fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Kurser och seminarier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171124:

UNHCR 17-11-15:

Harnessing citizens' goodwill can help solve refugee crisis till sidans topp

UNHCR holds talks on how to share responsibility more fairly, as part of a process to draw up a global compact on refugees.

Harnessing the goodwill of citizens can help tackle the world's growing number of refugees, especially in expanding opportunities for moving them to third countries, a meeting in Geneva heard this week.

The talks on 14 and 15 November were the latest in a series of thematic discussions convened by UNHCR, the UN Refugee Agency, as part of a process to draw up a global compact on refugees, as the world grapples with record numbers of refugees.

UNHCR is seeking ways of sharing responsibility for refugees more fairly, which it wants to include in a programme of action as part of the compact, a process set in motion in last year's New York Declaration for Refugees and Migrants.

An important issue at the two-day meeting was how to increase solutions to the plight of refugees, which could include returning home voluntarily when conditions allow, finding ways to become self-reliant in the country of asylum, or expanding opportunities for refugees to move to third countries through traditional resettlement or via a range of complementary pathways.

Jennifer Bond, of the Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI), told delegates the only way to confront the challenges in refugee protection was to form bold new partnerships and to take advantage of "the compassion we know exists in individual citizens and communities all around the world".

Speaking at Tuesday's session on how to expand complementary pathways, Bond said private sponsorship programmes asking citizens to take responsibility for integrating refugees into local communities had many advantages.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

30 november, Norrköping: Seminarium: Asylsökande i limbo till sidans topp

Den 1 november kom utredningen "Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription". Där föreslås lagändringar som ska förhindra att människor med utvisningsbeslut som inte kan verkställas fastnar i Sverige i många år utan rättigheter, även om de samarbetar om utvisningen.

Välkommen till ett seminarium 30 november i Norrköping med flyktingar, utredare och experter!

Representanter från ett par av de grupper som oftast hamnar i limbo med dagens lagstiftning deltar.

Professor Anna Lundberg som lett utredningen berättar vad den har kommit fram till.

Vi tar även upp vad ändringarna i LMA-lagen har betytt för denna grupp.

Diskussion med en panel av jurister och representanter för frivilligorganisationer.

ARRANGÖRER: Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, (farr.se), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (sweref.org), REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Socialt Arbete inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet (liu.se/organisation/liu/isv/) samt Asylgruppen i Norrköping (asylgruppennorrkoping.wordpress.com)

Fika till självkostnadspris.

10 minuters gångväg från Norrköpings Centralstation.

Tågförbindelser finns även kvällstid till Stockholm, Göteborg eller Malmö! Boka nu för billiga biljetter!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Barnombudsmannen 17-10-26:

Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa till sidans topp

Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa och mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Vi har också fått information om att Migrationsverkets handläggningstider har ökat och att detta leder till att barn får vänta ännu längre på ett besked i asylprocessen. Vi är medvetna om att utvisningar som har verkställts till speciellt Afghanistan har väckt en stor oro och osäkerhet bland barn som har ett afganskt medborgarskap.

- Vi känner stor oro över informationen om att den psykiska ohälsan ytterligare ökat i gruppen. Därför kallar vi kommuner och landsting till överläggningar, säger Anita Wickström, vikarierande Barnombudsman.

Barnombudsmannen har uppmärksammat bristerna gällande barns och ungas rätt till en god hälsa vid ett flertal tillfällen. Vi har i arbetet med våra rapporter om barn på flykt träffat omkring 600 barn och unga under perioden hösten 2015 till hösten 2017. I våra möten med barn och unga blev det tidigt uppenbart att barnens hälsa var ett stort orosmoment. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. I våra möten berättade framförallt de ensamkommande barnen om stor oro, sömnsvårigheter, självskadebeteende och tankar om att begå självmord.

En enkät gick också ut till elevhälsan i 1000 skolor. Skolsköterskornas svar pekade i stor utsträckning på samma saker som barnen berättat för oss om. Det framgick också av vissa svar att barnens hälsa förvärras under tiden i Sverige, bland annat på grund av den långa väntan på en asylutredning. Skolsköterskor från de kommuner och landsting som kallas till överläggningar deltog i enkäten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

FARR 17-10-20:

Kurs mot EU:s framtida asylsystem till sidans topp

EU:s framtida asylsystem var ämnet vid FARR:s höstkurs som hölls i Malmö 7-8 oktober. Medarrangör var föreningen inEUmanity Malmö, som specialiserat sig på information och opinionsbildning kring detta. Under lördagen informerade Nazanin Sepehri (bilden th) om EU-kommissionens olika förslag och var de nu befinner sig i förhandlingsapparaten. Andra föredrag handlade om hur EU:s gränskontroll exporteras till länder utanför Europa och om hur jurister och frivilligorganisationer försöker att försvara mänskliga rättigheter genom att använda internationella konventioner och domstolar mm. På söndagen gick diskussionen vidare i grupper om hur vi kan folkbilda och skapa opinion kring vad som håller på att hända med möjligheterna att söka asyl i EU.

Nazanin Sepehri som informerade om EU-kommissionens förslag arbetar till vardags för EU-parlamentarikern Malin Björk (V). Hon berättade om alla förslagen som nu förhandlas. Se inEUmanitys sammanfattning på svenska.

EU-kommissionens förslag från 2016 gäller omarbetning av Eurodacförordningen, (fingeravtrycksregistret), ny Dublinförordning med nya principer för fördelning av asylsökande inom EU, ny bindande skyddsgrundsförordning istället för det direktiv som finns nu, ny bindande asylprocedurförordning istället för nuvarande direktivet, och omarbetat mottagandedirektiv. Dessutom ingår en utvidgning av EU:s asylbyrå med större befogenheter och ett nytt system för laglig inresa genom mottagande av kvotflyktingar. Länkarna i detta stycke går till de ursprungliga förslagen. Klicka på fliken "Förfarande" på respektive sida för att hitta protokoll från diskussioner i rådet, andra EU-organs kommentarer och motförslag.

Se även EU-parlamentets samlingssida; en slags lagstiftningens tågtidtabell, där förhandlingarna om varje lagförslag kan följas. Denna sida innehåller alla nämnda lagförslag och flera andra.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

inEUmanity 2017:

14 oktober, Stockholm: EU stryper asylrätten - om Europas nya asylsystem till sidans topp

VIKTIGT: Vi behöver din anmälan! Den här föreläsningen är tänkt som en utgångspunkt för organisering emot Common European Asylum System. På grund av hög arbetsbelastning kan vi bara ta in 15 personer. Du binder givetvis inte upp dig på något genom att delta, men vi vänder oss till personer som har ett intresse av bli aktiva i InEUmanity eller på annat sätt kämpa emot CEAS. Anmäl dig på ineumanitymalmo@riseup.net.

Välkommen till en föreläsning på Kafé Marx i Stockholm om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik!

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europarlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Den här föreläsningen anordnas av personer som är intresserade av att starta upp en inEUmanity-lokalgrupp i Stockholm, i samarbete med InEUmanity Malmö. Vi vill gärna bli fler, så se föreläsningen som ett bra tillfälle att organisera dig med oss!

InEUmanity är en internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och opinionsbildning.

Lokalen är tillgänglig med rullstol.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

FARR 2017:

2 oktober, Stockholm: Lär dig mer om Asylrätt till sidans topp

Måndag kl. 14:00 - 18:00,

KAFÉ MARX, Kungsgatan 84, Stockholm, t-bana Rådhuset

Du som är ensamkommande, ung vuxen eller stödperson och behöver veta mer om:

- Vad som är asylskäl, hur asylutredningen går till och varför en får avslag.

- Vilka kan få hjälp med boende och skolgång och hur kommer det sig att alla inte kan få hjälp?

- Hur fungerar gymnasielagen?

Föreläsare: Lotta Lagnander (asylrättsjurist), Sanna Vestin (ordförande i FARR), Lotta Lilja Pittuco (#vistårinteut).

FRÅGESTUND MED FLERA KUNNIGA

Välkommen att anmäla dig!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2017:

17-18 november, Aten: ELENA Course: Legal avenues for strengthening protection till sidans topp

The Advanced ELENA Course on "Legal Avenues for Strengthening International Protection in Europe" will take place on Friday 17 November and Saturday 18 November 2017. The Course will be held in the Novotel Athens in Athens, Greece.

This year the ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of refugees. The course will focus on bringing asylum cases before the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the UN mechanisms, in order to advance the rights of those in need of international protection. It will also cover the implementation of ECtHR judgments, the role of the EU Charter of Fundamental Rights in asylum cases, and will explore the recent jurisprudence of European Courts in relation to international protection. Finally, three workshops will focus on challenging cases related to detention and access to asylum, transfers under the Dublin Regulation and children's right to family life.

Artikeln med länk till registrering och program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

FARR 2017:

Malmö, 7-8 oktober: Höstkurs: Vad händer med EU:s asylsystem? till sidans topp

FARR:s sommarkurs har blivit höstkurs och arrangeras tillsammans med organisationen inEUmanity och Kvarnby Folkhögskola. Den 7-8 oktober går vi loss med en kurs om CEAS - Common European Asylum System. Vad innebär de förslag som nu diskuteras om utvidgad gemensam asylpolitik och hur kan vi organisera oss för att försvara asylrätten? Dröj inte med att anmäla dig - FARR:s kurser i Malmö brukar bli fullbokade!

Diskussionen om flyktingpolitik i Sverige har kretsat kring den tillfälliga lagen, behandlingen av ensamkommande barn och utvisningarna av till exempel afghaner och irakier. Men samtidigt pågår en diskussion i EU om nya bindande regler som kommer att påverka även Sveriges asylsystem minst lika mycket som den tillfälliga lagen.

Kursen 7-8 oktober syftar till att kunskapsutjämna kring EU-förslagen - vad de går ut på och vilka konsekvenserna kan bli - men också att diskutera vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att ta upp strategier både för att skapa opinon och för att arbeta juridiskt. Förhoppningsvis blir det en mötesplats där vi kan dela med oss av konkreta exempel på lokal organisering.

Nazanin Sepehri, politisk rådgivare till EU-parlamentariker Malin Björk (V), kommer till kursen för att informera om förslagen. Amandine Bach, politisk rådgivare för EU-parlamentsgruppen GUE/NGL, talar om strategier och samarbeten. Julia Zelvenska från ELENA (The European Legal Network on Asylum) och ECRE (European Council on Refugees and Exiles) berättar om nätverkens lobbyarbete. Observera att kursen hålls omväxlande på svenska och engelska.

Det kostar inget att delta. Vegansk lunch och fika serveras mot frivillig betalning.

Artikeln med länkar till preliminärt program och anmälningskupong (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-22:

Migrationsverket vill driva det kunskapsbaserade samtalet i Almedalen till sidans topp

Förra årets närvaro blev en succé med tusentals besökare. I år deltar Migrationsverket i Almedalen med 19 seminarier om de mest aktuella ämnena om migration just nu på scenen "Migrationsplatsen".

- Migrationsplatsen ska bli Almedalens självklara mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Under Almedalsveckan den 2-6 juli kommer Migrationsverket att ta upp ämnen som åter?vändande, åldersbedömningar och säkerhetsläget i Afghanistan. Andra ämnen som man tar upp är den rättsliga kvalitet, bosättningslagen men också arbetstillstånd och blickar framåt på hur den nya gymnasielagen ska fungera.

- Vi vill lyfta de svåra frågorna och driva det kunskapsbaserade samtalet, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Seminarier och fördjupande samtal

Totalt arrangerar Migrationsverket 14 seminarier. Det blir fem fördjupande samtal om migration tillsammans med programledaren Claes Elfsberg. Han får i år besök av bland andra svenske EU-ambassadören Lars Danielsson för att diskutera förhandlingarna kring EU:s gemensamma asylpolitik. Andra gäster är etableringsminister Ylva Johansson och Sveriges Radios mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén.

Under en av dagarna kan besökarna träffa Migrationsverkets experter inom olika områden, som rättslig kvalitet, barn och Afghanistan, under rubriken "Träffa verket". Denna programpunkt pågår under hela dagen.

Hoppas på ny publiksuccé

Förra året drog Migrationsverkets scen många besökare. Tusentals besökare kom och lyssnade på myndighetens seminarier. I år hoppas man på ännu fler besökare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Färnebo Folkhögskola juni 2017:

Distanskursen Riv alla murar! till sidans topp

En antirasistisk asylrättskurs på Färnebo folkhögskola

Start 2 september

Distanskurs i två delar.

Fyra helgträffar under hösten.

Studieresa till Holland och Belgien i vår.

Det här en kurs för dig som vill:

" Lära dig mer om hur kampen för asylrätt drivs lokalt i Sverige och runtom i Europa

" Arbeta med skrivande som en del i ett förändringsarbete.

Riv alla murar är en resande distanskurs med start i september 2017 på Färnebo folkhögskola. Kursen är uppdelad i två delar som går att läsa var för sig.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i distanskursen Riv alla murar 2017 får du aktuell och ingående kunskap om asylrättsfrågor med fokus på situationen i Sverige och Europa. Du får ta del av aktuella reportage, artiklar, filmer mm. Du får även möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt i Sverige och Nederländerna.

Läs mer och ansök (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170424:

FARR 17-04-18:

Studiematerial om verkställighetshinder till sidans topp

FARRs broschyr och föreläsningsmaterial om "verkställighetshinder" finns nu att ladda ned från menyn Råd & Tips här på hemsidan. Materialet, som först publicerades i samband med sommarkurserna förra året, förklarar varför det är så svårt att hejda en beslutad utvisning och vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att det ska ske. Det handlar om verkställighetshinder som uppstår efter att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Broschyren författades av Anna Gevert och Sara Andersson på uppdrag av FARR och Rosenjuristerna. Powerpointen med handledning togs fram av Sanna Vestin, FARR.

Hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-04-20:

Material från kursdagen 25 mars till sidans topp

"Asylrätt med förhinder - omvägar och utvägar" var titeln på FARR:s kursdag som hölls i Stockholm den 25 mars i samarbete med Röda Korsets folkhögskola och studieförbundet Sensus. För dig som missade tillfället presenterar vi nu en del av inslagen med ord och bild.

Rubriker till beskrivningar och länkat material:

+ Sverige - vad var det som hände. Inledning om regeländringar och attitydförändringar under ett år. Hämtas som pdf.

+ Filmen "Do not come to Europe". Länk till trailer samt informationsblad.

+ Presentation av kurser - länkar till Röda Korsets Folkhögskola och till information om planerad onlinekurs.

+ Fördjupningspass om asylproceduren (Inget nytt material att hämta; hänvisning till FARR:s Goda Råd).

+ Ungdomsstipendium. Artiklar om stipendiaterna.

+ Nyproducerade poddar om och av papperslösa. Länkar till material från IMäI Trollhättan och Salãm Sverige.

+ Rättigheter i tillfälligt tillstånd. Presentation av lagen om gymnasiestudier kan hämtas.

+ Rättigheter i limbo. Presentation om LMA-lagen och handledning till denna kan hämtas.

+ Rättigheter i sista stund. Kursmaterial om verkställighetshinder kan hämtas.

+ Vad gör asylpolitiken med oss? Presentation av konsekvenserna för samhällsekonomin kan hämtas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

FARR 17-03-31:

Från FARR:s kursdag: Vi är människor, inte monster till sidans topp

Den 25 mars höll FARR en stor kursdag med ett 20-tal medverkande och över hundra åhörare, i samarbete med Asyl- och migrationskursen på Röda Korsets Folkhögskola. Omväxlande samlade i biosal och uppdelade i klassrum avhandlade kursdeltagarna en rad ämnen, de flesta med fokus på vad asylsökande, frivilliga och ombud konkret kan göra för att slå vakt om rättigheterna i olika situationer.

FARR:s ungdomsstipendium delades ut och ett par lokala organisationer visade upp inspirerande projekt. Dagen därpå höll FARR årsmöte. Mötet beslutade att utvidga styrelsen till 23 personer för att täcka in erfarenheter från olika delar av landet och olika delar av rörelsen.

- Regeringen skapade monster av flyktingarna 2015, men det som hände 2016 var att de lät oss släppa ut monstret inom oss själva, sa FARR:s ordförande Sanna Vestin i sin inledning till kursdagen. - Regeringens budskap var att det är okej att behandla vissa människor illa, för att avskräcka andra. Men det finns en gräns. När en människas grundläggande värderingar och människosyn hotas då står människan inte ut.

- Alla dessa vuxna som slåss för de ensamkommande barnen slåss inte bara för barnen utan också för sina yrkesroller, för sin mänskliga värdighet, för att själva stå ut, sa Sanna Vestin också. Anförandet kan laddas ner här.

Material från de olika kurspassen och information om den nya styrelsen kommer snart på hemsidan, för dig som missade tillfället. Till att börja med kan du ta del av stämningsbilderna på denna sida!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Svenska Afghanistankommittén 17-03-13:

Afghanistankunskap till de som möter flyktingar i vardagen till sidans topp

- Det senaste året har vi fått in mängder av frågor i veckan från personer som undrar saker om Afghanistan. Det kan handla om allt från tillgången till sexualundervisning till vilka maträtter som är populära. Den gemensamma nämnaren är att frågorna kommer från personer som i sin vardag, kanske för första gången, möter personer som kommer från Afghanistan, säger Krister Holm, kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén (SAK).

När SAK gjorde en undersökning bland dem som möter flyktingar i sitt yrke eller vardag framkom att det som efterfrågas är ett enkelt material som tar upp både djup och lättare fakta blandat med personliga berättelser från människor med egen erfarenhet av landet.

Utifrån detta rekryterades sju ambassadörer, unga personer som någon gång i sitt liv kommit till Sverige från Afghanistan.

- För mig är det viktigt att både dela med mig av all fantastisk mat, musik och underbara traditioner och samtidigt få människor att förstå varför ett fortsatt stöd till Afghanistan är otroligt viktigt, säger Shabnam, en av ambassadörerna för Lär känna Afghanistan.

Hon fortsätter:

- Det här är mitt sätt att skänka mer kunskap till människor i Sverige och förhoppningsvis få vara med och bidra till en bättre framtid för Afghanistan.

Ambassadörerna kommer under våren att föreläsa runt om i Sverige, för bland andra lärare, kommuntjänstemän och boendepersonal. Är man intresserad av att lära sig mer om Afghanistan så finns materialet tillgängligt på hemsidan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Här finns materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Boodla 2017:

Norsborg, Stockholm: Välkommen till odlingsträffar - svenska genom att odla till sidans topp

Gula Villan, Albyvägen 37, Norsborg, kl 18

Vill du lära dig odla egna grönsaker?

Vill du öva din svenska?

Då är du välkommen till våra roliga odlingsträffar nu i vår som Boodla håller i samarbete med Röda Korset.

Du kan välja att komma tisdagar kl 18 eller onsdagar kl 10.30.

Trädgårdsmästaren Carina går igenom ett aktuellt tema och gruppen arbetar sedan tillsammans i huset och här i trädgården.

Det är gratis att vara med. Du behöver inte vara bra på svenska!

Kursen hålls i samarbete med Röda Korset. Anmälan carina @ boodla.se

Läs mer (Extern länk)

Facebookgrupp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

25 mars, Stockholm: Kursdag: Asylrätt med förhinder - Omvägar och utvägar till sidans topp

Den 25 mars arrangerar FARR en kursdag i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och Sensus. Dagen efter hålls FARR:s årsmöte på samma plats. Välkommen att anmäla dig! Kursen är kostnadsfri.

Plats: Röda Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 i Skärholmen, 5 min från T-banan. Tid 10-18.

Kursdagen handlar om vad asylsökande, papperslösa, frivilliga och ombud kan göra när rättigheterna hotas.

Programmet i korthet

Förmiddag, 10-12

+ Inledning om förändringarna i Sverige för asylsökande och papperslösa

+ Panel om EU:s utveckling och motstånd i EU-länderna

Eftermiddag, 13-18: (det går bra att ansluta efter lunch om du har långt att resa)

+ Tre parallella fördjupningspass: om asylrätt på internationell nivå, om juristens och de frivilligas roller, om identitet och trovärdighet i asylärenden.

+ Inspel med kortfilm och tips från lokalgrupper

+ Tre parallella pass: om rättigheter för dem med korta tillstånd, för papperslösa, för förvarstagna...

+ Panel om vad asylpolitiken gör med oss och samhället.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Odysseus Network 17-02-10:

Odysseus Annual Conference 2017 - Event recording till sidans topp

Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law and Policy in the EU

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium critically assessed the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as cast a look into 2017.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams covered the following topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop was organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who presented cutting-edge research. Workshops were introduced by three to four commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time was allowed for discussions with the audience. Among others, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development and Simon Mordue, Deputy Director-General DG Home, took part in the plenary sessions.

Ta del av konferensen via videoinspelningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

FARR 17-01-29:

FARR till European Migration Forum till sidans topp

FARR är en av de 120 organisationer från hela Europa som accepterats som deltagare i European Migration Forum som hålls i Bryssel den 2-3 mars. Forumet är ett sätt för EU-organen att diskutera med civilsamhället. Det arrangeras för tredje året i följd av EU-kommissionen och EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESC. FARR kommer att representeras av ordföranden Sanna Vestin, som också var närvarande vid det första forumet 2015.

Titeln för forumet är "Migrants' access to the EU, to rights and to services". Ämnen som kommer att diskuteras är sådant som lagliga vägar till EU, familjeåterförening, tillgång till rättigheter i mottagarländerna och integration i lokalsamhället. Ett underliggande tema är bilden av flyktingar som kollektiv och hur vi ska kunna vända den avhumaniserande bilden av migration som "kris" och "flodvåg".

Vi i FARR är väl medvetna om att det ligger ett mått av hyckleri att bjuda in till diskussion om rättigheter, integration och dåliga attityder samtidigt som EU satsar enorma resurser på att hålla flyktingar borta. EU-kommissionen har dessutom nyligen lagt fram förslag till förordningar som allvarligt skulle försämra asylsökandes rättigheter och möjligheter till skydd. Men det hindrar inte att vi tycker att det är bra att vara på plats i diskussionen, inte minst för att träffa engagerade från civilsamhället i andra länder.

Ytterligare en av FARR:s styrelseledamöter, Ahmad Zaki Khalil, kommer att vara med i forumet, men som representant för en afgansk exilorganisation som är verksam i flera EU-länder.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arena Idé 17-02-02:

Rapport från "Welcoming Refugees - Local European Experiences" till sidans topp

130 personer från kommuner, forskningsinstitut och enskilda organisationer från 16 länder deltog på Welcoming Refugees - Local European Experiences som hölls i Norrköping förra veckan.

Syftet med konferensen var låta personer med olika expertis, forskare såväl som aktivister och politiker, mötas och utbyta idéer, ta del av ny forskning på området, hitta nya samarbetspartners och identifiera såväl intressanta fall för framtida studier som lösningar på akuta problem.

Rapporten skrevs under konferensen, och vi är stolta över att den redan finns tillgänglig. Rapporten är fulladdad med inspirerande exempel, spännande forskning och skarpa rekommendationer till såväl lokalpolitiker som forskare.

I rapporten finns också referat från tal av bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och den brittiska migrationsforskaren och debattören Philippe Legrain, presentationer av forskare och rapporter från konferensens "hjärta": sju workshops om boende, utbildning, arbetsmarknad, hälsa, samarbete med civilsamhället, interaktion med lokalsamhället och ensamkommande barn.

Pia Prytz Phiri, Regional Representative of UNHCR Northern Europe, liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson underströk behovet av ett tydligt ramverk från EU, som utgår ifrån ett humanitärt och ansvarstagande perspektiv för att kunna ta emot människorna som flyr på ett humant sätt.

Ekonomen och författaren Philippe Legrain pekade på vikten av att se mottagande och integration av invandrare som en investering för den understimulerade europeiska ekonomin. Att välkomna flyktingar till de europeiska länderna kommer att leda till ökat välstånd för de europeiska ekonomierna på lång sikt, menade han.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Ta del av inspelningar och presentationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världskulturmuseet 2017:

22 februari, Göteborg: Föreläsning: Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? till sidans topp

Mellan det förflutna och framtiden

Idag är det fler barn i världen som befinner sig på flykt än kanske någonsin. De flesta har tvingats fly från krig, våld och övergrepp. En liten del av dem kommer till Europa och Sverige. Vad vet vi om hur vi kan underlätta rehabilitering, läkning och integration? Vad visar forskningen och hur arbetar vi i praktiken?

Medverkande:

Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och medicinskt ansvarig läkare för Rosengrenska Stiftelsen

Anna Olsson, psykolog och styrelseledamot i Rosengrenska Stiftelsen

I samarbete med Rosengrenska Stiftelsen

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Ensamkommandes Förening Malmö 2017:

3 mars, Malmö: Seminarium: Flyktingar i Sverige till sidans topp

Välkommen till seminarium flyktingar i Sverige som anordnas av SEF Malmö.

SEF bildades år 2012 i Stockholm och idag det finns i elva orter med mer än 1500 medlemmar i hela landet. SEFs mål är att hjälpa ensamkommande ungdomar att integreras i det svenska samhället.

För dig som möter människor som har flytt!

Konflikter i Afghanistan och kulturkrock i Sverige.

Kvinnors rättigheter i Afghanistan och hur reagerar människor som har flytt från Afghanistan till Sverige.

Ensamkommandes situation i Sverige.

Föreläsare

Ali Farhad Salehi: Bachelor Political Science, International Relations, Kabul, Student Master program i Indiana, Leadermöte Lyssnare utan gränser. Har arbetat med kvinnor- och ungdomsprojekt för FN, USAs ambassad och afghanska armén i Afghanistan. Arbetar nu med arbetsmarknad och Integration i HVB HEM.

Mujtaba Attai: kom som ensamkommande till Sverige för fyra år sedan och är ordförande för SEF Malmö samt kassör för SEF riksförbund. Jobbar med flyktingar i olika organisationer runt om i landed och brukar föreläsa om ensamkommandes situation på olika skolor och föreningar.

Se facebook-event för avgift och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170126:

Asylrättstudenterna Göteborg 2017:

8 februari, Göteborg: Föreläsningsserie i asyl- & migrationsrätt till sidans topp

Vi är peppade över att kunna presentera att Asylrättstudenterna Göteborg tillsammans med Rättspraktiken anordnar en 8 veckor lång föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt.

Föreläsningarna kommer bland annat handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, m.m. och kommer att hållas av advokater och andra verksamma jurister. Första föreläsningstillfället är den 8 februari och kommer att handla om grundläggande migrationsrätt. Därefter fortsätter föreläsningarna varje tisdag 17:00-19:00. Föreläsningsserien kommer att avslutas med ett mingel tillsammans med Rättspraktiken och deltagarna, där bland annat intyg på att en har deltagit i föreläsningsserien kommer att delas ut till deltagarna.

Praktisk information:

Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla. För att få delta i föreläsningsserien så behöver du klicka i "kommer" i facebook-evenemanget samt anmäla dig via länken längst ner. För att kunna anmäla dig så måste du vara medlem eller stödmedlem i Asylrättstudenterna Göteborg (vilket också är kostnadsfritt). Anmälan är bindande och det är därför viktigt att ni kontaktar oss om ni får förhinder och inte längre kan närvara. Detta så att de som hamnar på reservlistan kan få en plats istället. Det går bra att anmäla sig även om man riskerar missa något föreläsningstillfälle.

Information om vilken sal de olika föreläsningarna kommer hållas i kommer snart. I den mån hinder uppstår så kan föreläsningsdatum komma att ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus 2017:

10 februari, Bryssel: Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law till sidans topp

Odysseus Annual Conference 2017

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium will critically assess the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as casting a look into 2017. In doing so, the event is organised along three different content streams - Cooperation between Member States, Protection of Persons, Management of Migration Flows. The conference gives participants the opportunity to focus on one specific area of migration law and policy within one particular stream or branch out to get a more comprehensive overview on different developments and mix workshops from the three streams.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams will cover topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop is organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who will present cutting-edge research. Workshops will be introduced by three to four rapporteurs and commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time will be allowed for discussions with the audience. High-level representatives from EU institutions and Member States will take part in the opening and closing plenary sessions.

Participation will be free of charge but preliminary online registration is required. Simultaneous translation between French, Dutch and English will be provided.

Full programme and registration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

inEUmanity Malmö 2017:

11 februari, Malmö: EU stryper asylrätten - föreläsning om de förödande lagförslagen till sidans topp

kl. 14:00 - 16:00 Kvarnby Folkhögskola - Röda HusetIndustrigatan 4

Välkommen till en föreläsning om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik.

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europaparlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Hittills har medias belysning av planerna på ny lagstiftning varit väldigt knapphändig, och förhandlingarna har kunnat ske i skymundan. Detta vill vi ändra på!

Hjärtligt välkommen att lära dig mer, och organisera dig tillsammans med oss!

InEUmanity är ett internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och oppinionsbildning.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

10-11 Mars, Amman, Jordan: Course: Palestine Refugees and International Law till sidans topp

This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime. It examines, within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. Through a mix of lectures, working group exercises and interactive sessions, participants engage actively and critically with the contemporary debates in international law and analyse the specific context of Palestinian refugees in the Middle East (Lebanon, Syria, Jordan, the West Bank, Gaza and Israel).

The short course commences with the background of the Palestinian refugee crisis, with special attention to the socio- political historical context and legal status of Palestinian refugees in the region. This is followed by a careful examination of the Universal Declaration of Human Rights including its philosophical underpinnings and ensuing human rights instruments in international law. The key themes, which have taken centre stage in the debate on the Palestinian refugee crisis, are statelessness, right of return, repatriation, self-determination, restitution compensation and protection. These themes are critically examined along with current discussions about the respective roles of UNRWA, UNHCR and the UNCCP in the Palestinian refugee case.

This course is suitable for: experienced practitioners; graduate researchers; parliamentarians and staff; members of the legal profession; government officials; and personnel of inter-governmental and nongovernmental organisations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

2-14 juli, Oxford, UK: International Summer School in Forced Migration till sidans topp

The Summer School offers an intensive, interdisciplinary and participative approach to the study of forced migration. It aims to enable people working with refugees and other forced migrants to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced. Now in its 28th year, the two-week intensive course combines the very best of Oxford University's academic excellence with a stimulating and participatory method of critical learning and reflection.

The Summer School is principally designed for policymakers and practitioners working on refugee protection and related issues, normally with several (usually at least five) years of work experience. Participants typically include staff of the main refugee, migration and humanitarian international organisations; staff from refugee, human rights and humanitarian NGOs; and government officials working on refugee protection and related issues. We are particularly keen to include those from a refugee background who work for refugee advocacy and community groups.

Participants also include scholars and researchers working directly on refugee and forced migration issues; practicing lawyers and advocates working on refugee and human rights law pertaining to forced migrants; journalists, commentators and activists working on refugee protection and the human rights of forced migrants

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

IMäI Göteborg 2016:

8-11 november, Göteborg: Festival Illegal - De o/synliga till sidans topp

Förra året formade vi fram en festival som blev något bortom alla våras förväntan. Vi spred oss runt i Göteborg och fyllde en hel vecka med föreläsningar, musik, samtal, workshops, teater, poesi och dans. Det blev en fantastisk fin festivalvecka, och vi lyckades tända en liten glimta ljus i förra höstens mörker. Till vår glädje blev vi även nominerade till ett pris på Faktumgalan.

Denna höst har vi valt att ha ett kortare program och istället fokusera på och lyfta de som nätverket arbetar främst med. De som är osynliga i samhället men synliga i det parallella samhället. De o/synliga.

Tisdag: Kortfilmsvisning: Blanka Papper / Teaterföreställning: Apatiska för nybörjare /

Onsdag: Föreläsning: Shahram Khosravi, Om en värld utan gränser

Torsdag: TBA

Fredag: Seminarium: Flyktingfängelser - en antologi om Migrationsverkets förvar / Filmvisning: Margreth Olins dokumentär Dom Andra

Som tradition är festivalen kostnadsfri.

Festival Illegal är en politisk festival skapad av Ingen Människa är Illegal Göteborg. Vi vill med olika former av kulturyttringar som medel lyfta och kämpa för rätten till asyl och sprida information om Sveriges och Europas migrationspolitik.

Programmet med mera (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Advokatsamfundet 2016:

28 november, Stockholm: Öppet hus för asylsökande till sidans topp

Informationstillfälle om barnperspektivet i migrationsprocessen

Måndagen den 28 november klockan 12.00 anordnar Advokatsamfundet en informationsträff för asylsökande m.fl. Louise Dane, doktorand i barnrätt och migrationsrätt vid Stockholms universitet, föreläser om barnperspektivet i migrationsprocessen.

Föreläsningen hålls på engelska i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan i förväg krävs.

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

FARR 2016:

22-23 oktober, Norrköping: Bortom miniminivån: seminarium och nationellt rådslag till sidans topp

Asylgruppen Norrköping och Folkkampanj för Asylrätt bjuder in till två dagar om flyktingpolitik och asylrätt. På lördagen blir det flyktingpolitiskt seminarium om vad som händer nu när Sverige valt att lägga sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken. Under söndagen håller gruppen bakom Folkkampanj för asylrätt ett nationellt rådslag om asylrätt. Arrangörerna samlar asylsökande, aktivister och organisationer för att tillsammans diskutera hur kampen för en mänsklig asylpolitik kan fortsätta.

Program lördag 22 oktober

10.00-11.15 VAD BETYDER DEN TILLFÄLLIGA LAGEN? Anders Sundquist, asylrättsjurist från Rådgivningsbyrån.

11.30-13.00 SITUATIONEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN Husni Hassan, Ensamkommandes förbund, Anna Lundberg, Malmö högskola, Godemanföreningenen i Norrköping

14.15-15.30 SÅ RIVER VI LAGEN - STRATEGIER FÖR EN HUMANARE ASYLPOLITIK I SVERIGE OCH EU, Peo Hansen, Linköpings universitet, Lisa Pelling, Arena idé

15.45-17.00 PANELDEBATT: AKTIVISM, MOTSTÅND OCH ORGANISERING. Bland andra medverkar Sanna Vestin (Flyktinggruppernas riksråd, FARR), Michael Williams (Sveriges kristna råd), Omar Makram (Folkkampanj för asylrätt).

Program söndag 23 oktober

Nationellt rådslag för asylrätt kommer ägnas åt överläggningar om hur vi tillsammans kan arbeta mot de inskränkningar i asylrätten som skett det senaste året och hur vi på olika sätt kan stötta dem som drabbas av den nuvarande politiken och juridiken. Vilka gemensamma mål har vi? Hur kan vi samarbeta och organisera oss på ett genomtänkt sätt för att nå längre?

(...)

Läs mer och hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

28-29 oktober, Stockholm: Två kursdagar om internationell rätt till sidans topp

Lagen om tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige innebär att vi står inför nya juridiska utmaningar. Begreppet "strida mot ett svenskt konventionsåtagande" som finns i den tillfälliga lagen kräver utökade kunskaper om relevanta konventioner och internationell praxis för att tillvarata asylsökandes intressen. I slutet av oktober ägnar FARR därför två dagar åt dessa frågor, med föreläsningar av Julia Zelvenska från Bryssel, koordinator för ELENA, det europeiska nätverket för asyljurister. Fredagen den 28 oktober bjuder Rådgivningsbyrån tillsammans med FARR in till en kursdag som riktar sig till advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål. Lördagen den 29 oktober håller FARR och Sensus en kursdag som också vänder sig till jurister men även till frivilliga ombud och studenter. Under lördagen kommer vi även att ta upp behovet av ett diskussionsforum för asyljuridik.

Hämta information om kurserna och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kompetensteamet 2016:

9 november, Stockholm: Utbildningsdag om ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Utbildningsdagen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom skola eller socialtjänst och på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i din vardag. De senaste åren har antalet barn och ungdomar som migrerat till Sverige utan förälder eller legal vårdnadshavare ökat markant. I takt med att antalet stiger ökar utmaningarna gällande omsorg, vård och inte minst anpassningen till det svenska samhället. Förståelse, kunskap och framgångsrikt bemötande blir avgörande för barnens integrering och psykosociala utveckling.

Föreläsare: Dr Riyadh Al-Baldawi, docent och specialist i Psykiatri, högskolelektor, leg. psykoterapeut och vd för Orienthälsan i Stockholm. Orienthälsans personal är specialister på att rehabilitera individer och familjer med olika kulturell, social och etnisk bakgrund. Dr Baldawi är en mycket uppskattad föreläsare och driver kurser i migration, anpassning och integration.

Hämta programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2016:

2-3 december, Berlin: Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees till sidans topp

Location: NH Berlin Mitte Leipziger Strasse?hotel in Berlin, Germany.

The Advanced ELENA Course: The Rights of Refugees will take place on Friday 2 December and Saturday 3 December 2016. The Course will be held in the NH Berlin Mitte Leipziger Strasse hotel in Berlin, Germany.

This year the Advanced ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of asylum seekers and refugees. There will also be an examination of how exclusion and cessation clauses are applied. Finally, the course will focus on recent European jurisprudence on asylum law and the new roles of EU border and asylum agencies.

Interested participants should register by Monday 7 November 2016 to secure a place. However, given the limited places available, interested persons are recommended to reserve their place as soon as possible.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korsets Folkhögskola 2016:

9 januari - 26 maj, Stockholm: Asyl och migration i praktiken - Sök nu till vårterminen till sidans topp

2015 kom fler asylsökande än någonsin till Sverige. För att möta dessa människors behov och bidra till en bra start och etablering i det nya samhället kommer Röda Korsets folkhögskola erbjuda en ny kurs till hösten.

Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete eller frivilligarbete kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande och vill skaffa sig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustade i mötet med nyanlända.

Kursen har en interkulturell profil och innehåller både teori och praktik. Det pedagogiska upplägget är en blandning av föreläsningar, litteraturstudier och samtal samt praktiska övningar och reflektion.

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

+ Internationella konventioner

+ Svensk asylprocess

+ Migrationsprocessen

+ Bemötande

+ Konflikthantering

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

FARR 16-09-20:

Kursdag i Malmö: Kan utvisningsbeslut upphävas? till sidans topp

FARR har glädjen att tillsammans med Centrum för Sociala Rättigheter bjuda in till kursdag den 8 oktober med tema "Verkställighetshinder"!

Platsen är Kvarnby Folkhögskola, "Röda huset", i Malmö, tid 10.00-16.30.

Hinder mot att verkställa beslut kan uppstå i många situationer. I asylsammanhang är "verkställighetshinder" den juridiska säkerhetsventil som finns att ta till då ett slutligt utvisningsbeslut av någon anledning inte går att verkställa. Kursen handlar om olika slags verkställighetshinder, både praktiska hinder och nya hot mot den som ska utvisas. Vi tar upp förutsättningar och former för att påtala verkställighetshindret och vilka problem som kan uppstå.

Läs mer om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

FARR 16-09-09:

Till dig som missade sommarkursen! till sidans topp

Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa kurser. Här kan du ladda ned powerpoint-presentationer, föreläsar-handledningar, faktautskrifter och underlag till workshops inom sex ämnesområden. (Bilden är från Östersund, under Michael Williams' föreläsning.)

Avsikten är att kursmaterialet ska uppdateras och kompletteras med grundläggande asylrättsinformation för att kunna användas i lokala studiecirklar och seminarier. Även uppdatering av boken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" pågår.

Det du kan ladda ned här ska alltså ses som ett preliminärt paket, specifikt för sommarkurserna. Det är dock inte identiskt med någon av kurserna. Vid var och en av kurserna användes delar av det gemensamma materialet medan annat togs fram av föreläsarna vid den egna kursen. Tipsen för panel- och gruppdiskussioner användes av arrangörerna som inspiration till egna upplägg. De idéer som kom upp vid framtidsdiskussionerna kommer att samlas ihop av FARR:s styrelse och användas framöver.

Hämta kursmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 16-09-09:

Till dig som missade sommarkursen! till sidans topp

Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa kurser. Här kan du ladda ned powerpoint-presentationer, föreläsar-handledningar, faktautskrifter och underlag till workshops inom sex ämnesområden. (Bilden är från Östersund, under Michael Williams' föreläsning.)

Avsikten är att kursmaterialet ska uppdateras och kompletteras med grundläggande asylrättsinformation för att kunna användas i lokala studiecirklar och seminarier. Även uppdatering av boken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" pågår.

Det du kan ladda ned här ska alltså ses som ett preliminärt paket, specifikt för sommarkurserna. Det är dock inte identiskt med någon av kurserna. Vid var och en av kurserna användes delar av det gemensamma materialet medan annat togs fram av föreläsarna vid den egna kursen. Tipsen för panel- och gruppdiskussioner användes av arrangörerna som inspiration till egna upplägg. De idéer som kom upp vid framtidsdiskussionerna kommer att samlas ihop av FARR:s styrelse och användas framöver.

Hämta kursmaterial (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

FARR 2016:

3-4 september: Tillsammans för asylrätt - anmäl dig till årets sommarkurser! till sidans topp

Årets sommarkurs med FARR går under namnet "Tillsammans för asylrätt" och ges på tre platser i landet: Stockholm, Östersund och Malmö. Nu kan du anmäla dig till kurserna!

FARR:s sommarkurser ges i ett läge där Sverige på kort tid har infört flera lagar som försvårar situationen för människor på flykt. I juli trädde den tillfälliga asyllagen i kraft, som förhindrar många från att återförenas med sin familj och gör en redan osäker tillvaro för de människor som flytt till Sverige ännu mer osäker i och med att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. I juni införde Sverige dessutom en lag som innebär att vuxna personer med utvisningsbeslut tvingas lämna sitt boende och blir av med dagbidrag, även om de samarbetar med Migrationsverket.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi som värnar om asylrätten och vill se en human och solidarisk flyktingpolitik samlar oss och hittar framgångsrika och hållbara sätt att organisera oss tillsammans! FARR:s sommarkurser erbjuder ett gyllene tillfälle att diskutera dessa frågor och öka kunskapen om det nya läge Sverige befinner sig i vad gäller asylpolitiken. Anmäl dig redan i dag - och tipsa gärna vänner och bekanta!

Det kostar inget att delta i kurserna.

I Malmö står FARR för arrangemanget, som sker den 3 september och avslutas med det fristående evenemanget Asylkarnevalen. Läs mer i Malmö-kursens Facebookevent.

I Stockholm är det FARR, Ingen människa är illegals juridiska rådgivningsgrupp, RFSL Newcomers, Kongo Moko och Sensus som arrangerar kurs 3-4 september. Mer information och program hittar du i Stockholm-kursens Facebookevent.

I Östersund samarrangerar FARR sommarkursen med Ingen Människa är Illegal och Jämtfald den 3-4 september. Mer info och program finns i Östersund-kursens Facebookevent.

Länkar och anmälan - obs platser kvar i Östersund! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160509:

Färnebo Folkhögskola 2016:

Riv alla murar - en kurs om rättigheter i Europa till sidans topp

Det här en kurs för dig som vill: Lära dig mer om sociala och mänskliga rättigheter, Arbeta med film eller radio och skrivande som en del i ett förändringsarbete.Resa i Europa under 2,5 månad.

Efter slutförd kurs har du fått fördjupad kunskap om olika rättighetsfrågor samt grundläggande kunskap om berättande med hjälp av text, foto, radio och film.

Riv alla murar är en resande kurs på Färnebo folkhögskola. Det är en kurs med fokus på antirasism i en tid då det pratas om "flyktingkris" fast det snarare pågår en kris för solidariteten, asylrätten och de mänskliga rättigheterna.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i kursen Riv alla murar får du möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt och andra mänskliga rättigheter, samt mot de olika sorters murar som idag ställs upp både strukturellt och fysiskt mellan människor.

I kursen får du studera hur olika former av ojämlikhet och orättvisor ser ut i Sverige, Europa och världen. Du får även lära dig grunderna för att jobba för förändring med medborgarjournalistiska redskap som t.ex. film, radio eller skrivande.

I kursen jobbar ni med frågor som:

- Vilka grupper är det som blir exkluderade och förtryckta samt hur? Hur jobbar människor mot förtryck och för inkludering på olika sätt?

- Hur fungerar asylprocessen? Vad händer med de människor som söker asyl i Europa idag? Vilken politik är det som bygger murar?

- Vad gör människor för att riva ner murar? Med andra ord - vilka initiativ, erfarenheter och berättelser kan hjälpa oss att komma vidare?

(...)

Läs mer och ansök (Extern länk)

Se video om kursen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vänsterpartiet Storstockholm 2016:

14 maj, Stockholm: Feministiskt motstånd mot murarnas Europa till sidans topp

Lördag kl. 13:00 - 13:45, ABF Stockholm, Sveavägen 41

Den så kallade flyktingkrisen har på ett smärtsamt sätt synliggjort de rasistiska och patriarkala strukturer Europa står på, inte minst genom Europeiska Unionen och medlemsländernas agerande.

Feminister runtom i Europa har mobiliserat sig mot den politik som skapar ett murarnas Europa och kvinnor har tagit det största ansvaret för praktiskt solidaritet och ansvar, både som migranter och som mottagare av migranter. Vad innebär en feministisk migrationspolitik? Hur kan vi bygga en allt starkare feministisk solidaritet mot murarnas Europa?

Deltagare: Malin Björk, europaparlamentariker Vänsterpartiet, Maram Saad, Asylstaffetten, asylsökande och initiativtagare till feministiska Hbtqia-blocket, Anita Dorazio, Fristadsfonden.

Samtalet kommer delvis att föras på engelska.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160422:

Folkuniversitetet 16-04-08:

Akut brist på tolkar i Sverige - Folkuniversitetet startar ny utbildning till sidans topp

Det är en mäktig känsla att möjliggöra kommunikation mellan två parter som egentligen inte kan prata med varandra. Så förklarar Alexander Petrovic tolkyrket. Alexander arbetar som tolkutbildare på Folkuniversitetet i Göteborg, som nu har beviljats att starta ytterligare en grundutbildning i tolkyrket.

Alexander Petrovic har arbetat som tolk sedan mitten av 1990-talet och är i dag samordningsansvarig för Folkuniversitetets tolkutbildningar. Han beskriver det allvarliga i situationen kring tolkbristen i Sverige.

- Det finns för få utbildade tolkar. Bristen gör att outbildade tolkar ges alldeles för stort ansvar. Se bara på Lisa Holm-fallet där en okvalificerad tolk användes vid häktesförhandlingarna. Det kan naturligtvis få enorma konsekvenser, säger han.

För att formellt bli godkänd tolk i Sverige måste man genomgå kontakttolkutbildningen. Senare kan man avlägga speciella kunskapsprov hos Kammarkollegiet som därefter utfärdar olika kompetensbevis. Samhället har alltid behov av kompetenta utbildade tolkar, bland annat på Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, rättsväsendet och inom sjukvården.

På Folkuniversitetets grundutbildning till kontakttolk ingår delar som tolketik och tolkteknik. Ämnesbunden undervisning varvas med till exempel rollspel för att förbereda de blivande tolkarna på att vara med i livets alla skeenden - vid födslar, begravningar och allt däremellan.

- För att vara en bra tolk behöver man vara en ansvarsfull person. Det är ett utmanande och spännande arbete men det kan också vara tungt ibland. Då gäller det att inte låta sig färgas av situationen och att hålla på sin integritet. Men de svåra sidorna vägs upp av känslan av att verkligen kunna göra skillnad och hjälpa människor att kommunicera, säger Alexander.

Fakta om utbildningen

De förkunskaper som krävs för Folkuniversitetets grundutbildning till tolk är 3-årig gymnasieutbildning, inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande, samt mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ensamkommandes Förbund 2016:

20 maj, Stockholm: Krig, fattigdom och flykt - om kultur och människor - till sidans topp

kl. 9:30 - 16:30, ABF, Sveavägen 41

Många kommer i kontakt med ensamkommande afghanska ungdomar. Ensamkommandes Förbund har anordnat flera fullsatta, uppskattade seminarium med kunniga föreläsare.

Hur såg ungdomarnas liv ut före flykten? Vilka kulturella regler finns? Hur är barnens, mannens och kvinnans roll?

Hur är vardagen i Afghanistan? Hur ser bakgrunden ut till dagens oroligheter? Vilka förutsättningar finns för framtiden i landet? Hur är det att komma till Sverige? Vilka extra problem uppstår när du är nyanländ kvinna? Och hur kan man leva som papperslös?

KOSTNAD: 975 kr Betalning sker mot faktura.

Liten välkomstmacka och fika ingår i priset. Överskottet för seminariedagen går till Ensamkommandes Förbunds verksamhet för nyanlända ungdomar i Stockholm.

Se programmet och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkteatern 2016:

22 april, Göteborg: Flyktfåglar - ett nätverkstorg för flyktingfrågan till sidans topp

Folkteatern bjuder fredagen den 22 april klockan 15-18 in en rad organisationer och myndigheter som på olika sätt jobbar med flyktingfrågan till ett nätverkstorg där alla engagerade och intresserade under trevliga former kan ses, dela erfarenheter och utbyta information. Organisationer och verksamheter erbjuds utöver ett bord och plats, exempelvis utrymme att berätta om sitt arbete genom ett "speaker´s corner".

Följander organisationer kommer att medverka*: , Social Resursförvaltning Göteborgs Stad, Integrationsnätverk Göteborg, Folkrätt för asyl, CISV, ABIS, Röda korset, Syrisk-Palestinska föreningen, Clowner utan gränser, Refugees Welcome, Göteborgs Räddningsmission, Ingen människa är illegal,

*Fler organisationer kan tillkomma.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160408:

FARR 16-03-31:

Stipendium till studenter och ny FARR-styrelse till sidans topp

FARR:s kursdag som hölls i Malmö den 19 mars i samarbete med Asylgruppen, började svart med nyheterna om uppgörelsen med Turkiet, ännu ett av EU-ländernas alla försök att stoppa asylsökande. Men det hindrade inte deltagarna från att fördjupa sig i konstruktiva diskussioner om fortsatt kamp för asylrätten och strategier för framtiden.

Dagen inleddes av FARR:s ordförande Sanna Vestin, som gjorde en snabb koppling mellan avtalet med Turkiet och vad som hänt i Sverige och andra EU-länder under hösten och den tillfälliga asyllag som ligger på den svenska riksdagens bord. Hon berättade om hur Folkkampanj för Asylrätt bildades och läget nu. Förmiddagspasset ägnades sedan just åt Folkkampanj för Asylrätt. Aktiva från Malmö och Göteborg delgav sina erfarenheter.

Omid Mahmoudi från Ensamkommandes Förbund talade både om integrationsaktiviteter i Sverige, utbildning för flickor i Afghanistan och om den livsfarliga vägen till Europa.

Efter lunch vidtog utbildningsdelen. Advokat Ignacio Vita informerade om regeringens förlag till ny tillfällig asyllag - den som Folkkampanj för Asylrätt samlar in namn emot. Den engagerade publiken avbröt med frågor ideligen, men Ignacio behöll lugnet och hann med alla paragraferna.

Michael Williams, FARR:s vice ordförande, talade därefter om EU:s asylpolitik och de lagändringar som genomförts i olika länder den senaste tiden. Mot slutet gick han också igenom avtalet med Turkiet, en rykande färsk del av föredraget eftersom avtalet blev klart kvällen före. Hans slutsats var att löftet om asylprövning i Grekland inte är mycket värt, eftersom Grekland samtidigt deklarerat Turkiet som ett säkert land dit i princip var och en kan återsändas utan prövning i sak.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABF Stockholm 2016:

9 april, Stockholm: Samling för antirasism till sidans topp

ABF-huset Sveavägen 41, kl 12 - 16. Folkkampanj för asylrätt bidrar med programpunkten Refugee Stories kl.12-12.45, och förhoppningsvis även med bokbord och namnlistor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kontrapunkt 2016:

10 april, Malmö: Utbildningsdag Asylrådgivning till sidans topp

Vi håller på att utveckla arbetet med asylrådgivning till nyanlända, asylsökande och papperslösa.

Vill du bli en del av gruppen med asylrådgivare eller asylrådgivningstolkar?

Du behöver inte ha förkunskaper inom juridik eller asylrådgivning för att bli en del av vår grupp. Vi ska bygga upp gruppen från grunden och lära oss tillsammans med hjälp av jurister och erfarna asylrådgivare som vill dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tips.

+ Du måste ha ett starkt intresse av ämnet och vara beredd att ta till dig rätt kunskap samt tillsammans med rådgivningsgruppen hålla dig uppdaterad med lagtexter och domstolsbeslut.

+ Du ska ha möjlighet att regelbundet ge rådgivning på Kontrapunkt - minst två gånger per månad.

+ Det är av stor fördel om du talar ett språk som arabiska, farsi/dari, tigrinja, somali, kurdiska, ryska, franska etcetera.

Som första steg går du vår workshop söndagen den 10 april kl.10-14 (inklusive lunch) på Kontrapunkt. Vi har bjudit människor från olika grupper som ska ge oss nödvändig grundkunskap. Efter det får du gå minst två gånger bredvid en mer erfaren asylrådgivare och därefter kommer rådgivningen alltid att ges i grupp om två - hur ofta bestäms efter behov.

Läs mer (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160315:

Forum för feministisk forskning 2016:

17 mars, Stockholm: Flyktingkris - för vem? till sidans topp

Tid och plats: kl 17-19 (lokalen öppnar 17.00, samtalet börjar kl 17.15) i Södra Bar, Södra teatern på Södermalm.

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidra med frågor och funderingar. Kommentera här i eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör: - Tine Alavi , aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. - Peo Hansen, forskar om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering. - Sadia Hassanen, forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön. - Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och ensamkommande barn. - Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering. - Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv.

Tillgänglighetsinfo finns här: http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Vi kommer att ha ett frivilligt inträde, insamlade pengar går till RFSL Newcomers verksamhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ABF 2016:

10 april, Stockholm: Grundkurs i migrationsrätt till sidans topp

Mårten Löfberg och Emma Persson utbildar för arbete med asylsökande och papperslösa

Kursen syftar till att förbereda deltagarna i deras arbete med asylsökande och s.k. papperslösa. Under kursen kommer vi att göra en översyn av det migrationsrättsliga systemets olika instanser, med fokus på asylprocessen och den senaste tidens migrationsrättsliga förändringar. Vi går igenom och diskuterar viktiga delar av den migrationsrätt som tillämpas i Sverige; utlänningslagen och internationell rätt, utifrån ett rättighetsperspektiv.

Områden som kommer att tas upp inkluderar tillståndsgrunder, bedömning av skyddsbehov, förvar, Dublinförordningen, verkställighetshinder och åldersbedömningar samt flyktingkonventionen, Europakonventionen och tortyrkonventionen. Utbildningen kommer att vara interaktiv och avslutas med case-baserade praktiska gruppövningar där deltagarna får tillämpa kursinnehållet på konkreta fall.

Utbildningsledare är:

Mårten Löfberg, folkrättsspecialist med erfarenhet som asylutredare, juridiskt ombud och föreläsare inom migrationsområdet

Emma Persson, migrationsdebattör och advokat med stor erfarenhet av arbete som offentligt biträde i asylärenden.

Kursen äger rum söndag 10 april kl 12.00-16.00. Avgiften är 200 kronor.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2016:

23 april, Göteborg: Heldag om papperslösa barn till sidans topp

De papperslösa barnen kommer att stå i centrum under Rosengrenskas heldag på Världskulturmuseet den 23 april. På det preliminära programmet finns bland annat UNICEF:s nya handbok "Att möta barn på flykt", forskningsprojektet om de gömda barnens strategier för att klara vardagen och en studie som rör gravida papperslösa. Mer detaljer kommer inom kort.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160217:

ICJ-Sweden 2016:

17 februari, Stockholm: Samtal angående utvecklingen på asylrättens område till sidans topp

Med anledning av regeringens förslag på förändringar i de svenska asylreglerna samt ID-kontroller av resande mellan Danmark och Sverige inbjuder vi till panelsamtal. Regeringen har aviserat att lagstiftningen tillfälligt ska anpassas till minimikrav enligt internationella konventioner och enligt EU-rätten. Hur kommer de nya asylreglerna se ut och hur kommer förändringarna påverka enskilda samt asylrätten genrellt?

Samtalet inleds med att statssekreterare Lars Westbratt redogör för lagändringarna. Därefter påbörjas en efterföljande diskussion kring ändringarna av advokaterna Per Stadig och Ignacio Vita som båda är verksamma inom asylrätt.

Antalet platser är begränsat så anmäl er närvaro till kansliet på secretariat@icj-sweden.org.

Gratis för medlemmar, 50 kr för icke-medlemmar.

Välkomna!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160130:

Forum för feministisk forskning i Stockholm 2016:

24 februari, Stockholm: Flyktingkris - för vem? till sidans topp

kl. 18:00 - 20:00. Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, T:Slussen

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidra med frågor och funderingar. Kommentera här i eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör:

Sadia Hassanen - forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön.

Shahram Khosravi - forskar om papperslösas och asylsökandes situation i Sverige och kriminaliseringen av migration, särskilt fokus på människor från Iran och mellanöstern och gränspolitik.

(...)

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160112:

Asylrättstudenterna i Göteborg 2016:

14 januari, Göteborg: Thomas Fridh - En grundläggande föreläsning i migrationsrätt till sidans topp

14 januari besöker Thomas Fridh Handelshögskolan i Göteborg för att föreläsa om migrationsrätt. Syftet med föreläsningen är att ge en översiktlig men grundlig bild av migrationsrätten. Den riktar sig därför till dig som ännu inte introducerats till migrationsrätten men även till dig som vill fördjupa dina kunskaper i migrationsrätt.

Tillsammans med ytterligare föreläsningar kommer dessa även lägga grunden för den juridiska rådgivningen som kommer ges till asylsökanden i samband med Asylrättstudenterna Göteborgs verksamhet. Därför är det viktigt att du som kommer bli eller är medlem i Asylrättstudenterna Göteborg och vill delta i rådgivningen kommer på föreläsningen.

Plats: Handelshögskolan sal B33

Tid: 14 jan. kl. 16-18.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2016:

17 januari, Stockholm: Eftermiddag med tema asylrätt och flyktingpolitik till sidans topp

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och Ingen människa är illegals rådgivningsgrupp i Stockholm bjuder in till en eftermiddag med föreläsningar och diskussion om asylrätt, flyktingpolitik och om praktisk rådgivning. Juriststuderande och andra intresserade är välkomna!

TID OCH PLATS:

Söndag 17 januari 2016 klockan 13-17 i Sensus lokaler, Medborgarhuset, plan 4, Medborgarplatsen, Stockholm

PROGRAM:

Fort Europa - Sverige, Europa och flyktingarna - en berättelse om arbetskraft, humanitet och signalpolitik (Klockan 13-14)

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och skribent i flyktingfrågor, ger ett bakgrundsperspektiv till dagens situation i flyktingpolitiken

Asylrätt - vem får stanna och hur går det till? En kort genomgång av asylprocessen (Klockan 14.15-15)

Louise Dane, doktorand i folkrätt, föreläser om grunderna i asylrätten och om något påverkas av de nya lagförslagen

Efter avslag - vad händer efter ett "tredje nej"? Vågar jag gå till Migrationsverket? (Klockan 15.30-16.15)

Susanna Forssblad (bilden), jurist på AE Nyströms advokatbyrå, berättar om verkställighetshinder och vad som händer efter ett sista avslag

För de som vill stanna kvar - praktisk information om ideell asylrådgivning. Frågor och svar, för gamla och nya i rådgivningsgruppen (Kl. 16.30-17)

Mer information och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättstudenterna i Malmö & Lund 2016:

20 januari, Lund: Asylrättstudenterna Malmö och Lund: UPPSTARTSMÖTE till sidans topp

Vill du engagera dig för asylrätten? Är du intresserad av att veta mer om vad Asylrättstudenterna Malmö och Lund gör? Kom på vårt uppstartsmöte!

Under mötet kommer vi att gå igenom vilka Asylrättstudenterna är, vad vi sysslar med och vad vi vill uppnå. Vi kommer att närmare presentera olika sätt ni kan engagera er på, t.ex. genom rådgivning, opinionsbildning eller anordna utbildningar. Det kommer givetvis även finnas möjlighet att ställa frågor!

Asyljuristen Emelie Hökfelt håller två föreläsningar om asylrätt på Telaris, Juridicum, den 25 januari och den 9 februari. Båda kl 17.30. Föreläsningarna riktar sig till juriststuderande.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skyddsvärnet 2016:

28 januari, Stockholm: Ensamkommande barn som försvinner - Frukostseminarium till sidans topp

Enligt Migrationsverket har cirka 300 ensamkommande flickor och pojkar årligen försvunnit i Sverige de senaste åren. (Bygger på statistik innan aug 2015.) Samtidigt har FN:s barnrättskommitté i sin senaste granskning i februari 2015 kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner, och specifikt pekat på brister i åtgärder och utredningar.

Skyddsvärnet ingår i ett nätverk som Länsstyrelsen i Stockholm har tagit initiativet till där flera organisationer medverkar, exempelvis Migrationsverket, Kommunförbundet Stockholms Län, Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun, m.fl.

På frukostseminariet den 28/1 kommer företrädare från några av organisationerna att berätta om sitt arbete med att förebygga och förhindra att ensamkommande försvinner.

Vi kommer bland annat att få lyssna på Peter Matsson som är internationell samordnare/kommissarie för gränspolisen, prata om sitt/polisens arbete med försvunna ensamkommande barn.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen Örebro 2016:

14 januari, Örebro: Att vara kontaktperson till en flykting till sidans topp

Asylgruppen Örebro pratar via Skype med Linda från Asylgruppen Malmö som har lång erfarenhet av kontaktpersonskap.

Studieförbundet Bilda, Fabriksgatan 8, torsdag 14 januari kl. 17.00.

Om du vill komma, anmäl dig till asylgruppenorebro@gmail.com så fort som möjligt.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sundsvalls Asylkommitté 2016:

Varannan måndag, Sundsvall: SPRÅK-CAFÉER I KULTURMAGASINET till sidans topp

Vårens SPRÅKA startar på måndag den 11 januari.

Lättsam träff för alla som vill träna att prata svenska.

Vi umgås och pratar svenska över en fika.

LOKAL: Kulturmagasinet, Café Skonerten.

TID: Varannan måndag kl. 18.00-19.00

DATUM: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5

FIKA: Självkostnadspris.

ARR: Sundsvalls stadsbibliotek, Sundsvalls Asylkommitté och ABF

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151112:

Rosengrenska 2015:

14 november, Göteborg: Heldag med späckat program till sidans topp

Lördagen den 14 november arrangerar vi Rosengrenskas heldag för allmänheten och alla som är engagerade i verksamheten. Dagen är späckad med intressanta föreläsningar, börjar kl 9.30 och avslutas kl 16.00 på Världskulturmuseet. En av höjdpunkter är en föreläsning av Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd, FARR, som ska tala om situationen för flyktingar i Europa. Även företrädare för Refugees Welcome och Röda Korset kommer att medverka. Hela programmet finns att läsa här och anmälan kan göras till heldag@rosengrenska.org. OBS att antalet platser är begränsat!

Program:

09:45 - 10:30 Rosengrenska och Röda Korset delar på sig. Matilda Persson, Lina Lönnberg, Alexis Gainza Solenzal och Sara Rangmar berättar mer om förändringsarbetet inom Rosengrenska.

11:00-12:00 Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade Anna Eldebo, psykolog och Trifa Shakely, kurator, berättar om arbetet på det nystartade centret som ger vård till personer med flyktbakgrund som lider av psykisk ohälsa till följd av upplevelser från krig, tortyr eller svår migrationsrelaterad stress. De kommer att lägga extra fokus vid arbetet med personer vars juridiska status betecknas som papperslösa.

13:00-14:00 Refugees Welcome to Gothenburg: från en Facebooksida till behovsstyrda strukturerade insatser till avveckling

14:30 - 16:00 Sverige, Europa och flyktingarna - En berättelse om arbetskraft, humanitet och signalpolitik

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och skribent i flyktingfrågor ger oss ett större perspektiv på flyktingsituationen i Europa idag.

 till innehållsförteckningen innehåll

Etikkommissionen 2015:

17 november, Stockholm: TUT - en orimlig symbolhandling till sidans topp

Synpunkter på beslutet om Tillfälliga Uppehålls-Tillstånd, den viktigaste punkten i den nya 6-partiöverenskommelsen

kl. 18.00, ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41

Medverkande:

Viktor Banke, jurist, specialist i migrationsrätt: Den ansvarslösa överenskommelsen - allvarliga konsekvenser humanitärt och ekonomiskt samt integrationen som inte blir möjlig.

Sanna Vestin, ordf. i Flyktinggruppernas Riksråd (FARR): Gränspolitikens signaler och signalpolitikens gränser.

Hanna-Marija Zivojinovic, jurist hos Läkare i Världens klinik. Asylprocessen - en rättssäker prövning? Om de utvisningshotade gömda och glömda.

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V), flyktingpolitisk ansvarig: Så värnar vi asylrätten och bygger ett Sverige för framtiden.

Ett samarrangemang med Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och ABF, Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Diskrimineringsdagen på SU 2015:

26 november, Stockholm: TALARPUB - Vem får hjälpa en flykting? till sidans topp

Medv: Louise Dane, Ignacio Vita och Nikita Feiz m.fl.

Vi står mitt i en stormande flyktingkris. I detta väcks det ideella engagemanget. Folk möter flyktingtågen på Centralstationen med vatten och mat men också med svaret på frågan "Vad händer med oss nu?".

En fråga som inte är helt enkel att svara på. Och vem kan, och får, svara? Vem äger frågan om det ideella engagemanget? Vilka risker finns vid rådgivning? Hur bemöter man människor på flykt? Vad kan man som juriststudent göra? Och hur ser framtiden ut för det ideella engagemanget och för de människor som är på flykt i Sverige?

Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet bjuder in till talarpub och diskussion i ämnet den 26 november på Juristernas hus.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151025:

Forum/Debatt 2015:

9 november, Stockholm: Solidaritet och lokala strategier - och globala utmaningar till sidans topp

Två arrangemang i Kulturhuset/Stadsteatern, kl 15.30-17.30

15.30: Solidaritet, volontärarbete och lokala strategier

Representanter från civilsamhälle, volontärorganisationer och kommun möts i en diskussion om det nya läget i Stockholm i och med höstens flyktingvåg. Hur har samverkan mellan frivilligrörelsen, Stockholms stad och myndigheter fungerat? Vad har varit bra och vad kan göras bättre? Vad planerar kommunen för insatser under vinter och vår? Vilka erfarenheter har volontärerna gjort från flyktingmottagning och flyktingförläggningar som de själva organiserat?

Deltagare: Emma Dominguez, Botkyrka flyktingboende, Aron Heinemann, Refugees Welcome Stockholm, Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd, Emma Persson, advokat specialiserad på asylrätt

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen Örebro 2015:

14 november, Örebro: Rättigheter och skydd efter ett utvisningsbeslut till sidans topp

Under Örebroveckan för mänskliga rättigheter kan du träffa oss på invigningen i Tegelbruket 8 november och på Föreningarnas hus 14 november kl 15:30 när vi ordnar en föreläsning med rubriken "Rättigheter och skydd efter ett utvisningsbeslut".

Föreningen Asylgruppen Örebro startade sin verksamhet i början av 2015. Vi arbetar ideellt för att stödja flyktingar, asylsökande och papperslösa. Det sker genom:

- Stöd i enskilda asylärenden

- Stöd i kontakten med myndigheter

- Förmedling av kontakt med advokater, läkare och andra fack-kunniga

- Stöd till dem med sociala och humanitära behov

Under året har vi medverkat till att tre gömda barn i åldern 7-13 år har kunnat börja i skola, något som de har rätt till. Tre barn har också fått börja i förskolan. Vi har ordnat barnvagnar, leksaker, kläder, matvaror och mediciner samt kontanter till ett tjugotal familjer och ensamstående i Örebro län. Vi har också gett råd i asylärenden till ett 30-tal personer som kontaktat oss via Facebook, e-post eller personligen. I våras arrangerade vi en fullsatt visning av filmen Förvaret om migrationsverkets förvar i Flen.

Blog från Örebroveckan för mänskliga rättigheter (Extern länk)

Asylgruppen Örebros Facebook-sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fridh Advokatbyrå 2015:

10 december, Göteborg: Seminarium - Samverkan för stöd till samvetsflyktingar till sidans topp

Best Western Hôtel Eggers, Drottningsalen

Obs - anmälan sker per mail till info@fridhadvokatbyra.se senast den 27 november.

Välkomna till seminarium den 10 december 2015! Seminariet syftar till att personer inom olika nätverk och organisationer ges tillfälle att mötas, utbyta erfarenheter och arbetssätt, lära sig om den senaste rättsutvecklingen inom migrationsrätten för just dessa flyktingar, samt få råd om hur asylprocessen kan tacklas framgångsrikt. Hur kan vi i nätverken kring flyktingar som söker skydd på grund av sin övertygelse, tro eller identitet stötta och hjälpa dem genom asylprocessen?

+ Föredrag om flyktingskap p.g.a. tro, övertygelse och sexualitet i den internationella migrationsrätten (John Panofsky) 18.00 - Föredrag om metod för att göra tankar och känslor trovärdiga (Tomas Fridh)

+ Presentation av tre olika verksamheter som arbetar praktiskt med flyktingskap med grund i tro, övertygelse eller sexualitet/identitet (Svenska Kyrkan, Reportrar Utan Gränser och RFSL)

+ Paneldiskussion om hur vi kan samarbeta för att stödja personer med skyddsskäl som grundar sig i tro, övertygelse eller sexualitet.

Flyktingar som åberopar skäl hänförliga till religiös tro, identitet och politisk övertygelse står i många fall inför liknande utmaningar. Juridiken och metoden för bedömningarna har gemensamma drag, och det finns ofta föreningar som kan bidra med praktisk hjälp till den asylsökande såväl som stödbevisning.

(...)

Läs mer och se fullständigt program i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 15-10-23:

ECRE members call for safe and legal channels to the EU for refugees till sidans topp

The ECRE Annual General Conference (AGC) took place last week in The Hague, together with the UNHCR NGO Consultations. The AGC was an occasion for all ECRE member organisations to come together and discuss the most pressing issues, as well as to plan ahead for the next years of work.

At the end of the three-day conference, ECRE Members issued a statement urging European leaders to act with responsibility and to show solidarity, "not only within the EU but towards those neighbouring countries that have hosted the vast majority of refugees," reminding them of the great solidarity efforts showed by citizens and civil society across Europe in welcoming refugees to their countries.

"Europe should not focus on fences and razor wire, but rather work together with its neighbours to offer humane solutions for people in need of protection. Finding these durable solutions requires the active involvement of civil society, the private sector, cities and governments. During our General Conference in The Hague, I was inspired by the numerous initiatives of ECRE members to protect refugees' rights and ensure protection, including integration," stated Morten Kjærum, ECRE Board Chair.

Celebrating, on the same occasion, the 40th anniversary of the consultation that led to the creation of ECRE, its members showed a tremendous commitment to, and support for, the work undertaken by the network, and highlighted the need to strengthen its actions and visibility, building upon the highly valued credibility and reputation that the network was able to achieve since its foundation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 15-10-23:

8 educational resources to better understand the refugee crisis till sidans topp

The world refugee crisis has led civil society to mobilise, and initiatives calling for greater support to refugees have multiplied across countries. But at the same time, there have been increasing demands, especially from schools on how to work on this issue, asking how to discuss it with young people, or with students.

Based on the recommendations of our global human rights education network, we have compiled a list of educational resources that explain the rights of refugees.

Seeking Safety and Time to Flee

By drawing parallels between the lives of primary school children and those of refugees, the two resources aim to create a feeling of global interconnectedness among pupils. Seeking Safety is designed for use with eight to 12 year olds. It features eight interactive activities to understand why people flee their country, and debunk the myths and stereotypes often associated with people seeking asylum. Time to Flee is for 11 to 16 year olds. Through fictional stories it addresses why people seek asylum and the difficulties they can face when they have to settle in a new country.

Against All Odds

Against All Odds is an educational online game that shows what it's like to flee a country. As they play, gamers plunge into the world of a virtual character where they have to build a new life in a different country after they escape conflict. The game is built on facts and short films, and comes with a teacher's guide that includes exercises and discussion topics. It is available in 12 languages.

Fleeing Syria

(...)

Läs hela listan - serier, filmer, böcker... (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IMäI Göteborg 2015:

2-7 november, Göteborg: Festival Illegal till sidans topp

Efter en fantastisk festivaldag på Världskulturmuseet den 6 juni är Festival Illegal tillbaka i förra höstens anda, med en enveckasfestival.

Under vecka 45 tar Festival Illegal över Göteborg med allt från föreläsningar till poesikväll på Angereds Teater. Festivalen kommer att ha ett tema per dag med aktiviteter utspridda runt i Göteborg.

MÅNDAG / Omvärlden och varför människor flyr

TISDAG / Att vara på flykt

ONSDAG / I väntan på asyl/uppehållstillstånd

TORSDAG / Att få ett avslag/Att leva gömd

FREDAG / Aktivism/Lägeskontroll i Sverige

LÖRDAG / Galakväll

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151009:

ICJ-Sweden 2015:

13 oktober, Stockholm: Flyktingarna, Folkrätten och Dublinförordningens kollaps till sidans topp

Juridiken bakom Europas flyktingkris

Kl 19:00, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm

Den nu rådande flyktingkrisen aktualiserar många juridiska frågeställningar. Hur långt sträcker sig EU-staternas förpliktelser att respektera rätten att söka asyl? Föreligger det en positiv förpliktelse att tillhandahålla lagliga vägar in i EU? Fungerar EU:s gemensamma asylsystem (CEAS)? Och hur länge lever Dublinförordningen?

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen och Svenska ILA inbjuder till ett seminarium där juridiken bakom Europas flyktingkris står i fokus.

I panelen

Louise Dane, doktorand i migrationsrätt, Stockholms universitet

Gregor Noll, professor i folkrätt, Lunds universitet

Rebecca Stern, lektor i folkrätt, Uppsala universitet

Moderator

Hans Corell, hedersordförande ILA, f.d. ambassadör och FN:s tidigare undergeneralsekreterare för rättsliga frågor.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150929:

Svenska Kyrkan i Norrköping 2015:

8 oktober, Norrköping: Utbildningskväll i asylfrågor till sidans topp

Torsdag 8 oktober kl 18.00-20.00, Sensus, Teatergatan

Välkommen till utbildningskväll i asylfrågor som tar upp utlänningslagen, Dublinförordningen, särskilt ömmande för barn och säkra länder.

Kom och ställ dina frågor till vår jurist! Martin Nyman, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Frågor och anmälan till susanna.lofgren(at)svenskakyrkan.se (Linköpings stift)

Utbildningskvällen genomförs i samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Swedish Refugee Advice Center).

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150921:

FARR 15-08-31:

Utbyte av idéer på sommarkurs till sidans topp

Omkring 70 deltagare, varav en del tillresta från Stockholm, Malmö, Linköping, Örebro, Trollhättan och andra ställen, träffades i helgen på sommarkursen som ordnades av FARR och IMäI Göteborg under temat "Folkrörelse och hopp".

Seminarier om asylrättsrörelsens historia, kampanjmetoder, fristäder för papperslösa och andra ämnen varvades med filmvisningar och workshops om hur det går till att göra ett fanzine, skapa en sång eller arrangera en stödfest. Söndagen ägnades åt vittnesmål från flyktingar och rundabordssamtal kring en del av de konkreta idéer som kommit upp för framtiden.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150814:

FARR 2015:

29-30 augusti, Göteborg: Sommarkurs om folkrörelse och hopp till sidans topp

Regnade sommaren bort? Var inte orolig, det bästa är kvar!

FARR och Ingen Människa är Illegal i Göteborg ordnar sommarkurs om Folkrörelse och hopp.

Goda exempel... vad asylrättsrörelsen kan åstadkomma... vad solidaritet kan betyda... vad människor som går ihop kan göra tillsammans...

Lär dig fixa en stödfest, göra ett fanzine, skriva en låt...

Sjung allsång, se film, diskutera med aktivister från olika håll! Kom och låt dig inspireras!

TID: Lördag-söndag 29-30 augusti, från klockan 9.00 på lördagen till klockan 16.00 på söndagen. Det går bra att medverka under enstaka delar av kursen om en inte har möjlighet att medverka hela tiden.

PLATS: Göteborg, Kvinnofolkhögskolan. (Första långgatan 28 - huvudentré på Kryssdäcket 1, med ingång från Masthuggstorget. Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstolar.)

KOSTNAD: Ingen avgift, självkostnadspris för mat

LOGI: Ordnar du själv, men hör av dig om det är svårt

Det färdiga programmet är inte klart. Informationen på denna sida kommer att uppdateras!

ANMÄLAN: Skriv till sommarkurs@farr.se. Uppge antal personer och eventuella särskilda behov, om du är med i någon asylgrupp eller annan förening och om du vill hjälpa till med något!

Sista anmälningsdag den 25 augusti. Om du har en idé om något som du vill berätta om eller visa på kursen får du gärna skriva det till oss.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2015:

15 september, Göteborg: Rosenjuristerna föreläsning om EU:s asylsystem till sidans topp

kl 17.00, plats kommer

TEMA: EU:s asylsystem Välkomna på en helkväll med Rosenjuristerna! Tillsammans med bl.a. Madelaine Seidlitz håller vi en föreläsningskväll med fokus på det europeiska asylsystemet och specifikt de sk Dublinreglerna. Föreläsningen är öppen och kommer att hållas i Göteborg. Mer info följer, men boka in datumet redan nu och håll ögonen öppna! Kontakta info@rosenjuristerna.se för att anmäla dig. Varmt välkomna!

(Madelaine Seidlitz arbetar som jurist med ansvar för flykting- och migration samt med folkrättsfrågor i svenska sektionen av Amnesty International.)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

Picum 15-07-22:

PICUM Annual Workshop: Challenging Criminalisation of Undocumented Migrants till sidans topp

Images of migrants sleeping in tents alongside an imposing line of police cars in Calais, France; an airport security x-ray in Ceuta revealing the curled-up frame of an eight-year-old boy in a carry-on bag who was seeking family reunification but was prevented from doing so regularly because his father did not earn enough money to qualify for reunification with his son through regular channels; a deportation order given to undocumented migrants in Cyprus; and a handwritten sign with the simple words "no name", referring to a child born to an undocumented domestic worker who was raped by her diplomat employer and for whom the authorities in Germany refused to issue a birth certificate because the father left the country without recognizing paternity...

Those are just few examples of the many photos and other objects PICUM members brought to PICUM's Annual Workshop held on 12 June 2015 in Brussels to illustrate the criminalisation of undocumented migrants in their countries.

These realities, which reflect the impact of many migration policies nowadays in Europe, were the reason why PICUM dedicated this year's Annual Workshop to the theme "Ending the Criminalisation of Migrants". The Annual Workshop, followed by PICUM's Annual General Assembly on 13 June, gathered nearly 90 representatives of PICUM's member organisations in Brussels.

Mapping criminalisation at national level

To better understand the challenges undocumented migrants and their supporters face, PICUM members met in small groups to discuss key challenges as well as opportunities for addressing criminalisation in their countries.

Discriminating and xenophobic discourse about migrants, detention and deportation as migration management tools and laws which oblige service providers to verify residence status or share undocumented migrants' data, were mentioned across PICUM's membership as key challenges to undocumented migrants' rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2015:

Registrations for ECRE Annual General Conference & UNHCR NGO Consultations 2015 till sidans topp

ECRE's Annual General Conference (AGC) and UNHCR NGO Consultations will be held in The Hague on 14-16 October.

Each year, over 100 representatives from the refugee-assisting community in Europe gather for the ECRE AGC. It is a key moment for the ECRE network as it provides the Secretariat with their general direction for the coming year and allows members to guide ECRE's policy and advocacy positions, based on their experience at both the national and pan-European levels. This year, given the dynamics of today's European asylum debate, "ECRE vision" workshops will be looking into the future, with members guiding and revitalising ECRE's policy and advocacy positions.

There will also be a commemoration of the 40th anniversary of the founding of the "consultation" that led to ECRE, with a celebration at the Mauritshuis museum.

This year's conference will again include UNHCR Europe Bureau - NGO Consultations, intended to complement UNHCR's Global NGO Consultations, creating the space to raise issues, network and exchange views with UNHCR on asylum in Europe.

AGC 2015 keynote speeches will include Halleh Ghorashi, an Iranian-born anthropologist and Professor in Diversity and Integration at VU University Amsterdam and Volker Türk, UNHCR Assistant High Commissioner for Protection.

Artikeln med länk till konferenssidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2015:

Bologna, 30-31 oktober: ELENA's 30th Anniversary Advanced Course till sidans topp

Legal avenues for strengthening international protection in Europe

The Advanced ELENA Course on legal avenues for strengthening international protection in Europe will take place on Friday 30 October and Saturday 31 October 2015. It will be held in the Royal Hotel Carlton in Bologna, Italy.

The course will focus on bringing asylum cases to the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union as well as exploring other lesser used avenues such as UN and other Council of Europe mechanisms for advancing the rights of those in need of international protection.

The event will also cover the implementation of ECtHR and CJEU judgments, EC infringements procedures and monitoring Member States asylum systems. It will include three thematic practical workshops focusing on legal remedies in Dublin Regulation cases, family reunification and detention cases.

The course will examine effective remedy case law from the European Courts and the impact of the new asylum acquis on existing legal remedies.

Interested participants should register by Friday 25 September to secure a place. However, given the limited places available, interested persons are recommended to reserve their place as soon as possible. The conference fee (500 EUR for lawyers and NGO staff, 550 EUR for government officials and international organisations) includes one night's accommodation (30 October), meals as per the programme including an ELENA Anniversary dinner on Friday 30 October and reading materials. The fee does not include travel to the event or an evening meal on Saturday 31 October.

Once we receive your registration, you will be sent an invoice which needs to be paid before Friday 25 September.

Läs mer och registrera (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholm Pride 2015:

28-29 juli, Stockholm: ASYLFORUM 2015 till sidans topp

Arrangör: RFSL/RFSL Newcomer

Programpunkter:

+ Open drop-in legal aid for LGBTQ asylum seekers

Tuesday:

+ Opening ceremony/Öppnings ceremoni

+ Transgender rights in asylum/Transpersoners rättigheter i asyl

+ Dirty bingo: Sexual education and rights/Snusk bingo: Sexualupplysning och rättigheter

+ LMA: Personal security and rights/LMA: Personbevis och rättigheter

+ Newcomers in a New Home/Newcomers i ett nytt hem

+ LGBTQ housing for asylum seekers/HBTQ boende för asylsökande

Wednesday:

+ The Dublin Regulation in LGBTQ cases/Dublinförordningen i HBTQ fall

+ LGBTQ women in asylum/HBTQ kvinnor i asyl

+ Interviewing the Swedish Migration Board and politicians/Intervju med Migrationsverket och politiker

+ What needs to change/Vad bör förändras?

+ After the asylum process

+ The Darkside of LGBTQ/Den mörka sidan av hbtq

Läs mer om de olika arrangemangen och praktisk information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150625:

FARR 2015:

29-30 augusti, Göteborg: Tema folkrörelse på FARR:s sommarkurs till sidans topp

FARR:s sommarkurs kommer i år att gå av stapeln i Göteborg den 29-30 augusti, i Kvinnofolkhögskolans lokaler. Temat folkrörelse har vi valt för att det talas mycket om Sverigedemokraternas nästan 13 procent i riksdagsvalet, men vi vill istället lyfta fram alla inkluderande rörelser som finns. Vi vill att sommarkursen ska ge hopp och energi att fortsätta kämpa för asylrätten och mot rasism, genom att sammanföra folk från olika rörelser och lyssna till erfarenheter och goda exempel. Asylrätts- och fristadsrörelse nu och historiskt, exempel på sammanhållning från arbetsplatser, idrotten, kring nya boenden, självorganisering... Kom gärna med fler förslag!

Vill du veta mer?

Det är svårt att bestämma sig för en kurs innan programmet är klart. Men fyll i namn och mail-adress nedan, så kommer du att få mer information. Om du vill kan du också lägga till om du har några tips till arrangörerna eller särskilda önskemål.

Till kupongen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150529:

Stockholms Universitet 15-05-28:

Panelsamtal: Flyktingkrisen på Medelhavet - vad kan göras? till sidans topp

Under 2014 omkom fler än 3 300 personer på Medelhavet i samband med försök att ta sig till Europa. Hittills i år beräknas nära 2 000 ha omkommit. Varför ger sig flyktingar ut till sjöss? Vad kan, bör, får och måste EU:s medlemsstater göra?

Samtalets första del rör den faktiska och rättsliga bakgrunden: Varför ger sig flyktingarna ut till sjöss? Vad säger folkrätten? Vilka regler gäller? Vad får och ska stater göra till sjöss? Samtalets andra del rör vad som kan göras: Vilket rättsligt ansvar har stater för att förhindra att fler liv förloras till sjöss? Vad kan EU göra? Hur påverkar synen på migration?

Tid: torsdagen den 4 juni kl. 16.00-17.30

Plats: Hörsal D 8, våning 3, södra huset, Frescati, Stockholms universitet

Panelen består av:

Shahram Khosravi, lektor i socialantropologi med intresse för Iran och Mellanöstern, migration och mänskliga rättigheter.

Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt. Hans avhandlingsarbete rör folkrättsliga regler om räddning och skydd av migranter till sjöss.

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt. Hennes avhandlingsarbete rör principen om barnets bästa i migrationsprocessen.

Moderator för samtalet är Pål Wrange, professor i folkrätt och föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice.

Paneldiskussionen anordnas av Stockholm Center for International Law and Justice.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150520:

Odysseus Network / ECRE 2015:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer school on European law on immigration and asylum till sidans topp

The Academic network for legal studies on immigration and asylum in Europe, the Odysseus Network, has announced that registration for the 15th edition of the Summer School "European Union Law and Policy on Immigration and Asylum" is open. The Summer School will take place at the Université Libre de Bruxelles (ULB) in Brussels from 29 June to 10 July 2015.

The Summer School aims to provide participants with a thorough knowledge of European Union policy on immigration and a comprehensive overview of EU asylum law. Classes will be taught by leading specialists in the field, including academics from across Europe and high-ranking officials from European Institutions.

This year, the Summer School will include a new doctoral seminar in EU Immigration and Asylum Law. This seminar aims to provide a group of 15 PhD researchers with the opportunity to present their thesis topics and receive feedback from a panel of experts from the Odysseus Academic Network.

The Summer School also offers the opportunity to meet practitioners and academics working on asylum and migration across Europe and in Brussels-based EU Institutions (European Parliament, Commission and Council), International Organisations (IOM, ICMPD), NGOs (ECRE, JRS-Europe, Picum, etc.) and think-tanks (MPG, CEPS, MPI).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150429:

MR_dagarna 2015:

Göteborg 9-10 november: MR-dagarna - Tillsammans mot rasism till sidans topp

Nu släpper vi årets biljetter!

Tillsammans mot rasism - agera för allas lika värde lokalt och globalt. Det är temat för Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg. Nytt för i år: Du får 30 procent rabatt om du köper din biljett före den 30 juni.

Rasismen granskas

Det är 50 år sedan konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antogs av FN. Men trots det existerar rasismen i alla delar av samhället och manifesterar sig på olika sätt. Under Mänskliga Rättighetsdagarna kommer vi att granska rasismen och den strukturella diskrimineringen, både i Sverige och globalt, och diskutera idéer och metoder för hur vi kan motverka den.

Temat är Tillsammans mot rasism och konferensen äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kom dit du också!

I början av april hade uppemot 100 programförslag kommit in till kansliet och arbetet med innehållet pågår nu för fullt. Senaste nytt om programmet och bokade talare hittar du på vår hemsida.

Läs mer om priser, kampanj, bokning av utställningar och seminarier, annonser mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150327:

FARR 15-03-25:

Åtta nya i FARR:s styrelse till sidans topp

FARR höll den 21-22 mars en välbesökt kursdag och årsmöte i Gävle. Ett sextiotal åhörare fick på lördagförmiddagen information om FARR:s Afghanistanprojekt och om spelet på högsta politiska nivå i Afghanistan om vilka tvångsutvisningar landet ska accepteras. Eftermiddagen ägnades åt hedersrelaterade asylrättsfrågor. Men det fanns också utrymme för nätverkande - kontakter knöts för samarbete kring filmvisningar och folkhögskolekursen "Riv alla murar". Vid årsmötet på söndagen valdes åtta nya ledamöter med olika erfarenheter in i FARR:s styrelse.

Stina Carlsson, jurist och styrelseledamot i FARR, redogjorde på förmiddagen för de problem med bevisvärdering och trovärdighet som många asylsökande från Afghanistan råkat ut för. De intervjuer som FARR:s Afghanistanteam gjorde sommaren 2013 och materialet från ett hundratal personers asylärenden har granskats. FARR:s egen rapport som Stina Carlsson förberett är inte färdig för publicering men en del av ärendena har också studerats av studenten Nathalie Sylvander och ingår som fallstudier i hennes examensarbete i förvaltningsrätt: "Tillförlitlighetsbedömningar av muntliga utsagor i asylmål - en subjektiv eller objektiv verksamhet?"

Uppföljning av utvisade

Just nu pågår ett annat projekt som rör Afghanistan, nämligen att följa upp personer som utvisats för att få en bild av hur utvisningarna gått till, hur de utvisade klarar sig i Afghanistan, om de tvingas på flykt igen etc. Om du har kontakt med utvisade personer som kan tänkas vilja berätta om sin situation, hör gärna av dig till afghan(at)farr.se kring detta! Vid kursdagen berättade Disa Helander och Annette Rosengren om projektet och om ett par av de utvisade som de håller kontakt med.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150305:

Odysseus Network 2015:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer School: EU Law and Policy on Immigration and Asylum till sidans topp

at the Universite Libre de Bruxelles

The aim of the Summer School is to provide its participants with an comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the European Union from a legal point of view. The programme is organised by the "Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe", founded with the financial support of the Odysseus Programme of the European Commission and coordinated by the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. The course provides both the opportunity to live in a unique European environment, as Brussels hosts numerous European and international organisations and offers diverse possibilities of contacts, and to take part in an intellectually stimulating experience in a group of around one participants specialised in the area of asylum and immigration from all over Europe. Participants typically include EU and Melber States' officials, civil societies representatives, researchers, lawyers,judges, doctoral researchers and graduate students. The classes are conducted by academics from the universities cooperating with the Network, which is represented in all Member States of the European Union, Switzerland and Norway inmore, and by high ranking officials from international organisations, particularly the European Commission. Each class is in principle, given separately in French and in English. Participation in the Summer School is rewarded with a certificate of attendance.

The classes which are of legal character tackle the most recent developments in the field. The latest work by the European Commission, the Council and Parliament are integrated into the teaching, thanks in particular to the participation of European officials as lecturers at the summer school. Each participant will receive an extensive up-to-date documentation pack.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MR-dagarna 2015:

Tillsammans mot rasism till sidans topp

Planeringen av Mänskliga Rättighetsdagarna 2015 är i full gång. Årets tema är Tillsammans mot rasism - agera för allas lika värde lokalt och globalt. Vill du vara med och arrangera program? Fram till den 1 april kan du skicka in programförslag. Ta chansen och var en del av Nordens största forum för mänskliga rättigheter! Redan nu kan vi meddela att en av konferensens stora talare blir FN:s tidigare högkommissionär för Mänskliga Rättigheter, den sydafrikanska domaren Navi Pillay.

(...)

Arrangera program

Vill ni vara med och arrangera program under Mänskliga Rättighetsdagarna 2015? Nu är det dags att skicka in programförslag till årets konferens som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 9-10 november. Deadline för ansökan är den 1:a april och priser finner ni på vår hemsida.

Tipsa oss!

Har du tips på någon speciell talare, organisation eller kulturakt som vi borde ha med i år? Tipsa oss! Alla förslag och idéer är mer än välkomna och du når oss enklast på: info@mrdagarna.se

Läs mer (Extern länk)

Information till programarrangörer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150221:

ICJ-Sweden 2015:

26 februari, Stockholm: Åldersbedömningar i asylprocessen till sidans topp

KL 18:00, Stora Nygatan 26

Deltagare:

Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket

Gregor Noll, professor vid Lunds universitet

Victoria Nyström, advokat

Information:

Frågan om en person är vuxen eller ett barn kan ha stor betydelse vid prövningen av de åberopade skyddsskälen och vid prövning av övriga åberopade tillståndsgrunder, till exempel rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Barn som söker asyl i Sverige har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik. Medicinska åldersbedömningar genomförs när det saknas tillförlitliga identitetshandlingar och det råder tveksamhet kring den uppgivna åldern. Ingen av metoderna som används kan anses helt tillförlitliga. Flera europeiska länder däribland Storbritannien har frångått förfarandet med handledsröntgen. Vilka metoder används i Sverige och vilket bevisvärde tillmäts resultaten i asylprocessen?

Anmälan görs till ICJ-S kansli på secretariat@icj-sweden.org snarast och senast måndagen den 22 februari. Begränsat antal platser.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Färnebo Folkhögskola 2015:

Riv alla murar till sidans topp

Färnebo folkhögskola arrangerar i höst en resande kurs till södra Europa.

I en tid av ökad rasistisk mobilisering är det viktigt att stärka rörelsen för solidaritet, antirasism och asylrätt.

Som deltagare i kursen Riv alla murar får du fördjupa dig i frågor rörande antirasism och asylrätt. Du kommer få möta organisationer och nätverk i Sverige och i södra Europa som kämpar för att riva de fysiska och strukturella murar som separerar och förtrycker människor. I kursen får du möjlighet att arbeta med reportage som redskap för samhällspåverkan.

Kursen pågår under två terminer och är indelad i tre perioder:

Period 1

Under den första perioden kommer du som deltagare fördjupa dig i frågor som berör antirasism, samt svensk och europeisk asylpolitik. I kursen får du arbeta med olika redskap för berättande som radio, foto, video och skrivande. Under den första perioden kommer du få möta flera svenska nätverk och föreningar som arbetar med antirasism och asylrätt, både på skolan och runt om i Sverige.

Period 2

Den andra perioden utgörs av en resa. Den kommer gå till länder vid södra Europas gränser och pågå under 6-8 veckor. Under resan kommer du möta flera olika grupper som arbetar med antirasism och asylrätt längs med EU:s gränser.

Period 3

Under den tredje och sista perioden av kursen kommer du själv eller tillsammans med kurskamrater arbeta med ett valfritt efterarbete. Du väljer själv var i Sverige du förlägger ditt efterarbete. Exempel på efterarbeten som genomförts tidigare på kurser är festivaler, föreläsningsturnéer, konstutställningar, nätverksbyggande och tidningar.

Studierna i Österfärnebo

(...)

Läs mer och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

FARR 2015:

Boka 21-22 mars i Gävle! till sidans topp

Schemat för FARR:s kursdag och årsmöte 21-22 mars är inte helt spikat men klart är att lördageftermiddagen kommer att bli full av föreläsningar och diskussion kring asylrätt med experter och inriktning på bla HBTQ, konvertiter och familjeåterförening.

Start 13.00 med lunch före, 12.00. Den som vill och kan komma redan på förmiddagen kommer att få ta del av rapporter från FARR:s Afghanistanprojekt. Det handlar om trovärdighet, bevis - och deportationer. Lördagskvällens program är inte klart. På söndagen kan du som är individuell medlem i FARR eller med i en grupp ansluten till FARR vara med på årsmötet. Då följer vi upp med diskussion om var FARR kan göra bäst nytta och hur vi ska påverka politiken.

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. Kursdagen och årsmötet arrangeras i samarbete med Asylkommittén i Gävleborg. Mer information om kursdagen som är öppen för alla kommer här på hemsidan och på Facebook. Medlemmarna får kallelse per post till årsmötet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Filmcentrum 2015:

12 mars, Stockholm: Seminarium: Det globala klassrummet till sidans topp

Den Globala Skolan och FilmCentrum bjuder in till ett seminarium som fokuserar nyanlända elever i skolan. Seminariet vill stimulera reflektion och ge kunskap kring elevernas bakgrund och situation samt förmedla pedagogiska verktyg för klassrummet.

Under dagen visas filmen Franska för nybörjare med presentation och eftersnack av journalisten och författaren Alexandra Pascalidou. Seminariet är i Stockholm och är kostnadsfritt.

Tid: 8.45-16.00, Plats: Bio Rio, Hornstull

Franska för nybörjare är en dokumentärfilm gjord i Frankrike, där vi under ett år får följa en grupp elever i åldrarna 11-15 år som nyligen anlänt och går i förberedelseklass för att lära sig franska.

Vi får också lyssna till journalisten Meron Estefanos som förklarar varför det den senaste tiden har kommit många ensamkommande barn från Eritrea.

Lärare från Sprintgymnasiet i Stockholm stad ger också en inblick i den pedagogiska vardagen med nyanlända elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Samanthi Al-Dhaheri från Nyköping ger ytterligare perspektiv på hur en kommun kan arbeta långsiktigt och strategiskt med nyanlända.

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.45 och programmet börjar kl 9.00 i biosalongen på Bio Rio.

Målgrupp: alla kategorier lärare, studenter och bibliotekspersonal

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150130:

Odysseus Academic Network 2015

6 februari, Bryssel: Alternatives to immigration detention - time for implementation till sidans topp

Organised in the framework of the Made Real Project funded by the European Union, this conference provides a comprehensive understanding of the EU legal framework on alternatives to detention (ATD) for asylum seekers and migrants. While alternatives to detention are still poorly applied in practice after four years of implementation of the Return Directive, it presents a range of practices in selected Member States. The results of the research conducted will be presented by the coordination team and project partners, together with interventions from practitioners, judges and academics from several EU Member States as well as representatives from EU institutions and international organizations at a moment when Member States have to transpose the directive on reception conditions for asylum seekers.

The 1st panel analyses the notion of alternative to detention and underlines its relevance in the EU context. The 2nd panel discusses the principles and difficulties underlying administrative decision-making and judicial control on both detention and alternatives to detention, taking successively the points of view of the administration and of the judge. The final panel presents the opportunities and challenges raised by the implementation of alternative to detentions in practice.

Free entrance upon previous registration by February 2nd: odysseus(at)ulb.ac.be

Mer om Odysseus network (Extern länk)

Konferensprogrammet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2015:

21-22 mars, Gävle: FARR:s kursdag och årsmöte till sidans topp

FARR uppmanar alla som är intresserade av flyktingpolitik, antirasism och asylrätt, att boka lördag-söndag den 21-22 mars i almanackan. I samarbete med Asylkommittén i Gävleborg arrangerar FARR en kursdag på lördagen och på söndagen hålls FARR:s årsmöte. FARR-medlemmar och medlemsgrupper kommer att få brev om årsmötet. Mer information om kursdagen, dit alla är välkomna, kommer här på hemsidan. Till dess - hjälp FARR med att hitta nya styrelseledamöter!

FARR har en arbetande styrelse, där de valda ledamöterna hjälps åt med både det flyktingpolitiska och det praktiska arbetet, med hemsida och Facebook, medlemskontakter, att ta reda på fakta och svara på frågor, göra studiematerial, förmedla kontakter, sprida information, ordna event, formulera krav och allt vi kan hitta på för att stötta medlemmarna och dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken.

I år slutar flera styrelseledamöter av olika skäl och valberedningen söker nya som kan vara med och driva arbetet vidare. Känner du dig manad eller vet du någon som borde vara med i "Team FARR"?. Det behövs olika kompetenser så ingen behöver vara expert på allt - huvudsaken är engagemanget för asylrätt. Skriv till valberedning@farr.se!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 2015:

2-3 juni, Budapest: Conference: "None of Europe's children should be stateless" till sidans topp

The European Network on Statelessness (ENS) has released a call for papers for a conference organised in the framework of the campaign "None of Europe's Children should be Stateless." The conference, to take place in June, will share new research on the causes and impact of childhood statelessness in Europe. It will also provide a forum to disseminate knowledge on legal, policy and programming interventions that can help to realise children's right to a nationality. The call for papers for the conference is now open and presentations by scholars and practitioners, dealing with research, policy or projects that relate to childhood statelessness in Europe are particularly welcomed.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 15-01-29:

Gräsrötter och EU-politiker på migrationsforum till sidans topp

Den 26-27 januari samlades omkring 200 deltagare till "European Migration Forum", som utlysts av EU-kommissionen och EU:s ekonomiska och sociala kommitté, EESC. De flesta representerade frivilligorganisationer eller lokala institutioner. Tidigare liknande möten har bara rört integrationsfrågan. Denna gång var ämnet "Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean". Få deltog från Sverige, men en av dem var Sanna Vestin, FARR:s ordförande. Hon rapporterar att de förslag som togs fram i diskussionsgrupper blev starkt inriktade på migranters rättigheter.

När den ansvarige EU-kommissionären Dimitris Avromopoulus besökte mötet en kort stund möttes han av en tyst protest mot olagliga deportationer vid EU:s yttre gräns.

Trots mötets uppfordrande titel hade ingen av de förberedda diskussionsgrupperna fokus på frågan om legala vägar för flyktingar eller andra migranter.

- Jag var faktiskt tveksam till att resa till konferensen över huvud taget, säger Sanna Vestin. - Varför skulle jag sitta i en workshop om hur smuggling ska bekämpas, utan att prata om legala vägar? Det går inte! Arrangörerna höll först fast vid att vi inte skulle gå in på den frågan. Men jag var inte ensam om att tycka att frågorna hör ihop och det blev en bra diskussion med migranters rättigheter som utgångspunkt.

(...)

Starkast intryck på många deltagare gjorde antagligen vittnesmålen från migranter som själva gjort den livsfarliga färden i småbåtar över medelhavet.

Det blev knäpp tyst i salen när Majid Hussain berättade hur hav och himmel var ett, hur människor dog i båten av ren skräck och utmattning och andra drunknade. I yttersta nöd blev de ivägkörda av den maltesiska kustbevakningen istället för att räddas. De kom i land på italienska Lampedusa - och blev åter förnedrade istället för att mötas med värme och läkarvård.

(...)

Hela artikeln med bilder (Extern länk)

EESC pressmeddelande från European Migration Forum (Extern länk)

Fler bilder från EESC (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150114:

Fores 2015:

22 januari, Stockholm: Invandringsmotstånd i Sverige och Europa (seminarium) till sidans topp

Välkommen till seminarium om invandringsmotstånd i Sverige och Europa och Sverigelanseringen av forskningsantologin ´European Populism and Winning the Immigration Debate.

Bidrog den ekonomiska krisen till ökat stöd för populistiska anti-invandringspartier? Har attityder blivit mer negativa över tid? Varför röstar man på dessa partier? Är det främst proteströster, vad spelar partiledaren för roll och hur bör andra partier och civilsamhället agera? Vad kan vi lära oss av forskningen och vilka lärdomar kan vi dra från hur anti-invandringspartier bemötts i andra europeiska Antologin nyanserar och motsäger till viss del de vanligt förekommande analyser som ofta görs vad gäller denna typ av partier och deras väljare. Under seminariet kommer fokus att vara på ett svenskt perspektiv, men också vad vi har att lära från de fallstudier som är med i boken.

Seminariet inleds med att antologin presenteras av redaktören, Clara Sandelind, Sheffield University, och medförfattare Mikael Hjerm, Umeå Universitet, detta följs av en kommentar av Jens Rydgren, professor i politisk sociologi och en av Sveriges främsta experter på området. Seminariet avslutas med en expertpanel bestående av bland annat Expos Daniel Poohl och Bengt Westerberg, utredare för den statliga utredningen Främlingsfienden inom oss. Seminariet leds av Anna Rehnvall, programchef Fores migration.

Tid: 12.00- 13.30 (lunch serveras från 11.30)

Plats: Fores, Bellmansgatan 10 (t-bana: Slussen/Mariatorget), Stockholm

Språk: Svenska

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.