Mottagande och bemštande av asylsškande

Personal och arbetsvillkor

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01-14:

Migrationsverket varslar om uppsŠgningar till sidans topp

Migrationsverket fortsŠtter att minska antalet medarbetare fšr att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsfšrmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sŠgas upp pŒ grund av arbetsbrist.

Migrationsverket har planerat sin verksamhet under 2020 utifrŒn en mindre budget Šn fšregŒende Œr. Varslet gŠller bŒde huvudkontoret och den operativa verksamheten och kommer att pŒverka fem lŠn.

Ett varsel Šr en tidig information till Arbetsfšrmedlingen i de olika lŠnen sŒ att de Šr fšrberedda pŒ att det kan behšvas stšdinsatser. I praktiken blir antalet medarbetare som sŠgs upp troligen lŠgre Šn de 146 som idag varslas till Arbetsfšrmedlingen.

- Vem eller vilka som i slutŠndan blir uppsagda pŒ grund av arbetsbrist Šr fšr tidigt att svara pŒ. Naturlig personalomsŠttning, omplacering och Šven nya fšrutsŠttningar kan pŒverka hur mŒnga medarbetare som till sist behšver sluta, sŠger Annette BŠcklund, ordfšrande i Migrationsverkets omstŠllningsrŒd.

BehŒlla kompetens viktigt

Nu bšrjar centrala fšrhandlingar. Efter att dessa Šr avslutade kommer det stŒ klart hur mŒnga som behšver sŠgas upp.

- Medarbetarna Šr myndighetens vŠrdefullaste tillgŒng. Arbetsgivarens mŒl Šr att behŒlla sŒ mŒnga medarbetare som mšjligt och dŠrmed vŠrna verkets kompetens, sŠger Anette BŠcklund.

SŒ hŠr Šr varslen geografiskt fšrdelade per lŠn:

VŠsterbotten: 6

VŠsternorrland: 5

Stockholm: 94

…stergštland: 18

SkŒne: 23

LŠs mer (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Ekot 20-01-14: Migrationsverket varslar 146 om uppsŠgning (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Stockholm 20-01-14: NŠrmare 100 anstŠllda varslas pŒ Migrationsverket (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Malmšhus 20-01-14: Personal pŒ Migrationsverket i SkŒne riskerar att sŠgas upp (Extern lŠnk)

Sveriges Radio VŠsternorrland 20-01-14: Migrationsverket minskar antalet anstŠllda igen - sŒ drabbas lŠnet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 190209:

Migrationsverket 19-02- 01:

Migrationsverket varslar fŠrre Šn befarat till sidans topp

Migrationsverket fortsŠtter att minska under 2019 men varslar fŠrre anstŠllda Šn befarat. Som mest kan totalt 92 medarbetare pŒ fem orter komma att sŠgas upp.

Vi kan behŒlla fler Šn vi tidigare rŠknat med, trots en mycket anstrŠngd budget och ett tufft lŠge, sŠger Magnus …nnestig, ansvarig fšr omstŠllningen pŒ Migrationsverket.

I praktiken blir antalet medarbetare som sŠgs upp troligen lŠgre Šn de 92 som idag varslas* till Arbetsfšrmedlingen. Orsaken kan vara att personer omplaceras eller vŠljer att sŠga upp sig sjŠlva.

Den stora neddragningen har vi bakom oss 2018, men vi lŠmnar ett antal orter under 2019. Medarbetare pŒ de orterna fšrsšker vi nu behŒlla i andra roller inom Migrationsverket, sŠger Magnus …nnestig.

LŠmnar fem orter och minskar pŒ fem orter

Migrationsverket avvecklar verksamheten helt pŒ fem orter som idag har mottagningsenheter. De Šr Kiruna, …stersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Totalt varslas 92 medarbetare.

€ven asylpršvningen avvecklas helt pŒ fyra orter, men annan verksamhet kommer att finnas kvar dŠr och inget varsel lŠggs fšr de orterna. De Šr …rebro, Flen, Norrkšping och Sundsvall. I Boden lŠggs en av tvŒ asylpršvningsenheter ner.

Asylpršvningen samlas till fem huvudorter

Avvecklingen pŒ de orter som beršrs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. DŒ ska asylpršvningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Gšteborg, Malmš, Uppsala och Boden.

Information till beršrda dŠr verksamhet avvecklas

Migrationsverket kommer infšr fšrŠndringarna pŒ respektive ort att informera asylsškande, civilsamhŠlle och samhŠllsaktšrer som beršrs direkt av avvecklingen.

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171124:

Migrationsverket 17-11-23:

Fšrslag om minskning av mottagningsverksamheten till sidans topp

Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsŠtter verksamheten inom fšrvar och fšrvaltningsprocess med en hšg bemanningsnivŒ. Det Šr fšrslaget som nu ska fšrhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Under 2018 stŠller stora delar av Migrationsverket om. Orsaken Šr att fŠrre sšker asyl och att fler befinner sig i slutet av asylprocessen. Det betyder att bŒde mottagningen och asylpršvningen behšver minska, samtidigt som antalet asylboenden i hela landet blir fŠrre.

- Det Šr tydligt att vi ŒtergŒr till en mindre organisation med škat fokus pŒ andra delar av verksamheten, sŠger Janne Wallin, operativ chef pŒ Migrationsverket.

Mottagningen och asylpršvningen minskar

Mottagningen fšreslŒs minska frŒn 1 900 medarbetare vid Œrsskiftet till 900 medarbetare vid slutet av 2018, en minskning med 1 000 medarbetare. €ven asylpršvningen fšrslŒs minska under 2018. LŠs mer i en tidigare webbnyhet.

Fšrvaren och fšrvaltningsprocessen

Parallellt med neddragningarna behšvs fortsatt en hšg kapacitet fšr de delar av verksamheten som har koppling till de sista stegen i asylprocessen, det vill sŠga bosŠttning, fšrvar, ŒtervŠndande och domstolspršvning.

Fšrvaren samt fšrvaltningsprocessen ? den avdelning som arbetar med att fšra myndighetens talan i domstol och pršva verkstŠllighetshinder - fšreslŒs vŠxa i mindre omfattning under 2018.

- Inom fšrvarsverksamheten ska antalet platser utškas under 2018, men exakt bemanningsnivŒ gŒr inte att faststŠlla i dagslŠget, sŠger Janne Wallin.

Planeringen fortsŠtter inom varje region

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-13: Kraftig minskning av antalet platser pŒ asylboenden (Extern lŠnk)

SvT Nyheter 17-11-10: …ver 1.200 tjŠnster kan fšrsvinna frŒn Migrationsverket (Extern lŠnk)

Sveriges Radio GŠvleborg 17-11-20: Migrationsverket lŠgger ner i GŠvle och Sšderhamn (Extern lŠnk)

Gefle Dagblad 17-11-20: 120 beršrs nŠr Migrationsverket i GŠvle lŠggs ner (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 171110:

Migrationsverket 17-11-09:

SŒ planerar Migrationsverket att stŠlla om under 2018 till sidans topp

Nu tar Migrationsverket nŠsta steg i omstŠllningen till en minskad organisation. Det innebŠr ett fšrslag om inriktning fšr asyl- och tillstŒndspršvningen under nŠsta Œr.

- Hela myndigheten pŒverkas och det Šr viktigt att alla delar gŒr i takt, sŠger generaldirektšr Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket minskar antalet anstŠllda under kommande Œr. Orsaken Šr fŠrre asylsškande, fŠrre boenden och ett minskat mottagningssystem. Under 2018 fortsŠtter anpassningen efter en minskad budget med cirka 700 miljoner kronor och krav pŒ en kostnadseffektiv verksamhet.

- Fšr att mšta ett minskat behov av personal mŒste vi redan nu lŠgga fast en tydlig plan fšr anpassningen och agera utifrŒn den, sŠger Mikael Ribbenvik.

MŒlet Šr att sŠga upp sŒ fŒ som mšjligt. Hittills har myndigheten sŒ lŒngt det gŒr lšst lokala neddragningar genom en tidig omstŠllning och omplaceringar, men nu pŒbšrjas nŠsta fas av omstŠllningen.

- En del av anpassningen kan vi lšsa genom naturlig avgŒng dŠr tjŠnster inte fšrlŠngs eller ŒterbesŠtts. Men det kommer ocksŒ att krŠvas uppsŠgningar, sŠger Mikael Ribbenvik.

Inom de nŠrmaste veckorna informeras fackliga representanter och skyddsombud. Fšr varje region, och fšr Migrationsverkets huvudkontor, kommer omstŠllningen att planeras i nŠrmare detalj vad gŠller resurser och lokalisering.

- Det hŠr kommer att pŒverka hela myndigheten och det Šr viktigt att vi hŒller ihop arbetet pŒ ett bra sŠtt sŒ att alla delar gŒr i takt, sŠger Mikael Ribbenvik.

Artikeln i sin helhet (Extern lŠnk)

Migrationsverket 17-11-10: Neddragningar inom asylpršvningen 2018 (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-04-25:

Region Nord varslar 56 Œrsarbetare till sidans topp

Region Nord varslar 56 Œrsarbetare i Sveriges fyra nordligaste lŠn. Det Šr ungefŠr hŠlften sŒ mŒnga som man tidigare rŠknat med att varsla under Œrets fšrsta mŒnader.

? Vi har hittat lšsningar fšr att behŒlla fler medarbetare, det Šr vi mycket glada fšr. Efter de centrala fšrhandlingarna vet vi hur mŒnga av dessa 56 som i slutŠnden mŒste sŠgas upp, sŠger regionchef HŒkan Hansi.

Hela regionen beršrs av fšrŠndringarna, men det Šr mottagningsenheter i Kiruna, GŠllivare, Sundsvall, Kramfors och …stersund som pŒverkas av varslet

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170214:

Migrationsverket 17-01-30:

Varsel lagt till Arbetsfšrmedlingen angŒende omstŠllning i region Mitt till sidans topp

I dag, mŒndag, varslar Migrationsverket i region Mitt Arbetsfšrmedlingen om att regionen vid kommande Œrsskifte kommer att ha 300 fŠrre medarbetare. Samtliga lŠn och orter i regionen beršrs av varslet. Minskningen kommer att i fšrsta hand ske genom omplaceringar och naturliga avgŒngar, men uppsŠgningar kan inte uteslutas.

Arbetet med omstŠllningen fšr att anpassa Migrationsverket till fŠrre asylsškande och en minskad budget fortsŠtter. Region Mitt har dŠrfšr i dag, mŒndag, formellt varslat Arbetsfšrmedlingen om de planerade neddragningarna. Enligt varslet beršrs lŠnen i regionen i olika omfattning.

(...)

Hela artikeln (Extern lŠnk)

Se Šven:

Sveriges Radio Blekinge 17-02-07: Oro fšr uppsŠgning bland personal pŒ HVB-hem (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-08:

MŒnga vill pŒverka Migrationsverkets arbete pŒ ett otillŒtet sŠtt till sidans topp

Omkring 3 000 av Migrationsverkets anstŠllda har deltagit i en enkŠt om utsatthet, och nŠstan hŠlften av dem uppger att de blivit utsatta fšr nŒgon form av otillŒtet fšrsšk att pŒverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsfšrebyggande rŒdet (BR) har gjort i samarbete med Migrationsverket.

Rapporten tar upp de olika formerna av otillŒten pŒverkan, dvs. nŠr en person eller ett fšretag fšrsšker pŒverka en anstŠlld pŒ en myndigheten fšr sina egna syften. De olika formerna Šr trakasserier, hot, vŒld, skadegšrelse, otillbšrliga erbjudanden samt fšrsšk till vŠnskapskorruption.

49 procent av de anstŠllda uppger att de har blivit utsatta fšr nŒgon form av otillŒten pŒverkan i arbetet. Trots utsattheten upplever 85 procent trygghet i sin tjŠnst.

- Rapporten bekrŠftar vŒr bild av att Migrationsverket Šr en relativt utsatt myndighet, vilket till stor del beror pŒ att vŒra beslut Šr livsavgšrande fšr mŒnga sškandes framtid. Samtidigt kan vi inte acceptera nŒgon att vŒra anstŠllda hotas eller trakasseras, sŠger Monica Karum Bergvall, sŠkerhetschef pŒ Migrationsverket.

Trakasserier vanligast

Enligt rapporten har den stšrsta delen av fšrsšken att pŒverka sin grund i desperation och psykisk ohŠlsa bland de sškande. Dessa stŒr ocksŒ fšr de tvŒ stšrsta pŒverkansformerna: trakasserier och hot.

- Just nu stŒr vi infšr konsekvenserna frŒn hšsten med ett stort antal mŠnniskor som tyvŠrr fŒr vŠnta lŠnge pŒ beslut. Detta kommer att fortsŠtta leda till en frustration bland sškande, och det gšr det ocksŒ viktigt att vi fortsŠtter med vŒrt arbete fšr att fŒ vŒra anstŠllda att kŠnna sig trygga pŒ jobbet, sŠger Monica Karum Bergvall.

Flera ŒtgŠrder pŒ gŒng

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

HŠmta rapporten frŒn BR (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 160831:

Migrationsverket 16-08- 26:

Internrevisorer kritiska mot ineffektiviteteten pΠMigrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets internrevisorer rapporterar om en rad brister i Migrationsverkets verksamhet. De bedšmer att Migrationsverket lider av vŠxtvŠrk och att det rŒder stora skillnader mellan de mest och minst effektiva enheterna.

Den snabba expansionen och antalet nyanstŠllda Šr dock inte det enda problemet. Inte heller kan bristerna fšrklaras med satsningar pŒ kvalitet och sŠkerhet i beslutsprocessen Ð som fšrvisso gett gott resultat.

Internrevisorerna beršr ocksŒ ŒderlŒtningen av Šldre, erfarna medarbetare pŒ asylenheterna. Men att problemen skulle bero pŒ unga nyanstŠllda hŒller inte verksledningen med om.

Ð Internrevisionens rapporter ska identifiera eventuella brister pŒ Migrationsverket fšr att verket ska kunna utveckla och fšrbŠttra verksamheten. Att man anvŠnder 80-talisters "bortskŠmdhet" och ofšrmŒga som fšrklaring till att effektiviteten skulle vara sŠmre nu Šn tidigare Šr anmŠrkningsvŠrt. Det Šr inget som fšr verksamheten framŒt. Jag anser dessutom att slutsatsen Šr helt felaktig, sŠger Mikael Ribbenvik.

Han hŒller dock med om att verksamheten kan bli Šnnu mer effektiv.

Ð Vi arbetar med detta varje dag, och en rad effektiviseringar har gjorts under Œret. Men vi kommer inte tumma pŒ kvaliteten i vŒrt arbete. VŒra beslut pŒverkar mŠnniskor pŒ ett omfattande sŠtt, dŠrfšr mŒste rŠttssŠkerhet och kvalitet alltid gŒ fšre kvantitet. Trots det har vi redan i Œr fattat fler beslut Šn under hela 2015 och vŒrt mŒl Šr att fšrdubbla antalet asylbeslut i Œr.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern lŠnk)

HŠmta rapporten "Effektiviteten i asylpršvningen" (Extern lŠnk till pdf-fil)

Migrationsverket 16-08-26: Chefer pŒ Migrationsverket vŠnder sig mot pŒstŒendet om "curlade 80-talister" (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll