fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Fördelning av flyktingar och kostnader inom EU

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200715:

UNHCR 20-07-08:

UN agencies welcome latest relocations of unaccompanied children from Greece till sidans topp

IOM, the International Organization for Migration, UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children's Fund today welcomed the latest relocations of 49 unaccompanied asylum-seeking and migrant children from Greece to Portugal and Finland.

Twenty-four unaccompanied asylum-seeking children left Greece and arrived safely in Finland this afternoon. On Tuesday, 25 unaccompanied children arrived safely in Portugal. All the children arrived in good health.

The 49 children had been living for several months in overcrowded reception and identification centers on the islands of Lesvos, Samos, Chios and Kos.

For Mehrang*, 16, from Afghanistan, it is his first time getting on a plane. "I am really excited about it," he said before boarding the flight in Athens.

"I do not know much about Portugal, but I am making positive thoughts about my new beginning. I am looking forward to going there and joining the local school. I know that learning the language is important. After that, I hope to go to the university. I want to become a psychologist and communicate with other people. I have made this decision back in my country and I am sure I want to follow this road," he said.

The children were flown out of Greece as part of a relocation project supported and funded by the European Commission. It aims to relocate some 3,300 people, including 1,600 unaccompanied and separated children, and other vulnerable people, from Greece to other participating European states.

Portugal is planning to welcome a total of 500 unaccompanied children from Greece, while Finland has committed to relocating up to 175 unaccompanied children and other vulnerable asylum seekers from Greece, Malta and Cyprus.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Amnesty International Sverige 20-04-23:

Sverige måste visa solidaritet - öppet brev till Morgan Johansson till sidans topp

Amnesty har tillsammans med flera andra organisationer skickat ett brev till Sveriges migrationsminister Morgan Johansson om att Sverige måste visa solidaritet och ta emot ensamkommande barn från flyktinglägren på de grekiska öarna.

Sveriges regering har upprepade gånger uttalat sitt stöd för en solidarisk migrationspolitik. De måste nu ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande barn från Grekland under de kommande veckorna, eller så snart som den akuta hanteringen av covid-19-pandemin tillåter. Det skriver Amnesty tillsammans med Human Rights Watch, Läkare utan gränser, Rädda barnen och Svenska Kyrkan i ett brev som skickats till Sveriges migrationsminister Morgan Johansson.

- I dag lever omkring 1 600 ensamkommande barn i flyktinglägren på de grekiska öarna i Grekland. Barnen lever under mycket svåra förhållanden där deras grundläggande rättigheter inte tillgodoses. Sverige måste också bidra till att barn i utsatthet får den framtid de förtjänar och att deras rättigheter respekteras, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Grekland har tidigare uppmanat EU-länderna att ta ansvar och ta emot de ensamkommande barnen. Denna uppmaning har i och med spridningen av covid-19 upprepats på nytt. Den 12 mars presenterades ett initiativ av EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson, med stöd av en grupp EU-länder, att snabbt flytta vidare minst 1 600 ensamkommande asylsökande barn från de grekiska öarna. Två EU-medlemsländer började förra veckan ta emot ensamkommande barn från Grekland.

Hämta brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-05-11:

Relocation of unaccompanied children: challenges and good practices till sidans topp

Since 2015, thousands of boys and girls arrived to the EU without their parents. Almost 1,400 of these unaccompanied children have already been relocated from France, Greece, Italy and Malta to other EU Member States through relocation schemes. As a number of EU Member States have recently started relocating some children from Greece again, the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) publishes a report highlighting the challenges and good practices of past relocation programmes. This report will help national authorities to take measures that fully comply with the rights of children and are practically feasible at the same time.

FRA's report "Relocation of unaccompanied children: applying good practices to future schemes" highlights the challenges and good practices gathered in the implementation of different mandatory and voluntary relocation programmes since 2015.

The report focuses on key steps of the relocation procedure from the moment a child is identified for relocation to the child's integration in the Member State of destination.

Based on FRA's desk research and over 45 interviews with 72 representatives from national authorities, European institutions, international organisations and civil society organisations, the Agency calls on the EU and its Member States to consider the following four measures:

+ putting in place reasonable timelines for relocation of unaccompanied children that allow for the effective protection of the child;

+ using eligibility criteria based on the child's vulnerability and protection needs;

+ ensuring the child is supported by a legal guardian during all steps in the relocation;

+ maintaining family unity and facilitating family reunion if this is in the best interests of the child.

Background information:

FRA conducted the interviews between November 2019 and March 2020 in 10 EU Member States: Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands and Portugal.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

EASO 20-05-13: EASO facilitating relocation of Unaccompanied Minors from Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Rädda Barnen 20-03-27:

Regeringen måste omgående ta emot barnen till sidans topp

Rädda Barnen om ett eventuellt virusutbrott i grekiska flyktingläger

Det finns nu en stor risk att den redan mycket allvarliga situationen för barnen i de grekiska lägren förvärras på grund av Covid-19. Rädda Barnen uppmanar därför Sveriges regering att ansluta sig till de länder som nu söker en lösning för att ta emot ensamkommande barn och familjer. En lösning måste ske omgående innan viruset sprids.

Omkring 40 900 asylsökande lever på de grekiska öarna. Av dem är 34 % barn, och hälften av dem är under 12 år gamla. Lägren är just nu i lock down, och i takt med att fler anländer är osäkerheten stor kring hur en eventuell ökning av människornas behov kommer tillgodoses.

Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell kommenterar:

"Situationen på de grekiska öarna är fullkomligt ohållbar, med stora hälso- och säkerhetsrisker som särskilt påverkar barn. Det finns i princip ingen tillgång till vatten eller hälso- och sjukvård i lägren. På Lesbos finns bara ett sjukhus med ett fåtal sängar tillgängliga. Social distansering är omöjligt när tusentals människor lever tätt inpå varandra."

Endast en global respons kommer att kunna stoppa virusets spridning och de stora påfrestningar som Covid-19 innebär för Europas länder. Akuta insatser för att skydda barn och familjer bör vidtas, på ett sätt som tar hänsyn till hälsorisker kopplade till Covid-19.

Vi välkomnar att flera EU-länder nu visat tecken på att vilja ta emot barn från Grekland. I brev till Morgan Johansson och Mikael Damberg har Rädda Barnen tryckt på för att även Sverige ska delta i omfördelningen av både ensamkommande barn och barnfamiljer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

FRA 20-03-17:

Relocating unaccompanied children from Greece: what works and what does not till sidans topp

Thousands of unaccompanied children in Greece are living in conditions that are completely unsuitable - without adequate housing, exposed to the cold weather, facing insecurity and even violence. The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) welcomes the initiative of the European Commission and some Member States to relocate these unaccompanied children.

FRA provides practical suggestions to the EU and its Member States on the relocation process. At the same time, FRA urges Member States to agree on a simple and practical workflow as soon as possible to avoid lack of clarity and delays in the relocation process.

FRA's practical suggestions to relocate unaccompanied children from Greece builds on lessons learned from previous mandatory and voluntary relocation schemes.

The suggestions concern all stages of the relocation process:

+ Identifying children for relocation

+ Appointing a guardian

+ Assessing the child's best interests and providing information

+ Preparing the departure and transfer

+ Funding relocation of unaccompanied children

The practical suggestions are based on desk research and almost 50 interviews with national authorities and civil society organisations.

FRA conducted the interviews between November 2019 and March 2020 in 10 EU Member States: Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands and Portugal.

In May 2020, the agency will publish a full report on the relocation of unaccompanied children.

It will explore the challenges and good practices gathered in the implementation of different relocation programmes since 2015.

The report will support national authorities to take measures, which fully comply with children's fundamental rights and are practically feasible.

Läs mer och hämta rekommendationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

Human Rights Watch mfl 20-03-04:

NGOs' urgent call to action: emergency relocation of unaccompanied children till sidans topp

We, the undersigned organizations, jointly call on the governments of European Union (EU) Member States to immediately commit to the emergency relocation of unaccompanied children from the Greek islands to other European countries, giving precedence to existing family links and the best interests of the child. Action is all the more urgent in light of the escalating violence on Lesbos[i] and as increased arrivals to the islands could lead to further deterioration of the dangerous conditions in the camps.[ii]

Over 1,800 unaccompanied children live in the EU hotspots - Reception and Identification Centers - on the Greek islands.[iii] Children are deprived of access to their most basic rights such as shelter, water, food, medical and psychosocial care, as well as education.[iv] If each EU Member State relocated just 70 unaccompanied children, these children would no longer be homeless and living in inhumane conditions on the Greek islands.

In October 2019, Citizen Protection Minister Michalis Chrisochoidis sent a letter to all other European Union governments asking them to share responsibility by voluntarily relocating 2,500 unaccompanied children from Greece. On November 6, 2019, he informed the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs that only one country responded.

However, several EU Member States have proven that where there's a will, there's a way. France recently committed to accepting 400 asylum seekers.[v] Mayors in Germany have expressed their willingness to relocate individuals from the islands,[vi] along with Finland[vii] and Ireland, while Serbia and Greece have recently initiated discussion on the transfer for 100 unaccompanied children,[viii] providing a basis for further solidarity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

ECRE 19-11-08:

The Future of the Asylum, Migration and Integration Fund till sidans topp

Our call for more humane, transparent and effective resources for asylum and migration in the Union

Last October, the EU institutions have resumed discussions on the new Asylum and Migration Fund (AMF) proposal, part of the wider negotiations on the next Multi-Annual Financial Framework (MFF 2021-2027) of the EU. Together with a number of other NGOs, UNHCR and IOM, ECRE has issued a statement calling for a better use of EU resources in asylum and migration policies.

Despite a substantial increase in funding proposed by the European Commission, the future of the Asylum, Migration and Integration Fund remains unclear, given that member states have only reached a partial agreement on the regulation, which does not address specific budgeting to the different priorities of the fund.

Furthermore, delays and implementation gaps for EU-funded programmes in 2021 are very likely. In fact, a considerable amount of AMIF is managed between the Commission and EU member states and requires the general agreement to be translated into national programmes, which risks to provoke serious delays in the allocation of the funds. This would undermine the provision of services especially in those member states which highly rely on AMIF for financing their asylum and migration policies, unless adequate investments are not deployed from national budgets.

To mitigate these risks and ensure that member states' national programmes will deploy more effective resources for more humane asylum and migration policies in Europe, ECRE and the co-signatories have asked the co-legislators to:

(I) Address, within the use of the fund, the groups which are most vulnerable to violence, exploitation and abuse such as human trafficking victims, regardless of their residence status; Fund, through AMIF, the establishment of case-management based alternatives to detention as well as psychosocial and mental health support for migrants and refugees;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-11-08:

Advocate General: Refusal to relocate asylum seekers "Breached EU Law" till sidans topp

In the Opinion issued by Eleanor Sharpston, Advocate General of the Court of Justice of the European Union (the Court), Poland, Hungary and the Czech Republic have failed to fulfil their obligation under EU law by refusing to implement the mandatory Relocation Decisions from 2015. The Opinion is not binding but provides a proposition to the Court and is regarded as an influential advice.

In order to respond with solidarity to the increase in arrival of migrants and refugees in the summer of 2015, the Council of the EU adopted two decisions to relocate a total of 160 000 asylum seekers from Greece and Italy to other Member States within two years. Despite the unsuccessful legal challenge by Slovakia and Hungary in front of the Court, Poland, Hungary and the Czech Republic did not implement the decisions. In December 2017, the European Commission brought actions for failure to fulfil legal obligations before the Court against Poland, Hungary and the Czech Republic.

In her Opinion, Eeanor Sharpston firstly rejects the argument of the three countries that complying with the Relocation Decisions would invoke security concerns as Member States preserve the right to refuse individual relocation cases when an applicant is deemed a threat. She highlights that a spirit of trust and cooperation must prevail.

Secondly, the argument by the three countries that the risks inherent in processing large numbers of asylum seekers absolves them from their legal obligation should be rejected. The Relocation Decisions include a mechanism addressing complex issues and logistics, which can lead to a temporary suspension of the legal obligation to implement the Decisions. This means that the unilateral decision to not comply at all to the implementation was not necessary.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs eller hämta generaladvokatens yttrande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 19-10-11:

Till våra regeringar: Gå med i koalitionen av villiga! till sidans topp

Organisationer i gemensam vädjan:

Nordiskt och baltiskt deltagande behövs i europeiska överenskommelser för landstigning och omfördelningsmekanismer

26 frivilligorganisationer i de nordiska och baltiska länderna, däribland FARR, har i veckan gått ut med ett öppet brev där våra regeringar uppmanas att engagera sig i den föreslagna överenskommelsen om landstigning, och omfördelning av människor på flykt.

Hela brevet:

Berättelser om och bilder på människor strandsatta på båtar på Medelhavet har sedan länge dominerat media. Människor är fast på båtar i flera veckor utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och vård, och riskerar slutligen att nekas tillgång till en asylprocess.

Den nuvarande ad-hoc inställningen, att förhandla "båt för båt" om landstigning, fungerar inte. Det finns ett brådskande behov av att säkerställa säkra räddningsinsatser och skyndsamma och adekvata landstigningar för människor som är fast på öppet hav.

En omförhandling av Dublinförordningen för att etablera en permanent mekanism för omfördelning vore att föredra. Denna mekanism måste säkerställa ett jämnt ansvarstagande mellan de europeiska staterna och förhindra situationer så som den nuvarande humanitära krisen på de Egeiska öarna i Grekland.

Eftersom det hittills har visat sig vara svårt att nå en sådan överenskommelse är de europeiska länderna tvungna att hitta konstruktiva alternativ som respekterar tryggheten och värdigheten för människor som räddats på öppet hav.

Den nyligen grundade "coalition of the willing" och Maltadeklarationen är positiva och betydelsefulla försök till framsteg. Tyskland, Italien, Frankrike och Malta har anslutit sig till deklarationen som antogs den 23 september 2019.Ytterligare europeiska stater har i början av oktober 2019 ställt sig bakom den.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR 19-10-14: To our governments: Join the coalition of the willing (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Human Rights Watch 19-10-03:

EU governments face crucial decision on shared sea rescue responsibility till sidans topp

European Union governments should improve on and then sign up to a plan to ensure timely disembarkation and relocation of people rescued in the Mediterranean Sea, Amnesty International and Human Rights Watch said today, on the sixth anniversary of the Lampedusa shipwreck, in which at least 368 people died. EU interior ministers gathering in Luxembourg on October 8, 2019, are expected to discuss a joint declaration agreed upon by Germany, France, Italy, and Malta on September 23 in Valletta.

The 'Joint declaration of intent on a controlled emergency procedure - voluntary commitments by member states for a predictable temporary solidarity mechanism' commits participating states to creating a predictable and efficient system to ensure "dignified disembarkation" in places of safety. Building on this good start, EU ministers need to now agree on the details of a plan to ensure certainty around disembarkation and a fair relocation system. Since June 2018, numerous boats have been left stranded at sea for weeks after rescuing refugees and migrants, until ad hoc agreements were reached.

"If we are to avoid yet another obscene standoff at sea, relevant EU coastal states must make clear plans to allow ships to dock in their ports, while other EU states should commit to take their fair share of responsibility for people disembarked," said Matteo de Bellis, Migration researcher at Amnesty International. "A strong agreement will help save lives and demonstrate that EU countries are committed to working together to uphold basic values and international obligations."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Palermo Charter Platform 19-10-09:

Joint press release of the Palermo Charter Platform Process till sidans topp

on the results of the EU Summit of Home Affairs Ministers on 23 September in Malta and the consequent negotiations on 8 October in Luxembourg

The Malta Agreement ("agreement on temporary reception and distribution mechanism") is not a hard-won solution, but nothing more than a partial emergency relief. We, European civil society initiatives and networks, mayors of European cities and search and rescue non-governmental organizations, demand a real solution that is adequate to the scale of the humanitarian crisis in the Mediterranean Sea.

Over 15.000 people have died in the Mediterranean Sea in the last five years. "Every single person is one too many,'' says Alessandra Sciurba from Mediterranea. "When we receive distress calls from people on boats, they fear both to drown and to be returned to Libya. The outsourcing of EU border control to Libyan forces and mass interceptions at sea have to stop," demands Maurice Stierl from WatchTheMed Alarm Phone. " The establishment of an operational and sustainable European rescue mission is absolutely necessary in order to prevent deaths in the Mediterranean Sea. Sadly, it is still missing in the Malta agreement", adds Sciurba.

The deal signed in Malta is disingenuous, as it ignores the fact that many civil rescue ships are either blocked or confiscated by state authorities. Additionally, it does not address the situation into which merchant ships are forced. " Future relocation mechanisms must take them into account in order to prevent further cases of non-assistance and illegal push backs to Libya. Who is going to be responsible for setting up a rescue mission that corresponds to the scope of the crisis? Frankly, the proposed measures fall short of our mildest expectations." admits Oliver Kulikowski from Sea-Watch.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-11:

Launch of Initiative on Eastern Mediterranean Route as further Displacements Looms till sidans topp

On Tuesday, Greece, Cyprus and Bulgaria announced the launch of the Eastern Mediterranean Migration Route Initiative (EMMI). They called upon the EU to make further resources available to countries along the route and to implement a relocation mechanism. The joint initiative comes amid concern over Turkish operations in Northern Syria sparking an increase of arrivals over the Eastern Mediterranean.

Interior ministers of Cyprus, Greece and Bulgaria presented a document with their "Joint Position and Recommendations on Migration Pressures in the Eastern Mediterranean" to the EU Justice and Home Affairs Council held in Luxembourg. While the discussion of EU interior ministers were focusing on a relocation and disembarkation arrangement for the Central Mediterranean, the new joint initiative calls for an effective mechanism for relocation from the Eastern Mediterranean, the establishment of a functioning common European return mechanism and the provision of adequate support and allocation of resources to affected countries.

The initiators underlined that the Eastern Mediterranean, due to geopolitical factors in the Middle East, receives the overwhelming majority of arrivals of refugees. In the course of the council meeting, ministers and EU officials expressed concerns that Turkey's impending operations in northeast Syria might cause more people to flee Syria and push some of the four million refugees hosted in Turkey to move on to the EU.

Although current levels of arrivals only represent a fraction of numbers in 2015, humanitarian conditions in receptions centers on Greek islands continue to be critical. Last weekend, Greek authorities transferred around 570 "vulnerable" people, including families, single women with children and unaccompanied children, from the refugee camp Moria on the island of Lesvos to the mainland to cope with overcrowding.

From January until September 2019, at least 24,052 migrants and refugees arrived to Spain, 9,508 to Italy and Malta and 48,518 to Greece according to data from the UN Refugees Agency, UNHCR.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Statewatch News 19-09-27:

The "temporary solidarity mechanism" on relocation - what does it say? till sidans topp

Germany, France, Italy and Malta have drafted a declaration (pdf) establishing a "predictable and efficient temporary solidarity mechanism" aimed at ensuring the "dignified disembarkation" of people rescued at sea in the Mediterranean. If those rescued are eligible for international protection they will be relocated to a participating EU member state within four weeks, while ineligible persons will be subject to "effective and quick return."

The mechanism set out in the declaration is designed to address "the need to protect human life and provide assistance to any person in distress," whilst preventing the emergence of any new irregular maritime routes into the EU. All signatories will be obliged to call on other EU and Schengen Member States to participate. Offers - or refusals - to do so are expected to come at the Justice and Home Affairs Council in Luxembourg on 8 October.

The mechanism

Signatories to the declaration will have to ensure that persons rescued on the high seas are disembarked "in a place of safety". Member states may also "offer an alternative place of safety on a voluntary basis". Where rescue is carried out by a state-owned vessel, disembarkation will take place in the territory of the flag State.

Following disembarkation, participating states should provide "swift relocation, which should not take longer than 4 weeks", a process which will be coordinated by the European Commission - as has been the case with recent voluntary relocations following rescue at sea.

(...)

Hela artiklar med länkar, bland annat till deklarationen (Extern länk)

Europarådet 19-10-03: PACE to Europe's governments: 'It is your duty not to let people drown in the Mediterranean' (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Statewatch 19-08-03:

Italy-Malta "Non Paper" wants compulsory relocation mechanism till sidans topp

The Italian and Maltese Non-Paper is presented as being in opposition to the solidarity mechanism and plan to organise orderly relocations and disembarkation in compliance with the law of the sea and the principle of the nearest safe harbour or place of safety.

This cannot be Libya. Its main points of departure from the mechanism discussed in Paris and agreed by 14 member states at the subsequent JHA Council meeting are calls for the systematic criminalisation of citizen-funded civilian SAR missions, exclusion of departures from Libya from the ordinary application of the law of the sea, and a move away from rules requiring disembarkation in Italy or Malta of people who left Libya, in compliance with rules requiring states to assist rather than obstruct sea rescues.

The plans for relocation and a redistribution mechanism, for disembarkation platforms and controlled centres in third countries in this non-paper are under discussion at the EU level, but the Italian interior minister refuses to engage, preferring to hold survivors and rescue crews hostage on boats and rescue vessels to pressure fellow member states to agree to their transfer outside of Italy before allowing survivors to disembark.

Understandably, both countries would prefer a compulsory relocation mechanism rather than the voluntary one which has been agreed involving a "coalition of the willing" due to some member states' opposition.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-08-06:

UNHCR concerned at new measures impacting rescue at sea till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned about last night's decision by the Italian Parliament to convert into law a security decree that imposes more severe penalties on boats and people conducting search and rescue operations in the Mediterranean.

Under changes approved by Parliament, fines for private vessels that undertake rescue of persons and do not respect the ban on entry into territorial waters have risen to a maximum of €1 million. In addition, vessels will now be automatically impounded.

UNHCR reiterates its concern that imposing financial or other penalties on shipmasters could deter or impede sea rescue activities by private vessels at a time when European states have largely withdrawn from rescue efforts in the Central Mediterranean. NGOs play an invaluable role in saving the lives of refugees and migrants attempting the dangerous sea crossing to Europe. The commitment and humanity that motivates their activities should not be criminalised or stigmatised.

Likewise, NGO and commercial vessels must not be requested to transfer rescued people to the Libyan Coast Guard, or directed to disembark them in Libya. The extremely volatile security situation, ongoing conflict, widespread reports of human rights violations and routine use of arbitrary detention for people disembarked back to Libya underline the fact that it is not a viable place of safety.

UNHCR calls on States to build on recent discussions in Paris to establish a temporary, predictable arrangement for disembarking people after they have been rescued at sea, characterised by shared responsibility amongst States for hosting and responding to specific needs. These talks were encouraging and should progress further in the interests of all.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

UNHCR 19-07-22:

UNHCR and IOM welcome consensus on need for action on Libya, Mediterranean till sidans topp

Today's discussions in Paris with European States on addressing the situation on the Mediterranean Sea, and preventing loss of life in Libya, are welcome and much-needed. The violence in Tripoli in recent weeks has made the situation more desperate than ever, and the need for action critical.

We welcome the consensus at today's meeting on a need to end the arbitrary detention of refugees and migrants in Libya. There needs to be a process of orderly release of people in detention centres either to urban areas, or to open centres that allow reasonable freedom of movement, shelter, assistance and protection from harm, plus independent monitoring and regular unhindered access for humanitarian agencies. In light of the risks of abuse, maltreatment or death, no one should be returned to detention centres in Libya after being intercepted or rescued at sea.

The renewed commitment today from States to preventing loss of life on the Mediterranean Sea is also encouraging. The status quo, where search and rescue operations are often left to NGO or commercial vessels, cannot continue. An EU State search and rescue operation, similar to programmes we have seen in recent years, is needed.

The crucial role played by NGOs must be acknowledged. They should not be criminalised nor stigmatised for saving lives at sea. Commercial vessels, who are increasingly being relied upon to conduct rescue operations, must not be requested to transfer rescued people to the Libyan Coast Guard, nor directed to disembark them in Libya, which is not a port of safety.

Discussions on establishing a temporary, predictable arrangement for disembarking people after they have been rescued at sea, and sharing responsibility amongst States for hosting them afterwards, were promising. We encourage these talks to progress further. A joined-up approach to this situation is in everyone's interests.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Statewatch 19-06-12:

Working paper on Guidelines on temporary arrangements for disembarkation till sidans topp

The Council of the European Union has produced a new "Working Paper" on: Guidelines on temporary arrangements for disembarkation (LIMITE doc no: WK 7219-19):

"The Guidelines are based on best practices used in previous disembarkation cases, and rely on a coordinating role of the Commission and support by relevant agencies. The framework is of a temporary nature and the participation of the Member States is on a voluntary basis. This document has a non-binding nature." [emphasis added]

The circumstances for "triggering" Temporary Arrangements (TA) are:

"type of arrivals covered

- a search and rescue operation; and/or

- other sea arrivals where there is a humanitarian ground at stake."

On the face of it the idea would appear to refer to just about every rescue. However the idea relies on the state of first disembarkation - for example, in the Med: Spain, France, Italy and Greece - allowing a safe port of arrival. These states then make a "relocation" request to other Member States. This is entirely based on voluntary participation.

"Workflow in the Member State of disembarkation

The following procedural steps should be undertaken in the Member State of disembarkation, where appropriate with the assistance from EU agencies, and where relevant with the involvement of the Member State of relocation, in agreement with the benefitting Member State:

(...) Initial identification, registration, fingerprinting and swift security screening: Registration and fingerprinting of all arriving migrants as category 2 in Eurodac system; check against national and EU information systems (such as Eurodac, SIS, VIS, Europol and Interpol databases) to ensure that none of the persons arriving to the EU is a threat to public policy, internal security or public health.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Arbetsdokumentet, läckt via Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Rådet 19-06-07:

Finansiering för migrations-, gräns- och säkerhetspolitiken: rådet enas om ståndpunkt till sidans topp

EU utökar tillämpningsområdet för sitt stöd för åtgärder på områdena migration, gränsförvaltning och säkerhet för att hjälpa till att ta itu med växande utmaningar. Rådet nådde i dag partiella allmänna riktlinjer om tre sektorsspecifika förslag inom inrikes frågor mot bakgrund av den fleråriga budgetramen för perioden 2021-2027. Budgetrelaterade och övergripande frågor som för närvarande diskuteras i förhandlingarna om EU:s nästa fleråriga budgetram liksom frågor med tydlig koppling till reformpaketet för det gemensamma europeiska asylsystemet omfattas inte av avtalens tillämpningsområde.

De sektorsspecifika förslagen inom inrikes frågor:

asyl- och migrationsfonden, som fungerar som stöd för medlemsländernas hantering av asyl och migration. Den partiella allmänna riktlinjen ger EU de verktyg som behövs för att svara på de föränderliga migrationsutmaningarna, både inom EU och i samarbete med andra länder.

instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, som säkerställer en stark och effektiv integrerad gränsförvaltning vid EU:s yttre gränser. Den partiella allmänna riktlinjen speglar den senaste tidens utveckling, t.ex. den planerade utvidgningen av den europeiska gräns- och kustbevakningen, moderniseringen av den gemensamma viseringspolitiken samt utvecklingen och interoperabiliteten mellan stora it-system (bl.a. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd samt in- och utresesystemet)

Fonden för inre säkerhet, som stöder förebyggande och samordning mellan polis, rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter för att skydda medborgarna. Den partiella allmänna riktlinjen bygger på den befintliga fonden, som genom riktlinjen anpassas till ny utveckling såsom behovet av att trappa upp kampen mot terrorism, grov och organiserad brottslighet samt it-brottslighet

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till information om respektive fond (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-05-24:

Ecre policy note on outspending on migration till sidans topp

ECRE published a Policy Note which focuses on issues related to asylum and migration in the ongoing negotiations for the EU's next long-term budget: how much money will be provided for migration-related objectives? For what specifically? To be spent where? And under whose competence?

As part of the negotiations for the next Multi-Annual Financial Framework (MFF), Member States are divided over the way in which migration should feature in the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), to what extent Justice and Home Affairs (JHA) funds should cover migration related spending outside the EU and what coordination between internal and external funding for migration should exist. The Policy Note seeks to inform discussions by providing a perspective on what would constitute the most effective and rights based approach to funding asylum and migration outside the EU.

It argues that it is the immense need resulting from forced displacement, with least developed countries hosting one third of the world's asylum seekers and 85% of the world's refugees living in the developing world which should be the priority of migration related EU development assistance. If Member States make a more specific reference to migration management, this should be based on the Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration (GCM) and the Sustainable Development Goals, more particularly SDG 10.7 which is to "facilitate orderly, safe, and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies". The suggested 10% earmarking for migration will already lead to the allocation of a significant amount of the EU's development budget to issues related to displacement and migration. It should therefore be an indicative maximum earmark.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

UNHCR February 2019:

UNHCR's comments on the EU proposal for the Asylum & Migration Fund till sidans topp

/utdrag:/

+ Funding for migration and asylum needs to be implemented in full compliance with international human rights standards and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, all AMF funded actions should ensure that the protection needs of migrants, refugees and asylum seekers are taken into account as core policy objectives and that the specific needs of vulnerable persons are addressed through dedicated measures;

(...)

+ UNHCR recommends more targeted support for civil society actors and local and regional authorities, fully recognizing their leading role in numerous actions under the future Asylum and Migration Fund, from the development of fair and efficient asylum systems to the reception of asylum-seekers and in the integration of beneficiaries of international protection. Civil society as well as local and regional actors should benefit from greater inclusion, minimum funding for their priorities, easier access to dedicated funding, in addition to consultation in the planning process;

(...)

+ As highlighted in the 2018 ECRE-UNHCR report "Follow the money I" on the use of the Asylum Migration and Integration Fund (AMIF), action financed under the future AMF should seek to only complement - rather than substitute - Member States' national spending on international protection; A specific monitoring mechanism should be developed to measure the required complementarity;

+ UNHCR also recommends increased transparency of Member States' AMF priorities and objectives setting, as well as public and transparent information about project award decision making, implementation rates, results and evaluation reports for activities implemented by Members States and their partners.

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-03-01:

LIBE Committee vote on EP report on the proposed Asylum and Migration Fund till sidans topp

On the 19 February 2019, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (the LIBE Committee) adopted the European Parliament Rapporteur's report on the European Commission Proposal establishing the Asylum and Migration Fund (AMF). The 2021-2027 budget for the AMF is proposed to be €9.2 billion (€10.41 billion in current prices), which would constitute 51% more than in the current financial framework. The overall budget was proposed by the European Commission and has been endorsed by the LIBE Committee but may change during negotiations.

The report puts emphasis on the principle of solidarity and fair sharing of responsibility. It introduces Article 80 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which establishes that all EU policy (and implementation of these polices) should be governed by these principles, as a legal basis for the Fund.

The report also amends the title of the fund itself and reintroduces the 'I' for integration, suggesting it should be called Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) like in the current funding period, as the Commission proposal had renamed the fund the "Asylum and Migration Fund"(AMF).

The EP report endorses the proposed balance of funding, with 60% of the total funding envelope dedicated to Member States and 40% going to the new EU thematic facility managed by the Commission.

(...)

Hela artikeln med bakgrundsmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

ECRE 19-01-25:

Relying on Relocation: Proposal for a fair relocation following disembarkation till sidans topp

In its latest Policy Paper, ECRE proposes a mechanism for relocation following disembarkation to end the current "ship by ship" approach to relocation of persons rescued in the Mediterranean.

The arrangements followed by European countries since the summer of 2018 are legally and politically unsustainable as they exacerbate suffering by leaving people at sea for prolonged periods, allow leaders to exploit search and rescue incidents for domestic political purposes, entail bureaucracy and costs for administrations, and cause reputational damage to the EU by undermining relations with third countries. The manner in which individuals are currently received and distributed under ad hoc arrangements on relocation also raises questions of compliance with the CEAS standards, with people being detained and forbidden from applying for asylum in countries of arrival, and receiving countries exercising undue discretion when selecting those who will be relocate.

ECRE recommends a relocation mechanism for asylum seekers disembarked in EU ports based on fair and effective implementation of rules set out in the existing EU rules, without adding new obligations for Member States. The main elements of the mechanism are as follows:

1) While countries should be able to choose whether or not to opt into the relocation mechanism, the states participating in the mechanism should be defined from the outset and should not be negotiated on a "ship by ship" basis. The arrangement should apply to disembarkations following search and rescue and other forms of sea arrivals in all participating coastal EU Member States to guarantee fairness and to support the efforts of all countries receiving disembarked people. All countries will be required to examine at least some asylum applications of disembarked persons.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FRA 19-01-21: Recurring migrant deaths at sea, a grim reminder of need for solutions, says FRA (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-01-31:

Follow the Money II - Report till sidans topp

The Asylum, Migration & Integration Fund (AMIF) 2014-20 aims to contribute, via financial assistance, to the effective management of migration flows and to the implementation and development of a common EU approach to asylum and migration. The AMIF reflects efforts to simplify and streamline the implementation of the European Union budget in the area of home affairs. For the 2014-2020 period, approximately 88% (€2.39bn) of the total AMIF resources of €3.1bn were allocated to Member States that adopted multiannual national programmes.

On 12 June 2018, the European Commission submitted an interim evaluation of the AMIF to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, the conclusions of which drew on interim evaluation reports prepared by Member States on the implementation of their AMIF national programmes during the period 1 January 2014 to 30 June 2017.

Also on 12 June 2018, in the context of the new Multiannual Financial Framework for 2021-27, the European Commission published its Proposal for a Regulation to establish the Asylum and Migration Fund, the successor Fund to the current AMIF

The first 'Follow the Money: Assessing the use of AMIF funding at the national level'study, published in January 2018, assessed the programming and design of national AMIF funds from a civil society perspective. This second 'Follow the Money' study presents:

A comparative critical analysis of the use of AMIF funding at national level during 2014-18, drawing on the outcomes of national and European interim evaluations of the Fund and the perspectives of civil society and other actors involved in national AMIF implementation.

Detailed case studies assessing national AMIF implementation in four Member States (Bulgaria, Estonia, Germany and Spain).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

EU-kommissionen 18-12-20:

Commission awards additional €305 million to Member States under pressure till sidans topp

This week, the European Commission has made available an additional €305 million in emergency assistance to support migration and border management in Greece, Italy, Cyprus and Croatia.

The funding will support efforts to increase reception capacity, protect victims of human trafficking and strengthen border surveillance and management capacity.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "The Commission is committed to continue supporting Member States under migratory pressure. The additional €305 million awarded this week to several countries will address urgent needs by ensuring that new arrivals are accommodated adequately and have access to food and water, that the safety and security of the most vulnerable is guaranteed, and that border controls are strengthened where needed."

The emergency funding will be provided under the Commission's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), and is part of the €10.8 billion for migration, border management and internal security already mobilised by the Commission for the period 2014-20.

Greece

The Commission is making €289 million available to support migration management in Greece. Funding will be allocated to:

Rental accommodation and allowances: €190 million will go to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to ensure the UNHCR-run Emergency Support to Integration and Accommodation (ESTIA) programme can be continued. ESTIA provides rental accommodation for up to 25,000 asylum seekers and refugees as well as monthly cash allowances for up to 70,000 persons. UNHCR will also receive another €5 million to further step up the reception capacity in the new open reception facilities on the Greek mainland, through the provision and distribution of 400 pre-fabricated containers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-12-21:

UNHCR calls on EU Presidency to unite EU in stronger and fairer response for refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today released its recommendations for the Romanian Presidency of the Council of the European Union (EU).

"UNHCR calls on Romania to use its upcoming Presidency to mobilize the EU around the stronger and fairer response for forcibly displaced people that is at the heart of the Global Compact on Refugees. This includes demonstrating solidarity across the EU for refugees and countries hosting them," said UNHCR's Regional Representative for EU Affairs, Gonzalo Vargas Llosa.

UNHCR is also urging the Romanian Presidency to engage outside the EU to expand protection globally. This includes encouraging States to be prepared for refugee movements and to establish and strengthen relevant asylum institutions and procedures. Increased legal pathways, including by reuniting families, so people do not have to resort to smugglers and dangerous journeys to seek safety, are also vital in ensuring protection for refugees globally is robust.

Among the main recommendations is the need for ensuring a fair, effective and well-managed asylum system. In particular, a reform of the Dublin regulation should contain an effective relocation mechanism to support those Member States which receive a disproportionate number of asylum claims. Until such a mechanism is in place, UNHCR encourages ad-hoc arrangements to foster responsibility-sharing by EU Member States.

UNHCR remains ready to provide support to the Romanian Presidency, the EU and its Member States, to ensure a functioning, fair and accessible European asylum system, and leadership at the global level.

Hämta rekommendationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

ECRE 18-11-23:

UNHCR and ECRE publish new report on Asylum Migration & Integration Fund (AMIF) till sidans topp

This week, the strategic partnership of the European Council for Refugees and Exiles (ECRE) and the UN Refugee Agency (UNHCR) published "The Way Forward - A reflection paper on the new proposals for EU funds on Asylum, Migration and Integration 2021-2027". This reflection paper addresses the proposals of most relevance to beneficiaries of the current Asylum Migration & Integration Fund (AMIF) 2014-20, and those that are proposed to be implemented by Member States via 'shared management' arrangements (National Programmes). It concentrates mainly on the proposed Asylum & Migration Fund (AMF) and European Social Fund+ (ESF+).

The paper can be read in conjunction with the study "The Way Forward - A Comprehensive Study of the new Proposals for EU funds on Asylum, Migration and Integration", also published by the ECRE and UNHCR strategic partnership. This reflection paper does not aim to provide a complete analysis of the new proposals, instead it notes key risks and potential mitigating actions the followings seven key areas; 1. Integration 2. Programming 3. Distribution of asylum and migration funding to Member States 4. Allocation of funds within National Programmes (Asylum & Migration Fund) 5. Participation of third countries (Asylum & Migration Fund) 6. Partnership 7. Access to funding for civil society organisations and local authorities.

Amongst other recommendations, the paper suggests ring-fencing funding for migrant integration in the ESF+ and amending the proposed AMF distribution key to ensure that the distribution of funding maps onto national capabilities.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

ECRE 18-10-19:

A study on the new proposals for EU funds on asylum, migration and integration till sidans topp

ECRE and UNHCR published the report 'Joint Way Forward - A Comprehensive Study of the new Proposals for EU

funds on Asylum, Migration and Integration' that analyses selected new legislative and budgetary proposals published by the European Commission within the framework of the proposed Multiannual Financial Framework for 2021-27.

The report focuses on those proposals which are: relevant to beneficiaries of the current Asylum, Migration & Integration Fund (AMIF) 2014-20 and proposed to be delivered by Member States via 'shared management' arrangements. It covers the proposals for the Asylum and Migration Fund, the European Regional Development Fund, the European Social Fund+ and the Common Provision Regulation.

The report summarises the background and context of the new proposals, outlines provisions of the proposed new instruments and maps significant changes from the current Asylum, Migration & Integration Fund (AMIF).

The report builds on the findings of 'Follow the Money: report on the use of AMIF funding at the national level', published by UNHCR and ECRE in early 2018, which critically examined the programming of AMIF funding at the national level during the 2014-17 period. It follows up on the study's third specific objective of providing input in order to assist the European Commission (EC), Member States (MS) and partners in the development of European asylum, migration and integration funding instruments post-2020.

Artikeln med länkar till studien och många andra källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-10-24:

Portugal/Greece: Bilateral agreement for relocation of asylum seekers till sidans topp

The Portuguese Ministry of Internal Administration has announced a bilateral agreement for a pilot relocation of 100 refugees from Greece to Portugal. Following its pilot phase, the bilateral relocation scheme would be extended to cover 1,000 refugees in the course of 2019.

The announcement came following a visit of the Portuguese Minister of Internal Administration to Greece. The two countries intend to submit the draft bilateral agreement to the European Commission to receive funding.

According to the statement, persons covered by the agreement will first apply for asylum in Greece, before being interviewed by the Portuguese authorities with a view to being relocated and to receiving refugee status.

Portugal relocated a total of 1,192 asylum seekers from Greece under the Relocation Decisions adopted by the Council of the European Union in September 2015. Under the Decisions, Portugal was required to relocate 1,778 persons from Greece.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Keep Talking Greece 18-10-12:

European Commission releases data on Funds to Greece to deal with Migration till sidans topp

The European Commission has published a list of recipients of funds to Greece to deal with the migration crisis. An amount totaling 1.6 billion euros has been allocated to non-governmental organizations, international organizations and Greek authorities, even though only half of it has been disbursed.

The Commission released €650 million for the period from 2016 to 2018. € 605.3 million have been contracted to date, the Commission said in a statement issued on Oct 10.

From the €1.69 billion euros, allocated to Greek authorities are €794 million, to UNHCR 506.67 million, to IMO 119.7 million, to EASO 26 million, to several international NGOs - partners of the European Commission 201 million.

44.6 million to international organizations or NGOs have been approved but remain disbursed until now.

International organizations & NGOs

UNHCR (356.67 million)

IOM (47.7 million)

Danish Refugee Council (44,5 million)

/listan fortsätter... /

To support the Greek authorities as well as international organizations and NGOs operating in Greece in managing the refugee and humanitarian crisis, the Commission has allocated over €480 million in emergency assistance since the beginning of 2015.

The emergency funding comes on top of the €561 million already allocated to Greece under the national programmes for 2014-2020 (€322.8 million from AMIF and €238.2 million from ISF).

Läs mer (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 18-10-10: the Commission stands by the International Organisation for Migration working on the ground in Greece (Extern länk)

Europarådet 18-10-03: More must be done to help women and girl refugees and migrants (Extern länk)

EUobserver 18-10-09: Greek court orders inquiry into use of EU migrant funds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

EU-kommissionen 18-08-21:

Commission awards €9 million to Italy to support healthcare for asylum seekers till sidans topp

Yesterday, the Commission awarded €9 million in emergency assistance to Italy to help improve access to healthcare in reception facilities for asylum seekers and beneficiaries of international protection. The financial assistance will reach over 42,000 people in the regions of Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, and Sicily. Particular attention will be given to the needs of vulnerable persons, including women and children.

Welcoming the decision, the Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "Italy has been under particular pressure over the past years and the Commission will not relent in supporting the Italian efforts when it comes to managing migration and giving shelter to those in need of protection. The funding will help to address basic healthcare needs by helping to ensure adequate access to medical services when needed. The Commission will continue supporting all Member States under pressure whilst continuing to work towards long-term durable European solutions."

With yesterday's award, the Commission has committed over €200 million in emergency assistance (EMAS) to support migration management in Italy. This emergency funding comes on top of €653.7 million allocated to Italy under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF) national programme 2014-2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

EU-kommissionen 18-08-01:

Commission supports improving reception conditions in Greece with extra €37.5 million till sidans topp

Today, the European Commission has awarded an additional €37.5 million in emergency assistance under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) to improve reception conditions for migrants in Greece.

The Greek authorities will receive €31.1 million to support the provisional services offered to migrants, including; healthcare, interpretation and food, and to improve the infrastructure of the Reception and Identification Centre of Fylakio in the Evros region in Northern Greece. The extra funding will also contribute to the creation of additional accommodation spaces within existing and new sites in mainland Greece. A further €6.4 million has been awarded to the International Organisation for Migration (IOM) to improve reception conditions and to provide site management support to selected sites on the mainland.

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship said: "The Commission is doing everything in its power to support all Member States facing migratory pressures - whether that is in the Eastern, Central or Western Mediterranean. Migration is a European challenge and we need a European solution, where no Member State is left alone. Greece has been on the frontline since 2015 and while the situation has greatly improved since the EU-Turkey Statement, we continue to assist the country with the challenges it is still facing. The Commission's political, operation?l and financial support for Greece remains tangible and interrupted."

Today's funding decision comes on top of more than €1.6 billion of funding support awarded by the Commission since 2015 to address migration challenges in Greece. Under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), Greece has been awarded €456.5 million in emergency funding, in addition to €561 million already awarded under these funds for the Greek national programme 2014-2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Justitiedepartementet 18-07-18:

Faktapromemoria: Förslag till förordning om asyl- och migrationsfonden till sidans topp

FPM 146, dokumentbeteckning KOM (2018) 471

Förslag till förordning av Europaparlamentet och rådet om inrättande av asyl- och migrationsfonden

Sammanfattning

Kommissionen presenterade den 12 juni ett förslag till förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden som en del av EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021-2027. Det övergripande syftet med förslaget är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmarna inom EU i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik.

Asyl- och migrationsfonden föreslås reglera EU-finansieringen inom de områden som i nuvarande fleråriga budgetram omfattas av asyl-, migrations- och integrationsfonden, dvs förstärka och utveckla den gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare, samt motverka irreguljär migration och främja återvändande.

Kommissionen föreslår att budgeten för asyl- och migrationsfonden ska uppgå till 10,415 miljarder euro (i löpande priser) för hela budgetperioden (2021-2027), vilket skulle innebära en ökning med cirka 50 procent jämfört med den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden. 60 procent av fondens totala budget fördelas genom särskilda fördelningsnycklar till medlemsstaternas nationella program. Resterande 40 procent förvaltas av kommissionen och reserveras för särskilda åtgärder med högt mervärde för EU, transnationella unionsinsatser, nödbistånd, vidarebosättning och omfördelning, samt europeiska migrationsnätverket.

Regeringen välkomnar, inom ramen för regeringens vägledande prioritering om en minskad EU-budget i nästa fleråriga budgetram, förslagets huvudsakliga inriktning.

Läs eller hämta förslaget (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

EU-kommissionen 18-07-02:

EU-kommissionen ökar sitt krisstöd till Spanien och Grekland till sidans topp

EU-kommissionen har beviljat ytterligare 45,6 euro i krisstöd för att hjälpa Spanien och Grekland att klara migrationsströmmarna.

Antalet migranter som kommer till Spanien har också ökat. Därför kommer landet att få 2,6 miljoner euro för att förbättra mottagningskapaciteten på Spaniens sydkust och i Ceuta och Melilla samt hjälp för att öka antalet återvändanden. Dessutom får FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ytterligare 20 miljoner euro för att förbättra mottagningsvillkoren i Grekland, framför allt på Lesbos.

- EU-kommissionen fortsätter som utlovat att stödja de EU-länder där situationen är pressad, säger EU-kommissonär Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migrationsfrågor. Antalet migranter som kommer till Spanien har ökat senaste året och de bör få mer stöd för att hantera antalet och se till att personer som saknar rätt att stanna faktiskt återvänder hem. Uttalandet från EU och Turkiet har bidragit till att minska antalet migranter som kommer till Grekland, men migrationstrycket är fortfarande högt, i synnerhet på de grekiska öarna. Över en miljard har nu beviljats i krisstöd för att hjälpa EU-länderna hantera migrationen.

I och med de nya finansieringsbesluten nås en milstolpe: Totalt har EU-kommissionen nu mobiliserat över 1 miljard euro i migrationsinriktat krisstöd inom den nuvarande budgetramen (2014-2020). Stödet har gått till de EU-länder som påverkats mest, som Italien, Grekland, Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Sverige och nu också Spanien.

Spanien

+ Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet och spanska Röda korset kommer att få 24,8 miljoner euro till ett projekt för att ge vård, mat och tak över huvudet åt migranter som anländer till den spanska Sydkusten och Ceuta och Melilla.

+ Dessutom kommer inrikesministeriet att få 720 000 euro för att kunna förbättra kvaliteten på anläggningarna och infrastrukturen för återvändande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 18-07-06: Emergency assistance to Spain and Greece to deal with insufficient reception conditions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-07-11:

Supreme court condemns government for failure to meet relocation target till sidans topp

The Spanish Supreme Court condemned today the Spanish Government for partially failing to meet its obligation to relocate a total of 19,449 asylum seekers from Greece and Italy between 2015 and 2017.

The Court recalled the mandatory nature of the Relocation Decisions adopted by the Council of the EU in 2015 and noted that no more than 13% of Spain's target had been met by the end of the relocation scheme, with 235 people relocated from Italy and 1,124 from Greece.

The ruling also referred to the role of the European Commission in the enforcement of EU legislation. The Court held that, whereas the Commission retained responsibility to monitor compliance with the Relocation Decisions, it exercised its margin of discretion in such way as to refrain from initiating infringement proceedings against Spain. Against that backdrop, and given the direct effect of EU law, it was appropriate for the Supreme Court to examine Spain's compliance with the Relocation Decisions.

The number of asylum seekers effectively relocated from Italy and Greece to other European countries was 12,692 and 21,999 respectively. This means that less than 22% of the original target of 160,000 persons set by the Relocation Decisions was met. So far, the European Commission has launched infringement proceedings only against Hungary, Poland and the Czech Republic.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

EU-kommissionen 18-06-12:

Kommissionen föreslår ökning av finansieringen för starkare gränser och migration till sidans topp

För EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 föreslår kommissionen att finansieringen för migration och gränsförvaltning nästan tredubblas till 34,9 miljarder euro, jämfört med 13 miljarder euro under föregående period.

Kommissionens förslag är ett svar på de ökade migrations-, rörlighets- och säkerhetsutmaningarna och mer flexibla finansieringsinstrument för att hantera oförutsedda migrationshändelser och gränsskydd är kärnan i den nya budgeten. En ny separat fond för integrerad gränsförvaltning kommer att skapas och den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att förstärkas ytterligare med en ny fast styrka bestående av cirka 10 000 gränsvakter. Den nya gränsfonden kommer också att hjälpa medlemsländerna utföra tullkontroller genom att finansiera tullkontrollutrustning.

- Baserat på tidigare erfarenhet och kunskapen om att migration fortfarande kommer att vara en utmaning i framtiden föreslår vi en ökning utan motstycke av finansieringen. Att stärka våra gemensamma EU-gränser, särskilt med vår europeiska gräns- och kustbevakning, kommer fortsätta att vara en stor prioritet. Ökad flexibilitet i våra finansieringsinstrument innebär att vi är redo att stödja medlemsstaterna snabbt, där och när de behöver det - särskilt vid kriser, säger förste vice ordförande Frans Timmermans.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Frågor och svar: Framtida EU-finansiering för gränser och migration (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget till förordning om den integrerade gränskontrollfonden, (Extern länk)

Läs eller hämta förslaget till förordning om Asyl- och Migrationsfonden, COM/2018/471 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

AIDA 18-05-24:

AIDA Briefing: Relocation, a view from destination countries till sidans topp

An AIDA Legal Briefing published today analyses the practice of countries receiving asylum seekers from Italy and Greece through the relocation scheme. The briefing sketches out the treatment of asylum seekers post-relocation in the areas of registration and processing of asylum claims, protection status granted, as well as reception conditions and content of protection provided by destination countries.

The bureaucratic and logistical delays of the procedures in Italy and Greece in the early days of the relocation scheme - triggered by factors such as the lack of sufficient and timely pledges, insufficient administrative capacity and prohibitive preferences with respect to the profiles of relocation candidates - contrast with the relatively smooth operation of the relocation process in the countries of destination. The majority of countries which genuinely engaged in relocation eventually managed to avoid excessive bureaucracy and duplication of efforts, while most countries managed to complete the relocation procedure within the prescribed time limits.

From the perspective of receiving countries, the experience from the Relocation Decisions shows that processing relocation cases without distinguishing them from the regular asylum caseload and reception system has by far been the preferred and most feasible option, even though several countries such as the Netherlands, Sweden, Ireland, Romania and Slovenia treated these asylum applications by way of priority. Other countries made special arrangements for the reception of relocated asylum seekers, with Portugal setting up a fully-fledged parallel reception scheme.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

EU-kommissionen 17-12-22:

Commission awards additional €7 million emergency assistance for migrants in Greece till sidans topp

The European Commission has today awarded an additional €7 million in emergency assistance to Greece under the Asylum, Migration and Integration Fund to provide an immediate response to urgent needs for shelter, catering, hygiene and cleaning services not only in the Aegean islands but also in accommodation camps in mainland Greece.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "We continue to show solidarity with Greece in managing the migration situation on the islands and the mainland. Housing, cleaning services and food are not a luxury. They are a must. The additional funding awarded today will help improve reception conditions in Greece."

The funding will enable the Greek authorities to continue improving accommodation centres as well as the support of adequate provision of basic services. The €7 million awarded today complements the EU emergency funding allocated to Greek authorities and international organisations operating in Greece since 2015 under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), now standing at €385 million. This comes on top of the €561 million EU contribution already allocated to Greece under the national programmes 2014-2020 for home affairs (€322.8 million for AMIF and €238 million for ISF).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

EU-kommissionen 17-12-07:

Commission supports asylum process in Greece with an extra €7.25 million till sidans topp

The European Commission has today awarded an additional €7.25 million in emergency assistance to Greece under the Asylum, Migration and Integration Fund to support the Asylum Service in Greece. This will include support to the Greek Asylum Service for the reinforcement of their IT equipment and pool of interpreters, as well as professional training for staff in the regional asylum offices at the hotspots. The funding will also support the continuation of the deployment of police officers for security checks in the context of the asylum process on the islands. The €7.25 million awarded today complements the EU emergency funding allocated to Greek authorities and international organisations operating in Greece since 2015 under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF) to €378 million. This comes on top of the €561 million EU contribution already allocated to Greece under the national programmes 2014-2020 from these funds (€322.8 million for AMIF and €238 million for ISF) and over €400 million from the Emergency Support Instrument.

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-12-07:

Commission refers the Czech Republic, Hungary and Poland to the Court of Justice till sidans topp

The European Commission has today decided to refer the Czech Republic, Hungary and Poland to the Court of Justice of the EU for non-compliance with their legal obligations on relocation

On 15 June 2017, the Commission launched infringement procedures against the Czech Republic, Hungary and Poland. The replies provided by the three Member States were not found satisfactory and the Commission decided to move to the next stage of the infringement procedure by sending reasoned opinions on 26 July 2017.

Despite the confirmation by the Court of Justice of the EU of the validity of the relocation scheme in its ruling from the 6 September, the Czech Republic, Hungary and Poland remain in breach of their legal obligations. The replies received were again found not satisfactory and three countries have given no indication that they will contribute to the implementation of the relocation decision. This is why, the Commission has decided to move to the next stage of the infringement procedure and refer the three Member States to the Court of Justice of the EU.

The Council Decisions require Member States to pledge available places for relocation every three months to ensure a swift and orderly relocation procedure. Whereas all other Member States have relocated and pledged in the past months, Hungary has not taken any action at all since the relocation scheme started, Poland has not relocated anyone and not pledged since December 2015. The Czech Republic has not relocated anyone since August 2016 and not made any new pledges for over a year.

Background

The temporary emergency relocation scheme was established in two Council Decisions in September 2015 (Council Decision (EU) 2015/1523 and Council Decision (EU) 2015/1601), in which Member States committed to relocate persons in need of international protection from Italy and Greece.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 17-12-08: European Commission moves forward with key asylum-related infringement procedures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-12-14:

EASO signs new Operating Plan with Greece till sidans topp

Continued support for Greece: EASO signs 2018 Operating Plan

The European Asylum Support Office (EASO) and the Government of Greece have signed a new Operating Plan outlining the technical and operational support measures that the Agency will carry out in the country in 2018.

The 2018 Operating Plan was signed by the Minister of Migration Policy of Greece, Ioannis Mouzalas, and by the Executive Director of EASO, José Carreira. The agreement builds on EASO's existing operational support to Greece and aims to sustain the Agency's support for the country's response to the extraordinary pressure on its asylum and reception systems while implementing the EU Asylum Acquis.

Commenting on the new agreement, Mr. Carreira stated: "Greece's response to the unprecedented pressures faced by its asylum and reception systems over the past years has been commendable. Since 2011, EASO has been increasing its operational support to the Greek authorities so as to assist in relieving such pressures. Today's agreement updates this support and tailors it to the current needs of our Greek partners, therefore ensuring that the value of EASO's assistance is maximised."

The 2018 Operating Plan sets out 10 measures, divided into three priority areas:

+ Support to the Asylum Procedure;

+ Support to Reception; and

+ Capacity building in implementation of Common European Asylum System (CEAS)

The measures cover a broad range of activities which EASO will implement throughout the year. These include supporting the implementation of the EU-Turkey Statement by improving the efficiency of the asylum process, support for Dublin processing, supporting capacity-building through training and workshops, and strengthening the capacity of the Reception and Identification Service to, among others, identify, assess and refer vulnerable applicants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

EU-kommissionen 17-10-08:

EU announces additional emergency aid to help refugees in Serbia till sidans topp

The European Commission has today announced an additional €4 million in humanitarian aid for Serbia to assist the thousands of refugees and asylum-seekers in the country.

The new contracts come as Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides is currently on his fourth visit to the country where he is assessing the humanitarian situation on the ground and discussing the EU's humanitarian support for refugees with government officials. The new projects finance food distribution in reception centres, the protection of the most vulnerable affected populations in particular during the upcoming winter and education-related activities.

"Serbia has been a reliable partner to the European Union, and our partnership has allowed an effective response to the refugee crisis. The EU has been a leading provider of humanitarian aid to the hosting of refugees in Serbia since 2015. We have helped improve conditions in many reception centres, contributed to food provision in camps, provided education in emergencies to children and helped providing health services. The additional projects announced today will address the needs of the most vulnerable population especially during the upcoming winter season", said Commissioner Stylianides.

Since 2015, the EU has been the largest contributor of emergency aid to Serbia. The Commission's humanitarian aid now stands at €25 million, and has enabled the provision of emergency assistance (food, water, hygiene, essential items, health and protection) at transit and reception points, including borders and waiting areas. A total of more than €80 million has been provided to the country in EU migration related funding since 2015.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

EU-kommissionen 17-09-06:

Rapporter om vidarebosättning, EU-Turkiet, gränskontroll och partnerskap till sidans topp

Den europeiska migrationsagendan: Framstegen med att stabilisera migrationsströmmarna måste fortsätta

I fyra lägesrapporter som antagits idag uppmanar kommissionen alla parter att fortsätta och påskynda de goda framsteg som gjorts för att hantera de irreguljära migrationsströmmarna, skydda EU:s yttre gränser och hjälpa de medlemsstater i frontlinjen som befinner sig under tryck.

(...)

Omplacering och vidarebosättning - solidaritet fungerar

Två år efter införandet av mekanismen för nödsituationer fortsätter omplaceringarna att uppvisa en positiv trend som bekräftar den kraftigt ökade omplaceringstakten under 2017: sedan februari 2007 har i snitt 2 300 personer per månad omplacerats till nästan alla medlemsstater. Den 4 september har över 27 695 personer omplacerats (19 244 från Grekland och 8 451 från Italien). Eftersom cirka 2 800 personer återstår att omplacera från Grekland och nya sökande reser in i Italien varje dag, krävs fortlöpande ansträngningar från alla sidor. Medlemsstaterna måste skynda på handläggningen av omplaceringarna och tillhandahålla tillräckligt många platser för att omplacera alla sökande. Italien måste påskynda identifieringen och registreringen av omplaceringsberättigade sökande (särskilt eritreaner).

(...)

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Läs eller hämta den femtonde rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-09-26:

UNHCR calls for the EU relocation scheme to continue till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today urged EU Member States to promptly relocate all asylum-seekers eligible under the EU's emergency relocation scheme and for it to continue beyond the two years originally planned.

"Although the relocation scheme has only partially met what was originally foreseen to be achieved, with 29,144 asylum-seekers relocated so far, it has proven to be of vital importance. It has helped ease the humanitarian situation in Greece, relieved some pressure from Italy, and improved the lives of many seeking protection. We hope this important gesture of solidarity can continue beyond the 26 September deadline," said Pascale Moreau, Director of UNHCR's Europe Bureau.

"Until the Dublin reform is adopted and a more permanent model put in place, the need for such responsibility-sharing mechanisms remains acute," she said. "UNHCR commends the efforts already undertaken by both the European Commission and States. However, solidarity must continue and expand. States should continue to pledge as long as there are eligible candidates," said Moreau.

Under current conditions, only asylum-seekers of nationalities with an average recognition rate of 75 per cent or higher at the EU level are considered eligible for relocation. UNHCR has previously called for a review of this criteria and for the threshold to be lowered. In a continuation of the scheme, this would allow for more people likely to be in need of international protection to be included.

Swift relocation, including fast registration and transfer of candidates, is particularly crucial for unaccompanied and separated children, who sometimes still are in poor living and security conditions in Greece and Italy.

In September 2015, EU Member States agreed to a two-year plan to relocate 160,000 asylum-seekers in total, including 106,000 from Greece and Italy, to other European countries to ease the pressure on frontline States.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även

Amnesty International 17-09-25: EU: Countries have fulfilled less than a third of their asylum relocation promises (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 17-09-06:

Domstolen ogillar Slovakiens och Ungerns talan mot omplacering av asylsökande till sidans topp

Domstolen ogillar Slovakiens och Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande

Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportionerligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015

Som reaktion på den migrationskris som drabbade Europa under sommaren 2015 antog Europeiska unionens råd ett beslut1 för att hjälpa Italien och Grekland att hantera den omfattande tillströmningen av migranter. Detta beslut föreskriver att 120 000 personer med ett tydligt behov av internationellt skydd under två år ska omplaceras från dessa två medlemsstater till unionens övriga medlemsstater.

Det angripna beslutet antogs på grundval av artikel 78.3 FEUF, som har följande lydelse: "Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet."

Slovakien och Ungern, vilka, i likhet med Republiken Tjeckien och Rumänien, röstade emot detta beslut i rådet2 har yrkat att domstolen ska ogiltigförklara detta beslut. Slovakien och Ungern har anfört dels att förfarandefel begåtts när beslutet antogs eller att fel rättslig grund valts, dels att beslutet varken var ändamålsenligt eller nödvändigt för att hantera migrationskrisen.

Under förfarandet vid domstolen har Polen intervenerat till stöd för Slovakien och Ungern, medan Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Sverige och kommissionen intervenerat till stöd för rådet.

Domstolen har i sin idag meddelade dom ogillat Slovakiens och Ungerns talan i dess helhet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet (Extern länk)

UNHCR 17-09-06: News comment from UNHCR, on the judgment of the Court of Justice of the EU on the relocation scheme (Extern länk)

Judith Sunderland, HRW 17-09-08: European Union Court endorses collective action to help refugees (Extern länk)

Bodil Valero blogg 17-09-06: Domstolsutslag i rätt riktning: medlemsländer kan inte längre undvika att ta sitt ansvar i omfördelningen av flyktingar (Extern länk)

Henri Labayle i EU Migration Law Blog 17-09-11: Solidarity is not a value: Provisional relocation of asylum seekers confirmed by the Court of Justice (Extern länk)

Jenny Nguyen i Fria Tidningen 17-09-15: EU måste bygga på solidaritet - ländernas yrkanden är ett symptom på ett större problem inom EU:s migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

EU-kommissionen 17-07- 27:

EU lanserar ett nytt program för humanitär hjälp och bostäder åt flyktingar i Grekland till sidans topp

EU-kommissionen tillkännager i dag nya nödhjälpsprojekt för flyktingar i Grekland till ett värde av 209 miljoner euro.

I det nya initiativet ingår ett flaggskeppsprogram för att integrera och skaffa bostäder åt flyktingar och deras familjer så att de kan hyra bostäder i städer och få kontantbistånd. Det här är en förändring i förhållande till tidigare humanitära projekt, där stöd främst gavs till vistelsen i läger och materiella förnödenheter.

- Idag inleder vi ett nytt kapitel för flyktingarna i Grekland. Vår nya finansiering innebär en förändring av hur vi lämnar bistånd för att förbättra människors liv. De nya projekten syftar till att få bort flyktingarna från lägren, ordna med ordinära bostader och hjälpa dem att leva ett tryggare och mer normalt liv. Tillsammans med våra samarbetspartner för humanitär hjälp och de nationella myndigheterna är vi fast beslutna att hjälpa de mest utsatta flyktingarna och göra vår humanitära plikt med sikte på en mer kostnadseffektiv lösning, säger biståndskommissionär Christos Stylianides

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-08-08:

EASO's Hotlines for the EU Relocation Programme till sidans topp

/Artikeln innehåller information om vart personer som befinner sig i Italien och Grekland ska vända sig för att ansöka om överföring till ett annat EU-land/

EASO'S Hotline in Italy creates communication opportunities and explains the benefits of the EU Relocation Programme for the persons in need of international protection currently residing on the Italian territory.

The European Asylum Support Office (EASO), as part of the Communication Campaign for the EU Relocation Programme, has launched an Info Hotline, in an effort to inform persons in need of international protection, coming from eligible countries of origin, about the possibilities of applying for the EU Relocation Programme, as well as emphasizing the main message that Relocation is the safe and legal way to move from Italy to another European country!

The purpose of the Hotline is to provide accurate and prompt information to questions addressed by persons in need of international protection regarding the procedure to access the EU Relocation Programme. Also, the Hotline experts may offer information on the status of their application, and with regard to the family reunification procedure for potential asylum seekers.

Basically, the main function of the Hotline is to provide the necessary information to persons in need of international protection, as well as to other organizations and individuals on the following matters: clarifications on procedures for relocation, family reunification as well as national asylum procedure registration, state-of-play for registered cases for relocation or family reunification.

EASO Hotline number in Italy, +39 345 40 57 316, is operating with the support of EASO asylum experts and cultural mediators, covering four languages: Italian, English, Tigrinya, Arabic, and is operational from Monday to Friday, from 9:00 a.m. to 8:00 p.m.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

EU-domstolen 17-07-26:

EU Court Advocate General: Mandatory relocation of asylum seekers proportionate till sidans topp

Advocate General Bot proposes that the Court should dismiss the actions brought by Slovakia and Hungary against the provisional mechanism for the mandatory relocation of asylum seekers

That mechanism is actually a proportionate means of enabling Greece and Italy to deal with the impact of the 2015 migration crisis

In response to the migration crisis that affected Europe in the summer of 2015, the Council of the European Union adopted a decision1 in order to help Italy and Greece deal with the massive inflow of migrants. The decision provides for the relocation from those two Member States to other EU Member States, over a period of two years, of 120 000 persons in clear need of international protection.

The contested decision was adopted on the basis of Article 78(3) TFEU, which provides that 'in the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council, on a proposal from the [European] Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s) concerned. It shall act after consulting the European Parliament'.

Slovakia and Hungary which, like the Czech Republic and Romania, voted against the adoption of the contested decision in the Council,2 have asked the Court of Justice to annul the decision. In support of their actions they put forward grounds seeking to show (i) that the adoption of the decision was vitiated by errors of a procedural nature or arising from the choice of an inappropriate legal basis and (ii) that the decision was neither a suitable response to the migrant crisis nor necessary for that purpose.

In the proceedings before the Court, Poland has intervened in support of Slovakia and Hungary, while Belgium, Germany, Greece, France, Italy, Luxembourg, Sweden and the Commission have intervened in support of the Council.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Generaladvokatens yttrande på svenska och andra språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

EU-kommissionen 17-06-13:

Commission calls on all parties to sustain progress and make further efforts till sidans topp

Ahead of next week's European Council, the Commission is presenting four progress reports on measures taken under the European Agenda on Migration to stabilise the flows and better manage the external borders.

With most Member States having shown that relocation works if there is political will, the Commission is calling on those Member States who have not yet done so to take steps to comply with their legal obligations and contribute fairly and proportionally to the scheme. The Commission is also making a renewed call to further accelerate the roll-out of the European Border and Coast Guard and to fill persistent gaps in manpower and equipment as swiftly as possible. The EU-Turkey Statement continued to deliver results - as shown by a consistent reduction in irregular crossings to Greece and the successful resettlement of over 6,000 Syrians given safe and legal pathways to Europe. Continuous efforts are still needed to ensure the full implementation of the Statement and in particular to improve the processing of asylum requests in Greece.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

EU-kommissionen 17-06-13: Trettonde rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-19:

Överföringen av omplacerade asylsökande från Grekland och Italien är i gång till sidans topp

I mitten av juni började asylsökande som omplacerats från Grekland och Italien att anlända till Sverige. Ursprungligen bestod Sveriges åtagande av 3 727 personer, men från juni till november kommer totalt cirka 3 000 att överföras hit.

Hösten 2015 beslutade EU att medlemsstaterna skulle avlasta Grekland och Italien dit många asylsökande kom. Sveriges andel bestod av 3 766 asylsökande och redan i oktober 2015 tog Sverige emot två mindre grupper eritreaner. Sedan fick Sverige uppskov med att ta emot personer som skulle omplaceras till denna sommar. Läs mer i en tidigare artikel på denna webbplats. Vissa uppgifter har dock förändrats sedan den publicerades.

Antalet personer som ska överföras till Sverige i sommar kommer att bli lägre än planerat. Det beror på att Grekland har meddelat att det inte finns fler asylsökande i landet som uppfyller kraven för att vara med i omplaceringsprogrammet. Alla som finns kvar har accepterats av olika medlemsstater och väntar på att få resa dit.

- Det innebär att de sista asylsökande i Grekland som omfattas av omplaceringsprogrammet kommer att lämna landet under hösten eller vintern 2017. Det är mycket glädjande att olika länder har kunnat avlasta Grekland på detta sätt, säger Louise Weber, som leder Migrationsverkets arbete med det svenska omplaceringsuppdraget.

Från Grekland kommer cirka 1 650 asylsökande att överföras till Sverige i sommar, huvudsakligen syrier. Från Italien kommer Sverige att ta emot främst eritreaner, cirka 1 350 personer.

Sommarens första överföringar

Sommarens första överföring genomfördes den 7 juni. Då flögs 189 asylsökande, varav 22 barn, från Rom till Skavsta. De allra flesta är eritreaner, men några är syrier.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

EU-kommissionen 17-05-16:

Commission calls on all Member States to deliver and meet obligations till sidans topp

Today, the Commission adopted its twelfth progress report on the EU's emergency relocation and resettlement schemes, assessing actions taken since 12 April 2017.

As a result of the increased efforts of Member States, the number of persons relocated so far in 2017 is almost as many as in the whole of 2016. The total number of relocations now stands at 18,418, proving that relocation works if there is the will to abide by what was agreed together in a spirit of sincere cooperation. However, whilst most Member States are active and relocate regularly, some have still not relocated at all, disregarding their legal obligation. On resettlement, Members States have continued to make significant progress, with safe and legal pathways being provided to 16,163 persons so far, beyond two thirds of the agreed resettlements under the EU scheme. Building on the recommendations from the previous month, today's report is in particular focusing on those Member States that are not delivering on their commitments.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "The results so far prove that if there is will and determination of Member States, relocation can work. The success of the relocation scheme cannot depend only on just a few. Solidarity in legal, political and moral terms is not susceptible to different interpretations. I call on those Member States who have systematically failed to deliver on their obligations to start doing so at once. The overall figures on resettlement show what strengthened EU-level cooperation and coordination can do in practice, and it is high time we achieved the same for relocation."

Relocation

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

COM(2017) 260 final: Tolfte rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-05-18:

Restrictive refugee relocation scheme means new lower targets might be met till sidans topp

The European Commission has published its 12th report on the relocation of refugees from Greece and Italy and progress made in the EU's resettlement scheme, highlighting that while "the number of persons relocated so far in 2017 is almost as many as in the whole of 2016.... the current pace of relocation is still below what is needed to meet the targets set to ensure that all those eligible are relocated over the coming months."

However, the total number of people actually eligible for relocation (around 35,000) is massively below the number of people the Member States agreed to relocate (160,000) - thus making it possible for them to meet their obligations without doing what was originally promised.

Relocation

The Commission's report notes:

"The positive trend on relocation has continued with an additional 2,078 persons relocated since the last report (1,368 from Greece and 710 from Italy). As of 12 May, 18,418 relocations have been carried out in total; 5,711 from Italy and 12,707 from Greece. However, despite the continuing positive progress, the current pace of relocation is still below what is needed to meet the targets set to ensure that all those eligible are relocated over the coming months."

The Commission continues (emphasis added):

"with the total number of people eligible for relocation present in the two countries being well below what was foreseen in the Council Decisions [160,000] and taking into account the progress registered so far, it is perfectly achievable to relocate all those eligible by September 2017 if Member States demonstrate the political will and determined action to deliver on what they have jointly agreed."

This is because the only people eligible for relocation are those belonging to nationalities:

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

The Independen 17-05-16: EU plan to relocate 160,000 refugees from Italy and Greece by September failing despite record deaths at sea (Extern länk)

Catherine Woollard, ECRE Secretary General 17-05-26: If relocation is the only game in town then we play for high stakes (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-05-23:

Older refugees stranded in Greece till sidans topp

Unnecessary delays and arbitrary barriers are keeping older refugees and asylum seekers stranded in Greece, unable to reunite with family members who have legal status in the European Union, Human Rights Watch said today.

Family reunification often focuses on minors and their parents. But hundreds of older refugees and asylum seekers currently in Greece who have fled war zones and persecution are waiting to learn if they will be allowed to reunite with adult family members who have been granted residency in another EU country. Although EU law provides for family reunification for older people, lack of clarity or explicit provisions governing the process means that they can remain in limbo, far from their family for prolonged periods of time.

"These older people, already victims of conflict and persecution, hoped to find protection in the EU after treacherous journeys to Greece, and to be reunited with their family," said Bethany Brown, researcher on older people's rights at Human Rights Watch. "Now they don't know if they will ever see their relatives again."

Under international human rights law, everyone has a right to family life. For refugees, asylum seekers, and migrants, the possibility of family reunification is an aspect of that right, but barriers, including lack of information and clarity around eligibility for reunification, is causing anguish amongst older people, Human Rights Watch found.

In December 2016, Human Rights Watch interviewed 13 older refugees and asylum seekers in four camps and one refugee squat around Athens. Nearly all said they were seeking to be reunited with family in other parts of Europe. Human Rights Watch found, however, that these people often face seemingly insurmountable legal and practical barriers to reuniting with their families. Almost all had been waiting in Greece for more than eight months. The barriers included: a narrow interpretation of family under national laws, misinformation, and confusion about the process.

(...)

Hela skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

EU-kommissionen 17-04-12:

Omplacering och vidarebosättning: Framsteg, men mer krävs för att uppfylla målen till sidans topp

EU-kommissionen har i dag antagit sin elfte lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 2 mars 2017.

Medlemsländerna har gjort stadiga framsteg när det gäller omplacering, och ytterligare 2 465 personer har omplacerats, vilket är ett nytt månadsrekord. Det totala antalet omplaceringar är just nu 16 340. Större ansträngningar behövs dock från alla medlemsländer för att se till att alla som är berättigade omplaceras under de kommande månaderna. Beträffande vidarebosättning har medlemsländerna fortsatt att göra stora framsteg, och 15 492 personer har hittills kunnat erbjudas säkra och lagliga vägar till EU. I syfte att förbättra processen för vidarebosättning och omplacering innehåller dagens rapport riktade rekommendationer till medlemsländerna.

- I mars nådde vi ett nytt rekord i antalet omplacerade personer, säger kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos. Detta är solidaritet i konkret form och ett bevis på ansvarstagande. Det är nu dags för medlemsländerna att uppfylla sina åtaganden och intensifiera sina insatser. De har en politisk, moralisk och rättslig skyldighet att göra det. Jag uppmanar de länder som ännu inte har anslutit sig till denna gemensamma insats att göra det. Att omplacera alla berättigade personer från Grekland och Italien under de kommande månaderna är fullt möjligt. Samtidigt lyckades vi med en vidarebosättning av två tredjedelar av de 22 500 personer vi i juli 2015 åtog oss att erbjuda en säker och laglig väg. Detta är goda nyheter. Vi uppfyller våra åtaganden att dela ansvaret med tredje länder som t.ex. Turkiet, Jordanien och Libanon.

Omplacering

(...)

Hela pressmeddelandet med många annex (Extern länk)

Diagram från Statewatch 17-04-06: Member states' support to emergency relocation mechanism (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-04-14:

Commission report reveals downscaled ambition on relocation till sidans topp

The European Commission has published its eleventh report on the progress of the relocation and resettlement schemes, revealing downscaled ambitions on relocation.

While the Commission identifies a "steady progress" on relocation, the total number remains modest. Only 16,340 persons out of the target-commitment of 98,255 made by the Council have been relocated from Greece and Italy. Further, the Commission has revised its target of asylum seekers to be relocated by September, when the legal basis of the relocation scheme comes to an end. It argues that the number of those who are eligible for relocation is lower than the original targets. The new target to be reached is amounts to just over 33,000 people in total, out of which only around 14,000 more people are still to be relocated from Greece and 3,500 from Italy.

The relocation scheme was put forward to give life to the principles of solidarity and fair sharing of responsibility between Member States. Yet i, the Commission's haste to adjust the relocation target in the face of poor implementation by Member States over the past year and a half seems rather to downplay rather than enforcing agreed commitments.

As far as resettlement is concerned, the report reveals that while two thirds or 15,492 persons of the agreed 22,504 resettlements under the EU resettlement scheme have been resettled, ten Member States have neither resettled nor undertaken any actions to resettle from Turkey (CY, DK, EL, HU, IE, MT, PL, SK, SI, UK).

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Statewatch 17-03-21:

Presidency treads a tricky path in trying to get Member State "solidarity" on refugees till sidans topp

The last Council Presidency (Slovakia) sought to resolve the issues of "solidarity" in responding to the refugee crisis with the majority of Member States failing to respond to calls for relocation and set the results out in a report to Delegations: Solidarity and responsibility in the Common European Asylum System - Progress report by the Slovak Presidency (LIMITE doc no, 15253-16). In the public version of this document pages 3-5 are deleted).

The Presidency lays out the dilemma:

"there is broad consensus that the current Dublin system is not ready to face substantial migratory pressures and that this has to be remedied. There is also broad consensus that the current Dublin system needs to be upgraded so that it can operate more efficiently in ordinary circumstances."

And then states the obvious that since 2015 many Member States have failed to "participate":

"the Union needs to act collectively, making full use of all possible means of action and ensuring the participation of all Member States."

A list of measures is set out starting with the "rapid deployment of the European Border and Coast Guard agency and the "full roll-out of hotspots' operations" and also:

"reinforced means of ensuring efficient processing of asylum applications (reinforced joint

processing) and joint return operations"

In a circular argument it points out:

"It is the Presidency's understanding that it would be counter-productive to consider it to be a list of possible measures which Member States can opt in or out of. The notion of fairness has repeatedly been referred to during the consultations, with the implication that all Member States should take part in these measures, albeit to a varying degree.

(...)

Artikeln med länkar till opublicerade och offentliga dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

EU-kommissionen 17-03-02:

Kommissionen efterlyser nya krafttag för att genomföra solidaritetsåtgärder till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte nästa vecka och i form av tre lägesrapporter uppmanar kommissionen medlemsländerna på nytt att öka takten på omplaceringsarbetet för att minska trycket på Italien och Grekland, eftersom få länder har uppfyllt sina åtaganden fullt ut.

Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att uppfylla det starka politiska åtagande som getts och se till att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får den personal och utrustning som saknas senast i slutet av mars. Ett år efter uttalandet från EU och Turkiet är de irreguljära gränspassagerna fortsatt under kontroll, men antalet personer som anländer är fortfarande högre än antalet återvändande personer och kommissionen uppmanar också Grekland och alla medlemsländer att fortsätta insatserna för att genomföra den gemensamma handlingsplanen för att förbättra situationen på öarna.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tionde rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-07:

I sommar tar Sverige emot knappt 3 800 asylsökande från Italien och Grekland till sidans topp

I mitten av juni ska Sverige börja ta emot omplacerade asylsökande från Grekland och Italien. Under perioden 16 juni-26 september ska 3 766 personer överföras hit.

- Sverige kommer att göra en viktig insats för människor som befinner sig i en svår humanitär situation i Grekland och Italien. Dessa länder behöver dessutom av?lastning, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Hittills har 13 546 asylsökande från Grekland och Italien omplacerats till olika EU-länder samt Norge och Schweiz. Överföringen av omplacerade tog fart i höstas och har fortsatt även nu under 2017. De två länder som har tagit emot flest omplacerade är Frankrike (2 758) och Tyskland (2 626). Men det är små länder som Malta, Luxemburg, Finland och de baltiska staterna som hittills uppfyllt störst andel av sina omplaceringskvoter. Tre länder - Ungern, Polen och Österrike - har ännu inte tagit en enda omplacerad asylsökande.

Sverige fick uppskov under ett år

I samband med att Sverige tog emot så många asylsökande hösten 2015 beslutade EU att ge vårt land ett års uppskov med att ta emot omplacerade asylsökande*. Uppskovet löper ut den 16 juni i år och då är det dags för oss att ta emot vår kvot av omplacerade: 2 378 personer från Grekland och 1 388 från Italien.

När EU fattade beslut om omplacering i september 2015 skulle 160 000 asylsökande omplaceras från Grekland och Italien under två år. Nu har det visat sig att antalet asylsökande som omfattas av omplaceringsbesluten är lägre än beräknat, men det är oklart hur många det rör sig om.

Planen är att i sommar ska 250 asylsökande att flygas till Sverige varje vecka. Senast den 26 september ska arbetet med alla omplaceringarna vara påbörjat enligt EU:s beslut. Men innan de startar är det många förberedelser som ska göras. På Migrationsverket är arbetet i full gång i de tre regioner som ska ta emot de omplacerade: Mitt, Nord och Öst. Dessutom ansvarar ett team inom region Stockholm för att förbereda överföringarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-03-01: Svar på skriftlig fråga av Mikael Cederbratt (M): Vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

EU-kommissionen 17-02-06:

Commission awards €6.1 million to support migration management in Bulgaria till sidans topp

The European Commission has awarded an additional €6.1 million in emergency funding to support migration management in Bulgaria. €3.6 million will be provided to the International Organisation for Migration (IOM) from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) to enhance the protection of unaccompanied children, carry out voluntary returns and provide reintegration support as well as assistance, information and counselling to migrants. An additional €2,5 million will be provided to IOM to complement the actions already implemented by the Bulgarian Ministry of Interior in order to improve migration management and the Bulgarian asylum system. The award decisions complement the EU funding granted to Bulgaria since October 2016, which amounted to a total of €149 million under AMIF and the Internal Security Fund (ISF). The emergency funding comes on top of the €91 million already allocated to Bulgaria under the national programmes for 2014-2020.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 17-02-06: Commission awards €3.9 million to Greece to help improve reception conditions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Statewatch 17-01-27:

Official reports lay bare Greek government frustration with other EU Member States till sidans topp

Statewatch is today publishing two official reports that set out how the Greek government has sought to comply with other EU Member States' demands to control its borders and to prevent refugees leaving the country. Both reports show significant frustration with the failure of other Member States to meet their obligations to relocate refugees and to provide the necessary human and material resources to assist the Greek authorities.

The reports were drafted in response to a March 2016 evaluation of Greece's compliance with the Schengen rules on the management of external borders, which remains unavailable to the public (Council of the EU, link). The Greek authorities drew up an Action Plan in response, on which the Commission issued its opinion in April last year .

The main substance of the reports is contained in detailed annexes setting out the evaluation's recommendations and the actions taken in response by the Greek government, but the introductory sections make clear the dissatisfaction of the Greek authorities at the attitude and actions of other Member States.

The first report, dating from September 2016, notes that:

"Greece has delivered forty five (45) completed actions and provided a realistic timeframe for the remaining five (5) continued actions, ensuring a monitoring framework, including training, review of statistics and targeted interventions."

Furthermore:

"Despite Greece's stated disagreement with the assessment of the evaluation report, all issues identified in it have been dealt with as a matter of priority and urgency, with a view to ensuring, on our part, the integrity and continued functioning of the Schengen area."

The report highlights that:

(...)

Hela artikeln med länkar till rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-02-08:

Omplacering och vidarebosättning: EU-kommissionen om "de lovande resultaten" till sidans topp

EU-kommissionen har i dag antagit sin nionde lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 8 december 2016.

Under rapporteringsperioden har medlemsstaterna fortsatt ökat sina ansträngningar för vidarebosättning genom att tillhandahålla säkra och lagliga vägar till hittills 13 968 personer. När det gäller omplacering har den överlag positiva utvecklingen också upprätthållits, med ytterligare 3 813 omplaceringar under rapporteringsperioden, och rekordmånga omplaceringar under december, där månadssiffran var det högsta någonsin (1 926). Det totala antalet omplaceringar är för närvarande 11 966. Det krävs emellertid alltjämt ytterligare ansträngningar från medlemsstaternas sida för att man ska kunna nå de mål som kommissionen har satt upp, nämligen 1 000 omplaceringar från Italien och 2 000 från Grekland per månad.

- De senaste månaderna har det gjorts stora framsteg både i fråga om omplaceringar och vidarebosättning sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Men om våra insatser ska motsvara utmaningens storlek i de två medlemsstater som står i första ledet liksom för vårt grannskap måste vi göra ännu mer, och snabbare. Det går att omplacera alla behöriga i Italien och Grekland men det kräver att samtliga medlemsstater visar politisk vilja och beslutsamhet att leva upp till sina åtaganden.

Omplacering

(...)

Läs mer (Extern länk)

Europaportalen 17-02-08: Sverige tar emot EU-flyktingar igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR 17-02-09:

'No one accepts responsibility': Thirteen refugees dead in Greece till sidans topp

Liz Fekete

As refugees and migrants die in Greece's 'hotspots', military camps and in transit, the EU, the UNHCR and Greek institutions must be held to account.

When the European Commission announced, in September 2015, a plan to create hotspots to fingerprint, screen and register refugees arriving in Greece and Italy, many of the larger humanitarian agencies welcomed the development, hopeful that at last some official framework for reception had been agreed. Eighteen months later, and a year after the EU-Turkey deal turned reception into detention, the situation on the Greek islands and in northern Greece remains dire for those refugees who have not been moved out of flimsy tents into prefabricated heated containers or formal housing. In the face of the Arctic blast and unusually strong snowfalls, hotspots have become death traps and refugees are fighting for survival.

These hotspots are not only places of great misery, but they are zones where truth and transparency are in very short supply. The IRR has been trying to ascertain the circumstances in which thirteen refugees and migrants died since April 2016 in Greece, with six of these deaths occurring in hotspots. In only one of these cases are we in a position to provide the full name of the deceased; the only available identifier is nationality. At least six of the dead were refugees from Syria, including Syrian Kurds, three were from Afghanistan. Five of the dead were living at the hotspot at Moria, on the Greek island of Lesbos where over 3,000 refugees are accommodated, well above stated capacity. Those who died here did so because the heaters and gas canisters they had obtained in order to keep warm or cook food were faulty, or used in dangerous situations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Statewatch 17-01-15:

Commission welcomes increase in relocations and ignores harmful effects till sidans topp

Statewatch Analysis, Yasha Maccanico

The report welcomes increase in relocations...but overlooks system's unsustainability

In the eighth report on relocation and resettlement published on 8 December 2016, the Commission continued to welcome developments which are degrading Europe to ensure that the "emergency" its policies and the dysfunctional Schengen/Dublin system have predictably caused persists, particularly in frontline Mediterranean states (Greece and Italy). Over a year after the start of implementation of the EU Agenda on Migration, the EU Action Plan on Migrations and in particular the roll-out of the hotspot approach in Italy and Greece, mounting evidence shows that far from assisting frontline states, they are being punished for shortcomings in implementing a dysfunctional model designed to penalise them.

In fact, at the same time as substantial progress is being made in terms of identifying, screening and fingerprinting people from third countries who arrive, the compensatory measures which were envisaged are not materialising. The first of these, relocations for the redistribution of refugees among member states, have gone from non-existent to very slow and the second, reform of the Schengen/Dublin system, maintains the approach adopted to date whose outlook leads directly to the conversion of Italy and Greece into permanent holding pens for so-called "illegals" or "irregular migrants".

(...)

Hämta analysen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Amnesty International 16-12-08:

Pressure on Greece for Dublin returns is 'hypocritical' till sidans topp

European Commission pressure on Greece to improve conditions so that Dublin transfers to Greece can resume is hypocritical, as one of the main reasons why conditions for refugees in Greece - particularly on the islands - are so dire, is the EU's deal with Turkey, said Amnesty International.

The reaction comes in response to an announcement today by the European Commission that EU member states will be able to return migrants to Greece from mid-March.

"It seems that for the European Commission all roads for refugees lead to Greece. It is outrageously hypocritical of the European Commission to insinuate that Greece alone is to blame for dire conditions, when the overcrowding and insecure climate on the Greek islands are for the most part caused by the EU-Turkey deal, and compounded by the lack of solidarity from other EU countries to relocate people," said Iverna McGowan, Director of Amnesty International's European Institution's Office.

"Asylum-seekers on the Greek islands face overcrowding, freezing temperatures, lack of hot water, violence and hate-motivated attacks. While we have long called for reception conditions to improve, forcing refugees to stay on the islands only so that they can be returned to Turkey, in line with Turkey's interpretation of the deal, is inhumane. Pressure on Greece must be immediately alleviated, not increased.

Amnesty International recommends that to alleviate pressure on Greece:

+ Asylum seekers should urgently be transferred from the islands to the mainland;

+ They should be reunited with their families in other countries;

Relocation to other European countries who have committed to take refugees from Greece should be sped up.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 16-12-10: Returns to Greece Put Refugees at Risk (Extern länk)

Europaportalen 16-12-09: Sverige ogillar EU-plan för flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

EU-kommissionen 16-11-09:

Lägesrapport från EU-kommissionen om omplacering och vidarebosättning till sidans topp

Omplacering och vidarebosättning EU-länderna måste fortsätta sina ansträngningar för att fullgöra sina åtaganden

EU-kommissionen har i dag antagit sin senaste lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 28 september 2016.

Sedan den förra rapporten har ytterligare 1 157 personer omplacerats och medlemsstaterna har fortsatt att fullgöra sitt åtagande om att erbjuda en laglig väg till Europa för människor med skyddsbehov. Det här innebär att det totala antalet omplaceringar nu uppgår till 11 852 - vilket är mer än hälften av de 22 504 platserna enligt systemet från juli 2015. Den allmänt positiva omplaceringstrenden under de senaste månaderna bekräftas av de ytterligare 1 212 omplaceringar som gjordes under rapporteringsperioden Det rör sig visserligen om en kortsiktig minskning på grund av särskilda omständigheter, men den exceptionella minskningen jämfört med det stora antalet omplaceringar i september visar ändå att det krävs ytterligare ansträngningar från EU-länderna för att bibehålla den hittillsvarande positiva trenden.

(...)

Det finns i dag omkring 24 000 personer i Grekland av nationaliteter som har rätt till omplacering och omkring 20 400 i Italien av nationaliteter som har rätt till omplacering som har anlänt sedan januari 2016. Om omplaceringsarbetet intensifieras bör det vara möjligt att omplacera alla som har rätt till det inom omplaceringsperioden (till september 2017).

(...)

Hela pressmeddelandet och bakgrund (Extern länk)

Se även:

Karta från UNHCR: Italy - EU Relocation Dashboard (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Save the Children, Oxfam, JRS and others 16-10-15:

More than Six Months Stranded - What Now? till sidans topp

A Joint Policy Brief on the Situation for Displaced Persons in Greece

"This briefing paper is the result of a joint effort by 12 national and international organizations operating in Greece. The aim is to explain the current situation for those stranded in Greece for over six months since the closure of the northern border and introduction of the European Union (EU) - Turkey deal....

To date, however, some EU Member States have established policies that proactively undermine the concept of responsibility sharing, continue to place the burden on Greece, and ultimately push people underground, into the hands of smugglers and those seeking to exploit their desperation-a reality that organizations in Greece see evidence of daily....

Those that arrived before the EU-Turkey deal - currently an estimated 47,000 people - are living on the mainland in formal "open temporary reception structures" (sites) including warehouses or informal sites such as abandoned buildings in urban areas. Those arriving after introduction of the EU-Turkey deal are confined to closed facilities (formerly called "hotspots"4) or sites on the Greek islands bordering Turkey with restricted movement - 13,171 people as of 13 September 2016.5 Reception and asylum procedures are applied inconsistently across islands and differ from those on the mainland, based on each individual's arrival date and nationality."

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

EU Presidency / Statewatch 16-10-12:

Council admits the EU has failed to respond on key areas till sidans topp

- "Frontex and Europol... report fatigue among Member States in responding to calls for experts"

- Some 'nationalities' are unable to register their asylum applications. Lodging of asylum applications is done according to nationality, giving priority to Syrians, Pakistanis and North Africans, while Iraqi and Afghani requests are not being dealt with."

Over a year ago the Council and the European Commission- belatedly - started to respond to the refugee crisis. Now a year on the Council, in a secret report to COREPER, recognises some of the failures and urges - for the umpteenth time - to "do more":

The Commission used to publish weekly figures on the number relocated, the number of refugees "returned", the funding for plans in Syria and Africa, and on "hotspot" staffing. Then in the summer this collection of factual reports ended - their publication was embarrassing.

The plan to relocate 160,000 refugees to Member States mostly from Greece and Italy has patently failed:

"This note aims to focus on some of the current shortfalls and potential solutions in managing the migration and refugee flows in the Mediterranean...

On relocation, some progress has been achieved, but as migrants continue to arrive in Italy and in light of the challenging situation in Greece, relocation remains crucial to alleviating the pressure in those countries."

Organisational chaos

Many of the institutions' public statements suggest the that ongoing problems are due to inefficiency in Greece and Italy - this document tells a different story. There are "staffing" problems:

(...)

Hela artikeln med länk till det läckta dokumentet (Extern länk)

EUobserver 16-10-04: Relocation farce brings shame on Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

EU-parlamentet 16-09-15:

MEPs urge EU countries to take more asylum-seekers from Italy, Greece and Turkey till sidans topp

EU countries must honour their pledges to accept refugees relocated from Greece and Italy, to relieve migratory pressure on these two "frontline" countries, and at the same time discourage irregular entries by opening up legal and safe routes to the EU, MEPs said on Thursday.

In a non-binding resolution approved by 470 votes to 131, with 50 abstentions, Parliament rejected a European Commission proposal to take 54,000 places from a scheme for relocating asylum seekers from Greece and Italy to other EU member states, and use them to resettle Syrian refugees from Turkey in the EU instead, as part of the migration deal agreed between Turkey and EU leaders last March.

Under the Commission proposal, EU countries could deduct Syrian refugees needing international protection who they take in from Turkey from the numbers of asylum-seekers whom they have pledged to relocate from Greece and Italy.

The deal between Turkey and EU leaders requires the EU to take in one Syrian refugee from Turkey for each Syrian returned from the Greek islands to Turkey.

Parliament objects that the intra-EU relocation scheme should not be mixed up with the resettlement one, which involves a non-EU country. "Resettlement should not take place at the expense of relocation", says the text prepared by Ska Keller (Greens, DE). MEPs note that the need for emergency relocation from Greece and Italy to other EU member states is expected to remain high, pointing to the urgent humanitarian situation in Greece and the risk of deterioration in Italy.

During the debate in plenary, Ms Keller underlined that the relocation scheme is a true solidarity instrument that "needs to be strengthened, not watered down". The problem, she added, is that member states are "simply not doing enough" and complained that some countries have not even taken a single refugee.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 16-09-13: UNHCR urges European States to increase pledges, pace and expand relocation of asylum-seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

EU-kommissionen 16-09-28:

Commission reports on progress made under the European Agenda on Migration till sidans topp

The Commission is today reporting on the progress made on the EU's relocation and resettlement schemes and the implementation of the EU-Turkey Statement. At the same time, it is outlining the steps still needed to be taken by Greece in view of a future resumption of Dublin transfers from other Member States while also reporting on the temporary border controls carried out at internal Schengen borders under the Council recommendation of 12 May 2016.

European Commission First Vice-President Frans Timmermans said: "The implementation of the EU-Turkey Statement has continued, and the reduction in attempts to cross the Aegean and in deaths at sea has confirmed its core rationale. I also welcome the efforts of Member States to increase relocation and resettlement. However, those who can do more should do so urgently. We can only effectively manage asylum and migration in Europe, and preserve the Schengen area, if we all work together in a spirit of solidarity and responsibility."

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris Avramopoulos said: "All our measures on migration are interlinked. The EU-Turkey Statement has led to concrete positive results. The increased efforts made by Member States over the past months on relocation, with more than 1,200 relocations alone in September, demonstrate that relocation can be speeded up if there is political will and a sense of responsibility. The success of our common approach over the last months is essential for the success of everything else, including a gradual return to the Dublin system and a normal functioning of Schengen. Relocation has to succeed."

Artikeln med länkar till längre pressmeddelande och flera rapporter (Extern länk)

EU-kommissionen 16-09-28: Implementing the EU-Turkey Statement - Questions and Answers (Extern länk)

Läs eller hämta "Sixth report on relocation and resettlement", COM(2016)636 final (Extern länk)

EASO 16-10-10: 1 Year of Relocation: See Facts and Figures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 16-09-10:

EU announces new €115 million in emergency support for refugees in Greece till sidans topp

Today, the European Commission has stepped up its funding to improve living conditions for refugees, migrants and asylum seekers in Greece. New funding worth €115 million will be released to humanitarian organisations operating in the country.

"The European Commission continues to put solidarity into action to better manage the refugee crisis, in close cooperation with the Greek Government. The new funding has the key aim to improve conditions for refugees in Greece, and make a difference ahead of the upcoming winter. Over the past months, we have significantly contributed to restore dignified living conditions through our humanitarian partners. Together, we will continue our work until our job is done", said Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides, who announced the new funding at the Thessaloniki International Fair in Greece today, together with the Greek Alternate Minister for Migration, Ioannis Mouzalas.

The additional funding is already in the process of being contracted. As agreed between Commissioner Stylianides and Minister Mouzalas, it will focus on four priorities:

+ Improvement of existing shelters and construction of new ones, and improvement of sanitation conditions.

+ Delivery of direct assistance to refugees through cash/voucher schemes.

+ Access to education for refugee children.

+ Help to unaccompanied minors who need special care and protection.

The new emergency support comes on top of the €83 million which the European Commission has already provided earlier this year to international organisations and NGOs to address the most pressing humanitarian needs in Greece, including shelter, primary health care, psycho-social support, improved hygiene conditions as well as informal education and safe spaces for children and women.

Overall, the European Union is providing over €1 billion in support to Greece in tackling current migration challenges.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.