ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Kommande kurser och seminarier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 150327:

FARR 15-03-25:

Åtta nya i FARR:s styrelse till sidans topp

FARR höll den 21-22 mars en välbesökt kursdag och årsmöte i Gävle. Ett sextiotal åhörare fick på lördagförmiddagen information om FARR:s Afghanistanprojekt och om spelet på högsta politiska nivå i Afghanistan om vilka tvångsutvisningar landet ska accepteras. Eftermiddagen ägnades åt hedersrelaterade asylrättsfrågor. Men det fanns också utrymme för nätverkande - kontakter knöts för samarbete kring filmvisningar och folkhögskolekursen "Riv alla murar". Vid årsmötet på söndagen valdes åtta nya ledamöter med olika erfarenheter in i FARR:s styrelse.

Stina Carlsson, jurist och styrelseledamot i FARR, redogjorde på förmiddagen för de problem med bevisvärdering och trovärdighet som många asylsökande från Afghanistan råkat ut för. De intervjuer som FARR:s Afghanistanteam gjorde sommaren 2013 och materialet från ett hundratal personers asylärenden har granskats. FARR:s egen rapport som Stina Carlsson förberett är inte färdig för publicering men en del av ärendena har också studerats av studenten Nathalie Sylvander och ingår som fallstudier i hennes examensarbete i förvaltningsrätt: "Tillförlitlighetsbedömningar av muntliga utsagor i asylmål - en subjektiv eller objektiv verksamhet?"

Uppföljning av utvisade

Just nu pågår ett annat projekt som rör Afghanistan, nämligen att följa upp personer som utvisats för att få en bild av hur utvisningarna gått till, hur de utvisade klarar sig i Afghanistan, om de tvingas på flykt igen etc. Om du har kontakt med utvisade personer som kan tänkas vilja berätta om sin situation, hör gärna av dig till afghan(at)farr.se kring detta! Vid kursdagen berättade Disa Helander och Annette Rosengren om projektet och om ett par av de utvisade som de håller kontakt med.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150305:

Odysseus Network 2015:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer School: EU Law and Policy on Immigration and Asylum till sidans topp

at the Universite Libre de Bruxelles

The aim of the Summer School is to provide its participants with an comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the European Union from a legal point of view. The programme is organised by the "Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe", founded with the financial support of the Odysseus Programme of the European Commission and coordinated by the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. The course provides both the opportunity to live in a unique European environment, as Brussels hosts numerous European and international organisations and offers diverse possibilities of contacts, and to take part in an intellectually stimulating experience in a group of around one participants specialised in the area of asylum and immigration from all over Europe. Participants typically include EU and Melber States' officials, civil societies representatives, researchers, lawyers,judges, doctoral researchers and graduate students. The classes are conducted by academics from the universities cooperating with the Network, which is represented in all Member States of the European Union, Switzerland and Norway inmore, and by high ranking officials from international organisations, particularly the European Commission. Each class is in principle, given separately in French and in English. Participation in the Summer School is rewarded with a certificate of attendance.

The classes which are of legal character tackle the most recent developments in the field. The latest work by the European Commission, the Council and Parliament are integrated into the teaching, thanks in particular to the participation of European officials as lecturers at the summer school. Each participant will receive an extensive up-to-date documentation pack.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MR-dagarna 2015:

Tillsammans mot rasism till sidans topp

Planeringen av Mänskliga Rättighetsdagarna 2015 är i full gång. Årets tema är Tillsammans mot rasism - agera för allas lika värde lokalt och globalt. Vill du vara med och arrangera program? Fram till den 1 april kan du skicka in programförslag. Ta chansen och var en del av Nordens största forum för mänskliga rättigheter! Redan nu kan vi meddela att en av konferensens stora talare blir FN:s tidigare högkommissionär för Mänskliga Rättigheter, den sydafrikanska domaren Navi Pillay.

(...)

Arrangera program

Vill ni vara med och arrangera program under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015? Nu är det dags att skicka in programförslag till årets konferens som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 9-10 november. Deadline för ansökan är den 1:a april och priser finner ni på vår hemsida.

Tipsa oss!

Har du tips på någon speciell talare, organisation eller kulturakt som vi borde ha med i år? Tipsa oss! Alla förslag och idéer är mer än välkomna och du når oss enklast på: info@mrdagarna.se

Läs mer (Extern länk)

Information till programarrangörer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150221:

ICJ-Sweden 2015:

26 februari, Stockholm: Åldersbedömningar i asylprocessen till sidans topp

KL 18:00, Stora Nygatan 26

Deltagare:

Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket

Gregor Noll, professor vid Lunds universitet

Victoria Nyström, advokat

Information:

Frågan om en person är vuxen eller ett barn kan ha stor betydelse vid prövningen av de åberopade skyddsskälen och vid prövning av övriga åberopade tillståndsgrunder, till exempel rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Barn som söker asyl i Sverige har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik. Medicinska åldersbedömningar genomförs när det saknas tillförlitliga identitetshandlingar och det råder tveksamhet kring den uppgivna åldern. Ingen av metoderna som används kan anses helt tillförlitliga. Flera europeiska länder däribland Storbritannien har frångått förfarandet med handledsröntgen. Vilka metoder används i Sverige och vilket bevisvärde tillmäts resultaten i asylprocessen?

Anmälan görs till ICJ-S kansli på secretariat@icj-sweden.org snarast och senast måndagen den 22 februari. Begränsat antal platser.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Färnebo Folkhögskola 2015:

Riv alla murar till sidans topp

Färnebo folkhögskola arrangerar i höst en resande kurs till södra Europa.

I en tid av ökad rasistisk mobilisering är det viktigt att stärka rörelsen för solidaritet, antirasism och asylrätt.

Som deltagare i kursen Riv alla murar får du fördjupa dig i frågor rörande antirasism och asylrätt. Du kommer få möta organisationer och nätverk i Sverige och i södra Europa som kämpar för att riva de fysiska och strukturella murar som separerar och förtrycker människor. I kursen får du möjlighet att arbeta med reportage som redskap för samhällspåverkan.

Kursen pågår under två terminer och är indelad i tre perioder:

Period 1

Under den första perioden kommer du som deltagare fördjupa dig i frågor som berör antirasism, samt svensk och europeisk asylpolitik. I kursen får du arbeta med olika redskap för berättande som radio, foto, video och skrivande. Under den första perioden kommer du få möta flera svenska nätverk och föreningar som arbetar med antirasism och asylrätt, både på skolan och runt om i Sverige.

Period 2

Den andra perioden utgörs av en resa. Den kommer gå till länder vid södra Europas gränser och pågå under 6-8 veckor. Under resan kommer du möta flera olika grupper som arbetar med antirasism och asylrätt längs med EU:s gränser.

Period 3

Under den tredje och sista perioden av kursen kommer du själv eller tillsammans med kurskamrater arbeta med ett valfritt efterarbete. Du väljer själv var i Sverige du förlägger ditt efterarbete. Exempel på efterarbeten som genomförts tidigare på kurser är festivaler, föreläsningsturnéer, konstutställningar, nätverksbyggande och tidningar.

Studierna i Österfärnebo

(...)

Läs mer och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

FARR 2015:

Boka 21-22 mars i Gävle! till sidans topp

Schemat för FARR:s kursdag och årsmöte 21-22 mars är inte helt spikat men klart är att lördageftermiddagen kommer att bli full av föreläsningar och diskussion kring asylrätt med experter och inriktning på bla HBTQ, konvertiter och familjeåterförening.

Start 13.00 med lunch före, 12.00. Den som vill och kan komma redan på förmiddagen kommer att få ta del av rapporter från FARR:s Afghanistanprojekt. Det handlar om trovärdighet, bevis - och deportationer. Lördagskvällens program är inte klart. På söndagen kan du som är individuell medlem i FARR eller med i en grupp ansluten till FARR vara med på årsmötet. Då följer vi upp med diskussion om var FARR kan göra bäst nytta och hur vi ska påverka politiken.

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. Kursdagen och årsmötet arrangeras i samarbete med Asylkommittén i Gävleborg. Mer information om kursdagen som är öppen för alla kommer här på hemsidan och på Facebook. Medlemmarna får kallelse per post till årsmötet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Filmcentrum 2015:

12 mars, Stockholm: Seminarium: Det globala klassrummet till sidans topp

Den Globala Skolan och FilmCentrum bjuder in till ett seminarium som fokuserar nyanlända elever i skolan. Seminariet vill stimulera reflektion och ge kunskap kring elevernas bakgrund och situation samt förmedla pedagogiska verktyg för klassrummet.

Under dagen visas filmen Franska för nybörjare med presentation och eftersnack av journalisten och författaren Alexandra Pascalidou. Seminariet är i Stockholm och är kostnadsfritt.

Tid: 8.45-16.00, Plats: Bio Rio, Hornstull

Franska för nybörjare är en dokumentärfilm gjord i Frankrike, där vi under ett år får följa en grupp elever i åldrarna 11-15 år som nyligen anlänt och går i förberedelseklass för att lära sig franska.

Vi får också lyssna till journalisten Meron Estefanos som förklarar varför det den senaste tiden har kommit många ensamkommande barn från Eritrea.

Lärare från Sprintgymnasiet i Stockholm stad ger också en inblick i den pedagogiska vardagen med nyanlända elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Samanthi Al-Dhaheri från Nyköping ger ytterligare perspektiv på hur en kommun kan arbeta långsiktigt och strategiskt med nyanlända.

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.45 och programmet börjar kl 9.00 i biosalongen på Bio Rio.

Målgrupp: alla kategorier lärare, studenter och bibliotekspersonal

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150130:

Odysseus Academic Network 2015

6 februari, Bryssel: Alternatives to immigration detention - time for implementation till sidans topp

Organised in the framework of the Made Real Project funded by the European Union, this conference provides a comprehensive understanding of the EU legal framework on alternatives to detention (ATD) for asylum seekers and migrants. While alternatives to detention are still poorly applied in practice after four years of implementation of the Return Directive, it presents a range of practices in selected Member States. The results of the research conducted will be presented by the coordination team and project partners, together with interventions from practitioners, judges and academics from several EU Member States as well as representatives from EU institutions and international organizations at a moment when Member States have to transpose the directive on reception conditions for asylum seekers.

The 1st panel analyses the notion of alternative to detention and underlines its relevance in the EU context. The 2nd panel discusses the principles and difficulties underlying administrative decision-making and judicial control on both detention and alternatives to detention, taking successively the points of view of the administration and of the judge. The final panel presents the opportunities and challenges raised by the implementation of alternative to detentions in practice.

Free entrance upon previous registration by February 2nd: odysseus(at)ulb.ac.be

Mer om Odysseus network (Extern länk)

Konferensprogrammet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2015:

21-22 mars, Gävle: FARR:s kursdag och årsmöte till sidans topp

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. I samarbete med Asylkommittén i Gävleborg arrangerar FARR en kursdag på lördagen och på söndagen hålls FARR:s årsmöte. FARR-medlemmar och medlemsgrupper kommer att få brev om årsmötet. Mer information om kursdagen, dit alla är välkomna, kommer här på hemsidan. Till dess - hjälp FARR med att hitta nya styrelseledamöter!

FARR har en arbetande styrelse, där de valda ledamöterna hjälps åt med både det flyktingpolitiska och det praktiska arbetet, med hemsida och Facebook, medlemskontakter, att ta reda på fakta och svara på frågor, göra studiematerial, förmedla kontakter, sprida information, ordna event, formulera krav och allt vi kan hitta på för att stötta medlemmarna och dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken.

I år slutar flera styrelseledamöter av olika skäl och valberedningen söker nya som kan vara med och driva arbetet vidare. Känner du dig manad eller vet du någon som borde vara med i "Team FARR"?. Det behövs olika kompetenser så ingen behöver vara expert på allt - huvudsaken är engagemanget för asylrätt. Skriv till valberedning@farr.se!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 2015:

2-3 juni, Budapest: Conference: "None of Europe's children should be stateless" till sidans topp

The European Network on Statelessness (ENS) has released a call for papers for a conference organised in the framework of the campaign "None of Europe's Children should be Stateless." The conference, to take place in June, will share new research on the causes and impact of childhood statelessness in Europe. It will also provide a forum to disseminate knowledge on legal, policy and programming interventions that can help to realise children's right to a nationality. The call for papers for the conference is now open and presentations by scholars and practitioners, dealing with research, policy or projects that relate to childhood statelessness in Europe are particularly welcomed.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-01-29:

Gräsrötter och EU-politiker på migrationsforum till sidans topp

Den 26-27 januari samlades omkring 200 deltagare till "European Migration Forum", som utlysts av EU-kommissionen och EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESC. De flesta representerade frivilligorganisationer eller lokala institutioner. Tidigare liknande möten har bara rört integrationsfrågan. Denna gång var ämnet "Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean". Få deltog från Sverige, men en av dem var Sanna Vestin, FARR:s ordförande. Hon rapporterar att de förslag som togs fram i diskussionsgrupper blev starkt inriktade på migranters rättigheter.

När den ansvarige EU-kommissionären Dimitris Avromopoulus besökte mötet en kort stund möttes han av en tyst protest mot olagliga deportationer vid EU:s yttre gräns.

Trots mötets uppfordrande titel hade ingen av de förberedda diskussionsgrupperna fokus på frågan om legala vägar för flyktingar eller andra migranter.

- Jag var faktiskt tveksam till att resa till konferensen över huvud taget, säger Sanna Vestin. - Varför skulle jag sitta i en workshop om hur smuggling ska bekämpas, utan att prata om legala vägar? Det går inte! Arrangörerna höll först fast vid att vi inte skulle gå in på den frågan. Men jag var inte ensam om att tycka att frågorna hör ihop och det blev en bra diskussion med migranters rättigheter som utgångspunkt.

(...)

Starkast intryck på många deltagare gjorde antagligen vittnesmålen från migranter som själva gjort den livsfarliga färden i småbåtar över medelhavet.

Det blev knäpp tyst i salen när Majid Hussain berättade hur hav och himmel var ett, hur människor dog i båten av ren skräck och utmattning och andra drunknade. I yttersta nöd blev de ivägkörda av den maltesiska kustbevakningen istället för att räddas. De kom i land på italienska Lampedusa - och blev åter förnedrade istället för att mötas med värme och läkarvård.

(...)

Hela artikeln med bilder (Extern länk)

EESC pressmeddelande från European Migration Forum (Extern länk)

Fler bilder från EESC (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150114:

Fores 2015:

22 januari, Stockholm: Invandringsmotstånd i Sverige och Europa (seminarium) till sidans topp

Välkommen till seminarium om invandringsmotstånd i Sverige och Europa och Sverigelanseringen av forskningsantologin ´European Populism and Winning the Immigration Debate.

Bidrog den ekonomiska krisen till ökat stöd för populistiska anti-invandringspartier? Har attityder blivit mer negativa över tid? Varför röstar man på dessa partier? Är det främst proteströster, vad spelar partiledaren för roll och hur bör andra partier och civilsamhället agera? Vad kan vi lära oss av forskningen och vilka lärdomar kan vi dra från hur anti-invandringspartier bemötts i andra europeiska Antologin nyanserar och motsäger till viss del de vanligt förekommande analyser som ofta görs vad gäller denna typ av partier och deras väljare. Under seminariet kommer fokus att vara på ett svenskt perspektiv, men också vad vi har att lära från de fallstudier som är med i boken.

Seminariet inleds med att antologin presenteras av redaktören, Clara Sandelind, Sheffield University, och medförfattare Mikael Hjerm, Umeå Universitet, detta följs av en kommentar av Jens Rydgren, professor i politisk sociologi och en av Sveriges främsta experter på området. Seminariet avslutas med en expertpanel bestående av bland annat Expos Daniel Poohl och Bengt Westerberg, utredare för den statliga utredningen Främlingsfienden inom oss. Seminariet leds av Anna Rehnvall, programchef Fores migration.

Tid: 12.00- 13.30 (lunch serveras från 11.30)

Plats: Fores, Bellmansgatan 10 (t-bana: Slussen/Mariatorget), Stockholm

Språk: Svenska

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141230:

Kvinna till Kvinna / Globalportalen 2015:

13 januari, Stockholm: Samtal om kvinnor på flykt i Irak och Syrien till sidans topp

Plats: Slakthusplan 3, Kvinna till Kvinnas kontor, T-bana Globen, Stockholm

Mellanösterns kvinnor får betala ett högt pris för de konflikter som regionen genomlider. Kvinna till Kvinna bjuder in till ett samtal om kvinnors rättigheter och situationen för kvinnor på flykt i Syrien och Irak.

Kvinnor på flykt saknar grundläggande skydd som tak över huvudet och tillgång till vård. Våld i nära relationer ökar också när vapentillförseln ökar i samhället. En stor del av flyktingarna är ensamstående kvinnor och änkor som utöver sitt ansvar för hushållet och barnen också blivit försörjningsansvariga. Den desperata situationen gör att fler unga flickor gifts bort och risken för sexuell exploatering ökar.

Rädslan för att bli våldtagen av väpnade grupper är en vanlig anledning till att kvinnor flyr. Sexuellt våld och hot om sexuellt våld används som en del i krigsföringen. Samtidigt ser vi hur kvinnors kroppar återigen används i propagandasyften och som argument för ökad militär aktion.

Men trots att förhållandena är svåra reser sig kvinnor och organiserar sig. Kvinnor som själva har flytt arbetar för att stödja andra utsatta kvinnor. Kvinnoorganisationer i regionen utbildar kvinnor på flykt i deras rättigheter, samlar in vittnesmål om övergrepp från väpnade aktörer, deltar på gräsrotsnivå i lokala politiska församlingar och fortsätter kampen mot våld i nära relationer och människohandel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141206:

ECRE 2014:

12 december, Bryssel: Conference on judicial control of immigration detention in the EU till sidans topp

Within the framework of the Project CONTENTION (CONTrol of immigration detention), the Migration Policy Centre and the Odysseus Academic Network examined the lawfulness of different detention practices of irregular migrants in 11 EU Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, France, Germany, Italy, the Netherlands, Slovakia, Slovenia and the United Kingdom. The project examined the jurisprudence on pre-removal detention of third country nationals between 2008 and 2014 in order to evaluate the impact of the Returns Directive in this area. The findings of the comparative research will be discussed by judges, academics and EU representatives at a conference on 12 December 2014 in Brussels. Furthermore, a database detailing more than 400 cases on migrants' detention will be presented.

On the same occasion, the follow-up project REDIAL (RETurn DIAlogue) will be launched. REDIAL intends to promote dialogue amongst judges and legal academics in the Odysseus Network working on return cases.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Umeå 2014:

13-14 december, Umeå: Asylrättshelgen - Programmet! till sidans topp

Vi i Ingen människa är illegal Umeå hoppas att den här helgen ska ge oss en ökad förståelse av asylrätten och hur vi kan använda oss av den på olika sätt. Vår ambition är att sprida information om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut. (...) Det blir en fullspäckad helg med många informativa och viktiga punkter. Vi ser fram emot att få uppleva den tillsammans med er!

/Ur programmet:/

Lördag 13/12: Grundkurs i asylrätt (10.00-17.15) med Michael Williams, FARR

BOKBORD, LOPPIS, UTSTÄLLNINGAR: Alsike kloster och Hidden Voices

MIDDAG OCH FESTLIGHETER: performance, poesi, dans, rap sång, Dj beatsocker...

Program söndag 14/12:

Fortets murar på två sidor Atlanten (09.45 - 11.15, Nat K Hedlund)

Tortyr, trauma och trovärdighet (10.00 - 11.00, Frida Johansson Metso)

Konvertiter (10.00 - 11.00, Mikael Williams, FARR)

Film Handläggaren (11.00 -12.00)

Aktivist workshop (11.30 - 13.00, Foujan Rouzbeh)

HBTQI och Asyl (11.30 - 13.00, RFSL Newcomers)

Ni´lin - Här är vårt hem (12.20 - 13.00)

Lokal aktivism (14.00 - 15.00) organisationer och föreningar aktiva i Umeå!

Film Den okända vägen (15.00 - 16.00, Rädda Barnen)

UR:s fyra filmer om barn utan papper (15.00 - 17.00)

EU-migranters situation i Umeå/Europa (15.15 - 17.15, Rung & Allt åt alla)

Situationen för asylsökande palestinier (16.15 - 17.15, Hanan Abunasser)

Dessutom Rådgivning med FARR (12-13 & 14-17)

BOKBORD, LOPPIS, UTSTÄLLNINGAR: Alsike kloster och Hidden Voices

Se programmet i sin helhet (Extern länk)

Se även:

IMäI 14-11-28: ImäI Umeå säljer sina tröjor på nätet! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141125:

Picum 2014:

2 december, Bryssel: Register for a hearing on the employers' sanctions till sidans topp

Effective tool in reducing irregular migration or the labour rights of undocumented workers?

Hosted by Judith Sargentini, MEP and Jean Lambert, MEP (Greens/EFA) and co-organized by PICUM and the Polish NGO Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Association for Legal Intervention), this event aims to analyse the impact of the Directive on reducing irregular migration and on enforcing the labour rights of undocumented workers ('EU Employers' Sanctions Directive').

Moreover, the event will present the findings of the project "For Undocumented Migrants' Rights in Central Europe", which looks at the impact of employers sanctions in Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia.

The hearing will take place on Tuesday, 2 December 2014, from 15:00 - 18:30 at the European Parliament in Brussels, Room A5E1.

The EU Employers' Sanctions Directive entered into force in July 2009 as a central component of the EU's migration policy to prevent irregular migration. The Directive establishes sanctions for employers who hire undocumented workers in order to curb irregular employment, which is seen as a "pull factor" for irregular migration.

Five years after the adoption of the Directive, this public hearing seeks to present the views of a broad range of stakeholders involved in the employers' sanctions regime: policy makers, labour inspectors, trade unions, civil society organisations, international organisations and think tanks.

As places are limited, those requiring an access badge for the EU Parliament must register until 25 November 2014 at: info(at)picum.org providing the following details: full name, date of birth, nationality, type of document (passport, ID card), number of passport/ID.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om projektet "For Undocumented Migrants' Rights in Central Europe" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosenjuristerna 2014:

4 december, Göteborg: Asylprocessen från ax till limpa till sidans topp

Föreläsning med Petter Aasheim som talar om den asylrättsliga processen steg för steg utifrån sin roll som offentligt biträde för asylsökande. Vilken är biträdets roll och hur kan det bidra till att den sökande vinner framgång med sitt ärende? Efteråt öppnas upp för frågor.

18.00 i SEB-salen, Handelshögskolan

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 2014:

10 december, Stockholm: Asylsökande och torterad? till sidans topp

Hur värderas tortyrskador i den svenska asylprocessen och vad krävs för att få skydd?

Välkommen på frukostseminarium

Onsdagen den 10 december 2014 kl 08:00 - 09:30 på Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54 (T-bana Mariatorget)

Varje år kommer tusentals asylsökande till Sverige som i sina hemländer utsatts för tortyr. Hur identifieras dessa personer? Hur utreds deras skador? Hur värderas dokumentation av tortyrskador i den svenska asylprocessen? Allt för att säkerställa en rättssäker asylprocess och för att få rätt till vård och behandling.

Svenska Röda Korset kommer presentera sin studie i vilken vi har granskat hur avgöranden från Migrationsverket och migrationsdomstolar bedömer ärenden där tortyr åberopas och vilka svårigheter det finns i dessa bedömningar. Studien kommer att kommenteras av Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Vid seminariet ges också en inblick i hur tortyrskadeutredningar genomförs med koppling till Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Anmäl dig senast onsdag den 3 december till irupe.pozo.graviz (at) redcross.se

Vi bjuder på frukost.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141114:

Fristad Stockholm 2014:

22 november, Stockholm: Socialtjänsten och papperslöshet till sidans topp

- ett samtal arrangerat av Fristad Stockholm

Kl 13, rummet Vantör i ABF-huset, Sveavägen 41

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för alla personer som vistats inom den, vilket alltså borde inkludera papperslösa. Malmö stad har skrivit riktlinjer när det gäller socialstöd för papperslösa vilket har underlättat främst familjers möjlighet till stöd, men något liknande saknas fortfarande i Stockholm.

Fristad Stockholm kämpar nu för att tillgängliggöra socialtjänsten för en grupp människor som idag är fråntagna rätten till stora delar av välfärden och staden. Hur kan Stockholm kan följa i Malmös fotspår, eller kanske bli ännu bättre?

Papperslösa vuxna och barn som bor i Stockholmsområdet får inget ekonomiskt stöd av vare sig migrationsverket eller kommunen. I Malmö har papperslösa barn och kunnat få försörjningsstöd och bidrag till boende sedan årsskiftet, och papperslösa vuxna kunnat söka akutstöd till mat. Det som hände var att nya riktlinjer till socialtjänsten togs fram inom kommunen, där socialtjänstlagen och Barnkonventionen tolkades mindre snävt än tidigare.

Det är upp till varje kommun att själv tolka socialtjänstlagen när det gäller papperslösa, men alla som vistas i kommunen ska ha rätt till en individuell prövning för akutstöd enligt lag. När barn som vistas i kommunen far illa är det kommunens skyldighet att bidra med stöd. Trots detta ser vi i praktiken att riktlinjer på kommunal nivå krävs för att denna rättighet för papperslösa personer ska respekteras och upprätthållas.

Så hur ser det ut i Stockholm? Vad krävs för att en liknande förändring ska ske? Vad anser Stockholms politiker och stadsjurister om hur riktlinjerna ska skrivas?

(...)

ABF info (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141102:

FARR 2014:

6 november, Göteborg: Föreläsning om trovärdighet till sidans topp

Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg bjuder i samarbete med Rosenjuristerna och FARR in till en föreläsning i asylrätt på temat "Trovärdighet". Föreläsare är Lars Magnusson, rådman på förvaltningsrätten i Göteborg.

Tid och plats: Kl. 18:00 torsdag den 6:e november, Handelshögskolan SEB-salen

Efter föreläsningen är det öppet för frågor på temat men även för andra allmänna frågor till Lars Magnusson i egenskap av rådman vid förvaltningsrätten. Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141018:

ECRE 14-10-10:

28 October, Brussels: Access to Protection? Bridges, not Walls till sidans topp

The Italian Council for Refugees (CIR) and ECRE are organising a conference on access to the European territory and to asylum procedures for people fleeing war and persecution. The conference will take place in Brussels, at the Residence Palace on 28 October. To register, please email Yasmine Mittendorff at mittendorff@cir-onlus.org by 24 October.

The issue of access to protection in Europe will be approached both at policy level, especially in the light of the current Italian Presidency of the Council of the EU, and from a more technical perspective, starting from the modalities for the transposition into EU and national legislations and procedures the principles established in the case Hirsi Jamaa and others vs. Italy. In this judgment, from 2012, the European Court of Human Rights (ECtHR) ruled that by pushing migrants back to Libya, Italy violated the European Convention on Human Rights and, in particular, the principle of non-refoulement, which prohibits returning migrants to countries where they may face persecution or inhuman or degrading treatment.

"The Strasbourg Court reached conclusions which have a far broader significance than the concrete case to which the Decision refers. Access to protection and to asylum procedures has become increasingly difficult in the countries of the European Union due to a combination of policies and measures that hamper the regular and safe arrival of asylum seekers. In this context, the Hirsicase is of utmost importance as it delineates clear standards that EU Member States must respect when implementing border controls", said Maria De Donato from the Italian Council for Refugees.

Speakers include representatives of the Italian Navy, the EU Border Agency Frontex, UNHCR, the Parliamentary Assembly of Council of Europe, ECRE and CIR.

The conference is organized in the framework of the "Access to Protection: a Human right" project - funded by the European Programme for Integration and Migration (EPIM), an initiative of the Network of European Foundations.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Umeå 2014:

13-14 december, Umeå: Asylrättshelg 13-14 dec till sidans topp

Ingen människa är Illegal Umeå bjuder in dig till Asylrättshelg den 13-14 dec. Genom föreläsningar, samtal, bokbord, utställningar och mingel vill vi sprida kunskap om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut och vad den innebär för människor som berörs av den.Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter. Det kommer finnas utrymme för olika organisationer att berätta om sitt arbete. Vill du och/eller din organisation/förening delta med en föreläsning, workshop, samtal, utställning, bokbord, uppträdande kontakta oss på: umea@ingenillegal.org

Under lördagen den13e kommer en grundkurs i asylrätt hållas av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd. Med fokus på hur svensk och europeisk migrationspolitik ser ut och fungerar i praktiken. Ingen tidigare erfarenhet behövs för att delta. För att delta på grundkursenanmäl dig till: umea@ingenillegal.org Skriv gärna asylrättshelg i rubriken.

Söndagen den 14e kommer bestå av flera olika föreläsningar och samtal och kan ses som en fördjupning av grundkursen. Mer info kommer snart!

Helgen är gratis och det kommer serveras billig mat och fika.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 14-10-15:

Launch of European Migration Forum till sidans topp

In 2009, the European Commission together with the European Economic and Social Committee launched the European Integration Forum, a platform for dialogue with civil society on issues related to integration of third-country nationals. Since, the Forum has met twice a year and discussed different subjects focusing on migrant integration. This year, it was decided to extend the scope of the Forum to cover more topics related to immigration and asylum that would benefit from a discussion with civil society.

The first meeting of the new European Migration Forum will take place on 26-27 January 2015, and will ask for contribution of the civil society to address the migratory flows in the Mediterranean, from the situation of migrants in the countries of origin and transit before departure, to their journey and their reception once arrived to the EU. During the last year, the number of migrants who attempted to cross the Mediterranean on unseaworthy vessels and risked their lives to reach Europe, very often seeking international protection, has significantly increased, while the conditions of travel have worsened. Migrants face severe violation of human rights by the criminals who organize the journeys, and sometimes death. The magnitude of the phenomenon requires new resources and solutions to ensure an appropriate management of these migratory flows, responding fully to the humanitarian emergencies while maintaining fair and effective migration and asylum systems.

Is your organisation active in this area and would want to participate? Read carefully the terms of the call for interest, fill in the application form and send it to eu-migration-forum@eesc.europa.eu no later than Monday 10th November, together with a scanned copy of the registration certificate of your organisation in your country. Please note that late applications will not be considered.

Läs mer och hämta ansökningsblankett mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141008:

Rosengrenska 2014:

18 oktober, Göteborg: Heldag med vård för papperslösa till sidans topp

Välkomna till heldag med Vård för papperslösa, Rosengrenska i samarbete med Röda Korset lördag 18/10 på Världskulturmuséet i Göteborg klockan 9.30 till 16.00

Äntligen kommer det definitiva programmet för vår heldag!

Tyngdpunkten kommer att bli på två frågor.

Den stora psykiska press som de papperslösa lever under och om juridiken runt dem.

Det är verkligen två svåra frågor - vad man kan göra för några av vår tids mest utsatta människor.

Programmet med inbjudan (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sensus 2014:

10 november, Kristianstad: Utställning och Seminarium: Vad gör vi med barnen? till sidans topp

I samband med utställningen Olika vägar till samma mål anordnar Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Sensus studieförbund en seminariedag på temat integration. Utställningen, som tidigare har visats på Globalen i Malmö, är gjord av sju ensamkommande ungdomar. Sju pojkar berättar om varför de lämnade sina hemländer, om flykten till Sverige och om de drömmar och framtidsplaner de har idag.

Seminariedagen äger rum den 10 november kl. 10-15 på Regionmuseet Kristianstad. Den riktar sig till alla som berörs och låter sig beröras av invandrarfrågor, såväl yrkesmässigt som ideellt.

På programmet finns bland annat en miniföreläsning av Syrienkännarna Inga-Lill och Samuel Rubensson. Vidare kommer en representant från Migrationsverket att berätta om vad som händer vid ankomsten till Sverige, representanter från olika flyktingförläggningar kommer att ge råd och tips och tidigare flyktingar kommer att berätta om sina vägar till integration.

Syftet med dagen är att deltagarna ska få möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper kring flyktingars situation och integration. Hur ser det ut i idag och vad gör vi för att allt ska fungera på bästa sätt? Hur fungerar det i den egna kommunen? Vad är positivt, vad är negativt? Vad kan vi lära av varandra och hur kan vi gå vidare?

Ett axplock ur programmet:

Din Bror - Våldsförebyggande metod för pojkar i tonåren, mot våld, mobbing och utanförskap. Årets integrationsprojekt i Hässleholm 2013.

Fri: JA - Fri: JA är ett samarbetsprojekt med syfte att öka kunskapen om hur vi kan arbeta med mångkultur och öka integration.

Situationen i Syrien- Syrienkännarna Inga-Lill och Samuel Rubenson ger oss lite bakgrund till situationen i dagens Syrien.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140920:

ECRE 14-09-19:

ECRE Annual General Conference & UNHCR NGO Consultation 2014 till sidans topp

ECRE's Annual General Conference (AGC) and UNHCR NGO Consultations will be held in Brussels on 15 - 17 October.

The conference gathers each year about 100 representatives from the refugee-assisting community in Europe. The AGC is a key moment for the ECRE network as it provides the Secretariat with general direction for the coming year and allows members to guide ECRE's policy and advocacy positions, based on their experience on the national and pan-European level. This year's conference includes a one day UNHCR NGO Consultation, to complement UNHCR's Global NGO Consultations, creating the space for European NGOs to raise issues, network and exchange views with UNHCR on asylum in Europe.

This year's event includes Roger Zetter of Refugee Studies Centre discussing "Forced Migration, Protection and Europe - Protection Space or Protection Denied", a panel discussion on managing reception crises in Europe and several workshops on a variety of topics including detention, ensuring safe and legal access to Europe, rescue at sea in the Mediterranean, and family reunification.

The conference programme and registration details can be found on the ECRE website and the deadline for registration is 3 October.

To follow the discussions on twitter, just follow @ecre.

Läs mer och registrera anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140911:

Göteborgs Stift 2014:

22-23 september, Göteborg: Utbildningstillfällen om asylrätttill sidans topp

Två utbildningstillfällen i Göteborg och Skövde, 22 och 23 september, med fokus på frågan om särskilt ömmande skäl för barn som trädde i kraft i somras.

Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande medverkar i två utbildningstillfällen i Göteborg och Skövde med fokus på frågan om särskilt ömmande skäl för barn som trädde i kraft i somras.

När och var:

Måndagen den 22 september Stadsmissionen, Stigbergsliden 6 i Göteborg klockan 17-19, med anmälan via webbformulär

samt tisdagen den 23 september i Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5 i Skövde klockan 17-19, med anmälan via webformulär

Utbildningstillfällena är kostnadsfria men deltagande ska anmälas senast den 18 september.

Arrangör är Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige

Läs mer och använd anmälningsformulär (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 14-09-03:

Bilder och tal från asylrättshelgtill sidans topp

FARR tackar alla som deltog på heldagen tillsammans med kampanjen Asylrätt 2014 hos Sensus lördagen den 30 augusti, och gjorde det till en lärorik dag. Tack också till alla som demonstrerade mot nazismen samma dag och till er som diskuterade framtiden med oss och manifesterade för asylrätt på söndagen. Vi hoppas att många efter denna helg fått nya insikter och nya vänner och är lika fast beslutna som FARR att fortsätta arbetet för att försvara asylrätten både i politiken och i praktiken!

Omkring 70 åhörare fick följa och kommentera fyra expertpaneler som i tur och ordning dissekerade problemen med att utvisningar kan ske till tortyr eller förföljelse trots att det är förbjudet i internationella konventioner, det snäva kriteriet "synnerligen ömmande omständigheter", Dublinförordningens effekter och den tunga bevisbördan som asylsökande ställs inför.

Inför varje panel visades vittnesmål via video. Berättelserna kom från Hejran som utvisats till tortyr, Mohadese vars pappa deporterades, Husni som riskerade livet under flykten och sedan levde papperslös i fyra år på grund av Dublinförordningen, Abdullah som inte kunde bevisa att han riskerar att bli ihjälslagen - och till slut papperslöse Haroon som talade till oss om demokratin.

Med den sista panelen övergick seminariet från analys till agerande, då ämnet var handlingsvägar. Alla paneldeltagare presenterades i en tidigare artikel.

En del av publiken gick efter seminariet vidare till Vitabergsparken där konstgruppen Ful och the Knife passande nog spelade kabaré Europa Europa.

Även söndagen gick i asylrättens tecken. FARR hade ett öppet styrelsemöte då vi bland annat diskuterade hur vi ska se till att asylrätt och mänskliga rättigheter ska få plats i diskussionen om flyktingars kostnader. På söndagkvällen deltog FARR genom sin ordförande Sanna Vestin också i Asylrätt 2014:s manifestation på Medborgarplatsen. En lång rad organisationer visade sitt stöd för de fyra kraven.

(...)

Läs mer, se bilder och lyssna till vittnesmålen (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140823:

Asylkommittén Gävleborg 2014:

26 augusti, Gävle: Vad händer med asylrätten efter valet?till sidans topp

Vad kan och vill politikerna göra?

tisdag 18.00. Musikhuset Gävle

En human asylpolitik är en central fråga för många inför valet. Välkommen till en paneldiskussion med medverkan från lokala politiker och ideella föreningar. Kom och lyssna och ställ dina frågor!

Samtalet kommer att utgå från de fyra kraven i kampanjen Asylrätt 2014.

Medverkande:

Ann-Helen Persson (C) Bodil Ceballos (Mp)

Charlotta Lagnander (Asylrätt 2014, jurist)

Jin Hajo (V)

Lili André (Kd)

Per-Åke Fredriksson (Fp) Åsa Lindestam (S)

Moderator: Emelie Lundin.

Arrangörer: Asylrätt 2014 GÄVLE, Asylkommittén Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2014:

30 augusti, Stockholm: Asylpolitik - ett lotteri?till sidans topp

Programmet är nu klart för seminariedagen om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10.

Plats: Sensus i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm

Arrangörer: FARR, Asylrätt 2014 och Studieförbundet Sensus

Dagen består av fyra panelsamtal, med utgångspunkt i de fyra krav som kampanjen Asylrätt 2014 har ställt inför valet i september 2014.

Utöver expertpanelerna kommer vi att få höra vittnesmål från personer som drabbats i asylprocessen. Dagen avslutas med en diskussion om hur vi går från analys till handling.

11.00-12.10: Sverige ska inte utvisa människor till tortyr och förföljelse

I panelen: Michael Williams, FARR och Svenska kyrkan, Gregor Noll, professor vid Lunds universitet, och Stig Åke Pettersson, RFSL.

13.10-14.20: Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter?

I panelen: Sara Granath, Rädda barnen, Astrid Seeberger, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och Ignatio Vita, advokat.

14.30-15.40: Dublinförordningens vara eller icke vara

I panelen: Frida Metso och Terje Holmgren från FARR, och Gregor Noll, professor vid Lunds universitet.

15.50-17.00: Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket

I panelen: Samarie Wijekoon Löfvendal, UNHCR Stockholm, Tomas Fridh, advokat och FARR, och Lotta Meurling, Asylgruppen i Sundsvall.

17.10-18.30: Från analys till agerande

I panelen: Sanna Vestin, FARR, George Joseph, Caritas Stockholm, och David Qviström, författare.

(...)

Läs mer detaljerat program (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 2014:

9 september, Bryssel: Launch of the Second AIDA Annual Reporttill sidans topp

The second AIDA Annual Report presents an overview of key developments in the legal framework and practice on asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers in 15 EU Member States (AT, BE, BG, CY, DE, FR, GR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, SE, UK) while assessing the challenges for asylum seekers in those EU Member States in accessing their rights under the EU asylum acquis.

In addition, the report presents an analysis of key EU developments in the field of asylum since September 2013, date of publication of the first AIDA Annual Report, with a special focus on legislative and policy developments that impact on access to the territory and external border controls. These include the Regulation on Maritime border surveillance in the context of Frontex operations, the EUROSUR Regulation as well as the Task Force Mediterranean and national operations such as Mare Nostrum. Furthermore, the report provides an analysis of the EU's response to the refugee arrivals resulting from the Syrian crisis in the past year and reflects on the meaning of the recently adopted strategic guidelines in the area of freedom, security and justice for the further development of the EU's asylum and immigration policy.

/Ur programmet:/

The reality of seeking asylum in the EU - the NGO Perspective: Spotlight on Italy, Cyprus and Bulgaria Italy by Christopher Hein - Italian Council for Refugees Cyprus by Corina Drousiotou - Future Worlds Centre Bulgaria by Iliana Savova - Bulgarian Helsinki Committee

Mer information och anmälan till mötet (Extern länk)

EVENT LIVE STREAM (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140813:

FARR 2014:

30 augusti, Stockholm: Heldag om asylrätttill sidans topp

Kampanjen Asylrätt 2014 och Flyktinggruppernas riksråd FARR bjuder i samarbete med Sensus in till en seminariedag om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10. Anmäl dig på anmalan@farr.se!

Plats: Sensus i Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, Stockholm - vid tunnelbanestationen Medborgarplatsen. Program - se nedan!

Ur presentationen från Asylrätt 2014: Den 14 september är det riksdagsval i Sverige och migrationspolitiken är tveklöst en av de viktigaste valfrågorna. EU bygger allt högre murar kring Europa, och det migrationspolitiska systemet innebär ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det bedrivs en hetsjakt på papperslösa, och flyktingar låses in i förvar under fängelseliknande former. Situationen är ohållbar."

På kvällen den 30 augusti rekommenderar vi gratisföreställningen av kabaré Europa Europa med konstgruppen FUL, i Vitabergsparken.

Söndagen den 31 augusti är medlemmar i FARR och i FARR:s lokalgrupper välkomna att vara med på ett öppet styrelsemöte om nätverksarbete mm, ca kl 9-14.

Samma dag kl 15 blir det offentlig manifestation för asylrätten .

Till seminarieprogrammet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140801:

FARR 2014:

30 augusti, Stockholm: Heldag med FARR och Asylrätt 2014till sidans topp

FARRs sommarkurs har i år fått en annorlunda form och medarrangörer med tanke på riksdagsvalet.

Det blir en heldag med panelsamtal kring Asylrätt 2014:s fyra krav: Inte utvisa till tortyr och annan förföljelse, ömmande omständigheter, Dublinförordningen, bevisbördan/trovärdigheten samt en avslutande diskussion om hur vi går från analys till agerande.

Plats och tid: Studieförbundet Sensus lokaler, Medborgarplatsen, Stockholm.

Start 10.00. Slut c:a 18.00.

I panelsamtalen deltar sakkunniga inom flyktingrörelser: Sanna Vestin, FARR, Michael Williams, Svenska kyrkan och FARR, Frida Metso, FARR, Stig-Åke Petersson, RFSL, Thomas Fridh, advokat och FARR, Lotta Meurling, Asylgruppen i Sundsvall, Astrid Seeberger, Karolinska institutet och Etikkommissionen för en human flyktingpolitik, Gregor Noll, Lunds universitet, Samarie Wijekoon Löfvendahl, UNHCR, Ignatio Vita, advokat, Mikaela Hagan, Rädda barnen, George Joseph, Caritas, David Qviström, författare, Terje Holmgren, FARR. Moderatorer Frida Metso och Mikael Leyi, båda FARR.

Dagen efter på eftermiddagen äger en manifestation rum som asylrätt 2014 arrangerar. Innan dess är grupper och enskilda medlemmar välkomna att delta i FARR:s öppna styrelsemöte, som förmodligen startar kl. 9.00 i Sensus lokaler, söndag 31 augusti.

Arrangör: FARR och Asylrätt 2014 i samarbete med Studieförbundet Sensus.

Utförligare program och information om hur man anmäler sig m.m. kommer i början av augusti.

Varmt välkomna till en intressant och viktig utbildningsdag.

FARRs styrelse, Asylrätt 2014 Stockholm och Studieförbundet Sensus

Tips för kvällen den 30 augusti: Konstgruppen FUL spelar kabaré Europa Europa i närliggande Vitabergsparken - gratis parkteater.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140617:

Asylnytt 14-06-17:

Om asylsökande och papperslösa i Almedalentill sidans topp

Några tips

Samtal: "Alla ljuger" - attityders betydelse för beslut och rättssäkerhet inom migrationsmyndigheterna (Extern länk)

Samtal: Fort Europa - vem kommer in? (Extern länk)

Debatt: Behöver Sverige och Europa en mer human flyktingpolitik? (Extern länk)

Samtal: "Europa stängt för dagen...välkommen åter? (Extern länk)

Föreläsning: Ett akut behov av ett hem - så räddar vidarebosättning liv (Extern länk)

Social mobilisering - verktyg och metoder för att åberopa mänskliga rättigheter (Extern länk)

Röda Korset, Soran och Özz bjuder Almedalsbesökarna på festival (Extern länk)

Många många fler... sök på "asylsökande" eller "papperslösa" (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140606:

Fridh Advokatbyrå 2014:

10 juni, Göteborg: Våras det äntligen för gömda barn?till sidans topp

Miniseminerium om ändringarna i Utlänningslagen under sommaren 2014

Fridh Advokatbyrå bjuder in till miniseminarium angående Miljöpartiet och Alliansens förslag om ändring i utlänningslagen gällande särskilt ömmande omständigheter för barn samt reglerna om anknytningsansökningar där barn är inblandade som träder ikraft den 1 juli och 1 augusti i år.

Björn Åhlin, utredare vid Fridh Advokatbyrå och lokalpolitiker (MP) från Lund, ger en inblick i bakgrunden till lagförslagen och reder ut hur det väntas påverka prövningen av omständigheter som:

- Vårdbehov - Vistelsetid, legal och "illegal" - Social anknytning, ex. genom skola - Nya omständigheter prövade genom verkställighetshinder

Seminariet hålls på Fridh Advokatbyrå, (Hotellplatsen 2, 3:e våningen, OBS ta hiss), kl. 18-20 tisdagen den 10 juni 2014. För vägbeskrivning, se fridhadvkatbyra.se

För att vara säker på plats, anmäl gärna att du kommer till info@fridhadvokatbyra.se

Vi bjuder på fika som passar alla, veganskt, glutenfritt och gott! Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140523:

Röda Korset 2014:

26 juni, Stockholm: Föreläsning: En atlas över tortyr - om tortyrskadeutredningartill sidans topp

Den turkiske läkaren Metin Bakkalci kommer till Sverige och berättar om hur han tog initiativ till FN:s protokoll för att utreda tortyrskador, det så kallade Istanbulprotokollet. Bakkalci kommer beskriva hur protokollet fungerar och hans svenska kollegor, Johanna Hermansson Tham, leg läkare Röda Korsets center för torterade flyktingar, och Hans Samnegård, leg läkare, beskriver hur svenska tortyrskadeutredningar görs. Den 26:e juni är FN:s internationella solidaritetsdag för tortyroffer och vi tycker föreläsningen passar extra bra just den här dagen. I Sverige genomförs idag mycket få tortyrskadeutredningar, trots kritik från Europadomstolen, vilket försämrar torterades chans att få asyl, vård och rehabilitering.

Obs! Metin Bakkalci talar engelska under föredraget, men svensk-turkisk tolk kommer hjälpa till med frågor.

När? 26/6 kl: 13.30-16.00.

Var? Hornsgatan 54, Stockholm, Röda Korsets lokaler.

Pris? 500 kr (300 kr för studenter).

Anmälan och frågor skickas till frida.johansson.metso@redcross.se

Sista anmälningsdag 20/6.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network 2014:

30 juni - 11 juli, Bryssel: Summer school: EU law and policy on immigration and asylumtill sidans topp

at the Universite Libre de Bruxelles

The aim of the Summer School is to provide its participants with an comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the European Union from a legal point of view. The programme is organised by the "Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe", founded with the financial support of the Odysseus Programme of the European Commission and co-ordinated by the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. The course provides both the opportunity to live in a unique European environment, as Brussels hosts numerous European and international organisations and their research facilities, and to take part in an intellectually stimulating experience in a group of several tens of participants specialised in the area of asylum and immigration from all over Europe. The classes are conducted by academics from the universities co-operating in the Network which is represented in twenty-seven Member States of the European Union, Switzerland and Nporway inmore, and by high ranking officials from international organisations, particularly the European Commission. Each class is given both in French and in English. Participation in the Summer School is rewarded with a certificate of attendance.

The classes which are of legal character tackle the most recent developments in the field. The latest work by the European Commission, the Council and Parliament are integrated into the teaching, thanks in particular to the participation of European officials as lecturers at the summer school. Each participant will receive an extensive up-to-date documentation pack.

+ Lectures

+ Teaching Staff and Coordination team

+ Schedule and Timetable

+ Admission requirements

(...)

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140513:

FARR 2014:

13 maj, Stockholm: Fristad Stockholm: tredje samtalettill sidans topp

Tisdag 13 maj hålls det sista samtalet i Fristad Stockholms samtalserie om migration. Denna gång är temat förvar och deportationer. Kl 18 på kulturhuset i Stockholm.

Video (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Göteborg och Expo 2014:

30 maj, Göteborg: Föreläsning om dagens organiserade intoleranstill sidans topp

Genom att sätta oss in i hur den rasistiska organiseringen ser ut, kan vi också lättare utveckla strategier för att bemöta den! Hur ser dagens politiska miljö som sprider rasism och intolerans ut? I och med valåret ökar aktiviteterna och därmed också behovet av kunskap om hur rörelsen fungerar. Maria-Pia Cabero från stiftelsen Expo går igenom aktörerna, deras budskap och propaganda, samt deras metoder.

När? Fredag 30 maj. Vegansk fika och information om IMÄI från kl. 16.00. Föreläsning från kl. 16.20.

Var? Matsalen, Kvinnofolkhögskolan, Masthuggstorget. Spårvagn 3, 9 och 11 till Masthuggstorget.

Tillgänglighet? Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil. Se info på Facebook-eventet: Expo-föreläsning 30 maj.

Varmt välkomna!

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2014:

7 July, Bryssel: Conference on quality legal assistance for unaccompanied childrentill sidans topp

The closing conference of the ECRE-led project Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children will take place in Brussels on 7 July. The project's findings will be presented as well as the comparative report on access to and quality of legal assistance for unaccompanied children in immigration and asylum procedures in seven EU Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Italy, Spain and the UK) and a set of principles and indicators.

The conference is targeted at practitioners and policy makers from Member States, European institutions and other international organisations.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140429:

Kulturhuset 2014:

29 april, Stockholm: Fristad Stockholm: Migrationtill sidans topp

18:00 - 19:30 Studion + Fri Entré

Tisdag 29 april är det premiär för Fristad Stockholm: Migration, en lösningsorienterad samtalsserie i tre delar.

På premiären, om gränser/gränskontroller, gästas vi av:

+ Madeleine Seidlitz, jurist på Amnestys sekretariat i Stockholm där hon främst arbetar med flykting- och migrationsfrågor.

+ Nasim Aghili, manusförfattare och regissör för Europa Europa som är en antinationalistisk kabaré om europeisk migrationspolitik.

+ Frida Metso, traumapsykolog vid Röda korsets center för flyktingar samt vice ordförande för Flyktinggruppernas riksråd.

(...)

Hela texten (Extern länk)

Trailer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140417:

Regeringen april 2014:

Seminarium om migrationens utvecklingseffekter i Sverige och världentill sidans topp

Måndagen den 28 april hålls ett halvdagsseminarium på temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem ministrar och tre generaldirektörer kommer att ge sina bilder av hur migration bidrar till utveckling, såväl globalt som nationellt. Seminariet anordnas som en del av det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Seminariet kommer att bestå av två paneldiskussioner. Den första fokuserar på på migrationens drivkraft för utveckling i världen och vikten av att beakta migration som en viktig komponent i utvecklings- och biståndspolitiken och vice versa. Detta synsätt går i linje med bl.a. Sveriges politik för global utveckling (PGU) som i 2014 års skrivelse fokuserar på migrationsströmmar.

Den andra panelen fokuserar på migrationens bidrag till utveckling i Sverige och hur dessa effekter ytterligare kan stärkas bland annat genom förbättrad integration, effektivare validering av utländsk kompetens och ökad möjlighet till mobilitet.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Universitets studentkår 2014

23 april, Stockholm: Juridik för alla, asyl för någratill sidans topp

En föreläsning i migrationsrätt - om rätten att bo och leva

16.00-17.00 Hörsal 4, Södra Huset, Stockholms Universitet

Du är välkommen på en föreläsning i migrationsrätt, men tusentals personer är inte välkomna i Sverige.

Simon Andersson, jur.kand, doktorand i processrätt och kursföreståndare för specialkursen i migrationsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet, gör juridiken tillgänglig för alla.

Miljoner människor är på flykt i världen, men få lyckas ta sig till tryggheten och ännu färre får stanna kvar där.

Sätt dig in i hur systemet fungerar så att du kan informera och rådge asylsökande. Simon som har arbetat med asylärenden delar med sig av sina erfarenheter och berättar om bristerna i migrationsprocessen.

Ta chansen att ställa frågor och delta i diskussionen som följer efter föreläsningen.

Studentkåren bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Asylrätt 2014:

23 april, Stockholm: Välkommen till Europa - Film och samtal om Dublintill sidans topp

Bio Rio kl 18.00-20-00, Hornstulls Strand 3

Europas asylpolitik - ett lotteri

Just nu lever tusentals människor i ett system som mer och mer liknar ett lotteri där det gäller att ha tur och få sin ansökan prövad i rätt land. Ett av de systemen kallas Dublinförordningen, som betyder att asyl måste sökas där en person har haft sin första myndighetskontakt. Människor skickas tillbaka till europeiska länder som är oförmögna till att ge ett riktigt skydd, och asylsökande tvingas bo på gatan eller i tältläger. Detta är en del i ett Europa som stänger sina gränser allt mer.

För att uppmärksamma Dublinförordningens konsekvenser anordnar vi en helkväll på Bio Rio med filmvisning och samtal.

Se dokumentärfilmen "Dublin": Daoud är ett "Dublinfall". Han kan inte åka tillbaka till Somalia men får inte heller asyl i Europa. Hör regissören David Aronowitsch och Sharmarke Binyusuf berätta om hur filmen gjordes.

Lyssna på personer som har påverkats av förordningen: Alireza Hasanzada och Abbas Ahmadi, medverkande i Asylstafetten 2013, delar med sig av sina egna erfarenheter.

Hur fungerar Dublinförordningen?: Sanna Vestin och Terje Holmberg från Flyktinggruppernas Riksråd förklarar. FARR är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som hjälper och samordnar flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda.

Efterföljande publiksamtal med alla medverkande!

Det kommer även att finnas smörgåsar och varm dryck till billigt pris som säljs innan programmet börjar.

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Amnestys juristgrupp Lund 2014:

23 april, Lund: Asylrätt i Sverigetill sidans topp

Amnestys Juristgrupp Lund och Migrationssamordnare Syd bjuder in till en tredje föreläsning på temat MIGRATIONSRÄTT, denna gången med Emelie Hökfelt som föreläser:

"En föreläsning om den svenska asylprocessen och hur det är att arbeta som offentligt biträde.

Emelie Hökfelt har arbetat på Svenska Röda Korset i 10 år och arbetar nu som biträdande jurist på Advokatfirman Hemzelius Fransson i Lund. Hon arbetar som offentligt biträde men har också stor erfarenhet av familjeåterföreningsfrågor och juridiken efter den ordinarie asylprocessen."

Föreläsningen hålls På Amnesty Lunds lokal på Östra Vallgatan 61, vid Botan.

Alla är varmt välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2014:

26 april, Göteborg: HELDAG - Rosengrenska i samarbete med Röda Korsettill sidans topp

En heldag med fokus på rätten till vård- en stor fråga. Aktuell och med många fallgropar...

Ur programmet:

Vård för papperslösa: Sedan 1 juli 2013 har vuxna papperslösa rätt till subventionerad "vård som inte kan anstå". Vi har kunnat ställa om vårdförmedlingen till att remittera och hänvisa patienter till den offentliga vården i större utsträckning. Mycket kraft har lagts på att följa upp hur det går för patienterna och att utvärdera effekterna av den nya lagen. Anne Sjögren, Henry Ascher, Sara Rangmar, Torgny Alstad och Lina Lönnberg berättar om detta pågående arbete, vad vi ser fungerar bra, vilka hinder vi fortsatt ser i tillgången till vård, vilka patienter som hamnar utanför och om våra framtida planer.

Papperslösas tillgång till stöd från Socialtjänsten: Linus Torgeby från Rädda Barnen i Göteborg berättar om arbetet för papperslösa barns sociala rättigheter. Annie Lin och Sofia Gabinus från Asylgruppen i Malmö berättar om erfarenheter av tillämpningen av Socialtjänstens nya riktlinjer för papperslösa i Malmö stad.

EU-migranters sociala situation och tillgång till vård: Claes Haglund, projektledare för Crossroads, Stadsmissionens center för EU-migranter i Göteborg

Socialstyrelsens ståndpunkter gällande begreppet "vård som inte kan anstå": Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, presenterar den nya rapporten "Vård för papperslösa, vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd."

Läs mer om anmälan, lunch mm (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140406:

Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala 2014:

8 april, Uppsala: Föreläsning om asylproceduren och ensamkommande barntill sidans topp

Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala önskar er välkomna till den tredje och sista delen i föreläsningsserien på temat kvinnor, barn och migration.

Vi får nu besök av Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd FARR, som kommer att berätta om asylproceduren, flyktingrörelsen och sina möten med ensamkommande barn.

Arrangemanget som är öppet för allmänheten anordnas i samarbete med studieförbundet Sensus. Vi bjuder i vanlig ordning på vegetariskt och rättvist handlat fika!

Var: Västra Ågatan 16 (i Sensus lokaler, bredvid SF-biografen Filmstaden och Norrlands Nation)

Tid: 18-20

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal Umeå 2014:

9 april, Umeå: STUDIECIRKEL, nystart!till sidans topp

Syftet med studiecirkeln är att arbeta medvetandehöjande och öka kunskapen om asylsituationen i Sverige och Europa, om lagar teoretiskt, praktiskt & etiskt samt andra frågor rörande bl.a. flykt, asylrätt, integration, ptsd, etc. Vad, hur & hur ofta bestäms på första träffen.

Intresserad av att vara med? Kom!

Onsdag 9/4, kl.19.0 0

Kvarterslokalen Tuvgränd 7c, Haga. VÄLKOMNA!

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 2014:

22 april, Stockholm: Bryr sig EU om barn på flykt?till sidans topp

Rädda Barnens seminarieserie inför valet till Europaparlamentet fortsätter. Den 22 april arrangeras seminariet Bryr sig EU om barn på flykt? på Europahuset i Stockholm.

Bland andra Jasenko Selimovi? (FP) och Bodil Ceballos (MP) medverkar.

Notisen med länk till anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2014:

26 april, Göteborg: Heldag med Rosengrenskatill sidans topp

Ur programmet:

+ Vård för papperslösa. Anne Sjögren och Henry Ascher m.fl. rapporterar om läget

+ Papperslösa tillgång till stöd från Socialtjänsten - bl.a. Representant från Rädda Barnen i Göteborg om papperslösa barns situation.

+ EU-migranters sociala situation och tillgång till vård. Claes Haglund, projektledare för Crossroads, Stadsmissionen

+ Socialstyrelsens ståndpunkter gällande begreppet "vård som inte kan anstå".

Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, presenterar rapporten "Vård för papperslösa - vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd."

Anmälan skickas till heldag (at) rosengrenska.org - glöm inte beställa om ni vill äta lunchbuffé + fika á 100:-

Håll utkik efter mer information (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2014:

5-7 maj, Madrid: ELENA course on 'credibility assessment in asylum claims'till sidans topp

A course on 'credibility assessment in asylum claims', organised by the European Legal Network on Asylum (ELENA), Hungarian Helsinki Committee and ECRE, will take place in Madrid on 5-7 May 2014. The course is aimed at NGO legal practitioners, lawyers, decision makers and staff of national asylum authorities, researchers and those working in international and non-governmental organisations which specialise in asylum law.

People wishing to register, must complete the registration form and email it to tudor.rosu@helsinki.hu. The venue of the course will be the Rafael Hotel Atocha, situated in the centre of Madrid.

The course, which will be in English, will include plenary sessions facilitated by prominent experts and academics. The final programme and list of speakers will be available in April 2014.

The event is partially funded by the European Commission as part of the "Building Credibility" (CREDO 2) project, with the support of the UNHCR Bureau for Europe.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

SIOS - Stadsmissionen - ARENA 2014:

9-11 maj, Stockholm: Peoples Global Action 2014till sidans topp

This year's People's Global Action on Migration, Development, and Human Rights (PGA) will take place in Stockholm, Sweden from May 9 to May 11, 2014, prior to the Global Forum on Migration & Development (GFMD). Information on logistics and the program will be posted here as details are confirmed.

The People's Global Action on Migration, Development & Human Rights (PGA) is an independent civil society event parallel to the states-led Global Forum on Migration & Development (GFMD) process. The PGA brings together migrant associations, migrant rights organizations, trade unions, faith groups, academia and other civil society from around the world to share information, dialogue, strengthen analyses and develop joint actions and campaigns on current and emerging issues related to migration. It provides an essential space to enable civil society to critically engage the governments' GFMD process and to challenge states to undertake migration and development policy-making from a human rights framework, as well as hold governments accountable to their international human rights and development commitments. The PGA also paves the way for capacity building and the development of movements and networks.

The PGA prioritizes the voices and leadership of organized grassroots migrant and diaspora networks and communities, which are typically marginalized in international forums. The PGA discussions are centered on human rights as the basis for development and explores from a rights-based perspective, the full range of issues involved in migration, including the underlying problems of poverty and injustice, and how civil society and governments must address these.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se program och föreslå workshops (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140324:

SoaSek & Institutionen för socialt arbete mfl 2014:

25 april, Östersund: Heldag om människor i papperslös situation på Mittuniversitetettill sidans topp

Alla är välkomna!

PLATS: Sal F229, F-huset, Mittuniversitetet Östersund

Nätverket Ingen Människa är Illegal i Östersund: Fakta om papperslöshet samt hur nätverket arbetar praktiskt.

En person utan papper delar med sig av sina livserfarenheter.

Poesi av Sofia Nordqvist

Anne Sjögren från Rosengrenska Stiftelsen i Göteborg

Annette Rosengren, Författare och etnolog, med i FARR: Presenterar sin nya bok: "Springa på vatten, Transit Grekland. Om flyktingar och migranter i EU:s utkant".

Louise Ander från Rädda Barnen i Östersund: Rädda Barnens påverkansarbete för papperslösa barns rättigheter i Sverige

Cattis Laska från Ain't I a Woman: Kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd

Jessica Jönsson, doktorand Mittuniversitetet: Lokala reaktioner på globala problem: Papperslösa immigranter och socialt arbete

Medarrangörer: Ingen Människa är Illegal Östersund, Rädda Barnen Östersund-Frösön

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140310:

FARR 2014:

15 mars, Stockholm: FARR:s årsmötetill sidans topp

Alla medlemmar i FARR (och medlemmar i lokalgrupper till FARR) är välkomna till årsmötet den 15 mars i Stockholm. Styrelsen uppmanar alla att anmäla sig till arsmote@farr.se för att få utkastet till policydokument som ska diskuteras.

Vi samlas från klockan 10 och diskussionerna om FARR:s policy börjar 11.00. Själva årsmötesförhandlingarna blir på eftermiddagen med avslutning kl 17. De som vill kommer att kunna stanna kvar för att umgås och fika. Vid årsmötet kommer också FARR:s ungdomsstipendiat att presenteras.

FARR:s styrelse hoppas att många vill vara med och diskutera politiken, eftersom det är valår och vi kommer att behöva alla gemensamma krafter för att lyfta frågor om asylrätt, flyktingpolitik och antirasism i valrörelsen. Policyprogrammet innehåller kritiska texter och FARR:s krav inom en rad områden: EU:s flyktingpolitik, asylrätten i Sverige, ömmande omständigheter, asylprocess, verkställighetshinder, familjeåterförening, barn i asylprocessen, sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa, tvångsåtgärder och utlänningskontroll.

till innehållsförteckningen innehåll

Ett halvår kvar 2014:

15 mars, Stockholm: Ett halvår kvar - Politiskt heldagsforumtill sidans topp

Ur programmet:

12.00 - 13.30 Samtal: Vad hände med REVA och vad kom ur förra årets debatt? Tidningen Re:public samlar motstånd och visioner.

Medverkande: Shahram Khosravi, forskare i socialantropologi vid Stockholms universitet, Lucia Ramirez Tuesta, debattör och förortsorganiserad aktivist, Björn Hedlund, författare av boken "Fortets murar", Sandra Dolietis, leg. sjuksköterska som jobbar med vård för papperslösa migranter på Röda korset, Parisa Maleki, Revajouren, Dremko Candil, före detta papperslös och deltagare i Jonas Hassen Khemiris skrivarskola, Linda Stark, journalist som skrivit två reportage för Re:public om polisens jakt på papperslösa.

16.30 - 18.00 Samtal: Gäller asylrätten för alla? Om kvinnors och HBTQ-personers rätt till asyl

Medverkande: Trifa Shakely, initiativtagare till kampanjen Ain't I a woman, skribent, socionom och jurist, Sofia Sjöö, samordnare för genus- och hbtq-frågor på Migrationsverket, Ignacio Vita, jurist på Sju Advokater

Samtalsledare: Anna-Maria Sörberg, frilansjournalist och författare

Facebook-event med programmet i sin helhet och karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ABF Stockholm 2014:

22 mars, Stockholm: Antirasistiskt forumtill sidans topp

Hur hänger rasism, fascism och högerpolitik ihop? Hur ser den antirasistiska organiseringen ut? Vad innebär vithet? Välkommen till Antirasistiskt forum 2014, en heldag med antirasistiska strategier i fokus.

Lördag 22 mars 12.00 - 16.00 i ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré hela dagen!

Antirasistiskt forum arrangeras av ABF Stockholm, ABF Förbundsexpedition och LO-distriktet Stockholms län.

Ur programmet:

+ Migrationspolitik och papperslösas situation i Sverige ?

Vad görs för papperslösa idag? Och om det blir ett regeringsskifte, blir det någon skillnad? Samtal med representanter från Fackligt Center För Papperslösa, Ingen människa är illegal och Migrationspolitiska S-föreningen. Moderator: Erik Larsson, Arbetet.

Facebookevent med programmet i sin helhet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140224:

Asylrätt 2014 Gävle 2014:

5 april, Gävle: Föreläsnings- och workshopdagtill sidans topp

Varmt välkomna till Gävle för en heldag med föreläsning och workshop om asylpolitik

Lördag den 5:e april kommer Lotta Lagnander, jurist specialiserad på asylfrågor, hålla en föreläsning utifrån Asylrätt 2014:s fyra krav.

Vad handlar de olika kraven om? Vilken är deras bakgrund? Hur ser Sveriges lagar ut och hur omsätts de i praktiken?

Det är en fin möjlighet att fördjupa våra kunskaper om asylfrågor i allmänhet, och om kampanjens krav i synnerhet.

Föreläsningen är öppen för alla som vill komma, lyssna och ställa frågor.

WORKSHOP

Efter föreläsningen är det en workshop för aktiva i kampanjen, och de som vill bli aktiva. Fokus är strategier och planering inför EU-valet och riksdagsvalet.

EXTRA VÄLKOMNA TILL ER SOM INTE BOR I GÄVLE

Vi förstår att det är svårt att komma långväga ifrån. Hör av er om ni är i behov av logi - så kan vi se om det går att ordna. Som det är nu har vi inte ordnat med logi. Tiden är förlagd så att det ska gå att resa från Stockholm och Uppsala över dagen.

Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140203:

Arena Idé 2014:

15 februari, Stockholm: REVA: Att använda juridisk aktivism mot etnisk profileringtill sidans topp

Ett år har gått sedan debatten om REVA briserade i Sverige.

Den 15 februari bjuder Arena Idé tillsammans med Open Society Justice Initiative in till en heldagskonferens om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot etnisk profilering och projekt som REVA.

Medverkande från Open Society Justice Initiative: Slim Ben Achour, Frankrike, Christina de la Serna, Spanien, Maxim Ferschtman, Nederländerna

Dessutom: Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet, Paul Lappalainen, DO John Stauffer, Civil Rights Defenders, Peter Varga, Lewis & Partners Advokatbyrå med flera

Rättsliga argument, processuella vägval, bevisföring, exempel på straff och skadestånd tas upp.

Konferensen kommer sändas, i samarbete med ABF Stockholm, på ABF Play.

Seminariet hålls på engelska. Välkommen!

OSA senast 10 februari (Extern länk)

Program för dagen (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140107:

Academy of European Law 2013:

4-5 mars, Strasbourg: How to litigate before the European Court of Human Rightstill sidans topp

Practical Guide to Procedure

Language: English

Areas of law: Human Rights Law, Judicial Remedies

Objective

This seminar aims to prepare the parties of a potential case before the Strasbourg Court on the practical aspects of its procedure.

Key topics

What national remedies must be sought before submitting an application to the Court in Strasbourg?

What admissibility criteria have to be complied with?

What should an individual application contain?

What are the objectives of the written and the oral parts of the proceedings?

Who should attend?

Lawyers in private practice, government officials and other legal practitioners.

Grand Chamber hearing

Participants will have the opportunity to attend a Grand Chamber hearing. Please note that the number of places at the hearing is limited and will be allocated on a first come, first served basis. At this stage the Court cannot guarantee places in the Main Hearing Room; a live broadcast will be organised in the Court's Press Room.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131114:

Rosengrenska 13-11-12:

Heldagen oktober 2013till sidans topp

Föredrag från heldag med Rosengrenska 13-

presentationer från HELDAGEN i höst:

Anders Hjern

Anne Sjögren

Gunilla Klingberg

Henry Ascher

Sara Rangmar och Shiva Raoufi

Hämta föredragen i pdf-format (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131031:

Picum 2013:

14 november, Bryssel: Event: A Child is a Childtill sidans topp

How Can the EU Ensure the Rights of Undocumented Migrant Children and Families?

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) together with Nathalie Griesbeck MEP, Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), invite you to join a discussion on how the European Union can ensure the rights of undocumented migrant children and their families.

The event will take place at the European Parliament, Room PHS 5B001, in Brussels on Thursday, 14 November 2013 from 12:30-15:30.

Conference languages are English and French.

Child rights are largely absent from migration policies and practices, with little systematic consideration of the impact of decisions to grant or refuse status, to detain, to deport, or to restrict access to essential services upon the rights and bests interests of the child.

Further to the adoption of the European Parliament report on the situation of unaccompanied minors in the EU, the event aims to facilitate further dialogue about the challenges faced by children in an irregular migration situation and strategies to improve their situation addressing the following key challenges as urgent priorities:

Ensuring Access to Services, Protection & Justice for Children in an Irregular Migration Situation

Ending the Immigration Detention of Children

In particular, drawing on examples of good practice and recommendations for action, panellists will be asked to consider the role of the European Parliament, and concrete measures that Members of the European Parliament can take to improve the protection of children in an irregular migration situation.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Picum 2013:

27 november, Bryssel: Seminar: Inclusion or Exclusion?till sidans topp

What role for social services for migrants in the EU?

Eurodiaconia together with the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) will hold a seminar entitled Inclusion or Exclusion? What role for social services for migrants in the EU? at the European Parliament in Brussels on 27 November 2013 from 14.00-17.30.

The afternoon seminar is hosted by MEP Nadja Hirsch and will examine the role of social services for the inclusion and integration of migrants in Europe. The event aims to address some of the barriers migrants face in accessing services showcasing two best practice examples as well as recommendations from the ground from Eurodiaconia and PICUM members.

An academic researcher will give input on immigration inclusion into the European welfare state after which a panel of experts, including Members of European Parliament, will open the debate with the audience. Moreover, the event will launch Eurodiaconia's forthcoming publication on the role of social services and the inclusion of migrants.

After the seminar, participants are invited to attend the cocktail reception where the Eurodiaconia 2013 Award will be presented. During the reception there will also be a photo exhibition featuring the Eurodiaconia Award entries and other good practice examples from Eurodiaconia's members.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131021:

Juridiska Institutionen och FARR 2013:

Göteborg, 9 november: Att bedöma trovärdighettill sidans topp

Seminarium om ett av asylrättens dilemma

10.00-16.00, Volvo-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.

FARR arrangerar i samarbete med Juridiska institutionen en seminariedag om trovärdighetsfrågor i asylprocessen. Trovärdighetsbedömningar kan spela en avgörande roll för en asylsökande och problematiken kring detta kommer att analyseras utifrån olika perspektiv.

Ur programmet:

+ Bedömningen av asylskäl i migrationsdomstolarna - Trovärdighetsbedömningarnas roll vid den framåtsyftande riskbedömningen - Annkatrin Meyerson , doktorand i offentlig rätt vid juridiska institutionen.

+ Trovärdighet, kön och normativt läckage i asylmål - Hanna Wikström, universitetslektor och forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

+ Tro och trovärdighet, bedömningar av konvertiters asylskäl - Michael Williams, stiftskonsulent i Västerås stift samt vice ordförande i FARR.

+ En fallbeskrivning - av Tomas Wennerblom Frid, advokat inriktad på asylrätt.

+ Paneldiskussion

Hämta program med info om anmälan (Extern länk till pdf-fil)

Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013:

28 oktober, Stockholm: Seminarium: ASYLRÄTT - VARFÖR DET?till sidans topp

Asylrätt och flyktingpolitik - Sverige och flyktingar

En seminarieserie i tre fristående delar om gränser, asylrätt och flyktingpolitik.

Måndag den 28 oktober hålls tredje delen av FARR:s seminarieserie i Stockholm om gränser, asylrätt och flyktingpolitik.

Kvällen inleds med ett föredrag om hur det går till att söka asyl och vilka möjligheter som finns för den som fått avslag. Efter det hålls en paneldebatt med representanter för föreningar som på olika sätt arbetar aktivt med flyktingar och papperslösa och för en human migrationspolitik. De kommer att berätta om varför de sysslar med flyktingars rättigheter och vad de gör konkret, men också diskutera långsiktiga målsättningar och idéer inför framtiden.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Anmäl dig per telefon 08-6155757 eller med anmälningsformulär

Anmälningsformulär (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ABF 2013:

28, 29, 31 oktober, Stockholm: The Silent Universitytill sidans topp

The Silent University är en alternativ kunskapsplattform initierad av konstnären Ahmet Ögüt från Istanbul. Den drivs av och för asylsökande, papperslösa och flyktingar som har en akademisk examen från hemlandet.

The Silent University arrangerar föreläsningar, seminarier och diskussioner, i syfte att reaktivera den tystade kunskapen och synliggöra ett systematiskt misslyckande.

Del 1, 28 oktober. Abdullah Al Soud, lärare utbildad vid Jarush University i Jordanien, föreläser om metoder för att lära sig ett nytt språk från grunden, om praktiska råd och psykologiska processer för utlärning av nya språk.

"X.A", lärare utbildad vid Xinjiang Agricultural University Ürümqi, fortsätter med en föreläsning som kritiskt granskar det nuvarande utbildningssystemet i Östurkestan, som inte erkänner det uiguriska språket och föreslår nya metoder för ett tvåspråkigt system på både uiguriska och kinesiska.

Del 2, 29 oktober. Fahyma Alnablsi föreläser och gör en jämförelse av Sharia och det svenska politiska systemet. (...) Hon tittar även på beröringspunkter mellan Sharia och en svensk socialpolitisk struktur. Fahyma Alnablsi har en examen i politik och ekonomi, utbildad vid Damaskus universitet i Syrien.

Sherko Jahani föreläser om Herodotus och civilisationen Medien. Det finns mycket få källor till historien om civilisationen Medien, en är skrifterna av Herodotus, "historiens fader".(...) Sherko Jahani är journalist och människorättsaktivist från Kurdistan.

Del 3. Rebwar Fakhry föreläser om 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. (...). Rebwar Fakhry har en masterexamen i mänskliga rättigheter, utbildad vid Lunds universitet

Ahmad Alharahsheh föreläser sedan om LAN och WAN. Den här föreläsningen kommer att beskriva skillnader och likheter mellan lokala och globala nätverk (...) Ahmad Alharahsheh är dataingenjör, utbildad vid Moldaviens Tekniska universitet.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130930:

Rosengrenska 2013:

12 oktober, Göteborg: Heldag med Rosengrenskatill sidans topp

Kl. 09.30- 16.00, Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg

Programmet är en god blandning runt frågan om vård för papperslösa.

Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg, Psykiatriker Ingvar Karlsson, Trifa Shakely från Ain´t I a Woman, Anders Hjern barnläkare, professor samt Brian Palmer är hittills klara... förutom att vi i Rosengrenska/Röda Korset själva berättar om läget, Henry Ascher och Anne Sjögren.

Hämta programmet (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130909:

FARR 13-09-03:

FARR:s sommarkurs avslutadtill sidans topp

FARR:s sommarkurs tillsammans med Sundsvalls asylkommitté samlade mer än 50 föranmälda deltagare från hela landet till föreläsningar och diskussioner om asylrätt, verkställighetshinder, Dublinförordningen och inte minst Afghanistan. Förutom de inskrivna deltagarna kom åtskilliga asylsökande/papperslösa från Sundsvall för att diskutera sin situation eller lyssna till Afghanistanseminariet.

Se foton (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013

Stockholm: Seminarieserie om asylrätttill sidans topp

Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, måndagar klockan 18

FARR i samarbete med SENSUS

30 september:

Det första seminariet i serien har temat "Sverige och flyktingar". En representant från Farr (Flyktinggruppernas riksråd) gör en historisk genomgång av hur Sveriges migrationspolitik har sett ut de senaste decennierna, hur olika flyktinggrupper har bemötts och hur de har fått strida för att få stanna. Juristbyrån Hatem & Sjunghamn berättar om Sverige som mottagarland idag: vilka som kommer som flyktingar till Sverige och Europa, vilka som får stanna, vilka som får avslag och hur bemötandet av olika grupper ser ut.

14 oktober:

Det andra seminariet i serien har temat "Myter och fakta om asyl" och är av särskilt intresse för enskilda och organisationer som kommer i kontakt med personer som ska söka asyl. Fokus ligger på vanliga myter och missuppfattningar om asyl och asylsökande. Seminariet tar upp hur spridningen av felaktig information går till och vikten av att den asylsökande från första början har korrekt information om asylsystemet.

28 oktober:

Det tredje seminariet har temat "Asylrätt - varför det?" och består av två delar. Kvällen inleds med ett föredrag om hur det går till att söka asyl och vilka möjligheter som finns för den som fått avslag. Efter det hålls en paneldebatt med representanter för föreningar som på olika sätt arbetar aktivt med flyktingar och papperslösa och för en human migrationspolitik. De kommer att berätta om varför de sysslar med flyktingars rättigheter och vad de gör konkret, men också diskutera långsiktiga målsättningar och idéer inför framtiden.

Ingen anmälan krävs

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130902:

UNHCR Norden augusti 2013:

Hej Sverige!till sidans topp

Projektet "Hej Sverige - Om att känna sig som hemma i ett nytt land" fokuserar på ensamkommande flyktingbarns situationer och är ett samarbete mellan FN:s flyktingorgan UNHCR och organisationen Friends. Kampanjen erbjuder alla landets åttondeklasser och deras lärare ett kostnadsfritt metodmaterial för att öka förståelse och motverka utanförskap. Syftet är att förändra negativa attityder, motverka fördomar och öka förståelsen för olikheter, inte bara för ensamkommande flyktingbarn, utan för alla människor som har tvingats på flykt från sina hemländer. Förhoppningarna är att projektet ska leda till en tryggare miljö för alla elever och vuxna i skolan - en miljö fri från kränkningar och utanförskap.

Förra året kom ca 3500 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, de flesta från Afghanistan och Somalia, och fram till 2015 uppskattas det att cirka 4 000 ensamkommande asylsökande barn ska komma till Sverige per år. Att vara ensamkommande flyktingbarn är ingen identitet utan en erfarenhet av att ensam komma till ett nytt land utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Många har traumatiska upplevelser med sig i bagaget och lever den första tiden i ovisshet om de ska få stanna eller inte vilket i sig är en mycket svår situation för en ung människa. Samtidigt är mötet med det svenska samhället och den svenska skolan ofta påfrestande för tryggheten och självkänslan. Det tar tid som ensamkommande flyktingbarn att lära sig ett nytt språk, få ett socialt nätverk och social tillhörighet, och att skapa sig en ny framtid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Projektets hemsida (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2013:

6 september, Bryssel: Report launch "Not There Yet"till sidans topp

ECRE is launching the first AIDA Annual Report (2012-2013): Not There Yet: An NGO perspective on Challenges to a Fair and Effective Common European Asylum System on 6 September 2013 from 09.30-12.30 at the Residence Palace (Maelbeek Room), Brussels, in partnership with Forum réfugiés-Cosi, the Hungarian Helsinki Committee and the Irish Refugee Council.

The report is produced in the framework of the AIDA project, which aims at collecting up-to-date information on asylum policies and practices in 14 EU Member States and promoting high standards of protection at the national level during the transposition of the second phase of harmonisation. The first AIDA Annual Report presents an overview of the main findings with regard to the legal framework and practice on asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers in these 14 EU Member States (AT, BE, BG, DE, FR, GR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, SE, UK). In addition, the report reflects on a number of key EU developments in the field of asylum in 2012, including a first assessment from an NGO perspective on the outcome of the negotiations on the "Asylum Package" in the context of building a Common European Asylum System (CEAS).

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Skrivarworkshop för papperslösa 2013:

Workshop in Creative Writing for undocumented migrants in Stockholmtill sidans topp

Welcome to a new semester with Workshop in creative writing for undocumented

Are you living as an undocumented migrant in Sweden, or do you have previous experience of being "papperslös"?

Do you want to practice writing, to tell your story or to write fiction?

During the spring and summer of 2013 the project "workshop in creative writing for undocumented migrants" has held regular meetings, and this will continue in the fall. If you are interested, you can email or call us for more information on how you can participate.

The language of the workshop is English. So far we've had people who helped translate to Spanish and Persian, and we will do what we can to enable everyone who wants to participate.

The purpose of the workshop is to help you learn more about writing, by practicing together and to discuss the texts of other writers. Another goal might be to get published in Swedish media, on blogs or in an anthology. It's up to each participant to set their own goals, and your texts will never be used in a situation against your will.

Contact us at skriv.papperslos@gmail.com for information and registration.

This workshop is organized in collaboration between Jonas Hassen Khemiri, network No one is illegal and the magazine Artikel 14.

Info på fler språk (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130826:

Våld i nära relationer 2013:

19 september, Göteborg: Seminarium om papperslösa kvinnors behov av skyddtill sidans topp

Den 19 september bjuder Dialoga in till ett halvdagsseminarium om papperslösa kvinnors behov av skydd. Maria Bexelius, doktorand vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, kommer att föreläsa om papperslösa kvinnors behov av skydd utifrån ett folkrättsperspektiv. Maria Bexelius är även författare till boken Asylrätt, kön och politik. Föreläsningen riktar sig till kommunanställda och övriga intresserade.

kl. 9-12, Dalheimers hus

Anmälan senast den 1 september. Mer information kommer senare.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Transkulturellt Centrum 2013:

26 november, Stockholm: Intyg och utlåtanden från sjukvården i asylärendentill sidans topp

Har du känt dig undrande och kanske till och med frustrerad i ditt intygsskrivande gällande ett asylärende? Spelar det någon roll - gör ett intyg någon skillnad? Vad skall stå med? Kan ett "dåligt" intyg göra mer skada än nytta?

Välkommen att möta de som verkligen har stor erfarenhet av intyg och dess betydelse och som förhoppningsvis kan ge svar på dina frågor! Eftermiddagen avslutas med att formulera och diskutera fiktiva utlåtanden eller om du har egna "fall" att dela med dig av.

Under eftermiddagen får du bl a lyssna till: Henry Ascher professor och barnläkare, Anders Sundquist jurist och kanslichef på Rådgivningsbyrån för asylsökande, Carl Bexelius biträdande rättschef Migrationsverket, Maria Lindgren expert inom förvaltningsprocess Migrationsverket m.fl.

kl 13.00-17.00 Transkulturellt Centrum, S:t Göransgatan 126, plan 13. T-bana Stadshagen

Med SLL-avtal 500:-, för övriga 600:- exkl moms

Mer information och anmälan (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130812:

UNHCR Sverige 13-08-02:

UNHCR på Pride: När trovärdigheten står på speltill sidans topp

UNHCR deltog den 1 augusti i en paneldebatt på Asylforum på Pride House arrangerad av RFSL. Asylforum är en heldag med samtal, debatter och föreläsningar om asylpolitik och asylpraktik.

Paneldebatten fokuserade på den svenska asylpolitiken rörande HBTQ-flyktingar. Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s Senior Regional Legal Officer samtalade med Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör och operativ chef på Migrationsverket och med representanter från FARR, RFSL och olika politiska partier.

Debatten "Vad vi kräver!" skulle förmedla de krav som RFSL och FARR ställer på Migrationsverket. Mikael Ribbenvik fanns där för att besvara kritiken.

En stor fråga under debatten var hur HBTQ-personers trovärdighet bedöms i asylutredningar. Enligt en RFSL rapport har många HBTQ-personer från Uganda fått avslag i Sverige med anledning av att detaljer i den asylsökandes berättelse inte ansetts trovärdiga, som lett till att hela ansökan bedömts som icke trovärdig. Uganda har också lyfts under Asylforum som ett land där många HBTQ-personer flyr ifrån.

Karolina Lindholm Billing poängterade att trovärdighetsbedömningar i allmänhet, och i HBTQ-ärenden i synnerhet måste göras utifrån kunskap om hemlandets kultur, religion, yttrandefrihet och behandling av olika grupper i samhället, särskilt HBTQ-personers situation, i den mån sådan information finns att inhämta.

- Många gånger tvingas de leva undanskymda, och osynliga för att undvika förföljelse. Den som är ansvarig för att bedöma trovärdigheten i den sökandes berättelse måste också ha en förståelse för gemensamma drag, såsom att många HBTQ-personer har svårt att öppet berätta om sin sexuella identitet eller läggning, på grund av skam och stigma, sa Karolina Lindholm Billing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013:

31 augusti - 1 september, Sundsvall: Heta ämnen på FARR:s sommarkurstill sidans topp

Missa inte sommarkursen som FARR ordnar tillsammans med Asylkommittén i Sundsvall! Ett fantastiskt tillfälle för dig som vill intensivstudera asylrätt och träffa flyktingaktivister från hela landet! Bland de många föreläsarna finns Afghanistankännaren Börje Almqvist, FARR:s ordförande Sanna Vestin och veteranen Michael Williams.

Lördag kl 13 till Söndag ca kl 12.30. Bonus för närboende och dig som är i Sundsvall längre tid: Extrapass lördag förmiddag och söndag eftermiddag.

Lördag 13.00: introduktion till asylrätten. Föreläsare Sanna Vestin, FARR.

14.30 - 17.30 VAL mellan två parallella seminarier.

Alternativ 1: "Verkställighetshinder", hur gör man? Om reglerna för att skjuta upp eller upphäva utvisningar. Föreläsare bland andra Michael Williams och Susanna Forssblad, FARR. Workshop!

Alternativ 2: "Dublinförordningen". Praxis och förändringar på gång. Om reglerna för överföringar av asylsökande inom EU. Föreläsare bland andra Terje Holmgren och Björn Åhliin, FARR.

Söndag ca 8.30 - 12.30: Afghanistan. Utvecklingen i landet, flyktingarnas berättelser och praxis i Sverige. Föreläsare Börje Almqvist, Afghanistankännare, -resenär och fram till nyligen vice ordförande i Svenska Afghanistankommittén; Zamri Popal, daritalande jurist; Annette Rosengren, författare. Dessutom medverkar personer från FARR:s Afghanistanprojekt.

Extrapassen:

Lördag förmiddag från ca 10: frågelåda kring aktuell praxis och egna ärenden.

Söndag eftermidag ca 13.30 - 16.00: Seminarierna om verkställighetshinder och Dublin går i repris i något förkortad version.

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130729:

RFSL - Newcomer 2013

1 augusti, Stockholm: Asylforum 2013 - Om asylpolitiken och asylpraktikentill sidans topp

Nu är det dags för asylforum 2013!

Pride House (Studion), Kulturhuset, Sergels Torg, T-centralen

Heldag med samtal, debatter och föreläsningar om asylpolitik och asylpraktik. Asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer lyfter på olika sätt vad som bör ändras i den svenska lagstiftningen och tillämpningen av denna på asylområdet. Vi varvar debatt, samtal och kreativa inslag. Vi kommer också ställa ansvariga till svars och berätta vad som borde förändras!

Entré till Pride House: 100kr

----Detta kommer hända----

12.00-12.45 Del 1 - varför vi lämnade våra hemländer (45 min)

vi inleder passet med en kortfilm och fortsätter med ett samtal där asylsökande personer, papperslösa personer samt Maria Sjödin (ILGA) pratar om situationen i olika länder.

13.00-14.20 Del 2 - Vanliga problem i asylprocessen

(1h 20 min)

Passet inleds med en kortfilm och sen är det ett panelsamtal med representanter från RFSL, RFSL Newcomer, FARR, Migrationsverket mfl.

Samtalet kommer bland annat belysa problem kring boendesituationer, hälsa och vad en får för kön på sitt LMA-kort.

14.40-15.10 - Presentation av RFSLs projekt Göra Plats!

(30 min)

Göra Plats! är ett nystartat projekt som arbetar för att tillgodose rättigheter för hbtq-personer som nyligen fått uppehålls tillstånd i Sverige. Dels genom att utbilda personal inom etableringsprocessen som kommunerna och arbetsförmedlingen ansvarar för, dels genom att skapa sociala mötesplatser.

(...)

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2013:

31 augusti - 1 september, Sundsvall: Heta ämnen på FARR:s sommarkurstill sidans topp

Nu är tidsplanen klar för sommarkursen i Sundsvall. Start kl 13 lördag den 31 augusti, avslutning kl 12 söndag 1 september. Ska du åka tåg, beställ biljetter nu medan det är billigt! Prisexempel: Stockholm-Sundsvall fredag kväll eller lördag morgon fanns fortfarande den 24 juli för 195 kr.

Ett fantastiskt tillfälle för dig som vill intensivstudera asylrätt och träffa flyktingaktivister från hela landet! Föreläsare: Afghanistankännaren Börje Almqvist, FARR:s Sanna Vestin, Michael Williams, Terje Holmgren, Annette Rosengren med flera.

Bonus för närboende och dig som är i Sundsvall längre tid: Extrapass lördag förmiddag och söndag eftermiddag.

Programmet i korthet:

Lördag 13.00: introduktion till asylrätten

14.30 - 17.30 VAL mellan två parallella seminarier.

Alternativ 1: "Verkställighetshinder", hur gör man? Om reglerna för att skjuta upp eller upphäva utvisningar.

Alternativ 2: "Dublinförordningen". Praxis och förändringar på gång. Om reglerna för överföringar av asylsökande inom EU.

Söndag 9.00 - 12.00: Afghanistan. Utvecklingen i landet, flyktingarnas berättelser och praxis i Sverige. Afghanistankännare och jurister medverkar.

Extrapassen:

Lördag förmiddag från ca 10: frågelåda kring aktuell praxis och egna ärenden.

Söndag eftermidag 13.00 - 16.00: Seminarierna om verkställighetshinder och Dublin går i repris, så att man slipper välja.

PRAKTISKT:

Övernattning: Vandrarhem rekommenderas, se nedan!

Mat och fika ordnas till självkostnadspris.

(...)

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130624:

TKC / Rosengrenska 13-06-11:

3 oktober, Stockholm: Hälsa och MR- uppföljning nya lagentill sidans topp

Kl 17.00-20.00 Transkulturellt Centrum i Stockholm

Kostnad: 100:- inkl moms. Anmälan är bindande. Kaffe/te och smörgås ingår.

Papperslösa, både barn och vuxna, skall ha bättre tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård med stöd av en ny lag, giltig från 1 juli 2013.

Vad innebär den nya lagen? Hur har det gått, har antal besök i vården eller hos tandvården ökat eller har de minskat? Når info till papperslösa fram? Repr. från Läkare i Världen (MdM) o. Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa, personal från primärvården o. tandvården om sina erfarenheter av de första 3 mån. med den nya lagen. + Pia Skarin, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att svara på frågor av mer administrativ karaktär. Hur registrerar vi de papperslösa i journalsystemet?

Notisen med kontakt-info (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130523:

UNITED 2013:

Rethinking Diversitytill sidans topp

26-31 maj, online: Challenges for equality in Europe and new responses

On 26-31 May 2013, activists from all over Europe will take part in the UNITED network conference in Lithuania: "Rethinking Diversity - Challenges for equality in Europe and new responses". For the first time UNITED will use social media to share information about the discussions, initiatives, best practices, workshop outcomes and other activities on an ongoing basis during the conference days.

We kindly invite you to join our conference online by:

- Clicking "Like" on Facebook: The UNITED Facebook page "UNITED Conference Against Racism" will be a place to get up-to-date conference news, encourage public debate and communicate news and messages about the conference topics.

- Following UNITED on Twitter @UNITED__network Twitter is the best tool to share information, find like-minded people and establish links with other organisations and activists.

Get involved by following the event online in real time! Be part of the conference beyond the confines of the venue and find all the conference overview online with the interviews, discussions, expert inputs etc.

By speaking together we are louder, our message is stronger and it travels further.

Before you share - Be aware! Protect your online identity! UNITED will remove any reports or comments of abusive content, hate speech, extremist or discriminatory remarks. Staying safe online is a lot like staying safe offline. Make sure, you keep your online identity secure.

Om konferensen (Extern länk)

Facebook (Extern länk)

Twitter (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130514:

Picum 2013:

28 juni, Bryssel: Housing of undocumented migrants: Alliances and strategiestill sidans topp

PICUM's Annual Workshop entitled "Housing and Homelessness of Undocumented Migrants in Europe: Building Alliances and Developing Strategies" which will take place on Friday, 28th June 2013 at the International Auditorium in Brussels, Belgium. The conference will be organised in partnership with FEANTSA, the European Federation of National Organisations working with the homeless and EAPN, the European Anti-Poverty Network.

The right to housing is a comprehensive right encapsulating access to appropriate, secure, and sustainable accommodation. This must be distinguished from the right to shelter which is an interim solution of temporary accommodation.

The workshop aims to strengthen dialogue amongst service providers, anti-poverty organisations, migrants' organisations, local authorities and policy makers, by focusing on the following sectors and thematic issues: 1) access and protection of rights within the private market, and 2) access to shelter provided by the state, local government or civil society in situations of crisis (homeless shelters or other temporary accommodation). Capacity to address these issues will also be developed through mutual learning about innovative strategies, and outreach to and collaboration with key stakeholders.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130430:

ECRE 2013:

1-19 juli, Oxford: International Summer School in Forced Migrationtill sidans topp

Applications are now open for the International Summer School in Forced Migration at the Refugee Studies Centre, University of Oxford.

The Summer School fosters dialogue between academics, practitioners and policy makers working to improve the situation of refugees, aiming to allow people working in this field to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced.

Modules include human trafficking, psychosocial wellbeing, Palestinian refugees and international law, asylum policy and international law, conceptualising forced migration, Internally Displaced Persons and the globalisation of forced migration.

The closing date for applications is 1 May 2013. For further information please contact Heidi El-Megrisi.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 13-04-13:

Material från Heldag med Rosengrenska i samarbete med Röda Korsettill sidans topp

Rosengrenska har publicerat några powerpoints från heldagen på Världskulturmuseet.

+ Förföljelse av papperslösa invånare. REVA - bakgrund och Malmö som försökskommun. Pouran Djampour, tidskriften Mana.

+ I skuggan av REVA... Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård. Lina Myritz.

+ Asylrätt. Annkatrin Meyerson, Röda Korset

Hämta materialet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130423:

IMäI Umeå 2013:

28 april, Umeå: Mannen från Le Havretill sidans topp

Ingen människa är illegal Umeå visar tillsammans med Folkets Bio filmen Mannen från Le Havre

15:00 | FOLKETS BIO, GÄRDESGATAN 6

Efter filmvisningen följer möjligheten till samtal mellan publik och samtalsledare under temat asyl i Europa, samt information om vad det innebär lokalt i Umeå och hur Ingen människa är illegal arbetar.

Marcel Marx (André Wilms), har lämnat sitt bohemiska författarliv för att istället försörja sig som skoputsare. Marcel lever förnöjt i ett kärleksfullt äktenskap med Arletty (Kati Outinen) och några glas om dagen på kvarterets bar. Men allt förändras när Arletty får en allvarlig sjukdomsdiagnos samtidigt som Idrissa dyker upp, en liten kille från någonstans i Afrika som kommit som båtflykting till Le Havre istället för till London där mamman väntar. Med regissörens egna ord: En saga med två lyckliga slut!

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2013:

30 maj, Bryssel: Seminar: Regional Protection Programmes: an effective policy tool?till sidans topp

ECRE, the Italian Refugee Council (CIR) and the Danish Refugee Council (DRC) are hosting a public seminar titled 'Regional Protection Programmes: an effective policy tool?' on 30 May, at the Residence Palace, in Brussels.

Regional Protection Programmes (RPPs) are designed to enhance the capacities of third countries in regions where many refugees originate from or are passing in transit. The programmes aim to support refugee protection, by building the capacities of institutions and local actors, and promote durable solutions, including resettlement options.

What has been the overall impact of RPPs in terms of supporting capacities in third countries? How can RPPs be better used to enhance protection for refugees during displacement and provide support to host communities? How could they be used to adopt a longer-term development approach to refugees? In which regions would it be more pertinent for the EU to develop programmes to support the protection space in the future? These are some of the questions that the seminar will explore with speakers from the European institutions, UNHCR and NGOs.

More information (Extern länk)

Registration (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130416:

Clandestino Institut 2013:

4 maj, Göteborg: Aktivistsalongentill sidans topp

Öppna rum - ta Stora Teatern i besittning

Med avstamp i vårvinterns debatter om och motstånd mot REVA bjuder Clandestino Festival in till Aktivistsalongen, en plats för samtal och erfarenhets- och idéutbyte mellan personer som ägnar sig (eller vill ägna sig) åt aktivism i olika former och sfärer. Förhoppningen är att Aktivistsalongen ska kunna bidra till det antirasistiska och asylrättsliga arbete som görs i Göteborg.

Clandestino Festival sker i samarbete med Stora Teatern. Aktivistsalongen har därför tillgång till en stor teater med många rum. Mellan klockan 17-19, efter panelsamtalen (se nedan), står ett antal rum redo att tas i besittning av organisationer, grupper och individer som vill ordna egna programpunkter med koppling till Aktivistsalongens tema.

Man bokar ett rum i mellan 10 och 40 minuter och gör sedan vad man vill i det rummet. Till exempel presenterar en kampanj, ordnar ett eget samtal eller diskussion, testar en idé, håller en föreläsning, delar med sig av erfarenheter, visar en film, ställer en fråga. Det finns små rum, rum med en scen och rum stora nog att springa eller rulla runt i. Och det finns rum för många slags uttryck!

Aktivistsalongen pågår mellan klockan 13-19. Förutom att ordna egna programpunkter enligt upplägget ovan, finns det under hela dagen gott om plats för att ställa upp informations-/bokbord, hänga saker på väggarna, etc.

Välkomna med anmälan till aktivistsalongen@clandestinofestival.org. Tveka inte att komma med såväl färdiga som ofärdiga idéer, tips, synpunkter, önskemål och frågor!

(...)

Programmet (Extern länk)

Facebook-event: Clandestino Festival 2013 Spring Season (Extern länk, inloggning krävs)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130409:

Picum 2013:

28 juni, Bryssel: PICUM's Annual International Workshoptill sidans topp

We are delighted to announce that PICUM's Annual International Workshop will take place Friday, 28 June, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. at the International Auditorium in Brussels, Belgium.

PICUM's Annual International Workshop 2013 will explore the housing situation of undocumented migrants, in terms of: 1) access and protection of rights within the private market, and 2) access to shelter provided by the state, local government or civil society in situations of crisis (homeless shelters or other temporary accommodation). Capacity to address these issues will also be developed through mutual learning about innovative strategies, and outreach to and collaboration with key stakeholders. The conference will be organised in partnership with FEANTSA, the European Federation of National Organisations working with the homeless and EAPN, the European Anti-Poverty Network.

More information to come in April

till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network 2013:

1-12 juli, Bryssel: Summer school on EU law and policy on immigration and asylumtill sidans topp

at the UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

The aim of the Summer School is to provide its participants with an comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the European Union from a legal point of view. The programme is organised by the "Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe", founded with the financial support of the Odysseus Programme of the European Commission and co-ordinated by the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. The course provides both the opportunity to live in a unique European environment, as Brussels hosts numerous European and international organisations and their research facilities, and to take part in an intellectually stimulating experience in a group of several tens of participants specialised in the area of asylum and immigration from all over Europe. The classes are conducted by academics from the universities co-operating in the Network which is represented in twenty-five Member States of the European Union, Switzerland and Nporway inmore, and by high ranking officials from international organisations, particularly the European Commission. Each class is given both in French and in English. Participation in the Summer School is rewarded with a certificate of attendance.

The classes which are of legal character tackle the most recent developments in the field. The latest work by the European Commission, the Council and Parliament are integrated into the teaching, thanks in particular to the participation of European officials as lecturers at the summer school. Each participant will receive an extensive up-to-date documentation pack.

Information och anmälan (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130326:

Socialdemokrater för en human migrationspolitik 2013:

5 april, Göteborg: Vård för alla?!till sidans topp

Vård åt alla efter behov är en hjärtefråga för Socialdemokraterna. Ändå inkluderas inte papperslösa och asylsökande i detta alla, inte heller i S förslag till Framtidskontrakt.

Papperslösa nekas rätten till vård i Sverige. Vad får det för konsekvenser för dem som är i behov av vård men inte får det? Och för dem som arbetar i vården?

Hur kan Socialdemokraterna tveka i en fråga som så tydligt handlar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde?

Medverkande

Henry Ascher, professor i barnmedicin samt en av grundarna till Rosengrenska, en vårdförmedling för papperslösa i Göteborg, Anna Hedh, europaparlamentariker (S) , Fredrik Lundh Sammeli, migrationspolitisk talesperson (S) , Åsa Kullgren, landstingsråd Sörmland (S)

Moderator Magdalena Streijffert, redaktör Flyktingbloggen

Plats Svenska Mässan, ABF:s monter i H-hallen

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130319:

ABF Play 13-03-11:

Video från panelsamtal: REVA - Politiker, poliser och papperslösatill sidans topp

Har de nationella gränserna flyttats in i landet och ned i tunnelbanan? Och vad händer egentligen innanför spärrarna?

Ett panelsamtal om det svenska myndighetsprojektet REVA, Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, som syftar till att "verkställa" människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Men hur går polisen till väga, vilka är det som "verkställs"? Är det rättssäker säkerhetspolitik eller diskriminerande rasprofilering som praktiseras?

Shahram Khosravi, docent i socialantropologi vid Stockholms universitet, Yacine Asmani från Papperslösa Stockholm, Jonas Bergström, socialdemokrat och ordförande i Ung Kristen Vänster, Sandra Lindquist, planka.nu samt Linn Bursell från Ingen människa är illegal. Samtalsledare: Daniel Wiklander, journalist och debattör, chefredaktör för tidningen Arbetaren.

Se samtalet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska och Röda Korset 2013:

13 april, Göteborg: Heldag med Rosengrenskatill sidans topp

kl 9.30 - 16.00

Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg

+ Vård för papperslösa

+ Romernas situation i Sverige och Europa

+ Juridiken kring asylprocessen

+ REVA och hur det påverkar tillgången till vård för papperslösa

Inträde till föreläsningarna är gratis men antalet platser är begränsat

Hämta programmet (Extern länk till pdf-fil)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130305:

Svenska Kyrkan 2013:

7 mars, Uppsala: Ambassadörer mot vardagsrasism utbildastill sidans topp

De ska kunna bemöta fördomar, felaktig fakta och försvara människovärdet när flyktingfrågan och etnicitet diskuteras. Svenska kyrkan ska utbilda egna ambassadörer mot vardagsrasism. Den 7 mars i Uppsala hålls en inspirationsdag med bland annat Christer Mattsson, skapare av "Kungälvsmodellen", som föreläsare.

- Värderingar är inga självklarheter. De måste underhållas och motiveras. Därför behöver vi prata men om hur vi kan välkomna flyktingen och främlingen. Vi i kyrkan behöver också stärka vår förmåga att bemöta främlingsfientlighet och rasism - både hos andra och hos oss själva, säger Kristina Hellqvist, samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan.

- Vi behöver engagerade personer som försvara människovärde och arbeta mot främlingsfientlighet och rasism i sina egna sammanhang, säger Kristina Hellqvist. På inspirationsdagen den 7 mars i Kyrkans hus i Uppsala, kommer deltagarna bland annat att få ta del av den så kallade Kungälvmodellen. Lärare och författare Christer Mattsson har arbetat i olika toleransprojekt med ungdomar som sympatiserat med rasistiska grupper.

(...)

Läs mer, bl.a. om regionala utbildningstillfällen (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ABF Stockholm 2013:

11 mars, Stockholm: REVA - Politiker, poliser och papperslösa. Paneldiskussiontill sidans topp

18:00, ABF-huset

Har de nationella gränserna flyttats in i landet och ned i tunnelbanan? Och vad händer egentligen innanför spärrarna?

Ett panelsamtal om det svenska myndighetsprojektet REVA, Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, som syftar till att "verkställa" människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Men hur går polisen till väga, vilka är det som "verkställs"? Är det rättssäker säkerhetspolitik eller diskriminerande rasprofilering som praktiseras?

Shahram Khosravi, docent i socialantropologi vid Stockholms universitet, och representanter från Papperslösa Stockholm, Ingen människa är illegal och Aktion mot deportation deltar. Fler medverkande tillkommer.

Fri entré! Det kommer att finnas möjlighet att donera pengar till de organisationer som bistår papperslösa med SL-biljetter.

Offentligt Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130226:

Ideellt Asylstöd i Skåne 2013:

7 mars, Lund: Introducerande studeicirkel i asylrätttill sidans topp

Vill du lära dig mer om Sveriges asylsystem? Vad kan man göra när avslaget plötsligt är ett faktum?

Ideellt Asylstöd i Skåne bjuder in till en introducerande studiecirkel i samarbete med Folkuniversitetet. Den första träffen är den 7 mars 2013 kl. 17-19, och därefter kommer vi att ses ungefär varannan vecka resten av terminen.

Till att börja med lär vi oss om asylprocessen och om verkställighetshinder, alltså om nya omständigheter som kan lyftas efter att någon fått sitt avslag. Senare kommer vi att bekanta oss med Dublin-reglerna och titta närmare hbtq- och tortyrfrågor i ett asylrättsligt perspektiv. För att ge ytterligare kött på benen planeras även 2-3 studiebesök hos myndigheter och andra relevanta aktörer och gästföreläsningar.

Studeicirkeln kommer att hållas i centrala Lund, exakt lokal meddelas strax efter anmälan. Cirkelledare är Björn Åhlin, juriststudent med tre års erfarenhet av ideellt arbete som flyktingstödjare, men vi är flera i Ideellt Asylstöd i Skåne som hängt med ett tag och vill dela med oss av våra erfarenheter. Förhoppningsvis vill även du engagera dig i föreningen, men det är inget krav.

Facebook-event (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2013:

20 mars, Bryssel: Towards Real Solutions?till sidans topp

Europe's role as a global actor in promoting solutions to longlasting refugee crises.

On 20 March, ECRE, the International Rescue Committee (IRC) and the Danish Refugee Council (DRC) will host a Public Seminar from 10:30-13:00, entitled "Towards real solutions? Europe's role as a global actor in promoting solutions to long lasting refugee crises" at Residence Palace, Brussels.

This seminar seeks to inform policy reflection on these issues and asks the following questions:

- What is Europe doing to promote solutions for the world's millions of refugees and IDPs living in protracted displacement?

- How are refugee issues integrated in development planning and external action?

- Is the transition from humanitarian assistance to long term solutions ensured for refugees and IDPs?

- What can be considered as real solutions nowadays, and how can the EU and its Member States better promote them?

Mer om seminariet och registrering (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Action Committee of Protesting Refugees 2013:

Tyskland: Refugee Congress in Munich March 2013till sidans topp

Invitation of the independent action committee of protesting refugees

Call for convention and cooperation for the congress of protesting refugees in Europe, from 1-3 march, 2013, in Munich

Since March 19, 2012, we, the refugees, have been involved in a struggle for obtaining the most elementary human rights, such as freedom and equality, because we will no longer accept to be treated as "foreigners" and human beings of third degree, but instead as every other citizen. This era of our struggle started with a small tent in Würzburg and grew to a huge movement that has been spreading all over Europe.

This large strike has been accompanied by ups and downs which characterize the complex developments of the protest. Tragic incidents like Mohammad Rahsepar´s suicide on January 28, 2012, the beginning of the strike, the subsequent political activities like the February 13 rally, the launching of the hunger strike in Würzburg, the kick-off of the tent action project on July 10, and its expansion to eleven other cities in five federal states until September and, last but not least, the protest march to Berlin and the large strike in Berlin.

The protest of the refugees and the illegalized has borne fruits in various ways at the European level during that time, and produced important changes in several countries. Since May, strikes have been launched in Denmark, Turkey, Bulgaria, Greece, France, the Netherlands, and Austria. The police tore down the protest camps in the latter two cases, so that refugees will have to continue their protest in other places. The solidarity and mutual support among those struggling in Germany, the Netherlands, and Austria represent the continuing visible points of this resistance.

(...)

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130212:

Picum 13-02-11:

26 februari, Bryssel: Conference - Children First and Foremosttill sidans topp

Realising the rights of children and families in an irregular migration situation

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) will hold an international workshop entitled: "Children First and Foremost: Realising the rights of children and families in an irregular migration situation"

on Tuesday 26 February 2013 at the Residence Palace (155 Rue de la Loi, Block C, 1040, Brussels, Belgium)

This international conference seeks to consolidate both PICUM's work on undocumented children and PICUM's two-year capacity-building project entitled "Building Strategies to Improve Protection of Undocumented Children in Europe." The conference will highlight the difficulties undocumented children face in accessing rights such as education, healthcare and housing, and the good practice strategies that have been developed to surmount the practical and administrative barriers to accessing rights. This will also be an opportunity for PICUM to present the project's final publication, a guide on protecting the rights of undocumented children in Europe.

Intended for civil society advocates, front-line organisations, public officials, policy makers, professionals and social service providers, this event will guarantee a rich participation of experts and professionals working with undocumented children.

The draft agenda is available here. More detailed information about the conference will be available shortly. In the meantime please mark this date in your diaries.

The workshop will be free of charge, but places are limited. please note that participants will have to cover their own transport and accommodation costs related to this event. Please feel free to share this information with anyone who might be interested in attending the event.

Mer information och registrering (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130122:

Picum 2013:

26 februari, Bryssel: Conference - Children First and Foremost:till sidans topp

Realising the rights of children and families in an irregular migration situation

This international conference seeks to consolidate both PICUM's work on undocumented children and PICUM's two-year capacity-building project entitled "Building Strategies to Improve Protection of Undocumented Children in Europe." The conference will highlight the difficulties undocumented children face in accessing rights such as education, healthcare and housing, and the good practice strategies that have been developed to surmount the practical and administrative barriers to accessing rights. This will also be an opportunity for PICUM to present the project's final publication, a guide on protecting the rights of undocumented children in Europe.

Intended for civil society advocates, front-line organisations, public officials, policy makers, professionals and social service providers, this event will guarantee a rich participation of experts and professionals working with undocumented children.

The draft agenda is available here. More detailed information about the conference will be available shortly. In the meantime please mark this date in your diaries.

The workshop will be free of charge, but places are limited. please note that participants will have to cover their own transport and accommodation costs related to this event. Please feel free to share this information with anyone who might be interested in attending the event.

Anmälan och mer information (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Asylrörelsen i Stockholm 2013:

28 januari, Stockholm: Möte om SUDANtill sidans topp

- Rädda Jalileh från avrättning och Ayman från utvisning !

Den utvisningshotade politiske flyktingen AYMAN ADEL AMIN berättar om situationen i Sudan, sitt eget fall och om människorättskämpen JALILA KHAMIS KOKO som väntar på avrättning i ett av överfulla fängelser. MAJ WECHSELMAN med breda kunskaper om Darfur och den sudanesiska regimen, liksom en representant från Amnesty medverkar på mötet. Frågor och diskussion. Välkomna !

arr: Sudanese Front for Change, Human Rights Organization (Sudan) och Asylrörelsen i Stockholm

Offentligt Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty i Lund 2013:

28 januari, Lund: Amnestys juristgrupp i Lund bjuder in Madelaine Seidlitztill sidans topp

Nyfiken på vad en jurist kan göra för att förbättra världens rättssäkerhet?

Måndagen den 28 januari kl. 18 kommer Madelaine Seidlitz till Lund för att hålla ett föredrag om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter. Fokus kommer att ligga på Amnesty Sveriges arbete för rättssäkerhet i flykting- och migrationsfrågor. Madelaine är jurist på Amnestys sekretariat i Stockholm där hon främst arbetar med flykting- och migrationsfrågor samt folkrätt.

Hon är även medförfattare till boken "Prövning av migrationsärenden: Bevis 8." Det kommer att finnas stor möjlighet att ställa frågor under och efter föreläsningen.

Föreläsningen är öppen för alla och börjar prick kl. 18.

Amnestys Juristgrupp i Lund - en grupp folkrättsintresserade juriststudenter som ständigt letar nya medlemmar - hälsar välkomna och bjuder på kvällsfika. Välkommen!

Offentligt Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130108:

FARR 13-01-04:

Boka 9-10 mars i Norrköping!till sidans topp

Nominera till FARR:s styrelse!

Söndagen den 10:e mars har FARR årsmöte i Norrköping. Hjälp oss att bredda nätverket! Känner du en bra person som är aktiv inom en asylgrupp, någon som verkar för asylrätt genom egna initiativ eller som gör en insats för flyktingar genom sitt yrke? Nominera till FARR:s styrelse!

Motionera till årsmötet!

Årsmötet är ett tillfälle för medlemmarna att påverka och förändra.  Har du eller din grupp pratat om något som ni vill förbättra inom FARR? Har ni ett bra förslag för nästa verksamhetsår? Skicka in en motion senast den 5 februari!

Kursdag om ensamkommande barn

Lördagen den 9 mars, dagen före årsmötet, arrangerar FARR en kursdag i samarbete med Svenska kyrkan och ABF i Norrköping. Temat är ensamkommande barn. Advokater, gode män och experter inom olika områden medverkar - liksom ungdomarna själva, från "Sveriges Ensamkommande förening". Start klockan 10, kulturevenemang på kvällen.

Mer information om kursdagen kommer, men boka tiden redan nu!

Skicka in nomineringar och motioner (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121203:

IMäI Umeå 2012:

8 december, Umeå: Imäi Umeå visar Tribunal 12!till sidans topp

Lördagen den 8 december från kl. 9 till kl. 18 visar Ingen människa är illegal Umeå Tribunal 12 på Folkets bio, Gärdesgatan 6.

Tribunal 12 är en fiktiv rättegång där Europa anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna och de kränkningar av människors liv som sker i den allt hårdnande asylpolitiken och gränskontrollen.

Tribunalen utgörs av fem delar som behandlar fem olika teman. Ingen människa är Illegal Umeå visar (nästan hela) rättegången. Utöver film blir det också lunch i en närliggande lokal.

Schemat ser ut ungefär såhär:

09:00 Film del 1: Border Control

10:40 Film del 2: Asylum Process

12:30 Fantastic Vegan-lunch break

14.00 Film del 3: Undocumented Migrants

16:15 Film del 4: Detention and deportation

Välkomna!

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121126:

Den svenska hemligheten 2012:

12 december, Uppsala: Ensamkommande flyktingbarn i asylprocessertill sidans topp

ett seminarium med barnperspektiv

18:00 till 20:00

Dragarbrunnsgatan 35 4 trappor

Den 12:e november bjuder Den svenska hemligheten på glögg, pepparkakor och migrationspolitik.

Ulrika Wernesjö, doktorand vid sociologiska institutionen på Uppsala Universitet, kommer tala om sin forskning om ensamkommande flyktingbarn i asylprocesser.

Apatiska barn anklagas för att "låtsats", barn syr ihop sina munnar i ren desperation och asylsökande barn nekas skolmat. Hur påverkar olika diskurser synen på, och mottagandet av, de här barnen? Vad innebär det att barnkonventionen inte är svensk lag? Och viktigast av allt; vad kan vi göra för att slippa ett samhälle som behandlar barn på detta vis?

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121119:

Migrationsverket 12-11-16:

Seminarier om erfarenheter från EU-projekttill sidans topp

Fondenheten på Migrationsverket bjuder in alla intresserade till två seminarier om erfarenheter från EU-projekt, ett i Stockholm och ett i Malmö.

Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden är två EU-fonder som ger stöd till utvecklingsprojekt som ska förbättra förhållanden för asylsökande, flyktingar och återvändande.

Under seminariet presenteras resultat och erfarenheter från fondernas två första programår. Representanter från ett par projekt som medfinansierats av Flyktingfonden eller Återvändandefonden kommer att berätta om sitt praktiska arbete och resultatet av det.

Tid och plats:

Tisdag den 4 december i Stockholm kl. 13.00-16.30 på Best Western Premier Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21.

Onsdag den 5 december i Malmö kl. 13.00-16.30 på Elite Plaza Hotel, Gustaf Adolfs torg 49.

Anmälningsformulär (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Kristna Råd 12-11-16:

19 november, Stockholm: Flykting, kvinna, människa - om identitet och bemötandetill sidans topp

Hur ser situationen ut för flickor och kvinnor i flyktinglägren i Kenya? Vad möter flickor som varit barnsoldater i Uganda? Hur bemöter man flickor och kvinnor som kommer till Sverige som flyktingar? Dessa frågor diskuteras i ett seminarium om flickor och kvinnor i flyktingsituation som anordnas av UN Women, Svenska Kyrkan och Kyrkornas globala vecka på Södra Teatern i Stockholm.

En av de medverkande är Leah Odongo-Ogesare, som är särskilt inbjuden gäst till Kyrkornas globala vecka. Leah arbetar bland annat med Lutherska Världsförbundets verksamhet i världens största flyktingläger Dadaab i Kenya, med cirka 500 000 invånare, där majoriteten kommer från Somalia, Sudan och Sydsudan. Dadaab byggdes ursprungligen för 90 000 personer när konflikten i Somalia bröt ut 1991. Det redan överfulla flyktinglägret fick ta emot nära 160 000 nya flyktingar förra året på grund av torkan på Afrikas horn samt den väpnade konflikten i Somalia som orsakade en stor hungerkatastrof i regionen.

Tidpunkt: 19:e november kl. 16.00 - 18.00, insläpp 15.30

Plats: Södra Teatern, Kägelbanan, Mosebacke torg 1-3, Södermalm, Stockholm

Seminariet är gratis och ingen föranmälan krävs. Seminariet kommer att hållas på engelska och kan bli fullt.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121112:

Rosengrenska 2012:

24 november, Göteborg: Välkommen till Heldag med Rosengrenskatill sidans topp

i samarbete med Röda Korset

kl 9.30 - 16.00 Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg (vid Korsvägen, intill Universéum)

Ur programmet:

Henry Ascher och Anne Sjögren rapporterar om läget just nu. Fika och mingel.

Refugee Children and the Moral Economy of Care. (Denna punkt kommer att hållas på engelska) Charles Watters, Professor of Childhood Studies at Rutgers University USA. He writes on the impact of migration and globalization on children around the world. He is founding editor of the International Journal of Migration, Health and Social Care. His on- going research projects are on refugee children in Europe and internal migration in Brazil.

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa. (Denna punkt kommer att hållas på engelska, via videolänk.) Paul Hunt FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa 2002-2008. Paul Hunt var bl.a. i Sverige 2006 och skrev rapporten "Mission to Sweden"

Dina rättigheter - om rättigheter, skyldigheter och kampen för egenmakt. Maja Lundqvist, aktiv i kampanjen Ain't I a Woman, berättar om informationsprojekt riktat till papperslösa kvinnor och berörda myndigheter, i samarbete med SFSA, Interfem och Göteborgs rättighetscenter

Hämta programmet (Extern länk till pdf-fil)

Rosengrenska "På gång" (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121105:

Etikkommissionen i Sverige 2012:

5, 15, 22 november, Stockholm: seminarieserie om mänskliga rättighetertill sidans topp

Seminarieserie om mänskliga rättigheter och svensk lag för medborgarrättsvittnen och andra intresserade

Måndag 5 november

Etik

Förutsättningen för ett värdigt mottagande av asylsökande och för en lyckad integration av nyanlända i det svenska samhället grundar sig på att såväl lagstiftarna som de som ska förverkliga lagen styrs av en etisk kompass. Inleder gör läkaren och författaren Astrid Seeberger samt Thomas Flodin, läkare och ordförande i Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd

Torsdag 15 november

Juridik

Vi talar om juridik med fokus på internationella konventioner och deklarationer, t. ex FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Ove Bring, prof. em. i internationell rätt, Percy Bratt, advokat och ordförande i Civil Rights Defenders samt juristen Peter Lindahl inleder.

Torsdag 22 november

Svensk asyllagstiftning i teori och i praktik

Tillämpningen av den svenska asyllagstiftningen sker ofta i konflikt med de grundläggande mänskliga rättigheterna. Juristen Simon Andersson som undervisar i migrationsrätt, läkaren Bo Brink och medborgarrättsvittnet Anita Dorazio inleder.

+ Kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 + Fri entré.

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121029:

Riv murarna 2012:

9-11 november, Göteborg: Motståndshelg, Riv Murarnatill sidans topp

Hur kan vi göra motstånd när röster höjs för fler fängelser och hårdare straff? När missbruk, fattigdom och psykisk ohälsa kriminaliseras? När massövervakning blir vardag? När krigs- och säkerhetsindustrin expanderar och murarna växer runtom och inom Europa?

I höst arrangeras motståndshelgen "Riv Murarna" i Hammarkullen, Göteborg. Genom föreläsningar och diskussioner pratar vi om hur fängelser och förvar, polis och militär, gränser och massövervakning samverkar - och om hur vi kan göra motstånd mot kontrollsamhället.

Vi vet att verklig säkerhet skapas genom rättvisa, men ser istället hur välfärden monteras ner och sociala problem görs till frågor för polisen. Vi vet att uppdelning av människor endast går i maktens intressen, men ser hur kontrollsamhället både genomsyras av och återskapar föreställningar om t.ex. klass, etnicitet, kön, sexualitet och funktion. Vi vet att en värld utan gränser är möjlig, men ser istället hur rasism och kapitalism avgör vem som stängs inne, vem som stängs ute och vem som förs krig mot.

Under helgen blandar vi radikala visioner med praktiska reformer, politiska kampanjer med konkret organisering. Kom och dela med dig av dina erfarenheter och inspireras av andras. Tillsammans kan vi riva murarna!

Läs mer och praktisk info (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 121022:

Göteborgs Räddningsmission 2012:

25 oktober, 15 nov, Göteborg: Seminariedagar om Somalia och anhöriginvandringentill sidans topp

Inom snar framtid väntas många somalier anhöriginvandra till Göteborg.

Nu bjuder vi in till två seminariedagar som vi hoppas blir en början på ett gemensamt arbete och engagemang för ett så bra välkomnande som möjligt.

Den första dagen är mer kunskapsinriktad och den andra mer handlingsinriktad med workshops och processarbete i syfte att konkretisera det vi tillsammans kan erbjuda och åstadkomma.

Tid: Dag 1 torsdagen den 25/10 kl. 08.30 - 12.00, Dag 2 torsdagen den 15/11 kl. 13.00 - 16.30

Plats: Hammarkullens Folkets hus

Programpunkter 25/10:

+ Historia och nuläge i Somalia

+ Kommunens plan för mottagandet av anhöriga.

+ Somaliska föreningars och representanters erfarenheter och syn på mottagandet.

+ Psykosocialt perspektiv på barn och ungdomars erfarenhet av konflikt och flyktingskap.

+ Personliga erfarenheter - invandrare från Somalia.

Programpunkter 15/11:

+ Workshop, nätverksutbyte och samtal.

Arrangörer: Nätverket för integration i Göteborg, Social resursförvaltning; Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen, Svensk-somaliska vänföreningen, Neutrala Ungdomar, Biskopsgården, Göteborgs Räddningsmission, KFUM, Röda Korset, Svenska kyrkan i Bergsjön, Angered och Lundby, Caritas, Angered, IM; Individuell Människohjälp.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2012:

24 november, Stockholm: Flyktingpolitisk skrivkurstill sidans topp

Vill du bli bättre på att skriva insändare? Är du intresserad av att skriva för Artikel 14 men känner dig osäker?

FARR och Artikel 14 anordnar i samarbete med studieförbundet Sensus en heldagskurs i skrivande, där vi går igenom skillnaden mellan olika texter samt gör praktiska övningar i intervjuteknik och att skriva insändare.

Ida Thulin, chef på liberala nyhetsbyrån, kommer att hålla i kursen.

Max 15 deltagare, eftersom det är viktigt att alla får feedback på sitt eget skrivande. Personer som representerar någon av FARR:s lokalgrupper har förtur.

Datum: 24 november Plats: Sensus, Medborgarplatsen i Stockholm Kostnad: 100 kr i anmälningsavgift

Skicka anmälan till artikel14@farr.se snarast möjligt.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 120917:

PICUM 12-09-11:

UN day of discussion on the rights of all children in the context of migrationtill sidans topp

PICUM is proud to inform you that the Committee on the Rights of the Child (CRC), the body of independent experts that monitors implementation of the International Convention on the Rights of the Child, have agreed to hold a Day of General Discussion (DGD) on the Rights of all Children in the context of International Migration, on 28 September 2012, in Geneva, Switzerland.

The DGD is a public meeting intended to foster a deeper understanding of the contents and implications of the Convention as they relate to specific articles or topics. Representatives of governments, UN bodies and specialized agencies, civil society organizations, national human rights institutions as well as individual experts are welcome to participate. The DGD is designed to enable participants to exchange views on this topic in a frank and open dialogue.

This is a significant development in the international protections for the rights of all child migrants. We urge all civil society groups to participate in the DGD in Geneva on 28 September 2012.

PICUM has submitted a statement in preparation of the DGD to call attention to any particular issue or topic related to migrant children that needs to be addressed and heard by the CRC during the DGD and highlighted in the outcomes of the day.

PICUM's submission entitled "Undocumented Children: Barriers to Accessing Social Rights in Europe" focuses on undocumented children's access to basic social rights in particular with regards to education, healthcare and housing.

Please see additional information and guidelines for civil society participants by clicking here.

PICUM will be hosting a Side Event at the DGD entitled "Children and Irregular Migration". The side event will be on Thursday 27th September 2012 from 13:00 to 15:00 at Palais Nations.

Läs mer och klicka vidare för praktisk information (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Bokcafé Projektil 2012:

23 september, Uppsala: Föreläsning - Fortets murartill sidans topp

16:30 till 20:00

OBS! Flyttat till Ungdomens Hus. OBS!

Människor på flykt undan krig och fattigdom möts vid Europas gränser av taggtråd, högteknologiska murar, databaser över fingeravtryck, värmesensorer och vapen.

Björn Hedlund har rest till flyktingläger i norra Marocko och Grekland, men också till Migrationsverkets förvar i Märsta utanför Stockholm. Han har levt tillsammans med migranter, människor som både fysiskt och symboliskt lever i gränslandet. Han har också talat med människor som kontrollerar gränserna: poliser, militärer och byråkrater. Resorna ledde till boken "Fortets murar".

Söndagen den 23 september klockan 17 kommer Björn till Ungdomens Hus och berättar om sina resor, visar bilder och sätter det hela i ljuset av hur människor lever i ett globalt system av ojämlikhet. Vi öppnar redan 16.30 för den som vill handla böcker, mat eller fika innan. Det kommer dessutom finnas möjlighet att äta/fika/handla böcker efter att föredraget är slut. Arrangemanget sker i samarbete med ABF och Ungdomens hus.

Facebook-event med karta (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 120812:

Picum 12-08-08:

UN discussion on the rights of all children in the context of international migrationtill sidans topp

PICUM is proud to inform you that the Committee on the Rights of the Child (CRC), the body of independent experts that monitors implementation of the International Convention on the Rights of the Child, have agreed to hold a Day of General Discussion (DGD) on the Rights of all Children in the context of International Migration, on 28 September 2012, in Geneva, Switzerland.

The DGD is a public meeting intended to foster a deeper understanding of the contents and implications of the Convention as they relate to specific articles or topics. Representatives of governments, UN bodies and specialized agencies, civil society organizations, national human rights institutions as well as individual experts are welcome to participate. The DGD is designed to enable participants to exchange views on this topic in a frank and open dialogue.

This is a significant development in the international protections for the rights of all child migrants. We urge all civil society groups to participate in the DGD in Geneva on 28 September 2012. We encourage you to contribute to the discussions and outcomes of the DGD by preparing statements to call attention to any particular issue or topic related to migrant children that needs to be addressed and heard by the CRC during the DGD and highlighted in the outcomes of the day. Please send these statements to the Secretariat, Committee on the Rights of the Child, by e-mail: crc-dgd@ohchr in Word document format, limited to a maximum of 7 pages (2500 words). The submissions can be made in English, French or Spanish. The deadline for submission is 10 September 2012. Please see additional information and guidelines for civil society participants by clickinghere.

PICUM is hoping to organise a civil society side event in connection to the DGD. The agenda for this will be publicised separately at a later date.

The outline of the day and official DGD information is available here.

The official programme (to be published) and registration information is available here. The deadline for registration is 10 September 2012.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 12-08-05:

September, Malmö: Kurs i höst för asylsökande och papperslösa kvinnortill sidans topp

Kursen kommer bl.a. att innehålla workshops om mänskliga rättigheter, samhällets skyldigheter och om förtryck som tar sig sexistiska och rasistiska uttryck samt övningar i kroppskännedom, gränssättning och fysiskt självförsvar. Kursen innehåller metoder från och är inspirerad av feministiskt självförsvar.

Kursen kommer att hållas för tjejer och kvinnor som är asylsökande, nyanlända till Sverige eller lever som papperslösa i Sverige. Även andra tjejer och kvinnor som befinner sig i liknande livssituationer eller som är intresserade av kursens innehåll är välkomna.

Kursen är planerad att gå av stapeln i september i Malmö. Det kommer att kunna erbjudas reseersättning för de som reser från andra orter i Sverige och övernattningsalternativ om möjligt. Vid behov kan det tillhandahållas tolk, detta behöver dock meddelas vid anmälan.

Naturligtvis är kursen kostnadsfri.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 120725:

ERA July 2012:

29-30 oktober, Malta: Annual Conference on EU Asylum Law 2012till sidans topp

Focus on the impact of the Charter of Fundamental Rights on the asylum process

This annual conference seeks to give participants an overview of current developments in European asylum law. In addition, this year's annual conference will focus on the impact of the Charter of Fundamental Rights (CFR) in asylum matters as well as looking especially at the role of European agencies in the asylum process.

Key topics

+ Recent case law of the Court of Justice of the EU

+ Recent case law of the European Court of Human Rights

+ The latest developments regarding the proposals to reform the existing legislation in the area of asylum law such as the Qualifications, Procedures and Reception Directives

+ The impact of the CFR in asylum matters

+ The justiciability of the CFR in EU Courts

+ The role of agencies in the migration process: how does the work of EU agencies (FRONTEX, EUROPOL, EASO) impact on the rights of asylum-seekers?

Who should attend?

This conference is aimed principally at asylum lawyers and judges of national courts, staff of national asylum authorities and NGOs.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 120628:

Almedalsveckan 2012

3 juli, Visby: Romer från Balkan - andra klassens asylsökande?till sidans topp

Arrangör: Amnesty-svenska sektionen, Caritas Sverige, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och Sensus

10:00 - 11:00, Seminarium, S:ta Maria domkyrka

Hur behandlas romer i det svenska asylsystemet? Vilka blir konsekvenserna? Amnestys studie från 2011 visar att romer utsätts för generaliserande bedömningar med stora brister. Kyrkans tidnings reportage om romer som utvisats till Serbien och Kosovo vittnar om liv i ständig rädsla och utan framtid.

Beskrivning

Hur behandlas romer i det svenska asylsystemet? Bedöms de likvärdigt med andra? Flera svenska organisationer vill nu tillsammans lyfta sina erfarenheter av romernas situation i den svenska asylprocessen. Amnestys studie från 2011 visar att Migrationsverkets handläggning har stora brister. Studien gäller främst romer från Serbien där man trots den strukturella diskriminering som romer utsättas för, i Sverige anser att deras asylansökningar är så kallat uppenbart ogrundade. Är det rimligt? Kyrkans tidning har gjort flera uppmärksammade reportage om romer som efter att ha sökt asyl i Sverige utvisats till Serbien och Kosovo och där lever med ständig rädsla och utan framtid. I det här seminariet samtalar experter från frivillsektorn och Migrationsverkets rättschef om sina erfarenheter och slutsatser av hur romer behandlas i det svenska asylsystemet och vad det får för konsskvenser.

Medverkande:

Madelaine Seidlitz, Jurist, Amnesty. Mikael Ribbenvik, Rättschef, Migrationsverket. Anki Carlsson, Migrationsrådgivare, Svenska Röda Korset. David Qviström, Journalist, Kyrkans tidning.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Almedalsveckan 2012:

3 juli, Visby: Synnerligen ömmande omständighetertill sidans topp

- hur fungerar lagen för barn i svåra situationer?

Arrangör: Migrationsverket

14:00 - 14:45, Seminarium, Tage Cervins gata 3

Vi diskuterar frågan om synnerligen ömmande omständigheter från flera olika perspektiv. De frågor som kommer att beröras är: Vilka barn är det som kan hamna i en svår situation? Hur ser lagstiftningen kring synnerligen ömmande omständigheter ut?

Medverkande:

Mikael Ribbenvik, Rättschef, Migrationsverket. Annelie Kungsman Persson, Moderator, Migrationsverket. Christina Heilborn, Barnrättsjurist, Unicef. Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Barnombudsmannen. Lars H Gustafsson, Barnläkare, Pensionär/Frilans.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Almedalsveckan 2012:

4 juli, Visby: Ensam men hoppfulltill sidans topp

- hur tar vi vara på drivkraften hos ensamkommande flyktingbarn?

Arrangör: Fryshuset, Barnrättsbyrån

14:00 - 15:00, Seminarium, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 , Sal B24

Varje år kommer det sedan några år tillbaka runt 2400 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. De flesta har ett uppdrag och ses som ett hopp för dem som blev kvar. Målmedvetet och med en stark vilja tar de risker och trotsar hinder för att ta sig hit. Hur tar vi vara på denna drivkraft?

Medverkande:

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset. Vladimir Guala, Utvecklingsledare- Mänskliga rättigheter och ensamkommande barn, Länsstyrelsen. Tobias Billström, Migrationsminister. Kerstin Ekenberg, Kommunförbundet. Mustafa Ahmed Mohamed, Kom från Somalia till Sverige för ett år sedan. Hanif Mohammad, Erfarenhet av att vara ensamkommande flyktingbarn. Maria Soares Lindberg, Barnrättsbyrån. Erik Ullenhag, Integrationsminister.

Läs mer (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 120618:

Picum 2012:

4 juli, Marocko: Irregular migrants in Morocco: between legal entitlements and justicetill sidans topp

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) in collaboration with the Institute for Public Policy Research (IPPR) and the Council of the Moroccan Community Abroad (CCME) are organizing a seminar entitled: "Irregular migrants in Morocco: between legal entitlements and justice"

Wednesday 4 July 2012, Rabat, Morocco

Undocumented migrants face many barriers to access basic protection and civil and social rights globally. The specific barriers may differ in the different countries and regions of the world, but there is much that can be gained from the sharing of successful campaigns, strategies and tactics for promoting and protecting undocumented migrants' rights.

Bringing the experiences of undocumented migrants living in Morocco to the attention of both government, civil society, professionals working on the ground as well as researchers and the media, the seminar will also identify the laws, policies and practices that facilitate undocumented migrants' access to basic rights, services, and justice across the country.

This event is linked to the research findings of a case study developed by the Institute for Public Policy Research in collaboration with the Council of the Moroccan Community Abroad in the framework of the Beyond irregularity Project. Interviews conducted with undocumented migrants and principle stakeholders in Morocco, together with a series of roundtables and focus groups organized by the project partners helped to identify main concerns around the issue of irregular migration in Morocco.

In gathering a broad range of relevant actors involved in the support and protection of undocumented migrants' rights at local, national and international levels, the event seeks to marks the current state of play, while also, laying the foundation for future action on these issue.

The specific objectives of this event are to:

+ Bring the experiences of undocumented migrants to the attention of both government, institutional actors, civil society, professionals, and the media working in Morocco;

+ Exchange information regarding practices working to facilitate undocumented migrants' access to basic rights, services, and justice;

+ Facilitate the development of interdisciplinary and cooperative strategies to effectuate positive change for undocumented migrants living in Morocco.

Läs mer

till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.