ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Kurser och seminarier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 171124:

UNHCR 17-11-15:

Harnessing citizens' goodwill can help solve refugee crisis till sidans topp

UNHCR holds talks on how to share responsibility more fairly, as part of a process to draw up a global compact on refugees.

Harnessing the goodwill of citizens can help tackle the world's growing number of refugees, especially in expanding opportunities for moving them to third countries, a meeting in Geneva heard this week.

The talks on 14 and 15 November were the latest in a series of thematic discussions convened by UNHCR, the UN Refugee Agency, as part of a process to draw up a global compact on refugees, as the world grapples with record numbers of refugees.

UNHCR is seeking ways of sharing responsibility for refugees more fairly, which it wants to include in a programme of action as part of the compact, a process set in motion in last year's New York Declaration for Refugees and Migrants.

An important issue at the two-day meeting was how to increase solutions to the plight of refugees, which could include returning home voluntarily when conditions allow, finding ways to become self-reliant in the country of asylum, or expanding opportunities for refugees to move to third countries through traditional resettlement or via a range of complementary pathways.

Jennifer Bond, of the Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI), told delegates the only way to confront the challenges in refugee protection was to form bold new partnerships and to take advantage of "the compassion we know exists in individual citizens and communities all around the world".

Speaking at Tuesday's session on how to expand complementary pathways, Bond said private sponsorship programmes asking citizens to take responsibility for integrating refugees into local communities had many advantages.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

30 november, Norrköping: Seminarium: Asylsökande i limbo till sidans topp

Den 1 november kom utredningen "Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription". Där föreslås lagändringar som ska förhindra att människor med utvisningsbeslut som inte kan verkställas fastnar i Sverige i många år utan rättigheter, även om de samarbetar om utvisningen.

Välkommen till ett seminarium 30 november i Norrköping med flyktingar, utredare och experter!

Representanter från ett par av de grupper som oftast hamnar i limbo med dagens lagstiftning deltar.

Professor Anna Lundberg som lett utredningen berättar vad den har kommit fram till.

Vi tar även upp vad ändringarna i LMA-lagen har betytt för denna grupp.

Diskussion med en panel av jurister och representanter för frivilligorganisationer.

ARRANGÖRER: Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, (farr.se), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (sweref.org), REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Socialt Arbete inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet (liu.se/organisation/liu/isv/) samt Asylgruppen i Norrköping (asylgruppennorrkoping.wordpress.com)

Fika till självkostnadspris.

10 minuters gångväg från Norrköpings Centralstation.

Tågförbindelser finns även kvällstid till Stockholm, Göteborg eller Malmö! Boka nu för billiga biljetter!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Barnombudsmannen 17-10-26:

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa till sidans topp

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

- Vi känner stor oro över informationen om att den psykiska ohälsan ytterligare ökat i gruppen. Därför kallar vi kommuner och landsting till överläggningar, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannen har uppmärksammat bristerna gällande barns och ungas rätt till en god hälsa vid ett flertal tillfällen. Vi har i arbetet med våra rapporter om barn på flykt träffat omkring 600 barn och unga under perioden hösten 2015 till hösten 2017. I våra möten med barn och unga blev det tidigt uppenbart att barnens hälsa var ett stort orosmoment. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. I våra möten berättade framförallt de ensamkommande barnen om stor oro, sömnsvårigheter, självskadebeteende och tankar om att begå självmord.

En enkät gick också ut till elevhälsan i 1000 skolor. Skolsköterskornas svar pekade i stor utsträckning på samma saker som barnen berättat för oss om. Det framgick också av vissa svar att barnens hälsa förvärras under tiden i Sverige, bland annat på grund av den långa väntan på en asylutredning. Skolsköterskor från de kommuner och landsting som kallas till överläggningar deltog i enkäten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

FARR 17-10-20:

Kurs mot EU:s framtida asylsystem till sidans topp

EU:s framtida asylsystem var ämnet vid FARR:s höstkurs som hölls i Malmö 7-8 oktober. Medarrangör var föreningen inEUmanity Malmö, som specialiserat sig på information och opinionsbildning kring detta. Under lördagen informerade Nazanin Sepehri (bilden th) om EU-kommissionens olika förslag och var de nu befinner sig i förhandlingsapparaten. Andra föredrag handlade om hur EU:s gränskontroll exporteras till länder utanför Europa och om hur jurister och frivilligorganisationer försöker att försvara mänskliga rättigheter genom att använda internationella konventioner och domstolar mm. På söndagen gick diskussionen vidare i grupper om hur vi kan folkbilda och skapa opinion kring vad som håller på att hända med möjligheterna att söka asyl i EU.

Nazanin Sepehri som informerade om EU-kommissionens förslag arbetar till vardags för EU-parlamentarikern Malin Björk (V). Hon berättade om alla förslagen som nu förhandlas. Se inEUmanitys sammanfattning på svenska.

EU-kommissionens förslag från 2016 gäller omarbetning av Eurodacförordningen, (fingeravtrycksregistret), ny Dublinförordning med nya principer för fördelning av asylsökande inom EU, ny bindande skyddsgrundsförordning istället för det direktiv som finns nu, ny bindande asylprocedurförordning istället för nuvarande direktivet, och omarbetat mottagandedirektiv. Dessutom ingår en utvidgning av EU:s asylbyrå med större befogenheter och ett nytt system för laglig inresa genom mottagande av kvotflyktingar. Länkarna i detta stycke går till de ursprungliga förslagen. Klicka på fliken "Förfarande" på respektive sida för att hitta protokoll från diskussioner i rådet, andra EU-organs kommentarer och motförslag.

Se även EU-parlamentets samlingssida; en slags lagstiftningens tågtidtabell, där förhandlingarna om varje lagförslag kan följas. Denna sida innehåller alla nämnda lagförslag och flera andra.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

inEUmanity 2017:

14 oktober, Stockholm: EU stryper asylrätten - om Europas nya asylsystem till sidans topp

VIKTIGT: Vi behöver din anmälan! Den här föreläsningen är tänkt som en utgångspunkt för organisering emot Common European Asylum System. På grund av hög arbetsbelastning kan vi bara ta in 15 personer. Du binder givetvis inte upp dig på något genom att delta, men vi vänder oss till personer som har ett intresse av bli aktiva i InEUmanity eller på annat sätt kämpa emot CEAS. Anmäl dig på ineumanitymalmo@riseup.net.

Välkommen till en föreläsning på Kafé Marx i Stockholm om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik!

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europarlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Den här föreläsningen anordnas av personer som är intresserade av att starta upp en inEUmanity-lokalgrupp i Stockholm, i samarbete med InEUmanity Malmö. Vi vill gärna bli fler, så se föreläsningen som ett bra tillfälle att organisera dig med oss!

InEUmanity är en internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och opinionsbildning.

Lokalen är tillgänglig med rullstol.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

FARR 2017:

2 oktober, Stockholm: Lär dig mer om Asylrätt till sidans topp

Måndag kl. 14:00 - 18:00,

KAFÉ MARX, Kungsgatan 84, Stockholm, t-bana Rådhuset

Du som är ensamkommande, ung vuxen eller stödperson och behöver veta mer om:

- Vad som är asylskäl, hur asylutredningen går till och varför en får avslag.

- Vilka kan få hjälp med boende och skolgång och hur kommer det sig att alla inte kan få hjälp?

- Hur fungerar gymnasielagen?

Föreläsare: Lotta Lagnander (asylrättsjurist), Sanna Vestin (ordförande i FARR), Lotta Lilja Pittuco (#vistårinteut).

FRÅGESTUND MED FLERA KUNNIGA

Välkommen att anmäla dig!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2017:

17-18 november, Aten: ELENA Course: Legal avenues for strengthening protection till sidans topp

The Advanced ELENA Course on "Legal Avenues for Strengthening International Protection in Europe" will take place on Friday 17 November and Saturday 18 November 2017. The Course will be held in the Novotel Athens in Athens, Greece.

This year the ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of refugees. The course will focus on bringing asylum cases before the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the UN mechanisms, in order to advance the rights of those in need of international protection. It will also cover the implementation of ECtHR judgments, the role of the EU Charter of Fundamental Rights in asylum cases, and will explore the recent jurisprudence of European Courts in relation to international protection. Finally, three workshops will focus on challenging cases related to detention and access to asylum, transfers under the Dublin Regulation and children's right to family life.

Artikeln med länk till registrering och program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

FARR 2017:

Malmö, 7-8 oktober: Höstkurs: Vad händer med EU:s asylsystem? till sidans topp

FARR:s sommarkurs har blivit höstkurs och arrangeras tillsammans med organisationen inEUmanity och Kvarnby Folkhögskola. Den 7-8 oktober går vi loss med en kurs om CEAS - Common European Asylum System. Vad innebär de förslag som nu diskuteras om utvidgad gemensam asylpolitik och hur kan vi organisera oss för att försvara asylrätten? Dröj inte med att anmäla dig - FARR:s kurser i Malmö brukar bli fullbokade!

Diskussionen om flyktingpolitik i Sverige har kretsat kring den tillfälliga lagen, behandlingen av ensamkommande barn och utvisningarna av till exempel afghaner och irakier. Men samtidigt pågår en diskussion i EU om nya bindande regler som kommer att påverka även Sveriges asylsystem minst lika mycket som den tillfälliga lagen.

Kursen 7-8 oktober syftar till att kunskapsutjämna kring EU-förslagen - vad de går ut på och vilka konsekvenserna kan bli - men också att diskutera vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att ta upp strategier både för att skapa opinon och för att arbeta juridiskt. Förhoppningsvis blir det en mötesplats där vi kan dela med oss av konkreta exempel på lokal organisering.

Nazanin Sepehri, politisk rådgivare till EU-parlamentariker Malin Björk (V), kommer till kursen för att informera om förslagen. Amandine Bach, politisk rådgivare för EU-parlamentsgruppen GUE/NGL, talar om strategier och samarbeten. Julia Zelvenska från ELENA (The European Legal Network on Asylum) och ECRE (European Council on Refugees and Exiles) berättar om nätverkens lobbyarbete. Observera att kursen hålls omväxlande på svenska och engelska.

Det kostar inget att delta. Vegansk lunch och fika serveras mot frivillig betalning.

Artikeln med länkar till preliminärt program och anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-22:

Migrationsverket vill driva det kunskapsbaserade samtalet i Almedalen till sidans topp

Förra årets närvaro blev en succé med tusentals besökare. I år deltar Migrationsverket i Almedalen med 19 seminarier om de mest aktuella ämnena om migration just nu på scenen "Migrationsplatsen".

- Migrationsplatsen ska bli Almedalens självklara mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Under Almedalsveckan den 2-6 juli kommer Migrationsverket att ta upp ämnen som åter?vändande, åldersbedömningar och säkerhetsläget i Afghanistan. Andra ämnen som man tar upp är den rättsliga kvalitet, bosättningslagen men också arbetstillstånd och blickar framåt på hur den nya gymnasielagen ska fungera.

- Vi vill lyfta de svåra frågorna och driva det kunskapsbaserade samtalet, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Seminarier och fördjupande samtal

Totalt arrangerar Migrationsverket 14 seminarier. Det blir fem fördjupande samtal om migration tillsammans med programledaren Claes Elfsberg. Han får i år besök av bland andra svenske EU-ambassadören Lars Danielsson för att diskutera förhandlingarna kring EU:s gemensamma asylpolitik. Andra gäster är etableringsminister Ylva Johansson och Sveriges Radios mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén.

Under en av dagarna kan besökarna träffa Migrationsverkets experter inom olika områden, som rättslig kvalitet, barn och Afghanistan, under rubriken "Träffa verket". Denna programpunkt pågår under hela dagen.

Hoppas på ny publiksuccé

Förra året drog Migrationsverkets scen många besökare. Tusentals besökare kom och lyssnade på myndighetens seminarier. I år hoppas man på ännu fler besökare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Färnebo Folkhögskola juni 2017:

Distanskursen Riv alla murar! till sidans topp

En antirasistisk asylrättskurs på Färnebo folkhögskola

Start 2 september

Distanskurs i två delar.

Fyra helgträffar under hösten.

Studieresa till Holland och Belgien i vår.

Det här en kurs för dig som vill:

" Lära dig mer om hur kampen för asylrätt drivs lokalt i Sverige och runtom i Europa

" Arbeta med skrivande som en del i ett förändringsarbete.

Riv alla murar är en resande distanskurs med start i september 2017 på Färnebo folkhögskola. Kursen är uppdelad i två delar som går att läsa var för sig.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i distanskursen Riv alla murar 2017 får du aktuell och ingående kunskap om asylrättsfrågor med fokus på situationen i Sverige och Europa. Du får ta del av aktuella reportage, artiklar, filmer mm. Du får även möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt i Sverige och Nederländerna.

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

FARR 17-04-18:

Studiematerial om verkställighetshinder till sidans topp

FARRs broschyr och föreläsningsmaterial om "verkställighetshinder" finns nu att ladda ned från menyn Råd & Tips här på hemsidan. Materialet, som först publicerades i samband med sommarkurserna förra året, förklarar varför det är så svårt att hejda en beslutad utvisning och vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att det ska ske. Det handlar om verkställighetshinder som uppstår efter att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Broschyren författades av Anna Gevert och Sara Andersson på uppdrag av FARR och Rosenjuristerna. Powerpointen med handledning togs fram av Sanna Vestin, FARR.

Hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-04-20:

Material från kursdagen 25 mars till sidans topp

"Asylrätt med förhinder - omvägar och utvägar" var titeln på FARR:s kursdag som hölls i Stockholm den 25 mars i samarbete med Röda Korsets folkhögskola och studieförbundet Sensus. För dig som missade tillfället presenterar vi nu en del av inslagen med ord och bild.

Rubriker till beskrivningar och länkat material:

+ Sverige - vad var det som hände. Inledning om regeländringar och attitydförändringar under ett år. Hämtas som pdf.

+ Filmen "Do not come to Europe". Länk till trailer samt informationsblad.

+ Presentation av kurser - länkar till Röda Korsets Folkhögskola och till information om planerad onlinekurs.

+ Fördjupningspass om asylproceduren (Inget nytt material att hämta; hänvisning till FARR:s Goda Råd).

+ Ungdomsstipendium. Artiklar om stipendiaterna.

+ Nyproducerade poddar om och av papperslösa. Länkar till material från IMäI Trollhättan och Salãm Sverige.

+ Rättigheter i tillfälligt tillstånd. Presentation av lagen om gymnasiestudier kan hämtas.

+ Rättigheter i limbo. Presentation om LMA-lagen och handledning till denna kan hämtas.

+ Rättigheter i sista stund. Kursmaterial om verkställighetshinder kan hämtas.

+ Vad gör asylpolitiken med oss? Presentation av konsekvenserna för samhällsekonomin kan hämtas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

FARR 17-03-31:

Från FARR:s kursdag: Vi är människor, inte monster till sidans topp

Den 25 mars höll FARR en stor kursdag med ett 20-tal medverkande och över hundra åhörare, i samarbete med Asyl- och migrationskursen på Röda Korsets Folkhögskola. Omväxlande samlade i biosal och uppdelade i klassrum avhandlade kursdeltagarna en rad ämnen, de flesta med fokus på vad asylsökande, frivilliga och ombud konkret kan göra för att slå vakt om rättigheterna i olika situationer.

FARR:s ungdomsstipendium delades ut och ett par lokala organisationer visade upp inspirerande projekt. Dagen därpå höll FARR årsmöte. Mötet beslutade att utvidga styrelsen till 23 personer för att täcka in erfarenheter från olika delar av landet och olika delar av rörelsen.

- Regeringen skapade monster av flyktingarna 2015, men det som hände 2016 var att de lät oss släppa ut monstret inom oss själva, sa FARR:s ordförande Sanna Vestin i sin inledning till kursdagen. - Regeringens budskap var att det är okej att behandla vissa människor illa, för att avskräcka andra. Men det finns en gräns. När en människas grundläggande värderingar och människosyn hotas då står människan inte ut.

- Alla dessa vuxna som slåss för de ensamkommande barnen slåss inte bara för barnen utan också för sina yrkesroller, för sin mänskliga värdighet, för att själva stå ut, sa Sanna Vestin också. Anförandet kan laddas ner här.

Material från de olika kurspassen och information om den nya styrelsen kommer snart på hemsidan, för dig som missade tillfället. Till att börja med kan du ta del av stämningsbilderna på denna sida!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Svenska Afghanistankommittén 17-03-13:

Afghanistankunskap till de som möter flyktingar i vardagen till sidans topp

- Det senaste året har vi fått in mängder av frågor i veckan från personer som undrar saker om Afghanistan. Det kan handla om allt från tillgången till sexualundervisning till vilka maträtter som är populära. Den gemensamma nämnaren är att frågorna kommer från personer som i sin vardag, kanske för första gången, möter personer som kommer från Afghanistan, säger Krister Holm, kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén (SAK).

När SAK gjorde en undersökning bland dem som möter flyktingar i sitt yrke eller vardag framkom att det som efterfrågas är ett enkelt material som tar upp både djup och lättare fakta blandat med personliga berättelser från människor med egen erfarenhet av landet.

Utifrån detta rekryterades sju ambassadörer, unga personer som någon gång i sitt liv kommit till Sverige från Afghanistan.

- För mig är det viktigt att både dela med mig av all fantastisk mat, musik och underbara traditioner och samtidigt få människor att förstå varför ett fortsatt stöd till Afghanistan är otroligt viktigt, säger Shabnam, en av ambassadörerna för Lär känna Afghanistan.

Hon fortsätter:

- Det här är mitt sätt att skänka mer kunskap till människor i Sverige och förhoppningsvis få vara med och bidra till en bättre framtid för Afghanistan.

Ambassadörerna kommer under våren att föreläsa runt om i Sverige, för bland andra lärare, kommuntjänstemän och boendepersonal. Är man intresserad av att lära sig mer om Afghanistan så finns materialet tillgängligt på hemsidan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Här finns materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Boodla 2017:

Norsborg, Stockholm: Välkommen till odlingsträffar - svenska genom att odla till sidans topp

Gula Villan, Albyvägen 37, Norsborg, kl 18

Vill du lära dig odla egna grönsaker?

Vill du öva din svenska?

Då är du välkommen till våra roliga odlingsträffar nu i vår som Boodla håller i samarbete med Röda Korset.

Du kan välja att komma tisdagar kl 18 eller onsdagar kl 10.30.

Trädgårdsmästaren Carina går igenom ett aktuellt tema och gruppen arbetar sedan tillsammans i huset och här i trädgården.

Det är gratis att vara med. Du behöver inte vara bra på svenska!

Kursen hålls i samarbete med Röda Korset. Anmälan carina @ boodla.se

Läs mer (Extern länk)

Facebookgrupp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

25 mars, Stockholm: Kursdag: Asylrätt med förhinder - Omvägar och utvägar till sidans topp

Den 25 mars arrangerar FARR en kursdag i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och Sensus. Dagen efter hålls FARR:s årsmöte på samma plats. Välkommen att anmäla dig! Kursen är kostnadsfri.

Plats: Röda Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 i Skärholmen, 5 min från T-banan. Tid 10-18.

Kursdagen handlar om vad asylsökande, papperslösa, frivilliga och ombud kan göra när rättigheterna hotas.

Programmet i korthet

Förmiddag, 10-12

+ Inledning om förändringarna i Sverige för asylsökande och papperslösa

+ Panel om EU:s utveckling och motstånd i EU-länderna

Eftermiddag, 13-18: (det går bra att ansluta efter lunch om du har långt att resa)

+ Tre parallella fördjupningspass: om asylrätt på internationell nivå, om juristens och de frivilligas roller, om identitet och trovärdighet i asylärenden.

+ Inspel med kortfilm och tips från lokalgrupper

+ Tre parallella pass: om rättigheter för dem med korta tillstånd, för papperslösa, för förvarstagna...

+ Panel om vad asylpolitiken gör med oss och samhället.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Odysseus Network 17-02-10:

Odysseus Annual Conference 2017 - Event recording till sidans topp

Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law and Policy in the EU

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium critically assessed the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as cast a look into 2017.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams covered the following topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop was organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who presented cutting-edge research. Workshops were introduced by three to four commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time was allowed for discussions with the audience. Among others, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development and Simon Mordue, Deputy Director-General DG Home, took part in the plenary sessions.

Ta del av konferensen via videoinspelningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

FARR 17-01-29:

FARR till European Migration Forum till sidans topp

FARR är en av de 120 organisationer från hela Europa som accepterats som deltagare i European Migration Forum som hålls i Bryssel den 2-3 mars. Forumet är ett sätt för EU-organen att diskutera med civilsamhället. Det arrangeras för tredje året i följd av EU-kommissionen och EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESC. FARR kommer att representeras av ordföranden Sanna Vestin, som också var närvarande vid det första forumet 2015.

Titeln för forumet är "Migrants' access to the EU, to rights and to services". Ämnen som kommer att diskuteras är sådant som lagliga vägar till EU, familjeåterförening, tillgång till rättigheter i mottagarländerna och integration i lokalsamhället. Ett underliggande tema är bilden av flyktingar som kollektiv och hur vi ska kunna vända den avhumaniserande bilden av migration som "kris" och "flodvåg".

Vi i FARR är väl medvetna om att det ligger ett mått av hyckleri att bjuda in till diskussion om rättigheter, integration och dåliga attityder samtidigt som EU satsar enorma resurser på att hålla flyktingar borta. EU-kommissionen har dessutom nyligen lagt fram förslag till förordningar som allvarligt skulle försämra asylsökandes rättigheter och möjligheter till skydd. Men det hindrar inte att vi tycker att det är bra att vara på plats i diskussionen, inte minst för att träffa engagerade från civilsamhället i andra länder.

Ytterligare en av FARR:s styrelseledamöter, Ahmad Zaki Khalil, kommer att vara med i forumet, men som representant för en afgansk exilorganisation som är verksam i flera EU-länder.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arena Idé 17-02-02:

Rapport från "Welcoming Refugees - Local European Experiences" till sidans topp

130 personer från kommuner, forskningsinstitut och enskilda organisationer från 16 länder deltog på Welcoming Refugees - Local European Experiences som hölls i Norrköping förra veckan.

Syftet med konferensen var låta personer med olika expertis, forskare såväl som aktivister och politiker, mötas och utbyta idéer, ta del av ny forskning på området, hitta nya samarbetspartners och identifiera såväl intressanta fall för framtida studier som lösningar på akuta problem.

Rapporten skrevs under konferensen, och vi är stolta över att den redan finns tillgänglig. Rapporten är fulladdad med inspirerande exempel, spännande forskning och skarpa rekommendationer till såväl lokalpolitiker som forskare.

I rapporten finns också referat från tal av bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och den brittiska migrationsforskaren och debattören Philippe Legrain, presentationer av forskare och rapporter från konferensens "hjärta": sju workshops om boende, utbildning, arbetsmarknad, hälsa, samarbete med civilsamhället, interaktion med lokalsamhället och ensamkommande barn.

Pia Prytz Phiri, Regional Representative of UNHCR Northern Europe, liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson underströk behovet av ett tydligt ramverk från EU, som utgår ifrån ett humanitärt och ansvarstagande perspektiv för att kunna ta emot människorna som flyr på ett humant sätt.

Ekonomen och författaren Philippe Legrain pekade på vikten av att se mottagande och integration av invandrare som en investering för den understimulerade europeiska ekonomin. Att välkomna flyktingar till de europeiska länderna kommer att leda till ökat välstånd för de europeiska ekonomierna på lång sikt, menade han.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Ta del av inspelningar och presentationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världskulturmuseet 2017:

22 februari, Göteborg: Föreläsning: Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? till sidans topp

Mellan det förflutna och framtiden

Idag är det fler barn i världen som befinner sig på flykt än kanske någonsin. De flesta har tvingats fly från krig, våld och övergrepp. En liten del av dem kommer till Europa och Sverige. Vad vet vi om hur vi kan underlätta rehabilitering, läkning och integration? Vad visar forskningen och hur arbetar vi i praktiken?

Medverkande:

Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och medicinskt ansvarig läkare för Rosengrenska Stiftelsen

Anna Olsson, psykolog och styrelseledamot i Rosengrenska Stiftelsen

I samarbete med Rosengrenska Stiftelsen

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Ensamkommandes Förening Malmö 2017:

3 mars, Malmö: Seminarium: Flyktingar i Sverige till sidans topp

Välkommen till seminarium flyktingar i Sverige som anordnas av SEF Malmö.

SEF bildades år 2012 i Stockholm och idag det finns i elva orter med mer än 1500 medlemmar i hela landet. SEFs mål är att hjälpa ensamkommande ungdomar att integreras i det svenska samhället.

För dig som möter människor som har flytt!

Konflikter i Afghanistan och kulturkrock i Sverige.

Kvinnors rättigheter i Afghanistan och hur reagerar människor som har flytt från Afghanistan till Sverige.

Ensamkommandes situation i Sverige.

Föreläsare

Ali Farhad Salehi: Bachelor Political Science, International Relations, Kabul, Student Master program i Indiana, Leadermöte Lyssnare utan gränser. Har arbetat med kvinnor- och ungdomsprojekt för FN, USAs ambassad och afghanska armén i Afghanistan. Arbetar nu med arbetsmarknad och Integration i HVB HEM.

Mujtaba Attai: kom som ensamkommande till Sverige för fyra år sedan och är ordförande för SEF Malmö samt kassör för SEF riksförbund. Jobbar med flyktingar i olika organisationer runt om i landed och brukar föreläsa om ensamkommandes situation på olika skolor och föreningar.

Se facebook-event för avgift och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Asylrättstudenterna Göteborg 2017:

8 februari, Göteborg: Föreläsningsserie i asyl- & migrationsrätt till sidans topp

Vi är peppade över att kunna presentera att Asylrättstudenterna Göteborg tillsammans med Rättspraktiken anordnar en 8 veckor lång föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt.

Föreläsningarna kommer bland annat handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, m.m. och kommer att hållas av advokater och andra verksamma jurister. Första föreläsningstillfället är den 8 februari och kommer att handla om grundläggande migrationsrätt. Därefter fortsätter föreläsningarna varje tisdag 17:00-19:00. Föreläsningsserien kommer att avslutas med ett mingel tillsammans med Rättspraktiken och deltagarna, där bland annat intyg på att en har deltagit i föreläsningsserien kommer att delas ut till deltagarna.

Praktisk information:

Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla. För att få delta i föreläsningsserien så behöver du klicka i "kommer" i facebook-evenemanget samt anmäla dig via länken längst ner. För att kunna anmäla dig så måste du vara medlem eller stödmedlem i Asylrättstudenterna Göteborg (vilket också är kostnadsfritt). Anmälan är bindande och det är därför viktigt att ni kontaktar oss om ni får förhinder och inte längre kan närvara. Detta så att de som hamnar på reservlistan kan få en plats istället. Det går bra att anmäla sig även om man riskerar missa något föreläsningstillfälle.

Information om vilken sal de olika föreläsningarna kommer hållas i kommer snart. I den mån hinder uppstår så kan föreläsningsdatum komma att ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus 2017:

10 februari, Bryssel: Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law till sidans topp

Odysseus Annual Conference 2017

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium will critically assess the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as casting a look into 2017. In doing so, the event is organised along three different content streams - Cooperation between Member States, Protection of Persons, Management of Migration Flows. The conference gives participants the opportunity to focus on one specific area of migration law and policy within one particular stream or branch out to get a more comprehensive overview on different developments and mix workshops from the three streams.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams will cover topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop is organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who will present cutting-edge research. Workshops will be introduced by three to four rapporteurs and commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time will be allowed for discussions with the audience. High-level representatives from EU institutions and Member States will take part in the opening and closing plenary sessions.

Participation will be free of charge but preliminary online registration is required. Simultaneous translation between French, Dutch and English will be provided.

Full programme and registration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

inEUmanity Malmö 2017:

11 februari, Malmö: EU stryper asylrätten - föreläsning om de förödande lagförslagen till sidans topp

kl. 14:00 - 16:00 Kvarnby Folkhögskola - Röda HusetIndustrigatan 4

Välkommen till en föreläsning om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik.

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europaparlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Hittills har medias belysning av planerna på ny lagstiftning varit väldigt knapphändig, och förhandlingarna har kunnat ske i skymundan. Detta vill vi ändra på!

Hjärtligt välkommen att lära dig mer, och organisera dig tillsammans med oss!

InEUmanity är ett internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och oppinionsbildning.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

10-11 Mars, Amman, Jordan: Course: Palestine Refugees and International Law till sidans topp

This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime. It examines, within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. Through a mix of lectures, working group exercises and interactive sessions, participants engage actively and critically with the contemporary debates in international law and analyse the specific context of Palestinian refugees in the Middle East (Lebanon, Syria, Jordan, the West Bank, Gaza and Israel).

The short course commences with the background of the Palestinian refugee crisis, with special attention to the socio- political historical context and legal status of Palestinian refugees in the region. This is followed by a careful examination of the Universal Declaration of Human Rights including its philosophical underpinnings and ensuing human rights instruments in international law. The key themes, which have taken centre stage in the debate on the Palestinian refugee crisis, are statelessness, right of return, repatriation, self-determination, restitution compensation and protection. These themes are critically examined along with current discussions about the respective roles of UNRWA, UNHCR and the UNCCP in the Palestinian refugee case.

This course is suitable for: experienced practitioners; graduate researchers; parliamentarians and staff; members of the legal profession; government officials; and personnel of inter-governmental and nongovernmental organisations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

2-14 juli, Oxford, UK: International Summer School in Forced Migration till sidans topp

The Summer School offers an intensive, interdisciplinary and participative approach to the study of forced migration. It aims to enable people working with refugees and other forced migrants to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced. Now in its 28th year, the two-week intensive course combines the very best of Oxford University's academic excellence with a stimulating and participatory method of critical learning and reflection.

The Summer School is principally designed for policymakers and practitioners working on refugee protection and related issues, normally with several (usually at least five) years of work experience. Participants typically include staff of the main refugee, migration and humanitarian international organisations; staff from refugee, human rights and humanitarian NGOs; and government officials working on refugee protection and related issues. We are particularly keen to include those from a refugee background who work for refugee advocacy and community groups.

Participants also include scholars and researchers working directly on refugee and forced migration issues; practicing lawyers and advocates working on refugee and human rights law pertaining to forced migrants; journalists, commentators and activists working on refugee protection and the human rights of forced migrants

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

IMäI Göteborg 2016:

8-11 november, Göteborg: Festival Illegal - De o/synliga till sidans topp

Förra året formade vi fram en festival som blev något bortom alla våras förväntan. Vi spred oss runt i Göteborg och fyllde en hel vecka med föreläsningar, musik, samtal, workshops, teater, poesi och dans. Det blev en fantastisk fin festivalvecka, och vi lyckades tända en liten glimta ljus i förra höstens mörker. Till vår glädje blev vi även nominerade till ett pris på Faktumgalan.

Denna höst har vi valt att ha ett kortare program och istället fokusera på och lyfta de som nätverket arbetar främst med. De som är osynliga i samhället men synliga i det parallella samhället. De o/synliga.

Tisdag: Kortfilmsvisning: Blanka Papper / Teaterföreställning: Apatiska för nybörjare /

Onsdag: Föreläsning: Shahram Khosravi, Om en värld utan gränser

Torsdag: TBA

Fredag: Seminarium: Flyktingfängelser - en antologi om Migrationsverkets förvar / Filmvisning: Margreth Olins dokumentär Dom Andra

Som tradition är festivalen kostnadsfri.

Festival Illegal är en politisk festival skapad av Ingen Människa är Illegal Göteborg. Vi vill med olika former av kulturyttringar som medel lyfta och kämpa för rätten till asyl och sprida information om Sveriges och Europas migrationspolitik.

Programmet med mera (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Advokatsamfundet 2016:

28 november, Stockholm: Öppet hus för asylsökande till sidans topp

Informationstillfälle om barnperspektivet i migrationsprocessen

Måndagen den 28 november klockan 12.00 anordnar Advokatsamfundet en informationsträff för asylsökande m.fl. Louise Dane, doktorand i barnrätt och migrationsrätt vid Stockholms universitet, föreläser om barnperspektivet i migrationsprocessen.

Föreläsningen hålls på engelska i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan i förväg krävs.

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

FARR 2016:

22-23 oktober, Norrköping: Bortom miniminivån: seminarium och nationellt rådslag till sidans topp

Asylgruppen Norrköping och Folkkampanj för Asylrätt bjuder in till två dagar om flyktingpolitik och asylrätt. På lördagen blir det flyktingpolitiskt seminarium om vad som händer nu när Sverige valt att lägga sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken. Under söndagen håller gruppen bakom Folkkampanj för asylrätt ett nationellt rådslag om asylrätt. Arrangörerna samlar asylsökande, aktivister och organisationer för att tillsammans diskutera hur kampen för en mänsklig asylpolitik kan fortsätta.

Program lördag 22 oktober

10.00-11.15 VAD BETYDER DEN TILLFÄLLIGA LAGEN? Anders Sundquist, asylrättsjurist från Rådgivningsbyrån.

11.30-13.00 SITUATIONEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN Husni Hassan, Ensamkommandes förbund, Anna Lundberg, Malmö högskola, Godemanföreningenen i Norrköping

14.15-15.30 SÅ RIVER VI LAGEN - STRATEGIER FÖR EN HUMANARE ASYLPOLITIK I SVERIGE OCH EU, Peo Hansen, Linköpings universitet, Lisa Pelling, Arena idé

15.45-17.00 PANELDEBATT: AKTIVISM, MOTSTÅND OCH ORGANISERING. Bland andra medverkar Sanna Vestin (Flyktinggruppernas riksråd, FARR), Michael Williams (Sveriges kristna råd), Omar Makram (Folkkampanj för asylrätt).

Program söndag 23 oktober

Nationellt rådslag för asylrätt kommer ägnas åt överläggningar om hur vi tillsammans kan arbeta mot de inskränkningar i asylrätten som skett det senaste året och hur vi på olika sätt kan stötta dem som drabbas av den nuvarande politiken och juridiken. Vilka gemensamma mål har vi? Hur kan vi samarbeta och organisera oss på ett genomtänkt sätt för att nå längre?

(...)

Läs mer och hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

28-29 oktober, Stockholm: Två kursdagar om internationell rätt till sidans topp

Lagen om tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige innebär att vi står inför nya juridiska utmaningar. Begreppet "strida mot ett svenskt konventionsåtagande" som finns i den tillfälliga lagen kräver utökade kunskaper om relevanta konventioner och internationell praxis för att tillvarata asylsökandes intressen. I slutet av oktober ägnar FARR därför två dagar åt dessa frågor, med föreläsningar av Julia Zelvenska från Bryssel, koordinator för ELENA, det europeiska nätverket för asyljurister. Fredagen den 28 oktober bjuder Rådgivningsbyrån tillsammans med FARR in till en kursdag som riktar sig till advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Lördagen den 29 oktober håller FARR och Sensus en kursdag som också vänder sig till jurister men även till frivilliga ombud och studenter. Under lördagen kommer vi även att ta upp behovet av ett diskussionsforum för asyljuridik.

Hämta information om kurserna och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kompetensteamet 2016:

9 november, Stockholm: Utbildningsdag om ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Utbildningsdagen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom skola eller socialtjänst och på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i din vardag. De senaste åren har antalet barn och ungdomar som migrerat till Sverige utan förälder eller legal vårdnadshavare ökat markant. I takt med att antalet stiger ökar utmaningarna gällande omsorg, vård och inte minst anpassningen till det svenska samhället. Förståelse, kunskap och framgångsrikt bemötande blir avgörande för barnens integrering och psykosociala utveckling.

Föreläsare: Dr Riyadh Al-Baldawi, docent och specialist i Psykiatri, högskolelektor, leg. psykoterapeut och vd för Orienthälsan i Stockholm. Orienthälsans personal är specialister på att rehabilitera individer och familjer med olika kulturell, social och etnisk bakgrund. Dr Baldawi är en mycket uppskattad föreläsare och driver kurser i migration, anpassning och integration.

Hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2016:

2-3 december, Berlin: Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees till sidans topp

Location: NH Berlin Mitte Leipziger Strasse?hotel in Berlin, Germany.

The Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees will take place on Friday 2 December and Saturday 3 December 2016. The Course will be held in the NH Berlin Mitte Leipziger Strasse hotel in Berlin, Germany.

This year the Advanced ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of asylum seekers and refugees. There will also be an examination of how exclusion and cessation clauses are applied. Finally, the course will focus on recent European jurisprudence on asylum law and the new roles of EU border and asylum agencies.

Interested participants should register by Monday 7 November 2016 to secure a place. However, given the limited places available, interested persons are recommended to reserve their place as soon as possible.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korsets Folkhögskola 2016:

9 januari - 26 maj, Stockholm: Asyl och migration i praktiken - Sök nu till vårterminen till sidans topp

2015 kom fler asylsökande än någonsin till Sverige. För att möta dessa människors behov och bidra till en bra start och etablering i det nya samhället kommer Röda Korsets folkhögskola erbjuda en ny kurs till hösten.

Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete eller frivilligarbete kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande och vill skaffa sig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustade i mötet med nyanlända.

Kursen har en interkulturell profil och innehåller både teori och praktik. Det pedagogiska upplägget är en blandning av föreläsningar, litteraturstudier och samtal samt praktiska övningar och reflektion.

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

+ Internationella konventioner

+ Svensk asylprocess

+ Migrationsprocessen

+ Bemötande

+ Konflikthantering

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

FARR 16-09-20:

Kursdag i Malmö: Kan utvisningsbeslut upphävas? till sidans topp

FARR har glädjen att tillsammans med Centrum för Sociala Rättigheter bjuda in till kursdag den 8 oktober med tema "Verkställighetshinder"!

Platsen är Kvarnby Folkhögskola, "Röda huset", i Malmö, tid 10.00-16.30.

Hinder mot att verkställa beslut kan uppstå i många situationer. I asylsammanhang är "verkställighetshinder" den juridiska säkerhetsventil som finns att ta till då ett slutligt utvisningsbeslut av någon anledning inte går att verkställa. Kursen handlar om olika slags verkställighetshinder, både praktiska hinder och nya hot mot den som ska utvisas. Vi tar upp förutsättningar och former för att påtala verkställighetshindret och vilka problem som kan uppstå.

Läs mer om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

FARR 16-09-09:

Till dig som missade sommarkursen! till sidans topp

Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa kurser. Här kan du ladda ned powerpoint-presentationer, föreläsar-handledningar, faktautskrifter och underlag till workshops inom sex ämnesområden. (Bilden är från Östersund, under Michael Williams' föreläsning.)

Avsikten är att kursmaterialet ska uppdateras och kompletteras med grundläggande asylrättsinformation för att kunna användas i lokala studiecirklar och seminarier. Även uppdatering av boken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" pågår.

Det du kan ladda ned här ska alltså ses som ett preliminärt paket, specifikt för sommarkurserna. Det är dock inte identiskt med någon av kurserna. Vid var och en av kurserna användes delar av det gemensamma materialet medan annat togs fram av föreläsarna vid den egna kursen. Tipsen för panel- och gruppdiskussioner användes av arrangörerna som inspiration till egna upplägg. De idéer som kom upp vid framtidsdiskussionerna kommer att samlas ihop av FARR:s styrelse och användas framöver.

Hämta kursmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-09-09:

Till dig som missade sommarkursen! till sidans topp

Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa kurser. Här kan du ladda ned powerpoint-presentationer, föreläsar-handledningar, faktautskrifter och underlag till workshops inom sex ämnesområden. (Bilden är från Östersund, under Michael Williams' föreläsning.)

Avsikten är att kursmaterialet ska uppdateras och kompletteras med grundläggande asylrättsinformation för att kunna användas i lokala studiecirklar och seminarier. Även uppdatering av boken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" pågår.

Det du kan ladda ned här ska alltså ses som ett preliminärt paket, specifikt för sommarkurserna. Det är dock inte identiskt med någon av kurserna. Vid var och en av kurserna användes delar av det gemensamma materialet medan annat togs fram av föreläsarna vid den egna kursen. Tipsen för panel- och gruppdiskussioner användes av arrangörerna som inspiration till egna upplägg. De idéer som kom upp vid framtidsdiskussionerna kommer att samlas ihop av FARR:s styrelse och användas framöver.

Hämta kursmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

FARR 2016:

3-4 september: Tillsammans för asylrätt - anmäl dig till årets sommarkurser! till sidans topp

Årets sommarkurs med FARR går under namnet "Tillsammans för asylrätt" och ges på tre platser i landet: Stockholm, Östersund och Malmö. Nu kan du anmäla dig till kurserna!

FARR:s sommarkurser ges i ett läge där Sverige på kort tid har infört flera lagar som försvårar situationen för människor på flykt. I juli trädde den tillfälliga asyllagen i kraft, som förhindrar många från att återförenas med sin familj och gör en redan osäker tillvaro för de människor som flytt till Sverige ännu mer osäker i och med att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. I juni införde Sverige dessutom en lag som innebär att vuxna personer med utvisningsbeslut tvingas lämna sitt boende och blir av med dagbidrag, även om de samarbetar med Migrationsverket.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi som värnar om asylrätten och vill se en human och solidarisk flyktingpolitik samlar oss och hittar framgångsrika och hållbara sätt att organisera oss tillsammans! FARR:s sommarkurser erbjuder ett gyllene tillfälle att diskutera dessa frågor och öka kunskapen om det nya läge Sverige befinner sig i vad gäller asylpolitiken. Anmäl dig redan i dag - och tipsa gärna vänner och bekanta!

Det kostar inget att delta i kurserna.

I Malmö står FARR för arrangemanget, som sker den 3 september och avslutas med det fristående evenemanget Asylkarnevalen. Läs mer i Malmö-kursens Facebookevent.

I Stockholm är det FARR, Ingen människa är illegals juridiska rådgivningsgrupp, RFSL Newcomers, Kongo Moko och Sensus som arrangerar kurs 3-4 september. Mer information och program hittar du i Stockholm-kursens Facebookevent.

I Östersund samarrangerar FARR sommarkursen med Ingen Människa är Illegal och Jämtfald den 3-4 september. Mer info och program finns i Östersund-kursens Facebookevent.

Länkar och anmälan - obs platser kvar i Östersund! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160509:

Färnebo Folkhögskola 2016:

Riv alla murar - en kurs om rättigheter i Europa till sidans topp

Det här en kurs för dig som vill: Lära dig mer om sociala och mänskliga rättigheter, Arbeta med film eller radio och skrivande som en del i ett förändringsarbete.Resa i Europa under 2,5 månad.

Efter slutförd kurs har du fått fördjupad kunskap om olika rättighetsfrågor samt grundläggande kunskap om berättande med hjälp av text, foto, radio och film.

Riv alla murar är en resande kurs på Färnebo folkhögskola. Det är en kurs med fokus på antirasism i en tid då det pratas om "flyktingkris" fast det snarare pågår en kris för solidariteten, asylrätten och de mänskliga rättigheterna.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i kursen Riv alla murar får du möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt och andra mänskliga rättigheter, samt mot de olika sorters murar som idag ställs upp både strukturellt och fysiskt mellan människor.

I kursen får du studera hur olika former av ojämlikhet och orättvisor ser ut i Sverige, Europa och världen. Du får även lära dig grunderna för att jobba för förändring med medborgarjournalistiska redskap som t.ex. film, radio eller skrivande.

I kursen jobbar ni med frågor som:

- Vilka grupper är det som blir exkluderade och förtryckta samt hur? Hur jobbar människor mot förtryck och för inkludering på olika sätt?

- Hur fungerar asylprocessen? Vad händer med de människor som söker asyl i Europa idag? Vilken politik är det som bygger murar?

- Vad gör människor för att riva ner murar? Med andra ord - vilka initiativ, erfarenheter och berättelser kan hjälpa oss att komma vidare?

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

Se video om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vänsterpartiet Storstockholm 2016:

14 maj, Stockholm: Feministiskt motstånd mot murarnas Europa till sidans topp

Lördag kl. 13:00 - 13:45, ABF Stockholm, Sveavägen 41

Den så kallade flyktingkrisen har på ett smärtsamt sätt synliggjort de rasistiska och patriarkala strukturer Europa står på, inte minst genom Europeiska Unionen och medlemsländernas agerande.

Feminister runtom i Europa har mobiliserat sig mot den politik som skapar ett murarnas Europa och kvinnor har tagit det största ansvaret för praktiskt solidaritet och ansvar, både som migranter och som mottagare av migranter. Vad innebär en feministisk migrationspolitik? Hur kan vi bygga en allt starkare feministisk solidaritet mot murarnas Europa?

Deltagare: Malin Björk, europaparlamentariker Vänsterpartiet, Maram Saad, Asylstaffetten, asylsökande och initiativtagare till feministiska Hbtqia-blocket, Anita Dorazio, Fristadsfonden.

Samtalet kommer delvis att föras på engelska.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160422:

Folkuniversitetet 16-04-08:

Akut brist på tolkar i Sverige - Folkuniversitetet startar ny utbildning till sidans topp

Det är en mäktig känsla att möjliggöra kommunikation mellan två parter som egentligen inte kan prata med varandra. Så förklarar Alexander Petrovic tolkyrket. Alexander arbetar som tolkutbildare på Folkuniversitetet i Göteborg, som nu har beviljats att starta ytterligare en grundutbildning i tolkyrket.

Alexander Petrovic har arbetat som tolk sedan mitten av 1990-talet och är i dag samordningsansvarig för Folkuniversitetets tolkutbildningar. Han beskriver det allvarliga i situationen kring tolkbristen i Sverige.

- Det finns för få utbildade tolkar. Bristen gör att outbildade tolkar ges alldeles för stort ansvar. Se bara på Lisa Holm-fallet där en okvalificerad tolk användes vid häktesförhandlingarna. Det kan naturligtvis få enorma konsekvenser, säger han.

För att formellt bli godkänd tolk i Sverige måste man genomgå kontakttolkutbildningen. Senare kan man avlägga speciella kunskapsprov hos Kammarkollegiet som därefter utfärdar olika kompetensbevis. Samhället har alltid behov av kompetenta utbildade tolkar, bland annat på Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, rättsväsendet och inom sjukvården.

På Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk ingår delar som tolketik och tolkteknik. Ämnesbunden undervisning varvas med till exempel rollspel för att förbereda de blivande tolkarna på att vara med i livets alla skeenden - vid födslar, begravningar och allt däremellan.

- För att vara en bra tolk behöver man vara en ansvarsfull person. Det är ett utmanande och spännande arbete men det kan också vara tungt ibland. Då gäller det att inte låta sig färgas av situationen och att hålla på sin integritet. Men de svåra sidorna vägs upp av känslan av att verkligen kunna göra skillnad och hjälpa människor att kommunicera, säger Alexander.

Fakta om utbildningen

De förkunskaper som krävs för Folkuniversitetets grundutbildning till tolk är 3-årig gymnasieutbildning, inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande, samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund 2016:

20 maj, Stockholm: Krig, fattigdom och flykt - om kultur och människor - till sidans topp

kl. 9:30 - 16:30, ABF, Sveavägen 41

Många kommer i kontakt med ensamkommande afghanska ungdomar. Ensamkommandes Förbund har anordnat flera fullsatta, uppskattade seminarium med kunniga föreläsare.

Hur såg ungdomarnas liv ut före flykten? Vilka kulturella regler finns? Hur är barnens, mannens och kvinnans roll?

Hur är vardagen i Afghanistan? Hur ser bakgrunden ut till dagens oroligheter? Vilka förutsättningar finns för framtiden i landet? Hur är det att komma till Sverige? Vilka extra problem uppstår när du är nyanländ kvinna? Och hur kan man leva som papperslös?

KOSTNAD: 975 kr Betalning sker mot faktura.

Liten välkomstmacka och fika ingår i priset. Överskottet för seminariedagen går till Ensamkommandes Förbunds verksamhet för nyanlända ungdomar i Stockholm.

Se programmet och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkteatern 2016:

22 april, Göteborg: Flyktfåglar - ett nätverkstorg för flyktingfrågan till sidans topp

Folkteatern bjuder fredagen den 22 april klockan 15-18 in en rad organisationer och myndigheter som på olika sätt jobbar med flyktingfrågan till ett nätverkstorg där alla engagerade och intresserade under trevliga former kan ses, dela erfarenheter och utbyta information. Organisationer och verksamheter erbjuds utöver ett bord och plats, exempelvis utrymme att berätta om sitt arbete genom ett "speaker´s corner".

Följander organisationer kommer att medverka*: , Social Resursförvaltning Göteborgs Stad, Integrationsnätverk Göteborg, Folkrätt för asyl, CISV, ABIS, Röda korset, Syrisk-Palestinska föreningen, Clowner utan gränser, Refugees Welcome, Göteborgs Räddningsmission, Ingen människa är illegal,

*Fler organisationer kan tillkomma.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160408:

FARR 16-03-31:

Stipendium till studenter och ny FARR-styrelse till sidans topp

FARR:s kursdag som hölls i Malmö den 19 mars i samarbete med Asylgruppen, började svart med nyheterna om uppgörelsen med Turkiet, ännu ett av EU-ländernas alla försök att stoppa asylsökande. Men det hindrade inte deltagarna från att fördjupa sig i konstruktiva diskussioner om fortsatt kamp för asylrätten och strategier för framtiden.

Dagen inleddes av FARR:s ordförande Sanna Vestin, som gjorde en snabb koppling mellan avtalet med Turkiet och vad som hänt i Sverige och andra EU-länder under hösten och den tillfälliga asyllag som ligger på den svenska riksdagens bord. Hon berättade om hur Folkkampanj för Asylrätt bildades och läget nu. Förmiddagspasset ägnades sedan just åt Folkkampanj för Asylrätt. Aktiva från Malmö och Göteborg delgav sina erfarenheter.

Omid Mahmoudi från Ensamkommandes Förbund talade både om integrationsaktiviteter i Sverige, utbildning för flickor i Afghanistan och om den livsfarliga vägen till Europa.

Efter lunch vidtog utbildningsdelen. Advokat Ignacio Vita informerade om regeringens förlag till ny tillfällig asyllag - den som Folkkampanj för Asylrätt samlar in namn emot. Den engagerade publiken avbröt med frågor ideligen, men Ignacio behöll lugnet och hann med alla paragraferna.

Michael Williams, FARR:s vice ordförande, talade därefter om EU:s asylpolitik och de lagändringar som genomförts i olika länder den senaste tiden. Mot slutet gick han också igenom avtalet med Turkiet, en rykande färsk del av föredraget eftersom avtalet blev klart kvällen före. Hans slutsats var att löftet om asylprövning i Grekland inte är mycket värt, eftersom Grekland samtidigt deklarerat Turkiet som ett säkert land dit i princip var och en kan återsändas utan prövning i sak.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABF Stockholm 2016:

9 april, Stockholm: Samling för antirasism till sidans topp

ABF-huset Sveavägen 41, kl 12 - 16. Folkkampanj för asylrätt bidrar med programpunkten Refugee Stories kl.12-12.45, och förhoppningsvis även med bokbord och namnlistor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kontrapunkt 2016:

10 april, Malmö: Utbildningsdag Asylrådgivning till sidans topp

Vi håller på att utveckla arbetet med asylrådgivning till nyanlända, asylsökande och papperslösa.

Vill du bli en del av gruppen med asylrådgivare eller asylrådgivningstolkar?

Du behöver inte ha förkunskaper inom juridik eller asylrådgivning för att bli en del av vår grupp. Vi ska bygga upp gruppen från grunden och lära oss tillsammans med hjälp av jurister och erfarna asylrådgivare som vill dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tips.

+ Du måste ha ett starkt intresse av ämnet och vara beredd att ta till dig rätt kunskap samt tillsammans med rådgivningsgruppen hålla dig uppdaterad med lagtexter och domstolsbeslut.

+ Du ska ha möjlighet att regelbundet ge rådgivning på Kontrapunkt - minst två gånger per månad.

+ Det är av stor fördel om du talar ett språk som arabiska, farsi/dari, tigrinja, somali, kurdiska, ryska, franska etcetera.

Som första steg går du vår workshop söndagen den 10 april kl.10-14 (inklusive lunch) på Kontrapunkt. Vi har bjudit människor från olika grupper som ska ge oss nödvändig grundkunskap. Efter det får du gå minst två gånger bredvid en mer erfaren asylrådgivare och därefter kommer rådgivningen alltid att ges i grupp om två - hur ofta bestäms efter behov.

Läs mer (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160315:

Forum för feministisk forskning 2016:

17 mars, Stockholm: Flyktingkris - för vem? till sidans topp

Tid och plats: kl 17-19 (lokalen öppnar 17.00, samtalet börjar kl 17.15) i Södra Bar, Södra teatern på Södermalm.

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidra med frågor och funderingar. Kommentera här i eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör: - Tine Alavi , aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. - Peo Hansen, forskar om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering. - Sadia Hassanen, forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön. - Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och ensamkommande barn. - Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering. - Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv.

Tillgänglighetsinfo finns här: http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Vi kommer att ha ett frivilligt inträde, insamlade pengar går till RFSL Newcomers verksamhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABF 2016:

10 april, Stockholm: Grundkurs i migrationsrätt till sidans topp

Mårten Löfberg och Emma Persson utbildar för arbete med asylsökande och papperslösa

Kursen syftar till att förbereda deltagarna i deras arbete med asylsökande och s.k. papperslösa. Under kursen kommer vi att göra en översyn av det migrationsrättsliga systemets olika instanser, med fokus på asylprocessen och den senaste tidens migrationsrättsliga förändringar. Vi går igenom och diskuterar viktiga delar av den migrationsrätt som tillämpas i Sverige; utlänningslagen och internationell rätt, utifrån ett rättighetsperspektiv.

Områden som kommer att tas upp inkluderar tillståndsgrunder, bedömning av skyddsbehov, förvar, Dublinförordningen, verkställighetshinder och åldersbedömningar samt flyktingkonventionen, Europakonventionen och tortyrkonventionen. Utbildningen kommer att vara interaktiv och avslutas med case-baserade praktiska gruppövningar där deltagarna får tillämpa kursinnehållet på konkreta fall.

Utbildningsledare är:

Mårten Löfberg, folkrättsspecialist med erfarenhet som asylutredare, juridiskt ombud och föreläsare inom migrationsområdet

Emma Persson, migrationsdebattör och advokat med stor erfarenhet av arbete som offentligt biträde i asylärenden.

Kursen äger rum söndag 10 april kl 12.00-16.00. Avgiften är 200 kronor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2016:

23 april, Göteborg: Heldag om papperslösa barn till sidans topp

De papperslösa barnen kommer att stå i centrum under Rosengrenskas heldag på Världskulturmuseet den 23 april. På det preliminära programmet finns bland annat UNICEF:s nya handbok "Att möta barn på flykt", forskningsprojektet om de gömda barnens strategier för att klara vardagen och en studie som rör gravida papperslösa. Mer detaljer kommer inom kort.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160217:

ICJ-Sweden 2016:

17 februari, Stockholm: Samtal angående utvecklingen på asylrättens område till sidans topp

Med anledning av regeringens förslag på förändringar i de svenska asylreglerna samt ID-kontroller av resande mellan Danmark och Sverige inbjuder vi till panelsamtal. Regeringen har aviserat att lagstiftningen tillfälligt ska anpassas till minimikrav enligt internationella konventioner och enligt EU-rätten. Hur kommer de nya asylreglerna se ut och hur kommer förändringarna påverka enskilda samt asylrätten genrellt?

Samtalet inleds med att statssekreterare Lars Westbratt redogör för lagändringarna. Därefter påbörjas en efterföljande diskussion kring ändringarna av advokaterna Per Stadig och Ignacio Vita som båda är verksamma inom asylrätt.

Antalet platser är begränsat så anmäl er närvaro till kansliet på secretariat@icj-sweden.org.

Gratis för medlemmar, 50 kr för icke-medlemmar.

Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160130:

Forum för feministisk forskning i Stockholm 2016:

24 februari, Stockholm: Flyktingkris - för vem? till sidans topp

kl. 18:00 - 20:00. Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, T:Slussen

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidra med frågor och funderingar. Kommentera här i eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör:

Sadia Hassanen - forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön.

Shahram Khosravi - forskar om papperslösas och asylsökandes situation i Sverige och kriminaliseringen av migration, särskilt fokus på människor från Iran och mellanöstern och gränspolitik.

(...)

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160112:

Asylrättstudenterna i Göteborg 2016:

14 januari, Göteborg: Thomas Fridh - En grundläggande föreläsning i migrationsrätt till sidans topp

14 januari besöker Thomas Fridh Handelshögskolan i Göteborg för att föreläsa om migrationsrätt. Syftet med föreläsningen är att ge en översiktlig men grundlig bild av migrationsrätten. Den riktar sig därför till dig som ännu inte introducerats till migrationsrätten men även till dig som vill fördjupa dina kunskaper i migrationsrätt.

Tillsammans med ytterligare föreläsningar kommer dessa även lägga grunden för den juridiska rådgivningen som kommer ges till asylsökanden i samband med Asylrättstudenterna Göteborgs verksamhet. Därför är det viktigt att du som kommer bli eller är medlem i Asylrättstudenterna Göteborg och vill delta i rådgivningen kommer på föreläsningen.

Plats: Handelshögskolan sal B33

Tid: 14 jan. kl. 16-18.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

17 januari, Stockholm: Eftermiddag med tema asylrätt och flyktingpolitik till sidans topp

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och Ingen människa är illegals rådgivningsgrupp i Stockholm bjuder in till en eftermiddag med föreläsningar och diskussion om asylrätt, flyktingpolitik och om praktisk rådgivning. Juriststuderande och andra intresserade är välkomna!

TID OCH PLATS:

Söndag 17 januari 2016 klockan 13-17 i Sensus lokaler, Medborgarhuset, plan 4, Medborgarplatsen, Stockholm

PROGRAM:

Fort Europa - Sverige, Europa och flyktingarna - en berättelse om arbetskraft, humanitet och signalpolitik (Klockan 13-14)

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och skribent i flyktingfrågor, ger ett bakgrundsperspektiv till dagens situation i flyktingpolitiken

Asylrätt - vem får stanna och hur går det till? En kort genomgång av asylprocessen (Klockan 14.15-15)

Louise Dane, doktorand i folkrätt, föreläser om grunderna i asylrätten och om något påverkas av de nya lagförslagen

Efter avslag - vad händer efter ett "tredje nej"? Vågar jag gå till Migrationsverket? (Klockan 15.30-16.15)

Susanna Forssblad (bilden), jurist på AE Nyströms advokatbyrå, berättar om verkställighetshinder och vad som händer efter ett sista avslag

För de som vill stanna kvar - praktisk information om ideell asylrådgivning. Frågor och svar, för gamla och nya i rådgivningsgruppen (Kl. 16.30-17)

Mer information och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättstudenterna i Malmö & Lund 2016:

20 januari, Lund: Asylrättstudenterna Malmö och Lund: UPPSTARTSMÖTE till sidans topp

Vill du engagera dig för asylrätten? Är du intresserad av att veta mer om vad Asylrättstudenterna Malmö och Lund gör? Kom på vårt uppstartsmöte!

Under mötet kommer vi att gå igenom vilka Asylrättstudenterna är, vad vi sysslar med och vad vi vill uppnå. Vi kommer att närmare presentera olika sätt ni kan engagera er på, t.ex. genom rådgivning, opinionsbildning eller anordna utbildningar. Det kommer givetvis även finnas möjlighet att ställa frågor!

Asyljuristen Emelie Hökfelt håller två föreläsningar om asylrätt på Telaris, Juridicum, den 25 januari och den 9 februari. Båda kl 17.30. Föreläsningarna riktar sig till juriststuderande.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skyddsvärnet 2016:

28 januari, Stockholm: Ensamkommande barn som försvinner - Frukostseminarium till sidans topp

Enligt Migrationsverket har cirka 300 ensamkommande flickor och pojkar årligen försvunnit i Sverige de senaste åren. (Bygger på statistik innan aug 2015.) Samtidigt har FN:s barnrättskommitté i sin senaste granskning i februari 2015 kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner, och specifikt pekat på brister i åtgärder och utredningar.

Skyddsvärnet ingår i ett nätverk som Länsstyrelsen i Stockholm har tagit initiativet till där flera organisationer medverkar, exempelvis Migrationsverket, Kommunförbundet Stockholms Län, Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun, m.fl.

På frukostseminariet den 28/1 kommer företrädare från några av organisationerna att berätta om sitt arbete med att förebygga och förhindra att ensamkommande försvinner.

Vi kommer bland annat att få lyssna på Peter Matsson som är internationell samordnare/kommissarie för gränspolisen, prata om sitt/polisens arbete med försvunna ensamkommande barn.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen Örebro 2016:

14 januari, Örebro: Att vara kontaktperson till en flykting till sidans topp

Asylgruppen Örebro pratar via Skype med Linda från Asylgruppen Malmö som har lång erfarenhet av kontaktpersonskap.

Studieförbundet Bilda, Fabriksgatan 8, torsdag 14 januari kl. 17.00.

Om du vill komma, anmäl dig till asylgruppenorebro@gmail.com så fort som möjligt.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Asylkommitté 2016:

Varannan måndag, Sundsvall: SPRÅK-CAFÉER I KULTURMAGASINET till sidans topp

Vårens SPRÅKA startar på måndag den 11 januari.

Lättsam träff för alla som vill träna att prata svenska.

Vi umgås och pratar svenska över en fika.

LOKAL: Kulturmagasinet, Café Skonerten.

TID: Varannan måndag kl. 18.00-19.00

DATUM: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5

FIKA: Självkostnadspris.

ARR: Sundsvalls stadsbibliotek, Sundsvalls Asylkommitté och ABF

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151112:

Rosengrenska 2015:

14 november, Göteborg: Heldag med späckat program till sidans topp

Lördagen den 14 november arrangerar vi Rosengrenskas heldag för allmänheten och alla som är engagerade i verksamheten. Dagen är späckad med intressanta föreläsningar, börjar kl 9.30 och avslutas kl 16.00 på Världskulturmuseet. En av höjdpunkter är en föreläsning av Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd, FARR, som ska tala om situationen för flyktingar i Europa. Även företrädare för Refugees Welcome och Röda Korset kommer att medverka. Hela programmet finns att läsa här och anmälan kan göras till heldag@rosengrenska.org. OBS att antalet platser är begränsat!

Program:

09:45 - 10:30 Rosengrenska och Röda Korset delar på sig. Matilda Persson, Lina Lönnberg, Alexis Gainza Solenzal och Sara Rangmar berättar mer om förändringsarbetet inom Rosengrenska.

11:00-12:00 Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade Anna Eldebo, psykolog och Trifa Shakely, kurator, berättar om arbetet på det nystartade centret som ger vård till personer med flyktbakgrund som lider av psykisk ohälsa till följd av upplevelser från krig, tortyr eller svår migrationsrelaterad stress. De kommer att lägga extra fokus vid arbetet med personer vars juridiska status betecknas som papperslösa.

13:00-14:00 Refugees Welcome to Gothenburg: från en Facebooksida till behovsstyrda strukturerade insatser till avveckling

14:30 - 16:00 Sverige, Europa och flyktingarna - En berättelse om arbetskraft, humanitet och signalpolitik

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och skribent i flyktingfrågor ger oss ett större perspektiv på flyktingsituationen i Europa idag.

 till innehållsförteckningen innehåll

Etikkommissionen 2015:

17 november, Stockholm: TUT - en orimlig symbolhandling till sidans topp

Synpunkter på beslutet om Tillfälliga Uppehålls-Tillstånd, den viktigaste punkten i den nya 6-partiöverenskommelsen

kl. 18.00, ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41

Medverkande:

Viktor Banke, jurist, specialist i migrationsrätt: Den ansvarslösa överenskommelsen - allvarliga konsekvenser humanitärt och ekonomiskt samt integrationen som inte blir möjlig.

Sanna Vestin, ordf. i Flyktinggruppernas Riksråd (FARR): Gränspolitikens signaler och signalpolitikens gränser.

Hanna-Marija Zivojinovic, jurist hos Läkare i Världens klinik. Asylprocessen - en rättssäker prövning? Om de utvisningshotade gömda och glömda.

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V), flyktingpolitisk ansvarig: Så värnar vi asylrätten och bygger ett Sverige för framtiden.

Ett samarrangemang med Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och ABF, Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Diskrimineringsdagen på SU 2015:

26 november, Stockholm: TALARPUB - Vem får hjälpa en flykting? till sidans topp

Medv: Louise Dane, Ignacio Vita och Nikita Feiz m.fl.

Vi står mitt i en stormande flyktingkris. I detta väcks det ideella engagemanget. Folk möter flyktingtågen på Centralstationen med vatten och mat men också med svaret på frågan "Vad händer med oss nu?".

En fråga som inte är helt enkel att svara på. Och vem kan, och får, svara? Vem äger frågan om det ideella engagemanget? Vilka risker finns vid rådgivning? Hur bemöter man människor på flykt? Vad kan man som juriststudent göra? Och hur ser framtiden ut för det ideella engagemanget och för de människor som är på flykt i Sverige?

Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet bjuder in till talarpub och diskussion i ämnet den 26 november på Juristernas hus.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151025:

Forum/Debatt 2015:

9 november, Stockholm: Solidaritet och lokala strategier - och globala utmaningar till sidans topp

Två arrangemang i Kulturhuset/Stadsteatern, kl 15.30-17.30

15.30: Solidaritet, volontärarbete och lokala strategier

Representanter från civilsamhälle, volontärorganisationer och kommun möts i en diskussion om det nya läget i Stockholm i och med höstens flyktingvåg. Hur har samverkan mellan frivilligrörelsen, Stockholms stad och myndigheter fungerat? Vad har varit bra och vad kan göras bättre? Vad planerar kommunen för insatser under vinter och vår? Vilka erfarenheter har volontärerna gjort från flyktingmottagning och flyktingförläggningar som de själva organiserat?

Deltagare: Emma Dominguez, Botkyrka flyktingboende, Aron Heinemann, Refugees Welcome Stockholm, Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd, Emma Persson, advokat specialiserad på asylrätt

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen Örebro 2015:

14 november, Örebro: Rättigheter och skydd efter ett utvisningsbeslut till sidans topp

Under Örebroveckan för mänskliga rättigheter kan du träffa oss på invigningen i Tegelbruket 8 november och på Föreningarnas hus 14 november kl 15:30 när vi ordnar en föreläsning med rubriken "Rättigheter och skydd efter ett utvisningsbeslut".

Föreningen Asylgruppen Örebro startade sin verksamhet i början av 2015. Vi arbetar ideellt för att stödja flyktingar, asylsökande och papperslösa. Det sker genom:

- Stöd i enskilda asylärenden

- Stöd i kontakten med myndigheter

- Förmedling av kontakt med advokater, läkare och andra fack-kunniga

- Stöd till dem med sociala och humanitära behov

Under året har vi medverkat till att tre gömda barn i åldern 7-13 år har kunnat börja i skola, något som de har rätt till. Tre barn har också fått börja i förskolan. Vi har ordnat barnvagnar, leksaker, kläder, matvaror och mediciner samt kontanter till ett tjugotal familjer och ensamstående i Örebro län. Vi har också gett råd i asylärenden till ett 30-tal personer som kontaktat oss via Facebook, e-post eller personligen. I våras arrangerade vi en fullsatt visning av filmen Förvaret om migrationsverkets förvar i Flen.

Blog från Örebroveckan för mänskliga rättigheter (Extern länk)

Asylgruppen Örebros Facebook-sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fridh Advokatbyrå 2015:

10 december, Göteborg: Seminarium - Samverkan för stöd till samvetsflyktingar till sidans topp

Best Western Hôtel Eggers, Drottningsalen

Obs - anmälan sker per mail till info@fridhadvokatbyra.se senast den 27 november.

Välkomna till seminarium den 10 december 2015! Seminariet syftar till att personer inom olika nätverk och organisationer ges tillfälle att mötas, utbyta erfarenheter och arbetssätt, lära sig om den senaste rättsutvecklingen inom migrationsrätten för just dessa flyktingar, samt få råd om hur asylprocessen kan tacklas framgångsrikt. Hur kan vi i nätverken kring flyktingar som söker skydd på grund av sin övertygelse, tro eller identitet stötta och hjälpa dem genom asylprocessen?

+ Föredrag om flyktingskap p.g.a. tro, övertygelse och sexualitet i den internationella migrationsrätten (John Panofsky) 18.00 - Föredrag om metod för att göra tankar och känslor trovärdiga (Tomas Fridh)

+ Presentation av tre olika verksamheter som arbetar praktiskt med flyktingskap med grund i tro, övertygelse eller sexualitet/identitet (Svenska Kyrkan, Reportrar Utan Gränser och RFSL)

+ Paneldiskussion om hur vi kan samarbeta för att stödja personer med skyddsskäl som grundar sig i tro, övertygelse eller sexualitet.

Flyktingar som åberopar skäl hänförliga till religiös tro, identitet och politisk övertygelse står i många fall inför liknande utmaningar. Juridiken och metoden för bedömningarna har gemensamma drag, och det finns ofta föreningar som kan bidra med praktisk hjälp till den asylsökande såväl som stödbevisning.

(...)

Läs mer och se fullständigt program i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-10-23:

ECRE members call for safe and legal channels to the EU for refugees till sidans topp

The ECRE Annual General Conference (AGC) took place last week in The Hague, together with the UNHCR NGO Consultations. The AGC was an occasion for all ECRE member organisations to come together and discuss the most pressing issues, as well as to plan ahead for the next years of work.

At the end of the three-day conference, ECRE Members issued a statement urging European leaders to act with responsibility and to show solidarity, "not only within the EU but towards those neighbouring countries that have hosted the vast majority of refugees," reminding them of the great solidarity efforts showed by citizens and civil society across Europe in welcoming refugees to their countries.

"Europe should not focus on fences and razor wire, but rather work together with its neighbours to offer humane solutions for people in need of protection. Finding these durable solutions requires the active involvement of civil society, the private sector, cities and governments. During our General Conference in The Hague, I was inspired by the numerous initiatives of ECRE members to protect refugees' rights and ensure protection, including integration," stated Morten Kjærum, ECRE Board Chair.

Celebrating, on the same occasion, the 40th anniversary of the consultation that led to the creation of ECRE, its members showed a tremendous commitment to, and support for, the work undertaken by the network, and highlighted the need to strengthen its actions and visibility, building upon the highly valued credibility and reputation that the network was able to achieve since its foundation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 15-10-23:

8 educational resources to better understand the refugee crisis till sidans topp

The world refugee crisis has led civil society to mobilise, and initiatives calling for greater support to refugees have multiplied across countries. But at the same time, there have been increasing demands, especially from schools on how to work on this issue, asking how to discuss it with young people, or with students.

Based on the recommendations of our global human rights education network, we have compiled a list of educational resources that explain the rights of refugees.

Seeking Safety and Time to Flee

By drawing parallels between the lives of primary school children and those of refugees, the two resources aim to create a feeling of global interconnectedness among pupils. Seeking Safety is designed for use with eight to 12 year olds. It features eight interactive activities to understand why people flee their country, and debunk the myths and stereotypes often associated with people seeking asylum. Time to Flee is for 11 to 16 year olds. Through fictional stories it addresses why people seek asylum and the difficulties they can face when they have to settle in a new country.

Against All Odds

Against All Odds is an educational online game that shows what it's like to flee a country. As they play, gamers plunge into the world of a virtual character where they have to build a new life in a different country after they escape conflict. The game is built on facts and short films, and comes with a teacher's guide that includes exercises and discussion topics. It is available in 12 languages.

Fleeing Syria

(...)

Läs hela listan - serier, filmer, böcker... (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Göteborg 2015:

2-7 november, Göteborg: Festival Illegal till sidans topp

Efter en fantastisk festivaldag på Världskulturmuseet den 6 juni är Festival Illegal tillbaka i förra höstens anda, med en enveckasfestival.

Under vecka 45 tar Festival Illegal över Göteborg med allt från föreläsningar till poesikväll på Angereds Teater. Festivalen kommer att ha ett tema per dag med aktiviteter utspridda runt i Göteborg.

MÅNDAG / Omvärlden och varför människor flyr

TISDAG / Att vara på flykt

ONSDAG / I väntan på asyl/uppehållstillstånd

TORSDAG / Att få ett avslag/Att leva gömd

FREDAG / Aktivism/Lägeskontroll i Sverige

LÖRDAG / Galakväll

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151009:

ICJ-Sweden 2015:

13 oktober, Stockholm: Flyktingarna, Folkrätten och Dublinförordningens kollaps till sidans topp

Juridiken bakom Europas flyktingkris

Kl 19:00, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm

Den nu rådande flyktingkrisen aktualiserar många juridiska frågeställningar. Hur långt sträcker sig EU-staternas förpliktelser att respektera rätten att söka asyl? Föreligger det en positiv förpliktelse att tillhandahålla lagliga vägar in i EU? Fungerar EU:s gemensamma asylsystem (CEAS)? Och hur länge lever Dublinförordningen?

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen och Svenska ILA inbjuder till ett seminarium där juridiken bakom Europas flyktingkris står i fokus.

I panelen

Louise Dane, doktorand i migrationsrätt, Stockholms universitet

Gregor Noll, professor i folkrätt, Lunds universitet

Rebecca Stern, lektor i folkrätt, Uppsala universitet

Moderator

Hans Corell, hedersordförande ILA, f.d. ambassadör och FN:s tidigare undergeneralsekreterare för rättsliga frågor.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150929:

Svenska Kyrkan i Norrköping 2015:

8 oktober, Norrköping: Utbildningskväll i asylfrågor till sidans topp

Torsdag 8 oktober kl 18.00-20.00, Sensus, Teatergatan

Välkommen till utbildningskväll i asylfrågor som tar upp utlänningslagen, Dublinförordningen, särskilt ömmande för barn och säkra länder.

Kom och ställ dina frågor till vår jurist! Martin Nyman, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Frågor och anmälan till susanna.lofgren(at)svenskakyrkan.se (Linköpings stift)

Utbildningskvällen genomförs i samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Swedish Refugee Advice Center).

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

FARR 15-08-31:

Utbyte av idéer på sommarkurs till sidans topp

Omkring 70 deltagare, varav en del tillresta från Stockholm, Malmö, Linköping, Örebro, Trollhättan och andra ställen, träffades i helgen på sommarkursen som ordnades av FARR och IMäI Göteborg under temat "Folkrörelse och hopp".

Seminarier om asylrättsrörelsens historia, kampanjmetoder, fristäder för papperslösa och andra ämnen varvades med filmvisningar och workshops om hur det går till att göra ett fanzine, skapa en sång eller arrangera en stödfest. Söndagen ägnades åt vittnesmål från flyktingar och rundabordssamtal kring en del av de konkreta idéer som kommit upp för framtiden.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150814:

FARR 2015:

29-30 augusti, Göteborg: Sommarkurs om folkrörelse och hopp till sidans topp

Regnade sommaren bort? Var inte orolig, det bästa är kvar!

FARR och Ingen Människa är Illegal i Göteborg ordnar sommarkurs om Folkrörelse och hopp.

Goda exempel... vad asylrättsrörelsen kan åstadkomma... vad solidaritet kan betyda... vad människor som går ihop kan göra tillsammans...

Lär dig fixa en stödfest, göra ett fanzine, skriva en låt...

Sjung allsång, se film, diskutera med aktivister från olika håll! Kom och låt dig inspireras!

TID: Lördag-söndag 29-30 augusti, från klockan 9.00 på lördagen till klockan 16.00 på söndagen. Det går bra att medverka under enstaka delar av kursen om en inte har möjlighet att medverka hela tiden.

PLATS: Göteborg, Kvinnofolkhögskolan. (Första långgatan 28 - huvudentré på Kryssdäcket 1, med ingång från Masthuggstorget. Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstolar.)

KOSTNAD: Ingen avgift, självkostnadspris för mat

LOGI: Ordnar du själv, men hör av dig om det är svårt

Det färdiga programmet är inte klart. Informationen på denna sida kommer att uppdateras!

ANMÄLAN: Skriv till sommarkurs@farr.se. Uppge antal personer och eventuella särskilda behov, om du är med i någon asylgrupp eller annan förening och om du vill hjälpa till med något!

Sista anmälningsdag den 25 augusti. Om du har en idé om något som du vill berätta om eller visa på kursen får du gärna skriva det till oss.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2015:

15 september, Göteborg: Rosenjuristerna föreläsning om EU:s asylsystem till sidans topp

kl 17.00, plats kommer

TEMA: EU:s asylsystem Välkomna på en helkväll med Rosenjuristerna! Tillsammans med bl.a. Madelaine Seidlitz håller vi en föreläsningskväll med fokus på det europeiska asylsystemet och specifikt de sk Dublinreglerna. Föreläsningen är öppen och kommer att hållas i Göteborg. Mer info följer, men boka in datumet redan nu och håll ögonen öppna! Kontakta info@rosenjuristerna.se för att anmäla dig. Varmt välkomna!

(Madelaine Seidlitz arbetar som jurist med ansvar för flykting- och migration samt med folkrättsfrågor i svenska sektionen av Amnesty International.)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

Picum 15-07-22:

PICUM Annual Workshop: Challenging Criminalisation of Undocumented Migrants till sidans topp

Images of migrants sleeping in tents alongside an imposing line of police cars in Calais, France; an airport security x-ray in Ceuta revealing the curled-up frame of an eight-year-old boy in a carry-on bag who was seeking family reunification but was prevented from doing so regularly because his father did not earn enough money to qualify for reunification with his son through regular channels; a deportation order given to undocumented migrants in Cyprus; and a handwritten sign with the simple words "no name", referring to a child born to an undocumented domestic worker who was raped by her diplomat employer and for whom the authorities in Germany refused to issue a birth certificate because the father left the country without recognizing paternity...

Those are just few examples of the many photos and other objects PICUM members brought to PICUM's Annual Workshop held on 12 June 2015 in Brussels to illustrate the criminalisation of undocumented migrants in their countries.

These realities, which reflect the impact of many migration policies nowadays in Europe, were the reason why PICUM dedicated this year's Annual Workshop to the theme "Ending the Criminalisation of Migrants". The Annual Workshop, followed by PICUM's Annual General Assembly on 13 June, gathered nearly 90 representatives of PICUM's member organisations in Brussels.

Mapping criminalisation at national level

To better understand the challenges undocumented migrants and their supporters face, PICUM members met in small groups to discuss key challenges as well as opportunities for addressing criminalisation in their countries.

Discriminating and xenophobic discourse about migrants, detention and deportation as migration management tools and laws which oblige service providers to verify residence status or share undocumented migrants' data, were mentioned across PICUM's membership as key challenges to undocumented migrants' rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2015:

Registrations for ECRE Annual General Conference & UNHCR NGO Consultations 2015 till sidans topp

ECRE's Annual General Conference (AGC) and UNHCR NGO Consultations will be held in The Hague on 14-16 October.

Each year, over 100 representatives from the refugee-assisting community in Europe gather for the ECRE AGC. It is a key moment for the ECRE network as it provides the Secretariat with their general direction for the coming year and allows members to guide ECRE's policy and advocacy positions, based on their experience at both the national and pan-European levels. This year, given the dynamics of today's European asylum debate, "ECRE vision" workshops will be looking into the future, with members guiding and revitalising ECRE's policy and advocacy positions.

There will also be a commemoration of the 40th anniversary of the founding of the "consultation" that led to ECRE, with a celebration at the Mauritshuis museum.

This year's conference will again include UNHCR Europe Bureau - NGO Consultations, intended to complement UNHCR's Global NGO Consultations, creating the space to raise issues, network and exchange views with UNHCR on asylum in Europe.

AGC 2015 keynote speeches will include Halleh Ghorashi, an Iranian-born anthropologist and Professor in Diversity and Integration at VU University Amsterdam and Volker Türk, UNHCR Assistant High Commissioner for Protection.

Artikeln med länk till konferenssidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2015:

Bologna, 30-31 oktober: ELENA's 30th Anniversary Advanced Course till sidans topp

Legal avenues for strengthening international protection in Europe

The Advanced ELENA Course on legal avenues for strengthening international protection in Europe will take place on Friday 30 October and Saturday 31 October 2015. It will be held in the Royal Hotel Carlton in Bologna, Italy.

The course will focus on bringing asylum cases to the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union as well as exploring other lesser used avenues such as UN and other Council of Europe mechanisms for advancing the rights of those in need of international protection.

The event will also cover the implementation of ECtHR and CJEU judgments, EC infringements procedures and monitoring Member States asylum systems. It will include three thematic practical workshops focusing on legal remedies in Dublin Regulation cases, family reunification and detention cases.

The course will examine effective remedy case law from the European Courts and the impact of the new asylum acquis on existing legal remedies.

Interested participants should register by Friday 25 September to secure a place. However, given the limited places available, interested persons are recommended to reserve their place as soon as possible. The conference fee (500 EUR for lawyers and NGO staff, 550 EUR for government officials and international organisations) includes one night's accommodation (30 October), meals as per the programme including an ELENA Anniversary dinner on Friday 30 October and reading materials. The fee does not include travel to the event or an evening meal on Saturday 31 October.

Once we receive your registration, you will be sent an invoice which needs to be paid before Friday 25 September.

Läs mer och registrera (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholm Pride 2015:

28-29 juli, Stockholm: ASYLFORUM 2015 till sidans topp

Arrangör: RFSL/RFSL Newcomer

Programpunkter:

+ Open drop-in legal aid for LGBTQ asylum seekers

Tuesday:

+ Opening ceremony/Öppnings ceremoni

+ Transgender rights in asylum/Transpersoners rättigheter i asyl

+ Dirty bingo: Sexual education and rights/Snusk bingo: Sexualupplysning och rättigheter

+ LMA: Personal security and rights/LMA: Personbevis och rättigheter

+ Newcomers in a New Home/Newcomers i ett nytt hem

+ LGBTQ housing for asylum seekers/HBTQ boende för asylsökande

Wednesday:

+ The Dublin Regulation in LGBTQ cases/Dublinförordningen i HBTQ fall

+ LGBTQ women in asylum/HBTQ kvinnor i asyl

+ Interviewing the Swedish Migration Board and politicians/Intervju med Migrationsverket och politiker

+ What needs to change/Vad bör förändras?

+ After the asylum process

+ The Darkside of LGBTQ/Den mörka sidan av hbtq

Läs mer om de olika arrangemangen och praktisk information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150625:

FARR 2015:

29-30 augusti, Göteborg: Tema folkrörelse på FARR:s sommarkurs till sidans topp

FARR:s sommarkurs kommer i år att gå av stapeln i Göteborg den 29-30 augusti, i Kvinnofolkhögskolans lokaler. Temat folkrörelse har vi valt för att det talas mycket om Sverigedemokraternas nästan 13 procent i riksdagsvalet, men vi vill istället lyfta fram alla inkluderande rörelser som finns. Vi vill att sommarkursen ska ge hopp och energi att fortsätta kämpa för asylrätten och mot rasism, genom att sammanföra folk från olika rörelser och lyssna till erfarenheter och goda exempel. Asylrätts- och fristadsrörelse nu och historiskt, exempel på sammanhållning från arbetsplatser, idrotten, kring nya boenden, självorganisering... Kom gärna med fler förslag!

Vill du veta mer?

Det är svårt att bestämma sig för en kurs innan programmet är klart. Men fyll i namn och mail-adress nedan, så kommer du att få mer information. Om du vill kan du också lägga till om du har några tips till arrangörerna eller särskilda önskemål.

Till kupongen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150529:

Stockholms Universitet 15-05-28:

Panelsamtal: Flyktingkrisen på Medelhavet - vad kan göras? till sidans topp

Under 2014 omkom fler än 3 300 personer på Medelhavet i samband med försök att ta sig till Europa. Hittills i år beräknas nära 2 000 ha omkommit. Varför ger sig flyktingar ut till sjöss? Vad kan, bör, får och måste EU:s medlemsstater göra?

Samtalets första del rör den faktiska och rättsliga bakgrunden: Varför ger sig flyktingarna ut till sjöss? Vad säger folkrätten? Vilka regler gäller? Vad får och ska stater göra till sjöss? Samtalets andra del rör vad som kan göras: Vilket rättsligt ansvar har stater för att förhindra att fler liv förloras till sjöss? Vad kan EU göra? Hur påverkar synen på migration?

Tid: torsdagen den 4 juni kl. 16.00-17.30

Plats: Hörsal D 8, våning 3, södra huset, Frescati, Stockholms universitet

Panelen består av:

Shahram Khosravi, lektor i socialantropologi med intresse för Iran och Mellanöstern, migration och mänskliga rättigheter.

Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt. Hans avhandlingsarbete rör folkrättsliga regler om räddning och skydd av migranter till sjöss.

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt. Hennes avhandlingsarbete rör principen om barnets bästa i migrationsprocessen.

Moderator för samtalet är Pål Wrange, professor i folkrätt och föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice.

Paneldiskussionen anordnas av Stockholm Center for International Law and Justice.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150520:

Odysseus Network / ECRE 2015:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer school on European law on immigration and asylum till sidans topp

The Academic network for legal studies on immigration and asylum in Europe, the Odysseus Network, has announced that registration for the 15th edition of the Summer School "European Union Law and Policy on Immigration and Asylum" is open. The Summer School will take place at the Université Libre de Bruxelles (ULB) in Brussels from 29 June to 10 July 2015.

The Summer School aims to provide participants with a thorough knowledge of European Union policy on immigration and a comprehensive overview of EU asylum law. Classes will be taught by leading specialists in the field, including academics from across Europe and high-ranking officials from European Institutions.

This year, the Summer School will include a new doctoral seminar in EU Immigration and Asylum Law. This seminar aims to provide a group of 15 PhD researchers with the opportunity to present their thesis topics and receive feedback from a panel of experts from the Odysseus Academic Network.

The Summer School also offers the opportunity to meet practitioners and academics working on asylum and migration across Europe and in Brussels-based EU Institutions (European Parliament, Commission and Council), International Organisations (IOM, ICMPD), NGOs (ECRE, JRS-Europe, Picum, etc.) and think-tanks (MPG, CEPS, MPI).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150429:

MR_dagarna 2015:

Göteborg 9-10 november: MR-dagarna - Tillsammans mot rasism till sidans topp

Nu släpper vi årets biljetter!

Tillsammans mot rasism - agera för allas lika värde lokalt och globalt. Det är temat för Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg. Nytt för i år: Du får 30 procent rabatt om du köper din biljett före den 30 juni.

Rasismen granskas

Det är 50 år sedan konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antogs av FN. Men trots det existerar rasismen i alla delar av samhället och manifesterar sig på olika sätt. Under Mänskliga Rättighetsdagarna kommer vi att granska rasismen och den strukturella diskrimineringen, både i Sverige och globalt, och diskutera idéer och metoder för hur vi kan motverka den.

Temat är Tillsammans mot rasism och konferensen äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kom dit du också!

I början av april hade uppemot 100 programförslag kommit in till kansliet och arbetet med innehållet pågår nu för fullt. Senaste nytt om programmet och bokade talare hittar du på vår hemsida.

Läs mer om priser, kampanj, bokning av utställningar och seminarier, annonser mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150327:

FARR 15-03-25:

Åtta nya i FARR:s styrelse till sidans topp

FARR höll den 21-22 mars en välbesökt kursdag och årsmöte i Gävle. Ett sextiotal åhörare fick på lördagförmiddagen information om FARR:s Afghanistanprojekt och om spelet på högsta politiska nivå i Afghanistan om vilka tvångsutvisningar landet ska accepteras. Eftermiddagen ägnades åt hedersrelaterade asylrättsfrågor. Men det fanns också utrymme för nätverkande - kontakter knöts för samarbete kring filmvisningar och folkhögskolekursen "Riv alla murar". Vid årsmötet på söndagen valdes åtta nya ledamöter med olika erfarenheter in i FARR:s styrelse.

Stina Carlsson, jurist och styrelseledamot i FARR, redogjorde på förmiddagen för de problem med bevisvärdering och trovärdighet som många asylsökande från Afghanistan råkat ut för. De intervjuer som FARR:s Afghanistanteam gjorde sommaren 2013 och materialet från ett hundratal personers asylärenden har granskats. FARR:s egen rapport som Stina Carlsson förberett är inte färdig för publicering men en del av ärendena har också studerats av studenten Nathalie Sylvander och ingår som fallstudier i hennes examensarbete i förvaltningsrätt: "Tillförlitlighetsbedömningar av muntliga utsagor i asylmål - en subjektiv eller objektiv verksamhet?"

Uppföljning av utvisade

Just nu pågår ett annat projekt som rör Afghanistan, nämligen att följa upp personer som utvisats för att få en bild av hur utvisningarna gått till, hur de utvisade klarar sig i Afghanistan, om de tvingas på flykt igen etc. Om du har kontakt med utvisade personer som kan tänkas vilja berätta om sin situation, hör gärna av dig till afghan(at)farr.se kring detta! Vid kursdagen berättade Disa Helander och Annette Rosengren om projektet och om ett par av de utvisade som de håller kontakt med.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150305:

Odysseus Network 2015:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer School: EU Law and Policy on Immigration and Asylum till sidans topp

at the Universite Libre de Bruxelles

The aim of the Summer School is to provide its participants with an comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the European Union from a legal point of view. The programme is organised by the "Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe", founded with the financial support of the Odysseus Programme of the European Commission and coordinated by the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. The course provides both the opportunity to live in a unique European environment, as Brussels hosts numerous European and international organisations and offers diverse possibilities of contacts, and to take part in an intellectually stimulating experience in a group of around one participants specialised in the area of asylum and immigration from all over Europe. Participants typically include EU and Melber States' officials, civil societies representatives, researchers, lawyers,judges, doctoral researchers and graduate students. The classes are conducted by academics from the universities cooperating with the Network, which is represented in all Member States of the European Union, Switzerland and Norway inmore, and by high ranking officials from international organisations, particularly the European Commission. Each class is in principle, given separately in French and in English. Participation in the Summer School is rewarded with a certificate of attendance.

The classes which are of legal character tackle the most recent developments in the field. The latest work by the European Commission, the Council and Parliament are integrated into the teaching, thanks in particular to the participation of European officials as lecturers at the summer school. Each participant will receive an extensive up-to-date documentation pack.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MR-dagarna 2015:

Tillsammans mot rasism till sidans topp

Planeringen av Mänskliga Rättighetsdagarna 2015 är i full gång. Årets tema är Tillsammans mot rasism - agera för allas lika värde lokalt och globalt. Vill du vara med och arrangera program? Fram till den 1 april kan du skicka in programförslag. Ta chansen och var en del av Nordens största forum för mänskliga rättigheter! Redan nu kan vi meddela att en av konferensens stora talare blir FN:s tidigare högkommissionär för Mänskliga Rättigheter, den sydafrikanska domaren Navi Pillay.

(...)

Arrangera program

Vill ni vara med och arrangera program under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015? Nu är det dags att skicka in programförslag till årets konferens som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 9-10 november. Deadline för ansökan är den 1:a april och priser finner ni på vår hemsida.

Tipsa oss!

Har du tips på någon speciell talare, organisation eller kulturakt som vi borde ha med i år? Tipsa oss! Alla förslag och idéer är mer än välkomna och du når oss enklast på: info@mrdagarna.se

Läs mer (Extern länk)

Information till programarrangörer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150221:

ICJ-Sweden 2015:

26 februari, Stockholm: Åldersbedömningar i asylprocessen till sidans topp

KL 18:00, Stora Nygatan 26

Deltagare:

Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket

Gregor Noll, professor vid Lunds universitet

Victoria Nyström, advokat

Information:

Frågan om en person är vuxen eller ett barn kan ha stor betydelse vid prövningen av de åberopade skyddsskälen och vid prövning av övriga åberopade tillståndsgrunder, till exempel rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Barn som söker asyl i Sverige har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik. Medicinska åldersbedömningar genomförs när det saknas tillförlitliga identitetshandlingar och det råder tveksamhet kring den uppgivna åldern. Ingen av metoderna som används kan anses helt tillförlitliga. Flera europeiska länder däribland Storbritannien har frångått förfarandet med handledsröntgen. Vilka metoder används i Sverige och vilket bevisvärde tillmäts resultaten i asylprocessen?

Anmälan görs till ICJ-S kansli på secretariat@icj-sweden.org snarast och senast måndagen den 22 februari. Begränsat antal platser.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Färnebo Folkhögskola 2015:

Riv alla murar till sidans topp

Färnebo folkhögskola arrangerar i höst en resande kurs till södra Europa.

I en tid av ökad rasistisk mobilisering är det viktigt att stärka rörelsen för solidaritet, antirasism och asylrätt.

Som deltagare i kursen Riv alla murar får du fördjupa dig i frågor rörande antirasism och asylrätt. Du kommer få möta organisationer och nätverk i Sverige och i södra Europa som kämpar för att riva de fysiska och strukturella murar som separerar och förtrycker människor. I kursen får du möjlighet att arbeta med reportage som redskap för samhällspåverkan.

Kursen pågår under två terminer och är indelad i tre perioder:

Period 1

Under den första perioden kommer du som deltagare fördjupa dig i frågor som berör antirasism, samt svensk och europeisk asylpolitik. I kursen får du arbeta med olika redskap för berättande som radio, foto, video och skrivande. Under den första perioden kommer du få möta flera svenska nätverk och föreningar som arbetar med antirasism och asylrätt, både på skolan och runt om i Sverige.

Period 2

Den andra perioden utgörs av en resa. Den kommer gå till länder vid södra Europas gränser och pågå under 6-8 veckor. Under resan kommer du möta flera olika grupper som arbetar med antirasism och asylrätt längs med EU:s gränser.

Period 3

Under den tredje och sista perioden av kursen kommer du själv eller tillsammans med kurskamrater arbeta med ett valfritt efterarbete. Du väljer själv var i Sverige du förlägger ditt efterarbete. Exempel på efterarbeten som genomförts tidigare på kurser är festivaler, föreläsningsturnéer, konstutställningar, nätverksbyggande och tidningar.

Studierna i Österfärnebo

(...)

Läs mer och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

FARR 2015:

Boka 21-22 mars i Gävle! till sidans topp

Schemat för FARR:s kursdag och årsmöte 21-22 mars är inte helt spikat men klart är att lördageftermiddagen kommer att bli full av föreläsningar och diskussion kring asylrätt med experter och inriktning på bla HBTQ, konvertiter och familjeåterförening.

Start 13.00 med lunch före, 12.00. Den som vill och kan komma redan på förmiddagen kommer att få ta del av rapporter från FARR:s Afghanistanprojekt. Det handlar om trovärdighet, bevis - och deportationer. Lördagskvällens program är inte klart. På söndagen kan du som är individuell medlem i FARR eller med i en grupp ansluten till FARR vara med på årsmötet. Då följer vi upp med diskussion om var FARR kan göra bäst nytta och hur vi ska påverka politiken.

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. Kursdagen och årsmötet arrangeras i samarbete med Asylkommittén i Gävleborg. Mer information om kursdagen som är öppen för alla kommer här på hemsidan och på Facebook. Medlemmarna får kallelse per post till årsmötet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Filmcentrum 2015:

12 mars, Stockholm: Seminarium: Det globala klassrummet till sidans topp

Den Globala Skolan och FilmCentrum bjuder in till ett seminarium som fokuserar nyanlända elever i skolan. Seminariet vill stimulera reflektion och ge kunskap kring elevernas bakgrund och situation samt förmedla pedagogiska verktyg för klassrummet.

Under dagen visas filmen Franska för nybörjare med presentation och eftersnack av journalisten och författaren Alexandra Pascalidou. Seminariet är i Stockholm och är kostnadsfritt.

Tid: 8.45-16.00, Plats: Bio Rio, Hornstull

Franska för nybörjare är en dokumentärfilm gjord i Frankrike, där vi under ett år får följa en grupp elever i åldrarna 11-15 år som nyligen anlänt och går i förberedelseklass för att lära sig franska.

Vi får också lyssna till journalisten Meron Estefanos som förklarar varför det den senaste tiden har kommit många ensamkommande barn från Eritrea.

Lärare från Sprintgymnasiet i Stockholm stad ger också en inblick i den pedagogiska vardagen med nyanlända elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Samanthi Al-Dhaheri från Nyköping ger ytterligare perspektiv på hur en kommun kan arbeta långsiktigt och strategiskt med nyanlända.

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.45 och programmet börjar kl 9.00 i biosalongen på Bio Rio.

Målgrupp: alla kategorier lärare, studenter och bibliotekspersonal

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150130:

Odysseus Academic Network 2015

6 februari, Bryssel: Alternatives to immigration detention - time for implementation till sidans topp

Organised in the framework of the Made Real Project funded by the European Union, this conference provides a comprehensive understanding of the EU legal framework on alternatives to detention (ATD) for asylum seekers and migrants. While alternatives to detention are still poorly applied in practice after four years of implementation of the Return Directive, it presents a range of practices in selected Member States. The results of the research conducted will be presented by the coordination team and project partners, together with interventions from practitioners, judges and academics from several EU Member States as well as representatives from EU institutions and international organizations at a moment when Member States have to transpose the directive on reception conditions for asylum seekers.

The 1st panel analyses the notion of alternative to detention and underlines its relevance in the EU context. The 2nd panel discusses the principles and difficulties underlying administrative decision-making and judicial control on both detention and alternatives to detention, taking successively the points of view of the administration and of the judge. The final panel presents the opportunities and challenges raised by the implementation of alternative to detentions in practice.

Free entrance upon previous registration by February 2nd: odysseus(at)ulb.ac.be

Mer om Odysseus network (Extern länk)

Konferensprogrammet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2015:

21-22 mars, Gävle: FARR:s kursdag och årsmöte till sidans topp

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. I samarbete med Asylkommittén i Gävleborg arrangerar FARR en kursdag på lördagen och på söndagen hålls FARR:s årsmöte. FARR-medlemmar och medlemsgrupper kommer att få brev om årsmötet. Mer information om kursdagen, dit alla är välkomna, kommer här på hemsidan. Till dess - hjälp FARR med att hitta nya styrelseledamöter!

FARR har en arbetande styrelse, där de valda ledamöterna hjälps åt med både det flyktingpolitiska och det praktiska arbetet, med hemsida och Facebook, medlemskontakter, att ta reda på fakta och svara på frågor, göra studiematerial, förmedla kontakter, sprida information, ordna event, formulera krav och allt vi kan hitta på för att stötta medlemmarna och dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken.

I år slutar flera styrelseledamöter av olika skäl och valberedningen söker nya som kan vara med och driva arbetet vidare. Känner du dig manad eller vet du någon som borde vara med i "Team FARR"?. Det behövs olika kompetenser så ingen behöver vara expert på allt - huvudsaken är engagemanget för asylrätt. Skriv till valberedning@farr.se!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 2015:

2-3 juni, Budapest: Conference: "None of Europe's children should be stateless" till sidans topp

The European Network on Statelessness (ENS) has released a call for papers for a conference organised in the framework of the campaign "None of Europe's Children should be Stateless." The conference, to take place in June, will share new research on the causes and impact of childhood statelessness in Europe. It will also provide a forum to disseminate knowledge on legal, policy and programming interventions that can help to realise children's right to a nationality. The call for papers for the conference is now open and presentations by scholars and practitioners, dealing with research, policy or projects that relate to childhood statelessness in Europe are particularly welcomed.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-01-29:

Gräsrötter och EU-politiker på migrationsforum till sidans topp

Den 26-27 januari samlades omkring 200 deltagare till "European Migration Forum", som utlysts av EU-kommissionen och EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESC. De flesta representerade frivilligorganisationer eller lokala institutioner. Tidigare liknande möten har bara rört integrationsfrågan. Denna gång var ämnet "Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean". Få deltog från Sverige, men en av dem var Sanna Vestin, FARR:s ordförande. Hon rapporterar att de förslag som togs fram i diskussionsgrupper blev starkt inriktade på migranters rättigheter.

När den ansvarige EU-kommissionären Dimitris Avromopoulus besökte mötet en kort stund möttes han av en tyst protest mot olagliga deportationer vid EU:s yttre gräns.

Trots mötets uppfordrande titel hade ingen av de förberedda diskussionsgrupperna fokus på frågan om legala vägar för flyktingar eller andra migranter.

- Jag var faktiskt tveksam till att resa till konferensen över huvud taget, säger Sanna Vestin. - Varför skulle jag sitta i en workshop om hur smuggling ska bekämpas, utan att prata om legala vägar? Det går inte! Arrangörerna höll först fast vid att vi inte skulle gå in på den frågan. Men jag var inte ensam om att tycka att frågorna hör ihop och det blev en bra diskussion med migranters rättigheter som utgångspunkt.

(...)

Starkast intryck på många deltagare gjorde antagligen vittnesmålen från migranter som själva gjort den livsfarliga färden i småbåtar över medelhavet.

Det blev knäpp tyst i salen när Majid Hussain berättade hur hav och himmel var ett, hur människor dog i båten av ren skräck och utmattning och andra drunknade. I yttersta nöd blev de ivägkörda av den maltesiska kustbevakningen istället för att räddas. De kom i land på italienska Lampedusa - och blev åter förnedrade istället för att mötas med värme och läkarvård.

(...)

Hela artikeln med bilder (Extern länk)

EESC pressmeddelande från European Migration Forum (Extern länk)

Fler bilder från EESC (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150114:

Fores 2015:

22 januari, Stockholm: Invandringsmotstånd i Sverige och Europa (seminarium) till sidans topp

Välkommen till seminarium om invandringsmotstånd i Sverige och Europa och Sverigelanseringen av forskningsantologin ´European Populism and Winning the Immigration Debate.

Bidrog den ekonomiska krisen till ökat stöd för populistiska anti-invandringspartier? Har attityder blivit mer negativa över tid? Varför röstar man på dessa partier? Är det främst proteströster, vad spelar partiledaren för roll och hur bör andra partier och civilsamhället agera? Vad kan vi lära oss av forskningen och vilka lärdomar kan vi dra från hur anti-invandringspartier bemötts i andra europeiska Antologin nyanserar och motsäger till viss del de vanligt förekommande analyser som ofta görs vad gäller denna typ av partier och deras väljare. Under seminariet kommer fokus att vara på ett svenskt perspektiv, men också vad vi har att lära från de fallstudier som är med i boken.

Seminariet inleds med att antologin presenteras av redaktören, Clara Sandelind, Sheffield University, och medförfattare Mikael Hjerm, Umeå Universitet, detta följs av en kommentar av Jens Rydgren, professor i politisk sociologi och en av Sveriges främsta experter på området. Seminariet avslutas med en expertpanel bestående av bland annat Expos Daniel Poohl och Bengt Westerberg, utredare för den statliga utredningen Främlingsfienden inom oss. Seminariet leds av Anna Rehnvall, programchef Fores migration.

Tid: 12.00- 13.30 (lunch serveras från 11.30)

Plats: Fores, Bellmansgatan 10 (t-bana: Slussen/Mariatorget), Stockholm

Språk: Svenska

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141230:

Kvinna till Kvinna / Globalportalen 2015:

13 januari, Stockholm: Samtal om kvinnor på flykt i Irak och Syrien till sidans topp

Plats: Slakthusplan 3, Kvinna till Kvinnas kontor, T-bana Globen, Stockholm

Mellanösterns kvinnor får betala ett högt pris för de konflikter som regionen genomlider. Kvinna till Kvinna bjuder in till ett samtal om kvinnors rättigheter och situationen för kvinnor på flykt i Syrien och Irak.

Kvinnor på flykt saknar grundläggande skydd som tak över huvudet och tillgång till vård. Våld i nära relationer ökar också när vapentillförseln ökar i samhället. En stor del av flyktingarna är ensamstående kvinnor och änkor som utöver sitt ansvar för hushållet och barnen också blivit försörjningsansvariga. Den desperata situationen gör att fler unga flickor gifts bort och risken för sexuell exploatering ökar.

Rädslan för att bli våldtagen av väpnade grupper är en vanlig anledning till att kvinnor flyr. Sexuellt våld och hot om sexuellt våld används som en del i krigsföringen. Samtidigt ser vi hur kvinnors kroppar återigen används i propagandasyften och som argument för ökad militär aktion.

Men trots att förhållandena är svåra reser sig kvinnor och organiserar sig. Kvinnor som själva har flytt arbetar för att stödja andra utsatta kvinnor. Kvinnoorganisationer i regionen utbildar kvinnor på flykt i deras rättigheter, samlar in vittnesmål om övergrepp från väpnade aktörer, deltar på gräsrotsnivå i lokala politiska församlingar och fortsätter kampen mot våld i nära relationer och människohandel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141206:

ECRE 2014:

12 december, Bryssel: Conference on judicial control of immigration detention in the EU till sidans topp

Within the framework of the Project CONTENTION (CONTrol of immigration detention), the Migration Policy Centre and the Odysseus Academic Network examined the lawfulness of different detention practices of irregular migrants in 11 EU Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, France, Germany, Italy, the Netherlands, Slovakia, Slovenia and the United Kingdom. The project examined the jurisprudence on pre-removal detention of third country nationals between 2008 and 2014 in order to evaluate the impact of the Returns Directive in this area. The findings of the comparative research will be discussed by judges, academics and EU representatives at a conference on 12 December 2014 in Brussels. Furthermore, a database detailing more than 400 cases on migrants' detention will be presented.

On the same occasion, the follow-up project REDIAL (RETurn DIAlogue) will be launched. REDIAL intends to promote dialogue amongst judges and legal academics in the Odysseus Network working on return cases.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Umeå 2014:

13-14 december, Umeå: Asylrättshelgen - Programmet! till sidans topp

Vi i Ingen människa är illegal Umeå hoppas att den här helgen ska ge oss en ökad förståelse av asylrätten och hur vi kan använda oss av den på olika sätt. Vår ambition är att sprida information om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut. (...) Det blir en fullspäckad helg med många informativa och viktiga punkter. Vi ser fram emot att få uppleva den tillsammans med er!

/Ur programmet:/

Lördag 13/12: Grundkurs i asylrätt (10.00-17.15) med Michael Williams, FARR

BOKBORD, LOPPIS, UTSTÄLLNINGAR: Alsike kloster och Hidden Voices

MIDDAG OCH FESTLIGHETER: performance, poesi, dans, rap sång, Dj beatsocker...

Program söndag 14/12:

Fortets murar på två sidor Atlanten (09.45 - 11.15, Nat K Hedlund)

Tortyr, trauma och trovärdighet (10.00 - 11.00, Frida Johansson Metso)

Konvertiter (10.00 - 11.00, Mikael Williams, FARR)

Film Handläggaren (11.00 -12.00)

Aktivist workshop (11.30 - 13.00, Foujan Rouzbeh)

HBTQI och Asyl (11.30 - 13.00, RFSL Newcomers)

Ni´lin - Här är vårt hem (12.20 - 13.00)

Lokal aktivism (14.00 - 15.00) organisationer och föreningar aktiva i Umeå!

Film Den okända vägen (15.00 - 16.00, Rädda Barnen)

UR:s fyra filmer om barn utan papper (15.00 - 17.00)

EU-migranters situation i Umeå/Europa (15.15 - 17.15, Rung & Allt åt alla)

Situationen för asylsökande palestinier (16.15 - 17.15, Hanan Abunasser)

Dessutom Rådgivning med FARR (12-13 & 14-17)

BOKBORD, LOPPIS, UTSTÄLLNINGAR: Alsike kloster och Hidden Voices

Se programmet i sin helhet (Extern länk)

Se även:

IMäI 14-11-28: ImäI Umeå säljer sina tröjor på nätet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141125:

Picum 2014:

2 december, Bryssel: Register for a hearing on the employers' sanctions till sidans topp

Effective tool in reducing irregular migration or the labour rights of undocumented workers?

Hosted by Judith Sargentini, MEP and Jean Lambert, MEP (Greens/EFA) and co-organized by PICUM and the Polish NGO Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Association for Legal Intervention), this event aims to analyse the impact of the Directive on reducing irregular migration and on enforcing the labour rights of undocumented workers ('EU Employers' Sanctions Directive').

Moreover, the event will present the findings of the project "For Undocumented Migrants' Rights in Central Europe", which looks at the impact of employers sanctions in Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia.

The hearing will take place on Tuesday, 2 December 2014, from 15:00 - 18:30 at the European Parliament in Brussels, Room A5E1.

The EU Employers' Sanctions Directive entered into force in July 2009 as a central component of the EU's migration policy to prevent irregular migration. The Directive establishes sanctions for employers who hire undocumented workers in order to curb irregular employment, which is seen as a "pull factor" for irregular migration.

Five years after the adoption of the Directive, this public hearing seeks to present the views of a broad range of stakeholders involved in the employers' sanctions regime: policy makers, labour inspectors, trade unions, civil society organisations, international organisations and think tanks.

As places are limited, those requiring an access badge for the EU Parliament must register until 25 November 2014 at: info(at)picum.org providing the following details: full name, date of birth, nationality, type of document (passport, ID card), number of passport/ID.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om projektet "For Undocumented Migrants' Rights in Central Europe" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosenjuristerna 2014:

4 december, Göteborg: Asylprocessen från ax till limpa till sidans topp

Föreläsning med Petter Aasheim som talar om den asylrättsliga processen steg för steg utifrån sin roll som offentligt biträde för asylsökande. Vilken är biträdets roll och hur kan det bidra till att den sökande vinner framgång med sitt ärende? Efteråt öppnas upp för frågor.

18.00 i SEB-salen, Handelshögskolan

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 2014:

10 december, Stockholm: Asylsökande och torterad? till sidans topp

Hur värderas tortyrskador i den svenska asylprocessen och vad krävs för att få skydd?

Välkommen på frukostseminarium

Onsdagen den 10 december 2014 kl 08:00 - 09:30 på Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54 (T-bana Mariatorget)

Varje år kommer tusentals asylsökande till Sverige som i sina hemländer utsatts för tortyr. Hur identifieras dessa personer? Hur utreds deras skador? Hur värderas dokumentation av tortyrskador i den svenska asylprocessen? Allt för att säkerställa en rättssäker asylprocess och för att få rätt till vård och behandling.

Svenska Röda Korset kommer presentera sin studie i vilken vi har granskat hur avgöranden från Migrationsverket och migrationsdomstolar bedömer ärenden där tortyr åberopas och vilka svårigheter det finns i dessa bedömningar. Studien kommer att kommenteras av Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Vid seminariet ges också en inblick i hur tortyrskadeutredningar genomförs med koppling till Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Anmäl dig senast onsdag den 3 december till irupe.pozo.graviz (at) redcross.se

Vi bjuder på frukost.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141114:

Fristad Stockholm 2014:

22 november, Stockholm: Socialtjänsten och papperslöshet till sidans topp

- ett samtal arrangerat av Fristad Stockholm

Kl 13, rummet Vantör i ABF-huset, Sveavägen 41

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för alla personer som vistats inom den, vilket alltså borde inkludera papperslösa. Malmö stad har skrivit riktlinjer när det gäller socialstöd för papperslösa vilket har underlättat främst familjers möjlighet till stöd, men något liknande saknas fortfarande i Stockholm.

Fristad Stockholm kämpar nu för att tillgängliggöra socialtjänsten för en grupp människor som idag är fråntagna rätten till stora delar av välfärden och staden. Hur kan Stockholm kan följa i Malmös fotspår, eller kanske bli ännu bättre?

Papperslösa vuxna och barn som bor i Stockholmsområdet får inget ekonomiskt stöd av vare sig migrationsverket eller kommunen. I Malmö har papperslösa barn och kunnat få försörjningsstöd och bidrag till boende sedan årsskiftet, och papperslösa vuxna kunnat söka akutstöd till mat. Det som hände var att nya riktlinjer till socialtjänsten togs fram inom kommunen, där socialtjänstlagen och Barnkonventionen tolkades mindre snävt än tidigare.

Det är upp till varje kommun att själv tolka socialtjänstlagen när det gäller papperslösa, men alla som vistas i kommunen ska ha rätt till en individuell prövning för akutstöd enligt lag. När barn som vistas i kommunen far illa är det kommunens skyldighet att bidra med stöd. Trots detta ser vi i praktiken att riktlinjer på kommunal nivå krävs för att denna rättighet för papperslösa personer ska respekteras och upprätthållas.

Så hur ser det ut i Stockholm? Vad krävs för att en liknande förändring ska ske? Vad anser Stockholms politiker och stadsjurister om hur riktlinjerna ska skrivas?

(...)

ABF info (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141102:

FARR 2014:

6 november, Göteborg: Föreläsning om trovärdighet till sidans topp

Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg bjuder i samarbete med Rosenjuristerna och FARR in till en föreläsning i asylrätt på temat "Trovärdighet". Föreläsare är Lars Magnusson, rådman på förvaltningsrätten i Göteborg.

Tid och plats: Kl. 18:00 torsdag den 6:e november, Handelshögskolan SEB-salen

Efter föreläsningen är det öppet för frågor på temat men även för andra allmänna frågor till Lars Magnusson i egenskap av rådman vid förvaltningsrätten. Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141018:

ECRE 14-10-10:

28 October, Brussels: Access to Protection? Bridges, not Walls till sidans topp

The Italian Council for Refugees (CIR) and ECRE are organising a conference on access to the European territory and to asylum procedures for people fleeing war and persecution. The conference will take place in Brussels, at the Residence Palace on 28 October. To register, please email Yasmine Mittendorff at mittendorff@cir-onlus.org by 24 October.

The issue of access to protection in Europe will be approached both at policy level, especially in the light of the current Italian Presidency of the Council of the EU, and from a more technical perspective, starting from the modalities for the transposition into EU and national legislations and procedures the principles established in the case Hirsi Jamaa and others vs. Italy. In this judgment, from 2012, the European Court of Human Rights (ECtHR) ruled that by pushing migrants back to Libya, Italy violated the European Convention on Human Rights and, in particular, the principle of non-refoulement, which prohibits returning migrants to countries where they may face persecution or inhuman or degrading treatment.

"The Strasbourg Court reached conclusions which have a far broader significance than the concrete case to which the Decision refers. Access to protection and to asylum procedures has become increasingly difficult in the countries of the European Union due to a combination of policies and measures that hamper the regular and safe arrival of asylum seekers. In this context, the Hirsicase is of utmost importance as it delineates clear standards that EU Member States must respect when implementing border controls", said Maria De Donato from the Italian Council for Refugees.

Speakers include representatives of the Italian Navy, the EU Border Agency Frontex, UNHCR, the Parliamentary Assembly of Council of Europe, ECRE and CIR.

The conference is organized in the framework of the "Access to Protection: a Human right" project - funded by the European Programme for Integration and Migration (EPIM), an initiative of the Network of European Foundations.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Umeå 2014:

13-14 december, Umeå: Asylrättshelg 13-14 dec till sidans topp

Ingen människa är Illegal Umeå bjuder in dig till Asylrättshelg den 13-14 dec. Genom föreläsningar, samtal, bokbord, utställningar och mingel vill vi sprida kunskap om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut och vad den innebär för människor som berörs av den.Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter. Det kommer finnas utrymme för olika organisationer att berätta om sitt arbete. Vill du och/eller din organisation/förening delta med en föreläsning, workshop, samtal, utställning, bokbord, uppträdande kontakta oss på: umea@ingenillegal.org

Under lördagen den13e kommer en grundkurs i asylrätt hållas av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd. Med fokus på hur svensk och europeisk migrationspolitik ser ut och fungerar i praktiken. Ingen tidigare erfarenhet behövs för att delta. För att delta på grundkursenanmäl dig till: umea@ingenillegal.org Skriv gärna asylrättshelg i rubriken.

Söndagen den 14e kommer bestå av flera olika föreläsningar och samtal och kan ses som en fördjupning av grundkursen. Mer info kommer snart!

Helgen är gratis och det kommer serveras billig mat och fika.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 14-10-15:

Launch of European Migration Forum till sidans topp

In 2009, the European Commission together with the European Economic and Social Committee launched the European Integration Forum, a platform for dialogue with civil society on issues related to integration of third-country nationals. Since, the Forum has met twice a year and discussed different subjects focusing on migrant integration. This year, it was decided to extend the scope of the Forum to cover more topics related to immigration and asylum that would benefit from a discussion with civil society.

The first meeting of the new European Migration Forum will take place on 26-27 January 2015, and will ask for contribution of the civil society to address the migratory flows in the Mediterranean, from the situation of migrants in the countries of origin and transit before departure, to their journey and their reception once arrived to the EU. During the last year, the number of migrants who attempted to cross the Mediterranean on unseaworthy vessels and risked their lives to reach Europe, very often seeking international protection, has significantly increased, while the conditions of travel have worsened. Migrants face severe violation of human rights by the criminals who organize the journeys, and sometimes death. The magnitude of the phenomenon requires new resources and solutions to ensure an appropriate management of these migratory flows, responding fully to the humanitarian emergencies while maintaining fair and effective migration and asylum systems.

Is your organisation active in this area and would want to participate? Read carefully the terms of the call for interest, fill in the application form and send it to eu-migration-forum@eesc.europa.eu no later than Monday 10th November, together with a scanned copy of the registration certificate of your organisation in your country. Please note that late applications will not be considered.

Läs mer och hämta ansökningsblankett mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141008:

Rosengrenska 2014:

18 oktober, Göteborg: Heldag med vård för papperslösa till sidans topp

Välkomna till heldag med Vård för papperslösa, Rosengrenska i samarbete med Röda Korset lördag 18/10 på Världskulturmuséet i Göteborg klockan 9.30 till 16.00

Äntligen kommer det definitiva programmet för vår heldag!

Tyngdpunkten kommer att bli på två frågor.

Den stora psykiska press som de papperslösa lever under och om juridiken runt dem.

Det är verkligen två svåra frågor - vad man kan göra för några av vår tids mest utsatta människor.

Programmet med inbjudan (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sensus 2014:

10 november, Kristianstad: Utställning och Seminarium: Vad gör vi med barnen? till sidans topp

I samband med utställningen Olika vägar till samma mål anordnar Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Sensus studieförbund en seminariedag på temat integration. Utställningen, som tidigare har visats på Globalen i Malmö, är gjord av sju ensamkommande ungdomar. Sju pojkar berättar om varför de lämnade sina hemländer, om flykten till Sverige och om de drömmar och framtidsplaner de har idag.

Seminariedagen äger rum den 10 november kl. 10-15 på Regionmuseet Kristianstad. Den riktar sig till alla som berörs och låter sig beröras av invandrarfrågor, såväl yrkesmässigt som ideellt.

På programmet finns bland annat en miniföreläsning av Syrienkännarna Inga-Lill och Samuel Rubensson. Vidare kommer en representant från Migrationsverket att berätta om vad som händer vid ankomsten till Sverige, representanter från olika flyktingförläggningar kommer att ge råd och tips och tidigare flyktingar kommer att berätta om sina vägar till integration.

Syftet med dagen är att deltagarna ska få möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper kring flyktingars situation och integration. Hur ser det ut i idag och vad gör vi för att allt ska fungera på bästa sätt? Hur fungerar det i den egna kommunen? Vad är positivt, vad är negativt? Vad kan vi lära av varandra och hur kan vi gå vidare?

Ett axplock ur programmet:

Din Bror - Våldsförebyggande metod för pojkar i tonåren, mot våld, mobbing och utanförskap. Årets integrationsprojekt i Hässleholm 2013.

Fri: JA - Fri: JA är ett samarbetsprojekt med syfte att öka kunskapen om hur vi kan arbeta med mångkultur och öka integration.

Situationen i Syrien- Syrienkännarna Inga-Lill och Samuel Rubenson ger oss lite bakgrund till situationen i dagens Syrien.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140920:

ECRE 14-09-19:

ECRE Annual General Conference & UNHCR NGO Consultation 2014 till sidans topp

ECRE's Annual General Conference (AGC) and UNHCR NGO Consultations will be held in Brussels on 15 - 17 October.

The conference gathers each year about 100 representatives from the refugee-assisting community in Europe. The AGC is a key moment for the ECRE network as it provides the Secretariat with general direction for the coming year and allows members to guide ECRE's policy and advocacy positions, based on their experience on the national and pan-European level. This year's conference includes a one day UNHCR NGO Consultation, to complement UNHCR's Global NGO Consultations, creating the space for European NGOs to raise issues, network and exchange views with UNHCR on asylum in Europe.

This year's event includes Roger Zetter of Refugee Studies Centre discussing "Forced Migration, Protection and Europe - Protection Space or Protection Denied", a panel discussion on managing reception crises in Europe and several workshops on a variety of topics including detention, ensuring safe and legal access to Europe, rescue at sea in the Mediterranean, and family reunification.

The conference programme and registration details can be found on the ECRE website and the deadline for registration is 3 October.

To follow the discussions on twitter, just follow @ecre.

Läs mer och registrera anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140911:

Göteborgs Stift 2014:

22-23 september, Göteborg: Utbildningstillfällen om asylrätttill sidans topp

Två utbildningstillfällen i Göteborg och Skövde, 22 och 23 september, med fokus på frågan om särskilt ömmande skäl för barn som trädde i kraft i somras.

Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande medverkar i två utbildningstillfällen i Göteborg och Skövde med fokus på frågan om särskilt ömmande skäl för barn som trädde i kraft i somras.

När och var:

Måndagen den 22 september Stadsmissionen, Stigbergsliden 6 i Göteborg klockan 17-19, med anmälan via webbformulär

samt tisdagen den 23 september i Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5 i Skövde klockan 17-19, med anmälan via webformulär

Utbildningstillfällena är kostnadsfria men deltagande ska anmälas senast den 18 september.

Arrangör är Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige

Läs mer och använd anmälningsformulär (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 14-09-03:

Bilder och tal från asylrättshelgtill sidans topp

FARR tackar alla som deltog på heldagen tillsammans med kampanjen Asylrätt 2014 hos Sensus lördagen den 30 augusti, och gjorde det till en lärorik dag. Tack också till alla som demonstrerade mot nazismen samma dag och till er som diskuterade framtiden med oss och manifesterade för asylrätt på söndagen. Vi hoppas att många efter denna helg fått nya insikter och nya vänner och är lika fast beslutna som FARR att fortsätta arbetet för att försvara asylrätten både i politiken och i praktiken!

Omkring 70 åhörare fick följa och kommentera fyra expertpaneler som i tur och ordning dissekerade problemen med att utvisningar kan ske till tortyr eller förföljelse trots att det är förbjudet i internationella konventioner, det snäva kriteriet "synnerligen ömmande omständigheter", Dublinförordningens effekter och den tunga bevisbördan som asylsökande ställs inför.

Inför varje panel visades vittnesmål via video. Berättelserna kom från Hejran som utvisats till tortyr, Mohadese vars pappa deporterades, Husni som riskerade livet under flykten och sedan levde papperslös i fyra år på grund av Dublinförordningen, Abdullah som inte kunde bevisa att han riskerar att bli ihjälslagen - och till slut papperslöse Haroon som talade till oss om demokratin.

Med den sista panelen övergick seminariet från analys till agerande, då ämnet var handlingsvägar. Alla paneldeltagare presenterades i en tidigare artikel.

En del av publiken gick efter seminariet vidare till Vitabergsparken där konstgruppen Ful och the Knife passande nog spelade kabaré Europa Europa.

Även söndagen gick i asylrättens tecken. FARR hade ett öppet styrelsemöte då vi bland annat diskuterade hur vi ska se till att asylrätt och mänskliga rättigheter ska få plats i diskussionen om flyktingars kostnader. På söndagkvällen deltog FARR genom sin ordförande Sanna Vestin också i Asylrätt 2014:s manifestation på Medborgarplatsen. En lång rad organisationer visade sitt stöd för de fyra kraven.

(...)

Läs mer, se bilder och lyssna till vittnesmålen (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140823:

Asylkommittén Gävleborg 2014:

26 augusti, Gävle: Vad händer med asylrätten efter valet?till sidans topp

Vad kan och vill politikerna göra?

tisdag 18.00. Musikhuset Gävle

En human asylpolitik är en central fråga för många inför valet. Välkommen till en paneldiskussion med medverkan från lokala politiker och ideella föreningar. Kom och lyssna och ställ dina frågor!

Samtalet kommer att utgå från de fyra kraven i kampanjen Asylrätt 2014.

Medverkande:

Ann-Helen Persson (C) Bodil Ceballos (Mp)

Charlotta Lagnander (Asylrätt 2014, jurist)

Jin Hajo (V)

Lili André (Kd)

Per-Åke Fredriksson (Fp) Åsa Lindestam (S)

Moderator: Emelie Lundin.

Arrangörer: Asylrätt 2014 GÄVLE, Asylkommittén Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2014:

30 augusti, Stockholm: Asylpolitik - ett lotteri?till sidans topp

Programmet är nu klart för seminariedagen om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10.

Plats: Sensus i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm

Arrangörer: FARR, Asylrätt 2014 och Studieförbundet Sensus

Dagen består av fyra panelsamtal, med utgångspunkt i de fyra krav som kampanjen Asylrätt 2014 har ställt inför valet i september 2014.

Utöver expertpanelerna kommer vi att få höra vittnesmål från personer som drabbats i asylprocessen. Dagen avslutas med en diskussion om hur vi går från analys till handling.

11.00-12.10: Sverige ska inte utvisa människor till tortyr och förföljelse

I panelen: Michael Williams, FARR och Svenska kyrkan, Gregor Noll, professor vid Lunds universitet, och Stig Åke Pettersson, RFSL.

13.10-14.20: Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter?

I panelen: Sara Granath, Rädda barnen, Astrid Seeberger, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och Ignatio Vita, advokat.

14.30-15.40: Dublinförordningens vara eller icke vara

I panelen: Frida Metso och Terje Holmgren från FARR, och Gregor Noll, professor vid Lunds universitet.

15.50-17.00: Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket

I panelen: Samarie Wijekoon Löfvendal, UNHCR Stockholm, Tomas Fridh, advokat och FARR, och Lotta Meurling, Asylgruppen i Sundsvall.

17.10-18.30: Från analys till agerande

I panelen: Sanna Vestin, FARR, George Joseph, Caritas Stockholm, och David Qviström, författare.

(...)

Läs mer detaljerat program (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 2014:

9 september, Bryssel: Launch of the Second AIDA Annual Reporttill sidans topp

The second AIDA Annual Report presents an overview of key developments in the legal framework and practice on asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers in 15 EU Member States (AT, BE, BG, CY, DE, FR, GR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, SE, UK) while assessing the challenges for asylum seekers in those EU Member States in accessing their rights under the EU asylum acquis.

In addition, the report presents an analysis of key EU developments in the field of asylum since September 2013, date of publication of the first AIDA Annual Report, with a special focus on legislative and policy developments that impact on access to the territory and external border controls. These include the Regulation on Maritime border surveillance in the context of Frontex operations, the EUROSUR Regulation as well as the Task Force Mediterranean and national operations such as Mare Nostrum. Furthermore, the report provides an analysis of the EU's response to the refugee arrivals resulting from the Syrian crisis in the past year and reflects on the meaning of the recently adopted strategic guidelines in the area of freedom, security and justice for the further development of the EU's asylum and immigration policy.

/Ur programmet:/

The reality of seeking asylum in the EU - the NGO Perspective: Spotlight on Italy, Cyprus and Bulgaria Italy by Christopher Hein - Italian Council for Refugees Cyprus by Corina Drousiotou - Future Worlds Centre Bulgaria by Iliana Savova - Bulgarian Helsinki Committee

Mer information och anmälan till mötet (Extern länk)

EVENT LIVE STREAM (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140813:

FARR 2014:

30 augusti, Stockholm: Heldag om asylrätttill sidans topp

Kampanjen Asylrätt 2014 och Flyktinggruppernas riksråd FARR bjuder i samarbete med Sensus in till en seminariedag om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10. Anmäl dig på anmalan@farr.se!

Plats: Sensus i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm - vid tunnelbanestationen Medborgarplatsen. Program - se nedan!

Ur presentationen från Asylrätt 2014: Den 14 september är det riksdagsval i Sverige och migrationspolitiken är tveklöst en av de viktigaste valfrågorna. EU bygger allt högre murar kring Europa, och det migrationspolitiska systemet innebär ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det bedrivs en hetsjakt på papperslösa, och flyktingar låses in i förvar under fängelseliknande former. Situationen är ohållbar."

På kvällen den 30 augusti rekommenderar vi gratisföreställningen av kabaré Europa Europa med konstgruppen FUL, i Vitabergsparken.

Söndagen den 31 augusti är medlemmar i FARR och i FARR:s lokalgrupper välkomna att vara med på ett öppet styrelsemöte om nätverksarbete mm, ca kl 9-14.

Samma dag kl 15 blir det offentlig manifestation för asylrätten .

Till seminarieprogrammet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140801:

FARR 2014:

30 augusti, Stockholm: Heldag med FARR och Asylrätt 2014till sidans topp

FARRs sommarkurs har i år fått en annorlunda form och medarrangörer med tanke på riksdagsvalet.

Det blir en heldag med panelsamtal kring Asylrätt 2014:s fyra krav: Inte utvisa till tortyr och annan förföljelse, ömmande omständigheter, Dublinförordningen, bevisbördan/trovärdigheten samt en avslutande diskussion om hur vi går från analys till agerande.

Plats och tid: Studieförbundet Sensus lokaler, Medborgarplatsen, Stockholm.

Start 10.00. Slut c:a 18.00.

I panelsamtalen deltar sakkunniga inom flyktingrörelser: Sanna Vestin, FARR, Michael Williams, Svenska kyrkan och FARR, Frida Metso, FARR, Stig-Åke Petersson, RFSL, Thomas Fridh, advokat och FARR, Lotta Meurling, Asylgruppen i Sundsvall, Astrid Seeberger, Karolinska institutet och Etikkommissionen för en human flyktingpolitik, Gregor Noll, Lunds universitet, Samarie Wijekoon Löfvendahl, UNHCR, Ignatio Vita, advokat, Mikaela Hagan, Rädda barnen, George Joseph, Caritas, David Qviström, författare, Terje Holmgren, FARR. Moderatorer Frida Metso och Mikael Leyi, båda FARR.

Dagen efter på eftermiddagen äger en manifestation rum som asylrätt 2014 arrangerar. Innan dess är grupper och enskilda medlemmar välkomna att delta i FARR:s öppna styrelsemöte, som förmodligen startar kl. 9.00 i Sensus lokaler, söndag 31 augusti.

Arrangör: FARR och Asylrätt 2014 i samarbete med Studieförbundet Sensus.

Utförligare program och information om hur man anmäler sig m.m. kommer i början av augusti.

Varmt välkomna till en intressant och viktig utbildningsdag.

FARRs styrelse, Asylrätt 2014 Stockholm och Studieförbundet Sensus

Tips för kvällen den 30 augusti: Konstgruppen FUL spelar kabaré Europa Europa i närliggande Vitabergsparken - gratis parkteater.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140617:

Asylnytt 14-06-17:

Om asylsökande och papperslösa i Almedalentill sidans topp

Några tips

Samtal: "Alla ljuger" - attityders betydelse för beslut och rättssäkerhet inom migrationsmyndigheterna (Extern länk)

Samtal: Fort Europa - vem kommer in? (Extern länk)

Debatt: Behöver Sverige och Europa en mer human flyktingpolitik? (Extern länk)

Samtal: "Europa stängt för dagen...välkommen åter? (Extern länk)

Föreläsning: Ett akut behov av ett hem - så räddar vidarebosättning liv (Extern länk)

Social mobilisering - verktyg och metoder för att åberopa mänskliga rättigheter (Extern länk)

Röda Korset, Soran och Özz bjuder Almedalsbesökarna på festival (Extern länk)

Många många fler... sök på "asylsökande" eller "papperslösa" (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140606:

Fridh Advokatbyrå 2014:

10 juni, Göteborg: Våras det äntligen för gömda barn?till sidans topp

Miniseminerium om ändringarna i Utlänningslagen under sommaren 2014

Fridh Advokatbyrå bjuder in till miniseminarium angående Miljöpartiet och Alliansens förslag om ändring i utlänningslagen gällande särskilt ömmande omständigheter för barn samt reglerna om anknytningsansökningar där barn är inblandade som träder ikraft den 1 juli och 1 augusti i år.

Björn Åhlin, utredare vid Fridh Advokatbyrå och lokalpolitiker (MP) från Lund, ger en inblick i bakgrunden till lagförslagen och reder ut hur det väntas påverka prövningen av omständigheter som:

- Vårdbehov - Vistelsetid, legal och "illegal" - Social anknytning, ex. genom skola - Nya omständigheter prövade genom verkställighetshinder

Seminariet hålls på Fridh Advokatbyrå, (Hotellplatsen 2, 3:e våningen, OBS ta hiss), kl. 18-20 tisdagen den 10 juni 2014. För vägbeskrivning, se fridhadvkatbyra.se

För att vara säker på plats, anmäl gärna att du kommer till info@fridhadvokatbyra.se

Vi bjuder på fika som passar alla, veganskt, glutenfritt och gott! Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140523:

Röda Korset 2014:

26 juni, Stockholm: Föreläsning: En atlas över tortyr - om tortyrskadeutredningartill sidans topp

Den turkiske läkaren Metin Bakkalci kommer till Sverige och berättar om hur han tog initiativ till FN:s protokoll för att utreda tortyrskador, det så kallade Istanbulprotokollet. Bakkalci kommer beskriva hur protokollet fungerar och hans svenska kollegor, Johanna Hermansson Tham, leg läkare Röda Korsets center för torterade flyktingar, och Hans Samnegård, leg läkare, beskriver hur svenska tortyrskadeutredningar görs. Den 26:e juni är FN:s internationella solidaritetsdag för tortyroffer och vi tycker föreläsningen passar extra bra just den här dagen. I Sverige genomförs idag mycket få tortyrskadeutredningar, trots kritik från Europadomstolen, vilket försämrar torterades chans att få asyl, vård och rehabilitering.

Obs! Metin Bakkalci talar engelska under föredraget, men svensk-turkisk tolk kommer hjälpa till med frågor.

När? 26/6 kl: 13.30-16.00.

Var? Hornsgatan 54, Stockholm, Röda Korsets lokaler.

Pris? 500 kr (300 kr för studenter).

Anmälan och frågor skickas till frida.johansson.metso@redcross.se

Sista anmälningsdag 20/6.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network 2014:

30 juni - 11 juli, Bryssel: Summer school: EU law and policy on immigration and asylumtill sidans topp

at the Universite Libre de Bruxelles

The aim of the Summer School is to provide its participants with an comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the European Union from a legal point of view. The programme is organised by the "Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe", founded with the financial support of the Odysseus Programme of the European Commission and co-ordinated by the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. The course provides both the opportunity to live in a unique European environment, as Brussels hosts numerous European and international organisations and their research facilities, and to take part in an intellectually stimulating experience in a group of several tens of participants specialised in the area of asylum and immigration from all over Europe. The classes are conducted by academics from the universities co-operating in the Network which is represented in twenty-seven Member States of the European Union, Switzerland and Nporway inmore, and by high ranking officials from international organisations, particularly the European Commission. Each class is given both in French and in English. Participation in the Summer School is rewarded with a certificate of attendance.

The classes which are of legal character tackle the most recent developments in the field. The latest work by the European Commission, the Council and Parliament are integrated into the teaching, thanks in particular to the participation of European officials as lecturers at the summer school. Each participant will receive an extensive up-to-date documentation pack.

+ Lectures

+ Teaching Staff and Coordination team

+ Schedule and Timetable

+ Admission requirements

(...)

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140513:

FARR 2014:

13 maj, Stockholm: Fristad Stockholm: tredje samtalettill sidans topp

Tisdag 13 maj hålls det sista samtalet i Fristad Stockholms samtalserie om migration. Denna gång är temat förvar och deportationer. Kl 18 på kulturhuset i Stockholm.

Video (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Göteborg och Expo 2014:

30 maj, Göteborg: Föreläsning om dagens organiserade intoleranstill sidans topp

Genom att sätta oss in i hur den rasistiska organiseringen ser ut, kan vi också lättare utveckla strategier för att bemöta den! Hur ser dagens politiska miljö som sprider rasism och intolerans ut? I och med valåret ökar aktiviteterna och därmed också behovet av kunskap om hur rörelsen fungerar. Maria-Pia Cabero från stiftelsen Expo går igenom aktörerna, deras budskap och propaganda, samt deras metoder.

När? Fredag 30 maj. Vegansk fika och information om IMÄI från kl. 16.00. Föreläsning från kl. 16.20.

Var? Matsalen, Kvinnofolkhögskolan, Masthuggstorget. Spårvagn 3, 9 och 11 till Masthuggstorget.

Tillgänglighet? Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil. Se info på Facebook-eventet: Expo-föreläsning 30 maj.

Varmt välkomna!

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2014:

7 July, Bryssel: Conference on quality legal assistance for unaccompanied childrentill sidans topp

The closing conference of the ECRE-led project Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children will take place in Brussels on 7 July. The project's findings will be presented as well as the comparative report on access to and quality of legal assistance for unaccompanied children in immigration and asylum procedures in seven EU Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Italy, Spain and the UK) and a set of principles and indicators.

The conference is targeted at practitioners and policy makers from Member States, European institutions and other international organisations.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140429:

Kulturhuset 2014:

29 april, Stockholm: Fristad Stockholm: Migrationtill sidans topp

18:00 - 19:30 Studion + Fri Entré

Tisdag 29 april är det premiär för Fristad Stockholm: Migration, en lösningsorienterad samtalsserie i tre delar.

På premiären, om gränser/gränskontroller, gästas vi av:

+ Madeleine Seidlitz, jurist på Amnestys sekretariat i Stockholm där hon främst arbetar med flykting- och migrationsfrågor.

+ Nasim Aghili, manusförfattare och regissör för Europa Europa som är en antinationalistisk kabaré om europeisk migrationspolitik.

+ Frida Metso, traumapsykolog vid Röda korsets center för flyktingar samt vice ordförande för Flyktinggruppernas riksråd.

(...)

Hela texten (Extern länk)

Trailer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140417:

Regeringen april 2014:

Seminarium om migrationens utvecklingseffekter i Sverige och världentill sidans topp

Måndagen den 28 april hålls ett halvdagsseminarium på temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem ministrar och tre generaldirektörer kommer att ge sina bilder av hur migration bidrar till utveckling, såväl globalt som nationellt. Seminariet anordnas som en del av det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Seminariet kommer att bestå av två paneldiskussioner. Den första fokuserar på på migrationens drivkraft för utveckling i världen och vikten av att beakta migration som en viktig komponent i utvecklings- och biståndspolitiken och vice versa. Detta synsätt går i linje med bl.a. Sveriges politik för global utveckling (PGU) som i 2014 års skrivelse fokuserar på migrationsströmmar.

Den andra panelen fokuserar på migrationens bidrag till utveckling i Sverige och hur dessa effekter ytterligare kan stärkas bland annat genom förbättrad integration, effektivare validering av utländsk kompetens och ökad möjlighet till mobilitet.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Universitets studentkår 2014

23 april, Stockholm: Juridik för alla, asyl för någratill sidans topp

En föreläsning i migrationsrätt - om rätten att bo och leva

16.00-17.00 Hörsal 4, Södra Huset, Stockholms Universitet

Du är välkommen på en föreläsning i migrationsrätt, men tusentals personer är inte välkomna i Sverige.

Simon Andersson, jur.kand, doktorand i processrätt och kursföreståndare för specialkursen i migrationsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet, gör juridiken tillgänglig för alla.

Miljoner människor är på flykt i världen, men få lyckas ta sig till tryggheten och ännu färre får stanna kvar där.

Sätt dig in i hur systemet fungerar så att du kan informera och rådge asylsökande. Simon som har arbetat med asylärenden delar med sig av sina erfarenheter och berättar om bristerna i migrationsprocessen.

Ta chansen att ställa frågor och delta i diskussionen som följer efter föreläsningen.

Studentkåren bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Asylrätt 2014:

23 april, Stockholm: Välkommen till Europa - Film och samtal om Dublintill sidans topp

Bio Rio kl 18.00-20-00, Hornstulls Strand 3

Europas asylpolitik - ett lotteri

Just nu lever tusentals människor i ett system som mer och mer liknar ett lotteri där det gäller att ha tur och få sin ansökan prövad i rätt land. Ett av de systemen kallas Dublinförordningen, som betyder att asyl måste sökas där en person har haft sin första myndighetskontakt. Människor skickas tillbaka till europeiska länder som är oförmögna till att ge ett riktigt skydd, och asylsökande tvingas bo på gatan eller i tältläger. Detta är en del i ett Europa som stänger sina gränser allt mer.

För att uppmärksamma Dublinförordningens konsekvenser anordnar vi en helkväll på Bio Rio med filmvisning och samtal.

Se dokumentärfilmen "Dublin": Daoud är ett "Dublinfall". Han kan inte åka tillbaka till Somalia men får inte heller asyl i Europa. Hör regissören David Aronowitsch och Sharmarke Binyusuf berätta om hur filmen gjordes.

Lyssna på personer som har påverkats av förordningen: Alireza Hasanzada och Abbas Ahmadi, medverkande i Asylstafetten 2013, delar med sig av sina egna erfarenheter.

Hur fungerar Dublinförordningen?: Sanna Vestin och Terje Holmberg från Flyktinggruppernas Riksråd förklarar. FARR är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som hjälper och samordnar flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda.

Efterföljande publiksamtal med alla medverkande!

Det kommer även att finnas smörgåsar och varm dryck till billigt pris som säljs innan programmet börjar.

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Amnestys juristgrupp Lund 2014:

23 april, Lund: Asylrätt i Sverigetill sidans topp

Amnestys Juristgrupp Lund och Migrationssamordnare Syd bjuder in till en tredje föreläsning på temat MIGRATIONSRÄTT, denna gången med Emelie Hökfelt som föreläser:

"En föreläsning om den svenska asylprocessen och hur det är att arbeta som offentligt biträde.

Emelie Hökfelt har arbetat på Svenska Röda Korset i 10 år och arbetar nu som biträdande jurist på Advokatfirman Hemzelius Fransson i Lund. Hon arbetar som offentligt biträde men har också stor erfarenhet av familjeåterföreningsfrågor och juridiken efter den ordinarie asylprocessen."

Föreläsningen hålls På Amnesty Lunds lokal på Östra Vallgatan 61, vid Botan.

Alla är varmt välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2014:

26 april, Göteborg: HELDAG - Rosengrenska i samarbete med Röda Korsettill sidans topp

En heldag med fokus på rätten till vård- en stor fråga. Aktuell och med många fallgropar...

Ur programmet:

Vård för papperslösa: Sedan 1 juli 2013 har vuxna papperslösa rätt till subventionerad "vård som inte kan anstå". Vi har kunnat ställa om vårdförmedlingen till att remittera och hänvisa patienter till den offentliga vården i större utsträckning. Mycket kraft har lagts på att följa upp hur det går för patienterna och att utvärdera effekterna av den nya lagen. Anne Sjögren, Henry Ascher, Sara Rangmar, Torgny Alstad och Lina Lönnberg berättar om detta pågående arbete, vad vi ser fungerar bra, vilka hinder vi fortsatt ser i tillgången till vård, vilka patienter som hamnar utanför och om våra framtida planer.

Papperslösas tillgång till stöd från Socialtjänsten: Linus Torgeby från Rädda Barnen i Göteborg berättar om arbetet för papperslösa barns sociala rättigheter. Annie Lin och Sofia Gabinus från Asylgruppen i Malmö berättar om erfarenheter av tillämpningen av Socialtjänstens nya riktlinjer för papperslösa i Malmö stad.

EU-migranters sociala situation och tillgång till vård: Claes Haglund, projektledare för Crossroads, Stadsmissionens center för EU-migranter i Göteborg

Socialstyrelsens ståndpunkter gällande begreppet "vård som inte kan anstå": Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, presenterar den nya rapporten "Vård för papperslösa, vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd."

Läs mer om anmälan, lunch mm (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140406:

Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala 2014:

8 april, Uppsala: Föreläsning om asylproceduren och ensamkommande barntill sidans topp

Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala önskar er välkomna till den tredje och sista delen i föreläsningsserien på temat kvinnor, barn och migration.

Vi får nu besök av Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd FARR, som kommer att berätta om asylproceduren, flyktingrörelsen och sina möten med ensamkommande barn.

Arrangemanget som är öppet för allmänheten anordnas i samarbete med studieförbundet Sensus. Vi bjuder i vanlig ordning på vegetariskt och rättvist handlat fika!

Var: Västra Ågatan 16 (i Sensus lokaler, bredvid SF-biografen Filmstaden och Norrlands Nation)

Tid: 18-20

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Umeå 2014:

9 april, Umeå: STUDIECIRKEL, nystart!till sidans topp

Syftet med studiecirkeln är att arbeta medvetandehöjande och öka kunskapen om asylsituationen i Sverige och Europa, om lagar teoretiskt, praktiskt & etiskt samt andra frågor rörande bl.a. flykt, asylrätt, integration, ptsd, etc. Vad, hur & hur ofta bestäms på första träffen.

Intresserad av att vara med? Kom!

Onsdag 9/4, kl.19.0 0

Kvarterslokalen Tuvgränd 7c, Haga. VÄLKOMNA!

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 2014:

22 april, Stockholm: Bryr sig EU om barn på flykt?till sidans topp

Rädda Barnens seminarieserie inför valet till Europaparlamentet fortsätter. Den 22 april arrangeras seminariet Bryr sig EU om barn på flykt? på Europahuset i Stockholm.

Bland andra Jasenko Selimovi? (FP) och Bodil Ceballos (MP) medverkar.

Notisen med länk till anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2014:

26 april, Göteborg: Heldag med Rosengrenskatill sidans topp

Ur programmet:

+ Vård för papperslösa. Anne Sjögren och Henry Ascher m.fl. rapporterar om läget

+ Papperslösa tillgång till stöd från Socialtjänsten - bl.a. Representant från Rädda Barnen i Göteborg om papperslösa barns situation.

+ EU-migranters sociala situation och tillgång till vård. Claes Haglund, projektledare för Crossroads, Stadsmissionen

+ Socialstyrelsens ståndpunkter gällande begreppet "vård som inte kan anstå".

Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, presenterar rapporten "Vård för papperslösa - vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd."

Anmälan skickas till heldag (at) rosengrenska.org - glöm inte beställa om ni vill äta lunchbuffé + fika á 100:-

Håll utkik efter mer information (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2014:

5-7 maj, Madrid: ELENA course on 'credibility assessment in asylum claims'till sidans topp

A course on 'credibility assessment in asylum claims', organised by the European Legal Network on Asylum (ELENA), Hungarian Helsinki Committee and ECRE, will take place in Madrid on 5-7 May 2014. The course is aimed at NGO legal practitioners, lawyers, decision makers and staff of national asylum authorities, researchers and those working in international and non-governmental organisations which specialise in asylum law.

People wishing to register, must complete the registration form and email it to tudor.rosu@helsinki.hu. The venue of the course will be the Rafael Hotel Atocha, situated in the centre of Madrid.

The course, which will be in English, will include plenary sessions facilitated by prominent experts and academics. The final programme and list of speakers will be available in April 2014.

The event is partially funded by the European Commission as part of the "Building Credibility" (CREDO 2) project, with the support of the UNHCR Bureau for Europe.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

SIOS - Stadsmissionen - ARENA 2014:

9-11 maj, Stockholm: Peoples Global Action 2014till sidans topp

This year's People's Global Action on Migration, Development, and Human Rights (PGA) will take place in Stockholm, Sweden from May 9 to May 11, 2014, prior to the Global Forum on Migration & Development (GFMD). Information on logistics and the program will be posted here as details are confirmed.

The People's Global Action on Migration, Development & Human Rights (PGA) is an independent civil society event parallel to the states-led Global Forum on Migration & Development (GFMD) process. The PGA brings together migrant associations, migrant rights organizations, trade unions, faith groups, academia and other civil society from around the world to share information, dialogue, strengthen analyses and develop joint actions and campaigns on current and emerging issues related to migration. It provides an essential space to enable civil society to critically engage the governments' GFMD process and to challenge states to undertake migration and development policy-making from a human rights framework, as well as hold governments accountable to their international human rights and development commitments. The PGA also paves the way for capacity building and the development of movements and networks.

The PGA prioritizes the voices and leadership of organized grassroots migrant and diaspora networks and communities, which are typically marginalized in international forums. The PGA discussions are centered on human rights as the basis for development and explores from a rights-based perspective, the full range of issues involved in migration, including the underlying problems of poverty and injustice, and how civil society and governments must address these.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se program och föreslå workshops (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140324:

SoaSek & Institutionen för socialt arbete mfl 2014:

25 april, Östersund: Heldag om människor i papperslös situation på Mittuniversitetettill sidans topp

Alla är välkomna!

PLATS: Sal F229, F-huset, Mittuniversitetet Östersund

Nätverket Ingen Människa är Illegal i Östersund: Fakta om papperslöshet samt hur nätverket arbetar praktiskt.

En person utan papper delar med sig av sina livserfarenheter.

Poesi av Sofia Nordqvist

Anne Sjögren från Rosengrenska Stiftelsen i Göteborg

Annette Rosengren, Författare och etnolog, med i FARR: Presenterar sin nya bok: "Springa på vatten, Transit Grekland. Om flyktingar och migranter i EU:s utkant".

Louise Ander från Rädda Barnen i Östersund: Rädda Barnens påverkansarbete för papperslösa barns rättigheter i Sverige

Cattis Laska från Ain't I a Woman: Kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd

Jessica Jönsson, doktorand Mittuniversitetet: Lokala reaktioner på globala problem: Papperslösa immigranter och socialt arbete

Medarrangörer: Ingen Människa är Illegal Östersund, Rädda Barnen Östersund-Frösön

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140310:

FARR 2014:

15 mars, Stockholm: FARR:s årsmötetill sidans topp

Alla medlemmar i FARR (och medlemmar i lokalgrupper till FARR) är välkomna till årsmötet den 15 mars i Stockholm. Styrelsen uppmanar alla att anmäla sig till arsmote@farr.se för att få utkastet till policydokument som ska diskuteras.

Vi samlas från klockan 10 och diskussionerna om FARR:s policy börjar 11.00. Själva årsmötesförhandlingarna blir på eftermiddagen med avslutning kl 17. De som vill kommer att kunna stanna kvar för att umgås och fika. Vid årsmötet kommer också FARR:s ungdomsstipendiat att presenteras.

FARR:s styrelse hoppas att många vill vara med och diskutera politiken, eftersom det är valår och vi kommer att behöva alla gemensamma krafter för att lyfta frågor om asylrätt, flyktingpolitik och antirasism i valrörelsen. Policyprogrammet innehåller kritiska texter och FARR:s krav inom en rad områden: EU:s flyktingpolitik, asylrätten i Sverige, ömmande omständigheter, asylprocess, verkställighetshinder, familjeåterförening, barn i asylprocessen, sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa, tvångsåtgärder och utlänningskontroll.

till innehållsförteckningen innehåll

Ett halvår kvar 2014:

15 mars, Stockholm: Ett halvår kvar - Politiskt heldagsforumtill sidans topp

Ur programmet:

12.00 - 13.30 Samtal: Vad hände med REVA och vad kom ur förra årets debatt? Tidningen Re:public samlar motstånd och visioner.

Medverkande: Shahram Khosravi, forskare i socialantropologi vid Stockholms universitet, Lucia Ramirez Tuesta, debattör och förortsorganiserad aktivist, Björn Hedlund, författare av boken "Fortets murar", Sandra Dolietis, leg. sjuksköterska som jobbar med vård för papperslösa migranter på Röda korset, Parisa Maleki, Revajouren, Dremko Candil, före detta papperslös och deltagare i Jonas Hassen Khemiris skrivarskola, Linda Stark, journalist som skrivit två reportage för Re:public om polisens jakt på papperslösa.

16.30 - 18.00 Samtal: Gäller asylrätten för alla? Om kvinnors och HBTQ-personers rätt till asyl

Medverkande: Trifa Shakely, initiativtagare till kampanjen Ain't I a woman, skribent, socionom och jurist, Sofia Sjöö, samordnare för genus- och hbtq-frågor på Migrationsverket, Ignacio Vita, jurist på Sju Advokater

Samtalsledare: Anna-Maria Sörberg, frilansjournalist och författare

Facebook-event med programmet i sin helhet och karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ABF Stockholm 2014:

22 mars, Stockholm: Antirasistiskt forumtill sidans topp

Hur hänger rasism, fascism och högerpolitik ihop? Hur ser den antirasistiska organiseringen ut? Vad innebär vithet? Välkommen till Antirasistiskt forum 2014, en heldag med antirasistiska strategier i fokus.

Lördag 22 mars 12.00 - 16.00 i ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré hela dagen!

Antirasistiskt forum arrangeras av ABF Stockholm, ABF Förbundsexpedition och LO-distriktet Stockholms län.

Ur programmet:

+ Migrationspolitik och papperslösas situation i Sverige ?

Vad görs för papperslösa idag? Och om det blir ett regeringsskifte, blir det någon skillnad? Samtal med representanter från Fackligt Center För Papperslösa, Ingen människa är illegal och Migrationspolitiska S-föreningen. Moderator: Erik Larsson, Arbetet.

Facebookevent med programmet i sin helhet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140224:

Asylrätt 2014 Gävle 2014:

5 april, Gävle: Föreläsnings- och workshopdagtill sidans topp

Varmt välkomna till Gävle för en heldag med föreläsning och workshop om asylpolitik

Lördag den 5:e april kommer Lotta Lagnander, jurist specialiserad på asylfrågor, hålla en föreläsning utifrån Asylrätt 2014:s fyra krav.

Vad handlar de olika kraven om? Vilken är deras bakgrund? Hur ser Sveriges lagar ut och hur omsätts de i praktiken?

Det är en fin möjlighet att fördjupa våra kunskaper om asylfrågor i allmänhet, och om kampanjens krav i synnerhet.

Föreläsningen är öppen för alla som vill komma, lyssna och ställa frågor.

WORKSHOP

Efter föreläsningen är det en workshop för aktiva i kampanjen, och de som vill bli aktiva. Fokus är strategier och planering inför EU-valet och riksdagsvalet.

EXTRA VÄLKOMNA TILL ER SOM INTE BOR I GÄVLE

Vi förstår att det är svårt att komma långväga ifrån. Hör av er om ni är i behov av logi - så kan vi se om det går att ordna. Som det är nu har vi inte ordnat med logi. Tiden är förlagd så att det ska gå att resa från Stockholm och Uppsala över dagen.

Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140203:

Arena Idé 2014:

15 februari, Stockholm: REVA: Att använda juridisk aktivism mot etnisk profileringtill sidans topp

Ett år har gått sedan debatten om REVA briserade i Sverige.

Den 15 februari bjuder Arena Idé tillsammans med Open Society Justice Initiative in till en heldagskonferens om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot etnisk profilering och projekt som REVA.

Medverkande från Open Society Justice Initiative: Slim Ben Achour, Frankrike, Christina de la Serna, Spanien, Maxim Ferschtman, Nederländerna

Dessutom: Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet, Paul Lappalainen, DO John Stauffer, Civil Rights Defenders, Peter Varga, Lewis & Partners Advokatbyrå med flera

Rättsliga argument, processuella vägval, bevisföring, exempel på straff och skadestånd tas upp.

Konferensen kommer sändas, i samarbete med ABF Stockholm, på ABF Play.

Seminariet hålls på engelska. Välkommen!

OSA senast 10 februari (Extern länk)

Program för dagen (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140107:

Academy of European Law 2013:

4-5 mars, Strasbourg: How to litigate before the European Court of Human Rightstill sidans topp

Practical Guide to Procedure

Language: English

Areas of law: Human Rights Law, Judicial Remedies

Objective

This seminar aims to prepare the parties of a potential case before the Strasbourg Court on the practical aspects of its procedure.

Key topics

What national remedies must be sought before submitting an application to the Court in Strasbourg?

What admissibility criteria have to be complied with?

What should an individual application contain?

What are the objectives of the written and the oral parts of the proceedings?

Who should attend?

Lawyers in private practice, government officials and other legal practitioners.

Grand Chamber hearing

Participants will have the opportunity to attend a Grand Chamber hearing. Please note that the number of places at the hearing is limited and will be allocated on a first come, first served basis. At this stage the Court cannot guarantee places in the Main Hearing Room; a live broadcast will be organised in the Court's Press Room.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131114:

Rosengrenska 13-11-12:

Heldagen oktober 2013till sidans topp

Föredrag från heldag med Rosengrenska 13-

presentationer från HELDAGEN i höst:

Anders Hjern

Anne Sjögren

Gunilla Klingberg

Henry Ascher

Sara Rangmar och Shiva Raoufi

Hämta föredragen i pdf-format (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131031:

Picum 2013:

14 november, Bryssel: Event: A Child is a Childtill sidans topp

How Can the EU Ensure the Rights of Undocumented Migrant Children and Families?

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) together with Nathalie Griesbeck MEP, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), invite you to join a discussion on how the European Union can ensure the rights of undocumented migrant children and their families.

The event will take place at the European Parliament, Room PHS 5B001, in Brussels on Thursday, 14 November 2013 from 12:30-15:30.

Conference languages are English and French.

Child rights are largely absent from migration policies and practices, with little systematic consideration of the impact of decisions to grant or refuse status, to detain, to deport, or to restrict access to essential services upon the rights and bests interests of the child.

Further to the adoption of the European Parliament report on the situation of unaccompanied minors in the EU, the event aims to facilitate further dialogue about the challenges faced by children in an irregular migration situation and strategies to improve their situation addressing the following key challenges as urgent priorities:

Ensuring Access to Services, Protection & Justice for Children in an Irregular Migration Situation

Ending the Immigration Detention of Children

In particular, drawing on examples of good practice and recommendations for action, panellists will be asked to consider the role of the European Parliament, and concrete measures that Members of the European Parliament can take to improve the protection of children in an irregular migration situation.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Picum 2013:

27 november, Bryssel: Seminar: Inclusion or Exclusion?till sidans topp

What role for social services for migrants in the EU?

Eurodiaconia together with the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) will hold a seminar entitled Inclusion or Exclusion? What role for social services for migrants in the EU? at the European Parliament in Brussels on 27 November 2013 from 14.00-17.30.

The afternoon seminar is hosted by MEP Nadja Hirsch and will examine the role of social services for the inclusion and integration of migrants in Europe. The event aims to address some of the barriers migrants face in accessing services showcasing two best practice examples as well as recommendations from the ground from Eurodiaconia and PICUM members.

An academic researcher will give input on immigration inclusion into the European welfare state after which a panel of experts, including Members of European Parliament, will open the debate with the audience. Moreover, the event will launch Eurodiaconia's forthcoming publication on the role of social services and the inclusion of migrants.

After the seminar, participants are invited to attend the cocktail reception where the Eurodiaconia 2013 Award will be presented. During the reception there will also be a photo exhibition featuring the Eurodiaconia Award entries and other good practice examples from Eurodiaconia's members.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131021:

Juridiska Institutionen och FARR 2013:

Göteborg, 9 november: Att bedöma trovärdighettill sidans topp

Seminarium om ett av asylrättens dilemma

10.00-16.00, Volvo-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.

FARR arrangerar i samarbete med Juridiska institutionen en seminariedag om trovärdighetsfrågor i asylprocessen. Trovärdighetsbedömningar kan spela en avgörande roll för en asylsökande och problematiken kring detta kommer att analyseras utifrån olika perspektiv.

Ur programmet:

+ Bedömningen av asylskäl i migrationsdomstolarna - Trovärdighetsbedömningarnas roll vid den framåtsyftande riskbedömningen - Annkatrin Meyerson , doktorand i offentlig rätt vid juridiska institutionen.

+ Trovärdighet, kön och normativt läckage i asylmål - Hanna Wikström, universitetslektor och forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

+ Tro och trovärdighet, bedömningar av konvertiters asylskäl - Michael Williams, stiftskonsulent i Västerås stift samt vice ordförande i FARR.

+ En fallbeskrivning - av Tomas Wennerblom Frid, advokat inriktad på asylrätt.

+ Paneldiskussion

Hämta program med info om anmälan (Extern länk till pdf-fil)

Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013:

28 oktober, Stockholm: Seminarium: ASYLRÄTT - VARFÖR DET?till sidans topp

Asylrätt och flyktingpolitik - Sverige och flyktingar

En seminarieserie i tre fristående delar om gränser, asylrätt och flyktingpolitik.

Måndag den 28 oktober hålls tredje delen av FARR:s seminarieserie i Stockholm om gränser, asylrätt och flyktingpolitik.

Kvällen inleds med ett föredrag om hur det går till att söka asyl och vilka möjligheter som finns för den som fått avslag. Efter det hålls en paneldebatt med representanter för föreningar som på olika sätt arbetar aktivt med flyktingar och papperslösa och för en human migrationspolitik. De kommer att berätta om varför de sysslar med flyktingars rättigheter och vad de gör konkret, men också diskutera långsiktiga målsättningar och idéer inför framtiden.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Anmäl dig per telefon 08-6155757 eller med anmälningsformulär

Anmälningsformulär (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ABF 2013:

28, 29, 31 oktober, Stockholm: The Silent Universitytill sidans topp

The Silent University är en alternativ kunskapsplattform initierad av konstnären Ahmet Ögüt från Istanbul. Den drivs av och för asylsökande, papperslösa och flyktingar som har en akademisk examen från hemlandet.

The Silent University arrangerar föreläsningar, seminarier och diskussioner, i syfte att reaktivera den tystade kunskapen och synliggöra ett systematiskt misslyckande.

Del 1, 28 oktober. Abdullah Al Soud, lärare utbildad vid Jarush University i Jordanien, föreläser om metoder för att lära sig ett nytt språk från grunden, om praktiska råd och psykologiska processer för utlärning av nya språk.

"X.A", lärare utbildad vid Xinjiang Agricultural University Ürümqi, fortsätter med en föreläsning som kritiskt granskar det nuvarande utbildningssystemet i Östurkestan, som inte erkänner det uiguriska språket och föreslår nya metoder för ett tvåspråkigt system på både uiguriska och kinesiska.

Del 2, 29 oktober. Fahyma Alnablsi föreläser och gör en jämförelse av Sharia och det svenska politiska systemet. (...) Hon tittar även på beröringspunkter mellan Sharia och en svensk socialpolitisk struktur. Fahyma Alnablsi har en examen i politik och ekonomi, utbildad vid Damaskus universitet i Syrien.

Sherko Jahani föreläser om Herodotus och civilisationen Medien. Det finns mycket få källor till historien om civilisationen Medien, en är skrifterna av Herodotus, "historiens fader".(...) Sherko Jahani är journalist och människorättsaktivist från Kurdistan.

Del 3. Rebwar Fakhry föreläser om 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. (...). Rebwar Fakhry har en masterexamen i mänskliga rättigheter, utbildad vid Lunds universitet

Ahmad Alharahsheh föreläser sedan om LAN och WAN. Den här föreläsningen kommer att beskriva skillnader och likheter mellan lokala och globala nätverk (...) Ahmad Alharahsheh är dataingenjör, utbildad vid Moldaviens Tekniska universitet.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130930:

Rosengrenska 2013:

12 oktober, Göteborg: Heldag med Rosengrenskatill sidans topp

Kl. 09.30- 16.00, Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg

Programmet är en god blandning runt frågan om vård för papperslösa.

Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg, Psykiatriker Ingvar Karlsson, Trifa Shakely från Ain´t I a Woman, Anders Hjern barnläkare, professor samt Brian Palmer är hittills klara... förutom att vi i Rosengrenska/Röda Korset själva berättar om läget, Henry Ascher och Anne Sjögren.

Hämta programmet (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130909:

FARR 13-09-03:

FARR:s sommarkurs avslutadtill sidans topp

FARR:s sommarkurs tillsammans med Sundsvalls asylkommitté samlade mer än 50 föranmälda deltagare från hela landet till föreläsningar och diskussioner om asylrätt, verkställighetshinder, Dublinförordningen och inte minst Afghanistan. Förutom de inskrivna deltagarna kom åtskilliga asylsökande/papperslösa från Sundsvall för att diskutera sin situation eller lyssna till Afghanistanseminariet.

Se foton (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013

Stockholm: Seminarieserie om asylrätttill sidans topp

Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, måndagar klockan 18

FARR i samarbete med SENSUS

30 september:

Det första seminariet i serien har temat "Sverige och flyktingar". En representant från Farr (Flyktinggruppernas riksråd) gör en historisk genomgång av hur Sveriges migrationspolitik har sett ut de senaste decennierna, hur olika flyktinggrupper har bemötts och hur de har fått strida för att få stanna. Juristbyrån Hatem & Sjunghamn berättar om Sverige som mottagarland idag: vilka som kommer som flyktingar till Sverige och Europa, vilka som får stanna, vilka som får avslag och hur bemötandet av olika grupper ser ut.

14 oktober:

Det andra seminariet i serien har temat "Myter och fakta om asyl" och är av särskilt intresse för enskilda och organisationer som kommer i kontakt med personer som ska söka asyl. Fokus ligger på vanliga myter och missuppfattningar om asyl och asylsökande. Seminariet tar upp hur spridningen av felaktig information går till och vikten av att den asylsökande från första början har korrekt information om asylsystemet.

28 oktober:

Det tredje seminariet har temat "Asylrätt - varför det?" och består av två delar. Kvällen inleds med ett föredrag om hur det går till att söka asyl och vilka möjligheter som finns för den som fått avslag. Efter det hålls en paneldebatt med representanter för föreningar som på olika sätt arbetar aktivt med flyktingar och papperslösa och för en human migrationspolitik. De kommer att berätta om varför de sysslar med flyktingars rättigheter och vad de gör konkret, men också diskutera långsiktiga målsättningar och idéer inför framtiden.

Ingen anmälan krävs

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130902:

UNHCR Norden augusti 2013:

Hej Sverige!till sidans topp

Projektet "Hej Sverige - Om att känna sig som hemma i ett nytt land" fokuserar på ensamkommande flyktingbarns situationer och är ett samarbete mellan FN:s flyktingorgan UNHCR och organisationen Friends. Kampanjen erbjuder alla landets åttondeklasser och deras lärare ett kostnadsfritt metodmaterial för att öka förståelse och motverka utanförskap. Syftet är att förändra negativa attityder, motverka fördomar och öka förståelsen för olikheter, inte bara för ensamkommande flyktingbarn, utan för alla människor som har tvingats på flykt från sina hemländer. Förhoppningarna är att projektet ska leda till en tryggare miljö för alla elever och vuxna i skolan - en miljö fri från kränkningar och utanförskap.

Förra året kom ca 3500 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, de flesta från Afghanistan och Somalia, och fram till 2015 uppskattas det att cirka 4 000 ensamkommande asylsökande barn ska komma till Sverige per år. Att vara ensamkommande flyktingbarn är ingen identitet utan en erfarenhet av att ensam komma till ett nytt land utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Många har traumatiska upplevelser med sig i bagaget och lever den första tiden i ovisshet om de ska få stanna eller inte vilket i sig är en mycket svår situation för en ung människa. Samtidigt är mötet med det svenska samhället och den svenska skolan ofta påfrestande för tryggheten och självkänslan. Det tar tid som ensamkommande flyktingbarn att lära sig ett nytt språk, få ett socialt nätverk och social tillhörighet, och att skapa sig en ny framtid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Projektets hemsida (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2013:

6 september, Bryssel: Report launch "Not There Yet"till sidans topp

ECRE is launching the first AIDA Annual Report (2012-2013): Not There Yet: An NGO perspective on Challenges to a Fair and Effective Common European Asylum System on 6 September 2013 from 09.30-12.30 at the Residence Palace (Maelbeek Room), Brussels, in partnership with Forum réfugiés-Cosi, the Hungarian Helsinki Committee and the Irish Refugee Council.

The report is produced in the framework of the AIDA project, which aims at collecting up-to-date information on asylum policies and practices in 14 EU Member States and promoting high standards of protection at the national level during the transposition of the second phase of harmonisation. The first AIDA Annual Report presents an overview of the main findings with regard to the legal framework and practice on asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers in these 14 EU Member States (AT, BE, BG, DE, FR, GR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, SE, UK). In addition, the report reflects on a number of key EU developments in the field of asylum in 2012, including a first assessment from an NGO perspective on the outcome of the negotiations on the "Asylum Package" in the context of building a Common European Asylum System (CEAS).

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Skrivarworkshop för papperslösa 2013:

Workshop in Creative Writing for undocumented migrants in Stockholmtill sidans topp

Welcome to a new semester with Workshop in creative writing for undocumented

Are you living as an undocumented migrant in Sweden, or do you have previous experience of being "papperslös"?

Do you want to practice writing, to tell your story or to write fiction?

During the spring and summer of 2013 the project "workshop in creative writing for undocumented migrants" has held regular meetings, and this will continue in the fall. If you are interested, you can email or call us for more information on how you can participate.

The language of the workshop is English. So far we've had people who helped translate to Spanish and Persian, and we will do what we can to enable everyone who wants to participate.

The purpose of the workshop is to help you learn more about writing, by practicing together and to discuss the texts of other writers. Another goal might be to get published in Swedish media, on blogs or in an anthology. It's up to each participant to set their own goals, and your texts will never be used in a situation against your will.

Contact us at skriv.papperslos@gmail.com for information and registration.

This workshop is organized in collaboration between Jonas Hassen Khemiri, network No one is illegal and the magazine Artikel 14.

Info på fler språk (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130826:

Våld i nära relationer 2013:

19 september, Göteborg: Seminarium om papperslösa kvinnors behov av skyddtill sidans topp

Den 19 september bjuder Dialoga in till ett halvdagsseminarium om papperslösa kvinnors behov av skydd. Maria Bexelius, doktorand vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, kommer att föreläsa om papperslösa kvinnors behov av skydd utifrån ett folkrättsperspektiv. Maria Bexelius är även författare till boken Asylrätt, kön och politik. Föreläsningen riktar sig till kommunanställda och övriga intresserade.

kl. 9-12, Dalheimers hus

Anmälan senast den 1 september. Mer information kommer senare.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Transkulturellt Centrum 2013:

26 november, Stockholm: Intyg och utlåtanden från sjukvården i asylärendentill sidans topp

Har du känt dig undrande och kanske till och med frustrerad i ditt intygsskrivande gällande ett asylärende? Spelar det någon roll - gör ett intyg någon skillnad? Vad skall stå med? Kan ett "dåligt" intyg göra mer skada än nytta?

Välkommen att möta de som verkligen har stor erfarenhet av intyg och dess betydelse och som förhoppningsvis kan ge svar på dina frågor! Eftermiddagen avslutas med att formulera och diskutera fiktiva utlåtanden eller om du har egna "fall" att dela med dig av.

Under eftermiddagen får du bl a lyssna till: Henry Ascher professor och barnläkare, Anders Sundquist jurist och kanslichef på Rådgivningsbyrån för asylsökande, Carl Bexelius biträdande rättschef Migrationsverket, Maria Lindgren expert inom förvaltningsprocess Migrationsverket m.fl.

kl 13.00-17.00 Transkulturellt Centrum, S:t Göransgatan 126, plan 13. T-bana Stadshagen

Med SLL-avtal 500:-, för övriga 600:- exkl moms

Mer information och anmälan (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130812:

UNHCR Sverige 13-08-02:

UNHCR på Pride: När trovärdigheten står på speltill sidans topp

UNHCR deltog den 1 augusti i en paneldebatt på Asylforum på Pride House arrangerad av RFSL. Asylforum är en heldag med samtal, debatter och föreläsningar om asylpolitik och asylpraktik.

Paneldebatten fokuserade på den svenska asylpolitiken rörande HBTQ-flyktingar. Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s Senior Regional Legal Officer samtalade med Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör och operativ chef på Migrationsverket och med representanter från FARR, RFSL och olika politiska partier.

Debatten "Vad vi kräver!" skulle förmedla de krav som RFSL och FARR ställer på Migrationsverket. Mikael Ribbenvik fanns där för att besvara kritiken.

En stor fråga under debatten var hur HBTQ-personers trovärdighet bedöms i asylutredningar. Enligt en RFSL rapport har många HBTQ-personer från Uganda fått avslag i Sverige med anledning av att detaljer i den asylsökandes berättelse inte ansetts trovärdiga, som lett till att hela ansökan bedömts som icke trovärdig. Uganda har också lyfts under Asylforum som ett land där många HBTQ-personer flyr ifrån.

Karolina Lindholm Billing poängterade att trovärdighetsbedömningar i allmänhet, och i HBTQ-ärenden i synnerhet måste göras utifrån kunskap om hemlandets kultur, religion, yttrandefrihet och behandling av olika grupper i samhället, särskilt HBTQ-personers situation, i den mån sådan information finns att inhämta.

- Många gånger tvingas de leva undanskymda, och osynliga för att undvika förföljelse. Den som är ansvarig för att bedöma trovärdigheten i den sökandes berättelse måste också ha en förståelse för gemensamma drag, såsom att många HBTQ-personer har svårt att öppet berätta om sin sexuella identitet eller läggning, på grund av skam och stigma, sa Karolina Lindholm Billing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013:

31 augusti - 1 september, Sundsvall: Heta ämnen på FARR:s sommarkurstill sidans topp

Missa inte sommarkursen som FARR ordnar tillsammans med Asylkommittén i Sundsvall! Ett fantastiskt tillfälle för dig som vill intensivstudera asylrätt och träffa flyktingaktivister från hela landet! Bland de många föreläsarna finns Afghanistankännaren Börje Almqvist, FARR:s ordförande Sanna Vestin och veteranen Michael Williams.

Lördag kl 13 till Söndag ca kl 12.30. Bonus för närboende och dig som är i Sundsvall längre tid: Extrapass lördag förmiddag och söndag eftermiddag.

Lördag 13.00: introduktion till asylrätten. Föreläsare Sanna Vestin, FARR.

14.30 - 17.30 VAL mellan två parallella seminarier.

Alternativ 1: "Verkställighetshinder", hur gör man? Om reglerna för att skjuta upp eller upphäva utvisningar. Föreläsare bland andra Michael Williams och Susanna Forssblad, FARR. Workshop!

Alternativ 2: "Dublinförordningen". Praxis och förändringar på gång. Om reglerna för överföringar av asylsökande inom EU. Föreläsare bland andra Terje Holmgren och Björn Åhliin, FARR.

Söndag ca 8.30 - 12.30: Afghanistan. Utvecklingen i landet, flyktingarnas berättelser och praxis i Sverige. Föreläsare Börje Almqvist, Afghanistankännare, -resenär och fram till nyligen vice ordförande i Svenska Afghanistankommittén; Zamri Popal, daritalande jurist; Annette Rosengren, författare. Dessutom medverkar personer från FARR:s Afghanistanprojekt.

Extrapassen:

Lördag förmiddag från ca 10: frågelåda kring aktuell praxis och egna ärenden.

Söndag eftermidag ca 13.30 - 16.00: Seminarierna om verkställighetshinder och Dublin går i repris i något förkortad version.

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130729:

RFSL - Newcomer 2013

1 augusti, Stockholm: Asylforum 2013 - Om asylpolitiken och asylpraktikentill sidans topp

Nu är det dags för asylforum 2013!

Pride House (Studion), Kulturhuset, Sergels Torg, T-centralen

Heldag med samtal, debatter och föreläsningar om asylpolitik och asylpraktik. Asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer lyfter på olika sätt vad som bör ändras i den svenska lagstiftningen och tillämpningen av denna på asylområdet. Vi varvar debatt, samtal och kreativa inslag. Vi kommer också ställa ansvariga till svars och berätta vad som borde förändras!

Entré till Pride House: 100kr

----Detta kommer hända----

12.00-12.45 Del 1 - varför vi lämnade våra hemländer (45 min)

vi inleder passet med en kortfilm och fortsätter med ett samtal där asylsökande personer, papperslösa personer samt Maria Sjödin (ILGA) pratar om situationen i olika länder.

13.00-14.20 Del 2 - Vanliga problem i asylprocessen

(1h 20 min)

Passet inleds med en kortfilm och sen är det ett panelsamtal med representanter från RFSL, RFSL Newcomer, FARR, Migrationsverket mfl.

Samtalet kommer bland annat belysa problem kring boendesituationer, hälsa och vad en får för kön på sitt LMA-kort.

14.40-15.10 - Presentation av RFSLs projekt Göra Plats!

(30 min)

Göra Plats! är ett nystartat projekt som arbetar för att tillgodose rättigheter för hbtq-personer som nyligen fått uppehålls tillstånd i Sverige. Dels genom att utbilda personal inom etableringsprocessen som kommunerna och arbetsförmedlingen ansvarar för, dels genom att skapa sociala mötesplatser.

(...)

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013:

31 augusti - 1 september, Sundsvall: Heta ämnen på FARR:s sommarkurstill sidans topp

Nu är tidsplanen klar för sommarkursen i Sundsvall. Start kl 13 lördag den 31 augusti, avslutning kl 12 söndag 1 september. Ska du åka tåg, beställ biljetter nu medan det är billigt! Prisexempel: Stockholm-Sundsvall fredag kväll eller lördag morgon fanns fortfarande den 24 juli för 195 kr.

Ett fantastiskt tillfälle för dig som vill intensivstudera asylrätt och träffa flyktingaktivister från hela landet! Föreläsare: Afghanistankännaren Börje Almqvist, FARR:s Sanna Vestin, Michael Williams, Terje Holmgren, Annette Rosengren med flera.

Bonus för närboende och dig som är i Sundsvall längre tid: Extrapass lördag förmiddag och söndag eftermiddag.

Programmet i korthet:

Lördag 13.00: introduktion till asylrätten

14.30 - 17.30 VAL mellan två parallella seminarier.

Alternativ 1: "Verkställighetshinder", hur gör man? Om reglerna för att skjuta upp eller upphäva utvisningar.

Alternativ 2: "Dublinförordningen". Praxis och förändringar på gång. Om reglerna för överföringar av asylsökande inom EU.

Söndag 9.00 - 12.00: Afghanistan. Utvecklingen i landet, flyktingarnas berättelser och praxis i Sverige. Afghanistankännare och jurister medverkar.

Extrapassen:

Lördag förmiddag från ca 10: frågelåda kring aktuell praxis och egna ärenden.

Söndag eftermidag 13.00 - 16.00: Seminarierna om verkställighetshinder och Dublin går i repris, så att man slipper välja.

PRAKTISKT:

Övernattning: Vandrarhem rekommenderas, se nedan!

Mat och fika ordnas till självkostnadspris.

(...)

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130624:

TKC / Rosengrenska 13-06-11:

3 oktober, Stockholm: Hälsa och MR- uppföljning nya lagentill sidans topp

Kl 17.00-20.00 Transkulturellt Centrum i Stockholm

Kostnad: 100:- inkl moms. Anmälan är bindande. Kaffe/te och smörgås ingår.

Papperslösa, både barn och vuxna, skall ha bättre tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård med stöd av en ny lag, giltig från 1 juli 2013.

Vad innebär den nya lagen? Hur har det gått, har antal besök i vården eller hos tandvården ökat eller har de minskat? Når info till papperslösa fram? Repr. från Läkare i Världen (MdM) o. Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa, personal från primärvården o. tandvården om sina erfarenheter av de första 3 mån. med den nya lagen. + Pia Skarin, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att svara på frågor av mer administrativ karaktär. Hur registrerar vi de papperslösa i journalsystemet?

Notisen med kontakt-info (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.