Mottagande och bemštande av asylsškande

Procedurens inverkan pŒ anstŠllda och stšdpersoner

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171110:

#vistŒrinteut 17-11-03:

Hšg psykisk och fysisk ohŠlsa hos oss som mšter ensamkommande till sidans topp

#vistŒrinteut har idag skickat nedanstŒende text till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, SKL och Annika StrandhŠll, socialminister.

KartlŠggning av psykisk och fysisk ohŠlsa hos oss som mšter ensamkommande

NŠtverket #vistŒrinteut har under den senaste mŒnaden kartlagt psykisk och fysisk hŠlsa hos personer som arbetar med eller engagerar sig i ensamkommande. NŠstan 700 personer har hittills svarat pŒ vŒr enkŠt som ršr nulŠget kring hŠlsa, sjukskrivningsnivŒer och arbetsuppgifter. Bland de som svarat finns mŒnga frŒn de redan ytterst anstrŠngda yrkesgrupperna lŠrare och socionomer.

Resultatet Šr alarmerande. 85 % upplever psykisk ohŠlsa och nŠstan 70 % upplever att den psykiska ohŠlsan har blivit vŠrre under de senaste mŒnaderna. 24 % har varit sjukskrivna mer Šn 10 dagar under det senaste Œret och drygt 13 % har varit sjukskrivna lŠngre Šn en mŒnad. NŠstan 30 % har funderat pŒ att sŠga upp sig och 8 % har sagt upp sig.

Orsaker till ohŠlsan

Orsakerna till vŒr psykiska och fysiska ohŠlsa Šr den ohŒllbara situationen fšr ensamkommande unga vilken drabbar oss oerhšrt hŒrt.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll