fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Migration på grund av giftermål

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 170628:

Europarådet 17-06-19:

PDF report: Realising the right to family reunification of refugees in Europe till sidans topp

In the case of refugees, broadly understood, the right to respect for their family life requires swift and effective family reunification.

For refugees, the right to family reunification is crucial because separation from their family members causes significant anxiety and is widely recognised as a barrier to successful integration in host countries. Well-designed family reunification policies also help create the safe and legal routes that are necessary to prevent dangerous, irregular journeys to and within Europe.

Despite the importance of facilitating family reunification for both refugees and European states, the trend is now towards imposing greater restrictions in this area. This paper assesses restrictions on the right to family reunification, as enshrined in United Nations human rights treaties, the case law of the European Court of Human Rights and European Union law, and shows that many of the legal and practical restrictions currently in place raise concerns from a human rights perspective.

Based on this analysis, the Council of Europe Commissioner for Human Rights sets out a number of recommendations to member states intended to assist national authorities in re-examining their laws, policies and practices in order to give full effect to the right to family reunification, for the benefit of both refugees and their host communities.

Hämta rapporten (Extern länk)

Europarådet 17-06-19: European countries must lift obstacles to reunification of refugee families (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.