ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 22 december 2015

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 15-12-17:

Riksdagen sade ja till ID-kontroller på bussar, båtar och tåg till sidans topp

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den börjar gälla den 21 december 2015 och slutar gälla den 21 december 2018.

Propositionen från regeringen (Extern länk)

Följdmotion av Johan Hedin m.fl. (C) (Extern länk)

Följdmotion av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Beatrice Ask m.fl. (M) (Extern länk)

Följdmotion av Roger Haddad m.fl. (L) (Extern länk)

Följdmotion av Kent Ekeroth (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Andreas Carlson m.fl. (KD) (Extern länk)

Betänkandet från Justitieutskottet (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Förslagspunkter och omröstningar (Extern länk)

Regeringen 15-12-18: Frågor och svar om ID-kontrollerna (Extern länk)

Se även:

Regeringen 15-12-18: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-12-17:

Nya lagar - nu behövs kampanj för asylrätt till sidans topp

Riksdagen har idag antagit det första lagförslaget efter regeringens utspel mot flyktingar den 24 november. Trots nedgörande kritik från domarna i lagrådet beslutades att tåg och bussbolag ska tvingas kontrollera att resenärer har id-handlingar för att få följa med till Sverige. FARR protesterar mot lagen, liksom vi protesterar mot alla de åtgärder i regeringens paket som på olika sätt bryter mot asylrätten och barnkonventionen. Vi startar inom kort, tillsammans med flera andra organisationer, en kampanj för asylrätt och mot fler inskränkningar. Vill du eller din förening vara med från början, skriv till info@farr.se för mer information. Det kommer att finnas många sätt att delta.

Det nya transportöransvaret som Sverige inför medför att en stor del av de människor som hade tänkt ta sig hit för att söka asyl inte kan nå gränsen. Alla som är på flykt har inte papper - det ligger i sakens natur. Fackförbunden vars medlemmar antas sköta denna gränskontroll har redan protesterat skarpt.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-12-17:

Riksdagen antar lag om id-kontroller till sidans topp

Med stor marginal röstade riksdagen för att ge regeringen möjlighet att införa id-kontroller på tåg och bussar.

Av de interna konflikterna i Miljöpartiet märktes inte mycket. Endast en ledamot - Rasmus Ling - röstade nej till förslaget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvT Skåne 15-12-09: Regeringen backar från id-kontroller före jul (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-09: C KU-anmäler regeringen för id-kontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-17:

Facklig kritik mot att utföra id-kontroller till sidans topp

I dag röstade riksdagen igenom förslaget om id-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige. Förslaget gick igenom med stor marginal - men personalen som ska utföra kontrollerna är kritiska. - Våra medlemmar har inte rätt utbildning för den här typen av kontroller, säger Johan Ingelskog från fackförbundet Kommunal.

För att minska tillströmningen av asylsökande till Sverige vill regeringen införa id-kontroller på bussar, tåg och färjor till Sverige under en period av tre år.

Lagrådet har tidigare kritiserat förslaget för att det inte värnar asylrätten och för att vara förhastat. Även företag och personal som åläggs genomföra id-kontrollerna har protesterat mot beslutet.

- Det finns många frågetecken. Många av våra medlemmar är väldigt oroliga över att de kommer att hamna i en hotfull situation, säger Johan Ingelsson som är enhetschef på Kommunal - ett fackförbund som representerar många av landets busschaufförer.

Han framhåller att personalen varken har rätt utbildning eller kompetens för att genomföra kontrollerna.

Ministern drar paralleller till andra yrkesgrupper

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger att hon förstår att det finns en oro, men anser att det här kan jämföras med andra yrkesgrupper som behöver göra id-kontroller.

- Systembolagets personal, de som säljer tobaksvaror - det är inte så stort problem. Men exakt hur kontrollerna ska gå till eller vem som praktiskt ska utföra dem, om man tar in vaktbolag eller om man använder sin egen personal, det är upp till operatörerna. Det är inte självklart att en ensam busschaufför ska göra det här, säger hon.

Men det här kan vara dramatiskt, att släppa in en människa i landet eller inte. Är det inte skillnad på det och att köpa folköl i butik?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Arbetet 15-12-09: Seko säger nej till id-kontroller (Extern länk)

Sveriges Bussföretag och Kommunal 15-12-10: Belasta inte våra medlemmar med gränskontroller! (Extern länk)

Aftonbladet 15-12-09: Tågbolaget sågar uttalandet: Morgan Johansson har inte förstått (Extern länk)

Anders Lindberg i Aftonbladet debatt 15-12-10: "Vad gör vi med en 15-årig tjej utan ID" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-12-16:

Id-kontroller slår hårt mot vår stad till sidans topp

Kommunalråd i Malmö: Regeringen har panik och visar det med ogenomtänkta beslut

Hanna Gedin, Hanna Thomé Kommunalråd Malmö (V)

I dag fattar riksdagen ett beslut om att införa id-kontroller. Ett beslut som urholkar asylrätten och som vi menar ökar rasismen och otryggheten.

Malmö är en fantastisk stad där människor från hela världen möts och lever ihop. I takt med att regeringen lägger alltmer restriktiva flyktingförslag ser vi hur misstron och rasismen ökar. Med en arbetsmarknadspolitik som ställer nyanlända utan skydd på arbetsmarknaden, en flyktingpolitik som splittrar familjer och en allmän signalpolitik som misstänkliggör flyktingar slås kilar in i asylrätten - och i vår stad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler protester före beslutet:

Jeannette Escanilla, Initiativtagare till Refugees Welcome Uppsala i Upsala Nya Tidning debatt 15-12-16: Rösta nej till ID- kontrollerna! (Extern länk)

Ingvar Persson i Aftonbladet 15-12-17: Id-kontrollerna är ett politiskt haveri (Extern länk)

Dagens Arena 15-12-17: Debattörer: Sätt ner foten mot id-kontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 15-12-18:

50 000 i avgift för missad id-koll till sidans topp

En sanktionsavgift på 50 000 kronor. Det blir följden för de transportörer som från den 4 januari inte fullgör sina skyldigheter enligt de nya ID-kontrollerna.

Målet är att få ner antalet asylsökande, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

- Ambitionen är att få ned antalet som söker asyl i Sverige. Vi har 200 000 personer som är i omlopp och vi behöver en viss frist för att klara av situationen.

- Jag hoppas att det inte blir några sanktionsavgifter men jag tror det finns stor förståelse för att regeringen nu vidtar de här åtgärderna. Det kommer att bli krångligare att resa och det är inget lätt beslut att fatta och inget vi önskar göra, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Sanktionsavgiften är riktad mot transportören och gäller per transporttillfälle, inte per person.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-12-21:

SJ ställer in all trafik över bron till sidans topp

Alla X2000-tåg till Köpenhamn ställs in från och med den 4 januari. Orsaken är de obligatoriska id-kontrollerna.

SJ har tagit bort Kastrup och Köpenhamn från alla sina tidtabeller från och med den 4 januari.

De som som åker med SJ från Stockholm till Köpenhamn uppmanas i stället att byta till Öresundståg i Göteborg, Hässleholm eller Lund.

I snitt handlar det om fem avgångar per dag i vardera riktning, berättar kommunikationsdirektören på SJ, Monica Berglund.

- Vi kommer att skicka ut ett SMS till alla som har bokat en biljett på den sträckan så att de får information om hur de får tillbaka pengarna, eller hur de kan använda sin biljett, säger Monica Berglund.

5,5 timmars resa

Bytet till Öresundståg ökar restiden med en halvtimme, vilket innebär att den totala restiden från Stockholm blir 5,5 timmar.

Redan när regeringen fattade beslut om de obligatoriska id-kontrollerna, för resenärer som reser från Danmark till Sverige, tog SJ fram ett antal scenarion för hur man skulle agera.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sydsvenskan 15-12-21: SJ ställer in all brotrafik (Extern länk)

Anders Lindberg i Aftonbladet 15-12-21: ID-kontroll skapar en "systemkollaps" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-12-10:

Regeringen föreslår åtgärder mot missbruk av pass till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i passlagen som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna är ett allvarligt problem som bland annat innebär att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan dölja sina resor. Handeln med svenska pass underlättar också smuggling av personer.

Förslaget innebär att svenska medborgare inte längre ska kunna få ut ett obegränsat antal pass efter förlustanmälningar. Som huvudregel ska högst tre vanliga pass kunna beviljas under en femårsperiod. För att minska den risk för missbruk som följer av att en person kan inneha flera pass samtidigt, ska även ett vanligt pass som regel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren. För små barn som väsentligen förändrar utseende under uppväxtåren ska giltighetstiden för vanligt pass sänkas från fem år till tre år.

- Det är ytterst angeläget att motverka den olagliga användningen av svenska pass. Genom de nya reglerna kommer möjligheterna att missbruka svenska pass att minska, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-12-17:

FARR: Effektivitet får inte gå före rättssäkerhet till sidans topp

Personer som inte behöver visum för att resa till Sverige och befinner sig här lagligt ska ändå kunna avvisas med omedelbar verkställighet om de sökt asyl och fått avslag. Det är innebörden i ett snabbt framtaget lagförslag från justitiedepartementet, med syfte att öka effektiviteten i asylprövningen. FARR anser att det redan förekommer alltför mycket av "snabba avvisningar" och slentrianmässiga återreseförbud. Det nya lagförslaget signalerar att detta accepteras av regeringen. FARR vänder sig i sitt remissvar mot denna utveckling som hotar den individuella rätten till asyl och en rättssäker asylprövning. FARR påpekar också att den som utnyttjar sin rätt att ansöka om asyl inte får försättas i sämre situation på grund av detta.

Läs eller hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-12-07:

Regeringen föreslår ny Utlänningsdatalag till sidans topp

Regeringen har i dag, måndagen den 7 december, överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till Utlänningsdatalag. Lagen reglerar hur Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Syftet med den nya lagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt sätt, samtidigt som den ställer höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av myndigheterna.

Lagen innehåller bland annat:

+ Bestämmelser om hur myndigheterna får hantera personuppgifter i sina datorsystem, bl.a. att behandling av personuppgifter endast får göras för vissa ändamål.

+ En uttömmande reglering av för vilka ändamål fingeravtryck och fotografier som tagits med stöd av utlänningslagen (2005:716) får behandlas.

+ Spärrar mot integritetskänsliga sökningar.

+ Bestämmelser om intern tillgång till personuppgifter inom de berörda myndigheterna.

+ Begränsningar av enskildas och andra myndigheters direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter.

Lagen ersätter förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft i början av februari 2016.

Läs mer och hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-12-15:

Riksdagsbeslut: Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga till sidans topp

Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Nu införs stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Läs eller hämta betänkandet (Extern länk)

Riksdagsdebatten (Extern länk)

Förslag och omröstningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-12-10:

Regeringsförslag: Begränsning av föräldrapenning till sidans topp

Begränsning för föräldrar som kommer till Sverige med barn så att det endast är möjligt att ta ut ett fåtal föräldrapenningdagar efter barnets tvåårsdag.

Den närmare utformningen av förslaget ska utredas.

Föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som är försäkrad i Sverige med maximalt 480 dagar. Om barnet är fött före den 1 januari 2014 kan dagarna tas ut fram till barnet är åtta år. Om barnet är fött från och med den 1 januari 2014 gäller andra regler. Då kan maximalt 96 av de 480 dagarna sparas till tid efter barnets fyraårsdag och användas längst fram till dess barnet fyller tolv år. För föräldrar som blir försäkrade i Sverige efter det att barnet är fyra år kan föräldrapenning utges med maximalt 96 dagar.

Se även:

Regeringen 15-12-10: Utvidgning av RUT-avdraget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 15-12-11:

Danmark/ Mårten Schultz: Danmarks politik ofattbar i en demokratisk rättsstat till sidans topp

Poliser i Danmark ska få beslagta asylsökandes tillhörigheter, för att bekosta deras asylprocess. "Jag är helt stum", säger Mårten Schultz.

Mobilen, klockan, vigselringen och kontanter upp till ett värde av 3 000 danska kronor är vad de asylsökande kommer att få behålla, rapporterar Sveriges radio utifrån dokument som danska Politiken tagit del av.

Förslaget är en del av en stor migrationsuppgörelse som blev klar i måndags.

- Det här är en ofattbar reaktion i en demokratisk rättsstat. Jag är helt stum, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt.

Han säger att tanken om att de asylsökande själva ska bekosta sin asylprocess inte är otänkbar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 15-12-11:

Danmark/ Danskt ja till lagförslag om id-kontroller till sidans topp

Danska folketinget röstade i dag ja till en ny lag om transportöransvar som gör det möjligt att tvinga tåg- och bussbolag att genomföra id-kontroller när de korsar gränsen till Danmark.

Kontrollerna kommer dock endast att göras om regeringen först väljer att ta ett enskilt beslut om tillfälliga gränskontroller.

Det var ett splittrat folketing som tog beslutet 77 ledamöter röstade för och 24 emot, skriver DR. Oppositionspartierna Radikale och Alternativet är skarpt kritiska till lagen som också kritiserats av reseoperatörer som ska genomföra id-kontrollerna.

Operatörer kan straffas

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 15-12-10:

Ungern/ Commission opens infringement procedure concerning asylum law till sidans topp

The European Commission has today addressed a letter of formal notice to Hungary, opening an infringement procedure concerning the recently adopted Hungarian asylum legislation. The Commission has found the Hungarian legislation in some instances to be incompatible with EU law (specifically, the recast Asylum Procedures Directive (Directive 2013/32/EU) and the Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings (Directive 2010/64/EU)).

The Commission had already examined the legislative amendments adopted by the Hungarian Parliament in July and September 2015 and sent an administrative letter outlining our preliminary concerns to the Hungarian authorities. After careful examination of the reply from the Hungarian authorities, a number of concerns remain:

Firstly, regarding the asylum procedures, the Commission is concerned that there is no possibility to refer to new facts and circumstances in the context of appeals and that Hungary is not automatically suspending decisions in case of appeals - effectively forcing applicants to leave their territory before the time limit for lodging an appeal expires, or before an appeal has been heard. The recast Asylum Procedures Directive establishes common procedures for granting and withdrawing international protection and sets clear rules on how to apply for asylum. It applies to all applications for international protection made in the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of the Member States.

Secondly, regarding rights to translation and interpretation, the Commission is concerned the Hungarian law on fast-tracked criminal proceedings for irregular border crossings does not respect provisions of the Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, which ensures that every suspect or accused person who does not understand the language of the proceedings is provided with a written translation of all essential documents, including any judgment.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 15-12-11: European Commission infringement procedures against Hungary and others for failure to comply with European asylum law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 15-12-21:

Från Afghanistan/ Kommuniké från president Ashraf Ghanis besök i Stockholm till sidans topp

This year Sweden and Afghanistan celebrate 75 years of diplomatic relations. The excellent relations were reaffirmed during the visit of H.E President Ashraf Ghani to Stockholm on 4 December 2015.

The Swedish efforts in Afghanistan are long-term and have over the years encompassed political, military and development cooperation efforts. In particular, the efforts of the Swedish Committee for Afghanistan have been greatly appreciated. The Afghan people's quest for peace and democracy is one that has broad political support in Sweden. Sweden supports the Afghan Government's reform agenda and its efforts to initiate a peace process.

A bilateral agreement on development cooperation was signed between Sweden and Afghanistan to manifest the importance of the relationship. It confirms Sweden´s continued support to Afghanistan. The agreement establishes a platform for consultations which will provide opportunities to discuss, on a regular basis, what we consider to be core issues in our development cooperation - democracy, human rights particularly the rights of women, jobs creation and inclusive and sustainable growth and development.

The heads of Government exchanged views on the current situation with regard to asylum seekers arriving in large numbers in Europe and in Sweden, including from Afghanistan, many of them unaccompanied minors. It was agreed that this is of mutual concern. Both governments are determined to do their outmost to address and improve this situation.

It was agreed to improve cooperation and to enter into negotiations on an agreement on readmission in accordance with Swedish and international law, including the right of asylum within the established due processes.

(...)

Läs mer och ladda ner kommunikén (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-12-11:

Från Afghanistan/ ECRE: Security situation calls into question deportation policies till sidans topp

According to the latest quarterly statistics released by EUROSTAT, Afghan nationals make up the second largest group seeking asylum in Europe, with 56,700 first time applications, which includes a large number of unaccompanied and separated children. Although there is a high EU-wide rate of Afghans being granted international protection of 70%, a number of EU countries have become increasingly restrictive in their policies towards Afghan asylum seekers, evidenced by a growing determination to deport them, despite ongoing security concerns and violence in the country.

For example, Germany has reversed its policy of allowing the right to remain to Afghan asylum seekers whose application was rejected, in favour of stepping up deportations, and has launched campaigns to discourage arrivals, viewing Afghans as 'economic migrants'. Along with other EU countries, such asSweden, it is negotiating for a readmission agreement to make deportation easier. This is contrary to the views of the Afghan Minister of Refugees and Repatriations who says that EU countries should avoid deporting Afghan asylum seekers, due to the increased risk posed by terrorist groups. Many EU countries consider that certain provinces of Afghanistanare safe for civilians and, therefore no longer grant protection solely based on the security situation, arguing that if civiliansare at risk of harm in their area of origin they should move to a saferarea .

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-11-30:

Från Afghanistan/ Temarapport: Bacha bazi - dansande pojkar i Afghanistan till sidans topp

The practice of bacha bazi (boy play) has undergone a resurgence in post-Taliban Afghanistan. The custom generally implies a sexual exploitation of under-aged boys by adult men, and it was common among warlords during decades of war from the seventies and onwards, but later banned during Taliban rule. The resurgence since the fall of the Taliban has resulted in the spreading of the practice geographically to an extent that it is today considered a national problem by the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC).

Poverty and a lack of child protection mechanisms in the country make many Afghan children vulnerable to exploitation. Most of the exploited boys are not driven into the practice of bacha bazi by coercion although they may be subjected to violence and threats once they are engaged in it. Occasionally, conflicts around bacha bazi turn violent among the people involved in it. In some cases the victim and the victims' family have fled from their original place of residence to escape threats from perpetrators.

A weak rule of law, corruption and impunity are among the factors facilitating the continuation and magnitude of the bacha bazi practice in Afghanistan today. President Ashraf Ghani has recently addressed the problem and promised that the Afghan government intends to undertake serious measures against this grave violation of law and human rights. This promise has yet to materialise and due to the deep roots of the bacha bazi practice in Afghan society and the structural factors facilitating its' spread and continuation, the practice is likely to remain for a long time yet.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 15-12-17:

Från Afghanistan/ 'Afghan refugees aren't fleeing by choice' till sidans topp

Afghan refugees make up 20 percent of those arriving to Europe by boat, according to the United Nations.

At the activist-run Notara refugee solidarity centre in the Exarcheia neighbourhood of the Greek capital, Javid sat with his wife and three children and retraced their departure from Afghanistan.

Although Afghanistan has been at war since the United States invaded in 2001, the farmer only now decided to make the journey to Germany. The final straw came when local police officers in Kabul began threatening him following an intra-familial dispute in his neighbourhood.

"I decided life in Afghanistan was too dangerous," he told Al Jazeera, adding that he sold his possessions and used his life savings to pay smugglers. "I have to protect my children. I have to make sure they survive - that's my job as a father."

Javid and his family are among the more than 950,000 refugees and migrants from Afghanistan, Iraq, Syria and elsewhere who have made the dangerous journey across the Mediterranean Sea this year, according to the United Nations refugee agency (UNHCR).

An August 2015 United Nations report found that in the first six months of the year Afghanistan witnessed a 23 percent spike in women's casualties and a 13 percent jump for children, compared with the previous year.

Only 27 years old, Javid's face testifies to a far lengthier and more difficult life than most people his age. "Every day we lived war," he said. "Every day there was another suicide attack. The situation is very bad and it's very difficult."

Although many have returned, Afghans still make up an estimated 2.6 million refugees, according to UN statistics. And as of mid-2014, war had left more than 638,000 people internally displaced within the country's borders.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-12-15:

Från Eritrea/ Migrationsverket om ansökningar från personer från Eritrea till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från personer som åberopar att de kommer från Eritrea - SR 43/2015

Landrapport Eritrea ligger till grund för detta ställningstagande.

Sammanfattning

+ Presumtionen vid prövningen av en ansökan från en eritreansk medborgare är att uppehållstillstånd ska beviljas. Därför är det av stor vikt att hemvist/medborgarskap och faktorer som ger misstanke om att sökanden begått allvarlig brottslighet som avses i 4 kap. 2 b-c §§ utlänningslagen i hemlandet utreds noggrant i varje enskilt ärende

+ Det föreligger ett generellt hinder mot att tvångsvis verkställa en person till Eritrea.

Bakgrund

I ett rättsligt ställningstagande från den 5 december 2013 lämnade rättschefen rekommendationer för de asylskäl som vanligen åberopas av eritreaner.

Därefter har flera länders migrationsmyndigheter samt EASO kommit

med rapporter kring situationen i Eritrea. Bland annat har migrationsmyndigheterna i Danmark och Norge genomfört utredningsresor till Eritrea. Migrationsverket har i juli 2015 genomfört en utredningsresa till Eritrea.

Mot bakgrund av den relativt omfattande mängden av ny rapportering kring läget i landet som publicerats sedan det senaste rättsliga ställningstagandet finns det skäl för rättschefen att på nytt lämna rättsliga rekommendationer för prövningen av ansökningar för personer som åberopar att de kommer från Eritrea.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

Migrationsverket 15-12-15: Landrapport Eritrea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-11- 23

Från Eritrea/ Temarapport: Folkarmén i Eritrea till sidans topp

Rapporten beskriver den så kallade folkarmén i Eritrea. Inledningsvis ges en bakgrund till introduktionen av folkarmén. Därefter presenteras information om rekrytering, vad tjänstgöring inom ramen för folkarmén innebär samt huruvida man riskerar någon typ av bestraffning om man inte infinner sig till tjänstgöring.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 15-12-02: Just deserters: Why indefinite national service has created a generation of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ny Tid (Norge) 15-12-17:

Från Ryssland/ Torturert og drept etter å ha bli nektet asyl i Norge till sidans topp

Trass i advarsler fikk tsjetsjenske Apti og Umar asylavslag og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og Memorial sier de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia. Har norske myndigheter ansvar for deres påfølgende død etter å ha nektet dem politisk asyl?

Ny Tid kan som første norske avis dokumentere at en asylsøker har blitt torturert og drept i diktaturet Tsjetsjenia, etter at norske myndigheter mente han løy om faren for sitt liv. En annen asylsøker meldte fra om at han ble torturert med elektriske kabler i Tsjetsjenia, før han senere ble funnet død - etter at han ble sendt ut av Norge. Både Den norske Helsingforskomité og den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial ga sterke advarsler til utlendingsmyndighetene og norsk rett mot å sende de to mennene til Russland eller Tsjetsjenia. Organisasjonene mente at myndighetene i Tsjetsjenia og Russland ville forfølge de to asylsøkerne. Norske myndigheter mente derimot at utsendelse var trygt.

"Både norsk rett, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda har skyld i deres død. Det var direkte uansvarlig å sende dem tilbake," sier Brynjulf Risnes i advokatfellesskapet Matrix Advokater. Han jobbet som advokat for både Apti Nazjujev og Umar Bilemkhanov. Risnes er svært kritisk til at norske myndigheter ikke hørte på advarslene fra Memorial og Helsingforskomiteen. Ny Tid sitter på en obduksjonsrapport som dokumenterer at norsk rett har tatt feil.

Knust skalle og trukkede tenner. Apti Nazjujev deltok aktivt i motstandskampen mot den tsjetsjenske diktatoren Ramzan Kadyrov før han kom til Norge og søkte asyl i 2008. Utlendingsnemnda mente at det ikke ville være farlig for ham i Tsjetsjenia. På grunn av endelig avslag reiste han ut av Norge i slutten av 2011. Den 18. mai 2013 ble han meldt savnet av familien. Den 10. juni samme år ble Apti Nazjujev funnet torturert, drept og dumpet i en elv i Kali kommune i Tsjetsjenia.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 15-12-15:

Från Sydsudan/ UNHCR and UNICEF highlight unrelenting Children's Crisis till sidans topp

The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the UN Children's Fund (UNICEF) warned today that the children of South Sudan remain some of the most vulnerable in the world. Noting the second anniversary since violence erupted in South Sudan, the two UN agencies called for all parties to uphold their commitments to the Peace Agreement, so as to allow the almost 1.5 million South Sudanese children to return home and receive an education, and child soldiers to be released and reintegrated.

Over the past two years, 1.65 million people have become internally displaced, and more than 650,000 South Sudanese have sought international protection as refugees in neighbouring Ethiopia, Kenya, Sudan, and Uganda. Without more global attention and support, an entire generation of children from the world's newest nation could be lost.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR November 2015:

Från Syrien/ International Protection Considerations till sidans topp

International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update IV, November 2015

/Utdrag:/

1. This document provides an update and replace UNHCR's Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update III, of October 2104.

(...)

32. UNHCR deeply appreciates the generosity extended by countries in the region which have received the majority of persons fleeing from Syria in spite of the enormous strain and pressures on their economies and societies, overwhelming social services, infrastructure and government resources. While pressures on host countries in the region increase, there are growing concerns about the ability of Syrians and Palestinian refugees who had their former habitual residence in Syria, many of whom having been displaced multiple times, to find access to and be admitted by host countries in the region and beyond. Cases of forcible returns and denial of access are reportedly increasing, including for Palestinian refugees fleeing Syria.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 15-12-09:

Ökad bevakning av Sveriges kust till sidans topp

Från och med den här veckan har Kustbevakningen ökat övervakningen av kusterna i södra Sverige.

Genom att patrullera mer längs Skånes kuster med fartyg och flygplan ökar möjligheterna att upptäcka eventuella flyktingbåtar på väg till Sverige, enligt Kustbevakningen.

Efter att gränsbevakningen bland annat vid Öresundsbron införts höjs beredskapen för migranter i båtar på väg till den svenska kusten.

- Det gäller att vara beredd på ett scenario som vi inte ser ännu men som skulle kunna komma med att människor tar sig till Sverige en annan väg än i dag, det vill säga över vattnet. Då bistår vi nu polisen efter en förfrågan med en förstärkt gränsövervakning till havs i de här delarna av Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se även:

TT / SvT Nyheter 15-12-20: Polisen ber militär om flyktinghjälp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-12:

Gränskontroller fick färre att komma till Sverige till sidans topp

Sveriges beslut att införa gränskontroller verkar ha haft kraftig effekt på antalet asylsökande. Det visar en sammanställning av statistik från Migrationsverket och FN, gjord av statsvetaren Anders Sundell.

Sverige införde tillfälliga gränskontroller den 12 november efter att Migrationsverket larmat om att trycket på myndigheten var för högt. Inrikesminister Anders Ygeman sade då att beslutet togs för att skapa ordning och reda men att det inte var säkert att tillfälliga gränskontroller skulle minska antalet asylsökande.

Tydlig förändring

En sammanställning och analys av statistiken över registrerade asylansökningar visar dock att det är just det som har hänt. Antalet steg brant under i stort sett hela hösten. Efter att gränskontrollerna genomfördes den 12 november syns ett tydligt brott i ökningen.

"Verkar ha haft effekt"

Anders Sundell, statsvetare på Göteborgs universitet, skrev först om detta i ett blogginlägg. Han menar att gränskontrollerna sannolikt bidragit till att minska antalet asylsökande till Sverige.

- Det verkar ha haft en effekt. Det är vad statistiken pekar på enligt mig. Jag kan inte säga att det är så till 100 procent, men det här är ett så pass stort trendbrott att det är osannolikt att det bara är slumpmässigt, säger han till SVT Nyheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EurActiv 15-12-15:

Denmark to introduce border controls till sidans topp

Denmark will introduce border controls with Germany on 4 January, as soon as Sweden formally introduces ID checks on the Øresund bridge, connecting Denmark and Sweden, Prime Minister Lars Løkke Rasmussen said on Monday (14 December).

In order to stem the flow of asylum seekers, Sweden introduced border controls on the Øresund bridge in November. Starting next year, the Scandinavian country wants to take things a step further by introducing ID checks, and sending those who are undocumented back to Denmark.

Denmark's Minister for Migration, Inger Støjberg, estimates that eight out of ten asylum seekers who want to go to Sweden would then have to stay on Danish soil. Rasmussen is therefore considering introducing border controls at the Danish-German border, in order to discourage asylum seekers from travelling to Denmark in the first place.

Over the past months, border controls have been introduced in all of Denmark's neighbours: Norway, Sweden and Germany.

Internal border controls are not allowed under the EU's Schengen rules, but many member states have recently introduced the measure temporarily, referring to a special emergency situation due to the refugee crisis.

At a press conference, the Danish prime minister said Denmark "now has to deal with this unfortunate situation which Sweden has brought us".

"This is a very sad situation. The Swedes have decided to introduce ID checks on top of the border controls they have already put in place. There is a reason to be unhappy about this," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-12-11:

UD-anställd häktad - anklagas för att sälja falska visum till sidans topp

Den UD-anställde ska ha tagit uppåt 100 000 kronor för att utfärda en falsk visering.

Under stationeringen vid en beskickning i Afrika misstänks kvinnan ha sålt 74 bluffvisum till Sverige under 2014.

Nu har hon häktats - misstänkt för grovt mutbrott och grovt tjänstefel.

Kvinnan, i 40-årsåldern, var anställd vid Utrikesdepartementet och har varit stationerad vid en av de svenska beskickningarna i Afrika. Därifrån har hon enligt Riksenheten mot korruption tjänat flera miljoner kronor på att sälja falska viseringar, enligt uppgift till Aftonbladet.

Kvinnan ska tagit mellan 50 000 och 100 000 kronor för att utfärda de felaktiga visumen till personer som flytt till Sverige.

Försäljningen ska ha skett på plats tillsammans med en medhjälpare som nu är eftersökt i Tyskland och misstänks ha delat pengarna med UD-kvinnan.

"Affärsidéen" har fungerat så att kvinnan förfalskat visum mot betalning, köparna har sedan bara behövt boka en flygbiljett till Sverige och på så sätt få tillträde till hela Schengenområdet, enligt Aftonbladets källor.

Totalt har hon under 2014 utfärdat 73 felaktiga viseringar mot ersättning.

Nekar till brott

Kvinnan häktades under fredagen - misstänkt för grovt tjänstefel, grov urkundsförfalskning och grovt mutbrott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 15-12-21:

Lätt att få tag på falska id-handlingar till sidans topp

En timme, längre tog det inte för vår reporter för att komma i kontakt med en säljare av falska svenska id-handlingar på nätet. En marknad där omfattningen är oklar, och där polisen säger att de ligger efter.

Diskussionen om svenska id-handlingar är högaktuell. Våra gränser kontrolleras allt mer och regeringen inför utökade id-kontroller på bussar, tåg och färjor.

Men det förekommer också en annan marknad där falska id-handlingar kan användas - id-kapningar. Gärningsmän köper saker i ditt namn, och hämtar sedan ut det i butik. Allt med ett förfalskat id-kort med deras foto, men med dina uppgifter.

Bar några klick bort

En omfattande brottslighet som bland annat visade sig tidigare i år när polisen sprängde en fabrik i Stockholm. Där tillverkade man förfalskade körkort, id-kort och pass.

- Vi ser just nu att det på marknaden finns allt från den enklaste urkunden som man kan sätta ihop själv med en skrivare, till ganska avancerade urkunder som kräver lite mer resurser, säger Niclas Larsen, gruppchef på polisens nationella bedrägericenter.

Men som med många andra marknader har även internet blivit en säljplats. Där finns svenska id-handlingar till salu, bara några klick bort.

Testar Darknet

Det handlar om det som vanligtvis kallas för det mörka internet - Darknet. En samling hemsidor som man inte kommer åt via en vanlig webbläsare. Där kryllar det av marknadsplatser där både säljare och köpare kan vara helt anonyma. Här säljs det bland annat narkotika, piratkopior och receptbelagda läkemedel.

Enligt tysk och fransk media är det också här som man tror att gärningsmännen bakom terrorattacken i Paris tidigare i år köpte sina vapen.

Men här finns nu också falska svenska id-handlingar.

Kostar 650 euro

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 15-12-20: Tiotusentals pass kan ha stulits av IS (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-09:

Spanien/ Elva drunknade på väg till Kanarieöarna till sidans topp

I Atlanten har elva döda människor hittats efter att de försökt ta sig till Kanarieöarna. Det här är ett av flera försök den senaste tiden för migranter och flyktingar att ta sig till Europa via Spanien.

Det var marockanska flottan som påträffade de elva kropparna i havet efter att flyktingbåten kapsejsat utanför Västsahara i Afrika. Båten tros ha utgått därifrån i måndags. Det här är en av flera överfulla båtar med migranter som försökt ta sig till de spanska Kanarieöarna de senaste tiden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-12-19:

Grekland/ Hårdare tag stoppar inte flyktingarna till sidans topp

Uppgörelsen mellan Turkiet och EU om en humanare flyktingmottagning och hjälp att stoppa flykten över havet till de grekiska öarna är tre veckor gammal.

Men människor fortsätter att strömma till. Desperationen är stor och förtjänsten för smugglarna är enorm, det handlar om en miljardindustri.

Hundratals flyktingar väntar på en strand i Turkiet - två båtar går i väg. De som inte kommer med grips av gendarmer, berättar DN:s utsända.

Minibussarna möter oss en efter en på den smala vägen som ringlar sig ned mot havet.

Klockan har just slagit sex, gryningen är fortfarande grå.

b-adcontrol-start b-adcontrol-end

Bussarna har lämnat av hundratals flyktingar på en höjd ovanför havet. Vi ser ryggarna på de sista som rusar ned mot vattnet, den branta stigen är omgiven av olivträd och gröna buskar.

Det vore oklokt att följa efter. Flyktingsmugglarna är beväpnade, man vet inte vad de är beredda att göra för att säkra en affär som bara denna morgon kan vara värd mer än en miljon kronor.

Vi stannar på vägen med utsikt över vattnet. På den andra sidan sundet tornar den grekiska ön Lesbos upp sig. Det är knappt en mil dit, det ser närmare ut.

Solen går upp över havet och den turkiska kusten i öster.

En vit buss närmar sig, det är ett av de fordon som vi sett i gryningen.

Föraren vevar ned rutan när han kommer upp i jämnhöjd med vår hyrbil, en van med fem sittplatser bakom förarsätet.

Den ensamme mannen i bilen ser bister ut.

- Gendarmerna är på väg. Om ni har passagerare i bilen så släpp ut dem, säger han och kör snabbt vidare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-09: Grekland/ Flyktingar fortsätter ta farlig sjöväg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-19:

Slovenien/ Kroatien vänder sig till EU för att få bort gränsstängsel till sidans topp

Stängslet mellan Kroatien och Slovenien är olagligt eftersom det skadar djur och natur, menar Kroatiens regering som nu har skickat protestbrev till Bryssel för att få grannlandet att ta ned stängslet.

Kroatien har vänt sig till EU-kommissionen för att få hjälp med att avlägsna Sloveniens gränsstängsel. Anmälningen till kommissionen kommer sedan lokalpolitiker och befolkningen i gränsorterna på båda sidorna av stängslet demonstrerat mot taggtråden som nu skiljer dem åt.

Slovenien satte upp taggtråd längs med en del av gränsen i november för att hindra flyktingar från att ta sig in i landet, men för en dryg vecka sedan började man dra taggtråd även längs med landskapet Istrien, som inte är på flyktingarnas rutt genom Europa. Nu har Kroatiens utrikes- och miljödepartement skickat protestbrev till Bryssel och vill att EU-kommissionen avgör om det är lagligt att placera taggtråd i området.

"Den farliga taggtråden är inte bara ett hot mot skyddade arter som björnar, lodjur och vargar, men också mot århundranden av vänskapsband och kontakt mellan lokalbefolkningen i båda länderna", skriver Kroatiens utrikesminister Vesna Pusi?.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-09: Österrike bygger gränsstängsel mot Slovenien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 15-12-09:

Jordanien/ Risk of humanitarian disaster as 12,000 refugees stranded in 'no man's land' till sidans topp

Jordan must take immediate action to assist up to 12,000 refugees who have been denied entry to the country and are struggling to survive in desperate, freezing conditions in "no man's land" on the Jordanian side of the border with Syria, said Amnesty International. Those stranded include pregnant women, young children, elderly people and people suffering from serious medical conditions.

Testimony from Syrian refugees and international aid workers in Jordan collected during a recent research trip to the country, suggests that hundreds of refugees have been arriving on a daily basis in recent weeks but have been denied access to Jordan by the authorities. Analysis of satellite imagery also confirms that the number of refugees arriving at the border has increased in recent months.

"As the conflict in Syria continues, it is critical that Jordan, and Syria's other neighbouring countries, keep their borders open to those fleeing bloodshed or persecution. By denying sanctuary to civilians seeking safety on their soil, the Jordanian authorities are fuelling a humanitarian disaster on their doorstep," said Sherif Elsayed-Ali, Head of Refugee and Migrants' Rights at Amnesty International.

"Thousands of people have risked their lives to make the arduous journey through war-torn Syria only to reach Jordan's border and find themselves callously turned away and left in limbo a stone's throw away from refuge."

UNHCR announced on 8 December that the number of refugees on the border has risen sharply since the start of November, from 4,000 to 12,000 following the recent intensification of conflict in Syria.

The authorities have given no official reason why they are refusing access to the refugees. Since 2011 Jordan has granted refuge to more than 632,000 Syrian refugees but its policy on allowing those fleeing the conflict has become increasingly restrictive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-09: Tusentals syriska flyktingar fast i öknen (Extern länk)

Human Rights Wath 15-12-08: Jordan: Syrians Held in Desert Face Crisis (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 15-11-23:

Turkiet/ Syrians pushed back at the border till sidans topp

Closures force dangerous crossings with smugglers

Turkey has all but closed its borders to Syrian asylum seekers and is summarily pushing back Syrians detected as they try to cross, Human Rights Watch said today. Syrians described Turkish border guards intercepting them at or near the border, in some cases beating them, and pushing them and dozens of others back into Syria or detaining and then summarily expelling them along with hundreds of others.

During the second half of October 2015, Human Rights Watch interviewed 51 Syrians in Turkey who had fled airstrikes and other violence in Syria. All said it was common knowledge among Syrians that they could only enter Turkey using smugglers. They described men, women, and terrified children trying to clamber at smuggler crossings across steep terrain at night for many hours surrounded by gunfire.

"Turkey's border closure is forcing pregnant women, children, the elderly, the sick, and the injured to run the gantlet of Turkish border officials to escape the horrors of Syria's war," said Gerry Simpson, senior refugee researcher at Human Rights Watch. "Turkey has generously hosted Syrians and is entitled to closely control its borders for security reasons, but it should not be forcing asylum seekers back to a war zone."

As of mid-November, Turkey had registered almost 2,200,000 Syrians, of whom about 250,000 live in 25 camps managed by the Turkish authorities. In September, Turkey said it had spent US$7.6 billion on assisting Syrian refugees since 2011. Turkey deserves credit and support for hosting these refugees, but is obliged to keep its borders open to people seeking asylum, Human Rights Watch said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Skåne 15-12-10:

Asylcenter i Malmömässan stängs till sidans topp

Migrationsverket lämnar Malmömässan, där ett asylmottagningscenter bedrivits under hösten.

Antalet nyanlända asylsökande har minskat och vid lunchtid på fredagen stängs centret helt, rapporterar P4 Malmöhus.

- Den senaste veckan har antalet asylsökande sjunkit märkbart. Det är inte försvarbart att ha en så stor lokal, säger Kristina Hallander Spångberg, enhetschef vid Migrationsverket, till TT.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Migrationsverket 15-12-11: Nu lämnar Migrationsverket Malmömässan (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-10: Tälten står tomma i Revinge (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-12-10:

"MSB har inte löst en enda boendeplats" till sidans topp

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har sedan oktober regeringens ansvar för samordna myndigheternas insatser i den pågående flyktingkatastrofen.

Migrationsverket har också begärt hjälp från MSB om att ordna fram 110 000 boendeplatser, varav 50 000 platser i år och 60 000 platser nästa år.

- MSB har varit inkallade för att hjälpa oss de senaste tio veckorna. Än så länge har man inte lyckats leverera någon plats. Jag vet inte vad det beror på men då borde man också förstå komplexiteten i frågan, säger Fredrik Bengtsson med anledning av den veckorapport där MSB skriver om ordningsstörningar på Malmömässan.

Mässan inte optimal

Enligt Fredrik Bengtsson är Migrationsverket väl medvetna om att situationen i mässlokalerna inte har varit optimal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 15-12-10:

IVO-larmar om ensamkommande flyktingbarn: Gränsen är nådd till sidans topp

Mer än 30 kommuner har nu anmält sig själva enligt lex Sarah - de klarar inte längre av att ta emot ensamkommande flyktingbarn på ett tryggt och rättssäkert sätt.

Anmälningarna rasar in hos IVO, över 30 kommuner har nu lex Sarah-anmält sig själva.

- Det är verkligen ett rop på hjälp. Men det ropet har vi väldigt svårt att svara på, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Desperat ton

Många av anmälningarna andas desperation:

Barn som i tunna kläder får vänta i timmar på tågstationen. Barn som får sova på madrasser i vardagsrum. Sju barn i samma familjehem. Barn som förväxlas. Psykiskt sjuka barn som inte uppmärksammas i tid.

- Vi har svårt att klara uppdraget och om det kommer ännu fler barn blir inte situationen bättre. Barnen som kommer som är skyddslösa och därför vill vi att den här frågan lyfts fram, säger Elsie Johansson, områdeschef för familjehemsenheten Majorna-Linné i Göteborg.

"Slavliknande förhållanden"

SVT Nyheter Väst har tidigare uppmärksammat hur bland annat ensamkommande flyktingbarn far illa. En flicka berättade om slavliknande förehållanden innan hon lyckades fly.

- Jag utnyttjades som hushållsslav, vittnade hon om då.

Samtidigt säger Inspektionen för vård och omsorg att man inte kan använda sina vanliga verktyg.

- Inget blir bättre av att vi stampar med foten, ställer krav, förelägger, hotar med vite. Det här är en politisk fråga, säger Birgitta Hagström till TT.

Informerar regeringen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 15-12-14:

Kommuner vägrar ta emot ensamkommande barn till sidans topp

Över 30 kommuner har vägrat att ta emot ensamkommande barn under 2015. "Tidens rasistiska anda gör att man börjar se ensamkommande barn som andra sorters barn", säger socialarbetaren Elin Lindén.

Hultsfred och 28 andra kommuner har anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av allvarliga brister i mottagandet, rapporterar DN.

Anmälningarna har inkommit efter den 1 september.

- Vi har en ohållbar situation och vi mäktar inte med det vi ska göra. Vi hinner inte göra de kontroller som vi borde, säger Hudiksvalls enhetschef Pia Andersson, till tidningen.

Migrationsverket uppger till DN att fram till och med onsdag förra veckan hade 31 kommuner vägrat att ta emot anvisade ensamkommande barn under 2015.

- Hur vi än gör bryter vi mot lagar. Då måste vi se till att personalens hälsa går före, och att vi kan ge de barn som redan kommit ett bra mottagande. Vi behöver ett andrum och landa i vardagen, sa Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander (C) till DN, när han förklarade varför kommunen sagt nej till att ta emot fler ensamkommande barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-10:

Ahmad, 14: Det är en väntan på liv och död till sidans topp

Ahmad flydde med sin farbror från krigets Syrien och har inte träffat sin familj på ett år. Nu väntar han månad ut och månad in på att hans asylansökan ska behandlas. SVT Nyheter har återigen träffat en 14-åring som längtar efter sina kära.

Sist vi träffade 14-årige Ahmad var han relativt nyanländ till Sverige och hade sin långa och tuffa flykt från den belägrade palestinska stadsdelen al-Yarmouk i Syrien i färskt minne. Han berättade då bland annat hur han och hans farbror vandrat långa sträckor och tagit den farliga vägen med båt över Medelhavet.

Familjen kvar i krigets Syrien

Ahmad berättade också att hans föräldrar och tre funktionshindrade syskon är lämnade kvar i krigets Syrien och att han väntar på att få uppehållstillstånd, så att han sedan kan ansöka om familjeåterförening i Sverige.

- Jag måste ordna det här så fort som möjligt, sade Ahmad beslutsamt med blicken långt bort i fjärran när han tittar ut genom fönstret i rummet han delade med sin farbror på asylboendet.

När vi ses igen har det blivit höst. Ahmad har varit i Sverige i några månader och går i en så kallad förberedelseklass för nyanlända i skolan. Han lär sig mer och mer svenska, med lite småländsk accent, och han försöker skingra tankarna under dagarna med klasskompisarna. Men han har mycket annat att tänka på.

Ledsen inuti

- Även när jag skrattar och är med mina kompisar så är jag ledsen inuti. Jag är orolig för min familj. Jag har inte träffat dem på ett år och jag saknar dem mycket. Utan familjen är ens liv inget värt. Min mamma är kärlek och min pappa är trygghet. Den här situationen är något man önskar att ingen ska behöva uppleva, säger Ahmad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-12-11:

Civila samhället och trossamfunden stärks med 105 miljoner till sidans topp

Regeringen har idag beslutat om att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i arbetet med flyktingsituationen. Dessa engångsmedel ska stärka organisationernas pågående arbete, med både mottagande och etablering. Sammanlagt kommer regeringen att fördela 200 miljoner kronor till civila samhällets organisationer, studieförbunden och idrottsrörelsen.

- Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Beslutet är en del av den uppgörelse om migrations- och etableringspolitiken som slutits mellan de båda regeringspartierna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

105 miljoner kronor tilldelas organisationer och trossamfund, 75 miljoner kronor till folkbildningens organisationer och 20 miljoner kronor går till idrottsorganisationer. De nationella organisationerna ansvarar själva för fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter runt om i landet.

Medlen ska utbetalas innan årsskiftet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).

Samtliga av dessa medel ska betalas ut innan årsskiftet och får användas under 2016. Villkoret för resurstillskottet är att de ska användas till att stärka organisationernas kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända. Resurserna ska användas för att omhänderta frivilligt engagemang, skapa uthållighet i engagemanget samt främja samverkan och samordning mellan organisationer.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 15-12-10:

Flyktingar ska få tid istället för saker till sidans topp

Intresset för att stödja nyanlända flyktingar har börjat ta nya former. Många vill ge av sin tid istället för att bara ge bort kläder och prylar och nu ska möjligheterna för det öka.

Mattias Persson i Linköping är en av personerna bakom det lokala nätverket "Jag kan-Vi kan" på sociala medier. Där håller man nu på att bygga upp förutsättningar för socialt givande.

- Vi vill få folk att öppna ögonen och kunna dela med sig av det de mäktar med och kan och vill. Ge bort en fika kanske. Och ta sig tid att träffa någon som kanske behöver en vän, en kompis och en ny infallsvinkel på det svenska samhället, säger Mattias Persson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-21: Julen stoppar inte hjälpviljan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Malmö Stad 15-12-16:

De ger andrum för ensamkommande barn till sidans topp

Rädda Barnen och Röda Korset ordnar fritidsaktiviteter på Malmö stads transitboenden, där ensamkommande barn på flykt bor i väntan på att kunna resa vidare. Aktiviteterna är uppskattade av barnen och skapar ett välkommet avbrott i enformig väntan.

- Frivilligorganisationerna är som kompisen som kommer och leker, medan vi som är personal på boendena mer är som föräldrar och storasyskon åt barnen, som tvättar och ser till att de har vad de behöver, säger Genti Cifliku, sektionschef på ett boende för ensamkommande barn på flykt.

Rädda barnen erbjuder en plats där alla ska få känna sig trygga, sedda och engagerade för att få möjlighet att återhämta sig från eventuella svåra händelser.

- Ungdomarna blir jätteglada när vi hälsar på. De är nyfikna och känner sig uppmärksammade, säger Jenny Lundskog, regional insatsledare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har anställda trygghetsguider, men har även verksamhet på ideell basis på flera av Malmö stads boenden.

- Vi behöver jättemånga ideella men för att säkra att vi har personal, språkkunskaper och barnskydd så har vi också anställt. Alla guider pratar också ungdomarnas språk. Men de ideella spelar stor roll och uppmärksammar liksom guiderna eventuella risker även om inte det ansvaret ligger på de ideellt engagerade.

Nio trygghetsguider arbetar för Rädda Barnen i mobila team i både Malmö och Trelleborg. Måndag till fredag gör de ett besök i veckan på totalt 12 boenden i Malmö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 15-12-18:

Mångkulturellt språkkafé ska motverka fördomar till sidans topp

Malmö stad satsar nära en miljon kronor på ett språkkafé där asylsökande får möta tre världsreligioner. Bakom initiativet står organisationen Open Skåne.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) hoppas att asylsökande från länder med religiöst präglat våld får en ingång till malmöitisk tolerans.

- Vitsen är att samla sekulära och religiösa krafter för social sammanhållning, säger Aldo Iskra, generalsekreterare för organisationen Open Skåne.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 15-12-16:

Asylsökande bjuds på julfest till sidans topp

Sedan i somras har ett 60-tal asylsökande kommit till Gunnarsbyn norr om Boden. Ikväll är det dags för julfest och vi var med på förberedelserna.

- Det blir spännande och se om de gillar skinka, säger Jenny Engström, som håller på att ställa iordning för julfesten med 120 gäster på byns Folkets hus. Under hösten blev byborna bjudna på middag av de asylsökande och nu är de dags att bjuda igen.

- De har stora förväntningar, de är nyfikna och vill gärna hjälpa till inför festen, berättar Jenny Engström

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-20:

Julklappar till alla asylsökande barn på Öland till sidans topp

En lyckad insamling gör att alla asylsökande barn på Öland får julklappar i år och att det till och med blir klappar över.

Det är den ideella organisationen Tillsammans Öland som står bakom insamlingen. Anja Lundin är en av de ansvariga och hon är helt överväldigad av gensvaret.

- Det är helt fantastiskt! Och det som är så roligt är att det är många barn som har engagerat sig också, säger hon till SVT Nyheter Småland.

Satt och väntade på att få skänka

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppsala 15-12-09:

Kraftig brand i boende för ensamkommande till sidans topp

En person är anhållen misstänkt för branden på ett HVB-hem för ensamkommande barn, strax väster om Uppsala. - Personen greps i anknytning till boendet, och personen greps på plats, säger Christer Nordström, presstalesperson vid Uppsalapolisen.

På onsdagsförmiddagen härjade en fullt utvecklad brand på ett HVB-hem för ensamkommande barn utanför Uppsala, strax norr om samhället Vänge - Långharpan. HVB-hemmet, som är hem åt pojkar i åldern 13-18 år, utrymdes och ingen person kom till skada.

- Det är ett boende för ensamkommande barn bland annat. Än så länge är det för tidigt att säga vad orsaken är, säger polisens presstalesperson Christer Nordström.

Enligt Christer Nordström greps den misstänkte personen av polispatrullerna på plats, efter förhör med de på plats.

- Uppgifterna framkom under morgonen när poliserna på plats hörde sig runt om förloppet. Vi har ingen information om motiv, säger Christer Nordström.

Personen är nu misstänkt för grov mordbrand och har anhållits efter förhör.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se även:

Länstidningen Södertälje 15-12-14: Flyktingboende brann - ögonvittne berättar (Extern länk)

Sydsvenskan 15-12-16: Boende för ensamkommande totalförstört (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT Nyheter 15-12-20:

Över 40 asylboenden har brunnit till sidans topp

Under december har Sverige återigen drabbats av misstänkta brandattentat mot asylboenden. Totalt har polisen 43 förundersökningar på sitt bord sedan första juli. - Vi ser inget samband, säger Ola Stoltz på polisens nationella operativa avdelning.

Ett planerat asylboende totalförstörs i Södertälje - polisen misstänker att branden är anlagd. Motorbensin hittas i ett eldhärjat planerat flyktingboende i västgötska Götene - polisen tror att någon startat branden utifrån. Ett planerat HVB-hem står i lågor i Ekeby i den skånska kommunen Bjuv - utredning om misstänkt mordbrand pågår.

- Nu måste den tysta massan reagera - nu är det nog, säger Anders Månsson (S), kommunalråd i Bjuv.

Flest bränder i oktober

Hans kommun är inte den enda som har drabbats av ett misstänkt brandattentat mot asylboende. Efter en lugnare novembermånad har bränderna återigen blossat upp.

- I december har det faktiskt varit åtta stycken hittills. Flest bränder var det i oktober, då var det 13 stycken, säger Ola Stoltz, sektionschef på polisens nationella operativa avdelning (NOA).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Expo 15-12-11: Nytt nr av Expo granskar fem års attacker mot asylboenden (Extern länk)

SvT Helsingborg 15-12-16: Nu stoppas boenden för ensamkommande (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-16: Flera bolag vägrar försäkra asylboenden (Extern länk)

SvT Väst 15-12-12: Kyrkornas flyktinghjälp hotad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aktuellt Fokus 15-12-10:

Rikspolisen och Säpo: Majoriteten av asylbränderna är attentat till sidans topp

Sedan i somras har polisen registrerat 39 bränder i flyktingboenden över hela landet. En majoritet av dessa misstänks vara mordbrandsattentat. Det framkom när Rikspolischefen och Säpochefen bjöds in till justitieutskottet för att diskutera utredningen kring de många bränderna.

Så många som två av tre bränder i flyktingboenden misstänks vara attentat. Under mötet påpekade Säpo att myndigheten inte har funnit något som talar för att de anlagda bränderna ska ha startats av brottsaktiva aktörer eller organisationer. Tidigare mönster kring mordbrandsattentat mot flyktingboenden och moskéer har visat att så inte brukar vara fallet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-09: Polisen: En tredjedel av bränderna har startat inne på boendena (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-12-21:

Nyanlända ger arbetslösa jobb till sidans topp

Under hösten har Malmö stad anställt 1800 medarbetare i mottagandet för ensamkommande barn. Utbildningskraven för de som anställts har sänkts och det har öppnat upp arbetsmarknaden för fler.

Det har varit en turbulent höst i Malmö. En ny avdelning har öppnats och 1800 medarbetare har anställts i mottagandet av ensamkommande barn, vissa bara för ett enda pass, men de flesta för betydligt fler timmar. Mirel Selmanovic är en av dem som snabbt kom in och fick ta ansvar.

På gott och ont

- Det har varit på både gott och ont. Vissa människor är helt perfekta för att jobba med detta, men har aldrig gjort det innan. Sen på samma vis så släpps det igenom folk som inte alls borde vara här. Så det är på gott och ont, men mest på gott. Det finns några riktiga stjärnor som liksom var födda till att jobba med detta, men kanske inte insåg det innan de kom hit, säger han.

- Jag hade inte jobbat med det här tidigare, men för mig tog det tio minuter innan jag insåg att jag kommit rätt.

Ny karriärväg

Mirels karriär tog en helt ny väg denna höst, precis liksom den nya enhetschefen Maher Akobs.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 15-12-01:

Ungern/ Locked up for seeking asylum till sidans topp

Long detention, poor conditions, little help for vulnerable people

Hungary is detaining vulnerable asylum seekers and migrants under its new border regime for weeks at a time, sometimes in poor conditions, Human Rights Watch said today.

In October 2015, Human Rights Watch was granted access to five detention centers and two open reception facilities across Hungary and interviewed 81 asylum seekers and migrants. Two detention centers hold asylum seekers pending decisions on their applications. Three hold both rejected asylum seekers and people convicted of irregular border crossing, all awaiting deportation either to their countries of origin or a transit country.

"People seeking protection in Europe shouldn't be detained in Hungary unless their detention is justified by exceptional circumstances," said Lydia Gall, Balkans and Eastern Europe researcher at Human Rights Watch. "Hungary should immediately release vulnerable people, including families with children, unaccompanied children awaiting age determination, people with disabilities, and anyone awaiting deportation who can't be removed within a reasonable time frame."

Guidelines from the United Nations refugee agency, UNHCR, make clear that detention of any asylum seekers should be an exceptional measure, and that members of vulnerable groups generally should not be detained. Human Rights Watch documented cases in which asylum seekers had been detained for as long as 45 days. Many people said that there had been no explanation regarding why some were detained, others were sent to an open reception center, and some were allowed to travel on to other European countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-12-04:

Belgien/ restricts access to protection and leaves asylum seekers without shelter till sidans topp

In the past week, many asylum seekers in Belgium were prevented access to asylum procedures, including unaccompanied children and families. According to NGOs, certain measures have specifically targeted Afghan asylum seekers. In addition, hundreds of asylum seekers had no choice but to sleep in the street for several days, as emergency pre-reception facilities, where asylum seekers have been accommodated before the registration of their asylum application, are full. Thanks to citizens' solidarity, some of them could find shelter in churches and private accommodation.

Since September, the Belgian Immigration Office registers only 250 asylum application a day. Those unable to be registered are given an appointment to present themselves on another date; although these delayed appointments often exceed two weeks. This is in clear violation of the EU Directive on asylum procedures that states that asylum applications should be registered within three days, or maximum ten in case of high influx.

In the week of 21 November the situation was particularly dire: following the 21 November terror alert, the Belgian immigration office was closed on Monday. As a consequence, no one was registered. On Tuesday, all Afghan asylum seekers who were queuing to apply for asylum, were prevented from doing so. On Wednesday, only children and families were registered. Thus, during that week many asylum seekers could not lodge their application, many failing to get an appointment to register on another day.

This week the situation continued to be extremely difficult, with many asylum seekers forced to sleep rough. 'The government can no longer hide behind the higher influx of asylum seekers,' says Els Keytsman, director of the Flemish Refugee Action. 'Belgium is depriving people from their fundamental right to seek asylum. The Immigration Office must organise itself professionally and register all asylum seekers. Asylum seekers need to receive qualitative reception from day one.' In light of the current situation, UNHCR further stressed that Belgium is in violation of European law.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

ECRE 15-12-10: AIDA Belgium update: asylum seekers access to international protection and reception remains a struggle (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 15-12-04:

Migrationsverkets experter förklarar Dublinförordningen till sidans topp

Här besvarar Migrationsverkets Martin Lindén, enhetschef för Dublinenheten, och Madelene Bergdahl, expert på migrationsrättsenheten, frågor om Dublinförordningen.

Migrationsverket har fått ett antal frågor om Dublinförordningen via Twitter. Här svarar verkets experter på dem.

Följer Sverige Dublinförordningen?

Hör om varför Dublinförordningen blev till och ifall Sverige följer Dublinförordningen idag. (podd)

Kan en tredjelandsmedborgare avvisas vid gränsen?

I detta avsnitt besvarar Migrationsverkets experter frågan ifall en person kan avvisas vid gränsen och vad det är som avgör vilken stat som är ansvarig att pröva en asylsökandes ärende. (podd)

Överförs asylsökande till Ungern?

/Asylnytt: Ingressen till denna podd är felaktig men den handlar om varför Migrationsverket fattar beslut om överföring till Ungern och varför dessa beslut inte så ofta verkställs i praktiken/ (podd)

Lyssna till poddarna (Extern länk)

Se även:

ECRE 15-12-03: AIDA update Hungary: new asylum legislation contravenes EU rules (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-20:

Ny metod för ålderstester hämtas från sportens värld till sidans topp

Inom den internationella ungdomsfotbollen används sedan många år magnetkamera för att kontrollera spelares ålder. När Socialstyrelsen nu ser över sina rekommendationer kan metoden bli aktuell för ålderstester på asylsökande barn i Sverige.

"Vi kommer att finna en ordning så att medicinsk ålderbestämning av asylsökande kan tillämpas" var Stefans Löfvens besked när regeringens skärpta asylregler presenterades den 24 november.

Vilka metoder som ska användas och när de ska tas i bruk specificerades inte. I början av januari väntas Socialstyrelsens nya rekommendationer, men frågan om det går att slå fast en persons födelsedatum på medicinsk väg överhuvudtaget är omtvistad.

Alla är överens om att det via röntgen av benen i handleden går att se hur långt skelettet växt ihop, en indikation på att personen uppnått en viss ålder. Men sedan några år tillbaka vill inte den svenska läkarkåren utföra testerna, bland annat på grund av felmarginaler på flera år. Dessutom finns osäkerhetsfaktorer som att puberteten kommer olika tidigt, eller påverkas av undernäring och andra umbäranden.

Unga fotbollsspelare ålderstestas

Nu tittar Socialstyrelsen närmare på sportvärldens bruk av magnetkamera (MRI) som i mer än tio år använts för att kontrollera spelare i internationella ungdomsturneringar i fotboll. Tusentals spelare från alla stora kontinenter har undersökts med magnetkamera, som ger en mer detaljerad bild av tillväxten i skelettet än röntgen.

Enligt Jiri Dvorak, medicinskt ansvarig på Fifa, kan felmarginalen halveras till ett år och hans uppfattning är att variationerna mellan olika etniska grupper är små.

- Inom vetenskapen är ingenting hundra procent. Men vi kan med 99 procents säkerhet säga om en spelare är under 17 år, säger han i SVT Agenda.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 15-12-03:

Policy on Detention Monitoring till sidans topp

/UNHCR har publicerat riktlinjer för övervakning av hur asylsökande m.fl. behandlas i förvar. Utdrag:/

Purpose

1.1 UNHCR has long experience in accessing persons of concern in detention and monitoring the conditions in places of detention. UNHCR Offices adopt, however, a variety of approaches to detention monitoring. Given the lack of a consistent approach, this Policy aims to ensure that, where asylum-seekers, refugees or stateless persons are detained, monitoring is carried out in a harmonized manner.

(...)

2.1 This Policy applies to all UNHCR operations where detention affects asylum-seekers, refugees and/or stateless persons

2.2 This policy is directed primarily towards UNHCR Representatives and their legal and other protection staff, including those engaged in strategic and operational protection planning and delivery. Monitoring when, how, for what purpose and in which circumstances or conditions detention takes place are essential components of detention monitoring. A specific strategy for monitoring of places of detention must be carefully planned and integrated into the overall protection activities of the operation.

2.3 Protection advocacy on detention more generally, including promoting alternatives to detention, is covered in other documentation, including in UNHCR Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention (UNHCR Detention Guidelines).

2.4 Compliance with this Policy is mandatory.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 15-12-22:

Individuell garanti för mottagande av barnfamilj i Italien krävs inför verkställighet till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En barnfamilj fick beslut om att överföras till Italien som skulle pröva deras ärende enlgit Dublinförordningen. Italien hade inte svarat på förfrågan, vilket räknades som en tyst accept. Den enda garanti för att familjen skulle få ett adekvat mottagande, i enlighet med Europadomstolens beslut i det s.k. Tarakhel-målet, var att Italien gett en generell garanti att de numera har kapacitet att ta emot barnfamiljer. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att beslut kan fattas i ärendet trots att det saknas en individuell garanti. För att verkligen genomföra överföringen krävs däremot garanti för den enskilda familjens mottagande. Enligt Migrationsöverdomstolen räcker det alltså att Migrationsverket hämtar in sådana garantier inför verkställigheten. Domstolen godtar Migrationsverkets utfästelse att det kommer att ske. Beslutet om överföring godkänns. Målnummer UM3212-15.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-22

Europadomstolen anser Italiens generella garanti för barnfamilijer tillräcklig till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En kvinna som skulle överföras från Nederländerna till Italien enligt Dublinförordningen tillsammans med två barn vände sig till Europadomstolen. Förutom att det rör sig om en barnfamilj menar kvinnan att hennes psykiska hälsotillstånd borde hindra överföringen. Domstolen påpekar att Italien har garanterat att överförda barnfamiljer ska placeras i en av 161 platser reserverade för dem. Det finns inget i det individuella ärendet som säger att det inte stämmer, enligt Europadomstolen. Beträffande kvinnans psykiska hälsa anser domstolen att det räcker att Italien informerats om hennes tillstånd och att hon kommer att eskorteras till Italien för att förhindra självmord. Domstolen väger in att kvinnan vägrat låta Italien få tillgång till hennes journal. (Application no. 21459/14, J.A. and Others against the Netherlands)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-22:

Förälder kan nekas flyktingstatus trots att barnet bedöms som flykting till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna med barn sökte asyl. Kvinnans skäl ansågs inte räcka för att få skydd, men dottern riskerade könsstympning och fick uppehållstillstånd med flyktingstatus. Kvinnan beviljades permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning till dottern men utan skyddsstatus. Migrationsdomstolen rev upp beslutet och ansåg att kvinnan skulle beviljas flyktingstatus med hänvisning till principen om familjens enhet - normalt ska hela familjen få skydd på samma grund. Migrationsöverdomstolen däremot anser att grundregeln om familjens enhet visserligen avser att hålla ihop familjer, men den bygger också på att det ofta uppstår ett skyddsbehov även för familjemedlemmarna. Att alla får samma status är ingen ovillkorlig rättighet. I det här fallet leder hotet om könsstympning inte till att kvinnan har samma skyddsbehov. Migrationsdomstolens beslut upphävs, men målet återförs dit för en bedömning av om kvinnan är alternativt eller övrigt skyddsbehövande. (Mål nr UM9720-14)

Hämta referat från Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 15-12-21:

Hotade filmaren Roozbeh Janghorban får asyl till sidans topp

Hans regimkritiska filmer ledde till mordhot och förföljelse från den iranska regimen - men trots risken för avrättning beslutade Migrationsverket i våras att Roozbeh Janghorban skulle utvisas till Iran. Kulturnyheternas granskning av ärendet har väckt massiva protester från Internationella PEN, Reportrar Utan Gränser och tusentals privatpersoner. Nu ändrar Migrationsverket sitt beslut - Janghorban ges skydd i Sverige.

Förföljd, mordhotad och utvisad - efter fyra års kamp ges den iranske dokumentärfilmaren Roozbeh Janghorban nu permanent skydd i Sverige.

- Vi är så lyckliga! Det känns symboliskt att detta händer på årets mörkaste dag - från och med nu blir allt ljusare, säger en jublande glad Roozbeh Janghorban till Kulturnyheterna.

Beskedet kommer exakt fyra år på dagen efter att Roozbeh Janghorban och hans familj anlände till Sverige som flyktingar den 21 december 2011. Sedan dess har Roozbeh, hans hustru Sara och deras son Abtin väntat på besked i byn Harads, nio mil utanför Boden i Norrbotten.

Hoppas kunna hjälpa andra

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Kultur 15-12-21: "Förnuftet har segrat" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-19:

Sverige fortsätter avvisa burundier trots konflikt till sidans topp

Sverige anser fortfarande att det går att avvisa burundier som har fått avslag på sin asylansökan. Detta trots att varningarna om ett förestående inbördeskrig i landet kommer allt tätare och utrikesdepartementet i veckan uppmanade alla svenskar att lämna Burundi.

18-åriga Ange Karabagega kom ensam till Sverige 2011. Hennes ansökan om asyl avslogs 2012, bland annat eftersom Migrationsverket ansåg att det fanns oklarheter kring hennes identitet. Efter att också överklagandet har avslagits, ska hon nu avvisas.

- Jag fick nästan panik när jag fick beslutet, jag får ångest. Dels för att jag inte har någon där som möter mig, dels för att säkerheten inte alls är bra. Det... det går inte, säger hon.

Ange Karabagega ansökte så sent som i november om så kallat verkställighetshinder, alltså att slippa skickas tillbaka, på grund av säkerhetsläget i landet, men fick återigen nej.

- Jag är mitt emellan liv och död. Ibland går det att koncentrera sig, ibland inte.

Den nuvarande konflikten i Burundi bottnar i att president Pierre Nkurunziza i början av året beslutade sig för att ställa upp för omval till en tredje mandatperiod, vilket oppositionen anser strider mot grundlagen. Under våren utbröt våldsamma protester i huvudstaden Bujumbura, som slogs ner hårt av polis. Sedan dess har en lång rad oppositionella fängslats och mördats och över 220 000 människor har flytt till omkringliggande länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 15-12-16:

Därför är det pojkarna som kommer hit till sidans topp

Antalet ensamkommande pojkar fortsätter att öka, av de ensamkommande är hittills i år över 90 procent pojkar.

Enligt Migrationsverkets verksamhetsexpert, Kjell-Terje Torvik, finns det klara anledningar till varför det kommer så få ensamma tjejer.

- Flickor exponeras på ett helt annat sätt när man är ensam eller separerad från sin familj. Det här känner familjerna väl till, därför väljer man att låta pojkarna åka istället. Det är en förklaring, säger Torvik till P4 Jönköping.

- Den andra förklaringen är att i Afghanistan, som är väldigt patriarkalt, är det mannen som står för försörjningen. Den äldsta pojken är också den som ska försörja familjen.

Men det finns även fler anledningar till att det flyr så många fler pojkar än flickor till Sverige.

Bland annat finns det en risk att pojkarna tvingas till militärtjänstgöring i hemlandet och dessutom flyr de från en konflikt och en förtryckande regim.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 15-12-08:

Efter fyra års väntan får familjen stanna till sidans topp

Efter fyra års väntan av oro har familjen Natour i Föllinge fått besked att dom får stanna i Sverige.

För ett år sedan, när familjen fick avslag på sin ansökan om verkställighetshinder, hungerstrejkade Mohamed Natour på Åre Östersund Airport.

Idag när P4 Jämtland pratar med Mohamed är han mycket glad men tycker också att det är orimligt att familjen behövt vara orolig så länge för att bli utvisade och splittrade.

- Nu ska vi börja livet. Barnen var jätteglada. Vi är alla väldigt glada. Barnen har tänkt mycket på om dom får stanna i Sverige och om dom får bo med sina föräldrar. Men nu vet dom, säger Mohamed Natour.

Hur ser du på att det tagit så lång tid att få ett beslut?

- Om systemet hade varit bra hade vi inte behövt vänta i fyra år. Kanske sex månader, ett år, två år max. Men inte fyra år, säger Mohamed Natour.

Pappan Mohamed Natour är statslös palestinier. Hans fru Haleemeh är från Jordanien och barnen Zainah, Hasan och Kinda utan medborgarskap.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppsala 15-12-15:

Utvisas - tjänade 180 kronor för lite till sidans topp

En Uppsalafamilj ska utvisas till Iran efter att ha bott i Sverige i fem år. Detta eftersom att pappan under en period tjänat 180 kronor i månaden för lite. Detta rapporterar P4 Uppland.

- Det känns som att mitt liv kommer bli förstört. Jag har alla mina vänner här. Allt jag har är här. Sverige betyder allt för mig, säger 15-årige sonen Sina Ahmadi till P4 Uppland.

För tre veckor sedan fick familjen Ahmadi ett beslut från Migrationsverket. Familjen ska utvisas. Detta på grund av att pappans Mehdi arbetsgivaren betalat 180 kronor i månaden för lite i lön under fem månader.

Bott fem år i Sverige

Enligt P4 Uppland är familjen rotad i Sverige, efter fem års vistelse. Den äldre sonen Hesam Ahmadi pluggar på universitetet, och har även en flickvän här.

- Sverige är mitt hemland. Jag menar, varför? Jag fattar inte hur det kan bli så här, säger Hesam Ahmadi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-22:

Kravet på sjukförsäkring för uppehållsrätt får inte vara orimligt till sidans topp

I Asylnytt 15-09-29 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en sjukförsäkring med maxbelott 900.000 kr skulle betraktas som heltäckande. Denna dom har nu publicerats i längre referat av Migrationsöverdomstolen. (Målnummer UM3604-14)

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Svenska Dagbladet 15-12-12:

"Alla i Irak pratar om Sverige - jag har blivit lurad" till sidans topp

Rekordmånga asylsökande tar tillbaka ansökan. Arshad Emad riskerade livet för att komma till Sverige. Men väl framme fick han höra att det var slut på boenden för asylsökande och att han inte skulle kunna återförenas med sin familj.

Nu är han en av tusentals som dragit tillbaka sin ansökan.

- Jag har blivit lurad, säger Arshad Emad.

I ett trångt vitt tält utanför Centralstationen i Stockholm står irakierna Arshad Emad, 19, och Rasol Abdulkarim, 18, och äter kanelbullar. Organisationen Refugees Welcome Stockholm erbjuder här flyktingarna råd och tips, och bjuder på kaffe, te och mat.

På en träskylt står det "välkommen" på arabiska. Längs väggarna i tältet hänger vinterkläder. Trängseln är stor.

Arshad Emad kom till Sverige för tre och en halv månad sedan. Han säger att han förlorade de flesta av sina tillhörigheter på Medelhavet för att fly undan IS framfart i Irak. I Sverige skulle allt bli annorlunda.

- Alla i Irak pratar om Sverige. De pratar om det på nyheterna. Här får man permanent uppehållstillstånd, en bra bostad, möjlighet att jobba och man kan ta hit sin familj, säger Arshad Emad.

Men det blev inte som han tänkt. Efter att ha registrerat sig hos Migrationsverket hamnade han på ett asylboende i Pajala. Det var en ensam tillvaro.

- Det går inte att leva här ensam, utan kontakt med svenskar, säger han.

Under hans tid på boendet övergick sommaren till höst och vinter. Också i den svenska flyktingpolitiken bytte löven färg. Regeringens senaste flyktingförslag innebär att det blir i princip omöjligt för Arshad Emad att ta hit sina föräldrar och sin syster. Om han beviljas uppehållstillstånd kommer det att bli ett tillfälligt sådant.

Därför har Arshad Emad dragit tillbaka sin asylansökan.

- Jag har blivit lurad, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Stockholm 15-12-14: Ännu fler flyktingar än Migrationsverket känner till återvänder hem (Extern länk)

SvT Stockholm 15-12-14: Mohammed: "Min familj ringde och sa att jag måste komma hem" (Extern länk)

SvT Stockholm 15-12-15: Därför ser Omar inget annat val än att frivilligt återvända till Irak (Extern länk)

SvT Stockholm 15-12-15: Återvändare blir kvar i Sverige i väntan på sina pass (Extern länk)

Svenska Dagbladet 15-12-15: Iraks ambassadör: "De borde inte fly till Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-19:

Drogade asylsökande - förundersökningen läggs ned till sidans topp

Förundersökningen mot den läkare och sjuksköterska som ska ha tvångsinjicerat flera personer med lugnande medel under flera utvisningar har lagts ner. - Det går inte att styrka brott. Jag tror inte att jag får en fällande dom i tingsrätten, säger åklagare Lotta Karlsson. Vårdpersonalens dokumentation har varit bristfällig och åklagaren har inte ens försökt söka de drabbade i sina hemländer.

Personer som utvisats från Sverige fick injektioner med lugnande mot sin vilja, det avslöjade SR:s Kaliber i fjol. Personerna har fått det narkotikaklassade medlet Stesolid injicerat av vårdpersonal.

Åtalsanmälan

Detta fann Institutionen för vård och omsorg, IVO, så anmärkningsvärt att myndigheten åtalsanmälde den sjuksköterska och läkare som genomfört injektionerna.

IVO anser att fallet både är ovanligt och allvarligt.

- Det bryter mot Sveriges grundlag helt enkelt. Man får inte spruta i människor mediciner hur som helst, säger IVO:s inspektör Fredrik Fridholm.

Olaga tvång och misshandel

Det är Kriminalvårdens Transporttjänst som verkställer utvisningsresorna åt polisen. Kriminalvårdens transporttjänst anlitar i sin tur vårdpersonalen. Sjuksköterskan och läkaren misstänktes för tjänstefel, olaga tvång och misshandel.

Ett tiotal resor då utvisade ska ha tvångsmedicineras har granskats av åklagare. Tvångsavvisningsresorna skedde under 2011 och 2012 och gick till till Kongo-Kingshasa, Afganistan, Uzbekistan, Libyen och Mongoliet.

Men åklagaren Lotta Karlsson som ansvarat för ärendet på Västerorts åklagarmyndighet i Stockholm anser att det är svårt att bevisa att vårdpersonalen gjort något brottsligt. Därför har nu förundersökningen lagts ner.

Inte kvar i Sverige

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 15-12-21:

Vårdare åtalas inte för utvisads död till sidans topp

Det finns inga bevis för att de två kriminalvårdarnas nedtryckningar vållade en tvångsutvisad mans död på Arlanda i mars, enligt åklagaren. Men en av dem utreds fortfarande för tjänstefel.

Det var den 17 mars i år som en man avled i samband med att han skulle utvisas från Sverige.

Väl ombord på planet började mannen som skulle tvångsutvisas till Irak att kämpa emot. Under 15-20 minuter ska det ha pågått "perioder av både kamp och vila".

- Kriminalvårdarna säger att de hela tiden har släppt upp honom, försökt att prata med honom, och kollat andningen, säger åklagaren Lena Kastlund.

När mannen fysiskt kämpade emot blev han nedtryckt för att inte utgöra en fara för andra passagerare eller för besättningen.

- Det handhavandet har man rätt till eftersom vi har det här systemet där vi kan utvisa med tvång, säger Lena Kastlund.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-22:

Malta/ Förhållandena i förvar bryter inte mot Europakonventionen enligt domstolen till sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. En kvinna som hållits i förvar i Malta i 8 månader och 10 dagar klagade till Europadomstolen över förhållandena i förvaret, där 25 kvinnor kunde dela rum utan något privatliv eller möjlighet till rekreation utöver ett TV-rum med fasta metallmöbler och gemensam vistelse i ett rastrum nästan lika litet som lokalerna inomhus. Rasterna uteblev under ett par sommarmånader. Kvinnan klagade också på trasiga fönster och brist på uppvärmning vilket gjorde förvaret outhärdligt varmt på sommaren och nedkylt på vintern. Maten var också dålig. Hon hade fått besluten på engelska utan tolk och hade därför inte kunnat överklaga förvarsbeslutet. Hon hade fått vänta många månader på resultat av åldersbedömning - något som Europadomstolen lägger henne själv till last eftersom hon enligt bedömningen var vuxen. Europadomstolen går igenom bristerna och kommer fram till att de trots allt inte uppgår till omänsklig eller förnedrande behandling. Däremot prickas Malta för svårigheterna att överklaga. (Application no. 10290/13, Mahamed Jama v. Malta)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Halland 15-12-21:

Många marockaner hoppas på ett bättre liv i Sverige till sidans topp

Karim är i trettioårsåldern och har sedan tonåren levt på gatorna i Marocko. För lite mer än ett år sedan kom han till Sverige i hopp om att få ett bättre liv.

Idag lever han på olika ställen i Halland. Ibland hos vänner, men mest i olika föreningslokaler. P4 Halland träffar honom i en av lokalerna.

- Vi har inga rättigheter i Marocko, men inte heller i Sverige, säger Karim.

I Marocko har marockaner som lever på gatorna inga rättigheter, och han känner att samma sak gäller här i Sverige. Här har marockanska ungdomar svårt att få uppehållstillstånd för att Marocko ses som ett rättsäkert land.

Därför väljer många av de marockanska ungdomarna, men även vissa äldre att leva i landet utan att söka asyl. Här lever de visserligen i många fall på gatorna också, men i Sverige är det lättare att få ihop pengar. Till exempel genom att jobba svart, i vissa fall kan man tjäna 1000 kronor i veckan berättar Karim.

Det är lite lättare i Sverige, vissa kan få hjälp av socialtjänsten och andra kanske hittar något jobb där man kan jobba svart.

Karim

Men Karim pratar också om vad fattigdom gör mot en person. Han säger att om man inte har mycket pengar, och ett land inte ger rätt stöd så är det lätt att hamna på en kriminell väg. En väg som många marockanska ungdomar inte vill gå, men kan känna sig tvingade till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 15-12-10:

Mer än 200 barn har utsatts för människohandel i Sverige till sidans topp

Över 200 barn har sedan 2012 utsatts för människohandel i Sverige. En majoritet av dom är ensamkommande, och 35 procent har inte sökt asyl.

I våras gav regeringen i uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en Nationell kartläggning över barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel.

Utredarna har inhämtat information från bland annat polis, migrationsverket och kommunernas socialtjänster.

I eftermiddag presenteras kartläggning, som har identifierat drygt 200 barn, som man tror har utsatts för någon form av människohandel.

- Man utnyttjar barnen i sexuell exploatering till exempel, genom att man säljer dem och låter andra utnyttjar dem, och tjänar pengar på det. Eller så kan det handla om att man tvingar barn att begår brott, eller att man tvingar barn att arbeta under omständigheter som barn inte ska jobba under. Så det handlar om att handla med barn, säger Ingrid Åkerman, utredare och socionom som arbetat med kartläggningen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-12-22:

Folkbokförd familj kan få barnbidrag medan utvisningsbeslut överklagas till sidans topp

Beslut från kammarrätt: En man som bott i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd blev av med tillståndet, men överklagade. Eftersom han var folkbokförd fick han fortfarande barnbidrag för sina barn. När utvisningen vunnit laga kraft beslutade försäkringskassan att barnbidraget skulle betalas tillbaka - drygt 87.000 kronor. Mannen överklagade det beslutet först till förvaltningsrätten, som avslog, och sedan till kammarrätten. Kammarrätten slår nu fast att mannen var bosatt i socialförsäkringslagens mening medan han överklagade. Därför behöver han inte betala tillbaka de bidrag som betalats ut innan utvisningen vann laga kraft. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-11- 24:

Interpellationsdebatt: Situationen för statslösa asylsökande palestinier i Sverige till sidans topp

Interpellation 2015/16:173 av Torbjörn Björlund (V)

Vi har i dag en ansträngd situation i Sverige med de flyktingströmmar som kommer till Sverige. Migrationsverket är pressat. Samtidigt har vi ett antal flyktingar som varit i Sverige länge och som väntat länge på besked om uppehållstillstånd.

I Uppsala finns en grupp palestinier som i över en månad protesterat mot de långa väntetiderna och den hantering av deras ärenden som försatt dem i ett limbotillstånd. Dessutom finns det uppenbara brister i hanteringen av deras ärenden; det kan man se när man går igenom de enskilda fallen.

Det finns likheter med den grupp som också protesterar i Malmö. Lång väntan på besked, och i de fall man får avslag kan avvisningen inte verkställas. Det resulterar i en orimlig situation där de varken får stanna eller kan avvisas.

I flera fall handlar det om att asylskälen av någon anledning inte bedöms tillräckliga. Eftersom de är från Gaza kan man kraftigt ifrågasätta denna bedömning, med tanke på hur situationen är och länge har varit i Gaza. Ständiga trakasserier och övergrepp från den israeliska ockupationsmakten genom blockaden och så sent som sommaren 2014 ett rent överfallskrig där över 1 500 civila palestinier dödades.

Då de flesta av palestinierna flytt genom Egypten är det tänkt att en avvisning ska verkställas dit. På Migrationsverkets hemsida redovisas säkerhetsläget i Gaza (Lifosdokument 35896 från den 12 oktober 2015). Där skriver man att gränsövergången mellan Egypten och Gaza fortfarande är stängd och att det inte finns några indikationer på att detta ska ändras. Detta borde vara ett tillräckligt skäl för bedömningen att avvisningar inte kan genomföras. Bara detta är alltså ett skäl att ge dessa palestinier uppehållstillstånd.

Som svar på en skriftlig fråga från mig till justitie- och migrationsministern (4 november 2015) skriver ministern:

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

TTela 15-12-15:

Bidrag till gömda barn till sidans topp

Aktiviteter för gömda barn och mötesplatser där papperslösa kvinnor kan utbyta erfarenheter och få rådgivning. Det blir möjligt tack vare regionala pengar.

Det är Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor som beslutat att tilldela nätverket Ingen människa är illegal (Imäi) Trollhättan/Vänersborg totalt 84 000 kronor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-12-10:

Ville demonstrera mot rasism - blev stoppade av polis till sidans topp

Initiativtagaren: "De hotade anmäla mig"

Efter rasistattacken mot ett flyktingboende tidigare i veckan ville organisationen Tillsammans för Strängnäs anordna en manifestation mot rasism. Då stoppades de av polisen.

- De ringde och berättade att de är på väg för att om vi går vidare med detta kommer jag anmälas för brott mot ordningslagen, säger Mimi Watz, en av initiativtagarna, till Aftonbladet.

På tisdagskvällen samlades en större grupp utanför ett flyktingboende i Strängnäs, som sedan heilade och skrek rasistiska slagord. Men redan tidigare har nazistiska grupper visat upp sig på stadens gator.

Som en reaktion på detta ville ett mindre antal Strängnäsbor hålla en manifestation mot rasism och för ett tryggt Strängnäs på onsdagskvällen. Polisen satte dock stopp för det.

- Vi hade skickat in ett tillstånd och betalat. Tio minuter innan ringde de för att pengarna inte registrerats i deras system, säger Ludvig Malmquist som är med i Tillsammans för Strängnäs, till Aftonbladet.

Lagen tillåter demonstrationer utan tillstånd

Den som skrivit under ansökan var Mimi Watz, och polisen berättade att hon skulle anmälas för brott mot ordningslagen om de inte ställde in manifestationen.

- Jag tycker det är otroligt tråkigt att det inte gick att ordna ändå. Jag har hört från andra städer att polisen kunnat komma till platsen och erbjuda tillstånd på plats. Vi hade kunnat mötas halvvägs, säger hon och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 15-11-26:

Ny stödtelefon för ensamkommande barn till sidans topp

Med Rädda Barnens telefonlinje Save the Children helpline kan ensamkommande barn få stöd på sitt eget språk.

- Många av de som kommer nu har svåra trauman med sig, både från sitt hemland men också sånt som har hänt under resan, och för vissa handlar det bara om att få prata med någon om det här på sitt eget språk, säger Ola Mattsson, programchef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Rädda Barnens stödlinje vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar som nyss har kommit till Sverige och som inte har hunnit lära sig svenska ännu. Tanken är att de ska kunna prata med en vuxen som kan hjälpa till med praktiska eller personliga saker på barnens egna språk. Till en början erbjuder Rädda Barnen hjälp på tre språk, dari, arabiska och engelska men förhoppningen är att kunna erbjuda fler språk i framtiden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Studiefrämjandet november 2015:

Vill du hjälpa asylboenden? till sidans topp

Vill du ge lite av din tid och få mycket tillbaka? Tillsammans med oss kan du starta en studiecirkel för och med flyktingar i din kommun!

Idag pågår den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, enligt FN:s flyktingorgan UNCHR. Miljontals människor är på flykt och en liten del kommer till Europa och Sverige för att söka skydd och trygghet.

Alla studieförbund har fått i uppdrag av staten att hjälpa asylboende med svenska och samhällskunskap. Det går att göra på många sätt. Ett sätt är att starta studiecirklar tillsammans med de som bor på asylboenden och där kan du - som tröttnat på att bara se på - vara med och göra något värdefullt. Du kan bli cirkelledare och dela med dig av dina egna kunskaper.

Studiecirklar på asylboenden

Studiefrämjandet kan ta kontakt med den flyktingförläggning som ligger nära dig och höra vad de boende är intresserade att lära sig, kanske har vi redan studiecirklar tillsammans med de asylboende och då går det lite snabbare att komma igång. Tillsammans med dig och de asylboende planerar vi sedan vad studiecirkeln ska handla om.

Vi vet att de på asylboende är intresserade av att lära sig:

+ Svenska språket - kanske kan ni börja med att parallellt läsa böcker på de asylsökandes språk och svenska?

+ Hur svenska samhällsinstitutioner fungerar - kanske kan du berätta om och besöka försäkringskassa, arbetsförmedling, bostadsförmedling, banker?

+ Svenska samhället i stort, tex dagis, skola, barnuppfostran

+ Hur man skriver ett CV, hur man söker jobb och vidareutbildning.

Men genom att göra roliga saker tillsammans lär sig de asylboende också svenska så en studiecirkel kan även utgå från ditt eget intresse, kanske kan ni:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-12-15:

Föreslå ungdomsstipendiat! till sidans topp

Vet du någon ung person eller ungdomsgrupp som har gjort bra insatser under 2015? Då kan du föreslå mottagare av FARR:s ungdomsstipendium! Utdelningen sker i samband med FARR:s årsmöte 19-20 mars 2016.

Sedan 1998 delar FARR ut ett årligt ungdomsstipendium. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten och/eller för att öka förståelsen mellan människor av olika ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012, i alltför unga år. Stipendiesumman är minst 5000 kr och kan ökas om stipendiet delas mellan flera. Skicka ditt förslag, med motivering, till info@farr.se

Läs mer om stipendiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EESC 15-12-10:

Resolution of the European Economic and Social Committee on Refugees till sidans topp

At its plenary session of 9 and 10 December 2015 (meeting of 10 December), the European Economic and Social Committee adopted this resolution by 174 to 8 with 9 abstentions.

1. The EESC wholeheartedly appreciates the important work civil society is playing in dealing with the refugees fleeing from war-torn countries, and who, therefore, deserve protection according to the Geneva Convention. Without this response, the tragic humanitarian situation which has unfolded in many European countries could have been catastrophic. The European Economic and Social Committee is directly committed to giving voice to this reality, to ensure that it is properly taken into account by the European institutions, governments and other political actors.

2. The EESC is currently organising visits to meet with civil society organisations offering assistance to refugees in 11 Member States (Hungary, Poland, Malta, Greece, Germany, Austria, Slovenia, Bulgaria, Sweden, Italy, Croatia) and Turkey, as these countries are most affected by the flow of refugees. As the representative body of organised civil society to the European institutions, we will act as their voice at European level.

(...)

Hela resolutionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 15-12-18:

Europeiska rådets slutsatser av den 17-18 december 2015 till sidans topp

Vid sitt möte i december diskuterade EU:s ledare migrationsfrågor, kampen mot terrorism, de fem ordförandenas rapport om Ekonomiska och monetära unionen, fullbordandet av den inre marknaden samt Storbritanniens planer på en folkomröstning. De antog även slutsatser om Syrien.

/Ur rådets slutsatser:/

1. De senaste månaderna har Europeiska rådet utvecklat en strategi som syftar till att hejda de exempellösa migrationsströmmar som Europa står inför. Genomförandet är dock otillräckligt och måste påskyndas. För att Schengenområdets integritet ska kunna tryggas är det absolut nödvändigt att återta kontrollen över de yttre gränserna. Alla brister måste åtgärdas snabbt, framför allt när det gäller hotspots, omplacering och återvändande. EU:s institutioner och medlemsstaterna måste omedelbart

a) åtgärda brister vid Schengenområdets yttre gränser, framför allt genom att säkerställa systematiska säkerhetskontroller mot relevanta databaser, och förhindra dokumentbedrägeri,

b) åtgärda brister i det sätt på vilket hotspots fungerar, även genom att upprätta den mottagningskapacitet som är nödvändig för att nå målen; snabbt enas om en exakt tidsplan för hur ytterligare hotspots ska kunna tas i bruk; se till att Frontex och Easo har nödvändig expertis och utrustning,

c) säkerställa systematisk och fullständig identifiering, registrering och fingeravtryckstagning samt vidta åtgärder för att hantera vägran till registrering och hejda irreguljära sekundära migrationsströmmar,

d) genomföra omplaceringsbeslut samt överväga att låta andra medlemsstater under starkt tryck omfattas av de befintliga besluten om de har begärt detta,

(...)

Hämta slutsatserna i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 15-12-15:

Borders Package and Voluntary Humanitarian Admission Scheme with Turkey till sidans topp

Commission proposals: Borders Package and Voluntary Humanitarian Admission Scheme with Turkey. Reports on Migration in Greece, Italy and the Western Balkans

The European Commission has adopted a substantial package of new measures setting out a common approach to managing Europe's external borders and preserving the security of the internal Schengen area of free movement. The Commission has also reported on progress made by Greece and Italy in implementing the Hotspot system, and the steps taken by countries on the Western Balkans' route following October's Leaders Meeting. In this context, the Commission has proposed a temporary suspension of Sweden's obligations under the EU relocation scheme. Finally, the Commission has proposed a voluntary humanitarian admission scheme with Turkey.

Today's key proposals include:

+ A Communication and Regulation on the European Border and Coast Guard

+ A targeted revision of the Schengen Borders Code

+ A Progress Report on Hotspot implementation in Greece

+ A Progress Report on Hotspot implementation in Italy

+ A Progress Report on implementation of the Western Balkans Leaders' Statement

+ A Voluntary Humanitarian Admission Scheme with Turkey

+ A Proposal to temporarily suspend Sweden's participation in the EU relocation scheme

(...)

Läs mer och hämta förslagen (Extern länk)

ECRE 15-12-01: ECRE fears human rights being left behind in the rush to an EU Turkey deal (Extern länk)

ECRE 15-12-04: The EU-Turkey deal poses serious threats to refugees' and migrants' human rights (Extern länk)

Amnesty International 15-12-16: EU risks complicity in violations as refugees and asylum-seekers locked up and deported (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Göteborgs-Posten 15-12-16:

Amnesty: Turkiet deporterar flyende till sidans topp

Amnesty International anklagar Turkiet för att sedan i höstas spärra in och tvinga hem flyktingar och asylsökande. Enligt organisationen ligger påtryckningar från EU bakom en ny, hårdare linje från Ankara.

I höstas började Turkiet gripa och deportera flyktingar och asylsökande i en annan skala än tidigare, skriver Amnesty, och kopplar den "omoraliska och illegala" politiken direkt till EU:s försök att få Turkiet att stoppa illegal migration.

Sedan september har hundratals flyktingar av turkiska myndigheter gripits, utsatts för övergrepp och pressats att återvända till bland annat Irak och Syrien, hävdar Amnesty International i rapporten "Europas grindvakt".

EU påstås uppmuntra

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta Amnesty-rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 15-12-15:

Proposal for provisional measures for the benefit of Sweden till sidans topp

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Sweden in accordance with Article 9 of Council Decision (EU) 2015/1523 and Article 9 of Council Decision (EU) 2015/1601 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 15-12-15: Commission proposes temporary suspension of Sweden's obligations under the EU relocation mechanism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-18:

EU-stöd för asylomfördelning till sidans topp

På EU-toppmötet tog Sverige igår kväll ett nytt steg mot att få skicka flyktingar från Sverige till andra EU-länder. I toppmötets slutsatser står det att länder som står under hög press och begärt omflyttning av flyktingar ska få sin begäran beviljas.

Sveriges statsminister Stefan Löfven var om inte helt så i alla fall ganska nöjd.

- Nu står det i mötets slutsatser att länder som står under hårt tryck och som har begärt det ska kunna komma ifråga för omfördelning. Såvitt jag vet är det bara Sverige som har begärt omfördelning och det är en tydlig signal. Men jag ropar inte hej förrän vi är över bäcken av den enkla anledningen att vi inte har sett ett helt förslag från kommissionen än.

Statsminister Stefan Löfven har tidigare stött på problem genom att andra länder hotat att begära samma sak som Sverige. När Stefan Löfven kom till toppmötet i går eftermiddag talade han om att det skulle bli tufft för Sverige.

Men enligt Ekots uppgifter var det aldrig särskilt tuffa förhandlingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 15-12-15:

Kommissionen och Turkiet: frivilligt humanitärt program för flyktingar från Syrien till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte presenterar kommissionen i dag en rekommendation om ett frivilligt humanitärt mottagningsprogram för att skapa ett system av solidaritet och ansvarsfördelning med Turkiet till skydd för personer på flykt från konflikten i Syrien.

Programmet bör vara så flexibelt att det medger hänsyn till den avsevärda minskning av antalet irreguljära gränspassager mellan Turkiet och EU som är att vänta till följd av Turkiets åtgärder. Medlemsländerna bjuds in att delta i programmet på frivillig grund och efter förmåga. Programmet som presenteras idag kommer endast att avse personer som har registrerats av turkiska myndigheter före mötet mellan EU och Turkiet den 29 november.

- Att vara en stor kontinent är ett stort ansvar, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Idag rekommenderar vi våra medlemsländer att efter förmåga erbjuda de sårbara människor som flyr den våldsamma konflikten i Syrien tillfälligt skydd. Detta program kommer att bidra till en rättvis ansvarsfördelning så att de fördrivna syriska flyktingarna i Turkiet kan skyddas. Turkiet spelar en nyckelroll i vårt arbete med att hjälpa dessa olycksdrabbade människor på ett värdigt sätt. Många av dem har redan fått skydd av Turkiet och några kommer nu att få skydd av Europeiska unionen. Tillsammans med Turkiet har vi kommit överens om att minska den misär som följer på irreguljär migration och försöka skapa ordning i de migrationsströmmar som letar sig in i Europeiska unionen, tillägger han.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rekommendationen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-11:

Gemensam gränskontrollmyndighet för hela EU till sidans topp

Det ska finnas en gemensam gränskontrollmyndighet som ska kunna verka över hela EU och utan att först ha fått tillåtelse eller blivit inbjuden av ett enskilt medlemsland. Det framgår av det förslag som EU-kommissionen ska presentera på tisdag men som Ekot har tagit del av.

Den stora frågan i Bryssel är hur EU's gränser mot de länder som inte är medlemmar i EU ska kunna kontrolleras. Därför har EU-kommissionen lagt mycket stor kraft och prestige i det förslag som presenteras på tisdag i nästa vecka.

Ekot har i dag läst förslaget från EU-kommissionen som anses vara helt avgörande för det passlösa Schengensamarbetet inom EU i framtiden.

Det innebär att en helt ny gränskontrollmyndighet med uppskattningsvis ett par tusen egna anställda ska byggas upp.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Eva Cosse, HRW, EUobserver 15-12-10: EU blame game causes migrant suffering in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 15-12-14:

Återtagandeavtal och viseringsförenklingsavtal mellan EU och Jordanien till sidans topp

Faktapromemorior nr 2015/16:FPM20 och 2015/16:FPM21

/Sammanfattning i promemorian om förslaget om återtagandeavtal:/

Förslaget innebär att rådet bemyndigar kommissionen att förhandla ett återtagandeavtal mellan EU och Jordanien. Avtalet ska reglera villkor och procedurer för återtagande av egna medborgare, tredjelandsmedborgare, statslösa liksom transitering. Regeringen stödjer förslaget.

(...)

Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer ingåendet av ett återtagandeavtal mellan EU och Jordanien. Det finns ett värde i att medlemsstaterna nära samverkar i återtagandefrågor. Den folkrättsliga principen att varje stat är skyldig att återta sina egna medborgare understryks och likartade procedurer kan effektivisera återvändandet genom att den mottagande statens administration underlättas. Det aktuella avtalet är ett konkret exempel på sådant samarbete.

/Sammanfattning i promemorian om förslaget om viseringsförenklingsavtal:/

I september 2015 presenterade kommissionen en rekommendation till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ett viseringsförenklingsavtal med Jordanien. Rekommendationen innehåller bland annat förslag om sänkta viseringsavgifter, kortare handläggningstider för att utfärda Schengenviseringar. Det handlar också om att göra det möjligt att i större utsträckning utfärda viseringar som kan användas för flera inresor. Regeringen välkomnar rekommendationen.

Läs eller hämta promemorian om återtagandeavtal (Extern länk)

Läs eller hämta promemorian om viseringsförenklingsavtal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Rådet 15-12-04:

Rådet antar slutsatser om statslöshet till sidans topp

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar antog slutsatser om statslöshet.

Jean Asselborn, Luxemburgs minister för invandring och asyl samt rådets ordförande, sa: "Vi har i dag åtagit oss att agera på statslösa personers vägnar, de som inte har några rättigheter, som inte kan delta i något politiskt system och som inte har tillgång till några sociala förmåner. UNCHR har lanserat en kampanj för att utrota statslöshet och vi kommer att medverka fullt ut i detta. Vi måste göra gemensamma ansträngningar inom ett EU som står upp för sina värderingar och skyddar de svagaste."

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

UNHCR 15-12-04: UNHCR welcomes the Conclusions of the EU JHA Council on Statelessness (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 15-12-17:

Video Message on Migrants Day: End immigration detention of children till sidans topp

Doris Fiala, General Rapporteur on ending immigration detention of children

Every day, all around the world, millions of children are at risk of being detained on the basis of their immigration status. These children have committed no crime. The only reason they are being detained is because they lack the necessary travel documents to safely enter a country. Many of these children are feeling violence in their countries of origin. In Europe, 700 children seek asylum every day, and that figure is growing.

On the occasion of 18 December, International Migrants Day, Doris Fiala, the General Rapporteur for the Parliamentary Campaign, calls all the Council of Europe member states to end immigration detention of children and use of alternatives to detention. No child should be in a detention centre, she says.

Se videon (Extern länk)

Läs mer (se Related News) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Forskning.se 15-12-08:

När flyktingar ses som hot legitimeras oacceptabla åtgärder till sidans topp

En mer restriktiv flyktingpolitik kommer inte att stoppa flyktingvågen. Människor som flyr från krigshärdar kommer att hitta nya metoder för att ta sig in i Europa.

Så bedömer forskaren Anja Karlsson Franck läget efter att Sverige och flera andra EU-länder skärpt politiken i syfte att stoppa flyktingvågen. Hon ser även ökad korruption vid gränsposteringarna som en tänkbar effekt och ska nu undersöka om det stämmer.

Anja Karlsson Franck är doktor i ekonomisk geografi och lektor vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Under senare tid har hon främst forskat om relationen mellan migration och korruption - ett forskningsfält som under de senaste månaderna fått ökad aktualitet. Hon var själv på plats i somras på den grekiska ön Lesbos och tog emot barnfamiljer som kom i gummibåtar på flykt från krigets Syrien.

- Det var värsta chocken. Jag hade inte räknat med att jag skulle stå och dela ut vatten och mat till hungriga barn och bära folk som hade svimmat, men det var så en del av mitt fältarbete såg ut. Det blev en mer skakande upplevelse än vad jag hade trott, säger hon.

Studier av två olika flyktvägar

Anja Karlsson Franck har i första hand studerat två migrationsvägar, dels burmesiska migranter som tar sig till Malaysia, dels den för stunden mest uppmärksammade flyktvägen från krigshärdarna i Mellanöstern till Europa, främst via Grekland.

- Framför allt undersöker jag korruptionens roll. Mutor är en viktig förutsättning för att ta sig över gränser, men det finns väldigt lite forskning om detta, säger hon.

På plats i Malaysia har hon med egna ögon sett hur det går till. Burmesiska flyktingar försökte hålla sig undan från poliser och andra myndighetspersoner, men om det blev stoppade mutade de sig fram.

- Jag såg vad det innebär att vistas illegalt i ett land. Att muta sig fram blir en strategi för att klara sin vardag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-12-18:

Rekordmånga människor tvingas fly sina hem till sidans topp

Troligen har aldrig tidigare så många människor varit på flykt som under 2015. Det visar UNHCR:s senaste halvårsrapport. Uppgiften gäller både människor som flyr från sina hemländer och inom konfliktländernas gränser.

För första gången sedan 1992 passerade flyktingsiffran 20 miljoner i mitten av 2015.

- Detta berör miljoner av våra medmänniskor - både de som tvingas att fly och de som ger dem skydd. Aldrig har behovet av tolerans, medmänsklighet och solidaritet varit så stort, säger flyktingkommissarien António Guterres i rapporten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 15-12-18: UNHCR report confirms worldwide rise in forced displacement in first half 2015 (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Örebro 15-12-09:

Var tionde ledig lägenhet i Örebro till flyktingar till sidans topp

Kommunala Örebrobostäder vill ge var tionde ledig lägenhet i Örebro till flyktingar. Något som även flera av stans privata fastighetsägare är beredda att göra, enligt Öbos vd Ulf Rohlén.

Istället för att släppa ut alla lediga lägenheter på marknaden, vill fastighetsägarna i Örebro alltså erbjuda var tionde objekt till dem som kommer till stan som flyktingar.

- Har man flytt i gummibåt över Medelhavet och inte har någonstans att bo och ingen som ställer upp och hjälper till, då tycker jag det är en skam. Vi måste helt enkelt hjälpa och göra vad vi kan, säger Ulf Rohlén.

Vad tror du att allmänheten tycker, era kunder, som har stått i kö i sju, åtta år för en lägenhet?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-12-17:

Oklart system försvårar för nyanlända specialistläkare till sidans topp

Under torsdagen demonstrerade ett 50-tal specialistläkare från Syrien och El Salvador på Mynttorget i Stockholm.

I över ett år har de väntat på att få sina läkarlegitimationer behandlade av Socialstyrelsen.

- Det känns som att vi straffas. Det enda vi vill är att få börja jobba, säger öron-näs-halsspecialisten Mohammad Alshalak.

Men enligt Socialstyrelsen beror det hela på en missuppfattning.

Trots att det kyliga decembervädret bjöd på både regn och blåst hade ett 50-tal personer samlats framför Skandiahuset under torsdagsförmiddagen. Med banderoller och värmande kaffe i händerna framförde de sitt tydliga budskap: Sverige behöver oss NU! Läkarna ville därmed se både snabbare handläggningstider av läkarlegitimationer samt menade att provtjänstgöring är den snabbaste vägen till arbete.

- Jag har väntat i ett år och två månader på att få svar från Socialstyrelsen. Om det fortsätter så här kommer Sverige att förlora många duktiga specialistläkare, berättar ortopedkirurgen Basel Abed Alaziz.

Ska genomföra kunskapsprov

Förutom de långa handläggninsgtiderna är Basel och hans specialistkollegor även kritiska till Socialstyrelsens förslag om att låta samtliga läkare genomföra ett kunskapsprov för att kunna få sin svenska läkarlegitimation. Tidigare har endast de som inte åberopar specialistkompetens från sitt hemland behövt genomföra detta, men nu vill Socialstyrelsen att det även ska gälla för specialistläkarna.

I väntan på att beslutet fattas har myndigheten enligt öron-näs-halsspecialisten Mohammad Alshalak slutat att behandla de certifikat som inkommit från och med augusti 2014.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 15-12-12:

Idéer kläcktes till ny handlingsplan för Uppsalas flyktingmottagande till sidans topp

Under två dagar har Uppsala kommuns högsta chefer varit samlade för att kläcka nya idéer för att klara flyktingmottagandet nästa år. Kommunalrådet Erik Pelling (S) tror, efter idékläckardagarna, att kommunen kommer att klara av det åtagandet på ett bra sätt.

Framför allt gäller det att förbereda sig för den nya lag från 1 mars nästa år som tvingar kommunerna att ta emot ett visst antal flyktingar som fått uppehållstillstånd och som därför behöver bostad bland annat. Uppsala kommun tror att det rör sig om cirka 750 flyktingar som kommer att placeras i Uppsala i ett första skede efter den 1 mars.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Uppsala 15-12-10: Kommunchefer låser in sig för att lösa flyktingfrågan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 15-12-11

Interpellationsdebatt: Tillfällig paus i flyktingmottagandet till sidans topp

Interpellation 2015/16:241 av Johan Forssell (M)

Antalet asylsökande fortsätter att vara på en mycket hög nivå. De senaste sju dagarna har drygt 6 100 personer kommit, enligt Migrationsverkets löpande statistik. Bara de senaste två månaderna har Migrationsverket registrerat ca 100 000 asylsökande.

Mot bakgrund av att allt fler samhällsfunktioner larmar om att läget är akut är det nödvändigt att söktrycket kraftigt minskar framöver. Det är därför välkommet att regeringen har hörsammat Moderaternas uppfattning att det är nödvändigt att svensk migrationspolitik förändras. Det är inte i längden hållbart att Sverige har regler som kraftigt avviker från övriga EU. Flyktingströmmen är en gemensam uppgift för hela EU, vilket gör det nödvändigt att mottagandet utformas så att hela EU tar ansvar.

Samtidigt är det tveksamt om de förslag regeringen har presenterat kommer att leda till att söktrycket dämpas i den omfattning som är nödvändig. Moderaterna har därför framfört att det i nuvarande krisläge är nödvändigt med en tillfällig paus i flyktingmottagandet för att ge möjlighet att skapa ordning och reda i mottagandet. Det är mot den bakgrunden som Moderaterna föreslagit att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur ställer sig ministern och regeringen till Moderaternas förslag om att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan?

Riksdagsdebatten med svar av justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 2015-12-09: Skriftlig fråga av Mikael Cederbratt (M): Skärpt asylpolitik i Danmark och dess påverkan på Sverige (Extern länk)

Svar av justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-12-08:

Vi unga kräver att Sverige tar ansvar till sidans topp

14 ungdomsorganisationer: Ett stängt land är inte den framtid vi vill leva i

Vi, representanter från ungdomsrörelsen i Sverige och sex partipolitiska ungdomsförbund, sätter ner foten och kräver att Sverige anammar ett tydligt ledarskap som står upp för öppenhet och solidaritet, eftersom det är så den framtid vi vill leva i ser ut. Att möta dagens situation med att stänga ute världen är inte lösningen, utan en del av problemet.

Vi representerar organisationer som på olika sätt samlar den unga generationen. Politiskt och bredare i civilsamhället. Vi ställer oss inte bakom tanken att det bara skulle finnas en lösning på den nuvarande flyktingsituationen. Vi ställer oss inte bakom tanken att vi måste stänga dörren för att hjälpa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvinna till Kvinna blogg 15-12-10:

Kvinnor på flykt är de stora förlorarna till sidans topp

Lena Ag

Sverige begränsar nu kraftigt flyktingmottagandet. Ett av huvudargumenten är att vi inte kan erbjuda ett värdigt mottagande. Jag har just kommit tillbaka från en resa tillsammans med tre fredspristagare till Balkans enorma mottagningsläger. Här riskerar människor på flykt nu att fastna i limbo. Mängden kvinnor och barn i lägren ökar dramatiskt från tidigare låga nivåer. 2:a december kommer rapporter från grekisk polis via UNHCR att drygt hälften (52 procent) av de som nu ger sig ut på de livsfarliga båtresorna över Medelhavet är just kvinnor och barn. De som överlever färden får möta den annalkande vintern på Balkan där små barn i lägren redan nu drabbas av nedkylning och lunginflammation och där allt fler fall av kallbrand rapporteras bland flyktingarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-12-12:

Välfärdsstaten är vår chans till sidans topp

Katrine Marçal

Debatten om flyktingkris och välfärd tycks just nu stå mellan marknadsliberalen Johan Norberg och dalasossen Göran Greider.

Och det räcker inte.

"Politikerna räddar hellre välfärdsstaten än människoliv" skrev liberalen Norberg i Metro. När flyktingkrisen nu börjar ha effekt ute i svensk förlossningsvård och svenska skolor, när cellprov för kvinnor ställs in i Blekinge och socialsekreterare går på knäna i Malmö, då placerar sossarna, som Per Svensson uttryckte saken i Sydsvenskan "Anders Ygeman på Öresundsbron med höjt svärd".

Hit, men inte längre!

Och detta är fel val, menar Johan Norberg. Det är viktigare att rädda flyktingar än att garantera nivåer i de svenska socialförsäkringarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 15-12-13:

Detta är en människa. När Danmark vill råna flyktingar måste vi höja våra röster. till sidans topp

Olof Åkerlund

När började till exempel Förintelsen? Redan vid maktövertagandet 1933 eller Novemberpogromerna fem år senare? Låg den rentav dold i den långa, förfärliga historia av antisemitism som Europa än inte har lyckats frigöra sig från?

I april 1938 blev judarna i Tyskland skyldiga att registrera alla sina tillgångar. Endast personlig hushållsutrustning och föremål med ett sammanlagt värde under 5 000 riksmark undantogs. Det var början på en plundring som inte skulle stanna ens vid de mördades kroppar.

Historien upprepar sig inte, det är viktigt att komma ihåg. Men det gör det inte mindre viktigt att varna när vissa mönster går igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 15-12-14:

SSR: Kommunerna ansvariga för krisen i socialtjänsten till sidans topp

Det är inte det ökande antalet ensamkommande barn som skapat krisen i kommunernas socialtjänst. Krisen beror på att kommunerna i åratal underlåtit att ta sitt arbetsgivaransvar, skriver Camilla Sköld, SSR.

Akademikerförbundet SSR organiserar merparten av landets socialsekreterare. Det är den yrkesgrupp som arbetar med myndighetsutövning, bland annat i mottagandet av ensamkommande barn.

Att läget i den sociala barn- och ungdomsvården är krisartat är väl känt vid här laget. Till exempel kunde vi nyligen ta del av rapporter om att ett 30-tal kommuner anmält sig själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, eftersom de inte mäktar med att ta emot ett ökat antal asylsökande på ett rättssäkert sätt.

Det är sant att många kommuner, inte minst ankomstkommunerna, är hårt belastade och att det är nödvändigt att sprida ansvaret för att ta emot ensamkommande barn på flera kommuner. Men det är lika sant att krisen i socialtjänsten var ett faktum långt innan ökningen av antalet flyktingar.

Den totalundersökning som Novus gjorde på Akademikerförbundet SSR:s uppdrag för cirka ett år sedan talar sitt tydliga språk.

Redan då var situationen så pressad att 70 procent av socialsekreterarna uppgav att personalomsättningen var hög på deras arbetsplats. 69 procent svarade att det var svårt att få erfaren personal och 64 procent uppgav att allt fler slutar. Vidare svarade så många som 49 procent att kommunen inte klarade kvalitet och rättssäkerhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politism.se debatt 15-12-17:

Påståendet att systemet kollapsar är inte sant till sidans topp

Erik Rosén

Både regeringen och stora delar av oppositionen påstår att läget är ohållbart och talar om en systemkollaps, i bland till och med om en välfärdskollaps, kopplat till flyktingmottagandet.

Det är inte sant.

Ett antal källor jag pratat med den senaste månaden ger en annan bild. Och kanske kan texten bli långrandig när den bilden ska förmedlas, men det är viktiga frågor. För vi står mitt i ett definierande historiskt ögonblick, där våra val berättar för framtiden om vilket samhälle vi valde att vara.

Ett samhälle där de rikaste länderna i världen garanterade lidande människor på flykt de rättigheter vi lovat att garantera - eller ett samhälle där vi vägrade förändras och anpassa våra system efter de mänskliga utmaningar vi ställs inför.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Karin Pettersson i Aftonbladet: Sluta prata om systemkollaps (Extern länk)

Joel Halldorf i Dagen 15-12-10: På väg mot en moralisk kollaps (Extern länk)

Nooshi Dadgostar i Svenska Dagbladet 15-12-17: "Sverige kan öka kapacitet att ta emot flyktingar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 15-12-18:

Stängda gränser mördade min släkt till sidans topp

Hade länderna i Europa öppnat sina gränser för 70 år sedan hade 6 miljoner judar inte dött. Och mina barn hade haft en stor släkt. I dag klipper jag mina ID-handlingar, skriver Tomas Tjajkovski.

Mamma överlevde Auschwitz och pappa överlevde Sachsenhausen. Mormor, farmor och morfar mördades där. Resten av min familj på över 60 personer dog också under andra världskriget.

Innan mina familjemedlemmar mördades hade de kunnat resa ut från Tyskland och Polen. Om någon hade velat släppa in dem.

Svenskarna tyckte säkert synd om judarna. Beklagade människornas öden. Men det var inte deras fel att nazisterna bråkade och varför skulle just svenskarna hjälpa till mer några andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-12-09:

Svar på fråga: Rehabilitering för traumatiserade och krigsskadade barn och familjer till sidans topp

Fråga 2015/16:400 av Daniel Sestrajcic (V)

Regeringens åtstramningar i flyktingpolitiken är ett katastrofalt beslut för de mest utsatta människorna på flykt. Signalerna från de som arbetar med att ta emot ensamkommande barn och flyktingar är entydigt: Dessa beslut stjälper i stället för hjälper - ge oss i stället verktyg så att vi på bästa sätt kan erbjuda värme, medmänsklighet och trygghet.

Barnläkaren och professorn i folkhälsovetenskap Henry Ascher uttrycker det så här:

"I snart 20 år har jag arbetat med traumatiserade barn på flykt och deras familjer. Jag har forskat och undervisat. Och jag har arbetat med barnen och deras familjer, med de metoder som finns för att trygga upp och stötta, för att försöka underlätta för dem att trots allt de utstått kunna gå vidare i livet.

Idag känner jag mig uppgiven. De verktyg vi arbetat med vrids oss ur händerna. Tillfälliga uppehållstillstånd, stopp för familjeåterförening, försörjningskrav, ovetenskapliga och oetiska åldersbedömningar. Alla dessa åtgärder motarbetar effektivt de verktyg vi haft för stöd, rehabilitering och integration."

Det arbete som Henry Ascher och många fler gör måste understödjas i stället för att stjälpas. Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka konkreta åtgärder föreslår ministern och regeringen för att underlätta och stärka arbetet med rehabiliterande och hälsofrämjande insatser för traumatiserade och krigsskadade barn och familjer?

Svar av justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 15-12-10:

"Villkor för uppehållstillstånd skapar nya problem" till sidans topp

Att få rätt till permanent uppehållstillstånd först om man har ett arbete, kan skapa problem på arbetsmarknaden. Det skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO.

Tillfälliga uppehållstillstånd, i de flesta fall på ett år i taget, blir den nya huvudregeln för de som beviljas asyl i Sverige. Detta är resultatet av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna och de tillfälliga förändringar i utlänningslagen som regeringen presenterade den 24 november. Konsekvenserna av tillfälliga uppehållstillstånd har diskuterats flitigt, dock inte ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Om eventuella regelförändringar utformas fel kan de emellertid få negativa återverkningar på arbetsmarknaden och försvåra nyanländas etablering.

Trots att uppehållstillstånden i de allra flesta fall kommer att förlängas finns en risk att den ökade osäkerhet som det innebär att ha ett tillfälligt i stället för ett permanent uppehållstillstånd försvårar processen att träda in på den svenska arbetsmarknaden. Detta kräver ofta en mer långsiktig planering både från individen och svenska myndigheter, men flera frågor kvarstår. Kommer nyanlända att kunna påbörja utbildningar eller praktikperioder som avslutas efter att deras nuvarande uppehållstillstånd går ut?

Bland de aviserade regelförändringar finns även ett förslag om att den som vid den tid då ett tillfälligt uppehållstillstånd omprövas har ett arbete som hen kan försörja sig på ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-12-16:

Svar på skriftlig fråga: Förenklad handläggningsprocess av barn i familjehem till sidans topp

Fråga 2015/16:390: av Cecilia Widegren (M)

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och omsorgspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvaliteten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000-190 000 asylsökande. Lägg därtill - eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser - ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

I dag får inte barn utan socialnämndens medgivande tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilda hem som inte tillhör föräldrarna eller någon som har vårdnad av barnet. Därtill får inte socialnämnder lämna medgivande eller besluta om vård utan att det enskilda hemmet och förutsättningarna utreds av socialnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har föreslagit i ett akut 47-punktsprogram med förslag på nödvändiga förändringar att man bör se över reglerna och föreslagit att det i den situation som nu råder borde räcka med registerutdrag avseende familjehemmet (såsom brotts- och misstankeregistret samt upplysningar från kronofogden), hembesök och en initial bedömning utifrån BRA-fam-metoden. SKL föreslår att den kompletterande familjehemsundersökningen kan genomföras när barnet redan är placerat.

(...)

Hela frågan (Extern länk)

Svar av barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

Se även:

Skriftlig fråga av Amir Adan (M): Socialtjänstens pressade situation (Extern länk)

Svar av barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-12-16:

SR sprider lögner om flyktingbarnen till sidans topp

Petter Larsson

Svenska folket inbillar sig att ett ensamkommande flyktingbarn sett sina föräldrar mördas och i en hast packat en ränsel. I själva verket handlar det om otacksamma kravmaskiner som utkommenderats av sina familjer för att skaffa uppehållstillstånd och pengar. Dessutom ljuger de ofta om sin ålder. Men Sverige har lagt locket på debatten.

Det är det bärande budskapet när Sveriges Radio i en ny serie signerad Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén med start på nyårsdagen ska "granska ett par offentliga lögner". Det första avsnittet, De desillusionerade humanisterna, ligger redan på nätet.

Reportaget är ett exempel på hur man som journalist kan luras utan att direkt ljuga. Det sker i tre steg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Reliefweb 15-12-18:

Addressing security concerns without undermining refugee protection till sidans topp

UNHCR recommends measures for strengthening security and refugee protection in parallel

UNHCR is today releasing guidance aimed at helping States deal with security concerns while maintaining vital standards of refugee protection.

The recommendations are contained in a paper presented at an inter-governmental meeting by Assistant High Commissioner for Protection Volker Türk. The paper argues that national security and international protection for refugees are not mutually exclusive, and calls for an integrated approach that ensures both goals are being met. Currently, with growing polarization of political debate concerning refugees in some countries, the concern is that asylum-seekers and refugees could be victimized, and refugee protection - which has saved the lives of millions of people since World War Two - could be endangered.

Two important points to bear in mind here are that refugees are themselves fleeing persecution and violence, often including terrorist acts; and that the 1951 Refugee Convention explicitly excludes people who are combatants or who have committed serious crimes.

With border controls, UNHCR understands the need of States to identify security concerns at the point of entry, for example through increased checks, including the use of biometrics such as fingerprints and iris scans. Its recommendations include practical guidance on ensuring that these and other measures are carried out properly and proportionately and subject to judicial control, and avoiding discrimination, for example based on nationality, race, ethnicity, or religion. Applications for asylum must be looked at individually.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-12-18:

Interpellationsdebatt: EU:s yttre gränskontroll till sidans topp

Interpellation 2015/16:158 av Désirée Pethrus (KD)

Avsaknaden av kontroller vid de inre gränserna och det ökande antalet resande till EU kräver en gemensam effektiv förvaltning av EU:s gemensamma yttre gränser. I dag har Frontex uppgiften att bevaka EU:s yttre gränser. I de strategiska riktlinjerna på området med frihet, säkerhet och rättvisa som antogs i juni 2014 uppmanade Europeiska rådet till flera åtgärder i fråga om gränsförvaltning.

(...)

I samband med EU:s toppmöte den 15 oktober diskuterades hur man ska hantera migrationsströmmen och det konstaterades att de grekiska insatserna inte räcker för att hantera migrationsflödet. I stället måste kontrollen av EU:s yttre gränser skärpas.

Trots det uppkomna läget markerade märkligt nog Sveriges statsminister Stefan Löfven under toppmötet att EU inte ska få mandat att sköta den yttre gränsbevakningen. I stället kvarstår ambitionen att gränsbevakningarna sköts nationellt. Här behövs ett klargörande från regeringen. Vad är det man menar då regeringen inte ser någon anledning att upprätta nationella gränskontroller?

(...)

Regeringen uppger ofta att Sverige är ensamt om att driva fler legala vägar in i EU. Men den största partigruppen inom EU, EPP har det på sin agenda. Så det måste kunna gå att driva.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

1 Varför motsätter sig regeringen att EU tar på sig ansvaret för bevakningen och kontrollen av EU:s yttre gränskontroll?

2 Vad gör ministern och regeringen för att främja möjligheten till att söka humanitära visum utanför EU?

Protokoll med svar av statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-18:

"Europa har ingen flyktingkris utan en solidaritetskris" till sidans topp

UNHCR:s Europachef Vincent Cochetel och hans stab har en övervakande roll vad gäller EU:s och andra europeiska länders hantering av flyktingfrågor.

- Med lite vilja klarar Europa det här ganska enkelt, säger han.

Det är bråda dagar för Vincent Cochetel. Stora frågor ligger på hans bord och i EU förhandlas det för fullt om flyktingfrågan. Trots 30 års erfarenhet inom FN:s flyktingkommissariat gick han tidigare i höstas ut och sa att han aldrig sett en liknande situation som den i Grekland efter att antalet flyktingar över Medelhavet ökat dramatiskt. Han varnade då samtidigt för en ökad politisering av kontinentens flyktingkris. Förgäves, kan man konstatera ett par månader senare.

Tidigare i år publicerades bilden på den döda treåringen Alan Kurdi. Bilden väckte starka reaktioner och tycktes sporra solidariteten i hela Europa. Gjorde det dig mer optimistisk?

- Både ja och nej. Många barn som ingen brydde sig om har dött både före och efter Alan. Att man måste se en bild på en död pojke för att bry sig är synd. Å andra sidan var det ett slags uppvaknande. En insikt om att Syrien inte är så långt borta, att konflikten är allvarlig och skapar massflykt. Många av de som flyr klarar sig inte i grannländerna så de kommer till Europa. En av dem var Alan Kurdi.

Länder som Sverige, Tyskland och Österrike öppnade upp för de här människorna, men nu stängs även de gränserna. Vad tycker du om det?

- Det är inte normalt att tre länder tar hela ansvaret. Det kommer till en punkt när en bättre omfördelning av flyktingar är absolut nödvändig. Idealiskt borde omfördelningen ske redan i Grekland. Något slags gränsbevakning behövs för ett korrekt förfarande men vi får inte tumma på asylrätten så att människor hamnar i limbo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-12-10:

Riksdagens frågestund: EU-avgiften och den europeiska asylpolitiken till sidans topp

HÅKAN SVENNELING (V):

Herr talman! Människor på flykt är en het fråga både i Sverige och i Europa. Regeringen har arbetat för en mer jämn fördelning av flyktingmottagandet mellan Europas länder. Därför var det glädjande när EU:s medlemsstater kom överens om en gemensam fördelning av flyktingar så att alla länder skulle ta mer ansvar.

Tyvärr har överenskommelsen bara visat sig vara ord på ett papper. Från att tidigare ha varit ett välkomnande land lägger nu regeringen under jubel från Sverigedemokraterna om Sveriges flyktingpolitik till en mycket restriktiv asylpolitik. Här har man nu släckt den ljuspunkt som tidigare funnits för många flyktingar att söka en fristad och skapa ett bättre liv i Sverige.

Regeringen har varit tydlig med att fler europeiska länder borde ta ett ökat ansvar, men i stället för att rikta udden mot EU och Europas länder har regeringen konsekvent riktat den mot flyktingar. Om den svenska regeringen menar allvar borde man hålla inne den svenska EU-avgiften.

Anser statsrådet att Sverige borde hålla inne avgiften till EU till dess att EU och Europas länder följer beslutet om ett mer solidariskt flyktingmottagande?

(...)

Riksdagsdebatten med svar av närings- och innovationsminister MIKAEL DAMBERG (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 15-12-16:

LO-basen: Flyktingar kan ge Sverige superekonomi till sidans topp

Om Sverige lyckas med integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden kan Sverige om tre-fyra år ha en superekonomi med 4-5 procents tillväxt. Det sade LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

- Om vi lyckas kan vi bli rikast i Europa. Lyckas vi får vi en superekonomi, sade han.

- Nu när tillväxten går bättre i Europa tror jag att vi kan ha en rätt lång period av BNP-tillväxt i Sverige och andra länder, fortsatte han.

Givetvis står Sverige inför en mycket stor utmaning. Svenska politiker har hittills underskattat kostnaderna för flyktingarna. Årets kanske 170 000 flyktingar behöver utbildning, boende och hälsovård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-12-17: Flyktingexpert sågar LO:s motstånd mot lägre löner (Extern länk)

Dagens Arensa 15-12-21: Sandro Scocco: Oroväckande eget tyckande i migrationsdebatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 15-12-12:

"Mobilisera anständigheten" till sidans topp

"Då i somras, i början av flyktingvågen, mobiliserades den svenska reserven av godhet. Det var en lycka att se på. Nu fruktar många att det är över", skriver Svante Weyler.

Om någon hade kommit på den bisarra idén att fråga min mor om hennes affärsidé - hon var en hängiven socialarbetare hela sitt liv - så hade hon faktiskt kunnat svara.

Det handlade om något så enkelt som anständighet: det går an att vara frisk bara man vet hur de sjuka har det, det går an att vara rik bara man vet hur de fattiga har det, det går an att vara lycklig bra man vet hur de olyckliga har det.

Det låter anspråkslöst, hon skulle aldrig gått så långt att hon krävt godhet. Inte av någon annan, bara av sig själv. Det skulle ha varit att ställa orimligt höga krav på en människa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-11:

Det gick fortare än vi någonsin kunnat tro till sidans topp

Makthavare och proffstyckare för fram människofientliga åsikter och ren populism nu, som de skulle skämts ihjäl för ifall de yttrat för bara något år sedan. Gränser stängs, människors rättigheter kränks och ingen av oss har ork kvar att protestera. Det känns som om vi tappat rösten, vi har skrikit oss hesa, skriver Kawa Zolfagary.

Jag vaknar mitt i natten, arg och argumenterande. Min hjärna är full av fragment från en text, en konversation, ett samtalsämne. Min kropp är spänd, redo för att ta emot slag. Hjärnan går på högvarv och tankarna rusar. Jag ligger där tryggt i min säng, men känner mig ändå hotad. Det är inte första gången det händer och inte heller den sista. Den här hösten har gjort mig sömnlös.

Det är svårt att komma ihåg exakt när det började, en bieffekt av sömnlösheten är att minnet försvagas. Kanske var det när det växande engagemanget i flyktingrörelsen möttes av en panikslagen regering som släckte lågan innan den hunnit växa sig stark. Det kan ha varit de tjugotalet brandattentat mot flyktingförläggningar och hem för ensamkommande barn, dåd där förövarna går fria och makten stumt tittar på. Eller så var det efter den rasistiska terrorn i Trollhättan. Men något gick sönder i mig och jag vet inte hur jag ska laga det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 15-12-17:

How have the international media covered migration in 2015? till sidans topp

"Moving Stories" reviews media coverage of migration in the European Union and in 14 countries across the globe and finds that journalists routinely fall into propaganda traps laid by politicians.

Covering migration has proven to be the biggest challenge for journalists and media organisations across the world. Some have risen to that challenge, while others have fallen short. With migration likely to be one of the biggest stories of the year again in 2016, it is important to reflect on what can be done to improve this journalism.

To mark International Migrants Day on Friday 18 December the Ethical Journalism Network has published a report on media and the global migration and refugee crisis. The report, Moving Stories, reviews media coverage of migration in the European Union and in 14 countries across the globe and finds that journalists often fail to tell the full story and routinely fall into propaganda traps laid by politicians.

The report's editor Aidan White says that "around the world media coverage is often politically led with journalists following an agenda dominated by loose language and talk of invasion and swarms."

However, the EJN's director notes that, "at other moments the story is laced with humanity, empathy and a focus on the suffering of those involved".

The 100-page report highlights:

Missed Opportunities: How journalists and media in Europe failed to raise the alarm about an imminent influx of refugees fleeing war in Syria and Iraq, even though the story was there to be told a year before the crisis broke in 2015;

Hate-speech: How outrageous anti-migrant or anti-Muslim statements by politicians like Donald Trump in the United States and some European leaders have fuelled increasing public concern and hijacked media coverage;

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 15-12-21:

Artikel 14 - ute nu! till sidans topp

Årets sista nummer av FARR:s tidning Artikel 14 kommer i dagarna till prenumeranterna. Tema är Ensamkommande.

Fler ensamkommande barn och ungdomar än någonsin kommer till Sverige. Samtidigt har regeringen en speciell udd riktad mot just denna grupp i sin lista med nya förslag. Artikel 14 reder ut begreppen, granskar åldersbedömningar, tittar närmre på ensamkommandes dubbla trauman och hur väl de faktiskt lyckas etablera sig.

Nytt! Artikel 14 finns snart i en pressbyrå nära dig. Vi gör ett försök med pressbyråförsäljning men tidningen kommer inte att finnas på alla ställen. Om du inte är prenumerant och inte hittar tidningen i pressbyrån - beställ ett provnummer!

Till beställningskupong (Extern länk)

Se även:

Svenska Afghanistankommittén 15-12-21: Afghaner på flykt - nytt temanummer av Afghanistan-nytt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.