Mottagande och bemštande av asylsškande

AnmŠlningar/misstŠnkliggšrande av asylsškande

Klipp frŒn media

Information frŒn myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 180718:

SvT …st 18-07-09:

Stort stšd fšr avskedade tandhygienisten som angav asylsškande till sidans topp

Den av Region Gotland avskedade tandhygienisten Bernt Herlitz dšmdes av Arbetsdomstolen (AD) att betala rŠttegŒngskostnader pŒ šver 400 000 kronor. Men genom stšd i sociala medier har nu mer pengar Šn sŒ samlats in till hans hjŠlp.

Bernt Herlitz hade i mejl till Migrationsverket lŠmnat uppgifter om att flera av hans patienter, som var asylsškande, troligen var Šldre Šn de uppgav.

(...)

Hela inslaget (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll