fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Gemensamma regler för asylprocedur

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200426:

EU-kommissionen 20-04-16:

Coronavirus: relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement till sidans topp

Today, the Commission adopted guidance on the implementation of relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement in the context of the coronavirus pandemic, which it will present to Member States. This responds to Member States' request for advice on ways to ensure the continuity of procedures and the respect of, at a minimum, basic rights. The guidance was prepared with the support of the European Asylum Support Office (EASO) and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), and in cooperation with national authorities.

/Utdrag ur "Vägledning om genomförandet av relevanta EU-bestämmelser på området asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning":/

(...) Omfattningen av det överhängande globala hotet framhäver hur absolut nödvändig EU-samordning är för att maximera den potentiella effekten av åtgärder som vidtas på nationell nivå.

Kommissionen antog mot denna bakgrund den 16 mars 2020 ett meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet där den efterlyste tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU med tanke på covid-19. Undantag görs från dessa tillfälliga restriktioner för personer som är i behov av internationellt skydd eller som måste tillåtas resa in på medlemsstaternas territorium av andra humanitära skäl. Åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att begränsa den vidare spridningen av covid-19 bör baseras på riskbedömningar och vetenskapliga utlåtanden och måste bibehålla rimliga proportioner. Alla begränsningar som rör asyl, återvändande och vidarebosättning måste vara proportionerliga, genomföras på ett icke-diskriminerande sätt och ta hänsyn till principen om non-refoulement och skyldigheter enligt internationell rätt.

(...)

Hämta guidance, pressmeddelande mm (Extern länk)

COM(2020) 148, Meddelande från kommissionen om bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

ECRE 19-11-29:

The role of EASO operations in national asylum systems: ECRE report till sidans topp

In a comparative report published today, ECRE analyses the operations of the European Asylum Support Office (EASO) involving deployment of experts in the asylum procedures of Italy, Greece, Cyprus and Malta.

The Agency currently has ongoing operations and over 900 staff members present in the four countries. The aims of the operations are agreed in Operating Plans with the respective Member States.

The report gives an overview of the different areas of the asylum procedure in which the Agency supports Member State authorities, namely the registration of asylum applications, the implementation of the Dublin Regulation, the examination of asylum applications at first instance, and appeals. It also provides observations on the effectiveness of EASO operations in meeting their objectives and the impact of the Agency's presence on the efficiency and quality of asylum procedures in the host Member States, particularly as regards the enhancement of staff capacity, the quality of decisions and the contribution to compliance with the EU asylum acquis.

The report follows a series of fact-finding missions in Cyprus, Italy, Greece and Malta in 2018 and 2019, discussions with authorities and relevant stakeholders, as well as analysis of a small sample of decisions in selected countries.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

ECRE 19-07-22:

ECRE Policy Note: Border procedures not a panacea till sidans topp

ECRE'S assessment of proposals for increasing or mandatory use of border procedures

The use of border procedures to determine whether a person requires international protection, while permitted under European Union (EU) asylum legislation provided certain conditions are met, is highly controversial. Conducted in situations of formal or de facto detention in border areas which are generally difficult to access by legal assistance providers, border procedures are not conducive to a fair and effective examination of international protection claims.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-07-25:

Commission takes Hungary to Court for criminalising support of asylum seekers till sidans topp

Today, the European Commission decided to refer Hungary to the Court of Justice of the EU concerning legislation that criminalises activities in support of asylum applications and further restricts the right to request asylum. The Commission has also decided to send a letter of formal notice to Hungary concerning the non-provision of food to persons awaiting return who are detained in the Hungarian transit zones at the border with Serbia. Another decision taken today concerns the referral of Hungary to the Court of Justice of the EU for excluding non-EU nationals with long-term resident status from exercising the veterinary profession.

Court referral for criminalising activities in support of asylum and residence applications

In July 2018, the Commission sent a letter of formal notice to Hungary concerning the so-called "Stop Soros" legislation - which criminalises activities that support asylum and residence applications and further restricts the right to request asylum. In view of the unsatisfactory response, the Commission followed-up with a reasoned opinion in January 2019. After analysing the Hungarian authorities' reply, the Commission considered that the majority of the concerns raised have still not been addressed and has decided to refer Hungary to the Court of Justice of the EU. Specifically, the Commission finds that Hungarian legislation is incompatible with EU law in the following respects:

Criminalisation of support to asylum applicants: The Hungarian legislation curtails asylum applicants' right to communicate with and be assisted by relevant national, international and non-governmental organisations by criminalising support to asylum applications. This is in violation of the Asylum Procedures Directive and the Reception Conditions Directive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Statewatch 19-04-30:

Deadlock as "frontline" Member States oppose mandatory "border procedures" till sidans topp

Council discussions on controversial proposals for dealing with asylum applications at the external borders of the EU hit a wall recently, with "a large majority" of Member States who favour tougher measures facing opposition from those on the "frontline". Member States' diplomatic representatives were called upon to try to reach a resolution, but the Council is remaining tight-lipped on the outcome of those discussions.

Border procedures for asylum claims

The Asylum Procedures Regulation was proposed by the Commission almost three years ago and, like the Asylum Procedures Directive it is supposed to replace, contains provisions allowing for a "border procedure".

That procedure is set out in Article 41 of the proposed text and would allow authorities to take a decision concerning the admissibility or merits of an application for international protection "at the border or in transit zones of the Member State".

In October 2018 the Austrian Presidency of the Council reported that "Article 41 proved challenging with respect to various aspects," above all over the issue of "whether the application of the border procedure should be optional or mandatory." Recent documents show that the problem has not yet been resolved.

A "large majority" in favour

According to a note produced by the Romanian Presidency at the end of March (7708/19, pdf), a "large majority of Member States" want the border procedure to be mandatory for individuals "who do not fulfil the condition for entry in the territory of the EU" and "are subject to inadmissibility examination or fall under the accelerated examination procedure."

(...)

Hela artikeln med många länkar till källor och bakgrundsmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

EU-kommissionen 18-07-19:

Commission takes further steps in infringement procedures against Hungary till sidans topp

The European Commission has today decided to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union (CJEU) for non-compliance of its asylum and return legislation with EU law.

The Commission has also today sent a letter of formal notice to Hungary concerning new Hungarian legislation which criminalises activities that support asylum and residence applications and further restricts the right to request asylum.

Court referral for non-compliance with EU asylum and return legislation

The Commission first launched an infringement procedure against Hungary concerning its asylum laws in December 2015. Following a series of exchanges on both administrative and political levels and a complementary letter of formal notice, the Commission sent a reasoned opinion in December 2017. After analysing the reply provided by the Hungarian authorities, the Commission considers that the majority of the concerns raised have still not been addressed and has therefore now decided to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union - the last stage of the infringement procedure. Specifically, the Commission finds that Hungarian legislation is incompatible with EU law in the following respects:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-25:

Fair and Fast: UNHCR discussion paper on accelerated and simplified procedures till sidans topp

This paper offers recommendations to Member States and EU institutions on accelerated and simplified procedures. It draws on existing practice of European States, and on UNHCR's experience in mandate refugee status determination, with a focus on specific models and tools that have proved efficient, flexible, and fair for processing manifestly well-founded and manifestly unfounded claims.

The paper suggests the following elements to be considered as part of ongoing discussions on the reform of the Common European Asylum System (CEAS).

1. Registration upon arrival, or at the time of the lodging of the asylum application entails the recording of all relevant data regarding the applicants, the identification of persons with specific needs or with family links in the EU and the referral of persons for which alternative legal procedures are available.

2. In situations of large numbers of arrivals, the centralization of the asylum process and related services could be considered. This could apply to cases where a high presumption of inclusion applies or with very low overall protection rates, and where the caseload or profiles are sufficiently homogenous.

3. Accelerated and simplified case processing may be applied for both manifestly well-founded and manifestly unfounded asylum applications.

4. A triaging system would be implemented following a caseload analysis based on 1) country of origin and 2) risk profiles, leading to channeling into different case processing modalities for:

i. Manifestly well-founded claims;

ii. Manifestly unfounded claims;

iii. Regular procedures.

5. For both manifestly well-founded and manifestly unfounded applications, elements of the assessment can be simplified, including through the use of:

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Statewatch 18-05-29:

Council of the European Union "Safe countries" concept till sidans topp

"As regards Turkey, the Commission proposal for an Asylum Procedure Regulation sets out that the legal basis for protection against persecution and mistreatment is adequately provided by substantive and procedural human rights and anti-discrimination legislation, including ratification of all major international human rights treaties. Turkey has been designated as a candidate country by the European Council and negotiations have been opened."

The Council is discussing its "safe countries concept" which includes:

- the safe third country

- the first country of asylum

- safe country of origin

"Significant progress has been made in clarifying these concepts and the latest Presidency compromise proposals have been generally supported by Member States. As regards the EU list of safe third countries, the latest Presidency compromise provides that it is to be adopted via a Regulation modifying the Asylum Procedure Regulation (Article 46(1)) and that national lists may continue to exist in parallel (a sunset clause for such lists existed in the original Commission proposal). [emphasis added throughout]

The Annex to the Commission proposal listing the safe third countries of origin was bracketed and the Council requested an expert contribution from the EASO to facilitate its assessment and to allow it to take a position on the countries listed in the Annex.(...)

the latest Presidency compromise proposals provide that national lists for safe countries of origin may continue to exist in parallel (a sunset clause for such lists existed in the original Commission proposal).(...)

List of safe countries of origin

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läckt via Statewatch: Reform of the Common European Asylum System - The safe countries concept = Policy debate, LIMITE doc no: 8735-18 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium / Statewatch 18-06-01:

Läckt: Utkast till rådets ståndpunkt angående asylprocedurförordningen till sidans topp

Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU (First reading) (LIMITE doc no: 9560-18)

/Statewatch:/ Council working on it negotiating position: 43 detailed Footnotes with Member State positions

"This document contains compromise proposals suggested by the Presidency in relation to Articles 43a-50."

/Dokumentet:/ The third examination of the proposal was finalised during three meetings of the Asylum Working Party (29-30 January, 13-14 February and 5-6 March 2018). The fourth examination of the proposal at JHA Counsellors level was finalised during five meetings (11 April, 17 April, 23 April, 3 May and 23 May).

This document contains compromise proposals suggested by the Presidency in relation to Articles 43a-50.

Taking into account the ongoing examination of the Dublin Regulation, the compromise proposals should be read in conjunction with the compromise proposals made in relation to the Dublin Regulation.

Dokumentet, publicerat av Statewatch (Extern länk)

Se också, samling av tidigare förslag:

Statewatch 18-05-29: Asylum Procedures Regulation: Documentation including "strengthening the sanctions against asylum shopping and absconding" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

EU-kommissionen 17-12-07:

Commission steps up infringement against Hungary concerning its asylum law till sidans topp

The European Commission has today decided to move forward on the infringement procedure against Hungary concerning its asylum legislation by sending a reasoned opinion.

The Commission initiated the infringement procedure against Hungary in December 2015. Following a series of exchanges both at political and technical level with the Hungarian authorities and the concerns raised by the amendments to the Hungarian asylum law introduced in March this year, the Commission decided to send a complementary letter of formal notice on 17 May 2017.

Following the analysis of the reply provided by the Hungarian authorities, and in view of the new legislation adopted by the Hungarian Parliament in October, the Commission will no longer pursue four out of the eleven issues identified in the complementary letter of formal notice. The reply provided by the Hungarian authorities, however, was still found to be unsatisfactory as it failed to address the majority of the concerns. The Commission still considers that the Hungarian legislation does not comply with EU law, in particular Directive 2013/32/EU on Asylum Procedures, Directive 2008/115/EC on Return, Directive 2013/33/EU on Reception Conditions and several provisions of the Charter of Fundamental Rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

ECRE 17-11-02:

Policy Note: Debunking The "Safe Third Country" Myth till sidans topp

Introduction

The EU institutions are discussing the definition of the safe third country concept, which has been part of EU asylum law since the adoption of the 2005 Asylum Procedures Directive and features prominently in the European Commission's (EC's) proposals for the reform of the asylum acquis. Instigated by the European Council's call for an alignment of the concept "with the effective requirements arising from the Geneva Convention and EU primary law, while respecting the competences of the EU and the Member States under the Treaties", some EU Member States (EUMS) have floated far-reaching proposals to lower the currently applicable standards, going below the already questionable proposals submitted by the EC.

Current debates epitomise EUMS' insistence on concepts that undermine access to protection in the EU within an overall strategy of containment of refugees in other regions. The safe third country concept is seen as the 'silver bullet' that will reduce pressure on EUMS' asylum systems by deterring applicants and allowing for expedited examination and then deflection of asylum claims.

ECRE warns against the erosion of key principles underlying the international protection regime through the mandatory application of an unduly broad or even flexible definition of the safe third country concept in contrast to existing higher standards applicable in a number of EU Member States. Such an approach will limit refugees' effective access to international protection in the EU. It will also undermine global efforts to increase solidarity in refugee protection and has major political implications for the EU's relations with other countries.

Hämta analysen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

ICJ 17-04-19:

The ICJ comments on the proposed new EU Common Asylum procedure Regulation till sidans topp

In a briefing paper issued today, the ICJ presents its comments on selected key aspects of the Common Asylum procedure Regulation proposed by the European Commission.

On 13 July 2016, the European Commission published a proposal (Common Asylum procedure Regulation) to replace the current Common Asylum procedures Directive.

The ICJ submission focuses on the potential impact of the current proposal on the rights of asylum seekers in Europe, including the right to an effective remedy and the principle of non-refoulement.

In the briefing, the ICJ raises concerns at the proposal to use excessively accelerated and border procedures, even when children are involved, at the introduction of excessively short time-limits for people to access an effective remedy and at the limited scope of the proposal.

The ICJ further opposes the lack of access to information in a language an asylum seeker understands, and the limited access to legal assistance and representation and to legal aid.

The ICJ invites the co-legislators, the European Parliament and the Council of the EU to take these concerns into account during their negotiations.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

ECRE 17-02-24:

French-German proposal for CEAS and returns reduces protection to minimum till sidans topp

A leaked joint policy note prepared by German and French governments strongly affirms the intention to further limit access to protection in Europe by curtailing procedural guarantees in the CEAS. The policy note lays out a plan for a "crisis mechanism", to operate in times of "mass influx" of refugees.

The policy note lays out ways to overcome current legal obstacles preventing the EU from replicating the EU-Turkey statement, described as a "game changer in the Eastern Mediterranean", with other non-EU countries. France and Germany therefore propose to remove human rights safeguards for those arriving in the EU, by removing material standards of return and appeal possibilities, amounting to the possibility to remove everyone entering the EU irregularly. They also suggest establishing a mechanism that would allow admissibility decisions to be taken by other Member States' legal experts in the country "affected by the mass influx."

While the proposal argues that current safeguards on the safety of non-EU countries are too high, the definition of the "safe third country" concept in the Commission proposal for an Asylum Procedures Regulation, has been highly criticised by ECRE for lowering protection and undermining fundamental refugee law principles.

The note seems to break away from previous opposition on the part of several stakeholders in France towards an approach centred on returns to third countries. Germany had already supported plans for lists of safe countries and stronger cooperation with neighbouring states in a March 2016 note issued together with Italy. At the moment, Germany's list of safe third countries only includes the countries applying the Dublin system, while France does not apply the "safe third country" concept at all.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Kammarrätten i Stockholm 16-09-30:

Remissvar: asylprocedurförordning, skyddsgrundsförordning och mottagandedirektiv till sidans topp

Remissvar: EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning och skyddsgrundsförordning

Remissvar: EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

Hämta yttrandet om förordningarna (Extern länk)

Hämta yttrandet om mottagandedirektivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Justitiedepartementet 16-09-09:

Faktapromemoria: Ny asylprocedurförordning till sidans topp

FPM131, KOM(2016) 467

/Promemorian innehåller beskrivning av EU-kommissionens förslag, konsekvensanalys samt ståndpunkter från olika instanser, inklusive Sveriges ståndpunkt./

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och upphävande av direktiv 2013/32/EU

Sammanfattning

Kommissionen antog den 13 juli 2016 ett förslag till asylprocedurförordning. Förordningen avses ersätta det nuvarande asylprocedurdirektivet. Förslaget syftar till att etablera ett enhetligt förfarande för internationellt skydd som är effektivt, rättvist och balanserat.

Förslaget innebär bl.a. att fler och kortare tidsfrister för ansökan och handläggning av ärenden införs, också i överprövningsförfarandet. Sökandens skyldighet att stanna kvar i den prövande medlemsstaten och att samarbeta med myndigheterna förtydligas. Det blir obligatoriskt för de prövande myndigheterna att använda påskyndade förfaranden i vissa fall. Garantierna för de sökande stärks när det gäller rätten till information och till rättsligt biträde. Garantierna för barn stärks bl.a. genom tidsfrister för förordnande av företrädare och krav på tillsyn över företrädarna.

Regeringen välkomnar en ökad harmonisering av medlemsstaternas asylsystem, att reglerna förenklas och förtydligas och att barns rättigheter stärks. För regeringen är det avgörande att den gemensamma processen har tillräckliga garantier för rätten att söka asyl, att alla ansökningar prövas individuellt och rättssäkert samt att principen om non-refoulement upprätthålls. Samtidigt måste systemet vara effektivt och ansökningar prövas skyndsamt med bibehållen kvalitet.

1 Förslaget

(...)

Läs hela promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.