ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 9 december 2015

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 15-12-09:

Specialutgåva kring förslagen för att minska flyktinginvandringen till sidans topp

Detta nummer av Asylnytt är en specialutgåva ägnad åt regeringens åtgärdspaket som lanserades den 24 november, bakgrunden till situationen och reaktioner på lagförslagen.

Många notiser och inlägg, bland annat från ett flertal riksdagsdebatter, finns i arkivet även om de inte fick plats i detta brev.

Trots att urvalet är begränsat till ämnet och lokalpressen inte är representerad blev brevet längre än vanligt. Så många har tagit till orda för att de anser att regeringens förslag hotar asylrätten och lämnar barnen i sticket.

Nästa utgåva som väntas om några dagar kommer att innehålla den sedvanliga bevakningen av asylpraxis med mera.

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 15-11-24:

Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande till sidans topp

Sverige har i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Vi är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar stor solidaritet i en svår tid. Vi värnar den internationella asylrätten.

Efter sommaren har antalet flyktingar som söker sig till Sverige ökat kraftigt och bara de senaste två månaderna har 80 000 personer sökt asyl i Sverige. Av dem är det så många barn och unga så att det motsvarar över 100 nya skolklasser varje vecka. Myndigheter och kommuner har nu svårt att klara av ansträngningen. Kommuner Lex Sarah-anmäler sig själva för att de inte längre kan sköta sitt mottagande på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällskydd och beredskap slår larm om att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. Sverige kan inte längre garantera tak över huvudet för de som söker sig till vårt land och den senaste veckan har människor tvingats sova utomhus.

Därför föreslår nu regeringen en rad åtgärder för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Det kräver att antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige minskar kraftigt. Regeringen vill därför under en period anpassa asylreglerna till miniminivån i EU för att fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder.

Samtidigt ska kapaciteten i mottagandet förbättras. Många kommunala verksamheter är hårt ansträngda eller står inför stora prövningar. Det gäller bland annat socialtjänsten, skolan och traumavården. En annan stor utmaning är att möta den snabbt växande befolkningens behov av bostäder. Här krävs fortsatt insatser.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 15-11-25: Migrationsverkets generaldirektör kommenterar regeringens förslag (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 15-11-25: Migrationsverkets generaldirektör: Den förste att beklaga detta (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11- 24: Regeringen: Ny lagstiftning för färre asylsökande (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-24: Romson i tårar: "Fruktansvärda beslut" (Extern länk)

SvT Sörmland 15-11-24: Sörmländska S-toppar stöttar nytt asylförslag (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-24: M: "Sverige behöver agera nu" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-24: SD: "Det här är SD-politik" (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 15-11-24: Jimmy Jansson (S): Regeringens skärpta flyktingpolitik förståelig (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-24, Jonas Sjöstedt (V): "I dag släckte man ljuset" (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 15-11-24: Rickard Malmström (MP) om nya asylpolitiken: "Vi har nått en gräns nu" (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-25: MP-riksdagsmannen Rasmus Ling: MP bör överväga att lämna regeringen (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-24: V stödjer inte regeringens flyktingförrslag (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-26: Liberalerna kritiska till förslag om anhöriginvandring (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-26: Borgerlig kritik mot att splittra barnfamiljer (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-28: C och V: Naivt tro att EU tar ansvar när vi stänger (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-28: Romson: Id-kontroller inte brott mot asylrätten (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-29: Gustav Fridolin (MP): Det här är ett misslyckande för oss (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-11-25:

Försvara asylrätten! till sidans topp

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, beklagar djupt att regeringen tagit till så drastiska åtgärder för att minska antalet flyktingar istället för att satsa på att förstärka flyktingmottagandet. Vi delar regeringens åsikt att fler länder i EU borde ställa upp mer, men vi tror inte att det kommer att ske genom att Sverige sänder ut signalen att flyktingmottagande är en stor belastning. Vi är särskilt oroliga för vad denna signal kommer att leda till i Sverige, när främlingsfientliga krafter får en bekräftelse.

Förslagen är just förslag och måste diskuteras innan de kan antas av riksdagen. Vi hoppas att partiföreträdarna inför denna diskussion besinnar sig. Det är trots allt inte Sverige som hotas av en katastrof, utan människorna i flyktländerna och i grannländernas flyktingläger. Till diskussionen vill vi bidra med följande synpunkter.

Under kriget i Bosnien på nittiotalet införde Sverige visumtvång för att stoppa flyktingar. Den dåvarande regeringen förklarade att asylrätten inte hotades. Visumtvånget hindrade ju bara flyktingar att söka asyl just i Sverige. Men det var inte sant. Alla EU-länder hade infört eller kom att införa samma restriktioner. Visumtvånget gällde inte bara Sverige och det blev inte tillfälligt. Det kompletterades med transportöransvar för att flygbolag och fartyg inte skulle ta med oönskade resenärer. Konsekvenserna blev katastrofala. Sedan visumtvång blev regel måste flyktingar resa illegalt för att nå EU:s gräns, och många förlorar livet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR 15-11-27: Defend the right of asylum! (Extern länk)

Se även:

RFSL 15-11- 24: Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer (Extern länk)

Röda Korset 15-11-24: Regeringens förslag slår hårt mot de redan utsatta (Extern länk)

Röda Korsets Ungdomsförbund 15-11-24: Tre år är ett långt andrum (Extern länk)

Tro och Solidaritet 15-11-24: Tillfälliga uppehållstillstånd och medicinsk åldersbestämning - ovärdiga medel (Extern länk)

Svenska Kyrkan 15-11-25: Ärkebiskopens reaktion på regeringens förslag om flyktingmottagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International Sverige 15-12-03:

Stoppa regeringens åtgärdspaket till sidans topp

Amnesty International vädjar nu till regering och riksdag att inte fatta beslut om de åtgärder som regeringen presenterade i förra veckan. Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter, menar människorättsorganisationen, som idag startar ett upprop mot regeringens förslag.

- Regeringens förslag innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. I vissa delar balanserar man nu på gränsen till vad som är juridiskt möjligt. Vi är mycket oroade över utvecklingen och därför uppmanar vi nu alla människor i Sverige att tillsammans med oss kräva att åtgärderna inte genomförs, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare vid den svenska sektionen av Amnesty International.

- Om åtgärderna införs kommer de leda till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten. Åtgärderna kommer också få helt oönskade resultat för flera myndigheter, däribland Migrationsverket som får ett stort extra arbete med att ompröva tillfälliga uppehållstillstånd och med att hitta ett system för att snabbt och rättssäkert implementera en ny lag, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flykting och migration vid den svenska sektionen av Amnesty International.

Några av de åtgärdsförslag som Amnesty kritiserar handlar om införandet av tillfälliga uppehållstillstånd och att rätten till familjeåterförening tas bort i många fall. Förslag som bland annat kommer att försvåra för många människor att komma in i samhället.

-För den som flytt krig kommer oron över både den egna situationen och över de anhörigas, som finns kvar i hotfulla situationer i hemlandet, överskugga allt annat. Det blir svårt att fokusera på att lära dig ett nytt språk och planera för studier eller söka arbete när du inte vet hur din, eller dina nära och käras framtid, kommer att se ut, fortsätter Madelaine Seidlitz.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Delta i uppropet - obs: klicka på länken "skriv ett personligt brev" för att komma till sidan där du kryssar för vilka delar av texten du vill ha med! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNICEF 15-11- 25:

En sorglig dag för barn på flykt till sidans topp

Regeringens nya migrationspolitik väcker oro ur ett barnrättsperspektiv. Beslut om hårdare regler för att söka asyl och en fristad i Sverige verkar inte föregås av några som helst barnkonsekvensanalyser, skriver UNICEF Sveriges programchef Christina Heilborn idag.

Risken när snabba beslut fattas i desperata lägen är att mänskliga rättigheter och rättssäkerhet sätts ur spel. Vi är bekymrade för att barns rättigheter nu urholkas, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för enskilda barn.

De förändringar som nu ska införas som är särskilt allvarliga ur ett barnrättsperspektiv är:

+ Att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Det ska alltså även gälla barnfamiljer och ensamkommande barn. Detta kommer att resultera i ökad psykisk ohälsa, socialt utanförskap och uppslitande avvisningar.

+ Att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter ska ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall. Vi kommer i och med detta bevittna hur barn i mycket utsatta situationer beroende på sjukdom, funktionsnedsättning eller våld ändå kommer att utvisas.

+ Att medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska tillämpas. Detta är en ifrågasatt och kontroversiell metod såväl internationellt som i Sverige eftersom den är alltför osäker vetenskapligt. Risken är således att barn under 18 år bedöms vara vuxna och därmed inte får det skydd och stöd som de har rätt till. Om en åldersbedömning ska göras krävs det en helhetsbedömning där även den psykosociala aspekten måste vägas in, och den lägsta åldern i spannet som framkommer måste vara den som gäller.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Rädda Barnens Ungdomsförbund 15-11-25: Barn blir spelpjäser i signalpolitiken (Extern länk)

Förbundsordförande Jorge Londoño i ETC 15-11-26: Signalpolitik med barn som spelpjäser (Extern länk)

BRIS 15-11-26: Regeringen frångår sitt löfte att garantera alla barn trygghet och skydd (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-24: Rädda Barnen-chef kritisk: Barn blir levande pjäser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-25:

Regeringens besked om skärpt flyktingpolitik till sidans topp

ID-kontroller, tillfälliga uppehållstillstånd, begränsad rätt för anhöriga att komma till Sverige och medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Regeringens besked om en skärpning av migrationspolitiken har väckt starka reaktioner både i de egna leden, hos oppositionen och i hela samhället.

Regeringens förslag presenterades av statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP) på en presskonferens klockan 15 på tisdagseftermiddagen.

Redan innan presskonferensen kom igång hade en del av förslagen läckt ut, och det talades om "extremt tuffa beslut" för att begränsa flyktinginvandringen, twittrade Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg.

Statsminister Stefan Löfven inledde presskonferensen med att säga att Sverige ska ta sin del av det globala ansvaret för människor på flykt, och att vi värnar den internationella asylrätten.

Ingen kan tvivla på Sveriges vilja att ta emot människor som tvingas fly från krig och konflikter - vi har tagit emot 80 000 människor de senaste två månaderna, enligt Löfven.

- Därför smärtar det mig att meddela att Sverige inte längre klarar av att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör i dag, sa Stefan Löfven.

Han sa att situationen måste lösas på EU-nivå och att Sverige har blivit det land som tar störst ansvar i förhållande till sin befolkningsmängd, samtidigt som många andra länder gör väldigt lite. Det går inte att kombinera fri rörlighet med flykt från ansvar, sa Stefan Löfven på presskonferensen.

- Nu måste vi visa att vi helt enkelt inte kan göra mer. Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-27: Det här vill regeringen göra (Extern länk)

InfoFamilj 15-11-26: Hur kommer nya regler om familjeåterförening att slå mot olika nationaliteter ? (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-26: Väljarna om nya flyktingpolitiken: Nödvändigt - men för sent (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-25: Sämre villkor för flyktingarna påverkar budgeten (Extern länk)

Radio Sweden 15-11-25: Så slår de nya asylreglerna (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-25: Skärpta regler avskräcker flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 15-11-25: Stor oro över nya asylregler (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 15-11-25: Negativ syn bland flyktingar på tillfälliga uppehållstillstånd (Extern länk)

Expressen 15-11-26: "Inte humant om vi hade stoppats" (Extern länk)

Berlingske Tidende 15-11-26: Eksperter: Svenske asylstramninger vil øge presset på Danmark (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-29: Nya asylregler blir bitter besvikelse för många flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 15-12-01: Syrier i Sörmland överväger att lämna Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12- 05: Nya regler för anhöriginvandring tuffast i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-11-24:

SD tar storslam till sidans topp

Petter Larsson om regeringens nya flyktingpolitik

"En chockvåg genom det medmänskliga Sverige". Så beskrev miljöpartiets språkrör Åsa Romson sina egna förslag, när regeringen via en presskonferens i eftermiddags med hull och hår kastade sig in i den kapplöpning mot botten som pågår i Europa.

Reglerna är enkla: Den som erbjuder sämst villkor vinner. Människor som flyr för sina liv förlorar. Sverige höjer nu insatserna.

Man rör inte asylrätten på pappret, men gör sitt yttersta för att hindra folk att använda den.

Regeringen föreslår transportörsansvar som förvandlar tåg- och bussbolag till gränsvakter. Anhörigkraven ska skärpas, oklart hur. Medicinska ålderbedömningar ska införas, så att vi riktigt säkert - eller osäkert, eftersom bedömningar är väldigt osäkra - ska kunna skilja en artonåring från en nittonåring och utvisa den senare till Kabuls sektvåld.

Med undantag för kvotflyktingar vill man ge temporära uppehållstillstånd åt samtliga, även barnfamiljer.

Att det på något avgörande sätt skulle minska antalet asylsökande är nog långsökt.

Tyskland, som tar emot fler flyktingar än Sverige, delar ju till exempel redan ut tillfälliga uppehållstillstånd.

För integrationen däremot är det illa. Vem satsar helhjärtat på det nya landet, när man vet att man kan bli utkastad? Vilken arbetsgivare satsar på någon som kan försvinna? Och varför ska ett hårt pressat migrationsverk lägga resurser på att ompröva folks uppehållstillstånd med jämna mellanrum?

Två av förslagen är ren symbolpolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Arena 15-11-24: Ignacio Vita: Regeringens förslag början till race to the bottom (Extern länk)

Gert Gelotte i Göteborgs-Posten debatt 15-11-25: En sorgens dag för alla på flykt (Extern länk)

Åtskilliga fler diskussionsinlägg om tillfälliga uppehållstillstånd, rätten till familjeåterförening mm finns nedan under rubriken "Debatt"

 till innehållsförteckningen innehåll

Näringsdepartementet 15-12- 04:

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten till sidans topp

(...)

Regeringen har gjort bedömningen att konsekvenserna av det stora antalet människor in i landet innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Trots beslutet att införa tillfälliga gränskontroller vid inre gräns fr.o.m. den 12 november bedömer regeringen att det är nödvändigt att skapa ytterligare förutsättningar för åtgärder för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen och inre säkerheten. Detta för att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte sätts ur spel.

Regeringen har beslutat att överlämna ett förslag till Lagrådet om en ny lag: lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

I lagen föreslås regeringen få en befogenhet, alltså en möjlighet, att i vissa fall besluta att vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

De åtgärder som regeringen enligt förslaget får möjlighet att besluta om är:

+ Krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet,

+ Stängning av väg eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon (alltså inte järnväg) och som utgör förbindelse med en annan stat,

+ Sanktionsavgifter för att se till att kravet på identitetskontroller följs.

Om regeringen skulle besluta om åtgärder kommer dessa att vara begränsade i tid; identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet kan ske i högst sex månader åt gången och stängning av gränsöverskridande väg eller annan led i högst en månad åt gången. Innan regeringen fattar ett nytt beslut om någon av åtgärderna måste en karenstid om två veckor löpa.

Lagen är tidsbegränsad till tre år efter ikraftträdandet.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 15-12-08:

Skrämmande utveckling med regeringens snabblag och ID-kontroller till sidans topp

Regeringens migrationsöverskommelse, däribland en snabblag om förändringar i svenskt mottagande av flyktingar, får kritik av Svenska Röda Korset. Kritiken gäller både det snabba och slutna remissförfarandet, och de praktiska såväl som principiella konsekvenser för människor på flykt.

- Att tycka att asylrätten är viktig och samtidigt - utan remissförfaranden och djupare överväganden - införa en snabblag om ID-kontroller som i praktiken kan hindra utnyttjandet av rätten att söka asyl är djupt oroande. Det finns anledning att ifrågasätta vilka signaler Sverige sänder till omvärlden: Är vi fortfarande överens om att värna asylrätten och, i ett större perspektiv, de mänskliga rättigheter vi de facto ställt oss bakom tillsammans? säger Anna Carlstedt, ordförande i Röda Korset.

- I en situation där de goda exemplen uteblir kan istället motsatta strömningar få starkare fäste nationellt och internationellt. Det är en skrämmande utveckling som pågår just nu.

Den svenska lagstiftningsprocessen vilar på ett inkluderande av samhällets olika röster, men när det gäller förslaget om en snabblag har samråd inte skett med några aktörer från det civila samhället. Genvägar, snabbförfaranden och inskränkningar i den mänskliga rättigheterna är en farlig väg att gå. Historien visar oss att det är just i svåra tider som etablerade rutiner ska hållas.

- Att garantera rättigheter kan kosta på både i pengar och i praktiska problem, vi har förståelse för att läget är allvarligt, men att riskera att inte garantera de mänskliga rättigheterna får mycket större konsekvenser, säger Anna Carlstedt som just nu befinner sig på Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen internationella konferens i Genève.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri 15-12-03:

Regeringen redo stänga Öresundsbron till sidans topp

De nya id-kontrollerna på bussar och tåg har fått massiv kritik. Men regeringen är redo att gå ytterligare ett steg och öppnar nu för att helt stänga Öresundsbron. Det framgår av ett utkast till lagrådsremiss som Di tagit del av.

Di rapporterade på onsdagen om den massiva kritik som berörda företag och branschorganisationer riktar mot de nya id-kontroller som regeringen vill införa på bussar och tåg vid Öresundsbron.

SJ hotar i ett yttrande till näringsdepartementet att stoppa all tågtrafik till och från Danmark om kontrollerna införs. Samtidigt varnar Skånetrafiken för förseningar på upp till en timme per resa mellan Köpenhamn och Malmö.

Trots den hårda kritiken är regeringen redo att ta ytterligare steg för att minska flyktingtrycket mot Sverige. I ett utkast till lagrådsremiss konstaterar regeringen att antalet asylsökande har minskat något sedan de inre gränskontrollerna infördes, men att det inte räcker.

"Antalet asylansökningar fortsätter dock att ligga på en nivå som gör att situationen är sådan att det ur ett brett perspektiv alltjämt finns ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet i Sverige", står det.

Regeringens nya lagförslag, som ska gälla i tre år, innehåller inte bara id-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg. Regeringen vill även ha möjlighet att stänga vägar och broar. Utkastet till lagrådsremiss pekar särskilt ut Öresundsbron.

"Öresundsbron är en av Sveriges viktigaste och mest trafikerade förbindelser med ett annat land, Danmark. En tillfällig stängning av bron kan utgöra ytterligare en åtgärd för att minska risken att den allmänna ordningen eller inre säkerheten påverkas till följd av den stora tillströmningen av asylsökande", står det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-03: Regeringen: Fler åtgärder om antalet flyktingar inte minskar (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-03: Regeringen vill kunna stänga Öresundsbron (Extern länk)

Feministiskt Initiativ 15-12-03: Vi vill se en anständig flyktingpolitik (Extern länk)

Moderaterna i Skåne 15-12-03: Stäng inte Bron (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-03, Handelskammaren: "Att stänga bron kostar en miljard per dag" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-06: Lööf: Alla har rätt att söka asyl (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-03, Kommunalråd (M): "En vansinnig idé" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-03: Regeringens förslag upprör MP-politiker (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-07: Obligatoriska id-kontroller kan få ödesdigra följder för regionen (Extern länk)

TT / SvT Utrikes 15-12-07: Gränskontroller införs på Kastrup (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 15-12- 07:

Lagrådet säger nej - regeringen vill ändå stänga bron till sidans topp

Lagrådet underkänner i dag regeringens förslag om id-kontroller och att stänga Öresundsbron i krislägen. Men regeringen tänker trots kritiken gå vidare med lagförslaget.

- Lagrådet gör en annan bedömning än regering av hur allvarlig den aktuella flyktingsituationen är, därför också av hur brådskande lagstiftningsärendet är. Regeringens bedömning har inte ändrats, säger Erik Bromander, statsekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen föreslog i början av december en lagändring för att hantera de ökade flyktingströmmarna. Bland annat ville regeringen ha möjlighet att stänga Öresundsbron i krislägen och att införa id-kontroller på bussar, tåg och färjor. Regeringen ville att lagen skulle träda i kraft redan den 21 december.

Lagrådet menar att lagförslaget beretts slarvigt och bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag, vilket man anser är "synnerligen allvarligt" med tanke på att förslaget gäller "undantagstillståndsliknande lagstiftning".

"Det är för lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten", skriver lagrådet bland annat.

Remissinstanser har fått "extremt kort remisstid" och många av dem fått ge sina synpunkter via telefon. Förslaget har tagits fram i "största hast" skriver rådet också.

- Anledningen till att vi har den här skyndsamma hanteringen är ju just den allvarliga flyktingsituationen och därför blir bedömningen av hur allvarlig den är viktig, säger statssekreterare Erik Bromander.

TT: Håller inte regeringen med om att det är viktigt att göra detta noggrant med tanke på allvaret i lagen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-07: Fredrik Furtenbachs kommentar om regeringens agerande (Extern länk)

Oisín Cantwell i Aftonbladet 15-12-07: Beklämmande att regeringen inte tar intryck (Extern länk)

Centerpartiet 15-12- 07: "Ett rejält magplask" (Extern länk)

Dagens industri 15-12-07: MP-topp uppmanar alla rösta nej till flyktingförslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 15-12-07:

Oerhört allvarlig kritik från Lagrådet till sidans topp

Lagrådet underkänner regeringens förslag om id-kontroller och en stängd Öresundsbro i krislägen. Sett till formuleringarna och allvaret i förslagen är Lagrådets kritik oerhört allvarlig - närmast gastkramande, skriver SvD:s juridiske kommentator Mårten Schultz.

Det skämtas ibland om Lagrådets hemsida. Den är sprungen ur en annan tid, då motsvarigheten till bloggar hette Geocities, sociala medier hette saker som ICQ och Napster ännu inte hade fått oss att inse att allt vi lärt oss om upphovsrättens skydd skulle behöva revideras.

Åtminstone ser Lagrådets hemsida ut att vara från denna tid, vilket stryker fördomarna om jurister och lagstiftningsprocessen medhårs.

Men det finns inget som är roligt med Lagrådets sammanträdesprotokoll från 7 december 2015.

Lagrådet är en något anonym institution, även för samhällsintresserade medborgare. Lagrådet består av domare eller pensionerade domare från de högsta domstolarna (justitieråd) och har till uppgift att granska regeringens förslag till lagar.

Förslagen presenteras till rådet i så kallade lagrådsremisser. Granskningen syftar till att utvärdera om lagförslaget står i strid med grundlagen eller andra lagar. En viktig del av granskningen går ut på att utvärdera att inte lagförslaget strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Den lagrådsremiss som det nu aktuella protokollet behandlar har blivit omtalad.

Det rör en snabbehandlad lagstiftningsfråga som ger regeringen befogenheter att vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet".

Lagrådet beskriver vad det kan handla om:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-08:

Regeringen backar om Öresundsbron till sidans topp

Regeringen backar och kommer inte att gå vidare med lagförslaget om att kunna stänga Öresundsbron vid ett krisläge. Förslaget har fått hård kritik från Lagrådet och saknar stöd hos flera oppositionspartier. - Den viktigaste åtgärden för regeringen är att vi får på plats id-kontrollerna, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till SVT Nyheter.

Inrikesministern säger till SVT Nyheter att regeringen under dagen ska ha ett möte med oppositionen om frågorna och försöka reda ut vilka andra förslag som finns.

Man ville genom förslaget föra över eventuella beslut om att stänga Öresundsbron från riksdagen till regeringen.

- Det viktigaste för oss är att få id-kontrollerna på plats. Det räcker i nuläget. Sedan är det viktigt att ha möjligheten att kunna stänga bron och om vi inte kan få det på plats då är det viktigt att vi kan kalla ihop riksdagen för att göra det om det skulle krävas.

Miljöpartiet är glada över beskedet då man drivit den linjen från början, säger Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet.

- Med kritiken från Lagrådet blev det tydligt för Socialdemokraterna att det här behöver man släppa.

Ingen ny proposition

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-08: MP i möte om det omstridda lagförslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-08: Lagrådets kritik en tidig julklapp för Miljöpartiet (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-08: Margit Silberstein: Miljöpartisterna kan tacka Moderaterna (Extern länk)

Fler inlägg om gränskontrollerna finns nedan under rubriken "Debatt"

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 15-12-26:

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat propositionen Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. I propositionen föreslås att en ny lag ska införas som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

(...)

Fördelningen av anvisningar kommer att baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Kommuner som har en god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer med den föreslagna lagen att få ta emot fler nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar. Det innebär att fler nyanlända kommer att komma till kommuner där det finns goda etableringsförutsättningar.

Den föreslagna lagen omfattar i första hand nyanlända som vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar. Detta innebär att nyanlända som har bosatt sig på egen hand kommer att omfattas av anvisningar först när kommunerna bedöms ha förutsättningar för detta.

Närmare bestämmelser om anvisningar till kommunerna regleras i en kommande förordning som tas fram inom Regeringskansliet.

Beslutet om propositionen är en del av överenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingsituationen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Läs pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

Regeringen 15-11-26: Frågor och svar om propositionen Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-26: Kommunerna tvingas ta emot flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-12- 03:

Budgetbeslut: Pengar till migration till sidans topp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 19,4 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2016. Mest pengar går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande (drygt 12,6 miljarder) och Migrationsverket (drygt 4,6 miljarder).

/Ur Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU4:/

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 8 Migration och motioner från allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna gäller anslagen eller anslutande frågor. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrker propositionens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt ca 19,4 miljarder kronor för 2016. Även regeringens förslag till bemyndigande om ekonomiska åtaganden tillstyrks av utskottet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag.

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har inte deltagit i anslagsbeslutet. De redovisar i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet finns nio reservationer (M, SD, FP, KD) och fem särskilda yttranden (M, C, V, FP, KD).

Sammanfattningssida med länkar till propositionen, motionerna, betänkandet, förslagspunkterna, protokoll med beslut och riksdagsdebatten (Extern länk)

Se även:

SvT Nyheter 15-11-25: Max 30 procent av biståndet till flyktingmottagningen (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 15-12-03: Mer pengar till bistånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-12- 04:

Danmark/ Danmark öppnar för gränskontroller till sidans topp

Den danska regeringen överväger att följa Sveriges exempel och införa id-kontroller vid gränsen.

Fram till nu har Danmarks styrande förhållit sig avvaktande till gränskontroller. Men i och med att Sverige nu planerar kontroller från den 21 december vill Danmark ha beredskap för det tryck som då uppstår mot landet. Det skriver invandrarminister Inger Støjberg (V) i ett nytt lagförslag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-04: Så skulle Sverige påverkas om Danmark inför gränskontroller (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-08: DSB går emot lagförslag - hotar att stoppa Öresundstrafiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 15-12-07:

Danmark/ Kritik mot nya asylförslag i Danmark till sidans topp

I Danmark innebär ett lagförslag som regeringen presenterade för Folketinget idag att landet står inför en skärpning av sina asylregler. Samtidigt får förslaget kritik av människorättsexperter som menar att landet går över gränsen.

Det är en lång rad förslag för att skärpa danska migrationspolitiken som presenterades i dag. Förslagen har förhandlats fram mellan regeringen, deras borgerliga stödpartier och Socialdemokraterna, och innebär enligt migrations- och integrationsminister Inger Støjberg att Danmark kommer få den stramaste asylpolitiken av alla sina grannländer.

Bland annat kommer det bli svårare att få tillstånd till familjeåterförening och de uppehållstillstånd som tidigare varat i fem år förkortas nu ner till ett eller två år beroende på om man klassas som flykting enligt FN-konventionen eller skyddsbehövande enligt EU:s regelverk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Klassekampen (Norge) 15-11-27:

Norge/ - Norge bryter folkeretten till sidans topp

Norge bryter folkeretten når de nekter å behandle asylsøknader ved russergrensa, mener jusseksperter. Noas og Advokatforeningen mener regjeringen driver en unødvendig symbolpolitikk.

- Norge har så langt aldri bevisst begått brudd på folkeretten. Det er ikke verdt at vi begynner med det nå, sier Brynjulf Risnes i Advokatforeningen til Klassekampen.

Risnes slakter endringene i utlendingsloven, som ble vedtatt i ekspressfart for en uke siden, og instruksen som kom på bakgrunn av den.

Som Klassekampen skrev i går, vil for eksempel asylsøkere fra krigsherjede Irak og Afghanistan regnes som "åpenbart grunnløse", og Norge vil kunne vise dem bort til Russland uten å behandle deres asylsøknader, selv om de ikke har gyldig opphold i Russland.

TRYGT TREDJELAND

Retur til trygt tredjeland kalles det på fagspråket når asylsøkere sendes tilbake til et transittland som Russland.

- Hva er nytt med denne instruksen som gjør at vi bryter folkeretten?

- Tidligere har man hatt en bestemmelse i loven hvor det krevdes at disse som ble returnert fikk søknaden behandlet i tredjelandet. Den tilføyelsen har man strøket, sier Risnes, som tidligere har jobbet ved Norsk utenrikspolitisk institutt Nupi med Russland som spesialområde.

Han bestrider at Russland er et trygt tredjeland for asylsøkere blant annet fordi de i liten grad får tilgang til en asylprosedyre.

- Russland har tapt 2000 saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Landet er blant annet dømt for å returnere asylsøkere til Syria og Usbekistan. Norge gir fra tid til annen asyl til russiske statsborgere. Da er det et paradoks at vi sjablongmessig vil returnere asylsøkere dit, sier Risnes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Regeringen 15-12-04:

Från Afghanistan/ Sverige och Afghanistan inleder förhandlingar om återtagandeavtal till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven träffade idag Afghanistans president Ashraf Ghani.

Diskussionen mellan statsministern och presidenten berörde bland annat den svåra säkerhetssituationen i Afghanistan. De talade också om utmaningen, för båda länder, i att ett ökat antal asylsökande afghaner anländer till Sverige. Antalet ensamkommande barn uppmärksammades. Statsministern och presidenten var överens om att samarbete om flyktingsituationen behöver stärkas. Förhandlingar kommer därför att inledas om ett avtal för att bland annat säkerställa ett väl fungerande återtagande av dem som har fått avslag på sin asylansökan.

- Många av de flyktingar som kommer till Sverige är från Afghanistan och många av dem är ensamkommande barn. I år har cirka 20 000 minderåriga, främst unga män, kommit till Sverige från Afghanistan. Detta är en allvarlig utmaning för båda våra länder. Vi har kommit överens om i dag att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal. Ett sådant avtal kommer att underlätta återvändandet för dem som inte beviljats asyl i Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

Sverige fortsätter också att i nära dialog med Afghanistan sträva efter att förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena i landet genom bistånd. På så sätt kan vi bidra till att skapa förutsättningar för att människor inte ska känna sig nödgade att fly.

Sverige har ett omfattande bistånd till Afghanistan och bidrar också till NATO:s utbildningsinsats för att utbilda och ge råd till de afghanska styrkorna. President Ghani har uttryckt uppskattning för de omfattande och långvariga svenska insatserna. I samband med mötet undertecknades även ett avtal om samarbete på biståndsområdet mellan Sverige och Afghanistan. Avtalet omfattar regelbundna konsultationer om exempelvis respekten för mänskliga rättigheter, speciellt situationen för kvinnor och barn.

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-12- 03: Regeringen vill tvinga tusentals flyktingar att återvända (Extern länk)

Regeringen 15-12-04: Afghanistans president Ashraf Ghani på besök i Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-04: Regeringen hoppas på avtal med Afghanistan (Extern länk)

SvT Utrikes 15-12-04: Sverige och Afghanistan ska samarbeta i flyktingfrågan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-04: Unga afghanska flyktingar rädda skickas tillbaka (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-04: Svenska Afghanistankommittén: Svårt att sätta ett avtal i verket (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 15-12-06: "Vill helst vara hemma, men det går inte" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-06, intervju med presidenten: "Det finns en bild av att gatorna i Sverige är av guld" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Människor och Tro 15-11-30:

Från Afghanistan/ Utsatt religiös minoritet flyr till Sverige till sidans topp

De flesta av de som söker asyl i Sverige kommer nu från Afghanistan och en stor andel av de afghanska asylsökande tillhör den shiamuslimska folkgruppen hazarer, som flyr en utsatt situation.

Imorgon fredag tar statsminister Stefan Löfven emot Afghanistans president Ashraf Ghani som är på Sverigebesök och flyktingsituationen är en av de frågor som regeringen ska ta upp med honom.

Antalet asylsökande som kommer till Sverige från Afghanistan har ökat med hela 758 procent i år jämfört med ifjol. De senaste veckorna har Sveriges asylsökande från Afghanistan till och med varit fler än från Syrien och en stor andel av de afghaner som söker asyl i Sverige tillhör den utsatta folkgruppen hazarerna. De är en till största delen shimuslimsk minoritet som länge förföljts och förtryckts i landet där runt 85% är sunnimuslimer.

Maja Falkeborn Willner åkte till ett asylboende i Mariestad och träffade några av de många hazarer som tvingats fly Afghanistan.

Lyssna till inslaget (Extern länk)

Feministiskt Perspektiv 15-11-24: Därför flyr hazarer från Afghanistan till Europa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 15-12-02:

Från Eritrea/ Eritrea: Värnplikt tvingar unga på flykt till sidans topp

Det stora antal unga människor som flyr undan landets allmänna värnplikt på obestämd tid bidrar till den globala flyktingkrisen. Det här är människor som har rätt till internationellt skydd, konstaterar Amnesty i en ny rapport.

Just Deserters: Why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees visar att värnplikten i landet, trots att myndigheterna hävdar att den är begränsad till 18 månader, fortsätter att vara på obestämd tid och ofta pågår under decennier. De värnpliktiga inkluderar såväl pojkar som flickor så unga som 16 år, liksom äldre personer, och värnplikten uppgår ofta till tvångsarbete.

Försök att fly den allmänna värnplikten har lett till att eritreaner utgör det tredje största antalet flyktingar som försöker ta sig till Europa. Men trots denverkliga situationen i landet avslår europeiska stater i allt högre utsträckningar asylansökningar från Eritrea.

- Situationen för värnpliktiga i Eritrea är desperat och blottlägger lögnen bakom vissa av mottagarländernas påståenden om att de flesta eritreaner kommer till deras gränser som ekonomiska migranter, säger Michelle Kagari på Amnesty International.

Rapporten är baserad på intervjuer med 72 eritreaner som flytt landet sedan mitten av 2014 och kastar nytt ljus över de svåra förhållanden de värnpliktiga befinner sig under, samt de brutala metoder militären använder mot dem som försöker fly undan värnplikten. Vissa av de intervjuade berättade att de hade befunnit sig i militärtjänst under tio till femton år innan de flydde från landet.

Vissa före detta värnpliktiga beskrev hur de hade gjort militärtjänst under flera år utan att beviljas ledighet. De som tar ledigt utan tillstånd hamnar i fängelse, och om de inte står att finna fängslas deras familjemedlemmar istället.

Den allmänna värnplikten inverkar även negativt på barnen. Många barn slutar skolan i förtid och flickor gifts bort tidigt i hopp om att detta ska göra att de undviker att bli inkallade.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 15-12-04:

Från Syrien/ Barnen i skuggan av kriget till sidans topp

Kriget i Syrien är inne på sitt femte år. Miljontals människor är på flykt och mer än hälften av dem är barn. Rädda Barnen har intervjuat över 200 av de syriska barnen på flykt och i vår nya rapport "Barnen i skuggan av kriget" berättar de om livet i flyktinglägren i Libanon och norra Irak.

Förutom 6,5 miljoner människor som är på flykt inom Syrien har över 4 miljoner människor flytt till grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. Mer än hälften av dem är barn.

Barn och ungdomar som växer upp som flyktingar i Libanon och norra Irak lider inte bara av plågsamma minnen från kriget eller hotet om våld. Även miljön de växer upp i har stor påverkan för deras utveckling och välmående. 700.000 syriska barn på flykt går inte i skolan.

Ritat, skrivit och lekt

Barnen som medverkar i rapporten har fått uttrycka sina tankar genom att rita, skriva och leka på sätt anpassade efter deras åldrar. Deras berättelser visar på ett antal områden som särskilt stressar dem och påverkar deras psykosociala hälsa. I rapporten vittnar barnen om att de oroar sig för familjens ekonomi då pappa inte jobbar, att de saknar sina bästa vänner och familj och att de inte har någon att prata med och anförtro sig åt när livet känns tungt. Flickornas berättelser handlar om att de inte kan gå utanför tältet utan att bli trakasserade av jämnåriga pojkar samt rädslan för att bli bortgifta. För pojkarna är rädslan över att rekryteras av militära grupper ständigt närvarande.

- Jag tror att ingen egentligen kan förstå barnens smärta, om du inte har känt den själv, säger Ahmad som jobbar på en av våra barnvänliga platser och som själv kommer från Syrien men som nu lever i Libanon på grund av kriget.

Blir deprimerade eller agressiva

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Nation 15-12-04:

Från Syrien/ The Palestinians fleeing Syria are among the most vulnerable refugees till sidans topp

Their special legal status leaves them stateless, even after decades of exile, and without the same rights as other refugees.

After the horrific terror attacks in Paris and Beirut and the downing of a Russian jetliner over the Sinai, as many as 31 US governors said Syrian refugees were unwelcome. By contrast, President Barack Obama called on world leaders to continue to accept refugees, saying that many "are victims of terrorism themselves."

We agree. We recognize that these attacks will feed into a European-and indeed a global-sense of insecurity and vulnerability. But this is no time for the world to close the door to the refugees. We also believe that while much attention has rightly focused on the plight of Syrian refugees overall, we must pay special attention to the Palestinian refugees from Syria, who are among the most vulnerable: They are still stateless after decades in exile, and they have been denied rights granted to other refugees, including in Jordan, Lebanon, Egypt, and Turkey.

At the start of the Syrian conflict, there were 560,000 Palestinian refugees living in Syria. Those Palestinians who have fled Syria have seen their mobility and access to international protection curtailed, in part because of their special legal status under an exclusion clause in the 1951 UN convention on the status of refugees.

This special status has created an opportunity for discrimination. Because Palestinian refugees do not have the same rights under the mandate of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) as other refugees from Syria in Middle Eastern countries, they live in constant fear of arrest and forced return to Syria.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 15-11-24:

Från Palestina/ Interpellationsdebatt: Situationen för statslösa asylsökande palestinier till sidans topp

Interpellation 2015/16:173 av Torbjörn Björlund (V)

Vi har i dag en ansträngd situation i Sverige med de flyktingströmmar som kommer till Sverige. Migrationsverket är pressat. Samtidigt har vi ett antal flyktingar som varit i Sverige länge och som väntat länge på besked om uppehållstillstånd.

I Uppsala finns en grupp palestinier som i över en månad protesterat mot de långa väntetiderna och den hantering av deras ärenden som försatt dem i ett limbotillstånd. Dessutom finns det uppenbara brister i hanteringen av deras ärenden; det kan man se när man går igenom de enskilda fallen.

Det finns likheter med den grupp som också protesterar i Malmö. Lång väntan på besked, och i de fall man får avslag kan avvisningen inte verkställas. Det resulterar i en orimlig situation där de varken får stanna eller kan avvisas.

I flera fall handlar det om att asylskälen av någon anledning inte bedöms tillräckliga. Eftersom de är från Gaza kan man kraftigt ifrågasätta denna bedömning, med tanke på hur situationen är och länge har varit i Gaza. Ständiga trakasserier och övergrepp från den israeliska ockupationsmakten genom blockaden och så sent som sommaren 2014 ett rent överfallskrig där över 1 500 civila palestinier dödades.

Då de flesta av palestinierna flytt genom Egypten är det tänkt att en avvisning ska verkställas dit. På Migrationsverkets hemsida redovisas säkerhetsläget i Gaza (Lifosdokument 35896 från den 12 oktober 2015). Där skriver man att gränsövergången mellan Egypten och Gaza fortfarande är stängd och att det inte finns några indikationer på att detta ska ändras. Detta borde vara ett tillräckligt skäl för bedömningen att avvisningar inte kan genomföras. Bara detta är alltså ett skäl att ge dessa palestinier uppehållstillstånd.

Som svar på en skriftlig fråga från mig till justitie- och migrationsministern (4 november 2015) skriver ministern:

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar av justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 15-11-24:

Flyktingar avstår Sverige - stannar i Tyskland till sidans topp

Sedan gränskontrollerna infördes i Sverige har många flyktingar ändrat sina planer och stannar i Tyskland. I Rostock har flera härbärgen stängt och på färjorna åker bara enstaka flyktingar med. Men i Berlin har nya nödhärbärgen öppnat med kort varsel för den ökade tillströmningen där.

- Tidigare ville de flesta flyktingarna i första hand till Sverige men nu stannar de i Tyskland, säger Ammar AlSalim.

Också han var på väg till Sverige, där han har anhöriga. Men när han hörde att det hade blivit svårare att komma dit, bestämde sig för att stanna kvar i Tyskland.

- Vi förstår att Sverige är ett litet land och inte kan ta emot fler flyktingar, säger Ammar AlSalim.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-11-25:

300 poliser flyttas för att jaga papperslösa till sidans topp

Nu tar Skånepolisen i med hårdhandskarna mot de papperslösa.

I morgon ska polisen förhandla med facket om att förflytta 300 poliser till den inre utlänningskontrollen.

- Vi kommer att behöva prioritera ner utredning av mängdbrott som ringa misshandel och vissa stölder, säger Jarl Holmström, biträdande regionchef i polisregion Syd.

100 poliser har skickats från andra delar av landet till Skåne för att hjälpa till med den förstärkta gränskontroll som regeringen beslutat om.

Nu planerar Skånepolisen att på bred front också verkställa regeringens uppdrag att intensifiera arbetet med den inre utlänningskontrollen.

Förvaren fulla

Operationen handlar om att dels verkställa avvisningar av personer som sitter på Migrationsverkets förvar - och dels spana efter personer som avvikit, det vill säga papperslösa.

- Migrationsverkets förvar är näst intill fulla och de som sitter på de här förvaren är folk som ska verkställas. Så vi måste jobba i den änden för att skapa utrymme för nya ärenden, säger Jarl Holmström.

För att kunna leta upp papperslösa i Skåne annonserar polisen nu efter personer som ska anställas som spanare och utredare. Enligt Jarl Holmström letar man efter civila personer som arbetat som kontrollanter och som utredare i andra sammanhang.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ETC 15-11-27: Passkontroller möts av förståelse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 15-11- 29:

Grekland/ Flyktingström ökar snabbt efter dramatisk nedgång till sidans topp

Antalet flyktingar och migranter till Grekland ökar åter efter en dramatisk minskning förra veckan. En övning av turkiska kustbevakningen tros ligga bakom den tillfälliga minskningen. Det pekar på att Turkiet kan dämpa flyktingsströmmen om resurser och viljan finns.

Förra helgen sinade plötsligt strömmen med flyktingar och migranter till Grekland jämfört med tidigare under hösten. Under oktober har omkring 7000 flyende kommit varje dag till grekiska övärlden. Tidigare i november har antalet pendlat kring 4000 flyende per dag.

Men förra helgen kom bara en handfull flyktingbåtar över Egeiska havet. Den 22 november kom blott 155 flyende över havet, och den 23 november 336. Den dramatiska minskningen gjorde många perplexa - liksom den plötsliga ökningen återigen under senaste veckan. Nu är flyktingsiffran ånyo uppe i mellan 3500 och 5000 människor som kommer till grekiska öar som Lesbos, Chios, Kos, Samos och Leros.

Den oväntade svängningen tros bero på att turkiska kustbevakningen hade en större övning i vattnen längs kusten - vid orter som Izmir och Kusadasi varifrån tiotusentals människor flyr. Där uppges uppåt en miljon flyktingar och migranter vänta på att ta sig över till EU-mark. Men med stor polisiär närvaro i vattnen tros flyende och smugglade ha velat ligga lågt tills övningen var över efter helgen. Det uppger bland annat internationella migrationsorganisationen, IOM.

- Människor kanske ville vänta en dag för att undvika denna aktivitet av myndigheterna i vattnen, sade Joel Millman, talesman för IOM vid en presskonferens i Genève i fredags.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-11-30:

Grekland/ Turkiet griper hundratals flyktingar på väg till Grekland till sidans topp

EU betalar 27 miljarder för att få flyktingarna att stanna i Turkiet.

Och pengarna tycks ha fått effekt.

På måndagen stoppade den turkiska kustbevakningen över 700 flyktingar.

Sent på söndagen kom EU och Turkiet överens om att Turkiet ska stoppa flyktingar innan de når EU:s gränser.

I gengäld får Turkiet motsvarande 27 miljarder kronor i stöd. Dessutom lovar EU nya förhandlingar om medlemskap och möjligheter för turkar att resa visumfritt till EU.

- Det här är inget simpelt, trivialt handelsutbyte, sa EU-ordföranden Donald Tusk, enligt Reuters.

Överenskommelsen mellan EU och Turkiet har redan mött hård kritik och bland annat kallats för ett "avtal med djävulen" av Turkietkännaren Halil Karaveli i SVT.

Kräver snabba resultat

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 15-12-01: Syrier på flykt låter sig inte stoppas av skärpta gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-04:

Grekland/ Katastrofen fortsätter ute på Medelhavet till sidans topp

Fler än någonsin har flytt över Medelhavet till Europa i år. Över 3 500 av dem lyckades aldrig nå land levande. Nu menar Human rights watch att EU måste ta ett större ansvar - istället för att stänga människor ute.

En liten pojke ligger livlös på en strand med ansiktet i sanden. Det är treårige Alan Kurdi, ett av många syriska barn som försökt fly kriget och ta sig till Europa. Tre månader har gått sedan bilden spreds i medierna och fick såväl Sverige som Europa att börja tala om offren, om alla människor som flyr för att de inte har något annat val. Politiker pratade tårögt om att vi måste öppna våra gränser, och tiotusentals människor demonstrerade för att visa flyktingarna sitt stöd. Men sedan dess tycks bilden av Alan Kurdi ha bleknat. Nu handlar debatten snarare om hur vi ska få färre flyktingar att ta sig hit än om hur vi ska undvika döda barn på stränderna. Samtidigt tar fler än någonsin risken och flyr över Medelhavet. Under hösten har över 500 000 människor gjort den riskabla resan - fler än dubbelt så många som under hela 2014. Judith Sunderland, biträdande direktör för Europa- och Centralasienavdelningen på människorättsorganisationen Human Rights Watch, menar att världen måste sluta blunda för att människor faktiskt dör i Medelhavet.

- När det började komma fler och fler asylsökande in till EU ändrades problemformuleringen. De senaste månaderna har EU-ländernas regeringar talat om kris, om hur Europa ska klara det här, och då har människorna det faktiskt handlar om glömts bort. Hela debatten har vridits, med följden att de politiska besluten snarast försvårar för människor att ta sig in i Europa på ett säkert sätt, säger Judith Sunderland.

Många barn har drunknat

Totalt har drygt 3 500 människor dött eller försvunnit under flykten över Medelhavet i år. Hur många av dem som är barn är inte säkert, men enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är ungefär 20 procent av alla som tar sig över Medelhavet barn. Och bara sedan september har minst 100 av dem dött, menar Judith Sunderland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-28:

Makedonien/ Bråk vid gränsen när Makedonien börjar sätta upp stängsel till sidans topp

Polis drabbade samman med flyktingar och migranter när Makedoniens militär under lördagen började sätta upp ett gränsstängsel mot Grekland. Landet försöker sedan ett par veckor tillbaka hindra migranter från att ta sig vidare till EU.

En grupp personer som är fast vid gränsen mellan Makedonien och Grekland attackerade på lördagen makedonsk polis med stenar i frustration över att inte få komma in i landet. Samtidigt började Makedoniens militär bygga ett tre meter högt metallstängsel längs med landets södra gräns. Polisen svarade med att använda tårgas och chockpistoler mot flyktingarna och migranterna som skanderade "öppna, öppna".

Bara syrier, afghaner och irakier får passera

Makedonien stoppar sedan ett par veckor tillbaka alla som anses vilja komma till EU för att förbättra sin levnadsstandard vid gränsen och låter dem inte komma in i landet. Människor från bland annat Iran, Marocko, Bangladesh och Pakistan blir tillsagda att vända tillbaka, men hundratals stannar ändå och försöker ta sig vidare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 15-12-01: "Jag ser friheten, men tar mig inte dit" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-23:

Östeuropa/ UNHCR varnar för akut läge på flyktvägen till Europa till sidans topp

Läget är akut längs flyktingvägen genom Europa, varnar flyktingorganet UNHCR för.

Kylan i kombination med att flera länder nu stoppar flyktingar vid sina gränser, skapar en ohållbar situation.

Kyla och gränskontroll får UNHCR att slå larm om en ohållbar situation för människor på flykt till Europa. Ett större omhändertagande behövs säger Fredrik Sperling som är presstalesman för UNHCR i Norden

- Det handlar inte bara om att undkomma kylan. Det behövs ett omhändertagande och det behövs platser att bo på. Kylan är ett akut problem och sedan får vi arbeta med att de ska kunna få söka asyl om de vill det.

Enligt UNHCR har hittills i år över 800 000 människor flytt till Europa. Av de som kommer via Medelhavet är mer än hälften från Syrien, en femtedel från Afghanistan och cirka sex procent från Irak. Men fler nationaliteter finns representerade och för dem har vägen från Grekland till de norra delarna av Europa försvårats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-07: Österrike sätter upp gränsstängsel (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 15-12-01: Familjer splittras längs flyktvägen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Mitt i Stockholm 15-11-24:

Mellan hopp och förtvivlan på Centralen till sidans topp

Hösten 2015 blev världsläget en del av vardagen på Stockholms centralstation. Samtidigt som stockholmarna reser till och från sina arbeten precis som vanligt, möter vänner och väntar på försenade tåg anländer tusentals människor som precis flytt för sina liv.

Den 10 november kom 337 flyktingar till Centralen. Vi tillbringade sju timmar på stockholmarnas mest besökta plats.

Håller ni reda på alla som kommer?

16.39

Perrongen på plattform 19 b är avspärrad och tom, så när som på ett antal poliser. Malmötåget rullar in och bland affärsresenärer med rullväskor kliver två familjer från Kuwait av som pratar med poliserna. Ska de söka asyl? Någon anropar en tolk.

Familjerna slussas genom pendeltågsgången mitt i eftermiddagsrusningen. Barnen vinkar till poliserna. De får nallar av Röda korsets personal.

- Håller ni reda på alla som kommer till Sverige? säger en man till Migrationsverkets tjänsteman.

- Vi gör vårt bästa kan jag säga, svarar mannen i den gula västen.

Sällskapet fortsätter upp till huvudentrén. Här utanför Espresso house har ett litet mottagarcenter anrättats. Migrationsverkets personal i gula västar huserar bredvid Röda korset-personalens röda. De hjälps åt att anvisa boenden, tolka, informera och svara på frågor.

Familjerna fortsätter upp mot utgången mot Klarabergsviadukten. Barnen gör high five med Migrationsverkets personal. En lite pojke kryper omkring på golvet och leker med sin bil medan vuxna byxben går förbi. Barnen har varit på flykt i 15 dagar, varav två dagar på en båt över Medelhavet.

- Taxin är här, säger tjänstemannen från Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånes Fria 15-11-27:

Frivilliga tvingas ordna boenden åt Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket kan inte längre ordna boende till alla flyktingar som kommer till Malmö. Istället får kyrkor, moskéer och frivilliga leta fram sovplatser.

- Det här är helt ohållbart, säger Per Kristiansson, präst i Johanneskyrkan.

Klockan är strax efter åtta på onsdagsmorgonen när en grupp människor går ut genom porten från Johanneskyrkan i centrala Malmö. De har spenderat natten med att - mer eller mindre - sova på de smala kyrkbänkarna. Några har lagt sig på golvet.

Nu går gruppen mot bussen som ska ta dem till Migrationsverket på Jägersro. Framåt kvällen kommer de att bussas tillbaka till kyrkan igen.

Mamon Ali från Irak tar ett snabbt bloss innan bussen ska gå. Han har sovit i kyrkan fyra nätter nu.

- Det är okej. Men det skulle behövas något mer permanent. Lägenheter och hus. Det är svårt för människor att bo så här. Tänk om någon blir sjuk.

I kyrkan finns ingen möjlighet till dusch. Det är besvärligt, tycker Mamon Ali. Maten lämnar också en del att önska.

- De senaste dagarna har jag bara ätit ostsmörgåsar.

När bussen har kört börjar prästen Per Kristiansson och två volontärer städa undan i kyrkan. Första natten, i lördags, sov 60 personer här. Natten till onsdagen var det ett hundratal.

- Kyrkbänkarna är lite smala, men det har funkat bra. På kvällarna får vi hjälp av volontärer och personer som kan översätta från till exempel dari.

Kyrkans verksamhet fortsätter som vanligt på dagtid. Därför skjutsas flyktingarna tillbaka till Migrationsverket på morgnarna. De har redan blivit registrerade, så det enda de kan göra är att vänta i ett tält.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Kyrkan 15-12-02: S:t Johannes kyrka i Malmö öppet hela vintern dygnet runt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 15-12-08:

"Detta händer på riktigt och jag har bara tur som föddes i Sverige" till sidans topp

Therese Lago från Oskarshamn möter hundratals flyktingar varje dag i sitt jobb som polis i Malmö. En dag satte hon sig och skrev ur hjärtat om den verklighet som hon befunnit sig i de senaste veckorna.

Therese Lago är född och uppvuxen i Oskarshamn men arbetar sedan några år som polis i Malmö. Häromdan skrev hon av sig alla tankar och känslor kring flyktingsituationen i ett Facebookinlägg som har fått stor uppmärksamhet.

Här kan du läsa hela hennes berättelse, som publicerades i gruppen Story of the refugees på Facebook:

Jag är människa, inte superhjälte. Polis är mitt yrke - inte min superkraft!

Detta händer på riktigt och jag har bara tur som föddes i Sverige, långt ifrån krig och förtryck.

Flyktingströmmen har pågått i många veckor och för mig som polis har det inneburit delvis nya arbetsuppgifter. För att kunna utföra arbetet med bästa resultat utifrån de förutsättningar vi inom myndigheten har så handlar det ibland mer om medmänsklighet än om något annat, även om polisens värdegrund såklart alltid styr vårt arbete.

Ingen (inklusive politiker och myndigheter) verkade vara tillräckligt förberedda för flyktingstömmen och från dag till dag har jag och mina kollegor knappt vetat hur arbetsdagen skulle se ut, vilka direktiv som skulle ges eller vilka människoöden man skulle ta del av. Jag och mina kollegor har gjort vårt bästa utifrån de förutsättningar vi haft.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 15-12-30:

Malmömässan har blivit övernattningsplats för asylsökande till sidans topp

Den 16 november öppnade Migrationsverket i Malmö en tillfällig vänthall för asylsökande i Malmömässan. Här var det tänkt att nyanlända asylsökande skulle vänta tills de kunde bussas vidare till något av Migrationsverkets kontor i landet för att bli registrerade. Men hallen har blivit en övernattningsplats där folk blir kvar i flera dagar eftersom Migrationsverket inte hinner registrera alla asylsökande i samma takt som de kommer.

Några hundra meter från tågstationen i Hyllie i Malmö hyr Migrationsverket sedan två veckor lokaler i Malmömässan. De är tänkta som en tillfällig vänthall för asylsökande som ska bussas vidare för att registreras vid något av Migrationsverkets kontor i landet.

Men verket hinner inte med att registrera folk i den takt som de kommer.

- Vi har varit här i två dagar nu. Den tredje är i morgon och jag tror inte att vi får åka då heller, säger Abdulaziz Aboradan från Syrien, som väntar på att få bli registrerad.

Hans fru och två barn kom förra året och finns i Jönköpingstrakten.

Migrationsverket har hyrt 5 000 kvadratmeter inne i mässhallarna. I den stora hallen som är helt utan fönster och där ljuset är tänt dygnet runt får man kryssa fram mellan sovplatserna.

De asylsökande bäddar direkt på golvet med sängkläder de får i Migrationsverkets startväska av plast. En del har heltäckningsmatta under, många har kartongbitar som liggunderlag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Migrationsverket 15-11-24: Migrationsverket upphandlar fartyg och bostadsplattformar som asylboende (Extern länk)

Migrationsverket 15-11-26: Migrationsverket lånar personal från andra myndigheter (Extern länk)

SvT Öst 15-11-25: Norrköping ska hjälpa Malmö (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 15-12-08, Umeå: (V) vill avlasta Malmö med flyktingmottagande (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-27: Lång väntan på boende på Malmömässan (Extern länk)

Expressen 15-11-27: Polisen om läget för flyktingarna: "Misär" (Extern länk)

Aftonbladet 15-11-29: "Barn sover flera dagar på betonggolv" (Extern länk)

TT / SvT Skåne 15-12-01, Rädda Barnen: "Hälsofarligt på Malmömässan" (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-01: Här är flyktingbarnens teckningar (Extern länk)

Aftonbladet 15-12-03, epidemiologen: "Vill inte att myter sprids om flyktingar" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånes Fria 15-12-03:

Flyktingar får inte lämna Malmömässan till sidans topp

Flyktingarna får inte lämna Malmömässan förrän de sökt asyl. Men polisen och Migrationsverket har ingen laglig grund att hålla dem instängda, menar Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd.

I Malmömässans lokaler vistas flera hundra flyktingar i väntan på att få söka asyl. Köerna till Migrationsverket är långa - och vissa har under veckan som gått fått vänta flera dagar inne på mässan.

Människor har vittnat om kaoset: barn och vuxna som sover på kartongbitar, delar på ett fåtal toaletter och inte har tillgång till dusch.

- Vi är i fängelse, förstår du. Vi kan inte gå ut, vi får inte gå ut och handla, vi kan inte duscha och toaletterna är väldigt smutsiga, säger Abdulaziz Abduladam till SR:s Studio Ett.

Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR), har också hört om att flyktingar känner sig inlåsta. Och om poliser som hotar med att flyktingarna kan sättas i förvar om de lämnar hallen. Men det går emot lagen, menar hon.

- Det finns ingen laglig grund för att låsa in någon på det sättet. Om människor inte får lämna så blir Malmömässan ett slags förvar. För att någon ska tas i förvar enligt utlänningslagen krävs ganska speciella skäl.

Tomas Fridh, advokat och juridiskt sakkunnig på FARR, är inne på samma linje.

- Utlänningslagen kräver en individuell prövning som visar bevis på flykt. Polisen och Migrationsverket måste i så fall pröva varje familj individuellt, de kan inte ta ett kollektivt beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 15-12-03:

"Vi har plats - varför kör de inte hit barnen?" till sidans topp

Samtidigt som det kommer larm om att sjuka flyktingbarn sover på kartonger på Malmömässan gapar sängplatserna tomma vid flera transitboenden i Göteborg.

- Vi har 450 platser lediga, varför kör de inte hit barnen?

Det frågar sig Matilda Brinck Larsen, enhetschef vid Gärdsåsskolans transitboende i Kortedala.

De undermåliga förutsättningarna på Malmömässan riskerar barnens hälsa, varnade Rädda Barnen häromdagen. Även MSB varnar för flyktingsituationen i Malmö, enligt Aftonbladet.

Som mest har cirka 1 000 personer uppehållit sig i lokalerna under ett dygn. Mässan fungerar som vänthall för personer som ska söka asyl i Sverige. Väntetiderna har på grund av det hårda trycket ökat dramatiskt och människor tvingas övernatta i lokalerna.

Samtidigt finns det gott om tomma sovplatser i Göteborgsområdet.

- Det tar tre timmar hit från Malmö. Jag upplever att det saknas tillräcklig samordning för att kunna lösa det här. Herregud, vi är ett kreativt folk, det är bara att lyfta en telefon, säger Matilda Brinck Larsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 15-12-07:

De ville hjälpa flyktingar- blev utan svar från Migrationsverket till sidans topp

I september fick Malungs Folkhögskola en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot flyktingar i sina lokaler. Men fram till idag har det varit tyst från Migrationsverket och lokalerna står fortfarande tomma.

Redan i september svarade Malungs folkhögskola tillsammans med flertalet övriga folkhögskolor att de hade möjlighet att ta emot flyktingar.

Folkhögskolans personal ställde i ordning rum, begränsade antalet internatplatser och öppnade dörrarna för att ta emot flyktingar. På mindre än ett dygn fick man ihop 850 platser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Nyheter24 15-12-04: Rektorn: Vi har plats, men Migrationsverket ignorerar oss (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Ekot 15-11-29: Dyra försäkringar för asylboenden hindrar frikyrkor (Extern länk)

Lantbruk 15-11-13: Lantbrukare vill öppna för flyktingar men får inte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-01:

Familjen fick lämna allt till sidans topp

När bomberna slog ner 100 meter från huset valde familjen att lämna allt. Efter en livsfarlig flykt genom Europa bor de i en gymnastiksal i Sundsvall.

- Äntligen har vår pojke börjat prata igen, säger Safia Manal, mamma till femårige Majd.

Utanför finns inget som skvallrar om att gymnastiksalen på Katrinelundsskolan just nu är hem för 45 personer från 16 olika familjer.

Inne i värmen, på det gröna golvet, står vita pappväggar som markerar varje familjs "rum" där de har sina sängar och få tillhörigheter.

Några barn springer omkring, en flicka håller en barbiedocka i handen.

Vi slår oss ned i ett litet rum intill ingången tillsammans med Abdul Ghani Bayrakdrar och hans fru Safia Manal.

Med hjälp av tolk berättar de om sonen Majd, fem år, som inte sa ett ord när de kom till Sundsvall den 29 oktober. Skräcken han upplevde vid flygbombningarna hemma i Altal, strax utanför Syriens huvudstad Damaskus, fick honom att sluta sig.

- Men nu har han börjat prata igen, säger Safia och håller om Majd och hans sexåriga syster Maya.

Inbördeskrig

De berättar om inbördeskriget som tvingade dem att lämna allt. Det var svårt att en ens få tag på mat och vatten. I augusti 2014 valde familjen att ta sig över gränsen till Turkiet.

- MIG-planen hade släppt bomber 100 meter från vår lägenhet. Vi hade inget annat val än att fly, säger Abdul.

Nu följde en vandring på 45 mil över berg och genom skogar. Framme i Turkiet vistades de illegalt i ungefär ett år utan tillgång till sjukvård och utbildning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Öst 15-11-26: Kö till asylboende i Finspång (Extern länk)

SvT Uppdrag Granskning 15-12-02: Bert Karlsson bröt mot avtalet med Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 15-12-02: Ingen flykting ska behöva sova utomhus (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-06: Problem med kollektivtrafik för asylsökande (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-07: I morgon flyttar flyktingarna in i Revinge (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholm Direkt 15-11- 30:

Familjen växte - med fyra till till sidans topp

Höstens flyktingsituation har varit en utmaning för kommunerna att hantera. Flera larmar om att de har svårt att klara mottagandet. Samtidigt finns de som öppnar sina hem för ensamkommande barn.

I en lägenhet i en källarvåning i ett villaområde i Tumba bor tonåringarna Mojtaba, Hamed, Abdul och Hasan. De tre första från Afghanistan, Hasan från Pakistan. I Sverige har de varit mellan en och tre månader.

- Det är bra här, men väldigt kallt, säger Mojtaba på den lilla engelska han kan.

De andra nickar, skrattar och håller med. Kylan är jobbig, men Sverige är bra.

Killarna är bara några av de tusentals ensamkommande barn som den senaste tiden flytt till Sverige. Bakom dem ligger en farlig väg, några av dem var nära att drunkna på färden över havet. Framför dem ligger osäkerhet.

Extraordinärt läge

I tisdags gick regeringen ut med att de vill göra reglerna för asylsökande mycket hårdare. Flera kommuner känner att de inte klarar av att ta emot dem som kommer hit, bland dem Huddinge Kommun som i veckan Lex Sarah-anmälde sig själv.

- Det är ett extraordinärt läge och en omöjlig uppgift som lagts på kommunerna. Det måste bli en begränsning. Vi klarar inte att garantera ett bra mottagande för alla som kommer, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

En av de svåraste nötterna att knäcka för kommunerna är bostadsfrågan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kaliber 15-12-07:

"Vi bryter mot lagen hela tiden" till sidans topp

Sjukskrivna socialarbetare, brist på lägenheter och ensamkommande barn som glöms bort. Kaliber nyhetsdokumentär om hur flyktingströmmen påverkar en kommun.

- Hello! Excuse me, do you know this person?

Migrationsverkets flyktingboende i Ställdalen. Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen. Två socialsekreterare letar efter en 16-årig afghansk kille.

- Det var ingen hemma, jag frågade några killar där borta också, säger Maud Bergman till kollegan Annika Andersson, och pekar bort mot andra sidan av den långa korridoren.

- Det är ju jättesvårt att hitta här för det är inte numrerat överallt, förklarar Annika Andersson.

- Ja, hur vet du vart du ska?

- Jag får springa och leta. Vi vet ju rummet, A7, men det står ju inte nummer på de här dörrarna, fortsätter Annika Andersson.

Det luktar ingrott av cigarettrök. I trapphuset och längs väggarna i de trånga korridorerna följer nyfikna blickar mig och socialsekreterana Annika Andersson och Maud Bergman. Det är fullt med folk överallt.

- Excuse me, do you speak English?

Det är många ensamkommande barn som ska tas om hand nuförtiden. På det tillfälliga asylboendet får inte de som är under 18 år bo om de inte är med sin familj.

- Det är ju klart att det inte är någon fin, trevlig miljö. Inte på långa vägar. Och det är ju ledsamt när man ser småbarn som bor här och leker ute på gården och så. Folk är ledsna, de är sjuka. Så det är ju inte någon trevlig miljö, säger Annika Andersson.

- Första gången jag var med hit kände jag, "Nämen Gud, här kan man inte bo!" Nu ser jag att man kan det, men det är bedrövligt att se dem. Ledsna, och som Annika säger, barn som leker här ute i lervällingen. Det är inte ok. Det är det inte. Men det finns ju inget annat, säger Maud Bergman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 15-12-08: Hultsfred stoppar mottagandet av ensamkommande (Extern länk)

Svt Småland 15-12-08: Migrationsverket: Ansvaret ligger ändå på Hultsfred

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

SvT Småland 15-12- 06:

Flykten över - nu börjar Baraa i skolan till sidans topp

Trots att höstterminen snart är slut går många barn nu till sin första skoldag i Sverige. Det handlar om de flyktingbarn som nyligen kommit hit. Ett av de ställen dit det kommit flest flyktingbarn i skolålder är småländska Hultsfred. SVT följde åttaåriga Baraa till hans första svenska skoldag.

Det är elva minusgrader och måndag morgon i Smålands inland. Vardag - men en av de elever som är på väg till skolan kommer att minnas just denna dag resten av sitt liv. Åttaårige Baraa Homsi har pirr i både kroppen och huvudet.

- Jag kunde inte sova. Jag tänkte bara på skolan, säger han.

Han säger det med ett leende, eftersom han har längtat länge. Han, som gillar att gå i skolan, har inte kunnat göra det på ett halvår. Matematik och kompisar är det han saknat mest. När han med sina lite för stora vinterkängor svänger in på skolgården ser han lite, lite rädd ut men allra mest förväntansfull - som om han stod framför ett jättelikt tivoli.

Inga-Britt tar emot

Klockan är kvart i åtta men på skolgården finns redan många barn - en hel del från Syrien och många andra länder också. Lindblomskolan mitt i Hultsfred har gått från 390 elever till 490 elever på fem år. En hel del av dem har Inga-Britt Larsson tagit emot, hon som nu kommer emot Baraa med öppna armar.

- Hello! Hej! Får jag krama dig? säger Inga-Britt och Baraa nästan försvinner i hennes dunkappa.

Hon förklarar på en blandning av svenska och engelska att första lektionen är idrott. Baraa nickar artigt och följer med till gymnastiksalen.

De passerar barackerna som står i utkanten av skolgården. De så kallade modulerna sattes upp lagom till skolstart men har redan blivit fulla. Snart väntas lika många till som kommer att ställas ovanpå de gamla.

Svårt att rekrytera

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 15-12-08: Lärarfack slår larm om integrationen i skolan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-11-26:

Asylsökande nekades hjärtvård - dog på väg till bussen till sidans topp

24-årige asylsökande Wesen Tsegay sökte vård på Danderyds sjukhus flera gånger för ett hjärtfel.

Trots diagnosen fick han inte vård. Den 12 oktober avled han efter att ha sprungit för att hinna med bussen.

- Alla har rätt till akut sjukvård, detta är fruktansvärt tragiskt, säger vännen Miriam Elias som nu har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Wesen Tsegay, 24, kom till Sverige från Eritrea för ett drygt år sedan. Sedan han anlände har han haft regelbunden kontakt med sjukvården.

- Han blev snabbt andfådd så man trodde att han led av något hjärtfel, säger Miriam Elias.

Man hade tidigare misstänkt någon ärftlig sjukdom då både Wesens bror och pappa tidigare avlidit plötsligt.

Fick ingen behandling

Wesen sökte vård och han var i kontakt med såväl akutmottagningen som hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

- Man konstaterade diagnosen hypertrofisk kardiomyopati, säger Miriam Elias.

En äldre bror till Wesen lider av samma sjukdom och fick genomgå en operation i ett annat land.

Men det fick inte Wesen.

Trots diagnosen och historiken med plötslig död i släkten beslutade man på sjukhuset att inte gå vidare med en implantation för att förebygga hjärtarytmi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

HSB 15-11-27:

HSB Skåne skänker vinterkläder till flyktingungdomar till sidans topp

Ingen kunde väl undvika det kalla vädret som drog in över Skåne i helgen. Särskilt utsatta i vårt kalla klimat blir naturligtvis de som inte har varmare kläder att skydda sig mot kylan med. HSB Skåne har därför köpt in och skänkt vinterkläder - jackor, mössor och vantar - till drygt 40 nyankomna ungdomar.

Flyktingströmmarna fortsätter att nå kalla Sverige och det blir viktigare och viktigare att hjälpa till på det sätt som går. HSB Skåne har därför valt att skänka vinterkläder direkt till behövande och i det här fallet till nyankomna flyktingungdomar. Ungdomarna är mellan 16-19 år och har gemensamt att de går på Startskolan för nyankomna ungdomar på Värnhemsskolan i Malmö. Flera av dem bor på tillfälliga boenden och har redan hunnit flytta runt flera gånger under sin korta vistelse i Sverige.

-Under hösten har vi skänkt pengar till WeEffects och Radiohjälpens insamlingar för att hjälpa människor på flykt. Nu såg vi chansen att även hjälpa drabbade på nära håll och valde därför att köpa in kläder till dessa ungdomar. De varma kläderna kommer de att ha stor användning av i vinter, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

Vinterkläderna har tagits emot av lärare på Värnhemsskolan i Malmö, en skola som i nuläget har 21 klasser för nykomna ungdomar i gymnasieåldern. Lärarna kommer att hjälpa till att fördela kläderna bland eleverna. För några av de som kommer till Sverige är det första gången de stöter på vintern. För flera av de ensamkommande ungdomarna är det svårt att få pengarna att räcka till, därför är bidraget av kostsamma vinterkläder mycket välkommet.

-Jag ska åka till skogen på en heldagsutflykt med min klass i nästa vecka och det känns oerhört skönt att veta att mina elever slipper frysa då. De är så stolta och glada över sina nya varma kläder, säger Marie Hahn, lärare på Startskolan.

Se även:

Hornstull 15-12-08: Handelsplatsen HORNSTULL anordnar insamling till förmån för ensamkommande flyktingbarn (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 15-11-23: De samlar in kläder till flyktingar i Ljungby (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Året Runt 15-11-26:

I Ellös på Orust är en av sju öbor asylsökande till sidans topp

150 nyanlända har välkomnats till ön där det snart annars mest bor pensionärer. På Sveriges fjärde största ö tycks ingenting vara omöjligt!

Hur i hela världen ska detta gå? Det var många som undrade det när Sjögården i Ellös på Orust för drygt ett år sedan förvandlades från hotell till asylboende.

Plötsligt fick det gamla fiskelägets knappa tusen invånare sällskap av inte mindre än 150 nyanlända från ett tiotal olika länder.

Men jorden gick inte under. Solen har fortsatt att lysa på de saltstänkta klipporna.

- Jodå, här går det riktigt bra, försäkrar Gunilla Martinsson, som tillsammans med bland annat Barbro Wikström Johanson, Anita Johansson, Lillemor Wirdeson och Oa Gunnarsson gör många beundransvärda ideella insatser.

- Det är så mycket kärlek och omtanke här på Sjögården, påpekar Anita. Alla frågar: "Hur mår du?" Och det är en ärlig fråga och inte bara en fras. Man känner att de som undrar är beredda att lyssna till svaret!

Anita, Barbro och Gunilla är pensionerade lärare som inte fått nog av att undervisa. Lillemor är pensionerad elevassistent och Oa, Årets Orustbo 2014, är trubadur.

- Till antalet är vi mer än dubbelt så många som arbetar ideellt här på Sjögården, säger Gunilla. Bland annat har vi sjuksköterskor och en diakon som är viktiga.

Gemensamt är att de bryr sig och litar på att just de faktiskt kan göra skillnad.

- Jag har tagit med några av de asylsökande i båt ut på havet, berättar Gunilla. Och vi har varit ute i skogen och plockat svamp ihop. Vi fann många kantareller, men ett par av kvinnorna var gladare över betydligt vackrare svampar. "Problemet är att man bara äter dem en gång", sa jag, då det var giftsvampar de hittat...

På lektionerna blandar man svenska, engelska och arabiska. Det sistnämnda är ett språk som ingen av lärarna kan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om norrländska byar som levt upp:

Land 15-12-02: "Om mitt barn flytt, skulle jag vilja att någon brydde sig" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-28:

De vill skapa en drömvärld för flyktingbarnen till sidans topp

En tillvaro som vänts upp och ner. Ett förflutet som inte går att återvända till. När livet förändrats och varje dag innebär ovisshet om framtiden, då kan det hjälpa att få skratta en stund. Därför samlades omkring 700 flyktingbarn och familjer på lördagen i Dansens Hus i Stockholm - för att välkomnas med clowner, dans och skratt.

På en stor banderoll i taket står det: "Skratt förändrar liv". Och det är just vad den här dagen handlar om - att få barn, som har varit med om saker som kan vara svårt att föreställa sig, att skratta och få bara vara barn en stund.

8-åriga Gouri Shicho har flytt Syrien tillsammans med sin familj för att komma till Sverige. Hon tycker att det bästa med den här dagen är att få bli målad i ansiktet, och att få vara tillsammans med clownerna och de andra barnen.

- De fick oss att leka och vara glada. De fick oss att le.

Hur kändes det när du kom hit?

- De tog emot oss så väl och fick oss att känna glädje.

"Vi vill skapa en drömvärld"

Hittills i år har över 23.000 ensamkommande barn och ungdomar kommit till Sverige, från länder som Syrien, Irak, eller Afghanistan. Förutom dem kommer ytterligare tusentals barn tillsammans med en eller två föräldrar, för att söka asyl i Sverige.

Det är några av dessa barn och familjer, men även flera svenska familjer, som kommit till Dansens Hus i Stockholm. Och syftet med dagen är precis vad namnet, "Drömgalan", avslöjar.

- Vi vill skapa en drömvärld. Det är röda mattan, popcorn, och ansiktsmålningar. Vi vill att alla barn ska få känna sig sedda i dag, och få skratta, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare för organisationen Clowner utan Gränser, som anordnar galan.

- De här barnen behöver något att hålla i handen när det är som jobbigast, och för det finns vi, för det finns clownerna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Fler initiativ:

Sveriges Radio Östergötland 15-11-27: Blivande fritidsledare välkomnar flyktingar (Extern länk)

Sundsvalls Kommun 15-12-02: Elever vill öka integrationen - anordnar innebandy för ungdomar på asylboenden (Extern länk)

SvT Öst 15-11-29: Visby Ladies bjöd in 400 flyktingar (Extern länk)

SvT Öst 15-11-30: Cirkusskola för flyktingbarn kan få fortsättning (Extern länk)

... och initiativ med förhinder:

Sveriges Radio sjuhärad 15-11-23: Volontärer utestängda från flyktingar i Lundbyhallen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 15-12-02:

Flyktingar välkomnas i privata hem till sidans topp

Nyanlända tvingas bo på gatan medan 11.000 flyktingar med uppehållstillstånd bor kvar på asylboenden. Men det finns metoder att lindra den svåra bostadsbristen. I Skellefteå har nätverket "Flyktingar välkomna" förmedlat privata boenden som ingen trodde fanns.

Dannie är flykting från Etiopien. Hon har just hämtat sin dotter Bella på förskolan och är på väg till sitt hem som inneboende hos en trebarnsfamilj i Västerbotten.

- Min man och jag satt vid köksbordet och pratade om vad vi kunde göra för att hjälpa till i den rådande flyktingsituationen. Och vi kom fram till att vi inte har tid. Men vi har plats. Och då kan någon lika gärna bo här hos oss, säger Monika, en av de privata fastighetsägare som upplåter rum åt en flyktingfamilj.

Kände sig ensam

För en flykting är det extra svårt att hitta en bostad. Idag bor 11.000 flyktingar med permanent uppehållstillstånd i Sverige kvar i Migrationsverkets anläggningar, avsedda för nyanlända som söker asyl.

I Västerbotten bor 295 flyktingar med uppehållstillstånd kvar i asylboende, varav 240 i Skellefteå kommun.

Dannie från Etiopien fick giltigt uppehållstillstånd i somras - men blev ändå kvar på ett asylboende.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-12-05:

"Ett sätt för mig att ge tillbaka" till sidans topp

Alla var där.

Och vilken fest det blev - när asylsökande och Bolidenborna fick en chans att dansa tillsammans.

Värd: Mutar Muthanna Majid, som felaktigt hängdes ut med namn och bild som Sveriges farligaste man.

- Vi vill fixa bilden, säger Majid.

Den 17 november var han terrormisstänkt och förhördes av Säpo, men alla misstankar avskrevs och nu är Mutar tillbaka.

Då passar han på att få en närmare relation till grannarna i Boliden.

I kväll har hela bygden bjudits in till middag och fest av 22-årige Mutar Muthanna Majid och hans vänner.

Drygt 100 personer var under kvällen på plats i Bolidens församlingshem. Gästerna bjöds på mingel och arabiskt smörgåsbord. Och efter några timmar blev det snabbt till en högljudd fest - där de flesta av gästerna trängdes vid dansgolvet.

- Helt underbart att se, säger Majid.

Hur mår du i kväll?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Fria 15-11-27:

Lärare vill undervisa flyktingar - stoppas av KTH:s ledning till sidans topp

En grupp lärare i elektroteknik på KTH har bjudit in asylsökande att delta i ett tjugotal kurser.

- Det kostar nästan ingenting, det är bra för dessa personer och bra för Sverige, säger initiativtagaren Wouter van der Wijngaart.

Men nu säger högskolans ledning stopp.

Asylsökande är välkomna att delta i undervisningen på 24 kurser vid Kungliga tekniska högskolans (KTH) avdelning för elektroteknik. Det gick att läsa på utbildningens hemsida fram till i måndags.

- Flyktingar kan inte arbeta och får inte ha undervisning innan deras fall prövas. De kan få sitta och vänta två år utan att göra något. Det är omänskligt, säger professor Wouter van der Wijngaart, som är en av initiativtagarna.

Arbetsmarknaden för studenter i elektroteknik skriker efter folk. Det kommer att behövas tusentals ingenjörer under de kommande åren och det finns en stor brist på mattelärare.

När elektroteknik gick ut med att asylsökande var välkomna hann en handfull studenter anmäla intresse under en veckas tid.

- De kommer hit och har redan sin kandidatexamen klar. Hur dumt kan det vara att inte ta vara på det här?, säger Wouter van der Wijngaart.

Tanken var att studenterna skulle få "skuggläsa" kurserna, alltså inte antas officiellt och inte heller få betyg eller ta examen. Däremot skulle lärare på sin fritid kunna skriva personliga rekommendationsbrev till de asylsökande studenterna, för att öppna möjligheter på arbetsmarknaden eller för framtida studier. Ett tjugotal lärare var med på initiativet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Omni 15-11-29:

Flyktingar resurs i svenska klassrum till sidans topp

En grupp nyanlända flyktingar fick en idé. Den har lett till att asylsökande lärare kan praktisera på svenska skolor - efter bara några månader i landet. Nu sprids Vänersborgsmodellen till andra kommuner.

- Först ett B, och så Ä, S och T. Bäst!

Förskollärare Gisela Johansson visar en av sina sexåringar var bokstäverna finns på tangentbordet.

Morgonens tema i en av Mariedalskolans förskoleklasser är "Så ska en bra kompis vara" och barnen har hjälpt henne att fylla en hel sida i det stora blädderblocket med förslag. Nu får var och en hjälpa till att skriva ned sitt bidrag, till exempel "Säger du är bäst", i datorn.

Tätt intill står Ruba Saffour, låg- och mellanstadielärare från Homs i Syrien. Hon finns där som språkbrygga för pojken, som precis som hon har arabiska som modersmål.

Ruba kom till Sverige i februari i år och jobbar själv hårt med svenskan.

- Ibland blir jag förvirrad, men jag försöker hålla koncentrationen uppe. Jag måste ju lära mig tala svenska flytande för att kunna hjälpa barnen - och mig själv, säger hon på engelska blandat med svenska ord och fraser.

Omvänd ordning

Ruba är en av tre nyanlända flyktingar som sedan tidigt i höstas praktiserar på Mariedalskolan. Alla tre har syrisk lärarexamen och undervisningsfarenhet.

Hade de gängse rutinerna med väntan på uppehållstillstånd, svenskundervisning och kompletterande utbildning följts skulle det ha dröjt år innan de varit aktiva i ett svenskt klassrum. Men i Vänersborg har man utnyttjat väntetiden till praktik. På det sättet har omkring 15 lärare - de flesta med syrisk bakgrund - kommit ut i skolor och ytterligare ett tiotal är på väg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 15-12-02: Flyktingar med lärarbakgrund ska förstärka i Skövdes skolor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 15-12-07:

"Vi har inte sett allt det man är orolig för" till sidans topp

Sista anhalt för vår rundresa #flyktiskåne är Höganäs. Där berättar bland annat socialnämndens ordförande och två integrationssamordnare om det aktuella flyktingläget.

En del uppfattar Höganäs som en kommun för välbärgade, som inte har tagit lika stort ansvar som andra skånska kommuner under flyktingströmmen. Ordföranden i socialnämnden, moderaten Peter Schölander håller inte med:

Det är skitsnack, vi har tagit emot fler ensamkommande än Helsingborg. Vi har erbjudit hjälp, men Migrationsverket har inte återkommit. Det har nog runnit ut i sanden.

Socialchefen Lena Landström har sagt upp sig och slutar i februari, men arbetar tills dess som integrationssamordnare med ansvar för ensamkommande barn. Hon tror inte Höganäs skiljer sig från övriga kommuner.

- Höganäs har tagit emot ensamkommande barn sedan 2011, sedan öppnade vi ytterligare ett boende 2013 och sen har vi öppnat två i år, så när det gäller ensamkommande barn har Höganäs tagit emot i den utsträckning som Migrationsverket önskat, säger Lena Landström.

Nästa år kan kommuner tvingas ta emot även vuxna flyktingar, det gör Peter Schölander bekymrad och rådvill. Höganäs är inte redo att snabbt kunna ordna sådana boenden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-12-07, Höganäs: Många volontärer vill hjälpa flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 15-12-01: Pensionärer uppmanas hjälpa till i flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 15-11-21:

Grekland/ Chaos on Greek islands as refugee registration system favours Syrians till sidans topp

The EU's refugee registration system on the Greek islands has created a three-tier structure that favours certain nationalities over others, encourages some ethnic groups to lie about their backgrounds to secure preferential treatment, and has led to a situation Human Rights Watch calls absolute chaos.

The dynamic will increase fears over the security threat posed by the hundreds of thousands of migrants arriving in Europe amid a backlash against refugees after the Paris attacks. The passport of a Syrian refugee who passed through Greece was found on or near the body of a dead suicide bomber.

It will also amplify calls to scale up resettlement schemes from the Middle East, which will help Europe to improve screening of refugees and give them an incentive not to take the boat to Greece.

Syrian families arriving on the island of Lesbos, where nearly 400,000 asylum seekers have landed so far in 2015, are separated from other nationalities and given expedited treatment that allows them to leave the island for mainland Europe within 24 hours. Syrian males, Yemenis and Somalis are registered in a separate and slower camp but still receive preferential treatment and are usually able to continue their journey within a day.

But a third category of asylum seekers - including many from war-torn countries such as Iraq and Afghanistan - are being processed in another camp where there are roughly half as many passport-scanners. The result is a chaotic parallel registration process that can last up to a week, and which has left many non-Syrians sleeping outside in the cold for several nights while they wait to be registered.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Deutsche Welle 15-11-27: Behind migrant protests, children live in limbo at Macedonia's border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-12-04:

Ungern/ Istället för asyl - fängelse till sidans topp

De är i Ungern för att söka asyl - men istället för att få ett besked fängslas de. En ny rapport visar att vissa asylsökande har hållits fängslade så länge som 45 dagar. Även i Turkiet är bristerna i asylmottagningen stora.

Enligt UNHCR ska flyktingar bara hållas inlåsta i mycket sällsynta fall, och utsatta grupper ska inte sitta fängslade överhuvudtaget. Ändå sker det i Ungern. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har intervjuat drygt 80 asylsökande som vittnar om att många fängslas, ofta utan att få någon förklaring. Bland de dokumenterade fallen finns såväl gravida kvinnor som rörelsehindrade och sjuka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Korrespondenterna 15-12- 01:

Turkiet/ Syskonen samlar sopor för att överleva till sidans topp

Korrespondenterna har träffat flyktingbarnen i Turkiet som lever på att samla plast. Muhammed är 16 år gammal och tillsammans med sin lillebror Saleh samlar han sopor som ger dem sju kronor om dagen.

Vi träffar Muhammed som är 16 år, när han går runt i Gaziantep, en stad i södra Turkiet nära gränsen till Syrien. Han har en stor påse hängande över ena axeln och den andra armen ömt vilande runt sin lillebror Saleh som är sex år gammal. Saleh småspringer hela tiden för att hinna med i Muhammeds takt.

De två bröderna vandrar gata upp och gata ner i jakt på petflaskor och annan plast som de kan sälja vid en sopstation inne i Gazianteps Gamla stan. De dyker långt ner i varenda papperskorg och i varje större sopcontainer, öppnar hopknutna plastpåsar och river bland gamla smörgåsar och ölflaskor.

- Jag trivs inte här, jag gillar inte det här landet. Det är bättre att dö i hemlandet än att dö utanför sitt land, säger Muhammed.

- Jag samlar sopor, för att tillfredsställa min pappa. Det har gått så långt att han skickar ut mig att samla sopor, säger han.

Deras hus bombades

De kommer från Aleppo, egentligen bara några timmar med bil från Gaziantep. Men för ett och ett halvt år sedan anföll Fria syriska armén. De bombade deras hus och pappan tog familjen till Turkiet.

I Aleppo var Muhammeds pappa byggnadsarbetare, men i Turkiet är det extremt svårt att få arbetstillstånd. I stället har han skickat ut fyra av sina barn att arbeta.

Samtidigt som Europeiska regeringar stänger gränser och försöker mota bort de flyktingar som faktiskt tar sig hit, har Turkiet på ett sätt stått med öppna dörrar. Även om man nu stängt gränsövergångar är själva gränsen mot Syrien och Irak så vidsträckt att det i praktiken fortsätter att vara en dörr på ganska stor glänt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Dagens Nyheter 15-11-28:

Läkare dömer ut åldersbestämning till sidans topp

Regeringens förslag om att medicinskt åldersbestämma flyktingbarn möter motstånd. Både tandläkare och läkare menar att de metoder som finns inte är tillförlitliga. "Tänder ser likadana ut oavsett om du är 15 eller 50", säger tandläkaren Georgios Tsilingaridis.

I många fall är det svårt att avgöra om en asylsökande är över eller under 18 år. Därför vill regeringen införa medicinsk åldersbestämning. I de fall där Migrationsverkets handläggare är osäkra på om den asylsökande uppgett sin verkliga ålder ska de kunna hänvisa denne till en läkare som får avgöra frågan.

Den asylsökandes ålder bestäms genom att man röntgar antingen handled eller tänder. Med hjälp av röntgenbilderna avgörs sedan hur gammal personen är.

Metoden har fått stark kritik från både läkare och tandläkare. Många menar att den är alldeles för oprecis för att vara tillförlitlig. Svenska pedodontiföreningen samlar tandläkare som är specialiserade på barn- och ungdomstandvård. I en skrivelse motsätter de sig förslaget.

- En person i tonåren har ofta helt färdigutvecklade tänder, då ser de likadana ut oavsett hur gammal personen är. Det enda sättet att undersöka ålder blir då att kolla på visdomstandens rotutveckling, men det är en väldigt oexakt metod med en spridning på fyra år. Den som bedöms som 20 kan lika gärna vara 16, säger föreningens ordförande Georgios Tsilingaridis.

Dessutom menar han att det blir ännu svårare eftersom de mallar som finns för att bestämma ålder via tänder bygger på undersökningar av personer med europeisk eller nordamerikansk bakgrund. Några undersökningar av personer med annan etnisk bakgrund finns inte. Därför går det inte säga att åldersbestämningarna blir korrekta för de grupper som nu söker asyl.

Han får medhåll av Gunilla Klingberg, professor i pedodonti vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-26: Analys: "Det finns inga vetenskapliga metoder som kan avgöra om du fyllt 18 år" (Extern länk)

Svenska Läkaresällskapet 15-11-25: Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn (Extern länk)

Verdens Gang, Norge, 15-11-28: Frykter asylbarn registreres som voksne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Göteborgs-Posten 15-12-02:

16 ensamkommande barn hittade i Mölndalshus till sidans topp

16 ensamkommande flyktingbarn och en vuxen har påträffats i en villa i Mölndal. De misstänks nu för olaga intrång och stöld.

Det var i måndags som polisen fick tips om intrånget, uppger Peter Adlersson, presstalesman vid polisen region väst.

- Vi gick in i huset vid åttatiden på morgonen och påträffade 18 pojkar som låg och sov, säger han.

Kontakt togs med kommunens socialtjänst och pojkarna förhördes med hjälp av tolk.

- Två personer greps misstänkta för stöld av mobiltelefon. Övriga 16 är misstänkta för olaga intrång, fortsätter Adlersson.

Hur länge har pojkarna bott i huset?

- Det vet jag ingenting om.

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 15-12-03:

Särskilt Haima för flyktingbarn som inte får stanna till sidans topp

Ensamkommande flyktingbarn som inte kommer att få stanna i Sverige, ska få ett särskilt Haima där de får bo till dess att de är tillräckligt gamla för att utvisas, har socialnämnden beslutat.

De ensamkommande barnen som får avslag på sin ansökan att stanna i Sverige, mår dåligt och behöver extra hjälp att hantera sina känslor och bör inte vara kvar på ett ordinarie Haima-boende.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 15-12-03:

Barn som föds som papperslösa riskerar öka i Västra Götaland till sidans topp

Antalet barn som föds som papperslösa i Västra Götaland ser ut att öka i år. Dessa barn finns hos skatteverket registrerade med ett datum och ett klockslag för födsel, men finns i övrigt inte i några register.

Fram till sista augusti i år rör det sig om 30 barn, lika många som under hela förra året.

- Det här är barn som inte existerar egentligen i juridisk mening. Det innebär ju att om någonting händer dem, om de försvinner eller utsätts för brott så är det väldigt svårt att göra något åt det därför att de ju inte finns, säger Henry Ascher, barnläkare, professor och ordförande i svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn.

14 000 gömmer sig

Papperslösa är personer som inte har laglig rätt att vistas i landet, det kan handla om ett visum som gått ut eller ett avslag på asylansökan. I slutet av oktober i år gömde sig över 14 000 personer undan utvisning i Sverige, enligt polisens siffror.

Sedan lagen om vård till papperslösa trädde i kraft 1 juli 2013 har 69 papperslösa barn fötts i Västra Götaland. Det visar siffror som förlossningsklinikerna i regionen tagit fram på uppdrag av P4 Sjuhärad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 15-12-03: Allt fler papperslösa barn föds i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 15-12- 01:

Protester mot nya regler till sidans topp

Den 28 november demonstrerade ca 1000 personer i Stockholm mot regeringens senaste förslag för att hindra fler flyktingar att komma till Sverige. (foton Tony Karlsson). Nätverket Ingen Människa är Illegal arrangerade demonstrationen. I Göteborg ordnade Tillsammansskapet en manifestation samma dag. Idag hålls nya manifestationer.

Demonstranterna på Mynttorget fick bland annat lyssna till poeten Seluah Alsaati

Fler manifestationer

Redan ikväll har stockholmarna åter chansen att manifestera mot inskränkningarna, kl 18 på Medborgarplatsen. Rädda Barnens Ungdomsförbund och Ungdom mot rasism arrangerar under mottot "Inte en dag till med rasistisk migrationspolitik". Flera ungdomsförbund har anslutit sig. FARR:s Sanna Vestin finns bland talarna. Läs mer i Facebook-event.

I Malmö tog Vänsterpartiet initiativ till manifestationen "En annan flyktingpolitik är möjlig" som hålls ikväll kl 17.30 på S:t Johannesplan. I skrivande stund har 28 organisationer anslutit sig. Läs mer i Facebook-event.

Håll utkik efter fler manifestationer där du bor! Tipsa gärna om vad som händer till FARR:s facebook: socialamedier@farr.se!

Meddelandet med video av Seluah Alsaatis uppläsning (Extern länk)

Arbetaren 15-11-25: "Asylrätten kränks" (Extern länk)

SvT Skåne 15-12-01: Hundratals manifesterade mot hårdnande flyktingpolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 15-12-02:

Hundratals i fackeltåg för flyktingarna i Valbo till sidans topp

Massor med personer dök upp för att visa att flyktingar är välkomna till Valbo. De vandrade en lång sträcka med brinnande facklor i händerna - trots att ett snöblandat regn öste ner.

Ulla Karlsson från Valbo var inte själv med på mötet i Sofiedalsskolans matsal för ett par veckor sedan. Men hon har hört om mötet och sett klipp på hur upprörd stämningen var mot att Valbo sportcentrum skulle bli ett tillfälligt flyktingboende.

Som en motreaktion anordnade hon under onsdagskvällen ett fackeltåg för att visa att flyktingarna är välkomna till Valbo.

- Jag blev illa berörd av det som sades under mötet och vill visa att det också finns goda krafter i Valbo. Att vi tror på alla människors lika värde och är positiva till människor från andra kulturer, säger hon och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

SvT Nyheter 15-11-29:

Miljarder från EU till Turkiet ska lösa flyktingkris till sidans topp

Turkiet kommer att få ett mångmiljardstöd för att ta hantera flyktingkrisen i EU. I gengäld kommer EU att skynda på samtalen om ett turkiskt EU-medlemsskap.

- Det här är en historisk dag, sa den turkiske premiärministern Ahmet Davutoglu när han kom till söndagens möte med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel.

Han tackade EU-ledarna för mötet och sa det var en nystart för Europa, något som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk höll med om.

På det fyra timmar långa mötet framförde EU-ledarna önskemål om att Turkiet ska ha bättre kontroll på sina gränser, bekämpa människosmuggling, och ge flyktingar i landet bättre förutsättningar genom utbildning och jobb.

- Förhoppningen är naturligtvis att färre ska behöva lämna Turkiet för att ta sig till Europa på de här farofyllda resorna, säger statsminister Stefan Löfven.

Tre miljarder euro

Han säger att han vid toppmötet betonade att Sverige inte vill ta emot fler flyktingar just nu.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Regeringen 15-11- 29: EU:s ledare överens om humanitärt bistånd till Turkiet (Extern länk)

Expressen 15-11-29: EU:s krav på Sverige: 700 miljoner till Turkiet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-30: Turkiet lovar EU skärpta gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 15-11-29:

"Turkiet använder flyktingar som utpressningsvapen" till sidans topp

EU har ingått ett avtal med djävulen och sålt ut sin själ. Det säger Turkietkännaren Halil Karaveli efter att det blivit klart att EU både ger landet pengar och återupptar samtal om ett EU-medlemskap för att Turkiet ska ta hand om flyktingkrisen.

- EU vill stoppa flyktingarna. Vad Turkiet och dess allt mer auktoritäre president Erdogan vill ha genom det här avtalet, det är internationell legitimitet av sin förtryckarregim, vilket han skamligt nog i dag har fått. Det är en skammens dag för Europeiska unionen, säger Halil Karaveli, som är verksam vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Han säger att Turkiet använder flyktingsituationen som ett utpressningsvapen mot EU.

- Det var ingen tillfällighet att de här flyktingströmmarna släpptes loss från Turkiet i somras. Det var heller ingen tillfällighet att det skedde samtidigt som Turkiet återstartade sitt krig mot kurderna. Nu låtsas man från EU att man ger pengar för att landet ska bevaka sina gränser, det är struntprat, Turkiet behöver inte hjälp av EU för att bevaka sina gränser.

"Turkiska demokratin slut"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 15-11-29: Toppmötet blev en triumf för Turkiet (Extern länk)

Dagens Arena 15-12-01: EU:s samarbete med Turkiet är en fars (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-12-05:

Turkar oroade över EU-avtal till sidans topp

Överenskommelsen mellan Turkiet och EU när det gäller de syriska flyktingarna skapar oro i landet.

I utbyte mot 30 miljarder ska syriska flyktingar skickas tillbaka från Europa till Turkiet, och dessutom utlovas nya förhandlingar om EU-medlemskapet.

Men medicinprofessorn Cem Terzi, som också är ordförande för frivilligorganisationen Bridging Peoples, pekar på det faktum att det redan finns närmare fyra miljoner syriska flyktingar i Turkiet. Han är djupt besviken.

- Turkiet har accepterat att bli som ett öppet fängelse för EU:s räkning, säger han, upprörd och beklämd.

Terzi bygger sina åsikter på sina många möten med flyktingarna som läkare, och sin del i ett frivilligt nätverk med sjukvårdspersonal. Han fortsätter:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Konflikt 15-12-05: Flyktingspelet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-30:

Asylsökande ska omfördelas från Sverige till sidans topp

Sverige kommer att få hjälp från EU för att klara flyktingkrisen. Omplacering av asylsökande som har sökt sig hit och miljoner euro i ekonomisk hjälp ska göra situationen hanterbar, berättade i dag EU:s kommissionär för migration Dimitris Avramopoulos.

Sverige blir ett av de EU-länder från vilka asylsökande ska omplaceras till andra medlemsländer. Dessutom får Sverige flera miljoner euro för att underlätta flyktingmottagningen och behöver heller inte ta emot några av de asylsökande som omfördelas från Italien och Grekland.

- Kommissionen kommer att föreslå att asylsökande ska omplaceras från Sverige och att Sverige inte kommer behöva ta emot asylsökande som omfördelas, sa EU:s kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos, under en presskonferens på måndagen.

"Sverige har fått igenom sin linje"

Regeringen och EU-komissionen var överens på "nästan alla punkter", sa Avramopoulos. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) var nöjd med resultatet av mötet. Sverige har fått igenom sin linje, sade han till SVT Nyheter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 15-12-03:

EU ändrar sig - det kan bli gränskontroller i 2 år till sidans topp

EU:s medlemsländer kan få stänga gränserna i två år på grund av flyktingkrisen. Förslaget kommer från Luxemburg som just nu är unionens ordförandeland.

Det kan leda till att det blir som förr, passkontroll vid varenda gräns.

I morgon träffas EU:s inrikesministrar, från Sverige Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), för det femtioelfte krismötet i kölvattnet av flyktingkatastrofen.

Inför mötet har ett förslag från ordförandelandet Luxemburg läckt ut.

De vill att länderna som ingår i passunionen Schengen ska kunna stänga gränserna i upp till två år på grund av flyktingkrisen. Den kallas både exceptionell och ett hot mot den interna säkerheten.

Sverige har infört gränskontroller i Skåne till följd av flyktingkrisen. De gäller till den 11 december men kan förlängas ytterligare fem månader.

För närvarande kan EU:s medlemsländer införa gränskontroller i upp till ett halvår sedan de meddelat EU-kommissionen. Före flyktingkatastrofen har den möjligheten främst utnyttjats i samband med större idrottsevenemang dit man kan befara att huliganer ska bege sig eller efter terrordåd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Finansdepartementet 15-12-04:

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser till sidans topp

SOU 2015:95

I denna bilaga till Långtidsutredningen analyseras de offentligfinansiella effekterna av en åldrande befolkning och migration. Arbetet har genomförts av professor Lennart Flood och fil. dr Joakim Ruist, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Författarna beräknar effekterna av framtida demografiska förändringar under olika antaganden. Analysens fokus ligger på migrationens betydelse och är avgränsad till att endast behandla de offentliga finanserna. I studien görs bland annat kvantitativa bedömningar av vad en förbättrad integration på arbetsmarknaden och ett förlängt arbetsliv betyder för de offentliga finanserna.

Arbetet med bilagan har följts av en referensgrupp bestående av personer med mycket god insikt i dessa frågor. Författarna svarar själva för rapportens innehåll, slutsatser och förslag. De resultat som framkommer i Långtidsutredningens bilagor kommer att behandlas i utredningens huvudbetänkande.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-11-26:

Flyktingkrisen är inget ekonomiskt bekymmer för Europa - tvärtom till sidans topp

Sveriges regering stramar nu åt asylpolitiken ytterligare och ett av skälen är att minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Samma retorik hörs från finansministrar i EU. Men samtidigt snurrar de ekonomiska hjulen snabbare än på länge, skulderna minskar och BNP ökar. Allt pekar på att såväl Sverige som övriga EU har ekonomisk kapacitet att klara mottagandet - och dessutom kommer att tjäna på det.

Flyktingkrisen har under hösten fått såväl svenska som europeiska politiker att tala bekymrat om sina länders ekonomi. Men trots larmen, både i Sverige och i EU i stort, är vi långt ifrån någon ekonomisk kris. I stället är ekonomin mer stabil än på länge. Enligt analysföretaget Markit är tillväxten i eurozonen den högsta på över fyra år, och när EU-kommissionen förra veckan presenterade sin årliga granskning av euroländernas budgetutkast för 2016 var mönstret tydligt - det går bättre och bättre för euroländerna. För Tyskland, det land som har tagit emot allra flest flyktingar, är tillväxten ovanligt hög. Sandro Scocco, chefsekonom på Arena Idé, är inte förvånad.

- Flyktingkrisen har inte lett till några statsfinansiella kriser, även om det kan framstå så. Att den statsfinansiella stabiliteten i Europa skulle vara hotad, det är närmast nonsens. Möjligtvis handlar det om politiska kriser i Sverige och i EU, men knappast finansiella, säger han.

Stark tillväxt i Sverige

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-11- 30:

Färre asylsökande till Sverige till sidans topp

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat den senaste tiden - även om det fortfarande är mycket höga siffror historiskt sett. Orsaken till minskningen är främst att färre människor på flykt tar sig till EU, enligt Migrationsverkets omvärldsenhet.

Under hösten har rekordmånga människor sökt skydd i Sverige. Vecka 46 registrerades över 10 500 asylsökande - den högsta veckosiffran någonsin. Men sedan har antalet minskat. Den senaste veckan har det registrerats cirka 6 100 asylsökande.

- Vi bedömer det som sannolikt att antalet kommer att fortsätta sjunka den närmaste tiden, jämfört med höstens höga siffror, säger Anders Westerlund, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, samtidigt som han betonar att osäkerheten är stor.

Det är många faktorer som påverkar antalet asylsökande. Men han bedömer att huvudorsaken till nedgången i Sverige är att färre tar sig till EU, dels till följd av sämre väder på Medelhavet och dels till följd av hårdare gränskontroller på Balkan.

- Antalet som tar sig med båt till de grekiska öarna har minskat drastiskt de senaste veckorna, säger Anders Westerlund.

Har regeringens beslut om gränskontroller och de senaste förslagen om förändrad asylpolitik påverkat?

- Det är svårt att bedöma vilken eventuell effekt gränskontrollerna haft på antalet asylsökande. De har däremot sannolikt haft påverkan på Sverige som transitland, eftersom det nu blivit svårare att passera Sverige.

- När det gäller regeringens förslag är det för tidigt att säga något om detta. Det beror också på hur andra EU-länder agerar.

Anders Westerlund framhåller att det är svårt att bedöma hur länge nedgången varar, men att det historiskt sett brukar komma färre asylsökande under vintern.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 15-12- 02: Därför ökade antalet asylsökande efter sommaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Småland 15-12-03: Kommuner vill ha "undantagstillstånd"

Byggreglerna bidrar till bostadskrisen menar Sveriges kommuner och landsting. till sidans topp

Det finns 173 000 potentiella bostäder redo att byggas, enligt en enkät som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort bland ett sextiotal av Sveriges tillväxtkommuner. Ytterligare lika många bostäder bedöms vara färdiga att byggas inom tio år. Som jämförelse färdigställde samma kommuner 22 000 bostäder under förra året.

SKL ser detta som ett bevis på att kommunerna siktar på ett rejält ökat bostadsbyggande, men att det ändå inte räcker för att möta efterfrågan som finns. Inte minst mot bakgrund av den kraftiga ökningen av asylsökande under året.

Nyanlända kommer inte ut i samhället

- Vi har omkring 800 personer som sitter nu på flyktingförläggningar runtom i Kalmar län, som har fått permanent uppehållstillstånd, men som inte får tag i en bostad och därmed inte kan komma ut i samhället och börja jobba eller plugga, säger Johan Person (S) som är kommunalråd i Kalmar och ordförande i SKL:s samhällsbyggnadsberedning.

Han har en rak uppmaning till regeringen: inför undantagstillstånd.

- Jag menar att man kanske får lägga en ganska stor del av regelverket åt sidan, säger Johan Persson.

Hur länge skulle ett sådant undantagstillstånd råda?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 15-12-03: Drömmen om ett eget hus (Extern länk)

Uppsala Kommun 15-12-08: Bostadsbolag öronmärker lägenheter till flyktingar (Extern länk)

SvT Öst 15-12-03: Söderköping bryter mot lagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 15-12-01:

Uddevallaborna köar för att få guida flyktingar till sidans topp

Från brist på samhällsguider åt nyanlända flyktingar så köar plötsligt Uddevallaborna för att få nya bekantskaper och bidra till integrationen.

- Innan sommaren var det slut på samhällsguider. Nu har jag ett överskott på kanske 40 samhällsguider, säger Linnea Lindgren som är samordnare för Samhällsguide Uddevalla.

Tanken med Samhällsguide Uddevalla är att någon som bott länge i Sverige paras ihop med en nyanländ flykting för att kravlöst umgås och lära känna varandra. För den nyanlände kan det ge en integrationsmöjlighet som är svår att få till i formella sammanhang.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Fria 15-12-04:

App ger flyktingar svar på frågor och nya kontakter till sidans topp

Ett gäng stockholmare ville bryta isolationen på asylboenden och matcha människors välvilja med faktiska behov. Nu släpper de en app för ändamålet.

- Man kan bidra med det man har, kanske svara på ett par frågor när man sitter på bussen. Vi sänker barriärerna för att engagera sig, säger Emma Rosman, en av initiativtagarna.

Idén föddes när Emma Rosman engagerade sig ideellt i flyktingmottagandet på centralstationen i Stockholm.

- Vi identifierade att många har smartphones, medan de flesta lösningar för flyktingar innebär mycket pappersarbete.

På asylboenden är väntan på att få sitt fall prövat många månader lång, och under tiden har man inte rätt till etableringsverksamheter som SFI. Vissa lever helt isolerat från resten av samhället, erfor Emma Rosman.

- En jag träffade hade varit rektor i Afghanistan. Han hade lärt sig tre andra språk flytande i asylboendet, men inte svenska.

Samtidigt såg hon hur många vänner och kollegor ville bidra, men inte riktigt visste hur.

- Vi ville skapa ett smartare sätt att matcha välvilja med faktiska behov. Den plattform som alla ändå hänger på är sina smartphones.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Startup Hack 15-12-08, Hack for Refugees: Digitala lösningar i flyktingmottagandet (Extern länk)

Black Dot 15-12-09: #HelloNeighbour - studenter skapar lösningar för smartare flykting välkomnande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 15-11-26:

Abbas hjälper andra ensamkommande till sidans topp

Han är själv ensamkommande flyktingbarn som under sin resa från Afghanistan till Sverige hamnade i fängelse på den grekiska ön Lesbos. Nu har Abbas Ahmadi rest tillbaka till Lesbos för att delta i hjälparbetet.

- När jag ser bilderna vill jag åka ner och hjälpa till så gott jag kan, säger han inför resan.

Det är inte långt mellan den turkiska kusten och den grekiska ön Lesbos. I dag väljer därför många flyktingar från Syrien och Afghanistan denna in i Europa. De flesta har betalat dyrt för platser i rangliga överbelastade gummibåtar. Regelbundet rapporteras om drunkningsolyckor.

Blev snabbt fängslad

Även Abbas Ahmadi kom med gummibåt till Lesbos. Kort efter landstigningen fängslades han.

- Det var kaos, vi var 180 personer i en sal och delade på två toaletter och en dusch. Och varje dag var det bråk därinne.

När han släpptes tog han sig vidare i Grekland och försökte gång på gång gömma sig i olika lastbilar som var på väg norrut.

- Men det tog sex månader innan jag lyckades. Vi var fyra personer som gömde oss i en liten låda på som var en meter hög. När jag kom till Italien kunde jag inte gå på flera timmar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Feministiskt Initiativ 15-11-24:

Vi kan! Vi vill! Vi törs! till sidans topp

Regeringen säger att de vill att Sverige ska kunna ta emot flyktingar på ett värdigt sätt. Därför tar man nu till de mest drastiska åtgärderna man kan för att förhindra att det kommer fler!

Sverige ska nu lägga sig på en nivå som motsvarar EU:s minimiregler. Det rimmar illa med alla stolta tal om att Sverige ska vara ett öppet land dit de som idag flyr för sina liv ska kunna söka skydd. På ett par månader har respekten för asylrätten urholkats och blivit en smal väg som bara kan beträdas av de som har intakta id-handlingar. Resten får söka asyl i det land de lyckats ta sig till först. Så ska fler länder ta ansvar, menar regeringen.

Konsekvensen kommer att bli att fler länder stänger mer. De som ändå tar sig till Sveriges gräns ska mötas av tillfälliga uppehållstillstånd, anhöriginvandringen ska minska och barnen ska åldersbestämmas. Allt det som erfarenhet och forskning har visat vara fel kallas nu rätt.

Sällan har den politiska ledningen gått i sådan otakt med opinionen. Lokalt växer engagemang och solidaritet. Fler vill öppna sina hem. Klädinsamling och stödkonserter avlöser varandra. Vad vi saknar är en politiskt ledning som säger att detta klarar vi och som skickar pengar till kommunerna så att den lokala solidariteten kan utvecklas. Så att bostadsbyggandet kan ta fart, så att fler lärare kan anställas, så att socialtjänsten kan bemanna sina kontor och de stängda skolorna kan öppnas. Allt detta kan vi göra om viljan finns. Vi kan mobilisera företag att ta emot praktikanter, vi kan låta sommarhus bli tillfälliga boenden, vi kan ta vara på den mångfald och kreativitet som växer lokalt. Men för det behöver vi en politisk ledning som säger att vi kan och som förstår att det vi gör nu är en samhällsinvestering för framtiden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund 15-11- 26:

Stora påfrestningar på redan hård drabbade människor till sidans topp

Vi befinner oss i ett allvarligt läge i världen, där mängder av människor tvingas fly från krig och katastrofer. Sverige har haft ett stort tryck av nyanlända de senaste månaderna, vilket ställer stora krav på ansvariga politiker, myndigheter och på det civila samhället.

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd, avsaknad av rätt till familjeåterförening och åldersbedömning, kommer att försämra möjligheterna till en bra integrering och skapa otrygghet. Det kommer att leda till stora påfrestningar på redan hårt utsatt människor.

- Vi träffar dagligen ungdomar i asylprocessen och vi vet hur ensamma och oroliga de är. Ofta har de stora problem att tillgodogöra sig det svenska språket och lider av sömnsvårigheter. Många får "flashbacks" av hemska upplevelser. Man känner av stor ensamhet när man anländer, ett vakuum utan sin bakgrund, sin familj och en trygg framtid, säger Omid Mahmoudi vice ordförande i Ensamkommandes Förbund i Malmö.

Lagstiftningen ska gälla i tre år. Det är en lång tid att vänta och kommer att leda till svåra humanitära konsekvenser för många barn, ungdomar och vuxna som befinner sig på flykt. Följden blir ökade känslor av osäkerhet och ökad psykisk ohälsa.

Regeringen vill också införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Detta trots att det är en stor felmarginal i olika metoder för åldersbestämning.

Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning inom myndigheter. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde begränsat och många läkare är inte villiga att utföra tester.

- Vi har under senaste året inte kunna hitta någon läkare som åtagit sig att hjälpa ungdomar som har blivit felbedömda i ålder, eftersom de anser att metoderna är för osäkra, säger Omid

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 15-11-25:

Regeringen skapar ökad otrygghet för människor på flykt till sidans topp

Sverige ska inte rikta udden mot de människor som söker sig hit. Udden måste riktas mot de EU-ledare som flyr sitt ansvar. Låt oss inte gå till historien som landet som tävlade med andra länder om vem som mest effektivt kunde stänga gränserna, skriver Philip Botström och Elin Ylvasdotter.

SSU och S-studenter är starkt kritiska till och besvikna över innehållet i regeringens senaste migrationsbesked. Det "andrum" regeringen vill uppnå med åtgärderna ställer frågan vart de människor som fortsatt är på flykt ska ta vägen. Att undanta ensamkommande flyktingbarn rätten till permanent uppehållstillstånd kommer sannolikt inte leda till att fler EU-länder tar ansvar. Däremot kommer det sätta dessa barn i en otrygg miljö och försvåra deras möjlighet till en stabil tillvaro. Även förslaget om ID-kontroller slår hårt mot just ensamkommande flyktingbarn som ofta saknar ID-handling. Det är en grupp som istället kommer försöka ta sig in i landet på andra, mer riskfyllda sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen krönika 15-11-24:

Irena Pozar: Bara den som aldrig flytt kan skylla på "ovärdigt flyktingmottagande" till sidans topp

Politikerna säger att vi måste minska antalet flyktingar för att kunna ge dem som faktiskt kommer ett värdigt mottagande. Så talar bara någon som aldrig någonsin flytt. Råttorna som sprang på flyktingförläggningens golv, när vi kom till Sverige, var ingenting jämfört med det krig mina föräldrar överlevt.

Världen brinner och Sverige gör allt för att stänga sina gränser, utan att säga det rakt ut. Under tisdagen meddelade statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson att man inför ytterligare regleringar för att nå målet "minskat flyktingmottagande". De pratade om att gränsen är nådd. Att Sverige inte klarar att ta emot fler flyktingar och samtidigt se till att det svenska samhället fungerar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete ledare 15-11-24:

Skymning över Sverige till sidans topp

Helle Klein

Löfvens och Romsons presskonferens var det yttersta beviset på att EU har havererat. Det finns varken någon europeisk eller nordisk solidaritet längre. Alla tänker på sitt, gränserna stängs och protektionismen segrar. Det är djupt illavarslande. För flyktingarna är det en katastrof.

November är en mörk tid i svensk politik. För bara några veckor sedan bestämde sig Sverige för att tillfälligt införa gränskontroller. Redan tidigare hade regeringen tillsammans med oppositionen infört strängare regler för flyktingmottagandet - plötsligt gällde signalpolitik som hade till uppgift att minska flyktingströmmarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-11-24:

Nu ger Sverige upp den humana linjen till sidans topp

Gröna studenter: Ekonomiska resurser finns men politisk vilja saknas

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Så sade Stefan Löfven i regeringsförklaringen. Vi undrar hur en fristad byggs med allt mer stängda gränser? Vad är det humana i att stänga dörren i ansiktet på de som är på flykt? Hur kan vi se oss själva spegeln när asylpolitiken kommit att handla om att förhindra människor från att söka asyl i Sverige?

Det här riskerar att bli den utlösande faktor som gör att Europa stänger sig. Det land som längst och hårdast företrätt den humana linjen ger upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens Folkblad ledare 15-11-25:

En skam för hela Europa till sidans topp

För flyktingarna återstår bara två vidriga och inhumana alternativ.

Världen står mitt i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. 60 miljoner människor är på flykt från krig och elände. Och vad gör rika Europa i detta katastrofläge? Öppnar sina hjärtan och delar solidariskt på bördan?

Nej, i stället byggs taggtrådsstängsel och andra hinder för att stoppa dem från att komma hit. Regeringar och länder med sammanlagt 500 miljoner invånare stöter bort kanske två miljoner som flyr för sina liv från främst Syrien och Afghanistan.

I Sverige rapporteras att robotdammsugaren är årets julklapp och att julhandeln återigen slår rekord. BNP växer och tillväxten för nästa år väntas bli uppåt tre procent. Samtidigt stänger nu regeringen gränserna för att skapa andrum för det svenska flyktingmottagandet. Asylrätten finns kvar, men begränsas mycket hårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 15-11-25:

Regeringen sparkar på de som redan ligger till sidans topp

I tider av panik behöver vi politiker som inte agerar i panik. I stället har vi fått en regering som inför förslag de inte själva tror på, skriver asylrättsjuristen Viktor Banke.

Nu stod de där på podiet igen. Löfven, som i september på Medborgarplatsen önskade ett Europa utan murar, och Romson, vars parti skulle verka för en ännu starkare asylrätt för det fall man hamnade i regeringsställning. Så låter det inte längre.

Tillfälliga uppehållstillstånd även för barn och barnfamiljer, skärpta krav för familjeåterförening, ID-kontroller på samtliga tåg och båtar till Sverige. Och så vidare. Med andra ord: allt som kan tas bort utan att bryta mot EU-rätten, ska tas bort.

Jag förstår Miljöpartiets dilemma. De vill kvarbli i regeringsställning för att kunna påverka Socialdemokraterna, men tvingas samtidigt kompromissa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Viktor Banke i Dagens Nyheter 15-11-25: Det kommer alltid att vara bättre att få skydd i Sverige än att stängas ute (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 15-11-25:

"Vad som nu går förlorat kommer att diskuteras i årtionden" till sidans topp

Asylrätten i Sverige är hotad, menar människorättsjuristen Robert Hårdh. När mänskliga rättigheter börjar luckras upp går det alltid att visa på vissa snabba fördelar, men vad som nu går förlorat kommer att diskuteras i årtionden, säger han.

Efter sexpartiöverenskommelsen tidigare i höst om migrationspolitiken fanns inte mycket utrymme kvar innan asylrätten skulle börja hotas, ansåg Robert Hårdh, människorättsjurist och chef för organisationen Civil Rights Defenders.

Med regeringens senaste förslag är detta utrymme helt borta, menar han.

- Budskapet regeringen upprepar som ett mantra, att det här är åtgärder för att värna asylrätten, klingar falskt, för det man gör är att begränsa den.

Sveriges tidigare hållning att vi ska ha en öppen dörr har ändrats oerhört snabbt, konstaterar Hårdh. Han pekar på flera attitydskärpningar, varav han ser avhumaniseringen av människor på flykt som den allvarligaste.

- Man slutar prata om människor som flyr och börjar prata om "flöden", "volymer" och "strömmar". Den typen av retorik kan få så mycket större konsekvenser på sikt.

Hårdh är starkt kritisk till det så kallade transportörsansvaret, som innebär att de flyg-, buss-, tåg- och färjebolag de asylsökande reser med ges ansvaret för att kontrollera id-handlingar. Släpper de ombord någon som senare visar sig inte ha rätt att stanna måste bolagen bekosta återresan.

- Det är bland annat transportöransvaret som lett till den humanitära katastrof vi ser vid Medelhavet, säger Hårdh.

Metoden tillämpas redan vid de yttre gränserna i EU, liksom på många andra håll i världen. Men nu ska den tillfälligt införas även vid den inre EU-gränsen runt södra Sverige.

- Man outsourcar sitt ansvar som stat till privata aktörer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion debatt 15-11-26:

"Barnen drabbas hårdast" till sidans topp

"Regeringens förslag med tillfälliga uppehållstillstånd och i praktiken avsaknad av rätt till familjeåterförening ökar ohälsan hos barn och unga på flykt och i väntan på asylbesked", skriver Hala Mohammed.

För snart tre månader sedan, i början av september, blev bilden av den döda pojken på en strand i Turkiet en väckarklocka i den svenska debatten.

Fler röster än på länge ropade att vi ska hjälpa fler, rädda de som drunknar och stå upp för rätten till asyl. Frivilliga strömmade till frivilligorganisationerna och många ville vara med och hjälpa.

I tisdags kom beskedet att regeringen vill införa åtgärder med syftet att kraftigt minska antalet asylsökande och beviljade uppehållstillstånd i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 15-11-26:

"Tänk om jag vore en svensk Boforsgranat" till sidans topp

Landet som exporterat granater, minor och mobilteknologi till Mellanösterns krigsherrar smäller nu igen dörren framför deras offer. Författaren Duraid Al-Khamisi skriver ett rasande brandtal till en nation av hycklare.

Att titta ut genom mitt fönster, höra regndropparna smattra, se dagisbarnens steg mot simhallen får mig att tänka: tänk om jag var en svensk Boforsgranat. Då skulle jag först ha blivit tillverkad på 1980-talet, sedan i allra största hemlighet låtit mig smugglas till Iran, för att därefter låta mig skjutas i väg i en vacker båge över slagfältet. På himlavalet skulle jag först sväva högt som en fågel, hänga kvar, betrakta soldaternas icke-vita kroppar, för att plötsligt dyka ner och våldsamt explodera bland männens skrik mitt i infernot.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 15-11-26:

Nordebo: Sverige skulle kunna bli ett land för hjältar till sidans topp

Det sköljer just nu en lika vällustig som navelskådande skräckpropaganda genom den svenska debatten och sociala medier. Den handlar om ett Sverige som nått gränsen, som gjort sitt, som inte klarar eller orkar mer, som går på knäna, som borde ha stängt om sig för länge sedan.

I grunden förutsätter moralen bakom den hållningen en stenhård insortering av människor, när det gäller vilka Sverige ska känna ett moraliskt ansvar att hjälpa.

Förutom att den här propagandan håller på att förvandla svensk asylpolitik från föredöme till ynkligt svek, så hotar den också att överskugga allt det fantastiska som pågått i landet det senaste året. Den panikslagna verklighetsbild som fått fästa bygger inte på fakta eller nykterhet, utan på vad debattörer väljer att se, i uppjagat stämningsläge, utifrån värderingar och uppfattningar om vi och dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 15-11-26:

"Det är människorna på flykt som behöver andrum" till sidans topp

Regeringen borde ha tagit sig tid att andas lugnare, innan de i till synes andfått stresstillstånd presenterade sin nya flyktingpolitik. De som allra mest behöver andrum är människor på flykt och det här hade regeringen kunnat göra i stället, skriver Ulf Bjereld, Förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

I tisdagens Aktuellt hade statsministern bytt S-rosen i kavajslaget mot en svensk flagga. Sverige är ett land att vara stolt över. Vi har gjort mer än nästan alla andra västländer för att ta emot människor som flyr.

Men något hände väldigt fort mellan september och nu - mellan statsministerns "Mitt Europa bygger inga murar!", alla tårar över en liten död pojke på en strand, rekordinsamlingsgalor på tv och veckans regeringsbesked om försämrade flyktmöjligheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 15-11-27:

Olav Fumarola Unsgaard: Det finns alternativ till regeringens flyktingpolitik till sidans topp

Är gränsen nådd? Nej, inte på långa vägar. Det finns minst sju saker som regeringen skulle kunna göra i stället för att nedmontera asylrätten, skriver Olav Fumarola Unsgaard, frilansjournalist.

Tisdagen den 24 november 2015 kommer jag alltid minnas med sorg.

Konsekvenserna av förslagen i "Åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande" är skrämmande. Varför och hur har redan diskuterats förtjänstfullt på denna sida och många andra.

För mig handlade chocken också om att S/MP-regeringen så snabbt anammade en verklighets- och problembeskrivning som för mig hör hemma långt ute på högerkanten. Att frågan bara handlar om utökad gränskontroll, tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav. Enbart repressiva åtgärder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 15-11-27:

Sverige är inte längre ett föredöme till sidans topp

Regeringen har sett till att Sverige totalt har tappat sin trovärdighet som förebild och förespråkare för att EU över huvud taget ska ha ett flyktingmottagande. Jag kommer fortsätta att göra allt i min makt för att EU ska leva upp till sina åtaganden om öppenhet, medmänsklighet och respekt för de mänskliga rättigheterna, skriver EU-parlamentarikern Soraya Post (Fi).

EU upplever just nu sin värsta kris genom tiderna. Det som omtalas som "flyktingkrisen" är en politisk kris som har uppstått på grund av att EU:s ledare inte tar sitt ansvar för den svåraste flyktingsituationen i världen sedan det andra världskriget. Under flera år har vi sett människor dö i Medelhavet på väg till Europa. De flyr från krig och terror och riskerar livet för att få söka skydd här. Saken har diskuterats tillräckligt länge för att vi ska kunna konstatera att EU-ländernas regeringar i nuläget saknar solidariteten och den politiska viljan att rädda dessa människors liv. De fokuserar istället på att stärka gränserna och vi har i flera fall hört hur de bygger sin retorik på rädsla, främlingsfientlighet och rasism.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 15-11-28:

Systemet behöver inte kollapsa - det kan förändras till sidans topp

Lisa Pelling

Regeringen menar att "gränsen är nådd". Men faktum är att vi inte ens hunnit försöka. Vi har ju knappt börjat.

Tisdagen den 24 oktober var en sorgens dag för svensk asylrätt.

Regeringens förslag innebär att regler och lagar som det tagit årtionden av kamp att införa, sätts ur spel. Humanitära landvinningar som skapats av skolklasser, fotbollsklubbar och församlingar som engagerat sig för att människor - klasskompisen, lagkompisen, församlingsmedlemmen - ska få stanna i Sverige, trots att de inte uppfyller Genèvekonventionens eller EU-rättens ibland omänskligt snäva krav.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet debatt 15-11-29:

Stora risker med stängda gränser till sidans topp

Tony Johansson

"Den svenska brickan faller och effekten sprider sig utåt genom Europa. Vad finner vi vid dominospelets slut? Där finner vi Medelhavet, där fler barn kommer att sättas i båtarna nu när anhöriginvandringen stramas åt."

Med regeringens senaste förslag i flyktingpolitiken, sänds nu signalen att Sverige inte längre är ett generöst asylland. Men det är tveksamt om det är nödvändigt och risken är att vi nu får en dominoeffekt i Europa.

Det uttalade syftet med förslagen som bland annat innebär att det blir svårare för många flyktingar att få familjen till Sverige och att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm, är att försämra Sveriges rykte som generöst asylland. Det angivna skälet är att mottagningssystemet är överbelastat och att ekonomin är ansträngd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 15-11-30:

Mats Leijon: Jag skäms till sidans topp

Att stänga våra gränser för människor som flyr för sina liv är inte acceptabelt. Vi behöver modiga beslutsfattare som inte sneglar på opinionssiffror uta helt enkelt gör saker för att det är rätt sak att göra

Jag tycker om att titta på reseprogram. Människor från västvärlden som besöker fattiga länder och fascineras av människors gästfrihet och generositet.

Man blir erbjuden en plats att sova och att dela deras måltid. Vi vet att de har det fattigt, men att säga nej till deras erbjudande om mat och husrum är omöjligt. Det skulle vara en förolämpning.

Sverige har fått många oväntade gäster den senaste tiden. Det ingick inte i vår planering och vi vet inte riktigt var de ska sova, eller om maten räcker till alla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 15-12-07:

Du vill tala om den nya asylpolitiken, men jag begriper inte vad du säger till sidans topp

Jag vill tala om mänskliga rättigheter, bara en enda gång, utan att tala om pengar. Det var länge sedan, skriver Hanna Alvage.

Sverige. Du vill tala om den "nya asylpolitiken". Men du talar inte i klartext, jag begriper inte vad du säger.

Kanske är du alldeles för upptagen med att tala till EU för att förklara dig inför människor? Varför kan vi inte vara raka mot varandra, så som en bör med den en står nära? För du är ju mitt land, eller hur? Det är ju noga med sådant nu för tiden.

Du säger att du vet vem som hör hemma här, och vem som inte gör det. Du säger att du gör det här av hänsyn till dem som får lov att höra till, för sådana som mig. Men jag har aldrig tidigare känt mig så rädd i det här landet som nu.

Sverige. Du talar om en begränsning av rätten till anhöriginvandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 15-12-07:

Ola Andersson: Att hävda att vi inte kan ta emot flyktingarna är parodiskt till sidans topp

"Vi skulle kunna visa solidaritet om vi ville. I stället har vi valt att anamma SD:s syn på saken", skriver Ola Andersson.

Ibland går det undan. För arton månader sedan hånades de som ansåg att Sverigedemokraterna hade rätt att uttrycka sin åsikt för att felcitera Voltaire. I dag tillhör 306 av riksdagens 349 ledamöter partier som står bakom den restriktiva flyktingpolitik Sverigedemokraterna efterlyste. Bara Centern och Vänsterpartiet står kvar vid sin tidigare ståndpunkt.

För arton månader sedan hade vi en statsminister som talade om Sverige som en humanitär stormakt och att vi behöver öppna våra hjärtan för människor i nöd. I dag har vi en statsminister som säger att det är omöjligt. Det går bara inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler debattartiklar:

Min Kampanj 15-11-25: Öppna Sverige - Släpp in våra medmänniskor - Detta är också ett upprop du kan underteckna! (Extern länk)

Värmlands Folkblad 15-11-28: LO till attack mot regeringen (Extern länk)

Fredrik Virtanen i Aftonbladet 15-11-28: Naivt tro att hårda tag löser paniksituationer (Extern länk)

Peter Wolodarski i Dagens Nyheter 15-11-29: En dyster vecka för svensk politik (Extern länk)

Fredrik Virtanen i Aftonbladet 15-12-05: Har flyktingar tvingat dig köpa sämre rödvin? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden 15-12-04:

"Miljoner flyktingar är en kris, inte ett par 100 000" till sidans topp

Hon har själv flytt för livet, upplevt flyktingmottagande i Europa och sedan kämpat för sitt lands frihet och leder idag en av världens största biståndsorganisationer, Oxfam International. När OmVärlden mötte Winnie Byanyima i Stockholm var hon kritisk till hur både Sverige och Europa agerar i flyktingfrågan.

Det ekar tomt i korridorerna på Sida, utanför fönstrena har decembermörkret från Gärdet krupit tätt inpå, men längst in i ett konferensrum sitter en av biståndsvärldens makthavare, Winifred, eller Winnie som hon vill bli kallad, Byanyima. Sedan två år tillbaka chef för Oxfam International, en biståndsorganisation med 17 nationella föreningar verksamma i 94 länder.

Kritisk mot Sverige

Det har bara gått en dag sedan statsminister Stefan Löfven förklarade för svenska folket att Sverige behöver andrum, att vi inte kan ta emot fler flyktingar. Winnie Byanyima är inte imponerad. Hon förstår inte hur Sverige kan strama åt sitt flyktingmottagande på grund av att standarden på mottagandet riskerar att minska.

- Jag är ledsen, men det håller inte. Titta på de länder som tar emot flest flyktingar från Syrien idag. Deras förhållandevis redan låga standard blir ännu lägre när de tar emot de här människorna. Bara för att människor redan är fattiga, kan man inte lägga större bördor på dem. De här länderna offrar sig. Deras skolor är överfulla. Om det var 30 barn i varje klass tidigare är det idag kanske 80. Det är en förlust för barnen och deras föräldrar. Sjukhusen är överfulla. Den offentliga sektorn i de här länderna klarar inte mer.

Enligt Winnie Byanyima är det enkelt. Om människors liv är i fara, då hjälper man dem, även om det kanske kostar på. För det kostar aldrig lika mycket som för dem som flyr.

Flydde med 300 dollar på fickan

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-12-01:

Barnen behöver stöd - inte mer otrygghet till sidans topp

81 debattörer: Regeringens förslag motarbetar oss som jobbar med ensamkommande

Vi som jobbar med ensamkommande barn har ett enormt viktigt arbete. Vi möter unga människor som flytt obeskrivligt svåra omständigheter, och vi gör vårt bästa för att de ska få en trygg första tid här i Sverige. Vi tar hand om Sveriges framtid, och vi vet att det vi ger i dag, kommer vi att få tillbaka under lång tid framöver.

Det är sant att det är många som kommer till Sverige nu. I många städer har boenden för ensamkommande barn öppnats i rask takt. Det görs för att lagen kräver så, men också för att i svåra tider så är humanitet viktigare än någonsin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 15-12- 08:

Asylförslaget rycker undan mattan för barns framtidstro till sidans topp

Barnöverläkaren Henry Ascher om att ge traumatiserade flyktingbarn framtidshopp.

Fjortonårige Oskar lyckades fly efter att ha varit fånge hos afghanska krigsherrar i ett och ett halvt år där han utnyttjades som danspojke. Han utsattes för svåra och kränkande övergrepp. Ett permanent uppehållstillstånd med vetskapen att han aldrig skulle behöva utstå risken att återvända var förutsättningen för en framgångsrik behandling.

I dag tänker jag på Oskar. Och på flera andra av de barn jag mött: Arvid, 12, som bar kniv i skolan eftersom han fortfarande var livrädd efter upplevelserna av krig. Mona, 16, med svåra traumatiska symtom och kroppsliga skador. David, 13, som fick svårt att äta eftersom han undrade om hans familj som fanns i ett eländigt flyktingläger själva hade mat. Jag tänker på de barnen, som i verkligheten heter något annat, och på hur de framgångsrikt bemöttes och behandlades, och jag tänker på många andra av de barn på flykt som jag mött genom åren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler inlägg om åldersbedömningar och tillfälliga uppehållstillstånd för barn:

Petter Larsson i Helsingborgs Dagblad debatt 15-11-30: Vad klarade du som nittonåring? (Extern länk)

Per Sjövall, flyktingansvarig för Rädda Barnen i Hallands Nyheter debatt 15-12-03: TUT är ett brott mot FN:s barnkonvention (Extern länk)

Dagens Nyheter debatt 15-11-25: Bengt Erik Ginsburg: En läkare kan aldrig avgöra en persons ålder (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 15-11-25, Anders Hjern mfl läkare intervjuade: Läkare kritiska till åldersbedömning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 15-11-24:

Om vardagsrasism och himlande ögon till sidans topp

Ronnie Sandahl

Efteråt tänker jag på pojken.

Att jag inte ska nämna hur han började panikgråta så fort polisen klev in i vagnen. Inte försöka övertyga er om hur lik han var min egen ettåring där han satt i en stickad ljusblå tröja. Inte dramatisera, söka era känslor.

Det skulle bara skymma sikten från det jag vill berätta.

Ett pendeltåg mellan Köpenhamn och Malmö. Passkontroll. För nästan alla var det rutin. För alla utom familjen som satt snett till vänster om mig.

De höll fram sina syriska pass. Poliskvinnan frågade om de sökte asyl, först på svenska av någon anledning. Sedan svengelska: "Do you search asyl?"

"Malmo. Brother", sa pappan.

Poliskvinnan sneglade ut mot perrongen. Bad en kollega komma. Det fanns en förkrossande vardaglighet i det hela.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs också:

Ali Ahmadi i Altid.se 15-11-26: Här är min nya stil och jag uppmanar alla med invandrarbakgrund att ta efter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Feministiskt Perspektiv debatt 15-11-24:

Sanna Vestin: "Fanns det verkligen ingen annan lösning?" till sidans topp

"Sverige och Europa behöver inte fler papperslösa ungdomar. Vi behöver inte källarbarn eller gatubarn. Vi behöver inkluderade skolbarn och ungdomar som jobbar på vår framtid." Det skriver Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR). Hon konstaterar att förslagen som regeringen antog i dag riktar sig direkt mot barn och unga.

Just nu tänker jag på alla barn och ungdomar på flykt från krig eller förföljelse som jag träffat i Sverige. En del i trygghet på ungdomsboenden, med hägrande uppehållstillstånd. Ändå störiga och kaxiga ibland, lika ofta rödögda efter nätterna med blodiga videoklipp från hemlandet och längtan efter mamma, irriterade över socialsekreterarens formulär med ack så ovidkommande frågor. Ibland keliga, retsamma, glada på trots. Andra på väg att bli utträngda ur gemenskapen även i det här landet, ifrågasatta, demoniserade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 15-11-27:

Psykologer: Regeringen kränker barns rättigheter till sidans topp

De inskränkningar i barns asylrätt som nu föreslås, kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Som psykologer vet vi att första steget i traumabehandling är att skapa stabilitet och trygga ramar, skriver fyra psykologer gemensamt i ett upprop med krav på att regeringens förslag dras tillbaka.

Vi är många i psykologkåren som reagerar kraftigt på regeringens uttalande om tillfälliga uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn, samt nekande till familjeåterförening. Vi reagerar också på den totala frånvaron av vetenskaplig kompetens i förslaget, både när det gäller införandet av medicinsk åldersbestämning, inskränkning av barns asylrätt och de mycket allvarliga psykologiska konsekvenserna som förslaget bär med sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Psykologförbund 15-11- 27: Upprop från psykologer verksamma i Sverige angående regeringens nya migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledarkrönika 15-12-05:

Peter Wolodarski: Vad sa du, går Sverige bra? Det kan inte stämma till sidans topp

Mitt i flyktingkrisen noterar den svenska ekonomin mycket goda tillväxtsiffror. Det finns resurser för att hantera stora samhällsutmaningar.

En nyhet är först en nyhet när någon har berättat om den. Om jag påstår att svensk ekonomi just nu utvecklas starkt skulle många förmodligen bli förvånade. En del kanske till och med skulle hävda att jag läst fel i statistiken, medvetet eller omedvetet. Det är väl kris i vårt land? De orden upprepas ju varje dag i flyktingmottagandets Sverige. En ledarskribent på Svenska Dagbladet har gått så långt som att varna för "nationens undergång".

I veckan presenterade Statistiska centralbyrån nationalräkenskaperna för tredje kvartalet. Det blev inga förstasidesrubriker kring SCB:s uppgifter, vare sig i Dagens Nyheter eller i Svenska Dagbladet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Per Björklund i Fria Tidningen 15-11-25: Regeringen sprider dimridåer runt välfärdens brister (Extern länk)

Kent Werne i Helsingborgs Dagblad 15-11-26: Har vi verkligen gjort allt vi kan? (Extern länk)

Mattias Bernhardsson mfl i Arbetet 15-11-28: Ta strid för välfärd och flyktingmottagning (Extern länk)

Roland Paulsen i Dagens Nyheter 15-12-03: Det sägs att gränsen för flyktingmottagandet är nådd. Men i relation till vad? (Extern länk)

Cecilia Notini Burch i Svenska Dagbladet 15-12-04: Bristen på visioner tynger flyktingfrågan (Extern länk)

Erik Rosén i Politism 15-12-01: I många kommuner fungerar flyktingmottagandet bra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 15-11-28:

"Vi är modigare än våra politiker" till sidans topp

"Det svenska folket är mycket mer tolerant, mycket mer empatiskt, mycket mer modigt, mycket mer avancerat i sitt tänkande än våra valda politiker", skriver Dan Israel.

Mitt i terrorhysterin blinkar det till i min inbox. Jag har fått ett meddelande från Facebookgruppen Serviceort Burgsvik.

Normalt handlar meddelanden om önskan att få skjuts till färjan i Visby, bortsprungna katter eller nya zumbaklasser på gymmet.

Nu är det en av ortens eldsjälar som skriver:

"Våra Nyanlända vänner!

I ett land där mörkret och rullgardinen går ner kl 15 är säkert sysslolöshet en svår faktor...

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånes Fria debatt 15-12-01:

Sverige tar en livsfarlig väg till sidans topp

Anna Lundberg

Jag läser en artikel från början av året. Barnläkaren Lars H Gustavsson beskriver ett vägskäl. Antingen väljer vi den anständiga vägen eller också den livsfarliga. Den livsfarliga vägen bygger på resonemanget att gränsen är nådd. Att vi nu helt enkelt inte klarar av fler. Så nu sätter vi stopp. Den vägen är livsfarlig för den strider mot humanitetens grundläggande principer.

Det är dessa principer som gör det möjligt för människor att se sig själv i andra människor.

Och det förutsätter möten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 15-11-26:

Tyskland vill begränsa antalet flyktingar till sidans topp

Europa bör bara ta emot ett begränsat antal flyktingar per år och när gränsen är nådd ska inga fler släppas in. Det säger Tysklands inrikesminister till den österrikiska tidningen Der Standard och eldar därmed på en redan het debatt om tak för flyktingmottagandet i Tyskland.

Gränsen är nådd, vi kan inte ta emot fler. Så låter det allt oftare runtom i de tyska kommunerna.

Regeringens linje är att flyktingströmmen ska kontrolleras och begränsas vid EU:s yttre gränser, där det i mottagningscenter, så kallade hot spots, ska avgöras vilka som har rätt till skydd och vilka som ska avvisas direkt. De som släpps in ska fördelas enligt förutbestämda kvoter över hela EU, vilket stött på hårt motstånd från flera EU-länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 15-12-05:

Åkesson vill kunna återkalla uppehållstillstånd till sidans topp

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson öppnar, i Ekots lördagsintervju, för möjligheten att dra in beviljade uppehållstillstånd under vissa förutsättningar.

- I den situation vi befinner oss i nu, så kan det vara rimligt att man till exempel omprövar permanenta uppehållstillstånd för människor som uppenbarligen inte längre har skyddsbehov. Sedan om det är juridiskt möjligt det vet inte jag, det får utredas. Men det jag däremot tycker är att om man har fått ett permanent uppehållstillstånd på falska eller felaktiga grunder, då ska det kunna omprövas.

Vilka grunder tänker du dig då?

- Det kan handla om att man ljugit om sin identitet.

Men hur gamla uppehållstillstånd ska kunna omprövas?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 15-12-05: Experter om SD-utspelet: "Otänkbart och osmart" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11- 28: SD vill regera med M och KD (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-28: Margit Silberstein: M-ledaren pressas att närma sig SD (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-28: KD: "SD:s politik negativ för Sverige" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-01: Kraftig medvind i opinionen för SD (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 15-11-25:

Att erbjuda flyktingar skydd är allra viktigast till sidans topp

För oss är det viktigare att flyktingarna erbjuds skydd, inte att de erbjuds samma höga standard i mottagandet som vi har haft hittills.

Vår medmänsklighet kan inte vara villkorad utifrån fyrkantiga och byråkratiska mallar, skriver Annie Lööf och Johanna Jönsson (C).

På kort tid har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Bara de senaste två månaderna har nästan 80 000 personer sökt asyl i Sverige. Det akuta mottagandet är mycket ansträngt. Det beror på den stora ökningen av asylsökande. En annan orsak är brist på politiskt ledarskap. Sverige har också under många år undvikit de nödvändiga strukturreformerna på arbets- och bostadsmarknaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Annie Lööf i intervju i Dagens Nyheter 15-12-06: Människors frihet är viktigare än de svenska systemen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11- 25:

Kinberg Batra om flyktingpolitiken: Behöver få ordning vid gränsen till sidans topp

Moderaternas (M) partiledare Anna Kinberg Batra välkomnar det förslag för ny svensk asylpolitik som regeringen lade fram igår, men säger samtidigt att det krävs mer och att varje dag spelar roll. - Läget är ohållbart. Det är viktigt att vi når resultat här och nu, sade hon under en presskonferens på onsdagen.

Anna Kinberg Batra stödjer regeringens förslag att införa tillfälliga uppehållstillstånd och kallar det "ambitionen att vilja EU-harmonisera", men påpekar också att det är något som M har velat länge. Nu kräver partiet hårdare tag mot människor som uppehåller sig olovligen i Sverige, och vill även driva på för att flyktingar ska omfördelas inom EU.

- Vi måste få ned trycket. Syftet är att förmå andra länder att ta större ansvar, annars når vi inte tillräckliga resultat, säger Anna Kinberg Batra.

De nya delarna i M:s förslag

+ Asylsökande ska inte tillåtas passera in i Sverige, givet att de passerat ett annat EU-land:

- Syftet är att återvända till det säkra land som man kommit från, det är viktigt att poängtera att det är säkra EU-länder det rör sig om, säger Anna Kinberg Batra.

+ Hårdare tag för återvändade:

- Det gäller personer som inte registrerarat sig och personer som fått avslag på sin asylsökan, säger Anna Kinberg Batra och menar att alldeles för återvänder självmant och tillägger att Sverige måste få fler förvarsplatser, och att de måste användas.

+ M vill också upprätta ett återvändade-avtal med Afghanistan, något som inte finns i dag:

- Många kommer att behöva åka tillbaka, det underlättar att många kan resa tillbaka, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-24:

Så nära var Miljöpartiet att lämna regeringen till sidans topp

Miljöpartiet, som tidigare varit med och drivit en generös flyktingpolitik, ska ha haft så svårt att acceptera den att partiet var nära att lämna regeringen. - Det är en väldigt sorglig dag, säger språkröret och ministern Gustav Fridolin.

Tidigare har Miljöpartiet förespråkat en väldigt generös flyktingpolitik, men i dag kunde vice statsminister Åsa Romson med gråten i halsen tillkännage regeringens sex punkter för att strama åt flyktingpolitiken rejält. Språkrörskollegan Fridolin känner samma sorg som Romson över beslutet.

- Det är en väldigt sorglig dag. Det är det tuffaste beslut jag någonsin varit med om att fatta. Men i det här läget som vi är i måste man kunna garantera de människor som kommer hit ett värdigt mottagande, säger han i SVT:s Aktuellt.

"Inte läge att låta S göra upp med M"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-25: Fridolin sågar tillfälliga uppehållstillstånd (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-26: Fridolin om flyktinguppgörelsen: Det är skit (Extern länk)

Aftonbladet 15-11-25: Ex-språkrör rasar mot egna partiet (Extern länk)

Svenska Dagbladet 15-11-25: Internt uppror efter Miljöpartiets vändning (Extern länk)

Lina Hjort i ETC 15-11-25: Det är ingen som tvingar er, Åsa Romson (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11- 26: Mats Knutson: En öppen revolt hotar MP (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 15-11-25: Flyktingfrågan splittrar Miljöpartiet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-11-27: MP-medlemmar vill rösta om migrationsbeskedet (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-26: Romson: Det här är inte ett bra verktyg (Extern länk)

Rasmus Ling (MP) i SvT Opinion 15-11-25: "En skam för Sverige" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-28: Missnöjet växer inom MP - Romson avvaktar (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-11-30: MP-ilska mot flyktingpolitiken - bjuder in till "Malmömötet" (Extern länk)

SvT Nyheter 15-12-03: Regeringens förslag upprör MP-politiker (Extern länk)

Sydsvenskan 15-11-25: MP-riksdagsmannen Rasmus Ling: MP bör överväga att lämna regeringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 15-12-07:

"Nya flyktingregler måste bli kortvariga" till sidans topp

De nya tillfälliga lagarna när det gäller flyktingpolitiken måste bli så kortvariga som möjligt. Det måste vara främsta fokus nu för Miljöpartiet, skriver flera av partiets politiker gemensamt.

Ingen har sagt att politik ska vara lätt och i synnerhet inte i en tid då så många människor flyr ifrån krig och behöver vår hjälp och vårt skydd. Hade EU velat hade vi kunnat erbjuda fristad åt varenda människa som sökt sig till Europa för att leva ett liv i fred och frihet. Tyvärr är verkligheten en annan. Trots att Tyskland och Sverige satt hård press på övriga EU-länder har många andra länder vägrat att ta ansvar och mött dessa flyende människor med högre murar istället för öppna hjärtan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 15-11-25:

Lämnar politiska uppdrag i protest mot S flyktingpolitik till sidans topp

Han är med i samma S-förening som Olof Palme en gång tillhörde. Men nu avsäger sig Pedro Bentancour Garin alla politiska uppdrag i protest mot migrationspolitiken: -Jag kom själv hit som flykting.

När Pedro Bentancour Garin på tisdagen hörde Stefan Löfven prata om tillfälliga uppehållstillstånd och asyllagstiftning på miniminivå bestämde han sig. Han kunde inte längre företräda Socialdemokraterna med gott samvete.

Därför avsäger han sig nu sina politiska uppdrag, bland annat det som ordförande i Vällingbys S-förening.

- Jag tycker att det är bättre om någon annan som förstår de här besluten eller stödjer dem tar över mina uppdrag, säger Pedro Bentancour Garin, som även suttit i styrelserna i några mindre s-föreningar i Stockholmsområdet och varit ersättare i skärgårdsstiftelsen.

Med i Palmes S-förening

Vällingbys S-förening är en av de mer anrika i landet och Olof Palme var medlem i många år. Han hade precis förlorat makten till de borgerliga när Pedro Bentancour Garin kom till Sverige 1977.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 15-12-03: SSU Stockholm: Regeringens politik är rasistisk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 15-11-26:

Alliansen oense om regeringens flyktingpolitik till sidans topp

Liberalerna säger nej till regeringens förslag om att begränsa familjeåterföreningar i flyktingmottagandet. Partiet säger sig inte vilja medverka till splittra familjer på flykt.

Under onsdagen bjöd migrationsminister Morgan Johansson (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) in allianspartierna till inofficiella samtal om flyktingpolitiken.

Liberalernas gruppledare i riksdagen Erik Ullenhag klargjorde då att partiet säger nej till regeringens förslag om att personer som får tillfälliga uppehållstillstånd inte ska ha rätt att återförenas med sin familj i Sverige.

- Vi kommer att rösta nej till förslaget som innebär att syrier som flytt till Sverige inte får ta hit sina barn. Vi medverkar inte till att splittra familjer på flykt, säger Erik Ullenhag (L).

Liberalerna intar därmed en mjukare position än Miljöpartiet i frågan. Däremot accepterar Liberalerna merparten av regeringens övriga förslag inklusive det om identitetskontroller då man tror att det kan ge en betydande effekt i form av färre asylsökande.

C vill se andra lösningar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 15-11-28: Dubbel press på regeringen i flyktingfrågan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 15-12-01: M: Regeringen vill inte förhandla i flyktingfrågan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Röda Korset 15-11-24:

Kliv rakt in i en flyktingkatastrof till sidans topp

Idag lanserar Röda Korset en virtual reality-film. Med hjälp av scener från några av Europas gränser filmade för att upplevas i 360 grader kan du nu kliva rakt in i en flyktingkatastrof. Filmen är inspelad vid gränserna i Makedonien, Serbien och Kroatien och låter tittaren följa med på flyktvägen. I filmen får vi möta människor på flykt som berättar om flykten, resan och drömmarna om framtiden.

- Det är en oerhört stark upplevelse att komma nära alla dessa människor på flykt. Utsattheten och de humanitära behoven blir så uppenbara. Med teknikens hjälp kan vi nu på ett unikt sätt visa hur det faktiskt är att vara en människa på flykt och på så sätt skapa ännu mera engagemang i frågan, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Röda Korset.

Tekniken gör det möjligt att få ett 360-graders perspektiv och nästan fysiskt uppleva hur det är att vara i flyktingkatastrofen på plats. Det går att titta på filmen med hjälp av ett par VR-glasögon eller i en smartphone eller platta.

VR-filmen kommer att användas av Röda Korset för att skapa uppmärksamhet kring den pågående flyktingkatastrofen, bland annat på lokala evenemang och i sociala medier.

Just nu är 60 miljoner människor på flykt runt om i världen. Av dessa finns de flesta i närområden eller på flykt inom sina egna länder. Under 2015 har 820 000 människor flytt över Medelhavet.

Under hösten har fler än 20 000 människor anmält sitt intresse till Röda Korset för att bli volontärer och över 70 miljoner kronor har samlats in för att kunna bistå med humanitär hjälp till människor på flykt.

Se filmen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 15-12-07:

Alexander Mahmoud ger en ny bild av Sverige till sidans topp

Alexander Mahmoud är en ung fotograf och skribent som var årets överraskning när de nominerade för Stora journalistpriset tillkännagavs i november. Han var då mest känd som fotograf men hade också publicerat reportage i tidskriften Re:public. Ett om när han återvände till sin barndoms hemby Grimslöv i Småland blev snabbt omtalat, delat och hyllat, och alltså nominerat som en av årets tre bästa journalistiska berättelser 2015. Nu har Alexander Mahmoud byggt ut berättelsen som kommit i bokform under namnet Mellan rummen. Gunnar Bolin har läst.

Det slår mig när jag läser Mellan rummen att utanförskapet hos Alexander Mahmoud är minst trefaldigt. Han har en egyptisk pappa och en slovensk mamma, något som får kompisarna i Grimslöv att kalla honom och hans bror för neger.

Han väger som mest 189 kilo med allt vad det innebär av blickar och problem, och han kan inget av sina föräldrars språk vilket gör att han känner sig utanför både deras och den svenska kultur han växer upp i.

Mellan rummen är dels en berättelse om den vindpinade småstaden där SD-affischer frasar i vinden och dels en om den unge mannen som lyckas bryta sig loss men som inte känner sig hemma i storstadens mediekretsar.

Miljön är för mig som storstadsbo och sommarboende på landsbygden märkligt bekant men beskriven från en synvinkel som definitivt inte är min. Alexander Mahmouds prosa är enkel, avskalad men grundligt genomarbetad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 15-12-04: Den långa vägen hem till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Vetenskapsradion 15-12-03:

Viktiga lärdomar från bosnienflykten till sidans topp

Vi måste tänka igenom hur vi fördelar flyktingar till kommuner i Sverige och inte betrakta nyanlända som sjuka, enligt migrationsforskare som studerat bosnienflykten på 1990-talet.

Det finns flera lärdomar att dra från flyktingvågen från Bosnien på 1990-talet. Det menar antropologen Marita Eastmond som följt och intervjuat bosnienflyktingar kring mottagandet och integrationen på 90-talet.

- En bosnier som arbetat i tillverkningsindustrin i forna Jugoslavien och som hade svårt att få arbete i den kommun han blivit placerad i, sa till mig: "Titta på mina händer, det är inget fel på dem, de kan jobba och de vill jobba. Ja, jag har sett hemska saker, men jag blir inte bättre av att bara gå här hemma". Det summerar vad människor kände under den tiden.

Marita Eastmond följde ett tjugotal flyktingfamiljer under två års tid i mitten av 1990-talet för att studera hur mottagandet och integrationen av de nyanlända gick till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.