upp. Då sa han åt oss att sova fram tills att det blir mörkt igen. Mörkret kom och och vi gick i ungefär en halvtimme då polisen plötsligt upptäckte oss.

De sköt ovanför våra huvuden för att vi skulle stanna.

Vi förstod först inte vad de sa, men till slut la vi oss ned på marken. De muddrade oss på pengar och mobiler, efter ungefär en kvart kom en polisbil som de sa åt oss att gå in i. Vi var 60 personer men skulle in i en bil som max var för 10-15 personer. Det var svårt att andas i bilen och vi skrek åt dem att stanna. Det fanns ett litet lufthål i bilen som vi turades om att andas genom.

Sedan stannade de plötsligt bilen och sa åt oss att skynda oss ut. De gick efter oss med en hund som bet en pojke i benet. Jag vet inte vad som hände med honom, för jag såg honom aldrig mer efter det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 16-01-13:

Ungern/ Risk of human rights violations for asylum seekers returned to Hungary till sidans topp

"Due to sweeping changes introduced in Hungary in asylum law and practice over recent months, asylum seekers returned there run a considerable risk of being subject to human rights violations" said today Commissioner Muiznieks while publishing the written observations he submitted on 17 December to the European Court of Human Rights in relation to two complaints against Austria concerning the transfer of the applicants from Austria to Hungary under the Dublin III Regulation.

Basing his observations on his visit to Hungary carried out from 24 to 27 November 2015, the Commissioner stresses that in recent months a considerable proportion of those returned to Hungary under the Dublin III Regulation were detained in asylum detention centres - where a restrictive detention regime applies - without real access to effective remedies against such detention.

The Commissioner also notes that persons currently returned to Hungary under the Dublin III Regulation do not, as a rule, have their asylum applications examined on the merits. This is due to Hungarian legislation that considers Serbia - the country through which the vast majority of asylum seeekers initially arrived to Hungary - as a safe third country. "This situation not only deprives asylum seekers of the right to have their claims properly assessed, but also exposes them to a very high risk of being subjected to deportation to Serbia and to further refoulement to other countries, with the corresponding risk of treatment contrary to the European Convention on Human Rights."

Third party interventions represent an additional tool at the Commissioner's disposal to help promote and protect human rights. They are foreseen by the European Convention on Human Rights and are based on the Commissioner's country and thematic activities. These observations do not include any comments on the facts or merits of the case, but provide objective and impartial information to the Court on aspects of concern to the Commissioner.

Hämta skrivelsen från mr-kommissionären till Europadomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Utan Gränser 16-01-13:

Frankrike/ Läkare Utan Gränser bygger flyktingläger i Frankrike till sidans topp

Idag börjar Läkare Utan gränser bygga upp ett flyktingläger i den franska staden Grande-Synthe nära Dunkerque. Organisationen sätter upp 500 tält för runt 2 500 personer som för närvarande lever under ovärdiga förhållanden i området.

- Människorna i Grande-Synthe bokstavligen sover i leran. Det är kallt och de hygieniska förhållandena är katastrofala, säger Läkare Utan Gränsers projektansvarige André Jincq.

Det kommer att ta runt en månad att sätta upp lägret. Bygget av flyktinglägret betalas helt av Läkare Utan Gränser, den franska regeringen ansvarar inte för lägret.

- Vi samarbetar med de lokala myndigheterna i Grande-Synthe. Borgmästaren vände sig till oss, eftersom han inte fick hjälp från den franska regeringen och antalet flyktingar har ökat snabbt, säger André Jincq.

- I början på oktober tillbringade 800 människor nätterna här, nu är det runt 2500. De flesta är kurder som väntar på att åka vidare till Storbritannien, däribland många familjer och små barn.

Trots att läget är akut tog det lång tid tills bygget kunde påbörjas på grund av höga krav gällande brandsäkerhet. Detta kan anses ironiskt, eftersom brandrisken är mycket hög i det nuvarande, provisoriska lägret där människorna måste göra upp eld för att hålla värmen. Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård i det befintliga lägret och har regelbundet behandlat patienter med brännskador.

När det nya lägret har byggts kommer flyktingarna alltid att ha möjlighet att lämna lägret om de vill.

- Vår avsikt är inte att låsa in flyktingarna här i lägret. Vi vill endast erbjuda tak över huvudet för att människorna ska kunna klara vintern under mänskliga och värdiga förhållanden.

Läkare Utan Gränser kommer även fortsätta att ge sjukvård i det nya lägret i Grande-Synthe.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 16-01-13:

Frankrike/ Franskt flyktingläger hotas av rivning till sidans topp

Flyktinglägret i Calais utanför Frankrike hotas nu av att stängas ner. Den franska polisen har gett flyktingarna fram tills på torsdag att flytta på sig innan de river ner lägret, rapporterar the Guardian.

Lägret har haft en kraftig tillväxt de senaste månaderna och är hem till tusentals flyktingar. Nu riskerar runt 1,600 personer att bli av med sina hem efter att fransk polis har annonserat att en del av flyktinglägret kommer att rivas på torsdagen, skriver the Guardian.

Det grundar sig i den franska regeringens beslut att avveckla en tredjedel av lägret. De vill avhysa flyktingarna och flytta dem till en specialbyggd förläggning i närheten. Men enligt biståndsarbetare på plats är flyktingarna motvilliga att flytta in till den nya förläggningen som enligt dem påminner om ett fängelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-19:

Jemen/ Flyktingar till Jemen trots strider till sidans topp

Flyktingar från Somalia och Etiopien färdas den farliga vattenvägen till konfliktens Jemen för att fly sina hemländer trots de svåra striderna som rasar i landet. FN beräknar att närmare 100 000 flyktingar har tagit sig i båtar, ofta undermåliga, över Persiska viken för en framtid i Jemen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Människor och Migration 16-01-15:

Dublinförordningen - därför fungerar den inte till sidans topp

Dublinförordningen avgör vilken av EU:s medlemsstater som är ansvariga för att pröva en asylansökan, men hur går prövningarna till och varför görs de? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling förklarar Dublinförordningen och kritiken mot den.

Ladda ned podd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Östgöta-Correspondenten 16-01-14:

Säpo vill komma åt asylregister till sidans topp

Säpo hinner inte utreda alla säkerhetshot. Nu vill de ha direkttillgång till Migrationsverkets digitala system över asylsökande. Men det finns flera risker med detta, varnar Datainspektionen.

2015 fick Säpo nästan fyra gånger fler fall jämfört med året innan, där Migrationsverket bad dem att utreda om en asylsökande till exempel misstänks ha kopplingar till terrornätverk. Men de hann bara med 30 av 460 fall, skriver Svenska Dagbladet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 16-01-19: Asylutredningar sätter press på Säpo (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Östergötland 16-01-14:

Tvångsavvisningar av asylsökande minskar till sidans topp

Allt färre asylsökande som har fått avslag på sin ansökan tvångsutvisas till sina hemländer. Det visar siffror som P4 Östergötland har tagit del av.

Mellan åren 2013 och 2015 har antalet avvisningar som den svenska polisen genomfört minskat med drygt 40 procent till att handla om runt 2 000 personer. Även i Polisregion öst, där Östergötland ingår, har färre personer avvisats.

Emelie Lindvall som är chef för gränspolisen i Region öst, menar att minskningen bland annat beror på att många länder inte tar emot sina egna medborgare som flytt landet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AFP / Ekathimerini 16-01-14:

Grekland/ Greece holds alleged Spanish lifeguards over migrant trafficking till sidans topp

Five Spaniards claiming to be NGO staff on the Greek island of Lesvos have been arrested on suspicion of migrant trafficking, Greek coastguard sources said Thursday.

"A preliminary investigation has been opened," a coastguard spokeswoman said, adding that the suspects were likely to be charged with "attempting to facilitate the entry of illegal migrants."

Another coastguard source identified the suspects as Spanish.

The five suspects claim to be working for Basque lifeguard group DYA, one of dozens of non-government aid groups helping thousands of refugees and migrants arriving from the neighboring Turkish coast on a weekly basis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 16-01-14:

Norge/ Norway tells refugees who used cycling loophole to enter to return to Russia till sidans topp

Norway has said it will send back refugees who had taken advantage of a legal loophole to cross its Arctic border with Russia on bicycles.

About 5,500 people, most of them Syrians, cycled through the Arctic Circle Storskog crossing in 2015 to take advantage of a loophole in border rules: while Russia does not allow people to cross on foot and Norway does not let in drivers carrying people without documents, bicycles are permitted at both ends.

Sylvi Listhaug, who was appointed Norway's first immigration minister in December with promises to crack down on the refugee flow, said this week that all those who crossed at Storskog without a transit visa would be sent back to Russia, according to English-language Norwegian news site the Local.

The Norwegian national police directorate said it was trying to avoid sending the refugees back on bicycles, but it has ordered that bikes ditched after the crossing "be gathered up for use by the foreigners who will be returned to Russia", a police official, Jan Erik Thomassen, told the broadcaster NRK. "I can understand that it feels a bit awkward and odd," he said.

On Thursday Norwegian police confirmed that the refugees would not be forced to return across the border on two wheels, and could instead be taken by bus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-19:

Norge/ Kritik mot utvisningar i Norge till sidans topp

Norska Stortinget har i kväll debatterat landets omtvistade utvisningar av asylsökande. Bland andra FN har kritiserat Norge för att nu skicka asylsökande till Ryssland.

Sosialistisk Venstre hade begärt kvällens debatt eftersom partiet är kritiskt mot regeringens politik.

- FN säger att Ryssland inte har ett fungerande asylsystem. Likväl ska dessa allvarliga beslut stöttas på ett hopp om att det ändå är så, sa vänsterledaren Audun Lysbakken i Stortingets talarstol.

Men invandringsminister Sylvi Listhaug, från invandringskritiska Fremskrittspartiet, försvarar regeringens instramning av asylpolitiken, som också en bred majoritet i Stortinget har ställt sig bakom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Norrbottens-Kuriren 16-01-19:

Facebookgruppen skickar Pernilla till Lesbos till sidans topp

Refugeeswelcome i Luleå behövs inte längre på tågstationen. Men medlemmarna i Facebookgruppen vill fortsätta hjälpa de asylsökande.

Nu reser Pernilla Thorell ner till den grekiska ön Lesbos, dels för att skaffa sig en överblick och se hur Luleåborna kan hjälpa på Lesbos och dels för att själv hjälpa till i räddningsarbetet.

- Det kommer fortfarande båtar till Lesbos och det dör fortfarande människor, konstaterar Pernilla Thorell.

- Det behövs folk som är på plats och hjälper till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 16-01-15:

Tillsammanskapet ska hitta nya sätt att förebygga rasism till sidans topp

Nu i helgen har Halmstad för alla tillsammans med andra nätverk inom Halmstad för alla för första gången ett gemensamt konvent. Ett konvent där man ska ta fram strategier för hur man ska kämpa mot rasism och främlingsfientlighet och mötet inleds med en manifestation i centrala Stockholm idag. Erkki Grönros, från Halmstad är där.

- Situationen när det gäller mottagandet av flyktingar har haverererat, regeringen har i princip stängt gränserna vilket gjort at flyktingar inte kan söka asyl i Sverige. Det är vad vi protesterar mot, säger Erkki Grönros.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 16-01-13:

Grekland/ Greece: Agkalia awarded 2016 Raoul Wallenberg Prize till sidans topp

Congratulations Aikaterini (l) George (c) and Eleni, representatives of the magnificent Greek association Agkalia, which today received the Raoul Wallenberg Prize 2016.

In recent months, the association has come to the aid of some 17,000 refugees and migrants on the island of Lesvos, as well as working with local people in need.

"All of these years, we have seen a lot of suffering," George said on receipt of the award, which carries with it, 10,000 Euros of extra recognition.

"Greece has become the gateway from which hundreds of thousands of refugees are obliged to follow a deadly passage through the Agean sea, a passage organised and run by modern slave-traders.

"To all our kind compatriots that offer lessons of humanity, sharing their limited resources and courage with the refugees, to all the brave volunteers that stand their ground, to all Europeans that honour this union of people through their activism and humanism, to all in every part of the world that strive for peace and justice by choosing to love instead of hate, to all those that have helped us in every way, we dedicate this prize."

See video interview (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-parlamentet 16-01-15:

En kris som förvärras: Ledamöter debatterar flyktingar, asyl och EU:s solidaritet till sidans topp

Europa fortsätter söka efter ett effektivt svar på en flykting- och migrationskris som, vilket kommissionär Avramopoulos varnade ledamöter för, "blir värre och värre". I en debatt i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter den 14 januari, sade han att enigheten är i fara vid ökande "populism och nationalism" och uppmanade länderna att fullfölja sina egna löften och visa solidaritet mot varandra. "Om Schengen kollapsar blir det början till slutet för det europeiska projektet", sade han.

Dimitris Avramopoulos ansvarar i EU-kommissionen för migrations- och inrikesfrågor. Han diskuterade implementeringen av migrationsinsatser samt förslaget från december 2015 om en gemensam europeisk kustbevakning, tillsammans med parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Den brittiske ledamoten Claude Moraes (S&D) ledde mötet.

I september 2015 gav parlamentet sitt stöd till två nödförslag för att omflytta 160 000 asylsökanden från några av de EU-länder dit huvuddelen av migranterna anländer, till andra medlemsländer. Men än så länge har bara 272 personer flyttats om.

- Alla medlemsländer måste spela spelet, sade Avramopoulos och påpekade att länderna inte får fångas av inrikespolitiska agendor.

Och flera av ledamöterna påpekade samma sak.

- Hur i hela fridens namn ska vi kunna genomföra någonting om medlemsländerna fortsätter säga nej, nej, nej.., sade Cornelia Ernst (GUE/NGL, Tyskland)

"Behöver inte gester förklädda till politik"

EU:s nuvarande regelverk avseende flyktingar härrör från "Dublin-förordningarna" som bland annat innehåller bestämmelser om i vilket EU-land asylansökan ska göras. I debatten fanns en allmän enighet om behovet av en "väldigt djupgående", som kommissionären sade, revision av lagstiftningen. Kommissionen kommer att föreslå nya åtgärder i mars, men den brittiske ECR-ledamoten Timothy Kirkhope varnade:

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hillel Rapoport i Odysseus blog 16-01-22: Refugee quotas: allowing EU Member States to choose between physical and financial solidarity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EEAS 16-01-13:

EU meeting with the Minister of Foreign Affairs of Ethiopia, Tedros Adhanom till sidans topp

Today, the HR/VP Federica Mogherini met with MinisterTedros Adhanom, Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Ethiopia, in Brussels.

The meeting took place following the HR/VP's visit to Addis Ababa last October where they decided to strengthen bilateral relations. Today, both agreed to move forward on EU-Ethiopia's strategic engagement. In this respect, Minister Adhanom also met EU Commissioners Mimica, Stylianides, Avramopoulos, and Vice-president Katainen's team, as well as members of the European Parliament.

HR/VP Mogherini and Minister Adhanom confirmed that the EU will remain the first partner of the country in its reforms for development and to promote social and economic growth. The EU will continue to support Ethiopia through its development cooperation programmes, including by organising an EU-Ethiopia Business Forum this year. Ethiopia also benefits from humanitarian support to help the local populations affected by two consecutive droughts and the current El Nino phenomenon.

The HR/VP Federica Mogherini and Minister Adhanom also discussed the follow up of the signature of the EU-Ethiopia Common Agenda on Migration and Mobility (CAMM) on 11 November 2015, in the margins of La Valletta Summit. It was agreed that the EU and Ethiopia will work together to tackle irregular migration, including return, and to better take advantage of the opportunities provided by well-managed migration.

HR/VP Mogherini recognised Ethiopia's significant effort in hosting more than 700 000 refugees. Both welcomed the fact that the EU Emergency Trust Fund for Africa had already started financing projects in Ethiopia.

The importance of a strong civil society, freedom of expression and association and inclusive politics was also discussed, as well as the measures taken by the Ethiopian government related to the recent unrest in Oromyia and Amhara regions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Utrikes 16-01-15:

EU fortsatt oenigt om pengar till Turkiet till sidans topp

EU:s medlemsländer har fortfarande inte kunnat enas om varifrån man ska hämta de tre miljarder euro som ska gå till flyktinghjälp i Turkiet.

Enligt det senaste förslaget ska en miljard euro hämtas från EU-budgeten och resten från de 28 EU-länderna. Motstånd från framför allt Italien gör dock att en uppgörelse dröjer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 16-01-15:

EU-Turkey €3 billion migrant deal blocked by Italy till sidans topp

Italy is blocking a European Union plan to provide Turkey with €3 billion in aid in exchange for a commitment to stem the flow of migrants into Europe, two European officials said yesterday (14 January).

The move marks a further escalation in Italy's combative position on EU issues. Prime Minister Matteo Renzi blasted German Chancellor Angela Merkel at an EU summit in December over EU policies on energy, banking and migration.

Since then, Italy has reiterated its opposition to the funding of the EU plan to stem migrants coming to Europe from the Middle East and Asia through Turkey, officials said. The plan is strongly backed by Germany, which is the final destination of most.

"There is only one member state that still has objections against the funding for Turkey. We do not understand why Italy is blocking it," a European diplomat said.

Germany's Finance Minister Wolfgang Schäuble is expected to raise the issue at today's meeting of EU finance ministers in Brussels, a diplomat said.

The draft plan foresees that one third of the €3 billion should come from the EU budget and the remaining €2 billion from EU states.

EU states gave initial backing to the aid plan at a summit with Turkey in November and the EU summit last month.

"The EU is now seen as backtracking. We need to solve this urgently so we can credibly negotiate with Ankara to stem the flow," the EU source said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-01-15:

A European border and coast guard to protect Europe's external borders till sidans topp

The European Commission is today adopting an important set of measures to manage the EU's external borders and protect our Schengen area without internal borders. Today's proposals will help to manage migration more effectively, improve the internal security of the European Union, and safeguard the principle of free movement of persons. The Commission is proposing to establish a European Border and Coast Guard to ensure a strong and shared management of the external borders. To further increase security for Europe's citizens, the Commission is also proposing to introduce systematic checks against relevant databases for all people entering or exiting the Schengen area.

European Commission First Vice-President Frans Timmermans said: "In an area of free movement without internal borders, managing Europe's external borders must be a shared responsibility. The crisis has exposed clear weaknesses and gaps in existing mechanisms aimed at making sure that EU standards are upheld. Therefore, it is now time to move to a truly integrated system of border management. The European Border and Coast Guard will bring together a reinforced Agency, with the ability to draw on a reserve pool of people and equipment, and the Member States' authorities, who will continue to exercise day-to-day border management. The system we propose will allow for an identification of any weaknesses in real time so that they can be remedied quickly, also improving our collective ability to deal effectively with crisis situations where a section of the external border is placed under strong pressure."

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till faktablad, frågor och svar mm (Extern länk)

COM(2015) 671 final, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning (Extern länk till pdf-fil)

Justitiedepartementet 16-01-19: faktapromemoria: Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning (Extern länk)

COM(2015) 668 final Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (Extern länk till pdf-fil)

Justitiedepartementet 16-01-15: Faktapromemoria: EU:s standardiserade resedokument (Extern länk)

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (Extern länk till pdf-fil)

Justitiedepartementet 16-01-19: Faktapromemoria: Förslag om ändringar i kodex om Schengengränserna gällande slagningar i databaser vid yttre gränskontroll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 16-01-15:

Juncker: Ingen flykting har rätt att välja land till sidans topp

Dublinkonventionen kommer att förändras. Det sa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i dag vid sin första presskonferens för året. Juncker varnade också för att gränskontrollerna kan förstöra den inre marknaden inom EU.

Tyska tv-kanalen ZDF skriver på sin webbsida att EU-kommissionen nästa månad lägger fram förslag om hur flyktingmottagandet inom EU ska förändras.

- Det är helt uppenbart att Dublinsystemet inte fungerar, sa Juncker vid presskonferensen.

Enligt nyhetssajten Europaportalen väntas kommissionen under året att lägga fram tre konkreta förslag på asyl- och migrationsområdet.

Juncker gav inga detaljer vid presskonferensen men sa att syftet med förändringarna är att se till att asylsökande inte längre ska kunna välja vilket medlemsland de ska till. Enligt Dublinkonventionen måste asylsökande lämna in ansökan i det EU-land de först komnmer till, vilket lett till "överbelastning" i framför allt Italien och Grekland.

I flera fall har flyktingar vägrat att bli omflyttade till vissa medlemsländer.

- Vi kan inte ha en situation där de som kommer till Europa arrogant väljer var de vill bo. Det är inte möjligt. Inga flyktingar har en inneboende rätt att bestämma vart de vill eller vägra att skickas till ett visst land, sa Juncker

- Europa är en invandringskontinent. Människorna måste komma genom ingången inte genom ett sidofönster, sa han vidare.

Missnöjd med fördelning

Kommissionsordföranden är också mycket missnöjd med hur den beslutade fördelningen av flyktingar fungerat hittills.

Hiitills har medlemsländerna bara omfördelat 272 flyktingar av utlovade 160.000.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 16-01-23: Jeremy Corbyn urges UK to join EU efforts to tackle refugee crisis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 16-01-15:

IOM, UN Launch Arab Region Migration Trends Report till sidans topp

The UN Economic and Social Commission for Western Asia (UNESCWA) and IOM yesterday (14/1) launched the 2015 Situation Report on International Migration: Migration, Displacement and Development in a Changing Arab Region in Beirut, Lebanon.

The report is the first compilation of up-to-date data and information on migration trends and patterns and developments in migration governance in the Arab region.

Drawing on the expertise of the member agencies of the Working Group on International Migration in the Arab Region, it highlights the need for coordinated and holistic responses to current migration and displacement challenges.

At a time when migration and displacement in the Arab region have reached record numbers, a dedicated thematic chapter examines the relationship between forced migration and development and presents innovative ideas to tackle the development challenges which large-scale displacement can present for the development of individuals, communities and countries.

The report finds that with over 30 million international migrants, the region is host to one of the largest migrant populations in the world. It also hosts the largest number of refugees and displaced persons worldwide, exacerbated by the war in the Syria. At the same time, migration has been a long-standing contributor to the development of countries and communities across the Middle East and North Africa (MENA).

In their joint foreword, IOM Director General William Lacy Swing and ESCWA Under-Secretary-General Rima Khalaf note: "[The report] makes a case for policies to promote the free movement of people and greater integration between countries of origin and destination, insofar as such policies are compatible with their interests and contribute to their economic and social well-being."

The report comprises four main sections:

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-15:

Fler asylsökande till EU med båt i år till sidans topp

FN spår: Fler kommer att ta den farliga sjövägen i år än i fjol. Det skulle i så fall innebära en ökning från förra året då 850 000 flyktingar och migranter nådde Europa den vägen. Och människorna som vår korrespondent mötte i Piraeushamnen i Aten stoppas inte av stängda gränser.

- Vi lämnade allt. Och när något allvarligt hotar dig så tänker du inte på något annat än att överleva. Här är vi i alla fall säkra, säger Abdul Haqim som sitter i Piraeushamnen utanför Aten tillsammans med sin fru Massia och barnen Aisha, 6 år och Muhammed, 1 år.

Aisha sveper in axlarna i en gul virkad sjal, barnen hostar men de mår bättre nu säger Abdul Haqim. På grekiska ön Lesbos, dit de först kom med båt från Turkiet, fick de medicin.

I Afghanistan var Abdul Haqim verksam som människorättsaktivist, men efter att två kollegor dödats och flera skadats i en attack utförd av talibaner flydde familjen.

Familjen hoppas på att få asyl i Nederländerna.

- Det är inte lika många flyktingar där ännu, i Tyskland är det ju redan över en miljon.

Sedan undrar han om det stämmer att Sverige har stängt sina gränser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 16-01-15:

Migrationsverket: Mycket osäkert asylläge till sidans topp

Det kommer nu betydligt färre flyktingar till Sverige, men de nyligen införda gränskontrollerna är bara ett av flera skäl till det.

Senare i vår lär läget ändras igen, säger Christer Zettergren på Migrationsverket, som är särskild rådgivare åt Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

- Det har alltid varit lägre under den här perioden på året, beroende på vädret oftast. Någon gång i april-maj räknar vi - i vårt traditionella prognosarbete - med att det kommer att öka igen. Då kommer vädret och våghöjden medföra att det går lättare att ta sig över Medelhavet, säger han.

Det var den 4 januari som Sverige införde gränskontroller på färjor, tåg och bussar från Danmark. Sedan dess har antalet asylsökande minskat från ungefär 2 000 i veckan, som det var veckan innan gränskontrollerna infördes, till ungefär 1 000 de senaste sju dagarna. När flyktingströmmen var som störst i höstas kom runt 10 000 asylsökande per vecka till Sverige.

Minskningen har bara delvis med gränskontrollerna att göra, säger Christer Zettergren.

- Det har haft en effekt hos oss, men det har också haft en effekt på oss när det gäller vad som händer i Syrien, vad som händer mellan Syrien och Turkiet, mellan Turkiet och Grekland, inom olika Balkan-länderna och i Österrike, Tyskland och Danmark. Allt detta bildar ett ganska komplicerat mönster för hur många som kan komma till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Jönköping 16-01-15:

Aneby och Jönköping får bakläxa om flyktingutbyte till sidans topp

Knappt har Aneby och Jönköping kommit överens förrän Länsstyrelsen stoppar flyktingutbytet.

I går meddelade kommunalråden Andreas Sturesson och Lars-Erik Fälth, i Jönköping respektive Aneby, att kommunerna kommit överens om att Aneby hjälper Jönköping genom att ta 33 av storebrors tilldelade flyktingar till sig.

- Därmed blir det ju ingen förändring på totalen, men Aneby bistår oss i en ganska tuff utmaning som vi har, sade Andreas Sturesson som är kommunalråd i Jönköping.

Men överenskommelsen uppskattas inte av Länsstyrelsen, som har hand om fördelningen av flyktingar. I dag går de ut med ett pressmeddelande där de påtalar felaktigheter i överenskommelsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 16-01-19:

Flyktingar ska lyfta byn Grimsås till sidans topp

En del kommuner hoppas att flyktingar kan få fart på livet i glesbygden. Tranemo kommun i södra Västergötland har beslutat att öka sitt flyktingmottagande till byn Grimsås för att vända den negativa utvecklingen där. I Grimsås har befolkningen minskat de senaste 15 åren, och samhällsservicen har försämrats. Nu är tanken att flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd ska lyfta orten. För att det ska fungera bygger man ut kollektivtrafiken. Reportage av Joel Wendle och samtal med landsbygdsforskaren Susanne Stenbacka från Uppsala universitet.

Lyssna till inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkuniversitetet 16-01-14:

Snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare till sidans topp

Den 18 januari startar Folkuniversitetet, som enda leverantör av tjänsten och på uppdrag av Arbetsförmedlingen, ett snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare.

Snabbspåret drivs genom arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen på Folkuniversitetet i Lund och kommer initialt att omfatta 20 personer. Vid sidan av undervisningen som bedrivs inom Korta Vägen (yrkescoachning, samhällsorientering, branschkunskap och yrkessvenska) sker utbildning i fördjupad sjukvårdssvenska för att de studerande ska lära sig den svenska de behöver för att klara att arbeta inom hälso- och sjukvården i Sverige.

- Vi vet att det finns många bland de asylsökande som har läkar- och tandläkarkompetens och som inget hellre vill än att börja jobba. Vi vill möjliggöra detta för dem. För att snabba på processen tog Folkuniversitetet ett eget initiativ och presenterade lösningen för Arbetsförmedlingen, som har godkänt snabbspåret inom Korta Vägen, säger Jonas Feldt, projektledare för Korta Vägen på Folkuniversitetet.

Snabbspåret för nyanlända läkare och tandläkare riktar sig i första hand till dem som har genomgått grundläggande SFI (svenska för invandrare) och där personerna har en läkar- eller tandläkarexamen från sitt hemland. För att gå kursen måste den sökande vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

- Under 2016 planeras också för start av fler grupper. Vi hoppas på ett samarbete med SUS och Region Skåne för att ge de studerande möjlighet att ytterligare träna sin svenska och lära känna den svenska hälso- och sjukvårdsmiljön bättre, säger Jonas Feldt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 16-01-14:

Stort intresse bli kulturvän till flyktingar till sidans topp

Många gotlänningar vill bli kulturvän till nyanlända. Drygt 200 personer har anmält att de vill lära känna en person eller en familj som flytt till Sverige.

- Det är alla möjliga som visat intresse, allt från 18-åringar till pensionärer som vill engagera sig, berättar Madelene Johansson, som är samordnare på integrationsenheten.

Projektet drivs av region Gotland och heter Hej Gotland. Det drog igång i oktober och utmaningen nu är att matcha dem som vill vara kulturvänner med de flyktingar som vill lära känna gotlänningar.

Hittills har Madelene Johansson matchat ihop 24 gotlänningar med lika många nyanlända, plus alla familjemedlemmar som kommer med på köpet.

Vad man sedan gör ihop är helt upp till de som blir kulturvänner att bestämma tillsammans med flyktingarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 16-01-15:

De vill ge alla nyanlända en vän till sidans topp

Med en kompisförmedling försöker organisationen Kompis Sverige att skapa nya mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar. Och de har redan hittat nya vänner till 1 300 personer.

"Vi vill finnas i alla kommuner i Sverige för att kunna göra en verklig skillnad".

Varje år kommer flera tusen människor till Sverige för att börja ett nytt liv. Det är en lång och ofta svår process där man inte sällan får vänta år på att få asyl och börja på sfi. Men även när man får påbörja sin svenskundervisning är det få som har vänner att få öva sitt nya språk med - det vill Kompis Sverige ändra.

- I ett SFI-klassrum med 30 personer kan ungefär hälften av dem ha bott i Sverige i mellan 5 och 10 år. När vi har varit ute och frågat hur många av dem som har en kompis att prata svenska med räcker ingen upp handen. Många säger att de har försökt, kanske ringt på hos en granne eller pratat med någon på bussen men att det är svårt. Så när vi säger att vi startat en kompisförmedling för nyanlända och etablerade svenskar vill alla vara med, berättar Natassia Fry, som tillsammans med Pegah Afsharian har grundat Kompis Sverige.

Ofta projekt - sällan långsiktiga lösningar

Idén till organisationen fick de när de för tre år sedan hade sökt tjänster som projektledare för ett mentorsprojekt som sedan aldrig blev av. De började då prata om att integration i Sverige ofta görs i projektform och sällan som en långsiktig lösning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Barnradion 16-01-17:

Hussein om bandyn: "Bästa som hänt i mitt liv" till sidans topp

Veckans avsnitt av Juniorsporten handlar om hur viktig idrott kan vara när man kommer som flykting till ett nytt land.

Vi besöker Motala där en grupp flyktingungdomar får prova på att åka skridskor för allra första gången. Och så pratar vi med Ahmed Hussein som laddar för sin tredje VM-turnering med det Somaliska bandylandslaget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 16-01-19:

Hällefors bättre än andra på att skaffa jobb till flyktingar till sidans topp

En ny forskningsrapport vid Uppsala universitet lyfter Hällefors som en kommun som, bättre än andra, lyckats få ut nyanlända och flyktingar i arbete.

Ändå menar rapportförfattaren professor Roger Andersson att det är svårt att dra några långtgående slutsatser av det han fått fram.

- Man ska minnas att det är ganska få flytkingar som kommit till Hällefors. Bland de arbetsmarknadsregioner jag tittat på är det nog en av de som har minst antal, säger han.

Följt flyktingar

Roger Andersson har följt flyktingar som kom till Sverige mellan 1995 och 2004 under en sexårsperiod och sedan jämfört hur det har gått för dem på arbetsmarknaden. Och de som hade Hällefors som första bostadsort lyckades alltså bäst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 16-01-18:

Så lyckades bosniska Gordana få jobb till sidans topp

Nästan 8 av 10 har jobb, vilket är lika bra som för övriga invånare i Sverige. Gordana Gotovac, 59 år, som bor och jobbar i Bredaryd, förklarar det med att bosnier är målmedvetna och tycker om att jobba.

Den förra stora flyktingvågen till Sverige var i början av 90-talet när bosnier flydde kriget. Men trots att bosnierna kom till Sverige under 90-talets ekonomiska krisår, så har de lyckats bättre med att komma in i samhället än många andra flyktinggrupper.

I december förra året var det 20 år sedan det så kallade Daytonavtalet undertecknades i Paris och det blev fred i Bosnien-Hercegovina. Kriget som varade i drygt tre år är det värsta i Europa sedan andra världskriget, med omkring hundra tusen döda och över två miljoner på flykt.

Många bosnier flydde till Sverige. Idag finns ca 80 000 personer med bosniskt ursprung i Sverige, varav drygt 50 000 har svenskt medborgarskap, enligt Sveriges ambassad i Sarajevo.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 16-01-19:

Många bosnier läser vidare till sidans topp

Betydligt fler ungdomar med bosnisk bakgrund läser vidare än ungdomar som är födda i Sverige.

Antalet med eftergymnasial utbildning i Jönköpings län, är betydligt högre bland ungdomar med Bosnisk bakgrund, än ungdomar som är födda i Sverige. Det visar siffror som statistiska centralbyrån, SCB tagit fram åt P4 Jönköping.

Nästan varannan ung Bosnier som kom hit som flykting, har utbildat sig vidare efter gymnasiet.

En av dom är Bojan Baric, som bor i Jönköping och jobbar i Skillingaryd.

Jag är civilingenjör med examen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, så har jag även en filosofikandidat examen inom företagsekonomi på Göteborgs universitet.

Bojan kom hit med sina föräldrar i början av 90-talet. Dom flydde kriget på Balkan som så många andra. Dom hamnade tillslut i Skillingaryd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 16-01-19:

Burims råd till nyanlända: Lär er språket snabbt till sidans topp

Att snabbt lära sig språket är Burim Haradinajs främsta råd till de flyktingar som nu kommer till Sverige. Själv kom han hit från Kosovo i början av 90-talet.

- Jag hade hört talas om Sverige och visste var det låg på kartan, men så mycket mer visste jag inte, säger Norrköpingsbon Burim Haradinaj.

Han var 12 år när han tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon flydde till Sverige från Kosovo. Beslutet fattade familjen en morgon på hösten 1992.

Livet i Kosovo hade blivit omöjligt att leva med strejker och samhällsfunktioner som inte fungerade längre. Pappan hade strejkat och tvingats i fängelse för detta. På gatorna kunde man se blod efter avrättningar och kriget närmade sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

TT / SvT Nyheter 16-01-13:

Flyktingar och trakasserier i debattens centrum till sidans topp

Partiledardebatten handlade mycket om flyktingkrisen och den senaste tidens sexuella trakasserier i bland annat Stockholm och Köln. - Varje flickas kropp, varje kvinnas kropp är hennes, sade statsminister Stefan Löfven (S).

M-ledaren Anna Kinberg Batra varnade för ett läge där polisens arbete med anmälda fall av övergrepp och trakasserier mot kvinnor styrs av politiska överväganden.

- Ingen ska behöva acceptera detta. Alla ska kunna lita på att polisen gör det den kan, det få aldrig bli politik kring detta. Det är farligt för ett samhälle om människor inte litar på polisen, sade hon.

Löfven betonade i sitt anförande att det är viktigt att flickor och kvinnor ska kunna röra sig fritt ute på kvällar utan rädsla för övergrepp och att samhället ska stå på offrets sida om övergrepp ändå sker.

- Jag känner mycket stor vrede när jag tar del av rapporterna från både Köln och Stockholm. De skyldiga ska straffas, sade han.

Bjöd in till samtal

Löfven lyfte även fram reformbehov och investeringsbehov i utbildningar och bostäder. Han bjöd in till nya samtal om uppgörelser med oppositionen.

- Sverige behöver investeringar, vi behöver samarbete. Jag välkomnar de många överenskommelser som slöts förra året, jag ser fram emot fler, sade han.

Kinberg Batra var först med att ta replik på Löfven och tog sikte på det ekonomiska läget och migrationsfrågan.

- Varför blundar regeringen för Sveriges integrationsutmaningar? frågade hon statsministern.

- Här blundas inte, här görs vad som krävs, svarade Löfven och räknade upp investeringar som gjorts och utlovats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 16-01-14:

Väljare: Flyktingfrågan viktigast till sidans topp

46 procent av svenskarna vill att politikerna ska prioritera flykting- och invandringsfrågor under det kommande året.

7 procent tycker att politikerna ska lägga all kraft på skola och utbildning medan 6 procent anser att sysselsättningen bör prioriteras, enligt mätningen som Ipsos har gjort för Dagens Nyheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 16-01-19:

"Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige" till sidans topp

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 - 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar, skriver professor Valerie M Hudson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-17:

Danska ministern: Jag skulle fört en annan politik till sidans topp

Danmarks integrationsminister Inger Støjberg säger i en intervju i Agenda att hon förstår att det behövs hårdare svenska gränskontroller, men att de också ställer till problem för den fria rörligheten i Norden och EU.

Agendas Anders Holmberg har intervjuat den danska integrationsministern i Danmark och han ställde bland annat frågan vilka effekter hon anser att de svenska id-kontrollerna vid den dansk-svenska gränsen har fått.

- De ser ut att ha haft rätt stor effekt om man ser på antalet inresor och asylsökande till Sverige. Men de har också påverkat den fria rörligheten i Norden och de kan även komma att påverka övriga Europa. Så de har både haft positiv och negativ effekt, säger Inger Støjberg.

"Ett barn av fria rörligheten"

Varför var ni kritiska när Sverige införde transportörsansvar?

- Jag är ett barn av den fria rörligheten i Europa och särskilt i Norden. Jag kan inte minnas att jag någonsin visat pass för att resa till Sverige. Den fria rörligheten för människor, varor och tjänster har bidragit till att utveckla Öresundsregionen och till att utveckla välstånd.

- Det är värdefullt för Europa att vi kan röra oss fritt och handla fritt. Därför är det trist att se länder införa olika gränshinder. Vi har också gjort det vid den dansk-tyska gränsen, men då handlar det bara om gränskontroll med stickprov, säger Inger Støjberg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 16-01-19:

Flyktingkrisen 2015 - det är bara början till sidans topp

Camilla Sten

Vad gör vi när en halv miljon klimatflyktingar står vid vår gräns?

2015 var bara början

De senaste månaderna har Sverige tvingats konfrontera en ny verklighet. Den svenska självbilden har skakats i grunden.

På mindre än ett år har regeringen gått från att proklamera "I mitt Europa finns inga murar" till att vidta åtgärder för att, uttalat, "göra Sverige mindre attraktivt för flyktingar". En nation som velat se sig själv som en trygg hamn har tvingats konfrontera sina egna begränsningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 16-01-13:

Amnesti åt ensamkommande barn till sidans topp

Marus Nosraty/Lärare

Dagens flyktingsituation har inte bara skapat kaos i Europa och i grannländerna, utan det har också skapat ett psykologiskt kaos hos barnet.

För över 30 år sedan kom jag till Sverige från Khomeinis helvete i Iran. Jag var inte minderåring utan 23 år, men jag var mycket stressad och orolig inför min första intervju vid poliskontoret i Trelleborg. Vad skulle jag säga och vad skulle polisen vilja höra för att jag få möjligheter att stanna här var mina ständiga tankar i de absolut avgörande stunderna i polishuset. Jag fick stanna, men det var andra tider.

Flesta av oss är överens om att anledningen till att en del av dessa ungdomar redovisar sin ålder 2-3 år yngre beror helt enkelt på att de vill vara säkra att svenska staten inte skickar tillbaks dem till ett våldsamt land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politism.se kommentar 16-01-15:

Nu kommer en miljon flyktingar - hur ska vi reagera? till sidans topp

FN:s flyktingorgan UNHCR går i dag ut med en siffra som EU behöver förhålla sig till.

Det handlar om hur många flyktingar som under 2016 väntas ta göra den livsfarliga resan över Medelhavet, från Turkiet till Grekland. Totalt handlar det om en miljon människor, rapporterar Sveriges Radio:

"Uppskattningen bygger på faktorer som hur många som kommer just nu och på läget i hemländerna. Den senaste tiden har man bland annat sett en ökning av kvinnor och barn som antingen reser i förväg eller som är på väg för att ansluta sig till en man eller pappa som redan tagit sig till Europa."

Detta aktualiserar frågan om EU:s flyktingpolitik. Det senaste halvåret har land efter land i Europa slutit sig och förstärkt gränskontroller samtidigt som man försvagat asylrätten och flyktingars möjligheter till integration.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 16-01-16:

Barn måste ha hjälp för att inte dö till sidans topp

Andrev Walden

På väg till ett barnkalas med fyraåringen när jag hör ett skrik från korsningen bakom oss. Och redan innan jag vänder mig om vet jag vad som hänt. För det är inget vanligt skrik, det kommer från en plats jag aldrig varit på men ändå känner igen eftersom alla mina tvångstankar är förtöjda där.

Ett skrik som bara kan skrikas av någon som har barn. Men kanske inte längre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 16-01-19:

Läkare utan gränser: EU:s flyktingpolitik är ovärdig till sidans topp

EU:s flyktingpolitik innebär ett allt större tryck på hjälporganisationerna. I stället för att möta de hjälpbehov som finns har EU förvärrat läget, säger organisationen Läkare utan gränser som i dag kommer med en ny rapport om hur EU hanterat den pågående humanitära krisen.

Rakbladsvassa stängsel, livsfarliga båtfärder, stängda gränser och hotfull militär.

Flyktingarnas väg beskrivs som en hinderbana i den nya rapporten.

- Vi har sett väldigt många luftvägsinfektioner på grund av det kalla vädret, framför allt under de senaste veckorna i de södra länderna Grekland, Makedonien och Serbien, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-13:

Svar på skriftlig fråga: Kris i socialtjänsten till sidans topp

Fråga 2015/16:561 av Cecilia Widegren (M)

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och socialomsorgspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en allvarlig situation. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000 till 190 000 asylsökande. Lägg därtill - eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser - ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Tidningen Dagens Samhälle rapporterar att krisen i socialtjänsten är så pass allvarlig att 27 kommuner anmält sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo har varnat för allvarliga missförhållanden, då mottagandet av ensamkommande barn inte är rättssäkert.

Socialförvaltningen i Helsingborg har anmält sig själv och skrivit att kommunen inte är rustad för att ta emot 25-30 ensamkommande barn och unga varje vecka. Socialtjänsten i Helsingborg skriver att verksamheten är "kritiskt påverkad" och att mottagandet av ensamkommande och den övriga verksamheten "befinner sig i ett ytterst pressat läge".

(...)

Hela frågan (Extern länk)

Svar av barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01- 19:

Svar på skriftlig fråga: Kostnader och polisiära konsekvenser av gränskontroller till sidans topp

Fråga 2015/16:588 av Rasmus Ling (MP)

Den 11 november 2015 meddelade inrikesministern på en presskonferens att gränskontroller skulle införas vid gränspassage till Sverige. Dessa skulle göras av polis på första anhalten i Sverige, vid Hyllie station i Malmö. Samtliga passagerare skulle därefter legitimera sig, och den som inte hade inresetillstånd skjutsades till Migrationsverket vid Jägersro för att söka asyl.

Tåg från Köpenhamn till Malmö har tidigare gått med tiominuterstrafik, och ofta med trekopplade tågsätt. Kontroller har alltså gjorts av tiotusentals resenärer dagligen i två månaders tid. Detta har givetvis krävt stora polisiära resurser. Dels i form av pengar, dels i form av att polisen rimligen har fått lägga andra väsentliga uppgifter åt sidan. Då gränskontrollerna nu har pågått i två månader, och regeringen har förlängt dessa ytterligare en månad, känns det synnerligen angeläget att fråga vad detta hittills har inneburit för Polismyndigheten.

Jag vill därför fråga statsrådet vad gränskontrollerna inneburit i form av kostnader och vad Polismyndigheten nedprioriterat sedan den 12 november.

Svar av Inrikesministern Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 16-01-18:

Ta emot i liten skala till sidans topp

Jag är en vanlig svensk som, trots protester från Migrationsverket, tagit hand om ett syriskt flyktingpar. Jag plockade upp dem på en flyktingförläggning. Migrationsverket ville skicka upp dem till Boden ...

De är med på alla tillställningar och middagar och blir hela tiden presenterade för nya människor. Många undrar hur de själva ska bära sig åt för att göra något liknande. Men Migrationsverket är inte med på noterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-01-13:

Svar på skriftlig fråga: Familjehemsplacering av ensamkommande barn till sidans topp

Fråga 2015/16:505 av Thomas Finnborg (M)

En grupp som är särskilt akut att stödja just nu är de ensamkommande flyktingbarnen. Så många som 30 000 ensamkommande barn och unga förväntas komma till Sverige under 2015 och sannolikt minst lika många under 2016.

Det handlar om barn och ungdomar som har lämnat sin familj och sitt hemland och tvingats fly till ett land långt ifrån där de kommer. Samtidigt handlar det också om barn och ungdomar som vill studera och bygga en ny framtid i Sverige och vara med och bidra till samhället och skapa sig ett nytt liv.

Därför behöver det generellt sett bli ännu bättre med placering i familjer för dem som kommer utan föräldrar, i stället för att barnen blir placerade inom institutioner. Familjer främjar på sikt integreringen i det svenska samhället och ger en större närhet och trygghet för barnet. Alla insatser som hjälper en ung människa att komma in i det svenska samhället är på sikt en investering för Sveriges framtid.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vad gör statsrådet och regeringen för att de ensamkommande barnen ska få en trygg och snabb familjehemsplacering?

Svar av barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 16-01-14:

Danska röster om asylregler ii Danmark till sidans topp

Danmarks regering föreslår en skärpning av asylreglerna på flera områden. Bland annat ska polisen kunna beslagta asylsökandes tillgångar. Något som har väckt starka reaktioner.

I går debatterade politikerna förslaget i Folketinget. Det stöds av samtliga borgerliga partier och socialdemokraterna.

När förslaget första gången lades fram väckte det starka reaktioner. Många reagerade på att den danska polisen skulle beslagta flyktingarnas smycken och kontanter. Integrationsminister Inger Støjberg (Ventre) tvingades skriva in att tillhörigheter med affektionsvärde inte ska konfiskeras och hon ändrade även beloppsgränsen.

Från början skulle en asylsökande få behålla 3 000 danska kronor. Nu föreslås det bli 10 000 kronor. Tillgångar som överstiger det ska användas för att betala personens uppehälle på asylboende.

- Jag tycker det är förfärligt att vi ska ta värdesaker från de som har flytt från hus och hem hit till oss för att få ett bättre liv, säger Camilla som vi möter på en tvärgata till Strøget i Köpenhamn.

Maj-Britt Jensen som har följt debatten är också kritisk till de skärpta asylreglerna.

- Jag tycker det har blivit svårt att vara dansk. Det här sättet att behandla människor som är i nöd vittnar bara om att vi har fått det så bra att vi har svårt att föreställa oss och leva oss in i hur människor som har det svårt har det, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 16-01-25: Danmarks asylpolitik "missförstådd" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-19:

Tysk minister varnar - "Vi kan behöva stänga gränserna" till sidans topp

För första gången har en av Angela Merkels ministrar kritiserat henne. Det är transportminister Alexander Dobrindt som går ut med budskapet att Tyskland kan behöva stänga gränserna.

I Tyskland växer nu kritiken mot förbundskansler Angela Merkels relativt liberala flyktingpolitik. Merkel får allt svårare att hålla ihop partiet CDU och regeringen när det gäller flyktingpolitiken. En nyligen genomförd opinionsmätning visade att 60 procent ansåg att Tyskland tar emot för många flyktingar, en ökning med 14 procentenheter sedan december.

Minister riktar kritik

För första gången har nu en av Angela Merkels ministrar kritiserat henne. Transportminister Alexander Dobrindt, från systerpartiet CSU, säger till tidningen Münchner Merkur:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 16-01-19:

Allt svårare för Merkel att hålla ihop parti och regering till sidans topp

Protesterna mot Tysklands förbundskansler Angela Merkel blir nu allt starkare. På tisdagen överlämnades ett kritiskt brev från 44 kristdemokratiska parlamentsledamöter (av 310) till Angela Merkel. Hon uppmanas att ändra sin flyktingpolitik.

Enligt nyhetsmagasinet Der Spiegel uppger en talesman för brevskrivarna att det egentligen finns ett hundratal som är kritiska. Brevskrivarna väntar sig ett svar från kanslern inom en vecka, uppger nyhetsbyrån Reuters.

För första gången har nu också en av hennes ministrar gått ut och kritiserat henne. Det blir allt svårare för Merkel att hålla ihop sitt parti kring den linje som hon har utstakat: Den handlar bland annat om att inte stänga fler gränser och att inte sätta ett tak för antalet asylsökande.

Vänligt ansikte räcker inte

Senast var det alltså transportminister Alexander Dobrindt som på tisdagen i en intervju i tidningen Münchner Merkur gick ut och varnade:

- Vi måste förbereda oss på att vi inte kommer undan gränsstängningar. Vi måste snabbt komma överens med de andra länderna längs flyktingarnas reserutt, sa han.

En opinionsmätning häromdagen visade att i januari var 56 procent missnöjda med hennes politik, en ökning med 7 procentenheter från december. 60 procent ansåg att Tyskland tar emot för många flyktingar, en ökning med 14 procentenheter sedan december.

Dobrindt tar upp ett citat från Merkel. När hon satte sig över EU:s regler och släppte in flyktingar som satt fast i Ungern, sade hon att man måste ibland visa ett vänligt ansikte. Nu vänder ministern det mot henne:

- Det räcker inte längre med att visa världen ett vänligt ansikte. Och han menar att EU har lämnat Tyskland ensamt med flyktingproblemet.

Gränsstängning inget hot

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 16-01-13:

Glöm SD, här är Sveriges RIKTIGA oppositionsparti till sidans topp

Flyktingkrisen har blottlagt ideologiska skiljelinjer i svensk politik. Och det är mellan regeringen och Centerpartiet som sprickan är allra tydligast. KIT kartlägger den nya spelplanen i svensk politik efter årets första partiledardebatt.

Fram till höstens omsvängning i migrationspolitiken gick den hårdaste skiljelinjen i svensk politik mellan de som förespråkade fortsatt generösa regler för asylinvandring och de som ville minska den drastiskt.

På ena sidan stod Sverigedemokraterna och på andra sidan stod övriga partier.

Men spelplanen har därefter ändrats drastiskt:

+ Centerpartiet och Vänsterpartiet är de enda som är emot alla begränsningar av asylinvandringen till Sverige (men har mycket olika infallsvinklar på frågan, vilket vi återkommer till).

+ Övriga partier är mer eller mindre överens om att Sverige just nu behöver minska invandringen kraftigt (men även här finns ideologiska skillnader när det gäller motivet till detta).

Och bakgrunden till den nya spelplanen handlar om tydliga ideologiska skillnader i synen på jobb och skatter.

Hög invandring kräver lägre skatt och löner enligt ekonomiska experter

Som KIT har skrivit tidigare så är arbetslösheten bland utrikesfödda i dag betydligt högre i Sverige än i exempelvis Tyskland. En stor del av de nyanlända som skrivs in på arbetsförmedlingen saknar också grundskoleutbildning (30 procent i november i år).

Ska arbetslösheten sjunka i den här gruppen anser de flesta av Sveriges ledande ekonomer, däribland Finanspolitiska rådet, att det måste bli betydligt billigare för arbetsgivare att anställa.

Detta kan ske på två sätt:

1 Kraftigt sänkta skatter på arbete*

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledarkrönika 16-01-14:

Regeringen skryter om att de lämnat Reinfeldt-linjen till sidans topp

Daniel Swedin

Först kom högre krav för anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd. Sedan fick vi gränskontroller och id-kontroller på bussar och tåg till Sverige.

Vi har fått se Åsa Romsons tårar, en statsminister som gjort gällande att det "smärtar" honom att "Sverige inte klarar att ta emot i samma takt" längre.

Politiken - som syftar till att hindra människor utan giltiga id-handlingar från att ens söka skydd i Sverige - har fått effekt. De senaste sju dagarna har endast 949 personer sökt asyl i Sverige. På danska flygplatsen Kastrup har det byggts en mur för att förhindra att flyktingar springer över spåren. Flyktingar har kommit gående över Öresundsbron, andra tros ha åkt gummiflotte över sundet.

Gränserna bommas

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Paragraf kommentar 16-01-14:

Rasisterna kröp fram ur sina hålor till sidans topp

När jag i veckan skrev en krönika om de tafsande invandrarkillarna och klargjorde hur det stod till med invandrares brottslighet, så kröp rasister och smygrasister fram ur sina hålor. Uppenbarligen fick det inte vara så som jag skrev, att 99,9 procent av landets första- och andra generations invandrare inte sitter inlåsta i fängelser, häkten eller på ungdomshem på grund av brottslighet. Så låt mig redogöra för mina siffror, och några till.

Det går inte att få fram siffror för 2015 än. Det tar några månader in på ett nytt år innan statistiken är sammanställd. Men när det gäller min siffra på 99,9 procent är matematiken enkel. Och det står var och en fritt att själv räkna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hjo kommun 16-01-15:

Hjo 21 januari - 27 februari: Utställning "Den långa resan" till sidans topp

Nu kommer utställningen DEN LÅNGA RESAN till Hjo. Utställningen visas på Kulturkvarteret Pedagogien och pågår mellan den 21: a januari - 27:e februari.

Den långa resan berättar om tre ensamkommande ungdomar och deras flykt till Sverige. Du får ta del av starka berättelser och en kraft för att det ska bli bättre någonstans, någon gång.

Den långa resan är en vandringsutställning som har producerats av Östergötlands museum, med stöd från Kulturrådet.

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

Den långa resan berättar om tre pojkar som i unga år tvingades lämna sina familjer och fly från sina hemländer; Afghanistan och irakiska Kurdistan.

Utställningen är en del i ett tvåårigt utvecklingsprojekt som finansierats av Kulturrådet. Den bygger på intervjuer som gjorts under en längre period, där ungdomarna har berättat om sin barndom och om den långa resan till friheten.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 16-01-13:

Vill öppna filmbranschen för papperslösa till sidans topp

I Stockholms stad delades i december 3,5 miljoner kronor ut till kultur för nyanlända. Ett av projekten handlar om att ge människor med erfarenhet av flykt möjligheten att berätta sina egna historier.

- Det produceras redan så extremt många filmer, bilder och reportage skapade av folk som inte har egen erfarenhet av flykt eller som har varit etablerade här en längre tid. Nu försöker vi istället använda våra kontakter och kunskaper som filmarbetare för att släppa in filmarbetare eller journalister som har erfarenhet av migration eller flykt.

I en lokal på Södermalm i Stockholm visas film om flykt för personer med egen erfarenhet av migration. Kvällens visning är en av de första i en rad och tanken är att de ska öppna upp för samtal, berättar projektledaren för Noncitizen, Elin Eriksson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 16-01-13:

Ny säsong av "Fosterland" till sidans topp

Han tycker att det är svårt att berätta om stora skeenden; om integration, flykt, eller nationalism. Men trots det ger Fredrik Önnevall sig i kast med en fortsättning på programserien "Fosterland", som handlade om nationalism i Europa.

Den nya säsongen handlar om vad som händer när flyktingar kommer till Sverige och ska rota sig här, om vad som händer när vi alla ska stå tillsammans i kön i mataffären. Fokus ligger på integrationen i det lilla samhället Simrishamn på Skånska Österlen.

- Under arbetet har jag upptäckt att ett fåtal möten med andra människor påverkar hur man tror att det ska gå med hela integrationen. Ett endaste möte kan skapa en tydlig känsla hos människor för om de tror att det kommer gå bra eller dåligt i framtiden, säger Fredrik Önnevall, programledare.

Och kanske har han rätt. Åtminstone verkar det så när tittarna får möta Gulli Nilsson som bor i Simrishamn och tycker om att hjälpa sina medmänniskor. Hon vill dock inte engagera sig för de som flyttar in på det centralt belägna asylboendet, för hon är skeptisk till invandring och röstar på Sverigedemokraterna.

Men hennes syn på invandring och muslimer förändras - åtminstone tillfälligt - i mötet med Amal från Gaza och Salah från Syrien.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 16-01-15: Han följde nyanländas liv i Simrishamn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 16-01-19:

Talade direkt till Stefan Löfven till sidans topp

"Förvaret" fick pris för Bästa dokumentärfilm. Då blev det politik under galataket. "Stefan Löfven, jag vill prata direkt dig", säger Sami Hsini, som medverkar i filmen.

Det var den tidigare utvisningshotade dokumentärfilmsregissören Roozbeh Janghorban som delade ut priset till just Årets dokumentär.

- Det här är en speciell stund. Låt oss prata om filmskapare, journalister, som jobbar under dödshot och censur. Låt oss prata om de här modiga människorna, och konstatera att det inte ska finnas några gränser för filmskapare och berättare, sa han.

"Trodde på vad du stod för"

(...)

Läs mer och se inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-01-13:

I en kiosk nära dig... till sidans topp

"Artikel 14 ges ut av Flyktinggruppernas Riksråd FARR och är Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration. Artikel 14 skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik. Tidskriften granskar och bevakar utvecklingen inom juridiken, flyktingpolitiken och genom reportage, krönikor och intervjuer ger Artikel 14 en fördjupad och nyanserad bild av migration."

Så presenterar Pressbyrån distributionstjänst Interpress Artikel 14. Nu finns denna förnämliga tidning alltså i Pressbyrån - fast inte i landets alla pressbyråkiosker. På Interpress hemsida kan du kolla vilket som är senaste numret av Artikel 14 och om den finns i en kiosk nära dig.

Artikel 14 på Interpress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 16-01-19:

"Mina föräldrar kom också hit som nyanlända en gång i tiden" till sidans topp

I höstas startade du ensam projektet Vård på centralen som nu engagerar hundratals volontärer. Ni möter flyktingar på Stockholms central, delar ut receptfria mediciner och bjuder på elementär sjukvård. Vad driver dig?

- Det handlar om att vara medmänniska. Jag är född och uppvuxen i Sverige, men mina föräldrar kom också hit som nyanlända en gång i tiden. Det är klart att man vill hjälpa till när man förstår vilka behov som finns, och hur privilegierad man själv är genom att leva i ett fritt land som folk faktiskt flyr till med livet som insats.

Är det typiskt för dig att ta initiativ och dra igång projekt?

- Jag har alltid varit något av spindeln i nätet, till exempel i grupparbeten i skolan. Jag vill se till att allting funkar, att alla mår bra och att det finns en röd tråd i det som händer. Jag drar mig inte för att ta ledarrollen om det behövs och om det inte finns någon annan.

Varför ville du bli läkare?

- Redan som liten ville jag bli läkare. Lekte med dockor och skötte om dem. Hade det som mål på gymnasiet och kämpade för att få bra betyg. Min pappa är läkare, så det påverkade väl också.

- Jag läste i Uppsala en termin men ville plugga på Karolinska på grund av forskningsanknytningen.

Är det forska du vill när du är färdig med läkarutbildningen?

- Jag ville bli barnläkare när jag först började på läkarprogrammet. Men sen upptäckte jag att andra delar av medicinen kunde vara intressanta - kirurgi till exempel. Så jag kanske blir barnkirurg. Barnonkolog däremot skulle jag inte vilja bli. Det är nog väldigt tufft.

Har du andra intressen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.