ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 30 december 2015

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT / SvT Skåne 15-12-30:

Riktlinjer för id-kontroller klara till sidans topp

På måndag införs id-kontroller på tåg, bussar och färjor mellan Danmark och Sverige. Nu har polisen kommit med instruktioner för hur dessa kontroller rent praktiskt ska gå till.

Polisen går nu ut med hur förordningen om identitetskontroller ska tillämpas. Transportörerna måste kunna dokumentera vilka som har rest med dem.

- Det transportören behöver visa för polisen, för att vi inte ska anmäla till transportstyrelsen, är någon form av dokumentation att kontrollerna har genomförts. Det kan vara passagerarlistor med namn där det står vad varje person har visat för id-handlingar, säger Patrik Engström, chef vid nationella gränspolissektionen.

Enligt Patrik Engström kan dokumentationen även utgöras av kopia på id-handlingar eller övervakningsfilm.

TT: Kommer uppgifterna från id-kontrollerna att lagras?

- Det är möjligt att transportörerna gör det, men myndigheten kommer inte göra det.

Om transportören inte kan visa någon dokumentation, anmäler polisen händelsen till Transportstyrelsen och transportören kan tvingas betala sanktionsavgift.

- Transportören kan överklaga och då avgörs det av domstol, säger Patrik Engström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 15-12-25: DSB överväger registrera broresenärer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-30:

Polisen om vad som är en giltig id-handling till sidans topp

På måndag införs id-krav vid gränsen till Danmark. I dag har polisen gett riktlinjer om vad som är att betrakta som en giltig id-handling.

Åtgärden är oundviklig för att få ner antalet personer som tar sig till Sverige för att söka asyl, menar infrastrukturministern.

Ekot har under dagen rapporterat om hur id-kontrollerna, som startar på måndag, drabbar Skåne, och familjen Andersson-Palm, som nu flyttar från Malmö till Köpenhamn, där de jobbar, för att få vardagen att gå ihop.

Infrastrukturminister Anna Johansson beklagar situationen för de som nu drabbas, men säger att åtgärden är oundviklig för att få ner antalet personer som tar sig till Sverige för att söka asyl.

Restiden mellan Danmark och Sverige kommer att bli som mest 50 minuter längre från och med måndag. Vilket är mindre än man tidigare befarat.

Att tågförseningen mellan Sverige och Danmark inte blir så lång som man först trodde handlar om att tågbolagen lagt om vissa rutter.

- Det är givetvis bra att DSB och Skånetrafiken gjort bästa möjliga och försökt minska förseningarna, men fortfarande rör det sig om stora förseningar, säger Johan Wessmann är vd Øresundsinstituttet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 15-12-23:

Ensamkommande flyktingbarn stoppas av id-krav till sidans topp

Id-kravet som införs 4 januari nästa år kommer att drabba vissa flyktinggrupper särskilt hårt. Ensamkommande barn från de fattigaste länderna saknar nästan alltid id-handlingar och kommer inte att kunna ta sig in i Sverige.

Från och med den 4 januari nästa år kommer alla som åker kollektivt och saknar id-handling att stoppas vid gränsen till Sverige.

Hittills i år har det kommit över 150 000 asylsökande till Sverige. Av dem saknade fyra av fem en id-handling då de sökte asyl.

Men det är stora skillnader mellan olika länder. I vissa länder, som Syrien fanns det tidigare en fungerande stat och nästan hälften, 40 procent av syrierna hade också en id-handling med sig till Sverige medan ytterst få asylsökande som kommer från länder som Afghanistan, Somalia och Eritrea kan visa upp någon id-handling.

Det innebär också att de ensamkommande barnen drabbas särskilt hårt. Nästan 25 000, två tredjedelar av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige, uppgav att de var från Afghanistan. Av dem kunde bara 18 visa upp en id-handling.

- I Afghanistan finns ingen fungerande folkbokföring. Jag har inte under mina fyra år träffat någon ensamkommande som har id-handling, säger Katarina Nyberg som är god man för fem afghanska pojkar och talesperson för Riksföreningen gode män vårdnadshavare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-23: C: Id-kontroller fel väg att gå (Extern länk)

Mattias Svensson i SvT Opinion 15-12-23: "Id-kontrollerna är illa genomtänkta" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-23:

Branschen: Slår hårt mot ungdomar som pendlar till sidans topp

Många kommer inte att kunna jobba kvar i Danmark eller vilja söka arbete där när id-kontrollerna införs från 4 januari. Det säger Sydsvenska handelskammarens vd Stephan Müchler, som är starkt kritisk till regeringens beslut.

I går kom beskedet att Skånetrafiken kommer att sluta köra direkttåg mellan Köpenhamn C och Malmö C. I stället blir startstationen Kastrup där id-kort måste visas upp. Pendlare som jobbar i Köpenhamn får ta sig till flygplatsen med lokaltrafik.

Stephan Müchler, vd för Sydsvenska handelskammaren menar att det blir ett dråpslag mot regionen och att det kommer omöjliggöra för vissa pendlare att jobba på den danska sidan.

- Jag vet redan personer som överväger att inte söka jobb på den danska sidan eller till och med sluta sin anställning på danska sidan, säger han.

Skånetrafiken räknar i dagsläget med att resorna mellan Köpenhamn och Malmö kommer att ta cirka 20 minuter längre. I rusningtrafik kommer tågen att gå var tjugonde minut, istället för var tionde. Detta gäller även i motsatt riktning, däremot kommer resenärer från Sverige på väg mot Danmark inte att behöva visa upp id.

- Det kommer att slå hårt mot ungdomar i första hand för det är många av dem som pendlar till Köpenhamn. Vi har redan en hög ungdomsarbetslöshet och det här kommer att drabba dem, säger Stephan Müchler.

Regeringen borde ha utnyttjat dansk-svenskt avtal

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sydsvenskan 15-12-23: Öresundsrevolutionen vill slopa id-kontrollerna på Bron (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-23: Ministern: Vi vet att det blir konsekvenser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 15-12-28:

Färjebolag anmäler staten för id-kontroller till sidans topp

De svenska id-kontrollerna upprör transportföretagen. Färjerederiet Scandlines planerar att anmäla svenska staten till EU-kommissionen.

Id-kontrollerna införs från den 4 januari och innebär att tågbolag och rederier riskerar böter om de inte kontrollerar samtliga passagerare som reser in i Sverige.

Kontrollerna får tåg- och färjebolagen att se rött på grund av de extra resurser som krävs.

"Bryter mot konkurrensregler"

Enligt Henrik Rörbäck, linjechef på Scandlines, som trafikerar sträckan Helsingborg-Helsingör, kommer kontrollerna innebära en extra kostnad på runt 20 miljoner danska kronor det första halvåret, det vill säga 100.000 kronor varje dag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-28: Danska politiker kräver att Sverige betalar för id-kontroller (Extern länk)

Läs mer om protester mot id-kontrollerna, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-24:

Skärpta regler för familjeåterförening kritiseras till sidans topp

Nu kommer ytterligare kritik mot regeringens skärpta migrationspolitik som snart ska införas. Det gäller förslaget att flyktingar endast ska få tre månader på sig att ansöka om att få ta hit sin familj i efterhand.

Människorättsorganisationen Amnesty International och Röda Korset befarar att den tiden är så kort att många helt enkelt inte kommer att hinna innan det är försent.

- Många gånger är man splittrad på grund av krig och konflikt. Man har inte helt enkelt kontakt med varandra ens när den här ansökan ska lämnas in. Man har skiljts åt på grund av flykten, och man vet inte ens var i världen ens familj befinner sig, och då blir tre månader lite utav en utopi, säger Johanna Eriksson Ahlén som är migrationsrättsjurist på Röda Korset.

Skärpningarna i anhöriginvandringen som regeringen vill genomföra från den första april nästa år innebär att många som får asyl inte längre har någon rätt att återförenas här i Sverige med sin familj. Det gäller till exempel en stor del av alla syrier.

För dem med flyktingstatus, det vill säga personer som flytt sitt land för förföljelse på grund av sitt kön, sin religion eller politiska uppfattning, kommer rätten till återförening att finnas kvar, men bara i tre månader efter att de fått uppehållstillstånd. Därefter ställs krav på att man ska kunna försörja sig för att få ta hit en anhörig. Idag finns ingen sådan tidsgäns.

Huvudreglen idag är att det är de anhöriga i utlandet som ska lämna in ansökan om återförening. Och Madelaine Seidlitz, jurist på svenska Amnesty befarar att många inte kommer att klara en tidsgräns på tre månader, och därmed förlorar rätten att återförenas med sin familjemedlem här i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-12-30:

Lagförslag om missbruk av pass till sidans topp

I september skrev vi här om utredningen om hur missbruk av svenska pass ska minskas. FARR var mycket kritiska i sitt remissvar och föreslog att utredningen inte skulle användas. Nu har utredningen mynnat ut i ett lagförslag.

- Det är häpnadsväckande aningslöst att det inte ens i kapitlet om förslagens konsekvenser står något om att fler skulle dö i Medelhavet eller stoppas av militär vid östra Europas gränser om utredningens förslag genomfördes utan alternativ för flyktingarna, sade FARR:s ordförande Sanna Vestin.

Fokuset i utredning låg nämligen enbart på att göra det svårare att missbruka svenska pass genom begränsningar och starkare kontroller. Samtidigt tvingas många flyktingar idag använda stulna pass för att ta sig in i EU och Sverige, eftersom det inte finns några andra alternativ. Detta perspektiv fanns dock inte alls med i utredningen, trots att utredaren verkade ha förstått att de stulna passen används av flyktingar. Med andra ord lade den enda svenska utredning som rörde flyktingars resvägar enbart fram förslag som skulle det göra svårare för flyktingar att resa. Och detta utan att ens ta med perspektivet rörande hur detta förslag skulle komma att påverka det antal som mister livet vid Europas gränser.

FARR krävde i sitt svar att det istället skulle utredas hur flyktingar skulle kunna ta sig in legalt i Sverige, både för att rädda liv men också för att faktiskt åtgärda problemet med passmissbruk och inte bara straffa privatpersoner genom begränsningar kring pass. Men nu har utredningen mynnat ut i ett lagförslag där få saker har ändrats. I lagrådsremissen Åtgärder mot missbruk av svenska pass föreslår regeringen bland annat att biometriska uppgifter ska kontrolleras vid Schengens gränser och att svenska medborgare endast ska kunna kräva ut tre pass på fem år. Förhoppningarna med dessa åtgärder är att färre pass ska missbrukas. Men det finns fortfarande inget sätt för flyktingar att ta sig in på lagliga vägar i Sverige. /AF/

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-12-21:

Danmark/ Så kan dansk gränskontroll påverka Sverige till sidans topp

Det danska folketinget har beslutat om ett utökat transportörsansvar om regeringen väljer att införa gränskontroll vid Danmarks inre Schengengräns. Nu har Migrationsverkets omvärldsenhet analyserat möjliga konsekvenser.

- För Sveriges del kan beslutet innebära att antalet asylsökande minskar i snabbare takt, säger Anders Westerlund, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Det danska beslutet handlar om att ge regeringen mandat att snabbt kunna införa gränskontroll med utökat transportöransvar vid behov. Bakgrunden är de åtgärder på migrationsområdet som länderna i närområdet, främst Tyskland, Sverige och Norge, har vidtagit under senare tid. Den ansvariga utlännings- och integrationsministern Inger Støjberg lyfter särskilt fram åtgärderna i Sverige, främst Sveriges avsikt att från och med den 4 januari 2016 införa ID-krav för personer som färdas med tåg, buss och färja från Danmark till Sverige.

Böter för transportörer

Det utökade transportörsansvaret innebär att transportbolagen inte får föra med sig resenärer som saknar giltig resehandling Om de gör det riskerar de böter på 8 000 DKK per passagerare.

Svensk id-kontroll kan påverka

För den danska regeringen handlar beslutet om att kunna minimera antalet asylsökande ifall där åtgärderna i grannländerna innebär att fler söker sig till Danmark.

Den svenska regeringens krav på id-kontroller kan få en avgörande betydelse när de införs den 4 januari 2016.

- Eftersom alla asylsökande som då är på väg till Sverige inte kommer att släppas igenom kommer antalet sökande i Danmark att kunna öka, i alla fall inledningsvis, säger Anders Westerlund.

Två möjliga scenarier

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-29:

Danmark/ Uppgifter om danska gränskontroller redan 4 januari till sidans topp

Danmark kan komma att införa gränskontroller inom kort. Enligt anonyma poliskällor i dansk media står tusentals danska poliser redo redan efter nyår.

Flera anonyma källor inom den danska polisen som danska tidningen Ekstrabladet talat med berättar om planer på att med kort varsel sätta in tusentals poliser längs med den dansk-tyska landgränsen. Polis ska även sättas in i hamnar och på flygplatser. Planerna omfattar upp till drygt 3 000 av Danmarks runt 6000 poliser i yttre tjänst.

Enligt tidningen ska en höjd beredskap ha gällt för polisen sedan innan jul, och tolkas som att danska gränskontroller mot Tyskland är nära förestående. Beredskapen ska innebära att polisen nu är redo att vara igång inom en vecka efter ett beslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 15-12-29:

Norge/ Norge kan skärpa asyl- och flyktinglagen till sidans topp

Norges regering föreslår i dag flera åtstramningar inom asyl- och flyktingpolitiken. Men förslagen möts av kritik.

Reglerna försvårar integrationen, anser bland andra regeringens samarbetsparti Kristelig Folkeparti.

Regeringen föreslår bland annat att alla asylsökande som närmast kommer från ett annat nordiskt land ska kunna avvisas redan vid gränsen, skriver nyhetsbyrån NTB. I förslaget hänvisas till att Sverige infört liknande bestämmelser.

Andra delar av förslagen går ut på att en person ska kunna få permanent uppehållstillstånd först efter fem år i stället för tre, som de nuvarande reglerna föreskriver. Dessutom ställs krav på att han eller hon skaffar bostad, arbete eller utbildning. Det förslås även att personen ska klara av ett muntligt prov i norska språket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

IOM 15-12-18:

Från Irak/ IOM: Displacement and Returns Continue in Iraq till sidans topp

The IOM Iraq Displacement Tracking Matrix (DTM) published yesterday, identified 3,195,390 internally displaced Iraqis (532,565 families), from 1 January 2014 through 3 December 2015.

Considering the available information and the DTM methodology, the UN Humanitarian Country Team maintains the humanitarian response planning figures at 3.2 million internally displaced persons (IDPs).

Baghdad governorate hosts the largest recorded IDP population, with 18 per cent or 577,230 individuals, followed by Anbar 18 per cent (570,768), Dahuk 13 per cent (409,170), Kirkuk 12 per cent (381,156), Erbil 10 per cent (329,472), Ninewa 7 per cent (220,398) and Sulaymaniyah 5 per cent (162,678).

The majority of IDPs are originally from the governorates of Anbar (44 per cent or 1,394,190 individuals), and Ninewa (33 per cent or 1,063,470 individuals). IOM Emergency Tracking identified 15,054 newly displaced individuals in Ninewa governorate between 12 November and 12 December, due to military operations affecting the area of Sinjar.

As of December 3, 2015, a total of 76,393 families (458,358 individuals) are reported to have returned to their location of origin. Of this total, approximately 54 per cent of returnees (247,932 individuals) have returned to Salah al-Din governorate, 20 per cent (92,352 individuals) returned to Diyala, and 15 per cent (68,958) to Ninewa.

IOM Iraq Chief of Mission Thomas Lothar Weiss said: "We are pleased to see further returns, but distressed that new displacement continues amid armed conflict. New IDPs, the long-term displaced and returnees all require specialized assistance. In cooperation with the UN Humanitarian Country Team, humanitarian partners, government authorities and our donors, IOM will continue to offer aid to displaced Iraqis throughout the country in this difficult situation."

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Recent IOM Iraq DTM Dataset, Dashboards, Dynamic Displacement Map (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-27:

Från Nigeria/ Flyktingar vågar inte återvända efter Boko Harams terror till sidans topp

I Nigeria säger landets president Muhammadu Buhari att många av de människor som flytt undan attacker från den terroriststämplade rörelsen Boko Haram, ska kunna återvända till sina hem under 2016. Men många flyktingar vågar fortfarande inte återvända.

Sammanlagt närmare 2,2 miljoner människor är på flykt i Nigeria eller något av grannländerna.

Men många flyktingar vågar fortfarande inte återvända. I ett flyktingläger i huvudstaden Abuja säger Filemon att det inte finns något kvar av hans by.

- Boko Haram dödade 370 personer och sen brände de allt. De är fortfarande kvar i byn. Det är omöjligt att återvända, säger han

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-25:

Från Syrien/ "Mina pengar var inget värda när kriget kom" till sidans topp

Bomberna föll över deras villa i Damaskus. Kriget rasade men frun och de tre barnen överlevde. Båten kollapsade ute på medelhavet och Mohammed, 35 år, simmade för sitt liv. För sina barns framtid. Det här är hans berättelse.

Det var nära att allt skulle ta slut i det mörka, kalla vattnet. Vi var 24 stycken i en fyra meter lång gummibåt. Smugglarna hade varit vänliga och hjälpsamma till en början. Färden över till Grekland kostade 900 dollar men när jag såg båtens skick protesterade jag. Då blev de hotfulla. Hotade att döda oss om vi inte gav oss ut. Efter bara en halvtimme började båten ta in vatten. Jag slet av mig alla kläder, hade pengar och pass i en plastpåse fastbunden runt låret. Min Sonymobil ligger fortfarande kvar på medelhavets botten. Vi simmade, simmade. Turades om att vila genom att hålla i den halvsjunkna båten. När jag kom fram till Lesbos hade jag bara min påse kvar.

Men jag levde.

Mitt liv var så bra en gång i tiden. Jag arbetade som revisor i Saudiarabien. Där blir man rik snabbt. Visst saknade jag min fru Rawa och barnen men planen var att vi inom kort skulle bo tillsammans i det nya huset i Damaskus. Tre våningar för 300 000 dollar. Vi levde i fred, kristna och muslimer, sida vid sida. Jag brydde mig inte om politiken eller Assad. Min familj och pengarna var det enda jag tänkte på. Sedan kom kaoset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Dagens Nyheter 15-12-30:

Kastrup bygger högt staket för att stoppa flyktingar till sidans topp

När bara dagar återstår växer kritiken mot gränskontroller på Kastrup. Totalt har olika Facebookgrupper och protestbrev samlat in närmare 20?000 underskrifter. Samtidigt skärper även Norge reglerna i flyktingpolitiken.

Spelet kring vart flyktingarna som kommer till Europa ska ta vägen fortsätter. Från och med den 4 januari har Sverige beslutat om id-kontroller redan på Kastrup för att hindra dem utan giltig identifikation från att komma in i landet.

Beslutet väcker ilskna känslor bland både människorättsorganisationer och pendlare vars vardag försvåras väsentligt. Trängre, färre och försenade tåg bekymrar och många menar att beslutet är taget med ett Stockholmsperspektiv.

Nu växer protesterna. Minst fyra olika grupper har börjat samla in kritiska röster. Mest framgångsrik är gruppen Öresundsrevolutionen som på mindre än en vecka lyckats samla nära 16.000 namn.

- Det här beslutet har fattats helt utan konsekvensanalys. Ingen har varit nere här för att föra en dialog med aktörer i regionen. Nu hoppas vi att protesterna kan öppna ögonen hos våra makthavare, säger fritidspolitikern Mats Genberg (C), som startade gruppen.

Han tror inte att de omedelbara ekonomiska effekterna av kontrollerna blir särskilt stora. Men pågår de en längre tid är han orolig.

- Då kommer Köpenhamn att bli lika långt bort som Växjö eller Kalmar. Det i en region som precis höll på att bli som en stad utan några gräns- eller språkhinder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-22:

Brist på personal låg bakom tolkbeslut till sidans topp

Det var personalbrist som gjorde att flera afghanska tolkar aldrig fick möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Försvarsmakten saknades det resurser för att samla in information om de tolkar som inte längre var anställda av Försvaret före 2014. Det trots att flera uppgav - och fortfarande uppger - att de lever under hot.

Callis Amid på Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna har länge engagerat sig i tolkfrågan. Han har själv tjänstgjort som soldat för den svenska Försvarsmakten på plats i Afghanistan.

- Det är inte acceptabelt, det är kollegor till svensk myndighetspersonal som man har lämnat i sticket och då kan man inte idka brist på personal som ett skäl för att lämna kollegor i händerna på självutnämnda skarprättare, säger han.

Tolkarna var ofta ett omistligt stöd för svensk militär, men tolkuppdraget gjorde också att de utsattes för stora risker eftersom de kunde kännas igen när de var på uppdrag med svenska soldater.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-23: Säkerhetsbedömning försvåras aktuell information saknas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 15-12-17:

Makedonien/ Lockdown at the Macedonian border - illegal pushbacks of refugees till sidans topp

By Sian Jones, investigadora sobre los Balcanes de Amnistía Internacional,

Just inside the fence, his body tightly curled, a young man is crying. His hands over his face, he sobs as if he will never stop.

He and his mother have just been found by the Macedonian border police, and brought into the registration centre at Gevgelija. She needs help to stand; exhausted, hungry and disoriented, she says that they came from Greece, lost their way and had been walking for three days. They are in shock, and unaware that - as Iranians - their efforts will have been in vain. They will be soon be sent back to Greece: Iranian refugees are not permitted to enter Macedonia.

On 18 November, Macedonia - along with Serbia, Croatia and Slovenia - introduced a discriminatory border policy, only allowing Syrian, Iraqi and Afghan refugees to enter. For the next 20 days, Macedonia's authorities arbitrarily pushed back thousands of refugees and migrants to Greece - ignoring any claim they may have to asylum.

In early December, Amnesty International returned to the border to monitor this policy in practice. Refugees and migrants can't believe what is happening. They have travelled so far, only to be blocked. Although the UN Refugee Agency (UNHCR) told us they try to inform them, most of the "prohibited" refugees and migrants arriving on the bus from further south in Greece don't know that they are considered the "wrong" nationality. Unless they are Syrian, Iraqi or Afghan, they are turned away when they present their documents to Macedonian police officers at the border. Most are in shock; some are in tears.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 15-12-13:

Storbritannien/ Court fight to let children trapped in Calais 'Jungle' enter Britain till sidans topp

Scores of children stranded in the sprawling "Jungle" refugee camp in Calais could have legitimate claims to be allowed entry to the UK.

More than 200 of those trapped in squalid conditions near the French port , many of them children who fled Syria, have been identified by lawyers as being entitled to claim asylum in Britain on the grounds that they have close family members in the UK.

A legal challenge on Monday will focus on the plight of four Syrian children seeking to be reunited with their families. Should it be successful, the UK will assume responsibility for processing their claims. It will be argued that their right to protection is guaranteed under a clause in the Dublin regulations, which govern EU asylum policy. This effectively allows refugees who have close family members in a particular EU country to claim asylum there.

One of those eligible is Ali Mohammed Samo, a 12-year-old Syrian who has been living in Calais since September. Speaking from the Jungle , Ali said he was on his own, having become separated from his brother-in-law somewhere on the hazardous four-week journey from the Syrian city of Aleppo via Greece and Hungary to France. His only hope, he says, is to be reunited with his eldest brother, who has been living and working in Manchester for the past three years, having escaped Syria as the civil war intensified in 2012.

Two months before he left Aleppo, Ali lost contact with his parents during the chaos of street fighting between troops loyal to Bashar al-Assad, the Syrian president, and opposition militia.

"I lost connection with them in the fighting and no one has been able to find them since, so after two months I decided to leave," Ali said. "My dream is to go back to school, I want to go back to studying. If I can get to England then I can start dreaming again with some of my family."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-29:

USA/ Tusentals flyktingar från Kuba på väg till USA till sidans topp

Situationen för de tusentals kubaner som fastnat i Costa Rica på sin väg till USA verkar vara på väg att lösas. De centralamerikanska länderna har enats om att hjälpa kubanerna till den amerikanska gränsen.

Det är bara par dagar sen Påve Franciskus bad de centralamerikanska länderna att visa generositet gentemot de tusentals kubanska migranter som fastnat i Costa Rica.

Kubanerna försöker ta sig till USA, där de är i stort sett garanterade uppehållstillstånd enligt amerikansk lag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Lokaltidningen 15-12-27:

Flyktingbarn knackade på under julmiddagen till sidans topp

På en timme fick de afghanska pojkarna mat och sovplats

HÄSSLEHOLM. Mitt under julmiddagen knackade det på dörren och utanför stod två genomdränkta tonåringar. Det visade sig vara två ensamkommande flyktingungdomar som vädjade om hjälp och Oscar Wåglund Söderström och hans sällskap kunde tillsammans med socialtjänsten i Hässleholm ordna boende åt pojkarna på bara någon timme.

- Det känns som vi är långt från en systemkollaps när man kan ordna husrum så snabbt på julafton, säger Oscar Wåglund Söderström till Lokaltidningen.

Han är själv engagerad i Liberalerna och har bland annat varit statssekreterare vid statsrådsberedningen.

- Jag är imponerad och stolt över ett samhälle som så snabbt kan ge skydd till de som behöver, förklarar Oscar Wåglund Söderström.

Det var på julafton som Oscar Wåglund Söderström var hemma hos sina svärföräldrar i Hässleholm. De bor mitt inne i ett villaområde och höll på att äta när det ringde på dörren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 2015:

Nationell lägesbild till sidans topp

Varje vecka redovisar Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, en nationell lägesbild. Lägesbilden beskriver hur myndigheter och andra aktörer hanterar det stora antalet asylsökande. Den lyfter fram de problem som finns nu eller det som riskerar att bli problem, så att de med ansvar inom respektive område kan vidta åtgärder. Samhällsviktig verksamhet som fungerar väl beskrivs inte i lägesbilden.

/Inledning från lägesbilden vecka 51:/

Antalet personer som söker asyl i Sverige minskar, men läget är fortfarande ansträngt inom vissa områden. Många ensamkommande barn får inte det stöd de behöver. Det pågår förberedelser för att asylsökande inte ska bli utan tak över huvudet under jul- och nyår.

Mellan den 7 och den 14 december sökte 3 182 personer asyl, varav 784 var ensamkommande barn. Det innebär en minskning jämfört med föregående vecka, men antalet utgör fortfarande en hög nivå.

Följ MSB:s veckobrev på hemsidan Krisinformation.se (Extern länk)

Frågor och svar om myndigheternas hantering av flyktingsituationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Stad 15-12-22:

Helsingborg hjälper Migrationsverket med tillfälligt boende för asylsökande till sidans topp

Helsingborgs stad hjälper Migrationsverket tillfälligt med boende för upp emot 70 asylsökande i idrottshallen Norrehed från tisdagen den 22 december. Enligt besked från Migrationsverket är det barnfamiljer som kommer.

Migrationsverket har bett alla kommuner att förbereda så kallade evakueringsplatser, tillfälliga ankomstboenden. Med anledning av det har Helsingborgs stad tagit fram en beredskapsplan under hösten för ansvar och drift av tillfälliga boenden vid behov.

Nu har Migrationsverket meddelat att de behöver hjälp med boende från och med den 22 december. Helsingborgs stad svarar upp och ordnar sovplatser och mat för upp till 70 personer i Norrehedshallen B och C. Tidigare i höstas tog staden tillfälligt emot 35 ensamkommande flyktingbarn i samma lokaler.

- Sverige befinner sig i en extraordinär situation, vi svarar därför upp mot Migrationsverkets vädjan om att ordna tillfälligt boende. Helsingborg tar idag ett stort ansvar och kommer även göra så framöver, säger Anna Jähnke, ordförande i arbetsmarknadsnämnden (M).

I nuläget är beskedet från Migrationsverket att det tillfälliga boendet kan behövas fram till senast den 31 januari. Ambitionen från Migrationsverket är att tiden på evakueringsboendet ska vara kort. Tiden på boendet varierar beroende på vilken tillgång Migrationsverket har till mer permanenta boenden. Enligt de besked som staden har fått från Migrationsverket kommer de asylsökande under tisdagseftermiddagen.

- Nu ser vi till att de som kommer får mat och tak över huvudet och vi försöker se till att tiden här kan bli så meningsfull som möjligt med hjälp av personal från staden och Helsingborgs Volontärcenter, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen som håller ihop stadens beredskapsplan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 15-12-22:

Nu lämnar de sista flyktingarna gympasalarna till sidans topp

Tre gymnastiksalar i Sundsvall har fungerat som evakueringsboende åt flyktingar de senaste månaderna men nu är det slut med det. Idag packade de sista flyktingarna i GA-skolan in sina saker i en buss. Nu väntar nya boenden.

Det var fredag den 30 oktober som Sundsvalls kommun öppnade 100 tillfälliga evakueringsplatser för flyktingar som nu kommit till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 15-12-28:

Hårt tryck på Karlstads flyktingboenden till sidans topp

På bara ett par månader har 400 flyktingar passerat genom de extrainsatta boendena som Karlstads kommun ordnat på Stadshuset och Edsvallaskolan.

- Vi har i princip varit fullbelagda hela tiden, säger Björn Söderman på Karlstads kommuns arbetsmarknads- och socialförvaltning.

I oktober kom de första flyktingarna till gamla Stadshuset och i november kom de första till Edsvallaskolan. Det är alltså en kontorsbyggnad och en nedlagd gammal skola som hastigt har blivit bostäder.

- Kommunen gör det här för att hjälpa till och för att avlasta migrationsverket. Det är ett frivilligt åtagande.

I de båda byggnaderna har kommunen skapat 180 kommunala evakueringsplatser och hittills har 400 personer slussats igenom. De flesta är familjer, hälften är barn, och majoriteten kommer från Syrien och Afghanistan.

- Det praktiska har fungerat mycket bra. Vi är precis på gränsen vad gäller toaletter och duschar. Det är ett väldigt enkelt men väl fungerande boende. Det har varit lugnt och de boende är glada och nöjda.

Enligt Söderman har den största utmaningen varit att få ihop kompetent personal med så kort varsel. Några större ombyggnationer har inte varit nödvändiga. På nedlagda Edsvallaskolan har det rört sig om några skärmväggar.

Fokus har lagts på brandskydd. Efter de attacker som gjorts mot andra flyktingboenden i landet har det funnits en ökad beredskap. Bland annat görs tillsyn av väktare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Ramirent 15-12-22: Ramirent Temporary Space tillfälliga lokaler löser boende för flyktingar i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 15-12-22:

Inga hbtq-flyktingar på anpassade asylboenden till sidans topp

Tre boenden i Skåne har anpassats för hbtq-flyktingar, men ingen från den asylgruppen bor där. Migrationsverkets ansvariga enhetschef kände inte till att de privata boendena fanns.

Det handlar om tre boenden i Trelleborgs, Malmös och Svalövs kommuner med totalt 158 platser, varav två är HVB (Hem för vård eller boende) för ensamkommande. Samtliga drivs i Attendos regi och hbtq-certifierades i maj.

Birgitta Ärlund, projektledare på Attendo, menar att dessa boenden fyller en viktig funktion.

- På asylboenden finns alltifrån de som har annan sexuell läggning som asylskäl till ett antal personer som tycker att de här människorna inte ska leva. Har man inte kunskap kring hur man ska hantera det kan det bli väldigt jobbigt, säger hon.

Birgitta Ärlund säger till P4 Malmöhus att man informerat Migrationsverket om att dessa boenden finns. Attendo driver ett fjärde hbtq-certifierat asylboende i Westsura, Västmanland. Dit har ett tiotal hbtq-asylsökande placerats.

Sverker Spaak, enhetschef på Migrationsverket med ansvar för boendefrågor, säger att han inte haft kännedom om de htbq-certifierade boendena.

- Just de här boende har vi inte känt till. De har varit med i en vanlig upphandling. Det (certifieringen) är något de gjort på eget bevåg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-27:

Privattandläkare får inte behandla asylsökande till sidans topp

Trots årslånga tandvårdsköer så får merparten av svenska tandläkare inte behandla asylsökande. Enligt en 20 år gammal lag är det bara folktandvården som får behandla asylsökande, inte privattandläkarna.

- Det är vansinnigt, säger Jens Bengtsson, privattandläkare i Avesta. Om det nu finns resurser i privattandvården ska det vara en rättvis fördelning. Då måste det fria vårdvalet även gälla de asylsökande.

Lagen som säger att asylsökande ska söka sig till Folktandvården är från 1994 och knappast anpassad för dagens flyktingkris. Det anser man på Sveriges kommuner och landsting, SKL, som nu efterlyser en snabb regelförändring. Men enligt folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriell Wikström S) är det inte lagen i sig som hindrar privattandläkare att behandla även asylsökande, det är ingen särskilt kö för asylsökande, utan den som har störst behov ska få vård först.

- Det är egentligen inte lagen som är problemet, utan landstingen har möjlighet att teckna avtal med privata tandläkare redan i dag. Och det är också flera landsting som har gjort det, säger Gabriel Wikström.

Gabriel Wikström (S) säger att han är medveten om problemen tandläkarna vittnar om och att det i de allra flesta kommuner faktisk bara är Folktandvården som behandlar asylsökande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 15-12-29:

Ingen kris i flyktingvården till sidans topp

Den moderata landstingsledningens utspel om att länet måste ta en paus i flyktingmottagandet får nu mothugg från personer som jobbar i vården.

- Vi gör ju de här hälsoundersökningarna och där får vi ju mer pengar utifrån att vi gör fler undersökningar och där tar vi in mer personal så det klarar vi, säger Anna-Lena Bergman som är verksamhetschef för Rinkeby Vårdcentral.

Under hösten har många flyktingar kommit till Sverige. Den som är flykting i landet har rätt till en hälsoundersökning som vårdcentralen kallar till. Där undersöks patientens hälsa och så tas det prover för att se om patienten har några smittfarliga sjukdomar.

Sex vårdcentraler i länet har ansvar för detta. Förutom Rinkeby Vårdcentral är det vårdcentraler i Rissne, Fittja, Valsta, Wasa och Rågsved.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 15-12-16:

Barnrättskämpar för barn på flykt till sidans topp

Aktiviteter på barnvänliga trygga platser och träffar för ensamkommande tjejer och killar. Det är bara ett par exempel på hur ideellt aktiva engagerar sig för barn på flykt i norra Sverige.

Rebecka Adelhult-Feklistoff är en av alla Barnrättskämpar som engagerar sig för barn på flykt. Hon har varit med från starten av en trygg, barnvänlig plats på ett asylboende.

- Det har varit lättare än jag trodde! Det har inte alls varit svårt med språket, berättar hon.

Barnen på boendet pratar ännu inte så mycket svenska, men det har inte varit något hinder för att leka, rita och hitta på roliga saker.

- Barnen tar mig i handen och visar vad de vill göra, till exempel om de vill jobba med lera, säger Rebecka Adelhult-Feklistoff.

(...)

Läs mer och information om hur du blir barnrättskämpe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 15-12-24:

De öppnade sitt hem på julafton till sidans topp

Familjen Öqvist i Göteborg bjöd hem en nyanländ familj för att fira jul tillsammans.

Den stora flyktingströmmen till Sverige i år fick familjen Öqvist i Göteborg att tänka om. De bestämde sig för en radikalt annorlunda jul och bjöd på julafton hem en familj från Afghanistan som för närvarande bor på en flyktingförläggning.

- Det handlar inte om att göra några stora saker för flyktingar i Sverige, men vi kan åtminstone gör en liten skillnad för den här familjen, säger Johan Öqvist.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 15-12-24: Flyktingar firade jul i prästgården i Garda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 15-12-28:

Lyckat idrottsprojekt för unga flyktingar till sidans topp

Nu planeras det fler träningstillfällen för asylsökande ungdomar i Stockholm. Trycket på fotbollsträningen som inleddes i höstas är stort och nu ska den ideella föreningen Unite Stockholm bredda utbudet.

I två månader har unga asylsökande kunnat få delta i fotbollsträning efter ett initiativ av den ideella föreningen Unite Stockholm.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 15-12-24: Benny samlade in 23 000 kronor till fotbollsbiljetter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 15-12-28:

Julkalender för flyktinghjälp blev framgång till sidans topp

Konstverk i affischformat bakom varje lucka sålde så bra att Affischkalendern förlängs med två veckor.

Över 30 000 kronor har kommit in hittills, säger Cecilia Ohlsson, som var en av dem som kläckte idén att sälja affischer med specialgjorda konstverk, skänkta av lokala konstnärer och illustratörer, i form av en adventskalender med en affisch bakom varje lucka.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hem och Hyra 15-12-29:

Pay it forward har förmedlat 58 lägenheter till sidans topp

Trots bristen på bostäder lyckas Pay it Forward skaka fram lägenheter till dem som behöver det allra mest. Hem & Hyra var med när det ideella nätverket skapade ännu ett hem.

En bil med släp rullar fram till det rödrappade hyreshuset i Uddevalla. Det är teamet från Pay it forward som kommer för att inreda en lägenhet.

- Vi hämtar möblerna i vårt lager på Kasens industriområde. Där förvarar vi allt skrymmande som folk har skänkt, säger Marielle Peterson och börjar lasta ur kärran.

Sängar, bord, stolar samt lådor med kastruller, tallrikar och glas. Ett helt litet bohag flyttas in i lägenheten.

Av säkerhetsskäl kan familjen, som ska flytta in, inte vara med i tidningen med namn och bild. Hotet som fick dem att fly hemlandet hänger fortfarande över dem och deras identitet måste skyddas.

- Det går inte att beskriva vad det betyder att få ett hem. Känslan inombords är så varm, säger pappan.

En mjuk matta rullas ut på vardagsrumsgolvet. I köket hörs skrammel från bestick och porslin. Wasim Rumih, klädbutiksägare från Damaskus, fick själv hjälp med lägenhet av Pay it forward. Nu vill han hjälpa andra.

- Det är bland annat så nätverket växer. Människor som fått stöd vill ge något tillbaka, säger Wasim.

Pay it forward startades i Uddevalla men finns i dag i åtta städer. Nätverket fungerar som en länk mellan de som har för mycket och de, som för tillfället, inte har tillräckligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sörmlands Nyheter 15-12-29:

Asylboendet blev ett lyft för Stjärnhov till sidans topp

När Solbacka integrationscenter öppnade i augusti fick Stjärnhovsborna 220 nya grannar. En stor omställning, men också en välkommen sådan. - Jag tror att Solbacka har varit bra för Stjärnhov, och för hela Gnesta, säger Helen Sylvefjord från Stjärnhovs IK.

Det tog tid innan hösten verkligen fick fäste i år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 15-12-30:

De var inte flyktingar - de var kollegor till sidans topp

I porträttserien #föreflykten har män, kvinnor och barn berättat om hur livet såg ut innan det slogs i spillror.

Vi har fortsatt att följa några av dem.

Och hamnade mitt i ett känslosamt möte i Höörs kommunhus.

Mustafa och Ranya Al- Zoltan håller krampaktigt i varandras armar medan de hasar fram över den hårt pressade och därför glashala snön. Vi befinner oss i utkanten av den lilla byn Norra Rörum. Närmare bestämt vid en liten pittoresk bensinmack som ser ut som rekvisita i en 50-talsfilm.

Båda fnittrar förtjust. Det är första gången de ser snö i verkliga livet. Det är också första gången på många år som de känner att de får vara sig själva.

Båda är här på grund av sina respektive professioner, inbjudna av Höörs kommuns miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson. Det var när han läste i HD och Sydsvenskan om Mustafas yrkesliv som arkitekt och byggingenjör, och Ranyas erfarenhet som miljöchef, som han fick idén att bjuda in dem för att föreläsa inför kommunens tjänstemän.

- Ser du felen?

Rolf Englesson sneglar på Ranya Al-Zoltan som under någon sekund låter blicken svepa över den snötäckta macken innan hon säger:

- För det första ligger macken inne bland bebyggelse. För det andra borde väl dieseltanken där borta ligger under mark.

Rolf Englesson ser påtagligt imponerad ut över att Ranya, helt utan betänketid, satte fingret på just de invändningar som kommunens miljöförvaltning har mot macken.

- Du får jobbet, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-25:

Kommunerna anställer pensionärer för att klara flyktingkrisen till sidans topp

Den stora flyktingströmmen har lett till att det nu råder akut personalbrist på många håll i landet. För att rädda verksamheten väljer därför många kommuner att återanställa pensionärer. I Norberg i Bersgslagen har ett tiotal pensionärer återvänt till arbetslivet.

- Det är lite motigt på mornarna när man ska gå upp, säger Brita Pahlén, pensionerad lärare sedan fyra år som nu återvänt till klassrummet.

- Man skaffar sig ju lite andra vanor som pensionär, fyller kollegan Ingrid Falquist i och skrattar. Också hon har återvänt till skolans värld efter några år som pensionär.

Nödlösning

Ingrid och Brita undervisar i en förberedelseklass för asylsökande på en skola i Norberg i Bergslagen. I Norberg, med sina dryga 5.000 invånare, finns det runt 1.000 asylsökande så lärarbristen är akut.

- Att kalla in oss pensionärer får väl ses som en nödlösning, säger Brita Pahlén. Men jag tror det är en bra nödlösning på kort sikt. Vi har ju erfarenhet och kan snabbt komma in i verksamheten. På lång sikt måste samhället utbilda fler lärare.

Pensionärerna viktiga

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-12-24: Pensionärerna rycker ut för flyktingarna (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 15-12-28: Hon lånades ut till Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 15-12-21:

Ungern/ Hungary urged to refrain from policies that promote intolerance and hatred till sidans topp

the UN Refugee Agency, the Council of Europe and ODHIR - the Office for Democratic Institutions and Human Rights have urged Hungary to refrain from policies and practices that promote intolerance, fear and fuel xenophobia against refugees and migrants.

The Organizations have joined voices to call on the Hungarian leadership to adopt the true spirit of humanity in helping those who have been forced out of their countries against their own will and choice and are currently seeking safety in Europe.

The Hungarian Government launched a new public campaign in December, portraying those fleeing war and conflict as criminals, invaders and terrorists based on their religious beliefs and places of origin. Not the first of its kind in the country, this campaign also targets migrants and plans to run for two months through Christmas and into the new year in 2016.

The Organizations are collectively stressing the need for the Hungarian Government to acknowledge that refugees are coming to Europe, after having endured trauma, tragedy and loss while searching for hope and dignity to start a new life far from the upheavals of war and conflict. As part of the common European system, Hungary is looked upon to contribute to the joint efforts in dealing with the continent's largest refugee crisis since the World War II and to meet its international legal commitments in this area under both International law and the European Convention on Human Rights.

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 15-12-12:

Tyskland/ Germany's 'Lampedusa' copes with refugees till sidans topp

Arson attacks, demonstrations, complaints: Many towns and cities have felt uneasy about the huge influx of refugees in 2015. Not so in Passau, even though most refugees entering Germany crossed the border there.

Passau is one of those German cities that look especially good on postcards: quaint cobblestone streets, Mediterranean flair and a baroque cathedral. In summer, tourists walk along the promenade next to the Danube and Inn rivers. But this spring, the picture perfect idyll got some unexpected visitors: Early each morning thousands of totally exhausted people began arriving in the city. Mothers carried babies on their arms; fathers attempted to blend in and look like normal tourists. Busses, operated by human traffickers, were regularly transporting large numbers of refugees to the German border, where they would then drop them off - at least until the border patrol began stopping them from doing so in September.

Passau is in southeastern Bavaria. The Austrian border is a 30-minute walk from the city center. For many refugees heading to Germany along the Balkan route, Passau was the end of their odyssey. In spring, the police were registering about 600 people a day. By autumn, that number had exploded, sometimes reaching as many as 10,000 a day. Passau itself has a mere 50,000 residents.

Some of those residents now refer to Passau as "Germany's Lampedusa," in reference to the Italian refugee island. No other border town in Germany has seen as many refugee and migrant crossings in 2015. Yet, despite the enormous burden, Passau has adopted Chancellor Angela Merkel's motto: "We can do it."

'It's going well'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA / ECRE 15-12-23:

Europa/ Updated AIDA reports on 18 European countries till sidans topp

The latest update of all 18 AIDA country reports has now been completed, providing up-to-date information on asylum procedures, reception conditions and detention.

/De flesta länkarna nedan går till ECRE:s tips och referat ur uppdateringarna:/

Germany: Dublin reinstated for all, lower protection for applicants from "safe countries of origin" (Extern länk)

The Netherlands: the introduction of a formal border procedure does not remove systematic detention (Extern länk)

Greece: asylum system suffers from persisting deficiencies in procedures and reception conditions (Extern länk)

Hungary: new asylum legislation contravenes EU rules (Extern länk)

Poland introduces a State legal aid system (Extern länk)

Belgium: asylum seekers access to international protection and reception remains a struggle (Extern länk)

Croatia substantially reforms asylum system and plans special facilities for vulnerable (Extern länk)

Cyprus: new age assessment procedure raises concerns for unaccompanied minors (Extern länk)

France: a complete reform of the asylum system (Extern länk)

Referat direkt från AIDA:

Italy: new rules on procedure and reception under asylum reform and concerns on "hotspots" (Extern länk)

Austria: obstacles to registration and accommodation under new distribution system (Extern länk)

AIDA 15-12-23: Updated AIDA reports on 18 European countries (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 15-12-23:

Turkiet/ AIDA Update: less reception, more detention following EU-Turkey Action Plan till sidans topp

The updated AIDA report on Turkey provides detailed information on the country's evolving international protection system. It outlines the current state of transition to the new legal framework laid down by the Law on Foreigners and International Protection (LFIP) and recent changes in UNHCR's special role in Turkey as a 'complementary' protection actor. On 18 May 2015, the Directorate-General for Migration Management (DGMM) announced that the transitional arrangement with the Police, under which police authorities continued to handle asylum caseloads, came to an end. Provincial DGMM Directorates were authorised to issue decisions on international protection applications as of 1 July 2015.

Documenting the situation of reception conditions and detention to date, the report, written by Refugee Rights Turkey, explains that Turkey currently only has one operational reception centre, in the province of Yozgat in Eastern Turkey. Out of 6 planned centres only one located in Erzurum will be dedicated to the reception and accommodation of asylum seekers, while the remaining 5 are to become detention centres, following the EU-Turkey Action Plan of 29 November 2015.

DGMM, which finalised the takeover of the administration of detention centres in November 2015, has indicated plans to achieve a detention capacity of 10,000 places across the country by June 2016.

At the same time, DGMM has also reportedly used one of the camps established for temporary protection beneficiaries fleeing Syria, located in the Osmaniye province, as a de facto detention centre in October 2015.

Finally, a compilation of up to date statistics is presented in the updated version of the report. The new section on statistics also entails an explanatory note regarding the limitations of publicly available data on Turkish asylum system.

Meddelandet med länkar till AIDA-rapporten och andra rapporter om Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 15-12-23:

Libanon/ Hur är det att fira jul på flykt? till sidans topp

I Mellanöstern tvingas många kristna fira jul på flykt. Våldet från terroristgruppen Islamiska Staten har bidragit till en ny massflykt av kristna och andra minoriteter från regionen. De senaste årtiondena har antalet kristna i Irak, Syrien, Libanon minskat dramatiskt. Vår korrespondent har träffat kristna som flytt från Syrien till grannlandet Libanon.

Utanför den romersk-katolska kyrkan i Zahle i Libanon står en stor julkrubba. Figurerna som föreställer Josef, Maria, det nyfödda Jesusbarnet och de tre vise männen påminner om en av Mellanösterns mest kända och återberättade flykthistorier.

Påve Franciskus är en av många religiösa ledare som den senaste tiden påmint om att Jesus var en flykting. Då hans familj tvingades söka skydd Egypten. Vi är bara en dryg halvtimmes bilresa från gränsen till Syrien, där kriget har drivit miljoner på flykt.

- Bara hit till Zahle har 800 syriska kristna familjer kommit säger Rachelle Baini som arbetar inom kyrkan med att hjälpa dem som flytt från grannlandet. Vi går genom staden som är smyckad av plasttomtar och Jesusbarn i keramik.

Vi ringer på hos en familj som lämnade sitt hem på landsbygden utanför Homs för fyra år sen. 13-åriga Rawad minns hur jularna var hemma i Syrien.

- Då brukade vi ha en julgran och dekorationer. Vi umgicks med våra kompisar och kusiner och det var säkert, vi kunde gå ut till och med på kvällarna säger han. Han fick julklappar i Syrien.

- Men nu har jag inte så många kompisar att hälsa på längre, säger 13-åringen.

Hans mamma Flaudia Farah klarar inte riktigt av att höra sin yngste son prata om jularna före kriget. Familjen och vännerna är splittrade, vissa har flytt utomlands, andra är kvar i Syrien.

- Vem kan föreställa sig att man ska fira jul så här, långt från sin familj. Man vill kunna köpa saker till sina barn. Här går det inte, säger mamman och kan inte stoppa tårarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Väst 15-12-28:

Stor brist på tolkar för afghanska flyktingar till sidans topp

Fler flyktingbarn från Afghanistan än någonsin tidigare kommer till Sverige. Och det börjar bli stor brist på tolkar som kan hjälpa dem på deras eget språk, dari.

Aliakbar och Fahrad i Uddevalla, som varit två, respektive tre, år i Sverige berättar att de flera gånger har fått tolk på fel språk.

-Jag minns en gång när jag kunde prata bättre än tolken, berättar Aliakbar.

Det gick bra, men jag förstod att han inte kunde förklara vad jag sa.

- Första gången jag hade kontakt med Migrationsverket hade jag en tolk som kom från Iran, som inte förstod vad jag sa, säger Farhad.

- Jag kunde inte förklara alla orden, och jag blev arg lite på henne.

Aliakbar och Fahrad bor i Uddevalla, och har jullov från Margetegärdesskolan.

Nu klarar de sig bättre på egen hand, efter ett par år i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 15-12-30: Brist på tolkar drabbar flyktingar (Extern länk)

Språkföretagen i Dagens Nyheter debatt 15-12-29: "Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30:

Fel att ge återreserförbud till femtonåring som inte hittat sin mor till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-12-18: Ett barn från Somalia sökte asyl men fick avslag då Migrationsverket efter språkanalys ansåg att hon kom från norra Somalia. Hon fick fem månader på sig att lämna landet. Migrationsdomstolen bekräftade beslutet. Efter att domen vunnit laga kraft hölls tre återvändandesamtal där flickan uppmanades att samarbeta. Enligt hennes egen och god mans uppgift försökte hon hitta sin mot via Röda Korset och genom sin kusin som hon bodde hos. När tidsfristen att lämna landet frivilligt löpt ut fick flickan, som är 15 år gammal, ett återreseförbud. Det är detta som överklagats och som Migrationsöverdomstolen behandlat. Migrationsöverdomstolen påpekar att Migrationsverket har ett särskilt ansvar när det gäller ensamkommande barn. Huvudansvaret får inte läggas på barnet. I det här fallet har Migrationsverket inte utrett möjligheterna till mottagande i hemlandet. Barnet har kommit på samtalen och medverkat så mycket som det kan krävas av henne. Därför fanns det skäl att inte utfärda återreseförbud. Förbudet upphävs.

Hämta referat från Kammarrätten. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30

Migrationsdomstol får inte pröva skyddsskäl som första instans till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-12-07: Två personer som haft uppehållstillstånd på grund av anknytning ansökte om förlängning för en ny anknytning men fick avslag på grund av att ansökan kommit in för sent. I samband med överklagande till domstolen anförde de också asylskäl gentemot hemlandet. Migrationsverket yrkade då att målet skulle återföras för bedömning av asylskälen. Men migrationsdomstolen beslutade om avslag direkt med motivering att asylskälen inte hade tillräcklig substans för att det skulle vara aktuellt med återförvisning. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta resonemang inte håller. Skyddsskäl ska alltid prövas i enlighet med asylprocedurdirektivet med muntlighet och möjlighet till överklagande. Målet återförs därför till Migrationsverket för ny handläggning.

Hämta referat från Kammarrätten (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30:

Dublinärende om traumatiserat barn ska inte avgöras av ensamdomare till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-12-14: En sextonåring fick beslut om utvisning till Malta, där hon fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Flickan hävdade att hon behandlats illa i Malta. i Sverige har hon påbörjat traumabehandlig, en vård som är livsnödvändig eftersom hon är självmordsbenägen. Domstolens beslut, som fattades av en ensam domare, var att avslå överklagan och avvisa asylansökan. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som anser att ett mål som rör ett ensamkommande barn och "med beaktande av de omständigheter som gjorts gällande beträffande barnets hälsotillstånd och tidigare upplevelser i Malta" borde ha avgjorts av en domstol med nämndemän. Målet återförvisas till domstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30:

Tidigare asylsökande får ingen ny prövning efter utvisning som arbetssökande till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-12-22: En man från Turkiet sökte asyl och lämnade Sverige efter avslag. Senare återkom han med arbetstillstånd. När arbetstillståndet skulle förlängas uppfyllde han inte villkoren och fick avslag, med ett nytt beslut om utvisning. Vid den tidpunkten hade det gamla utvisningsbeslutet preskriberats. Mannen påtalade verkställighetshinder och anförde asylskäl. Migrationsverket avslog begäran om ny prövning, men migrationsdomstolen ansåg att han borde ha rätt till en ny prövning eftersom hans asylskäl inte prövats inför det gällande utvisningsbeslutet. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som ger Migrationsverket rätt. En person som fått utvisningsbeslut efter att ha sökt uppehållstillstånd till exempel på grund av arbete har visserligen rätt att få en ny prövning om det finns asylskäl, men detta gäller inte om personen tidigare fått asylskäl prövade. Att det gamla beslutet preskriberats spelar ingen roll.

Hämta referat från Kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30:

Ärende om ALS-sjuk pojke prövas inte av Europadomstolen till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter 15-11-17: En pojke som kom till Sverige från Ghana som ensamkommande barn fick utvisningsbeslut. Pojken har i Sverige utvecklat ALS, som förvärrats snabbt. Han har flera gånger försökt påtala verkställighetshinder för att han befarade att inte få tillgång till de hjälpmedel han behöver i hemlandet. Verkställigheten stoppades tillfälligt då Europadomstolen beslutade att ta upp ärendet. Ett år senare ansökte pojken på nytt om verkställighetshinder hos Migrationsverket och beviljades då uppehållstillstånd på grund av sitt medicinska tillstånd. Europadomstolen lägger nu ner ärendet eftersom beslutet om utvisning är upphävt. (Application no. 47141/14, Nomoah against Sweden)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30:

JK beviljar skadestånd till en person som tvingats överklaga i onödan till sidans topp

Justitiekanslern har granskat ett anknytningsärende. Det hade behövts kompletteringar i ärendet, men när den sökande frågade om något saknades kom inget svar. Handläggaren tycktes irriterad på tidigare mailväxling. Beslutet blev avslag på grund av att äktenskapet inte ansågs seriöst. Men då hade kompletteringen gällande makarnas sammanboende inte vägts in. Makarna begärde ett samtal och fick besked om att detta var omöjligt. Handläggaren upplyste i franka ordalag att Migrationsverket inte under några omständigheter kan ompröva ett beslut - vilket inte stämmer. Den sökande anlitade ombud för att överklaga. Det är den utgiften som JK anser att han bör få ersatt, eftersom överklagandet kanske inte hade behövts om utredningen hade skötts bättre. JK:s beslut avslutas med en erinran om att "den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet".

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 15-12-30:

Alltför ungt par skyddas inte av rätt till familjeliv till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter 15-12-08: Ett ungt par från Afghanistan sökte asyl i Schweiz. De hade gift sig i Iran med en religiös ceremoni utan äktenskapsbevis. Pojken var 18, flickan 14. Båda fick beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen, men flickans överföringsbeslut hävdes. Parets äktenskap godkändes inte, bl.a. eftersom schweizisk lag förbjuder giftermål för personer under 15 år. Pojken begärde att få stanna i Schweiz för att inte behöva skiljas från flickan. Ansökan prövades inte och pojken överfördes till Italien men kom tillbaka illegalt efter några dagar. Han fick senare söka asyl i Schweiz. Paret klagade till Europadomstolen över att ha tvingats skiljas trots att de var gifta. Europadomstolen avslår nu ansökan. Domstolen bedömer äktenskapet som ogiltigt och påpekar även att flickan kunde ha följt med till Italien om hon ville. Dessutom kunde paret de facto snart återförenas. En av domarna är skiljaktig i frågan om ett äktenskap som är formellt ogiltigt ändå de facto kan konstituera familjeliv. (Application no. 60119/12)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30

Ett barn vars föräldrar är från Nordkorea får utvisas till Sydkorea till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-12-18: Ett par som flytt från Nordkorea sökte asyl i Sverige. De bedömdes som flyktingar i förhållande till Nordkorea, men fick beslut om utvisning till Sydkorea. Detta eftersom alla nordkoreanska medborgare enligt sydkoreansk lagstiftning är medborgare i Sydkorea. Därmed behövdes inte skydd i Sverige. Paret höll sig undan och ansökte flera år senare om asyl för sin dotter som fötts i Sverige. Dottern fick ett snabbt avvisningsbeslut som skulle verkställas till Sydkorea. Migrationsdomstolen ansåg att barnet, som aldrig varit varken i Nord- eller Sydkorea, inte kunde betraktas som sydkoreansk medborgare med automatik. Domstolen beviljade uppehållstillstånd med flyktingförklaring. Men nu upphäver Migrationsöverdomstolen uppehållstillståndet och slår fast att det här inte rör graden av anknytning till tredje land utan ett medborgarskap. Eftersom medborgarskapet i Sydkorea är effektivt och inte bara formellt så finns inte grund för asyl. Däremot borde ett så komplicerat beslut inte ha fattats med omedelbar verkställighet.

Hämta referat från Kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-30:

Nittonåring får inte följa med småsyskonen till modern till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-08-31: En kvinna flydde till Sverige och fick flyktingstatus här bland annat på grund av att hon misshandlats av maken i hemlandet. Senare fick flera av hennes barn återförenas med henne till Sverige. Men den äldste sonen, då 19 år, fick avslag. Migrationsdomstolen ansåg att sonen borde få komma, med tanke på moderns trauma och sonens utsatta situation med mannen som hans mor flytt från. Migrationsverket påpekar att sonen bott kvar i hemlandet när modern flydde. Det föreligger alltså inte ett obrutet sammanboende som kunde skyddas av Europadomstolens praxis för familjeliv. Sonen anför att de bott ihop tills modern flydde och att han därefter tagit hand om småsyskonen. Han menar att det finns ett särskilt beroendeförhållande. Men Migrationsöverdomstolen anser inte att det finns ett särskilt beroendeförhållande, vilket skulle krävas även enligt Europadomstolens praxis. Modern har flera andra barn och behöver inte ytterligare stöd. Sonen får avslag. (Målnummer UM5454-14)

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-12-27:

Iransk filmare fick stanna till slut till sidans topp

- Vårt öde ändrades enbart på grund av er som stod bredvid mig och min familj. Det säger Roozbeh Janghorban, som bara några dagar före jul fick veta att han och hans familj hade fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han är en iransk dokumentärfilmare som, efter att ha släppt en regimkritisk film, blev mordhotad och förföljd av den iranska regimen. Men trots den överhängande risken nekades han först asyl i Sverige.

Precis före jul kom Migrationsverket med beskedet: de hade tagit ett nytt beslut och Roozbeh Janghorban hans familj fick stanna i Sverige. I sitt eget filmklipp (länk längst ner i artikeln) tackar Roozbeh alla som hjälpt honom och säger:

- Jag vill bara säga att vårt öde ändrades enbart på grund av er som stod bredvid mig och min familj. Jag vet med säkerhet att utan er hade vår berättelse fått ett helt annat slut. Tack för allt ert stöd, god jul och gott nytt år!

På årsdagen fyra år efter att han anlände till Sverige fick Roozbeh Janghorban alltså till slut uppehållstillstånd. Men vägen dit var lång. Migrationsverket beslutade från början att Roozbeh och hans familj inte skulle få stanna i Sverige. Och detta trots de överhängande hoten från den religiösa regimen i hans hemland. Migrationsverket valde inte heller att se det som en ny omständighet att Roozbehs regimkritiska film "Holy brainwash" hade fått större spridning än han någonsin hade kunnat önska med hjälp av internet. Migrationsöverdomstolen slog fast den tolkningen trots att spridningen av filmen inte hade prövats tidigare.

Men när domen tillkännagavs slöt många upp bakom Roozbeh och hans familj. Reportrar utan gränser, Journalistförbundet och tusentals privatpersoner argumenterade för Roozbehs sak och påpekade att Iran är ett av de länder i världen där det är farligast att vara journalist. Allt det stöd som visades för Roozbeh gav också resultat - i april beslutade Migrationsverket att fallet skulle omprövas.

(...)

Läs mer och se Roozbehs video (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Högsta Domstolen 15-12-10:

Ingen företagsbot för Pizzerian som hade en utlänning utan arbetstillstånd anställd till sidans topp

En pizzeriaägare i Västsverige hade en utlänning utan arbetstillstånd anställd under drygt fem månader. Det är förbjudet enligt utlänningslagen. För detta skulle pizzeriaägaren betala en särskild avgift på 44 000 kr. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att han dessutom skulle betala företagsbot. Tingsrätten bestämde företagsboten till 25 000 kr. Hovrätten sänkte den till 5 000 kr. Högsta domstolen har nu låtit pizzeriaägaren helt slippa att betala företagsbot.

Det var sommaren 2012 som pizzeriaägaren hade personen anställd. Pizzeriaägaren kände inte till att det krävdes att utlänningen hade arbetstillstånd. Men domstolarna kom fram till att han borde ha tagit reda på detta. Han hade alltså varit oaktsam.

Enligt utlänningslagen ska den som anställer en utlänning som inte har arbetstillstånd betala en särskild avgift till staten. I det här fallet skulle den särskilda avgiften bestämmas till 44 000 kr. HD kom fram till att eftersom den särskilda avgiften är avpassad speciellt för det aktuella brottet ska domstolarna först bedöma om det finns förutsättningar för en sådan avgift. Om en särskild avgift ska beslutas blir det en oproportionerlig reaktion på brottet att också döma till företagsbot.

- Det fanns inga principiella hinder mot att pizzeriaägaren också skulle dömas att betala företagsbot säger justitierådet Martin Borgeke, som var en av domarna i HD. Men den särskilda avgiften och företagsbot har i huvudsak samma ändamål; att reglerna på området ska följas. Det talar mot att tillämpa båda samtidigt. Och eftersom den särskilda avgiften ska bestämmas till ett ganska högt belopp så räckte det med den avgiften, säger Borgeke.

Pressmeddelandet med länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-12-17:

2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2015 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat ett beslut med stöd av lagen. Beslutet innebar avslag på överklagande av beslut om utvisning.

Läs eller hämta skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 15-12-16:

Jordanien/ Jordan: Deporting Sudanese asylum seekers till sidans topp

Police Take 800 from protest camp to airport

Jordanian authorities on December 16, 2015, detained and said they will deport about 800 Sudanese asylum seekers back to Sudan. The vast majority of Sudanese in Jordan come from the Darfur region and fled to Jordan to escape ongoing conflict there.

Deporting refugees violates the customary international law principle of nonrefoulement, which forbids governments from returning people to places where they risk being persecuted, tortured, or exposed to inhuman or degrading treatment or punishment. Jordan's government spokesperson told the Associated Press that the group numbered 800, and that "asylum conditions don't apply to [Sudanese]" because they entered Jordan under the pretext of seeking medical treatment.

"There is no excuse for Jordan to deport vulnerable asylum seekers back to Sudan, regardless of how they entered the country," said Joe Stork, deputy Middle East director. "Jordan should not punish these Sudanese merely because they protested for better conditions and for resettlement consideration."

Police on December 16 rounded up the Sudanese, including men, women, and children, at a camp erected on November 15 in front of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) office in Amman. The Sudanese were protesting what they viewed as discrimination in provision of humanitarian assistance and resettlement services.

An "official source" was quoted in media reports as saying that Jordanian police detained around 750 Sudanese men and women from the protest camp in front of the UNHCR office and transported them to Queen Alia International Airport to process them for deportation. Several Sudanese men in the group told Human Rights Watch that all Sudanese in the group are registered with UNHCR as asylum seekers or refugees.

An international journalist who went to the airport said she saw 30 to 40 children among the Sudanese set for deportation.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Amnesty International 15-12-18: Imminent deportation of Darfuris to Sudan is an 'absolute disgrace' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-25:

USA/ USA planerar att skicka ut hundratals familjer till sidans topp

USA planerar att skicka ut hundratals familjer som kommit in olagligt över gränsen i söder från länder i Latinamerika. Antalet människor som flyr våld i Centralamerika för att söka skydd i USA ökar igen och antalet gripna familjer har mer än fördubblats.

Det är tidningen Washington Post som redogör för planerna på att utvisa ett okänt antal familjer, men det rör sig om hundratals och möjligen fler än så, enligt tidningen.

Det gäller familjer, ofta en kvinna med barn, som har sökt, men inte fått, tillstånd att stanna i USA.

Många av dem flyr våld i Centralamerika och flyktingströmmen därifrån har ökat under hösten, inte minst från El Salvador, och antalet gripna familjer är många fler än året innan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Arena Idé 2015:

Vägen mot en samhällsförändrande juridik till sidans topp

- om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister

Rami Al-Khamisi har skrivit en rapport han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som länge sköljt över oss.

Rapporten bygger på Rami Al-Khamisis resa, från juridiken som självförsvar till juridik i gräsrotsorganiseringens tjänst. Den bygger också på en studieresa till USA under hösten 2015. Rapporten avslutas med tio principer för rörelsejurister för social rättvisa.

Rami Al-Khamisi är uppväxt i Stockholmsförorten Husby. Han är juridikstudent på Stockholms universitet och en av grundarna för den urbana rättviserörelsen Megafonen. Rami har sedan 2008 haft en framträdande roll i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning.

Ladda ner rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-12-24:

De nya eldsjälarna till sidans topp

De är idrottsledare, studenter, lärare, busschaufförer och konstnärer. Alla har de engagerat sig under en höst när det svenska samhället satts på prov och gjort viktiga insatser för sina medmänniskor. Det här är de nya eldsjälarna.

I augusti kände stockholmaren Igor Kubát att han var tvungen att göra något. Han bestämde sig som så många andra svenskar för att resa ut i Europa för att hjälpa flyktingar. Han har sett döda människor på stränderna vid Medelhavet och samtidigt räddat liv.

- Det jag gör ger en djup inre tillfredsställelse, säger han.

(...)

En dag i tidig september upptäckte Susanna Charboti att hon befann sig i en flyktingkris. Mitt i Stockholm, mitt ibland oss.

- Jag kände väldigt starkt att jag ville göra någonting. Så jag gjorde det jag kunde, säger 21-åringen som startade "Vård på Centralen".

(...)

Efter att ha guidat flyktingar på en 16 timmar lång bussresa genom Sverige blev Jan Wennberg rikskändis. Nu använder han engagemanget som bussresan väckte till att ordna aktiviteter åt asylsökande.

För att dryga ut pensionen tar Jan Wennberg, 66, ibland extraknäck för sina gamla arbetsgivare. Men när han fick veta att hans inhopp skulle innebära att bussa asylsökande flyktingar i 16 timmar, från Täby till Riksgränsen, tvekade han.

- Jag känner ju till historien där flyktingpassagerarna vägrade kliva av bussen. "Ojdå", tänkte jag, "kommer det här att bli samma sak?"

(...)

Alla tre artiklarna (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 15-12-28: Tina Morad om volontärernas insats i flyktingmottagandet (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 15-12-28: Israa Abdali, sjuksköterska, ägnar all fritid åt att hjälpa flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-12-29:

"Världen har tagit ett stort kliv in i klassrummet" till sidans topp

Var går gränsen för vad en lärare får göra när en elev ska utvisas ur Sverige? Charlotte Björnfot och Malin Lundkvist ser att världen tränger in i deras klassrum. "Då måste det vara vår skyldighet att göra något för utsatta", säger de.

Elever från världens alla hörn kommer gående i korridorerna, några sitter på golvet. De snackar med varandra eller lyssnar på musik: Timbuktu, Ison och Fille, kumba och för mig okända hiphop-storheter.

Snart är lunchrasten över på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Vi har slagit oss ned i ett klassrum tillsammans med Charlotte Björnfot och Malin Lundkvist samt deras elever Janet da Silva och Doreen.

Framför oss sitter två engagerade lärare och två tonåringar som drömmer om att få stanna i Sverige. De unga tjejerna vill utbilda sig till läkare, barnmorska eller sjuksköterska.

- Lärarrollen har förändrats. Vi ska sätta betyg och är en sorts professionella myndighetspersoner. Men i dag har världen tagit ett stort kliv in i klassrummet, säger Charlotte Björnfot.

När hon undervisar i samhällskunskap och historia berättar hon ofta om personer som kämpat för mänskliga rättigheter och mot alla former av förtryck. Som Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi och moder Theresa - alla har de velat göra världen bättre för sina medmänniskor.

- När jag berättat om dem och vet att det sitter elever i klassrummet med egna erfarenheter av krig och våld, som bott på barnhem under eländiga villkor?...?hur kan jag då fortsätta att vara passiv? Det går ju inte bara att stänga av alla känslor så fort jag lämnar klassrummet, fortsätter Charlotte Björnfot.

Hennes kollega Malin Lundkvist är uppvuxen i ett kristet hem med ett starkt engagemang för flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tillsammansskapet 2016:

16 januari, Stockholm: Öppna gränserna! Stoppa vinstintresset! Rädda människors liv! till sidans topp

Kl 14:00 Raoul Wallenbergs Torg

Den 16:e januari, kl 14 samlas vi på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm och kräver att Sverige och EU öppnar sina gränser. Varje dag flyr människor för sina liv undan krig och förtryck, de flyr längs livsfarliga vägar för att mötas av ett EU som stänger sina gränser. Våra politiker försöker hävda att vi behöver ett andrum. Flyktingarna som flyr har inte tid med vårt andrum.

Nu mer än på länge måste vi stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten att få söka asyl undan förföljelse. Nu mer än på länge måste vi stå upp för grundläggande allmänmänskliga värderingar som att varje människa har rätt till trygghet och att få leva sitt liv i fred.

Nu mer än på länge måste vi stå upp för ett samhälle där alla människor har en plats och kan leva på lika villkor!

Tillsammans kräver vi:

Låt flyktingarna komma!:

- Värna asylrätten - nej till transportörsansvar, ID-tvång, visumtvång.

- Värna familjen - ja till familjeåterförening.

Låt flyktingarna stanna!:

Skrota Dublinförordningen!

Bort med de tillfälliga uppehållstillstånden!

Sluta misstänklggöra barn på flykt!

Ordning och reda i flykttingmottagandet!:

Använd skattepengar till jobb och bostäder - inte till att göda Bert Karlssons fickor!

Mer hjärta - mindre byråkrati - gör det möjligt för folk att öppna sina hem för flyktingar!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Facebook-Event 2016:

9 januari, Malmö: Aktion mot ID och gränskontroller till sidans topp

Malmö Centralstation

Detta är en civil olydnadsaktion mot regeringens beslut att införa gränskontroller och ID-krav.

Tanken är att vi samlas lördagen den 9/1 på Malmö C. Åker tåget över sundet till Kastrup och tillbaka igen och helt enkelt vägrar visa legitimation. Allt under parollen #VågaVägraID.

Väl på plats i Kastrup så kommer våra Danska vänner bl.a. från organisationen "Welcome to Denmark" att möta upp oss så att vi blir ännu fler.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Event 7 januari: Vi tar en tur över bron (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-12-29:

Protesterna på sociala medier mot id-kontrollerna blir allt högljuddare till sidans topp

Resenärer kan få betala för id-koll

Med bara dagar kvar till att id-kontrollerna införs på Kastrup i Danmark den 4 januari växer uppropen och evenemangen bland allmänheten. Ett evenemang, "Aktion mot ID och gränskontroller", startade Stellan Lindell när han hade tröttnat på regeringens politik trots att han själv är miljöpartistisk ledamot i Alingsås kommun.

I det evenemanget uppmanar han till en civil olydnadsaktion den 9 januari.

- Jag vill att en så stor skara människor som möjligt ska samlas i Malmö och ta tåget fram och tillbaka till Kastrup och vägra att visa legitimation, säger Stellan Lindell.

Målet: Upphäva id-kontrollerna

På måndagseftermiddagen hade evenemanget över 700 personer som säger att de ska delta i aktionen. Väl på Kastrup ska man också möta upp medlemmar från den danska organisationen "Welcome to Denmark".

- Mitt mål är att man ska upphäva id-kontrollerna. Man gör fel när man inför det här, det finns andra sätt än att stänga gränserna. Folk flyr ändå.

Hur ser du på att ni kommer försvåra arbetet på Kastrup och fördröja restiden för resenärerna?

- Det kommer bli sämre den dagen och det är jättetråkigt, men det kommer ha en positiv effekt på lång sikt, säger Stellan Lindell.

Regeringen ser vissa problem med id-kontrollerna.

- Vi är medvetna om att detta kommer orsaka vissa problem men har förtroende för att operatörerna kommer att kunna hantera kravet på id-kontroller. Vi kommer självfallet följa utvecklingen noga från införandet den 4 januari, säger infrastrukturminister Anna Johansson till SVT Nyheter Skåne.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 15-12-29:

Hjälper flyktingar - lever med hot till sidans topp

Läkare i världen, som jobbar med vård till papperslösa, har börjat utbilda sina volontärer i hur de ska bemöta våld och hot.

Läkare i världen har ungefär 350 volontärer i Sverige och de upplever att hoten mot de enskilda personerna har ökat under hösten.

- Jag tror inte ens idén att någon skulle tända eld på våra lokaler fanns innan. En brandövning i dag innefattar inte bara vad händer om du glömmer värmeljus, utan det innefattar också vad händer om någon kastar in en bensinbomb, vad händer om det börjar brinna under dörren? säger Eliot Wieslander som är generalsekreterare för Läkare i världen.

Vad är ett hot?

Organisationen har börjat utbilda sina volontärer i hur man bemöter hot och våld, inte bara genom brandövningar, utan också genom att bland annat samtala kring vad som är ett hot.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 15-12-24:

Bulgarien/ In eastern Europe, volunteers step up for refugees till sidans topp

Volunteers connected through social media have come to the aid of people seeking asylum in eastern Europe, where governments have failed. Peter Georgiev reports from Sofia.

Kemo Malick* hung up the phone the moment he realized the threat was imminent. Seconds earlier, the caller had said a package from Europe was waiting to be collected. But the young Gambian was not expecting any packages. There was only one possible explanation: Someone was trying to establish whether he was at home. Malick had been exposed. His life as a refugee was about to begin.

As an intern at a local newspaper in Serekunda in 2009, Malick had become a target of persecution after passing on to the public information about Gambian President Yahya Jammeh, who has regularly been condemned internationally for restricting press freedom and abusing human rights. The phone call made it clear Malick needed to leave the country immediately if wanted to protect his family. His flight, which took him to Senegal and Libya and across the Mediterranean on a shipping boat, ended with his arrival in Bulgaria in the fall of 2013.

Having escaped from one crisis already, Malick was soon involved in another, but this time he found willing helpers: international volunteer communities that came together on Facebook to assist European countries in coping with the thousands of incoming migrants.

Regular people for refugees

From the moment the first Syrian refugees were welcomed in Bulgaria, it was apparent that the crisis-ridden government would be unable to ensure they would be cared for. Quickly volunteers came together in an informal Facebook group, called "Friends of the refugees," to provide the support asylum-seekers needed.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 15-12-22:

Grekland/ Greek association "Agkalia" awarded Raoul Wallenberg Prize till sidans topp

Helping refugees in the Mediterranean

The jury of the Council of Europe Raoul Wallenberg Prize has awarded the 2016 Prize to Agkalia, a Greek association on the island of Lesvos, for outstanding achievements in providing frontline assistance to thousands of refugees irrespective of their origin and religion.

As Lesvos has become a European gateway for refugees, Agkalia has been providing temporary shelter, food, water and medical aid to people in need, assisting some 17,000 refugees and migrants since May 2015. Through its work to assist refugees, Agkalia also promotes tolerance and human rights.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 15-12-23:

Nuläget: Åtgärder i samband med flyktingkrisen till sidans topp

I den europeiska migrationsagendan, som kommissionen antog i maj 2015, understryks behovet av en övergripande strategi för hanteringen av migrationsfrågor. Sedan maj har flera åtgärder antagits. Bland annat har man godkänt två nödprogram för omplacering av 160 000 personer i behov av internationellt skydd från de mest utsatta medlemsländerna till andra medlemsländer, samt godkänt kommissionens handlingsplan för återvändande.

Den 23 september lade Europeiska kommissionen fram ett antal prioriterade åtgärder som ska vidtas inom de närmaste sex månaderna för att genomföra den europeiska migrationsagendan. Det gäller både åtgärder på kort sikt för att stabilisera nuläget och åtgärder på längre sikt för att upprätta ett robust system som kan stå sig genom åren.

I förteckningen över prioriteringar anges vilka åtgärder som behövs omedelbart, däribland i) operativa åtgärder, ii) budgetstöd samt iii) genomförande av EU-lagstiftningen.

Förteckningen godkändes vid det informella mötet mellan stats- och regeringscheferna den 23 september 2015 och den 15 oktober 2015.

Dessa åtgärder måste nu genomföras snabbt och effektivt på alla nivåer.

En genomgång av de åtaganden som gjordes vid mötet om flyktingströmmen längs västra Balkanrutten finns här.

Läs listan över de planerade åtgärderna och nuläget - "state of play" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 15-12-23:

European Commission awards €35 million to Sweden till sidans topp

The European Commission has awarded €35 million to Sweden, €8 million to Finland and €5 million to Belgium in emergency funding to support these countries in managing the high influx of asylum seekers. The funding comes from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). In all three cases, the funding will be used to address the immediate needs of asylum seekers, mainly for accommodation and provision of food. This brings the overall amount of emergency funding awarded to EU Member States this year to over €222 million (from both the AMIF and ISF emergency funds).

The Commission's emergency funding comes on top of the basic allocations under the AMIF national programme, where Sweden will receive € 118.5 million, Finland will receive €23.48 million and Belgium will receive € 89.25 million to finance migration related actions in 2014-20. The provision of emergency assistance under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund - Borders and Visa (ISF-B) is part of the Commission's overall efforts to implement the principle of solidarity through concrete and effective actions addressing urgent and specific needs of Member States facing high asylum and migratory pressure.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 15-12-17:

Frontex and Greece agree on operational plan for Poseidon Rapid Intervention till sidans topp

Frontex will launch Poseidon Rapid Intervention on 28 December, replacing the ongoing Joint Operation Poseidon Sea with a larger number of officers and technical equipment to support Greece in handling the unprecedented number of migrants arriving on its islands.

Poseidon Rapid Intervention, which will take place in the same operational area, will also put a greater emphasis on security checks.

According to the operational plan agreed by Frontex Executive Director Fabrice Leggeri and Greece late on Thursday, 17 December, the deployment will gradually rise to some 376 officers and interpreters on the ground. They will include experts in screening, debriefing, fingerprinting and forged documents from various EU Member States and Schengen Associated Countries.

The screening officers play a key role in helping authorities to determine the nationality of the incoming migrants in order to identify and register them. Debriefing experts gather information about the activities of smuggling networks, which Frontex shares with national authorities and Europol.

Several vessels, whose crews are not included in the number of officers above, are also planned to take part in Poseidon Rapid Intervention.

While participation in Frontex Joint Operations is voluntary, Member States are obliged to send border guards and technical equipment for the rapid deployment, unless they themselves face an exceptional situation substantially affecting the discharge of national tasks.

The additional officers deployed to Poseidon Rapid Intervention will help to speed up the registration process on the Greek islands, allowing for a larger number of migrants to be registered and fingerprinted more quickly. Officers will also support security checks by consulting national and European databases, working alongside the screening, debriefing and fingerprinting experts.

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 15-12-09:

EU-kommissionens diskussion om utvidgning av Frontex till sidans topp

Minutes of the 2149th meeting of the Commission

/Protokoll från kommissionens möte där bland annat en ny version av Frontex med utökat mandat diskuterades, se punkt 11)

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

BBC 15-12-19:

EU border security becomes new mantra till sidans topp

It is often said that crises in the EU give an impetus for further integration - "more Europe".

There was a new example of that at this week's Brussels summit.

EU leaders agreed on the need for a new "European Border and Coast Guard", with greater powers and resources than the current Frontex border agency.

The European Commission stressed that the new force would not usurp the authority of national border staff - it would work alongside them.

Controversially, however, if a member state fails in its duty to protect the EU's external borders, during an emergency, the Commission could deploy EU guards without needing the state's permission.

And part of the guards' remit would be to send failed asylum seekers back - though currently such "returns" are handled by national forces.

The plan has caused some alarm about sovereignty. Few issues are as touchy for nations as their own borders. Hungary and Poland have voiced concern.

Barriers go up

But this year's record influx of migrants - many of them Syrian war refugees - has demanded crisis measures.

Greece has become the main gateway to Europe, as thousands of desperate migrants come ashore daily on the islands near Turkey.

The massive flow north, through the Balkans, has severely strained European solidarity.

New east-west tensions arose when Hungary, Slovakia and some other countries objected to housing migrants. Muslims would struggle to integrate - and anyway most wanted to live in Germany, it was argued.

But France, Germany, Greece, Italy and Sweden all want EU burden-sharing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-29:

EU kan överge regler om första asylland till sidans topp

Flyktingkrisen i Europa har satt Dublinförordningen ur spel. EU diskuterar att överge Dublinreglerna helt och hållet.

I Sverige är det i dag bara 15 procent av dem som söker asyl som finns registrerade i EU:s fingeravtrycksdatabas Eurodac. 15-årige Ahmed från Afghanistan är en av alla de som lyckats ta sig hit genom Europa utan att bli registrerad.

Ahmed får sina fingeravtryck tagna på Migrationsverks mottagningsenhet i Solna.

Han berättar att han rest från Turkiet via Grekland, Makedonien, och Serbien vidare norrut till Sverige och att det tog honom två månader att ta sig hit. Inte någonstans på vägen blev han registerad och Ahmed är inte ensam.

Av de 150 000 som sökt asyl i Sverige hittills i år finns bara 22 500 registrerade i EU:s fingeravtrycksdatabas Eurodac.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 15-12-29: Många vill skrota Dublinförordningen (Extern länk)

Ekathimerini 15-12-27: German finance minister critical of Greece over refugee policy (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-29: Svenskt asylförslag möter motstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 15-12-23:

A year in review: Fundamental Rights Agency 2015 till sidans topp

Looking back at 2015, it was a turbulent year across the EU, as EU bodies and its Member States faced challenges to fundamental rights, fundamental freedoms and security. Such challenges need addressing and for its part FRA has continued to work towards delivering timely evidence-based advice on Europe's pressing concerns such as migration, inclusion, security and the digital age. These themes will be further explored in FRA's flagship event, the Fundamental Rights Forum 2016 which is currently being organised.

Migration and asylum

2015 saw migration hit levels not seen since World War II. The rapid influx of refugees and asylum seekers fleeing war and persecution strained EU borders and relations between Member States nearly to breaking point.

FRA in turn, sought to provide answers through practical advice to Member States. This took the form of a toolbox on Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection, a paper on Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures, and a paper on making asylum fingerprinting rights compliant.

It also pointed to the often ignored problem of severe labour exploitation of migrants workers within the EU. With some workers earning €1 per hour or less, working 12-hour days, 7 days a week, FRA's report called for zero tolerance towards such exploitation and suggested ways the EU and its Member States could improve the situation.

Another report looked at the issue of migrant health. It revealed how discriminatory access to healthcare for irregular migrants can cost Member States in the long run. Allowing irregular migrants access to health screening and preventative treatment is actually more cost effective than waiting until emergency treatment is needed.

Inclusion

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 15-12-30:

Student behöver inte ha försörjning för hela utbildningen i förväg till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen 15-12-23: Migrationsöverdomstolen har slagit fast att den som ansöker om uppehållstillstånd för studier inte behöver ha pengar på banken för sin försörjning för hela studietiden. Om uppehållstillstånd söks för ett år räcker det med att ha försörjning för det året, även om studierna beräknas fortsätta. Regeln i utlänningsförordningen är otydlig, men Migrationsöverdomstolen anser att tillståndstiden kan vara en kortare tid än studietiden. Domstolen referar bland annat till att tredjelandsmedborgares rörlighet i studiesyfte ska främjas enligt EU:s studerandedirektiv.

Hämta referat från Kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 15-12-19:

'Economic migrants' and asylum seekers are coming to Europe for the same reasons till sidans topp

The Overseas Development Institute said the division is too simplistic to describe people's motives

Despite the British Government's efforts to distinguish between "genuine" refugees and economic migrants, a report has found that the motivations for both groups to risk their lives in desperate attempts to reach Europe are often very similar.

The Overseas Development Institute (ODI) , a UK-based independent think tank urged European leaders to develop a broader understanding of what causes people to migrate in order to respond to the current crisis.

Its Why People Move report said: "The evidence reveals that the asylum-seekers and economic migrants often have similar reasons for choosing to make the dangerous journey to Europe and one person may fall into both of these categories at the same time.

"One common and crucial motivation is their search for a secure livelihood. Measures that aim to allow asylum seekers in, while restricting the entry of economic migrants, overlook the reasons why a particular person migrates, and are likely to increase irregular migration still further as migrants seek alternative - and often more dangerous - ways to reach European countries."

That analysis is not shared by the UK Government, which has pledged to resettle 20,000 Syrian refugees from United Nations camps bordering the country, rather than those who have already journeyed into Europe.

Of the more than 950,000 asylum seekers and migrants who have arrived on the continent so far this year, just under a half are Syrian according to figures from the UN's refugee agency (UNHCR).

Hundreds of thousands of people fleeing conflict and persecution in countries including Afghanistan, Iraq and Eritrea are excluded from the UK's policy, as is anyone deemed an "economic migrant".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 15-12-22:

A million refugees and migrants flee to Europe in 2015 till sidans topp

Persecution, conflict and poverty have forced an unprecedented one million people to flee to Europe in 2015, according to estimates by the UN Refugee Agency, UNHCR and the International Organization for Migration, IOM.

As of 21 December, some 972,500 had crossed the Mediterranean Sea, according to UNHCR figures. In addition, IOM estimates that over 34,000 have crossed from Turkey into Bulgaria and Greece by land.

The number of people displaced by war and conflict is the highest seen in Western and Central Europe since the 1990s, when several conflicts broke out in the former Yugoslavia.

One-in-every-two of those crossing the Mediterranean this year - half a million people - were Syrians escaping the war in their country. Afghans accounted for 20 per cent and Iraqis for seven per cent.

"As anti-foreigner sentiments escalate in some quarters, it is important to recognize the positive contributions that refugees and migrants make to the societies in which they live and also honour core European values: protecting lives, upholding human rights and promoting tolerance and diversity," said UN High Commissioner for Refugees António Guterres.

"We know migration is inevitable, it's necessary and it's desirable," added William Lacy Swing, Director General of the International Organization for Migration in Geneva. "But it's not enough to count the number of those arriving-or the nearly 4,000 this year reported missing or drowned. We must also act. Migration must be legal, safe and secure for all-both for the migrants themselves and the countries that will become their new home."

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

IOM 15-12-18: EU migrant, refugee arrivals by land and sea approach one million in 2015 (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-22: En miljon flyktingar till Europa i år (Extern länk)

Amnesty International 15-12-22: The Global Refugee Crisis in 2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-28:

Kraftig minskning av asylsökande till sidans topp

Antalet personer som söker asyl i Sverige minskar. Enligt statistik från Migrationsverket har det kommit 2.066 den senaste veckan. Det är mer än 4.000 färre än i november.

- Vi bedömer att huvudorsaken till nedgången i Sverige är att färre tar sig till EU. Dels till följd av sämre väder på Medelhavet och dels till följd av hårdare gränskontroller på Balkan, säger Helena Cho Györki, presskommunikatör på Migrationsverket.

Flera tusen färre

Minskningen av asylsökande till Sverige är stor. Under den första veckan i november kom det över 10.000. Antalet har sedan minskat under slutet av året. Sista veckan i november sökte 6.134 personer asyl i Sverige. Och senaste siffran i december är 2.066. Utöver hårdare gränskontroller finns det även en mer allmän förklaring till minskningen.

- Man ska komma ihåg att antalet asylsökande alltid minskar under helgerna i allmänhet, och under vintern i synnerhet, säger Helena Cho Györki.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Örebro 15-12-29:

Rekordhögt tryck på SFI i länet till sidans topp

Brist på lokaler och legitimerade lärare gör att kötiderna på att få läsa SFI i länets kommuner blir längre än vad skollagen tillåter.

- Vi har en kö idag på hundra personer. Det är mycket eftersom vi ser att vi har en verksamhet idag som har 250 platser. Så det är en stor del som skulle behöva öka för att kunna ta emot hundra personer till, säger Lena Hansson.

Lena Hansson är rektor på Allévux i Sydnärkes utbildningsförbund och har aldrig tidigare upplevt att trycket på att läsa SFI varit så här högt.

- Nu handlar det om att bygga upp en större SFI-enhet, för vi ser att det kommer att fortsätta åren framöver.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 15-12-22:

Teknikföretag anställer flyktingar till sidans topp

Snart fattas 60 000 personer i IT-branschen. Men teknikföretagen ser flyktingkrisen som en lösning på sina rekryteringsproblem.

- Jag tror att flyktingkrisen borde benämnas som en möjlighet. Det kommer hit otroligt många färdigutbildade människor som har ganska lång erfarenhet av att arbeta inom tech i sitt hemland. Det är en otrolig möjlighet för svenska företag att direkt komma in och erbjuda dem ett trainee-program i tre månader och sedan är personerna i stort sett produktiva, säger Andreas Wennberg som driver mentornätverket 400contacts.

400contacts kopplar ihop svenska ingenjörer med nyanlända flyktingar som jobbat inom samma område. För Andreas del började det hela med att han träffade en asylsökande telekomingenjör från Uganda som ville hitta jobb i Sverige. Han satte upp en hemsida för att matcha ihop ingenjörer, och sedan rullade det på snabbt. Nu är det ett heltidsjobb eftersom allt fler teknikföretag hör av sig och vill använda sig av 400contacts för att hitta ny personal att anställa.

- Det finns två delar. Dels finns det ren, hård tech-kompetens som programmerare och ingenjörer. Det är en sektor som har vuxit väldigt mycket de senaste tio åren. Sedan finns det också ett behov av teknisk kompetens som har bakgrund i Mellanöstern eftersom det är en stor marknad, säger Andreas Wennberg.

Stockholm är världens näst bästa stad för startups, och allt fler teknikföretag växer fram. Det är bara Silicon Valley i USA som har producerat fler så kallade "enhörningar" per capita än Stockholm - alltså företag som är värderade till en miljard dollar.

Det har gett avtryck. Nu satsar regeringen på innovativa teknikföretag i sin näringslivspolitik och Stockholm stad har börjat uppmuntra skolor att införa programmering som ämne redan på grundskolenivå.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 15-12-27:

Göteborgs universitet skapar praktikplatser för flyktingar till sidans topp

Göteborgs universitet ska erbjuda praktikplatser till flyktingar. 80 stycken praktikplatser har skapats för flyktingar som fått uppehållstillstånd, på institutioner och fakulteter runt om hela universitetet.

Universitetet anställer också en flyktingsamordnare som ska koordinera universitetets aktiviteter som rör flyktingsituationen.

Man hoppas också att i framtiden kunna arrangera språkutbildning i svenska, hjälpa till med utvärdering av nyanlända studenters kompetens samt synliggöra forskare och forskningsområden som har med flyktingsituationen att göra.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-28:

Här ses flyktingar som en tillgång till sidans topp

Vissa debattörer larmar om systemkollaps och en övermäktig situation för landets myndigheter. Samtidigt går enskilda kommuner, landsting och företag i frontlinjen för att skapa möjligheter för nyanlända flyktingar och hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

Vissa debattörer larmar om systemkollaps och en övermäktig situation för landets myndigheter. Samtidigt går enskilda kommuner, landsting och företag i frontlinjen för att skapa möjligheter för nyanlända flyktingar och hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

Regeringen har i samarbete med arbetsmarknadens parter tagit fram förslag på så kallade snabbspår, för att nyanlända flyktingar med yrkeslegitimation inom framförallt vården, snabbare och enklare ska kunna slussas ut i arbete och integreras i samhället. En viktig del som ingår i förslaget är att legitimerad vårdpersonal under ett tidigt skede ska identifieras bland de nyanlända, för att de snabbare ska få hjälp med att anpassa sitt yrkeskunnande till svenska förhållanden och regelverk.

Kalmars landsting har redan varit igång med "snabbspåret" för nyanlända flyktingar i ett år och har lyfts fram som en förebild för resten av landet. Här har asyl- och flyktinghälsovården etablerat en rutin att fråga de nyanlända om de är vårdutbildade.

Föredöme för andra

Ingela Lindström, personalstrateg på landstinget i Kalmar, menar att snabbspåret är en fantastisk möjlighet både för de nyanlända och för vårdsektorn i länet som har ett stort rekryteringsbehov.

- Det tar lång tid att få sin yrkeslegitimation godkänd i Sverige. Man måste exempelvis upp till gymnasienivå på svenskan. På det här sättet kortar vi den processen och fångar upp väldigt många, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 15-12-29:

Från flykting till läkare - på rekordtid till sidans topp

I Afghanistan hämtade kirurgen Jawad Mirzad sårade på sin mc medan bomberna föll. I Sverige har han fått ett nytt liv, och har tagit sig tillbaka till läkaryrket på rekordkort tid.

I konferensrummet på kirurgkliniken serverar Jawad Mirzad, 45, kaffe ur en pappersmugg.

Här, på sjukhuset i Varberg, arbetar han sedan mer än ett år, trots att det bara var två år sedan han anlände till sitt nya land.

- Det är alltid du själv som spelar den största rollen för din framtid. Du måste använda alla möjligheter som finns i Sverige. Det är svårt, men det går, säger han.

Det var en iskall, snötäckt decemberdag 2013 när Jawad kom till Göteborg tillsammans med sin hustru och tre av barnen. Hans äldsta två barn fanns redan här, och som anhöriga hade resten av familjen fått uppehållstillstånd redan i Afghanistan.

- Jag bor i ett tryggt land nu. Barnen är jätteglada, säger han.

I 16 år har han varit kirurg, till stora delar i krigstid. Jawad minns dagar när han opererade skadade medan talibanernas bomber föll. Utan ordentlig utrustning, utan fungerande ambulans.

En dag hämtade han själv sårade människor med sin mc, och tog dem med sig direkt till operation.

- Det var oerhört svårt att arbeta i en sådan miljö, säger han.

De senaste åren har situationen i Afghanistan stabiliserats något, men han ser inget tryggt liv, ingen tillvaro att bygga vidare på i landet. Det har han i stället funnit här.

Jawad pratar om sin vision, målet som hela tiden varit så tydligt för honom: att få jobba som läkare i Sverige, att komma in i samhället och försörja sig själv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-24:

Fler vill ta emot färre flyktingar till sidans topp

En majoritet anser att Sverige bör ta emot något eller betydligt färre flyktingar, enligt en mätning av DN/Ipsos.

Vid fyra tillfällen under året har DN/Ipsos undersökt flyktingopinionen och den har svängt kraftigt under året.

I oktober svängde sedan opinionen och i den senaste undersökningen, som gjordes i början av december, var en majoritet för att ta emot färre flyktingar.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos säger att den mer negativa inställningen inte bör läsas som att svenskarna blivit mindre solidariska utan att mycket har handlat om hur mottagandet fungerat och regeringens hantering av frågan.

- Många som är kritiska till det sett som regeringen har hanterat frågan på, är det utifrån en omtanke om flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Upsala Nya Tidning krönika 15-12-30:

Det är för oss det ringer i nyårsnatten till sidans topp

UNT:s kulturchef Kristina Lindquist om ett år som lägger sig att dö - i skam.

Snart ringer klockan i den bistra nyårsnatten, och det gamla året lägger sig att dö, för att tala med Tennyson. Och inte en dag för tidigt.

Tidningsrubriker talar visserligen om det bästa året hittills för mänskligheten, med färre barn som dör av undernäring och fler som går i skolan. Men i vårt Europa lägger sig året att dö i skam.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-22:

Vinter i flyktingsverige till sidans topp

Eigil Söderin

Endast några få människor rör sig vid Migrationsverkets lokaler i Märsta, de hukar med uppdragna axlar i den bitande kylan. Vintern har kommit till Sverige och statsminister Stefan Löfven har fått det han ville ha: andrum. Antalet asylsökande har minskat kraftigt. Men frågan är om inte något mycket viktigt har gått förlorat.

En 70-årig syrisk man med kavaj och käpp snubblar in i entrén. Hade det inte varit för systersonens krampaktiga grepp om mannens arm hade det kunnat gå riktigt illa. De är här för att söka asyl. Skjutdörrarna stänger bara hjälpligt ute kylan och de flesta behåller jackorna på. I ett hörn sitter en man från Sudan och smörjer omsorgsfullt in sina händer med hudkräm, Nivea.

- Sex dagar i en liten träbåt innan vi kom fram till Italien. Det var väldigt, väldigt svårt, säger han och ursäktar sig.

Han orkar inte berätta mer. Det var en lång färd över Saharas öken, Medelhavet, genom Europa och hit till Märsta där det är rimfrost på asfalten.

Hårda åtstramningar

Palestinier, Syrier, Irakier; alla har de flytt krig och alla drar de i Carlos Zaya, Dagens ETC:s fotograf, för att få tolkningshjälp i receptionen. Han gör sitt bästa på sin svajiga arabiska som han knappt använt sedan hans egen familj flydde från Irak undan Kuwaitkriget 1991.

Kylan har kommit till flyktingmottagningen. De senaste åtstramningarna i asylpolitiken drev regeringen genom i riksdagen med hjälp av Sverigedemokraterna. Allianspartierna gav sitt passiva stöd genom att lägga ner sina röster. SD-toppen Kent Ekeroth log brett genom hela riksdagsdebatten. Under hösten har regeringen upprepat ordet "systemkollaps" men frågan är hur illa det verkligen är. Här i Märsta är de 170 sovplatserna fullbelagda men läget är under kontroll.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Debatt 15-12-24:

Julens budskap: Sverige har plats för fler till sidans topp

Sveriges framtid och framför allt livet för de människor som idag flyr krigs- och konfliktområden bestäms nu. Vi kan välja att passivt se på och stänga vårt land när svåra utmaningar stundar. Men vi kan också välja att agera och börja arbeta med alternativa lösningar, skriver Fredric Landqvist, ordförande för Refugees Welcome Sweden.

Julen är här och runt om i Sverige samlas tusentals familjer för att njuta av ledigheten tillsammans. Vi reser kors och tvärs över landet och många övernattar hos släkt och vänner. Samtidigt utspelar sig en av de största flyktingkatastroferna i modern tid och varje vecka söker flera tusen personer asyl i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-12-24:

"Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet" till sidans topp

I julens tid. Det är inte mängden flyktingar som hotar vårt välfärdssamhälle. Det som hotar är snarare att vi förlorar våra grundläggande värderingar. Att gå från stor generositet till miniminivå i humanitet är en olycklig utveckling, skriver kyrkoledare och företrädare inom Sveriges kristna råd.

Under juldagarna läser vi på nytt de välkända texterna i bibeln om ljuset som lyser i mörkret och om den unga flickan som födde sitt barn bland husdjuren "eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget". Det är ofrånkomligt att vi samtidigt tänker på människor som är på flykt i vår tid och som söker sig till vårt land.

Med Sveriges nya migrationspolitik finns en överhängande risk att våra värderingar långsiktigt urholkas. Därför vill vi påminna om de grundläggande principer om alla människors lika värde som finns i ett antal konventioner, exempelvis rätten till asyl.

Riksdagens beslut om hårdare praxis i migrationspolitiken riskerar att påverka grundläggande värderingar av öppenhet, generositet och medmänsklighet. Och vi ser och oroas redan nu hur främlingsfientliga krafter tycker sig få bekräftelse av sina åsikter.

Som kyrkliga ledare vill vi understryka vikten av orden som används när vi talar om dagens situation. I Sverige talas det om en flyktingkris eller en kommande välfärdskris. Vi menar att det som sker i första hand ska beskrivas som en mottagningskris. Flyktingarnas egen kris är långt mycket större än Sveriges. Som ett av världens rikaste länder finns resurser i Sverige som vi har möjlighet att dela med oss av.

Vi har respekt för våra politikers vånda i??de svåra beslut som fattats. Kommuner och landsting ställts inför stora påfrestningar när det gäller att ordna boende, vård och skola. Samtidigt oroar vi oss för de nya besluten om landets asylregler.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Flamman 15-12-22:

Systemkollapsen som aldrig fanns till sidans topp

Tankefiguren om en "hotande systemkollaps" blev så framgångsrik att den föranledde regeringen att drastiskt begränsa asylrättens tillämpning, sänka ambitionerna för svenskt flyktingmottagande till EU:s mininivå och införa ett perverst transportörsansvar med id-kontroller. Skribenten Erik Berg beskriver hur systemkollapsen blev en vedertagen verklighetsbeskrivning på mindre än två månader.

Systemkollaps är inget neutralt ord. Det är dramatiskt och alarmerande och samtidigt väldigt oprecist. Därmed kan det fungera som en uppsamlingsplats för allmänna farhågor och diffust missnöje. Utan tvivel fyller det en politisk funktion.

Jag sökte i Mediearkivet/Retrievers databas över svensk tryckt press för att försöka dokumentera hur det egentligen gick till när föreställningen om en förestående systemkollaps spred sig och hur - och av vem - ordet har brukats under hösten.

Tre tydliga mönster framträder:

1. De röster som lanserar och upprepar talet om systemkollaps är genomgående opinionsbildare och tyckare, personer som verkar utifrån en politisk agenda. Det är inte välfärdsarbetare, inte tjänstemän, inte människor som själva arbetar med flyktingmottagandet. Och begreppet används inte i nyhetsartiklar - det är i debattartiklar och ledartexter som tankefiguren lanseras och används.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 15-12-17:

Desperat och oklokt till sidans topp

Om tillfälliga uppehållstillstånd blev regel skulle det upphäva asylrätten, skriver Brita Hännestrand.

I en uppblåst anda av hotande fara följer nya förslag i flyktingpolitiken i en strid ström. Förslag som är desparata, förhastade och okloka. Motiveringen är att minska flyktingströmmarna, det vill säga att hindra människor som inte längre står ut med verkligheten i krigets Syrien att komma till Sverige. Många av dem är barn.

Samtidigt förnekas att asylrätten skulle vara i fara. Det är dock uppenbart att asylrätten, om alla dessa förändringar genomfördes, skulle naggas så mycket i kanten att det är tveksamt om något återstår.

Som en delföljd förloras möjligheten att göra flyktingpolitiken till en investering som vi skulle få nytta av och också behöver. Det första stora förslaget - som Moderaterna är stolta för - är "tillfälliga uppehållstillstånd" i stället för permanenta.

Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte asyl. De är snarare motsatsen. Politisk asyl innebär en tillflyktsort där man kan fortsätta sitt liv då man av olika skäl inte kan bo kvar i hemlandet.

Skälen specifieras noggrant i Utlänningslagen, som bygger på Genèvekonventionen 1951. Alla asylfall prövas mot den. Tillfälliga uppehållstillstånd ger inte möjligheten att bygga upp ett nytt liv i ett annat land. Det säger ungefär: "Du får bo i vårt land en tid men sedan ska du återvända." Den tid en flykting från Syrien får stanna om begreppet "alternativt skyddsbehövande" omprövas så som föreslagits är ett år.

Om tillfälliga uppehållstillstånd blev regel skulle det upphäva asylrätten. Moderaternas förslag är att tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna omprövas.

Det skulle blockera Migrationsverket, samtidigt som det skulle hålla flyktingen i en ständig ovisshet som försvårar både integrering och behandling av det psykiska traumat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

8till5 15-12-24:

"Vi vill motsatsen till vad regeringen i nationalstaten Sverige vill" till sidans topp

Av Hampus Jakobsson, Martin Thörnkvist, Jasenko Hadzic, Tine Thygesen, Thomas Madsen-Mygdal, Yasemin Arhan Modéer, Charlotta Tönsgård, Joel Larsson, Karsten Deppert , Dan Nilsson , Lars Buch, Maria Runeson, Mårten Öbrink, Martin Walfisz, Sofia Franzén, Jan Erik Solem, David Helgason, James Haliburton, Måns Adler, Carl Silbersky, Kajsa Bengtson, Matthias Weber, Kajsa Knapp, Anna Werntoft, Charlotta Falvin , Magnus Thure Nilsson, Klaus Nyengaard

När vd:n ringer och säger att verksamheten går på knäna och resurserna sinar har styrelsen två val - att investera eller att dra ner. Styrelsen för AB Sverige valde att dra ner. Från vår horisont är en investering det enda rimliga, både på kort och på lång sikt.

För femton år sedan öppnade Öresundsbron. En bro är en symbol för det friktionsfria. Infrastruktur är ett verktyg för integration. När konsekvenserna av riksdagens beslut gör det svårare att resa över bron får vi bilder av Hunger Games och Berlinmuren i huvudet. Saker vi förfäras över och aldrig skulle acceptera händer nu hemma hos oss. Frågan vi måste ställa oss är om Malmö uppfattas som en öppen eller stängd stad efter den fjärde januari.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC ledare 15-12-22:

Det är västvärldens krig som har skapat flyktingkatastrofen till sidans topp

Det är vi i Europa som skapat denna flyktingkris, det är västvärldens krig som skapat katastrofen med bombade städer som folk flyr ifrån. Och våra politiker stänger gränserna, skriver Johan Ehrenberg.

Hur mäter man ett samhälles moral? Länge tänkte jag att det var klimatfrågan, om vår generation inte klarar att lösa den är våra liv moraliskt förspillda inför alla som kommer efter. Vi bär skulden.

I dag tror jag snarare det är flyktingfrågan som är det test som avslöjar vilka vi är. Hur vårt samhälle klarar de ord om demokrati, medmänsklighet och solidaritet som vi odlat. En svensk regering och politisk elit som stänger gränser och pratar om "andrum" när människor flyr från bomber är ett misslyckande. De klarade inte testet. Och vi andra?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-12-23:

"Sverige har ett moraliskt ansvar för tolkarna" till sidans topp

Politiker inom både opposition och regering vill att fler tolkar ska kunna söka skydd i Sverige. DN avslöjade i går hur Försvarsmakten och Migrationsverket valt att inte undersöka tolkarnas skyddsbehov.

Tolkar som anlitats av Försvarsmakten i Afghanistan känner sig hotade på grund av sina tidigare uppdrag och vädjar till Sverige om skydd. Men Försvarsmakten har inte utrett en del av tolkarnas skyddsskäl, eftersom de inte haft tillräckliga resurser när insatsen i Afghanistan avskaffades. Det kunde DN avslöja i går.

Situationen för tolkarna är politiskt känslig. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) avböjer via sin pressekreterare att kommentera frågan.

- Det är ett rättsligt ärende som vi inte har möjlighet att kommentera. Dessutom är det Försvarsmakten som anlitat tolkarna och vi kan inte idka myndighetsstyrning, säger Hultqvists pressekreterare Marinette Nyh Radebo.

Det pågår en juridisk strid kring tolkarna. I Sverige driver Veteranförbundet Fredsbaskrarna en kampanj för att samla in pengar till juridiskt stöd åt de tolkar som är kvar i??Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-12-22: Tjänstemän instrueras att inte fråga om hoten (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-12-22: Tolkar som arbetat för Sverige hotas till livet av talibaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-30:

M preciserar förslag om skärpt asylpolitik till sidans topp

Moderaterna preciserar nu ett av sina förslag vad gäller skärpt asylpolitik. De som fått definitivt avslag på asylansökan bör enligt partiet få vänta i åtta år innan man kan få sin sak prövad igen.

- Eftersom många gömmer sig. Vi har 22000 personer som finns i Sverige som borde återvända. Och vi säger att en längre tid, på åtta år, exempelvis, skulle kunna vara rimligt, därför att lagstiftningen får i sig inte bidra till att människor gömmer sig, särskilt nu när så många söker asyl också många kommer att få ett nej, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Med dagens regler har dom personer som fått ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan i högsta instans, rätt att få sin sak prövad på nytt efter fyra år. Moderaterna har drivit på för att den tiden, på fyra år, bör förlängas för att minska människors drivkraft att efter avslaget blir kvar i Sverige och hålla sig gömda i väntan på möjligheten att kunna lämna in en ny asylansökan.

Migrationsverket har inga siffror på hur vanligt det är att människor blir kvar och lever gömda i väntan på att deras första asylansökan preskriberas. Moderaterna anser ändå att i det läge som Sverige nu befinner sig måste frågan om den här fyraårsregeln utredas och lagstiftning ändras, och partiet har alltså landat det bör dröja dubbelt så lång tid jämfört med idag, alltså åtta år, innan personer ska få söka asyl igen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 15-12-27:

Boverket vill att Allmännyttan gör mer för de bostadslösa till sidans topp

Kommunala bostadsbolag, som Öbo, måste ta större ansvar för den ökande bostadsbristen, det menar Boverket.

Boverkert vill att allmännyttan luckrar upp sina kösystem och ger förtur till behövande.

- I de kommuner där allmännyttan inte har full kontroll över sina köer, behöver de ta kontroll för att kunna lösa fördelningen av lägenheter vid sidan om bostadskön.

Det säger Micael Nilsson som är utredare på Boverket och expert på bostadssociala frågor.

- Om man till exempel har en trångbodd familj som behöver en större lägenhet, och det tar flera år att köa sig till den, så kanske man skulle kunna ordna en förtur, förklarar han.

Bra idé

Precis så överväger Öbo att göra när man vill att var tionde ledig lägenhet ska gå till flyktingar. Ett förslag som presenterades av Öbos VD, Ulf Rohlén, i början av december.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 15-12-28:

Nya krav på lagändringar för att klara flyktingströmmen till sidans topp

Nu kommer nya påtryckningar om att flera regelverk snabbt måste ändras för att kommunerna ska kunna ta hand om alla flyktingar.

En snabb ändring av vissa regelverk skulle få flyktingmottagandet att fungera mycket bättre, menar Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, ett av många kommunalråd som efterlyser snabbare bygglovsprocesser.

- Det tar normalt sett två, tre år från det att man planerar ett hus till det att det står klart. Det har vi inte tid med nu. Vi har nyanlända flyktingar, men också studenter och andra som är i akut behov av bostad. Alltså måste vi förenkla regler så byggandet kan påskyndas, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 15-12-21:

Vägrar "plundra flykting" till sidans topp

Polisen Jacob Nielsens Facebook-inlägg har delats nästan 20 000 gånger på två dagar.

Det har fått även de danska Socialdemokraterne att tveka om förslaget att polisen ska kunna söka igenom asylsökandes bagage för att finna värdesaker till deras uppehälle.

Jacob Nielsen, som är polis i Köpenhamn, skriver att han ofta beslagtar saker som är stulna, olagliga eller skadliga vapen.

Att han har ställt upp även för lagar som han inte själv tror på, men att han blev polis för att skydda dem som inte kan skydda sig själva.

"Jag blev inte polis för att plundra flyktingar på deras ägodelar".

"Föreställer sig regeringen att jag ska stå vid gränsen och peta ut guld ur munnen eller underkläderna på dem, när de försöker gömma det sista de har?".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 15-12-29:

CDU: Flyktingar ska ha integrationsplikt till sidans topp

Integrationsplikt och burkaförbud, det är ett par av de åtgärder som diskuteras allt livligare i Tyskland som har tagit emot rekordmånga flyktingar i år och räknar med att flyktingströmmen håller i sig också nästa år. Samtidigt växer stödet för högerpopulister och våldet mot flyktingar har ökat dramatiskt.

Alla flyktingar ska åläggas att skriva under en bindande integrationsförpliktelse. Det vill förbundskansler Angela Merkels parti, kristdemokraterna CDU, och nu ställer sig också systerpartiet i Bayern, CSU bakom kravet.

- Det måste vara tydligt för den som vill stanna i vårt land att man måste lära sig språket, respektera grundlagen och grundläggande värderingar, säger inrikesministern i delstaten Bayern, Joachim Herrmann.

Men sedan tio år tillbaka ställs redan krav på den som har uppehållstillstånd för mer än ett år i Tyskland att delta i integrations- och språkkurser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 15-12-29:

Malin Ullgren: Ansvaret vilar tungt på alla som i sitt yrke använder svenska språket till sidans topp

En smygande hatvokabulär är ett långsamverkande men likafullt effektivt gift. Därför är det oerhört viktigt att inte ge upp inför de politiska attacker som nu pågår mot vårt språk.

Vad hände med svenskan under 2015? Ett besked fås när Språkrådet redogör för de så kallade nyorden; i år listas bland annat naturvin, haffa och cosplay. Orden kan ge en snabb bild av ting som tagit sig in i vardagen, ämnen som uppmärksammats i nyheterna. Men medan de nya orden öppet representerar en förändring, finns en annan rörelse i språket som inte deklarerar sina avsikter eller sitt innehåll med samma genomskinlighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Västernorrland 15-12-29:

MP-politiker stämplad som terrorist - greps till sidans topp

Den miljöpartistiske politikern Angel Villaverde i Sundsvall skulle besöka sin sjuka mamma när han greps i Peru.

Angel Villaverde ska ha gripits när han kom till Peru för att han skulle besöka sin mamma under julhelgen. Enligt uppgift ska Angel Villaverde ha gripits redan på flygplatsen när han anlände på juldagen. Några dagar senare kom hans hustru också till Peru och ska då ha fått reda på att Angel Villaverde hade gripits.

- Som jag har förstått det kunde hans mamma dö när som helst och han ville åka dit för att träffa henne en sista gång, säger Maria Algotsson, också hon miljöpartist i Sundsvall.

Har mejlat protokoll

Sent på måndagskvällen hörde en anhörig till Angel Villaverde av sig och ville ha hjälp av partikamraterna i Sundsvall. Den anhörige behövde dokument för att kunna visa att Angel Villaverde är en god medborgare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-30: Fortfarande oklart för gripen MP-politiker i Peru (Extern länk)

SvT Västernorrland 15-12-30: Advokat träffade Villaverde i Peru (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Sundsvall 15-12-22:

Skola på museet ska skapa nya berättelser till sidans topp

De är barn. De är ensamma. De kommer från Syrien, Eritrea och Afghanistan. Nu ska de skapa sin egen berättelse med hjälp av Sundsvalls museum.

Amir, Fatima, Gina, Toka och Mlete är några av de barn som kommit ensamma till Sverige som flyktingar och fått asyl i Sundsvall. De har nu börjat i en förberedelseklass på Nivrenaskolans högstadium i Kvissleby. Två gånger i veckan får klassen komma till Sundsvalls museum.

- Målet är att de själva ska berätta sina historier och sina minnen. Vi hjälper till och ger dem verktygen, säger Tina Johansson, intendent på Sundsvalls museum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 15-12-30:

Här invigs jätteflaggan med sång och dans till sidans topp

Samarbetet mellan en syrisk och en svensk konstnär samt flera flyktingar vid asylboendet Solbacka är nu färdigt. Konstverket, en jättelik svensk flagga, invigs dagen innan nyårsafton.

Flaggan har byggts upp på en stor gräsyta vid den tidigare internatskolan Solbacka utanför Stjärnhov, som just nu används som asylboende.

"Dags att ge något tillbaka"

Initiativtagaren Imad Alshatti, från Syrien, har varit i Sverige i fem månader och vill med konstverket dels försöka ena de olika nationaliteter som finns på Solbacka, dels tacka Sverige för mottagandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PIcum 15-12-17:

Picum Bulletin - 17 December 2015 till sidans topp

BORDERS - UNITED NATIONS - EUROPEAN POLICY DEVELOPMENTS - NATIONAL DEVELOPMENTS - HEALTH CARE - LABOUR AND FAIR WORKING CONDITIONS - UNDOCUMENTED WOMEN - UNDOCUMENTED CHILDREN AND THEIR FAMILIES - DETENTION AND DEPORTATION - PICUM IN THE NEWS

Läs bulletinen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Jyllands-Posten 15-12-30:

Debatten om flygtninge er historieløs till sidans topp

Troels Toftkær

I løbet af få måneder i 1992 og 1993 kom der ca. 20.000 flygtninge til Danmark fra Bosnien. Langt de fleste blev her, men velfærdsstaten brød ikke sammen.

Den aktuelle debat om flygtninge er historieløs. Nu hedder det sig, at flygtningene vil få velfærdssamfundet til at bryde sammen, at vi står over for en social katastrofe, og at dansk kultur vil lide ubodelig skade. Som om vi aldrig har været ude for noget lignende. Men det har vi:

I løbet af få måneder i 1992 og 1993 kom der ca. 20.000 flygtninge til Danmark fra Bosnien. De kom ikke hertil, fordi de "ville Danmark". De ville bare væk fra borgerkrig og etnisk udrensning, og Danmark var et af de sidste steder, hvor de kunne komme ind.

Der var en ganske udbredt holdning, at vi da havde problemer nok i forvejen.

Der var en arbejdsløshed på omkring 350.000, og hvad med arbejde til alle disse flygtninge og boliger, når kommunerne i forvejen var så hårdt pressede, for slet ikke at tale om integration, hvis det altså var meningen, at disse mennesker, som var alt andet end folkekirkekristne, skulle blive her?

For Venstre og De Konservative drejede det sig om, at flygtninge ikke måtte blive indvandrere. Derfor skulle de holdes længst muligt væk fra det danske samfund med kufferten pakket og parat til at vende tilbage til Bosnien.

De fleste blev i Danmark

Sådan gik det ikke. Langt de fleste flygtninge fra Bosnien blev her, og i dag er der vist almindelig enighed om, at de er velintegrerede og bidrager positivt til det danske samfund. Velfærdssamfundet brød ikke sammen, heller ikke kommunerne, og hvis dansk kultur har lidt skade, skyldes det ikke de 20.000 bosniske flygtninge.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.